A VÁROSLIGET FAKATASZTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁROSLIGET FAKATASZTERE"

Átírás

1 A VÁROSLIGET FAKATASZTERE

2 A VÁROSLIGET FAKATASZTERE

3 A VÁROSLIGETI FAKATASZTER FELVÉTELE A FA KÓDJA A terület nagy kiterjedése, és a fák későbbi, egyszerűbb beazonosítása miatt három tömbre lett osztva. A tömbökön belül újabb felosztás történt, utak, sétányok által határolt táblák lettek meghatározva. A táblák határolta járda és az úttest között kialakított, épített fahelyek az úthoz tartozó fasori fák, ezeket külön, fasori kataszterben vettük fel, a beazonosítás érdekében a határoló tábla sorszámát is megadtuk. Az egyes fák a későbbiekben a területi elhelyezkedésük alapján, egyszerű kód szerint beazonosíthatóak: 14VL XIV. kerület VÁROSLIGET 1. tömb 02. tábla 075. sz. fa A FÁK ELNEVEZÉSE A felvett fák nevei latin taxonómia alapján vannak megadva. Szinonim neveket kiszűrtük, egy fafajra csak egy faj (fajta) nevet használtunk. A nevezéktan Schmidt Gábor Tóth Imre: Kertészeti dendrológia című munkája alapján készült.

4 A FA FIZIKAI PARAMÉTEREI A fa törzsének átmérője 1 m magasságban, centiméterben megadva. Amennyiben 1 méternél alacsonyabban elágazó parkfa adatait vettünk fel, abban az esetben az elágazás alatt mértük a magasságot. Az egykori kivágott fa megerősödött fa tősarjaiból kialakult, vagy gyökérnyakból elágazó, különálló törzset nevelő, egymáshoz érő (összenőtt) fák esetében a törzseket külön-külön felmértük és rögzítettük, ezek esetében az átmérőt jelölő számok között + jel látható. A fa magassága méterben megadva.. A korona átlagos átmérője méterben megadva.

5 A FA ÁLLAPOTÁNAK FELVÉTELE A szemrevételezés során felmértük a gyökérzet, a törzs és a korona általános állapotát, ezt a Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben adtuk meg A gyökérzet állapota A talajfelszín és a környezet szemrevételezése a legmeghatározóbb a gyökérzet feltárás nélküli vizsgálatánál. A gyökérnyak alakja, és esetleges elváltozásai, sérülései utalnak a talajban futó gyökérzet egészségi állapotára, ezért a gyökérzet és a gyökérnyak vizsgálata együttesen adja meg a gyökérzet állapotértékét. A gyökérzet állapota Értékelés Osztályzat Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak 5 A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült 4 A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen 3 Gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen 2 A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen 1 Elhalt gyökérzet, üres fahely 0 A törzs állapota A törzs állapotának változása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A farész korhadása esetén a fa statikai állapota romlik, a szállítószövetek károsodása esetén a tápanyagforgalom korlátozódik. A törzs vizsgálatakor figyelembe vettük a gyökérnyak és a koronaalap állapotát is, mert mindkét rész állapota kihat a törzsre is.

6 Értékelés A törzs állapota Osztályzat A törzs nem károsult 5 Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb) 4 A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek) 3 A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások) 2 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási 1 funkcióját nem képes ellátni) Üres fahely 0 A korona állapota A koronaszerkezet felmérésekor a koronaalap állapotát is értékelni kell. A korona értékelése a legnehezebb feladat, hiszen a közelebbi vizsgálat az elhelyezkedésből adódóan nehézkes. Az állapotértékelés során az elsődleges szempont a valós és az ideális lombtömeg arányának meghatározása. A korona állapota Értékelés A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 százalékot. Osztályzat A lombveszteség százalék közötti 4 Jelentős a lombveszteség (26-50%) 3 Erős koronakárosodás (50% felett) 2 Elhalt korona, teljes lombveszteség 1 Üres fahely 0 5

7 A fa egészségi állapota és életképessége A MAGYAR FAÁPOLÓK EGYESÜLETE által kidolgozott metódus szerint megadtuk a fa egészségi állapotát és annak életképességét jelölő értékszámot. Az életképesség és egészségi állapot értékelése [MFE ajánlás 2012] Értékelés Osztályzat A fa kitűnő egészségi állapotú 5 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő 3 Egy évtizeden belül lecserélendő 2 4 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el) 1 Üres fahely, tuskó 0

8 KEZELÉSI JAVASLAT A vizsgálat eredményét kiértékelve a fára vonatkozó kezelési javaslatot is megadtuk, ez tartalmazza a fán alkalmazandó ápolási munkákat. A kezelési javaslatban előírt ápolási munkák a fán végzett munkálatok során módosulhatnak, mert az ápolás kivitelezése során láthatóvá válhatnak a talajszintről nem észlelhető tünetek is. A leggyakrabban előforduló beavatkozások: Favizsgálat: amennyiben az ajánlott beavatkozás szakmailag kétséges, vagy a fa egyéb tulajdonsága indokolja, ajánlott a elvégzése. Gallyazás: egymást keresztező, sérült, száraz ágak, ágcsonkok eltávolítása, épületeket, egyéb objektumokat veszélyeztetető ágrészek eltávolítása. Utak, légvezetékek, egyéb létesítmények védőzónájának, űrszelvényének kialakítása. Szárazgallyazás: száraz ágak eltávolítása a koronából. Statikai helyreállító gallyazás: aszimmetrikus habitus, a fa elhajlása, dőlése esetén végzett beavatkozás, melynek során a korona egyes részeit szakszerűen eltávolítják, ezzel a fa súlypontja közelebb kerül a gyökérnyakhoz. Visszavágás: a koronafelület csökkentése az ágrendszer kóros elváltozása vagy a fa főbb részeinek meggyengülése (pl. törzskorhadás) miatt a fára ható erőhatások csökkentése érdekében. Ifjítás: a korona elöregedése, visszaszáradása miatt új, a fajra jellemző habitusú koronaszerkezet kialakítása. Koronaalakító metszés: fiatal, ki nem alakult ágrendszerű vagy torz habitusú fák koronájának kialakítása. Hajtásválogatás: egymáshoz közelálló, konkurens hajtások szelektálása. A korona ágrendszerében végzett súlyosabb beavatkozások után a koronaszerkezet végső kialakításáig tartó munkafolyamat. Sarjak eltávolítása: a fa egyes részein előtörő, nem a természetes habitusra jellemző hajtások eltávolítása. Vázágak összekötése: a korona stabilitása és a letörés veszélyének csökkentése miatt végzett művelet. Összetett rendszer, melynek kiépítése speciális felkészültséget és anyagokat igényel.

9 Törzsrögzítés: a károsodott, vagy veszélyes mértékben eltolódott súlypontú fák törzsének statikus rögzítése. Seb, odú- és üregkezelés: fasebészeti szakmunkák, melyeknek célja a fa állapotromlásának lassítása, megállítása. Pangó víz kivezetése: egy pontból kitörő több vázág alapjában vagy odúkban, egyéb üregekben összegyűlhet a víz. Ezek kivezetésével csökkenthető az állapotromlás veszélye. Speciális fasebészeti beavatkozás. Sebkezelés: a metszéssel járó munkafolyamatok része, külön akkor említjük, ha ez elmaradt, vagy a fán olyan seb látható (pl. törzssérülés), melynek kezelése nélkül fennáll az állapotromlás veszélye. Gyökérkezelés: sérült gyökérzet, vagy a gyökérzet által veszélyeztetett objektumok védelme érdekében elvégzett munkák. Gyökérzóna feltöltése: erodált, lehordott talaj esetén a felszínre került gyökerek védelme érdekében szükséges. Fahely átalakítása: erősen beszűkült életterű, rossz környezeti adottságok esetén a fa állapotának megóvása, megtartása érdekében szükséges. Epifiton növények eltávolítása: a fára felkúszó (borostyán) és/vagy a fán élősködő (fagyöngy, fakín) növények eltávolítása. Fakivágás: a fa állapota oly mértékben leromlott, hogy az élet- és vagyonvédelem miatt a kivágása elkerülhetetlen.

10 DENDROLÓGIAI ÉRTÉK A fafaj értéke a kertészeti felhasználás tekintetében. A fajok besorolása a kertészeti dendrológiai, táj- és kertépítészeti szakkönyvek, valamint a favédelmi törvények alapján történt. Ezek: Dendrológiailag értékes fafaj Dendrológiailag közepesen értékes fafaj Dendrológiailag kevésbé értékes/invazív fafaj EGYÉB SZEMPONTOK Ebben a mezőben a fa kiemelendően értékes tulajdonságait adjuk meg. Dendrológialak értékes/ dendrológiai ritkaság: azok a fafajok, melyek az adott területen ritkák, nagyrészt arborétumokban, gyűjteményes kertekben fordulnak elő. Történelmi érték: azok a fák, melyek kora meghaladja a száz évet, kertépítészeti hivatkozások találhatóak a távoli múltjukra. MEGJEGYZÉS Ebben mezőben tüntettük fel a fa olyan kiemelendő tulajdonságait, melyek az ápolását, fenntartását, statikai állapotát, életterét, befolyásolják. A kataszter felvétele lombtalan állapotban történt. A kataszter lezárásának időpontja: április 16.

11 VÁROSLIGET FAKATASZTERE 1. TÖMB

12 14VL Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Súlyos állapotromlás Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 002 Platanus hispanica történelmi fa 003 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés történelmi fa 004 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 005 Sophora japonica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 006 Fraxinus excelsior Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 007 Fraxinus excelsior Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 008 Fraxinus excelsior Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 009 Crataegus monogyna Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 010 Acer saccharinum Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 011 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 012 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 012a Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 013 Acer pseudoplatanus Rossz állapotú 014 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 015 Gleditsia triacanthos Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 016 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 017 Celtis occidentalis Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 018 Fraxinus ornus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 019 Acer negundo Kevésbé értékes/invazív faj Veszélyes 020 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 021 Fraxinus excelsior Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 022 Robinia pseudoacacia Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Kevésbé értékes/invazív faj 023 Fraxinus excelsior Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 024 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Rossz állapotú 025 Fraxinus ornus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 026 Acer pseudoplatanus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 027 Tilia cordata Rossz állapotú Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 028 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 029 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 030 Populus simonii Acer pseudoplatanus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 032 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 033 Celtis occidentalis Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 035 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 036 Acer negundo Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Kevésbé értékes/invazív faj 037 Celtis occidentalis Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 038 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 039 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 040 Acer negundo Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Kevésbé értékes/invazív faj 041 Fraxinus excelsior Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 042 Celtis occidentalis Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 043 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 044 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 045 Tilia cordata Fraxinus ornus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 047 Acer pseudoplatanus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 048 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 049 Populus simonii Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 1.

13 14VL Acer pseudoplatanus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 052 Tilia cordata Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 054 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 055 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 056 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 057 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 058 Populus canescens Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, vázágak összekötése, 059 Fagus sylvatica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Rossz állapotú Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 060 Celtis occidentalis Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 062 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 063 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 064 Gleditsia triacanthos Hajtásválogatás, Rossz állapotú Szárazgallyazás, Statikai helyrállító 065 Tilia cordata gallyazás 066 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Megdőlt törzs, rossz állapotú Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 067 Celtis occidentalis Statikai helyrállító gallyazás, 068 Tilia cordata Tilia platyphyllos Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 070 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 071 Crataegus monogyna Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 072 Acer campestre Kivágás Megdőlt törzs 073 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Troli kábelek a koronánál Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 074 Ailanthus altissima Kevésbé értékes/invazív faj 075 Fraxinus ornus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 076 Celtis occidentalis Tilia platyphyllos Statikai helyrállító gallyazás Gallyazás, statikai helyreállító 078 Tilia cordata gallyazás 079 Celtis occidentalis Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 080 Robinia pseudoacacia Kivágás Kevésbé értékes/invazív faj 081 Acer tataricum Seb, odú- és üregkezelés 082 Fraxinus excelsior Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 083 Celtis occidentalis Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 085 Tilia cordata Kivágás, Műszeres Nectria fertőzött 086 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 087 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 088 Fraxinus excelsior Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 089 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 090 Gleditsia triacanthos Acer campestre Kivágás 092 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 093 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 094 Acer pseudoplatanus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 095 Quercus robur Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 096 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 097 Pyrus communis Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 098 Fraxinus ornus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 099 Prunus padus Kivágás 100 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 2.

14 14VL Prunus padus Kivágás 102 Quercus robur Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 103 Ailanthus altissima Szárazgallyazás Kevésbé értékes/invazív faj 104 Tilia cordata Szárazgallyazás 105 Acer pseudoplatanus Szárazgallyazás 106 Acer campestre Szárazgallyazás Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 107 Gleditsia triacanthos Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 109 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 110 Fraxinus excelsior Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 111 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 112 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 113 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 114 Fraxinus ornus Kivágás 115 Quercus robur Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 116 Fraxinus ornus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 117 Ulmus glabra Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 118 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 119 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 120 Celtis occidentalis Statikai helyrállító gallyazás, 121 Celtis occidentalis vázágak összekötése, 122 Tilia cordata Statikai helyrállító gallyazás 123 Celtis occidentalis Szárazgallyazás, 124 Celtis occidentalis Statikai helyrállító gallyazás 125 Celtis occidentalis Kivágás, Műszeres 126 Celtis occidentalis Statikai helyrállító gallyazás Statikai helyrállító gallyazás, 127 Celtis occidentalis Tilia cordata Szárazgallyazás 129 Celtis occidentalis Szárazgallyazás Statikai helyrállító gallyazás, 130 Celtis occidentalis vázágak összekötése 131 Populus nigra Kivágás 132 Celtis occidentalis Szárazgallyazás 133 Celtis occidentalis Visszavágás Statikai helyrállító gallyazás, 134 Celtis occidentalis Celtis occidentalis Szárazgallyazás 136 Celtis occidentalis Visszavágás 137 Celtis occidentalis Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 138 Tilia cordata Ifjítás 139 Tilia cordata Ifjítás Szárazgallyazás, vázágak 140 Tilia cordata összekötése 141 Celtis occidentalis Szárazgallyazás, üregkezelés 142 Celtis occidentalis Szárazgallyazás Szárazgallyazás, Statikai helyrállító 143 Celtis occidentalis gallyazás, Szárazgallyazás, Statikai helyrállító 144 Celtis occidentalis gallyazás Szárazgallyazás, vázágak 145 Celtis occidentalis összekötése Szárazgallyazás, vázágak 146 Celtis occidentalis összekötése, statikai helyrállító gallyazás, Szárazgallyazás, seb, odú- és 147 Celtis occidentalis üregkezelés, 148 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 149 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Szárazgallyazás, statikai helyrállító 150 Sophora japonica gallyazás, fagyöngy

15 14VL101 Szárazgallyazás, seb, odú- és Celtis occidentalis üregkezelés Szárazgallyazás, seb, odú- és 152 Celtis occidentalis üregkezelés, Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 153 Celtis occidentalis fagyöngy Statikai helyrállító gallyazás, seb, 154 Celtis occidentalis odú- és üregkezelés, fagyöngy Statikai helyrállító gallyazás, seb, 155 Celtis occidentalis odú- és üregkezelés, Műszeres Szárazgallyazás, seb, odú- és 156 Tilia cordata üregkezelés, 157 Celtis occidentalis Szárazgallyazás, Statikai helyrállító gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 158 Celtis occidentalis Szárazgallyazás, statikai helyrállító gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 159 Celtis occidentalis Szárazgallyazás, statikai helyrállító gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 160 Celtis occidentalis Szárazgallyazás, statikai helyrállító gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, fagyöngy 161 Celtis occidentalis Szárazgallyazás, statikai helyrállító gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 162 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 163 Acer platanoides Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés fagyöngy Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 165 Acer saccharinum Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Statikai helyrállító gallyazás, seb, 167 Acer platanoides odú- és üregkezelés 168 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 169 Acer pseudoplatanus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Szárazgallyazás, seb, odú- és 170 Tilia cordata üregkezelés, vázágak összekötése 171 Celtis occidentalis Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 172 Celtis occidentalis Szárazgallyazás, vázágak 173 Tilia platyphyllos összekötése 174 Ulmus glabra Szárazgallyazás, sebkezelés 175 Ulmus glabra Kivágás Szú kár 176 Ulmus glabra Ifjítás Szú kár 177 Ulmus glabra Kivágás 178 Ulmus glabra Konkurens fák eltávolítása, ifjítás 179 Ulmus glabra Statikai helyrállító gallyazás, vázágak összekötése, seb, odú- és üregkezelés 4. Összesen (db) Átlagok ,94 13,55 6,61 2,88 2,93 2,72 2,72

16 14VL Tilia tomentosa Gallyazás 002 Platanus hispanica Gallyazás 003 Quercus robur Gallyazás 004 Fraxinus americana Gallyazás 005 Gleditsia triacanthos Gallyazás 006 Tilia tomentosa Visszavágás 007 Koelreuteria paniculata Gallyazás 008 Catalpa bignonioides Gallyazás, 009 Platanus hispanica Gallyazás 010 Platanus hispanica Visszavágás 011 Koelreuteria paniculata Gallyazás 012 Tuskó 50 3 kiszedés, ültetés 013 Platanus hispanica Gallyazás 014 Platanus hispanica Gallyazás 015 Platanus hispanica Gallyazás 016 Platanus hispanica Koronaalakító metszés 017 Koelreuteria paniculata Statikai gallyazás Elhajlott törzs 018 Platanus hispanica Gallyazás 019 Gleditsia triacanthos Gallyazás, 020 Koelreuteria paniculata Gallyazás 021 Tilia cordata Visszavágás 022 Acer pseudoplatanus Koronaalakító metszés 023 Acer pseudoplatanus Gallyazás 024 Acer pseudoplatanus Gallyazás 025 Acer pseudoplatanus Gallyazás 026 Acer pseudoplatanus Visszavágás 027 Tilia cordata Gallyazás, 028 Acer pseudoplatanus Gallyazás 029 Acer platanoides Gallyazás 030 Acer platanoides Visszavágás, 031 Populus nigra Gallyazás, 032 Acer platanoides Gallyazás 033 Sophora japonica Statikai gallyazás 034 Sophora japonica Visszavágás 035 Catalpa bignonioides Kivágás 036 Populus nigra Gallyazás, Fagyöngy 037 Catalpa bignonioides Koronaalakító metszés 038 Acer platanoides Gallyazás 039 Acer platanoides Statikai gallyazás 040 Fraxinus excelsior Statikai gallyazás 041 Crataegus monogyna Gallyazás 042 Crataegus monogyna Gallyazás 043 Crataegus monogyna Gallyazás 044 Acer platanoides Gallyazás 045 Acer pseudoplatanus 'Purpureum' Gallyazás 046 Fraxinus excelsior Gallyazás 047 Celtis occidentalis Gallyazás 048 Sophora japonica Gallyazás 049 Celtis occidentalis Gallyazás 050 Crataegus monogyna Gallyazás

17 14VL Acer platanoides Gallyazás 052 Acer platanoides Gallyazás 053 Acer pseudoplatanus 'Purpureum' Gallyazás 054 Fraxinus excelsior Visszavágás 055 Crataegus monogyna Visszavágás 056 Acer platanoides Gallyazás 057 Sophora japonica Gallyazás 058 Celtis occidentalis Gallyazás 059 Acer pseudoplatanus Gallyazás 060 Populus nigra Visszavágás 8m-re, 061 Acer pseudoplatanus Gallyazás 062 Populus simonii Statikai gallyazás 063 Tilia tomentosa Kivágás 064 Fagus sylvatica Gallyazás 065 Tilia tomentosa Gallyazás 066 Populus nigra Gallyazás, 067 Acer tataricum Koronaalakító metszés 068 Acer tataricum Koronaalakító metszés 069 Acer tataricum Gallyazás 070 Fraxinus ornus Gallyazás 071 Fagus sylvatica Visszavágás 072 Acer tataricum Gallyazás 073 Acer platanoides Gallyazás 074 Tilia tomentosa Gallyazás 075 Tilia tomentosa Kivágás 076 Populus nigra Visszavágás 077 Populus nigra Visszavágás, 078 Fagus sylvatica Gallyazás 079 Fagus sylvatica Gallyazás 080 Fagus sylvatica Gallyazás 081 Fraxinus ornus Statikai gallyazás 082 Fagus sylvatica Gallyazás 083 Populus simonii Visszavágás 084 Populus simonii Visszavágás 085 Populus simonii Visszavágás 086 Populus simonii Gallyazás 087 Populus simonii Visszavágás 088 Populus simonii Gallyazás 089 Acer negundo Gallyazás Kevésbé értékes/invazív faj Összesen (db) Átlagok ,46 11,89 6,97 3,34 3,34 3,02 3,16

18 14VL Tilia tomentosa Visszavágás 002 Koelreuteria paniculata Gallyazás 003 Fraxinus excelsior Gallyazás, 004 Fraxinus excelsior Visszavágás, 005 Platanus hispanica Gallyazás, történelmi fa 006 Platanus hispanica Gallyazás, történelmi fa 007 Platanus hispanica Gallyazás, történelmi fa 008 Tilia tomentosa Visszavágás 009 Fraxinus excelsior Gallyazás 010 Fraxinus excelsior Gallyazás 011 Fraxinus excelsior Gallyazás 012 Quercus robur Gallyazás 013 Fraxinus ornus Statikai helyreállító gallyazás 014 Tilia tomentosa Visszavágás 015 Tilia tomentosa Gallyazás 016 Tilia tomentosa Visszavágás 017 Tilia tomentosa Kivágás 018 Tilia tomentosa Visszavágás Statikai helyreállító gallyazás, 019 Celtis occidentalis visszavágás 020 Celtis occidentalis Gallyazás 021 Platanus hispanica Gallyazás, 022 Celtis occidentalis Gallyazás 023 Tilia tomentosa Visszavágás 024 Tilia tomentosa Visszavágás 025 Fraxinus excelsior Statikai helyreállító gallyazás 026 Celtis occidentalis Gallyazás 027 Celtis occidentalis Gallyazás 028 Fraxinus excelsior Gallyazás 029 Fraxinus excelsior Gallyazás 030 Fraxinus ornus Gallyazás 031 Quercus robur Gallyazás 032 Fraxinus ornus Gallyazás 033 Fraxinus ornus Gallyazás 034 Prunus cerasifera Gallyazás 035 Tilia tomentosa Visszavágás 036 Tilia tomentosa Visszavágás 037 Tilia tomentosa Visszavágás 038 Platanus hispanica Gallyazás történelmi fa 039 Fraxinus ornus Gallyazás 040 Celtis occidentalis Gallyazás 041 Celtis occidentalis Hajtásválogatás 042 Celtis occidentalis Gallyazás 043 Tilia tomentosa Gallyazás 044 Acer platanoides Gallyazás 045 Tilia tomentosa Gallyazás 046 Tilia tomentosa Gallyazás 047 Tilia tomentosa Gallyazás 048 Acer pseudoplatanus Gallyazás 049 Populus nigra Visszavágás, 050 Acer platanoides Gallyazás 1. Összesen (db) ,74 14,58 7,20 3,34 3,28 2,96 3,12 Átlagok

19 14VL Tilia cordata Gallyazás 002 Tilia tomentosa Gallyazás 003 Acer tataricum Gallyazás 004 Tilia tomentosa Kivágás 005 Koelreuteria paniculata Gallyazás 006 Populus nigra Gallyazás Fagyöngy 007 Koelreuteria paniculata Gallyazás 008 Acer tataricum Gallyazás 009 Acer negundo Favizsgálat/kivágás Kevésbé értékes/invazív faj 010 Platanus hispanica Gallyazás 011 Fraxinus ornus Gallyazás 012 Platanus hispanica Gallyazás 013 Acer negundo Gallyazás Kevésbé értékes/invazív faj 014 Populus simonii Visszavágás 015 Populus simonii Visszavágás 8m-re 016 Catalpa bignonioides Gallyazás 017 Celtis occidentalis Gallyazás 018 Acer negundo Gallyazás Kevésbé értékes/invazív faj 019 Populus nigra Favizsgálat/kivágás 020 Celtis occidentalis Gallyazás 021 Celtis occidentalis Gallyazás 022 Acer platanoides Gallyazás 023 Acer platanoides Gallyazás 024 Catalpa bignonioides Gallyazás 025 Acer platanoides Gallyazás 026 Acer tataricum Gallyazás 027 Koelreuteria paniculata Gallyazás 028 Koelreuteria paniculata Gallyazás 029 Koelreuteria paniculata Gallyazás 030 Tilia tomentosa Hajtásválogatás 031 Koelreuteria paniculata Statikai helyreállító gallyazás 032 Fraxinus ornus Kivágás 033 Tilia tomentosa Gallyazás 034 Tilia cordata Gallyazás 035 Tilia tomentosa Gallyazás 036 Tilia tomentosa Gallyazás 037 Tilia tomentosa Gallyazás 038 Tilia tomentosa Gallyazás 039 Tilia tomentosa Visszavágás 040 Tilia tomentosa Gallyazás 041 Acer platanoides Visszavágás 042 Celtis occidentalis Gallyazás 043 Celtis occidentalis Statikai helyreállító gallyazás 044 Celtis occidentalis Gallyazás odúkezelés 045 Tilia tomentosa Kivágás 046 Ailanthus altissima Gallyazás Kevésbé értékes/invazív faj 047 Acer negundo Visszavágás Kevésbé értékes/invazív faj 048 Acer negundo Statikai helyreállító gallyazás Kevésbé értékes/invazív faj 049 Acer negundo Statikai helyreállító gallyazás Kevésbé értékes/invazív faj 050 Sophora japonica Gallyazás 1.

20 14VL Koelreuteria paniculata Gallyazás 052 Fraxinus excelsior Visszavágás 053 Populus nigra Favizsgálat 054 Acer negundo Gallyazás Kevésbé értékes/invazív faj 055 Populus nigra Gallyazás 056 Sophora japonica Gallyazás 057 Sophora japonica Visszavágás 058 Koelreuteria paniculata Gallyazás 059 Populus nigra Gallyazás 060 Acer negundo Gallyazás Kevésbé értékes/invazív faj 061 Tilia tomentosa Gallyazás 062 Tilia tomentosa Visszavágás 063 Tilia tomentosa Kivágás 064 Koelreuteria paniculata Gallyazás 065 Koelreuteria paniculata Gallyazás 066 Populus nigra Gallyazás 067 Populus nigra Gallyazás 068 Populus nigra Gallyazás 069 Sophora japonica Visszavágás 070 Acer negundo Visszavágás Kevésbé értékes/invazív faj 071 Fraxinus ornus Gallyazás 072 Acer pseudoplatanus Gallyazás 073 Sophora japonica Visszavágás 074 Tilia tomentosa Visszavágás 075 Tilia tomentosa Gallyazás 076 Acer negundo Visszavágás Kevésbé értékes/invazív faj 077 Acer pseudoplatanus Gallyazás 078 Acer tataricum Gallyazás 079 Acer pseudoplatanus Visszavágás 080 Crataegus monogyna Gallyazás 081 Tilia cordata Gallyazás 082 Acer platanoides Gallyazás 083 Kiszáradt fa Kivágás 084 Tilia tomentosa Gallyazás 085 Koelreuteria paniculata Gallyazás 086 Koelreuteria paniculata Gallyazás 087 Quercus robur Gallyazás Történelmi fa 088 Populus simonii Visszavágás, 089 Sophora japonica Visszavágás, 090 Celtis occidentalis Gallyazás 091 Acer platanoides Gallyazás 092 Acer negundo Visszavágás Kevésbé értékes/invazív faj 093 Fraxinus excelsior Visszavágás 094 Acer platanoides Gallyazás 095 Celtis occidentalis Gallyazás, 096 Acer platanoides Gallyazás 097 Acer platanoides Gallyazás 098 Populus nigra Visszavágás, 099 Koelreuteria paniculata Visszavágás 100 Acer platanoides Visszavágás

21 14VL Acer platanoides Gallyazás 102 Crataegus monogyna Gallyazás 103 Crataegus monogyna Gallyazás 104 Acer platanoides Gallyazás 105 Acer platanoides Gallyazás 106 Acer platanoides Gallyazás 107 Celtis occidentalis Gallyazás 108 Populus nigra Visszavágás 109 Populus nigra Visszavágás 110 Ulmus laevis Gallyazás 111 Ulmus laevis Visszavágás 112 Acer platanoides Gallyazás 113 Ulmus laevis Gallyazás 114 Ulmus laevis Gallyazás 115 Acer tataricum Gallyazás 116 Populus simonii Visszavágás 8m-re 117 Morus alba Visszavágás 8m-re 118 Ulmus laevis Gallyazás 119 Morus alba Visszavágás 120 Morus alba Gallyazás 121 Celtis occidentalis Gallyazás 122 Populus simonii Visszavágás 123 Fraxinus ornus Gallyazás 124 Ulmus laevis Visszavágás 125 Crataegus monogyna Gallyazás 126 Fraxinus excelsior Gallyazás 127 Acer platanoides Gallyazás 128 Fraxinus ornus Gallyazás 129 Celtis occidentalis Gallyazás 130 Fraxinus excelsior Visszavágás 131 Acer negundo Visszavágás Kevésbé értékes/invazív faj 132 Acer platanoides Gallyazás 133 Acer platanoides Gallyazás 134 Acer platanoides Gallyazás 135 Quercus robur Gallyazás, Történelmi fa 136 Fraxinus ornus Gallyazás 137 Acer platanoides Gallyazás 138 Populus simonii Visszavágás 139 Populus simonii Visszavágás 140 Populus simonii Visszavágás 141 Acer tataricum Gallyazás 142 Acer tataricum Visszavágás 143 Acer platanoides Gallyazás 144 Fagus sylvatica Statikai helyreállító gallyazás 145 Acer saccharinum Visszavágás 146 Populus nigra Gallyazás 147 Quercus robur Gallyazás 148 Populus nigra Visszavágás odúkezelés Összesen (db) Átlagok ,74 11,01 6,61 3,16 3,04 2,88 2,95

22 14VL105 Gallyazás, seb- ésodukezelés, statikai Fraxinus excelsior helyreállító gallyazás Gallyazás, seb- és odukezelés,statikai 002 Populus nigra helyreállító gallyazás, történelmi fa Gallyazás, seb- és odukezelés, statikai 003 Acer saccharinum helyreállító gallyazás 004 Populus nigra Sebkezelés, hajtásválogatás 005 Fraxinus excelsior Gallyazás, seb- és odukezelés Visszavágott fa 006 Tilia argentea Gallyazás, seb- és odukezelés Gallyazás, seb- és odukezelés, statikai 007 Fraxinus excelsior helyreállító gallyazás 008 Fraxinus excelsior Gallyazás, seb-, odu- és üregkezelés Gallyazás, seb-, odu- és üregkezelés, 009 Tilia cordata Acer platanoides Gallyazás, seb- és odukezelés, Gallyazás, seb, odu- és kezelés, 011 Quercus pubescens Acer campestre Gallyazás, seb- és odukezelés, 1. Összesen (db) Átlagok ,42 13,75 6,67 2,67 2,58 2,58 2,58

23 14VL Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Történelmi fa Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 002 Populus nigra Prunus cerasifera 'Woodii' Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Friss ültetés 004 Prunus cerasifera 'Woodii' Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Friss ültetés 005 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 006 Fraxinus ornus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 007 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 008 Koelreuteria paniculata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 009 Acer negundo Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Kevésbé értékes/invazív faj 010 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 011 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 012 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 013 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 014 Platanus hispanica vázágak összekötése Történelmi fa 015 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Korona a vezetékbe lóg 016 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 017 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 018 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 019 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 020 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 021 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 022 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 023 Fagus sylvatica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 024 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 025 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 026 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 027 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 028 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 029 Fagus sylvatica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 030 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 031 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 032 Populus nigra Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, vázágak összekötése, 033 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 034 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 035 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 036 Populus nigra Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 038 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 039 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 040 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 041 Acer campestre Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 042 Platanus hispanica vázágösszekötés Történelmi fa 043 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Történelmi fa 044 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Történelmi fa Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 045 Platanus hispanica Történelmi fa Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 046 Platanus hispanica Történelmi fa Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 047 Platanus hispanica Történelmi fa Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 048 Platanus hispanica Történelmi fa Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 049 Platanus hispanica Történelmi fa Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 050 Platanus hispanica Történelmi fa Fagyöngy

24 14VL Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 052 Tilia cordata Sophora japonica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 054 Tilia platyphyllos Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 055 Tilia cordata Friss ültetés 056 Tilia cordata Friss ültetés 057 Populus canescens Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, Fagyöngy 058 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 059 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 060 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 061 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 062 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 063 Acer pseudoplatanus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 064 Koelreuteria paniculata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 065 Sophora japonica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 066 Sophora japonica Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 068 Acer platanoides Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 069 Fraxinus excelsior Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 070 Tilia platyphyllos Rossz állapotú 071 Crataegus laevigata Friss ültetés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 072 Acer campestre Fagyöngy 073 Crataegus laevigata Friss ültetés 074 Catalpa bignonioides Kivágás 075 Koelreuteria paniculata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 076 Koelreuteria paniculata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 077 Platanus hispanica vázágak összekötése Történelmi fa 078 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, vázágak összekötése, Történelmi fa 079 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 080 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 081 Prunus sp Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 082 Platanus hispanica vázágak összekötése Történelmi fa 083 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 084 Platanus hispanica vázágak összekötése Történelmi fa 085 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Történelmi fa 086 Celtis occidentalis Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 087 Celtis occidentalis Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, vázágak összekötése, 088 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Történelmi fa Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 089 Platanus hispanica vázágak összekötése Történelmi fa 090 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Történelmi fa 091 Acer pseudoplatanus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 092 Acer pseudoplatanus Kivágás 093 Acer pseudoplatanus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 094 Acer saccharinum Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Fagyöngy 095 Tuskó Kivágás, ültetés 096 Acer pseudoplatanus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 097 Fraxinus ornus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 098 Populus nigra hajtásválogatás Visszavágott fa Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 099 Populus nigra hajtásválogatás Visszavágott fa 100 Fraxinus ornus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés

25 14VL Prunus sp Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 102 Populus simonii Quercus robur Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 104 Tuskó Kivágás, ültetés 105 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés Történelmi fa Rákos elváltozások 106 Tilia cordata Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 107 Catalpa bignonioides Kivágás 108 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 109 Platanus hispanica Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 110 Sorbus aucuparia Friss ültetés 111 Sorbus aucuparia Friss ültetés 112 Quercus robur Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 113 Quercus robur Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 114 Acer saccharinum Kivágás, műszeres Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés, 115 Acer saccharinum Acer pseudoplatanus Gallyazás, seb, odú- és üregkezelés 3. Összesen (db) Átlagok ,26 16,37 6,50 3,05 3,16 3,11 3,14

26 14VL Celtis occidentalis Visszavágás 002 Celtis occidentalis Visszavágás 003 Aesculus hippocastanum Korona alakító metszés 004 Celtis occidentalis Visszavágás 005 Celtis occidentalis Visszavágás 006 Celtis occidentalis Gallyazás 007 Celtis occidentalis Visszavágás 008 Celtis occidentalis Gallyazás 009 Pyrus calleryana Korona alakító metszés 010 Platanus hispanica Korona alakító metszés 011 Aesculus hippocastanum Visszavágás 012 Platanus hispanica Gallyazás történelmi fa 013 Platanus hispanica Gallyazás történelmi fa 014 Platanus hispanica Gallyazás történelmi fa 015 Quercus robur Gallyazás 016 Acer platanoides Gallyazás 017 Tilia tomentosa Visszavágás 018 Acer platanoides Visszavágás, kötözés 019 Sorbus aria Korona alakító metszés 020 Acer saccharinum Visszavágás, kivágás 021 Fraxinus excelsior Visszavágás 022 Fraxinus excelsior Visszavágás 023 Fraxinus excelsior Visszavágás 024 Acer platanoides Gallyazás 025 Celtis occidentalis Statikai visszavágás 026 Celtis occidentalis Visszavágás 027 Corylus colurna Korona alakító metszés 1. Összesen (db) Átlagok ,48 13,22 7,37 3,63 3,33 3,19 3,26

27 14VL Celtis occidentalis Gallyazás 002 Platanus hispanica Gallyazás 003 Platanus hispanica Gallyazás történelmi fa 004 Celtis occidentalis Gallyazás 005 Platanus hispanica Gallyazás 006 Platanus hispanica Statikai gallyazás 007 Platanus hispanica Gallyazás 008 Platanus hispanica Statikai gallyazás 009 Robinia pseudoacacia Kivágás Kevésbé értékes/invazív faj 010 Platanus hispanica Gallyazás történelmi fa 011 Robinia pseudoacacia Gallyazás Kevésbé értékes/invazív faj 012 Robinia pseudoacacia Gallyazás Kevésbé értékes/invazív faj 013 Platanus hispanica Gallyazás 014 Platanus hispanica Visszavágás 015 Platanus hispanica Visszavágás 016 Platanus hispanica Visszavágás 017 Platanus hispanica Gallyazás 018 Platanus hispanica Gallyazás 019 Fraxinus ornus Gallyazás 020 Sophora japonica Hajtásválogatás 021 Acer pseudoplatanus Gallyazás 022 Celtis occidentalis Gallyazás 023 Platanus hispanica Visszavágás történelmi fa 024 Platanus hispanica Gallyazás 025 Celtis occidentalis Gallyazás 026 Acer pseudoplatanus Gallyazás 027 Tilia tomentosa Visszavágás 028 Celtis occidentalis Visszavágás 029 Celtis occidentalis Gallyazás 030 Celtis occidentalis Gallyazás 031 Platanus hispanica Gallyazás 032 Platanus hispanica Gallyazás 033 Robinia pseudoacacia Gallyazás Kevésbé értékes/invazív faj 034 Acer pseudoplatanus Gallyazás 035 Ulmus laevis Gallyazás 036 Fraxinus excelsior Statikai gallyazás 037 Celtis occidentalis Gallyazás 038 Fraxinus ornus Gallyazás 039 Quercus robur 'Pyramidalis' Gallyazás 040 Taxus baccata Gallyazás 041 Fraxinus excelsior Gallyazás 042 Celtis occidentalis Gallyazás 043 Catalpa bignonioides Gallyazás 044 Catalpa bignonioides Kivágás 045 Fagus sylvatica Gallyazás 046 Populus simonii Gallyazás 047 Populus simonii Gallyazás 048 Tilia tomentosa Gallyazás 049 Acer platanoides Gallyazás 050 Acer platanoides Gallyazás 1.

A FAKATASZTER. A fakataszter felállításának módját, technológiai leírását és kötelező adattartalmát jelenleg nem szabályozza jogszabály.

A FAKATASZTER. A fakataszter felállításának módját, technológiai leírását és kötelező adattartalmát jelenleg nem szabályozza jogszabály. A FAKATASZTER A fakataszter leegyszerűsítve egy leltár, elsődleges feladata az adott területen található fák kertészeti szakmai nyilvántartása, elősegítve a fenntartási munkák technológiai tervezhetőségét,

Részletesebben

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

Fajta Méret Minőség Ft/db

Fajta Méret Minőség Ft/db Jaksics Faiskola Díszfaiskolai Nagykereskedelmi Árlista 2014 ősz-2015 tavasz 1 Fajta Méret Minőség Ft/db Acer campestre 6/8 szgy.** 1900 8/10 szgy.** 2100 10/12 szgy.** SF 3100 10/12 kont.35l SF 6500 10/12

Részletesebben

A fa értéke! 2015. esztendő jégtörő havának 20. napján

A fa értéke! 2015. esztendő jégtörő havának 20. napján A fa értéke! 2015. esztendő jégtörő havának 20. napján MFE faértékelési módszer fa értéke = A*B*C*D*E*M A = alapár B = kor szorzó C = fahely szorzó D = koronaállapot szorzó E = faállapot szorzó M = dendrológiai

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

A BUDAPEST VÁROSLIGET EXPÓ (14VL207) TERÜLETÉN ÁLLÓ KIJELÖLT FÁK FAVIZSGÁLATA

A BUDAPEST VÁROSLIGET EXPÓ (14VL207) TERÜLETÉN ÁLLÓ KIJELÖLT FÁK FAVIZSGÁLATA A BUDAPEST VÁROSLIGET EXPÓ (4VL07) TERÜLETÉN ÁLLÓ KIJELÖLT FÁK FAVIZSGÁLATA 05 AUGUSZTUS FAVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Jelen felérés a Liget Kft egrendelése alapján készült a i Városliget EXPO (kataszteri azonosítója:

Részletesebben

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok I. Acer sp., Juharfélék A juharfélék a fás szárú növények egyik legváltozatosabb, egyik leginkább faj-, és fajta gazdagabb nemzetsége. Fajtái

Részletesebben

KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉREN TALÁLHATÓ IDŐS NYÁRFÁK FAVIZSGÁLATA ÉS ÁPOLÁSI JAVASLATTÉTEL

KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉREN TALÁLHATÓ IDŐS NYÁRFÁK FAVIZSGÁLATA ÉS ÁPOLÁSI JAVASLATTÉTEL KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉREN TALÁLHATÓ IDŐS NYÁRFÁK FAVIZSGÁLATA ÉS ÁPOLÁSI JAVASLATTÉTEL 206 JÚNIUS Jelen felérés a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. egrendelése alapján készült a Kerekegyháza,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról, védelméről Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Habitus, küls megjelenés

Habitus, küls megjelenés Díszfa alkalmazás Habitus, küls megjelenés Oszlopos növésűek Acer platanoides Columnare Carpinus betulus Fastigiata Quercus robur Fastigiata Sorbus aucuparia Compacta Sorbus thüringiaca Fastigiata Ulmus

Részletesebben

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/ Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/316-158 Mobil:30/965-1557; 30/310-2728; 30/629-7007 E-mail: info@szentesifaiskola.hu Kiskereskedelmi árjegyzék 2017 tavasz

Részletesebben

Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei

Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei Sorsz. Hrsz. Cím Leírás 1. 2236 Nyár utca 7. napsugaras ház 2. 1893 Major utca 15. napsugaras ház 3. 3766 Luther utca 17. napsugaras ház 4. 737/2 Lehel

Részletesebben

Jegenyenyár állapotfelmérése és kezelési javaslata Budapesten a XIII. kerület Pannónia utcai óvoda területén

Jegenyenyár állapotfelmérése és kezelési javaslata Budapesten a XIII. kerület Pannónia utcai óvoda területén Jegenyenyár állapotfelmérése és kezelési javaslata Budapesten a XIII. kerület Pannónia utcai óvoda területén készítette: GardenFaápoló Kft. 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324. Távbeszélő: 06-1-277-95-35

Részletesebben

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz ACER campestre ACER platanoides (mezei juhar) 14/16 18 500 (korai juhar) 14/16 13 000 20/25 38 400 16/18 16 800 25/30 46 800 18/20 22 800 30/35 58

Részletesebben

FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN

FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN MEGYE: BÁCS-KISKÜN Populus x canescens Jász úti dűlő bejárata 60 282 25 Egészségi állapota jó. Populus nigra 'Italica* Kecskemét- 70 376 25 Odvas törzs. Ágasegyháza

Részletesebben

Közterület-felügyelők eljárásai

Közterület-felügyelők eljárásai Közterület-felügyelők eljárásai 1. Közterület eltérő használatának bejelentése, közterület-használati engedély Ügyleírás: A közterület eltérő használata csak a tulajdonos engedélyével lehetséges. A közterületet,

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 9/2010 (II.26.) rendelete a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Tolna Város Önkormányzatának 9/2010 (II.26.) rendelete a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról Tolna Város Önkormányzatának 9/2010 (II.26.) rendelete a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról Tolna Város Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 Megbízó: Békés Mérnök Kft Békéscsaba, Pásztor u. 34. Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Területfelhasználás, szabályozás: Torma Gyöngyi okl. építészmérnök

Részletesebben

Az Olimpiai parkban álló platán állapotfelmérése és kezelési javaslata

Az Olimpiai parkban álló platán állapotfelmérése és kezelési javaslata Az Olimpiai parkban álló platán állapotfelmérése és kezelési javaslata készítette: GardenFaápoló Kft. 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324. Távbeszélő: 06-1-277-95-35 Távmásoló: 06-1-425-37-11 világháló:

Részletesebben

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA Sorszám VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA 2009. 06. 23-i MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné Horváth Nóra, Meiszterné Kapisinszky

Részletesebben

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax. Lukács Zoltán Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.: 06-22/722-020 Tisztelt Partnerünk. Engedje meg, hogy e levél keretében

Részletesebben

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700 (52) 517-832

HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700 (52) 517-832 Deebbrreecceenn Meeggyyeei i JJooggúú Váárrooss Önnkkoorrmáánnyyzzaat t JJeeggyyzzőőj jee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól Kisújszállás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztő: Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről.

Előterjesztő: Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Berkes Csilla üzemeletetési referens Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről.

Részletesebben

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8 lelőhely azonosító szám név HRSZ 1. függelék /2016.( ) önkormányzati rendelethez 0149/7, 0149/6, 0149/8, 0155/2, 0148/3, 0148/4, 0146, 0145, 0149/2, 0148/2, 0155/8 27454 1 Hajóállomás 27455 2 Veránka 0168,

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM

46/2009. (IV. 16.) FVM 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

1. Általános előírások

1. Általános előírások Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2002. (VI.12.)sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Szent László Kórház és környéke című (Könyves Kálmán körút - Gyáli út - Vágóhíd

Részletesebben

1. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a turai Schossberger kastély park területet.

1. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a turai Schossberger kastély park területet. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009 (X2) rendelete a turai kastélypark helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról Tura Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM)

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM) Sorsz. Latin név Magyar név Első csoport 001 Picea pungens f. glauca Ezüstfenyő 20 4 közepes 002 Syringa Vulgaris Orgona 20 4 szétágazó 003 Tilia Hárs 50 5 jó 004 Aesculus hippocastanum Gesztenye 70 7

Részletesebben

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014 B-006 110/20/7/4 B-011 Ulmus laevis Vénic szil 50/12/12/4 B-013 60/12/10/4 B-014 150/258/4 B-018 Carpinus betulus Közönséges gyertyán 40/8/10/4 B-030 45/10/13/4 B-035 Salix alba Tristis Fehér fűz 80/10/12/4

Részletesebben

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ROMÁNIA KORMÁNYA NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV 2007-2013 Európai Unió és Románia Kormánya által támogatott projekt/ FEADR A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA

Részletesebben

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA

ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103) Comfort Tervező Kft. Oldal: 1 / 6 01. ELŐLAP GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET JÁTSZÓ- és PIHENŐPARK (Hrsz: 8103).. Okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal Kód Magyar név Tudományos név A Akác Robinia pseudo-acacia AL Vadalma Malus silvestris BL Bálványfa Amorpha fruticosa CSNY Madárcseresznye

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK

ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK Acer campestre SUH. kont. 8 l. 150/200 1.800 Ft Acer n. Kelly s Gold 12/14 kont. 45 l. PF. 4.800 Ft Acer platanoides kont. 12 l. 200/250 2.400 Ft Acer saccharinum

Részletesebben

Az V. kerület József Nádor téren található 6 db Celtis occidentalis favizsgálatának jegyzőkönyve és kezelési javaslata

Az V. kerület József Nádor téren található 6 db Celtis occidentalis favizsgálatának jegyzőkönyve és kezelési javaslata Az V. kerület en található 6 db favizsgálatának jegyzőkönyve és kezelési javaslata A vizsgált fák elhelyezkedése és azonosítása Fa kódja: 001 6 m 64 cm 65 cm 09 cm Beszűkült élettér, körben aszfalfaltozva,

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE D e b r e c e n M e g ye i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%)

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) CSEMETE FASOROK 2010.05.29 F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) Ritkás lombozatú két sor szélességű, néhány méter széles (kb. 5 m). Nagyrészt egy soros tölgy, de északi végén két sorossá válik, a második sorban

Részletesebben

Törzsátmérő. összesen (cm)

Törzsátmérő. összesen (cm) VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE KIVÁGANDÓ FÁK LISTÁJA ÉS A KIVÁGÁSOK ESETI INDOKLÁSA 2009. 06. 22. MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné dr. Horváth Nóra, Meiszterné

Részletesebben

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Készítette: Wittek Krisztina f építész ktsz.: TT/É1-01-2382 Nemes Zoltán tájtervez Várkert Kft ktsz: K/1 01-5053 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK

HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK 5. sz. melléklet HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK Tömb szám Hely Helyrajzi szám Faj/fajta Védett vagy védelemre javasolt fa helyének védelme 1 Üllői út 45 51. 37104 D-i homl. 37104 Ny-i homl. sarok Aesculus

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY CLUB ALIGA 2008. 10. 15. MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT.

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY CLUB ALIGA 2008. 10. 15. MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT. BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT. TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐ: DROBNI ÉS MORVAY TÁJÉPÍTÉSZ KFT. DENDROLÓGIAI

Részletesebben

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE

Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE Balástya Község Helyi Építési Szabályzatának TARTALOMJEGYZÉKE ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Oldalszám 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 1. old. 2. Szabályozási elemek 1. old. RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 3. Közigazgatási

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi környezet védelméről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) (Szövege hatályos:

Részletesebben

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ Acer n. Flamingo 150/200 SUH. 2.600 Ft (zöld juhar) Acer n. Kelly s Gold 200/250 PF. 3.600 Ft (sárga levelű zöld juhar) Acer platanoides 150/200 SUH. 2.000 Ft Acer platanoides

Részletesebben

9700 Szombathely, Mindszenty tér /1 hrsz. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

9700 Szombathely, Mindszenty tér /1 hrsz. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. JÁRDÁNYI PAULOVICS ISTVÁN ROMKERT TERÜLETÉN ÁTVEZETŐ GYALOGOS PASSZÁZS KIVITELI TERVE - DENDROLÓGIAI FELMÉRÉS Helyszín: 97 Szombathely, Mindszenty tér 1. 5997/1 hrsz Megrendelő: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

Faiskolai. Árjegyzék. Kedves Vásárlónk!

Faiskolai. Árjegyzék. Kedves Vásárlónk! Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett területekkel együtt mintegy

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Mellékletek Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve 1 Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/1998.(II. 15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/1998.(II. 15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/1998.(II. 15.) számú r e n d e l e t e Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról (egységes szerkezetben a 15/1998 (V.1.) a 12/2000.

Részletesebben

BUDAPEST, XVI. KERÜLETI LAKÓUTCÁK EGYESÍTETT KIVITELI TERV SIMONGÁT UTCA

BUDAPEST, XVI. KERÜLETI LAKÓUTCÁK EGYESÍTETT KIVITELI TERV SIMONGÁT UTCA BUDPEST, XVI. KEÜETI KÓUTCK EGYESÍTETT KIVITEI TEV SIMNGT UTC FFEMÉÉS ÉS FVÉDEMI TEV MEGBÍZÓ: BUDPEST FŐVS XVI. KE. ÖNKMNYZT PGMESTEI HIVT TEVEZŐ: SZEK-TEV MÉNÖKI SZGTTÓ BT. 1163 BUDPEST, FUVT UTC 51.

Részletesebben

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akácgazdálkodás biológiai alapjai Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akác ellentmondásos megítélése akác nagyhatalom vagyunk nincs még egy olyan fafajunk,

Részletesebben

2015. ősz - 2016. tavasz

2015. ősz - 2016. tavasz 2015. ősz - 2016. tavasz Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett

Részletesebben

2016. ősz tavasz

2016. ősz tavasz 2016. ősz - 2017. tavasz Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.hu K441.06-441. sz. főút fejlesztése a 445.sz. főút - Kecskemét, Nagykörút között ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS

Részletesebben

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez 2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez Helyi védelemre javasolt természeti területek, értékek, egyedi tájértékek: - az Érdi sziget (Beliczay-sziget) természetközeli területei,

Részletesebben

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 Munkaszám:295/2014. BÁBOLNA VÁROS KÖZCÉLÚ ZÖLDFELÜLETEINEK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014 1 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség,

Részletesebben

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011.

Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012. Tárgy: Szentes Város rendezési terveinek módosítása 2011. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész, Iktatószám: 86-25/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 1-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 1-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 1-ei ülésére Iktató szám: 79/2/2016. Tárgy: A fák és fás szárú növények védelméről szóló /2016.(.)

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Nemzetközi és hazai kitekintés

Erdőgazdálkodás. Nemzetközi és hazai kitekintés Erdőgazdálkodás Nemzetközi és hazai kitekintés Az erdő: a világ egyik legösszetettebb életközössége, amely magában foglalja - a talajban élő mikroorganizmusokat, - a földfelszínen élő mohákat, gombákat,

Részletesebben

A rendelet preambulumában a 48. (1) bekezdése, a szabálysértésekről szóló évi LXIX törvény 1. -a szövegrész hatályát veszti.

A rendelet preambulumában a 48. (1) bekezdése, a szabálysértésekről szóló évi LXIX törvény 1. -a szövegrész hatályát veszti. Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII. 18.) ÖT. sz. rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló 23/2008. (IX. 26.) ÖT. sz. rendelet módosítására 1. A rendelet

Részletesebben

2014. ősz - 2015. tavasz

2014. ősz - 2015. tavasz 2014. ősz - 2015. tavasz Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el Jelenleg a pihentetett

Részletesebben

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében 1. számú melléklet a 144/008. (XI. 7.) FVM rendelethez Értékelés Értékelési szem megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Maximális szám Szakmai szemok Az erdőgazdálkodó vagy az felsőfokú Bizonyítvány másolat

Részletesebben

Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT.

Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT. Készült: Nyíregyháza, 2014. január 7. Készítette: Lipcsei Ágnes, okl. táj- és kertépítész mérnök MUNDUS VIRIDIS KFT. Jelen oktatási segédlet kizárólag a tárgyra vonatkozó kertépítészeti kiviteli terv (2013/562.

Részletesebben

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül 2. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek 1. Műemléki védettség alatt álló épületek Bécsi

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország.

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország. KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS Biodiverzitás Berlinben A Rio de Janeiróban 1992-ben tartott konferencia egyik természetvédelmi célkitűzése a biológiai diverzitás (sokféleség) fenntartása volt. A közelmúltban

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) ;

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) ; FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 135-2/2016. 20. T Á J É K O Z A T Ó a Képviselő-testülethez a Weber

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2010. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások 2017/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások 2017/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1 / 18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:21516-2017:text:hu:html Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások 2017/S 014-021516 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ BÁNYATERASZÁNAK CÖNOLÓGIAI KÉPE Szabó Emőke szalonka83@gmail.com Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi kar Természetvédelmi mérnöki szak Budapest, 2010. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK TÁJRENDEZÉSI MUNKARÉSZ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ALAPADATOK, TÉRSÉGI ADOTTSÁGOK Kemeneshőgyész község Veszprém megye északnyugati részén, a Marcal-folyó mentén fekszik. A település nyugati-északnyugati irányban

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA Pályázati felhívás Környezetvédelmi és természetvédelmi közcélú feladatok végrehajtására 2009. március Veresegyház Város Önkormányzatának Környezetvédelmi

Részletesebben

Óbuda közterületi fái

Óbuda közterületi fái Óbuda közterületi fái 2016 Tartalom Fák száma 1 A fák kora 4 Ültetett fajok 8 Fák egészségi állapota 30 Fák értéke 32 A fák jótéteményei 35 Javaslatok 36 Következtetések 45 Fa ültetés költségei 46 i Fák

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás II.4.1. TÁJRENDEZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás A földrajzi tájbeosztás szerint Bácsalmás az Alföld Bácskai síkvidék középtájának Bácskai

Részletesebben

Cseres - kocsánytalan tölgyesek

Cseres - kocsánytalan tölgyesek Előfordulás: Hegy és dombvidékeken kb. 200 400 m tszf. magasságban zonális Termőhely: optimálisan viszonylag mély barna erdőtalaj (pl. Ramman féle BE) és barnaföld, de előfordulhat sekély termőrétegű talajokon

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Általános rendelkezések 1 Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 17.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

A Nyíregyházi lőtér (HUHN20060) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Nyíregyházi lőtér (HUHN20060) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Nyíregyházi lőtér (HUHN20060) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner BioAqua Pro Környezetvédelmi

Részletesebben

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete Heves város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (II. 24.) rendeletének módosítására

Részletesebben

6ill. számú előterjesztés

6ill. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 6ill. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348223-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 192-348223 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete 150/2012. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól, illetve a fapótlási kötelezettségrıl

Részletesebben

ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról

ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... Ktr. számú rendelete Üllés Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Üllés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

A ZSOMBÓI FENYŐERDŐ KÖNYVE

A ZSOMBÓI FENYŐERDŐ KÖNYVE A ZSOMBÓI FENYŐERDŐ KÖNYVE munkaközi anyag 2016.05.18. készítette: Kármán Kolos okl. tájépítész mérnök 2016 március-április-május Folyamatosan bővűlő tartalommal: minden, a fenyőerdőhöz kapcsolódó munkaanyag

Részletesebben

j l. számú előterjesztés

j l. számú előterjesztés j l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a faültetési terv jóváhagyásáról, valamint

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyiratszám: IGAZ /2013. Ügyintéző: Sápi Réka (52)

HATÁROZAT. Ügyiratszám: IGAZ /2013. Ügyintéző: Sápi Réka (52) DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52)517-700 (52)517-832

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. és mellékletei: látványtervek, javasolt berendezési tárgyak, költségbecslés, a kivágandó fák listája

MŰSZAKI LEÍRÁS. és mellékletei: látványtervek, javasolt berendezési tárgyak, költségbecslés, a kivágandó fák listája MŰSZAKI LEÍRÁS és mellékletei: látványtervek, javasolt berendezési tárgyak, költségbecslés, a kivágandó fák listája 1 MŰSZAKI LEÍRÁS A Budapest, V. kerület, Kossuth tér térépítészeti tervpályázat pályamunkájához

Részletesebben

BEVEZETŐ, ELŐZMÉNYEK A TERVEZÉSI TERÜLET ISMERTETÉSE: TERVELŐZMÉNYEK:

BEVEZETŐ, ELŐZMÉNYEK A TERVEZÉSI TERÜLET ISMERTETÉSE: TERVELŐZMÉNYEK: BEVEZETŐ, ELŐZMÉNYEK A munka Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat megbízásából készült. A Fővárosi Szabályozási Keretterv módosításának kezdeményezését megelőzte a Budapest, XIII. kerület Esztergomi

Részletesebben

Dendrológia. 12. előadás. Dr. Bartha Dénes. 2009. november 3.

Dendrológia. 12. előadás. Dr. Bartha Dénes. 2009. november 3. Dendrológia 12. előadás Dr. Bartha Dénes 2009. november 3. Festőnövények fagyal kökény lucfenyő Faj bibircses nyír cserszömörce fekete bodza kocsányos tölgy és kocsánytalan tölgy kutyabenge mézgás éger

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év január 26.-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi téri faállományok felmérése, 10 évre ütemezett fakivágási-fapótlási koncepcióterv

Részletesebben

MARADVÁNYERDŐK A KISALFÖLDI PEREMVIDÉK ERDŐSSZTYEPP ZÓNÁJÁBAN

MARADVÁNYERDŐK A KISALFÖLDI PEREMVIDÉK ERDŐSSZTYEPP ZÓNÁJÁBAN Tájökológiai Lapok 10 (2): 371 384. (2012) 371 MARADVÁNYERDŐK A KISALFÖLDI PEREMVIDÉK ERDŐSSZTYEPP ZÓNÁJÁBAN RIEZING Norbert 2851 Környe, Alkotmány u. 43/7.; nriezing@gmail.com Kulcsszavak: Kisalföld,

Részletesebben

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Megbízó: Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. A dokumentációhoz 7 rajzi melléklet tartozik. 2.0 Aláíró-lap: Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Lóránthné Karácsony

Részletesebben