Motorkocsi-vezetői alapképzési program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Motorkocsi-vezetői alapképzési program"

Átírás

1

2

3 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Helyi földalatti (Metró) vasúti pályahálózaton személyszállítás céljából villamos meghajtású földalatti (Metró) vasúti járműveket közlekedtető Motorkocsi-vezetői alapképzési program Készítette és szerkesztette: BKV Zrt. Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Metró Üzemigazgatóság Jóváhagyási szám: VVK Jóváhagyás dátuma:

4 1. A program megnevezése 1.1. Helyi - földalatti vasúti pályahálózat (Metró) Metró járművezető alapképzés 2. A program besorolása 2.1. Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 3. A program célja A program célja elméleti és gyakorlati vasútüzemi tapasztalattal nem rendelkező, metró járművezetői munkakört ellátni szándékozók alapképzése, illetve a járművezetői engedéllyel már rendelkező munkavállalók továbbképzése (újabb infrastruktúrára, járműtípusra, illetve metróvonalra) a földalatti (metró) vasúti járműveket üzemeltető BKV Zrt. részére. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások (törvények, egyéb jogszabályok, vállalati belső forgalmi és műszaki előírások, utasítások, szabályzatok) összefüggéseinek feltárásával, egymásra épülésük bemutatásával ismertesse meg a résztvevőkkel a földalatti (metró) vasúti üzem sajátosságait, az alkalmazott vasútüzemi technológiákat. Helyezzen nagy hangsúlyt a szolgáltatói magatartásra, az utasok kiszolgálásával kapcsolatos kötelezettségekre. Készítsen fel a metró motorkocsi-vezetői munkakör szakszerű ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekből, tegye lehetővé az önálló járművezetői szolgálat ellátásához szükséges kompetenciák és járművezetői gyakorlati jártasság megszerzését, valamint adjon betekintést a metró vasúti járművek alapvető üzemeltetési, karbantartási kérdéseibe is. Az üzemeltetési környezet bemutatásán túl, ismertesse meg a résztvevőkkel, a metró jármű szerkezeti felépítését, az egyes elemek feladatát, működését, a különböző járműtípusok eltéréseit, sajátosságait, és mutassa be az üzem közben előforduló hibák felismerésére, elhárítására alkalmas módszereket, technikákat. A képzés alapozza meg a modulokat lezáró hatósági vizsgák eredményes letételét, a járművezetői engedély, illetve a járművezetői tanúsítvány megszerzését. 4. Megszerezhető képesítés, betölthető munkakör, feladatkör Megnevezése: Metró járművezető A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő ellenőrző,irányító tevékenység, vagy szakmai felügyeleti munkakör 2

5 5. A program célcsoportjai Vasútüzemi tapasztalattal nem rendelkező, metró motorkocsi-vezetői munkakört ellátni szándékozók alapképzése (kiképzés), valamint vasúti járművezetői engedéllyel már rendelkező munkavállalók, akik további ismereteket kívánnak elsajátítani. 6. A program során megszerezhető kompetenciák 6.1. Térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével: képes a vasúti járművek működésének megértéséhez szükséges műszaki alapismeretek (fizikai törvényszerűségek) rendszerezésére, valamint további tanulmányai és munkavégzése során történő alkalmazására, felismeri a vasútüzemben előforduló veszélyforrásokat és alkalmazni tudja a balesetek megelőzéséhez szükséges biztonsági előírásokat, ismeri az alapvető tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályokat és elsősegély-nyújtási alapismeretekkel rendelkezik, ismeri a munkavégzését szabályozó jogszabályok, Utasítások rendszerét, alapvető munkajogi ismeretekkel rendelkezik, ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott szakkifejezések jelentését, azokat képes helyesen alkalmazni, ismeri a vasúti pályákkal kapcsolatos alapfogalmakat, képes felismerni a különböző szerkezeteket, képes felismerni a vasúti járművek (vontató és vontatott) közötti különbségeket, meg tudja különböztetni a járműszerkezeti elemeket, ismeri a vasúti fékberendezések feladatát, értelmezni tudja az alapvető féktechnikai fogalmakat Villamos meghajtású földalatti (metró) vasúti jármű kategória modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével: Ismeri a villamos meghajtású földalatti (metró) vasúti jármű szerkezeti felépítését, az egyes szerkezeti elemek funkcióját, képes megkülönböztetni a jármű helyes, vagy helytelen (meghibásodás, rendellenesség) működését, képes kiválasztani az adott forgalmi helyzetnek, a jármű műszaki állapotának, és a pálya állapotának megfelelő vezetéstechnikát. 3

6 6.3. Helyi pályahálózaton nem személyszállítás (infrastruktúránként) modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével: képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs szakszerű, biztonságos végrehajtására, ismeri a vonatközlekedés, tolatás során betartandó szabályokat, munkájára vonatkozó előírásokat és képes azokat munkája során alkalmazni, ismeri az üzemszünettel kapcsolatos alapfogalmakat, képes az utasok minőségi kiszolgálására Típusismeret (Járműtípus megjelöléssel) modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével: képes az adott típusú jármű üzembe- és üzemen kívül helyezésére, működtetésére, ismeri az adott típusú járművön a kezelőszervek-, berendezések elhelyezkedését, azok kezelésében gyakorlati jártassággal rendelkezik, képes a rendkívüli helyzetek felismerésére, az általa elhárítható hibák elhárítására, készség szinten alkalmazza az adott típusú jármű biztonságos és gazdaságos közlekedtetéséhez szükséges technikákat és módszereket minden forgalmi (vonatközlekedés, tolatás, próbafutás, rendkívüli események) helyzetben Vezetési gyakorlat - Helyi pályahálózaton nem személyszállítás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel) modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével: képes a járművel történő biztonságos elindulásra, gyorsításra, megállásra, sebességtartásra minden üzemi körülmény között, képes kiválasztani a helyzetnek, illetve a szabályoknak megfelelő sebességet, fékezési módot; alkalmazni tudja a biztonsági előírásokat a tolatások és a vonatközlekedés során, gyakorlatban tudja alkalmazni a vonatközlekedésre, tolatásra, vonatkozó előírásokat, tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket, képes a jármű biztonságos üzemeltetésére, jártas a kezelőszervek működtetésében, képes a járművek össze- és szétcsatolására, képes a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat az előírásoknak megfelelően alkalmazni Vonal- és állomásismeret (vonalanként) modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével ismeri az adott vonal jellegzetességeit, kialakítását, az alkalmazott követési rendeket. Minden időpillanatban képes meghatározni járművének pontos helyzetét a vonalon. Jártas a hírközlő eszközök használatában, megfelelően ki tudja választani a megfelelő vezetéstechnikát az utasítások betartása és a biztonságos közlekedés érdekében. 4

7 6.7. Járművezetői gyakorlat modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével: jártas a forgalom ritmusának felvételében, az utastéri ajtók működtetésében, képes az előírt menetrend betartására, saját vezetéstechnika, módszer kialakítására, a munkavégzésére vonatkozó előírásokat a gyakorlati munkája során, önállóan, biztonságosan tudja alkalmazni. 7. A programba való bekapcsolódás feltételei Iskolai végzettség Egészségügyi alkalmasság Előzetesen elvárt ismeretek További feltételek Alapfokú iskolai végzettség A 203/2009. (IX.18) Kormányrendelet szerint A magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete Az Általános szakmai ismeretek modul záróvizsgájának megkezdéséig betöltött 20. életév, Erkölcsi bizonyítvány 8. A programban való részvétel feltételei Részvétel követésének módja Megengedett hiányzás Mulasztások pótlása Az elméleti képzésen képzési napló, a vezetési gyakorlatokon a gyakorlati képzés személyi naplója, résztvevők által aláírt, napi jelenléti ív A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet előírása szerint Az elméleti órákat konzultációval, a (vezetési) gyakorlatokat azok teljesítésével kell pótolni. Egyéb feltétel(ek) A képzésben résztvevő nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott szabadságvesztés, foglalkozástól illetve járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt. 5

