ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM"

Átírás

1 ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM SZLOVÁKIA UKRAJNA MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT

2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. STRATÉGIA 2. HELYZETFELMÉRÉS, VÁLTOZÁSKEZELÉS 3. SWOT. ELEMZÉS 4. KIHÍVÁSOK 5. JÖVŐKÉP TERÜLETEK 6. ERŐFORRÁSOK 7. CÉLOK 8. KÖZÖS FUNKCIÓK 9. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 10. TÁRSADALMI VÉLEMÉNY 11. FEJLESZTÉSI PROJEKT ZÁRSZÓ

3 BEVEZETŐ Tagozatunk a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére több ajánlást készített, a vasúti törzs hálózatot, közlekedési folyosót, a főváros regionális gyors vasúti rendszert, valamint a mellékvonalakat érintően. A 2008 évi munkaprogramunkba, a Záhony Átrakókörzet fejlesztéssel kapcsolatos ajánlásainkkal kívánunk hozzájárulni, a meghirdetett komplex program sikerre viteléhez. Záhony és Térsége fejlesztésére hozott Kormány határozatok száma, az elmúlt 14 év alatt meghaladta a 12 tőt. A Térség fejlesztését érintő tanulmányok, koncepciók különféle megközelítésű stratégiák összessége, meghaladja, a 41 darabszámot. A Kormány határozatok nagy száma és a tanulmányok sokasága, a tulajdon működtetés, a már kiépített kapacitásokkal való ésszerű és átgondolt gazdálkodás, az erre szervezhető áru forgalomgenerálást, nem utolsó sorban a mennyiségi szolgáltatások mellett a minőségi követelmények előtérbe kerülésével nem találta meg a közösen vezérlő elvként alkalmazandó fejlesztések mikéntjét nem tudta stratégiai szempontokból megalapozni. Az alapstratégia adott, a mind kétirányú árufolyam kezelésére. A bekövetkezett mennyiségi változásokkal és az új kihívásokkal, az erőforrások figyelembe vételével bár mikor kiegészíthető igények mentén. A komplex megközelítési mód hiánya, nem csak a Kormányokat, de a befektetőket is elbizonytalanította. A tulajdonosi szemlélet megváltozása és az a Kormányzati akarat, amely 2003 évtől más megközelítéssel és szemlélettel vezérelve kezdte el a Térség fejlesztésének kidolgozását, kidolgoztatását, hozhat végre megélénkülést, majd a tervezett elképzelések összehangolt megvalósítását. Záhony Átrakókörzet fejlesztése a kezdettől mennyiségi szemléletű, a tömegárura specializált volt. A minőségi árukezelést igénylő áruféleségek aránya, az évtizedek során ugyan növekedett, azonban csak az 1970 es évek közepétől jelent meg a csomagolás, címkézés és egység rakományok képzésének első hulláma. A mennyiségi szemlélet dominanciája, hogy az árut, ha rendelkezésre áll, a szállító eszköz, a leghamarabb át kell rakni és el kell indítani a célállomásra, az áruféleségek többségénél, a mai napig érvényesül. Mindezek mellett, Eperjeske Darusátrakó és a Fedett kocsis ömlesztett áru átrakó, valamint Záhonyban a RO LA rakodó logisztikai alapokra támaszkodóan került fejlesztésre. Az természetesen más, a tulajdonosi és az üzemeltetői érdekkörből fakadó, hogy ezt mikortól és hogyan realizálják, ezeket a lehetőségeket. A Kormány határozatokból, az eddig elkészült tanulmányokból merítve és A Záhony Térsége Komplex Fejlesztése Zászlóshajó Program tervezett elképzelései ösztönöztek bennünket is arra, hogy az adottságok és esetleges lehetőségek számbavételével a programkészítő munkát segítsük. Alapvető elemek ebben a munkában, hogy: o Az alap infrastruktúra korszerűsíthető, mint ahogy erre a szándék meg is van, o Az informatikai háttér, rendelkezésre áll, bevezetett formái kiegészíthetők,

4 o Meg kell találnia a Térségben tevékenykedő vállalatoknak, az észszerű, versenyszerű munkamegosztást és az arányos szerepvállalást is, a fejlesztésben, az üzemeltetésben és az állagmegóvásban, o A leendő befektetők, konkrét elképzeléseik megvalósításához elsősorban független, de a Záhony és Térségében folyó munkát ismerő szakértőket tudjanak megkeresni, o A letelepülni szándékozó ipar, ipari szolgáltatás, kereskedelmi árukezelési tevékenység technológiájában ember áru eszköz és környezetbarát kell hogy legyen. A Zászlóshajó Program tervezése, a pályázati kiírásokkal kezdetét vette. A komplex program konkrét tartalommal való megtöltése és véglegesítése, a hátralévő megvalósításra szánt időt is figyelembe véve sokáig nem várathat magára. A Kormány és maga a miniszterelnök helyén igyekszik kezelni a teljes folyamatot és ezért Miniszterelnöki Megbízottat nevezett ki, a komplex fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kormányzati tevékenység koordinálására. A Zászlóshajó Program fő összetevő elemei eredendően is önállóan tervezhetők, a kötelező konzultációs kötelezettség betartásával. A döntési rendszerből adódóan, a hatósági jóváhagyási folyamatok, a társadalmi véleményezés, majd a konkrét tender tervek elkészítése, a kivitelező kiválasztása mind mind időigényes. Kezelhető, átlátható és be is tartható időütemezés, ütemtervek részfeladatokkal, még váratnak magukra. Az előkészítés időveszteségeit, a megvalósítási idők rovására költség többlet kiadásokkal is alig lehet befolyásolni. Itt csak jelezni kívánjuk, hogy a Zászlóshajó Program terveinek mindegyikét nem kell összevárni és csak egyszerre elkezdeni a megvalósítást, Szakértőinkkel természetesen megbízásos alapon közre tudunk működni egy sikerre ítélt komplex program végrehajtásában, a gondolattól a kulcs átadásáig.

5 ZÁSZLÓSHAJÓ OKTATÁS NYÍREGYHÁZA KISVÁRDA ZÁHONY INFORMATIKA NEMZETKÖZI BEFEKTETÉS ÖSZTÖNZÉS INTERMODÁLIS LOGISZTIKA ÁTRAKÓ BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK REKONTRUKCIÓJA IPARI PARKOK FÉNYESLITKE KOMORÓ INFRASTRUKTÚRA SZÉLES NYOMTÁVÚ GERINC HÁLÓZAT, BELSŐ KÖZÚTHÁLÓZAT

6 STRATÉGIA HELYZETFELMÉRÉS SWOT. ELEMZÉS KIHÍVÁSOK KIHÍVÁSOK JÖVŐKÉP TERÜLETEK ERŐFORRÁSOK CÉLOK KÖZÖS FUNKCIÓK SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY TÁRSADALMI VÉLEMÉNY FEJLESZTÉSI PROJEKTEK A célok, a beavatkozás célterületei ként határozhatók meg és foglalhatók össze.

7 1. STRATÉGIA A NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS BEÁGYAZÓDÁSBÓL ADÓDÓAN, MEGHATÁROZÓ FELADATKÖR ELNYERÉSE AZ EURÁZSIAI KÖZLEKEDÉSI RENDSZERBEN, A VERSENYKÉPESSÉGGEL SZERZETT POZÍCIÓK MEGTARTÁSA, MEGERŐSÍTÉSE, ÚJ POZÍCIÓK MEGSZERZÉSE, A MEGÚJULÓ KAPACITÁSOK KIHASZNÁLÁSÁRA, AZ EURÓPAI FORGALOM GYORS KISZOLGÁLÁSA, A TERMINÁLOKON, ÁTRAKÓ PÁLYAUDVAROKON, PARTNERSÉG, A KELET NYUGAT ÉS ÉSZAK DÉL SZÁLLÍTÁSI RELÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ORSZÁGOKKAL, KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE, A MUNKAMEGOSZTÁS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ JAVÍTÁSÁVAL, MAGÁN ÉS KÖZSZFÉRA EGYÜTTMŰKÖDTETÉSE, PREFERENCIÁK A VASÚTI, KÖZÚTI, VÍZI ÉS LÉGI SZÁLLÍTÁSOK VONATKOZÁSÁBAN, REGIONÁLIS FEJLESZTÉSEKHEZ VALÓ ILLESZKEDÉS, LOGISZTIKAI KÖZPONTOK TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE ALAPJÁN A FOKOZATOS KIÉPÍTÉS NEGVALÓSÍTÁSA, ÜZLETI KÖRNYEZET ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS, A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A KÍNÁLAT MEGALAPOZÁSA, INFORMATIKAI KAPCSOLATRENDSZER LÉTREHOZÁSA, A MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS A NEMZETI SZÉLESSÁVÚ TERVEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL, VERSENYKÉPES ÁR, MENNYISÉG, MINŐSÉG, ERŐFORRÁSOK MEGTEREMTÉSE, ERŐFORRÁS KONCENTRÁCIÓ, FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE, AZ ÚJ MUNKAHELYEK LÉTREHOZÁSÁVAL, VALAMINT A HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ MUNKALEHETŐSÉGEK MEGTEREMTÉSÉVEL, A SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSÉVEL, TUDÁS ALAPÚ TÁRSADALOM, OKTATÁS, KÉPZÉS, INFORMATIKA,

8 2. HELYZETFELMÉRÉS, VÁLTOZÁSKEZELÉS A GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SÚLYPONTJA ÁTHELYEZŐDÖTT NYUGATRA, ERŐTELJES A KONKURENCIA MEGJELENÉSE ÉS RÉSZVÉTELE, A KELET NYUGAT IRÁNYÚ ÁRUFOLYAM KEZELÉSÉBEN, A KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN ZÁHONYBA ÉRKEZŐ ÁRUFÉLESÉGEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÖSSZETÉTELE MEGVÁLTOZOTT, A KORÁBBI CSÚCSTELJESÍTMÉNYEKHEZ MÉRTEN JELENTŐSEN CSÖKKENT A VOLUMEN, A KAPACITÁSOK UGYAN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK, DE KIHASZNÁLATLANOK, A RAKODÁSTECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA NÉLKÜL MEGBÍZHATÓ MŰKÖDTETÉSÜK NEM GARANTÁLHATÓ, TELJES ELHASZNÁLÓDÁSUK MÉRTANI HALADVÁNY SZERINT VÁRHATÓ, MEGVÁLTOZOTT A FUVAROZTATÓ ÉS A FUVAROZÓK TULAJDONOSI STRUKTÚRÁJA, ÉRDEKKÖRE, VALAMINT ÉRDEKELTSÉGI RENDSZERE, NEMZETKÖZI ÉS NEMZETI VERSENY ALAKULT KI, A SZÁLLÍTÁSI PIACOKÉRT NEM MINDENKOR KORREKT SZEREPLŐKKEL, VALAMINT FELTÉTELEKKEL, MARKÁNSAN MEGJELENIK, AZ UNIÓS TAGSÁG ELLENÉRE, A BEJELENTETT ÁLLAMI POLITIKAI CÉLKITÜZÉSEK ÉS AZ ORSZÁGÉRDEKBŐL FAKADÓ ELLENTÉTEK, A MEGVÁLTOZOTT HELYZET KEZELÉSE SZÜKSÉGES ÉS ELKERÜLHETETLEN IS, MERT MÁR A KÖZELJÖVŐ JELENSÉGEI: A TŐKE, AZ ÁRU ÉS A MUNKAERŐ SZABAD ÁRAMLÁSA, A SZEREPLŐK KÖRÉNEK BŐVÜLÉSE, A MAGÁNVASÚT TÁRSASÁGOK, ÜGYNÖKSÉGEK, SZÁLLÍTMÁNYOZÓK, SZOLGÁLTATÓK MEGALAKULÁSA, Á HATÁROK ÁTJÁRHATÓSÁGA, SZABAD VASUTAK, ÚJRA KELL GONDOLNI ÉS LÉTRE IS KELL HOZNI: A HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉST, A JOGSZABÁLYI ÉS SZABÁLYOZÁSI HÁTTEREKET, AZ ÁGAZATCENTRIKUS RENDSZER TECHNOLÓGIA ÉS A K + F ÖSSZHANGJÁT, ELŐZŐEK FÜGGVÉNYÉBEN A LOGISZTIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉT, AZ INTEGRÁLT PIACI ÉS KAPCSOLATI MENEDZSMENTET.

9 MÁV. ZRT. ZÁHONY PORT ÁTRAKÓ KÖRZETÉNEK KAPACITÁSA Elméleti technikai Kiajánlott Szabad kapacitás kapacitás Árunem Rakodási helyek kapacitás humánerőforrással humánerőforrás nélkül kocsi/nap tonna/nap kocsi/nap tonna/nap kocsi/nap tonna/nap Eperjeske csúszda Kőszén Eperjeske darupálya Eperjeske kézi átrakó, Záhony 700-as Záhony vegyianyagátfejtő Fehérolaj átfejtő híddal Kültéri termékek Fűtőolaj Melegítőház Étolajátfejtő gépkocsi megfejtés Komoró olajtelep nyári Komoró olajtelep téli Cseppfolyós gáz, Záhony gázátfejtő nyári propán-bután és származékai Záhony gázátfejtő téli Eperjeske csúszda Ércek Eperjeske daru pálya Eperjeske kézi átrakó, Fémek, acélok Záhony 700-as Eperjeske darupálya Komoró fatároló Megjegyzés áruhiány Gépkocsi Záhony 500-as Eperjeske kézi átrakó Cement Eperjeske fedett átrakó Komoró fatároló Eperjeske darupálya Faáruk Komoró fatároló daru Komoró fatároló mobilgép Vegyi és Csiga, Kaparó Záhony 500-as ásványi anyag, Eperjeske daru pálya műtrágya Átszerelés Egyéb áruk, pl: só Konténer (big bag) Záhony tengelyátszerelő ebből vegyi anyag, gáz Eperjeske darupálya, Záhony 500-as Eperjeske átrakó GANZ daru ,5/12,5 daru (200) (5667) Szemes termény Eperjeske szemes termény átrakó Összesen

10 Záhony Átrakókörzet kapacitásának kihasználása, a beérkezett áruféleségek ismeretében, továbbra sem mutat javuló tendenciát. A tömegárunak számító vasérc, szánféleségek, acélkészítmények, faáruk, rakott és üres konténer, vegyi és üzemanyagok, műtrágyák, valamint egyéb vegyes áruk mennyisége nem növekedett. Meghatározó jellegű továbbra is a vasérc és a szén. Kevesebb az acélféleség, a rönk és a fűrészelt faáru, a műtrágya, a szemes termény, valamint az állati tápanyag. Növekedést mutat a cseppfolyós gáz szállítmányok érkezése és átfejtése. A cseppfolyós gázszállítmányok egy része, tengelyátszereléssel kerül továbbításra. A teljesítmények alakulásában további változást jelent, hogy a térségben működő vállalatok, felkészültségük és specializálódásuk folytán, egyre több áruféleség kezelését végzik. A korábban kialakult MÁV. Zrt, 2/3 és a vállalkozók 1/3 részaránya, becsült adatok alapján, 57, 3 % és 42, 7 % arányt mutat. Záhony Átrakókörzet 2007 évi vasúti teljesítményét, az alábbiak szerint foglaltuk össze: MEGNEVEZÉS KOCSI RAKOMÁNY ÁRU db. tonna BELÉPŐ 1. ZÁHONY PORT, LRSZ. ZRT. ÁTRAKÁS RAKTÁROZÁS TENGELYÁTSZERELÉS o SZÉLESRŐL NORMÁLRA RAKOTT o NORMÁLRÓL SZÉLESRE ÜRES ÖSSZESEN: VÁLLALKOZÁSOK EGYÜTT, BECSÜLT ÖSSZESEN: KILÉPŐ 3. ZÁHONY PORT, LRSZ. ZRT. NORMÁL KOCSI o RAKOTT o ÜRES 794 SZÉLES KOCSI o RAKOTT ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

11 ERŐSSÉGEK Záhony Átrakókörzet földrajzi, elhelyezkedése rendkí- vül kedvező, a Helsinki V. számú vasúti közlekedési folyosó áthalad az övezeten. Közép Európában, a MÁV. ZRT. rendelkezik Záhonyban és annak térségében, a legnagyobb komlex vasúti átrakóhelyével, mely a rakott és üres konténerek kezelését mind a két irányba el tudja végezni. Záhonyban a vasúti informatikai szolgáltatások széles kínálata vehető igénybe. A kereskedelmi üzleti kapcsolatok keretében megvalósuló áruforgalom zavartalanságához, kiépített szolgáltató infrastruktúra, ( közvámraktárak, kamionterminál, Logisztikai Szolgáltató Központ,) széles köre áll rendelkezésre, a rakodási kapacitások mellett. Több külföldi tulajdonban lévő vállalkozás és multinacionális cég működik az övezetben Két ipari park (Tuzsér és Záhony) működik az övezetben. Erős szolgáltató szektor, magas a szolgáltatási ágazatokban foglalkoztatottak aránya. Jelentős feldolgozóipari elsősorban élelmiszeripari kapacitások találhatók. Jó színvonalú a középfokú és a felsőfokú szakmai képzés tartalma. Ipari tevékenységre alkalmas barnamezős területek állnak rendelkezésre. Jelentős mezőgazdasági hagyományok, tradicionális mezőgazdasági termékek. Kedvezőek a természetes szaporodási mutatók. Kormányzati szándék van Záhony és térsége gazdasági fejlesztésére. 3. SWOT ELEMZÉS GYENGESÉGEK A térség rendelkezik ipari üzemekkel, azonban az iparosodottság szint és ezzel az iparban foglalkoztatot-tak aránya alacsony. Záhony Átrakókörzet széles nyomtávú vágányhálózata nag mértékben elavult. A Fényeslitke Északi és a Záhonyban működött normál nyomtávú rendező pályaudvarok felszámolásra kerültek. Kevés a konténer szállítására alkalmas vasúti kocsi. Az üzemképes vontató járművek jelentős része ela vult, villamos mozdonyhiány van. Magas a tartósan munkanélküliek és a pályakezdők száma. Alacsony a vállalkozói aktivitás. Kis mértékű a telekommunikációs infrastruktúra kiépítettsége. Magas az eltartott és inaktív népesség aránya. A középfokú szakmai képzés technikai háttere elma-radott, nem megfelelő minőségű. Csökkent és ma már alacsony, a felsőfokú végzettségűek aránya. A vállalkozások munkahelyteremtő képessége nagyon minimális, mert kis - és mikro vállalkozások működése a jellemző. A demográfiai folyamatok kedvezőtlenek, csökken a népességszám az elvándorlás miatt. A térségben, a talajfajták termőképességéhez képest alacsony az aranykorona értékük. A települések jelentős részének alacsony a közmű el-látottsága, ezen belül az ivóvíz - és a szennyvíz há-lózatokba bekapcsolt lakóházak aránya. LEHETŐSÉGEK A Schengeni - Egyezmény előírásainak bevezetésé vel, új szolgáltatások nyújtására nyílik lehetőség, az EU, keleti határaként, az övezetben. Növekvő igény a logisztikai szolgáltatások iránt. A működő üzleti infrastruktúrák szerepe felértékelődik. A volt FÁK országok és Kína dinamikusan fejlődnek. Az M 3 autópálya kiépül Záhony és Barabás településekig és ezáltal megteremtődnek a bimodális (közút-vasút) logisztikai szolgáltatások nyújtásának alapjai. Vasúti szállítás felértékelődik az EU - ban. A as EU - s programozási időszakban jelentős fejlesztési források állnak rendelkezésre. A vállalkozási övezet szomszédságában, Ukrajnában működik a Kárpátalja Különleges Gazdasági Övezet. Folyami áruszállítás beindítása a Tiszán, ezáltal a térség komplex logisztikai központtá válása. VESZÉLYEK A konkurens közép-európai átrakó körzetek további térnyerése, fejlődése (Szlovákia, Lengyelország).oda vezethet, hogy a további rakodási és szállítási árverseny Záhony Átrakókörzet számára kedvezőtlenül alakul. Az átfogó kormányzati elképzelések hiánya a vállalkozási övezetek jövőbeli működésére vonatkozóan Az M 3 autópálya megépítése elhúzódik, a nyomvonal esetlegesen megváltozik. Nagy függőség a MÁV. ZRT, szervezeti átalakításától, a vállalat privatizációja esetén jelentősen nőhet a munkanélküliség. Vasúti áruforgalom csökkenése a közúti áruforgalom javára. Az eltérő adottságok, fejlődési lehetőségek következtében tovább nőnek a települések közötti fejlettségi különbségek.

12 Az elemzés alapján összességében megállapítható, hogy. o Az erősségekben meghatározó elemként felsoroltak, az előnyös helyzetet igazolják. Meg van a kormányzati szándék, a meglévő két ipari park mellett, további két ipari park létesítésére, valamint a Záhony és térsége, gazdasági fejlesztésére. o A lehetőségek meglévőek, nagyok és jelenleg még kiaknázatlanok. Az eurázsiai új piacok megszerzése, a partnerkapcsolatok kiépítésével, jelentős munkamegosztást eredményezhet. Az alternatív közlekedési folyosók, közút és víziút kapcsolatok megépítése, javítja a logisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi kínálatát. Ez egyben magában hordozza, az Európai Unió logisztikai szolgáltatójává válásának esélyét is. A létrehozandó EU. konform vállalkozási struktúra olyan kell, hogy legyen, amely a versenyképesség mellett, a tartós működést és működtetést hosszabb távra is garantálja. o A gyengeségek jelentős része a türelmetlenségre, a hozzá nem értésre és az átrakási tevékenység alulértékelésére, a logisztika cél és nem eszköz felfogású kezelésére vezethetők vissza. Hatásuk nagyon rövid idő alatt megmutatkozott, mert a lengyel és szlovák logisztikai szolgáltatók, de a hazai térségi vállalkozók is részben átvették Záhony üzleti partnereit. o A veszélyek és az ellehetetlenülés elkerülése, csak a tervezett komplex fejlesztések megvalósításával érhető el, az állam, az önkormányzatok, a vállalkozók és a logisztikai szolgáltatók harmonizált együttműködése mellett. Összefoglalva: Az európai, ázsiai és magyar igényeket is maradéktalanul kiszolgáló logisztikai és ipari szolgáltató kapacitás, a valós dokumentált szerződésekre alapozottan építhető ki, a meglévő használható eszközök és az új igényekhez igazodó létesítményekkel együtt. A létrehozott minőségi szolgáltatásokra képes és alkalmas kapacitásbővülés, a régió és a Térség gazdasági és társadalmi céljainak megvalósulását eredményezze.

13 4. KIHÍVÁSOK MEGVÁLTOZOTT EURÓPA TÉRSZERKEZETE, ÚJ EURÓPAI TERÜLETEK KAPCSOLÓDTAK BE AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI LÁNCBA, A FÁK. ORSZÁGOK LÉTREJÖTTÉVEL, DIFFERENCIÁLÓDOTT, AZ EDDIG EGYSÉGES ÁRUKEZELÉSI STRUKTÚRA, ÚJ PARTNEREK JELENTEK MEG KÖZÉP ÁZSIÁBÓL ÉS A TÁVOL KELETRŐL, SCHENGENI HATÁR ZÁHONYNÁL MAGYARORSZÁGON, FORGALMI ÁTRENDEZŐDÉSSEL, MEGSZIGORÍTOTT NÖVÉNY ÉS ÁLATEGÉSZSÉGÜGGYEL, KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE, AZ ALÁGAZATOKRA, A NAGYRÉGIÓS SZEMLÉLETRE ÉS TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEKRE IS TEKINTETTEL, LOGISZTIKAI KÖZPONTOK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ INTEGRÁCIÓJA, KÖZLEKEDÉSI ÉS GAZDASÁGI DIPLOMÁCIA, TÖRVÉNYI HÁTTÉR ÉS SZABÁLYOZÁSI RENDSZER MEGALKOTÁSA, ESÉLYEGYENLŐSÉG A VERSENYBEN, HOZZÁFÉRHETŐSÉG ÉS HOZZÁFÉRÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK MRGTEREMTÉSE, VERSENYKÉPESSÉGHEZ SZÜKSÉGES NAGY ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK LÉTE, AZOK KÖZREMŰKÖDÉSÉNEK MEGNYERÉSE, HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, ÁGAZATI KLASZTEREK MEGALAKÍTÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE, VÁLLALKOZÓBARAT IPARI SZABÁLYZÁSSAL, FORGALOM GENERÁLÁS, VASÚTI ÁRUFORGALOM NÖVELÉSÉVEL, ERŐSÖDŐ KÖRNYEZŐ ORSZÁGBELI KONKURENCIA, A KÖRNYEZETI ADOTTSÁGOK JOBB KIHASZNÁLÁSA, AZ V. VASÚTI KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓN, A BELFÖLDI ÉS TRANZIT FORGALOM ARÁNYÁNAK JAVÍTÁSÁVAL, FUVAROZÁSRA ALKALMAS VASÚTI SZÁLLÍTÓJÁRMŰVEK KÍNÁLATÁNAK BŐVÍTÉSE BESZERZÉSSEL, A FELÚJÍTÁSOK SZORGALMAZÁSÁVAL, AZ ÁRUSZÁLLÍTÁS SEBESSÉGÉNEK NÖVELÉSE, A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ VASÚTVILLAMOSÍTÁS FOLYTATÁSA, AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI IRÁNYOKHOZ IGAZODÓAN

14 MOTTÓ A JÖVŐKÉP TETTEK NÉLKÜL PUSZTA ÁLMODOZÁS, A CSELEKVÉS JÖVŐKÉP NÉLKÜL, HASZONTALAN IDŐPAZARLÁS, AZ ÉRTÉKET A JÖVŐKÉP ÉS A CSELEKVÉS EGYÜTT HOZZÁK LÉTRE 5. JÖVŐKÉP MAGYARORSZÁG VÁLASZTÁSA, A TERMÉSZETES LOGISZTIKAI VÁLASZTÁS, MERT INTEGRÁLÓ LOGISZTIKAI CENTRUM SZEREPET TÖLTHET BE, A GAZDASÁGI STABILIZÁCIÓT, A LOGISZTIKA PROFIT BEVÉTELEI SEGÍTIK, ÁGAZATCENTRIKUS RENDSZER TECHNOLÓGIÁVAL, A KELET NYUGAT, AZ ÉSZAK DÉL SZÁLLÍTÁSI TENGELYEK MENTÉN,, A RAJNA MAJNA DUNA TISZA VÍZIÚTTAL A KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓK ÖSSZEKAPCSOLHATÓK, A GÉPIPAR, AUTÓIPAR, MEZŐGAZDASÁG INTEGRÁCIÓS RENDSZEREIVEL, A KELET NYUGAT SZÁLLÍTÁSI TENGELY MELLETT, AZ ÉSZAK DÉL TENGELY KIBONTAKOZÁSA ÉS MEGERŐSÖDÉSE VÁRHATÓ VASÚTON MAGYARORSZÁGON KERESZTÜL, INTEGRÁLT PIAC ÉS KAPCSOLATI MENEDZSMENT, LOGISZTIKAI KUTATÁSOK INTEGRÁCIÓS PLATFORMJA, PIACORIENTÁLT LOGISZTIKAI KLASZTER SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA LOGISZTIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A KORMÁNY KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINEK MEGFELELŐEN: VASÚTI KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓK KORSZERŰSÍTÉSE, A 100 AS VONAL SZOLNOKTÓL ZÁHONYIG HÚZÓDÓ SZAKASZÁN, A 160 KM/ H SEBESSÉGRE ALKALMAS PÁLYA MEGÉPÍTÉSE, AZ AÚTÓPÁLYÁK MEGÉPÍTÉSE A TERVEZETT SZAKASZOKON, TELJES NYOMVONALHOSSZBAN,

15 AZ IPARI ÉS AGRÁR TERMELÉS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ, A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ RENDSZEREK INTEGRÁCIÓS CSOMÓPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA, A DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ MEGÉPÍTÉSE, A DUNA TISZA CSATORNA ELKÉSZÍTÉSE, A TASSI ZSILIP ÉS CSONGRÁD TÉRSÉG KÖZÖTTI SZAKASZON, A MEGLÉVŐ FŐCSATORNÁK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁVAL, ÖSSZEURÓPAI NAGYSEBESSÉGŰ VASÚTHÁLÓZAT KIÉPÜLÉSE MAGYARORSZÁGON, A KÖZÉP ÉS FELSŐFOKÚ KÉPZÉS FEJLESZTÉSE, A GAZDASÁGI ÉS LOGISZTIKAI FELADATOK MINŐSÉGI MEGVALÓSÍTÁSA VÉGETT, A SZÜKSÉGES MEGFELELŐ SZAKEMBER BIZTOSÍTÁS ÉRDEKÉBEN, VÁMTECHNOLÓGIA KORSZERŰSÍTÉSE, A HATÁRFORGALOM MEGGYORSÍTÁSÁRA, AZ ALACSONY VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS ÖSZTÖNZÉSE, KOMPLEX MARKATING PROGRAM KIDOLGOZÁSÁVAL, FIGYELEMBE VÉVE A KIS VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA VONZÓ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEKET, A SZABÁLYOZÁSOK KITERJESZTÉSÉVEL, A MEGLÉVŐ LOGISZTIKAI KÖZPONTOK BEILLESZTÉSE AZ ORSZÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZERÉBE. VERSENYPOZÍCIÓNK: HATÁR ORSZÁG EU. NEM EU. FOLYOSÓK SZÁMA EGYÉB LENGYELORSZÁG TENGERI KIKÖTŐ CSEHORSZÁG SZLOVÁKIA MAGYARORSZÁG B ÉS 5. C SZLOVÉNIA TENGERI KIKÖTŐ

16 ROTTERDAM CONSTANCA KOPER SZUEZI CSATORNA

17 KONCEPCIÓ Á T F O G Ó C É L O K TERÜLETI VERSENYKÉPESSÉG TERÜLETI FELZÁRKÓZÁS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INTEGRÁCIÓ RÉGIÓ DECENTRALIZMUS KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI CÉLOK ZÁHONY TÉRSÉGÉBEN RÉGIÓK KIEMELT KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK ALAPELVEK TELEPÜLÉSRENDSZER FEJLESZTÉS PRIORITÁSOK AZ ÁGAZATOK RÉSZÉRE MEGLÉVŐ ÉS ÚJ ERŐFORRÁSOK DINAMIKUS TELEPÜLÉSRENDSZER ZÁHONY TÉRSÉGI KÖZPONTOK MUNKAHELYEK KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, PÉNZÜGYI LAKÓHELY SZABADIDŐ ELTÖLTÉS PIHENÉS, HAGYOMÁNYOK KÖRNYEZŐ FALVAK, KISTÉRSÉGEK

18

19 ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZET Vásárosnamény felé Bátyu felé Eperjeske Rendező pu. Mándok Átrakó Tornyospálca Átrakó JELMAGYARÁZAT: NORMÁL NYOMTÁVÚ VÁGÁNY SZÉLES NYOTÁVÚ VÁGÁNY FONÓDOTT VÁGÁNY SZEMÉLY PÁLYA UDVAR Eperjeske Alsó AGROCHIMTRANSPACK Eperjeske Átrakó pu. 1. Csúszda 2. Daru pályák 3. Fedettkocsis rakodó NORMÁL RENDEZŐ PÁLYA UDVAR SZÉLES RENDEZŐ PÁLYA UDVAR ÁTRAKÓ PÁLYA UDVAROK IPARVÁGÁNYOS RAKODÁSI HELYEK Csap Olajtelep Széles pu. COMPACK TÉKISZ TAURUS Normál rpu. ERDÉRT IPARI PARK Fényeslitke Déli rpu. Olajátfejtő Záhony 500-as rakodó, Tiszabezdéd 700-as rakodó, Gáz átfejtő, Tengelyátszerelő, Tuzsér Fatároló Fényeslitke szpu. Komoró Nyíregyháza felé IPARI PARK

20 Péterfalva kitérő Mátyásfalva felé SZLOVÁKI A Ágcsernyő, Kassa felé Záhony Tiszabezdéd Komoró Tuzsér Budapest felé Ungvár Fényeslitk e Ungvár 3 Tiszasalamon Csap Eperjeske Átrakó Szalóka Eperjeske rendező Szűrte Mándok MAGYARORSZÁG Lemberg felé Ungvár 1 Ungvár 2 Eszeny Tornyospálca Sztrabicsóv ó Barkaszó Bátyu Kaszony Vásárosnamény Mátészalka felé A ZÁHONYI ÉS A KÁRPÁTALJAI VASÚTHÁLÓZAT SEMATIKUS RAJZA Beregszász Csenger felé Zajta Mikola Lemberg felé Munkács Várkulcsa UKRAJNA Nagyszőlős Királyháza Odessza felé Tekeháza Feketetisza Gyjakovó JELMAGYARÁZAT 1435 mm vágányhálózat, 1520 mm vágányhálózat, közúthálózat, normál nyomtávú pályaudvar normál rendező pályaudvar széles nyomtávú pályaudvar átrakó pályaudvar tengely átszerelő kombinált rakodó ország határ ipari parkok ROMÁNIA

21 6. ERŐFORRÁSOK ERŐFORRÁSOK SAJÁT FORRÁSOK EGYÉBB FORRÁSOK FIZIKAI FORRÁSOK HUMÁN FORRÁSOK VÁLLALATI FORRÁS ÉRTÉKESÍTÉS, PIAC PÁLYÁZATOK GÉPEK, ESZKÖZÖK, KÉSZLETEK, INGATLAN, IMMATERIÁLIS JAVAK, SZELLEMI TERMÉKEK, PÉNZ, FÖLDHASZNÁLATI JOG TARTÓS BÉRLET, CÉGVEZETÉS, MŰSZAKI VEZETÉS, MUNKAERŐ, IRODAI SZEMÉLYZET, NYELV ISMERET, GYAKORLOTTSÁG, HAZAI ÉS KÜLFÖLDI TAPASZTALATOK, MŰKÖDŐ SZERVEZET, TERMELŐ ÜZEM SZAKMAI VÁLLALKOZÁS KUTATÁS FEJLESZTÉS MÉRNÖK IRODA, TERVEZŐ IRODA, TANÁCSADÁS, SZOLGÁLTATÁSOK, TERMÉK, VERSENYKÉPESSÉG, VÁLASZTHATÓSÁG, KERESETT JAVAK, MOBILIZÁLHATÓ TŐKE, KAPCSOLATOK, ELFOGADOTTSÁG, VISSZLÍZING, VÉTEL, ELADÁS, KÖLTSÉGVETÉS, KORMÁNYZATI KIEMELT CÉLPROGRAMOS, BANKOK, LÍZING, EURÓPAI UNIÓ, BEFEKTETŐI TŐKE, KONZORCIUM, PPP.

22 7. CÉLOK A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, A GAZDASÁG NAGYOBB BELSŐ RUGALMASSÁGÁVAL, A TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSÉVEL, MAGASABB VEVŐKISZOLGÁLÁSI SZINVONALON, A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ELŐSEGÍTÉSE, A SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉNEK KISZÉLESÍTÉSÉVEL A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI PIACOKON, VALAMINT A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉVEL, A KÖRNYEZET ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA VÉDELME, AZ INTERMODÁLIS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ESZKÖZEIVEL, A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ALÁGAZATOKRA BONTOTT FEJLESZTÉSE, A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ESZKÖZRENDSZER SZEMLÉLETÜ MEGTEREMTÉSÉHEZ, A LOGISZTIKAI ÜZLETI KÖRNYEZETELEMEK, GAZDASÁGDIPLOMÁCIA, ORSZÁG MARKETING, VÁM, ADÓ, OKTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZÖS ÁLLAM VÁLLALKOZÓ ÉS TÁRSADALMI PÁRBESZÉD JAVÍTÁSA, CÉLTERÜLETEK: IPAR, MEZŐGAZDASÁG, KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA, KÖRNYEZETVÉDELEM, INFORMATIKA, RÉGIÓK, KISTÉRSÉGEK, TELEPÜLÉSEK, IDEGENFORGALOM, TÚRIZMUS, HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÚJRAGONDOLÁSA ÉS ÚJ ALAPOKON, A PARTNERKAPCSOLATOK MEGTEREMTÉSE,

23 AZ ERŐFORRÁSOK MEGTEREMTÉSE ÉS KONCENTRÁLT FELHASZNÁLÁSA KONKRÉT CÉL: ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSE, ZÁSZLÓSHAJÓ PROGRAM MARADÉKTALAN MEGVALÓSÍTÁSA, ELÉRHETŐ CÉLOK: o A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSHEZ, ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZET, NAGYOBB MÉRTÉKBEN JÁRULHAT HOZZÁ, o NÖVEKSZIK A TÉRSÉG VERSENYKÉPESSÉGE, o ÚJ MUNKAHELYEK JÖNNEK LÉTRE, EZÁLTAL JAVUL A FOGLALKOZTATOTTSÁG, CSÖKKEN A MUNKANÉLKÜLISÉG, o A KÜLFÖLDI BEFEKTETŐI TŐKE SZÁMÁRA, A RÉGIÓ ÉS A TÉRSÉG VONZEREJE MEGNŐ, o AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK JAVULÁSÁVAL VÁRHATÓ, A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ MEGTARTÁSÁNAK ESÉLYE, o FEJLETT TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA SZOLGÁLTATÁSOK VALÓSULHATNAK MEG, o ESÉLY NYÍLIK, A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGERŐSÖDÉSÉRE, o A RAKTÁRBÁZISOK GENERÁLHATJÁK, A HOZZÁADOTT ÉRTÉKÚ MUNKAVÉGZÉST, o BIZTOSÍTHATÓ AZ OKTATÁS, MEGFELELŐ SZÍNVONALÚ HÁTTERE, o MAGYARORSZÁG INTEGRÁLÓ LOGISZTIKAI CENTRUM POZICIÓJA, ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZETTEL ERŐSÖDIK, o A TISZAI VÍZIÚT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL ÉS A VÍZTÁROZÓK MEGÉPÍTÉSÉVEL BIZTOSÍTHATÓ, A KÖZEL ÁLLANDÓ SZABÁLYOZOTT VÍZÁLLÁS,VALAMINT AZ ÁRVÍZVÉDELEM, o A DUNA TISZA CSATORNA ELKÉSZÍTÉSE, ORSZÁGON BELÜLI CSATLAKOZÁST TEREMTHET, A NEMZETKÖZI VÍZIUTAKHOZ, o A RÉGIÓ REPÜLŐ TEREI, NAGYOBB TÁVLATOKAT NYITHATNAK MEG A SZEMÉLY ÉS ÁRUSZÁLLÍTÁSBAN, o A HATÁROK MENTI NORMÁL VASÚTHÁLÓZATOK FELÚJÍTÁSÁVAL ÉS ÚJRA ÜZEMBEÁLLÍTÁSÁVAL, ZÁHONYON ÁT REALIZÁLHATÓ, AZ ÉSZAK DÉL SZÁLLÍTÁSI VOLUMEN EGY RÉSZE A SZEMÉLY, VALAMINT AZ ÁRUSZÁLLÍTÁS TEKINTETÉBEN.

24 FELADATOK A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ IGAZODÓAN: A KORMÁNY AZ ELSŐDLEGES FELADATOKAT, A ZÁSZLÓSHAJÓ PROGRAM TELJESKÖRŰ MEGVALÓSÍTÁSÁT ILLETŐEN, HATÁROZATÁBAN MEGFOGALMAZTA, MEGNEVEZTE A: FEJLESZTÉSI CÉLT ÉS TERÜLETET, MEGVALÓSÍTÁSÉRT FELELŐS SZERVEZETET, TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁS KOORDINÁTORÁT, KEZDÉS ÉS BEFEJEZÉS HATÁRIDEJÉT, FEJLESZTÉSI FORRÁST, MŰSZAKI TARTAM FŐ ELEMEIT ÉS ÖSSZETEVŐIT, ÉPÍTÉSI TERÜLET MEGSZERZÉSÉT, A MEGVALÓSÍTÁSÉRT FELELŐS SZERVEZET HIVATOTT, A TOVÁBBI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁRA, NEVEZETESEN AZ: ELŐKÉSZÍTÉSE, PÁLYÁZATOK KIÍRÁSA, FORRÁS HOZZÁRENDELÉSE, ELKÉSZÜLT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJÁRA, ANNAK BIZOTTSÁGOKBAN TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSA, LEBONYOLÍTÓ MÉRNÖK PÁLYÁZATOS KIVÁLASZTÁSA, TERVEZŐ IRODÁK PÁLYÁZTATÁSA, HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK MEGSZERZÉSE, FŐVÁLLALKOZÓK, ÖNÁLLÓ KIVITELEZŐK KÖZBESZERZÉSES KIVÁLASZTÁSA, SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE, SZAKÉRTŐK FELKÉRÉSE VONATKOZÁSÁBAN, A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES EGYÉB FELADATOKAT, MINT: KIINDULÁSI ADATOK MEGSZERZÉSE, KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA, BEFEKTETŐI SZÁNDÉK, IGÉNY ÉS ELVÁRÁS ÖSSZEFOGÁSA, KÖRNYEZETVÉDELEM, RÉGIÓK, TÉRSÉGEK ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL, BEVONÁSUK AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATAIBA, TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEK BESZERZÉSE VONATKOZÁSÁBAN,

25 A KORMÁNY A SZAKMINISZTÉRIUMOK ÉS A MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEZET HIVATALAIT JELÖLTE MEG. KÜLÖN ELHATÁROLT FELADATOKKAL A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM LETT MEGBÍZVA. AJÁNLÁSOK: A KORMÁNY ÁLTAL ELVÁRT, MENNYISÉGI, MINŐSÉGI, HATÁRIDŐN ÉS KÖLTSÉGELŐIRÁNYZATOKON BELÜLI, A RENDELTETÉS SZERINTI FUNKCIÓRA ALKALMAS, ÜZEMFELVÉTELRE KÉSZ LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA, CSAK SZAKMAILAG ÁTGONDOLT EGYEZTETETT ÉS A MEGVALÓSÍTÁSI SZERZŐDÉSEKBEN RÖGZÍTETT ÜTEMTERVET ALAPJÁN LEHET, MELYEKET SZÜKSÉGES ELKÉSZÍTENI, VAGY ELKÉSZÍTTETNI, AZ ÁTTEKINTHETŐ ÉS JÓL MEGVÁLASZTOTT ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS MEGVALÓSÍTÁSI FÁZISOK, AZ ERŐFORÁSOK HOZZÁRENDELÉSÉT OPTIMÁLISAN TESZIK LEHETŐVÉ, A SAJÁT ÉS AZ EU. FORRÁSOKAT ILLETŐEN, MELYET CÉLSZERŰNEK TARTUNK ALKALMAZNI, A ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSE, ZÁSZLÓHAJÓ PROJEKT MINDEN FŐ LÉTESÍTMÉNYÉNEK PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRA MÉG NEM KERÜLT SOR FORRÁSMEGJELÖLÉSSEL. A PÁRHUZAMOS MEGVALÓSÍTÁS LEHETŐSÉGÉT, EGYBEN AZ ESÉLYT IS ELVESZÍTHETJÜK. EZÉRT FŐ LÉTESÍTMÉNY TERVEZETET ÉS LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉKEKET IS KÉSZÍTETTÜNK, A KÖZREADOTT DOKUMENTUMOK, TANULMÁNYOK ÉS ÜZEMELTETŐI ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL, ÉRZÉKELTETVE EZZEL, A MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK NAGYSÁGRENDJÉT IS. AZ ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKA SORÁN KELETKEZETT IDŐVESZTESÉGEK, A MEGVALÓSÍTÁS ÁTFUTÁSI IDŐIGÉNYESSÉGE, A MŰKÖDŐ ÜZEMI KÖRNYEZET, KORLÁTOZÓ, AKADÁJOZÓ KÖRÜLMÉNYEI KÖZÖTT, MÉG TÖBBLETKÖLTSÉGEK VÁLLALÁSA MELLETT IS SZINTE REMÉNYTELEN. AZ ÜTEMEZETT PÁRHUZAMOS MEGVALÓSÍTÁS A MEGVALÓSÍTÁST NEM TOLJA KI AZ UTOLSÓ ÉVEKRE, RÉSZLEGES ÜZEMBE HELYEZÉSEKET TESZ LEHETŐVÉ. AZ EU. SZAKEMBEREI A HALADÁSJELENTÉSEKET NAGYAN IS RANGJÁN KEZELIK ÉS ISMERETÉBEN VANNAK A KIVITELEZÉSI ÁTFUTÁSI IDŐKNEK IS. A FORRÁSELŐIRÁNYZATOK SZERZŐDÉSES LEKÖTÉSE ÉS IDŐPONTJA, MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ, MERT A MEGVALÓSÍTÁSRA SZÁNT KIVITELEZÉSI IDŐ FÜGGVÉNYÉBEN, FŐLEG ANNAK KOCKÁZATOSSÁGÁT LÁTVA, A TÁMOGATÁS MEGVONÁS KILÁTÁSBA HELYEZÉSÉT KEZDEMÉNYEZHETIK.

26 A ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKT ÖNMAGÁBAN, AZ IPARI PARKOK KIALAKÍTÁSÁT AZ INFRASTRUKTÚRA CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEINEK BIZTOSÍTÁSÁVAL, A SZÉLES NYOMTÁVÚ VASÚTI GERINCHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJÁT, A LOGISZTIKAI ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK KORSZERŰSÍTÉSÉT, ÚJ ESZKÖZÖK ÉPÍTÉSÉT, AZ INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSÉT, A SZAKMAI OKTATÁS KORSZERŰ TECHNIKAI HÁTTERÉNEK MEGTEREMTÉSÉT, VALAMINT A NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉS CÉLKITŰZÉSEIT FOGLALJA MAGÁBA. A KOMPLEX MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES: A BUDAPEST ZÁHONY, 100 AS VASÚTI FŐVONAL, 160 KM/H ENGEDÉLYEZETT SEBESSÉGRE VALÓ ÁTÉPÍTÉSE, AZ M. 3. AUTÓPÁLYA NYÍREGYHÁZA VÁSÁROSNAMÉNYI SZAKASZA, AZ M. 300 AUTÓÚT VÁSÁROSNAMÉNY ÉS ZÁHONY KÖZÖTT, ÚJ TISZA HÍD MEGÉPÍTÉSE A HÁRMAS HATÁR MENTÉN, UKRÁN ÉS SZLOVÁK OLDALI CSATLAKOZÁS KIÉPÜLÉSÉVEL, ROMÁNIA IRÁNYÁBA, AZ M. 49. AUTÓ ÚT MEGÉPÍTÉSE, NEMZETKÖZI FOLYAMI KIKÖTŐ MEGÉPÍTÉSE A KOMORÓ KÖZSÉG MELLETT LÉTESÜLŐ IPARI PARKHOZ, A RAJNA MAJNA DUNA NEMZETKÖZI HAJÓZÁSI ÚTVONAL ELÉRÉSÉHEZ, A DUNA TISZA CSATORNA MEGÉPÍTÉSE, MELY HORDEREJÉT TEKINTVE ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ, DE AZ ÉRINTETT RÉGIÓK FELZÁRKÓZÁSÁT, A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN MOZDÍTJA ELŐRE, A RÉGIÓBAN LÉVŐ REPÜLŐTEREK LÉGI GYORSÁRU FUVAROZÁSRA VALÓ KIJELÖLÉSE, DEBRECENT ÉS NYÍREGYHÁZÁT FIGYELEMBE VÉVE. A KÖZLEKEDÉSDIPLOMÁCIA HATÉKONY MŰKÖDÉSE, A BONYOLULTAN ÖSSZETETT BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI MUNKA ELŐKÉSZÍTÉSÉRE, MAJD MEGVALÓSÍTÁSÁRA IS KORMÁNY BIZTOS KIJELÖLÉSE INDOKOLT. A PROJEKT CSÉLCSOPORT BEMUTATÁSÁT, HANGSÚLYOSABBAN, A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT HASZONÉLVEZŐK CSOPORTOKBA SOROLÁSÁVAL CÉLSZERŰ ÚJRAGONDOLTAN ELVÉGEZNI, A VASÚT ÉS A KÖZÚT EGYÜTTES JELENLÉTÉNEK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL AZ ALÁBBIAK SZERINT:

27 KÖZVETLEN CÉLCSOPORT; AZOK A HELYI, REGIONÁLIS LOGISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK, SZERVEZETEK ÉS NEMZETKÖZI VÁLLALATOK, AMELYEK A VASÚTAT, KÖZUTAT, VÍZIUTAT, LÉGI UTAT ÁRUSZÁLLÍTÁS CÉLJÁRA HASZNÁLJÁK, KÖZVETETT CÉLCSOPORTOK; o ELSÖDLEGES CÉLCSOPORT, A VASUTVONALAKAT, KÖZUTAKAT JELENLEG ÉS A JÖVŐBEN IS HASZNÁLÓK, AKIK A HÁLÓZATOKKAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK LAKÓI, o MÁSODLAGOS CÉLCSOPORT, A NEMZETKÖZI, INTERREGIONÁLIS, REGIONÁLIS ÉS HELYI VISZONYLATOKBAN, ÜZLETI, INTÉZMÉNYBE JUTÁSI, ILLETVE KIRÁNDULÁSI CÉLLAL UTAZNAK, VASÚTON, VAGY KÖZÚTON, o HARMADLAGOS CÉLCSOPORT, A VASUTAK ÉS A KÖZUTAK MELLETT ÉLŐK, DE AZT NEM HASZNÁLÓK, A VONALAKAT AZONBAN SZINTBEN, VAGY KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZŐDÉSEKEN, GYALOGOSAN, KERÉKPÁRRAL, MUNKAGÉPPEL KERESZTEZIK.

28 ÁLLAM, ÖNKORMÁNYZATOK VASÚT, KÖZÚT, VÍZIÚT, LÉGIÚT VÁLLALKOZÓK SZ SZAKMAI SZERVEZETEK, VÁM, K KÖRNYEZETI FELTÉTELEK KEDVEZŐ ÜZLETI EREDMÉNYEK, MOBIL BEFEKTETŐI TŐKE, KIÉPÍTETT ALAPINFRASTRUKTÚRA, ÉPÍTÉSHEZ, FEJLESZTÉSHEZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS, A KORSZERŰ SZOLGÁLTATÁS NYUJTÁSHOZ, KISZÁMÍTHATÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚ ÁRUSZÁLLÍTÁSI RENDSZEREKHEZ VALÓ CSATLAKOZÁS, TEHERBÍRÁS, MENETRENDSZERŰSÉG, SZÁLLÍTÁSI SEBESSÉG, FEJLŐDÉSKÉPESSÉG KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSE AZ ALÁGAZATOKKAL, KORSZERŰ INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK, ÜGYFÉL MEGTARTÓ VÁMSZOLGÁLTATÁS, MODERN RAKTÁR BÁZISOK, KOMPLEX LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT A LOGISZTIKA, MINT FEJLESZTÉSI CÉL

29 8. KÖZÖS FUNKCIÓK Foglal- Infrastruktúra Áruszállítási adatok Cég neve Alapítás Tevékenység kozta- ÉVES ÁTLAGOLT éve R V D G C K E tottak normál/széles vasút közút Y S (fő) vasút konténer vagon (kamion) TRANSFER-"R" Kft saját/saját BLI Kft bérl/bérl KELET-TRANS Kft. 1993/ saját/saját + bérl/bérl TÉKISZ Rt. 1988/ saját/saját ERDÉRT Rt saját/saját EUROKAPU Kft nincs/nincs 5000 AGROCHIMTRANSPACK saját/saját MICHELIN 1985/ saját/saját MÁV Raktár Kft MÁV bérl./máv bérl MIRAMARE Kft PANNONCONT Kft MÁV Rt DUNAFERR PORTOLAN MÁV Rt. és helyi Kft ipartelepek MASPED RAIL KFT nincs ill. bérli a MÁV 9550 TRANSIT SPEED Kft saját/saját TRANSIT RAILWAY Rt. INTERGAS HUNGARIA Kft saját/saját ALFA GAS MÁV/MÁV 2000 ÖSSZESEN: cég saját/saját

30 JELMAGYARÁZAT Végzett tevékenység Nem végzett tevékenység R raktározás V vám D disztribúció GY gyűjtés és elosztás CS csomagolás K kombinált szállítási tevékenység E egyéb tevékenységek,(tárolás, hűtőház, feldolgozás, szolgáltatás, spedíció, reexpedíció). MEGJEGYZÉS: A Záhony Átrakókörzetben folyó logisztikai tevékenységeket és szolgáltatásokat végző cégek száma nagyobb a bemutatottakénál. Ezekről a cégekről tevékenységi és teljesítmény adatok közreadásra nem kerültek.

31 Záhony Átrakókörzet térségében tevékenykedő vállalkozások egy része alakulásakor, a MÁV. rakodási és szállítási piac pozíciójából származó előnyökre alapozva kezdte meg működését, A rendszerváltozás előtt saját rakodó, tároló valamint feldolgozó telephellyel, a TÉKISZ. Rt, az ERDÉRT Rt, a COMPACK vállalat, a TAURUS vállalat, az AGROCHIMTRANSPACK KFT és a TRANSFER R KFT. rendelkezett. A rendszerváltozást követően alakult vállalkozások, a MÁV. Rt kezelésében lévő területek bérbevételével jutottak rakodó és telephelyekhez. Tevékenységük, a meglévő áru átrakásának, tárolásának átvállalására alapozódott volt, új piacot és ezzel további volumennövekedést, nem eredményezett. A vállalkozások saját, vagy bérelt gépekkel, eszközökkel végzik tevékenységüket, párhuzamos rakodási kapacitásokat létrehozva ezzel. Az átrakási funkciók fokozatos átvitele a vállalkozásokba, a legjelentősebb logisztikai alapszolgáltatások, raktározás, raktárgazdálkodás, átmeneti közbenső tárolás,anyagmozgatás, fuvarozás, fuvarozási szolgáltatás, szállítmányozás, átvitelével párosult. Ezt követte, a hozzáadott értéket jelentő, meghatározó kiegészítő szolgáltatásokat érintő feladatkörök, csomagolás, címkézés, komissiózás, anyag és késztermékkezelés, valamint készletgazdálkodás, vámügyintézés, tanácsadás vállalkozásba vitele. A jelenleg érkező árumennyiség és féleség továbbosztása és vállalkozásba vitele, nem lehet még átmeneti megoldás sem a vállalkozások bővítésében. A közös funkciókra való párhuzamos felkészülés és ezzel az amúgy is kihasználatlan kapacitás növelése, üzleti alapon is és hatékonysági szempontokra is tekintettel, kedvező változásokat nem eredményezhetnek. A 2007 évi teljesítmény adatok, a vállalkozó oldali további térnyerést mutatják, változatlan árukontingensek mellett. Nincs ugyan írott szabályozás arra, hogy az állami és vállalkozói részarány nem lehet egyenlő, vagy akár a vállalkozások javára billenő, a be és kilépő áruárfolyam kezelésében. Ez abban az esetben értelmezhető, ha a vállalkozások hozzák a be és kilépő áruk felét, legalább 6 millió tonnát, vagy ennél többet. Az államnak legalább olyan érdeke, hogy az általa létrehozott és működtetett kapacitások legalább 50 % körül, vagy fölött kihasználtak legyenek. A közös funkciókból eredően nézve, Záhony Átrakókörzetben, az állami kapacitások jelenléte és funkciónak megfelelő mennyiségi és minőségi teljesítőképessége, a meghatározó, az informatikai, az állat és növény egészségügyi és minden egyéb még kapcsolódó szolgáltatást is beleértve.

32 A közös funkciók egyben azt is jelentik, hogy a partner kapcsolatok alapján érhető el, a legjobb együttműködés és a meglévő kapacitások kihasználása, valamint az egymás szolgáltatásainak értéken kezelése, nem utolsó sorban igénybevétele. A partnereknek kölcsönösen kell tudniuk, hogy Záhony országos logisztikai központ, jelenleg is képes az alapszolgáltatásokon túl jelentkező informatikai szolgáltatásokra. A rendeltetésnek és közös célnak megfelelően működtetni kell a meglévő erőforrásokat, Az igénybevett szolgáltatásokért, a kölcsönösen kialkudott díjat minden partnernek meg kell természetesen fizetnie. A fejlesztések irányát, arányát és mértéket meghatározni, korrekt használható adatok és információk alapján lehet. Mindezekhez párosulnia kell, a térségben megalakulni és letelepülni szándékozó vállalkozások szándéknyilatkozatával. Az állam, a Záhony Országos Logisztikai Központ működését, a meglévő és a még szükséges infrastruktúra korszerűsítésével, illetve megépítésével erősíti. A befektetők és vállalkozók számára ez ma, a legnagyobb állami közreműködést és szerepvállalást kell, hogy jelentse, mely egyben a vonzerőt is generálja.

33 9. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK A ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM ÖNMAGÁBAN, MINT ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKT, JELNTŐS ELMOZDULÁST ÉS SZEMLÉLETVÁLTOZÁST TÜKRÖZ, MIND A KORMÁNYZATI POLITIKÁBAN, MIND A RÉGIÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK MEGKÖZELÍTÉSÉT, VALAMINT AZ ELKÖTELEZETT MEGVALÓSÍTÁSI SZÁNDÉKOT ILLETŐEN. A ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKTBEN ÖSSZEFOGLALT FEJLESZTÉSEK, A LOGISZTIKÁT HELYÉN ÉS MINT A FEJLŐDÉS, VERSENYKÉPESSÉG, HATÉKONYSÁG, FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉS, SZAKEMBERKÉPZÉS, ÉLETSZÍNVONAL NÖVEKEDÉS ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN, A FELZÁRKÓZÁS ESZKÖZEKÉNT KEZELI. A KONKRÉT STRATÉGIA KIDOLGOZÁS MÓDSZERTANI ELEMEIT ALKALMAZVA JELÖLI MEG AZ IRÁNYT, ARÁNYT ÉS MÉRTÉKET, TUDVA AZT, HOGY MÁS KAPCSOLÓDÓ PROGRAMBAN SZEREPLÖ FEJLESZTÉSEK, PÁRHUZAMOS MEGVALÓSÍTÁSA ELENGEDHETETLEN, A TERVEZETT FUNKCIÓ MARADÉKTALAN BETÖLTÉSÉHEZ, AZ IPARI PARKOKHOZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE, MEGKERÜLHETETLENŰL, A BEFEKTETŐK TÉRSÉGBE VONZÁSÁT HIVATOTT ELŐSEGÍTENI, A CÉLOK ÉS CÉLTERÜLETEK KÖZÖTT MÉGIS LEGFONTOSABB, AZ EURÓPAI UNIÓ MIND KÉTIRÁNYÚ SZÁLLÍTÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGLTATÁSI IGÉNYÉNEK, GYORS, PONTOS, MINŐSÉGI KIELÉGÍTÉSE AZ ADOTT VERSENYKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, MAGYARORSZÁG VÁLASZTÁSA, AZ INTEGRÁLÓ LOGISZTIKAI CENTRUM FUNKCIÓ ERŐSÍTÉSÉT JELENTHETI, MELY A GAZDASÁG MEGÉLÉNKÜLÉSÉT IS SZOLGÁLJA, A KOMPLEXITÁS ÉRTELMEZÉS, A LOGISZTIKAI KÍNÁLAT ÉS SZOLGÁLTATÁS TEKINTETÉBEN, A VASÚT ÉS KÖZÚT REALIZÁLHATÓ FEJLESZTÉSEIT FEDI. A KIKÖTŐ ÉS A LÉGI KÖZLEKEDÉSHEZ KAPCSLHATÓ ÁRUSZÁLLÍTÁS, A 2013 ÉVET KÖVETŐ TERVEZÉSI CIKLUS CÉLKITŰZÉSEI KÖZÖTT ÜTEMEZHETŐ A MEGVALÓSÍTÁSUK, BEFEKTETŐI IGÉNY SZERINT.

34 A PROJEK MINDEN FŐ LÉTESÍTMÉNYE ÉS ÖSSZETEVŐ ELEME, JÖVŐBE MUTATÓ TERVEZÉS, TECNIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI ELKÉPZELÉS, MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK, RAKODÓBERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK, VALAMINT A LEGSZÉLESEBB KÖRŰ KÍNÁLATOT ÉS SZOLGÁLTATÁST IS NYUJTANI TUDÓ INFORMATIKA, A JELENBEN MEGLÉVŐ SZELLEMI ÉS KIVITELEZŐI KAPACITÁSSAL LÉTREHOZHATÓ, MAJD ÜZEMBE ÁLLÍTHATÓ. AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS, IDŐBENI ÜTEMEZÉSE, AZAZ A LÁTHATÓ, ÉRTELMEZHETŐ, KÖVETHETŐ, A MEGVALÓSÍTÁSI SORRNDET IS TARTALMAZÓ ÜTEMTERVRE SZÜKSÉG VAN. A TELJES KÖRŰ, MINŐSÉGÉBEN KIFOGÁSTALAN, RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATRA ALKALMAS, VALAMINT ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEKKEL RENDELKEZŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS ESZKÖZÖK AZ ELVÁRÁSOKAT ÉS AZ ELÉRHETŐ CÉLOKAT HOZNI TUDJÁK. AZ IPARI PARKOK BENÉPESÍTÉSE, BELEÉRTVE A MÁR MEGLÉVŐKET ÉS A ÚJONNAN ÉPÜLŐKET IS JELENTŐSEN NÖVELHETI A TÉRSÉGI MUNKAHELYEK SZÁMÁT, EZ ÁLTAL A FOGLALKOZTATÁST. A PROJEKT CÉLCSOPORT KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT CSOPORTOKBA SOROLT HASZONÉLVEZŐI, A VÁRT ÉS TERVEZETT ÉLETKÖRÜLMÉNYT, MUNKAVÉGZÉSI KÖRNYEZETET ÉS SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGET ÉLHETIK MEG ILLETVE VEHETIK IGÉNYBE.

35 10. TÁRSADALMI VÉLEMÉNY A Zászlóhajó projekt társadalmi bemutatása és vitája kapcsán kialakult, elsőolvasatú, vagy hallású benyomás alapján elmondott vélemények, már előrelátóbbak, mint az EU. PHARE támogatással, 1998 évben meghirdetett fejlesztések alkalmával kinyilvánítottak. Az Átrakókörzetben folyó munka mély pontját, az évig tartó, sikeresen végrehajtott rekonstrukciós fejlesztés tette emelkedő pályára, még akkor is, ha a tömegáru nagyságrendek nem olyan mértékben és összetételben maradtak meg, mint ahogy azok, a csúcs időben jelenvoltak. Záhony Térsége komplex logisztikai fejlesztésének fogadtatása, az ott élők által átélt, konszolidációs időszak után, már nem a leegyszerűsítő, önös települési érdekeket előtérbe helyező, megnyilvánulásokkal, hanem a bizalom, a bizakodás alapján és az állam konkrét szerepvállalása reményében történt meg. Az természetes, hogy meglévő munkahelyét mindenki meg akarja tartani, illetve munkát szeretne vállalni, mert évtizedeken át részese volt, vagy figyelemmel kísérője, a csúcs időszak teljesítményeinek. Ott szeretne tovább is élni és jól élni, de mivoltához méltó környezetben, családjával együtt. Az időközben megváltozott nemzetközi és társadalmi körülmények között már többről van szó, a megélénkülésről, a versenyben maradásról és egy biztató jövőképről. Ennek gazdasági és társadalmi hatásait, a kínálat és a hozam haszonélvezői oldaláról szükséges részletesebben bemutatni. EURÓPAI UNIÓS HATÁSOK: AZ UNIÓ VASÚT, KÖZÚT, VÍZIÚT FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI ÉS TÁMOGATOTT, ELFOGADOTT PROGRAMJAI, A ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKTET, A MEGVALÓSÍTHATÓK KÖRÉBE EMELTE. AZ IPARI FEJLESZTÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÚJ EU. KONFORM KIALAKÍTÁSÁT, VALAMINT SZERVEZETI KERETEINEK MEGTEREMTÉSÉT SECÍTI ELŐ A PROJEKT, A NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI SZÁLLÍTMÁNYOZÓK, A KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓKON KERESZTÜL TUDNAK KAPCSOLATOT TEREMTENI, A KELET NYUGAT ÉS ÉSZAK DÉL GAZDASÁGI CENTRUMAIVAL, A SCHENGENI HATÁROK MŰKÖDNEK MAGYARORSZÁGON.

36 NEMZETKÖZI HATÁSOK: ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZET ÉS AZ ÉRINTETT TÉRSÉGI TELEPŰLÉSEK, AZ EU. KELETI HATÁRÁN HELYEZKEDIK EL, NEMZETKÖZILEG ISMERT, A FUVARPIAC SZÁMÁRA ALKALMAS ÉS ÉVTIZEDEK ÓTA HASZNÁLT INFRASTRUKTÚRÁVAL RENDELKEZIK, KAPU EURÓPÁRA, ÁSZIÁRA ÉS INDIÁRA A TÁVOL KELETI ÉS A FÁK. ORSZÁGOK DINAMIKUS FEJLŐDÉSE, A FÖLDRÉSZEK KÖZÖTTI KERESKEDELEM NÖVEKEDÉSÉT IS JELENTI ÉS EZ ÁLTAL TELJESÍTMÉNY ÍGÉNYEKKEL JELETKEZNEK, MELYNEK TELJESÍTÉSE, A NAGY RÉGIÓK LOGISZTIKAI ÖSSZEKAPCSOLÁSÁT EREDMÉNYEZIK, A NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT MÓDON VALÓ MEGVALÓSÍTÁSA, AZ ÉRINTETT ORSZÁGOK MINDEGYIKÉNEK ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN AZ EU. ORSZÁGOK SZÁMÁRA, GAZDASÁGI FEJLŐDÉST, MAGASABB FOGLALKOZTATÁSI SZINTET, VALAMINT ÉLETSZIVONALBELI EMELKEDÉST JELENT, A TERMELŐERŐK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSA, NEMZETKÖZI MÉRETŰ LOGISZTIKAI INFRASTRUKTÚRÁT ÍGÉNYEL, MELYNEK ALAPJAI ADOTTAK ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZETBEN, A NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI FEJLESZTÉSEK OPTIMUMÁT, MIVEL EZEK TÖBBSÉGÉBEN A JELENLEGI ÁLLAMHATÁROK MENTÉN TALÁLKOZNAK, ZÁHONY ÁTRAKÓ KÖRZET FEJLESZTÉSE JELENTI, AZ IPAR FEJLŐDÉSE NEM CSAK A LOGISZTIKA, HANEM A FELDOLGOZÓ ÉS HÁTTÉRIPAR, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE SZÁMÁRA IS ÚJ LEHETŐSÉGET NYIT. MAGYARORSZÁGI HATÁSOK: LÉTFONTOSÁGÚ A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA, HOGY JOBBAN KAPCSOLÓDJON, A VILÁGPIACHOZ, EZEN BELÜL EURÓPA, ÁZSIA, AFRIKA ÉS INDIA GAZDASÁGÁHOZ, A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA KÖZVETLENŰL A TÉRSÉGBEN MUNKAHELYET TEREMT A PROGRAM VÉGÉRE,

37 A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI TERÜLETÉRE, VALAMINT A SZABAD, FELHASZNÁLHATÓ TERÜLETEKRE, OLYAN IPARÁGAK TELEPÜLHETNEK LE, AMELYEK NEM CSAK LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁST KÍVÁNNAK NYUJTANI, VAGY IGÉNYBE VENNI, HANEM EURÓPAI TERMÉKEKET HOZNAK LÉTRE, A HOZZÁADOTT ÉRTÉKÜ TEVÉKENYSÉGÜKKEL, MAGYARORSZÁG VERSENYKÉPESSÉGE NŐ, AZ EURÓPA KAPU FUNKCIÓ TOVÁBB ERŐSÖDIK A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKHOZ MÉRTEN IS EGYEDÜL ÁLLÓ ADOTTSÁGOK KITELJESÜLÉSÉVEL, LOKÁLIS HATÁSOK: A RENDSZERVÁLTÁST KÖVETŐEN, A RÉGIÓ ÉLELMISZER, KONZERV ÉS KÖNNYŰIPARA ELLEHETETLENÜL, SZINTE FELSZÁMOLÓDOTT, PIACAINAK ELVESZTÉSE FOLYTÁN, A BUDAPESTEN ÉS KÖRNYEZETÉBEN, FŐLEG A SZABOLCSI MUNKAERŐRE ALAPOZOTT VÁLLALATOK, GYÁRAK, ÜZEMEK MEGSZÜNÉSE, A HIRTELEN MUNKANÉLKÜLIVÉ VÁLT INGÁZÓKAT, A RÉGIÓBAN IS KIALAKULT HASONLÓ HELYZET MIATT, MUNAKHELY KÍNÁLAT ALIG, VAGY EGYÁLTALÁN NEM VÁRTA, ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZET SEM ÉLTE ÁT ZAVARTALANÚL, AZ ÁRUFOLYAM CSÖKKENÉSÉT ÉS AZ AZT KÖVETŐ LÉTSZÁM LEÉPÍTÉST, ANNAK DACÁRA, HOGY A VASÚTRA ALAPOZÓ GAZDASÁGI ÁGAZATOKNAK, LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁST NYUJTOTT ÉS NYUJTANI KÉSZ VOLT, A MEGVÁLTOZOTT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS, A JELENTKEZŐ ÁRUKÍNÁLAT, AZ EZZEL PÁROSULÓ FORGALOMNÖVEKEDÉS, TÖBB SZEREPLŐS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA AD LEHETŐSÉGET, A KELET- NYUGAT, VALAMINT AZ ÉSZAK DÉL SZÁLLÍTÁSI TENGELYEKHEZ CSATLAKOZVA, JAVUL A RÉGIÓ ÉS A TÉRSÉG VERSENYKÉPESSÉGE, ERŐSÖDIK A SZÁLLÍTÁSI LÁNCBAN BETÖLTÖTT SZEREPE, EZ ÁLTAL A MUNKAERŐ MEGTARTÓ KÉPESSÉGE. A JÓL MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK NAGYOBB ADÓALAPOT TERMELNEK, AZ ÖNKORMÁNYZATOK HELYI ADÓBEVÉTELE NŐNEK,

38 A MUNKAHELYEK SZÁMSZERŰ NÖVEKEDÉSE, LEHETŐVÉ TESZI A MUNKAVÁLLALÁST, EZ ALAPJÁN CSÖKKEN A SEGÉLYEZETTEK ARÁNYYA, A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL, A MUNKAKEDV VISSZATÉRÉSÉT REMÉLIK, A SZOLGÁTATÁS MINŐSÉGÉNEK JAVULÁSÁT, A KONFORTOSAN ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK FOKOZATOS LÉTREJÖTTÉT. AZ UTAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVULÁSÁT VÁRJÁK AZ ITT ÉLŐK. A BERUHÁZÁSOK KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT HASZONÉLVEZŐI ÉRTIK, A MINŐSÉGVÁLTOZÁST HOZÓ ELKÉPZELÉSEKET, INNEN MÁR A MEGVALÓSÍTÁS MEGKEZDÉSÉRE TEVŐDIK A HANGSÚLY.

39 11. FEJLESZTÉSI KOMPLEX PROJEKT ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKT ÖSSZETÉTELE ÉS ELŐIRÁNYZATAI /AJÁNLÁS/ FŐÖSSZESÍTŐ S ELŐIRÁNYZAT SZ FŐLÉTESÍTMÉNYEK EURÓPAI UNIÓ SAJÁT ÖSSZESEN MFT. MFT. MFT. 1. ZÁHONY ÁTRAKÓ KÖRZET INTERMODÁLIS LOGISZTIKAI FEJLESZTÉSE 7, IPARI PARKOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 11, SZÉLES NYOMTÁVÚ VASÚTI GERINC HÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓ, 17, 766 BELSŐ ÖSSZEKÖTŐ ÉS ÜZEMI KÖZÚT HÁLÓZAT FELÚJÍTÁS, 5, 000 IPARI PARKOK BEKÖTŐ ÚTJAINAK KIÉPÍTÉSE 1, NEMZETKÖZI BEFEKTETÉS ÖSZTÖNZÉS 0, INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE 0, AZ OKTATÁS SZINVONALÁNAK NÖVELÉSE 1, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK IPARI PARKOK 1, 275 INFRASTRUKTÚRA 1, , 434 ÖSSZESEN: 48, 282

40 KÖZZÉTETT PÁLYÁZATOK S PÁLYÁZHATÓ PROJEKT MEGNEVEZÉS SZ. OPERATÍV ÖSSZEG TÁMOGATOTTSÁG MEGJEGYZÉS PROGRAMOK MFT. % INTERMODÁLIS KÖZFORGALMI IPARI 83. ROP.ÉA. 1, Zászlóshajó LOGISZTIKAI TERÜLET KIALAKÍTÁSA projektjének FÉNYESLITKE ÉS KOMORÓ előkészítése, TÉRSÉGÉBEN. ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE BELSŐ 88. KÖZOP. 1, Főutak és ipari KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK, parkok közúti AZ IPARI ÉS LOGISZTIKAI kapcsolatainak BEFEKTETÉSEKKEL ÖSSZEHAGOLT kiépítése, FEJLESZTÉSE. ZÁHONY TÉRSÉGÉBEN A VASÚTI 89. KÖZOP. 17, Széles nyomtávú INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE vasúti gerinchálózat ( 100 AS FŐVONALON KÍVŰL), AZ rekonstrukciójának ÁRUFUVAROZÁSI HATÁRÁTMENETET megvalósítása BIZTOSÍTÓ SZÉLES ÉS NORMÁL NYOMTÁVÚ GERINC HÁLÓZAT, ÜTEMES FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN: 20,741 MEGHÍRDETETT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS PROJEKT MEGNEVEZÉS OPERATÍV PROGRAM KÓD SZÁMA EU. KV. ELŐIRÁNYZAT % % mft ZÁHONY TÉRSÉG KOMPLEX KÖZOP LOGISZTIKAI FEJLESZTÉSE PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KONSTRUKCIÓRA

41 ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZET FEJLESZTÉS FŐLÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK S. sz. LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉS BECSÜLT ELŐIRÁNYZAT mft. MEGJEGYZÉS EPERJESKE NYITOTTKOCSIS ÖMLESZTETT ÁRU ÁTRAKÓ RAKODÓGÉPEINEK FEJLESZTÉSE, GÉPEK BESZRZÉSÉVEL 500 EPERJESKE DARUS ÁTRAKÓ REKONSTRUKCIÓ, EMELŐ ÉS HALADÁS HAJTÓMŰVEINEK CSERÉJÉVEL ZÁHONY VEGYIANYAG ÁTFEJTŐ FEJLESZTÉSE ÚJ FUNKCIÓK ELLÁTÁSÁRS, DERMEDŐ MEGFAGYÓ ÁRUFÉLESÉGEK ÁTFEJTÉSÉRE, KÖZÚTI KAPCSOLATTAL 162 RAKTÁROZÁSI KAPACITÁS BŐVÍTÉSE HŰTŐKAMRAS RAKTÁRBÁZIS ÉS KÖZVÁMRAKTÁR ÉPÍTÉSÉVEL, RAKTÁR REKONSTRUKCIÓVAL A TECHNOLÓGIÁKHOZ IGAZODŐ GÉPÉSZETI, VALAMINT TÉRFIGYELŐS RENDSZEREKKEL, EPERJESKE FEDETT KOCSIS ÁTRAKÓ PONK REKONSTRUKCIÓ ÉS TÁROLÁSI KAPACITÁSOK LÉTESÍTÉSE MŰTRÁGYA? VALAMINT SZEMES ÁRUFÉLESÉGEK RÉSZÉRE KÖZMŰVEL TÉRVILÁGÍTÁSSAL 360 ZÁHONY 500 AS RAKODÓ TERÜLETÉN A FEDETT ÉS NYITOTT TÁROLÓHELYEK MOBIL RAKODÓGÉPEINEK REKONSTRUKCIÓJA, BESZERZÉSE TECHNIKAI FEJLESZTÉSE,VALAMINT CSERÉJE, SPECIÁLIS MEGFOGÓ EMELŐ ESZKÖZÖKKEL, MŰSZEREZETTSÉGGEL 250 ZÁHONY PILLANGÓ RAKODÓN RO LA TERMINÁL KIÉPÍTÉSE, SZOLGÁLTATÁSOKKAL EGYÜTT 400 EPERJESKE ÁTRAKÓN KONTÉNER TERMINÁL LÉTESÍTÉS TISZTÍTÓ, JAVÍTÓ, NYILVÁNTARTÓ SZOLGÁLTATÁSSAL 740 ZÁHONY TENGELYÁTSZERELŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK BŐVÍTÉSE KÜLSŐ TÉRI CSEPPFOLYÓS GÁZT SZÁLLÍTÓ TARTÁLYKOCSIK ÁTSZERELÉSI HELYÉNEK KIALAKÍTÁSÁVAL 50 NYOMTÁVVÁLTÓ RENDSZER KIÉPÍTÉSE SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ KOCSIK RÉSZÉRE 120 KOCSI TAKARÍTÓ BÁZIS LÉTESÍTÉSE, AZ ÜRES SZÉLES KOCSIK KILÉPTETÉSÉHEZ ÉS MOSÁSÁHOZ 400 SZÉLES VONTATÓ JÁRMŰVEK REMOTORIZÁCIÓJA, A FELSZERELTSÉG KIEGÉSZÍTÉSE VASÚTI HÍDMÉRLEGEK REKONSTRUKCIÓJA, ÚJ MÉRLEGEK TELEPÍTÉSE 51 ÜZEMI KÖZLEKEDŐ UTAK ÉS KÖZÚTI KAPCSOLATAINAK REKONSTRUKCIÓJA A SZÜKSÉGES KORREKCIÓKKAL TÉRFELÜGYELETI ÉS BELÉPTETŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE, GYORS ADAT, KÉP ÉS HANG SZOLGÁLTATÁSSAL 60 KARBANTARTÓ BÁZISOK DIAGNOSZTIKAI RENDSZEREINEK FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉVEL 120 ÖSSZESEN TARTALÉK 10 % MINDÖSSZESEN ÉRC RAKODÓ DARUKCSERÉJE, MOBIL RAKODÓGÉPEK BESZERZÉSE AZ A B C ÉS D DARUPÁLYÁKRA ÚJ DARUK ÉPITÉSE, SPECIÁLIS ÁRUMEGFOGÓK BESZERZÉSE KÖZÚTI KISZOLGÁLÁSILEHETŐSÉG MÉRÉSTECNOLÓGIÁVAL TÁROLÁSI LEHETŐSÉGEK, VALAMINT COMAGOLÁS CÍMKÉZÉS FÓLIÁZÁS HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ TEVÉKENYSÉGEKHEZ KÜLÖNFÉLE ÁRU K SZÁMÁRA KORRÓZIÓÁLLÓ TETŐSZERKEZET ÉPÍTÉSE A KAPARÓLAPOS ÉS CSIGÁS RAKODÓKNÁL? VALAMINT A GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK DIESEL VILLÁS ÉS KANALAS RAKODÓTARGONCÁK, FORGÓRAKODÓ BESZERZÉSE, A RAKODÓK FELSZERELÉSE HELY MEGHATÁROZÓ ÉS ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ VAL AZ ABBAHAGYOTT RO LA SZÁLLÍTÁS ÚJRA INDÍTÁSA FELKÉSZÜLÉS A NAGYOBB KONTÉNER FORGALOMRA A CSEPPFOLYÓS GÁZ TENGELYÁTSZERELÉSE A HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN TÖRTÉNHET A NYOMTÁVVÁLTÓ RENDSZER PROTOTÍPUSA MŰKÖDIK AZ IDEIGLENES KOCSIMOSÓ HELYETT ÚJ SZÜKSÉGES ÚJ TÍPUSÚ DIESEL MOTOR KIVÁLASZTÁSA ÉS ADAPTÁCIÓ VASÚTI ÉS KÖZÚTI MÉRLEGEK A SÚLY MEGÁLLAPÍTÁSHOZ AZ ÜZEMI LÉTESÍTMÉNYEK, A TELEPÜLÉSEKKEL EGYÜTT VAGYONVÉDELEMI ÉS TECHNOLÓGIAI CÉLÚ ÁLLAPOTFELÜGYELET, SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS, LEKÉRDEZÉS

42 1. EPERJESKE NYITOTT KOCSIS ÖMLESZTETT ÁRU ÁTRAKÓ

43 SZÉLES NYOVTÁVÚ SZERELVÉNY BEÁLLITÁSA, A VAGONOK KIÜRÍTÉSÉRE

44 RAKODÁSI FOLYAMAT

45 EPERJESKE ÁTRAKÓN SZÉNRAKODÁS

46 2. EPERJESKE DARUS ÁTRAKÓ

47 DARUS ÁTRAKÁS

48 ÉRC ÁTRAKÁSA DARUVAL

49 3. ZÁHONY VEGYIANYAG ÁTFEJTŐ

50 MELEGÍTÉSES ÁTFEJTÉSI TECHNOLÓGIÁK

51 4. RAKTÁROZÁSI BÁZISOK

52 FEDETT MAGAS RAKTÁR

53 KÖZVÁM RAKTÁR

54 5. EPERJESKE FEDETTKOCSIS ÖMLESZTETT ÁRU ÁTRAKÓ

55

56 SZEMES TERMÉNY SZÁLLÍTÁSA KONTÉNERBEN

57 6. ZÁHONY 500 AS RAKODÓ

58 KISGÉPES RAKODÁS

59 7. ZÁHONY PILLANGÓRAKODÓ RO LA TERMINÁL

60 8. EPERJESKE DARUS ÁTRAKÓ KONTÉNER TERMINÁL

61 KONTÉNER TÁROLÁS

62 KONTÉNER KEZELÉS

63 KONTÉNER SZÁLLÍTÁS

64 9. ZÁHONY TENGELYÁTSZERELŐ

65 TENGELYÁTSZERELÉS

66 10. NYOMTÁV VÁLTÁS

67 KÉTNYOMTÁVÚ VASÚTI SZEMÉLYKOCSI KERÉK 1. TENGELY 2. KERÉK 3. RETESZELŐ SZERKEZET 4. GÖRGŐS CSAPÁGY 5. BURKOLAT 6. KÖPENY 7. TÁMGYŰRÜ 8. RUGALMAS BIZTOSÍTÓ HÜVELY

68 NYOMTÁVVÁLTÓ VASÚTI PÁLYASZAKASZ VASÚTI SZEMÉLYKOCSIHOZ

69 11. KOCSITAKARÍTÓ BÁZIS

70 TAKARÍTÓ ÁLLÁSOK

71 KOCSI MOSÓ

72 12. SZÉLES VONTATÓ JÁRMÜ REMOTORIZÁCIÓ

73 FŐDARABOK CSERÉJE

74 MŰSZEREZÉS ÉS DIAGNOSZTIKA

75 13. VASÚTI HÍDMÉRLEGEK FELÚJÍTÁSA, ÚJAK TELEPÍTÉSE

76 14. ÜZEMI KÖZLEKEDŐ UTAK ÉS KÖZÚTI KAPCSOLATAIANAK FELÚJÍTÁSA

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Időutazás Budapest, 2000. június 1 Információs szolgáltatások Fuvarozás előtt árufuvarozási és díjszabási felvilágosítás fuvarajánlatok készítése

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

KÖZEL A SEGÍTSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT

KÖZEL A SEGÍTSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 KÖZEL A SEGÍTSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT PÁLYÁZÁSI AKTUALITÁSOK A 2014-2020- AS IDŐSZAKBAN EU 2020 célkitűzések (2014-2020) A szegénységben élő népesség

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Záhonyi Automatizált Információs Rendszer ZAIR

Záhonyi Automatizált Információs Rendszer ZAIR Záhonyi Automatizált Információs Rendszer ZAIR Informatika történeti áttekintés 2016.06.09 Záhonyi Vasúti átrakókörzet Matyevce felé Pavlovo kit. Uzsgorod 3 Lvov felé Uzsgorod 1 Uzsgorod 2 Lvov felé Sztrumkovka

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02.

IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia október 02. IPARI PARK VAGY LOGISZTIKAI KÖZPONT? Debreceni Logisztikai Konferencia 2009. október 02. Ipari parkok ahogy kezdődött Első hazai IP-k: 90-es évek Jellemzők: Spontaneitás Multinacionális vállalatok + HÖK

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Magyar Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése XII. Szekció: Logisztika Miskolc, 2015. szeptember 3-5. Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Berényi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában Budapest, 2014. május 13. Szabó István L. V4 közlekedési koordinátor

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS CITY LOGISZTIKA LOGISZTIKA, EGYBEN. A Budapest

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Közlekedéspolitika az Európai Unióban. Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász

Közlekedéspolitika az Európai Unióban. Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász Közlekedéspolitika az i Unióban Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász Az i Unió joga Közlekedés, közlekedéspolitika Gazdasági megfontolások, versenyképesség Környezetvédelem Közlekedésbiztonság Technikai-műszaki

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Airport Debrecen Üzleti Park, Regionális Kiállítás és Vásárközpont

Airport Debrecen Üzleti Park, Regionális Kiállítás és Vásárközpont Debrecen Fejlesztési Pólus Airport Debrecen Üzleti Park, Regionális Kiállítás és Vásárközpont Dr. Skultéti Éva főtitkár Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Debrecen Fejlesztési Pólus Airport

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt.

ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton. Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. ITS fejlesztések az állami gyorsforgalmi hálózaton Nagy Ádám Tomaschek Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. Időutazás (2005.) MARABU Kiindulási helyzet - Heterogén, többnyire elöregedett, korszerűtlen eszközpark

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben