Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program"

Átírás

1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Általános szakmai ismeretek modul

2 Modul megnevezése: Általános szakmai ismeretek modul 1. A program besorolása 1.1 Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasútüzemi technológiákra, többek között a biztonsági szabályokra vonatkozó ismeretek és eljárások, valamint az üzemeltetési szabályozás elméletének elsajátítása, a vasút üzemeltetésével kapcsolatos kockázatokra, valamint a kezelésükre szolgáló különböző eszközökre vonatkozó ismeretek és eljárások elsajátítása, az egy vagy több vontatási nemet meghatározó alapelvekre vonatkozó ismeretek és eljárások elsajátítása, a vonatokra, összeállításukra, valamint a vontatójárművek, vasúti kocsik és egyéb járművek műszaki előírásaira vonatkozó ismeretek és eljárások elsajátítása. 3. A program célcsoportja Olyan előzetes vasútszakmai ismeretekkel nem rendelkező munkavállalók, akik vasútijármű vezetői munkakört kívánnak ellátni, valamint olyan vasúti járművezetői engedéllyel rendelkező munkavállalók, akik további ismereteket kívánnak elsajátítani. 4. A program során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő a modul befejeztével legyen képes: a mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó különleges előírások, a mozdonyvezetői munka fontossága, valamint a szakmai és a személyes jellegű elvárások (hosszú idők a szolgálatban, az otthontól való távollét stb.) megértésére, a vonatkozó biztonsági szabályok alkalmazására, a vontató és vontatott járművek azonosítására, a munkamódszerek pontos ismeretére és alkalmazására, a referencia- és alkalmazási dokumentumok azonosítására,

3 a biztonság szempontjából lényeges feladatokkal összhangban lévő magatartások, szabályok alkalmazására, a személyi serüléssel járó balesetekre vonatkozó eljárások azonosítására, általában a vasút-üzemeltetéssel járó kockázatok felismerésére, a forgalombiztonságot szabályozó alapelvek alkalmazására, a műszaki és elektrotechnikai ismeretek alkalmazására. 5. Megszerezhető képesítés Megnevezése: - FEOR száma: - A modul önállóan járművezetői munkakör betöltésére nem jogosít. 6. A programba való bekapcsolódás feltételei 6.1. Végzettség középiskolai végzettség 6.2. Szakmai gyakorlat Egészségügyi alkalmasság 6.4. Előzetesen elvárt ismeret(ek) 6.5. Egyéb feltétel(ek) Vasút- egészségügyi érvényes alkalmassági határozat /a kategóriától függően - I., vagy II. munkaköri csoport szerinti vasútijármű vezetői munkakörre 203/2009. (IX.18) Kormányrendelet szerint/ - - a vizsgaidőpontjáig betöltött 20. életév - a magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete 3

4 7. A programban való részvétel feltételei 7.1. Részvétel követésének módja Az elméleti órákon képzési napló, a gyakorlatokon a gyakorlati képzés személyi naplója alapján Megengedett hiányzás A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet előírása szerint 7.3. Mulasztás pótlása 7.4. Egyéb feltételek Az elméleti órákat konzultációval, a gyakorlatokat azok teljesítésével kell pótolni. A képzésben résztvevő nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott szabadságvesztés, foglalkozástól, illetve járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt. 8. Tervezett képzési idő, intenzitás 8.1. Ebből: Összóraszám: 352 óra 8.2. Elmélet: 270 óra 8.3. Gyakorlat: 82 óra 8.4. Intenzitás Időtartam óra/hó A haladási ütemterv szerint 4 nap 9 hét 2 hónap 9. Csoportlétszám Minimális létszám: 1 fő Maximális létszám: 20 fő A gyakorlati oktatás csoportlétszáma: maximum 5 fő A gőzmozdonyokkal kapcsolatos ismeretek gyakorlati oktatásánál nem kell csoportbontást alkalmazni. 10. A képzés módszerei és formája Az elméleti órákat tanteremben elsősorban előadás, illetve frontális osztálymunka keretében kell megtartani. A gyakorlati jártasság megszerzése érdekében tartott kiscsoportos foglalkozások tantermi, tanműhelyi vagy üzemi környezetben kerülnek megtartásra. 4

5 A képzés besorolása: alapképzés A képzés megrendezési formája: csoportos 11. A képzés személyi és tárgyi feltételei A képzés személyi feltételei A képzés elméleti tárgyainak oktatóival szembeni követelmények: vasútszakmai elméleti oktatói képesítés; A képzés gyakorlati tárgyainak oktatóival szembeni követelmények: vasútszakmai gyakorlati oktatói képesítés; Az infrastruktúra ismeretekkel kapcsolatos tantárgyakat (vasútüzemi technológiák, vasúti pályákra vonatkozó ismeretek) infrastruktúra üzemeltetésében jártas vasútszakmai oktatónak kell oktatnia. A tűzvédelmi témaköröket tűzvédelmi képesítéssel rendelkező szakembernek kell oktatnia. A környezetvédelmi témaköröket környezetvédelmi képesítéssel rendelkező szakembernek kell oktatnia. A Jogi ismeretek témakört jogi-, munkajogi-, munkaügyi-, humánpolitikai ismeretekben jártas szakembernek kell oktatnia A képzés tárgyi feltételei Az elméleti órák: Létszámnak megfelelő oktatóterem, valamint a létszámnak megfelelő, jegyzetelésre alkalmas asztal és szék. Gyakorlati órák: Gyakorlatok teljesítéséhez oktatási helyszínt, járműve(ke)t és pályahasználatot kell biztosítani. Szemléltető anyagok, oktatási segédletek: Az oktatásokon a példák bemutatásához a tansegédletek kiegészülnek: a vasútvállalat idevonatkozó utasításaival, szabályzataival, ezekhez kapcsolódó segédkönyveivel, hivatalos közlönyökkel, szakkönyvekkel, jegyzetekkel, oktató CD-vel, videofilmmel, járműalkatrészekkel és berendezésekkel, élethű modellekkel. 5

6 Vizuális, audiovizuális eszközök: - írásvetítő, - projektor, - táblák, - televízió, videó, - oktatói számítógép Ajánlott szakirodalom: Bosnyák László: Villamos alapismeretek (MÁV Rt. 2000) Bencsik László: Vontatás mechanika és energetika (Közlekedési Dokumentációs Vállalat 1992) Orosz György: Műszaki kocsiszolgálat (Közlekedési Dokumentációs Vállalat 1991) Hámori István Varga Jenő: A gőzmozdony - Vasúti műszaki zsebkönyv (MÁV Zrt. 2010) Dr. Heller György - Rosta László: Vasúti fékberendezések szerkezete, üzeme és a karbantartás irányelvei I., II. (Közlekedési Dokumentációs Vállalat 1985) Bencsik László: Vasúti járművek fékberendezésének szerkezete és működése (MÁV Rt. 1999) Lovas József Mezei István: Vasúti dízeljármű-vezetők zsebkönyve (Műszaki könyvkiadó 1986) Varga Jenő: Vasúti diesel-vontatójárművek (Műszaki könyvkiadó 1974) Dr. Csiba József: Vasúti kocsik számozása, jelei és feliratai (MÁV Rt. 1995) Mezei István: Vasúti kocsik szerkezete és berendezései (MÁV Rt. 1995) Dr. Komoróczki István-Lovas József-Mezei István: Vasúti kocsik üzemeltetési zsebkönyve (Műszaki könyvkiadó 1990) MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasítás (Jóváhagyva: 85/6/2007. sz. alatt) MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei (Jóváhagyva: 85/6/2007. sz. alatt) MÁV Zrt. E.1. sz. Utasítás a vontatójármű személyzet részére (Jóváhagyva: 2408/1/2002. sz. alatt) MÁV Zrt. E.2. sz. Fékutasítás (Jóváhagyva: 2868/1/2003. sz. alatt) MÁV Zrt. E.12. sz. Műszaki kocsiszolgálati Utasítás (Jóváhagyva: 7639/1999.sz. alatt) 6

7 12. A program folyamata A képzési folyamat leírását a képzési program 1. sz. melléklete tartalmazza. 13. A program során alkalmazott értékelési rendszer Ellenőrzések formája A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet, valamint a Vasúti vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint Ellenőrzések rendszeressége Témakörönként - legalább 10 óránként - írásbeli ellenőrző feladatok. Hatósági vizsga a képzés végén Ellenőrzések tartalma A képzés során kialakítandó tudás, ismeretek és kompetenciák szerint A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Témakörönként írásbeli ellenőrző feladatok Megszerezhető minősítések Megfelelt / Nem felelt meg Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítések következményei A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 19. (4.) bekezdés előírása szerint. A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 21. előírása szerint. 14. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének a módja A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 18. (3.) - (5.) bekezdései szerint. 15. A program zárása A programmodul zárásának feltételei A programmodul zárásának módja A 13.1, és a ben leírtak teljesülése. Hatósági vizsga 7

8 15.3. A záróvizsga rendje A záróvizsga követelménye A záróvizsga minősítési szintjei A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek A sikertelen teljesítés következményei A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 21., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint. 16. A program sikeres elvégzését igazoló okirat Bizonyítvány Tanúsítvány Látogatási igazolás Egyéb X Éspedig: Vasúti vizsgaközpont által kiállított igazolás 17. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei A képzést lezáró hatósági vizsga legalább Megfelelt szintű teljesítése. 8

9 18. Témakörök/tananyagegységek Az Általános szakmai ismeretek modul tantárgy- és óraszámterve Sorszám 1. Tantárgyak megnevezése Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek Óraszám Elmélet Gyakorlat Összes Vasútüzemi technológiák A vasúti pályákra vonatkozó ismeretek Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek Általános vontatójármű ismeret Általános vontatott jármű ismeret Általános üzemeltetési ismeretek Általános munkabiztonsági ismeretek Tűz-, és környezetvédelmi alapismeretek Jogi alapismeretek Összesen:

10 Az Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek tantárgy téma-, és óraterve Sorszám 1. Témakörök megnevezése Óraszám Elmélet Gyakorlat Összesen Az anyag felépítése, szerkezete Az egyenáramú hálózatok, alapvető villamosságtani összefüggések Az egyenáramú feszültségforrások, az egyenáram, teljesítménye, munkája és hatásai 4. A villamos tér, a mágneses tér és az elektromágneses indukció A váltakozó áram és a váltakozó áramú hálózatok, a háromfázisú váltakozó áram 6. Az átmeneti (tranziens) jelenségek és hatásaik Villamos gépek (szinkron-, aszinkrongépek, transzformátorok, egyenáramú gépek) 8. Félvezetők, áramirányítók Akkumulátorok, akkumulátor-töltő és töltésszabályozó berendezések 10. Logikai áramkörök Gőzmozdonyok működése, szerkezete 12. A belső égésű motorok elmélete, működése 13. Mechanikai alapismeretek, a vontatási és fékezési mechanika alapjai. 14. Alap és járulékos ellenállások. 15. A vonóerő, a tapadás, a vonóerő sebesség jelleggörbe. 16. A különféle hajtási rendszerek vonóerő és hatásfok görbéi. 17. A vonattovábbítás és tolatás energetikája, energiafelhasználás, gazdaságos vonattovábbítás. 18. Az energiafelhasználást befolyásoló üzemi tényezők. 19. Műszaki ábrázolás

11 Sorszám Témakörök megnevezése Óraszám Elmélet Gyakorlat Összesen Összesen: Az Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja, hogy a képzésben résztvevők előzetes tanulmányaiktól függetlenül megszerezzék az elektrotechnikai és vontatásmechanikai alapismereteket, műszaki előképzettség esetén felelevenítsék azokat. Adjon áttekintést a műszaki, villamos és logikai ábrázolásokról, azok elemeiről és jelrendszeréről, valamint a tantárgy alapjául kell, hogy szolgáljon a későbbi vasúti járműismereti modulok ismereteinek elsajátításához. Az Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek tantárgy oktatásának követelményei: A képzésben résztvevő ismerje meg: az elektrotechnikai és vontatásmechanikai alapfogalmakat, a villamos térrel, mágneses térrel a váltakozó és egyenáramú hálózattal kapcsolatos fogalmakat, törvényszerűségeket, a félvezetős technikák alkalmazási területeit és működési elveit, gőzgépek, belső égésű motorok, villamos gépek szerkezetét és működését, vontatási nemekhez kapcsolódó vonóerő-sebesség jelleggörbéket, gazdaságos vonattovábbítás elveit, a műszaki ábrázolás, villamos és logikai kapcsolási rajzok alapismereteit. Az Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A tantárgy oktatásának végeztével a képzésben résztvevő: legyen birtokában olyan elektrotechnikai és műszaki tudásnak, ami megalapozhatja a további műszaki tárgyak és gyakorlati ismeretek elsajátítását, ismerje a villamos törvényszerűségeket, a villamosságtanhoz kapcsolódó számításokat, legyen képes felismerni és azonosítani a vasúti járműveken alkalmazott villamos berendezéseket és legyen tisztában a gyakorlati jártasságot megalapozó elméleti ismeretekkel legyen tisztában a félvezetős technikák alkalmazási területeivel és működési elvükkel, betekintés szintjén ismerje a gőzgépek és a gőzmozdonyok berendezésit, működési elvűket, alap szinten ismerje a belső égésű motorok felépítését, működését, 11

12 ismerje a vontatás mechanika alapjait és e szabályok, valamint a különböző vontatási nemekhez tartozó ismeretek összefüggéseinek segítségével a gazdaságos vonattovábbítás elméleti tudnivalóit a későbbiekben a gyakorlatban is alkalmazni tudja, legyen tisztában a géprajz, a villamos-, és a logikai ábrázolás fogalmaival a későbbi ismeretek megalapozásához, ne csak olvasni tudja, de alapvető műszaki és villamos áramköri ábrák készítésére is legyen képes. Témakörök 1. Az anyag felépítése, szerkezete 1.1. Az anyagi részecskék (atomok, ionok, molekulák) és elemi részecskék (atommag, proton, neutron, elektron) felépítése 1.2. Az elektromos áram vezetése szempontjából fontos, töltéssel rendelkező részecskék (elektronok, ionok) 2. Az egyenáramú hálózatok, alapvető villamosságtani összefüggések 2.2. A villamos áram és az egyenáram fogalma 2.3. Az áramerősség, mint villamos töltésáramlás fogalma 2.4. Ohm törvénye, a villamos ellenállás fogalma, Ohm törvénye a teljes áramkörre, a fajlagos ellenállás, az ellenállások kapcsolási módjai, az eredő ellenállás, az ellenállások hőfokfüggése 2.5. Kirchoff csomóponti- és huroktörvénye 3. Az egyenáramú áramforrások, az egyenáram teljesítménye, munkája és hatásai 3.1. Az elméleti és valóságos feszültségforrás 3.2. Feszültségforrások kapcsolásai 3.3. Az egyenáram teljesítménye és munkája 3.4. A hatásfok és a veszteségek 3.5. A villamos áram hatásai (mágneses, vegyi, hő, élettani) 4. A villamos tér, a mágneses tér és az elektromágneses indukció 4.1. A villamos töltések, a dielektromos állandó, a feszültség és a potenciál fogalma 4.2. Erőhatások a villamos térben 4.3. A kondenzátorok elvi felépítése, a kapacitás fogalma, a kondenzátorok kapcsolási módjai, az eredő kapacitás 4.4. A mágneses alapjelenségek 4.5. Áramjárta egyenes vezető, egyenes tekercs (szolenoid) tere, erőhatások a mágneses térben, Lorentz-törvény 4.6. A gerjesztés fogalma 4.7. A mágneses térerősség, indukció és fluxus, a mágneses permeabilitás 4.8. Légmagos és vasmagos tekercsek 4.9. A vas mágnesezési görbéje, lágy- és kemény mágneses anyagok A mozgási és a nyugalmi indukció és az önindukció alapvető jelenségei, a Lenz-törvény 12

13 5. A váltakozó áram és a váltakozó áramú hálózatok, a háromfázisú váltakozó áram 5.1. A váltakozó áram fogalma 5.2. A periódusidő, frekvencia, nulla-átmenet, körfrekvencia, pillanatértékek, csúcsértékek, egyszerű (galvanikus), négyzetes (effektív) középértékek értelmezése 5.3. A szinuszos váltakozó áram előállítása, az áram és feszültség szemléltető ábrázolása, a fázisszög fogalma 5.4. Váltakozó áramú áramkörök: ellenállás, tekercs, kondenzátor a váltakozó áramú áramkörben, az impedancia, reaktancia fogalma, értelmezése 5.5. A teljesítmény és a villamos munka váltakozó áram esetén, a látszólagos, a hatásos és a meddő teljesítmények fizikai tartalma 5.6. A fázisjavítás lehetőségei kondenzátorok alkalmazásával, a rezonancia fogalma 5.7. A háromfázisú váltakozó áram fogalma, előállítása 5.8. A teljesítmények szimmetrikus háromfázisú hálózatokban 6. Az átmeneti (tranziens) jelenségek és hatásaik 6.1. Az átmeneti jelenségek (tranziensek) induktivitást, illetve kapacitást tartalmazó áramkörökben 6.2. Egyes kapcsolási műveletek várható hatásainak elemzése 6.3. Villamos ív fogalma, kialakulása, leggyakoribb ív oltási eljárások 7. Villamos gépek (szinkron-, aszinkrongépek, transzformátorok, egyenáramú gépek) 7.1. A szinkrongépek vázlatos működési elve és alapvető felépítése 7.2. A szinkron fordulatszám értelmezése, a szinkronozás és a terhelési szög fogalma 7.3. A szinkrongépek stabilitásának alapjai 7.4. Különleges szinkrongépek a villamos tengely (szelszin) 7.5. Szinkrongépek a nagyvasúti vontatójárműveken 7.6. A transzformátorok működési elve és leggyakoribb kialakításai (különös tekintettel a mozdonytranszformátorokra) 7.7. A feszültség- és áramváltók 7.8. A mágneses erősítők és működésük, alkalmazásuk a vontatójárműveken 7.9. Az aszinkron gépek működési elve és felépítése, forgó mágneses tér ismertetése Csúszógyűrűs és kalickás forgórészű, háromfázisú aszinkron gépek A slip fogalma, üzemállapotok, aszinkron motorok M-n jelleggörbéje Csillag- és deltakapcsolás, a gépek indítása és fordulatszámszabályozásának lehetőségei, a motorok mezőgyengítéses üzeme, forgásirány megváltoztatása Az aszinkron vontatómotorok a vontatójárműveken Az egyfázisú, segédfázisos indukciós motorok Az egyenáramú gépek működési elve és felépítése A gerjesztő tekercsek és azok kapcsolási lehetőségei Motorok, generátorok, dinamók Az armatúra-visszahatás és annak csökkentése, segédpólussal, illetve kompenzáló tekercseléssel A gépek fordulatszám-változtatásának lehetőségei, a mezőgyengítés fogalma és megvalósítási módjai 13

14 7.20. A forgásirány megváltoztatásának módja A legfontosabb jelleggörbék ismertetése Segédüzemi- és vontatómotorok, segéd- és főgenerátorok a vontatójárműveken A villamos gépek adattábla-adatai, melegedés, terhelhetőség 8. Félvezetők, áramirányítók 8.1. A legfontosabb félvezető-fajták és azok alapvető tulajdonságai 8.2. Diódák, tirisztorok, GTO-k, tranzisztorok (FET, MOSFET, IGBT, stb.) 8.3. Egyenirányítók (diódás, félig vezérelt és teljesen vezérelt egyfázisú hidak, vezéreletlen diódás háromfázisú hídkapcsolások) 8.4. Váltóirányítók 8.5. A váltakozó áramú szaggató (ellenpárhuzamos tirisztorpár-kapcsolás) 8.6. Egyenáramú szaggatók, szaggatós tápegységek 8.7. A statikus átalakítók alkalmazása a vontatójárművekben, elvi kialakításuk, gyakorlati megvalósításuk (különös tekintettel a korszerű villamos erőátviteli rendszerű vontatójárművekre) 8.8. A kapcsolások hálózati visszahatásai, a felharmonikusok fogalma, a vezérlésből adódó meddőteljesítmény, kompenzálási módok 8.9. A leválasztó- és simító-fojtótekercsek 9. Akkumulátorok, Akkumulátor-töltő és töltésszabályozó berendezések 9.1. Akkumulátorok csoportosítása, savas és lúgos akkumulátor felépítésének, működésének, ismertetése 9.2. Az akkumulátorok töltésével és az akkumulátor-töltő berendezésekkel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak (gyorstöltés, csepptöltés, pufferüzem) 9.3. A mozdonyon leggyakrabban használatos akkumulátor-töltő berendezések működése, üzemeltetése, hibalehetőségei és a mozdonyvezető által elhárítható hibák ismertetése 10. Logikai áramkörök 11. Gőzmozdonyok működése, szerkezete Gőzgépek működési elve Gőzmozdonyok legfontosabb berendezései 12. A belső égésű motorok elmélete, működése Az Otto- és a dízelmotorok szerkezetének és működésének alapvető különbségei A valóságos dízelmotor munkafolyamata A vasúti dízelmotorok felosztása 13. Mechanikai alapismeretek, a vontatási és fékezési mechanika alapjai A mechanika vontatási mechanika szempontjából legfontosabb alapfogalmai, alapösszefüggései, mértékegységei A vontatójárművek és kocsik pályairányú mozgásállapota, a rájuk ható erők A fékezés célja, a fékezőerő létrehozása, a fékezés hatására létrejövő mozgásváltozás 14

15 14. Alap és járulékos ellenállások A gördülési, csapsúrlódási és az ütközési (sínillesztési) ellenállás kialakulása, a légellenállást befolyásoló tényezők, indítási ellenállás, a vontatási ellenállás különleges összetevői Járművek alapellenállásai Pályaellenállások, az emelkedési és az ívben haladás ellenállása 15. A vonóerő, a tapadás, a vonóerő-sebesség jelleggörbe A vonóerő és a vonattovábbítási teljesítmény kialakulása, a tapadási tényezőt befolyásoló tényezők, a kifejthető legnagyobb vonóerő mértéke A vonóerő-sebesség jelleggörbe, a tapadási és a gépezeti vonóerő A vonóerő kifejtés miatti tengelyterhelés változás és ennek hatása a kifejthető vonóerőre 16. A különféle hajtási rendszerek vonóerő és hatásfok görbéi A vasúti vontatójárművek energiafelhasználását befolyásoló ellenállások és veszteségek A mechanikus, hidraulikus és villamos erőátvitelű dízel vontatójárművek hajtási rendszerének vonóerő és sebesség jelleggörbéi Villamos mozdonyok vontatási és villamos fékezési jelleggörbéi 17. A vonattovábbítás és tolatás energetikája, energiafelhasználás, gazdaságos vonattovábbítás A menetábrák, a gyorsításhoz szükséges és rendelkezésre álló erő, a vonali vontatójárművek energiafelhasználása A gazdaságos vonattovábbítás elve Dízel és villamos tolatómozdonyok energiafelhasználása, a gazdaságos tolatás 18. Az energiafelhasználást befolyásoló üzemi tényezők A vontatójárművek időalap-, és teljesítmény-kihasználásának hatása az energiafelhasználásra A rendkívüli megállások és a kifuttatási sebesség hatása az energiafogyasztásra Dízel vontatójárművek üresjárati üzemidejének csökkentése A továbbított vonat sebességének hatása Vonatfűtés és sűrített levegő előállítás energiaigénye, műszaki átalakítások az energiafogyasztás csökkentése érdekében 19. Műszaki ábrázolás Géprajz alapjai Villamos kapcsolási rajzok Logikai ábrák 15

16 A Vasútüzemi technológiák (forgalomszabályozás, forgalombiztonság, technológiák) és közlekedésbiztonsági alapismeretek tantárgy téma-, és óraterve A témakörök megnevezése Órák száma Elmélet Gyakorlat Összesen 1. Fogalom meghatározások Váltók alkatrészei, csoportosításuk, ellenőrzésük forgalombiztonsági szempontból 3. Közút-vasút szintbeli keresztezése, útsorompók, sorompókezelés Tolatási technológiák Vonatközlekedési technológiák Mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot végzők létszáma Forgalomirányítási rendszerek, irányító szolgálat Eljárás balesetek esetén, a balesetvizsgálat rendszere Külön engedéllyel fuvarozható küldemények Összesen: A Vasútüzemi technológiák tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának a célja, hogy a képzésben résztvevőkkel ismertesse meg a vasúti infrastruktúra legfőbb elemeit. Adjon áttekintést a forgalomszabályozásról, mind a forgalomszabályozásban résztvevők, mind a járművezetők szemszögéből. A Vasútüzemi technológiák tantárgy oktatásának követelményei: A képzésben résztvevő ismerje meg: az infrastruktúra-üzemeltetéssel kapcsolatos alapfogalmakat, a forgalomszabályozás alapjait, forgalomszabályozási technológiákat, munkamódszereket, a tanult infrastruktúrán előforduló infrastruktúra-üzemeltetéssel kapcsolatos szerkezetet, berendezést, rendszert, a balesetek esetén követendő alapvető eljárásokat, a rendkívüli küldemények fuvarozására vonatkozó szabályozásokat. A Vasútüzemi technológiák tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a tantárgy oktatásának végeztével ismerje: a vasúti infrastruktúra-üzemeltetéssel kapcsolatos alapfogalmakat, 16

17 a forgalomszabályozásban résztvevő személyek szerepét, feladatát, a forgalomirányítói rendszereket, a vasúti közlekedés szabályozási elveit, a bekövetkezett balesetek esetén követendő alapeljárásokat, a rendkívüli küldemények fuvarozására vonatkozó szabályozásokat. Témakörök 1. Fogalom meghatározások 1.1. forgalmi szolgálat 1.2. Központi Forgalomirányító rendszer (továbbiakban KÖFI), Központi Forgalom Ellenőrző (továbbiakban KÖFE) 1.3. állomási, vonal, vonat, mozdony és irányító személyzet 1.4. állomásokra, nyíltvonali szolgálati helyekre, nyíltvonalra vonatkozó fogalmak 1.5. mozdonyokra, vonatokra vonatkozó fogalmak 2. Váltók alkatrészei, csoportosításuk, ellenőrzésük forgalombiztonsági szempontból 2.1. alkatrészek, állító-, és csúcsrögzítő szerkezetek, váltójelzők 2.2. lezárható, le nem zárható 2.3. biztosított, nem biztosított 2.4. szabványos állás 2.5. sebesség a váltókon 2.6. a használhatóság forgalmi feltételei 3. Közút-vasút szintbeli keresztezése, útsorompók, sorompókezelés 3.1. a szintbeli keresztezés forgalombiztonsági szempontból 3.2. a vasúti pálya fedezése 4. Tolatási technológiák 4.1. síktolatási technikák 4.2. gurítás 4.3. fékezési módok tolatás közben 5. Vonatközlekedési technológiák 5.1. közlekedés szabályozó személyek 5.2. közlekedés szabályozás rendszere 5.3. közlekedési rendek 6. Mozdonyon, vezérlőkocsin szolgálatot végzők létszáma 6.1. a mozdonyvezető egyedül teljesít szolgálatot a vezetőálláson 6.2. technikai feltételek 7. Forgalomirányítási rendszerek, irányító szolgálat 7.1. forgalomirányítási rendszerek 7.2. irányítói szolgálatok 8. Eljárás balesetek esetén, a balesetvizsgálat rendszere 8.1. a mozdonyszemélyzet kötelezettségei a bekövetkezett baleset esetén 17

18 8.2. a balesetvizsgálatban résztvevők 8.3. a balesetvizsgálat folyamata, dokumentumai 9. Külön engedéllyel fuvarozható küldemények 9.1. rendkívüli küldemények, engedélyek 9.2. típus és egyedi engedéllyel továbbítható küldemények 9.3. tengelyterhelést meghaladó kocsik 18

19 A vasúti pályákra vonatkozó ismeretek tantárgy téma-, és óraterve Sor szám A témakörök megnevezése 1. Al-, és felépítményi ismeretek 2. Villamosított vasútvonalak energiaellátó berendezései 3. Biztosítóberendezési ismeretek Órák száma Elmélet Gyakorlat Összesen Összesen: Az A vasúti pályákra vonatkozó ismeretek tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának a célja, hogy a képzésben résztvevőkkel ismertesse meg a vasúti pályák felépítését, műtárgyait, sín-, és váltórendszereit, a pályára vonatkozó geometriai méreteit, az elhasználódás jeleit és következményeit. Adjon áttekintést az ezekkel szorosan összefüggő pályaberendezések. Az A vasúti pályákra vonatkozó ismeretek tantárgy oktatásának követelményei: A képzésben résztvevő ismerje meg: a vasúti al-, és felépítményeket, műtárgyakat, a vasúti pálya elhasználódási jeleit és következményeit, a felsővezetéki energiaellátó-rendszert, a tanult infrastruktúrán alkalmazott biztosítóberendezéseket. Az A vasúti pályákra vonatkozó ismeretek tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A tantárgy oktatásának befejeztével a képzésben résztvevő ismerje: a vasúti al- és felépítményeket, műtárgyakat, a vasúti pálya elhasználódási jeleit és következményeit, villamos vontatással berendezett pályák energiaellátó rendszerének elemeit, a tanult infrastruktúrákon alkalmazott biztosítóberendezéseket. Témakörök 1. Al- és felépítményi ismeretek 1.1. A vasúti pálya főbb jellemzői 1.2. A vasúti pálya vonalvezetése, lejt viszonyai 1.3. Az alépítmény feladata, részei, jellemzői 1.4. Vasúti műtárgyak 19

20 1.5. A felépítmény feladata, részei, jellemzői 1.6. Kitérők, keresztezések 1.7. Vasúti pályafelügyelet 2. Villamosított vasútvonalak energiaellátó berendezései 2.1. A villamos felsővezeték hálózat elemei 2.2. A felsővezeték kialakítása, tartószerkezetek, szakaszolók, különféle szigetelések és szigetelők, fázishatárok 2.3. Üzemállapotok, táplálási módok 2.4. Az alállomások kialakítása A villamos vontatás pályaelemei 3. Biztosítóberendezési ismeretek 3.1. A biztosítóberendezés fogalma, rendeltetése 3.2. A biztosítóberendezés részei, csoportosítása 3.3. Jellemzőbb magyarországi állomási biztosítóberendezések 3.4. Vonali biztosítóberendezések 3.5. Útsorompók 3.6. Egyéb biztosítóberendezések 20

21 A Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek tantárgy téma-, és óraterve Sor Órák száma A témakörök megnevezése szám Elmélet Gyakorlat Összesen 1. Fékezési alapismeretek A fékezőerő kifejtésének változatai Fékszerkezetek általános osztályozása Féktechnikai alapműveletek és ismeretek Fékezőszelepek csoportosítása, működési elve, felépítése, általános jellemzése 6. Kormányszelepek csoportosítása, működési elve, felépítése, általános jellemzése 7. Sűrített levegő termelése, légsűrítők A sűrített levegő tárolása, szállítása, állapotának javítása A fékberendezés mechanikus elemei, fékrudazat, féktárcsa, sínfék, féktuskók és fékbetétek 10. Fékhengerek, kézifékek, rugóerő tárolós rögzítőfékek Vontatójárművek fékrendszerei Személyszállító kocsik fékrendszerei Teherkocsik fékrendszerei Összesen: A Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek tantárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának a célja, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a féktechnikai alapfogalmakat, a vontató- és vontatott járművek fékberendezéseinek szakszerű üzemeltetéséhez szükséges törvényszerűségeket. Adjon áttekintést a féktechnikában alkalmazott pneumatikus és villamos berendezések, készülékek elvi és gyakorlati felépítéséről, valamint kezelésük általános szabályairól. 21

22 A Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek tantárgy oktatásának követelményei: A képzésben résztvevő ismerje meg: a fékezéssel kapcsolatos alapfogalmakat, féktechnikai alapműveleteket, fékezőszelepek, kormányszelepek csoportosítását, kiegészítő berendezéseit, sűrített levegő termelését, szállítását, tárolását, a légnyomásos önműködő fékrendszereket felépítő berendezések működési elvét, szerkezeti elemeit, kezelését, illetve a berendezések egymásra gyakorolt hatását, a fékberendezés mechanikus elemeit, vontató és vontatott járművek fékrendszereit. A Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek tantárgy által megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő a tantárgy oktatásának végeztével: ismerje a féktechnikai alapfogalmakat és féktechnikai alapműveleteket, tudja csoportosítani, osztályozni a vasúti járműveken alkalmazott fékszerkezeteket, ismerje a sűrített levegő termelésének, szállításának, tárolásának módjait, összefüggésében lássa a vasúti vontató és vontatott járműveken alkalmazott fékberendezések működését. Témakörök 1. Fékezési alapismeretek 1.1. A vasúti fékberendezések feladata, csoportosításuk 1.2. A fékezés célja, a fékezőerő 1.3. A kerékpár-, illetve sínfékezés fogalma 1.4. A súrlódási tényező alakulása 2. A fékezőerő kifejtésének változatai 2.1. A fékezőerő kifejtésének változatai, legnagyobb értékét befolyásoló tényezők 2.2. A különböző fékezési módok előnyei, hátrányai 2.3. A fékezési módok kiválasztásának szempontjai és együttműködésük kérdései 3. Fékszerkezetek általános osztályozása 3.1. A fékszerkezetek osztályozásának alapvető szempontjai 3.2. Átmenő, nem átmenő, önműködő, nem önműködő fékek fogalma és jellemző tulajdonságaik 3.3. A légnyomásos fékek Westinghouse-féle elrendezési vázlata 3.4. A vázlatot felépítő elemek elnevezései, feladatai 22

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Modul megnevezése: Országos pályahálózatra érvényes általános

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program 2016. március 21. Modul megnevezése: Országos pályahálózatra

Részletesebben

Térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek alapképzési program

Térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek alapképzési program 2015 Modul megnevezése:

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Vezetési gyakorlat

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózaton személy- és áruszállítás és tolatás (MÁV F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások), dízelmozdony kategória

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Villamosmozdony

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Dízelmozdony

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás

A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás Az előadás tartalma A modulrendszerű vasúti járművezető-képzés Az időszakos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Dízelmozdony kategória vizsgával rendelkezők részére ALAPKÉPZÉSI PROGRAM VVK-2016/669.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vasúti villamos jármű szerelője szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 07 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Dízelmotoros vasúti jármű Vasúti járműszerelő Vasúti villamos jármű szerelője Vasúti járműszerelő 2/51

Dízelmotoros vasúti jármű Vasúti járműszerelő Vasúti villamos jármű szerelője Vasúti járműszerelő 2/51 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Elővárosi vasúti pályahálózaton (BKV-HÉV) Villamos meghajtású elővárosi vasútijárműveket közlekedtető elővárosi vasútijármű-vezetői modulrendszerű

Részletesebben

Járműismereti kategória

Járműismereti kategória Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Járműismereti kategória Villamosmozdony kategória modul 2016 Jóváhagyás száma: VVK-2016/785 Modul megnevezése: Vasúti járműismereti modulok

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő 63-11 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok

Ellenőrző kérdések és feladatok Ellenőrző kérdések és feladatok 1. Mit lát az alábbi ábrákon? Jelölje meg a helyes választ! (1) Marokcsapágyas vasúti tengelyhajtás szerkezeti része. Rudazatos vasúti tengelyhajtás szerkezeti része. Kardántengelyes

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Képzési program Sífelvonó és függőpálya kezelők alapképzésére Függőpálya kezelő képzési modul 2015 Modul megnevezése: FÜGGŐPÁLYA KEZELŐ 1.

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM

1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM TANÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS FELADATAI

Részletesebben

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete. Szakképesítés: Log Autószerelő - 54 525 02 iszti Tantárgy: Elektrotechnikaelektronika Modul: 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok Osztály: 11.a Évfolyam: 11. 36 hét, heti 2 óra, évi 72 óra Ok Dátum: 2013.09.21

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM

7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ JÁRMŰDARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1. Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI 8 1.1 AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.2 AZ ELEKTROMOS TÉR 9 1.3 COULOMB TÖRVÉNYE 10 1.4 AZ ELEKTROMOS

Részletesebben

Helyi - földalatti vasúti pályahálózaton (Metró) személyszállítás céljából Villamos meghajtású földalatti (METRÓ) vasúti járműveket közlekedtető

Helyi - földalatti vasúti pályahálózaton (Metró) személyszállítás céljából Villamos meghajtású földalatti (METRÓ) vasúti járműveket közlekedtető Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Helyi - földalatti vasúti pályahálózaton (Metró) személyszállítás céljából Villamos meghajtású földalatti (METRÓ) vasúti járműveket közlekedtető

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Motorkocsi-vezetői alapképzési program

Motorkocsi-vezetői alapképzési program Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Helyi földalatti (Metró) vasúti pályahálózaton személyszállítás céljából villamos meghajtású földalatti (Metró) vasúti járműveket közlekedtető Motorkocsi-vezetői

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Járműismereti kategória

Járműismereti kategória Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Járműismereti kategória Dízelmozdony kategória modul 2016 Jóváhagyás száma: VVK-2016/784 Modul megnevezése: Vasúti járműismereti modulok

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan:

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan: 1 Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan: Közlekedési rend: Állomástávolság (mindkét közlekedési iránynak megfelelően)

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. Saját célú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton Kocsirendező alapképzés (Sajátcélú vasúti pályahálózatok Szolgálati Utasítása) ismereti és vizsga anyag. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. AZ

Részletesebben

Dízelmotoros vasúti jármű Vasúti járműszerelő

Dízelmotoros vasúti jármű Vasúti járműszerelő A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Helyi pályahálózaton (Millenniumi földalatti vasút) személyszállítás céljából

Helyi pályahálózaton (Millenniumi földalatti vasút) személyszállítás céljából Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Helyi pályahálózaton (Millenniumi földalatti vasút) személyszállítás céljából Villamos meghajtású millenniumi földalatti vasúti járműveket

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) 1. - Mérőtermi szabályzat, a mérések rendje - Balesetvédelem - Tűzvédelem - A villamos áram élettani hatásai - Áramütés elleni védelem - Szigetelési

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3142-10/2 dott energiaátalakító-berendezés szerkezeti felépítése, biztonságtechnikai követelmények

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Gőzmozdony

Részletesebben

Olyan fékezési mód, mely valamelyik vészfékberendezés működtetésének hatására jön létre.

Olyan fékezési mód, mely valamelyik vészfékberendezés működtetésének hatására jön létre. E.2. sz. FÉKUTASÍTÁS 1. Fejezet. Az alábbiak közül melyik állítás igaz az üzemi fékezésre? (1.2.6.) Olyan fékezési mód, melynek során az önműködő légfék fővezeték nyomását szabályozott mértékben legfeljebb

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20.

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint!

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! 2 Szakmai ismeretek 1.a., Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! b. Ismertesse az oldható és nem oldható kötések fogalmát, fajtáit! Beszéljen az ék, retesz, csavar kötésekről,

Részletesebben

A biztosítóberendezési áramellátás feladata

A biztosítóberendezési áramellátás feladata Áramellátás A biztosítóberendezési áramellátás feladata a villamos energia előállítása, átalakítása és továbbítása a biztosítóberendezési fogyasztók (számítógépek és egyéb vezérlő egységek, fényjelzők,

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek

Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10003-12 Irányítástechnikai alapok és a 10002-12 Ipari

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

A) tételek. 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint!

A) tételek. 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint! 2 A) tételek 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint! 2 Ismertesse a kapcsoló készülékek feladatát és általános szerkezetét! Térjen ki a

Részletesebben

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész.

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. 1 Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. Milyen vasutak vannak? Miért, többfajta van? Igen. A mintául szolgáló nagyvasutak nagyon sokfélék

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés

Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a Vasúti Vizsgaközpont szakmai gyakorlatára és tudományos hátterére támaszkodva a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Villamos hálózat kezelő Villanyszerelő

Villamos hálózat kezelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás)

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) 1. A program megnevezése I. ADATLAP - A program általános tartalma 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A

Részletesebben

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS - 1 - OKJ 52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó elágazás OKJ 52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat Sz. TANTÁRGYAK Tananyagegység

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület SEE-REUSE. Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület SEE-REUSE. Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM Biogáz telep kezelője (óraszám: 64 óra) A képzés nyilvántartásba vételi száma:.. 2014. KÉPZÉSI

Részletesebben

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Helyi vasúti pályahálózaton (közúti villamosvasút) Villamos meghajtású közúti vasúti járműveket közlekedtető vasúti járművezetői modulrendszerű

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Az Iparvágányok Szolgálati Utasítása (ISZU) és a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása (SCPVSZU) közötti változásokból tartandó

Részletesebben