VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL"

Átírás

1 VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

2 2 Negyven éve pap Vince atya Házunk tája P. Dinya Vince atya negyven éve éppen negyven éves volt, amikor az Egri Egyházmegye szolgálatára június 29-én pappá szentelték. Ez az ünnep igazi alkalom a hálaadásra, hiszen élete nem szûkölködött kalandos fordulatokban januárjában úgy lett verbita, hogy valójában alig-alig tudta, mit is kíván tõle Isten, csak engedelmeskedett a hívó szónak. Õsszel beöltözött, pedig már törvényben fogadták el a rendek feloszlatását, de ez sem vette el a kedvét. Jászberényben kertészként dolgozott a ferences kolostorban, ahol akkoriban az elüldözött idõs nõvérek kaptak szállást. Õk ajánlották Vince atyának, hogy tanuljon tovább, így jutott el a papszentelésig. Káplánként mûködött Geszteréden, Taron, Nyírbátorban és Újfehértón, plébánosként Dombrádon és Füzesabonyban ben, amikor már érezhetõen enyhült a pártállami diktatúra szorítása, a római rendfõnökség engedélyével négyen az egykori növendékek közül titokban noviciátust kezdtek P. Szántó János vezetésével. Természetesen nem a ma is szokásos, szigorú feltételekkel, hanem havonta találkoztak novíciusmesterükkel, aki a szûkös lehetõségek ellenére mégis megpróbálta feltárni számukra a társaság gazdag lelkiségét. Igazi noviciátusuk azonban az élet volt, novíciusmesterük pedig a hûség. Így tettek elsõ fogadalmat 1985-ben, örök fogadalmat pedig 1988-ban. Vince atya 1994-ben tért vissza rendi keretek közé, azóta is a kõszegi Szent Imre Missziósház közösségét szolgálja. Tóth Zoltán SVD Fájdalommal ért bennünket P. Becherer András atyánk halála. Rendtestvérünk május 7-én rövid szenvedés után adta vissza lelkét Teremtõjének a székesfehérvári papi otthonban. Német ajkú családban született október 21-én a bácskai Hódságon. Bácska visszacsatolása után édesapja magyar katonaként orosz hadifogságba esett és évekig raboskodott a Szovjetunióban. Miután a szerb partizánok 1944-ben bevonultak falujukba, Az örök világosság fényeskedjék neki! elkezdõdött a rémuralom: százakat végeztek ki, a többieket pedig kivétel nélkül internálták. A foglyok nagy része fertõzõ betegségekben meghalt, így András atya kishúga is. Végül politikai nyomásra a katonaság hagyta, hogy a foglyok Magyarország felé szökjenek, a magyar határõrök pedig szemet hunytak a menekülõk láttán. Így települt András atya is édesanyjával Magyarországra, ahová késõbb édesapja is megérkezett a hadifogságból ben Kiskunfélegyházán, a Szent István Missziósházban folytatta tanulmányait, rá egy évre pedig megkezdte a noviciátust augusztus 15-én tett fogadalmat. A pannonhalmi bencés gimnáziumban fejezhette be a gimnáziumot. Mint politikailag megbízhatatlan háromnegyed évig munkaszolgálatos katonaként szolgált, de késõbb, az 1953-as Nagy Imre-féle enyhülés következtében a fegyveres erõkhöz került. Leszerelése után a Váci Egyházmegye kispapja lett az egri szemináriumban, így tett örök fogadalmat 1959-ben ban szentelték pappá. Összesen 36 évig mûködött egyházmegyés szolgálatban Pécelen, Csongrádon, Kiskunfélegyházán, Fülöpjakabon, Peregen és Kiskunlacházán, ahol templomot is épített. A rendszerváltozással õ lett az elsõ legális magyar verbita tartományfõnök ( ), õ jegyeztette be a társaságot hivatalosan december 8-án. Elõször a kõszegi bencés házban lakott, majd néhány évig a kispapok prefektusa volt Budatétényben. Ezután a kõszegi Szent Imre Missziósházban mûködött, melynek egy ideig rektora is volt. Mosolygós, csodálkozó kék szeme hiányozni fog nekünk, ahogy alázatos, békés természete is. A Jóisten jutalmazza meg az örök boldogsággal mindenkire kiterjedõ szeretetéért! Tóth Zoltán SVD VILÁGP STA A verbita missziós szerzetesek negyedéves hírlevele honlap: Ingyenes, katolikus kiadvány, fenntartása az olvasók önkéntes adományaiból történik. Isten fizesse meg a legkisebb adományt is! Felelõs kiadó: P. Juhos Ferenc SVD tartományfõnök Fõszerkesztõ: Szerdahelyi Csongor Tördelés: Bukovszki Antal Korrektor: Rochlitz Bernadett Rendi konzulens: Burbela Gergely SVD A szerkesztõség címe: 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3 5., tel.: vagy A szerzõk gondolatai nem feltétlenül tükrözik a szerkesztõség véleményét. Nem kért kéziratot, fényképet nem küldünk vissza. Nyomás: D-Plus Kft., 1037 Budapest, Csillaghegyi út Felelõs vezetõ: Németh László ügyvezetõ ISSN Kapcsolatfelvétel a verbita missziósokkal P. BURBELA GERGELY SVD: 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 3 5., tel.: vagy TÓTH ZOLTÁN SVD: 9730 Kõszeg, Park u. 1., tel.: Adományok, miseszövetségi befizetések: Kérésre küldünk csekket, adóigazolást!

3 Világposta Levél Argentínából Az ifjúsági klub remekül beindult. A fiatalok jönnek, különösen azóta, hogy sikerült bérelnünk egy biliárdasztalt, ami nem várt sikerrel mûködik. Nem is gondoltam volna, hogy ennyi biliárdtehetség van köztünk. Egyébként a pingpongasztal is remek, csak a labdák fogynak túl gyorsan. A biliárdasztal egy pezós pénzérmével mûködik. A tulajdonos havonta egyszer jön a perselyt üríteni, amelyhez természetesen csak neki van kulcsa. A bevételen pedig fele-fele arányban osztozunk. Így már volt is némi nyereségünk, amibõl tudtam venni két energiatakarékos izzót, ugyanis addig 250 wattos izzókat használtunk. A karitász épületét is lassan tetõ alá hozzuk. Idõközben a mérnök is bekapcsolódott a munkába a plébánossal együtt. Én általában a kõmûvesekkel tartom a kapcsolatot, most épp az ablakokat kell beszereznem. Igazi csapatmunka. Most, a hétvégén száz csirkét sütöttünk, vasárnap délben jönnek érte, akik venni akarnak. Jegyek segítségével történik az eladás. Így vasárnap reggelre már tudjuk, mennyit adhatunk el jegy nélkül. Ha mind a százat eladjuk, akkor átszámítva hatvanezer forint hasznunk lesz, ami fedezi a kõmûvesek négy napi bérét. Vagy vehetünk belõle három tetõbádogot, amibõl összesen húsz darabra van szükség. Itt a faluban ez bevett formája a pénzgyûjtésnek. A Világposta múlt számában az egyik képen egy kápolna volt látható egészen kicsi padokkal. Ezeket is lecseréltük már rendes templomi padokra, mert egy fûrésztelepes adományozott nekünk kétszáz deszkát, amibõl egy közeli asztalos jutányos áron remek padokat készített. Érdekes, hogy egy ilyen apróság mennyire megváltoztatja a kápolna légkörét! Az itteni épületek egyszerûek. A falakat egysoros téglából rakják, majd belülre vakolat kerül. A szubtrópusi klíma miatt ugyanis nem szükséges a hõszigetelés, és a téli fûtésre sem kell gondolni. Sõt, inkább az a fontos, hogy legyen az épületben elegendõ ventilátor. Minden templomban vannak ventilátorok, ami nekem az elsõ idõkben szokatlan látvány volt. Miután azonban végigizzadtam néhány szentmisét, rögtön igazat adtam az ittenieknek. Kedves barátaim! Várom kérdésiteket, mert lassan kifogyok a mondanivalóból. Hálás szívvel köszönöm eddigi adományaitokat és imáitokat is! Isten áldjon benneteket! P. Varga János SVD SEGÍTHETJÜK JÁNOS ATYA MISSZIÓJÁT Aki szívesen támogatná Varga János atya munkáját, az Isteni Ige Társasága Missziós Titkárságának csekkjén teheti meg. Kérjük, a közlemény rovatban mindenképp tüntesse fel: Argentína. Bankszámlaszámunk: A projektrõl P. BURBELA GERGELYNÉL lehet érdeklõdni a 30/ telefonszámon vagy a címen. Missziós Titkárság, 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u A legkisebb adományt is hálásan köszönjük János atya és hívei nevében is. Jézus Szíve oltalmában Az egyház június 16-án ünnepelte az Alacoque Szent Mária Margit által a Szent Szívrõl kapott kinyilatkoztatás 200. évfordulóját. Arnold Janssen élve a lehetõséggel, önmagát, elsõ munkatársait, valamint megalapítandó mûvét a Szent Szív oltalmába ajánlotta, a pogányok megtérítésének szándékával. Ugyanazon a napon Arnold aláírta az adás-vételi szerzõdést, melybõl kinõtt az elsõ missziósház. Az új intézmény is a Legszentebb Szív nevet kapta. Páter Blum ezt a napot az Isteni Ige Társasága születésnapjának nevezi. Vivat cor Jesu in cordibus hominum (Éljen Jézus Szíve az emberek szívében) ez volt a társaság elsõ jelmondata. Arnold késõbb módosította:...in cordibus nostris a mi szívünkben. A missziósház megszentelésekor kitette a jelmondatot a homlokzatra. A társaság elsõ éveiben ez a kijelentés köszöntéssé vált. Amikor Anzerrel együtt leteszi elsõ fogadalmát, június 16-án e szavakat mondta: Uram, arcod elõtt fekve, Jézus Legszentebb Szívének tiszteletére fogadom..., minden imát, tettet és fájdalmat és érte minden érdemet neked adok, csak hogy teljesülhessenek Jézus Szívének óhajai, fõleg a pogányok országaiban... Jézus legédesebb Szíve, légy az én szeretetem! Szorgalmazta az elsõ péntekek megünnepelését. Ekkor a papoknak a szentmisét Jézus Szíve tiszteletére kellett ajánlani, és a többieknek ebben a lelkületben kellett a szentáldozáshoz járulni. A reggeli szentmise különösen ünnepélyes volt, egybekötve az áldással és Jézus Szíve-könyörgésekkel, este pedig ünnepélyes ájtatosságot tartottak. Jézus Szívének napja parancsolt ünnep volt a társaságban ben az alapszabályban Jézus Szent Szívét nevezi meg a társaság patrónusának. Elõször az volt a szándéka, hogy a rendtagok ruhája piros lesz, végül azonban a pirossal varrott cingulus mellett maradt, emlékéül a vérnek, melyet az isteni szív irántunk kiontott. Éljen Jézus Szíve a mi szívünkben! Szép nyarat, jó pihenést! P. Juhos Ferenc SVD, tartományfõnök 3

4 4 Hé, Rám! Ó, Istenem! Magyar papok Indiában Világmisszió Ez év januárjában tíz magyar pap egy bencés szerzetes, egy teológiai tanár és hét plébános Benvin Madasery Sebastián verbita atya vezetésével három hetes missziós zarándoklaton vett részt. Budapestrõl Delhibe, India fõvárosába érkeztünk, ezt követte Indore, ahol Chacko verbita püspökkel meglátogattunk több missziót, majd Mumbaiba (Bombayba) utaztunk, ahol egy óriási, 1,7 millió ember lakta szegénynegyedbe is elmentünk. Nagyon érdekes volt Goa állam felkeresése, ami 1961-ig portugál gyarmat volt. Itt van eltemetve Xavéri Szent Ferenc, akinek a sírjánál misézhettünk a Bom Jesu-bazilikában. Végül pedig Sebastián atya szüleinek voltunk a vendégei Kerala államban, ahol a Szent Tamás-hegyre zarándokolva az apostol lábának lenyomatánál mondtuk el hálaadó imánkat. Induláskor a repülõtéren megkérdeztem Sebastiánt, hogy miért akar bennünket elvinni Indiába? Hogy lássátok a valóságot! válaszolta. Mi a valóság? kérdeztem vissza. Hát azt majd meglátjátok! felelte mosolyogva. Mit láttunk a valóságból? Európai ember számára felfoghatatlan szegénységet, de mégis boldog embereket. A régmúlt idõk kultúráinak csodálatos épületeit, ugyanakkor tákolmányokból kimászó, végtelenül egyszerû arcokat. Nagy világvallások jelenlétét, sokszor vérre menõ ellentéteiket, mellette katolikus iskolákat, ahol vidáman együtt énekelnek, táncolnak a gyerekek, mindegy, hogy milyen vallásúak. Súlyos betegséget hordozó emberek mély hitét és állapotuk türelmes elfogadását. A kisebbségben élõ katolikusok hiteles, imádságos tanúságtevõ jelenlétét. Szenvedélyem a fotózás, ilyen szempontból India paradicsomnak számít. Utunk elején Delhiben volt egy meghatározó élményem. Száz méteren belül száz téma kerül az ember elé. Ez alkalommal nemcsak a téma került elém, hanem egy kõ is, amibe elbotlottam és hatalmasat estem. Nem sokkal ezután korra, nemre való tekintet nélkül legalább tíz ember szaladt oda hozzám, felsegítettek, porolták a nadrágomat, aggódó figyelmességgel kérdezgették, nem ütötteme meg magamat, ne hívjanak-e orvost, nem tört-e el valamim. Ez is India! Az emberek figyelnek egymásra. Természetesen a sok élmény között katolikus papok számára nagyon fontos volt arra a kérdésre is választ kapni, milyen az egyház Indiában? Egyik résztvevõ atya fogalmazta meg legjellemzõbben, amit valamennyien tapasztaltunk: A hívek elõhozták belõlem a papot. Mit is jelent ez? Több alkalommal találkoztunk nagyon súlyos betegekkel (leprásokkal, rákosokkal, mozgásszervi károsodást szenvedettekkel), akik mély hittel kérték a személyes imáinkat, kérték, hogy tegyük rájuk a kezünket, és mindezt azzal a reménnyel élték meg, hogy a papságunkból fakadó krisztusi jelenlét kegyelmébõl õk is részesednek. Én is úgy éreztem, hogy jelen volt a gyógyulás ajándéka, az õ hitük engem biztosan gyógyított. Külön érdekesség, hogy több olyan atyával is találkoztunk, akik papságuk mellett a testi gyógyítás adományát is gyakorolják. Az egyik verbita például országos hírû fogorvos, egy plébános pedig kitanulta a lábmaszszázs tudományát. Belegondolva a magyar viszonyokba, megkérdezné valaki: Hová mész? Megyek a paphoz kihúzatni a fogamat, vagy megyek az atyához lábmasszázsra... India gazdasága hihetetlen mértékben fejlõdött az elmúlt tíz év alatt. A számítógépiparban India az elsõk között szerepel. Repülõvel minden indiai állam megközelíthetõ, de nagy gondot fordítanak az úthálózat fejlesztésére is. Persze európai ember számára azért elég furcsa, hogy az autópályára felhajthatnak a háziállatok, valamint a forgalommal szembe is jönnek kerékpárosok. Izgalmas kérdés, hogy tudja megõrizni az ország a hagyományos szellemi, vallási, kulturális értékeit. Tud-e majd ellenállni a gazdasági fellendülésbõl fakadó jóléti állam kísértéseinek. Delhiben ellátogattunk India legfõbb nemzeti szimbólumához, a Rádzsgháthoz, ahol Mahatma Gandhi holttestét elégették. A komor fekete gránitlapra az utolsó szavait írták: Hé, Rám! Ó, Istenem! Úgy gondolom, hogy beszámolómat én is ezzel a mondattal fejezem be, ebben bennfoglaltatik az aggódás, a hála, a szépség, minden, ami a világunkban fontos! Hé, Rám! Bodor György, plébános

5 Hírek a missziókból DUBLIN, Írország (CNS) Az ír plébániákon nõtt a szentmisék látogatottsága a recesszió óta. Számos ír plébánia jelentette, hogy nõtt a szentmisék látogatottsága az elmúlt hónapokban, közülük néhánynál ez a harminc százalékot is megközelítette. Joseph Duffy (képünkön), az észak-írországi Clogher püspöke azt nyilatkozta, nem csak az idõsebb emberek látogatják a miséket nagyobb számban. Igen sok fiatal család is, akik eddig hiányoztak a templomokból, most visszatér mondta Duffy püspök. Ez nemrég kezdõdött el, az emberek kiéheztek az erkölcsi és a lelki értékekre. A példátlan növekedés korszaka után Írország gazdasága az utóbbi hónapokban nehéz helyzetbe került. A kétmilliós munkaerõpiacon naponta átlag ezer ember veszíti el az állását. Sokan életükben elõször élnek át mély válságot mondta a fõpásztor. A gazdasági összeomlás irama igen gyors volt, ami megállásra és gondolkodásra készteti az embereket. Ez mutatkozik meg a templomokba való visszatérésben. MISSZIÓS ADOMÁNYOK VATIKÁNVÁROS (CNS) A kapzsiság okozza a gazdasági válságot. A kapzsiság a gyökere minden rossznak és forrása a jelenlegi gazdasági világválságnak, mondta XVI. Benedek pápa. A kapzsiság sugallja nekünk, hogy a birtoklás a legfõbb jó az életben, mégis a kapzsiság torzítja el az anyagi javak értékét és teszi tönkre a világot hangsúlyozta a Szentatya az április 22-i általános kihallgatáson. VATIKÁNVÁROS (CNS) A belga tiltakozás a pápa óvszerrõl szóló felszólalása ellen zavart kelt. A belga parlament döntése, hogy hivatalos tiltakozással él XVI. Benedek pápa megjegyzése miatt, melyet az óvszer használatára az AIDS megelõzését illetõen tett, zavart kelt fogalmazott a vatikáni szóvivõ. Magától értetõdõ, hogy minden demokratikus államban a Szentatya és az egyház kifejezésre juttathatja saját álláspontját és intézkedéseit az emberi személyt és az egyén morális felelõsségét illetõen, mondta Federico Lombardi (képünkön). Az egyház széleskörû tapasztalata az oktatás és egészségügy terén, különösen a A Missziós Titkárság a missziós öntudatképzõ intézményi mivoltán túl segélyszervezet is, amely lehetõséget kínál és ezzel együtt felelõsséget vállal azért, hogy segítsünk azoknak a társadalom peremére szorult embertársainknak, akiknek sorsa sokszor csak a hírmûsorok egyegy nehézségekrõl beszámoló tudósításának a témája. Sokaknak a mindennapi élelem is ajándék. Segíthetünk nekik, hogy ne csak a megélhetési nehézségek kössék le figyelmüket. A legkisebb adományt is HÁLÁSAN KÖSZÖNI a verbita Missziós Titkárság, BURBELA GERGELY SVD atya a 30/ , vagy a 94/ (munkanapokon 9 11 óra között) telefonszámon, Számlaszámunk: Kérésre tájékoztatást, csekket, adóigazolást küldünk. szegény országokban oly egyértelmû, hogy nincs szükség bizonyítékokra vagy magyarázatokra. Lombardi szerint érdemes volna megvizsgálni, hogy a belga parlament kellõ figyelemmel és komolysággal reagált-e arra, amit a pápa valóban mondott, vagy a parlament ehelyett olyan kijelentésekre reagált, amelyeket már a média manipulált, amelyek olyan szürõn jutottak át, amely nem volt objektiv és kiegyensúlyozott. SAO PAULO, Brazilia (CNS) Sok gyilkosság történik a földért Amazóniában. Braziliában a földért folytatott küzdelemmel kapcsolatos gyilkosságok 70 százalékát tavaly Amazóniában követték el. A brazil püspökök éves közgyûlése idején kiadott jelentés megjegyzi, hogy a legtöbb gyilkosság Para államban történt, ahol 2005-ben Dorothy Stangot, a Notre Dame de Namur nõvérek egyikét is lelõtték. A ban regisztrált, a föld körüli viták következtében elkövetett 28 gyilkosság közül 5 az említett államban történt. Itt a nagy földbirtokosok és a parasztok évtizedek óta küzdenek egymással a földért és a föld használatáért. TOLEDO, Spanyolország (CNA) Isten- és emberellenes az abortusztörvény. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa, Antonio Canizares bíboros bírálta a spanyol kormány azon tervezetét, hogy az ország abortuszra vonatkozó törvényeit kibõvítse, mondván, hogy ez az ember ellen is, nem csak Isten akarata ellen vét. Nem utasíthatjuk vissza Krisztust újból, akiben minden szeretet, minden igazság és az ember minden nagyszerûsége megtalálható, amit tisztelni kell mondta az érsek. JUBA, Szudán (CNA) Új katolikus egyetem Szudánban. A Sudan Tribune arról számolt be, hogy az új egyetem a második Jubában, a félig autonóm régió fõvárosában, amely lassan talpraáll a több mint húsz évig tartó polgárháború után. A hallgatók a múlt hónapban már megkezdték a tanulást. Az egyetemet Mary Kiden Kimbo, a Dél-Szudáni népjóléti miniszter avatta fel. 5

6 A verbiták által szervezett április 22. és 26. közötti lengyelországi zarándoklaton számos magyarországi, felvidéki és lengyelországi helységbõl vettünk részt. A csoport kísérõi Juhos Ferenc tartományfõnök és Burbela Gergely missziós titkár voltak. Elsõ úti célunk: Kalvaria Zebrzydowska. Átlépve a magyar határt az autóbusz kényszerpihenõt tartott a vidám csoportnak. A mintegy négy órai várakozás sem volt unalmas, hiszen ismerkedéssel és imádsággal telt. Kalvaria Zebrzydowska Lengyelország egyik leglátogatottabb zarándokhelye. Évente egymillióan keresik fel. A kálváriai szentély a krakkói érsekséghez tartozik, és a Lanckoronka, valamint a Zar-hegy oldalában helyezkedik el. A szentély õre és kegyura, Mikolaj Zebrzydowski az alapítólevelet, amely az épületegyüttest a ferencesek tulajdonába adta, a krakkói várban december 1-jén írta alá. Az esti megérkezés után az Angyalos Boldogasszony barokk stílusú bazilikában szentmisével zártuk az elsõ napot. Szálláshelyünket a ferences kolostor kényelmes szobái biztosították. II. János Pál pápa szülõvárosa, Wadowice volt a következõ állomás. Személyét nem csak nemzete, de a világ hívõ embereinek sok milliós tábora is szívébe zárta. A mi pápánk így marad meg a lengyel nép emlékezetében a sokak által rajongva szeretett Szentatya. Szülõháza, mely ma múzeum, látogatók sokaságát fogadja a világ minden tájáról. Tekintélyt parancsoló, kedves egyénisége, szelleme kísért bennünket teremrõl teremre. Krakkónak, az ország legszebb városának legnevezetesebb épülete a Wawel, a királyi vár. A történelem viharos századai ellenére büszkén áll fenséges tornyaival, falaival. Idegenvezetõnk jóvoltából sok érdekességet tudtunk meg történetérõl, az itt eltemetett személyiségekrõl. Szent Hedvig (Jadwiga) királyné, Nagy Lajos királyunk leánya már fiatal korában idekerült. II. Jagelló Ulászló litván fejedelem hitveseként a nemzet hittérítõje lett. Adományozó lelkülete az Isten szeretetében, mély vallásosságában gyökerezett. Megalapította a krakkói egyetemet, majd kolostorokat is. Nyughelye a székesegyház, ahol a magyar zarándok is tiszteleghet emléke elõtt. Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem szarkofágja a Wawel kriptájában található, ahol zarándokcsoportunk elénekelte a székely himnuszt. Krakkó óvárosában a fõterén megnéztük a posztócsarnokot és a Mária-templomot. A hangulatos téren Zarándoklat 6 Zarándokúton II. János Pál nyomában vendéglátóhelyek színes forgataga csalogatott bennünket. Utcai árusok, népi viseletbe öltözött zenészek ritmusos szórakoztató muzsikája különös hangulatot varázsolt. Az egész napos program bepillantást adott a város történelmébe, kultúrájába, szokásaiba. A krakkói irgalmasság bazilikában elõadást hallgattunk Szent Faustina Kowalska nõvérrõl, aki az isteni irgalmasság világszerte ismert apostola. A bazilikában található magyar kápolnában megcsodálhattuk a gyönyörû mozaiktablót a magyar szentekrõl, boldogokról. Zarándokutunk innen Szent Kinga nyomdokain haladt tovább. Stary Sacz városában kapott végsõ nyughelyet IV. Béla királyunk szent életû leánya. Következõ szálláshelyünk a Lengyel-Tátra fõvárosában, a festõi Zakopanéban volt. Vízi túrán is részt vettünk a Dunajec folyón. A 18 kilométeres tutajozás ragyogó idõben, csodálatos tájakon több mint két órán át tartott. A fölénk magasodó hegyek, a folyó mentén kerékpárúton integetõ túristák, a sokféle örökzöld növény együttesen lelki megnyugvással töltött el bennünket. A guralok népi viseletbe öltözve vezették tutajainkat a szebbnél szebb tájakon. Zarándoklatunk utolsó napjához érkezve rengeteg élménnyel gazdagodva indultunk haza Budapestre. Mészáros Ágnes

7 Misszió itthon Isten országa köztetek van Somos László plébános meghívására missziós papok és kispapok, nõvérek és világiak négy csodálatos napot töltöttünk Kaposfõn március 5. és 8. között. Érkezésünket a családok türelmetlenül és kíváncsian várták, fõleg azért, mert házuk küszöbét más földrészrõl érkezõ emberek léphették át. Nagyon sok szeretetet kaptunk tõlük, ami fõleg a búcsúzás nehézségében mutatkozott meg. Missziós munkánk több településre is kiterjedt: Kaposmérõ, Bárdudvarnok, Nagybajom, a kaposvári katolikus iskola és nem utolsó sorban Baglas voltak azok a helyek, ahol megfordultunk e rövid idõ alatt. Különbözõ elõadásokkal, imákkal, énekléssel és szentmisékkel tettünk tanúságot Istenrõl és a hitünkrõl. Nagy élmény volt számomra, hogy egy-két órát Isten országában tölthettem a baglasi száz fõs cigánytelepen. László atya, kaposfõi plébános és a verbiták Baglyoson, a cigánytelepen Ott konkrét és valós tapasztalatom volt, hogy Isten jelen van közöttünk. Olyan emberekkel találkoztunk, akik szeretetre, mosolyra, simogatásra vágynak. Az elhagyatott, meggyötört Jézussal találkoztam, aki azt mondta: itt vagyok, hajolj le hozzám, szeress, és ne utálj engem! A dzsungeli misszió, amirõl mindig álmodtam, ott volt Baglason. Csodálattal és elismeréssel figyeltem László atyát, aki olyan jól érzi magát a helyi közösségben. Egy mondatát mélyen elraktároztam a szívemben, és azt hiszem, ott fogom mindig õrizni. Így hangzik: Ha személyesen találkozni akarok Jézussal, kimegyek Baglasra. Amikor Jézus mennybemenetele elõtt azt mondta tanítványainak, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot, szerintem arra is gondolt, hogy oda menjünk, ahova nem szívesen mennénk: szeméttelepekre, eldugott utcasarkokra... Nyitottság, bátorság és szeretet, ezt tanultam meg a nagyböjti missziós hétvégén. Büszkén és boldogan mondhatom, hogy láttam Isten országát, és jártam benne. Az a vágyam, hogy minél hamarabb visszatérjek ide vagy egy hasonló helyre, hogy Jézusnak segítsek! 7 Hurgoi Sándor SVD A misszió nem áldozat, hanem kiváltság Verbita szokáshoz illõen nagyböjtben idén is megtartottuk ifjúsági missziós lelkigyakorlatunkat. Újdonság volt, hogy a hazánkban megtelepedett missziós nõvérek is szerveztek lelkigyakorlatot lányok részére március 13. és 15. között a budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban. A kõszegi Szent Imre Missziósházban március 20. és 22. között mi, verbiták húsz fiú részvételével tartottunk triduumot. A fõ hangsúly természetesen a misszión volt. Ahogy a lelkigyakorlat jelmondata is felszólít mindnyájunkat: A misszió nem áldozat, hanem kiváltság. A fõ elmélkedésekben Eli atya segített nekünk átgondolni: mindannyian úton vagyunk Jézus felé, így fontos, hogy lassan megtaláljuk a célt, magát Krisztust. Egyik fõ gondolat, mely végigkísért minket: hol tartok én az úton? Az elmélyüléshez segítséget nyújtottak a személyes, mély tanúságtételek. Kezdve Gyula atya kalandos plébániai missziós életével, majd egy házaspár, Wild Tamás és neje tettek tanúságot életükrõl. Végül Sándor testvérünk, aki missziós kispap, elmesélte, hogyan talált rá a hivatására. Azt hiszem, hogy nem csak a résztvevõk számára, de nekünk is nagy megerõsítés volt újra átgondolni hivatásunkat, és hálát adni mindenért. Ahogyan az elsõ misszionáriusunk, Freinademetz Szent József is felszólít bennünket, úgy éljünk napról napra: a misszió nem áldozat, hanem kiváltság. Szabó Alex SVD

8 8 Fiatalok, hogyan missziózzunk? Ifjúsági Világmissziósok Az egyház jövõje Az idén januárban alakult ifjúsági csoport nem véletlenül kapta a nevét: Ifjúsági Világmissziósok (IVM). Talán mindenki szemében felcsillan a remény, hogy vannak még olyan fiatalok, akik a misszióra is gondolnak. A csoport megalapításának gondolata is a misszióból fogant, amit a verbiták folytatnak Magyarországon. Minden évben megszervezik a nyári táborokat, az õszi világmissziós ünnepet és az évközi ifjúsági virrasztásokat, melyek jó lehetõségek arra, hogy az ifjúság találkozzon. Rendjük vidám, fiatalos lendülete vonzza a fiatalságot. A legkülönbözõbb helyekrõl jönnek a fiatalok, így nevelõintézetbõl és keresztény nagycsaládokból is, az ország minden pontjáról. Tartják egymással a kapcsolatot. Alig várják már a nyarat, hogy újból együtt lehessenek. Így jött a gondolat, hogy havonta összegyûljünk. Az IVM nemcsak arra ad lehetõséget, hogy hasonló gondolkodású fiatalok együtt legyenek, mint más közösségekben, hanem a misszióra is. Az ifjúsági virrasztás is olyan hatásos volt, hogy után három lakásotthonból jött fiatal részt vett az ifjúsági csapattalálkozón. Örültem, hogy jól érezték magukat, és remélem, egyre többen jönnek majd. Akik nem feltétlenül vallásosak, azok is megnyílnak a missziósok felé, mert érzik a feltétel nélküli, önzetlen szeretetet egymás iránt. Ez hiányzik a mai világból. Próbáljuk elütni az idõt olyan helyeken (játékteremben, kocsmában, más szórakozóhelyeken) és túlélni az életet olyan társaságban, ami lehúz. Érezzük az egésznek a felszínességét és legbelül az ürességet. A fiatalok igénylik a társaságot és szükségük van a közösségre. Ez a csapat a szeretetre alapoz, az egymás felé fordulásra. Segítünk másoknak is megtalálni az igazi életet. Mi pedig, akik már rátaláltunk, egymást erõsítjük az elõrehaladásban. Minden hónap utolsó vasárnapján délután két órakor találkozunk a verbiták lelkigyakorlatos házában. Januárban, az elsõ összejövetelünkön harmincan voltunk, és azóta is gyûjtjük a fiatalokat. Nagyon jó érzés, hogy akik már voltak ilyen találkozón, hozzák magukkal a barátaikat, ismerõseiket. Együtt imádkozunk, közben sokat éneklünk, megbeszéljük az aktuális feladatokat, bibliamegosztás és egy tized missziós rózsafüzér is része a programnak. Ezután zenés szabad programot szoktunk szervezni, például táncházat, amit egy tánctanár csapattagunk tart. Nagyon jó hangulatú minden egyes alkalom. Aki még tovább szeretne maradni, 5-tõl szentségimádás van, majd 6 órától zenés mise és utána missziós elõadás. Nagyon sokan végig ott vagyunk, mert akkor egy egész napot tölthetünk együtt. Jó megtapasztalni, hogy a fiatalok lelkesek és segítik a jó közösség kialakulását. Elõször egy erõs magot kell alkotnunk, hogy utána misszióba tudjunk menni. Világmisszió a célunk, ezt építjük fel folyamatosan a hétköznapi misszióval. Látjuk azonban, hogy Magyarország tényleg missziós területté vált, itt kell cselekednünk hazánk megújulásáért. A nemzetiségi kérdések, a sok hajléktalan és az erkölcsi szint lesüllyedése megoldásra váró problémák. Jelszavunk és együttléteink záróéneke: Indulj és menj, hirdesd szavam! Érdeklõdni, jelentkezni lehet: címen. Kiss Kinga

9 Az egyház jövõje Salamat po Nepomuki-osztály a verbitáknál Zajos, hangoskodó, nevetgélõ társaságként érkeztünk február utolsó hétvégéjén a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házba a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium végzõs osztályaként. Már negyedik éve járunk közös lelkigyakorlatokra minden évben, karácsonykor és nagyböjtben. Mindegyik lelkigyakorlat adott valami újat, valami mást, de igazi, osztály szintû élményt nem nyújtottak. Így nem csoda, hogy nem töltött el minket nagy lelkesedéssel a hír, lelkigyakorlat lesz. A hozzáállásunk azonban pillanatok alatt megváltozott, amint megérintett a verbiták lelkülete, a barátságos fogadtatás, a kényelmes szobák, az otthonos légkör. Éreztük, hogy szeretettel vártak minket. Ismeretlen világba csöppentünk. Olyan helyre, ahol nincs rohanás, ahol az emberek mosolyognak, ahol találkozhatunk Istennel. Könnyek és mosolyok, sírás és kacagás, vidám énekek, mókás táncok, õszinte tanúságtételek, meghitt beszélgetések, a találkozás csöndje. Néha elfogynak a szavak, és hiába szeretnénk, nem tudjuk leírni mindazt, amit átéltünk. Talán elõször valósult meg, hogy a mindig zajongó osztály öt percnél tovább képes volt csöndben maradni, hogy úgy tudtunk egy szívvel énekelni a miséken, hogy a kápolna falai is beleremegtek, hogy õszinték tudtunk lenni egymáshoz, hogy olyanok sírtak egymás vállán, akik beszélgetni is csak ritkán szoktak. Angéla testvér és Gergely atya segítségével olyan új dolgok részesei lehettünk, amirõl eddig tudomásunk sem volt, Lurdutól, Gábortól, Pétertõl és Ágicától olyan õszinte tanulságtételeket kaptunk, amire nem is számítottunk, Seba és Lawrenc elõadása pedig olyan szívbõl jövõ volt, hogy nem is sejtettük, így is lehet önmagunkról beszélni. És hogy milyen érzésekkel jöttünk haza? Más emberek lettünk, mert máshogy látjuk a világot. Valami mindanynyiunkban megmozdult valakiben kicsit, valakiben nagyon. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a lelkigyakorlat élménye nem tûnik el nyomtalanul az életünkbõl, amire az elsõ bizonyíték, hogy másnap a folyosón és az osztályteremben is többször fölcsendült a Gergely atyától tanult Deep down ének és a hozzá tartozó táncot is roptuk. Köszönjük Gergely atyának és Angéla testvérnek, akik vezették a lelkigyakorlatot, köszönjük Elmernek, aki folyamatos segítségével és mosolyával gördülékenyebbé tette a hétvégét, Johnnynak, aki gitárjával járult hozzá a jó hangulathoz, köszönjük Sebanak, Lawrencnek, Lurdunak, Gábornak, Sanyinak, Péternek, Ágicának és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a hétvégénk ilyen tökéletessé válhasson. És nem utolsó sorban köszönet Lucának, aki elvitt minket ide. Még egyszer köszönjük, vagy ahogy Elmertõl tanultuk: Salamat po! 9 Csóka Cili A VILÁGMISSZIÓ ORSZÁGOS ÜNNEPE a verbita missziósok és a Pápai Missziós Mûvek szervezésében október 10-én, szombaton A Budai Ciszterci Szent Imre-templomban (Budapest, XI., Villányi út 25.) Ünnepi szentmisét mutat be NÉMET LÁSZLÓ, nagybecskereki megyéspüspök Csoportok jelentkezése: BURBELA GERGELY SVD tel.: 06-30/ Mindenkit szeretettel várunk! Sok szeretettel várnak a verbita missziósok minden érdeklõdõ gyermeket és fiatalt a nyári missziós táborokba. Idõpontok: gyermek tábor: június 30. július 5. ifjúsági tábor: július 13. július 18. ifjúsági tábor: július 27. augusztus 1. Jelentkezés és bõvebb információ: P. ELIAS OHOILEDWARIN SVD: 94/ (www.verbita.hu) Részvételi díj: gyermek tábor: Ft ifjúsági táborok: Ft Az összeg a jelentkezés után a Missziós Titkárság számlájára fizethetõ: ERSTE Bank:

10 10 A Szent Gyermekség Mûve Hatvan év kényszerszünet után a Pápai Missziós Mûvek magyarországi nemzeti igazgatósága elkezdte a Szent Gyermekség Mûve Missziós Gyermekek Társasága újjászervezését. A Szent Gyermekség Mûve (SZGYM) a katolikus egyház legnagyobb, központi, missziót segítõ szervezetének, a Pápai Missziós Mûveknek (PMM) egyik ága. Alapítója Charles Auguste Marie de Forbin-Janson ( ) francia püspök, aki felismerte, hogy nagy szükség van egy olyan mozgalomra, amely már a korai gyermekkorban missziós öntudatra és lelkületre ébreszti a gyermekeket. Ráébredt, hogy a gyermekek olyan elemi hatású szellemi és szociális erõt jelenthetnek, amely képes a világ átalakítására. A Szent Gyermekség Mûvének híre igen korán eljutott Magyarországra, és a korabeli híradásokból kitûnik, hogy nagyon gyorsan meggyökerezett a magyar társadalomban. A lendületes missziós nevelési munka 1948-ban az egyházi szervezetek betiltásával és az egyháznak az iskolákból történt kirekesztésével teljesen megszûnt, felnõttek olyan generációk, amelyekben a gyerekek egészséges érdeklõdése, nyitottsága a világra és szolidaritás felelõsségre való nevelésük háttérbe szorult. Az újjászületõ magyarországi Szent Gyermekség Mûvének napjainkban hármas missziót kell betöltenie: * Egyéni missziót a család és a környezet irányába; * Magyar missziót a hazai és a Kárpát-medencében élõ gyermekek irányába; * Világmissziót a távoli földrészeken élõ gyermekek irányába. A PMM Alapszabályának talán legfontosabb mondata: Mindenki számára létezik valami, amit odaadhat, vagy valami, amit kaphat. A mai világban úgy kell megszólítani a gyerekeket, hogy az számukra vonzó legyen. A missziós területekrõl való ismeretek ébresszék fel a kíváncsiságukat, érintse meg a szolidaritás elve a szívüket, a katolikus alapértékek erõsítsék meg vallási hovatartozásukat. Ez a három együtt pedig indítsa õket cselekvésre. A legkisebbekért Kiket hívunk e merész vállalkozásba? * A missziót és a gyermekeket bátorító, támogató szülõket, nagyszülõket, keresztszülõket minden felnõttet, akik a gyermekek és a misszió mellett állnak, segítik és bátorítják a fiatalokat. * 8 14 év közötti, kíváncsi, bátor és tettre kész gyerekeket, akik szeretnének messzebbre tekinteni. * Rátermett fiatalokat, pedagógusokat, tanárokat, hitoktatókat, plébánosokat, hogy segítsék a gyermekeket terveik, imáik és gyûjtõmunkájuk folyamatában, koordinálják és vezessék a missziós gyermekcsoportokat. * A missziós gyermekcsoportokat befogadó iskolákat, plébániákat, közösségi intézményeket és vezetõiket, akik lehetõséget biztosítanak és segítséget adnak ahhoz, hogy a missziós gyermekek rendszeresen összejöhessenek, programokat szervezhessenek, alkalmas és megfelelõ körülmények között a misszió javára adományokat gyûjthessenek. Kaufmann Mária Szent Gyermekség a Felvidéken Minden a tavaly novemberi, Nádszegen megtartott missziós napokkal kezdõdött. A verbita szerzetesek és a missziós nõvérek hitükkel, vidámságukkal és szeretetükkel valamenynyiünket meghódítottak. Különösen egyházközségünk gyermekeit. Õk ugyanis nagy lelkesedéssel vettek részt a különbözõ programokon, együtt imádkoztak, énekeltek és táncoltak a missziósokkal. A hétvége gyorsan elszaladt, de gyermekeink misszió iránti lelkesedése azóta sem csökkent. Egyre csak a távoli Paraguayról, Indonéziáról és a Fülöp-szigetekrõl beszélnek. Mindez engem arra ösztökélt, hogy folytassam a nádszegi verbita missziót, így hét gyermek bekapcsolódásával alakult meg a missziós kör. Miután a verbita missziósok tudomást szereztek e közösség mûködésérõl, arra kértek minket, hogy csatlakozzunk a Pápai Missziós Mûvek azon magyarországi kezdeményezéséhez, amely a Missziós Gyermekség Mûve újraélesztését tûzte ki céljául. E kérésnek örömmel tettünk eleget, hiszen ily módon mi is tagjai lehetünk egy világszerte mûködõ missziós társulatnak, és imával, kis áldozathozatalokkal segíthetünk a szükséget szenvedõ gyermekeken. Jelenleg azon munkálkodunk, hogy újabb gyermekeket nyerjünk meg a misszió ügyének, valamint hogy kialakítsuk kis közösségünk arculatát és célját. Hiszek abban, hogy kis hithirdetõink lelkesedésükkel, szeretetükkel, imájukkal és áldozatukkal jól szolgálják majd a misszió ügyét. Talán éppen õk lesznek azok, akik másokat is meggyõznek arról, mily nagy kincs a missziónak szentelt élet még a harmadik évezred hajnalán is. Katona Veronika

11 Fülöp-szigeteki misszióban Egyhetes mennyország A mi malacunk volt a sztár VERBITA BARÁTI KÖR A Verbita Baráti Kör olyan közösség, melynek tagjai bár nem feltétlenül ismerik egymást, mégis együtt imádkoznak nap mint nap a missziókért. Felvételi díj nincs. Kérjük a jelentkezõket, hogy adják meg nevüket, születési idejüket és születési helyüket, valamint postacímüket P. BURBELA GERGELYNEK. (1223 Bp., Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5.) Megküldjük a felvételi igazolást az ajánlott, missziókért végzendõ rövid napi imádságokkal együtt. Ugyancsak küldjük a Világposta címû missziós újságunkat negyedévenként. Halász Lajos atya minden hónap 15-én szentmisét ajánl fel a Verbita Baráti Kör tagjaiért és azok szándékaira. Cebuban április és május a legforróbb idõszak, ilyenkor van az iskolai szünet. Szemináriumunk pártfogoltjai, a veszélyeztetett gyermekek is egy hétre elhagyhatják nevelõotthonukat: nyári táborba mennek. Idén én is elkísérhettem õket. Táborhelyünk, a badia-i általános iskola Cebu sziget egyik legszebb helye. Az évközi szünet hazacsábította a falusi diákokat, helyüket most táborozó gyermekek foglalják el. Közvetlenül a tengerparton vagyunk, elõttünk a nyári napsütésben meseszépen csillogó víz. Tizenöt különbözõ intézménybõl jön össze a nyolcszázas létszám. A csoportok az iskola különbözõ tantermeiben kapnak helyet. A legtöbb intézményt katolikus szerzetesrendek vezetik, de van egy protestáns is. Az egyik mozgalomnak nevezi magát, a velünk kapcsolatban lévõ Community Scouts intézet pedig közvetlenül a rendõrség vezetése alatt áll. Az intézményt igazgató hölgy szintén rendõrségi alkalmazott, gyermekek iránti szeretete és vallásossága miatt azonban egyáltalán nem érzõdik, hogy egy erõszakszervezet a munkaadója. Tetszik is a rendõri munka a legtöbb gyermeknek! Állandóan két civil ruhás rendõr van velünk néhány korábbi növendék, önkéntes segítõ társaságában. Egyik nap három vezetõ állású rendõrnõ is meglátogatott bennünket. Egyikük a cebui rendõr-fõkapitányság szociális igazgatója. Õk is jól érezték magukat, és megköszönték a magyar jótevõk adományait, amelyekkel már eddig is sokat tudtunk segíteni. Az estéket színes programok töltik ki, melyeket a gyerekek eredeti gondolatokkal, jó fantáziával és szépérzékkel tesznek felejthetetlenné. Pedig az ember azt várná, hogy a szülõk nélkül, az utcán eltöltött idõ kiöli a tehetséget az emberbõl. Nem! Csak egy kis ösztönzés, és magukra találnak az elhanyagolt gyerekek. Minden nap imádsággal kezdõdik, és naponta legalább egyszer elénekeljük a filippínó himnuszt is. Szívszaggató a legtöbb itt hallott élettörténet. A nemrég idekerült tizenegy éves Allan egy másik szigeten született. Onnan a család egyik barátja hozta Cebuba azzal, hogy nála majd dolgozhat és jó iskolába is járhat. Ebbõl csak az elsõ teljesült: a rengeteg munka miatt nem engedték tanulni. A fiú megszökött és olyan állást keresett egy vállalatnál, amihez nem kell iskolai végzettség. A személyzetis azonban alkalmazás helyett a rendõrséget hívta, így került Allan ide, a nevelõintézetbe. Most a rendõrség keresi a szülõket, akiket hoszszú ideig nem is érdekelt, hogy hol van, mit csinál a fiuk. Egy másik fiú, John, akinek a bõre ugyan barna, mint itt mindenkinek, de az arcvonásai fehér emberéire hasonlítanak. Odajött hozzám kérdezõsködni. Szerette volna tudni, hogyan élnek a gyerekek Európában. Kérdései rövidek és lényegretörõek voltak. John szerint soha nem fogja megtudni, hogy kik a szülei, mert az utcán találták. Egy család ugyan befogadta, de amikor a nevelõszülõk munkát kaptak Amerikában, õt itt hagyták. Így került intézetbe. Aki sokat éhezik, annak érték az étel minden falatja. Fintorgás helyett mindennek örülnek. Megbeszéltem a vezetõnõvel, hogy csütörtök este jobb vacsora lesz. Magyar jótevõink anyagi segítsége tette lehetõvé, hogy vehessek nekik egy nagy malacot, amit a helybeliek szépen megsütöttek. Két nagy banánlevélen tálalták fel, majd az egyik rendõr vagdosta fel a húst és a pirított bõrt egyforma apró darabokra hiszen szerettük volna, hogy mind a nyolcszáz gyerek részesedjen belõle. A gyerekek még másnap is emlegették, és a reggeli imába is belefoglalták köszönetüket. A Fülöp-szigeteken nagyobbak a társadalmi különbségek, mint Európában. A szociális háló is csak lassan erõsödik. Ezért támogatja a cebui verbita szeminárium a Community Scouts intézetet. Épületük teljesen lepusztult, két börtön között omladozik. Nem sok reménnyel kecsegtetõ hely. Már két éve állandóan ígérgetik a felsõbb szervek, hogy hamarosan új épületbe költözhetnek a fiúk. Most már tudjuk az átadás idõpontját: ez év július 25-én, a cebui fõpolgármester feleségének születésnapján lesz. Férje, Cebu City vezetõje, nemes születésnapi ajándékként jelképesen átadja a rendõrségi gyermekotthont nejének, a jótékonyságáról ismert Margot asszonynak. Akkor az intézet vezetése ránk, európai jótevõkre is számít, hiszen a város anyagi ereje éppen csak az épület befejezéséhez elég. Segítségeteket, imáitokat, adományaitokat hálásan köszönöm. Lányi Béla SVD (Cebu City, Fülöp-szigetek) 11

12 12 Akit Krisztus küldött rendjében kapott nevem pedig Magdolna. Már az általános iskola elsõ osztályától éreztem az Úr Jézus hívását a vele való szorosabb kapcsolat kialakítására. Második osztályos koromban, elsõ szentáldozásom alkalmával megértettem, hogy az Úr arra hív, hogy egészen az övé legyek. Akkor én nagylelkûen helyeztem magam szeretõ karjaiba. Attól a pillanattól kezdve Jézus igazi jegyesként vonzott magához. Egy napon a Szent Mihály-naptár 1943-as kiadásának egyik írásában ráleltem arra, amire a szívem olyannyira vágyott. A cikkben röviden ez állt: A Szentlélek Szolgálói Nõvérek letelepedtek Kõszegen. Ha valamelyik lány hivatást érez a missziós életre, erre a címre szíveskedjen írni: Szent Imre Missziósház, Park utca l., Kõszeg. Nem haboztam megírni a levelet, amelyben a felvételemet kértem, hiszen válaszút elõtt álltam. És csodák csodájára 1944-ben a rend római vezetésének engedélyével tizenhat éves koromban felvételt nyertem a rendbe. Augusztus 14-én este érkeztem meg a missziósházba. Magyarok Nagyasszonya ünnepének reggelén végre csatlakozhattam a nõvérekhez. Addig nem igazán ismertem szerzeteseket közelebbrõl, ezért minden új volt a számomra. Beilleszkedésemet segítette jó alkalmazkodó képességem, Szentlélek szolgálója Nyolc év tanítás után visszakerültem Bécsbe, ahol tanulmányaimat a német nyelvvel is bõvítenem kellett. A tanulás mellett dolgoztam és angol órákat adtam. Az iskola befejezése után tanári kinevezést kaptam Ghánába. Ott nyolc évig dolgoztam egy elemi iskolában. Nagyon szerencsés voltam, hiszen a földrajz és a történelem tanításán keresztül megismerkedhettem a helyi kultúrával, hagyományokkal és szokásokkal is tól 1998-ig angol nyelvet és hittant tanítottam egy középiskolában. A hitoktatásban nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy valódi, mély alapokra helyezzem a gyermekek hitét, mert erre nagyon nagy szükség volt. Mindemellett pedig a középiskolások katolikus ifjúsági mozgalmának vezetõje voltam. Talán ezért is szeretem ma is oly nagyon a fiatalságot, s élvezem a velük való együttmûködést nyarán részt vettem egy iskolai tanácsadókat képzõ tanfolyamon tól egészen hazajövetelemig középiskolai tanácsadóként dolgoztam. Most nyugdíjasként is szívesen folytatom missziós küldetésemet itt, szeretett hazámban. Káró Magdolna SSPS Búcsuzás az Egyetemista Szövetség tagjaitól: Accra, Egy kis Vas megyei faluból, Pinkamindszentrõl származom. Szeretetteljes, istenfélõ, szerény és barátságos családi fészekben nõttem fel. Ma, hatvanhárom misszióban eltöltött év után is büszke vagyok a magyarságomra, a hazámra, a családomra és a rendünkre. Káró Annának hívnak. A Szentlélek Szolgálói Missziós Nõvérek szerzetes- amely már családom körében is megnyilvánult. Sok minden új volt, de Isten velem volt mindenben ben az orosz hadsereg bevonulásával nehéz idõk köszöntöttek a magyar egyházra, így ránk is. A rektor atya tanácsára több társammal együtt Ausztriába mentem további rendi kiképzésre. Elsõ fogadalmunk után, mivel a veszély még mindig fennállt keletrõl, az USA-beli Technybe kerültünk. Kiképzésünk a Holy Spirit College-ban folytatódott. A tanulóvízum lejártával megkaptuk elsõ missziós kinevezésünket. Így érkeztem meg az Oreon nevû hajó fedélzetén Sydneybe november 1-jén. Brisbane egyik kerületében, Zillmere-ben kezdtük meg egy új plébániai katolikus iskola vezetését. Azt szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz. Nálunk sem volt ez másként, mert az egyházi iskolák akkoriban még egyáltalán nem kaptak állami támogatást. MISSZIÓS BARÁTOK TALÁLKOZÓI a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban, Budatétényben Minden hónap utolsó vasárnapján, kivéve a nyári szünidõt kezdés szentmise elõadás agapé, kötetlen beszélgetés JÚNIUS 28. Missziós szolgálat Ghánában Elõadó: KÁRÓ MAGDOLNA SSpS növér SZEPTEMBER 27. Hitük miatt üldözöttek a világon Krisztusi szolidaritás keresztény emberi jog szervezet Elõadó: VÍZ PÉTER, a Keresztény Szolidaritás magyarországi vezetõje OKTÓBER 25. Életképek a Fülöp-szigetekrõl Elõadó: ANNA GABRIELLA nõvér, a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség tagja

13 Missziós imaközösségek A világmisszióért és a saját plébániánkért A missziós imaközösségek vezetõi március 21. és 22. között idén is találkoztak a budatétényi missziósházban. Az összejövetel célja az volt, hogy jobban megismerjük egymást, és még jobban meg tudjuk tervezni közös szolgálatunkat a világmisszió és a hazai misszió javára. Valójában nem volt sok idõnk, mert a végén már nagyon siettünk, de Isten segítségével újra még jobban érzékeltük, hogy mennyire fontos hirdetni az evangéliumot. Az irgalmas Jézus üzenetének fényében indult a program. Mint az apostolok, éppen tizenketten jöttünk össze az egész ország területérõl. Szentmisével kezdtük és fejeztük be. Egyre jobban éreztük a bibliai megosztásnál és más beszélgetésben, Isten mennyire irgalmas hozzánk, és milyen fontos hirdetni a világnak Isten irgalmas szeretetét. Három megbeszélést tartottunk. Az elsõ tapasztalatcsere volt. Arra kerestük a választ, hogyan tudunk jobban szolgálni a saját plébániánkon azzal a karizmával, amit Istentõl kaptunk. Nagyon sok jó terv és ötlet született, amelyekkel segíteni tudnánk minden közösségnek. Néhányat felsorolok: faliújság készítése (információk a világmisszióról és más egyházak életérõl); alkalmi missziós elõadások szervezése a plébánián meghívni misszionáriusokat; havi szentségimádás a misszióért; havi szentmise a világmisszióért a Szentatya missziós szándékára lehet kommentárt készíteni az imaszándékhoz; a Világposta és a missziós miseszövetség terjesztése a helyi közösségben; személyesen megszólítani az embereket; olyan feladatot vállalni, melyet még senki nem vállalt a plébánián: kórház, börtön, árva gyerekek látogatása stb.; lelkinapok szervezése a közösségeknek vagy az egész plébániának. A bibliai megosztás valóban személyes tapasztalatunkról szólt. Bátorító érzés volt, amikor láttuk, milyen módon szólított minket Isten a közösségbe. Megbeszéltük az imaalkalmaink felépítését, közös céljainkat és elhatároztuk, hogy összeállítunk egy missziós imakönyvet. Azzal a reménnyel búcsúztunk, hogy jövõre újra találkozunk, és már nem két, hanem háromnapos együttlétre készülünk, mert sok a megbeszélnivalónk és jó együtt lenni. 13 Burbela Gergely SVD A személyes meghívás varázsa A missziót 2003-ban kezdtük el Nagykanizsán. Azóta már a harmadik missziós imaközösség megalakulásának voltam tanúja. Ma a Jézus Szíveplébánián, a Szent Imre-plébánián és a Szent József-plébánián is szolgálnak a közösségeink. Nagy örömmel tartottunk lelkinapot Jó Pásztor vasárnapján a Jézus Szíve-plébánián. E a nappal készültünk fel a harmadik közösség megalakulására. Megtapasztalhattuk, hogy mennyire fontos az áhítatos és hûséges szolgálat, valamint a személyes meghívás a közösségbe. A régóta mûködõ közösség tagjai jövetelünk elõtt elkezdték megszólítani az embereket az új plébánián, SZENTHÁROMSÁGRÓL NEVEZETT ÖRÖKÖS MISESZÖVETSÉG Bár észre sem vesszük, életünkben legfontosabb a kegyelem, melyet sokszor egyszerûbb elnyerni, mint gondolnánk. Élõ és elhunyt szeretteinket megajándékozhatjuk azzal, hogy mindennap misét mondanak értük. A MISESZÖVETSÉGI TAGSÁGA által Istent ajándékozzuk szeretteinknek, õket pedig Istennek ajánljuk napi hét szentmisében (évente 2555!), melyet a verbita missziós atyák mutatnak be a tagokért a világ különbözõ pontjain. P. BURBELA GERGELY SVD szívesen ad további információt (30/ ), és várja a jelentkezõket: Missziós Titkárság, 9730 Kõszeg, Park u. 1. Pf / (munkanapokon 9. és 11. óra között) Bankszámlaszám: A Miseszövetség az egyszeri 7000 Ft-os hozzájárulásokkal a szegény országok missziós munkáját segítik. Kérésre csekket, tájékoztatót és adóigazolást küldünk. és meghívták õket a közösségbe. Az eredmény nem maradt el. Mi a titka a közösségszervezésnek? Elsõ kötelességünk figyelemmel kísérni az egyház missziós munkáját világszerte, nyomon követni a misszionáriusok munkáját, mert ez a mi jövõnk. A kereszténység jövõjének záloga a szüntelen irgalmas és megbocsátó Jézusról való tanúságtétel, vagyis az igehirdetés. Az embernek szüksége van közösségre, társakra, beszélgetésre. Az imádság mellett fontos a találkozás, az együttlét is. A közösségek tagjainak feladata meghallgatni másokat, segíteni õket és szívüket kinyitni a keresztények felé az egész világon. A Szentlélek soha nem engedi, hogy az ember egyedül maradjon, hanem közösségébe vezet minket. Burbela Gergely SVD A te plébániádon is alakulhat missziós imaközösség. Részletes információ: Gergely atyánál 30/

14 14 A lényeg mindenhol ugyanaz Sokszor gondolkoztam azon, mi lehet Werner József atya harmonikus, kiegyensúlyozott életének az alapja. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából lehetõségem nyílt errõl és hivatásáról megkérdezni. Magyar verbiták Felismertem, hogy a lényeg mindenhol ugyanaz egy verbita életében, tudniillik, hogy Krisztust és az õ értékeit kell képviselni éppen ott, ahová küldtek. Ez az alap. Innét kiindulva az már csak részletkérdés, hogy hol, milyen feladatkörben próbálom ezt megélni. Miben különbözik a szerzetesi hivatás a többi hivatástól? A szerzetes elfogadja Jézus tanítását Isten országáról, és azt Jézus hívására abban az életformában igyekszik megvalósítani, amelyet Jézus választott magának. Miben másabb a misszionárius? Tulajdonképpen semmiben, mert Jézus maga is misszionárius volt, és az apostoli tevékenység minden szerzetesrendnek lényeges alkotóeleme, legyen az sarutlan kármelita apáca, például Kis Szent Teréz, aki a missziók társvédõszentje, vagy verbita szerzetes, például Freinademetz Szent József. József atyának mi vagy ki segítette meghozni a döntést, hogy ezt az utat válassza? Nem emlékszem senkire, aki ebben segített volna, habár volt olyan, aki le akart beszélni, például az osztályfõnököm, aki maga is szerzetes volt. Így én azt hiszem, hogy a gondolat közvetlenül Istentõl jött, aki felhasználta a családi és iskolai hátteret, ahonnan jöttem. A tulajdonképpeni döntés néhány hónappal az érettségi elõtt történt, anélkül, hogy valakivel is konzultáltam volna róla. Társaságunk alapító atyja írja: A jó szerzetes velejárója, hogy különös öröm és hála tölti el Isten iránt. Milyen hétköznapi örömök tartották meg József atyát munkájában, hivatásában? Elég sok nehézséggel találkoztam életemben, de soha nem voltam öröm nélkül. Már az a tény maga, hogy mindig is szerettem az új kultúrákat és nyelveket megismerni, és erre persze a missziós élet lehetõséget adott, az már önmagában véve nagyon sok öröm forrása volt. Különbözõ kultúrájú népek között élt József atya. Többször meg kellett szoknia az új környezetet, hiszen elõször hazáját kellett elhagynia, aztán Ázsiába helyezték, majd visszahívták Európába. Melyek azok a tapasztalatai, amelyek ezekben a váltásokban segítették, melyeket esetleg egész életében magával vihetett? Amikor József atyára gondolok, elõször a kiegyensúlyozottsága jut eszembe. Mi ennek az alapja? Hát ez nem egészen így van, mármint hogy én mindig nyugodt és kiegyensúlyozott lennék, de azért nagyon örülök, ha valamiképpen az ember saját lényével nyugalmat tud másoknak közvetíteni. Mindig tudatában vagyok annak, amit Lisieux-i Szent Teréz mondott: Minden kegyelem. A hithirdetésnek mi a forrása, honnan merítenek erõt a misszionáriusok a munkájukhoz? A huzamosabb, netán egy életen át tartó missziós munkát csakis a Jézussal való személyes kapcsolat teszi lehetõvé. Persze ott van a többi motiváció is, például szolidaritást vállalni a szegényekkel. A legszegényebbek azok, akik még nem találták meg Istent. De az alap, az biztosan a személyes istenkapcsolat. Ezt a lényeges döntést Krisztus mellett a mindennapi élet apró döntéseivel kell alátámasztani, például rendszeres imával, a Szentírás olvasásával és fõképpen az Eucharisztiával. Hogyan tudott József atya életében a Szentírás az öröm forrása maradni? Krisztus két nagy ajándékot hagyott hátra a Szentlélek által: az egyik a Szentírás, a másik az Eucharisztia, és ha az ember megtalálja az utat ezekhez mindennap és bármilyen körülmények között, akkor ez biztos alapja és biztos forrása lesz az örömnek, mert mindkettõben Jézussal személyesen találkozunk. Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik szeretnék megtalálni hivatásunkat? Legyetek abszolút becsületesek önmagatokkal szemben, próbáljatok meg önállóan gondolkodni és nézzetek mindent az evangéliumi igazságok alapján. Nekem nagyon sokat mond Jézus szava, amely szerint az igazság szabadít meg titeket. Pisztora Ferenc, novícius

15 Szolgálat Lengyel, magyar két jó barát Szorgalmasan jártam iskolába, hogy végre megtanuljam ezt a csodálatos nyelvet. Azt is tanították nekünk, hogy az idõsebbeket néninek, illetve bácsinak kell szólítani. Ezt megjegyeztem, már csak azért is, hogy még csak véletlenül se sértsek meg senkit, hogy ne kelljen változtatnunk a híres közmondáson: Polak-Wȩgier dwa bratanki (Lengyel, magyar két jó barát). Kilenc hónapja éltem Magyarországon, amikor elõször mentem helyettesíteni Zugligetbe. Aggódtam, vajon értik-e majd, amit mondok? Mielõtt bementem volna a kápolnába, megálltam egy kismamánál és a gyermekénél. A hölgy látta, hogy a kisgyerek nem nagyon törõdik velem, ezért odasúgta neki: Nézd, kicsim, a pap bácsi! Eszembe jutottak azok a magyarórák, amikor az idõsekrõl tanultunk, és most hirtelen pap bácsi lettem 28 éves koromban szeptemberében érkeztem. Gyakran kérdezik az emberek, milyen különbségek vannak a magyar és a lengyel egyház között. Azonnal hozzáteszik azt is, hogy: ott többen járnak templomba, ugye? Ez tényleg így van, de szerintem tisztázni kellene pár dolgot a teli templomhoz fûzõdõ elképzelésekkel kapcsolatban. Mindig is olyan országba szerettem volna menni, ahol paphiány van. Míg Magyarországon alig több mint kétezer pap van, addig otthon huszonnyolcezer. A teli templom nem jelenti azt, hogy az ottani emberek vallásosabbak lennének azoknál, akik esetleg csak tizenegynéhányan tudnak összejönni egy szentmise alkalmával. Sajnos a hazámban sokan csak puszta megszokásból mennek el a vasárnapi szentmisére. Sokan nem akarnak elmélyülni a hitükben. Csak azért kereszteltetik meg gyermekeiket, mert valaha õket is megkeresztelték, illetve azért, hogy ne kelljen szégyenkezniük a faluban. Sok lengyel nem akar igazán közeledni Istenhez. A magyaroknak is hasonló gondjaik vannak. Fáj a szívem, amikor temetek valakit. Azért érzem rosszul magam olyankor, mert alig vannak, akik imádkoznak. Úgy látom, mintha az elhunyt hozzátartozói nem hinnének abban, hogy a szeretett személy lelke mégsem halt meg. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy itt nagy esély van arra, hogy megerõsítsük egyházközségeinket. Így, hogy kevesebben vagyunk, sokkal könnyebb emberi kapcsolatokat teremteni és ápolni. A szilárd közösség lesz majd a magyar keresztények ereje. Bár kisebbek lesznek e közösségek, de személyes kapcsolataik által még hitelesebben sugározhatják majd Krisztus szeretetét a világban. Ez nagyon nehezen megvalósítható ott, ahol nagy tömegben vesznek részt egy-egy vasárnapi szentmisén. Döbbenetes volt számomra az a pillanat, amikor tanítani kezdtem a kiskunfélegyházi iskolában. Nem voltam ahhoz hozzászokva, hogy csak néhány gyerek legyen az órán. A lengyel hittanórákra gondoltam, melyekre sokan járnak, de egyre gyakrabban nem is a hittanórára készülnek fel a hitoktatók, hanem azokra a csatákra, amelyeket néhány, az osztályban lévõ rosszindulatú diákkal kell megvívniuk. Ott sokan csak azért járnak hittanra, mert a többiek is járnak, és a szülõk nem akarnak szégyenben maradni. A lengyel hitoktatók gyakran érzik, hogy sokkal könnyebb lenne tanítani, ha kevesebb diák lenne. Magyarországon ez fordítva van. Van több olyan dolog is, ami örömet okoz a hétköznapi munkában. Megint ahhoz kell visszatérnem, hogy sokkal kevesebben vannak a magyar papok. Ez segít abban, hogy testvériesebben éljenek és jobban megismerjék egymást. Szép meglepetés volt számomra, amikor azt mondta nekem magyar tartományfõnököm, hogy itt a papok tegezik egymást életkoruktól függetlenül. Nagyon tetszik nekem ez a szokás, mert még õszintébben mondhatjuk azt, hogy valaki pap és testvér, vagyis paptestvér. Majdnem két éve élek és dolgozom a kiskunfélegyházi plébánián. Egyre gyakrabban jut eszembe az a gondolat, hogy nemsokára el kell mennem innen. Nagyon jó volt itt... Szép az élet és a munka e magyar egyházközségben. 15 P. Wolowicz Ádám SVD

16 Mozaik 16 II. János Pál pápa A világ felajánlása Isten irgalmába augusztus 17-én, Krakkóban, az Isteni Irgalmasság-bazilikában Istenünk, irgalmas Atyánk, aki kinyilatkoztattad szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban és kiárasztottad ránk a Vigasztaló Szentlélekben, Terád bízzuk ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk bûnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, gyõzz le minden rosszat, engedd, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmadat, hogy Tebenned, Szentháromság egy Isten, mindig megtalálja a remény forrását. Örök Atya, Fiad fájdalmas szenvedéséért és feltámadásáért irgalmazz nekünk és az egész világnak! Ámen MISSZIÓM: ISTEN DICSÕSÉGÉRE ÉS AZ EMBEREK ÜDVÖSSÉGÉNEK SZOLGÁLATÁRA SZENTELT ÉLET Sokféle módon szentelhetjük életünket a missziónak. Krisztusi küldetésébõl fakadóan minden keresztény ember misszionárius saját családjában, közösségében, munkahelyén. Nem annyira a szóbeli hithirdetés, mint inkább a hiteles életpélda a meggyõzõ a mai kor embere számára. Vannak fiatalok, akik küldetésüket városuk, hazájuk, kontinensük határain túl is meg szeretnék osztani másokkal. A verbita missziós atyák és testvérek nemzetközi közösségek tagjaiként dolgoznak együtt Óceánia, Ázsia, Afrika, Amerika és Európa sok-sok plébániáján, iskolájában, kórházában, menekülttáborában, szociális intézményében, hogy Krisztus minden ember szívében feltámadjon. Ha közelebbrõl szeretnéd megismerni a verbiták közösségét, szívesen válaszol kérdéseidre: OHOILEDWARIN ELIAS SVD atya, Szent Imre Missziósház, 9730 Kõszeg, Park u / A tavaszi rejtvény megfejtése: Mi a keresztre feszített Krisztust hirdetjük. Nyertesek: Jusztin Ferenc Szécsénybõl, Variné Trifusz Mária Szentgotthárdról, Zsirai Bernadett Sopronból. Mostani rejtvényünk megfejtése az egyik apostol buzgó hitvallása. Beküldési határidõ: június 30.

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

ausantemost Nagyszeru rendezvény Budapesten 2011 NOVEMBER

ausantemost Nagyszeru rendezvény Budapesten 2011 NOVEMBER ausantemost Nagyszeru rendezvény Budapesten 1 2011 NOVEMBER Tartalom Magyarországi rendezvény 3 ipad nyertesek 4 Top tippek 5 Novemberi Lojalitás Bónusz 6 3 Belso Piaci Bónusz Program 6 5 4 6 2 Rendezvény

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, III. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2007. õsz ELLIAS ATYA ÁZSIA AJÁNDÉKA A MAGYAR EGYHÁZNAK Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból Házunk

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Heaven is a place on Earth

Heaven is a place on Earth Heaven is a place on Earth Beszámoló szakmai gyakorlatról Minden egyetemista fejében megfordul az Erasmus gondolata. Engem régóta foglalkoztatott, nem tudtam és nem is akartam lemondani róla. Arról nem

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben