KONTÉNERRAKODÁS EPERJESKE DARUSÁTRAKÓN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONTÉNERRAKODÁS EPERJESKE DARUSÁTRAKÓN"

Átírás

1 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT, KONTÉNERRAKODÁS EPERJESKE DARUSÁTRAKÓN BUDAPEST, 2006 AUGUSZTUS 31. BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE

2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. A konténerforgalom becsült növekedése Eperjeske darusátrakón 2. Technikai és technológiai adottságok. 3. Terminál és szolgáltatásai. 4. Fejlesztési igény és azok javasolt építés ütemezése. 5. Munkavédelem 6. Környezetvédelem 7. Tűzvédelem 8. Mellékletek ZÁRSZÓ

3 BEVEZETŐ A konténer forgalom jelentős hányada ma is koncentráltan a Záhonyi Átrakó Körzetben, ezen belül Eperjeske darus átrakó pályaudvaron keresztül valósul meg. Az eredeti határforgalmi megállapodás értelmében a Magyarországra és rajta keresztül más országokba irányuló konténerszállítmányokat a záhonyi átrakó körzetben, Eperjeske darus átrakón rakják át. A FÁK országokba indított szállítmányokat az Ukrajna területén működő konténer átrakó helyeken rakják át, a széles nyomtávolságú vagonokba. A határforgalmi megállapodást, a felfutó elsősorban a FÁK. országokból, Kínából és Japánból jövő nagyszámú előre jelzett, - szerződésekkel azonban még nem dokumentált - konténer kezelésére tekintettel, célszerű újra egyeztetni, majd a határforgalmi megállapodást aktualizálni. Az Eperjeske darus átrakó mindkét irányba, azaz ide - és vissza alapon képes, a meglévő technikai eszközeivel rakodást végezni. A FÁK országokba irányuló konténer szállítmányok nemcsak vasúton érkezhetnek,hanem a speciális konténer daru közútról vasútra, illetve vasútról közútra is képes rakodást végezni. A mobil rakodó berendezések a kombinációs lehetőséget még tovább bővíthetik. A PHARE fejlesztési program keretében a darupályák a konténertároló terek, a csapadékvíz elvezető rendszer, a térvilágítás és a térhangosítás berendezései felújításra kerültek, a belső közlekedési utakkal együtt. A rakodódaru felújítására azonban, a PHARE. program keretében nem került sor. Az eddig készült tanulmányok a 20 és 40 es ( jel lábban mért méretet jelent), konténereket vette figyelembe, a 60 konténerek megjelenésével nem számol. Az előre jelzett rakott db - os éves forgalomnövekedés az üres konténerek nagyobb számú visszajuttatását, illetve annak igényét is előrevetíti. Ez csak erősíti, az előzőekben már jelzett határforgalmi egyezmény kiegészítésének szükségességét, a kilépő konténerek Eperjeske átrakón széles nyomtávú vagonokba történő be és átrakásának lehetőségével, valamint a kölcsönös szolgáltatások körének pontosításával. A többszörösére emelkedő konténer darabszám,elsősorban nem a tárolói kapacitás bővítését, hanem a napi átrakás - és elszállítás ütemezett megszervezését teszi a kezelés tekintetében az első helyre. Ez természetesen nem csak a széles vonat, hanem a normál vonat fogadói és vonat indítói kapacitás arányos meglétét eleve feltételezi, a vasúti kocsikkal és vontató járművekkel együtt.

4 1. A konténerforgalom várható növekedése Eperjeske darusátrakón 1.1. Korábbi évek adatai, prognosztizáció és becslés. Az években készített összesítés, a kapacitáshoz mérten fokozatosan csökkenő, konténer forgalmat rögzíti. Éves átlagban 8697 üres és 1651 rakott, összesen konténer került tárolásra és átrakásra. Az üres - és rakott konténerek megoszlási aránya ebben az időben, 16/84%. Az elkészült felújítási munkák után, az ezredfordulót követően, a várakozások ellenére, nem következett be a Magyarország felé irányuló konténerszállítás mennyiségi növekedése, sőt tovább csökkent az éves forgalom. A konténerforgalom előrebecslésére készült MÁVTI. KFT. tanulmány, 2015 évre növekedést prognosztizál két tényezőre alapozva, nevezetesen: - a konténeres szállítás újra elindul, - az áruforgalomban bekövetkező szerkezeti változás a konténerben történő árukezelést részesíti előnybe. Ennek kedvező hatását előrevetítve, a konténerforgalom megduplázódását vezeti le a tanulmány, mely a rakott üres konténer megoszlásban % arányt is prognosztizál. A 40 konténerek darabszám növekedését azonban, csak 5 % - ra becsülik. A felfutó konténerforgalmat a FÁK. országok, Ukrajna, Kína és Japán jóval nagyobb, évi darabos növekedéssel jelzi előre. A 2005 és 2006 év rakodási tényadatai, a 2015 évre prognosztizált, valamint a darabos többlet konténer előre jelzett mennyiségi adatokkal készítettünk táblázatot, számolva a 60 konténer megjelenésével is, ( 1. sz. melléklet ). A konténerek átlagos tartózkodási ideje a pályaudvaron rakottan 3 nap. Van azonban olyan konténer, mely megérkezése után már is átrakásra kerül és ezt követően azonnal elindul célállomása felé. Az üres konténereket a nehéz tér burkolatos tároló tereken tárolják, többszintes elrendezéssel. Az üres konténerek átlagos tárolási ideje 8 nap. Az üres konténereket a hálózati igénylések és a diszpozíciók alapján, Eperjeske darus átrakó indítja. A 2015 évre prognosztizált konténerforgalom, az Eperjeske széles rendező pályaudvar rekonstrukciója után különösebb fenn akadás nélkül lebonyolítható, még szállítási csúcs esetében is. A darabos növekmény, amennyiben ez mind Magyarországon és ezen belül Eperjeske széles rendező pályaudvaron keresztül érkezik és innen kerül a darus átrakóra, majd átrakás után továbbításra. Az egyéb áru folyamatos érkezését is figyelembe véve 6 7 széles vonat / nap növekményt eredményezhet. A TRANSZ KONTÉNER szállítás, a továbbiakban TRK, a konténerek kezelé - se tekintetében, a jelenleg is alkalmazott gyakorlathoz képest, csak mennyiségí változást jelent. A Nahodka Moszkva Helsinki transz- szibériai vasútvonalon az eljutási időt közbenső átrakás nélkül 16 napra tervezik. Moszkva ebben a vasúti közlekedési viszonylatban, a többi szállítási irányt is figyelembe véve kulcspozíciót tölt be, elosztó szerepét tekintve. Az Eperjeske darus átrakón végzett átrakással, a Nahodka Budapest viszonylatban is tartható, a 16 napos eljutási idő. A tervezett konténer útvonalakat az 1. számú ábra mutatja

5 Ázsia Európa konténerszállítási útvonalak 1. ábra 2. Technikai, technológiai adottságok Rakodó berendezések Daruk

6 Eperjeske darus átrakodóban 4 darus nyaláb került megépítésre, nevezetesen: Nyaláb Daruk száma Teherbírás tonna A 6 5,0 B 6 12,5 C 2 63,5 / 12,5 1 40,0 D 4 12,5 Ezek a daruk, 17,5 m fesztávolságú konzolos bakdaruk, a 2 db 63,5 tonnás daru kivételével. Alapfelszereltségük, horogüzemű kialakítás mellett acélsodronyos emelőkötél. Az áru összetétel alakulása és változása az évtizedek során hozta magával, hogy speciális eszközök, - : rönkmarkolók emelőkengyelek, emelőgerendák, polipmarkolók, konténeremelők - bővítették a függesztő eszközöket. Ezek az eszközök a több rakodási célra való alkalmasságot jelentősen kiszélesítették. Ebben a vegyes üzemeltetési módú rakodásban azonban a C és D nyalábok,, eredendően konténerrakodásra lettek kialakítva, a két 63,5 tonnás és speciális GANZ típusú konténer rakodó daruval. A speciális rakodó daru automata konténer megfogóval van felszerelve. A futómacska forgatóműves, a megemelt konténert így a darulábak között ki tudja tenni a tárolótérre, vagy kamionra, illetve azokról a vasúti kocsikba. A 63, 5 tonnás daruk állítható konténeremelő kerettel is fel vannak szerelve. Alkalmasak 60 - as konténerek átrakására is Mobil rakodó berendezések A konténerek mozgatására, a daruk lerakóhelyétől a tárolótérre, vagy a tároló tértől, a daru emelőhelyéig mobil rakodó berendezések kerültek beszerzés-re. A gyakorlatban legjobban bevált, a BELOTTI típusú rakodógép. Ez a mobil rakodó berendezés alkalmas automata megfogójával, 20 és 40 konténer rakodására és mozgatására, valamint több szintű tárolás megvalósítására Rakodóvágányok

7 A darus átrakó mind a négy nyalábja, az Eperjeske széles rendező pályaudvar összekötő vágányán át, a darus cserélő vágánycsoportról van kiszolgálva. A széles rakodóvágányok a nyalábok hosszában végig vezetnek, mint csonka vágányok, végükön vágányzáró földkúppal. Minden darusnyalábhoz egy széles nyomtávú rakodóvágány vezet. A négy darusnyaláb normálnyomtávú kiszolgálása, az Eperjeske átrakó, több funkciós normál rendező pályaudvar cserélő vonatindító vágánycsoportjáról történik. A normál rakodóvágányokból két két vágány vezet a nyalábokhoz, melyek közrefogják a széles rakodóvágányt. A normál rakodóvágányok a széles rakodóvágányokkal párhuzamosan, megszakítás nélkül vezetnek, a nyalábok széles nyomtávú cserélő vágány csoport felé eső végeihez, ugyancsak mint csonka vágányok, vágányzáró földkúppal lezárva. Kivételt képez a C darus nyaláb, ahol a darupálya 100 méteres szakaszán, a 63,5/12,5 tonnás daruk alatt, a rekonstrukciót követően, a normál nyomtávú vágányok helyén, beton térburkolat készült Tároló területek. A C darusnyaláb megépítése során, a B darus nyaláb felé eső oldalon,teljes hosszban, 7,5 m. szélességű bazalt beton térburkolat készült. A konténerek tárolására igénybe vehető terület nagysága m 2. A konténereket itt két sorban, kettős ( két szintes ) halmazolással lehet tárolni, a konténer rakodó daru szerkezeti kialakításából adódóan. Egy 20 konténer tárolásához szükséges alapterület 20,22 m 2, figyelembe véve az egymástól előírt 60 cm es távolságtartást. A vonatkozó előírások értelmében egy rakat képzés alapterülete, 1000 m 2 méretűnél nagyobb nem lehet. Ezen az alapterületen a 20 konténerből, egy szinten 50 db, két szinten 100 db tárolható. A rakatok között, 7 m távolság kihagyásával, két m 2 es és egy 645 m 2 es alapterületű tároló készült, illetve került kijelölésre. Ezen a három területen két színen, összesen 264 db, 20 konténer tárolható. A D darus nyaláb megépítésével, három m 2 alapterületű rakathely került kialakításra, 10 m es rakatok közötti távolságtartással, az üres konténerek részére. Itt kétszintes tárolással 300 db üres konténer rakható le. A C darus nyalábon a 40 konténer tárolására is alkalmas rakathelyek mellett, a normál nyomtávolságú vágányok visszabontásával külön tárolótér is ki építésre került, a széles nyomtávolságú vágány mind két oldalán. A rakatokban egy sorban 7 db, két szinten 14 db, összesen 28 db konténer tárolható. A konténerforgalom statisztikája nem rögzített eddig, 60 konténer átrakást, ami azonban nem jelenti azt, hogy ezért számításba se vegyük. A 60 rakott konténer átrakását a 63,5/ 12,5 tonnás daruk eltudják végezni. A tárolásukra alkalmas, a C nyaláb végén a 40 konténerek részére kialakított tárolótér, ahol a széles nyomtávú vágány mindkét oldalán, egy sorban egy szinten 4 db, összesen 8 db helyezhető el. A jelenleg figyelembe vehető konténer tárolóterületek:

8 Mind összesen db. db. db. db. C nyaláb D nyaláb Összesen: Természetesen a D nyalábon a 300 db 20 konténer helyett, max. 150 db 40 konténer tárolható. A konténerforgalom tapasztalatai majd mutatják,a tipusok közötti arányváltozást, mely alapján a vegyes tárolási lehetőség célszerűen ki - használható. A darusátrakó szabad, konténer tároló helyek kialakításra alkalmas területekkel is rendelkezik. Amennyiben rakott, vagy üres, illetve mind két konténer tekintetében, fogadó gyűjtő - elosztó funkcióra kell felkészülni, a B, C és D nyalábok mellett, további tárolóterületek alakíthatók ki, a konténer méretekhez igazodóan. A B. daru pálya melletti teljes hosszban, a térvilágítási és hangosbemondó oszlopokat figyelembe véve és ott, 6 m széles közöket kihagyva, 11 rakathely alakítható ki. A rakathelyeken egyenként két szinten 20 db, 20 konténer tárolható, összesen 220 db. Az üres konténereket, a B. darupálya 12,5 tonnás darui rakhatják ki és be. A többi tárolótérről, a mobil rakodógépek tölthetik fel ezt a tárolót. A C darus nyaláb széles nyomtávú cserélő vágány csoportja felőli végén, 40 üres konténer tárolótér alakítható ki, 6,5 m szélességű és 40 m hosszú területen. Itt kétsoros, egy sorban 3 db, akár négy szintes halmozódással,összesen 24 db konténer tárolható. A konténerek mobil rakodógéppel mozgathatók. A D darus nyaláb és a Fedett Rakodóponk közötti szabad területen teljes hosszban, 10 m szélességű tárolótér készíthető. A tárolótéren négy m2 és egy 140 m2 alapterületű rakathely létesíthető, átlagosan 6 m széles rakat közökkel. A tárolón a konténerek, három sorban és két szinten rakatolhatók. Egy sorban 15 db konténer helyezhető el, a nagy rakathelyeken, míg a kis a - lapterületű tárolón egy sorban csak 2 db. A tárolható konténerek száma összesen, 372 db. A konténerek rakodási műveleteit a D. darupálya 12,5 tonnás darui végzik. A daruktól, a rakatokba - és onnan vissza, a mobil rakodógépek mozgatják a konténereket. A mobil rakodógépek biztonságos közlekedéséhez legalább 12, 5 m széles közlekedő út építendő. Prognosztizált tárolási kapacitás 2015 évre:

9 rakott üres összesen A fejlesztési lehetőségek maximális kihasználásával számba vehető tárolóterületek: Mind összesen db db db db B nyaláb, új C nyaláb, meglévő új D nyaláb, meglévő új Összesen: Ez a darabszám bőven meghaladja a prognosztizált mennyiségeket, de alapul szolgálhat egy remélt nagyobb felfutás kezeléséhez. A tároló területek kialakításánál, ezzel a tárolt, illetve tárolandó konténerek darabszámának megállapításánál, a jelenleg érvényes Az országos közforgalmú vasutak pályatervezési szabályzata ide vonatkozó előírása figyelembe lett véve, a konténerek között, a minden irányban 60 cm távolságtartást illetően. A nemzetközi gyakorlatban, a konténerek szorosan egymás mellé tároltak. Ez a tárolási mód, a rakodógépek szempontjából, különösebb kezelést, vagy megfogó eszközt nem igényel, azonban a tárolóterek befogadó kapacitásában % többlet kihasználhatóságot eredményezhetne Közlekedési utak. A darus átrakó mind a négy nyalábja, belső üzemi úthálózattal, a körbejárhatóság biztosításával került megvalósításra. Az üzemi utak csatlakoznak két irányban, a térség közútjaihoz, (régi 4 es számú út és annak Mándok felé vezető elágazásához ). A belső közlekedési utak, konténerszállító kamionokkal és a mobil rakodógépekkel is egyaránt járhatóak. A kamionnal történő konténer felfuvarozás, vagy elszállítás, a lehetőség ellenére nem terjedt el. A fuvarozandó áruk kamionból konténerbe rakására Eperjeske darusátrakón példa nem volt. A közúton történő konténer szállításiforma is elterjedőben van. Éves adatok nem állnak rendelkezésre

10 A belső üzemi utak és azok közúti csatlakozó szakaszainak tervszerű karbantartásával, az állaguk megóvható, így a biztonságos közlekedés is fenntartható. A fejlesztés keretében megvalósításra kerülő konténertároló helyekhez, a C darupálya széles cserélő vágánycsoportja felőli végén, (üres 40 konténertároló), a térburkolat megépítésével együtt, a mobil rakodógép biztonságos közlekedteté se és a rakodási műveletekhez is ívkorrekcióra van szükség. Itt az út szabályo - zási sélessége, az új térburkolat mellett, 14, 5 m lehet. A D nyaláb és a Fedett Rakodóponk közötti területen megépíthető konténer tároló térhez, a darupályától mérten, 12,5 m széles közlekedő út megépítése is szükséges, a mobil rakodógép biztonságos üzemeltetéséhez Technikai és technológiai adottságok. A konténerrakodáshoz a gépi eszközök rendelkezésre állnak és működőképe sek is. A folyamatos üzem fenntartásához, a tervszerű karbantartások megtartása mel - lett, ütemezett főjavítások végrehajtására elengedhetetlenül szükség van. Meg külömböztetetten vonatkozik ez,a 40 tonnás GANZ típusú konténer rakodó darura. A rakott konténerek átrakása erre a darura volt és van jelenleg is alapozva. A Záhony Átrakó Körzet ma még működő és mértékadó rakodási kapacitásának összesítőjében, ( 2. számú melléklet ), a 150 darabos napi kapacitás, 80 % - os kihasználtság mellett, a konténerrakodó darué. A két 63, 5/12,5 tonnás daru, a darupálya lerövidített hosszában rakodóképes. Amennyiben nehézrakomány átrakása nem történik, úgy rakott konténerek átrakására igénybe vehetők. A daruk egyedenkénti becsült rakodási teljesítménye 100 db konténer. A rakodási kapacitás ez által a rakodási sebesség további növelésére csak akkor van gyakor latban is szükség, ha a napi rakott konténer átrakás csúcsigénye, jóval megha - ladja, a 300 db nagyságrendet. A táblázatban a 63,5/12,5 tonnás daru becsült kapacitását ugyan szerepeltetjük zárójelesen, de a teljesítményeket az összegezésben nem szerepeltetjük. A darus átrakó megépítésétől fogva, az üzemeltetési követelmény rendszernek megfelelve kapta meg, az üzembe helyezési engedélyt, majd azok meghosz - szabbításait. A határforgalmi egyezmény aktualizálásával, az üres kilépő konténerek széles nyomtávú kocsiba rakásával, a rendelkezésre álló kapacitás az eddigieknél kedvezőbben lenne kihasználható. Üres konténerek csúcs felfutása esetében, az A és B nyalábok szabad kapacitása is figyelembe vehető és ki is használható. A rakodástechnológia, az átrakásra felkínált áruféleségekhez igazodóan került meghatározásra, majd bevezetésére. A konténerek széles nyomtávú kocsiból, normálnyomtávú kocsiba történő átra - kása, a daruk emelő horgára applikált speciális megfogó segítségével történik. Automatikus speciális megfogóval,( spreader ), csak a 40 tonnás konténer rakodó daru és a mobil rakodógépek rendelkeznek. Ezek a megfogók, a konté

11 ner méretének megfelelően automatikusan, a darukezelő által állíthatók. A 63, 5/12,5 tonnás daruk estében az emelőszerkezet méretre állítása kézi erővel történik, mely műveletet a kötöző munkás végez el. Maga a rakodási művelet egyszerű, a széles nyomtávú kocsiból a normál nyomtávú kocsiba, mert a kirakandó illetve megrakandó vasúti kocsi párhuzamosan közvetlenül egymás mellé van beállítva. A megfogóval megfogott konténert a daru megemeli és átviszi a szemben lévő vasúti kocsira, ( szemben rakodás ). Ez időben is, a legrövidebb rakodási művelet. Előfordul azonban, hogy a két vasúti kocsi nem egymással szemben helyezkedik el. A daru a felemelt konténert, eb ben az esetben a távolabb lévő kijelölt vasúti kocsihoz viszi és ott rakja le. Így jelentős mellékidővel is kalkulálni kell. A tárolótérről történő rakodás esetében, a daruk a hatóterületükben lévő konté - nereket elérik és a kijelölt helyre egy fogással berakják. A hatóterületen kívül tárolt konténereket, a mobil rakodógépek viszik és rakják le daru közelbe. Onnan a daru a kijelölt helyre emelia konténert, ( átkarolás ). A mobil rakodógépek termé - szetesen végezhetnek tárolótérről vasúti kocsiba, vagy vasúti kocsiból tárolótér re történő rakodást. A mindenkor választott rakodási módot a célszerűség dönti el. A kialakított rakodás technológia, a gyakorlatban bevált, ezen változtatni nem szükséges. A remélt felfutást figyelembe véve a 63, 5/12,5 tonnás darukat automata speciális megfogóval érdemes felszerelni. A MÁV. ZRT. átrakási kapacitása mellett, az elmult 17 év alatt, 3. Terminál és szolgáltatásai A konténerforgalom növekedésének előretartásával, a C és D darus nyalábok tervezése során felmerült, hogy az átrakás és átmeneti tárolás mellett, milyen i gények kielégítésére kerüljön sor, már a rakodás megindulásakor. A kiindulási adatok elsősorban, a várható napi konténer darabszámot jelölték meg azzal, hogy amennyiben a fuvaroztató partnerek a későbbiekben igényt tartanak helyszínen a konténerben érkezett áru kirakásra, átcsomagolásra, vagy becsomagolására, elosztó jellegű áru kiszolgálásra, gyűjtő rendszerű áru felfu - varozással fogadott áruféleségek üres konténerbe rakására, úgy a szabad területeken azok megvalósíthatók, illetve kielégíthetők legyenek. Mindezek mellett, természetesen felmerült, a sérült konténerek javításának, az üres konténerek tisztításának, mosásának, a konténerek helyzetét és mozgását követő nyilván - tartó rendszernek a megvalósíthatósága, mely a komplett terminál alapú műkö - dés tevékenységi körbe tartozó szolgáltatásokkal funkcionál. Mindezekből a konténer átrakás és tárolás feltételrendszere lett megvalósítva, kiegészülve egy számítógépes regisztrációs nyilvántartással. Konténer terminál Eperjeske átrakón ez ideig azért nem épült, mert a konténer forgalom átmenő tranzit jellege, az átrakás elindítása óta nem változott. Nincs továbbra sem olyan árú a konténerekben, ami miatt azokat helyi kezelésbe kellene venni. A terminálként való működéshez, az előzőekben már felsoroltakból lega - lapvetőbb a kezelendő áru megjelenése és folyamatossága, mely a többi szol -

12 gáltatás kiépítését generálhatja. A szolgáltatások lehetséges megoldásait a to vábbiakban részletezzük Manipulációs csarnokok A kezelendő áruk összetétele és a velük szemben támasztott minőségi követel - mények maradéktalan betartása, betarthatósága végett zárt, konténer mozgatá - sára alkalmas munkaterű csarnokokban a megkívánt műveletek elvégezhetők. Ezek a csarnokok, a D darusnyaláb és a Fedett Rakodóponk közötti szabad területen megépíthető igény esetén. Az üres konténer tárolótér fejlesztésre megjelölt területe, a csarnok alapterületével, természetesen csökkenne. További fejlesztési területként jelölhető meg maga a Fedett Rakodóponk. A mű - trágyaféleségek átrakására épített és szakosított ponk kapacitás kihasználtsága a korábbi szállítási igényekhez mérten elenyésző. A terület más funkciókra történő hasznosításánál célszerű a konténer terminál megvalósításához kapcsolható meglévő létesítményeket is figyelembe venni. A csarnokok munkájának végeredménye, elosztott áru és üres konténer, vagy csomagolt áruval megrakott konté ner. Mind a két változat minőségi előrelépést jelent, a hozzáadott értékű munka - végzés megjelenése tekintetében. A magántőke befektetési kedve, ha nagyon nehezen is, Záhony és térsége felé orientálódik. Ez a tendencia változás, a kormány, ipari parkok létesítésében való konkrét közreműködésének első érdeklődést kiváltó eredménye Konténer tisztítás Az Eperjeske darusátrakóra érkező üres konténerek mechanikus kézi, vagy gépi ( ipari porszívó ) takarításra nincs felkészülve, takarítási igény hiányában. A jelzett nagy darabszámú üres konténerforgalom növekedéssel párosulhat a takarítás szükségessége, főleg akkor, ha a helyi berakodás lehetősége megnyílik. A konténerek helyben történő takarítása, a D darusnyaláb normálnyomtávú cserélő vágánycsoportja felé eső részén kialakítható. A konténerekből kikerülő göngyöleg, egyéb anyagmaradványok, veszélyesnek minősülő hulladékok külön tárolótartályokba gyűjthetők, majd a lerakókba szállíthatók. Szemes, granulált, vagy porszerű anyagok takarítása az ipari porszívóval elvégezhető. A D darusnyalábon jelenleg, a megjelölt helyen, ötvöző ércféleségek és vasérc markolós üzemű átrakása folyik, azokból a széles nyomtávú kocsikból, melyek nem fenék, vagy oldalürítésűek. Az átrakás során elhulló ércek, térburkolat hiá - nyában, csak földdel szennyezetten takaríthatók össze. A konténer takarítási te - rületét, térburkolattal szükséges kiépíteni. Célszerű a beton térburkolatú terület kialakításánál, az ércátrakó, a konténer takarító, valamint a konténer mosó hely, térburkolását együtt kezelni, a meglévő csapadékvíz és szennyvíz elvezető közmüvek, valamint az azokban vezetett vizeket kezelni tudó létesítmények figye lembe vételével.

13 3. 3. Konténer mosás Az üres konténerek mosására, nagyobb volumenű igény korábban nem volt Eperjeske darusátrakó, bár ipari szennyvíztisztító létesítménnyel rendelkezik, a terminál kiépítés elmaradása miatt, erre a funkcióra külön nem lett felkészítve Bizonyos áruféleségek esetében, vagy a konténeren keletkezett sérülések javí tása előtt, a konténerek mosásra kerültek. A konténerek mosását nem helyben, hanem Debrecenben a Járműjavító Üzemben végezték, ahol a tisztítás és mo sás minden feltétele rendelkezésre áll. A konténereket ebben az esetben el kell szállítani Debrecenbe. A konténer terminál egyik lényeges szolgáltatása, hogy helyben tiszta konténer álljon rendelkezésre megrakásra minden tekintetben alkalmasan. A D darusnyalábon, az előzőekben megjelölt helyen, m hosszban, az egy széles és két normálnyomtávú vágány közei, összefüggő térburkolattá ala kítható ki. A tálcákról a csapadékvíz, a mosó állásokból pedig a mosóvíz, ülepí tőn keresztül, a szennyvíztisztítóba vezethető. A mosó, hideg melegvizes, vegyszeres mosásra is alkalmas mobil mosóberendezéssel felszerelve, a munka, - tűz, - és környezetvédelmi feltételek megteremtése, az alkalmazott technológia követelményeinek maradéktalan betartása mellett üzemeltethető Konténer javítás A sérült üres konténereken kisebb javításokat, újra megrakás, vagy az országhatáron át kiléptetés előtt, az Eperjeske Átrakó pályaudvar központi TMK műhelye végzett el eddig is és végezhet el ezután is. Nagyobb sérülések, vagy nagyjavítások elvégzésére, a TMK műhely nincs felkészítve. A konténer terminál komplett szolgáltatást, csak javító műhellyel együtt képes nyujtani. Természetesen van mód nagy darabszám esetében a javítóbá zis kialakítására, a javaslatba hozott mosóállással szemben lévő területen. A konténerek élettartamát tekintve, az a tapasztalat vonható le, hogy a javításra szorulókat inkább leselejtezik, majd helyettük újakat szereznek be. Meglévő működő B típusú kocsi javítóműhely van, Fényeslétkén, a Déli normál nyomtávú rakott kocsis rendező pályaudvaron. Ugyan itt, az Északi üresko - csis normál rendező pályaudvar megszüntetésre került az átrakási volumen kedvezőtlen alakulása miatt. Az üresen felfutó normál nyomtávú kocsik számának csökkenése, bár a dolgozó kocsipark egyre öregebb, maga után vonta a javítási igény visszaesését is. A kocsi javítóműhely, nagy darabszámú nagyjavításra és a selejtezésre, nem utolsó sorban, a konténer bontásra felszerszámozható.

14 3. 5. Konténer nyilvántartás A konténer átrakás megkezdésétől, a rakott és üres konténerek, elkülönített tárolótereken kerültek tárolásra. Ez a jelenleg is alkalmazott tárolási mód. A kezdeti időszakban, a konténerek folyamatos átrakása és továbbítása volt a meghatározó. Az átmeneti tárolási igény volt a jellemző a fuvaroztató partnerek részéről, rakott konténerek esetében a diszpozíció, vagy irányítási célállomás megadásáig. Az üres konténerek tárolására hosszabb ideig került sor, a fogadó készségre várakozás miatt. A tárolóterületek burkolatra felfestett határoló sávokkal is ki voltak jelölve, ezen belül a visszakereséshez külön azonosító jelek alkalmazására azonban nem volt szükség. Az üres konténerek számszerű növekedése és ezzel együtt járóan, a halmazolt, többszintes tárolás, nehézkesebbé tette a kiválasztást. Az üzemeltető dolgozta ki a helymeghatározás számára legjobban követhető módszerét és vezette is be a gyakorlatba. A konténerforgalom várható és minden eddiginél nagyobb felfutása, a konténe - rek tároló hely szerinti, ezen belül a rakatok. sor és szint megjelölésű számító - pes nyilvántartásának megoldását eleve igényli. A halmazolt tárolásnak van ki dolgozott modellje, Záhony Átrakó Körzetben, a Záhony Tengelyátszerelöben, a forgóvázak nyilvántartására. A vasúti forgalomban kezelt rakott és üres konténerek napra kész, számítógépes nyilvántartásának megoldása sem várathat magára Informatika A Záhony Átrakókörzetben folyó tevékenység, a vasúti informatikai szolgáltatá sok széles körével támogatott, összetett üzleti kapcsolati rendszer. Ebből a kapcsolati rendszerből példaértékűen kiemelhető: - Az informatikai szolgáltatások formái és időbelisége határ közeli események, hátár átlépés, vasutak közötti elszámolás, szerepkörök információ igények - A jelenleg elérhető információk Ukrán vasút MÁV ZRT vasúti áru előjelentés online kocsi követés kocsi leszámolás - Új fejlesztések elektrónikus vámkövetés

15 online kocsi leszámolás portál rendszerű egységes szolgáltatás hozzáférés - Új szerű együttműködési modell fuvaroztató szállítmányozó MÁV CARGO ZRT Vasút vállallatok Záhony Térségi Logisztikai Vállalat MÁV ZRT Pályavasút ZALORASZ - ZAIR Szolgáltatás MIX Záhony Átrakókörzet üzleti folyamatai Konténer követés - Záhony Logisztikai Klaszter Portál kiépítés A konténerek nyilvántartása, követése, leszámolása a ZAIR szolgáltatás bővítéssel biztosítható Egyebek Az Eperjeske Darusátrakón üzemelő daruk nem csak konténer átrakásra, hanem vegyes összetételű daruzható áruk átrakására is egyaránt alkalmasak. A kötegelt, csomagolt raklapos nehézáruk, vagy nem szabványos méretű rako - mányok, melyek villás emelőkkel közvetlenül vasúti kocsiból ki, illetve vasúti kocsiba be nem rakható, a darusátrakó valamelyik nyalábján kerül átrakásra. A tárolásuk természetesen megoldható nagy teljesítményű villásemelővel való mozgatással, a daruktól a rakatig, vagy a rakatokból a daruig. Az üres konténerek tárolótéren való mozgatásához, főleg 20 konténer esetében nem szükséges speciális mobil rakodógép. A több célú rakodásra is alkamas, a mozgatáshoz elégséges teherbírással rendelkező villás emelőtargoncák alkal mazhatók. 4. Fejlesztési igények és azok javasolt kivitelezés ütemezése Meglévő eszközök

16 Eperjeske Darus átrakón, a rakott - és az üres konténerek kezeléséhez szükséges eszközrendszer jó technikai színvonalon adott. Az üzemképesség napra kész biztosítása az elsődleges feladat. Mivel a daruk vegyes üzeműek, több műszakos munkarendben is működtethetők, a folya - matos munkavégzéshez elengedhetetlen az ütemezett karbantartási és javítási munkák elvégzése, főjavítással bezárólag. A főjavítási munkák keretében vé - gezhető el csak, az üzemen kívül helyezett darumérlegek mechanikus és elektrónikus berendezéseinek kiszerelése a darukból. A GANZ típusú konténer rakodódaru főjavítását szükséges, a konténer felfutástól függetlenül is elvégezni, az üzemben tarthatóság végett Fejlesztési igények A konténer átrakás rakodógép szükséglete Eperjeske Darusátrakón biztosított. A rakott konténerek mennyiségi növekedése azonban,- a tervezett karbantar tásoksok, nagyjavítások ütemezett megtartásának időigényessége, valamint a rendkívüli meghibásodások okozta rakodási időveszteségek együttesen a C darupálya rakodási kapacitásának megerősítését indokoltá teszi. A rakodási sebesség növelése mellett tehát, a mindenkorí üzemkészség és teljesítmény garancia folyamatossága a mértékadó. A C darupályára ezért javasolható, 1 db. GANZ típusú konténerdaru beszer zésének tervbevétele. A konténerek kezelésének és zökkenőmentes forgalmának biztosításához, nem csak a rakodási kapacitás, hanem a napi 6 7 széles nyomtávon érkező konténer vonat fogadásának megoldása is szükséges. Ugyan ez vonatkozik a normál nyomtávú vasúti kocsik fogadására és rakodóvágányokra rendezésére. A szé - les nyomtávú vonatok fogadása, - a Záhonyban üzemelő széles nyomtávú rendező pályaudvar forgalom szüneteltetése miatt Eperjeske Rendező pályaudvaron történik. Ez a rendező pályaudvar szerepel, a Záhony Átrakókörzetben tervezett rekonstrukciós és infrastruktúra fejlesztő Kormány Programban. A Fényeslitke Északi és a Záhonyban működő normálnyomtávú rendezőpályaudvarok felszámolásával, hatalmas kapacitásvesztés következett be. Foglalkozni szükséges ezért, a még megmaradt normál nyomtávú üres kocsi rendezőés rakott vonatindító funkciókat is ellátó pályaudvarok korszerűsítésével is. A konténer forgalom elengedhetetlen eszközeinek, - konténer szállító vasúti kocsi és villamos vontató jármű beszerzése, nem odázható tovább. A meglévő kapacitásokban ez a legnagyobb gyengeség. A jelenlegi körülmények között is jelentkező kocsi - és villamos mozdonyhiány, a versenyképességet, de a ver senyben való eredményes részvétel esélyét szinte kilátástalanná teszi. A konténer terminál megvalósításához, az előre jelzett, de szerződésekkel még nem rögzített konténer szállítási igény maradéktalan és komplex kiszolgálást szemelőtt tartva, szolgáltatást nyújtó, vagy bővítő létesítményeket és eszközöket meg kell építeni, illetve be kell szerezni.

ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM

ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM SZLOVÁKIA UKRAJNA MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT TARTALOM BEVEZETŐ 1. STRATÉGIA 2. HELYZETFELMÉRÉS, VÁLTOZÁSKEZELÉS

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK FERIHEGY 3. TERMINÁL MEGÉPÍTÉSÉHEZ

AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK FERIHEGY 3. TERMINÁL MEGÉPÍTÉSÉHEZ MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK FERIHEGY 3. TERMINÁL MEGÉPÍTÉSÉHEZ BUDAPEST 2007, MÁRCIUS 5. BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT BUDAPEST, 2008 JANUÁR 31 BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK 1. ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN KÖRTÉLYESINÉ MOLNÁR TÜNDE * A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN. KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS FEJLŐDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE Az EU

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai...

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai... Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. A dolgozat célja... 3 1.2. Források... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 3.1. Közúti fuvarozás... 6 3.2.

Részletesebben

DSV HUNGÁRIA KFT IGÉNYE EGY ÚJ RAKTÁR KIALAKÍTÁSÁRA

DSV HUNGÁRIA KFT IGÉNYE EGY ÚJ RAKTÁR KIALAKÍTÁSÁRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK ÚD LEVELEZŐ TAGOZAT LOGISZTIKA SZAKIRÁNY DSV HUNGÁRIA KFT IGÉNYE EGY ÚJ RAKTÁR KIALAKÍTÁSÁRA BUDAPEST, 2007 GYÖRFI ANDREA Tartalomjegyzék

Részletesebben

A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ

A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ Szászi Gábor mk. alezredes A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ A közlekedési rendszerrel szemben támasztott katonai-védelmi követelmények

Részletesebben

A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4. Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5. Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7

A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4. Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5. Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7 Közútról Vasútra TARTALOMJEGYZÉK Előszó Oldal 3 A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4 Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5 Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7 Pultrans Kft./ Poranyagok

Részletesebben

ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása

ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása Status quo tanulmány Infrastruktúra Tevékenység: Szerző: Dátum: Verziószám: Lajtár Attila 2011. december V.0.1 A projektet az Európai Bizottság

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK

Részletesebben

A DUNA MINT GAZDASÁGI TÉNYEZŐ ÉS ERŐFORRÁS

A DUNA MINT GAZDASÁGI TÉNYEZŐ ÉS ERŐFORRÁS A DUNA MINT GAZDASÁGI TÉNYEZŐ ÉS ERŐFORRÁS Cser László1, Artner Annamária2, Cselényi József3, Fleischer Tamás2 Illés Béla3, Jószai Attila1, Rechnitzer János4, Valter László5 (1Budapesti Corvinus Egyetem,

Részletesebben

Multimodális fuvarozás az EU-ban

Multimodális fuvarozás az EU-ban Multimodális fuvarozás az EU-ban Szerzők: Kiss Erika Kovács Judit Nagy Tímea Vezetőtanár: drd. Nagy Bálint Zsolt, egyetemi tanársegéd Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi kar

Részletesebben

Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon

Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon A tanulmány a Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (Institute for Transportation & Development Policy, ITDP, New

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS 1. Név: Nagy Dóra Szakdolgozat száma: Vi/38-11/2013. 2. Képzés megnevezése: BSc nappali 3. Szak: Nemzetközi gazdálkodás szakirány: Nemzetközi

Részletesebben

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 122-140. o. Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Fábos Róbert okl. mk. őrnagy A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009.

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2009. A Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - víz, szennyvíz, gázvezeték, út építése, közvilágítás kiépítése, közművek kiváltása - térségi munkahelyteremtés érdekében MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Részletesebben

A KIKÖTŐK ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONTOK FEJLESZTÉSÉNEK VIZSGÁLATA

A KIKÖTŐK ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONTOK FEJLESZTÉSÉNEK VIZSGÁLATA A KIKÖTŐK ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONTOK FEJLESZTÉSÉNEK VIZSGÁLATA a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekthez The Trans-European Transport Networks "TEN-T" (Hungarian section of the

Részletesebben

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

AZ ISTER-GRANUM VÁLLALKOZÁSI-LOGISZTIKAI ÖVEZET OPERATÍV MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ AZ ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ 3. KÖTET: STRATÉGIAI TERV Programigazgató Dr. Iván Zoltán Munkatársak Baják Zoltán Dr. Balogh Ákos Fábry György Dr. Kabai Vilmos Valter László Konzulens Mészáros

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN PhD dolgozat Témavezető: Dr. Mészáros Rezső akadémikus Készítette: Dr. Tráser Ferenc Szeged

Részletesebben

Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön

Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön 28/39 Összeállította: KSH Debreceni Igazgatósága www.ksh.hu II. évfolyam 39. szám 28. április 2. Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Ipari parkok 2 Az észak-alföldi

Részletesebben

NEMZETI HAJÓZÁSI STRATÉGIA

NEMZETI HAJÓZÁSI STRATÉGIA TERVEZÉSKOORDINÁCIÓÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG NEMZETI HAJÓZÁSI STRATÉGIA avagy Magyarország és fővárosa a víz felé fordul - VITAANYAG - 2012. szeptember NEMZETI HAJÓZÁSI STRATÉGIA avagy Magyarország és

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány FÓKUSZBAN A VERSENYKÉPESSÉG EGY TARTÁLYKOCSIS VÁLLALKOZÁS MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KAMIONOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS ENNEK VONZATAI A WABERER S INTERNATIONAL ZRT.

Részletesebben

A HAZAI ADR BALESETEK JELLEMZŐI ÉS ELHÁRÍTÁSUK STRATÉGIAI, TAKTIKAI ELEMZÉSE

A HAZAI ADR BALESETEK JELLEMZŐI ÉS ELHÁRÍTÁSUK STRATÉGIAI, TAKTIKAI ELEMZÉSE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Műszaki Doktori Iskola A HAZAI ADR BALESETEK JELLEMZŐI ÉS ELHÁRÍTÁSUK STRATÉGIAI, TAKTIKAI ELEMZÉSE Lázár Gábor tű. mk. alezredes PhD értekezés Tudományos témavezető:

Részletesebben

Somlóvári László úr hajózási és vízügyi mérnök, hajóskapitány NHS készítő bizottság vezetője részére. Tisztelt Somlóvári úr, kedves Laci,

Somlóvári László úr hajózási és vízügyi mérnök, hajóskapitány NHS készítő bizottság vezetője részére. Tisztelt Somlóvári úr, kedves Laci, Székhely: 1056. Budapest, Vigadó tér 2. Kossuth Múzeumhajó; web: www.mahosz.hu mail:mahosz@mahosz.hu; Tel: (30) 8170926; Levelezési cím: 1131. Budapest, Béke u. 79. III.9. Somlóvári László úr hajózási

Részletesebben

Engelbert Liegl. A BUD CARGO fejlesztése 12. oldal. Lehetõségek Záhonyban 14. oldal. Rotterdam bezár

Engelbert Liegl. A BUD CARGO fejlesztése 12. oldal. Lehetõségek Záhonyban 14. oldal. Rotterdam bezár szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XVIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2010. DECEMBER A BUD CARGO fejlesztése 12. oldal Lehetõségek Záhonyban 14. oldal Rotterdam bezár 34. oldal Engelbert Liegl

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁS AZ ÚJJÁALAKULÓ EURÓPAI VASÚTI PIACON

ÁRUFUVAROZÁS AZ ÚJJÁALAKULÓ EURÓPAI VASÚTI PIACON VEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ ÁRUFUVAROZÁS AZ ÚJJÁALAKULÓ EURÓPAI VASÚTI PIACON VÁLOGATÁS A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBÓL 2003. 1 Közreadja a MÁV Rt. ÜGYKEZELÉSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS HIVATAL MÁV Rt. Dokumentációs Központ

Részletesebben