ELÕSZÓ. Cselekedni kell! Sürgõsen!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELÕSZÓ. Cselekedni kell! Sürgõsen!"

Átírás

1 ELÕSZÓ A fenntarthatóság az ember jelen szükségleteinek kielégítése, a környezeti és természeti erõforrások a jövõ generációk számára történõ megõrzésével egyidejûleg. (Világ Tudományos Akadémiáinak nyilatkozata, Tokió 2000) Világszerte a fenntarthatatlan fejlõdés figyelmeztetõ jelei mutatkoznak, olyanok, mint a környezetben felhalmozódó mérgezõ anyagok, a nem megfelelõ élelmiszerbiztonság okozta egészségi kockázatok, fajok sokaságának kipusztulása, az éghajlat változása és még sorolhatnánk Cselekedni kell! Sürgõsen! 1 Cél a környezet minõségének megõrzése és az erõforrások fenntartható használata, utódaink életminõségének biztosítása. Az ökológiai gazdálkodás (biogazdálkodás) az ökológiai tényezõk összehangolásával e célokat szolgálja, s egyben hozzájárul egy élhetõ környezet kialakításához és biztonságos, egészséges élelmiszert nyújt az emberiség számára. Elterjesztése hazánkban, Európában sõt az egész világon szükséges lenne, perspektívát adna az emberiség fennmaradásához. DR. KOHL ÁGNES

2 2 A BIOGAZDÁLKODÁS ALAKULÁSA A VILÁGON, AZ EU-BAN ÉS MAGYARORSZÁGON A biogazdálkodás abban jelentõsen különbözik minden más gazdálkodási módtól (integrált, alternatív, extenzív stb.), hogy elõírásrendszere pontos jogszabályokon nyugszik mindenfelé a világon, amelyek - bár a részletekben vannak eltérések - egymással összhangban állnak. Ennek bizonyítéka, hogy számos magyar biogazda egy idõben, azonos területeken képes megfelelni az EU, Svájc és az USA elõírásainak. Az ökológiai gazdálkodás hozzájárul egy élhetõ környezet kialakításához, amely utódaink túlélését is szolgálja és minden kétséget kizáróan biztonságos és egészséges élelmiszert ad az emberiségnek ben a világon mintegy 30 millió hektáron folytattak ökológiai gazdálkodást. A terület jelenlegi nagyságához képest többet mondanak azok a tendenciák, amelyek jellemzik ennek a gazdálkodási módnak a terjedését. A piacban és termelésben meghatározó Európai Közösségben a mintegy 5 ezer ökológiai gazdaság száma 1985-tõl 2007-ig 180 ezerre növekedett, az általuk mûvelt terület nagysága pedig ezen idõszak alatt 125 ezer hektárról 6,8 millió hektárra emelkedett (1.ábra). A világ tíz legnagyobb ökológiai gazdálkodási arányát felmutató országának adatai a 2. ábrán láthatóak. 2. ábra: A világ tíz legnagyobb ökológiai gazdálkodási arányát felmutató országának adatai (2007) 3 1. ábra: Az ökológiai gazdálkodásba vont területek és gazdaságok az EU-ban Terület(ha) Forrás: Helga Willer, Minou Yussefi-Menzler and Neil Sorensen (ed.): The World of Organic Agriculture Az ökológiai gazdálkodás nemzetgazdaságon belüli szerepérõl az összes mezõgazdasági területhez viszonyított aránya nyújt tájékoztatást, a világon a legmagasabb értéket a kis Liechtenstein mutatja fel, de rajta kívül a legkimagaslóbb aránnyal az EU eminens tagállamai dicsekedhetnek. 0 Forrás: Helga Willer, Minou Yussefi-Menzler and Neil Sorensen (ed.): The World of Organic Agriculture Magyarország az Európai Unió tagja, ezért a Közösségen belüli változások a részünkre a meghatározók. Nézzük ezeket a változási irányokat. 1. táblázat: Néhány ország, régió akcióprogramjának fõbb jellemzõi Ország Program 2001 (%) Év / célzott arány Belgium - Flandria Flamand mûködési terv 1, re 10% Németország Szövetségi ökológiai 3, re 20% gazdálkodási terv Hollandia Terv , re 10% Norvégia Mûködési terv a biogazdálkodás fejlesztésére 2000 Cca 2, re 10% Finnország akcióterv Cca 5,5 15% Csehország ökológiai akcióterv 2, re 01% Ehhez képest Magyarországon csak nagyvonalakban és szóban van ökológiai Akció Terv amolyan muszáj módon, mert az EU így kívánja. Az akciótervek 4-5 évvel ezelõtt készültek, és bár idõarányosan nem teljesültek mindenhol a célkitûzések, jelzik, hogy milyen robbanásszerû fejlõdés elõtt áll az ökológiai szektor.

3 Természetesen a közakaratot megjelenítõ tervek mellett a fejlõdést a fogyasztók igényei is táplálják; 2007-ben sok EU tagországban két számjegyû volt a biotermék fogyasztás növekedése egyetlen év alatt. Magyarországon is 2004-ig jelentõsen növekedett az ökológiai gazdálkodók száma és az általuk mûvelt területek nagysága, amely tendencia sajnos megtört, és 2005 óta folyamatosan csökken a magyar bio terület. A pontos adatokat a 2. táblázat és a 3. ábra mutatja. erõteljesen csökkent a számuk, és míg 2004-ben 400 körülien vágtak bele az ökológiai mezõgazdálkodásba, addig 2007-ben már harmincan se. Ez nagy kár, mert a környezõ országok az újonnan az EU csatlakozók, a déli félteke országai és Ázsia elrohan mellettünk, szûkítve az értékesítési lehetõségeket, ezzel együtt az esetlegesen átállni kívánó gazdaságok megélhetési perspektíváit. CZELLER GÁBOR, DR. ROSZÍK PÉTER AT. AL 4 2. táblázat: Magyarország ellenõrzött biogazdaságainak száma és a bioterületek alakulása Ellenõrzött terület (ha) Vállalkozá sok száma Forrás: Dr. Roszík et al.: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.. éves jelentés 2007, kiegészítve más ellenõrzõ szervezetek adataival 3. ábra: Magyarország ellenõrzött biogazdaságainak száma és a bioterületek változása Forrás: Dr. Roszík et al.: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. éves jelentés 2007, kiegészítve más ellenõrzõ szervezetek adataival Az ökológiai gazdálkodás fejlesztésével foglalkozó utolsó kormányhatározat szerint (2253/1999 (X. 7.)) 2006-ra a magyar biogazdálkodás területének el kellett volna érnie a 300 ezer hektárt, ezzel szemben valahol 120 ezer hektár körül járhatunk. Ebben elsõsorban (szinte kizárólag) a támogatási rendszer a ludas. Korábban is volt fluktuáció, és számosan hagytak fel a biogazdálkodással, de 1995-tõl 2004-ig mindig nagyobb volt az új terület, mint a kiesõ. Most azzal, hogy 2004-tõl a biogazdálkodásba újonnan belépõ gazdák nem kaphatnak támogatást ( nincs rá forrás )

4 6 A BIOÉLELMISZEREK FOGYASZTÓKAT SZOLGÁLÓ ÉLELMISZERBIZTONSÁGI TÖBBLETEI Manapság gyakran alkalmazzák a bio, illetve az öko jelzõt az élelmiszerekhez, a napi használati tárgyakhoz, vegyipari cikkekhez, a szórakoztató elektronika eszközeihez kapcsolva azok készítõi, forgalmazói azért, hogy termékeiket jobban tudják értékesíteni. Ez azért sikerülhet, mert a fogyasztók számára ezek a jelzõk pozitív üzenetet hordoznak, mégpedig azt, hogy a termék az élet (=bio) folyamatainak, illetve a környezet (=öko) érdekeinek figyelembevételével készült, vagy használatával azt védik. Gyakran a bio, öko szócska reklámfogás, hiszen ahol a jelölés feltételei nem szabályozottak, ott a termékek pozitív tulajdonságai viszonylagosak, vagyis egészen mást takarhatnak ezek a jelzõk, mint amit a fogyasztók mögéje képzelnek. Egészen más a helyzet a mezõgazdasági (növényi, állati) alapanyagok, a belõlük készült élelmiszerek és takarmányok esetében. Rájuk nézve az EU-ban, Svájcban, az USA-ban és máshol is közel azonos tartalmú jogszabályok írják elõ, hogy milyen követelmények betartása esetén lehet a termék ökológiai ( öko ) = biológiai ( bio ) jelölésû. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók és a termelõk között kizárt a félreértés, és azt is, hogy szabálysértést (sõt bûncselekményt) követnek el mindazok, akik a jelölést nem az elõírásoknak megfelelõen és ellenõrzési rendszerben elõállított termékre alkalmazzák. A bio megjelölés a legismertebb Magyarországon, bár a hazai jogszabályok az ökológiai szó használatát írják elõ. Az EU országok zömében saját nyelvükön ugyancsak ezeket a szinonim kifejezéseket és rövidítéseiket (öko, bio, eko, eco stb.) alkalmazzák, az azonos értelmû organic mellett. A jogszabályok - az EU-ban a Tanács 834/2007 és a Bizottság 889/2008 rendeletei a meghatározóak - azonban nem csak a termék elõállítási szabályokat írják elõ, hanem a termelés folyamatainak kötelezõ ellenõrzését is, amelynek a célja, hogy a tévedéseket, csalásokat ki lehessen szûrni, megakadályozva a fogyasztók megtévesztését. Természetesen a hatékony ellenõrzés nem csak a fogyasztókat, hanem az elõírásokat becsületesen betartó termelõket is védi a csalók tisztességtelen magatartásával szemben. Az ellenõrzés alapján és a fogyasztók érdekeit nem sértõ megállapítások esetében kiállított minõségi tanúsítvány (igazolás) hatalmazza fel a termelõt, feldolgozót, forgalmazót, hogy a tanúsítványokon feltüntetett termékek, termékcsoportok esetében alkalmazzák az ökológiai jelölést. Az ilyen igazolást felmutatni nem tudó termelõ, forgalmazó terméke nem lehet bio az EU jog értelmében. A biotermékeknél az ellenõrzések alapján kiállított minõsítõ tanúsítványok végig kísérik a biotermék útját a teljes termékpályán, amely jelentõsen megnehezíti az illegális termékcseréket, az éves átfogó ellenõrzések kiszûrik a szavatossági idõn túl tárolt készletek nagy részét. A termelõtõl a feldolgozón át a kereskedõig kiépített ellenõrzési-tanúsítási lánc pedig lehetõvé teszi, hogy megtalálhatók legyenek azok a tételek, amelyek esetleg szennyezhetik az élelmiszereket. Az évenként legalább egyszer elvégzett átfogó ellenõrzések alkalmasak arra, hogy az ellenõrzést végzõk meggyõzõdjenek egyebek mellett arról, hogy: - a bio növénytermesztésben nem használtak tiltott anyagokat, így mûtrágyákat, növényvédõszereket, génmódosított (GM) növényeket és GM származékokat stb.; - a gyûjtött növények gyûjtése nem természetromboló, az ökológiai egyensúlyt nem felbillentõ, a gyûjtési terület nem szennyezett; - a biogomba termesztésnél a termesztõközeg bio és/vagy természetes környezetbõl származó anyagokból álló, és legfeljebb a bio növényvédelemben engedélyezett anyagokkal kezelt; - bio állattartásban az állatokat állatságosan -biológiai sajátosságainak, igényeinek viselkedési szokásainak stb. tartják-e: csoportosan, nem kötötten, nem ketrecben stb.; - a bio méhészetet úgy helyezték el, hogy csak bio vagy természetes társulás növényeirõl gyûjthessenek nektárt, pollent, és hogy a méhek kezelése csak természetes, nem kockázatos anyagokra (illóolajak, szerves savak, gyógynövények, homeopátia) épüljön; - a bio halastavi haltartásban a víz nem szennyezõdik, a halakat bio takarmányon tartják és legalább a takarmányszükségletük fele a halastó természetes hozamából származik, továbbá az egészségügyi eljárásokban kerülik az antibiotikumok, a kémia szerek alkalmazását, inkább gyógynövényekkel, homeopátiával, ásványi anyagokkal kezelnek; - a bio élelmiszer-feldolgozásban, bio borászatban az alapanyagok biogazdálkodásból származnak-e, hogy nem keveredik-e a biotermék a nem bioval, hogy nem tesznek-e kockázatos anyagokat (tartósítószereket, állományjavítókat, ízfokozókat, szintetikus ízesítõket, színezõket, GMO származékokat stb.) az élelmiszerekbe, hogy nem téveszti-e meg a címke a fogyasztókat stb. - kereskedelemben, hogy csak a valóban biotermék kerüljön bioként a fogyasztók elé. Az évenként egyszeri ellenõrzés esetenként ritka lehet, ilyen esetekben lehetõség van az ellenõrzések sûrítésére is. Az ökológiai gazdálkodásból származó termékekre is maradéktalanul érvényesek az élelmiszerekre vonatkozó hatályos elõírások, egyetlen eset sem ismert, ahol ezeken enyhítenének a biotermék kedvéért. A bio élelmiszerek azzal is többet érnek amibõl több van bennük - ezek az élelmiszerek hasznos összetevõi, és azzal is amibõl kevesebb - ezek az élelmiszert szennyezõ idegen anyagok. A hasznos összetevõk meglétét a fogyasztók elterjedt vélekedésén túl számos tudományos közlemény is rögzíti, közülük számos az EU által hivatalosan támogatott, nemzetközi kutatói együttmûködés eredménye. A legáltalánosabban a következõ beltartalmi változásokra számíthatnak a biotermék fogyasztók: 7

5 Bio és konvencionális termények értékes beltartalmi összetevõinek összehasonlítása Összehasonlított paraméterek Woese et al Worthing-ton 1998 Heaton 2001 Boum & Prescott 2002 Velimirov & Müller 2003 Tauscher et al Affsa 2003 Hirt et al.; Sundrum 2007 A feldolgozott bio élelmiszereknél - ugyancsak az alkalmazási tilalmak miatt - figyelmen kívül hagyható kockázati források a következõk: - tartósítószerek, - ízfokozók, - szintetikus ízesítõk, színezékek, - szintetikus állományjavítók, - egyebek. 8 Ásványi anyagok Vitaminok Fitovegyületek Fehérje-tartalom Fehérje-minõség Telítetlen zsírsavak Biotermékekben nagyobb mennyiségben van jelen, mint a konvencionálisban FORRÁS : T. Alföldi, J. Granado, E. Kieffer, U. Kretzschmar, M. Morgner, U. Niggli, A. Biotermékek tendenciaszerûen nagyobb, mint a konvencionálisban Schädeli, B. Speiser, F. Weibel, G. Wyss, W. Schmidt, G. Schmidt : Quality and Safety Nincs eltérés of Organic Products Food systems compared (Dossier N 4). FiBL (Hrsg.), Biotermékek kissé kedvezõtlenebb értékekkel rendelkeznek, mint a konvencionális Dossier, 2006, 24 Pages, ISBN termékek Forrás: Györéné Kiss Györgyi Nézzük, hogyan állnak a biotermékek az élelmiszerben nem kívánatos ágensek tekintetében, összehasonlítva a szokványos (nem bio) termékekkel. A korábban vázlatosan ismertetett szakmai elõírások is jelzik, a részletes elõírások pedig egyértelmûvé teszik, hogy az alkalmazható mezõgazdasági és feldolgozóipari eljárások közül kiszûrésre kerülnek a kiszûrhetõ és jelentõs kockázatot hordozó anyagok és eljárások, vagyis a bioterméknél az élelmiszerbiztonság nem a felületes ismeretekre ( jelenleg a tudomány nem ismer káros hatásokat ), nem a fogyasztó vegyszertûrõ képességére, vagy várakozási idõkre esetleg korlátozott dózisokra épül. Természetesen az ökológiai gazdálkodástól független, az élelmiszerbiztonságot veszélyeztetõ jelenségek itt ugyanúgy elõfordulhatnak, mint a szokványos (nem bio) élelmiszereknél (pl. megromlik a termék, fizikai, mikrobiológiai szennyezés történik, romlik az állag stb.). A mezõgazdasági alapanyagok esetében a bioterméknél a következõ élelmiszerbiztonságot veszélyeztetõ jelenségekkel - pont a technológiákból eredõen - gyakorlatilag nem kell számolni: - növényvédõszer-maradék a terményekben, - magas nitrit- nitrát szint a növényekben, - géntechnikailag módosított termékek jelenléte, - géntechnikailag módosított szervezetek származékainak jelenléte, - antibiotikumok az állati termékekben, - hormonok az állati termékekben, - BSE-vel érintett állati termékek - egyebek. Általánosságban is elmondható, hogy az alkalmazható adalék- és segédanyagok fõként természetes eredetûek, illetve az élelmiszer-készítésben õsidõk óta használatosak. A ma még alkalmazható adalékanyagok közül élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent a nátrium-nitrit (E 250) és a kálium-nitrát (E 252); az elhagyásuk azonban jelenleg valószínûleg még nagyobbat, a növényi eredetû (nem bio) adalékok (ilyen lehetett volna a guar gumi), valamint a régen kijuttatott, de még most is jelen lévõ, és növények által felvehetõ perzisztens szennyezõk, továbbá a biogazdálkodást sértõ gondatlan jelenségek (vegyszer elsodródás, rossz takarítás, helytelen elkülönítés, termékek együtt tárolása, stb.). A biotermékek számos közlemény szerint kevesebb gombatoxint tartalmaznak, amely vélhetõleg a vetésváltásból és a harmonikus tápanyagellátásból származhat. Ismereteink szerint nincs eltérés a szennyezés kockázatában a bio és nem biotermékek között, ahol nincs technológiabeli különbség: ilyenek a környezetbõl származó szennyezõk (nehézfém, régi vegyszer maradványok stb.), fizikai, biológiai (pl. gyommag), mikrobiológiai, csomagolóanyag, tisztító és fertõtlenítõszer eredetû szennyezõk esetei. Nézzük, hogy az EU élelmiszerbiztonsági riasztási esetek (RASFF) gyakorisága alapján, mit és miért kínál a biotermék. Az alábbi táblázatban az egyes élelmiszerbiztonsági kockázati tényezõk találhatók - megjelölve, hogy a riasztási gyakoriság szempontjából hányadik helyen állnak - valamint az, hogy a biotermékek miért bizonyulnak biztonságosabbnak az adott kockázati okot tekintve. A kockázat okozója Riasztási Az elõny oka gyakoriság mikotoxin 1. vélhetõleg agrotechnikai adalékanyag 2. a használat korlátozás a GMO 5. a használat korlátozása illegális alkalmazások 7. rendszeres ellenõrzés gyógyszermaradványok 9. a használat korl átozása növényvédõszer-maradék 11. a használat korlátozása besugárzás 13. a használat korlátozás a takarmányadalék 17. a használat korlátozás a szivacsos agysorvadás (BSE) 18. takarmányozási elõírás 9

6 10 Súlyos elõzmények irányították rá a figyelmet az élelmiszerbiztonság fontosságára a közelmúltban. A korábbiakban is elõfordultak szórványosan, helyi, gyakran egypár embert érintõ élelmiszereredetû problémák, a kockázat azonban számottevõen nõtt a nagy élelmiszer vállalatok megjelenésével, hiszen gyakran, többszázezer embert, akár más kontinenseken élõket is látnak el ma már sokféle táplálékkal. Sorakoznak az esetek: GM rizs a rizsben, metilalkohol az üdítõben, antibiotikum (chloramfenicol stb.) csirkehúsban, hormon a sertés- és marhahúsban, dioxin a sertés és baromfihúsban, szivacsos agysorvadásban szenvedett marha húsa a tányérokon és így tovább. A biotermelõk büszkén jelenthetik: a biotermékeket a körültekintõ szabályozás és a szabályok betartása miatt ezek a szennyezések mind elkerülték! DR. ROSZÍK PÉTER, BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. BUDAPEST NÖVÉNYVÉDÕSZEREK KÖRNYEZETANALITIKAI ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIAI KOCKÁZATAI A növényvédelemben alkalmazott hatóanyagok hosszabb-rövidebb ideig a környezetünkben maradnak. A környezetben mérhetõ felezési idejük (pl. DT 50 ) növekedésével emelkedik annak a potenciális veszélye, hogy hatásuk eléri azokat az életközösségeket, amelyekkel táplálékhálózati kapcsolatba kerülnek. A megmaradó képes vagy perzisztens vegyületek - ahová a POP vegyületek (pl. DDT o ) 1 tartoznak - ezért nemkívánatosak a növényvédelem gyakorlatában. Környezetkémiai jellemzõk A diagnózishoz a környezetanalitikai vizsgálatokon keresztül vezet az út. Ennek során a környezeti mintákban mérhetõ szermaradékok kerülnek meghatározásra. Találat esetén lényeges a szennyezés eredete és a kezelés idõpontja. A nyomozás eléggé összetett feladat, például a kukorica gyomirtására használt atrazine o és társai a talaj felsõ rétegében közepes gyorsasággal bomlanak, azonban bemosódás után, az oxigén hiányában, a talajvízben ezek a vegyületek perzisztens módon viselkednek. 2 Kevesek elõtt ismert, hogy az atrazine o például nemcsak a Balaton vizébõl mutatható ki, de mélyiszapja is tartalmazza azt. Egy hatóanyag szennyezõ megjelenése szempontjából fontos a határértékkel (MRL) jellemezhetõ mennyisége, amelyet behatárol a biológiai hatásának megnyilvánulása (vagyis megengedhetõ napi bevitele: ADI). 11 Talajszennyezõk A permetezõszerek kijuttatásakor a készítmény túlnyomó többsége célját tévesztve a talajfelszínre kerül. Permetezés közben az UV sugárzás lebontó hatása a legerõteljesebb. A talajra kerülõ hatóanyag erõteljesen kötõdhet a talajkolloidokhoz (pl. 2,4-D), illetve a vízoldható vegyületek gyors vagy lassú ütemben a mélyebb rétegekbe mosódhatnak. Az 1968-ban - a világon elsõként Magyarországon - betiltott rovarölõ szernek, a DDT o -nek máig mérhetõ nyomai találhatók talajainkban (1. ábra). A kilencvenes években a megyei növényvédelmi hálózat mintegy 800 minta vizsgálatával azt mutatta ki, hogy hazai talajainkban a DDT/DDE o maradékainak elõfordulása a leggyakoribb. Kis mennyiségben ( ppb) a talajok fele tartalmazza ezeket a szennyezõket. A talajok 20-30%-ából mutatható ki atrazine o (<100 ppb) és 10-20%-ából 2,4-D. Ez utóbbi mennyisége elérheti a ppb értéket is és 2002 között szántóterületeken végzett saját vizsgálataink a korábbi tapasztalatokat alátámasztották: a talajminták 8-25%-ában fordult elõ atrazine között fõként ökológiai mûvelésû területek vizsgálata során lényegesen kisebb szennyezettséget találtunk. Azonban még itt is, a mért 250 minta mintegy 20-30%-ából volt <100 ppb mennyiségben kimutatható a DDE o. Hasonló koncentrációban mutatkozott a minták 5-15%-ában a 2000-ben kivont lindane o (γ- HCH o ). 4

7 12 Vízszennyezõk A kipermetezett szerek egy része elsodródva a felszíni vizekbe kerül, más része közvetlenül a kezelés után nagy mennyiségû csapadék hatására a felszíni vizekbe mosódhat, míg egy további része a talajokra kerülés után elindul a talajvíz felé. A növényvédelmi hálózat között mintegy kétezer felszíni vízmintát vizsgált meg. Évenként változóan a minták 5-50%-ában talált szermaradékot. A leggyakoribb felszíni vízszennyezõ az atrazine o (~100 ppt) volt, amit a minták 6%-ából mutattak ki. Egy másik kukorica-gyomirtó, az acetochlor a minták 4%-ából került elõ. HCH o és diazinon* rovarirtókat tartalmazott a minták 3%-a és 2004 között hatszáz felszíni vízmintát mértünk meg. A minták 60%-a tartalmazott detektálható mennyiségû hatóanyagot. Kiemelhetõ közülük a diazinon*, az atrazine o és az acetochlor. A hajdani növényvédõszer-gyártók telephelyein észleltünk kiemelkedõ felszínivízszennyezettséget. Balatonfûzfõn (Nitrokémia Ipartelepek) például az atrazine o és acetochlor mennyisége az 1-10 ppb szintet is elérte. Másik, szintén kiemelkedõen nagy pontszerû szennyezettséget az Észak-Magyarországi Vegyimûvek körzetében találtunk között 115, fõként ökológiai mûvelésû tábla víznyerõ helyét vizsgáltuk. A minták 25-80%-ában volt diazinon* kimutatható (<50 ppt). A minták közel felében atrazine o (<250 ppt) és trifluralin* (<50 ppt) hatóanyagokat mutattunk ki. Egy 1998-ban elvégzett nyersvíz-/ivóvízvizsgálat szerint az atrazine o -, diazinon*- és prometryne o -szennyezettség meghaladta azt a szintet, ami az elfogadható ivóvízminõség EU határértéke (100 ppt). 7 A vízszennyezés leginkább a sérülékeny, parti kavicsszûrésû vízbázisokat érintette, s közülük a váci Dunakanyar emelhetõ ki ben visszatértünk ezekre a területekre és acetochlor-szennyezettséget jegyeztünk fel. Ismert környezeti kockázatú hatóanyag továbbá a glyphosate, melynek elõnyeként szokás említeni csekély fennmaradó szermaradék-szintjét. Ez azonban valójában inkább környezetanalitikai nehézséget, semmint elõnyt tükröz, mivel a hatóanyagot és bomlástermékét - kiemelkedõ vízoldhatóságuk miatt - kémiai analízissel nehéz detektálni, vagyis szermaradék azért nincs, mert nem tudjuk kimutatni ábra: A DDT o termikus ködként való kijuttatása a hatvanas években Környezetbiológiai jellemzõk Az élõszervezetek által felvett vegyületek sorsa igen változatos lehet. Tekintélyes részük detoxifikálódik, amely során a szervezet enzimrendszerei metabolizálják ezeket, és vízoldhatóbb formájuk ürítésre kerül. 9 Egy kisebb csoportjuk képes valamely szövetben feldúsulni és ott hosszabb idõre raktározódni. Ezt nevezzük bioakkumulációnak. Azokat a bioakkumulációra hajlamos vegyületeket, amelyek a tápláléklánc mentén fel is dúsulnak, a biomagnifikációra képes csoportba soroljuk. 10 Bioakkumuláció Növényvédõszer-hatóanyagok fõként lipidgazdag szövetekben gyarapodnak fel. Közülük kiemelhetõk a zsírszövet, az emlõmirigy, a gonádok és a csontvelõ. A rovarirtóként használt klórozott szénhidrogének (pl. DDT o, dieldrin o, lindane o stb.) tartoznak ebbe a körbe. 11 A feldúsulás helye és a krónikus hatások között könnyû összefüggést találni. Nem véletlen, hogy az ilyen vegyületek a tejjel ürülnek. Az OÉTI felmérései szerint az anyatejben még ma is jelentõs mennyiségû DDT o mutatható ki (a tejzsírban 330 ppb), még ha mennyisége az utolsó tíz évben felére is csökkent ben került kivonásra az utolsó, bioakkumulációra hajlamos, tejjel ürülõ hatóanyagunk, a lindane o. Biomagnifikáció A tápláléklánci feldúsulás ez esetben nem néhányszorosára való növekedést jelent, hanem nagyságrendekkel megnövekedett mennyiségeket. A hajdanán méhkímélõ technológiákban alkalmazott camphechlor o (= toxaphene o ), pl. a fókák szervezetében már milliószoros nagyságrendben van jelen, ha a vegyület(ek) tengervízbeli mennyiségét tekintjük egységnyinek. Nyilvánvalóan az ilyen vegyületek a csúcsragadozóknál okozzák a legnagyobb problémát. A DDT o kiterjedt alkalmazása miatt hosszú idõre ezért tûntek el hazánkból a nagytestû ragadozó madarak. A vízi üledékek DDT o -szennyezettsége miatt a folyami halak vizsgálata hazánkban még mindig idõszerû kérdés. 13 Toxicitási jellemzõk Egy vegyület toxikológiai jellemzéséhez kulcsadatok a koncentráció/dózis és a kitettség. Utóbbi egyenes következménye a megmaradó képességnek. Betegséghez a krónikus kitettség vezet. Ebben a tekintetben az ivóvíz-szennyezõk a legveszélyesebbek, mivel velük (leválthatatlanságuk miatt) a krónikus kitettség állapota valósul meg. Akut toxicitás Az akut toxicitás egy vegyület azonnali mérgezõ hatását mutatja. Minél kisebb egy vegyület LC 50 vagy LD 50 értéke (a tesztállatok felének pusztulását kiváltó koncentráció vagy dózis), annál balesetveszélyesebb. Az akut toxicitás mérésére modellállatfajokat választunk. Ezeken belül van néhány hasonlóan reagáló csoport. Az emlõsök és madarak általában nagyon hasonlatosan reagálnak hatóanyagokra. Rájuk, az idegmérgekre (rovarölõ szerek) mutatott kifejezett érzékenység a jellemzõ. Ezek közül

8 14 kitüntetett helyet foglalnak el a talajfertõtlenítõ szerek, a növényvédelem leginkább balesetveszélyes hatóanyagai. A halakra és a vízi gerinctelen szervezetekre (pl. bolharákok) a piretroidok jelentenek szélsõségesen nagy veszélyt. 13 Paradox megoldás tehát a hazai szúnyogirtásban is használt piretroidok köre. A balatoni halpusztulásokban kulcsszerepet játszott a tó közeli piretroidhasználat (szúnyogirtás és növényvédelem) Csekély azoknak a hatóanyagoknak a száma, amelyeket hasznos gerincteleneken (ragadozók, parazitoidok, gilisztafélék) kellõen megvizsgáltak, így kérdõjel kerül az ún. integrált védelemre használt hatóanyagok egy része mellé, amely például egy hatóanyag vízszennyezõ-képességével nem is kalkulál. Krónikus toxicitás A krónikus hatások szubletális dózisban és hosszú kitettség során mutatkoznak meg. Felismerésük korántsem könnyû. Követõ és visszatekintõ tanulmányokat igényelnek. Igen gyakori, hogy egy hatóanyag kivonását ennek a hatásnak a felismerése váltja ki. Mutagenitás. Amennyiben egy vegyület valamilyen úton az örökítõ rendszer megváltozását váltja ki, azt mutagénnek nevezzük. Egy anyag lehet közvetlen (direkt) mutagén, és lehet promutagén, amikor a vegyületbõl a szervezet enzimjei készítik el az aktív változatot. A mutagenitás mérésére sokféle teszt szolgál, közülük az Amestesztek csoportja a legszélesebb körûen használt. 16 Míg tíz éve százharminc olyan növényvédõszer-hatóanyagot használhatunk fel termelési célból, amely valamely tesztrendszerben mutagénnek minõsíthetõ, az ilyen hatású hatóanyagok száma ma már harminchoz közelít (2. ábra). 17 Az örökítõ anyag megváltoztatása számos következménnyel járhat. Gyakori, hogy végzetes betegségek kialakulását alapozza mutagén hatóanyag darab ábra: Mutagén hatóanyagok a növényvédelem gyakorlatában meg a mutagenitás. A még felhasználható jelentõsebb mutagén hatóanyagok: 2,4-D, acetochlor, alachlor*, aldicarb, deltamethrin, dichlorvos*, dimethoate, folpet, malathion* és trifluralin*. 18 Karcinogenitás. A kémiai karcinogenezis modelljében általában több egymást követõ, egymásra épülõ mutáción keresztül vezet az út. Ezért sokan közvetlen kapcsolatot látnak a mutagenitás és karcinogenitás között. Tény, hogy még optimista becslõk szerint is a mutagén vegyületek 60%-áról derül ki késõbb, hogy egyidejûleg karcinogén is. Megnyugtató lehetne, hogy az IARC (a WHO Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége) kimutatásai egyetlen olyan hatóanyagot sem tartanak nyilván a növényvédõ szerek között, amely emberen bizonyosan rákkeltõ. Sajnos azonban azt is bizonyosan állítja ez az adatbázis, hogy a növényvédõ szerekkel közvetlenül dolgozó emberek rosszindulatú megbetegedése (tüdõrák, leukémia, limfóma, mielóma stb.) jelentõsebb. A tartós kitettség különösen jellemzõ a méregraktár-kezelõkre, a permetezõ szerek bekeverését végzõkre és a védõfelszerelések nélkül permetezõkre. Az elszennyezett ruha szerepe ezek közül kiemelkedõ. Hozzá kell azt is tennünk, hogy az állatkísérletekben bizonyosan rákkeltõ hatóanyagok száma jelentõs. 19 Ezeket a vegyületeket éppen most vonja ki fokozatosan az EU a növénytermesztés gyakorlatából. A fejes saláta 2008-as hazai botrányában kulcsszerepet játszó chlorothalonil például állatkísérletekben bizonyosan rákkeltõ. Az engedély nélkül használt gombaölõ szerbõl a maximálisan elfogadott maradékérték (MRL) több mint kétszázszorosát mérték a barcsi termelõ árujában. A még termelési célra használható állatkarcinogén (IARC kód: 2B) hatóanyagok: 2,4-D, chlorothalonil és dichlorvos*. A dichlorvos*-ra jellemzõ specialitás, hogy hosszú ideig - fõként Csongrád és Békés megyében - a településekre szórták szúnyogirtás ürügyén. Teratogenitás. A teratogenitásra jellemzõ a torzfejlõdést. Ez emlõsök esetében ez még a méhen belüli fejlõdés idõszakában következik be. Enyhébb tünetei a hasadt szájpad, a nyúlszáj vagy a bordák számának változása. Súlyos, sokszor halálos tünete a nyitott gerincoszlop a születéskor. A teratogenitást ma meglehetõsen fajspecifikus hatásként kezelik. Így az egy fajon teratogénnek bizonyult vegyület még nem vonja feltétlenül maga után a tiltást. Több, nem rokon fajon tapasztalt torzképzõdés viszont már súlyos figyelmeztetés. 20 A még növényvédelmi célra felhasználható teratogén hatóanyag a 2,4-D és a malathion*. Hormonmoduláns hatás. A hormonmoduláns vegyületek a szexszteroidhormonok (ösztrogén, tesztoszteron) területén okoznak általában agonista típusú hatásokat. A legtöbb vegyület a receptorhelyet képes elfoglalni és azon jelet továbbítani. A hatóanyagok közül kiemelkedõ a triazin-herbicidek hatása, amelyek közül az atrazine o - igen csekély koncentrációban (100 ng/l) - a genetikailag hímnek született békák hermafrodita fejlõdését képes kiváltani. A hazai felszíni vizeink legalább 10%-a szennyezett olyan mértékben atrazine o hatóanyaggal, hogy az ebihalak hermafrodita fejlõdése realitássá válik. 21 A kétéltûek kiemelkedõ hormonális érzékenysége valószínûleg összefüggésbe hozható azzal, hogy szinte minden fajuk veszélyeztetett és így védett. A még a növényvédelemben felhasználható hormonmoduláns hatóanyagok: 2,4-D, alachlor*, aldicarb, cypermethrin, malathion*, metiram és trifluralin*. Immunmoduláns hatás. Az immunrendszer rendkívül plasztikusan reagál a környezetünkre. Az immunrendszer több egyidejû paraméterének változása esetén beszélünk immunsztatikus hatásról, ami a védekezõ rendszer kóros gyöngülését jelenti, vagy felfokozott állapotáról, amelynek ismert formája az allergia. 22 Az Egyesült Államok kukoricaövezetében, ahol az atrazine o ivóvízben való megjelenése súlyos gond, ez idézi elõ a koraszülések számának növekedését, a születési súlyok csökkenését és a csecsemõkori megbetegedések számának számottevõ emelkedését. Súlyosan gátoltnak találták a gyapotföldek (legjobban kemizált szántóföldi kultúra) körzetében élõ és az eszkimó (az északi félteke csúcsragadozói ) gyerekek immunrendszerét. A még 15

Természetvédelem és ökológiai gazdálkodás A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg Projekt címe: Környezettudatos kampány a magyar

Részletesebben

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 1 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Megalapozó dokumentáció ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 5 1. AZ ÉLELMISZERLÁNC

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLLŐ 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (munkaközi tanfolyami anyag)

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) (munkaközi tanfolyami anyag) A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) A : ÁLTALÁNOS ISMERETEK (munkaközi tanfolyami anyag) Budapest Gödöllő 2003 Szerzők: Ángyán József és Podmaniczky László Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Készült:

Részletesebben

A biológiai növényvédelem és helyzete Magyarországon

A biológiai növényvédelem és helyzete Magyarországon Könyvkiadás (1999): Polgár A. L. (szerk.) A biológiai növényvédelem és helyzete Magyarországon 1999. OMFB, Budapest, 1-277 oldal; Elektronikus kiadás (2008): Darvas B. (szerk.) A biológiai növényvédelem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 6. A vegyi kockázatok csökkentése 27

TARTALOMJEGYZÉK. 6. A vegyi kockázatok csökkentése 27 1 SE VELÜK, SE NÉLKÜLÜK - A VEGYI ANYAGOK VILÁGA Oktatási segédlet általános és középiskolai pedagógusok részére A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Levegő Munkacsoport közös kiadványa Szerkesztette:

Részletesebben

Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetı: Dr. Benedek Pál DSc. intézetigazgató, egyetemi tanár

Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetı: Dr. Benedek Pál DSc. intézetigazgató, egyetemi tanár NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG - ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetı: Dr. Benedek Pál DSc.

Részletesebben

Részletek. 2005. szeptember 15-én 14 órakor tartott

Részletek. 2005. szeptember 15-én 14 órakor tartott OKB, 2005. szeptember 15. 1 Részletek az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának 562-es számú tárgyalótermében, 2005. szeptember 15-én 14 órakor tartott a GM-növények hazai engedélyezésről szóló kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai gazdálkodás Magyarországon

A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai gazdálkodás Magyarországon Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Agrárinformatikai és Vidékfejlesztési Intézet Gyöngyös A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

KEOP-6.1.0/B-2009-0003

KEOP-6.1.0/B-2009-0003 Környezetvédelmi és Kommunikációs Kft. www.envitrend.hu Vegyszerezett világ kommunikációs kampány hatásainak vizsgálata, eredmények értékelése KEOP-6.1.0/B-2009-0003. Készítette: Envitrend Környezetvédelmi

Részletesebben

CONTENTS. Oldal Page TARTALOM

CONTENTS. Oldal Page TARTALOM TARTALOM SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Élelmiszer-biztonság az Európai Unióhoz csatlakozás tükrében dr. Biacs Péter Az élelmiszer-biztonság aktuális kérdései dr. Erdős Zoltán Nemzeti Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM AGRÁRKÖZGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Módos Gyula Biráló Bizottság: Elnök: Csáki Csaba, akadémikus

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

"B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia Szaktudás, Kiadó Ház Zrt.

B Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia Szaktudás, Kiadó Ház Zrt. "B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia Szaktudás, Kiadó Ház Zrt. "B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia Szaktudás, Kiadó

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

XIII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2006. május 24.

XIII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2006. május 24. XIII. Primer Prevenciós Fórum összefoglalói 2006. május 24. Összefoglalók Az elôadás bemutatja a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fôiskolai Karán 2003/2004-es tanévben elindított szabadon választható tantárgy

Részletesebben

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban

A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona A környezetvédelem fogalma, környezetvédelmi ismeretek jelentősége a gyakorlatban A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul

Részletesebben

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu Felelős Kiadó: Halmos Gergő Készült a BirdLife International Vision for Rural Europe című kiadványa alapján.

Részletesebben

Fenntartható a permetezés?

Fenntartható a permetezés? Levegõ Füzetek Fenntartható a permetezés? Pál János, Simon Gergely Budapest, 2008. Levegô Füzetek Fenntartható a permetezés? Írta: Pál János, Simon Gergely Kiadja a Levegô Munkacsoport Felelôs kiadó: Lukács

Részletesebben

Az adatok bárminemű felhasználása kizárólag a forrás pontos megjelölésével engedélyezett! 2/95. oldal

Az adatok bárminemű felhasználása kizárólag a forrás pontos megjelölésével engedélyezett! 2/95. oldal Jelen kiadványunkat azoknak ajánljuk, akik szeretnének átfogó képet kapni az ökológiai gazdálkodásról (elsősorban az ökológiai növénytermesztésről), és szeretnék átgondoltan megtervezni az átállást. Reméljük,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs Készült az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézet Alföldi Tudományos Osztály

Részletesebben

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Csíkné

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 3. 1. AGRÁRTERMELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM...6 3.1.1. Az agrárgazdaság

Részletesebben