Motorkocsi-vezetői alapképzési program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Motorkocsi-vezetői alapképzési program"

Átírás

1

2

3 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Helyi földalatti (Metró) vasúti pályahálózaton személyszállítás céljából villamos meghajtású földalatti (Metró) vasúti járműveket közlekedtető Motorkocsi-vezetői alapképzési program Készítette és szerkesztette: BKV Zrt. Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Metró Üzemigazgatóság Jóváhagyási szám: VVK Jóváhagyás dátuma:

4 1. A program megnevezése 1.1. Helyi - földalatti vasúti pályahálózat (Metró) Metró járművezető alapképzés 2. A program besorolása 2.1. Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 3. A program célja A program célja elméleti és gyakorlati vasútüzemi tapasztalattal nem rendelkező, metró járművezetői munkakört ellátni szándékozók alapképzése, illetve a járművezetői engedéllyel már rendelkező munkavállalók továbbképzése (újabb infrastruktúrára, járműtípusra, illetve metróvonalra) a földalatti (metró) vasúti járműveket üzemeltető BKV Zrt. részére. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások (törvények, egyéb jogszabályok, vállalati belső forgalmi és műszaki előírások, utasítások, szabályzatok) összefüggéseinek feltárásával, egymásra épülésük bemutatásával ismertesse meg a résztvevőkkel a földalatti (metró) vasúti üzem sajátosságait, az alkalmazott vasútüzemi technológiákat. Helyezzen nagy hangsúlyt a szolgáltatói magatartásra, az utasok kiszolgálásával kapcsolatos kötelezettségekre. Készítsen fel a metró motorkocsi-vezetői munkakör szakszerű ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekből, tegye lehetővé az önálló járművezetői szolgálat ellátásához szükséges kompetenciák és járművezetői gyakorlati jártasság megszerzését, valamint adjon betekintést a metró vasúti járművek alapvető üzemeltetési, karbantartási kérdéseibe is. Az üzemeltetési környezet bemutatásán túl, ismertesse meg a résztvevőkkel, a metró jármű szerkezeti felépítését, az egyes elemek feladatát, működését, a különböző járműtípusok eltéréseit, sajátosságait, és mutassa be az üzem közben előforduló hibák felismerésére, elhárítására alkalmas módszereket, technikákat. A képzés alapozza meg a modulokat lezáró hatósági vizsgák eredményes letételét, a járművezetői engedély, illetve a járművezetői tanúsítvány megszerzését. 4. Megszerezhető képesítés, betölthető munkakör, feladatkör Megnevezése: Metró járművezető A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő ellenőrző,irányító tevékenység, vagy szakmai felügyeleti munkakör 2

5 5. A program célcsoportjai Vasútüzemi tapasztalattal nem rendelkező, metró motorkocsi-vezetői munkakört ellátni szándékozók alapképzése (kiképzés), valamint vasúti járművezetői engedéllyel már rendelkező munkavállalók, akik további ismereteket kívánnak elsajátítani. 6. A program során megszerezhető kompetenciák 6.1. Térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével: képes a vasúti járművek működésének megértéséhez szükséges műszaki alapismeretek (fizikai törvényszerűségek) rendszerezésére, valamint további tanulmányai és munkavégzése során történő alkalmazására, felismeri a vasútüzemben előforduló veszélyforrásokat és alkalmazni tudja a balesetek megelőzéséhez szükséges biztonsági előírásokat, ismeri az alapvető tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályokat és elsősegély-nyújtási alapismeretekkel rendelkezik, ismeri a munkavégzését szabályozó jogszabályok, Utasítások rendszerét, alapvető munkajogi ismeretekkel rendelkezik, ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott szakkifejezések jelentését, azokat képes helyesen alkalmazni, ismeri a vasúti pályákkal kapcsolatos alapfogalmakat, képes felismerni a különböző szerkezeteket, képes felismerni a vasúti járművek (vontató és vontatott) közötti különbségeket, meg tudja különböztetni a járműszerkezeti elemeket, ismeri a vasúti fékberendezések feladatát, értelmezni tudja az alapvető féktechnikai fogalmakat Villamos meghajtású földalatti (metró) vasúti jármű kategória modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével: Ismeri a villamos meghajtású földalatti (metró) vasúti jármű szerkezeti felépítését, az egyes szerkezeti elemek funkcióját, képes megkülönböztetni a jármű helyes, vagy helytelen (meghibásodás, rendellenesség) működését, képes kiválasztani az adott forgalmi helyzetnek, a jármű műszaki állapotának, és a pálya állapotának megfelelő vezetéstechnikát. 3

6 6.3. Helyi pályahálózaton nem személyszállítás (infrastruktúránként) modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével: képes felismerni a pálya menti berendezéseket, ismeri azok főbb jellemzőit, tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs szakszerű, biztonságos végrehajtására, ismeri a vonatközlekedés, tolatás során betartandó szabályokat, munkájára vonatkozó előírásokat és képes azokat munkája során alkalmazni, ismeri az üzemszünettel kapcsolatos alapfogalmakat, képes az utasok minőségi kiszolgálására Típusismeret (Járműtípus megjelöléssel) modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével: képes az adott típusú jármű üzembe- és üzemen kívül helyezésére, működtetésére, ismeri az adott típusú járművön a kezelőszervek-, berendezések elhelyezkedését, azok kezelésében gyakorlati jártassággal rendelkezik, képes a rendkívüli helyzetek felismerésére, az általa elhárítható hibák elhárítására, készség szinten alkalmazza az adott típusú jármű biztonságos és gazdaságos közlekedtetéséhez szükséges technikákat és módszereket minden forgalmi (vonatközlekedés, tolatás, próbafutás, rendkívüli események) helyzetben Vezetési gyakorlat - Helyi pályahálózaton nem személyszállítás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel) modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével: képes a járművel történő biztonságos elindulásra, gyorsításra, megállásra, sebességtartásra minden üzemi körülmény között, képes kiválasztani a helyzetnek, illetve a szabályoknak megfelelő sebességet, fékezési módot; alkalmazni tudja a biztonsági előírásokat a tolatások és a vonatközlekedés során, gyakorlatban tudja alkalmazni a vonatközlekedésre, tolatásra, vonatkozó előírásokat, tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket, képes a jármű biztonságos üzemeltetésére, jártas a kezelőszervek működtetésében, képes a járművek össze- és szétcsatolására, képes a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokat az előírásoknak megfelelően alkalmazni Vonal- és állomásismeret (vonalanként) modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével ismeri az adott vonal jellegzetességeit, kialakítását, az alkalmazott követési rendeket. Minden időpillanatban képes meghatározni járművének pontos helyzetét a vonalon. Jártas a hírközlő eszközök használatában, megfelelően ki tudja választani a megfelelő vezetéstechnikát az utasítások betartása és a biztonságos közlekedés érdekében. 4

7 6.7. Járművezetői gyakorlat modul A képzésben résztvevő a modul befejeztével: jártas a forgalom ritmusának felvételében, az utastéri ajtók működtetésében, képes az előírt menetrend betartására, saját vezetéstechnika, módszer kialakítására, a munkavégzésére vonatkozó előírásokat a gyakorlati munkája során, önállóan, biztonságosan tudja alkalmazni. 7. A programba való bekapcsolódás feltételei Iskolai végzettség Egészségügyi alkalmasság Előzetesen elvárt ismeretek További feltételek Alapfokú iskolai végzettség A 203/2009. (IX.18) Kormányrendelet szerint A magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete Az Általános szakmai ismeretek modul záróvizsgájának megkezdéséig betöltött 20. életév, Erkölcsi bizonyítvány 8. A programban való részvétel feltételei Részvétel követésének módja Megengedett hiányzás Mulasztások pótlása Az elméleti képzésen képzési napló, a vezetési gyakorlatokon a gyakorlati képzés személyi naplója, résztvevők által aláírt, napi jelenléti ív A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet előírása szerint Az elméleti órákat konzultációval, a (vezetési) gyakorlatokat azok teljesítésével kell pótolni. Egyéb feltétel(ek) A képzésben résztvevő nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott szabadságvesztés, foglalkozástól illetve járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt. 5

8 9. A képzés módszerei és formája 9.1. A képzés módszerei Az elméleti órák megtartása tanteremben, előadás keretében történik, oktató dominanciájú frontális munkafolyamattal, közvetlen irányítással. Az elméleti képzés során a példák bemutatásához a tansegédletek kiegészülnek járműalkatrészek és berendezések szemléltetésével, élethű modellek bemutatásával. A frontális osztály-munkában az oktató írásvetítő vagy projektor alkalmazásával is demonstrál. Az elméleti képzés részét képező gyakorlati órák megtartása üzemi környezetben történik, kiscsoportos foglalkozás keretében. A tanfolyam besorolása: alapképzés A tanfolyam megrendezési formája: csoportos 10. Tervezett képzési idő, intenzitás Sorszám A program moduljai Térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek Villamos meghajtású földalatti (Metró) vasúti jármű - járműkategória Helyi pályahálózaton személyszállítás (infrastruktúránként) Típusismeret (Járműtípus megjelöléssel)- típusonként Vezetési gyakorlat - Helyi pályahálózaton személyszállítás (Infrastruktúra és kategória megjelöléssel) Vonal- és állomásismeret Óraszám Elméleti képzés Gyakorlati képzés Tantermi Gyakorlati (vezetési gyakorlat) Összes * 112** 8 4 6** 18 (vonalanként) 7. Járművezetői gyakorlat Összes óraszám: * A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti vezetése, a típusismereti modul felügyelet alatti vezetésével egyidejűleg is lebonyolítható. (Több típus együttes oktatása esetén típusonként különkülön legalább 30 óra vezetési gyakorlat szükséges.) ** Kötelező: 3 oda-vissza út. 6

9 Összes óraszám: Ebből: 488 óra Elméleti: 392 óra Gyakorlat: /vezetési 96 óra gyakorlat/ Intenzitás: 8 óra/nap, /elméleti képzés/ Időtartam A haladási ütemterv szerint 392 óra 49 nap Intenzitás: 6 óra/nap/fő /vezetési gyakorlat/ Időtartam Szolgálati beosztás szerint 96 óra 16 nap 11. A program moduljai A program moduljainak megnevezése 1. ÁLTALÁNOS SZAKMAI ISMERETEK Vasúti járművezető térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek 2. VASÚTI JÁRMŰISMERET KATEGÓRIA Villamos meghajtású földalatti (Metró) vasúti jármű kategória 3. VASÚTI JÁRMŰVEZETŐ HELYI PÁLYAHÁLÓZATON SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS BKV Rt. Kelet-nyugati metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása és kapcsolódó szabályozások BKV Rt. Metró F.2. Forgalmi utasítás és kapcsolódó szabályozások BKV Rt. Dél - Buda- Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások 4. VASÚTI JÁRMŰISMERET TÍPUSISMERET EV3 metró motorvonat , 714 metró motorvonat M, M metró motorvonat Alstom AM5-M2 (ATC) metró motorvonat Alstom AM4-M4-ATC metró motorvonat 5. VEZETÉSI GYAKORLAT 6. VONAL ÉS ÁLLOMÁSISMERET M2 az összekötő vágánnyal: Déli pályaudvar - Fehér út + M2/M3 összekötő vágány M3 az összekötő vágánnyal: Kőbánya-Kispest- Újpest Városközpont + M2/M3 összekötő vágány M4 (DBR) metróvonal: Kelenföld vasútállomás - Keleti pályaudvar 7. JÁRMŰVEZETŐI GYAKORLAT 7

10 12. A program folyamata A program 7 tanulmányi egységre bontható. A vasúti járműismereti és a vasúti pályahálózat ismereti moduloknál feltüntetett gyakorlati időket modulonként külön-külön kell teljesíteni. A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti vezetése, a típusismereti modul felügyelet alatti vezetésével egyidejűleg is lebonyolítható. A képzés megkezdésekor a jelentkezőnek orientációs utazási gyakorlatot kötelező teljesíteni, mely 2x8 óra, a szükséges munkabiztonsági oktatás után. Az orientációs utazási gyakorlat teljesíthető egyénenként vagy csoportosan is. Az érvényes vasúti járművezetői engedéllyel/vizsgával rendelkező résztvevők csak azon modulokból kötelezettek a tanfolyami részvételre és az azt követő hatósági vizsgára, amelyből nem rendelkeznek érvényes alapvizsgával.(infrastruktúra, vonal és állomásismeret, típusismeret). Több (infrastruktúra és típusismereti) modul párhuzamos, együttes oktatása esetén az elméleti képzés óraszáma (figyelembe véve az esetleges azonosságokat) eltérhet a táblázatokban foglaltaktól (de nem lehet kevesebb az egy modulra előírt minimális óraszámnál!), a (vezetési) gyakorlati időket azonban modulonként külön-külön kell teljesíteni és minden modulból külön-külön kell hatósági vizsgát tenni. Ebben az esetben a képzés haladási ütemtervében (órarend) és a jelen képzési program alapján elkészített részletes tantervében határozza meg a képző szerv az egyes témakörök óraszámait. Megnevezés Általános szakmai ismeretek Hatósági vizsga Vasúti járműismeret kategória Hatósági vizsga Vasúti pályahálózat ismeret Infrastruktúra (HESZ) Hatósági vizsga Vasúti járműismeret Típusismeret (típusonként) Hatósági vizsga Vezetési gyakorlat Helyi-földalatti (Metró) pályahálózaton személyszállítás Hatósági vizsga Vonal- és állomásismeret (vonalanként) Hatósági vizsga Járművezetői gyakorlat Előzetes vizsgafeltétel nincs Általános szakmai ismeretek modul vizsga Általános szakmai ismeretek modul vizsga A típusnak megfelelő kategória vizsga, a vezetési gyakorlathoz: - a használt infrastruktúrára vonatkozó vizsga Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga Kategória és típusismereti vizsga, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga vezetési gyakorlat vizsga 13. Csoportlétszám Elméleti képzés Vezetési gyakorlat minimum: 1 fő, maximum: 30 fő 1 fő/oktató 8

11 14. A képzés személyi és tárgyi feltételei A képzés személyi feltételei Az elméleti és gyakorlati tárgyakat oktató vasútszakmai oktatókkal, valamint a járművezetői gyakorlat modulban a kíséretet ellátó (munkamódszer-átadó) metró motorkocsi-vezetőkkel kapcsolatos követelményeket a 19/2011.(V.10.) NFM rendelet határozza meg, melyek az alábbiak A képzés elméleti tárgyainak oktatóival szembeni követelmények: vasútszakmai elméleti oktatói képesítés szerepel az NKH vasútszakmai oktatói névjegyzékében. A képzés gyakorlati tárgyainak oktatóival szembeni követelmények: vasútszakmai gyakorlati oktatói képesítés szerepel az NKH vasútszakmai oktatói névjegyzékében. A képzés Vezetési gyakorlat tárgyának oktatóival szembeni követelmények: vasútszakmai gyakorlati oktatói képesítés szerepel az NKH vasútszakmai oktatói névjegyzékében érvényes vasúti járművezetői igazolvány és tanúsítvány. A képzés Járművezetői gyakorlat moduljában a kíséretet ellátó (munkamódszer-átadó) járművezetővel szembeni követelmények: érvényes vasúti járművezetői igazolvány és tanúsítvány, legalább 5 év járművezetői gyakorlat, szerepel a munkáltató nyilvántartásában A képzés tárgyi feltételei Az elméleti órák megtartásához, a képzés csoportlétszámának megfelelő oktató termet kell biztosítani, amely megfelel a jogszabályokban előírt egyéb feltételeknek is és - mint oktatási helyszínt- a képzőszervezet bejelentette. A teremben a létszámnak megfelelő számú, jegyzetelésre alkalmas asztalra és székre (valamint, ha a képzés módszertana megkívánja) flip-chart táblára, valamint írásvetítőre, diavetítőre, számítógépre,projektorra, videóra DVD lejátszóra, TV-re, (stb.), tehát megfelelő oktatástechnológiai eszközökre van szükség. Az elméleti képzés részét képező gyakorlati órák megtartása a kocsiszínben, telephelyen, műhelyben, illetve az arra kijelölt szerelvényen (próbavonat), utasok szállítása nélkül történik. A felügyelet alatti járművezetési gyakorlat (kategória és infrastruktúra vizsga után) menetrend szerint közlekedő vonaton, üzemi körülmények között is történhet. A jármű vezetéséhez, illetve az üzem közben előforduló hibák felismeréséhez, elhárításához szükséges teendőket a résztvevők bizonyos esetekben (pl. szerelvények csatolása) a járművön kívül végzik. 9

12 A képzés során használt tankönyvek jegyzetek, segédanyagok: Metró F.1. Jelzési Utasítás és 1. sz. Függeléke (Észak-déli metróvonal) Metró F.2. Forgalmi Utasítás és 1. sz. Függeléke (Észak-déli metróvonal) Kelet-nyugati metróvonal F.1. Jelzési Utasítása és F.2. Forgalmi Utasítása Dél-Buda Rákospalota metróvonal F.1. Jelzési Utasítása Dél-Buda Rákospalota M4 metróvonal F.2. Forgalmi Utasítása Metró V.1. sz. Szolgálati Szabályzat és Függelékei (Észak-déli metróvonal) Kelet-nyugati metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata Dél-Buda Rákospalota (M4) metróvonal V.1. Szolgálati Szabályzata Metró A.3. sz. Műszaki Üzemeltetési Szabályzat és Függeléke METRÓ Rádiótávbeszélő Szabályzat METRÓ Pályaismeret, METRÓ vasútbiztosító berendezések Áramellátási ismeretek Érvényben lévő rendeletek, szabályzatok, Végrehajtási Utasítások Metró Járműszerkezeti ismeretek I-II. és AVR hibaelhárítás Alstom AM5-M2 és AM4-M4 Kezelési kézikönyv Metró Vezetéstechnika és vonalismeret oktatási segédlet Közúti elsősegélynyújtás, Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat Magatartás a közlekedésben oktatási jegyzet, Viselkedési és etikai kódex Prezentációk Környezetvédelem 15. A program során alkalmazott értékelési rendszer Ellenőrzés formája Ellenőrzés rendszeressége Ellenőrzés tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítések következményei Írásbeli, vagy szóbeli visszakérdezés, gyakorlati feladat megoldása, teszt Témakörönként írásbeli ellenőrző feladatok. Azon ismeretekből, amelyekből nincs előírva hatósági vizsga, helyi vizsgát kell tenni Modulonként meghatározott ismeretek Írásbeli, szóbeli, gyakorlati (vagy ezek kombinációja) ellenőrző feladatok megoldása Megfelelt / Nem felelt meg Megegyezik a hatósági vizsga követelményszintjével A résztvevő nem bocsátható hatósági vizsgára 10

13 A hatósági vizsgát az a képzésben résztvevő kezdheti meg, aki a hatósági vizsgát megelőző, az előmenetelt figyelemmel kísérő teljesítmény-mérések mindegyikén és a hatósági vizsgára kötelezett tantárgyakból a helyi vizsgán, az adott ellenőrző feladatot megfelelt szinten teljesítette. A helyi vizsgák tartalmát és módszertanát a képző szerv határozza meg. 16. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 12. szerint. 17. A program zárása A program zárásának feltételei A program zárásának módja Az záróvizsga rendje és követelménye modulonként A záróvizsgákon megszerezhető minősítések A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye A képzési program 15. pontja szerint Hatósági vizsga modulonként A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint Megfelelt / Nem felelt meg A vizsgázó a vizsgakérdésekre elfogadható választ tud adni A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 21., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint 18. A program sikeres elvégzését igazoló okirat Vizsgaigazolás x Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje alapján kiadott vizsgaigazolás (modulonként) 19. A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei Feltétel A képzés moduljainak Megfelelt szintű teljesítése 11

14 20. A program moduljainak részletes bemutatása ÁLTALÁNOS SZAKMAI ISMERETEK MODUL Modul megnevezése Vasúti járművezető térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek A képzés besorolása Hatósági vizsgával záruló alapképzés X A képzés célja A modul készítse fel a képzésben résztvevőket a későbbi modulokban, elsajátítandó műszaki és szakmai ismeretek sikeres elsajátítására. Mutassa be a vasúti járművek általános felépítését, szerkezetét. Adjon áttekintést a különböző vasútüzemi technológiákról, a jellemző veszélyforrásokról, a vasúti környezetről és az üzemeltetéssel kapcsolatos kockázatokról A képzés célcsoportja Vasútüzemi tapasztalattal nem rendelkező, a földalatti vasúti pályahálózaton (Metró) Metró motorkocsi-vezető munkakört ellátni szándékozók A képzés során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia A képzésben résztvevő a modul befejeztével: képes a vasúti járművek működésének megértéséhez szükséges műszaki alapismeretek (fizikai törvényszerűségek) rendszerezésére, valamint további tanulmányai és munkavégzése során történő alkalmazására, felismeri a vasútüzemben előforduló veszélyforrásokat és alkalmazni tudja a balesetek megelőzéséhez szükséges biztonsági előírásokat, ismeri az alapvető tűzvédelmi-, munkavédelmi szabályokat és elsősegély-nyújtási alapismeretekkel rendelkezik, ismeri a munkavégzését szabályozó jogszabályok, Utasítások rendszerét, alapvető munkajogi ismeretekkel rendelkezik, ismeri a Metró vasútüzemében alkalmazott szakkifejezések jelentését, azokat képes helyesen alkalmazni, ismeri a vasúti pályákkal kapcsolatos alapfogalmakat, képes felismerni a különböző szerkezeteket, képes felismerni a vasúti járművek (vontató és vontatott) közötti különbségeket, meg tudja különböztetni a járműszerkezeti elemeket, ismeri a vasúti fékberendezések feladatát, értelmezni tudja az alapvető féktechnikai fogalmakat. 12

15 Megszerezhető képesítés A modul önállóan járművezetői munkakör betöltésére nem jogosít A képzés követelményei A modul során a képzésben résztvevők elevenítsék fel műszaki alapismereteiket, ismerjék meg az alapvető tűzvédelmi szabályokat és a baleset/sérülés esetén az elsősegélynyújtás során elvégzendő teendőket. Ismerjék meg a vasúti munkavállalók tevékenységét szabályozó jogi környezetet, a vasúti környezetben használt néhány alapvető fogalmat, szakkifejezést, a vasúti járművek és infrastruktúra általános jellemzőit, valamint a vasútüzemi technológiákat, veszélyforrásokat. A résztvevőknek a témaköröket reprodukciós szinten kell ismerniük A képzésbe való bekapcsolódás feltételei Végzettség Egészségügyi alkalmasság Előzetesen elvárt ismeret(ek) Egyéb feltétel(ek) Alapfokú iskolai végzettség II. munkaköri csoport szerinti vasúti járművezető /A 203/2009 (IX.18) Kormányrendelet szerint/ A magyar nyelv, külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete A modulzáró vizsga időpontjáig betöltött 20. életév A képzésben való részvétel feltételei Részvétel követésének módja Megengedett hiányzás Az elméleti órákon képzési napló és a résztvevők által aláírt, napi jelenléti ív A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet előírása szerint Mulasztások pótlása Konzultációs órákkal Egyéb feltétel(ek) A képzésben résztvevő nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott szabadságvesztés, foglalkozástól illetve járművezetéstől való eltiltás hatálya alatt. 13

16 A képzés módszerei és formája A képzés megrendezési formája A képzés módszerei Az elméleti órák megtartása tanteremben, előadás keretében történik, oktató dominanciájú frontális munkafolyamattal, közvetlen irányítással. Az elméleti képzés során a példák bemutatásához a tansegédletek kiegészülnek járműalkatrészek és berendezések szemléltetésével, élethű modellek bemutatásával. A frontális osztály-munkában az oktató írásvetítő vagy projektor alkalmazásával is demonstrál. Az elméleti képzés részét képező gyakorlati órák megtartása üzemi környezetben történik, kiscsoportos foglalkozás keretében. A tantárgyak nem függnek egymástól, a táblázatok nem jelentik az oktatás sorrendiségét. A tanfolyam besorolása: alapképzés A tanfolyam megrendezési formája: csoportos Tervezett képzési idő, intenzitás Összes óraszám: 60 óra Ebből: Tantermi: 50 óra Gyakorlati: 10 óra Intenzitás: 8 óra/nap, /elméleti képzés/ A haladási ütemterv szerint Csoportlétszám Időtartam 60 óra 7,5 nap Elméleti képzés minimum: 1 fő, maximum: 30 fő A képzés személyi és tárgyi feltételei A képzés személyi feltételei A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök elméleti és gyakorlati oktatói, rendelkezzenek a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet szerinti vasútszakmai oktatói végzettséggel és szerepeljenek a Nemzeti Közlekedési Hatóság vasútszakmai oktatói névjegyzékében. A kiegészítő ismeretek elméleti és gyakorlati oktatásában részt vevő oktató rendelkezzen az oktatott témakörnek megfelelő képesítő vagy szakvizsgával, vagy vasútszakmai oktatói végzettséggel, 5 éves szakmai gyakorlattal 14

17 A képzés tárgyi feltételei Az elméleti órák megtartásához, a képzés csoportlétszámának megfelelő oktató termet kell biztosítani, amely megfelel a jogszabályokban előírt egyéb feltételeknek, továbbá - mint oktatási helyszínt- a képzőszervezet bejelentette. A teremben a létszámnak megfelelő számú, jegyzetelésre alkalmas asztalra és székre (valamint, ha a képzés módszertana megkívánja) flip-chart táblára, valamint írásvetítőre, diavetítőre, számítógépre,projektorra, videóra DVD lejátszóra, TV-re, (stb.), tehát megfelelő oktatástechnológiai eszközökre van szükség. Az elméleti képzés részét képező gyakorlati órák megtartása a járművek karbantartását, javítását végző műhelyekben, kocsiszínben, forgalmi szolgálati helyeken, történik, vagy szemléltető eszközök alkalmazásával a csoportlétszámnak megfelelő oktatóteremben. A résztvevők számára a tankönyveket, segédanyagokat, jegyzeteket a képzőszerv köteles biztosítani. A képzés során használt tankönyvek jegyzetek, segédanyagok: METRÓ Pályaismeret Közúti elsősegélynyújtás, Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat Magatartás a közlekedésben oktatási jegyzet, Viselkedési és etikai kódex Prezentációk Környezetvédelem A képzés során alkalmazott értékelési rendszer A hatósági vizsgát az a képzésben résztvevő kezdheti meg, aki a hatósági vizsgát megelőző, az előmenetelt figyelemmel kísérő teljesítmény-mérések mindegyikén az adott ellenőrző feladatot megfelelt szinten teljesítette. A képzés végén, a kiegészítő témakörökből helyi, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő a 19/2011 NFM Rendeletben előírt - témakörökből hatósági vizsgát (záróvizsgát) tesznek a résztvevők. A helyi vizsga tartalmát és módszereit a képző szerv határozza meg. Ellenőrzés formája Ellenőrzés rendszeressége Ellenőrzés tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer (ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítések következményei Írásbeli, vagy szóbeli visszakérdezés Témakörönként írásbeli ellenőrző feladatok. Azon ismeretekből, amelyekből nincs előírva hatósági vizsga, helyi vizsgát kell tenni A képzési program 18. pontjában meghatározott ismeretek Írásbeli, szóbeli, gyakorlati (vagy ezek kombinációja) ellenőrző feladatok megoldása Megfelelt / Nem felelt meg Megegyezik a hatósági vizsga követelményszintjével A résztvevő nem bocsátható hatósági vizsgára 15

18 Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 12. szerint A képzés zárása A képzés zárásának feltételei A képzési program 13. pontja szerint A képzés zárásának módja Az záróvizsga rendje A záróvizsga követelménye A záróvizsgákon megszerezhető minősítések A különböző minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye Hatósági vizsga a kijelölt témakörökből A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 19., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint Megfelelt / Nem felelt meg A vizsgázó a vizsgakérdésekre elfogadható választ tud adni A 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 21., valamint a Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje szerint A képzés sikeres elvégzését igazoló okirat Vizsgaigazolás x Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és eljárási rendje alapján kiadott vizsgaigazolás A képzés elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei Feltétel A modulzáró hatósági vizsga Megfelelt szintű teljesítése 16

19 A modul témakörei/tananyag egységei Kiegészítő ismeretek tantárgy téma és óraterve Óraszám Sorszám Témakörök Elméleti képzés Összes Tantermi Gyakorlati 1. Munkavédelmi ismeretek Tűzvédelmi alapismeretek Vizsga helyi vizsga (írásban) 3. Egészségügyi ismeretek Környezetvédelmi alapismeretek helyi vizsga (írásban, vagy aláírás) 5. Jogi alapismeretek Összes óraszám: RÉSZLETES TANANYAG TERV TÉMAKÖRÖNKÉNT MUNKAVÉDELMI ISMERETEK (8/0) A munkavédelmi jogszabályok o A munkavédelem fogalma, célja, eszközei és módszerei, területei o A munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás o A munkavégzés személyi- és tárgyi feltételei o Baleset, munkabaleset fogalma, kivizsgálása, nyilvántartása, kártérítés Társasági munkavédelmi szabályozás (MVSZ, VU) o Magatartás a munkahelyen, védőruha, védőital juttatások o Egyéni és csoportos védőeszközök o Munkaképes állapot ellenőrzése, dohányzási tilalom Veszélyforrások a vasútüzemben o Vasúti pálya és környezete (elsodrási határ, feszültség alatti pálya) o A villamos vezetékek véletlen érintése elleni védelem o Törpe-, kis- és nagyfeszültség, érintésvédelem, a segítségnyújtás rendje A villamos üzemű járművekkel kapcsolatos munkavédelmi előírások o Feszültség alá helyezés, jármű üzemképessége munkavédelmi szempontból 17

20 TŰZVÉDELMI ALAPISMERETEK (2/1) Tűzvédelmi Alapszabályok o Tűzvédelmi rendeletek o Az anyagok éghetősége, az égési folyamat o Tűzveszélyességi osztályok, dohányzási tilalom o Hatósági intézkedések (hatósági szemle, ellenőrzések) Tűzjelzési lehetőségek, tűzvédelem o Társasági tűzvédelem, a tűzjelzés lehetőségei o Járművek tűzvédelme, eljárás járműtűz esetén o Tűzriadó tervek, tűzoltó készülékek és felszerelések használata o Magatartási szabályok tűz esetén o Tűzvédelmi gyakorlati bemutató EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK (5/1) Az emberi szervezet főbb biológiai tulajdonságai o A szív szerepe, vérkeringés, vérellátás, légzés Sérülések, balesetek o Sérülések bekövetkeztének főbb okai o Sérülések fajtái, sajátosságai, sérülések ellátása o Áramütéses balesetek o Az elektromos áram élettani hatása o Eszméletvesztés, légzési zavarok, o Újraélesztés Az elsősegélynyújtás általános szabályai o Tájékozódás, a sérült vizsgálata, jelentés, mentő hívása Gyakorlati foglalkozás o Eszméletlenség, légzés, keringés vizsgálata o Mellkas kompresszió, befújás 18

Helyi pályahálózaton (Millenniumi földalatti vasút) személyszállítás céljából

Helyi pályahálózaton (Millenniumi földalatti vasút) személyszállítás céljából Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Helyi pályahálózaton (Millenniumi földalatti vasút) személyszállítás céljából Villamos meghajtású millenniumi földalatti vasúti járműveket

Részletesebben

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program

Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Országos közforgalmú vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető villamos-, dízel-, és gőzmozdony-vezetői alapképzési program Vezetési gyakorlat

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00528-2011 PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE Tételszám A módosítás száma A módosítás tárgya 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 14 1.1. Vizsgaszabályzat

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára 2014 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006.

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 841 04 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 72/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Vasútvillamossági szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Felkészülési segédlet. Vasútvillamossági szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Felkészülési segédlet Vasútvillamossági szakterület 2014. szeptember 08. 1 Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 9 III. Felkészülési

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A B kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A B kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A B kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2012 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM c. tantárgyakhoz szerkesztette: Berecz Tibor BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék TARTALOMJEGYZÉK 1 A munkavédelem... 7 1.1 A munkavédelem területei...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth József. Munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelem. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés

MUNKAANYAG. Horváth József. Munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelem. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés Horváth József Munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelem A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés A követelménymodul száma: 1180-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-55

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése Informatikai rendszergazda 1.2. OKJ azonosító 54 481 04 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet Hatályos: 2012.01.02 - Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. (3) bekezdésében foglaltak szerint

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása Jóváhagyta: Vezérigazgató Kelt: Budapest, 2015. Kiadja: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggö munkaköröket betöltö munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekröl és az egészségügyi vizsgálat rendjéröl

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1. oldal 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2012.VII.1. - 2013.VI.30. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témakörét tartalmazzák A tételhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

Munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek

Munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek Munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek I. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS Mi a munkavédelmi szabályozás tárgya? A munkavédelmi szabályozás tárgya az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Munkavédelmi Szabályzat

PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Munkavédelmi Szabályzat PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET Munkavédelmi Szabályzat A Munkavédelmi Szabályzat célja a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésével kapcsolatos előírások (törvények,

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben