ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM"

Átírás

1 ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM SZLOVÁKIA UKRAJNA MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT

2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. STRATÉGIA 2. HELYZETFELMÉRÉS, VÁLTOZÁSKEZELÉS 3. SWOT. ELEMZÉS 4. KIHÍVÁSOK 5. JÖVŐKÉP TERÜLETEK 6. ERŐFORRÁSOK 7. CÉLOK 8. KÖZÖS FUNKCIÓK 9. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 10. TÁRSADALMI VÉLEMÉNY 11. FEJLESZTÉSI PROJEKT ZÁRSZÓ

3 BEVEZETŐ Tagozatunk a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére több ajánlást készített, a vasúti törzs hálózatot, közlekedési folyosót, a főváros regionális gyors vasúti rendszert, valamint a mellékvonalakat érintően. A 2008 évi munkaprogramunkba, a Záhony Átrakókörzet fejlesztéssel kapcsolatos ajánlásainkkal kívánunk hozzájárulni, a meghirdetett komplex program sikerre viteléhez. Záhony és Térsége fejlesztésére hozott Kormány határozatok száma, az elmúlt 14 év alatt meghaladta a 12 tőt. A Térség fejlesztését érintő tanulmányok, koncepciók különféle megközelítésű stratégiák összessége, meghaladja, a 41 darabszámot. A Kormány határozatok nagy száma és a tanulmányok sokasága, a tulajdon működtetés, a már kiépített kapacitásokkal való ésszerű és átgondolt gazdálkodás, az erre szervezhető áru forgalomgenerálást, nem utolsó sorban a mennyiségi szolgáltatások mellett a minőségi követelmények előtérbe kerülésével nem találta meg a közösen vezérlő elvként alkalmazandó fejlesztések mikéntjét nem tudta stratégiai szempontokból megalapozni. Az alapstratégia adott, a mind kétirányú árufolyam kezelésére. A bekövetkezett mennyiségi változásokkal és az új kihívásokkal, az erőforrások figyelembe vételével bár mikor kiegészíthető igények mentén. A komplex megközelítési mód hiánya, nem csak a Kormányokat, de a befektetőket is elbizonytalanította. A tulajdonosi szemlélet megváltozása és az a Kormányzati akarat, amely 2003 évtől más megközelítéssel és szemlélettel vezérelve kezdte el a Térség fejlesztésének kidolgozását, kidolgoztatását, hozhat végre megélénkülést, majd a tervezett elképzelések összehangolt megvalósítását. Záhony Átrakókörzet fejlesztése a kezdettől mennyiségi szemléletű, a tömegárura specializált volt. A minőségi árukezelést igénylő áruféleségek aránya, az évtizedek során ugyan növekedett, azonban csak az 1970 es évek közepétől jelent meg a csomagolás, címkézés és egység rakományok képzésének első hulláma. A mennyiségi szemlélet dominanciája, hogy az árut, ha rendelkezésre áll, a szállító eszköz, a leghamarabb át kell rakni és el kell indítani a célállomásra, az áruféleségek többségénél, a mai napig érvényesül. Mindezek mellett, Eperjeske Darusátrakó és a Fedett kocsis ömlesztett áru átrakó, valamint Záhonyban a RO LA rakodó logisztikai alapokra támaszkodóan került fejlesztésre. Az természetesen más, a tulajdonosi és az üzemeltetői érdekkörből fakadó, hogy ezt mikortól és hogyan realizálják, ezeket a lehetőségeket. A Kormány határozatokból, az eddig elkészült tanulmányokból merítve és A Záhony Térsége Komplex Fejlesztése Zászlóshajó Program tervezett elképzelései ösztönöztek bennünket is arra, hogy az adottságok és esetleges lehetőségek számbavételével a programkészítő munkát segítsük. Alapvető elemek ebben a munkában, hogy: o Az alap infrastruktúra korszerűsíthető, mint ahogy erre a szándék meg is van, o Az informatikai háttér, rendelkezésre áll, bevezetett formái kiegészíthetők,

4 o Meg kell találnia a Térségben tevékenykedő vállalatoknak, az észszerű, versenyszerű munkamegosztást és az arányos szerepvállalást is, a fejlesztésben, az üzemeltetésben és az állagmegóvásban, o A leendő befektetők, konkrét elképzeléseik megvalósításához elsősorban független, de a Záhony és Térségében folyó munkát ismerő szakértőket tudjanak megkeresni, o A letelepülni szándékozó ipar, ipari szolgáltatás, kereskedelmi árukezelési tevékenység technológiájában ember áru eszköz és környezetbarát kell hogy legyen. A Zászlóshajó Program tervezése, a pályázati kiírásokkal kezdetét vette. A komplex program konkrét tartalommal való megtöltése és véglegesítése, a hátralévő megvalósításra szánt időt is figyelembe véve sokáig nem várathat magára. A Kormány és maga a miniszterelnök helyén igyekszik kezelni a teljes folyamatot és ezért Miniszterelnöki Megbízottat nevezett ki, a komplex fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kormányzati tevékenység koordinálására. A Zászlóshajó Program fő összetevő elemei eredendően is önállóan tervezhetők, a kötelező konzultációs kötelezettség betartásával. A döntési rendszerből adódóan, a hatósági jóváhagyási folyamatok, a társadalmi véleményezés, majd a konkrét tender tervek elkészítése, a kivitelező kiválasztása mind mind időigényes. Kezelhető, átlátható és be is tartható időütemezés, ütemtervek részfeladatokkal, még váratnak magukra. Az előkészítés időveszteségeit, a megvalósítási idők rovására költség többlet kiadásokkal is alig lehet befolyásolni. Itt csak jelezni kívánjuk, hogy a Zászlóshajó Program terveinek mindegyikét nem kell összevárni és csak egyszerre elkezdeni a megvalósítást, Szakértőinkkel természetesen megbízásos alapon közre tudunk működni egy sikerre ítélt komplex program végrehajtásában, a gondolattól a kulcs átadásáig.

5 ZÁSZLÓSHAJÓ OKTATÁS NYÍREGYHÁZA KISVÁRDA ZÁHONY INFORMATIKA NEMZETKÖZI BEFEKTETÉS ÖSZTÖNZÉS INTERMODÁLIS LOGISZTIKA ÁTRAKÓ BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK REKONTRUKCIÓJA IPARI PARKOK FÉNYESLITKE KOMORÓ INFRASTRUKTÚRA SZÉLES NYOMTÁVÚ GERINC HÁLÓZAT, BELSŐ KÖZÚTHÁLÓZAT

6 STRATÉGIA HELYZETFELMÉRÉS SWOT. ELEMZÉS KIHÍVÁSOK KIHÍVÁSOK JÖVŐKÉP TERÜLETEK ERŐFORRÁSOK CÉLOK KÖZÖS FUNKCIÓK SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY TÁRSADALMI VÉLEMÉNY FEJLESZTÉSI PROJEKTEK A célok, a beavatkozás célterületei ként határozhatók meg és foglalhatók össze.

7 1. STRATÉGIA A NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS BEÁGYAZÓDÁSBÓL ADÓDÓAN, MEGHATÁROZÓ FELADATKÖR ELNYERÉSE AZ EURÁZSIAI KÖZLEKEDÉSI RENDSZERBEN, A VERSENYKÉPESSÉGGEL SZERZETT POZÍCIÓK MEGTARTÁSA, MEGERŐSÍTÉSE, ÚJ POZÍCIÓK MEGSZERZÉSE, A MEGÚJULÓ KAPACITÁSOK KIHASZNÁLÁSÁRA, AZ EURÓPAI FORGALOM GYORS KISZOLGÁLÁSA, A TERMINÁLOKON, ÁTRAKÓ PÁLYAUDVAROKON, PARTNERSÉG, A KELET NYUGAT ÉS ÉSZAK DÉL SZÁLLÍTÁSI RELÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ORSZÁGOKKAL, KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE, A MUNKAMEGOSZTÁS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ JAVÍTÁSÁVAL, MAGÁN ÉS KÖZSZFÉRA EGYÜTTMŰKÖDTETÉSE, PREFERENCIÁK A VASÚTI, KÖZÚTI, VÍZI ÉS LÉGI SZÁLLÍTÁSOK VONATKOZÁSÁBAN, REGIONÁLIS FEJLESZTÉSEKHEZ VALÓ ILLESZKEDÉS, LOGISZTIKAI KÖZPONTOK TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE ALAPJÁN A FOKOZATOS KIÉPÍTÉS NEGVALÓSÍTÁSA, ÜZLETI KÖRNYEZET ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS, A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A KÍNÁLAT MEGALAPOZÁSA, INFORMATIKAI KAPCSOLATRENDSZER LÉTREHOZÁSA, A MAGYAR INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS A NEMZETI SZÉLESSÁVÚ TERVEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL, VERSENYKÉPES ÁR, MENNYISÉG, MINŐSÉG, ERŐFORRÁSOK MEGTEREMTÉSE, ERŐFORRÁS KONCENTRÁCIÓ, FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE, AZ ÚJ MUNKAHELYEK LÉTREHOZÁSÁVAL, VALAMINT A HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ MUNKALEHETŐSÉGEK MEGTEREMTÉSÉVEL, A SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSÉVEL, TUDÁS ALAPÚ TÁRSADALOM, OKTATÁS, KÉPZÉS, INFORMATIKA,

8 2. HELYZETFELMÉRÉS, VÁLTOZÁSKEZELÉS A GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SÚLYPONTJA ÁTHELYEZŐDÖTT NYUGATRA, ERŐTELJES A KONKURENCIA MEGJELENÉSE ÉS RÉSZVÉTELE, A KELET NYUGAT IRÁNYÚ ÁRUFOLYAM KEZELÉSÉBEN, A KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK ALAPJÁN ZÁHONYBA ÉRKEZŐ ÁRUFÉLESÉGEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÖSSZETÉTELE MEGVÁLTOZOTT, A KORÁBBI CSÚCSTELJESÍTMÉNYEKHEZ MÉRTEN JELENTŐSEN CSÖKKENT A VOLUMEN, A KAPACITÁSOK UGYAN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK, DE KIHASZNÁLATLANOK, A RAKODÁSTECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK FELÚJÍTÁSA NÉLKÜL MEGBÍZHATÓ MŰKÖDTETÉSÜK NEM GARANTÁLHATÓ, TELJES ELHASZNÁLÓDÁSUK MÉRTANI HALADVÁNY SZERINT VÁRHATÓ, MEGVÁLTOZOTT A FUVAROZTATÓ ÉS A FUVAROZÓK TULAJDONOSI STRUKTÚRÁJA, ÉRDEKKÖRE, VALAMINT ÉRDEKELTSÉGI RENDSZERE, NEMZETKÖZI ÉS NEMZETI VERSENY ALAKULT KI, A SZÁLLÍTÁSI PIACOKÉRT NEM MINDENKOR KORREKT SZEREPLŐKKEL, VALAMINT FELTÉTELEKKEL, MARKÁNSAN MEGJELENIK, AZ UNIÓS TAGSÁG ELLENÉRE, A BEJELENTETT ÁLLAMI POLITIKAI CÉLKITÜZÉSEK ÉS AZ ORSZÁGÉRDEKBŐL FAKADÓ ELLENTÉTEK, A MEGVÁLTOZOTT HELYZET KEZELÉSE SZÜKSÉGES ÉS ELKERÜLHETETLEN IS, MERT MÁR A KÖZELJÖVŐ JELENSÉGEI: A TŐKE, AZ ÁRU ÉS A MUNKAERŐ SZABAD ÁRAMLÁSA, A SZEREPLŐK KÖRÉNEK BŐVÜLÉSE, A MAGÁNVASÚT TÁRSASÁGOK, ÜGYNÖKSÉGEK, SZÁLLÍTMÁNYOZÓK, SZOLGÁLTATÓK MEGALAKULÁSA, Á HATÁROK ÁTJÁRHATÓSÁGA, SZABAD VASUTAK, ÚJRA KELL GONDOLNI ÉS LÉTRE IS KELL HOZNI: A HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉST, A JOGSZABÁLYI ÉS SZABÁLYOZÁSI HÁTTEREKET, AZ ÁGAZATCENTRIKUS RENDSZER TECHNOLÓGIA ÉS A K + F ÖSSZHANGJÁT, ELŐZŐEK FÜGGVÉNYÉBEN A LOGISZTIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉT, AZ INTEGRÁLT PIACI ÉS KAPCSOLATI MENEDZSMENTET.

9 MÁV. ZRT. ZÁHONY PORT ÁTRAKÓ KÖRZETÉNEK KAPACITÁSA Elméleti technikai Kiajánlott Szabad kapacitás kapacitás Árunem Rakodási helyek kapacitás humánerőforrással humánerőforrás nélkül kocsi/nap tonna/nap kocsi/nap tonna/nap kocsi/nap tonna/nap Eperjeske csúszda Kőszén Eperjeske darupálya Eperjeske kézi átrakó, Záhony 700-as Záhony vegyianyagátfejtő Fehérolaj átfejtő híddal Kültéri termékek Fűtőolaj Melegítőház Étolajátfejtő gépkocsi megfejtés Komoró olajtelep nyári Komoró olajtelep téli Cseppfolyós gáz, Záhony gázátfejtő nyári propán-bután és származékai Záhony gázátfejtő téli Eperjeske csúszda Ércek Eperjeske daru pálya Eperjeske kézi átrakó, Fémek, acélok Záhony 700-as Eperjeske darupálya Komoró fatároló Megjegyzés áruhiány Gépkocsi Záhony 500-as Eperjeske kézi átrakó Cement Eperjeske fedett átrakó Komoró fatároló Eperjeske darupálya Faáruk Komoró fatároló daru Komoró fatároló mobilgép Vegyi és Csiga, Kaparó Záhony 500-as ásványi anyag, Eperjeske daru pálya műtrágya Átszerelés Egyéb áruk, pl: só Konténer (big bag) Záhony tengelyátszerelő ebből vegyi anyag, gáz Eperjeske darupálya, Záhony 500-as Eperjeske átrakó GANZ daru ,5/12,5 daru (200) (5667) Szemes termény Eperjeske szemes termény átrakó Összesen

10 Záhony Átrakókörzet kapacitásának kihasználása, a beérkezett áruféleségek ismeretében, továbbra sem mutat javuló tendenciát. A tömegárunak számító vasérc, szánféleségek, acélkészítmények, faáruk, rakott és üres konténer, vegyi és üzemanyagok, műtrágyák, valamint egyéb vegyes áruk mennyisége nem növekedett. Meghatározó jellegű továbbra is a vasérc és a szén. Kevesebb az acélféleség, a rönk és a fűrészelt faáru, a műtrágya, a szemes termény, valamint az állati tápanyag. Növekedést mutat a cseppfolyós gáz szállítmányok érkezése és átfejtése. A cseppfolyós gázszállítmányok egy része, tengelyátszereléssel kerül továbbításra. A teljesítmények alakulásában további változást jelent, hogy a térségben működő vállalatok, felkészültségük és specializálódásuk folytán, egyre több áruféleség kezelését végzik. A korábban kialakult MÁV. Zrt, 2/3 és a vállalkozók 1/3 részaránya, becsült adatok alapján, 57, 3 % és 42, 7 % arányt mutat. Záhony Átrakókörzet 2007 évi vasúti teljesítményét, az alábbiak szerint foglaltuk össze: MEGNEVEZÉS KOCSI RAKOMÁNY ÁRU db. tonna BELÉPŐ 1. ZÁHONY PORT, LRSZ. ZRT. ÁTRAKÁS RAKTÁROZÁS TENGELYÁTSZERELÉS o SZÉLESRŐL NORMÁLRA RAKOTT o NORMÁLRÓL SZÉLESRE ÜRES ÖSSZESEN: VÁLLALKOZÁSOK EGYÜTT, BECSÜLT ÖSSZESEN: KILÉPŐ 3. ZÁHONY PORT, LRSZ. ZRT. NORMÁL KOCSI o RAKOTT o ÜRES 794 SZÉLES KOCSI o RAKOTT ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

11 ERŐSSÉGEK Záhony Átrakókörzet földrajzi, elhelyezkedése rendkí- vül kedvező, a Helsinki V. számú vasúti közlekedési folyosó áthalad az övezeten. Közép Európában, a MÁV. ZRT. rendelkezik Záhonyban és annak térségében, a legnagyobb komlex vasúti átrakóhelyével, mely a rakott és üres konténerek kezelését mind a két irányba el tudja végezni. Záhonyban a vasúti informatikai szolgáltatások széles kínálata vehető igénybe. A kereskedelmi üzleti kapcsolatok keretében megvalósuló áruforgalom zavartalanságához, kiépített szolgáltató infrastruktúra, ( közvámraktárak, kamionterminál, Logisztikai Szolgáltató Központ,) széles köre áll rendelkezésre, a rakodási kapacitások mellett. Több külföldi tulajdonban lévő vállalkozás és multinacionális cég működik az övezetben Két ipari park (Tuzsér és Záhony) működik az övezetben. Erős szolgáltató szektor, magas a szolgáltatási ágazatokban foglalkoztatottak aránya. Jelentős feldolgozóipari elsősorban élelmiszeripari kapacitások találhatók. Jó színvonalú a középfokú és a felsőfokú szakmai képzés tartalma. Ipari tevékenységre alkalmas barnamezős területek állnak rendelkezésre. Jelentős mezőgazdasági hagyományok, tradicionális mezőgazdasági termékek. Kedvezőek a természetes szaporodási mutatók. Kormányzati szándék van Záhony és térsége gazdasági fejlesztésére. 3. SWOT ELEMZÉS GYENGESÉGEK A térség rendelkezik ipari üzemekkel, azonban az iparosodottság szint és ezzel az iparban foglalkoztatot-tak aránya alacsony. Záhony Átrakókörzet széles nyomtávú vágányhálózata nag mértékben elavult. A Fényeslitke Északi és a Záhonyban működött normál nyomtávú rendező pályaudvarok felszámolásra kerültek. Kevés a konténer szállítására alkalmas vasúti kocsi. Az üzemképes vontató járművek jelentős része ela vult, villamos mozdonyhiány van. Magas a tartósan munkanélküliek és a pályakezdők száma. Alacsony a vállalkozói aktivitás. Kis mértékű a telekommunikációs infrastruktúra kiépítettsége. Magas az eltartott és inaktív népesség aránya. A középfokú szakmai képzés technikai háttere elma-radott, nem megfelelő minőségű. Csökkent és ma már alacsony, a felsőfokú végzettségűek aránya. A vállalkozások munkahelyteremtő képessége nagyon minimális, mert kis - és mikro vállalkozások működése a jellemző. A demográfiai folyamatok kedvezőtlenek, csökken a népességszám az elvándorlás miatt. A térségben, a talajfajták termőképességéhez képest alacsony az aranykorona értékük. A települések jelentős részének alacsony a közmű el-látottsága, ezen belül az ivóvíz - és a szennyvíz há-lózatokba bekapcsolt lakóházak aránya. LEHETŐSÉGEK A Schengeni - Egyezmény előírásainak bevezetésé vel, új szolgáltatások nyújtására nyílik lehetőség, az EU, keleti határaként, az övezetben. Növekvő igény a logisztikai szolgáltatások iránt. A működő üzleti infrastruktúrák szerepe felértékelődik. A volt FÁK országok és Kína dinamikusan fejlődnek. Az M 3 autópálya kiépül Záhony és Barabás településekig és ezáltal megteremtődnek a bimodális (közút-vasút) logisztikai szolgáltatások nyújtásának alapjai. Vasúti szállítás felértékelődik az EU - ban. A as EU - s programozási időszakban jelentős fejlesztési források állnak rendelkezésre. A vállalkozási övezet szomszédságában, Ukrajnában működik a Kárpátalja Különleges Gazdasági Övezet. Folyami áruszállítás beindítása a Tiszán, ezáltal a térség komplex logisztikai központtá válása. VESZÉLYEK A konkurens közép-európai átrakó körzetek további térnyerése, fejlődése (Szlovákia, Lengyelország).oda vezethet, hogy a további rakodási és szállítási árverseny Záhony Átrakókörzet számára kedvezőtlenül alakul. Az átfogó kormányzati elképzelések hiánya a vállalkozási övezetek jövőbeli működésére vonatkozóan Az M 3 autópálya megépítése elhúzódik, a nyomvonal esetlegesen megváltozik. Nagy függőség a MÁV. ZRT, szervezeti átalakításától, a vállalat privatizációja esetén jelentősen nőhet a munkanélküliség. Vasúti áruforgalom csökkenése a közúti áruforgalom javára. Az eltérő adottságok, fejlődési lehetőségek következtében tovább nőnek a települések közötti fejlettségi különbségek.

12 Az elemzés alapján összességében megállapítható, hogy. o Az erősségekben meghatározó elemként felsoroltak, az előnyös helyzetet igazolják. Meg van a kormányzati szándék, a meglévő két ipari park mellett, további két ipari park létesítésére, valamint a Záhony és térsége, gazdasági fejlesztésére. o A lehetőségek meglévőek, nagyok és jelenleg még kiaknázatlanok. Az eurázsiai új piacok megszerzése, a partnerkapcsolatok kiépítésével, jelentős munkamegosztást eredményezhet. Az alternatív közlekedési folyosók, közút és víziút kapcsolatok megépítése, javítja a logisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi kínálatát. Ez egyben magában hordozza, az Európai Unió logisztikai szolgáltatójává válásának esélyét is. A létrehozandó EU. konform vállalkozási struktúra olyan kell, hogy legyen, amely a versenyképesség mellett, a tartós működést és működtetést hosszabb távra is garantálja. o A gyengeségek jelentős része a türelmetlenségre, a hozzá nem értésre és az átrakási tevékenység alulértékelésére, a logisztika cél és nem eszköz felfogású kezelésére vezethetők vissza. Hatásuk nagyon rövid idő alatt megmutatkozott, mert a lengyel és szlovák logisztikai szolgáltatók, de a hazai térségi vállalkozók is részben átvették Záhony üzleti partnereit. o A veszélyek és az ellehetetlenülés elkerülése, csak a tervezett komplex fejlesztések megvalósításával érhető el, az állam, az önkormányzatok, a vállalkozók és a logisztikai szolgáltatók harmonizált együttműködése mellett. Összefoglalva: Az európai, ázsiai és magyar igényeket is maradéktalanul kiszolgáló logisztikai és ipari szolgáltató kapacitás, a valós dokumentált szerződésekre alapozottan építhető ki, a meglévő használható eszközök és az új igényekhez igazodó létesítményekkel együtt. A létrehozott minőségi szolgáltatásokra képes és alkalmas kapacitásbővülés, a régió és a Térség gazdasági és társadalmi céljainak megvalósulását eredményezze.

13 4. KIHÍVÁSOK MEGVÁLTOZOTT EURÓPA TÉRSZERKEZETE, ÚJ EURÓPAI TERÜLETEK KAPCSOLÓDTAK BE AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI LÁNCBA, A FÁK. ORSZÁGOK LÉTREJÖTTÉVEL, DIFFERENCIÁLÓDOTT, AZ EDDIG EGYSÉGES ÁRUKEZELÉSI STRUKTÚRA, ÚJ PARTNEREK JELENTEK MEG KÖZÉP ÁZSIÁBÓL ÉS A TÁVOL KELETRŐL, SCHENGENI HATÁR ZÁHONYNÁL MAGYARORSZÁGON, FORGALMI ÁTRENDEZŐDÉSSEL, MEGSZIGORÍTOTT NÖVÉNY ÉS ÁLATEGÉSZSÉGÜGGYEL, KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE, AZ ALÁGAZATOKRA, A NAGYRÉGIÓS SZEMLÉLETRE ÉS TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEKRE IS TEKINTETTEL, LOGISZTIKAI KÖZPONTOK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ INTEGRÁCIÓJA, KÖZLEKEDÉSI ÉS GAZDASÁGI DIPLOMÁCIA, TÖRVÉNYI HÁTTÉR ÉS SZABÁLYOZÁSI RENDSZER MEGALKOTÁSA, ESÉLYEGYENLŐSÉG A VERSENYBEN, HOZZÁFÉRHETŐSÉG ÉS HOZZÁFÉRÉS FELTÉTELRENDSZERÉNEK MRGTEREMTÉSE, VERSENYKÉPESSÉGHEZ SZÜKSÉGES NAGY ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK LÉTE, AZOK KÖZREMŰKÖDÉSÉNEK MEGNYERÉSE, HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, ÁGAZATI KLASZTEREK MEGALAKÍTÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE, VÁLLALKOZÓBARAT IPARI SZABÁLYZÁSSAL, FORGALOM GENERÁLÁS, VASÚTI ÁRUFORGALOM NÖVELÉSÉVEL, ERŐSÖDŐ KÖRNYEZŐ ORSZÁGBELI KONKURENCIA, A KÖRNYEZETI ADOTTSÁGOK JOBB KIHASZNÁLÁSA, AZ V. VASÚTI KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓN, A BELFÖLDI ÉS TRANZIT FORGALOM ARÁNYÁNAK JAVÍTÁSÁVAL, FUVAROZÁSRA ALKALMAS VASÚTI SZÁLLÍTÓJÁRMŰVEK KÍNÁLATÁNAK BŐVÍTÉSE BESZERZÉSSEL, A FELÚJÍTÁSOK SZORGALMAZÁSÁVAL, AZ ÁRUSZÁLLÍTÁS SEBESSÉGÉNEK NÖVELÉSE, A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ VASÚTVILLAMOSÍTÁS FOLYTATÁSA, AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI IRÁNYOKHOZ IGAZODÓAN

14 MOTTÓ A JÖVŐKÉP TETTEK NÉLKÜL PUSZTA ÁLMODOZÁS, A CSELEKVÉS JÖVŐKÉP NÉLKÜL, HASZONTALAN IDŐPAZARLÁS, AZ ÉRTÉKET A JÖVŐKÉP ÉS A CSELEKVÉS EGYÜTT HOZZÁK LÉTRE 5. JÖVŐKÉP MAGYARORSZÁG VÁLASZTÁSA, A TERMÉSZETES LOGISZTIKAI VÁLASZTÁS, MERT INTEGRÁLÓ LOGISZTIKAI CENTRUM SZEREPET TÖLTHET BE, A GAZDASÁGI STABILIZÁCIÓT, A LOGISZTIKA PROFIT BEVÉTELEI SEGÍTIK, ÁGAZATCENTRIKUS RENDSZER TECHNOLÓGIÁVAL, A KELET NYUGAT, AZ ÉSZAK DÉL SZÁLLÍTÁSI TENGELYEK MENTÉN,, A RAJNA MAJNA DUNA TISZA VÍZIÚTTAL A KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓK ÖSSZEKAPCSOLHATÓK, A GÉPIPAR, AUTÓIPAR, MEZŐGAZDASÁG INTEGRÁCIÓS RENDSZEREIVEL, A KELET NYUGAT SZÁLLÍTÁSI TENGELY MELLETT, AZ ÉSZAK DÉL TENGELY KIBONTAKOZÁSA ÉS MEGERŐSÖDÉSE VÁRHATÓ VASÚTON MAGYARORSZÁGON KERESZTÜL, INTEGRÁLT PIAC ÉS KAPCSOLATI MENEDZSMENT, LOGISZTIKAI KUTATÁSOK INTEGRÁCIÓS PLATFORMJA, PIACORIENTÁLT LOGISZTIKAI KLASZTER SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA LOGISZTIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A KORMÁNY KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINEK MEGFELELŐEN: VASÚTI KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓK KORSZERŰSÍTÉSE, A 100 AS VONAL SZOLNOKTÓL ZÁHONYIG HÚZÓDÓ SZAKASZÁN, A 160 KM/ H SEBESSÉGRE ALKALMAS PÁLYA MEGÉPÍTÉSE, AZ AÚTÓPÁLYÁK MEGÉPÍTÉSE A TERVEZETT SZAKASZOKON, TELJES NYOMVONALHOSSZBAN,

15 AZ IPARI ÉS AGRÁR TERMELÉS HATÉKONYSÁGÁT NÖVELŐ, A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ RENDSZEREK INTEGRÁCIÓS CSOMÓPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA, A DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ MEGÉPÍTÉSE, A DUNA TISZA CSATORNA ELKÉSZÍTÉSE, A TASSI ZSILIP ÉS CSONGRÁD TÉRSÉG KÖZÖTTI SZAKASZON, A MEGLÉVŐ FŐCSATORNÁK ÖSSZEKAPCSOLÁSÁVAL, ÖSSZEURÓPAI NAGYSEBESSÉGŰ VASÚTHÁLÓZAT KIÉPÜLÉSE MAGYARORSZÁGON, A KÖZÉP ÉS FELSŐFOKÚ KÉPZÉS FEJLESZTÉSE, A GAZDASÁGI ÉS LOGISZTIKAI FELADATOK MINŐSÉGI MEGVALÓSÍTÁSA VÉGETT, A SZÜKSÉGES MEGFELELŐ SZAKEMBER BIZTOSÍTÁS ÉRDEKÉBEN, VÁMTECHNOLÓGIA KORSZERŰSÍTÉSE, A HATÁRFORGALOM MEGGYORSÍTÁSÁRA, AZ ALACSONY VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS ÖSZTÖNZÉSE, KOMPLEX MARKATING PROGRAM KIDOLGOZÁSÁVAL, FIGYELEMBE VÉVE A KIS VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA VONZÓ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEKET, A SZABÁLYOZÁSOK KITERJESZTÉSÉVEL, A MEGLÉVŐ LOGISZTIKAI KÖZPONTOK BEILLESZTÉSE AZ ORSZÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZERÉBE. VERSENYPOZÍCIÓNK: HATÁR ORSZÁG EU. NEM EU. FOLYOSÓK SZÁMA EGYÉB LENGYELORSZÁG TENGERI KIKÖTŐ CSEHORSZÁG SZLOVÁKIA MAGYARORSZÁG B ÉS 5. C SZLOVÉNIA TENGERI KIKÖTŐ

16 ROTTERDAM CONSTANCA KOPER SZUEZI CSATORNA

17 KONCEPCIÓ Á T F O G Ó C É L O K TERÜLETI VERSENYKÉPESSÉG TERÜLETI FELZÁRKÓZÁS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INTEGRÁCIÓ RÉGIÓ DECENTRALIZMUS KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI CÉLOK ZÁHONY TÉRSÉGÉBEN RÉGIÓK KIEMELT KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK ALAPELVEK TELEPÜLÉSRENDSZER FEJLESZTÉS PRIORITÁSOK AZ ÁGAZATOK RÉSZÉRE MEGLÉVŐ ÉS ÚJ ERŐFORRÁSOK DINAMIKUS TELEPÜLÉSRENDSZER ZÁHONY TÉRSÉGI KÖZPONTOK MUNKAHELYEK KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, PÉNZÜGYI LAKÓHELY SZABADIDŐ ELTÖLTÉS PIHENÉS, HAGYOMÁNYOK KÖRNYEZŐ FALVAK, KISTÉRSÉGEK

18

19 ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZET Vásárosnamény felé Bátyu felé Eperjeske Rendező pu. Mándok Átrakó Tornyospálca Átrakó JELMAGYARÁZAT: NORMÁL NYOMTÁVÚ VÁGÁNY SZÉLES NYOTÁVÚ VÁGÁNY FONÓDOTT VÁGÁNY SZEMÉLY PÁLYA UDVAR Eperjeske Alsó AGROCHIMTRANSPACK Eperjeske Átrakó pu. 1. Csúszda 2. Daru pályák 3. Fedettkocsis rakodó NORMÁL RENDEZŐ PÁLYA UDVAR SZÉLES RENDEZŐ PÁLYA UDVAR ÁTRAKÓ PÁLYA UDVAROK IPARVÁGÁNYOS RAKODÁSI HELYEK Csap Olajtelep Széles pu. COMPACK TÉKISZ TAURUS Normál rpu. ERDÉRT IPARI PARK Fényeslitke Déli rpu. Olajátfejtő Záhony 500-as rakodó, Tiszabezdéd 700-as rakodó, Gáz átfejtő, Tengelyátszerelő, Tuzsér Fatároló Fényeslitke szpu. Komoró Nyíregyháza felé IPARI PARK

20 Péterfalva kitérő Mátyásfalva felé SZLOVÁKI A Ágcsernyő, Kassa felé Záhony Tiszabezdéd Komoró Tuzsér Budapest felé Ungvár Fényeslitk e Ungvár 3 Tiszasalamon Csap Eperjeske Átrakó Szalóka Eperjeske rendező Szűrte Mándok MAGYARORSZÁG Lemberg felé Ungvár 1 Ungvár 2 Eszeny Tornyospálca Sztrabicsóv ó Barkaszó Bátyu Kaszony Vásárosnamény Mátészalka felé A ZÁHONYI ÉS A KÁRPÁTALJAI VASÚTHÁLÓZAT SEMATIKUS RAJZA Beregszász Csenger felé Zajta Mikola Lemberg felé Munkács Várkulcsa UKRAJNA Nagyszőlős Királyháza Odessza felé Tekeháza Feketetisza Gyjakovó JELMAGYARÁZAT 1435 mm vágányhálózat, 1520 mm vágányhálózat, közúthálózat, normál nyomtávú pályaudvar normál rendező pályaudvar széles nyomtávú pályaudvar átrakó pályaudvar tengely átszerelő kombinált rakodó ország határ ipari parkok ROMÁNIA

21 6. ERŐFORRÁSOK ERŐFORRÁSOK SAJÁT FORRÁSOK EGYÉBB FORRÁSOK FIZIKAI FORRÁSOK HUMÁN FORRÁSOK VÁLLALATI FORRÁS ÉRTÉKESÍTÉS, PIAC PÁLYÁZATOK GÉPEK, ESZKÖZÖK, KÉSZLETEK, INGATLAN, IMMATERIÁLIS JAVAK, SZELLEMI TERMÉKEK, PÉNZ, FÖLDHASZNÁLATI JOG TARTÓS BÉRLET, CÉGVEZETÉS, MŰSZAKI VEZETÉS, MUNKAERŐ, IRODAI SZEMÉLYZET, NYELV ISMERET, GYAKORLOTTSÁG, HAZAI ÉS KÜLFÖLDI TAPASZTALATOK, MŰKÖDŐ SZERVEZET, TERMELŐ ÜZEM SZAKMAI VÁLLALKOZÁS KUTATÁS FEJLESZTÉS MÉRNÖK IRODA, TERVEZŐ IRODA, TANÁCSADÁS, SZOLGÁLTATÁSOK, TERMÉK, VERSENYKÉPESSÉG, VÁLASZTHATÓSÁG, KERESETT JAVAK, MOBILIZÁLHATÓ TŐKE, KAPCSOLATOK, ELFOGADOTTSÁG, VISSZLÍZING, VÉTEL, ELADÁS, KÖLTSÉGVETÉS, KORMÁNYZATI KIEMELT CÉLPROGRAMOS, BANKOK, LÍZING, EURÓPAI UNIÓ, BEFEKTETŐI TŐKE, KONZORCIUM, PPP.

22 7. CÉLOK A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, A GAZDASÁG NAGYOBB BELSŐ RUGALMASSÁGÁVAL, A TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSÉVEL, MAGASABB VEVŐKISZOLGÁLÁSI SZINVONALON, A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ELŐSEGÍTÉSE, A SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉNEK KISZÉLESÍTÉSÉVEL A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI PIACOKON, VALAMINT A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉVEL, A KÖRNYEZET ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA VÉDELME, AZ INTERMODÁLIS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ESZKÖZEIVEL, A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ALÁGAZATOKRA BONTOTT FEJLESZTÉSE, A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ESZKÖZRENDSZER SZEMLÉLETÜ MEGTEREMTÉSÉHEZ, A LOGISZTIKAI ÜZLETI KÖRNYEZETELEMEK, GAZDASÁGDIPLOMÁCIA, ORSZÁG MARKETING, VÁM, ADÓ, OKTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZÖS ÁLLAM VÁLLALKOZÓ ÉS TÁRSADALMI PÁRBESZÉD JAVÍTÁSA, CÉLTERÜLETEK: IPAR, MEZŐGAZDASÁG, KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA, KÖRNYEZETVÉDELEM, INFORMATIKA, RÉGIÓK, KISTÉRSÉGEK, TELEPÜLÉSEK, IDEGENFORGALOM, TÚRIZMUS, HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÚJRAGONDOLÁSA ÉS ÚJ ALAPOKON, A PARTNERKAPCSOLATOK MEGTEREMTÉSE,

23 AZ ERŐFORRÁSOK MEGTEREMTÉSE ÉS KONCENTRÁLT FELHASZNÁLÁSA KONKRÉT CÉL: ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSE, ZÁSZLÓSHAJÓ PROGRAM MARADÉKTALAN MEGVALÓSÍTÁSA, ELÉRHETŐ CÉLOK: o A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSHEZ, ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZET, NAGYOBB MÉRTÉKBEN JÁRULHAT HOZZÁ, o NÖVEKSZIK A TÉRSÉG VERSENYKÉPESSÉGE, o ÚJ MUNKAHELYEK JÖNNEK LÉTRE, EZÁLTAL JAVUL A FOGLALKOZTATOTTSÁG, CSÖKKEN A MUNKANÉLKÜLISÉG, o A KÜLFÖLDI BEFEKTETŐI TŐKE SZÁMÁRA, A RÉGIÓ ÉS A TÉRSÉG VONZEREJE MEGNŐ, o AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK JAVULÁSÁVAL VÁRHATÓ, A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ MEGTARTÁSÁNAK ESÉLYE, o FEJLETT TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA SZOLGÁLTATÁSOK VALÓSULHATNAK MEG, o ESÉLY NYÍLIK, A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGERŐSÖDÉSÉRE, o A RAKTÁRBÁZISOK GENERÁLHATJÁK, A HOZZÁADOTT ÉRTÉKÚ MUNKAVÉGZÉST, o BIZTOSÍTHATÓ AZ OKTATÁS, MEGFELELŐ SZÍNVONALÚ HÁTTERE, o MAGYARORSZÁG INTEGRÁLÓ LOGISZTIKAI CENTRUM POZICIÓJA, ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZETTEL ERŐSÖDIK, o A TISZAI VÍZIÚT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL ÉS A VÍZTÁROZÓK MEGÉPÍTÉSÉVEL BIZTOSÍTHATÓ, A KÖZEL ÁLLANDÓ SZABÁLYOZOTT VÍZÁLLÁS,VALAMINT AZ ÁRVÍZVÉDELEM, o A DUNA TISZA CSATORNA ELKÉSZÍTÉSE, ORSZÁGON BELÜLI CSATLAKOZÁST TEREMTHET, A NEMZETKÖZI VÍZIUTAKHOZ, o A RÉGIÓ REPÜLŐ TEREI, NAGYOBB TÁVLATOKAT NYITHATNAK MEG A SZEMÉLY ÉS ÁRUSZÁLLÍTÁSBAN, o A HATÁROK MENTI NORMÁL VASÚTHÁLÓZATOK FELÚJÍTÁSÁVAL ÉS ÚJRA ÜZEMBEÁLLÍTÁSÁVAL, ZÁHONYON ÁT REALIZÁLHATÓ, AZ ÉSZAK DÉL SZÁLLÍTÁSI VOLUMEN EGY RÉSZE A SZEMÉLY, VALAMINT AZ ÁRUSZÁLLÍTÁS TEKINTETÉBEN.

24 FELADATOK A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ IGAZODÓAN: A KORMÁNY AZ ELSŐDLEGES FELADATOKAT, A ZÁSZLÓSHAJÓ PROGRAM TELJESKÖRŰ MEGVALÓSÍTÁSÁT ILLETŐEN, HATÁROZATÁBAN MEGFOGALMAZTA, MEGNEVEZTE A: FEJLESZTÉSI CÉLT ÉS TERÜLETET, MEGVALÓSÍTÁSÉRT FELELŐS SZERVEZETET, TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁS KOORDINÁTORÁT, KEZDÉS ÉS BEFEJEZÉS HATÁRIDEJÉT, FEJLESZTÉSI FORRÁST, MŰSZAKI TARTAM FŐ ELEMEIT ÉS ÖSSZETEVŐIT, ÉPÍTÉSI TERÜLET MEGSZERZÉSÉT, A MEGVALÓSÍTÁSÉRT FELELŐS SZERVEZET HIVATOTT, A TOVÁBBI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁRA, NEVEZETESEN AZ: ELŐKÉSZÍTÉSE, PÁLYÁZATOK KIÍRÁSA, FORRÁS HOZZÁRENDELÉSE, ELKÉSZÜLT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJÁRA, ANNAK BIZOTTSÁGOKBAN TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSA, LEBONYOLÍTÓ MÉRNÖK PÁLYÁZATOS KIVÁLASZTÁSA, TERVEZŐ IRODÁK PÁLYÁZTATÁSA, HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK MEGSZERZÉSE, FŐVÁLLALKOZÓK, ÖNÁLLÓ KIVITELEZŐK KÖZBESZERZÉSES KIVÁLASZTÁSA, SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE, SZAKÉRTŐK FELKÉRÉSE VONATKOZÁSÁBAN, A MEGVALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES EGYÉB FELADATOKAT, MINT: KIINDULÁSI ADATOK MEGSZERZÉSE, KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA, BEFEKTETŐI SZÁNDÉK, IGÉNY ÉS ELVÁRÁS ÖSSZEFOGÁSA, KÖRNYEZETVÉDELEM, RÉGIÓK, TÉRSÉGEK ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL, BEVONÁSUK AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATAIBA, TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEK BESZERZÉSE VONATKOZÁSÁBAN,

25 A KORMÁNY A SZAKMINISZTÉRIUMOK ÉS A MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEZET HIVATALAIT JELÖLTE MEG. KÜLÖN ELHATÁROLT FELADATOKKAL A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM LETT MEGBÍZVA. AJÁNLÁSOK: A KORMÁNY ÁLTAL ELVÁRT, MENNYISÉGI, MINŐSÉGI, HATÁRIDŐN ÉS KÖLTSÉGELŐIRÁNYZATOKON BELÜLI, A RENDELTETÉS SZERINTI FUNKCIÓRA ALKALMAS, ÜZEMFELVÉTELRE KÉSZ LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA, CSAK SZAKMAILAG ÁTGONDOLT EGYEZTETETT ÉS A MEGVALÓSÍTÁSI SZERZŐDÉSEKBEN RÖGZÍTETT ÜTEMTERVET ALAPJÁN LEHET, MELYEKET SZÜKSÉGES ELKÉSZÍTENI, VAGY ELKÉSZÍTTETNI, AZ ÁTTEKINTHETŐ ÉS JÓL MEGVÁLASZTOTT ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS MEGVALÓSÍTÁSI FÁZISOK, AZ ERŐFORÁSOK HOZZÁRENDELÉSÉT OPTIMÁLISAN TESZIK LEHETŐVÉ, A SAJÁT ÉS AZ EU. FORRÁSOKAT ILLETŐEN, MELYET CÉLSZERŰNEK TARTUNK ALKALMAZNI, A ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSE, ZÁSZLÓHAJÓ PROJEKT MINDEN FŐ LÉTESÍTMÉNYÉNEK PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRA MÉG NEM KERÜLT SOR FORRÁSMEGJELÖLÉSSEL. A PÁRHUZAMOS MEGVALÓSÍTÁS LEHETŐSÉGÉT, EGYBEN AZ ESÉLYT IS ELVESZÍTHETJÜK. EZÉRT FŐ LÉTESÍTMÉNY TERVEZETET ÉS LÉTESÍTMÉNY JEGYZÉKEKET IS KÉSZÍTETTÜNK, A KÖZREADOTT DOKUMENTUMOK, TANULMÁNYOK ÉS ÜZEMELTETŐI ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL, ÉRZÉKELTETVE EZZEL, A MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK NAGYSÁGRENDJÉT IS. AZ ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKA SORÁN KELETKEZETT IDŐVESZTESÉGEK, A MEGVALÓSÍTÁS ÁTFUTÁSI IDŐIGÉNYESSÉGE, A MŰKÖDŐ ÜZEMI KÖRNYEZET, KORLÁTOZÓ, AKADÁJOZÓ KÖRÜLMÉNYEI KÖZÖTT, MÉG TÖBBLETKÖLTSÉGEK VÁLLALÁSA MELLETT IS SZINTE REMÉNYTELEN. AZ ÜTEMEZETT PÁRHUZAMOS MEGVALÓSÍTÁS A MEGVALÓSÍTÁST NEM TOLJA KI AZ UTOLSÓ ÉVEKRE, RÉSZLEGES ÜZEMBE HELYEZÉSEKET TESZ LEHETŐVÉ. AZ EU. SZAKEMBEREI A HALADÁSJELENTÉSEKET NAGYAN IS RANGJÁN KEZELIK ÉS ISMERETÉBEN VANNAK A KIVITELEZÉSI ÁTFUTÁSI IDŐKNEK IS. A FORRÁSELŐIRÁNYZATOK SZERZŐDÉSES LEKÖTÉSE ÉS IDŐPONTJA, MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ, MERT A MEGVALÓSÍTÁSRA SZÁNT KIVITELEZÉSI IDŐ FÜGGVÉNYÉBEN, FŐLEG ANNAK KOCKÁZATOSSÁGÁT LÁTVA, A TÁMOGATÁS MEGVONÁS KILÁTÁSBA HELYEZÉSÉT KEZDEMÉNYEZHETIK.

26 A ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKT ÖNMAGÁBAN, AZ IPARI PARKOK KIALAKÍTÁSÁT AZ INFRASTRUKTÚRA CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEINEK BIZTOSÍTÁSÁVAL, A SZÉLES NYOMTÁVÚ VASÚTI GERINCHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJÁT, A LOGISZTIKAI ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK KORSZERŰSÍTÉSÉT, ÚJ ESZKÖZÖK ÉPÍTÉSÉT, AZ INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSÉT, A SZAKMAI OKTATÁS KORSZERŰ TECHNIKAI HÁTTERÉNEK MEGTEREMTÉSÉT, VALAMINT A NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉS CÉLKITŰZÉSEIT FOGLALJA MAGÁBA. A KOMPLEX MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES: A BUDAPEST ZÁHONY, 100 AS VASÚTI FŐVONAL, 160 KM/H ENGEDÉLYEZETT SEBESSÉGRE VALÓ ÁTÉPÍTÉSE, AZ M. 3. AUTÓPÁLYA NYÍREGYHÁZA VÁSÁROSNAMÉNYI SZAKASZA, AZ M. 300 AUTÓÚT VÁSÁROSNAMÉNY ÉS ZÁHONY KÖZÖTT, ÚJ TISZA HÍD MEGÉPÍTÉSE A HÁRMAS HATÁR MENTÉN, UKRÁN ÉS SZLOVÁK OLDALI CSATLAKOZÁS KIÉPÜLÉSÉVEL, ROMÁNIA IRÁNYÁBA, AZ M. 49. AUTÓ ÚT MEGÉPÍTÉSE, NEMZETKÖZI FOLYAMI KIKÖTŐ MEGÉPÍTÉSE A KOMORÓ KÖZSÉG MELLETT LÉTESÜLŐ IPARI PARKHOZ, A RAJNA MAJNA DUNA NEMZETKÖZI HAJÓZÁSI ÚTVONAL ELÉRÉSÉHEZ, A DUNA TISZA CSATORNA MEGÉPÍTÉSE, MELY HORDEREJÉT TEKINTVE ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ, DE AZ ÉRINTETT RÉGIÓK FELZÁRKÓZÁSÁT, A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN MOZDÍTJA ELŐRE, A RÉGIÓBAN LÉVŐ REPÜLŐTEREK LÉGI GYORSÁRU FUVAROZÁSRA VALÓ KIJELÖLÉSE, DEBRECENT ÉS NYÍREGYHÁZÁT FIGYELEMBE VÉVE. A KÖZLEKEDÉSDIPLOMÁCIA HATÉKONY MŰKÖDÉSE, A BONYOLULTAN ÖSSZETETT BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI MUNKA ELŐKÉSZÍTÉSÉRE, MAJD MEGVALÓSÍTÁSÁRA IS KORMÁNY BIZTOS KIJELÖLÉSE INDOKOLT. A PROJEKT CSÉLCSOPORT BEMUTATÁSÁT, HANGSÚLYOSABBAN, A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT HASZONÉLVEZŐK CSOPORTOKBA SOROLÁSÁVAL CÉLSZERŰ ÚJRAGONDOLTAN ELVÉGEZNI, A VASÚT ÉS A KÖZÚT EGYÜTTES JELENLÉTÉNEK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL AZ ALÁBBIAK SZERINT:

27 KÖZVETLEN CÉLCSOPORT; AZOK A HELYI, REGIONÁLIS LOGISZTIKAI VÁLLALKOZÁSOK, SZERVEZETEK ÉS NEMZETKÖZI VÁLLALATOK, AMELYEK A VASÚTAT, KÖZUTAT, VÍZIUTAT, LÉGI UTAT ÁRUSZÁLLÍTÁS CÉLJÁRA HASZNÁLJÁK, KÖZVETETT CÉLCSOPORTOK; o ELSÖDLEGES CÉLCSOPORT, A VASUTVONALAKAT, KÖZUTAKAT JELENLEG ÉS A JÖVŐBEN IS HASZNÁLÓK, AKIK A HÁLÓZATOKKAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK LAKÓI, o MÁSODLAGOS CÉLCSOPORT, A NEMZETKÖZI, INTERREGIONÁLIS, REGIONÁLIS ÉS HELYI VISZONYLATOKBAN, ÜZLETI, INTÉZMÉNYBE JUTÁSI, ILLETVE KIRÁNDULÁSI CÉLLAL UTAZNAK, VASÚTON, VAGY KÖZÚTON, o HARMADLAGOS CÉLCSOPORT, A VASUTAK ÉS A KÖZUTAK MELLETT ÉLŐK, DE AZT NEM HASZNÁLÓK, A VONALAKAT AZONBAN SZINTBEN, VAGY KÜLÖN SZINTŰ KERESZTEZŐDÉSEKEN, GYALOGOSAN, KERÉKPÁRRAL, MUNKAGÉPPEL KERESZTEZIK.

28 ÁLLAM, ÖNKORMÁNYZATOK VASÚT, KÖZÚT, VÍZIÚT, LÉGIÚT VÁLLALKOZÓK SZ SZAKMAI SZERVEZETEK, VÁM, K KÖRNYEZETI FELTÉTELEK KEDVEZŐ ÜZLETI EREDMÉNYEK, MOBIL BEFEKTETŐI TŐKE, KIÉPÍTETT ALAPINFRASTRUKTÚRA, ÉPÍTÉSHEZ, FEJLESZTÉSHEZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS, A KORSZERŰ SZOLGÁLTATÁS NYUJTÁSHOZ, KISZÁMÍTHATÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚ ÁRUSZÁLLÍTÁSI RENDSZEREKHEZ VALÓ CSATLAKOZÁS, TEHERBÍRÁS, MENETRENDSZERŰSÉG, SZÁLLÍTÁSI SEBESSÉG, FEJLŐDÉSKÉPESSÉG KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSE AZ ALÁGAZATOKKAL, KORSZERŰ INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK, ÜGYFÉL MEGTARTÓ VÁMSZOLGÁLTATÁS, MODERN RAKTÁR BÁZISOK, KOMPLEX LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT A LOGISZTIKA, MINT FEJLESZTÉSI CÉL

29 8. KÖZÖS FUNKCIÓK Foglal- Infrastruktúra Áruszállítási adatok Cég neve Alapítás Tevékenység kozta- ÉVES ÁTLAGOLT éve R V D G C K E tottak normál/széles vasút közút Y S (fő) vasút konténer vagon (kamion) TRANSFER-"R" Kft saját/saját BLI Kft bérl/bérl KELET-TRANS Kft. 1993/ saját/saját + bérl/bérl TÉKISZ Rt. 1988/ saját/saját ERDÉRT Rt saját/saját EUROKAPU Kft nincs/nincs 5000 AGROCHIMTRANSPACK saját/saját MICHELIN 1985/ saját/saját MÁV Raktár Kft MÁV bérl./máv bérl MIRAMARE Kft PANNONCONT Kft MÁV Rt DUNAFERR PORTOLAN MÁV Rt. és helyi Kft ipartelepek MASPED RAIL KFT nincs ill. bérli a MÁV 9550 TRANSIT SPEED Kft saját/saját TRANSIT RAILWAY Rt. INTERGAS HUNGARIA Kft saját/saját ALFA GAS MÁV/MÁV 2000 ÖSSZESEN: cég saját/saját

30 JELMAGYARÁZAT Végzett tevékenység Nem végzett tevékenység R raktározás V vám D disztribúció GY gyűjtés és elosztás CS csomagolás K kombinált szállítási tevékenység E egyéb tevékenységek,(tárolás, hűtőház, feldolgozás, szolgáltatás, spedíció, reexpedíció). MEGJEGYZÉS: A Záhony Átrakókörzetben folyó logisztikai tevékenységeket és szolgáltatásokat végző cégek száma nagyobb a bemutatottakénál. Ezekről a cégekről tevékenységi és teljesítmény adatok közreadásra nem kerültek.

31 Záhony Átrakókörzet térségében tevékenykedő vállalkozások egy része alakulásakor, a MÁV. rakodási és szállítási piac pozíciójából származó előnyökre alapozva kezdte meg működését, A rendszerváltozás előtt saját rakodó, tároló valamint feldolgozó telephellyel, a TÉKISZ. Rt, az ERDÉRT Rt, a COMPACK vállalat, a TAURUS vállalat, az AGROCHIMTRANSPACK KFT és a TRANSFER R KFT. rendelkezett. A rendszerváltozást követően alakult vállalkozások, a MÁV. Rt kezelésében lévő területek bérbevételével jutottak rakodó és telephelyekhez. Tevékenységük, a meglévő áru átrakásának, tárolásának átvállalására alapozódott volt, új piacot és ezzel további volumennövekedést, nem eredményezett. A vállalkozások saját, vagy bérelt gépekkel, eszközökkel végzik tevékenységüket, párhuzamos rakodási kapacitásokat létrehozva ezzel. Az átrakási funkciók fokozatos átvitele a vállalkozásokba, a legjelentősebb logisztikai alapszolgáltatások, raktározás, raktárgazdálkodás, átmeneti közbenső tárolás,anyagmozgatás, fuvarozás, fuvarozási szolgáltatás, szállítmányozás, átvitelével párosult. Ezt követte, a hozzáadott értéket jelentő, meghatározó kiegészítő szolgáltatásokat érintő feladatkörök, csomagolás, címkézés, komissiózás, anyag és késztermékkezelés, valamint készletgazdálkodás, vámügyintézés, tanácsadás vállalkozásba vitele. A jelenleg érkező árumennyiség és féleség továbbosztása és vállalkozásba vitele, nem lehet még átmeneti megoldás sem a vállalkozások bővítésében. A közös funkciókra való párhuzamos felkészülés és ezzel az amúgy is kihasználatlan kapacitás növelése, üzleti alapon is és hatékonysági szempontokra is tekintettel, kedvező változásokat nem eredményezhetnek. A 2007 évi teljesítmény adatok, a vállalkozó oldali további térnyerést mutatják, változatlan árukontingensek mellett. Nincs ugyan írott szabályozás arra, hogy az állami és vállalkozói részarány nem lehet egyenlő, vagy akár a vállalkozások javára billenő, a be és kilépő áruárfolyam kezelésében. Ez abban az esetben értelmezhető, ha a vállalkozások hozzák a be és kilépő áruk felét, legalább 6 millió tonnát, vagy ennél többet. Az államnak legalább olyan érdeke, hogy az általa létrehozott és működtetett kapacitások legalább 50 % körül, vagy fölött kihasználtak legyenek. A közös funkciókból eredően nézve, Záhony Átrakókörzetben, az állami kapacitások jelenléte és funkciónak megfelelő mennyiségi és minőségi teljesítőképessége, a meghatározó, az informatikai, az állat és növény egészségügyi és minden egyéb még kapcsolódó szolgáltatást is beleértve.

32 A közös funkciók egyben azt is jelentik, hogy a partner kapcsolatok alapján érhető el, a legjobb együttműködés és a meglévő kapacitások kihasználása, valamint az egymás szolgáltatásainak értéken kezelése, nem utolsó sorban igénybevétele. A partnereknek kölcsönösen kell tudniuk, hogy Záhony országos logisztikai központ, jelenleg is képes az alapszolgáltatásokon túl jelentkező informatikai szolgáltatásokra. A rendeltetésnek és közös célnak megfelelően működtetni kell a meglévő erőforrásokat, Az igénybevett szolgáltatásokért, a kölcsönösen kialkudott díjat minden partnernek meg kell természetesen fizetnie. A fejlesztések irányát, arányát és mértéket meghatározni, korrekt használható adatok és információk alapján lehet. Mindezekhez párosulnia kell, a térségben megalakulni és letelepülni szándékozó vállalkozások szándéknyilatkozatával. Az állam, a Záhony Országos Logisztikai Központ működését, a meglévő és a még szükséges infrastruktúra korszerűsítésével, illetve megépítésével erősíti. A befektetők és vállalkozók számára ez ma, a legnagyobb állami közreműködést és szerepvállalást kell, hogy jelentse, mely egyben a vonzerőt is generálja.

33 9. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK A ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM ÖNMAGÁBAN, MINT ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKT, JELNTŐS ELMOZDULÁST ÉS SZEMLÉLETVÁLTOZÁST TÜKRÖZ, MIND A KORMÁNYZATI POLITIKÁBAN, MIND A RÉGIÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK MEGKÖZELÍTÉSÉT, VALAMINT AZ ELKÖTELEZETT MEGVALÓSÍTÁSI SZÁNDÉKOT ILLETŐEN. A ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKTBEN ÖSSZEFOGLALT FEJLESZTÉSEK, A LOGISZTIKÁT HELYÉN ÉS MINT A FEJLŐDÉS, VERSENYKÉPESSÉG, HATÉKONYSÁG, FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉS, SZAKEMBERKÉPZÉS, ÉLETSZÍNVONAL NÖVEKEDÉS ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN, A FELZÁRKÓZÁS ESZKÖZEKÉNT KEZELI. A KONKRÉT STRATÉGIA KIDOLGOZÁS MÓDSZERTANI ELEMEIT ALKALMAZVA JELÖLI MEG AZ IRÁNYT, ARÁNYT ÉS MÉRTÉKET, TUDVA AZT, HOGY MÁS KAPCSOLÓDÓ PROGRAMBAN SZEREPLÖ FEJLESZTÉSEK, PÁRHUZAMOS MEGVALÓSÍTÁSA ELENGEDHETETLEN, A TERVEZETT FUNKCIÓ MARADÉKTALAN BETÖLTÉSÉHEZ, AZ IPARI PARKOKHOZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE, MEGKERÜLHETETLENŰL, A BEFEKTETŐK TÉRSÉGBE VONZÁSÁT HIVATOTT ELŐSEGÍTENI, A CÉLOK ÉS CÉLTERÜLETEK KÖZÖTT MÉGIS LEGFONTOSABB, AZ EURÓPAI UNIÓ MIND KÉTIRÁNYÚ SZÁLLÍTÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGLTATÁSI IGÉNYÉNEK, GYORS, PONTOS, MINŐSÉGI KIELÉGÍTÉSE AZ ADOTT VERSENYKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, MAGYARORSZÁG VÁLASZTÁSA, AZ INTEGRÁLÓ LOGISZTIKAI CENTRUM FUNKCIÓ ERŐSÍTÉSÉT JELENTHETI, MELY A GAZDASÁG MEGÉLÉNKÜLÉSÉT IS SZOLGÁLJA, A KOMPLEXITÁS ÉRTELMEZÉS, A LOGISZTIKAI KÍNÁLAT ÉS SZOLGÁLTATÁS TEKINTETÉBEN, A VASÚT ÉS KÖZÚT REALIZÁLHATÓ FEJLESZTÉSEIT FEDI. A KIKÖTŐ ÉS A LÉGI KÖZLEKEDÉSHEZ KAPCSLHATÓ ÁRUSZÁLLÍTÁS, A 2013 ÉVET KÖVETŐ TERVEZÉSI CIKLUS CÉLKITŰZÉSEI KÖZÖTT ÜTEMEZHETŐ A MEGVALÓSÍTÁSUK, BEFEKTETŐI IGÉNY SZERINT.

34 A PROJEK MINDEN FŐ LÉTESÍTMÉNYE ÉS ÖSSZETEVŐ ELEME, JÖVŐBE MUTATÓ TERVEZÉS, TECNIKAI ÉS TECHNOLÓGIAI ELKÉPZELÉS, MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK, RAKODÓBERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK, VALAMINT A LEGSZÉLESEBB KÖRŰ KÍNÁLATOT ÉS SZOLGÁLTATÁST IS NYUJTANI TUDÓ INFORMATIKA, A JELENBEN MEGLÉVŐ SZELLEMI ÉS KIVITELEZŐI KAPACITÁSSAL LÉTREHOZHATÓ, MAJD ÜZEMBE ÁLLÍTHATÓ. AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS, IDŐBENI ÜTEMEZÉSE, AZAZ A LÁTHATÓ, ÉRTELMEZHETŐ, KÖVETHETŐ, A MEGVALÓSÍTÁSI SORRNDET IS TARTALMAZÓ ÜTEMTERVRE SZÜKSÉG VAN. A TELJES KÖRŰ, MINŐSÉGÉBEN KIFOGÁSTALAN, RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATRA ALKALMAS, VALAMINT ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEKKEL RENDELKEZŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS ESZKÖZÖK AZ ELVÁRÁSOKAT ÉS AZ ELÉRHETŐ CÉLOKAT HOZNI TUDJÁK. AZ IPARI PARKOK BENÉPESÍTÉSE, BELEÉRTVE A MÁR MEGLÉVŐKET ÉS A ÚJONNAN ÉPÜLŐKET IS JELENTŐSEN NÖVELHETI A TÉRSÉGI MUNKAHELYEK SZÁMÁT, EZ ÁLTAL A FOGLALKOZTATÁST. A PROJEKT CÉLCSOPORT KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT CSOPORTOKBA SOROLT HASZONÉLVEZŐI, A VÁRT ÉS TERVEZETT ÉLETKÖRÜLMÉNYT, MUNKAVÉGZÉSI KÖRNYEZETET ÉS SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGET ÉLHETIK MEG ILLETVE VEHETIK IGÉNYBE.

35 10. TÁRSADALMI VÉLEMÉNY A Zászlóhajó projekt társadalmi bemutatása és vitája kapcsán kialakult, elsőolvasatú, vagy hallású benyomás alapján elmondott vélemények, már előrelátóbbak, mint az EU. PHARE támogatással, 1998 évben meghirdetett fejlesztések alkalmával kinyilvánítottak. Az Átrakókörzetben folyó munka mély pontját, az évig tartó, sikeresen végrehajtott rekonstrukciós fejlesztés tette emelkedő pályára, még akkor is, ha a tömegáru nagyságrendek nem olyan mértékben és összetételben maradtak meg, mint ahogy azok, a csúcs időben jelenvoltak. Záhony Térsége komplex logisztikai fejlesztésének fogadtatása, az ott élők által átélt, konszolidációs időszak után, már nem a leegyszerűsítő, önös települési érdekeket előtérbe helyező, megnyilvánulásokkal, hanem a bizalom, a bizakodás alapján és az állam konkrét szerepvállalása reményében történt meg. Az természetes, hogy meglévő munkahelyét mindenki meg akarja tartani, illetve munkát szeretne vállalni, mert évtizedeken át részese volt, vagy figyelemmel kísérője, a csúcs időszak teljesítményeinek. Ott szeretne tovább is élni és jól élni, de mivoltához méltó környezetben, családjával együtt. Az időközben megváltozott nemzetközi és társadalmi körülmények között már többről van szó, a megélénkülésről, a versenyben maradásról és egy biztató jövőképről. Ennek gazdasági és társadalmi hatásait, a kínálat és a hozam haszonélvezői oldaláról szükséges részletesebben bemutatni. EURÓPAI UNIÓS HATÁSOK: AZ UNIÓ VASÚT, KÖZÚT, VÍZIÚT FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI ÉS TÁMOGATOTT, ELFOGADOTT PROGRAMJAI, A ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKTET, A MEGVALÓSÍTHATÓK KÖRÉBE EMELTE. AZ IPARI FEJLESZTÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÚJ EU. KONFORM KIALAKÍTÁSÁT, VALAMINT SZERVEZETI KERETEINEK MEGTEREMTÉSÉT SECÍTI ELŐ A PROJEKT, A NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI SZÁLLÍTMÁNYOZÓK, A KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓKON KERESZTÜL TUDNAK KAPCSOLATOT TEREMTENI, A KELET NYUGAT ÉS ÉSZAK DÉL GAZDASÁGI CENTRUMAIVAL, A SCHENGENI HATÁROK MŰKÖDNEK MAGYARORSZÁGON.

36 NEMZETKÖZI HATÁSOK: ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZET ÉS AZ ÉRINTETT TÉRSÉGI TELEPŰLÉSEK, AZ EU. KELETI HATÁRÁN HELYEZKEDIK EL, NEMZETKÖZILEG ISMERT, A FUVARPIAC SZÁMÁRA ALKALMAS ÉS ÉVTIZEDEK ÓTA HASZNÁLT INFRASTRUKTÚRÁVAL RENDELKEZIK, KAPU EURÓPÁRA, ÁSZIÁRA ÉS INDIÁRA A TÁVOL KELETI ÉS A FÁK. ORSZÁGOK DINAMIKUS FEJLŐDÉSE, A FÖLDRÉSZEK KÖZÖTTI KERESKEDELEM NÖVEKEDÉSÉT IS JELENTI ÉS EZ ÁLTAL TELJESÍTMÉNY ÍGÉNYEKKEL JELETKEZNEK, MELYNEK TELJESÍTÉSE, A NAGY RÉGIÓK LOGISZTIKAI ÖSSZEKAPCSOLÁSÁT EREDMÉNYEZIK, A NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT MÓDON VALÓ MEGVALÓSÍTÁSA, AZ ÉRINTETT ORSZÁGOK MINDEGYIKÉNEK ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN AZ EU. ORSZÁGOK SZÁMÁRA, GAZDASÁGI FEJLŐDÉST, MAGASABB FOGLALKOZTATÁSI SZINTET, VALAMINT ÉLETSZIVONALBELI EMELKEDÉST JELENT, A TERMELŐERŐK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSA, NEMZETKÖZI MÉRETŰ LOGISZTIKAI INFRASTRUKTÚRÁT ÍGÉNYEL, MELYNEK ALAPJAI ADOTTAK ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZETBEN, A NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI FEJLESZTÉSEK OPTIMUMÁT, MIVEL EZEK TÖBBSÉGÉBEN A JELENLEGI ÁLLAMHATÁROK MENTÉN TALÁLKOZNAK, ZÁHONY ÁTRAKÓ KÖRZET FEJLESZTÉSE JELENTI, AZ IPAR FEJLŐDÉSE NEM CSAK A LOGISZTIKA, HANEM A FELDOLGOZÓ ÉS HÁTTÉRIPAR, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE SZÁMÁRA IS ÚJ LEHETŐSÉGET NYIT. MAGYARORSZÁGI HATÁSOK: LÉTFONTOSÁGÚ A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA, HOGY JOBBAN KAPCSOLÓDJON, A VILÁGPIACHOZ, EZEN BELÜL EURÓPA, ÁZSIA, AFRIKA ÉS INDIA GAZDASÁGÁHOZ, A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA KÖZVETLENŰL A TÉRSÉGBEN MUNKAHELYET TEREMT A PROGRAM VÉGÉRE,

37 A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI TERÜLETÉRE, VALAMINT A SZABAD, FELHASZNÁLHATÓ TERÜLETEKRE, OLYAN IPARÁGAK TELEPÜLHETNEK LE, AMELYEK NEM CSAK LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁST KÍVÁNNAK NYUJTANI, VAGY IGÉNYBE VENNI, HANEM EURÓPAI TERMÉKEKET HOZNAK LÉTRE, A HOZZÁADOTT ÉRTÉKÜ TEVÉKENYSÉGÜKKEL, MAGYARORSZÁG VERSENYKÉPESSÉGE NŐ, AZ EURÓPA KAPU FUNKCIÓ TOVÁBB ERŐSÖDIK A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKHOZ MÉRTEN IS EGYEDÜL ÁLLÓ ADOTTSÁGOK KITELJESÜLÉSÉVEL, LOKÁLIS HATÁSOK: A RENDSZERVÁLTÁST KÖVETŐEN, A RÉGIÓ ÉLELMISZER, KONZERV ÉS KÖNNYŰIPARA ELLEHETETLENÜL, SZINTE FELSZÁMOLÓDOTT, PIACAINAK ELVESZTÉSE FOLYTÁN, A BUDAPESTEN ÉS KÖRNYEZETÉBEN, FŐLEG A SZABOLCSI MUNKAERŐRE ALAPOZOTT VÁLLALATOK, GYÁRAK, ÜZEMEK MEGSZÜNÉSE, A HIRTELEN MUNKANÉLKÜLIVÉ VÁLT INGÁZÓKAT, A RÉGIÓBAN IS KIALAKULT HASONLÓ HELYZET MIATT, MUNAKHELY KÍNÁLAT ALIG, VAGY EGYÁLTALÁN NEM VÁRTA, ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZET SEM ÉLTE ÁT ZAVARTALANÚL, AZ ÁRUFOLYAM CSÖKKENÉSÉT ÉS AZ AZT KÖVETŐ LÉTSZÁM LEÉPÍTÉST, ANNAK DACÁRA, HOGY A VASÚTRA ALAPOZÓ GAZDASÁGI ÁGAZATOKNAK, LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁST NYUJTOTT ÉS NYUJTANI KÉSZ VOLT, A MEGVÁLTOZOTT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS, A JELENTKEZŐ ÁRUKÍNÁLAT, AZ EZZEL PÁROSULÓ FORGALOMNÖVEKEDÉS, TÖBB SZEREPLŐS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA AD LEHETŐSÉGET, A KELET- NYUGAT, VALAMINT AZ ÉSZAK DÉL SZÁLLÍTÁSI TENGELYEKHEZ CSATLAKOZVA, JAVUL A RÉGIÓ ÉS A TÉRSÉG VERSENYKÉPESSÉGE, ERŐSÖDIK A SZÁLLÍTÁSI LÁNCBAN BETÖLTÖTT SZEREPE, EZ ÁLTAL A MUNKAERŐ MEGTARTÓ KÉPESSÉGE. A JÓL MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK NAGYOBB ADÓALAPOT TERMELNEK, AZ ÖNKORMÁNYZATOK HELYI ADÓBEVÉTELE NŐNEK,

38 A MUNKAHELYEK SZÁMSZERŰ NÖVEKEDÉSE, LEHETŐVÉ TESZI A MUNKAVÁLLALÁST, EZ ALAPJÁN CSÖKKEN A SEGÉLYEZETTEK ARÁNYYA, A BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL, A MUNKAKEDV VISSZATÉRÉSÉT REMÉLIK, A SZOLGÁTATÁS MINŐSÉGÉNEK JAVULÁSÁT, A KONFORTOSAN ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK FOKOZATOS LÉTREJÖTTÉT. AZ UTAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVULÁSÁT VÁRJÁK AZ ITT ÉLŐK. A BERUHÁZÁSOK KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT HASZONÉLVEZŐI ÉRTIK, A MINŐSÉGVÁLTOZÁST HOZÓ ELKÉPZELÉSEKET, INNEN MÁR A MEGVALÓSÍTÁS MEGKEZDÉSÉRE TEVŐDIK A HANGSÚLY.

39 11. FEJLESZTÉSI KOMPLEX PROJEKT ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKT ÖSSZETÉTELE ÉS ELŐIRÁNYZATAI /AJÁNLÁS/ FŐÖSSZESÍTŐ S ELŐIRÁNYZAT SZ FŐLÉTESÍTMÉNYEK EURÓPAI UNIÓ SAJÁT ÖSSZESEN MFT. MFT. MFT. 1. ZÁHONY ÁTRAKÓ KÖRZET INTERMODÁLIS LOGISZTIKAI FEJLESZTÉSE 7, IPARI PARKOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 11, SZÉLES NYOMTÁVÚ VASÚTI GERINC HÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓ, 17, 766 BELSŐ ÖSSZEKÖTŐ ÉS ÜZEMI KÖZÚT HÁLÓZAT FELÚJÍTÁS, 5, 000 IPARI PARKOK BEKÖTŐ ÚTJAINAK KIÉPÍTÉSE 1, NEMZETKÖZI BEFEKTETÉS ÖSZTÖNZÉS 0, INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE 0, AZ OKTATÁS SZINVONALÁNAK NÖVELÉSE 1, ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK IPARI PARKOK 1, 275 INFRASTRUKTÚRA 1, , 434 ÖSSZESEN: 48, 282

40 KÖZZÉTETT PÁLYÁZATOK S PÁLYÁZHATÓ PROJEKT MEGNEVEZÉS SZ. OPERATÍV ÖSSZEG TÁMOGATOTTSÁG MEGJEGYZÉS PROGRAMOK MFT. % INTERMODÁLIS KÖZFORGALMI IPARI 83. ROP.ÉA. 1, Zászlóshajó LOGISZTIKAI TERÜLET KIALAKÍTÁSA projektjének FÉNYESLITKE ÉS KOMORÓ előkészítése, TÉRSÉGÉBEN. ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE BELSŐ 88. KÖZOP. 1, Főutak és ipari KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK, parkok közúti AZ IPARI ÉS LOGISZTIKAI kapcsolatainak BEFEKTETÉSEKKEL ÖSSZEHAGOLT kiépítése, FEJLESZTÉSE. ZÁHONY TÉRSÉGÉBEN A VASÚTI 89. KÖZOP. 17, Széles nyomtávú INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE vasúti gerinchálózat ( 100 AS FŐVONALON KÍVŰL), AZ rekonstrukciójának ÁRUFUVAROZÁSI HATÁRÁTMENETET megvalósítása BIZTOSÍTÓ SZÉLES ÉS NORMÁL NYOMTÁVÚ GERINC HÁLÓZAT, ÜTEMES FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN: 20,741 MEGHÍRDETETT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS PROJEKT MEGNEVEZÉS OPERATÍV PROGRAM KÓD SZÁMA EU. KV. ELŐIRÁNYZAT % % mft ZÁHONY TÉRSÉG KOMPLEX KÖZOP LOGISZTIKAI FEJLESZTÉSE PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KONSTRUKCIÓRA

41 ZÁHONY ÁTRAKÓKÖRZET FEJLESZTÉS FŐLÉTESÍTMÉNY JEGYZÉK S. sz. LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉS BECSÜLT ELŐIRÁNYZAT mft. MEGJEGYZÉS EPERJESKE NYITOTTKOCSIS ÖMLESZTETT ÁRU ÁTRAKÓ RAKODÓGÉPEINEK FEJLESZTÉSE, GÉPEK BESZRZÉSÉVEL 500 EPERJESKE DARUS ÁTRAKÓ REKONSTRUKCIÓ, EMELŐ ÉS HALADÁS HAJTÓMŰVEINEK CSERÉJÉVEL ZÁHONY VEGYIANYAG ÁTFEJTŐ FEJLESZTÉSE ÚJ FUNKCIÓK ELLÁTÁSÁRS, DERMEDŐ MEGFAGYÓ ÁRUFÉLESÉGEK ÁTFEJTÉSÉRE, KÖZÚTI KAPCSOLATTAL 162 RAKTÁROZÁSI KAPACITÁS BŐVÍTÉSE HŰTŐKAMRAS RAKTÁRBÁZIS ÉS KÖZVÁMRAKTÁR ÉPÍTÉSÉVEL, RAKTÁR REKONSTRUKCIÓVAL A TECHNOLÓGIÁKHOZ IGAZODŐ GÉPÉSZETI, VALAMINT TÉRFIGYELŐS RENDSZEREKKEL, EPERJESKE FEDETT KOCSIS ÁTRAKÓ PONK REKONSTRUKCIÓ ÉS TÁROLÁSI KAPACITÁSOK LÉTESÍTÉSE MŰTRÁGYA? VALAMINT SZEMES ÁRUFÉLESÉGEK RÉSZÉRE KÖZMŰVEL TÉRVILÁGÍTÁSSAL 360 ZÁHONY 500 AS RAKODÓ TERÜLETÉN A FEDETT ÉS NYITOTT TÁROLÓHELYEK MOBIL RAKODÓGÉPEINEK REKONSTRUKCIÓJA, BESZERZÉSE TECHNIKAI FEJLESZTÉSE,VALAMINT CSERÉJE, SPECIÁLIS MEGFOGÓ EMELŐ ESZKÖZÖKKEL, MŰSZEREZETTSÉGGEL 250 ZÁHONY PILLANGÓ RAKODÓN RO LA TERMINÁL KIÉPÍTÉSE, SZOLGÁLTATÁSOKKAL EGYÜTT 400 EPERJESKE ÁTRAKÓN KONTÉNER TERMINÁL LÉTESÍTÉS TISZTÍTÓ, JAVÍTÓ, NYILVÁNTARTÓ SZOLGÁLTATÁSSAL 740 ZÁHONY TENGELYÁTSZERELŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK BŐVÍTÉSE KÜLSŐ TÉRI CSEPPFOLYÓS GÁZT SZÁLLÍTÓ TARTÁLYKOCSIK ÁTSZERELÉSI HELYÉNEK KIALAKÍTÁSÁVAL 50 NYOMTÁVVÁLTÓ RENDSZER KIÉPÍTÉSE SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ KOCSIK RÉSZÉRE 120 KOCSI TAKARÍTÓ BÁZIS LÉTESÍTÉSE, AZ ÜRES SZÉLES KOCSIK KILÉPTETÉSÉHEZ ÉS MOSÁSÁHOZ 400 SZÉLES VONTATÓ JÁRMŰVEK REMOTORIZÁCIÓJA, A FELSZERELTSÉG KIEGÉSZÍTÉSE VASÚTI HÍDMÉRLEGEK REKONSTRUKCIÓJA, ÚJ MÉRLEGEK TELEPÍTÉSE 51 ÜZEMI KÖZLEKEDŐ UTAK ÉS KÖZÚTI KAPCSOLATAINAK REKONSTRUKCIÓJA A SZÜKSÉGES KORREKCIÓKKAL TÉRFELÜGYELETI ÉS BELÉPTETŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE, GYORS ADAT, KÉP ÉS HANG SZOLGÁLTATÁSSAL 60 KARBANTARTÓ BÁZISOK DIAGNOSZTIKAI RENDSZEREINEK FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉVEL 120 ÖSSZESEN TARTALÉK 10 % MINDÖSSZESEN ÉRC RAKODÓ DARUKCSERÉJE, MOBIL RAKODÓGÉPEK BESZERZÉSE AZ A B C ÉS D DARUPÁLYÁKRA ÚJ DARUK ÉPITÉSE, SPECIÁLIS ÁRUMEGFOGÓK BESZERZÉSE KÖZÚTI KISZOLGÁLÁSILEHETŐSÉG MÉRÉSTECNOLÓGIÁVAL TÁROLÁSI LEHETŐSÉGEK, VALAMINT COMAGOLÁS CÍMKÉZÉS FÓLIÁZÁS HOZZÁADOTT ÉRTÉKŰ TEVÉKENYSÉGEKHEZ KÜLÖNFÉLE ÁRU K SZÁMÁRA KORRÓZIÓÁLLÓ TETŐSZERKEZET ÉPÍTÉSE A KAPARÓLAPOS ÉS CSIGÁS RAKODÓKNÁL? VALAMINT A GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK DIESEL VILLÁS ÉS KANALAS RAKODÓTARGONCÁK, FORGÓRAKODÓ BESZERZÉSE, A RAKODÓK FELSZERELÉSE HELY MEGHATÁROZÓ ÉS ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ VAL AZ ABBAHAGYOTT RO LA SZÁLLÍTÁS ÚJRA INDÍTÁSA FELKÉSZÜLÉS A NAGYOBB KONTÉNER FORGALOMRA A CSEPPFOLYÓS GÁZ TENGELYÁTSZERELÉSE A HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN TÖRTÉNHET A NYOMTÁVVÁLTÓ RENDSZER PROTOTÍPUSA MŰKÖDIK AZ IDEIGLENES KOCSIMOSÓ HELYETT ÚJ SZÜKSÉGES ÚJ TÍPUSÚ DIESEL MOTOR KIVÁLASZTÁSA ÉS ADAPTÁCIÓ VASÚTI ÉS KÖZÚTI MÉRLEGEK A SÚLY MEGÁLLAPÍTÁSHOZ AZ ÜZEMI LÉTESÍTMÉNYEK, A TELEPÜLÉSEKKEL EGYÜTT VAGYONVÉDELEMI ÉS TECHNOLÓGIAI CÉLÚ ÁLLAPOTFELÜGYELET, SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS, LEKÉRDEZÉS

42 1. EPERJESKE NYITOTT KOCSIS ÖMLESZTETT ÁRU ÁTRAKÓ

43 SZÉLES NYOVTÁVÚ SZERELVÉNY BEÁLLITÁSA, A VAGONOK KIÜRÍTÉSÉRE

44 RAKODÁSI FOLYAMAT

45 EPERJESKE ÁTRAKÓN SZÉNRAKODÁS

46 2. EPERJESKE DARUS ÁTRAKÓ

47 DARUS ÁTRAKÁS

48 ÉRC ÁTRAKÁSA DARUVAL

49 3. ZÁHONY VEGYIANYAG ÁTFEJTŐ

50 MELEGÍTÉSES ÁTFEJTÉSI TECHNOLÓGIÁK

51 4. RAKTÁROZÁSI BÁZISOK

52 FEDETT MAGAS RAKTÁR

53 KÖZVÁM RAKTÁR

54 5. EPERJESKE FEDETTKOCSIS ÖMLESZTETT ÁRU ÁTRAKÓ

55

56 SZEMES TERMÉNY SZÁLLÍTÁSA KONTÉNERBEN

57 6. ZÁHONY 500 AS RAKODÓ

58 KISGÉPES RAKODÁS

59 7. ZÁHONY PILLANGÓRAKODÓ RO LA TERMINÁL

60 8. EPERJESKE DARUS ÁTRAKÓ KONTÉNER TERMINÁL

61 KONTÉNER TÁROLÁS

62 KONTÉNER KEZELÉS

63 KONTÉNER SZÁLLÍTÁS

64 9. ZÁHONY TENGELYÁTSZERELŐ

65 TENGELYÁTSZERELÉS

66 10. NYOMTÁV VÁLTÁS

67 KÉTNYOMTÁVÚ VASÚTI SZEMÉLYKOCSI KERÉK 1. TENGELY 2. KERÉK 3. RETESZELŐ SZERKEZET 4. GÖRGŐS CSAPÁGY 5. BURKOLAT 6. KÖPENY 7. TÁMGYŰRÜ 8. RUGALMAS BIZTOSÍTÓ HÜVELY

68 NYOMTÁVVÁLTÓ VASÚTI PÁLYASZAKASZ VASÚTI SZEMÉLYKOCSIHOZ

69 11. KOCSITAKARÍTÓ BÁZIS

70 TAKARÍTÓ ÁLLÁSOK

71 KOCSI MOSÓ

72 12. SZÉLES VONTATÓ JÁRMÜ REMOTORIZÁCIÓ

73 FŐDARABOK CSERÉJE

74 MŰSZEREZÉS ÉS DIAGNOSZTIKA

75 13. VASÚTI HÍDMÉRLEGEK FELÚJÍTÁSA, ÚJAK TELEPÍTÉSE

76 14. ÜZEMI KÖZLEKEDŐ UTAK ÉS KÖZÚTI KAPCSOLATAIANAK FELÚJÍTÁSA

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 122-140. o. Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások

Részletesebben

AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK FERIHEGY 3. TERMINÁL MEGÉPÍTÉSÉHEZ

AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK FERIHEGY 3. TERMINÁL MEGÉPÍTÉSÉHEZ MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK FERIHEGY 3. TERMINÁL MEGÉPÍTÉSÉHEZ BUDAPEST 2007, MÁRCIUS 5. BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN. PhD dolgozat. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A LOGISZTIKAI SZEREPKÖR JELENTŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZEGED PÉLDÁJÁN PhD dolgozat Témavezető: Dr. Mészáros Rezső akadémikus Készítette: Dr. Tráser Ferenc Szeged

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study

SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study 2011 SEPA Ipari területek megvalósíthatósági tanulmány SEPA Industrial Areas Feasibility Study Közép-Dunántúl Central Transdanubia A tapolcai volt honvédségi ingatlan együttes fenntartható fejlesztési

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása Dr. Bokor Zoltán 1 1. Nemzetközi logisztikai trendek és hatásuk az áruszállítási folyamatokra Az

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak)

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) A különböző vasúti hálózatok (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) vonali és hálózati hatékonysága, illetve a versenyképesség értelmezése a vasútnál hazai tapasztalatok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag Dél-Dunántúl JÖVŐTERV Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG Vitaanyag MSZP 2012 0 Tartalomjegyzék Előszó...2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK...21 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS...21 A RÉGIÓ ELHELYEZKEDÉSE...3

Részletesebben

A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4. Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5. Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7

A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4. Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5. Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7 Közútról Vasútra TARTALOMJEGYZÉK Előszó Oldal 3 A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4 Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5 Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7 Pultrans Kft./ Poranyagok

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája. Készítette: A Sárospataki Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás írója, szakmai tervezője:

Részletesebben

Ister-Granum. Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés

Ister-Granum. Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés Ister-Granum Vállalkozási - Logisztikai Övezet Határon átnyúló integrált területi beruházás Ex-ante értékelés Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés... 7 I. Gazdaságstratégiai vizsgálat... 20 I.1.

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben