KONTÉNERRAKODÁS EPERJESKE DARUSÁTRAKÓN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONTÉNERRAKODÁS EPERJESKE DARUSÁTRAKÓN"

Átírás

1 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT, KONTÉNERRAKODÁS EPERJESKE DARUSÁTRAKÓN BUDAPEST, 2006 AUGUSZTUS 31. BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE

2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. A konténerforgalom becsült növekedése Eperjeske darusátrakón 2. Technikai és technológiai adottságok. 3. Terminál és szolgáltatásai. 4. Fejlesztési igény és azok javasolt építés ütemezése. 5. Munkavédelem 6. Környezetvédelem 7. Tűzvédelem 8. Mellékletek ZÁRSZÓ

3 BEVEZETŐ A konténer forgalom jelentős hányada ma is koncentráltan a Záhonyi Átrakó Körzetben, ezen belül Eperjeske darus átrakó pályaudvaron keresztül valósul meg. Az eredeti határforgalmi megállapodás értelmében a Magyarországra és rajta keresztül más országokba irányuló konténerszállítmányokat a záhonyi átrakó körzetben, Eperjeske darus átrakón rakják át. A FÁK országokba indított szállítmányokat az Ukrajna területén működő konténer átrakó helyeken rakják át, a széles nyomtávolságú vagonokba. A határforgalmi megállapodást, a felfutó elsősorban a FÁK. országokból, Kínából és Japánból jövő nagyszámú előre jelzett, - szerződésekkel azonban még nem dokumentált - konténer kezelésére tekintettel, célszerű újra egyeztetni, majd a határforgalmi megállapodást aktualizálni. Az Eperjeske darus átrakó mindkét irányba, azaz ide - és vissza alapon képes, a meglévő technikai eszközeivel rakodást végezni. A FÁK országokba irányuló konténer szállítmányok nemcsak vasúton érkezhetnek,hanem a speciális konténer daru közútról vasútra, illetve vasútról közútra is képes rakodást végezni. A mobil rakodó berendezések a kombinációs lehetőséget még tovább bővíthetik. A PHARE fejlesztési program keretében a darupályák a konténertároló terek, a csapadékvíz elvezető rendszer, a térvilágítás és a térhangosítás berendezései felújításra kerültek, a belső közlekedési utakkal együtt. A rakodódaru felújítására azonban, a PHARE. program keretében nem került sor. Az eddig készült tanulmányok a 20 és 40 es ( jel lábban mért méretet jelent), konténereket vette figyelembe, a 60 konténerek megjelenésével nem számol. Az előre jelzett rakott db - os éves forgalomnövekedés az üres konténerek nagyobb számú visszajuttatását, illetve annak igényét is előrevetíti. Ez csak erősíti, az előzőekben már jelzett határforgalmi egyezmény kiegészítésének szükségességét, a kilépő konténerek Eperjeske átrakón széles nyomtávú vagonokba történő be és átrakásának lehetőségével, valamint a kölcsönös szolgáltatások körének pontosításával. A többszörösére emelkedő konténer darabszám,elsősorban nem a tárolói kapacitás bővítését, hanem a napi átrakás - és elszállítás ütemezett megszervezését teszi a kezelés tekintetében az első helyre. Ez természetesen nem csak a széles vonat, hanem a normál vonat fogadói és vonat indítói kapacitás arányos meglétét eleve feltételezi, a vasúti kocsikkal és vontató járművekkel együtt.

4 1. A konténerforgalom várható növekedése Eperjeske darusátrakón 1.1. Korábbi évek adatai, prognosztizáció és becslés. Az években készített összesítés, a kapacitáshoz mérten fokozatosan csökkenő, konténer forgalmat rögzíti. Éves átlagban 8697 üres és 1651 rakott, összesen konténer került tárolásra és átrakásra. Az üres - és rakott konténerek megoszlási aránya ebben az időben, 16/84%. Az elkészült felújítási munkák után, az ezredfordulót követően, a várakozások ellenére, nem következett be a Magyarország felé irányuló konténerszállítás mennyiségi növekedése, sőt tovább csökkent az éves forgalom. A konténerforgalom előrebecslésére készült MÁVTI. KFT. tanulmány, 2015 évre növekedést prognosztizál két tényezőre alapozva, nevezetesen: - a konténeres szállítás újra elindul, - az áruforgalomban bekövetkező szerkezeti változás a konténerben történő árukezelést részesíti előnybe. Ennek kedvező hatását előrevetítve, a konténerforgalom megduplázódását vezeti le a tanulmány, mely a rakott üres konténer megoszlásban % arányt is prognosztizál. A 40 konténerek darabszám növekedését azonban, csak 5 % - ra becsülik. A felfutó konténerforgalmat a FÁK. országok, Ukrajna, Kína és Japán jóval nagyobb, évi darabos növekedéssel jelzi előre. A 2005 és 2006 év rakodási tényadatai, a 2015 évre prognosztizált, valamint a darabos többlet konténer előre jelzett mennyiségi adatokkal készítettünk táblázatot, számolva a 60 konténer megjelenésével is, ( 1. sz. melléklet ). A konténerek átlagos tartózkodási ideje a pályaudvaron rakottan 3 nap. Van azonban olyan konténer, mely megérkezése után már is átrakásra kerül és ezt követően azonnal elindul célállomása felé. Az üres konténereket a nehéz tér burkolatos tároló tereken tárolják, többszintes elrendezéssel. Az üres konténerek átlagos tárolási ideje 8 nap. Az üres konténereket a hálózati igénylések és a diszpozíciók alapján, Eperjeske darus átrakó indítja. A 2015 évre prognosztizált konténerforgalom, az Eperjeske széles rendező pályaudvar rekonstrukciója után különösebb fenn akadás nélkül lebonyolítható, még szállítási csúcs esetében is. A darabos növekmény, amennyiben ez mind Magyarországon és ezen belül Eperjeske széles rendező pályaudvaron keresztül érkezik és innen kerül a darus átrakóra, majd átrakás után továbbításra. Az egyéb áru folyamatos érkezését is figyelembe véve 6 7 széles vonat / nap növekményt eredményezhet. A TRANSZ KONTÉNER szállítás, a továbbiakban TRK, a konténerek kezelé - se tekintetében, a jelenleg is alkalmazott gyakorlathoz képest, csak mennyiségí változást jelent. A Nahodka Moszkva Helsinki transz- szibériai vasútvonalon az eljutási időt közbenső átrakás nélkül 16 napra tervezik. Moszkva ebben a vasúti közlekedési viszonylatban, a többi szállítási irányt is figyelembe véve kulcspozíciót tölt be, elosztó szerepét tekintve. Az Eperjeske darus átrakón végzett átrakással, a Nahodka Budapest viszonylatban is tartható, a 16 napos eljutási idő. A tervezett konténer útvonalakat az 1. számú ábra mutatja

5 Ázsia Európa konténerszállítási útvonalak 1. ábra 2. Technikai, technológiai adottságok Rakodó berendezések Daruk

6 Eperjeske darus átrakodóban 4 darus nyaláb került megépítésre, nevezetesen: Nyaláb Daruk száma Teherbírás tonna A 6 5,0 B 6 12,5 C 2 63,5 / 12,5 1 40,0 D 4 12,5 Ezek a daruk, 17,5 m fesztávolságú konzolos bakdaruk, a 2 db 63,5 tonnás daru kivételével. Alapfelszereltségük, horogüzemű kialakítás mellett acélsodronyos emelőkötél. Az áru összetétel alakulása és változása az évtizedek során hozta magával, hogy speciális eszközök, - : rönkmarkolók emelőkengyelek, emelőgerendák, polipmarkolók, konténeremelők - bővítették a függesztő eszközöket. Ezek az eszközök a több rakodási célra való alkalmasságot jelentősen kiszélesítették. Ebben a vegyes üzemeltetési módú rakodásban azonban a C és D nyalábok,, eredendően konténerrakodásra lettek kialakítva, a két 63,5 tonnás és speciális GANZ típusú konténer rakodó daruval. A speciális rakodó daru automata konténer megfogóval van felszerelve. A futómacska forgatóműves, a megemelt konténert így a darulábak között ki tudja tenni a tárolótérre, vagy kamionra, illetve azokról a vasúti kocsikba. A 63, 5 tonnás daruk állítható konténeremelő kerettel is fel vannak szerelve. Alkalmasak 60 - as konténerek átrakására is Mobil rakodó berendezések A konténerek mozgatására, a daruk lerakóhelyétől a tárolótérre, vagy a tároló tértől, a daru emelőhelyéig mobil rakodó berendezések kerültek beszerzés-re. A gyakorlatban legjobban bevált, a BELOTTI típusú rakodógép. Ez a mobil rakodó berendezés alkalmas automata megfogójával, 20 és 40 konténer rakodására és mozgatására, valamint több szintű tárolás megvalósítására Rakodóvágányok

7 A darus átrakó mind a négy nyalábja, az Eperjeske széles rendező pályaudvar összekötő vágányán át, a darus cserélő vágánycsoportról van kiszolgálva. A széles rakodóvágányok a nyalábok hosszában végig vezetnek, mint csonka vágányok, végükön vágányzáró földkúppal. Minden darusnyalábhoz egy széles nyomtávú rakodóvágány vezet. A négy darusnyaláb normálnyomtávú kiszolgálása, az Eperjeske átrakó, több funkciós normál rendező pályaudvar cserélő vonatindító vágánycsoportjáról történik. A normál rakodóvágányokból két két vágány vezet a nyalábokhoz, melyek közrefogják a széles rakodóvágányt. A normál rakodóvágányok a széles rakodóvágányokkal párhuzamosan, megszakítás nélkül vezetnek, a nyalábok széles nyomtávú cserélő vágány csoport felé eső végeihez, ugyancsak mint csonka vágányok, vágányzáró földkúppal lezárva. Kivételt képez a C darus nyaláb, ahol a darupálya 100 méteres szakaszán, a 63,5/12,5 tonnás daruk alatt, a rekonstrukciót követően, a normál nyomtávú vágányok helyén, beton térburkolat készült Tároló területek. A C darusnyaláb megépítése során, a B darus nyaláb felé eső oldalon,teljes hosszban, 7,5 m. szélességű bazalt beton térburkolat készült. A konténerek tárolására igénybe vehető terület nagysága m 2. A konténereket itt két sorban, kettős ( két szintes ) halmazolással lehet tárolni, a konténer rakodó daru szerkezeti kialakításából adódóan. Egy 20 konténer tárolásához szükséges alapterület 20,22 m 2, figyelembe véve az egymástól előírt 60 cm es távolságtartást. A vonatkozó előírások értelmében egy rakat képzés alapterülete, 1000 m 2 méretűnél nagyobb nem lehet. Ezen az alapterületen a 20 konténerből, egy szinten 50 db, két szinten 100 db tárolható. A rakatok között, 7 m távolság kihagyásával, két m 2 es és egy 645 m 2 es alapterületű tároló készült, illetve került kijelölésre. Ezen a három területen két színen, összesen 264 db, 20 konténer tárolható. A D darus nyaláb megépítésével, három m 2 alapterületű rakathely került kialakításra, 10 m es rakatok közötti távolságtartással, az üres konténerek részére. Itt kétszintes tárolással 300 db üres konténer rakható le. A C darus nyalábon a 40 konténer tárolására is alkalmas rakathelyek mellett, a normál nyomtávolságú vágányok visszabontásával külön tárolótér is ki építésre került, a széles nyomtávolságú vágány mind két oldalán. A rakatokban egy sorban 7 db, két szinten 14 db, összesen 28 db konténer tárolható. A konténerforgalom statisztikája nem rögzített eddig, 60 konténer átrakást, ami azonban nem jelenti azt, hogy ezért számításba se vegyük. A 60 rakott konténer átrakását a 63,5/ 12,5 tonnás daruk eltudják végezni. A tárolásukra alkalmas, a C nyaláb végén a 40 konténerek részére kialakított tárolótér, ahol a széles nyomtávú vágány mindkét oldalán, egy sorban egy szinten 4 db, összesen 8 db helyezhető el. A jelenleg figyelembe vehető konténer tárolóterületek:

8 Mind összesen db. db. db. db. C nyaláb D nyaláb Összesen: Természetesen a D nyalábon a 300 db 20 konténer helyett, max. 150 db 40 konténer tárolható. A konténerforgalom tapasztalatai majd mutatják,a tipusok közötti arányváltozást, mely alapján a vegyes tárolási lehetőség célszerűen ki - használható. A darusátrakó szabad, konténer tároló helyek kialakításra alkalmas területekkel is rendelkezik. Amennyiben rakott, vagy üres, illetve mind két konténer tekintetében, fogadó gyűjtő - elosztó funkcióra kell felkészülni, a B, C és D nyalábok mellett, további tárolóterületek alakíthatók ki, a konténer méretekhez igazodóan. A B. daru pálya melletti teljes hosszban, a térvilágítási és hangosbemondó oszlopokat figyelembe véve és ott, 6 m széles közöket kihagyva, 11 rakathely alakítható ki. A rakathelyeken egyenként két szinten 20 db, 20 konténer tárolható, összesen 220 db. Az üres konténereket, a B. darupálya 12,5 tonnás darui rakhatják ki és be. A többi tárolótérről, a mobil rakodógépek tölthetik fel ezt a tárolót. A C darus nyaláb széles nyomtávú cserélő vágány csoportja felőli végén, 40 üres konténer tárolótér alakítható ki, 6,5 m szélességű és 40 m hosszú területen. Itt kétsoros, egy sorban 3 db, akár négy szintes halmozódással,összesen 24 db konténer tárolható. A konténerek mobil rakodógéppel mozgathatók. A D darus nyaláb és a Fedett Rakodóponk közötti szabad területen teljes hosszban, 10 m szélességű tárolótér készíthető. A tárolótéren négy m2 és egy 140 m2 alapterületű rakathely létesíthető, átlagosan 6 m széles rakat közökkel. A tárolón a konténerek, három sorban és két szinten rakatolhatók. Egy sorban 15 db konténer helyezhető el, a nagy rakathelyeken, míg a kis a - lapterületű tárolón egy sorban csak 2 db. A tárolható konténerek száma összesen, 372 db. A konténerek rakodási műveleteit a D. darupálya 12,5 tonnás darui végzik. A daruktól, a rakatokba - és onnan vissza, a mobil rakodógépek mozgatják a konténereket. A mobil rakodógépek biztonságos közlekedéséhez legalább 12, 5 m széles közlekedő út építendő. Prognosztizált tárolási kapacitás 2015 évre:

9 rakott üres összesen A fejlesztési lehetőségek maximális kihasználásával számba vehető tárolóterületek: Mind összesen db db db db B nyaláb, új C nyaláb, meglévő új D nyaláb, meglévő új Összesen: Ez a darabszám bőven meghaladja a prognosztizált mennyiségeket, de alapul szolgálhat egy remélt nagyobb felfutás kezeléséhez. A tároló területek kialakításánál, ezzel a tárolt, illetve tárolandó konténerek darabszámának megállapításánál, a jelenleg érvényes Az országos közforgalmú vasutak pályatervezési szabályzata ide vonatkozó előírása figyelembe lett véve, a konténerek között, a minden irányban 60 cm távolságtartást illetően. A nemzetközi gyakorlatban, a konténerek szorosan egymás mellé tároltak. Ez a tárolási mód, a rakodógépek szempontjából, különösebb kezelést, vagy megfogó eszközt nem igényel, azonban a tárolóterek befogadó kapacitásában % többlet kihasználhatóságot eredményezhetne Közlekedési utak. A darus átrakó mind a négy nyalábja, belső üzemi úthálózattal, a körbejárhatóság biztosításával került megvalósításra. Az üzemi utak csatlakoznak két irányban, a térség közútjaihoz, (régi 4 es számú út és annak Mándok felé vezető elágazásához ). A belső közlekedési utak, konténerszállító kamionokkal és a mobil rakodógépekkel is egyaránt járhatóak. A kamionnal történő konténer felfuvarozás, vagy elszállítás, a lehetőség ellenére nem terjedt el. A fuvarozandó áruk kamionból konténerbe rakására Eperjeske darusátrakón példa nem volt. A közúton történő konténer szállításiforma is elterjedőben van. Éves adatok nem állnak rendelkezésre

10 A belső üzemi utak és azok közúti csatlakozó szakaszainak tervszerű karbantartásával, az állaguk megóvható, így a biztonságos közlekedés is fenntartható. A fejlesztés keretében megvalósításra kerülő konténertároló helyekhez, a C darupálya széles cserélő vágánycsoportja felőli végén, (üres 40 konténertároló), a térburkolat megépítésével együtt, a mobil rakodógép biztonságos közlekedteté se és a rakodási műveletekhez is ívkorrekcióra van szükség. Itt az út szabályo - zási sélessége, az új térburkolat mellett, 14, 5 m lehet. A D nyaláb és a Fedett Rakodóponk közötti területen megépíthető konténer tároló térhez, a darupályától mérten, 12,5 m széles közlekedő út megépítése is szükséges, a mobil rakodógép biztonságos üzemeltetéséhez Technikai és technológiai adottságok. A konténerrakodáshoz a gépi eszközök rendelkezésre állnak és működőképe sek is. A folyamatos üzem fenntartásához, a tervszerű karbantartások megtartása mel - lett, ütemezett főjavítások végrehajtására elengedhetetlenül szükség van. Meg külömböztetetten vonatkozik ez,a 40 tonnás GANZ típusú konténer rakodó darura. A rakott konténerek átrakása erre a darura volt és van jelenleg is alapozva. A Záhony Átrakó Körzet ma még működő és mértékadó rakodási kapacitásának összesítőjében, ( 2. számú melléklet ), a 150 darabos napi kapacitás, 80 % - os kihasználtság mellett, a konténerrakodó darué. A két 63, 5/12,5 tonnás daru, a darupálya lerövidített hosszában rakodóképes. Amennyiben nehézrakomány átrakása nem történik, úgy rakott konténerek átrakására igénybe vehetők. A daruk egyedenkénti becsült rakodási teljesítménye 100 db konténer. A rakodási kapacitás ez által a rakodási sebesség további növelésére csak akkor van gyakor latban is szükség, ha a napi rakott konténer átrakás csúcsigénye, jóval megha - ladja, a 300 db nagyságrendet. A táblázatban a 63,5/12,5 tonnás daru becsült kapacitását ugyan szerepeltetjük zárójelesen, de a teljesítményeket az összegezésben nem szerepeltetjük. A darus átrakó megépítésétől fogva, az üzemeltetési követelmény rendszernek megfelelve kapta meg, az üzembe helyezési engedélyt, majd azok meghosz - szabbításait. A határforgalmi egyezmény aktualizálásával, az üres kilépő konténerek széles nyomtávú kocsiba rakásával, a rendelkezésre álló kapacitás az eddigieknél kedvezőbben lenne kihasználható. Üres konténerek csúcs felfutása esetében, az A és B nyalábok szabad kapacitása is figyelembe vehető és ki is használható. A rakodástechnológia, az átrakásra felkínált áruféleségekhez igazodóan került meghatározásra, majd bevezetésére. A konténerek széles nyomtávú kocsiból, normálnyomtávú kocsiba történő átra - kása, a daruk emelő horgára applikált speciális megfogó segítségével történik. Automatikus speciális megfogóval,( spreader ), csak a 40 tonnás konténer rakodó daru és a mobil rakodógépek rendelkeznek. Ezek a megfogók, a konté

11 ner méretének megfelelően automatikusan, a darukezelő által állíthatók. A 63, 5/12,5 tonnás daruk estében az emelőszerkezet méretre állítása kézi erővel történik, mely műveletet a kötöző munkás végez el. Maga a rakodási művelet egyszerű, a széles nyomtávú kocsiból a normál nyomtávú kocsiba, mert a kirakandó illetve megrakandó vasúti kocsi párhuzamosan közvetlenül egymás mellé van beállítva. A megfogóval megfogott konténert a daru megemeli és átviszi a szemben lévő vasúti kocsira, ( szemben rakodás ). Ez időben is, a legrövidebb rakodási művelet. Előfordul azonban, hogy a két vasúti kocsi nem egymással szemben helyezkedik el. A daru a felemelt konténert, eb ben az esetben a távolabb lévő kijelölt vasúti kocsihoz viszi és ott rakja le. Így jelentős mellékidővel is kalkulálni kell. A tárolótérről történő rakodás esetében, a daruk a hatóterületükben lévő konté - nereket elérik és a kijelölt helyre egy fogással berakják. A hatóterületen kívül tárolt konténereket, a mobil rakodógépek viszik és rakják le daru közelbe. Onnan a daru a kijelölt helyre emelia konténert, ( átkarolás ). A mobil rakodógépek termé - szetesen végezhetnek tárolótérről vasúti kocsiba, vagy vasúti kocsiból tárolótér re történő rakodást. A mindenkor választott rakodási módot a célszerűség dönti el. A kialakított rakodás technológia, a gyakorlatban bevált, ezen változtatni nem szükséges. A remélt felfutást figyelembe véve a 63, 5/12,5 tonnás darukat automata speciális megfogóval érdemes felszerelni. A MÁV. ZRT. átrakási kapacitása mellett, az elmult 17 év alatt, 3. Terminál és szolgáltatásai A konténerforgalom növekedésének előretartásával, a C és D darus nyalábok tervezése során felmerült, hogy az átrakás és átmeneti tárolás mellett, milyen i gények kielégítésére kerüljön sor, már a rakodás megindulásakor. A kiindulási adatok elsősorban, a várható napi konténer darabszámot jelölték meg azzal, hogy amennyiben a fuvaroztató partnerek a későbbiekben igényt tartanak helyszínen a konténerben érkezett áru kirakásra, átcsomagolásra, vagy becsomagolására, elosztó jellegű áru kiszolgálásra, gyűjtő rendszerű áru felfu - varozással fogadott áruféleségek üres konténerbe rakására, úgy a szabad területeken azok megvalósíthatók, illetve kielégíthetők legyenek. Mindezek mellett, természetesen felmerült, a sérült konténerek javításának, az üres konténerek tisztításának, mosásának, a konténerek helyzetét és mozgását követő nyilván - tartó rendszernek a megvalósíthatósága, mely a komplett terminál alapú műkö - dés tevékenységi körbe tartozó szolgáltatásokkal funkcionál. Mindezekből a konténer átrakás és tárolás feltételrendszere lett megvalósítva, kiegészülve egy számítógépes regisztrációs nyilvántartással. Konténer terminál Eperjeske átrakón ez ideig azért nem épült, mert a konténer forgalom átmenő tranzit jellege, az átrakás elindítása óta nem változott. Nincs továbbra sem olyan árú a konténerekben, ami miatt azokat helyi kezelésbe kellene venni. A terminálként való működéshez, az előzőekben már felsoroltakból lega - lapvetőbb a kezelendő áru megjelenése és folyamatossága, mely a többi szol -

12 gáltatás kiépítését generálhatja. A szolgáltatások lehetséges megoldásait a to vábbiakban részletezzük Manipulációs csarnokok A kezelendő áruk összetétele és a velük szemben támasztott minőségi követel - mények maradéktalan betartása, betarthatósága végett zárt, konténer mozgatá - sára alkalmas munkaterű csarnokokban a megkívánt műveletek elvégezhetők. Ezek a csarnokok, a D darusnyaláb és a Fedett Rakodóponk közötti szabad területen megépíthető igény esetén. Az üres konténer tárolótér fejlesztésre megjelölt területe, a csarnok alapterületével, természetesen csökkenne. További fejlesztési területként jelölhető meg maga a Fedett Rakodóponk. A mű - trágyaféleségek átrakására épített és szakosított ponk kapacitás kihasználtsága a korábbi szállítási igényekhez mérten elenyésző. A terület más funkciókra történő hasznosításánál célszerű a konténer terminál megvalósításához kapcsolható meglévő létesítményeket is figyelembe venni. A csarnokok munkájának végeredménye, elosztott áru és üres konténer, vagy csomagolt áruval megrakott konté ner. Mind a két változat minőségi előrelépést jelent, a hozzáadott értékű munka - végzés megjelenése tekintetében. A magántőke befektetési kedve, ha nagyon nehezen is, Záhony és térsége felé orientálódik. Ez a tendencia változás, a kormány, ipari parkok létesítésében való konkrét közreműködésének első érdeklődést kiváltó eredménye Konténer tisztítás Az Eperjeske darusátrakóra érkező üres konténerek mechanikus kézi, vagy gépi ( ipari porszívó ) takarításra nincs felkészülve, takarítási igény hiányában. A jelzett nagy darabszámú üres konténerforgalom növekedéssel párosulhat a takarítás szükségessége, főleg akkor, ha a helyi berakodás lehetősége megnyílik. A konténerek helyben történő takarítása, a D darusnyaláb normálnyomtávú cserélő vágánycsoportja felé eső részén kialakítható. A konténerekből kikerülő göngyöleg, egyéb anyagmaradványok, veszélyesnek minősülő hulladékok külön tárolótartályokba gyűjthetők, majd a lerakókba szállíthatók. Szemes, granulált, vagy porszerű anyagok takarítása az ipari porszívóval elvégezhető. A D darusnyalábon jelenleg, a megjelölt helyen, ötvöző ércféleségek és vasérc markolós üzemű átrakása folyik, azokból a széles nyomtávú kocsikból, melyek nem fenék, vagy oldalürítésűek. Az átrakás során elhulló ércek, térburkolat hiá - nyában, csak földdel szennyezetten takaríthatók össze. A konténer takarítási te - rületét, térburkolattal szükséges kiépíteni. Célszerű a beton térburkolatú terület kialakításánál, az ércátrakó, a konténer takarító, valamint a konténer mosó hely, térburkolását együtt kezelni, a meglévő csapadékvíz és szennyvíz elvezető közmüvek, valamint az azokban vezetett vizeket kezelni tudó létesítmények figye lembe vételével.

13 3. 3. Konténer mosás Az üres konténerek mosására, nagyobb volumenű igény korábban nem volt Eperjeske darusátrakó, bár ipari szennyvíztisztító létesítménnyel rendelkezik, a terminál kiépítés elmaradása miatt, erre a funkcióra külön nem lett felkészítve Bizonyos áruféleségek esetében, vagy a konténeren keletkezett sérülések javí tása előtt, a konténerek mosásra kerültek. A konténerek mosását nem helyben, hanem Debrecenben a Járműjavító Üzemben végezték, ahol a tisztítás és mo sás minden feltétele rendelkezésre áll. A konténereket ebben az esetben el kell szállítani Debrecenbe. A konténer terminál egyik lényeges szolgáltatása, hogy helyben tiszta konténer álljon rendelkezésre megrakásra minden tekintetben alkalmasan. A D darusnyalábon, az előzőekben megjelölt helyen, m hosszban, az egy széles és két normálnyomtávú vágány közei, összefüggő térburkolattá ala kítható ki. A tálcákról a csapadékvíz, a mosó állásokból pedig a mosóvíz, ülepí tőn keresztül, a szennyvíztisztítóba vezethető. A mosó, hideg melegvizes, vegyszeres mosásra is alkalmas mobil mosóberendezéssel felszerelve, a munka, - tűz, - és környezetvédelmi feltételek megteremtése, az alkalmazott technológia követelményeinek maradéktalan betartása mellett üzemeltethető Konténer javítás A sérült üres konténereken kisebb javításokat, újra megrakás, vagy az országhatáron át kiléptetés előtt, az Eperjeske Átrakó pályaudvar központi TMK műhelye végzett el eddig is és végezhet el ezután is. Nagyobb sérülések, vagy nagyjavítások elvégzésére, a TMK műhely nincs felkészítve. A konténer terminál komplett szolgáltatást, csak javító műhellyel együtt képes nyujtani. Természetesen van mód nagy darabszám esetében a javítóbá zis kialakítására, a javaslatba hozott mosóállással szemben lévő területen. A konténerek élettartamát tekintve, az a tapasztalat vonható le, hogy a javításra szorulókat inkább leselejtezik, majd helyettük újakat szereznek be. Meglévő működő B típusú kocsi javítóműhely van, Fényeslétkén, a Déli normál nyomtávú rakott kocsis rendező pályaudvaron. Ugyan itt, az Északi üresko - csis normál rendező pályaudvar megszüntetésre került az átrakási volumen kedvezőtlen alakulása miatt. Az üresen felfutó normál nyomtávú kocsik számának csökkenése, bár a dolgozó kocsipark egyre öregebb, maga után vonta a javítási igény visszaesését is. A kocsi javítóműhely, nagy darabszámú nagyjavításra és a selejtezésre, nem utolsó sorban, a konténer bontásra felszerszámozható.

14 3. 5. Konténer nyilvántartás A konténer átrakás megkezdésétől, a rakott és üres konténerek, elkülönített tárolótereken kerültek tárolásra. Ez a jelenleg is alkalmazott tárolási mód. A kezdeti időszakban, a konténerek folyamatos átrakása és továbbítása volt a meghatározó. Az átmeneti tárolási igény volt a jellemző a fuvaroztató partnerek részéről, rakott konténerek esetében a diszpozíció, vagy irányítási célállomás megadásáig. Az üres konténerek tárolására hosszabb ideig került sor, a fogadó készségre várakozás miatt. A tárolóterületek burkolatra felfestett határoló sávokkal is ki voltak jelölve, ezen belül a visszakereséshez külön azonosító jelek alkalmazására azonban nem volt szükség. Az üres konténerek számszerű növekedése és ezzel együtt járóan, a halmazolt, többszintes tárolás, nehézkesebbé tette a kiválasztást. Az üzemeltető dolgozta ki a helymeghatározás számára legjobban követhető módszerét és vezette is be a gyakorlatba. A konténerforgalom várható és minden eddiginél nagyobb felfutása, a konténe - rek tároló hely szerinti, ezen belül a rakatok. sor és szint megjelölésű számító - pes nyilvántartásának megoldását eleve igényli. A halmazolt tárolásnak van ki dolgozott modellje, Záhony Átrakó Körzetben, a Záhony Tengelyátszerelöben, a forgóvázak nyilvántartására. A vasúti forgalomban kezelt rakott és üres konténerek napra kész, számítógépes nyilvántartásának megoldása sem várathat magára Informatika A Záhony Átrakókörzetben folyó tevékenység, a vasúti informatikai szolgáltatá sok széles körével támogatott, összetett üzleti kapcsolati rendszer. Ebből a kapcsolati rendszerből példaértékűen kiemelhető: - Az informatikai szolgáltatások formái és időbelisége határ közeli események, hátár átlépés, vasutak közötti elszámolás, szerepkörök információ igények - A jelenleg elérhető információk Ukrán vasút MÁV ZRT vasúti áru előjelentés online kocsi követés kocsi leszámolás - Új fejlesztések elektrónikus vámkövetés

15 online kocsi leszámolás portál rendszerű egységes szolgáltatás hozzáférés - Új szerű együttműködési modell fuvaroztató szállítmányozó MÁV CARGO ZRT Vasút vállallatok Záhony Térségi Logisztikai Vállalat MÁV ZRT Pályavasút ZALORASZ - ZAIR Szolgáltatás MIX Záhony Átrakókörzet üzleti folyamatai Konténer követés - Záhony Logisztikai Klaszter Portál kiépítés A konténerek nyilvántartása, követése, leszámolása a ZAIR szolgáltatás bővítéssel biztosítható Egyebek Az Eperjeske Darusátrakón üzemelő daruk nem csak konténer átrakásra, hanem vegyes összetételű daruzható áruk átrakására is egyaránt alkalmasak. A kötegelt, csomagolt raklapos nehézáruk, vagy nem szabványos méretű rako - mányok, melyek villás emelőkkel közvetlenül vasúti kocsiból ki, illetve vasúti kocsiba be nem rakható, a darusátrakó valamelyik nyalábján kerül átrakásra. A tárolásuk természetesen megoldható nagy teljesítményű villásemelővel való mozgatással, a daruktól a rakatig, vagy a rakatokból a daruig. Az üres konténerek tárolótéren való mozgatásához, főleg 20 konténer esetében nem szükséges speciális mobil rakodógép. A több célú rakodásra is alkamas, a mozgatáshoz elégséges teherbírással rendelkező villás emelőtargoncák alkal mazhatók. 4. Fejlesztési igények és azok javasolt kivitelezés ütemezése Meglévő eszközök

16 Eperjeske Darus átrakón, a rakott - és az üres konténerek kezeléséhez szükséges eszközrendszer jó technikai színvonalon adott. Az üzemképesség napra kész biztosítása az elsődleges feladat. Mivel a daruk vegyes üzeműek, több műszakos munkarendben is működtethetők, a folya - matos munkavégzéshez elengedhetetlen az ütemezett karbantartási és javítási munkák elvégzése, főjavítással bezárólag. A főjavítási munkák keretében vé - gezhető el csak, az üzemen kívül helyezett darumérlegek mechanikus és elektrónikus berendezéseinek kiszerelése a darukból. A GANZ típusú konténer rakodódaru főjavítását szükséges, a konténer felfutástól függetlenül is elvégezni, az üzemben tarthatóság végett Fejlesztési igények A konténer átrakás rakodógép szükséglete Eperjeske Darusátrakón biztosított. A rakott konténerek mennyiségi növekedése azonban,- a tervezett karbantar tásoksok, nagyjavítások ütemezett megtartásának időigényessége, valamint a rendkívüli meghibásodások okozta rakodási időveszteségek együttesen a C darupálya rakodási kapacitásának megerősítését indokoltá teszi. A rakodási sebesség növelése mellett tehát, a mindenkorí üzemkészség és teljesítmény garancia folyamatossága a mértékadó. A C darupályára ezért javasolható, 1 db. GANZ típusú konténerdaru beszer zésének tervbevétele. A konténerek kezelésének és zökkenőmentes forgalmának biztosításához, nem csak a rakodási kapacitás, hanem a napi 6 7 széles nyomtávon érkező konténer vonat fogadásának megoldása is szükséges. Ugyan ez vonatkozik a normál nyomtávú vasúti kocsik fogadására és rakodóvágányokra rendezésére. A szé - les nyomtávú vonatok fogadása, - a Záhonyban üzemelő széles nyomtávú rendező pályaudvar forgalom szüneteltetése miatt Eperjeske Rendező pályaudvaron történik. Ez a rendező pályaudvar szerepel, a Záhony Átrakókörzetben tervezett rekonstrukciós és infrastruktúra fejlesztő Kormány Programban. A Fényeslitke Északi és a Záhonyban működő normálnyomtávú rendezőpályaudvarok felszámolásával, hatalmas kapacitásvesztés következett be. Foglalkozni szükséges ezért, a még megmaradt normál nyomtávú üres kocsi rendezőés rakott vonatindító funkciókat is ellátó pályaudvarok korszerűsítésével is. A konténer forgalom elengedhetetlen eszközeinek, - konténer szállító vasúti kocsi és villamos vontató jármű beszerzése, nem odázható tovább. A meglévő kapacitásokban ez a legnagyobb gyengeség. A jelenlegi körülmények között is jelentkező kocsi - és villamos mozdonyhiány, a versenyképességet, de a ver senyben való eredményes részvétel esélyét szinte kilátástalanná teszi. A konténer terminál megvalósításához, az előre jelzett, de szerződésekkel még nem rögzített konténer szállítási igény maradéktalan és komplex kiszolgálást szemelőtt tartva, szolgáltatást nyújtó, vagy bővítő létesítményeket és eszközöket meg kell építeni, illetve be kell szerezni.

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Időutazás Budapest, 2000. június 1 Információs szolgáltatások Fuvarozás előtt árufuvarozási és díjszabási felvilágosítás fuvarajánlatok készítése

Részletesebben

GYSEV CARGO ZRT. KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE

GYSEV CARGO ZRT. KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE GYSEV CARGO ZRT. KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE TARTALOM GYSEV CARGO Zrt. Rövid cégbemutatás, fő tevékenységek Konténerterminál, szolgáltatások, előző projekt tartalma Projekt bemutatása Célja, részletek

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

Záhony-Port Zrt. Vasútvállalat A kelet és nyugat közötti kereskedelem központja

Záhony-Port Zrt. Vasútvállalat A kelet és nyugat közötti kereskedelem központja Záhony-Port Zrt. Vasútvállalat A kelet és nyugat közötti kereskedelem központja MINÕSÉGPOLITIKA ZÁHONY-PORT MINŐSÉGPOLITIKÁJA Záhony-Port Zrt. folyamatosan bővülő átrakási és raktározási magas színvonalú

Részletesebben

Anyagmozgatás fejlődésének története

Anyagmozgatás fejlődésének története Anyagmozgatás fejlődésének története 1. fólia súlyerő legyőzése, teher felemelése (emelőgépek); nagy mennyiségű anyagok szállítása (szállítóberendezések); nehéz fizikai munka megkönnyítése (gépesített

Részletesebben

Kombinált szállítási lehetőségek

Kombinált szállítási lehetőségek 8. ELŐADÁS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai rendszerekben Minden rendszer, és így a logisztikai hálózatok is egymással meghatározott kapcsolatban lévő rendszerelemekből, illetve

Részletesebben

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013 NEWS - V0 elkerülő 1968 óta a második tervezett új vasútvonal (Őriszentpéter) Budapest tehermentesítés Fejlődés az építőiparban Finanszírozás: Kínai Fejlesztési Bank és Uniós források Tervezett vonalátadás:

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK PÁLYÁZATI ÉS CÍMELNYERÉSI RENDSZERE

A MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK PÁLYÁZATI ÉS CÍMELNYERÉSI RENDSZERE A MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK PÁLYÁZATI ÉS CÍMELNYERÉSI RENDSZERE Az anyagot készítette: Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége Jóváhagyta a Logisztikai Egyeztető

Részletesebben

A közlekedési teljesítmények és kapacitások

A közlekedési teljesítmények és kapacitások A közlekedési teljesítmények és kapacitások Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Közlekedési teljesítmények Szállítási teljesítmény Üzemi teljesítmény

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás. Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS előadás Szervizek, márkakereskedések Feladatai, felépítése GÉPKOCSIFENNTARTÓ LÉTESÍTMÉNYEK A fenntartó létesítmények olyan építmények, amelyek a közúti személy- ás áruszállítás

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02.

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02. IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia 2009. október 02. Ipari parkok ahogy kezdődött Első hazai IP-k: 90-es évek Jellemzők: Spontaneitás Multinacionális vállalatok + HÖK

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Stratégiai háttér Projektkiválasztás szempontjai Elsődleges szempontok:

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS 4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS Az eddig ismertetett hatások mellett a globalizáció a szolgáltatási logisztikai területeken is megjelenik. A logisztikai szolgáltatásokban bekövetkező változások szerepe

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Konténer termináli díjak

Konténer termináli díjak Konténer termináli díjak A konténer termináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 1. Tárolási díjak 1.1 Leadási forgalomban érkező (import) konténerek tárolási díja: A kombináltfuvarozási küldeményt szállító

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A Felhívás 1. számú szakmai melléklete Támogatási egységek (tevékenységek) maximálisan elszámolható kiadásai és azok kötelező építészeti-műszaki tartalomra vonatkozó előírásai: A B C D Sorszám Megnevezés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 6. Áruszállítási rendszerek III. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens

Részletesebben

KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0)

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Bíró Koppány Ajtony főtitkár Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége XVII. A magyar közlekedés az

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK Balatonföldvár, 2012. február 1. Úttervezés mesteriskola 1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK Előadó: Kovácsházy Frigyes vezérigazgató helyettes, UVATERV Zrt.

Részletesebben

9. számú ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: ZÁHONY-PORT Értékesítési Osztály

9. számú ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: ZÁHONY-PORT Értékesítési Osztály 9. számú ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: ZÁHONY-PORT Értékesítési Osztály Záhony, 2010. szeptember 17. ZÁHONY-PORT új arculat 2010. augusztus 25-től Záhony Port Zrt. Felügyelőbizottság alakuló ülése Szeptember

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM

ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM SZLOVÁKIA UKRAJNA MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT TARTALOM BEVEZETŐ 1. STRATÉGIA 2. HELYZETFELMÉRÉS, VÁLTOZÁSKEZELÉS

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS - 1 - OKJ 52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó elágazás OKJ 52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat Sz. TANTÁRGYAK Tananyagegység

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Bevezetés A Continental Railway Solution Kft. (a továbbiakban CRSHU) által fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerződésre

Részletesebben

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON

ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON ÚJ STATIKUS ÉS DINAMIKUS VASÚTI JÁRMŰMÉRLEG ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYÁKON Borbély László FORMEN- VASÚT Kft. - VÁGÁNY- SZERVIZ Kft. Dunaharaszti, 2012. április 19. FORMEN Vasút Kft.

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

Hatékony és pontos az új átrakási technológiánk

Hatékony és pontos az új átrakási technológiánk Hatékony és pontos az új átrakási technológiánk Hatékony, mert egy fő tudja vezérelni és egy műszak alatt egy irányvonatnyi mennyiség, azaz 1000 tonna áru is átrakásra kerülhet. Pontos, mert 12 oldalajtó

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Nemzetgazdasági ágak besorolása Primerszektor kitermelő

Részletesebben

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész.

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. 1 Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. Milyen vasutak vannak? Miért, többfajta van? Igen. A mintául szolgáló nagyvasutak nagyon sokfélék

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

RÖNKTÉRI ANYAGMOZGATÁS AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS TÜKRÉBEN

RÖNKTÉRI ANYAGMOZGATÁS AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS TÜKRÉBEN RÖNKTÉRI ANYAGMOZGATÁS AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS TÜKRÉBEN HARASZTI SÁNDOR Az elmúlt években olyan termelő gépsorok létesültek jelentősebb fűrészüzemeinkben, amelyek magas technikai szintet képviselnek az

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 4. Áruszállítási rendszerek I. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ

CÉG BEMUTATÓ CÉG BEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ CÉGBEMUTATÓ A Daniella Ipari Park Kft, magyar tulajdonú cég. 2000 óta foglalkozik ipari ingatlanok bérbeadásával. Bérlőink között mind a multinacionális vállalatok, mind a magyar

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt.

Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság. Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK. Magyar Államvasutak ZRt. Biztonsági Testület 2012. június 19. TERVEZET! Járművek, VMMSzK, Vasútbiztonság Dr. Csiba József igazgató MÁV Zrt. VMMSzK Országos Vasúti Szabályzat A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell a vasúti építményeknek

Részletesebben

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group 2016 Miért pont Debrecen? Kik vagyunk? A XANGA Investment & Development Group Debrecen

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07.

BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés. Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07. BKV Zrt. Távközlés és Biztosítóberendezés Kiss László Szakszolgálat-vezető kissla@bkv.hu 2012 11. 07. BKV Zrt. Tulajdonosi viszonyok Budapest Fővárosi Önkormányzat Tulajdonos Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT

A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT A TELPÜLÉS 1867. MÁJUSÁBAN KAPOTT VASUTAT Budapest- Hatvan

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Elérhetőségek: Telefon: Daru javítás: Fax: /

Elérhetőségek: Telefon: Daru javítás: Fax: / Elérhetőségek: Telefon: Daru javítás: +36-30-952-10-51 Fax: +36 24/431-102 A Daru Szervíz: Szervízelést vállal Budapest, Pest megyében, az ország bármely területén, tovább Magyarországgal szomszédos területeken

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE ÚJ HIDAK ÉS VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZENT IMRE TÉR FEJLESZTÉSE SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE CSEPEL MŰVEK ÁTÉPÍTÉSE ZÖLDTERÜLETEK,

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 1. Anyagmozgatás I. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens ek - 1. Anyagmozgatás

Részletesebben

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Alapvetés: a tárgyalások célja, hogy hosszú távon fenntartható, sőt fejleszthető térségi vasúti szolgáltatás jöjjön létre.

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 3141-10 Emelőgép kezelők speciális feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3141-10/2 dott emelőgép szerkezeti felépítése,

Részletesebben

Járművek karbantartási és egyéb kihívásai a kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztésében

Járművek karbantartási és egyéb kihívásai a kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztésében Járművek karbantartási és egyéb kihívásai a kötöttpályás elővárosi közlekedés fejlesztésében HUNGRAIL Vasútakadémia Konferencia Budapest 2017. május 3. Előadó: Pál László MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgató Tartalom

Részletesebben