Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet"

Átírás

1

2

3 Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

4 A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok évfolyama számára továbbá a 6. sz. melléklet: Kerettanterv a szakközépiskolák évfolyama számára előírásainak. Tananyagfejlesztő: Hartai László, Nényei Pál, dr. Urbán Péter, dr. Vincze Ferenc Vezetőszerkesztő: Valaczka András Alkotószerkesztő: Velkey György László Tudományos szakmai lektor: dr. N. Pál József, dr. Tarján Tamás Pedagógiai lektor: dr. Bodó Márton Fedélterv: Korda Ágnes A borító Orlai Petrich Soma Petőfi Sándor című festményének felhasználásával készült Látvány- és tipográfiai terv: Slezák Ilona, Diószegi Tamás Fotók: 123RF, Cultiris: Gordon Eszter, Szilágyi Lenke, Szűcs Enikő, Páll Gábor, Lazányi István, Vahl Ottó; /akg/bildarchiv Steffens; /INTERFOTO/ATELIER S; /Bridgeman Art Library; /Lebrecht Authors; /Victor Bazhenov/Lebrecht Music & Arts; /AKG-Images/Erich Lessing; /Anne Purkiss/Lebrecht Music & Arts, Petőfi Irodalmi Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár, Fényképtár/Gadányi György, Déri Múzeum, Fortepan A tankönyv alkotói ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak a tudós és tanár szerzőknek, akik az elmúlt évtizedek során olyan módszertani kultúrát teremtettek, amely a kísérleti tankönyvek készítőinek is ösztönzést és példát adott. Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják. ISBN Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Felelős kiadó: dr. Kaposi József, főigazgató Raktári szám: FI Műszaki szerkesztő: Szalay Ildikó Grafikai szerkesztő: Róth Ágnes Nyomdai előkészítés: Ecsedi Gabriella Terjedelem: 18,54 (A/5 ív), tömeg: 333 gramm 1. kiadás, 2014 Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen Felelős vezető: György Géza vezérigazgató A nyomdai megrendelés törzsszáma:

5 Bevezető A felvilágosodás Európában és Magyarországon Tisztelt Kollégák! Kedves Diákok! Tankönyvünk a kerettantervben előírt tananyagot tárgyalja. A könyv kísérleti tankönyv: a kipróbálási időszakot követően a tanárok visszajelzései alapján fejlesztésre, átdolgozásra kerül. Igyekeztünk az ismereteket tömören összefoglalni, a szorosan vett törzsanyaghoz kapcsolódó kiegészítő szövegeket pedig a portál kapcsolódó felületein elhelyezni. Ennek megfelelően a kötet elsődleges célja a diákok kalauzolása a sokféle tudásbázis között, azok a tudáselemek pedig, amelyek szétfeszítenék e kalauz kereteit, a digitális háttéranyagokban lelhetők föl. A részletes műelemzések és az emelt szintű érettségire készülők számára kínált tananyag-kiegészítések is itt keresendők. Tankönyvünkben minden fejezet egy-egy oldalpárt alkot. Az ismeretközlést rövid felvezetők és kérdések előzik meg, amelyek reményeink szerint segítenek abban, hogy az új anyag kapcsolódni tudjon az előismeretekhez vagy a személyes tapasztalatokhoz. A fogalmak és a kapcsolódó szöveganyag feldolgozását segítő kérdések mellett megtalálhatók a leckékben közös megvitatásra alkalmas témafelvetéseink is. A tankönyvhöz tartozó szöveggyűjtemény összeállításánál arra törekedtünk, hogy minden leckéhez, még a bevezető jellegűekhez is, tartozzék értelmezendő szöveg. Az Irány a szöveg modulok világosan jelzik a javasolt olvasmányokat. A leckéket mindig kitekintő modul zárja. Ezekben kortárs vagy modern kori szövegeket vagy mai filmrészleteket kapcsolunk asszociatív módon a klaszszikusokhoz. A kiegészítő olvasmány kapcsán ötletet adunk szövegalkotási feladathoz is. A feladatok felváltva gyakoroltatják az érvelő, az összehasonlító és az értelmező szövegalkotást. Bízunk benne, hogy kiadványunk hatékonyan segíti majd az Önök munkáját és a diákok előrehaladását egyaránt. Ez a tankönyv arra hivatott, hogy segítse az irodalommal való ismerkedéseteket. Milyen művek kerülnek szóba ebben a kötetben? Elsősorban a század témakörei, a felvilágosodás és a romantika alkotói, de röviden sort kerítünk a realizmus korai szakaszával való megismerkedésre is. Ahol csak lehet, igyekeztünk olyan szövegrészleteket vagy teljes műveket figyelmetekbe ajánlani, amelyek a kor egészének jellegét is megmutatják. Így egy-egy alkotás elolvasásával az adott korról általánosságban is szerezhettek valamiféle benyomást. Az ismeretközlő szövegek mellett kérdéseket, fogalmi meghatározásokat is találtok a tankönyvi leckékben. De a legfontosabb, hogy számos ponton olyan lehetőségekre bukkanhattok, amelyek a Ti alkotó közreműködésetekre építenek. A leckék felvezetői és zárlatai mellett a Vitassuk meg! felvetések is arra hívnak meg Benneteket, hogy alkotó módon vegyetek részt a tananyag megismerésében. Elvégre is az irodalom nem valami szoborként megkövült világ, amelyet csak távolról szabad csodálni, hanem olyan dolog, amelybe mi magunk is alkotó módon kapcsolódhatunk be. Használjátok a szöveggyűjteményt s a digitális tananyagot is! Ez utóbbiban található meg többek között számos részletező műelemzés, és itt közöljük azokat a filmrészleteket is, amelyek kapcsán szöveget alkothattok. Sok sikert kívánunk a tanulmányaitokhoz! A kötet szerkesztői A kötet szerzői

6 Tartalom I. A felvilágosodás Európában és Magyarországon A felvilágosodás... 8 A regény a 18. században A levélregény Voltaire: Candide, vagy az optimizmus A magyar felvilágosodás A testőrírók Csokonai Vitéz Mihály pályája Csokonai Vitéz Mihály ódái A Lilla-versek Csokonai Vitéz Mihály elégiái Berzsenyi Dániel pályája Berzsenyi Dániel elégiái I Berzsenyi Dániel elégiái II Berzsenyi Dániel ódái Összefoglalás II. romantika és realizmus Európában Az európai romantika. Líra A romantikus regény A verses regény Az orosz romantika, Puskin Puskin: Jevgenyij Anyegin Az Anyegin és a történetmesélés szabadsága Az Anyegin jelentősége és utóélete Gogol és a realizmus kezdetei Stendhal Honoré de Balzac Összefoglalás III. A magyar romantika irodalma Magyar romantika, magyar nemzettudat A romantika irodalma Magyarországon A Bánk bán előzményei és születése A Bánk bán szerkezete és karakterei Bánk bán jelleme A Bánk bán jelentősége Kölcsey Ferenc pályája Kölcsey Ferenc költészete az 1810-es és '20-as években Kölcsey Ferenc: Himnusz Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas Kölcsey Ferenc költészete az 1830-as években Kölcsey Ferenc prózai művei Vörösmarty Mihály pályája Vörösmarty Mihály: Szózat Vörösmarty Mihály gondolati költészete Vörösmarty Mihály: A merengőhöz Vörösmarty Mihály: Az emberek Vörösmarty Mihály kései versei A Csongor és Tünde műfaja, előzményei A Csongor és Tünde értelmezése Petőfi Sándor pályája A népiesség Petőfi Sándor költészetében A Felhők-ciklus költészete Petőfi szerelmi költészete Petőfi Sándor: A XIX. század költői Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet Petőfi Sándor forradalmi költészete Petőfi Sándor kései tájleíró költészete Petőfi Sándor: Az apostol Petőfi Sándor: A helység kalapácsa Jókai Mór pályája Jókai Mór: Az arany ember Jelképes motívumok Az arany emberben Összefoglalás IRODALOM I ADAPTÁCIÓK A FILMMŰVÉSZETBEN IRODALOMELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ FOGALOMTÁR KIEJTÉSI LISTA FELHASZNÁLT IRODALOM Vajda Júlia (Wilhelm Egger, 1825, részlet, a Déri Múzeum Gyűjteménye)

7 A felvilágosodás Európában és Magyarországon I. A felvilágosodás Európában és Magyarországon

8 A felvilágosodás Immanuel Kant filozófus a következőképpen fogalmaz Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás című művében: A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljünk vele. Sapere aude! Merj a magad értelmére támaszkodni! ez tehát a felvilágosodás jelmondata. Nagykorúként milyen döntéseket kell meghoznunk? Mondj példát! Mi mindenben döntöttek helyettünk előzőleg a szüleink? Kiskorúként is lehettek saját döntéseink? Sapere aude! Merj gondolkodni! Amikor az elmúlt év végén a francia klasszicizmusról tanultunk, már szóba került a felvilágosodás kulturális és tudományos mozgalma is, amely részben a klasszicizmussal egy időben, részben azt követően bontakozott ki. A 18. században, a fény századában élte virágkorát. Azt mondtuk, hogy e mozgalom célja, hogy a hagyománytól, vallási képzetektől és politikai uralomtól függetlenül, a tiszta emberi értelem alapján értelmezze újra a világot. Nemcsak a magyar felvilágosodás szó, hanem német (Aufklärung), francia (Lumières) és angol (Enlightenment) megfelelője is utal a fényre és a világosságra. A kor legfontosabb gondolkodói, például John Locke vagy Isaac Newton, mind meg voltak győződve róla, hogy a világos értelmen alapuló tudományos megismerés számára minden hozzáférhető. Ezért lett a felvilágosodás jelszava a római Horatius tanácsa: Sapere aude! Merj gondolkodni! Az enciklopédisták A felvilágosodás gondolkodói szerint a korábbi korszakok képtelenek voltak a tiszta és világos gondolkodásra. Ezért mindent újra kell értelmezni ésszerű alapokon. Így merült fel az es évek elején Franciaországban egy mindenre kiterjedő, a világot egészében feltáró és bemutató Enciklopédia megírásának gondolata. Azokat, akik részt vettek ebben a vállalkozásban, enciklopédistáknak nevezzük. Vezetőjük, az Enciklopédia szerkesztője és számos szócikk írója Denis Diderot volt. A 28 kötetből álló sorozat re készült el, s mivel egy-egy szócikke a társadalom kényes kérdéseit is feszegette, nemcsak művelődéstörténeti szempontból fontos, hanem a század társadalmi mozgásaira is hatott. A német klasszika A 18. század második felének német irodalma az egyik legnagyobb hatású korszak az irodalom történetében. A kor esztétikai gondolkodását olyan ma is olvasott szerzők határozták meg, mint Winckelmann és Lessing. A német felvilágosodás legfontosabb szerzői Johann Wolfgang Goethe ( ) és Friedrich Schiller ( ). Az általuk meghatározott irodalomtörténeti korszakot német klasszikának, vagy a korszak szellemi központja, Goethe és Schiller lakóhelye után weimari klasszikának nevezzük. (Az elnevezés megtévesztő lehet, hiszen a német klasszika majdnem száz évvel a francia klasszicizmus után alakult ki, és sok szempontból különbözött tőle.) A német felvilágosodás alkotói is nagy tisztelettel fordultak az antik klaszszikusok felé, de a színházról például egészen másként gondolkodtak, mint a francia klasszicista dráma teoretikusai. Boileau merev, arisztotelészi alapokon nyugvó szabályaival szemben ők a műalkotás egyediségét, a teremtő zsenialitás fontosságát hangsúlyozták, és a francia drámaírókkal ellentétben inkább Shakespeare színházáért lelkesedtek. A német felvilágosodás fontos irányzata a szentimentalizmus. A szentimentalizmus az emberi érzelmek fontosságát hangsúlyozta, s pályájuk elején Schiller Johann Wolfgang von Goethe és Johann Christoph Friedrich von Schiller (Ernst Rietscher, 1857) 8

9 A felvilágosodás Európában és Magyarországon (Ármány és szerelem) és Goethe (Az ifjú Werther szenvedései) is ezt az irányzatot követte. A szentimentalizmus érzelmessége a klasszicizmus szigorával szemben immár a romantika felé mutat. A német irodalomban az átmeneti korszak egy korabeli dráma címe nyomán a Sturm und Drang elnevezést kapta (vihar és előretörés). A nép önmagában mindig jót akar, de nem mindig tudja önmagától, hogy mi a jó. (Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződésről, Mikó Imre fordítása) Értelmezd Rousseau kijelentését! Hogyan küszöbölik ki a modern demokráciák az általa említett problémát? Mi lehet a garancia a helyes politikai irányra ott, ahol nincs demokrácia? Vitassuk meg! Irány a szöveg! 1. Olvasd el a szöveggyűjteményben található Goethe-verset, A Tündérkirályt! Mi a vers beszédhelyzete? Milyen lényeges dolgot tudunk meg, és mi az, ami homályban marad? 2. A történet képzelet és valóság határán játszódik. Gyűjtsd össze, hogy mely szereplők és mely megszólalások tartoznak egyik és másik dimenzióhoz! 3. Milyen valós és milyen képzeletbeli díszletekkel jelenik meg a versben a halálfélelem? 4. Ellentétnek vagy párhuzamnak gondolod a túlvilági víziókat és a való világ zord időjárását? Indokold! 5. Olvasd el a Vándor éji dalát! Hány gondolategységre osztható a költemény? Melyek ezek? Melyik rész szól a természetről, és melyik az emberről? 6. Hogyan értelmezhető a vers beszédhelyzete? Ki lehet a megszólított? Fogalmak felvilágosodás: a század ideológiai, filozófiai, esztétikai eszmerendszere; az elnevezés arra utal, hogy az emberiséget a tudatlanság sötétjéből az ész, a fény birodalmába kell átvezetni racionalizmus: filozófiai irányzat a században, azt vallja, hogy az emberi megismerés forrása a ráció, az ész, s fogalmaink a tapasztalat előtt és attól függetlenül léteznek empirizmus: az a filozófiai alapelv (17. század), amely szerint minden megismerés egyedüli alapja a tapasztalat deizmus: filozófiai irányzat, amely szerint Isten megteremtette a világot, de nem avatkozik be a működésébe Sturm und Drang: átmenet a klasszicizmus és a romantika közt weimari klasszika: a német felvilágosodás irodalmának kulturális központjára, Weimarra utaló irodalomtörténeti fogalom, amely elsősorban Goethe és Schiller 1800-as években kifejtett művészeti programját, irodalmi munkásságát foglalja magába Egy huszadik századi regény Goethe életének azt az epizódját dolgozza föl, amikor sok-sok év után felkeresi a nagy írót hajdani szerelme (Thomas Mann: Lotte Weimarban). A regény a második világháború után hirtelen az érdeklődés középpontjába került egy furcsa eset kapcsán. A náci főbűnösök perében az ügyész tévedésből úgy idézte a regény sorait, mintha azok Goethétől származnának. Olvasd el a regény részletét, majd írj érvelő esszét ezzel a címmel: Szeretheti-e népét és hazáját az, aki bírálja? Írásodban vedd figyelembe ezeket a szempontokat is: 4 a képzeletbeli Goethe szavai a németségről ugyanez a kritika a huszadik századi fejlemények tükrében Ady Endre magyarságverseinek párhuzamos példája miért szükséges az önkritika? érvelés Thomas Mann 9

10 A regény a 18. században A felvilágosodás korának jellegzetes műfaja a tézisregény. Olyan mű ez, amelynek végső célja egy többnyire filozófiai tézis alátámasztása vagy éppen cáfolata. Ennek következtében különösen hangsúlyos, hogy miként vélekednek a fontosabb szereplők egy-egy tézisről. Ezek a regények arra késztetik az olvasót, hogy a felvetett kérdésben maga is állást foglaljon. A tézisregény szempontjai és kérdésfelvetései ugyanakkor sokszor erősen az adott korhoz kötődnek, és idővel elveszíthetik aktualitásukat. Ismersz-e olyan műalkotást, könnyűzenei számot vagy fotót, amely kérdést vet fel, és állásfoglalásra késztet? Mi a kérdés, és mi a válaszod? A regény műfaja A regény az epika műnemének egyik legtermékenyebb műfaja. Kialakulása és története nem köthető egyetlen korszakhoz sem, hiszen már az antikvitásban is születtek regények, mint például Apuleius Aranyszamár vagy Héliodorosz Sorsüldözött szerelmesek című regényei, a későreneszánsz híres regényéről, a Don Quijotéról pedig már tanultunk is. A regény túlnyomórészt prózai alkotás, de verses regényeket is ismerünk: Byron Don Juanjáról és Puskin Anyeginjéről beszélni is fogunk később. A novellánál, amelyről Boccaccio kapcsán volt szó tavaly, a regény általában hosszabb, összetett történetet beszél el, fő- és mellékszereplőket mozgat, és kitérőket tesz. Sokféle regény létezik, a felvilágosodás korszakának legfontosabb típusai a nevelődési regény, az utazóregény, a napló- és a levélregény. A családregény, a történelmi regény és a detektívregény a 19. században válik majd igazán fontossá. jövőbe vagy korlátozott a nézőpontja? A próza nyelve is sokféle lehet: egészen más hangulatot és érzelmeket képesek kelteni a rövid, szinte kopogó mondatok, mint a végtelenül hosszan kígyózók. A szerkezeti felépítés is bizonyos tudást, akár világképet is közvetíthet, hiszen a lineáris, az ok-okozatiság logikáját követő szerkezet a világ befogadhatóságát és elbeszélhetőségét sejteti, míg a töredékes, mozaikszerű felépítés ennek az ellenkezőjéről tanúskodik. A regény a 18. században Említettük, hogy az irodalom legkorábbi időszakaiból is ismerünk regényeket, de a felvilágosodástól kezdve a korábbinál sokkal népszerűbbé vált ez az irodalmi műfaj, és sikere ma is töretlen. A 18. századi angol és francia irodalomnak például már egyértelműen a regény a legfontosabb irodalmi műfaja. Az angol felvilágosodás kiemelkedő regényei Jonathan Elbeszélő és elbeszélés A regény elbeszélő műfaj, így fontos szerep jut benne az elbeszélőnek, a narrátornak. Az elbeszélőt nem azonosíthatjuk a regény szerzőjével, még akkor sem, ha a szerző látszólag saját nevében beszél. Az életrajzi szerző és a fiktív világ részeként megalkotott elbeszélő megkülönböztetését még az önéletrajzi regények esetében is fenntartjuk. A regény ugyanis nem dokumentum, hanem kitalált történet. Ha regényeket elemzünk, mindig érdemes külön figyelnünk az elbeszélőre: tárgyilagos vagy mindentudó? Külső szemlélő vagy maga is részt vesz a cselekményben? Főszereplő vagy mellékszereplő? Belelát a múltba, Gulliver Lilliputban (illusztráció, 1842) 10

11 A felvilágosodás Európában és Magyarországon Swift Gulliver utazásai című műve és Daniel Defoe Robinson Crusoe-ja. Hasonlóan fontos Laurence Sterne regénye, a Tristram Shandy. A törpék Lilliputját, a tudósok Laputáját vagy a Nyihahák országát bejáró Gulliver történeté hez hasonlóan a felvilágosodás legfontosabb francia regénye, Voltaire Candide-ja is az utazás motívumára épül. Ezek a regények nemcsak különböző kalandos történetekről szóló mesék, hanem fontos filozófiai tanulságokat is hordoznak. Mert az ember sohasem látja helyesen a sorsát, míg az ellenkezőjét is nem tapasztalja! És csak azt tudja igazán értékelni, ami már elveszett. (Daniel Defoe: Robinson Crusoe, Vajda Endre fordítása) Elérhetjük-e tudatos önkontrollal és tréninggel, hogy elégedettebben tekintsünk saját életünkre, körülményeinkre? Szerinted mitől függ, hogy valaki félig üresnek, vagy félig telinek látja a poharat? Vitassuk meg! Irány a szöveg! 1. Olvasd el a Jonathan Swift regényéből idézett részletet! Hogyan kívánja biztosítani a szöveg az olvasókat arról, hogy hiteles információkat közöl? 2. Az író szerint császár külseje alapján tiszteletet keltő figura. Mely szavak ássák alá mégis ezt a nagyszerű jellemzést? 3. Keresd ki a szemelvényből azokat a részeket, amelyek a táj Gulliverhez viszonyított apró méretét hivatottak bemutatni! 4. Melyek tűnnek számodra a legképtelenebb helyzeteknek? Miért? 5. Hogyan viszonyul az elbeszélő Lilliput népéhez? A szöveg mely pontjain látunk iróniát, cinizmust? 6. Swift regénye tulajdonképpen az angol társadalmi viszonyok karikatúrája kíván lenni. Találsz erre utaló jeleket az idézett szövegben? Fogalmak énregény: regénytípus, amelyben az elbeszélő az ábrázolt világ egyik alakjaként lép fel fejlődésregény: regénytípus, amelyben fontos szerepet kaphat az utazás, a próbatételek célszerű sorrendben követik egymást, céljuk pedig a jellem kifejlesztése robinzonád: a kalandregény egyik válfaja, őstípusában a főhős valamilyen szerencsétlenség következtében hirtelen elszigetelődik a civilizáció kényelmétől, általában egy lakatlan szigeten; a regénytípus Daniel Defoe Robinson Crusoe című művéről kapta a nevét A felvilágosodás korának regénye Defoe Robinson Crusoe-ja is, amelynek számos variánsa, újabb és újabb változata jelent meg azóta. Olyan gyakorivá vált az övéhez hasonló kalandok regényes megjelenítése, hogy saját nevet is kapott a műfaj: robinzonádnak nevezzük. Különös robinzonád kalandjait élhetjük át a Számkivetett a holdon című film nézőiként is. Idézd fel emlékezetedben, vagy járj utána, miről is szól a Robinson Crusoe, majd nézd meg az említett film digitális tananyagunkban közölt részletét! Írj összehasonlító esszét ezzel 4 a címmel: Miben tér el az egykori és a mai Robinson helyzete? helyszín, a civilizációtól való távolság tárgyak, dolgok, amelyeknek hasznát veheti melyiküknek mi a fő nehézsége kitérhetsz a hasonlóságokra is összehasonlítás A Számkivetett a Holdon cimű film plakátja 11

12 A levélregény A felvilágosodás kora átrendeződést hozott az irodalmi műfajok terén is. Divatba jött például a levélregény, s a műfaj ma is reneszánszát éli. Meg Cabot, A neveletlen hercegnő szerzője vagy Daniel Glattauer, a Gyógyír északi szélre alkotója egyaránt elektronikus levelekből építi fel regényét, olvasótáboruk pedig egyre nagyobb. Ha a mi évtizedeinkről fognak egyszer tanulni a jövő diákjai, vajon miféle kulturális átrendeződéseket fognak még megnevezni feleletükben? A levélregény műfaja Az előző leckében említettük, hogy a regény igen népszerű lett a 18. században. Mivel egyre több regény született, újabb és újabb műfajok, típusok keletkeztek. A felvilágosodás korának egyik ilyen új regénytípusa a levélregény, amelynek története nem egy narrátor elbeszélése nyomán, hanem a szereplők képzeletbeli levelezésében bontakozik ki. Természetesen nem előzmények nélküli ez a műfaj. Már jóval korábban rájöttek, hogy a levél nemcsak a kommunikáció eszköze, hanem akár irodalmi alkotás is lehet, vagy akként is olvasható. Így jött létre a fiktív levél műfaja, amelyről már tanultunk az előző tanévben Mikes Kelemen kapcsán. Mivel a levélregény sok különálló írásmű gyűjteménye, különösen jellemző rá a töredékesség, a szaggatottság. A hosszú levelek bőven adtak lehetőséget az összetett érzelmek és a bonyolult gondolatok részletes kifejtésére, így a levélregény különösen kedvelt műfaja lett a szentimentalizmusnak. Nem meglepő, hogy a műfaj leggyakoribb levelezőpartnerei szerelmesek. Jó példa erre a két leghíresebb levélregény, Rousseau Új Héloïse vagy Goethe Az ifjú Werther szenvedései című műve. A levélregény műfajának egyik máig is népszerű klaszszikusa de Laclos Veszedelmes viszonyok című műve, amelynek több modern irodalmi feldolgozása és filmes adaptációja is készült. Az Új Héloïse Jean-Jacques Rousseau ( ) mind filozófusként, mind íróként meghatározó alakja volt a francia 12 felvilágosodás irodalmának. Új Héloïse című műve 1761-ben született, és hatalmas sikert aratott. A regény két központi alakja a házitanító, Saint-Preux és tanítványa, Júlia, akik halálosan szerelmesek egymásba, de rang- és vagyonbeli különbségek miatt nem lehetnek egymáséi, Júlia ugyanis apja egy magas rangú barátjához megy feleségül. Saint-Preux elutazik, de később újra viszszatér, és épp Júlia gyermekeinek lesz a tanítója. Újra fellángol a reménytelen szerelem. A túláradó érzelmeket ábrázoló regény Júlia tragikus halálával végződik. Rousseau levélregényének a címe a középkor két híres szerelmesének, Pierre Abélardnak és tanítványának, Héloïse-nek a történetére utal, akik szintén nem lehettek egymáséi. A párhuzam arra mutat rá, hogy a társadalmi előítéletek területén alig változott valami a középkor óta. Werther az asztalánál (JD Schubert akvarellje, 1788) A Werther Goethe 1774-ben fejezte be és jelentette meg azt a művet, amely világszerte híressé tette: Az ifjú Werther szenvedései című levélregényt. A szöveg Werther leveleiből épül fel, amelyekből a megözvegyült tiszttartó lánya, Lotte iránt érzett szerelméről értesülhetünk. A levelek sorát, melyeket Werther néhány kivétellel egy barátjának ír, a regény második felében a kiadó tárgyilagos közbevetései szakítják meg. A szerző ezzel az eljárással is erősíteni próbálta azt a képet, hogy itt nem fiktív, hanem valódi levelekről és valódi tragédiáról esik szó. Ugyan Lotte is vonzódik a fiatalemberhez, de már eljegyezte magát, és nem akar szakítani vőlegényével, Alberttel. Minthogy Werther csupán a

13 A felvilágosodás Európában és Magyarországon barátságára tarthat igényt, szerelmét felejtendő állást vállal, de később ismét visszatér Lottéhoz, aki időközben férjhez ment. A fiatalember ezt már végképp nem tudja elviselni, és öngyilkosságot követ el. Goethe regénye hatalmas vihart kavart: az, hogy a főhős öngyilkosságával zárul a történet, botrányosnak számított a kor polgári értékrendje szempontjából. A Werther hatása rendkívüli volt: a hagyomány úgy tartja, hogy a regény életérzése, a főhős példája öngyilkossági hullámot indított el. Fogalmak levélregény: regényműfaj, amely fiktív levelekből áll, ezek időnként más szövegfajtákkal (elsősorban fiktív naplórészletekkel) együtt szerepelnek a regényben naplóregény: naplót imitáló irodalmi alkotás, a szentimentalizmus kedvelt műfaja Ha láthatnám a síkon át e nyüzsgést, szabad nép szabad honát, a pillanathoz esdve szólnék: Oly szép vagy, ó, ne szállj tovább! (Goethe: Faust, Jékely Zoltán és Kálnoky László fordítása) A munkálkodó népsokaság vagy a semmittevő, strandoló tömeg látványa a vonzóbb? Akadálya-e a boldogságnak, ha az embernek egy életen át semmi dolga sincs? Vitassuk meg! Irány a szöveg! 1. Az ifjú Werther szenvedései levélregény. Mit gondolsz, milyen lehetőségeket rejt magában ez a műfaj? A szöveggyűjteményben idézett rész él ezekkel a lehetőségekkel? 2. Jellemezd néhány szóval a szöveg stílusát, beszédmódját! Vizsgáld meg külön Werther mondatait is! 3. Miért bűn a rosszkedv Werther szerint? Melyik szereplő tulajdonságai indítják a rosszkedv elleni felszólalásra? 4. Miben mutatkozik meg a főhős szenvedélyessége? Tudja-e irányítani szenvedélye erejét? 5. A szemelvény mely részei utalnak arra, hogy Werther szerelmet érez Lotte iránt? Lotte milyen cselekedetei bátorítják? Kiderül-e a részből, hogy ez a szerelem viszonzatlan? Indokold! 6. Werther neve beszélő név, azt jelenti: értékesebb. Tulajdonságait, emberi értékeit figyelembe véve megfelel a főhős neve a jelentésének? Indokold! A levélregények naplókból, levelekből épülnek fel. A műfaj különleges hatása abban áll, hogy az ilyen műben nagyon közelről és nagyon bensőséges módon ismerhetjük meg a szereplők érzéseit, gondolatait. Mindvégig az imitált elbeszélés az uralkodó, így az elbeszélői nézőpont teljesen egybeesik a főhős nézőpontjával. Závada Pál hasonló technikával dolgozik Jadviga párnája című regényében. Olvasd el a regény részletét, majd írj rövid értelmező esszét ezzel a címmel: Az imitált elbeszélésmód következményei és hatásai. Írásodban vedd figyelembe ezeket a szempontokat is: 4 mit látunk másként imitált, mit közvetlen elbeszélésmód esetén miben más a mellékszereplők regénybeli helyzete egy napló- vagy levélregény esetében miért nehezebb az író dolga miben erősebb, miben gyengébb az olvasói élmény ÉRTELMEZÉS Závada Pál 13

14 Voltaire: Candide, vagy az optimizmus Odüsszeia, János vitéz, Harry Potter: csupa happy enddel végződő mű. Győz bennük az optimizmus, jó érzéssel teheti le őket az olvasó, ha a történet végére ért. És ismerünk persze sok olyan művet is, amelynek szomorú a vége. Ilyen például Móricztól a Hét krajcár, ilyen Kőmíves Kelemenné balladája vagy például Mikszáth novellája, A néhai bárány. A francia felvilágosodás írója, Voltaire naivitásnak, önáltatásnak, illúziónak mondja az emberiség kollektív optimizmusát. Mit gondolsz, kiirtható ez a derűlátás az emberből? Ismersz pesszimista és optimista embereket? Miben változtatja meg életüket a látásmódjuk? Voltaire Voltaire ( ) Rousseau-hoz hasonlóan nem egyszerűen író volt, hanem egyúttal filozófus, drámaíró és történész is. Életét egészen fiatal korától folyamatos botrányok kísérték, mivel állandóan kritizálta a fennálló rendszert. Ma azt mondanánk, hogy világpolgár volt. Több helyen is élt, bejárta a korabeli Európát, hol önszántából, hol üldözői elől menekülve. Hosszabb időt töltött Angliában és Poroszország központjában, Berlinben. Történeti munkái mellett számos drámát írt. Az igazi hírnevet a Candide, vagy az optimizmus című szatirikus regénye hozta meg számára. Voltaire a felvilágosodás legendás alakja: politikai függetlenségét mindvégig megőrizte, és egész életében az önálló emberi gondolkodás felszabadításáért harcolt, nézeteiért többször a börtönbüntetést is vállalta. A Candide szerkezete A Candide, vagy az optizmizmus című regényét Voltaire 1759-ben fejezte be. A több száz oldalas regény lényegében egyetlen mondat cáfolata, s mivel a cáfolattal egyben állít is valamit, tézisregény. A német filozófus, Gottfried Leibniz híres gondolatát cáfolja, amely szerint világunk a lehetséges világok legjobbika. Az egymást követő fejezetek a világban lévő rossz különböző lehetőségeit tárják az olvasók elé, a zsarnokságtól kezdődően a híres liszszaboni földrengésen át egészen az erőszak számtalan formájáig. A Candide-ot nemcsak tézisregénynek, hanem kalandregénynek is nevezhetjük. Sőt fejlődésregényként is olvashatjuk, igaz Candide a műfaj hagyományaival szemben valójában visszafelé fejlődik: az igazság szenvedélyes keresőjéből a gondolkodásról lemondó, kiábrándult emberré válik. A mű első nagy egysége Európában játszódik, a második nagyobb rész Európán kívül, főként Dél-Amerikában, az utolsó egység pedig ismét Európában. Ez a szerkezet az ismert világot a távoli ismeretlennel szembesíti, és azt is megmutatja, miként mélyíti el a saját világ megértését az idegen világról szerzett tapasztalat. A rossz alakjai A regény cselekménye egy kastélyban kezdődik: itt él Candide tanítómesterével, Pangloss-szal. A fiatal fiú és a magas rangú házigazda lánya, Kunigunda egymásba szeretnek, de az apa száműzi Candide-ot. Ekkor kezdődnek a megpróbáltatások és a kalandok. Katona lesz, majd a bolgárok után a hollandokhoz jut el. Itt az emberi fukarságot tapasztalja meg. Ezután újra találkozik Pangloss mesterrel. Együtt szállnak hajóra, és érkeznek meg a földrengés sújtotta Lisszabonba. Itt azzal szembesülnek, hogy a katasztrófa nem egymás segítésére, hanem a fosztogatásra és a rablásra sarkallja az embereket. Bármerre is jár Candide, akár Európában, akár távoli földrészeken, Paraguayban vagy a bennszülött Fülesek vidékén, mindenhol az emberi elmaradottsággal és gonoszsággal találkozik. Párizsban és Velencében, a művelt nyugat szellemi központjaiban pedig arra döbben rá, hogy a kultúra is, amelyet korábban oly nagyra becsült, nevetséges és Voltaire (Jean-Antoine Houdon szobra, 1781) 14

15 A felvilágosodás Európában és Magyarországon hiábavaló. Egyedül a dél-amerikai Eldorádóban szerez pozitív tapasztalatokat Candide. Befejezésül hozzátehetjük: Leibniz természetesen sohasem állította, hogy ez a világ igen-igen jó világ lenne. Műve tisztán logikai kérdést feszeget: csakis akkor értelmezhető a jó fogalma, ha létezik mellette a rossz is. Fogalmak utópia: a szó eredeti jelentésében olyan átfogó társadalom-, államelméleti elképzelés, amely az adott korban megvalósíthatatlannak látszó, eszményi társadalmi berendezkedést rögzít tézisregény: regénytípus, amelyben példázatszerű történettel valamilyen fontos gondolatot kíván bizonyítani az elbeszélő; ez lehet bölcseleti tétel, egy állítás igazolása vagy helytelenítése kalandregény: olyan regénytípus, amelynek a cselekményét a próbatételekkel, kihívásokkal küzdő főhős életútja szervezi A gonoszok felelte Jezrád, mindig szerencsétlenek; arra szolgálnak ők, hogy próbára tegyék azt a kevés igaz embert, aki él a földön; nincs olyan rossz, ami valami jót ne szülne. (Voltaire: A remete, Benedek Marcell fordítása) Léteznek olyan magánéleti helyzetek, amikor a csapás előreviszi az életünket? Mutat példát arra a történelem, hogy a rossz dolgokból jó fakadt? Vitassuk meg! Irány a szöveg! 1. Olvasd el a szöveggyűjteményből a Candide részletét! Mi az a két tényező Eldorádó természeti adottságaiban, amely az országot tökéletes hellyé teszi? 2. Milyen abszurditásokkal és milyen egzotikumokkal találkozhatunk az ország földrajzában, építészetében, társadalmi berendezkedésében és szokásaiban? 3. Milyen gazdasági elmélet bontható ki ebből? Miért nincs értelme az országban a kincsgyűjtésnek, kincsfelhalmozásnak? 4. Milyen felvilágosult életeszmény ismerhető fel Eldorádó lakosainak életmódjában? 5. Egy szó mint száz, nem árt az utazás olvasható a szövegben. Milyen haszonnal jár Candide számára az eldorádói utazás? A Candide Eldorádó-fejezete olyan társadalmat mutat be, amelyben nincs értéke a pénznek, aranynak. A jólét arra a szintre jutott, hogy anyagi szempontokkal egyáltalán nem kell foglalkozniuk az ott élőknek. Hasonlóan utópikus gondolatok a modern kor társadalomkutatóiban, filozófusaiban, politikusaiban is felmerültek, amikor egy jövőbeni tökéletes társadalmat vizionáltak. Bereményi Géza forgatókönyvében viszont (Eldorádó) éppenséggel a nyomor világa, a háború utáni kilátástalan helyzet jelenik meg. Itt az élet csak pénzen váltható meg, s a pénzt mindenáron meg kell szerezni. Olvasd el az 1988-ban készült film forgatókönyv részletét, majd írj rövid értelmező esszét ezzel a címmel: Hogyan lesz a leírt szövegből film? 4 Írásodban vedd figyelembe ezeket a szempontokat is: mivel készíti elő a leírt szöveg a majdani forgatást? miben más egy ilyen szöveg, mint egy regény szövege? miben hasonlít egy dráma szövegéhez, és miben tér el tőle? mi mindenre kell ügyelnie a forgatókönyvírónak? ÉRTELMEZÉS Jelenet az Eldorádó című filmből 15

16 A magyar felvilágosodás A magyar felvilágosodás íróit lelkes tettvágy jellemzi. Bessenyei György Jámbor szándék című értekezése a fontosnak tartott elveket programszerűen állítja össze, s nem kevesebbet céloz meg, mint az ország boldogságát. A nyelvújítás során az újítani vágyók a legbonyolultabb rendszert, magát a nyelvet is alapjaiban átalakíthatónak vélték. A radikális újítások ellenzői ugyanakkor szerves, organikus rendszernek, szinte élőlénynek látták a nyelvet. Barbárságnak érezték a nemes fa megnyesését, erőszakos átszabását. Mit gondolsz, csupán jól hangzó metafora, ha azt mondjuk, él a nyelvünk? Vagy a nyelv alakulásának folyamata csakugyan egyfajta életfolyamat ifjúkorral, elöregedéssel, újjászületéssel? Pezsgő századvég A 18. század második felében az Európában zajló változások hatására a magyar kulturális és irodalmi élet is átalakuláson ment keresztül. A felvilágosodás gondolatvilága szorosan összefonódott azzal a felismeréssel, hogy elengedhetetlen a nemzet számára saját nyelvének fejlesztése. Amíg korábban az irodalmi hagyomány tekintetében magyarországi irodalomról beszélhettünk, amely nemcsak magyarul, hanem latinul vagy németül is íródhatott, mostantól a szépirodalom nyelve a magyar. Az írói levelezésekben, a szótárírók tollán egyre gyakrabban kerülnek előtérbe a Kazinczy Ferenc portréja (19. század) helyesírás és a nyelvhelyesség problémái. Megindult a nyelvújítás, amely során a nyelvújítók (neológusok) és ellenfeleik (ortológusok) folytattak vitákat a nyelv mesterséges alakíthatóságáról. Ugyanekkor erősödik meg az igény a magyar tudományos és irodalmi élet megszervezésére: ekkor alapítják az első folyóiratokat (például: Magyar Museum), és ekkor hozza létre gróf Széchényi Ferenc a Nemzeti Múzeumot és ennek könyvtárát, amelyet ma Országos Széchényi Könyvtárként ismerünk. A rokokó és a klasszicizmus A barokk utolsó periódusában, a 18. század derekától Magyarországon is divatossá vált a francia eredetű rokokó ízlésvilága. A stílusirányzatot a könnyedség, a dekoráció kedvelése, a báj, kecsesség és a játékos erotika jellemezte; a természet és a vidéki életmód idillikus ábrázolása, a könnyed ornamentika, a kicsinyítés elemei az építészetben és az iparművészetben. A rokokó törekvései a képzőművészetben bontakoztak ki először, és csak később találták meg irodalmi formájukat: a zeneiség, alliteráció, hangutánzás, hangfestés, megszólítás, felsorolás eszközeit. Amade László vagy Faludi Ferenc versei jellemzően e stílusirányzat jegyeit viselik magukon, és Csokonai Vitéz Mihály is rokokó költőként határozta meg magát. Ezzel párhuzamosan lépett színre a klasszicizmus, amelynek alapvető vonása az antik formák felelevenítése és hű utánzása volt (imitáció). Ez nemcsak a klasszikus időmértékes verselés elterjedését, hanem újszerű tartalmak és életszemlélet kibontakozását is jelentette. Az antik irodalom szabályrendszerének követése a tiszta, világos gondolattal, a választékos nyelv és a közérthetőség igényével párosult. Legjelentősebb képviselője Berzsenyi Dániel és Kazinczy Ferenc. Kazinczy Ferenc, az irodalomszervező Kazinczy Ferenc ( ) szinte önálló intézményként működött a magyar irodalomban. A kortársak vezéralakként tekintettek rá, Széphalomnak Az Országos Széchényi Könyvtár alapítólevelének utolsó lapja,

17 A felvilágosodás Európában és Magyarországon nevezett birtokáról évtizedeken át levelezésben állt a korszak irodalmának képviselőivel, rengeteget írt, fordított. A Martinovics-perben elítélték, és több mint hat évig raboskodott. A fogságban töltött időnek köszönhetjük egyik kiemelkedő munkáját, a Fogságom naplóját, amely nemcsak irodalmi alkotásként, hanem korrajzként is igen jelentős. Eltökélt vezére volt a nyelvújításnak, amelyet saját epigrammagyűjteménye, a Tövisek és virágok indított el. Kezdeményezésére az ortológusok Mondolat című gúnyirata felelt, majd a vitát Kazinczy Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél című tanulmánya zárta. Fogalmak ortológus: a neológussal szemben elutasítja a nyelvújítás szóalkotási lázát neológus: a század fordulóján megindult magyar nyelvújító mozgalom híve, a neológusok legfőbb képviselője Kazinczy Ferenc röpirat: rövidebb publicisztikai műfaj és kiadványtípus, amelyben a szerző egy aktuális kérdésről zajló nyilvános vitához szól hozzá (pl.: Bessenyei György: Magyarság) Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek golyóbisán egy nemzet sem tehette addig magáévá a bölcsességet, mélységet, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe bé nem húzta. Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem. (Bessenyei György: Magyarság) Az informatika nyelve az angol, az orvostudományé a latin. Igaza volt Bessenyeinek? Vitassuk meg! Irány a szöveg! 1. Mit jelenthet Bessenyei Magyarság című írásában a következő metafora: megszűkültünk a magyarságban? Milyen metaforákat használ még a szöveg? 2. Foglald össze három pontba szedve az idézett szöveg programját mai nyelven! 3. Köpedelemre méltó, ahogy a magyarok becsmérlik önmagukat, saját anyanyelvüket. Keress három érvet, ami indokolja ezt a durva kifejezést Bessenyei írásában! 4. Ma vajon mely pontokon bírálná Bessenyei a társadalomnak az anyanyelvhez való viszonyát? A műveltség kivánatos elterjedését talán Vörösmarty Mihály vers jeleníti meg a legképszerűbben: Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról. Világosság, azaz műveltség, tudás, ésszerűség. Iskoláztatásra van szükség, az embereknek meg kell tanulniuk olvasni, hogy művelődhessenek. Az olvasás azonban a mai napig sem vált mindenki számára elérhetővé, hiába is hinnénk, hogy vége az analfabetizmusnak. Figyeld meg, hogyan éli meg a főhős A könyvtolvaj című filmben, hogy nem tud olvasni! Nézd meg a digitális tananyagunkban közölt filmrészletet, majd írj érvelő kisesszét ezzel a címmel: Fontos marad-e az olvasás a digitális korszakban? Írásodban vedd figyelembe ezeket a szempontokat is: 4 új műfajok, kommunikációs csatornák, amelyek befogadásakor vagy alkalmazásakor nem kell olvasni online tevékenységek, amelyekhez továbbra is nélkülözhetetlen az olvasás mi a hátránya a huzamos olvasás, a könyvolvasás visszaszorulásának? miben más az internetes olvasgatás? érvelés A könyvtolvaj című film plakátja 17

18 A testőrírók Bessenyei, Kazinczy és az ő híveik nemcsak nyelvújítók voltak, hanem nyelvművelők is. Berzsenyi Dániel verseit például sokszor a szóhasználatuk miatt bírálta Kazinczy, pedig a mai fülnek már teljesen egyformán hangzik az is, amit jóváhagyott, és az is, amit ellenzett. Ma olyasmiket bírálnak egyes nyelvművelők, mint például a kötőszóval kezdett mondat: És különben is Mások viszont nyelvi babonának tartják az ilyen tilalmakat, szabályokat. Világszerte új mesterséges nyelvek is vannak születőben. A nehezen megtanulható idegen nyelvek kiváltására jött létre például az eszperantó, vagy a mindössze 850 alapszót alkalmazó egyszerűsített angol. Finomkodásnak, mesterkéltségnek tartod-e, ha valaki úgymond szépen, választékosan beszél? Milyen károkat okoz a trágár, primitív, igénytelen beszédmód? Bessenyei György Testőrírók ezzel a névvel szokta illetni az irodalomtörténet-írás azokat az írókat és költőket, akik a Mária Terézia által felállított magyar testőrség tagjai voltak és akikre erősen hatottak az új irányzatok, a felvilágosodás eszméi. A bécsi magyar testőrségben szolgált többek között Orczy Lőrinc, Báróczy Sándor, Barcsay Ábrahám és Bessenyei György is. Élénken foglakoztatták őket a tudás hasznának, a megismerés lehetőségeinek kérdései. Felfogásukban közös volt, hogy az irodalmat a műveltség és a kifinomult gondolkodás elengedhetetlen feltételének tartották. Kiemelkedik közülük Bessenyei György ( ). Sokoldalú szerző volt: verselt, regényt és drámákat is írt, értekező prózája is jelentős. Magyarság című írásában a magyar nyelv szerepének kulcsfontosságára híva fel a figyelmet, innen származik híres mondata: Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem. Legfontosabb szépirodalmi műve az Ágis tragédiája, amelyben Leonidas király és Ágis herceg Bessenyei György portréja (19. század) személyében a hatalom két eltérő felfogása feszül egymásnak. Ennek a drámának a megjelenésétől, 1772-től szokás számítani a magyar felvilágosodás és a megújuló magyar irodalom kezdetét. Batsányi János Batsányi János ( ) költő nem tartozott a testőrírók közé, de a korszak jelentős személyisége, felvilágosult gondolkodója volt. Az ő nevéhez fűződik az első magyar irodalmi társaság, a Kassai Magyar Társaság és az első magyar irodalmi folyóirat, a Magyar Museum megalapítása. A rövid életű kassai lapot Kazinczyval közösen indították, de irodalomfelfogásuk különbözősége miatt hamarosan elváltak útjaik ben, a Magyar Museum hasábjain jelent meg Batsányi A franciaországi változásokra című verse, amelyért később felségárulás vádjával Batsányi János (Friedrich Heinrich Füger,1808) feljelentették. Az egyetlen nagy körmondatként olvasható nyolcsoros epigramma igen feszes szerkezetű. A francia forradalom példájával a zsarnoki hatalommal szembeni ellenállásra buzdít, s ez a buzdítás a társadalom csoportjainak ismételt megszólítása révén szinte parancsként hat. Kármán József: Fanni hagyományai Kármán József ( ) kora egyik legnagyobb tehetségének ígérkezett, Fanni hagyományai című regénye a magyar szentimentalizmus legfontosabb alkotása. Műve a levél- és naplóregény ötvözete, hiszen Fanni levelei mellett vallomásos naplóbejegyzéseit is tartalmazza. Az Uránia című, ugyancsak Kármán által alapított lapban folytatásokban megjelenő mű bevezetése azt az illúziót kívánja kelteni, mintha a naplók és levelek nem fiktív írások, hanem valódiak lennének. A regény központjában Fanni, a fiatal nemeslány T-ai Józsi iránt érzett reménytelen szerelme áll, amely a férfi szegénysége miatt nem teljesedhet 18

19 ki. Kármán regényében a felfokozott érzékenység a külvilág újfajta megközelítését hívja elő: a magába zárkózó lány lélekábrázolása szorosan összefonódik Fogalmak episztola: megnevezett, valóságos személyhez írt verses levél irodalmi levél szatíra: az enyhébb humorral szemben a komikum élesebb fajtája; negatív jelenségek bírálata a gúny eszközeivel, ami gyakran torzítással, fantasztikummal párosul Magyar Museum: az első magyar folyóirat, amelyet Batsányi János 1788-ban alapított Kazinczy Ferenccel és Baróti Szabó Dáviddal együtt Irány a szöveg! A felvilágosodás Európában és Magyarországon 1. Olvasd el a Fanni hagyományaiból választott szemelvényt! A címben szereplő hagyomány szó valójában hagyatékot jelent. Mely rész utal arra, mintha az író csak közreadná egy lány naplóját, nem pedig megírná a kisregényt? 2. Gyűjts érveket amellett (vagy ellenérveket, ha úgy tetszik), hogy a naplóforma alkalmasabb műfaj a lélekábrázolásra, mint a hagyományos regény! 3. A krónikák miféle igazságtalanságára hívja fel a szerző az olvasók figyelmét? 4. Milyen sors tehet egy nőt híres személyiséggé az előszó szerint? 5. Milyen a regényrészlet nyelvezete, fogalmazásmódja? Hasonlítsd össze a nemrég olvasott Goethe-regény részletével ebből a szempontból! 6. Jellemezd Fanni lelkiállapotát a tánc előtt! Milyen változást hozott számára a tánc? a változó természet bemutatásával. A regény végén beköszöntő tavasz mégsem a reményt, hanem Fanni halálát hozza el. Oh, mi az élet szeretet nélkül? Iszonyú, mint a tágas vadon, amelyben nem járt embernyom. Borzasztó, mint éjfél hasogató hidege Nem élt az, aki szeretet nélkül élt! (Kármán József: Fanni hagyományai) Ha szeretettel kötődünk valakihez, az sebezhetővé tesz. Igaz ez? Ha senkit sem szeretünk, önmagunkat csonkítjuk meg. Igaz ez? 7. Milyen szavak, kifejezések bizonyítják, hogy Fanni életében a leírt találkozás szerelem első látásra? Idézz néhányat! 8. Mely mondatok árulkodnak arról, hogy Fanni retteg érzelmei kimutatásától, lelke titkának feltárásától? Vitassuk meg! Amikor anyanyelvünk fejlesztését és gazdagítását sürgeti Bessenyei György, elsősorban a tudományos szókincs magyarítását szorgalmazza. A nyelv kifejezőereje és az egyes emberek nyelvi kompetenciája azonban a mindennapi kommunikációt, s végső soron a személyes, emberi kapcsolatok minőségét is befolyásolhatja. Figyeld meg, hogyan vetődik fel ez a kérdés Kosztolányi Dezső A bolgár kalauzzal cseveg című novellájában, amelyet könnyen megtalálhatsz az interneten, majd írj rövid értelmező esszét ezzel a címmel: Kommunikáció és emberi érzések 4 Írásodban vedd figyelembe ezeket a szempontokat is: a nyelvi szűkösség nehézségei kiegészítő eszköztár: nonverbális jelek, testbeszéd az elbeszélő felelőtlensége és feltámadó lelkiismerete a kalauz kommunikációja mögött feltáruló mélységek ÉRTELMEZÉS 19

20 Csokonai Vitéz Mihály pályája Csokonait kicsapták a debreceni kollégiumból, ahol poézist és ezzel kapcsolatos széptudományokat tanított. Talán politikai okokból, talán liberális tanári stílusa miatt. Pedig nyilvánvaló volt a tehetsége, és diákjai kedvelték. Nem csoda, hiszen nem a szigorú fegyelem híve volt: nem a katedráról tanított, hanem lelkesen a padok közt járkálva, és jó barátként, fiatalos lendülettel beszélt diákjaival. Sőt, szabad idejében is kijárt velük a Nagyerdőre, és saját költeményeire tanítgatta őket, velük szavaltatta vagy játszatta el kantátáit, színdarabjait. Azt a rousseau-i nézetet vallotta, hogy ha egészséges embert akarunk nevelni, vigyük ki a természetbe, hadd lásson, érzékeljen, érezzen és eszméljen. Az iskolai tanszék mégis megvádolta, hogy az előadásait nem tartja meg, a tanulók erkölcseit pedig megrontja. Mit gondolsz, egy-egy írói életrajz ilyesfajta mozzanatainak bele kell tartozniuk a tananyagba? Fontos az, hogy hogyan élt egy költő, mi történt vele? Lehetséges életrajz nélkül értelmezni a műveket? Debreceni évek Mindössze 31 évet élt a korszak egyik legműveltebb, rendkívüli tehetségű költője, Csokonai Vitéz Mihály ( ). Debrecenben született, Csokonai József borbély és Diószegi Sára gyermekeként, református családban. A nagyhírű Debreceni A Debreceni Református Kollégium Múzeuma Református Kollégium diákjaként tett szert arra a széleskörű műveltségre, amelyet később, tanársága idején diákjai annyira csodáltak. Öt idegen nyelven olvasott, nemcsak a verstan vagy a klasszikus irodalom területén, de a természettudományokban is otthonosan mozgott. Már kamaszkorától költőként tartották számon, s folyóiratokban is korán megjelentek versei (Magyar Hírmondó, Uránia). Alig huszonegy évesen lett a Kollégium tanára. Bár diákjai szerették, korát meghaladó pedagógiai módszerei miatt rossz szemmel néztek rá kollégái ben Pesten járt, ahol feltehetőleg szemtanúja volt Martinovicsék kivégzésének. Fegyelemsértési pert indítottak ellene, és kicsapták a Kollégiumból. írója, Fazekas Mihály ( ) természettudományos eredménye a Diószegi Sámuellel közösen készített Magyar fűvészkönyv 1807-ben. Fazekas nem tartotta magát költőnek, inkább botanikusnak, ám Csokonai barátsága inspirálóan hatott rá. A másik meghatározó barát, a kor polihisztora, Földi János ( ) hamar felfigyelt Csokonai tehetségére, és verstanra oktatta a költőt. Földi inkább elméletben értett a költészethez és a nyelvhez: A versirásról című tanulmányában verstani alapelveket fektetett le, pályázaton díjnyertes alkotása, a Magyar Grammatika pedig a nyelvújítási harc egyik állásfoglalásaként jelent meg. Debreceni kötődései mellett Csokonai Vitéz Mihály a korszak meghatározó irodalmi alakjaival is felvette a kapcsolatot. Levelezésben állt Kazinczy Ferenccel, aki bár elismerte tehetségét, nem tartotta igazán jelentős költőnek, s nem sorolta őt a korszak legfontosabb alkotói közé. Csokonai irodalmi munkássága Csokonait elsősorban költőként ismerjük, ám a dráma és az epika terén is alkotott ben jelent meg Kaposváron írt Dorottya című vígeposza, melyben a túlságosan rövid farsangi időszakon háborognak a hölgyek, s ebből ered a konfliktus a megszemélyesített Farsanggal. A négy énekből álló alkotás a klasszikus eposzi kellékeket felhasználva mond- Barátok, mesterek Debrecennek két fontos barátságot is köszönhet a fiatal Csokonai: Fazekas Mihály és Földi János barátságát. Mindketten költők és természettudósok, a magyar nyelvű állat- és növénytan megteremtői. A Lúdas Matyi A Debreceni Református Kollégium (rézkarc, 1802) 20

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

ETIKA Tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvéhez

ETIKA Tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvéhez 1 ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Lányi András Jakab György ETIKA Tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvéhez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2 A tankönyvről A tankönyv ismeretanyaga

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos)

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) 7.évfolyam 7.a Görög regék és mondák ( Érdemes nyáron beszerezni.) Homérosz: Odüsszeia ( Nem kell a hexameteres szöveget olvasni elég

Részletesebben

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012.

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012. MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára Résztvevők: 2 fős csapat/iskola Téma: Petőfi Sándor és Arany János költészete és kora Ebben a tanévben két költőhöz, műveikhez illetve korukhoz kapcsoljuk műveltségi

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása

9. évfolyam IRODALOM. I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása 9. évfolyam IRODALOM I. epocha: epika jegyzet tk. 12-24. o. szgy. 18-21. o. Egyéb feladat: A legyek ura és a három novella elolvasása II. epocha: líra jegyzet Egyéb feladat: nincs III. epocha: dráma Szophoklész:

Részletesebben

III. (30 pont) Varianta 001

III. (30 pont) Varianta 001 III. (30 pont) Varianta 001 Írjon értekezést körülbelül két oldal terjedelemben a következő címmel: A drámai költemény jellemzői (pl. Madách Imre: Az ember tragédiája, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

- tárgyilagos, részletező, oksági kapcsolatok - nem átfogó korstílus - csak a festészetben és a prózairodalomban. realista = ábrázolási mód

- tárgyilagos, részletező, oksági kapcsolatok - nem átfogó korstílus - csak a festészetben és a prózairodalomban. realista = ábrázolási mód A 19. századi realizmus 19.sz. első fele romantika 183o-as évektől realizmus realizmus = lat. res = dolog, valóságos, - az 183o-as évektől kibontakozó stílusirányzat, ábrázolásmód Balzac, Stendhal, Gogol

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Film és idő. (és tér)

Film és idő. (és tér) Film és idő (és tér) A film szobrászkodás az idővel A. Tarkovszkij Minden elbeszélő film tér és időbeli nyelv is egyben. A tér és idő jelölése során a film alkotója a fiktív teret és időt kódokkal ábrázolja,

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Guglizz rá! 1. forduló (október)

Guglizz rá! 1. forduló (október) Jelige:. Guglizz rá! 1. forduló (október) Kérem a kedves játékosokat, hogy minden feladatnál másolják be azt az internetes címet (linket), ahol a megoldást találták. Ennek hiánya pontlevonással jár! Megértésüket

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A felvilágosodás. Társadalmi háttere: a polgárság a gazdasági megerősödés után politikai hatalmat akart, és ideológiát is teremtett hozzá.

A felvilágosodás. Társadalmi háttere: a polgárság a gazdasági megerősödés után politikai hatalmat akart, és ideológiát is teremtett hozzá. A felvilágosodás Szellemi mozgalom a 17. század végétől a 19. század elejéig tartott, melynek célja a polgári társadalom megteremtése. 17. század: Hollandia és Anglia 18. század: Franciaország 19. század:

Részletesebben

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre

Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott. olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre Az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező és ajánlott Kölcsönözhető tankönyvek 1. évfolyam: olvasmányok jegyzéke a 2015-2016-os tanévre FI-501020101 FI-501020102 FI-505010101 AP-011801

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE válogatott művei Sorozatcím-oldal és verzója Címlapverzó GOETHE Drámák EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1982 Egyéb adatok: Terjedelem: 691 oldal Kötéstábla magassága:

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények.

B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények. A szóbeli érettségi vizsga témakörei javaslat /tetszés szerint variálható/ ( 2004/2005-ös tanévre ) A emelt szint 1./ A) Az ókori művészetek. Gilgames-eposz. A Biblia. A görög mitológia. A görög és a római

Részletesebben

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)!

TANKÖNYV MEGRENDELŐLAP A 2015/16-OS TANÉVRE. Tisztelt Szülő (Gondviselő)! A megrendelőlapot kérjük 2015. júniu 25 -ig az iskolába visszajuttatni! Az idei évben a KELLO küld díjbekérőt. A számlát az iskolában, a tanév elején lehet majd tagozatkód: 10 - emelt szintű angol vagy

Részletesebben

Doktori témahirdetések 2012.

Doktori témahirdetések 2012. Doktori témahirdetések 2012. Név Almási Tamás 1. A dokumentumfilm készítés etikai kérdései. Téma 2. Rendszerváltozás Magyarországon a dokumentumfilm tükrében. Bagó Gizella Bárdos András 3. A dokumentumfilm

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe

A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe Valaczka András Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A szövegalkotási képesség

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Balázs Béla 1884-ben született Szegeden. Legérettebb művéből, az Álmodó ifjúság-ból tudjuk gyermekkora történetét. Apja gimnáziumi tanár volt, akit a

Balázs Béla 1884-ben született Szegeden. Legérettebb művéből, az Álmodó ifjúság-ból tudjuk gyermekkora történetét. Apja gimnáziumi tanár volt, akit a Balázs Béla 1884-ben született Szegeden. Legérettebb művéből, az Álmodó ifjúság-ból tudjuk gyermekkora történetét. Apja gimnáziumi tanár volt, akit a felsőbbséggel való összeütközése miatt Lőcsére helyeznek,

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Világirodalom az európai irodalom a 4 15. században (középkor)

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Világirodalom az európai irodalom a 4 15. században (középkor) 9. évfolyam Az irodalomtanítás feladata szoros együttműködésben az anyanyelvi képzéssel az olvasott, feldolgozott irodalmi művek érzelmi, gondolati befogadásának támogatása, a művek műfaji természetének

Részletesebben

10.A NT-17220/I. 1 390 Ft -

10.A NT-17220/I. 1 390 Ft - 10.A NT-17221 Biológia 10. a középiskolák számára 1 490 Ft - 10.A NT-56498/M/NAT Colores 3. Spanyol munkafüzet CD-melléklettel 1 990 Ft - 10.A NT-56498/NAT Colores 3. Spanyol nyelvkönyv CD-melléklettel

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Magyar irodalomtörténet németeknek németül

Magyar irodalomtörténet németeknek németül Magyar irodalomtörténet németeknek németül Egy efféle könyv kiadása már igen időszerű volt. A bécsi és a berlini (Humboldt) egyetem hungarológusokat is képez, nemcsak másod- és/vagy harmadgenerációs magyarok

Részletesebben

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai:

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan 5. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Hogyan látnak mások? Hogyan látok másokat? Az óra típusa: Alkalmazó, rendszerező Fogalmak:

Részletesebben

Könyvek Tusája 1. forduló

Könyvek Tusája 1. forduló Könyvek Tusája 1. forduló Ifjúsági kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Szeredi Éva AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit

Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Szeredi Éva AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit AP-050806 Matematika tankönyv 5. évfolyam I. kötet AP-050807 Matematika tankönyv 5. évfolyam II. kötet AP-052002 Ötödik daloskönyvem Raffay Katalin AP-052202 A képzelet világa 5. Imrehné Sebestyén Margit

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 TANANYAGBEOSZTÁS Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

Karácsonyi self-publishing kisokos. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Karácsonyi self-publishing kisokos. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Karácsonyi self-publishing kisokos 2014 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszöntő Újabb évet zárhatunk, nagyon köszönjük a bizalmat és közös munkát! Szeretnénk összefoglalni azokat a fontos ismérveket,

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói ÓRATERV A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: informatika Az óra címe: A katalóguscédula Az évfolyam: 6. Az óra célja és feladata: (részletesen kifejtve, a tanítandó fogalmak és a fejlesztendő

Részletesebben

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ CLASA A VII-A 2008-2009 13 I. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 3. A szövegolvasás képességének fejlesztése 4. Az írásbeli kifejezőképesség

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben