Reflektorfényben Európa láthatatlan ágazata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reflektorfényben Európa láthatatlan ágazata"

Átírás

1 NB HU-C DOI: /67821 HU Reflektorfényben Európa láthatatlan ágazata Európai Bizottság Vállalkozáspolitika és Ipar Mechanikai, elektromos és távközlési berendezések osztálya A fém és fémtermékkészítő ipar Európai Unió, 2010 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett. Borító: Alfa Laval Nyomtatva Belgiumban. AZ EURÓPAI UNIÓ KIADÓHIVATALA L-2985 Luxembourg Európai Bizottság Vállalkozás és ipar A kiadvány finanszírozása az európai vállalkozások versenyképességét elősegíteni hivatott versenyképességi és innovációs keretprogram révén történt.

2 1. A láthatatlan ágazat 2. Alapvető statisztikai adatok 3. Erősségek és gyenge pontok 4. Lehetőségek és veszélyek 5. Versenypiaci helyzet 6. Kihasználandó kezdeményezések 7. Rendelkezésre álló szolgáltatások és finanszírozás Ezek a tájékoztató lapok a Keretszerződés alapján készült tanulmányok az ágazatok versenyképességének felmérésére az EU fém- és fémtermékkészítő iparának versenyképessége című tanulmány alapján jöttek létre. A tanulmányt az Európai Bizottság Vállakozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága felkérésére a Cambridge Econometrics, a Dán Technológiai Intézet és az IDEA Consult készítette.

3 1 A láthatatlan ágazat Az EU fém- és fémtermékkészítő iparának jellege A fémipart gyakran tekintik láthatatlan ágazatnak, noha tulajdonképpen egy hatalmas, Európa legtöbb városára és régiójára kiterjedő ágazatról van szó. Az európai polgárok többsége nagy valószínűséggel valamilyen fémipari vállalkozás közelében lakik. Bár számos nagyobb vállalatot is magában foglal, az ágazat túlnyomórészt kis- és középvállalkozásokból áll, amelyek olyan különböző ágazatoknak szolgálnak beszállítóként, mint a gépjármű-, repülőgép- és gépipar, a közlekedés, az építőipar és az élelmiszeripar. Ezek a kis- és középvállalkozások olyan jól beépültek az ipari ellátási láncba, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni róluk. Mivel a vállalkozások gyakran viszonylag kis méretűek, az ágazat láthatatlannak tűnik, ami súlyos gazdasági és pénzügyi következményekkel jár. Ezek a vállalatok jobb sorsra érdemesek. A fémipar valójában rugalmas, sokoldalú, innovatív, szolgáltatásközpontú és számos munkahelyet kínáló vállalkozásokból tevődik össze. Mi is e vállalkozások tényleges feladata? A fémipar technológiákat, szolgáltatásokat és felszereléseket biztosít valamennyi más ipari ágazatnak, és ezenkívül késztermékeket is gyárt. Kulcsfontosságú szerepet játszik az Unió ipari szerkezetében. A beszállítói (az acél- és színesfémipar) és az ügyfelei (a feldolgozó ágazatok széles skálája) között elhelyezkedő fémipar alapvető kapocs az EU feldolgozóipari ellátási láncában. Az ágazat tevékenységei többek között a következőkre terjednek ki: Acéltermékek gyártása, ami alapvető fontosságú a magas- és mélyépítőiparban. Tárolóedények, tartályok, gőzfejlesztő kazánok gyártása a feldolgozóipar számára, mint például az élelmiszer-, vegyipar és a gyógyszeripar. Fémtermékek gyártása, például evőeszközök, drótok és rugók, csavarok, anyáscsavarok, lakatok és zárak, valamint szerszámok.