8 9. A képzés módszerei és formája 9.1. A képzés módszerei Az elméleti órák megtartása tanteremben, előadás keretében történik, oktató dominanciájú frontális munkafolyamattal, közvetlen irányítással. Az elméleti képzés során a példák bemutatásához a tansegédletek kiegészülnek járműalkatrészek és berendezések szemléltetésével, élethű modellek bemutatásával. A frontális osztály-munkában az oktató írásvetítő vagy projektor alkalmazásával is demonstrál. Az elméleti képzés részét képező gyakorlati órák megtartása üzemi környezetben történik, kiscsoportos foglalkozás keretében. A tanfolyam besorolása: alapképzés A tanfolyam megrendezési formája: csoportos 10. Tervezett képzési idő, intenzitás Sorszám A program moduljai Térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Villamos meghajtású földalatti (Metró) vasúti jármű - járműkategória Helyi pályahálózaton személyszállítás (infrastruktúránként) Típusismeret (Járműtípus megjelöléssel)- típusonként Vezetési gyakorlat - Helyi pályahálózaton személyszállítás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel) Vonal- és állomásismeret Óraszám Elméleti képzés Gyakorlati képzés Tantermi Gyakorlati (vezetési gyakorlat) Összes * 112** 8 4 6** 18 (vonalanként) 7. Járművezetői gyakorlat Összes óraszám: * A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti vezetése, a típusismereti modul felügyelet alatti vezetésével egyidejűleg is lebonyolítható. (Több típus együttes oktatása esetén típusonként különkülön legalább 30 óra vezetési gyakorlat szükséges.) ** Kötelező: 3 oda-vissza út. 6

9 Összes óraszám: Ebből: 488 óra Elméleti: 392 óra Gyakorlat: /vezetési 96 óra gyakorlat/ Intenzitás: 8 óra/nap, /elméleti képzés/ Időtartam A haladási ütemterv szerint 392 óra 49 nap Intenzitás: 6 óra/nap/fő /vezetési gyakorlat/ Időtartam Szolgálati beosztás szerint 96 óra 16 nap 11. A program moduljai A program moduljainak megnevezése 1. ÁLTALÁNOS SZAKMAI ISMERETEK Vasúti járművezető térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek 2. VASÚTI JÁRMŰISMERET KATEGÓRIA Villamos meghajtású földalatti (Metró) vasúti jármű kategória 3. VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI PÁLYAHÁLÓZATON SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása és kapcsolódó szabályozások BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi utasítás és kapcsolódó szabályozások BKV Rt. Dél - Buda- Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások 4. VASÚTI JÁRMŰISMERET TÍPUSISMERET EV3 metró motorvonat , 714 metró motorvonat M, M metró motorvonat Alstom AM5-M2 (ATC) metró motorvonat Alstom AM4-M4-ATC metró motorvonat 5. VEZETÉSI GYAKORLAT 6. VONAL ÉS ÁLLOMÁSISMERET M2 az összekötő vágánnyal: Déli pályaudvar - Fehér út + M2/M3 összekötő vágány M3 az összekötő vágánnyal: Kőbánya-Kispest- Újpest Városközpont + M2/M3 összekötő vágány M4 (DBR) metróvonal: Kelenföld vasútállomás - Keleti pályaudvar 7. JÁRMŰVEZETŐI GYAKORLAT 7

10 12. A program folyamata A program 7 tanulmányi egységre bontható. A vasúti járműismereti és a vasúti pályahálózat ismereti moduloknál feltüntetett gyakorlati időket modulonként külön-külön kell teljesíteni. A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti vezetése, a típusismereti modul felügyelet alatti vezetésével egyidejűleg is lebonyolítható. A képzés megkezdésekor a jelentkezőnek orientációs utazási gyakorlatot kötelező teljesíteni, mely 2x8 óra, a szükséges munkabiztonsági oktatás után. Az orientációs utazási gyakorlat teljesíthető egyénenként vagy csoportosan is. Az érvényes vasúti járművezetői engedéllyel/vizsgával rendelkező résztvevők csak azon modulokból kötelezettek a tanfolyami részvételre és az azt követő hatósági vizsgára, amelyből nem rendelkeznek érvényes alapvizsgával.(infrastruktúra, vonal és állomásismeret, típusismeret). Több (infrastruktúra és típusismereti) modul párhuzamos, együttes oktatása esetén az elméleti képzés óraszáma (figyelembe véve az esetleges azonosságokat) eltérhet a táblázatokban foglaltaktól (de nem lehet kevesebb az egy modulra előírt minimális óraszámnál!), a (vezetési) gyakorlati időket azonban modulonként külön-külön kell teljesíteni és minden modulból külön-külön kell hatósági vizsgát tenni. Ebben az esetben a képzés haladási ütemtervében (órarend) és a jelen képzési program alapján elkészített részletes tantervében határozza meg a képző szerv az egyes témakörök óraszámait. Megnevezés Általános szakmai ismeretek Hatósági vizsga Vasúti járműismeret kategória Hatósági vizsga Vasúti pályahálózat ismeret Infrastruktúra (HESZ) Hatósági vizsga Vasúti járműismeret Típusismeret (típusonként) Hatósági vizsga Vezetési gyakorlat Helyi-földalatti (Metró) pályahálózaton személyszállítás Hatósági vizsga Vonal- és állomásismeret (vonalanként) Hatósági vizsga Járművezetői gyakorlat Előzetes vizsgafeltétel nincs Általános szakmai ismeretek modul vizsga Általános szakmai ismeretek modul vizsga A típusnak megfelelő kategória vizsga, a vezetési gyakorlathoz: - a használt infrastruktúrára vonatkozó vizsga Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga Kategória és típusismereti vizsga, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga vezetési gyakorlat vizsga 13. Csoportlétszám Elméleti képzés Vezetési gyakorlat minimum: 1 fő, maximum: 30 fő 1 fő/oktató 8

11 14. A képzés személyi és tárgyi feltételei A képzés személyi feltételei Az elméleti és gyakorlati tárgyakat oktató vasútszakmai oktatókkal, valamint a járművezetői gyakorlat modulban a kíséretet ellátó (munkamódszer-átadó) metró motorkocsi-vezetőkkel kapcsolatos követelményeket a 19/2011.(V.10.) NFM rendelet határozza meg, melyek az alábbiak A képzés elméleti tárgyainak oktatóival szembeni követelmények: vasútszakmai elméleti oktatói képesítés szerepel az NKH vasútszakmai oktatói névjegyzékében. A képzés gyakorlati tárgyainak oktatóival szembeni követelmények: vasútszakmai gyakorlati oktatói képesítés szerepel az NKH vasútszakmai oktatói névjegyzékében. A képzés Vezetési gyakorlat tárgyának oktatóival szembeni követelmények: vasútszakmai gyakorlati oktatói képesítés szerepel az NKH vasútszakmai oktatói névjegyzékében érvényes vasúti járművezetői igazolvány és tanúsítvány. A képzés Járművezetői gyakorlat moduljában a kíséretet ellátó (munkamódszer-átadó) járművezetővel szembeni követelmények: érvényes vasúti járművezetői igazolvány és tanúsítvány, legalább 5 év járművezetői gyakorlat, szerepel a munkáltató nyilvántartásában A képzés tárgyi feltételei Az elméleti órák megtartásához, a képzés csoportlétszámának megfelelő oktató termet kell biztosítani, amely megfelel a jogszabályokban előírt egyéb feltételeknek is és - mint oktatási helyszínt- a képzőszervezet bejelentette. A teremben a létszámnak megfelelő számú, jegyzetelésre alkalmas asztalra és székre (valamint, ha a képzés módszertana megkívánja) flip-chart táblára, valamint írásvetítőre, diavetítőre, számítógépre,projektorra, videóra DVD lejátszóra, TV-re, (stb.), tehát megfelelő oktatástechnológiai eszközökre van szükség. Az elméleti képzés részét képező gyakorlati órák megtartása a kocsiszínben, telephelyen, műhelyben, illetve az arra kijelölt szerelvényen (próbavonat), utasok szállítása nélkül történik. A felügyelet alatti járművezetési gyakorlat (kategória és infrastruktúra vizsga után) menetrend szerint közlekedő vonaton, üzemi körülmények között is történhet. A jármű vezetéséhez, illetve az üzem közben előforduló hibák felismeréséhez, elhárításához szükséges teendőket a résztvevők bizonyos esetekben (pl. szerelvények csatolása) a járművön kívül végzik. 9

12 A képzés során használt tankönyvek jegyzetek, segédanyagok: Metró F.1. Jelzési Utasítás és 1. sz. Függeléke (Észak-déli metróvonal) Metró F.2. Forgalmi Utasítás és 1. sz. Függeléke (Észak-déli metróvonal) Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítása és F.2. Forgalmi Utasítása Dél-Buda Rákospalota metróvonal F.1. Jelzési Utasítása Dél-Buda Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása Metró V.1. sz. Szolgálati Szabályzat és Függelékei (Észak-déli metróvonal) Kelet-nyugati metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata Dél-Buda Rákospalota (M4) metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata Metró A.3. sz. Műszaki Üzemeltetési Szabályzat és Függeléke METRÓ Rádiótávbeszélő Szabályzat METRÓ Pályaismeret, METRÓ vasútbiztosító berendezések Áramellátási ismeretek Érvényben lévő rendeletek, szabályzatok, Végrehajtási Utasítások Metró Járműszerkezeti ismeretek I-II. és AVR hibaelhárítás Alstom AM5-M2 és AM4-M4 Kezelési kézikönyv Metró Vezetéstechnika és vonalismeret oktatási segédlet Közúti elsősegélynyújtás, Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat Magatartás a közlekedésben oktatási jegyzet, Viselkedési és etikai kódex Prezentációk Környezetvédelem 15. A program során alkalmazott értékelési rendszer Ellenőrzés formája Ellenőrzés rendszeressége Ellenőrzés tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítések következményei Írásbeli, vagy szóbeli visszakérdezés, gyakorlati feladat megoldása, teszt Témakörönként írásbeli ellenőrző feladatok. Azon ismeretekből, amelyekből nincs előírva hatósági vizsga, helyi vizsgát kell tenni Modulonként meghatározott ismeretek Írásbeli, szóbeli, gyakorlati (vagy ezek kombinációja) ellenőrző feladatok megoldása Megfelelt / Nem felelt meg Megegyezik a hatósági vizsga követelményszintjével A résztvevő nem bocsátható hatósági vizsgára 10

13 A hatósági vizsgát az a képzésben résztvevő kezdheti meg, aki a hatósági vizsgát megelőző, az előmenetelt figyelemmel kísérő teljesítmény-mérések mindegyikén és a hatósági vizsgára kötelezett tantárgyakból a helyi vizsgán, az adott ellenőrző feladatot megfelelt szinten teljesítette. A helyi vizsgák tartalmát és módszertanát a képző szerv határozza meg. 16. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 12. szerint. 17. A program zárása A program zárásának feltételei A program zárásának módja Az záróvizsga rendje és követelménye modulonként A záróvizsgákon megszerezhető minősítések A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye A képzési program 15. pontja szerint Hatósági vizsga modulonként A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint Megfelelt / Nem felelt meg A vizsgázó a vizsgakérdésekre elfogadható választ tud adni A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 21., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint 18. A program sikeres elvégzését igazoló okirat Vizsgaigazolás x Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje alapján kiadott vizsgaigazolás (modulonként) 19. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei Feltétel A képzés moduljainak Megfelelt szintű teljesítése 11

14 20. A program moduljainak részletes bemutatása ÁLTALÁNOS SZAKMAI ISMERETEK MODUL Modul megnevezése Vasúti járművezető térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek A képzés besorolása Hatósági vizsgával záruló alapképzés X A képzés célja A modul készítse fel a képzésben résztvevőket a későbbi modulokban, elsajátítandó műszaki és szakmai ismeretek sikeres elsajátítására. Mutassa be a vasúti járművek általános felépítését, szerkezetét. Adjon áttekintést a különböző vasútüzemi technológiákról, a jellemző veszélyforrásokról, a vasúti környezetről és az üzemeltetéssel kapcsolatos kockázatokról A képzés célcsoportja Vasútüzemi tapasztalattal nem rendelkező, a földalatti vasúti pályahálózaton (Metró) Metró motorkocsi-vezető munkakört ellátni szándékozók A képzés során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia A képzésben résztvevő a modul befejeztével: képes a vasúti járművek működésének megértéséhez szükséges műszaki alapismeretek (fizikai törvényszerűségek) rendszerezésére, valamint további tanulmányai és munkavégzése során történő alkalmazására, felismeri a vasútüzemben előforduló veszélyforrásokat és alkalmazni tudja a balesetek megelőzéséhez szükséges biztonsági előírásokat, ismeri az alapvető tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályokat és elsősegély-nyújtási alapismeretekkel rendelkezik, ismeri a munkavégzését szabályozó jogszabályok, Utasítások rendszerét, alapvető munkajogi ismeretekkel rendelkezik, ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott szakkifejezések jelentését, azokat képes helyesen alkalmazni, ismeri a vasúti pályákkal kapcsolatos alapfogalmakat, képes felismerni a különböző szerkezeteket, képes felismerni a vasúti járművek (vontató és vontatott) közötti különbségeket, meg tudja különböztetni a járműszerkezeti elemeket, ismeri a vasúti fékberendezések feladatát, értelmezni tudja az alapvető féktechnikai fogalmakat. 12

15 Megszerezhető képesítés A modul önállóan járművezetői munkakör betöltésére nem jogosít A képzés követelményei A modul során a képzésben résztvevők elevenítsék fel műszaki alapismereteiket, ismerjék meg az alapvető tűzvédelmi szabályokat és a baleset/sérülés esetén az elsősegélynyújtás során elvégzendő teendőket. Ismerjék meg a vasúti munkavállalók tevékenységét szabályozó jogi környezetet, a vasúti környezetben használt néhány alapvető fogalmat, szakkifejezést, a vasúti járművek és infrastruktúra általános jellemzőit, valamint a vasútüzemi technológiákat, veszélyforrásokat. A résztvevőknek a témaköröket reprodukciós szinten kell ismerniük A képzésbe való bekapcsolódás feltételei Végzettség Egészségügyi alkalmasság Előzetesen elvárt ismeret(ek) Egyéb feltétel(ek) Alapfokú iskolai végzettség II. munkaköri csoport szerinti vasúti járművezető /A 203/2009 (IX.18) Kormányrendelet szerint/ A magyar nyelv, külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete A modulzáró vizsga időpontjáig betöltött 20. életév A képzésben való részvétel feltételei Részvétel követésének módja Megengedett hiányzás Az elméleti órákon képzési napló és a résztvevők által aláírt, napi jelenléti ív A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet előírása szerint Mulasztások pótlása Konzultációs órákkal Egyéb feltétel(ek) A képzésben résztvevő nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott szabadságvesztés, foglalkozástól illetve járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt. 13

16 A képzés módszerei és formája A képzés megrendezési formája A képzés módszerei Az elméleti órák megtartása tanteremben, előadás keretében történik, oktató dominanciájú frontális munkafolyamattal, közvetlen irányítással. Az elméleti képzés során a példák bemutatásához a tansegédletek kiegészülnek járműalkatrészek és berendezések szemléltetésével, élethű modellek bemutatásával. A frontális osztály-munkában az oktató írásvetítő vagy projektor alkalmazásával is demonstrál. Az elméleti képzés részét képező gyakorlati órák megtartása üzemi környezetben történik, kiscsoportos foglalkozás keretében. A tantárgyak nem függnek egymástól, a táblázatok nem jelentik az oktatás sorrendiségét. A tanfolyam besorolása: alapképzés A tanfolyam megrendezési formája: csoportos Tervezett képzési idő, intenzitás Összes óraszám: 60 óra Ebből: Tantermi: 50 óra Gyakorlati: 10 óra Intenzitás: 8 óra/nap, /elméleti képzés/ A haladási ütemterv szerint Csoportlétszám Időtartam 60 óra 7,5 nap Elméleti képzés minimum: 1 fő, maximum: 30 fő A képzés személyi és tárgyi feltételei A képzés személyi feltételei A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök elméleti és gyakorlati oktatói, rendelkezzenek a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet szerinti vasútszakmai oktatói végzettséggel és szerepeljenek a Nemzeti Közlekedési Hatóság vasútszakmai oktatói névjegyzékében. A kiegészítő ismeretek elméleti és gyakorlati oktatásában részt vevő oktató rendelkezzen az oktatott témakörnek megfelelő képesítő vagy szakvizsgával, vagy vasútszakmai oktatói végzettséggel, 5 éves szakmai gyakorlattal 14

17 A képzés tárgyi feltételei Az elméleti órák megtartásához, a képzés csoportlétszámának megfelelő oktató termet kell biztosítani, amely megfelel a jogszabályokban előírt egyéb feltételeknek, továbbá - mint oktatási helyszínt- a képzőszervezet bejelentette. A teremben a létszámnak megfelelő számú, jegyzetelésre alkalmas asztalra és székre (valamint, ha a képzés módszertana megkívánja) flip-chart táblára, valamint írásvetítőre, diavetítőre, számítógépre,projektorra, videóra DVD lejátszóra, TV-re, (stb.), tehát megfelelő oktatástechnológiai eszközökre van szükség. Az elméleti képzés részét képező gyakorlati órák megtartása a járművek karbantartását, javítását végző műhelyekben, kocsiszínben, forgalmi szolgálati helyeken, történik, vagy szemléltető eszközök alkalmazásával a csoportlétszámnak megfelelő oktatóteremben. A résztvevők számára a tankönyveket, segédanyagokat, jegyzeteket a képzőszerv köteles biztosítani. A képzés során használt tankönyvek jegyzetek, segédanyagok: METRÓ Pályaismeret Közúti elsősegélynyújtás, Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat Magatartás a közlekedésben oktatási jegyzet, Viselkedési és etikai kódex Prezentációk Környezetvédelem A képzés során alkalmazott értékelési rendszer A hatósági vizsgát az a képzésben résztvevő kezdheti meg, aki a hatósági vizsgát megelőző, az előmenetelt figyelemmel kísérő teljesítmény-mérések mindegyikén az adott ellenőrző feladatot megfelelt szinten teljesítette. A képzés végén, a kiegészítő témakörökből helyi, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő a 19/2011 NFM Rendeletben előírt - témakörökből hatósági vizsgát (záróvizsgát) tesznek a résztvevők. A helyi vizsga tartalmát és módszereit a képző szerv határozza meg. Ellenőrzés formája Ellenőrzés rendszeressége Ellenőrzés tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer (ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítések következményei Írásbeli, vagy szóbeli visszakérdezés Témakörönként írásbeli ellenőrző feladatok. Azon ismeretekből, amelyekből nincs előírva hatósági vizsga, helyi vizsgát kell tenni A képzési program 18. pontjában meghatározott ismeretek Írásbeli, szóbeli, gyakorlati (vagy ezek kombinációja) ellenőrző feladatok megoldása Megfelelt / Nem felelt meg Megegyezik a hatósági vizsga követelményszintjével A résztvevő nem bocsátható hatósági vizsgára 15

18 Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 12. szerint A képzés zárása A képzés zárásának feltételei A képzési program 13. pontja szerint A képzés zárásának módja Az záróvizsga rendje A záróvizsga követelménye A záróvizsgákon megszerezhető minősítések A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye Hatósági vizsga a kijelölt témakörökből A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint Megfelelt / Nem felelt meg A vizsgázó a vizsgakérdésekre elfogadható választ tud adni A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 21., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint A képzés sikeres elvégzését igazoló okirat Vizsgaigazolás x Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje alapján kiadott vizsgaigazolás A képzés elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei Feltétel A modulzáró hatósági vizsga Megfelelt szintű teljesítése 16

19 A modul témakörei/tananyag egységei Kiegészítő ismeretek tantárgy téma és óraterve Óraszám Sorszám Témakörök Elméleti képzés Összes Tantermi Gyakorlati 1. Munkavédelmi ismeretek Tűzvédelmi alapismeretek Vizsga helyi vizsga (írásban) 3. Egészségügyi ismeretek Környezetvédelmi alapismeretek helyi vizsga (írásban, vagy aláírás) 5. Jogi alapismeretek Összes óraszám: RÉSZLETES TANANYAG TERV TÉMAKÖRÖNKÉNT MUNKAVÉDELMI ISMERETEK (8/0) A munkavédelmi jogszabályok o A munkavédelem fogalma, célja, eszközei és módszerei, területei o A munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás o A munkavégzés személyi- és tárgyi feltételei o Baleset, munkabaleset fogalma, kivizsgálása, nyilvántartása, kártérítés Társasági munkavédelmi szabályozás (MVSZ, VU) o Magatartás a munkahelyen, védőruha, védőital juttatások o Egyéni és csoportos védőeszközök o Munkaképes állapot ellenőrzése, dohányzási tilalom Veszélyforrások a vasútüzemben o Vasúti pálya és környezete (elsodrási határ, feszültség alatti pálya) o A villamos vezetékek véletlen érintése elleni védelem o Törpe-, kis- és nagyfeszültség, érintésvédelem, a segítségnyújtás rendje A villamos üzemű járművekkel kapcsolatos munkavédelmi előírások o Feszültség alá helyezés, jármű üzemképessége munkavédelmi szempontból 17

20 TŰZVÉDELMI ALAPISMERETEK (2/1) Tűzvédelmi Alapszabályok o Tűzvédelmi rendeletek o Az anyagok éghetősége, az égési folyamat o Tűzveszélyességi osztályok, dohányzási tilalom o Hatósági intézkedések (hatósági szemle, ellenőrzések) Tűzjelzési lehetőségek, tűzvédelem o Társasági tűzvédelem, a tűzjelzés lehetőségei o Járművek tűzvédelme, eljárás járműtűz esetén o Tűzriadó tervek, tűzoltó készülékek és felszerelések használata o Magatartási szabályok tűz esetén o Tűzvédelmi gyakorlati bemutató EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK (5/1) Az emberi szervezet főbb biológiai tulajdonságai o A szív szerepe, vérkeringés, vérellátás, légzés Sérülések, balesetek o Sérülések bekövetkeztének főbb okai o Sérülések fajtái, sajátosságai, sérülések ellátása o Áramütéses balesetek o Az elektromos áram élettani hatása o Eszméletvesztés, légzési zavarok, o Újraélesztés Az elsősegélynyújtás általános szabályai o Tájékozódás, a sérült vizsgálata, jelentés, mentő hívása Gyakorlati foglalkozás o Eszméletlenség, légzés, keringés vizsgálata o Mellkas kompresszió, befújás 18

Helyi - földalatti vasúti pályahálózaton (Metró) személyszállítás céljából Villamos meghajtású földalatti (METRÓ) vasúti járműveket közlekedtető

Helyi - földalatti vasúti pályahálózaton (Metró) személyszállítás céljából Villamos meghajtású földalatti (METRÓ) vasúti járműveket közlekedtető Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Helyi - földalatti vasúti pályahálózaton (Metró) személyszállítás céljából Villamos meghajtású földalatti (METRÓ) vasúti járműveket közlekedtető

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Elővárosi vasúti pályahálózaton (BKV-HÉV) Villamos meghajtású elővárosi vasútijárműveket közlekedtető elővárosi vasútijármű-vezetői modulrendszerű

Részletesebben

Helyi pályahálózaton (Millenniumi földalatti vasút) személyszállítás céljából

Helyi pályahálózaton (Millenniumi földalatti vasút) személyszállítás céljából Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Helyi pályahálózaton (Millenniumi földalatti vasút) személyszállítás céljából Villamos meghajtású millenniumi földalatti vasúti járműveket

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózaton személy- és áruszállítás és tolatás (MÁV F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások), dízelmozdony kategória

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Vezetési gyakorlat

Részletesebben

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont

Képzési program. Függőpálya kezelő képzési modul. Sífelvonó és függőpálya kezelők. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft Vasúti Vizsgaközpont Képzési program Sífelvonó és függőpálya kezelők alapképzésére Függőpálya kezelő képzési modul 2015 Modul megnevezése: FÜGGŐPÁLYA KEZELŐ 1.

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Helyi vasúti pályahálózaton (közúti villamosvasút) Villamos meghajtású közúti vasúti járműveket közlekedtető vasúti járművezetői modulrendszerű

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (sajátcélú vasúti pálya) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek. Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program 2016. március 21. Modul megnevezése: Országos pályahálózatra

Részletesebben

Térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek alapképzési program

Térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek alapképzési program 2015 Modul megnevezése:

Részletesebben

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program

Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Képzési program Modul megnevezése: Országos pályahálózatra érvényes általános

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás

A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás A képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításának tapasztalatai a MÁV-START Zrt-nél. Előadó: Kramli Ferenc Előadó: Kozák Tamás Az előadás tartalma A modulrendszerű vasúti járművezető-képzés Az időszakos

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 35. sorszámú Vasútforgalmi szolgálattevő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 05 1.2.

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Infrastruktúra

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése

3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM

7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 7. TŰZOLTÓ DARU KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ JÁRMŰDARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ BERENDEZÉSEI, GÉPEI ÉS ESZKÖZEI, MŰSZAKI

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület SEE-REUSE. Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület SEE-REUSE. Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM Biogáz telep kezelője (óraszám: 64 óra) A képzés nyilvántartásba vételi száma:.. 2014. KÉPZÉSI

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. Saját célú, térségi és keskeny nyomtávolságú pályahálózaton Kocsirendező alapképzés (Sajátcélú vasúti pályahálózatok Szolgálati Utasítása) ismereti és vizsga anyag. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. AZ

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00528-2011 PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE Tételszám A módosítás száma A módosítás tárgya 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 14 1.1. Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés

Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés Tanári tréneri felhívás Közforgalmú Közlekedési Tiszt képzés A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a Vasúti Vizsgaközpont szakmai gyakorlatára és tudományos hátterére támaszkodva a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

11. HABBAL OLTÓ TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ, ILLETVE HABBAL OLTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY KEZELŐI TANFOLYAM

11. HABBAL OLTÓ TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ, ILLETVE HABBAL OLTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 11. HABBAL OLTÓ TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ, ILLETVE HABBAL OLTÓ CSEREFELÉPÍTMÉNY KEZELŐI TANFOLYAM 2004. HABBALOLTÓ TŰZOLTÓ

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat)

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat) Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Általános forgalmi alapképzési program (ÁEV keskeny nyomközű pályahálózat) Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész.

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. 1 Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. Milyen vasutak vannak? Miért, többfajta van? Igen. A mintául szolgáló nagyvasutak nagyon sokfélék

Részletesebben

13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA

13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA 2004. 13/A TŰZOLTÁSRA

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 50-06/1 Vegyipari munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem és biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont. Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul Dízelmozdony kategória vizsgával rendelkezők részére ALAPKÉPZÉSI PROGRAM VVK-2016/669.

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben