KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉREN TALÁLHATÓ IDŐS NYÁRFÁK FAVIZSGÁLATA ÉS ÁPOLÁSI JAVASLATTÉTEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉREN TALÁLHATÓ IDŐS NYÁRFÁK FAVIZSGÁLATA ÉS ÁPOLÁSI JAVASLATTÉTEL"

Átírás

1 KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉREN TALÁLHATÓ IDŐS NYÁRFÁK FAVIZSGÁLATA ÉS ÁPOLÁSI JAVASLATTÉTEL 206 JÚNIUS

2 Jelen felérés a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. egrendelése alapján készült a Kerekegyháza, Szent István téren álló négy darab idős szürkenyár (Populus canescens) állapotáról, valaint javaslat a faápolási unkálatokra a szeély-, és vagyonbiztonság figyelebe vételével. A FELMÉRÉS TARTALMA: A felérés ódszere, szepontjai A felért fák helyét jelölő helyszínrajz Szerevételezéssel egvizsgált fák jegyzőkönyvei Műszerrel egvizsgált fák vizsgálati jegyzőkönyvei A fák fenntartási unkáira tett javaslatok Összegzés A FELMÉRÉST KÉSZÍTETTE: FŐKERT NONPROFIT ZRT június hó

3 A FELMÉRÉS SZEMPONTJAI, MÓDSZERE 2

4 A egrendelés alapján a terület kijelölt lobos faegyedeit kellett egvizsgálnunk. A vizsgálandó fák kijelölése a Megbízó képviselőjével együtt tett közös bejáráson történt. A felérés ódszere: Dendrológiai felérés Vizuális vizsgálat Egészségi állapot és életképesség eghatározása Műszeres vizsgálat Ápolási javaslattétel DENDROLÓGIAI FELMÉRÉS A területről ne rendelkeztünk részletes dendrológiai feléréssel, a vizsgált fák későbbi beazonosíthatósága érdekében ezt a helyszínen elvégeztük. A favizsgálat során felvettük a fa általános adatait, aely tartalazza a terület egnevezését a fa kódját (sorszáát) a fát helyszínrajzon jelöltük rögzítettük a faj és fajta tudoányos és agyar nevét. A fa egyedi adatai: fa agassága törzsagasság átlagos törzsátérő agasságban törzskerület agasságban átlagos korona átérő 3

5 VIZUÁLIS VIZSGÁLAT A szerevételezés során felértük a gyökérzet, a törzs és a korona általános állapotát, ezt a Radó Dezső által kidolgozott pontrendszerben is egadtuk, a könnyebb értelezés érdekében az adott értéknek egfelelő szöveges eghatározást is beillesztettük. A gyökérzet állapota A talajfelszín és a környezet szerevételezése a legeghatározóbb a gyökérzet feltárás nélküli vizsgálatánál. A gyökérnyak alakja, és esetleges elváltozásai, sérülései utalnak a talajban futó gyökérzet egészségi állapotára, ezért a gyökérzet és a gyökérnyak vizsgálata együttesen adja eg a gyökérzet állapotértékét. A gyökérzet állapota Értékelés Osztályzat Láthatóan fejlett gyökérzet, optiális terőhelyen, ép gyökérnyak 5 A gyökérzet fejlődése kisértékben gátolt, elfogadható terőhelyen, a gyökérnyak ne sérült 4 A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező terőhelyen Gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen terőhelyen A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező terőhelyen Elhalt gyökérzet, üres fahely A törzs állapota A törzs állapotának változása erősen hat a fa egészének egészségi állapotára. A farész korhadása esetén a fa statikai állapota rolik, a szállítószövetek károsodása esetén a tápanyagforgalo korlátozódik. A törzs vizsgálatakor figyelebe kell venni a gyökérnyak és a koronaalap állapotát is, ert indkét rész állapota kihat a törzsre is. A törzs állapota Értékelés Osztályzat A törzs ne károsult 5 Kiséretű károsodás (néhány felszíni seb) 4 A törzs egyértelű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek) 3 A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, ély bekorhadások) 2 A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly értékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját ne képes ellátni) Üres fahely 0 4

6 A korona állapota A koronaszerkezet felérésekor a koronaalap állapotát is értékelni kell. A korona értékelése a legnehezebb feladat, hiszen a közelebbi vizsgálat az elhelyezkedésből adódóan nehézkes. Az állapotértékelés során az elsődleges szepont a valós és az ideális lobtöeg arányának eghatározása. A korona állapota Értékelés Osztályzat A korona forája (a fajra jellezően) ép, a lobveszteség ne haladja eg a 0 százalékot. 5 A lobveszteség 25 százalék közötti 4 Jelentős a lobveszteség (26-50%) 3 Erős koronakárosodás (50% felett) 2 Elhalt korona, teljes lobveszteség Üres fahely 0 A fa károsodására, kóros elváltozására utaló nyookat egkerestük, ezeket a diagnózisban kieelve külön rögzíttettük. A későbbi könnyebb beazonosítás érdekében a vizsgálati adatlapra felkerült a fa teljes habitusát ábrázoló, valaint az esetleges elváltozást jellezően beutató fénykép is. A FA EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÉS ÉLETKÉPESSÉGE A favizsgálat eredényének rövid összefoglalásaként, a faápolási unkák időrendi beosztásának tervezése érdekében a MAGYAR FAÁPOLÓK EGYESÜLETE által kidolgozott etódus szerint egadtuk a fa egészségi állapotát és annak életképességét jelölő értékszáot, valaint annak szöveges eghatározását. Az életképesség és egészségi állapot értékelése [MFE ajánlás 202] Értékelés Osztályzat A fa kitűnő egészségi állapotú 5 Beavatkozással a fa élettartaa a terőhely által eghatározott axiális életkort egközelíti A fa a terőhely által eghatározott életkor előtt lecserélendő 3 Egy évtizeden belül lecserélendő 2 Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye iatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el) Üres fahely, tuskó 0 4 5

7 MEGTARTHATÓSÁGI MUTATÓ A egtarthatósági utató egy viszonyszá, aely a fa környezetét, állapotutatóit is figyelebe veszi. Az érték a környezet látogatottságát, közeli veszélyeztethető objektuokat, valaint a fa állapotjelzőit is figyelebe veszi. Az optiális környezetben álló, inden tekintetben kitűnő állapotú fa 00%. Minél alacsonyabb az érték, az egyes szepontok alapján annál súlyosabb beavatkozásra van szükség. AKUSZTIKUS DIAGNOSZTIKA A űszeres favizsgálat FAKOPP 3D akusztikus toográffal, 8 érzékelő használatával, a talajszinttől száított 0, és 2 közötti törzsagasságban készült. A vizsgálati agasság kiválasztását befolyásolta a környezet, a fa egyedi tulajdonságai és a vizuális vizsgálat során észlelt esetleges belső elváltozásokra utaló jelek. A későbbi, pontos térbeli behatárolás érdekében aennyiben nincs akadálya, az. száú érzékelőt az északi irányban helyeztük el. A vizsgálatot a kritikusnak ítélt ponton (3D vizsgálat esetén több ilyen ponton) végeztük. A vizsgálati lapon rögzítésre került: a vizsgálat időpontja a vizsgálatot végző neve a vizsgálati agasság (réteg agassága) a vizsgálati agasságon ért legkisebb és legnagyobb törzsátérő a vizsgálati agasságon ért törzskerület a réteg sorszáa A vizsgálati lapra felkerült a réteg belső szerkezetét ábrázoló színes toogra. Az eltérő színek a fa belső szerkezetének állapotát jelzik. A zöld szín az egészséges fatest, az eltérő színek a különböző fokú elváltozásokat jelzik. Aennyiben a belső elváltozás kiterjedésének iserete lényegesen befolyásolta a diagnózis felállítását és a kezelési javaslat egtételét, egy fán több rétegben (vizsgálati agasságon) is elvégeztük a űszeres vizsgálatot. 6

8 KEZELÉSI JAVASLAT A vizsgálat eredényét kiértékelve a fára vonatkozó kezelési javaslatot adtunk, aely tartalazza a fán alkalazandó ápolási unkákat, valaint az esetleges felülvizsgálat időpontját. A kezelési javaslatban előírt ápolási unkák a fán végzett unkálatok során ódosulhatnak, ert az ápolás kivitelezése során láthatóvá válhatnak a talajszintről ne észlelhető tünetek is. A vizsgálati lap az elített adatokon kívül tartalazza a Megrendelő nevét, a vizsgálat sorszáát, a kötetszáot és az oldalszáot. A LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ BEAVATKOZÁSOK: Gallyazás: egyást keresztező, sérült, száraz ágak, ágcsonkok eltávolítása, épületeket, egyéb objektuokat veszélyeztetető ágrészek eltávolítása. Utak, légvezetékek, egyéb létesítények védőzónájának, űrszelvényének kialakítása. Szárazgallyazás: száraz ágak eltávolítása, a koronából. Statikai helyreállító gallyazás: aszietrikus habitus, a fa elhajlása, dőlése esetén végzett beavatkozás, elynek során a korona egyes részeit szakszerűen eltávolítják, ezzel a fa súlypontja közelebb kerül a gyökérnyakhoz. Visszavágás: a koronafelület csökkentése az ágrendszer kóros elváltozása vagy a fa főbb részeinek eggyengülése (pl. törzskorhadás) iatt a fára ható erőhatások csökkentése érdekében. Ifjítás: a korona elöregedése, visszaszáradása iatt új, a fajra jellező habitusú koronaszerkezet kialakítása. Koronaalakító etszés: fiatal, ki ne alakult ágrendszerű vagy torz habitusú fák koronájának kialakítása. Hajtásválogatás: egyáshoz közelálló, konkurens hajtások szelektálása. A korona ágrendszerében végzett súlyosabb beavatkozások után a koronaszerkezet végső kialakításáig tartó unkafolyaat. Sarjak eltávolítása: a fa egyes részein előtörő, ne a terészetes habitusra jellező hajtások eltávolítása. Vázágak összekötése: a korona stabilitása és a letörés veszélyének csökkentése iatt végzett űvelet. Összetett rendszer, elynek kiépítése speciális felkészültséget és anyagokat igényel. Törzsrögzítés: a károsodott, vagy veszélyes értékben eltolódott súlypontú fák törzsének statikus rögzítése. Seb, odú- és üregkezelés: fasebészeti szakunkák, elyeknek célja a fa állapotrolásának lassítása, egállítása. Pangó víz kivezetése: egy pontból kitörő több vázág alapjában vagy odúkban, egyéb üregekben összegyűlhet a víz. Ezek kivezetésével csökkenthető az állapotrolás veszélye. Speciális fasebészeti beavatkozás. 7

9 Sebkezelés: a etszéssel járó unkafolyaatok része, külön akkor elítjük, ha ez elaradt, vagy a fán olyan seb látható (pl. törzssérülés), elynek kezelése nélkül fennáll az állapotrolás veszélye. Gyökérkezelés: sérült gyökérzet, vagy a gyökérzet által veszélyeztetett objektuok védele érdekében elvégzett unkák. Gyökérzóna feltöltése: erodált, lehordott talaj esetén a felszínre került gyökerek védele érdekében szükséges. Fahely átalakítása: erősen beszűkült életterű, rossz környezeti adottságok esetén a fa állapotának egóvása, egtartása érdekében szükséges. Epifiton növények eltávolítása: a fára felkúszó (borostyán) és/vagy a fán élősködő (fagyöngy, fakín) növények eltávolítása. Fakivágás: a fa állapota oly értékben lerolott, hogy az élet- és vagyonvédele iatt a kivágása elkerülhetetlen. Sok éves szakai tapasztalatunk és tudásunk felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudoásul vétele és az előírt ápolási unkák elvégzése se garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre ne látható körülények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért ne vonható felelősségre! Budapest, 206. június 2. Szaller Vilos faálloány-fejlesztési szakértő FŐKERT Nonprofit Zrt. Pék Zsolt kertésztechnikus, favizsgáló FŐKERT Nonprofit Zrt. Rohányi András koordinátor FŐKERT Nonprofit Zrt. 8

10 A FELMÉRT FÁK HELYÉT JELÖLŐ HELYSZÍNRAJZ 9

11 0

12 A FÁK RÉSZLETES DIAGNOSZTIKAI LAPJAI ÉS AZ ÁPOLÁSI MUNKÁKRA TETT JAVASLATOK

13 VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT Helység: Kerekegyháza Terület: Szent István tér Fa kódja: Fafaj (latin) Fafaj (agyar) Fa agasság: Törzs agasság: Törzs átérő -en: Törzskerület -en: Korona átérő: c c Fa távoli képe (7,5 c széles) Vizsgálat ideje: Diagnózis: Megrendelő: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat A gyökérzet és gyökérnyak állapota 0,0 Radó EU-s favizsgálati értékszá: A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező terőhelyen. A gyökérzet sérült, korhadt. Populus canescens Kanadai nyár 206. június 2. Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. A gyökérnyak korhadt. Gobakártétel, terőtest látható. Xylaria polyorpha látható a gyökérnyak körül. A törzs állapota 0,0 Radó EU-s favizsgálati értékszá: A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly értékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját ne képes ellátni). A törzs korhadt, odvas. A koronaalap és korona állapota Radó EU-s 0,0 favizsgálati értékszá: jellező kép (7,5 c széles) A korona károsodása oly értékű, hogy élettani funkcióját ne képes ellátni A koronaalap sérült, korhadt, odvas. A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitörő több vázág, korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk, rovar kártétel található. A korona elhalt. A űszeres vizsgálat értékelése Réteg agassága: Átérő : Átérő 2: Törzskerület: 40 c 8 c 22 c 403 c toogra (9c széles) A fa egészségi állapota és életképessége 0,0Értékszá: Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye iatt Kezelési javaslat: Megtarthatósági utató: 0,0% A vizsgált agasságban a toogra nagy kiterjedésű, aszietrikus elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez. A korhadás több ponton érinti a törzs palástját. A FA BALESETVESZÉLYES KIVÁGÁS Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év Felvételező: Sorszá: Szaller Vilos, Pék Zsolt favizsgáló FŐKERT NONPROFIT ZRT Kötetszá: Oldalszá: 2

14 VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT Fa agasság: Törzs agasság: Törzs átérő -en: Törzskerület -en: Korona átérő: c c Fa távoli képe (7,5 c széles) Vizsgálat ideje: Megrendelő: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat Helység: Kerekegyháza Terület: Szent István tér Fa kódja: 2 Fafaj (latin) Fafaj (agyar) Diagnózis: Populus canescens Kanadai nyár 206. június 2. A gyökérzet és gyökérnyak állapota 0,0 Radó EU-s favizsgálati értékszá: A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező terőhelyen. A gyökérzet sérült, korhadt. Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. A gyökérnyak sérült, korhadt. Gobakártétel, terőtest látható. A törzs állapota 0,0 Radó EU-s favizsgálati értékszá: A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly értékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját ne képes ellátni). A törzs repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés található. A törzsrepedésből korhadékvíz szivárog. A koronaalap és korona állapota Radó EU-s 25 favizsgálati értékszá: 2 jellező kép (7,5 c széles) Erős koronakárosodás (50% felett) A koronaalap sérült, korhadt, odvas. A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, ágcsonk, rovar kártétel, gobakártétel, terőtest található. A koronában Polyporus squaosus terőtestek láthatók A űszeres vizsgálat értékelése Réteg agassága: Átérő : Átérő 2: Törzskerület: 20 c 23 c 0 c 404 c toogra (9c széles) A fa egészségi állapota és életképessége 0,0Értékszá: Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye iatt Kezelési javaslat: Megtarthatósági utató: 6,26% A vizsgált agasságban a toogra nagy kiterjedésű, a keresztetszet 40 %-át eghaladó kiterjedésű, aszietrikus elhelyezkedésű, több ponton a törzspalásra hatoló belső szerkezeti elváltozást jelez. A FA BALESETVESZÉLYES KIVÁGÁS Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év Felvételező: Sorszá: Szaller Vilos, Pék Zsolt favizsgáló FŐKERT NONPROFIT ZRT 2 Kötetszá: Oldalszá: 3

15 VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT Helység: Kerekegyháza Terület: Szent István tér Fa kódja: 3 Fafaj (latin) Fafaj (agyar) Fa agasság: Törzs agasság: Törzs átérő -en: Törzskerület -en: Korona átérő: c c Fa távoli képe (7,5 c széles) Vizsgálat ideje: Diagnózis: Megrendelő: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat A gyökérzet és gyökérnyak állapota 0,0 Radó EU-s favizsgálati értékszá: A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező terőhelyen. A gyökérzet sérült, korhadt. Populus canescens Kanadai nyár 206. június 2. Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. A gyökérnyak sérült, korhadt. Gobakártétel, terőtest látható. Xylaria polyorpha és több éves Ganodera sp. terőtestek láthatóak a gyökérnyak körül. A törzs állapota 0,0 Radó EU-s favizsgálati értékszá: A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly értékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját ne képes ellátni). A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés található. A koronaalap és korona állapota Radó EU-s 25 favizsgálati értékszá: 2 jellező kép (7,5 c széles) Erős koronakárosodás (50% felett) A koronaalap ép. A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk található. A űszeres vizsgálat értékelése Réteg agassága: Átérő : Átérő 2: Törzskerület: 20 c 47 c 42 c 452 c toogra (9c széles) A fa egészségi állapota és életképessége 0,0Értékszá: Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye iatt Kezelési javaslat: Megtarthatósági utató: 6,26% A vizsgált agasságban a toogra nagy kiterjedésű, a keresztetszet 70%-át elérő, aszietrikus elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez. A korhadás érinti a törzs palástját. A FA BALESETVESZÉLYES KIVÁGÁS Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év Felvételező: Sorszá: Szaller Vilos, Pék Zsolt favizsgáló FŐKERT NONPROFIT ZRT 3 Kötetszá: Oldalszá: 4

16 VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT TÖBB RÉTEGEN Helység: Kerekegyháza Terület: Szent István tér Fa kódja: 4 Fafaj (latin) Populus canescens Fafaj (agyar) Kanadai nyár Fa agasság: Törzs agasság: 23 6 Fa távoli képe (7,5 c széles) Törzs átérő -en: Törzskerület -en: 20 c 377 c Korona átérő: Vizsgálat ideje: Diagnózis: Megrendelő: Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat 206. június 2. A gyökérzet és gyökérnyak állapota Radó 0,0 EU-s favizsgálati értékszá: A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező terőhelyen. A gyökérzet sérült, korhadt. Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. A gyökérnyak sérült, korhadt. A törzs állapota 0,0 Radó EU-s favizsgálati értékszá: A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly értékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját ne képes ellátni). A törzs repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés található. A fából korhadékvíz szivárog. A koronaalap és korona állapota Radó EU-s 25 favizsgálati értékszá: 2 jellező kép (7,5 c széles) Erős koronakárosodás (50% felett) A koronaalap sérült, korhadt, odvas. A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk, rovar kártétel található. rétegek jelölése a fán (9 c) A fa egészségi állapota és életképessége 0,0Értékszá: Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye iatt Kezelési javaslat: Megtarthatósági utató: 6,26% A FA BALESETVESZÉLYES KIVÁGÁS Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év Felvételező: Szaller Vilos, Pék Zsolt favizsgáló FŐKERT NONPROFIT ZRT Sorszá: 4 Kötetszá: Oldalszá: 5

17 VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT TÖBB RÉTEGEN Műszeres vizsgálat. réteg A űszeres vizsgálat értékelése a fatesten Érzékelők száa: 8 Réteg agassága: Átérő : Átérő 2: Törzskerület: 80 c c 35 c 387 c Pozíció séa: Ellipszis toogra (9c széles) réteg a fán ábrázolva (7,5 c) A űszeres vizsgálat értékelése a keresztetszeten A vizsgált agasságban a toogra nagy kiterjedésű, a keresztetszet 70%-át elérő, aszietrikus elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez. A korhadás a törzs repedése iatt a palástra hatol. 2. réteg A űszeres vizsgálat értékelése a fatesten Érzékelők száa: 8 Réteg agassága: Átérő : Átérő 2: Törzskerület: 90 c 97 c 00 c 337 c Pozíció séa: Ellipszis toogra (9c széles) réteg a fán ábrázolva (7,5 c) A űszeres vizsgálat értékelése a keresztetszeten A vizsgált agasságban a toogra nagy kiterjedésű, a keresztetszet 40 %-át elérő, aszietrikus elhelyezkedésű belső szerkezeti elváltozást jelez. Felvételező: Szaller Vilos, Pék Zsolt favizsgáló FŐKERT NONPROFIT ZRT Sorszá: 4 Kötetszá: Oldalszá: 6

18 VIZUÁLIS ÉS MŰSZERES FAVIZSGÁLAT TÖBB RÉTEGEN A fa vizsgált belső szerkezetének 3 dienziós képe Felvételező: Szaller Vilos, Pék Zsolt favizsgáló FŐKERT NONPROFIT ZRT Sorszá: 4 Kötetszá: Oldalszá: 7

19 ÖSSZEGZÉS A FÁK KORA A területen álló négy idős szürkenyár kora száz év körüli. Ezt alátáasztja a jelen szakvéleény cílapján is található képeslap, aelyet a szerencsi Zepléni Múzeu (jegyzékszá:78655) adott közre a postcards.hungaricana.hu weboldalon. A közreadó közlése alapján a képeslap feladási ideje 947 ájusa. A kép inősége ne a legjobb, négynél több nyárfa látható rajta, de a vázágak elhelyezkedése alapján biztosan állítható, hogy az általunk vizsgált fák is szerepelnek a fotón. A képen látható fák koronája ár kurtított, becsült koruk év, tehát valószínűleg az 90-es években ültették őket. A FÁK JELENLEGI ÁLLAPOTA Vizuális diagnosztika A fák habitusa urbanizált, a folyaatos gallyazási, koronaalakítási unkák iatt eltér a terészetes alaktól. Lobozatuk egy fa kivételével vitális. A felszíni vázrendszerük a vizuális vizsgálatok alapján koruknak egfelelő, a vázágaik és a koronalapjuk több ponton bekorhadt, odvas, két fa törzse hosszirányban repedt. Jellező a xilofág rovarok és parazita gobafajok jelenléte. A fák felszín alatti részeinek súlyos károsodására a gyökérnyakuk körül található száos parazita- és szaproparazita xilofág goba jelenléte utal. Műszeres diagnosztika Mindegyik fát Fakopp 3D akusztikus toográffal vizsgáltuk eg a szerevételezés során kritikusnak ítélt ponton. A vizsgálatok alapján a fák belső szerkezete súlyosan lerolott, ennek oka elsősorban a gyökérről a törzsbe hatoló bekorhadás. A bekorhadások értéke 40% és 75% közötti. A korhadások túlnyoóan ne középpontos elhelyezkedésűek, a törzs palástjára hatolnak. VÉGKÖVETKEZTETÉS A keskeny fallal rendelkező, felszínen is repedt területek valószínűsíthetőek a fára ható jelentős nyoóerő (szélnyoás) esetén a törési pontoknak. A tartótáasztó gyökérzet korhadása iatt ne kizárható a keskeny gyökérkoronával történő kidőlés lehetősége se. A fák élet- és balesetveszélyesek, állapotuk kertészeti ódszerekkel ne javítható, ielőbbi kivágásuk javasolt. Budapest, 206. június 02. Szaller Vilos

A BUDAPEST VÁROSLIGET EXPÓ (14VL207) TERÜLETÉN ÁLLÓ KIJELÖLT FÁK FAVIZSGÁLATA

A BUDAPEST VÁROSLIGET EXPÓ (14VL207) TERÜLETÉN ÁLLÓ KIJELÖLT FÁK FAVIZSGÁLATA A BUDAPEST VÁROSLIGET EXPÓ (4VL07) TERÜLETÉN ÁLLÓ KIJELÖLT FÁK FAVIZSGÁLATA 05 AUGUSZTUS FAVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Jelen felérés a Liget Kft egrendelése alapján készült a i Városliget EXPO (kataszteri azonosítója:

Részletesebben

80400000-8 80530000-8 55000000-0. Előzmény:

80400000-8 80530000-8 55000000-0. Előzmény: Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Educatio Társadali Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Maros utca 1921.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

CPV kód: Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80400000-8 80530000-8 55000000-0. Előzmény:

CPV kód: Fő tárgy: 80000000-4 További tárgyak: 80400000-8 80530000-8 55000000-0. Előzmény: Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Educatio Társadali Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Maros utca 1921.

Részletesebben

Kéreg:A fa testének külső, a külvilággal érintkező része. Külső, elhalt pararétegből és a belső rostrétegből áll. Megakadályozza a fa kiszáradását,

Kéreg:A fa testének külső, a külvilággal érintkező része. Külső, elhalt pararétegből és a belső rostrétegből áll. Megakadályozza a fa kiszáradását, Kéreg:A fa testének külső, a külvilággal érintkező része. Külső, elhalt pararétegből és a belső rostrétegből áll. Megakadályozza a fa kiszáradását, védi a környezeti hatásoktól. Háncs: A kéreg belső részén

Részletesebben

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Használati útutató Version 757665i agyar Gratulálunk a Leica Lino egvásárlásához!. A biztonsági előírások a készülék használatát leíró rész után olvashatók. A

Részletesebben

10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. http://fahiba.fmk.nyme.hu

10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. http://fahiba.fmk.nyme.hu Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet http://fahiba.fmk.nyme.hu 10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. Görbeség Görbeség: a hengeres fa hossztengelye íves

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 8 211.8.29. 12:4 Ingyenes, egbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály ai napon (211.VIII.29) hatályos állapota tartaloszolgáltatójától A jel a legutoljára egváltozott

Részletesebben

( ompartmentalization f ecay n rees)

( ompartmentalization f ecay n rees) ( ompartmentalization f ecay n rees) Erdészeti (fa) patológia Elsősorban a fák leromlásának, korhadásának folyamatát kutató tudományág. George Henry Hepting (1907 1988) 1935 - Először ír a fák korhadások

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE

A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Erdőtervezési és Terészetvédeli Osztály 023 Budapest, Frankel Leó utca 42-44. A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE 202 Tervező: Dávid József... Kalincsák

Részletesebben

Biztonsági adatlap EGK

Biztonsági adatlap EGK 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Terékazonosító Kereskedeli név JACKOCELL 4 1.2 Az anyag vagy keverék egfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község

Részletesebben

Az V. kerület József Nádor téren található 6 db Celtis occidentalis favizsgálatának jegyzőkönyve és kezelési javaslata

Az V. kerület József Nádor téren található 6 db Celtis occidentalis favizsgálatának jegyzőkönyve és kezelési javaslata Az V. kerület en található 6 db favizsgálatának jegyzőkönyve és kezelési javaslata A vizsgált fák elhelyezkedése és azonosítása Fa kódja: 001 6 m 64 cm 65 cm 09 cm Beszűkült élettér, körben aszfalfaltozva,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2 Verőce Község Önkorányzata 9/2010. (X. 06.) önkorányzati rendelete VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Módosította: 3/2011. (I. 12.) és 10/2012.

Részletesebben

A VÁROSLIGET FAKATASZTERE

A VÁROSLIGET FAKATASZTERE A VÁROSLIGET FAKATASZTERE A VÁROSLIGET FAKATASZTERE A VÁROSLIGETI FAKATASZTER FELVÉTELE A FA KÓDJA A terület nagy kiterjedése, és a fák későbbi, egyszerűbb beazonosítása miatt három tömbre lett osztva.

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapiseretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 215. ájus 19. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

A fa értéke! 2015. esztendő jégtörő havának 20. napján

A fa értéke! 2015. esztendő jégtörő havának 20. napján A fa értéke! 2015. esztendő jégtörő havának 20. napján MFE faértékelési módszer fa értéke = A*B*C*D*E*M A = alapár B = kor szorzó C = fahely szorzó D = koronaállapot szorzó E = faállapot szorzó M = dendrológiai

Részletesebben

1.3.1. Önismeretet támogató módszerek

1.3.1. Önismeretet támogató módszerek TÁMOP.1. -08/1/B-009-000 PÁLYÁZAT 1. SZ. ALPROJEKT 1..1. Öniseretet táogató ódszerek - Pályaoritációs ódszertani eszköztár - - vitaanyag- Készítette: Dr. Dávid Mária Dr. Hatvani Andrea Dr. Taskó Tünde

Részletesebben

A FAKATASZTER. A fakataszter felállításának módját, technológiai leírását és kötelező adattartalmát jelenleg nem szabályozza jogszabály.

A FAKATASZTER. A fakataszter felállításának módját, technológiai leírását és kötelező adattartalmát jelenleg nem szabályozza jogszabály. A FAKATASZTER A fakataszter leegyszerűsítve egy leltár, elsődleges feladata az adott területen található fák kertészeti szakmai nyilvántartása, elősegítve a fenntartási munkák technológiai tervezhetőségét,

Részletesebben

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxebourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-ail: p-ojs@opoce.cec.eu.int Inforáció és on-line foranyotatványok:

Részletesebben

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha]

Vízműtani számítás. A vízműtani számítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] Vízűtani száítás A vízűtani száítás készítése során az alábbi összefüggéseket használtuk fel: A csapadék intenzitása: i = a t [l/s ha] ahol ip a p visszatérési csapadék intenzitása, /h a a 10 perces időtartaú

Részletesebben

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK BALATONUDVARI TELEÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK Balatonudvari Község Önkorányzata Képviselő-testületének 1./2014. (I.15.) önkorányzati rendelete Balatonudvari község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Kihirdetve: 2014.

Részletesebben

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK Készítették: Tisza Ottó dr. Gólya János Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőhasználati Tanszék FOGALMAK Ággöcsök: A göcsösség a leggyakoribb és a legfontosabb fahiba. Göcsnek

Részletesebben

Termékinformáció a 811/2013 és a 813/2013 EU rendelet szerint előírva

Termékinformáció a 811/2013 és a 813/2013 EU rendelet szerint előírva Terékinforáció a 811/2013 és a 813/2013 EU rendelet szerint előírva Terék adattábla (a 811/2013 EU rendeletnek egfelelően) (a) A forgalazó egnevezése, vagy logója Reeha B.V. (b) A forgalazó típusazonosítója

Részletesebben

Jegenyenyár állapotfelmérése és kezelési javaslata Budapesten a XIII. kerület Pannónia utcai óvoda területén

Jegenyenyár állapotfelmérése és kezelési javaslata Budapesten a XIII. kerület Pannónia utcai óvoda területén Jegenyenyár állapotfelmérése és kezelési javaslata Budapesten a XIII. kerület Pannónia utcai óvoda területén készítette: GardenFaápoló Kft. 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324. Távbeszélő: 06-1-277-95-35

Részletesebben

HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTETTE: HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 Pécs, János u. 8. 2016. árcius hó HOSZÚHETÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Termékinformáció a 811/2013 és a 813/2013 EU rendelet szerint előírva

Termékinformáció a 811/2013 és a 813/2013 EU rendelet szerint előírva Terékinforáció a 811/2013 és a 813/2013 EU rendelet szerint előírva Terék adattábla (a 811/2013 EU rendeletnek egfelelően) (a) A forgalazó egnevezése, vagy logója Reeha B.V. (b) A forgalazó típusazonosítója

Részletesebben

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A BESZÁMOLÓ A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É RİL - 1 - I. A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS, ILLETVE A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

Aktuális verzió: 4.0.0, kiállítás napja: 21.07.2014 Helyettesített változat: 3.0.0, kiállítás napja: 22.10.2013 Régió: HU

Aktuális verzió: 4.0.0, kiállítás napja: 21.07.2014 Helyettesített változat: 3.0.0, kiállítás napja: 22.10.2013 Régió: HU Kereskedeli név: Farclean Terékszá: 30003898(10) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Terékazonosító Kereskedeli név Farclean 1.2 Az anyag vagy keverék egfelelő azonosított

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapiseretek középszit 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 213. ájus 23. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIMA Fotos tudivalók

Részletesebben

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás? VALÓDI FOLYADÉKOK A alódi folyadékokban a belső súrlódás ne hanyagolható el. Kísérleti tapasztalat: állandó áralási keresztetszet esetén is áltozik a nyoás p csökken Az áralási sebesség az anyagegaradás

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. szeptember 16. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre! Készítette: Görbe László állattartási és mezőgazdasági ügyintéző Tisztelt

Részletesebben

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Első rész

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Első rész Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Első rész MI A TITA? Ez a négyrészes sorozat azt a célt szolgálja, hogy az idegsejtek űködéséről ateatikai, fizikai odellekkel alkossunk képet középiskolás iseretekre

Részletesebben

1. Melyik területet kell öntözni?

1. Melyik területet kell öntözni? 1. Melyik területet kell öntözni? Rajzolja le kertjének alaprajzát (ideális esetben -papírra) 1:100 (1 c 1 ), vagy 1:200 (1 c 2 ) éretarányban. Jelölje be az öntözendő és ne öntözendő felületeket. Rajzolja

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2015/2016. tanév I. forduló 2015. noveber 30. Minden versenyzőnek a száára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell egoldania. A szakközépiskolásoknak az A

Részletesebben

Az Olimpiai parkban álló platán állapotfelmérése és kezelési javaslata

Az Olimpiai parkban álló platán állapotfelmérése és kezelési javaslata Az Olimpiai parkban álló platán állapotfelmérése és kezelési javaslata készítette: GardenFaápoló Kft. 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324. Távbeszélő: 06-1-277-95-35 Távmásoló: 06-1-425-37-11 világháló:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Áralástani alaptörények A köetelényodul egneezése: Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője és egyipari technikus feladatok A köetelényodul száa: 07-06 A tartaloele azonosító száa és célcsoportja:

Részletesebben

POWER PLUS kondenzációs kazán hőtermelő EgySég SzERELéSi kézikönyv

POWER PLUS kondenzációs kazán hőtermelő EgySég SzERELéSi kézikönyv POWER PLUS kazán kondenzációs hőterelő egység SZERELÉSI KÉZIKÖNYV 2SZERELÉSI KÉZIKÖNYV Tisztelt Partnerünk! Gratulálunk, hogy egy POWER PLUS kazán beszerzését preferálta, aely hosszú ideig axiális kofortot

Részletesebben

Törökszentmiklós Város területén található helyi védelemre javasolt természeti értékek

Törökszentmiklós Város területén található helyi védelemre javasolt természeti értékek Törökszentmiklós Város területén található helyi védelemre javasolt természeti értékek Javaslat helyi jelentőségű védett természeti értékek védetté nyilvánításához Készítette: Petre Anna Gabriella K2/16-0266

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pannonhalma Város Önkormányzata 9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pannonhalma Város Önkormányzata 9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10. 9. elléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Pannonhala Város Önkorányzata 9090 Pannonhala, Dózsa György út 10. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2.A közbeszerzés

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. árcius 7-én tartandó ülésének 4. száú Az Alsó-Szabolcsi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt elnevezésű, KEOP-7.1-2-0-2008-0133 azonosítószáú projekt

Részletesebben

RUUKKI SZENDVICS- PANELEK ENERGIA- HATÉKONY ÉPÜLETEKHEZ

RUUKKI SZENDVICS- PANELEK ENERGIA- HATÉKONY ÉPÜLETEKHEZ RUUKKI SZENVICS- PANELEK ENERGIA- HATÉKONY ÉPÜLETEKHEZ TERMÉKKATALÓGUS 2013 Ruukki szendvicspanelek a tökéletes egoldás projektje száára Szendvicspaneljeink sokoldalú előre gyártott szerkezeti eleek, elyek

Részletesebben

ERDÉSZETI SZAKVÉLEMÉNY

ERDÉSZETI SZAKVÉLEMÉNY ERDÉSZETI SZAKVÉLEMÉNY A szakvélemény tárgya: Balatonszepezd Csónakház rendezvényterület ingatlan idős nyárfáinak és Balatonszepezd Temető ingatlan egy darab száradó faegyedének véleményezése veszélyesség

Részletesebben

Város Polgármestere. TÁJÉKOZTATÁS A Csokonai utcai támfal építéséről

Város Polgármestere. TÁJÉKOZTATÁS A Csokonai utcai támfal építéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÁS A Csokonai utcai

Részletesebben

Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában

Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában Szakvélemény Fehérnyárak vizsgálata Tompa város központi közparkjában Készült Tompa Város Polgármesteri Hivatal megbízásából 2009. június Készült 2 eredeti példányban. Ez a számú példány. Tartalom 1. Elızmények

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Megrendelő: Alsóörs Község Önkorányzat Polgáresteri Hivatal 8226 Alsóörs, Ady Endre u. 7. Generáltervező: M-Teapannon Építész és Mérnöki Iroda Kft 1053 Budapest, Veres Pálné

Részletesebben

Fővárosi Területfejlesztési Program - Stratégiai és Operatív Munkarész Környezeti Vizsgálata

Fővárosi Területfejlesztési Program - Stratégiai és Operatív Munkarész Környezeti Vizsgálata Fővárosi Területfejlesztési Program - Stratégiai és Operatív Munkarész Környezeti Vizsgálata Budapest, 2014. január Msz: 103/2014 Fővárosi Területfejlesztési Program - Stratégiai és Operatív Munkarész

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1.

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartali kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes portfoliók

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő- testület 2009. június 23-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő- testület 2009. június 23-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkorányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 : 231-3163 Fax: 231-3152 e-ail: trippon.n@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2009. június 23-i

Részletesebben

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v - III. 1- ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadásjegyzet Prof Ziaja György III.rész. ALAKÍTÓ GÉPEK Az alakítási folyaatokhoz szükséges erőt és energiát az alakító gépek szolgáltatják. Az alakképzés többnyire az alakító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Előzmények ismertetése 3. oldal II. Az ajánlatkérő adatai III. Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége 4. oldal 4. oldal IV. Az ajánlatok kötelező tartalmi elemei 4.

Részletesebben

EM-150/300/350 10001/10004/10010/10060 Síktapadó mágnes telepítési segédlet. Modell Tartó Erő Áram felvétel Kiegészítő konzolok

EM-150/300/350 10001/10004/10010/10060 Síktapadó mágnes telepítési segédlet. Modell Tartó Erő Áram felvétel Kiegészítő konzolok Síktapadó ágnes telepítési segédlet 1.oldal Tulajdonságok Modell Tartó Erő Ára felvétel Kiegészítő konzolok EM-150 136 kg 10001 272 kg EM-300 10004 EM-350 272 kg 272 kg x 2 363 kg 10010 545 kg 10060 545

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Ezüst (alumínium) zománcfesték 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. elléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cíek1 (jelölje eg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:nezeti Útdíjfizetési

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III. Mechanikai sérülések Mechanikai sérülések a hengeres fa sérülése a közelítés, választékolás,

Részletesebben

Esszerü tippek! Ez a lényeg

Esszerü tippek! Ez a lényeg , Esszerü tippek! Ez a lényeg GiiNZBURGER lépcsők + áthidalók esetében! Lé csők és áthidalók Lépcső dobogóval, ozgatható dobogólépcső, áthidalók Általános inforációk Könnyüfé ipari lépcsők 45 és 60 közötti

Részletesebben

NATRII HYALURONAS. Nátrium-hialuronát

NATRII HYALURONAS. Nátrium-hialuronát Natrii hyaluronas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 1 01/2008:1472 NATRII HYALURONAS Nátriu-hialuronát (C 14 H 20 NNaO 11 ) n [9067-32-7] DEFINÍCIÓ A nátriu-hialuronát a hialuronsav nátriusója. A hialuronsav D-glükuronsav

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT - 2012

KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT - 2012 KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT - 2012 TÁRSASÁGI ALAPADATOK Társaság neve: Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. (Kiemelten közhasznú státusz) Központi telephely: 1073 Budapest, Dob u. 90. Elérhetőségek (postacím,

Részletesebben

EZÜST (ALUMÍNIUM) ZOMÁNCFESTÉK

EZÜST (ALUMÍNIUM) ZOMÁNCFESTÉK KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Ezüst (alumínium) zománcfesték 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: Deichmann TERMÉSZETES BŐRÁPOLÓ (méhviasszal) Cikkszám: 6701 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédeli-vízgazdálkodási alaiseretek közéint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 5. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

tel Mintavétel Az egyedek eloszlása

tel Mintavétel Az egyedek eloszlása Mintavételi teli ódszerek I Mintavétel tel a populáció elterjedési területe (legtöbbször túl nagy ahhoz hogy az egészet egintázzuk) intavételi terület (inden esetben kisebb, int a populáció elterjedési

Részletesebben

Telki Hold Otthon Nyugdíjasház. Intézményünk Magyarország egyik legszínvonalasabb Nyugdíjas Otthona. Budapesttől mindössze 15 km-re fekszik.

Telki Hold Otthon Nyugdíjasház. Intézményünk Magyarország egyik legszínvonalasabb Nyugdíjas Otthona. Budapesttől mindössze 15 km-re fekszik. Telki Hold Otthon Nyugdíjasház Intézményünk Magyarország egyik legszínvonalasabb Nyugdíjas Otthona. Budapesttől mindössze 15 km-re fekszik. Otthouk igéyes szállodai köryezete külööző ellátási forákat iztosít.

Részletesebben

Multi-Split rendszerek: az elegáns megoldás

Multi-Split rendszerek: az elegáns megoldás 7 Multi-Split rendszerek: az elegáns egoldás ennyiben több helyiséget kell kliatizálni, egy ulti-split rendszer telepítése egfelelő egoldást nyújt. Toshiba itt, az otthoni alkalazásban is széles választékkal

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerz tárgya ennyisége: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ

Részletesebben

Előterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 12-i ülésére

Előterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 12-i ülésére Előterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 12-i ülésére Tárgy: Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése Az előterjesztést készítette: Kasnyikné Földházi Tünde

Részletesebben

GEGET057N DIAGNOSZTIKA ÉS KARBANTARTÁS. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR GÉPELEMEK TANSZÉKE 3515 Miskolc-Egyetemváros

GEGET057N DIAGNOSZTIKA ÉS KARBANTARTÁS. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR GÉPELEMEK TANSZÉKE 3515 Miskolc-Egyetemváros MSKOC EGYETEM GÉÉSZMÉRÖK ÉS FORMTK KR GÉEEMEK TSZÉKE 355 Miskolc-Egyeteváos TTÁRGY DOSSZÉ GEGET57 DGOSZTK ÉS KRBTRTÁS Tágyfelelős Saka Feenc Előadó Saka Feenc Gyakolatvezető Miskolc, 7. szeptebe GEGET57

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. elléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cíek 1 (jelölje eg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Beton- és acéllábazat az ABS SB 900-2500 típusú áramláskeltőkhöz

Beton- és acéllábazat az ABS SB 900-2500 típusú áramláskeltőkhöz Beton- és acéllábazat az ABS SB 900-2500 típusú áraláskeltőkhöz 1 597 0720 HU 02.2013 hu Telepítési útutató Ez az eredeti útutató fordítása www.sulzer.co Telepítési útutató betonlábazatokhoz SB 900-1200

Részletesebben

A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében

A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében A földtulajdon és a földhasználat alakulása Tolna megyében Tóth Orsolya V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék

Részletesebben

Néhány gondolat az egészségügyről

Néhány gondolat az egészségügyről Néhány gondolat az egészségügyről Bodrogi József 2014. Április 12. Az egészségügy gazdasági jelentősége Foglalkoztatás Elosztásban betöltött szerepe Hadiipar vs. Egészségügy Multiplikátor hatás 2010-2013:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája M A TTA? Ujfalussy Balázs degsejtek biofizikája Második rész A nyugali potenciál A sorozat előző cikkében nekiláttunk egfejteni az idegrendszer alapjelenségeit. Az otivált bennünket, hogy a száítógépeink

Részletesebben

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma:140 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő és cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és ennyisége: Vagyongazdálkodási szakértői

Részletesebben

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok I. Acer sp., Juharfélék A juharfélék a fás szárú növények egyik legváltozatosabb, egyik leginkább faj-, és fajta gazdagabb nemzetsége. Fajtái

Részletesebben

8. szám 2007. október 4.

8. szám 2007. október 4. Pályázati Hírlevél 8. szám 2007. október 4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM DAOP-2007-1.1.1./A IPARI TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Támogatás célja: A

Részletesebben

Ó T A T U M T I Ú S Á T R A T N A B R A K S I É S É L

Ó T A T U M T I Ú S Á T R A T N A B R A K S I É S É L Vezérlőegység KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tartalojegyzék Alkalazás, üzei körülények, felépítés...3 Alkalazás...4 Kiválasztás...4 Dokuentáció...4 Üzei körülények...4 Berendezés felépítése...4 Szabályzó

Részletesebben

1. Az erdõrészletek kialakítására vonatkozó erdõtervezési alapelvek

1. Az erdõrészletek kialakítására vonatkozó erdõtervezési alapelvek 17720 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 105. szám A vidékfejlesztési miniszter 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelete a 2012. évi körzeti erdõtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekrõl, valamint az érintett körzeti

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Dátu: 2009. június 15. Tisztelt Ajánlattevő! Mellékelten küldö a HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, int Ajánlatkérő által a KÉ 8969/2009 száon a közbeszerzési értesítőben 2009. ájus 20-án közzétett Egyösszegű,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest US95 Plusz Alap Alternatív befektetési

Részletesebben

A Nyíregyházi lőtér (HUHN20060) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Nyíregyházi lőtér (HUHN20060) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Nyíregyházi lőtér (HUHN20060) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner BioAqua Pro Környezetvédelmi

Részletesebben

Kormányhivatali Nyílt Nap 2013. november 28. PROGRAMOK. 10:00 17:00 MEGYEHÁZA (Veszprém, Megyeház tér 1.)

Kormányhivatali Nyílt Nap 2013. november 28. PROGRAMOK. 10:00 17:00 MEGYEHÁZA (Veszprém, Megyeház tér 1.) Kormányhivatali Nyílt Nap 2013. november 28. PROGRAMOK MEGYEHÁZA A Veszprém Megyei Kormányhivatal összes szakigazgatási szervének bemutatkozása telepített standokon Konzultációs lehetőség Rendhagyó társadalomismeret

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Nemzetközi és hazai kitekintés

Erdőgazdálkodás. Nemzetközi és hazai kitekintés Erdőgazdálkodás Nemzetközi és hazai kitekintés Az erdő: a világ egyik legösszetettebb életközössége, amely magában foglalja - a talajban élő mikroorganizmusokat, - a földfelszínen élő mohákat, gombákat,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztatás a volt Korona szálló tárgyában hozott hatósági

Részletesebben

Előterjesztő: Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről.

Előterjesztő: Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Berkes Csilla üzemeletetési referens Tárgy: Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről.

Részletesebben

Egy új fejlesztés a profiknak. Maximális biztonság hóban és esőben is. Hogy lehetséges ez?

Egy új fejlesztés a profiknak. Maximális biztonság hóban és esőben is. Hogy lehetséges ez? Egy új fejlesztés a profiknak Maxiális biztonság hóban és esőben is. Hogy lehetséges ez? Z 500 Seventec RC Biztonságos létrahasználat bárilyen időjárási körülények között. Eső, hó, jég a kültéri unkavégzés

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20007 Köles-tető kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter, 2016.05.30. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner Zöld Zala Természetvédő

Részletesebben

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 1 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció Vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/17514/2015. TÁRGY: AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDO NÁBAN LÉVŐ GAZDASÁGI TÁR SASÁGOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁ MOGATÁS ÁTADÁSÁNAK MÓDO SÍTÁSA MELLÉKLET: 5 DB. E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁROSI FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM TATABÁNYA 2014.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁROSI FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM TATABÁNYA 2014. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁROSI FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM TATABÁNYA 2014. A felhívás tartalma: Pályázati felhívás és mellékletei Pályázati adatlap és mellékletei Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

POWER PLUS KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN SZERELÉSI KÉZIKÖNYV

POWER PLUS KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN SZERELÉSI KÉZIKÖNYV POWER PLUS KONDENZÁCIÓS FALI KAZÁN SZERELÉSI KÉZIKÖNYV 2SZERELÉSI KÉZIKÖNYV Megfelelőség A POWER PLUS gázkazánok egfelelnek: a 90/396/EGK Gázkészülékek Irányelvnek a 92/42/EGK Hatásfok Irányelvnek (****)

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gyakorlat áttekintése A tojástermékek előállítására, csomagolására vonatkozó jó higiéniai gyakorlat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.11.21.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.11.21.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.21. C(2013) 7994 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.11.21.) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű

Részletesebben

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek Tartalom 1.1. Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 4 1.1.1. IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020.... 4 1.1.2. A fenntarthatóság felé való

Részletesebben

Új technológiák bemutatása a faszerkezetek felülvizsgálata területén. Szerzők: Dr. Divós Ferenc Dr. Németh László Major Balázs

Új technológiák bemutatása a faszerkezetek felülvizsgálata területén. Szerzők: Dr. Divós Ferenc Dr. Németh László Major Balázs Új technológiák bemutatása a faszerkezetek felülvizsgálata területén Szerzők: Dr. Divós Ferenc Dr. Németh László Major Balázs Magyar Mérnöki Kamara 2015 1 Tartalomjegyzék 1.) Bevezetés 2 2.) Faszerkezetek

Részletesebben

A nyárfarák elleni védekezés lehetőségei

A nyárfarák elleni védekezés lehetőségei FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Soó Rezső: Növényföldrajz, 1945. 2. Soó Rezső: Növényföldrajz, 1953. 3. Rubner: Die pflanzengeograph. Grundlagen des Waldbaues, 1953. 4. Braun Blanquet: Pflanzensoziologie, 1951.

Részletesebben