4 A fémipart a termék, a folyamat és a piacok függvényében az alábbi négy alágazatra oszthatjuk: Fémfeldolgozás (fémek öntése, kovácsolása és bevonása). Többnyire kisvállalkozásokról van szó, amelyek a 27 tagú EU területén igen elterjedtek. Fémszerkezetek, gyakran szoros kapcsolatban az építőiparral. Kazánok, fémkonténerek és csomagolóanyagok. A méretgazdaságosságból kifolyólag ezek a vállalkozások gyakran nagyobbak. Fémtermékek gyártása különböző nagyságú és típusú vállalkozásoknál. VÁLLALATOK RÉSZESEDÉSE A 27 TAGÚ EU FÉMMEGMUNKÁLÓ IPARÁBAN TERMÉKCSOPORTOK SZERINTI LEBONTÁSBAN, 2006 A 27 TAGÚ EU FÉMMEGMUNKÁLÓ IPARÁNAK TERMELÉSE TERMÉKCSOPORTOK SZERINTI LEBONTÁSBAN, 2006 Fémtermékek, 25% Fémtermékek, 24% Kazánok, konténerek, csomagolóanyagok, 4% Fémfeldolgozás, 41% Kazánok, konténerek, csomagolóanyagok, 12% Fémfeldolgozás, 40% Fémszerkezetgyártás az építőipar számára, 30% Fémszerkezetgyártás az építőipar számára, 24% Összesen = vállalat Összesen = 506 milliárd euró Forrás: Eurostat; EK számítások Forrás: Eurostat; EK számítások A pénzügyi világválság többféle módon sújtotta a fém- és fémtermékkészítő ipart: Termeléscsökkenés. A gépkocsiágazatban az autók bezúzásáért fizetett támogatások közvetett hatása. Elbocsátások, bár nem álltak összefüggésben a termelés visszaesésével. Számos vállalatnak sikerült megőriznie a szakképzett személyzetét, így kitűnő kiindulási helyzetben találják majd magukat, amint a kereslet növekszik. Ár- és költségcsökkenés: Egyrészt magasabb energia-, és anyagköltségek, valamint az egyéb alapanyagok megnövekedett ára; másrészt nagy nyomás a végfelhasználók részéről, hogy csökkentsék az eladási árakat. Az ágazatban jelen lévő nagy számú kis- és középvállalkozást sújtja a csökkent fizetőképesség, illetve a korlátolt hozzáférés a hitel- és tőkepiacokhoz.

5 2 Alapvető statisztikai adatok Tények és számok A fémipar az EU gazdaságának jelentős mozgatórugója és az egyik legfontosabb munkáltatója. Az uniós feldolgozóipar egyik alapvető részét képezi, és teljesítményében felülmúlja a legtöbb feldolgozóipari ágazatot. Az Unió fémipara szolgáltatja a feldolgozóipar által előállított hozzáadott érték 10%- át, és az ipari termelés 7,5%-át teszi ki. Az acél és a fém alapanyagok ágazata az ipari össztermelés 5%-át adja. 177 milliárd eurójával a fémipar 2006-ban az EU feldolgozóipara által előállított teljes hozzáadott érték 10%-át tette ki, míg 60 milliárd eurós bruttó működési eredménye a teljes gyáripari termelés 9,5%-a volt. Mivel mindkét érték magasabb volt, mint a fémipar részesedése az EU feldolgozóipari ágazatában, így az iparág a hozzáadott érték uniós bajnoka lett. A fémipar szerényebb eredményeket mutat fel a termelékenységet illetően (2006 ban a teljes feldolgozóipar termelékenységének körülbelül 91%-át tette ki). Bruttó működési rátája ugyanakkor 27%-kal meghaladja a teljes feldolgozóiparét. A fémmegmunkáló ipar az uniós feldolgozóipar legfontosabb munkáltatója. Az ágazat a hozzáadott érték 10%-át, a foglalkoztatás 12,5%-át és a feldolgozóipari vállalatok 20%-át teszi ki ban termelésének értékét 530 milliárd euróra becsülték. Az ágazat nagyrészt kis-és középvállalkozásokból áll, ami Európa-szerte fémipari vállalatot jelent. E vállalatoknak körülbelül 90%-a kevesebb mint 50 munkavállalót foglalkoztat. Következésképpen az ágazat jóval széttagoltabb, mint a hozzá szorosan kapcsolódó motorgépjármű-vagy fémalapanyag-ipar. A gépjárműiparban például 10 gyártó tartja kezében a személygépkocsik piaci részesedésének közel 90%-át. A fémipar Európa-szerte biztosít munkalehetőségeket. Körülbelül 4,2 millió munkavállaló dolgozik ebben az ágazatban, ami a teljes feldolgozóipari foglalkoztatottság 12%-át teszi ki. A munkaerő termelékenysége alacsonyabb, mint a feldolgozóipar egészében, ami az ágazat munkaigényes jellegével magyarázható (a 27 tagú Unió átlaga euró). A 25 tagú EU egészében a bruttó működési ráta mintegy 12%, a munkaerő termelékenysége munkavállalónként körülbelül euró (ez a munkavállalónkénti befektetés szempontjából kétszer vagy háromszor kevesebbet jelent, mint a vegyiparban vagy az fémalapanyag-iparban).

6 Az ágazatban a fémfeldolgozás van túlsúlyban; a fémiparban a termelés, a munkahelyek és a vállalatok körülbelül 40%-át teszi ki. A legkisebb ágazat a kazánok, csomagolóanyagok és konténerek gyártása, a fémipari vállalatok csupán 4%-ával és a termelés 11-12%-ával. A tárgyi eszközökbe való teljes befektetés nagyobb, mint az alapfémekbe, gépiparba és elektrotechnikába, de kevesebb, mint a vegyiparba és a motorgépjármű-iparba ban épphogy meghaladta a 21 milliárd eurót, vagyis kétszer annyi volt, mint az alapfémekbe való befektetés. Míg a legtöbb más ágazatban már a gazdasági válság előtt csökkent a foglalkoztatottság, a fémipar addig egyenletes foglalkoztatásnövekedést mutatott és 2006 között a foglalkoztatás 8%-kal nőtt, ami új munkahelyet jelentett. A fémipar nagy acélfogyasztó, az EU ban megtermelt nyersacél kétharmadát emészti fel. Az építőipart leszámítva a fémipar több vállalkozást számlál, mint bármely más gépipari vagy feldolgozóipari ágazat. A fémipari ágazat az uniós feldolgozóágazat 20%-át teszi ki, míg az elektrotechnika a 9%-át és a fémalapanyagok csupán 0,5%-át. Összehasonlító adatok A fémipar a 27 tagú EU-ban a feldolgozóipari termelés 7,5%-át és a teljes feldolgozóipari hozzáadott érték 10%- át teszi ki. A fémalapanyagok a feldolgozóipari termelés körülbelül 5%-ának felelnek meg. A fémipar jelentősebb, mint a fémalapanyag-ipar, mind a termelés, mind pedig a foglalkoztatás részesedése tekintetében. A termelési részesedése a teljes feldolgozóipari ágazatban 7,5%, míg a fémalapanyagoké 5%. Foglalkoztatási részesedése 12% feletti, míg a fémalapanyag-iparban ugyanez az arány 2%. Az ágazat nagyobb foglalkoztatási részesedést képvisel, mint a gépjárműipar, amely 7%-ot tesz ki. Az ágazaton belül a munkavállalók 44%-a a fémfeldolgozásban dolgozik, míg 29%-uk a fémszerkezetgyártásban. Míg más ágazatoknak, mint például a motorgépjármű-iparnak nagyobb lehet a feldolgozóipari részesedése (fémipar: 7,5%, motorgépjármű-ipar: 11%), addig a fémipar képviseli a legnagyobb foglalkoztatási részesedést (több mint 12%). Európai körkép Németország a fémipari termékek legjelentősebb gyártója; utána következik Olaszország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Spanyolország (a továbbiakban: az 5 tagú EU). Németországban a fémmegmunkálás feldolgozóipari részesedése közel 20%-os. Az EU-ban a fémipari termékek kereskedelmét 5 8 tagállam tartja kezében. Az 5 tagú EU az export- és importforgalomnak valamivel több mint 50%-át képviseli. Németország és Olaszország a legnagyobb exportőrök uniós és nem uniós országokba egyaránt; Németország az összes kivitel 21%-át biztosította 2008 ban, Olaszország pedig 13%-át. A termelés körülbelül 75%-a az 5 tagú EU ból származik. Németország és Olaszország a fémfeldolgozásnak és fémtermékek termelésének 50%-át adja. A négy alágazat teljesítménye 2006-ban a 27 tagú EU fémiparában a hozzávetőleg vállalkozásban: A fémfeldolgozás dominál, amely a termelés és a foglalkoztatás 40%-át tette ki (fémek öntése, kovácsolása és kezelése). Mind a fémtermékek (szerszámok, fém késztermékek, általános fémáru), mind a fémszerkezetek gyártása a termelés 25%-át tette ki, bár az utóbbi jóval munkaigényesebb: kétszer annyi munkavállalót foglalkoztat, mint a fémtermék-gyártási ágazat. A fémtermékek gyártása 14%-os bruttó működési aránnyal * az Unió legnyereségesebb és legtermékenyebb alágazata. A kazánok, fémtartályok és csomagolóanyagok alágazata a legkevésbé nyereséges ágazat, bár a munkaerő termelékenysége jó. Ennek az alágazatnak a bruttó működési aránya 8,6%. A munkaerő termelékenysége ebben az alágazatban munkavállalóként euró, míg a fémmegmunkáló iparban az átlagos termelékenység euró. * [A működési eredmény] aránya a forgalomhoz.

7 3 Erősségek és gyenge pontok A rejtett ágazat ereje A fémipar egyik legjelentősebb előnye abban áll, hogy Európa legtöbb régiójában megtalálható, és munkalehetőségek, képzések és perspektívák széles skáláját nyújtja. A gyakran csoportokba tömörülő kis- és középvállalkozásokból álló ágazat sokoldalú és rugalmas ipari ágazat, amely könnyen alkalmazkodik a különböző körülményekhez. Kulcsfontosságú ágazat: A fémipari ágazat a legtöbb uniós országban megtalálható, és (Németországot kivéve) a 10 vagy kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikrovállalkozások túlsúlya jellemzi. Ezek a mikrovállalkozások teszik ki az ágazat vállalkozásainak 80%-át. A kis méretű, gyakran családi tulajdonban lévő vállalkozások túlsúlya egyaránt tekinthető erősségnek és gyenge pontnak. Szerkezeti szilárdság: Az ágazatot nem sújtja a kapacitástöbblet problémája, amivel a többi ágazatnak számolnia kell. Munkahelyteremtés: A fémipari ágazatban magas a foglalkoztatás aránya: a 27 tagú EU feldolgozóipari munkaerejének 12%-át teszi ki. Hozzáadott érték: Az ágazat teljesítményében felülmúlja a többi uniós feldolgozó ágazatot a bruttó kibocsátás és a gyártási forgalom viszonya tekintetében. Az ellátási lánc és a kapcsolódó iparágak földrajzi közelsége lehetővé teszi a fémipari ágazat számára, hogy gyors, megbízható és rugalmas legyen. A fémipar erősen szakosodott és képes könnyen alkalmazkodni a változásokhoz. Magas szintű, minőségi termelést biztosít, és a piac legfelső szegmensében erős pozícióval rendelkezik. Hatékonyan használja fel a nyersanyagokat és nagy mértékű újrahasznosítást alkalmaz. Tevékenységeiben nagy hangsúlyt fektet a technológiára és stratégiáját az innovációra alapozza. A fémipar legfőbb gyenge pontja a szerkezete. Bár a kis- és középvállalkozások nagy aránya számos előnyt nyújt, ugyanakkor széttagolt ágazatot eredményez a beszállítókkal és az ügyfelekkel szemben.

8 Egyéb sebezhető pontok Acélfogyasztás: A fémipar más erőforrások mellett nagy mennyiségű acélt emészt fel. Az ágazat használja fel az Unióban termelt nyersacél kétharmadát. Az ágazatnak ésszerű árakon kell acélhoz és más erőforrásokhoz például vasérchez jutnia, mert EU-szinten a munkaerőköltségek terén nem versenyképes, és nem képes méretgazdaságosságot megvalósítani, mint a beszállítói, nevezetesen az acélművek. Kétoldali nyomás: A fémipar a fő energia-, acél- és más fémbeszállítóktól vásárol, és a fő beruházási javak gyártói, például a gépjárműipar számára értékesít. Mivel ezek a beszállítók és ügyfelek nagy vállalkozásokkal is rendelkeznek, a fémmegmunkáló ipar egyre nehezebben tudja irányítani sorsát és befolyásolni az üzleti környezetet. A kis- és középvállalkozások a különösen az acélbeszállítók részéről tapasztalható alkudozás nyomása alá kerülnek. A fémmegmunkáló ipar erősen munkaigényes, ami versenyhátrányba hozza, mivel a munkaerőköltségek a kínai és indiai konkurencia munkaerőköltségeivel összevetve az Unióban viszonylag magasak. Energiaellátás: Az energiaár egyre jelentősebb versenyképességi tényező, különösen a felemelkedő országokkal szemben. Hozzáférés a tőkepiacokhoz: A fémipar a bankokhoz fordul, hogy tevékenységét finanszírozza, ami korlátozza növekedési és innovációs potenciálját. Imázsprobléma: Általános felfogás, hogy a fémipar kevéssé vonzó munkahelyeken zajló kemény munkát jelent; pedig a legtöbb vállalkozás ma már sokkal inkább agymunkára, mint kézi munkára támaszkodik.

9 4 Lehetőségek és veszélyek A globális tendenciák figyelembe vétele giovannialfieri.com és az ANIMA, az Olasz Gépjármű-és Gépipari Egyesületek Szövetsége szíves engedélyével. Az európai feldolgozóipar ma példátlan kihívásokkal néz szembe. A gazdasági világválság és az üzleti környezetre, az ipari termelésre és a bizalomszintekre gyakorolt dominóhatása következtében a fémiparnak gondosan újra kell értékelnie prioritásait. Lehetőségek Fokozott konszolidálás a kritikus tömeg elérése érdekében. A piacfelügyelet javítása a szabályozások jobb érvényesítésének támogatására. Fokozott versenyképesség a szellemi tulajdon hatékonyabb védelme révén. Kedvezőbb energiahatékonysági megoldások. Az új technológiáknak köszönhetően jobb termékek és szolgáltatások. Innovációs együttműködések és hálózatok. Növekvő piacok olyan iparosodó országokban, mint Brazília, India és Kína. A helyi vállalkozások nemzetközivé tételének továbbvitele. A specializált piaci szegmensekhez való eljutás képessége a technológia fokozott fejlesztése révén, és ezzel magasabb haszonkulcsok elérése. Lehetőségek Fémfeldolgozás Fémszerkezetgyártás Kazánok, konténerek, csomagolóanyagok Fémtermékek Fokozott konszolidáció X X X X A piacfelügyelet javítása a szabályozások jobb érvényesítésének támogatására X X X X Modern SZTJ-rendszer X X X X Kedvezőbb energiahatékonysági megoldások X X Jobb termékek a segítő technológiák révén X X Innovációs hálózatok, partnerségek és együttműködés X X X X

10 Veszélyek A fémmegmunkáló ipar szavát sokszor elfojtják a nagyobb beszállítók és ügyfelek. Az EU népességnövekedése egyre fokozott képzett munkaerőhiányt idéz elő. Nehéz hozzáférés a pénzügyi forrásokhoz: a bankok garanciákat kérnek, és egyes kisvállakozások tulajdonosainak még a saját házukra is jelzáloghitelt kell felvenniük. Alacsony költségű országokkal szembeni verseny, ahol a termelés folyamatosan növekszik. A háztartáshoz, gépjárműiparhoz, háztartási gépekhez és egyéb készülékekhez kapcsolódó európai termékek iránti csökkenő kereslet. A pénzügyi válság még tovább csökkenti az ipari keresletet. A szakértelem és a szellemi tulajdonjogok megfelelő védelmének hiánya. Veszélyek Fémfeldolgozás Fémszerkezetgyártás Kazánok, konténerek, csomagolóanyagok Fémtermékek Demográfiai változás X X X X Merev társadalmi szerződések X X X X Növekvő termelés a fejlődő országokban X A nyersanyagok növekvő költségei X X X X A tulajdonjogok és a szakértelem védelme X X X X Rejtett ágazat X X X X

11 5 Versenyhelyzet Kihívások és kilátások A fémipar versenyképességét nagyban befolyásolják erőteljes partnerei az ágazat ellátási láncában, azaz többek között a fémbeszállítók és a végfelhasználók. A fémipar számos kihívással néz szembe a versenyképesség terén. Árnyoldalak Az ágazat több szabályozhatatlan gazdasági tényezőnek van alárendelve, mint a hitelszűke, a recesszió, az acélárak és a nyersanyagokhoz való hozzáférés. Ellátási láncbeli megrendelői egyre növekednek, és így jóval erősebb partnerekké válnak. A végtermékek mint például az ellátási láncbeli megrendelő ügyfelek által gyártott személygépkocsik iránti kereslet csökken. A felhasználóipari termelés felé hajló tendencia és az acélgyártók bekapcsolódása veszélyezteti a kisebb méretű kis és középvállalkozásokat. Az ágazatnak nehezére esik megerősödni mind szerkezeti okoknál fogva, mind pedig a magas szintű specializáció miatt. A vállalatok mérete és jellege nehezíti a méretgazdaságosság megkezdését. A kutatás és fejlesztés elengedhetetlen az ágazat fennmaradásához, ugyanakkor csak kevés vállalkozás rendelkezik a finanszírozásukhoz szükséges erőforrásokkal. A pénzügyi források időnként nehezen teremthetők elő. Az ágazatnak javítania kell a kapcsolatait és a kommunikációt a teljes ellátási lánccal, ha ösztönözni kívánja a hatékony innovációt. Az előírásoknak való megfelelés drága és időigényes. A szellemi tulajdon védelmét célzó gyakorlatba befektetett tőke és idő a fémipart nagyobb vállalkozásokkal szemben hátrányos helyzetbe hozza.

12 A feltörekvő gazdaságok jelentette verseny következtében megnőtt a hasonló, alacsony költségű fémtermékek és késztermékek behozatala. Mivel az EU az egészségre és biztonságra, a kibocsátásokra és minőségi előírásokra vonatkozóan szigorúbb szabályokkal rendelkezik, mint a világpiac más résztvevői, az ágazat versenyképessége csökken. Nincsen elegendő magasan képzett munkavállaló, akik működtetnék az új technológiákat és előmozdítanák az innovációt. A kis és középvállalkozások adminisztrációs költségei aránytalanul magasak. Fényesebb kilátások a jövőben Az ágazat alapvető szerepet játszik az ellátási láncban fő ügyfeleinek összekapcsolásában. E kapocs nélkül az ellátási lánc felbomlana. Külföldi vállalkozások új ötleteket és módszereket vezettek be, és új technológiát terjesztettek el az ellátási láncban ot megelőzően jelentős növekedés volt tapasztalható a hozzáadott értékkel rendelkező kivitelben. Az euró gyengülése fellendítheti az export növekedését: a tárgyi eszközök és a tartós fogyasztási eszközök olcsóbbak a világpiacokon. Az olajár csökken, és úgy tűnik, hogy a nyersanyagok is olcsóbbak lesznek. A környezetvédelemre irányuló, növekvő számú kezdeményezések új lehetőségeket teremtenek. A kis és középvállalkozások túlsúlya azt jelenti, hogy ezek a vállalkozások hozzáigazíthatják a termelést az ellátási lánc résztvevőinek egyre összetettebb igényeihez. Egészében véve a fémipari termékek könnyen újrahasznosíthatók. A globalizáció ösztönzi a vállalatok specializációját és innovációját. A folyamatos innovációnak köszönhetően az ágazat nehezen lemásolható, egyedi termékeket gyárt. A munka termelékenysége növekszik.

13 6 Kihasználandó kezdeményezések Az ágazat jövőjéért Összeolvadások felvásárlások és stratégiai partnerségek Megerősítenék a fémipar alkupozícióját és lehetővé tennék számára, hogy egyenrangú partnerként jelenjen meg a kereslet és a kínálat jelentősebb, a feldolgozóipari lánc két végén elhelyezkedő tényezőivel szemben. Az ágazatnak így lehetősége nyílna rá, hogy csökkentse a bekerülési költségeket és növelje a termékárakat. Ez a lehetőség emellett szabad utat nyitna a nemzetközi partnerségi projektek, többek között az EU hetedik kutatási keretprogramja által finanszírozott projektek számára. Információ- és tudásmegosztás Hasznos lenne olyan információs fórumokat és programokat szervezni, amelyek kimondottan a kis- és középvállalkozásokat célozzák meg. A fémiparnak azonosítani kell a bevált módszereket, sőt alkalmanként meg kell bizonyosodnia arról, hogy az ugyanahhoz a vállalathoz tartozó gyártó üzemek hasznos információikat megosztják egymással. Következésképpen a regionális döntéshozóknak nagy súlyt kellene fektetniük olyan szakértői csoportok és más szervezetek létrehozására, amelyek képesek közvetítőként eljárni az információcserében. Innováció Javítani kell a kis- és középvállakozások innovációs feltételein, és ehhez növelni kell a kkv-k képviselőinek szerepét az új programok kidolgozásában. A versenyképességi és innovációs keretprogram jól alkalmazható a fémipar nagyobb vállalkozásainak esetében, a kisebb cégeket azonban szintén fontos tájékoztatni annak programjairól. Az egyetemeknek növelniük kell a kis- és középvállalkozások felé irányuló tudástranszfert. Ebben a tekintetben a fent említett csoportok igen hasznosak lehetnek. Szakképzett munkaerő létrehozása Óriási szükség van mérnökökre, tervezőkre és vezetőkre, akik fel tudják venni a versenyt olyan iparosodó országokkal, mint Kína. A tagállamoknak és az ágazatnak nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a munkástól a projektvezetőig mindenkire kiterjedő, az egész életen át tartó tanulást ösztönző programokra. A mérnöki képesítések EU-szintű elismerése elősegítené a szakértők mobilitását Európában. A kék kártya * irányelvet fel kellene használni a harmadik országokból származó szaktudás idevonzására. Ha az ágazat magához kívánja vonzani ezeket a szakembereket, * A Tanács május 25-i 2009/50/EK irányelve

14 akkor azoknak tudniuk kell, hogy a fémiparban a technika nemcsak a gépjárműipari alkatrészek gyártását foglalja magában, hanem a jól megtervezett, nagyobb teljesítményű, könnyebb személygépkocsik létrehozását is. Ez az információ a márkaépítés és a reklám útján terjeszthető. A pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés A válság megnehezítette a pénzügyi eszközökhöz való hozzájutást. Ösztönözni kell a bankokat, hogy jelentősen javítsanak kínálatukon a feldolgozóipar egésze, és ezen belül a fémmegmunkáló ipar számára, amely oly sok kisés középvállalkozást foglal magában. Kezdeményezésekre van szükség, hogy a fémipari vállalkozásokhoz biztosan eljusson az uniós és nemzeti finanszírozási lehetőségek híre. Képzési programok kellenek, amelyek bemutatják a vezetőknek, hogyan lehet pályázni pénzügyi támogatásokra; és kezdeményezéseket kell indítani az ágazat tőkeáramlásának vizsgálatára. Éghajlatváltozás Az éghajlatváltozásra összpontosuló fokozott nemzetközi figyelem nagy lehetőséget rejt magában a fémipari ágazat számára, amely eredményesen igyekszik energiahatékony és környezettudatos lenni. Az ágazatban használt alkotóelemek gyakran közvetlenül befolyásolják a kulcsfontosságú végtermékek energiahatékonyságát, mint a kohókét, hozzájárulva ezzel az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Az ipar, a tagállamok és az EU szintjén alkalmazandó stratégiák közé tartozik a kutatásba és fejlesztésbe való befektetés ösztönzése. Az uniós és nemzeti politikáknak meg kellene vizsgálniuk, hogyan lehetne egyrészt aktívan bevonni a kis- és középvállakozásokat a kutatóhálózatokba; másrészt segíteni őket a környezetvédelmi rendelkezések által előírt adminisztratív terhek kezelésében; harmadrészt szorgalmazni a szén-dioxid-kibocsátási szabályok nemzetközi összehangolását; végül pedig javítani az uniós energiapiac hatékonyságát. Célzottabb politikát kell kidolgozni a kis- és középvállalkozások szükségleteinek kielégítésére, többek között javítani kell a kutatásban és fejlesztésben való részvételük feltételein. Kína növelni kezdte a specializálódását, miközben az uniós ipar csökkentette a befektetéseket. Láthatóság: Az Európai Bizottságnak jobban oda kell figyelnie a fémiparra. A fémiparnak részt kellene vennie az európai technológiai platformokon, ahol találkoznak a vállalkozások, kutatóintézetek, a pénzvilág és a szabályozó hatóságok annak érdekében, hogy egy közös kutatási napirendet fogalmazzanak meg, és a magán- és közszektor erőforrásait mozgósítsák. Energia: Európának stabil villamosenergia-ellátásra, fenntartható politika bevezetésére és jól működő belső energiapiacra van szüksége. Elsősorban a fémiparnak kell energia-ellátását versenyképes árakon fenntartania. Versenypolitika: A versenyhatóságoknak gondosan figyelemmel kell kísérniük a visszaéléseket, amelyek a beszállítók és az ügyfelek vállalkozásai illetve az ágazat vállalkozásai közötti méretkülönbségből adódhatnak. A szellemi tulajdonjog védelme: A szellemi tulajdonjog védelme nincs mindig kellően biztosítva. Érvényesítése ugyanakkor alapvető fontosságú a szabadalmak védelmében és a hamisított termékek uniós piacokra kerülésének megakadályozásában. A szellemi tulajdonjogok érvényesítése kulcsfontosságú, ha a vállakozások hasznát akarják látni a kutatásnak és fejlesztésnek, és egyben tovább kívánják ösztönözni ezeket.

15 7 Elérhető szolgáltatások és finanszírozás Fő finanszírozási lehetőségek FMMI A fémipar nagyrészt kis és középvállalkozásokból tevődik össze, amelyek gyakran nem rendelkeznek a szükséges eszközökkel a kutatásba és fejlesztésbe való befektetéshez. Az EU több szolgáltatásokat és finanszírozást kínáló szervvel rendelkezik, a kis és középvállalkozások azonban nincsenek mindig tudatában annak, hogy ilyenek léteznek. E szolgáltatások és finanszírozások egy része a kisvállalkozásokat célozza meg az új tagállamokban, mások a munkahelyteremtést ösztönzik vagy a vezetőket kívánják a mikrofinanszírozási lehetőségek felé irányítani. Access2finance Tanácsadó szolgálat a kis és középvállalkozások számára az uniós finanszírozásról, többek között információk az igénybevehető támogatásokról és segítség a támogatás igényléséhez. Minden tagállamban nemzeti kapcsolattartó pontokkal rendelkezik. Enterprise Europe Network Segíti a kisvállalkozásokat, hogy a lehető legjobban kihasználhassák az Európában megjelenő üzleti lehetőségeket: tájékoztatást nyújt az uniós jogszabályokról, üzleti partnereket keres, kutatási és innovációs kapacitásokat fejleszt, és bevonja a szakpolitikák kidolgozásába a kis és középvállalkozásokat és az üzleti szereplőket. Az Enterprise Europe Network a kapcsolattartó pontok legnagyobb uniós hálózata. A kis és középvállalkozásoknak szóló európai portál Az Európai Bizottság által létrehozott portál könnyű hozzáférést biztosít a kis és középvállalkozásokat érintő uniós politikákra és kezdeményezésekre vonatkozó információkhoz. Ezenkívül linkeket biztosít különböző finanszírozási lehetőségekhez is. A vállalkozási és innovációs program A versenyképességi és innovációs keretprogram három programja közül ez érinti leginkább a fémipari vállalkozásokat. Jelentős környezeti előnyöket biztosító technikai projekteket támogat.

16 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Tudásmegosztást és kutatási együttműködést biztosít, amelyre elsősorban az új tagállamokban van szükség. A figyelem központjában a kis és középvállalkozások állnak, illetve az, hogyan javítható a regionális és helyi környezetük; emellett a vállalkozó készség, az innováció és a versenyképesség, valamint a régióközi és a határokon átnyúló együttműködés. Az Alap ugyancsak nagy hangsúlyt helyez a humán erőforrásokba való beruházásokra. Európai Szociális Alap (ESZA) Az elsősorban új tagállamoknak szánt alap a szakképzett munkaerőre teszi a hangsúlyt. Támogatja a képzést, az oktatást és foglalkoztatottságot. A támogatás tagállamokon és régiókon keresztül is igénybe vehető. Feladata a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése; a foglalkoztatáshoz való hozzáférés elősegítése; a hátrányos helyzetűek hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelem; valamint az oktatási és képzési rendszerek javítása. Az európai mikrofinanszírozási intézmények támogatására irányuló közös fellépés (JASMINE) Az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap kísérleti kezdeményezése, a JASMINE hozzáférést biztosít a pénzügyi forrásokhoz kisvállalkozások és önálló vállalkozást tervező munkanélküliek számára. Minden tagállamban elérhető. Mikro, kis és középvállalkozásokat támogató közös európai források (JEREMIE) A JEREMIE program mind a 27 tagállamot lefedi; célja, hogy javítsa a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést, különös tekintettel a mikrohitelre, a kockázati tőke finanszírozására, a garanciákra, és egyéb innovatív finanszírozási formákra. Támogatja a kezdő vállalkozásokat, a technológiaátadást, a technológiai és innovatív forrásokat és a mikrohitelt. is JEREMIE.htm LIFE+ Környezetvédelmi politika és irányítás Jelentős környezeti előnyöket biztosító technológiai projekteket támogat, például az eljárások vagy a hatékonyság növelését. Hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram A keretprogram a fémipar nagy ágazati vállalkozásainak, valamint kis és középvállalkozásainak szánt programokat tartalmaz. Programtémák: együttműködés, ötletek, személyek és képességek. Az uniós finanszírozási lehetőségek Cordis gyakorlati útmutatója (lásd fent) hozzásegíti a pályázókat, hogy könnyebben megtalálják az őket leginkább érdeklő információkat a kutatás és innováció finanszírozási lehetőségeiről. A támogatási útmutató az uniós finanszírozási lehetőségek útmutatója az Európai Bizottság különböző politikai területei szerint. Konkrét területhez kapcsolódó finanszírozási lehetőségek Tudásmegosztás és kutatási együttműködés. Lásd: versenyképességi és innovációs keretprogram Munkahelyek. Lásd: Európai Szociális Alap. A pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés. Lásd: versenyképességi és innovációs keretprogram, és különösen a gyorsan növekvő és innovatív kkv k támogatására létrehozott eszköz (GIF) és a kkv garanciakeret (SMEG). Lásd még a JEREMIE programot és a JASMINE programot. Éghajlatváltozás. Lásd: Life+; a versenyképességi és innovációs keretprogram öko innovációs programját és az ERFA programot. FMMI

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az EU bankjaként gazdaságilag életképes, fenntartható beruházásokat finanszírozunk, támogatunk szaktudásunkkal Európa határain belül és túl. Az EU 28 tagállamának

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban Hazai kkv-politika Értékelés és lehetséges kitörési pontok M helymunka 2010. március 27. Némethné Gál Andrea Modern Üzleti

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI ÍRORSZÁG NEMZETI HELYREÁLLÍTÁSI TERV Fiatal, jól képzett munkaerő Szerencsés demográfiai összetétel Kiváló minőségű infrastruktúra Nyitott gazdaságpolitika

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12.

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. VÁLSÁG PÉNZ MUNKAHELY PIAC Válságkezelés szűk keresztmetszetek feloldásával 1. Pénz 3. Piac

Részletesebben

f nnt artható gazdaságot

f nnt artható gazdaságot A Small Business Act üzenete a döntéshozóknak és a hazai KKV szektornak Borbás László adjunktus Óbudai Egyetem KGK SZVI Mottó: Egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Neked miért van három tornacipőd? (Sándor

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Misszió Munkánkkal hozzájárulunk a nemzetgazdaság és a magyar társadalom fejlődéséhez a külföldi működőtőke bevonásával, új

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Projekt összefoglaló:

Projekt összefoglaló: Az ajánlattevői oldal szerepe a zöld beszerzésekben, az EFFECT projekt bemutatása Kovács László, ELMŰ Nyrt. beszerzési igazgató Energia-hatékony közbeszerzési eljárások a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésért

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

20 éves az EU Margaréta, az Európai Unió ökocímkéje

20 éves az EU Margaréta, az Európai Unió ökocímkéje 20 éves az EU Margaréta, az Európai Unió ökocímkéje A cikk a www.ecolabel.eu honlapon megjelenő News Alert January alapján készült. 20 éves az EU ökocímke Az Európai Uniós címke 20. évfordulójának tiszteletére,

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Aktuális, önkormányzatokat és a gazdaságot érintő általános helyzet és a várható változások, hosszú távú kormányzati elképzelések

Aktuális, önkormányzatokat és a gazdaságot érintő általános helyzet és a várható változások, hosszú távú kormányzati elképzelések Aktuális, önkormányzatokat és a gazdaságot érintő általános helyzet és a várható változások, hosszú távú kormányzati elképzelések dr. Szöllősi László helyettes államtitkár 2011. október 26. Stratégiák,

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben