DEBRECEN KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZATÁNAK TANULMÁNYTERVE SEGÉDTANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZATÁNAK TANULMÁNYTERVE SEGÉDTANULMÁNY"

Átírás

1 DEBRECEN KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZATÁNAK TANULMÁNYTERVE SEGÉDTANULMÁNY

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Előzmények Kerékpárforgalmi létesítmények forgalomtechnikai kialakításai A meglévő kerékpárhálózat áttekintése Vámospércsi út (48. sz. főút) Sámsoni út (471. sz. főút) Pallagi út Görgey utca Civis utca Jerikó utca Füredi út (33. sz. főút) Kishatár utca Mikepércsi út (47. sz. főút) Monostorpályi út Böszörményi út (35. sz. főút) városhatár és Doberdó utca közötti szakasza Meglévő hálózati elemek értékelése, összefoglalása A kerékpárút-hálózat fejlesztése Alapelvek Forgalomvonzó létesítmények A hálózat bővítése Első fejlesztési ütem Második fejlesztési ütem Harmadik fejlesztési ütem Negyedik fejlesztési ütem Egyéb kerékpáros útvonalak Kerékpártárolás Kerékpártárolók kialakítása és elhelyezése Szükséges férőhelyek számítása

3 1 Előzmények A kerékpárhasználat az időjárási körülmények (hőmérséklet, csapadék, útviszonyok) miatt ugyan szezonális jellegű, azonban ennek mértéke egyénenként eltérő. Magyarországon az év nagyobb részében az átlagos használó számára is adottak a kerékpározás feltételei. Debrecen terepviszonyai kedveznek a kerékpározásnak, az eddig megépült kerékpárutak elősegítették a kerékpáros közlekedés fejlődését. A város négy másik európai várossal együtt részt vesz az Európai Unió CIVITAS II. programjában, melynek fő célkitűzése a városok élhetőbbé tétele. A MOBILIS projekt egyik debreceni intézkedéscsomagja a kerékpáros közlekedés fejlesztését célozza meg. Ennek keretében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a város integrált és kibővített kerékpárút-hálózatának megvalósítására irányuló tanulmányterv elkészítésével bízta meg cégünket

4 2 Kerékpárforgalmi létesítmények forgalomtechnikai kialakításai elnevezés helye közös használat elválasztás önálló kerékpárút járdaszint - megfelelő távolság (pl. zöldsáv) vagy fizikai elválasztás táblázás úttest - felfestés vagy fizikai elválasztás (pl. uni-city betonelem) elválasztás nélküli közös gyalogkerékpárút járdaszint gyalogosokkal nincs elválasztott közös gyalog-kerékpárút járdaszint gyalogosokkal optikai: felfestés (sárga vonal) vagy eltérő színű burkolat esetleg fizikai: kiemelt szegély, oszlopsor, korlát kerékpársáv úttest közúti forgalommal felfestés úttest úttest közúti forgalommal - gyalogos és úttest, gyalogosokkal nincs (10 km/óra) kerékpáros övezet járdaszint vagy burkolati jel, eltérő színű burkolat (20 km/óra)

5 3 A meglévő kerékpárhálózat áttekintése A kerékpárút-hálózat továbbfejlesztésének első lépéseként meg kell határozni a jelenleg meglévő hálózati elemek állapotát, hiányosságait, majd ezek kijavítása után célszerű kiépíteni az igényeknek megfelelően bővített hálózatot. A fejlesztés első ütemében a meglévő hálózati elemekre célszerű támaszkodni, ezekhez kapcsolni az új hálózati elemeket. A meglévő hálózati elemek áttekintése során számba vettük az alkalmazott kiépítési formákat, a pálya minőségét, a burkolati jeleket, a kereszteződések és átvezetések és a kerékpárutak jelenlegi kezdő- és végpontjainak forgalomtechnikai kialakítását. A meglévő kerékpárhálózat hét útvonalat tartalmaz, melyek egymással nincsenek összeköttetésben. Így a jelenlegi állapotban hálózatról nem, csak hálózati elemekről beszélhetünk. Az 1. számú rajz ezek elhelyezkedését mutatja Debrecen úthálózatán. 1. ábra Meglévő kerékpárutak

6 Az alábbi táblázat a meglévő kerékpárutak főbb jellemzőit tartalmazza. Megnevezés, útvonal Jellemző kiépítés Vámospércsi út (48. sz. főút) Sámsoni út (471. sz. főút) Pallagi út Görgey utca Civis utca Jerikó utca Füredi út (33. sz. főút) Kishatár utca 1300 m 2770 m 1350 m 1770 m 1850 m elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút kerékpárút, elválasztás nélküli közös gyalogés kerékpárút elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút elválasztott gyalog- és kerékpárút elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút Mikepércsi út (47. sz. főút) 3170 m elválasztott gyalog- és kerékpárút Monostorpályi út 3510 m elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút Böszörményi út (35. sz. főút) 1210 m kerékpározásra alkalmas kisforgalmú út 3.1 Vámospércsi út (48. sz. főút) A kijelölt kerékpárút a Vámospércsi út északi oldalán vezet a Sólyom utca és a városhatár között, hossza 1300 méter, a kerékpárút a városhatár után is folytatódik Vámospércs irányába. Az építése éve Az út kiépítése elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút, szélessége 2,4 és 1,8 méter közötti. Az útpálya szélessége nem éri el a vonatkozó előírásban előírt minimum értéket, de az igen csekély gyalogosforgalom miatt ez nem okoz problémát. A kihelyezett jelzőtáblák mérete és jelzésképi tartalma nem egységes több helyen található önálló kerékpárútra illetve elválasztott gyalog- és kerékpárútra utaló jelzés. Egyes kereszteződésekben a kerékpárútra utaló jelzés hiányzik. A kerékpárút a főút adottságaival megegyezően egyenes vonalvezetésű, 4%-ot meghaladó emelkedésű vagy lejtésű szakaszokat nem tartalmaz. A burkolat minősége a tárgyalt hálózati elemeken elfogadható, egyes szakaszokon burkolati hibák, útegyenetlenségek, keresztirányú törések találhatók. A kerékpáros közlekedést zavaró kiemelt szegélyek a vizsgált útvonalon nem találhatók. A kerékpárúton, illetve a keresztező kis forgalmú utcáknál burkolati jelek, csomóponti átvezetések nincsenek kialakítva. A kerékpárút a Sólyom utca keresztezése előtt fejeződik be, Állj! Elsőbbségadás kötelező és Kerékpárút vége jelzésekkel.

7 3.2 Sámsoni út (471. sz. főút) A Sámsoni út mellett vezető kerékpárút a Kassai úti csomópontot követő szakaszon, a Csapókert utcánál kezdődik, az út déli oldalán vezet. A Budai Nagy Antal utcánál keresztezi a 471 sz. főutat és a városhatárig az északi oldalán van kijelölve. Az út a városhatáron túl is folytatódik Hajdúsámson irányába. A kerékpárút hossza 2770 méter, az építés években zajlott. A Budai Nagy Antal utcáig terjedő szakaszon az önálló kerékpárútként kiépített út a telekhatárok és a közút közötti széles zöld területen vezet, a házak előtt külön gyalogjárda is található. A kerékpárút szélessége ezen a szakaszon megfelelő, 2,1 méter. A főúton történő átvezetés után a kiépítés elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút, de az út a szélessége hasonló a belső szakaszon mérthez. A csekély gyalogosforgalom miatt konfliktusok nem tapasztalhatók. A jelzőtáblák és a burkolati jelek több helyen nem felelnek meg a kiépítésnek. Az útburkolat állapota általánosságban elfogadható, azonban több helyen tapasztalható vízelvezetési probléma illetve jelentősebb burkolati hiba. A keresztező közutaknál az útszegély több helyen nincsen süllyesztve. A vasúti keresztezésben a kerékpárút külön biztosítása megfelelő, külön sorompóval és fénysorompóval ellátott. A városba befelé vezető irányban a kerékpárút a Csapókert utca keresztezése előtt ér véget Állj! Elsőbbségadás kötelező és Kerékpárút vége jelzésekkel. 3.3 Pallagi út A Pallagi út mentén a kerékpárút az út keleti járdáján a Nagyerdei körút Simonyi út csomópontjától a Benczúr Gyula utcáig vezet 1350 méter hosszon. A kerékpárutat ben építették. A kiépítés a teljes hosszon elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút, a burkolat szélessége 2,5 méter, melyet egyes helyeken az útra benőtt növényzet lecsökkent. A kerékpárút kritikus szakasza a Vigadó tér, ahol a gyalogosforgalom jelentős a szállodák, a fürdő és a sétányok gyalogos valamint a hozzájuk kapcsolódó parkolási igényei miatt. Ezen a szakaszon az elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút helyett elválasztott gyalog- és kerékpárút alkalmazása javasolt, melyre a Csónakázótó mentén a szükséges burkolatszélesség is rendelkezésre áll.

8 A kihelyezett jelzőtáblák jelzésképi tartalma nem egységes az útszakasz mentén több helyen található elválasztott gyalog- és kerékpárútra utaló jelzés. A burkolat minősége a vizsgálat szakaszon megfelelő, a kereszteződéseknél az útszegélyek süllyesztve vannak. A városba befelé vezető irányban a kerékpárút a Nagyerdei körút Simonyi út kereszteződés előtt ér véget Állj! Elsőbbségadás kötelező és Kerékpárút vége jelzésekkel. 3.4 Görgey utca Civis utca Jerikó utca A kerékpárút a lakótelepi gyalogúton került kijelölésre a Doberdó utca és a Füredi út közötti szakaszon 1770 méter hosszúságban. A nyomvonal kijelölése 1997-ben készült el, az akkori előírások szerint járdán kijelölt kerékpárútként. A burkolati jeleket az elmúlt időszakban felújították, a jelenlegi előírások szerint az út kialakítása elválasztott gyalog- és kerékpárútnak felel meg. A kerékpárút a lakótelep lakóútjain vezet, szélessége 1,5 méter. A nyomvonal igen sok kanyarral tűzdelt, e miatt a lakótelep feltáró útjának megfelelő, de városi gerincútvonalnak nem javasoljuk. A kerékpárút kiépítése és jelölése és az alkalmazott jelzőtáblák megfelelők, kivéve a Bólyai utcai kereszteződést, ahol a kerékpárút vége táblák kihelyezése nem indokolt, mivel a kerékpárút közúti átvezetése ki van alakítva. Az eredetileg gyalogútnak készült burkolat a szakasz jelentős részén járókövekkel tagolva van, mely a kerékpáros közlekedés számára zavaró. A városközpont felé haladva a kerékpárút Füredi út előtti, utolsó méteres szakaszán a rendelkezésre álló szélesség leszűkül. Ezen a szakaszon a kerékpáros rész a korábbiaknak megfelelően van kijelölve, azonban a gyalogos közlekedés is ugyanezen a területen bonyolódik le. A kerékpárút Füredi út keresztezése előtt ér véget Állj! Elsőbbségadás kötelező és Kerékpárút vége jelzésekkel. 3.5 Füredi út (33. sz. főút) Kishatár utca A Füredi úton vezetett kerékpárút kialakítása 1999-ben kezdődött, melyhez a területen létesített kereskedelmi beruházások során újabb szakaszokkal bővült. A Füredi út déli oldalán a kerékpárút jelenleg a Csigekert utcától a Kishatár utcáig vezet, ahol Kishatár

9 utcába fordulva folytatódik a Cora áruházhoz vezető első körforgalomig. A teljes szakasz hossza 1850 méter. Az út kiépítése a teljes hosszon elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút, a burkolat szélessége meghaladja a vonatkozó előírásban meghatározott minimum értéket. Mind a körforgalmú csomóponton, mind a vasúti átjárón kialakított átvezetés megfelelő. A közúti keresztezéseknél a szegélyek süllyesztett kivitelűek. A kerékpárúton elhelyezett jelzőtáblák jelzésképi tartalma megfelelő. A burkolat minősége a kerékpárút teljes hosszában megfelelő, úthibák, vízelvezetési problémák nem tapasztalhatók, az út menti növényzet az út keresztmetszetét nem csökkenti. A városba befelé vezető irányban a kerékpárút a Csigekert utca előtt ér véget Állj! Elsőbbségadás kötelező és Kerékpárút vége jelzésekkel. A 33. sz. főút mellett tervezik kerékpárút kiépítését Hortobágy felé. A főútvonalon a műtárgyakat már eleve úgy tervezték, hogy a szélesség lehetővé teszi a kerékpárút kialakítását. 3.6 Mikepércsi út (47. sz. főút) A Mikepércsi úton kijelölt kerékpárút a számú főutak csomópontjában található felüljáró Wesselényi úti lehajtójától vezet a sz. útig. A belterületi szakasz hossza 3170 méter. A nyomvonal kijelölése két ütemben történt 1998-ban és 2002-ben. A kerékpárút az akkori előírások szerint járdán kijelölt kerékpárút kialakítással készült el, melyhez a szükséges szélességet helyenként csak a járda rovására lehetett biztosítani. A nyomvonal a Mikepércsi út keleti oldalán található járdán vezet. A kerékpárosok számára 1,6 méter szélességű terület van felfestéssel kijelölve. A jelenlegi előírások szerint az útvonal kialakítása elválasztott gyalog- és kerékpárútnak felelne meg, azonban a 3,6 méteres minimális burkolatszélesség több helyen nem áll rendelkezésre. A Mikepércsi út mentén tapasztalható minimális gyalogosforgalom miatt a helyenként kisebb szélesség nem okoz problémát. A keresztező utcák egy részénél az útszegélyek süllyesztett kivitelben készültek, azonban egyes helyeken a kerékpáros közlekedést akadályozó magas szegélyek találhatók. A burkolatminőség a kerékpárúton megfelelő, kisebb burkolathibák, keresztirányú repedések előfordulnak.

10 A városba befelé vezető irányban a kerékpárút a felüljáró Wesselényi utcával párhuzamos lehajtója után az Irinyi utca torkolata előtt ér véget Állj! Elsőbbségadás kötelező és Kerékpárút vége jelzésekkel. 3.7 Monostorpályi út A Monostorpályi út mentén elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút vezet a Mikepércsi út és a városhatár közötti szakaszon, hossza 3510 méter. A nyomvonal kijelölése évben történt. A kihelyezett jelzőtáblák szerint a nyomvonal nem a Mikepércsi útnál hanem a Híd utcánál kezdődik. Ez valószínűleg csak a szükséges táblák és a felfestés megfelelő kialakításának hiányából adódik, mivel a szükséges burkolatszélesség a Mikepércsi út és a Híd utca között is rendelkezésre áll. A kerékpárút a Mikepércsi út és Borzán Gáspár utca közötti szakaszon a Monostorpályi út északi járdáján, a Borzán Gáspár utca csomópont után a déli járdán vezet. A burkolat szélessége mindkét szakaszon eléri az elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárútra előírt értéket. A kihelyezett táblák jelzésképi tartalma egy kivételtől eltekintve megfelelő. A jelzőlámpás csomópontokon kialakított átvezetések elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút helyett elválasztott gyalog- és kerékpárútra vonatkozó útburkolati jelekkel vannak kialakítva. A kerékpárút útburkolatának minősége a kerékpárút teljes hosszában megfelelő. A városközpont felé haladva a kerékpárút vége a fent említett problémától eltekintve csatlakozik a Mikepércsi úton vezető kerékpárúthoz. 3.8 Böszörményi út (35. sz. főút) városhatár és Doberdó utca közötti szakasza A vonatkozó szakasz a Józsáról Debrecenbe vezető kerékpáros nyomvonal részét képezi. A városhatáron kívüli szakaszon a kiépítés önálló kerékpárút, azonban Debrecen felé haladva a városhatár táblánál a kijelölt kerékpárút véget ér. A nyomvonal folytatódik a Böszörményi út érintett szakaszán az út nyugati oldalán vezető szervizúton, így a szakasz a 35 sz. főút mellett vezető nyomvonal továbbvezetését biztosítja a város belső területei felé a Böszörményi úton a Doberdó utcáig.

11 A szervizút forgalma kétirányú, a burkolatszélesség nem tette lehetővé kerékpárút felfestését a burkolaton, azonban a csekély gépjárműforgalom miatt a szakasz, mint kerékpározásra alkalmas kisforgalmú út volt kijelölhető. 3.9 Meglévő hálózati elemek értékelése, összefoglalása A meglévő kerékpárút-hálózati elemekre vonatkozó tapasztalatainkat az alábbiakban foglalhatjuk össze: A meglévő hálózati elemek jellemzően a város külső területein, a sugárirányú főúthálózati elemek mentén találhatók, megfelelően kiszolgálják az adott irányból a városközpont, illetve a városhatár felé tartó kerékpáros forgalom igényeit. A meglévő kerékpárutak közös gyalog- és kerékpárútként vannak kijelölve, a rendelkezésre álló burkolatszélesség függvényében elválasztás nélküli, illetve elválasztott kiépítéssel. A kialakított kerékpáros infrastruktúra szélességi paraméterei néhány kivételtől eltekintve megfelelnek az adott kiépítés számára előírt minimális értékeknek. Azokon a szakaszokon, ahol a burkolatszélesség kisebb az előírtnál, a gyalogosforgalom csekély mértékű, így konfliktushelyzetek, balesetveszélyes szituációk nem voltak tapasztalhatók. A vizsgált kerékpárutak útburkolatának állapota igen vegyes képet mutat. A közelmúltban, burkolatépítéssel vagy felújítással együtt kialakított kerékpárutak útburkolata megfelelő. A régebbi építésű vagy a már meglévő járdán festéssel kijelölt illetve kitáblázott kerékpárutak esetén több helyen tapasztalható útegyenetlenség, úthiba és vízelvezetési probléma. A meglévő kerékpárutaknál több helyen tapasztalható a kerékpárutat szegélyező növények akadályozó hatása. Az út szélességét csökkentő földfelhordás, melyen már növényzet is található, illetve oldalról belógó bokrok valamint fentről akadályozó faágak egyaránt előfordulnak. A meglévő kerékpárutaknál alkalmazott jelzőtáblák és útburkolati jelek sok esetben nem illeszkednek a kerékpárút tényleges kiépítéséhez. A Füredi úton vezetett kerékpárút kivételével mindenhol tapasztalható, hogy a kihelyezett táblák nem egységesek, egyaránt előfordulnak jelzésképi és méretbeli különbségek. A csomóponti átvezetések forgalomtechnikai kialakítása a legtöbb helyen valamilyen szempontból nem megfelelő. Több helyszínen kerül átvezetésre elválasztás nélküli közös

12 gyalog- és kerékpárút melyhez az útburkolaton elválasztott gyalog- és kerékpárútra vonatkozó útburkolati jelek tartoznak. Ugyancsak indokolatlan a közúton átvezetett kerékpárút esetében a csomópont előtt a kerékpárút vége jelzőtábla kihelyezése. Azoknál a csomópontoknál, ahol a kerékpárutak véget érnek, a kerékpárosok és a gépjárművek közötti konfliktushelyzetek kialakulásának kockázata magas, a kerékpárosok jelenlétére utaló veszélyt jelző táblák kihelyezése szükséges.

13 4 A kerékpárút-hálózat fejlesztése 4.1 Alapelvek A kerékpárút-hálózat fejlesztésére vonatkozó javaslataink összeállítása során figyelembe vettük a kerékpárutak tervezésére vonatkozó műszaki előírásokat és ajánlásokat: Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás ÚT :2004 Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) Útügyi Műszaki Előírás ÚT :2001 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutatója és útbaigazító jelzésrendszere (Útügyi Műszaki Ajánlás ÚT :1995, érvényes november 30-ig) Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (ÚT :2006, érvényes december 1-től) Ezek mellett a Megbízó által megfogalmazott elvárásokhoz igazodva az alábbiak alapján alakítottuk ki javaslatainkat: A fejlesztések során fő cél összefüggő, hálózati szemléletű fejlesztések megfogalmazása. A kerékpáros hálózat elemei teremtsenek kapcsolatot a főbb lakóterületek, az egyetemi létesítmények, fontosabb intézmények, idegenforgalmi szempontból fontos pontok és a Belváros között. A fejlesztések kis költségigényű intézkedésekre épüljenek, melyek nem járnak jelentős infrastrukturális beruházásokkal. Ez jellemzően a meglévő burkolaton vezetett hálózat kiépítését jelenti, a javaslatok az ajánlatkérésben megfogalmazottak szerint a kis költségigényű megoldásokat tartalmazzák. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a jelentős gyalogosforgalmat bonyolító útszakaszok kivételével alkalmazott elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kiépítés helyett, amennyiben a finanszírozási szempontból lehetségessé válik, javasoljuk elválasztott gyalog- és kerékpárút, illetve önálló kerékpárút tervezését illetve építését. A kerékpáros útvonalak kialakítása lehetőleg egységes legyen, a kiépítési módok egy útvonalon belül lehetőség szerint ne váltakozzanak.

14 Megbízó az alábbi helyszínek vonatkozásában rendelkezésünkre bocsátotta azon kerékpárutak tervdokumentációit, melyek az elmúlt években valamilyen okból (forrás vagy engedély hiánya) nem épültek meg: helyszín tervező terv dátuma Nagyerdei körút kerékpárút MÉLYÉPTERV Kft december, felülvizsgálva május Belváros kerékpárút építése I. ütem MÉLYÉPTERV Kft július 47. sz. főút belváros közötti kerékpárút 35. sz. főút belváros közötti kerékpárút 33. sz. főút belváros közötti kerékpárút Csigekert u., Szabó L. u., Károli G. u. útvonal, Bartók B. és Vezér u. közötti gyalog- és kerékpárút Tónus Kft. KELETTER V Kft. KELETTER V Kft. KELETTER V Kft március május január június Bartók B. út kerékpárút N/A N/A Megbízó tájékoztatása szerint a Bartók Béla úti és a Csigekert úti kerékpárút év során megépül, ezért ezen útvonalaknál a terveket változtatás nélkül vettük figyelembe. Egyes helyszíneken a tervekben szereplő kialakításnál kisebb költséggel megépíthető változatot javasoltunk. Ugyanakkor ha a források biztosítottak, javasoljuk a tervekben szereplő eredeti kialakítás megvalósítását. A régebbi tervek esetében tekintettel a forgalmi viszonyok folyamatos változására megvalósítás előtt javasoljuk a forgalomtechnikai kialakítás felülvizsgálatát.

15 4.2 Forgalomvonzó létesítmények A kerékpárosok által látogatott célok a kerékpározók összetétele miatt jelentős részben ifjúsági, oktatási, sport- és szabadidős célú létesítmények. A kerékpáros közlekedés népszerűségének növekedésével azonban más funkciót betöltő helyszínek is célponttá válnak a kerékpárosok számára. A jelentősebb kerékpáros forgalmat generáló létesítmények: oktatási intézmények, kollégiumok sport- és szabadidős célú létesítmények (uszoda, sportpálya, tornaterem, sportcsarnok) kulturális központok (művelődési ház, könyvtár, színház, mozi) templomok, temetők bevásárló utcák, bevásárlóközpontok jelentős ügyfélforgalmú hivatalok egészségügyi intézmények, szakorvosi rendelő irodák, gyárak (hivatásforgalom) tömegközlekedési állomások A jelentősebb debreceni kerékpáros célpontok a jelen tanulmányban javasolt fejlesztési ütemezés alapján a kerékpárút-hálózatba az alábbiak szerint kerülnek bevonásra: ütem jelleg létesítmény 1. ütem oktatás Debreceni Egyetem Bem Téri Campus (Bem tér 18.) Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (Péterfia u. 1-7.) egészségügy Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Klinikák sport Strandfürdő, gyógyfürdő, élményfürdő Nagyerdei Stadion Fontana Szabadidőközpont

16 ütem jelleg létesítmény 2. ütem ipar, kereskedelem Debrecen Plaza Malompark Bevásárlóközpont Cora, Metro, Baumax Piac helyén épülő kereskedelmi központ Vállalkozói park Nyugati Ipari Park BIOGAL-TEVA Gyógyszergyár Rt. DEKO-Food Rt. oktatás Debreceni Egyetem Nagyerdei Campus (Egyetem tér 1.) Debreceni Egyetem ÁOK, GYTK, FOK (Nagyerdei krt. 98.) Debreceni Egyetem Ótemető utcai Campus (Ótemető utca 2/4.) Debreceni Egyetem Konzervatórium (Egyetem tér 2.) Debreceni Református Hittudományi Egyetem (Kálvin tér 16) Kossuth Lajos Kollégium (Egyetem tér 1.) Tisza István Kollégium (Egyetem sugárút 13.) Vámospércsi úti kollégium (Vámospércsi út 84.) Borsos József Kollégium (Ótemető utca 2-4.) Weiner Leó Kollégium (Egyetem tér 2.) Markusovszky Lajos Kollégium I-II. épület (Nagyerdei krt. 98.) kereskedelem Tesco 3. ütem hivatalok Városháza Új Városháza Megyeháza oktatás Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campus (Böszörményi u. 138.) Debreceni Egyetem (Kassai úti Campus Kassai út 26. sz.) Markusovszky Lajos Kollégium III. épület (Móricz Zsigmond krt. 11.) Agrártudományi Centrum kollégiumai (Böszörményi út 140.) Campus Hotel (Kassai út 26.) sport ipar Főnix csarnok Oláh Gábor utcánál található sportlétesítmények Sportuszoda (jelenleg építés alatt) DAEWOO-MGM Rt. 4. ütem sport ipar Jégcsarnok DELOG Logisztikai Központ

17 4.3 A hálózat bővítése A javasolt összesen 48 kilométer új kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása egy több éves program során valósítható meg. A kerékpátút-hálózat bővítéshez kapcsolódó intézkedéseket több ütembe sorolva adjuk meg. Az egyes komponensek egymáshoz képesti sorrendjét az adott elem hálózati szerepe és az elvégzendő beruházás költségigénye alapján határoztuk meg. Természetesen egyes hálózati elemek kialakítását gyorsíthatja, ha az útszakasz rekonstrukciójára vagy felújítására forrás biztosítható, mely a kerékpárút kialakítását is lehetővé teszi. A meglévő kerékpár-hálózati elemekre vonatkozóan javasoljuk egy forgalomtechnikai felülvizsgálat elvégzését az azokon tapasztalható problémák feltárása és kijavítása érdekében. Az intézkedés tartalmazza a kritikus burkolathibák javítását, a burkolat illetve főként a szegélyek tisztítását, a forgalmat akadályozó fák gallyazását, a kiépítésnek megfelelő jelzőtáblák és útburkolati jelek alkalmazását. Az egyes szakaszokon a beavatkozásokat szintén ütemezetten javasoljuk elvégezni, az adott szakaszhoz kapcsolódó továbbvezetés kijelölésével egyidejűleg. Javasoljuk továbbá útirányjelző táblarendszer kiépítését, melyet az egyes szakaszok hálózatba kötésével folyamatosan kell végezni. A 2. ábrán a javasolt kerékpárút-hálózatot forgalomtechnikai kialakítás szerint ábrázoltuk.

18 2. ábra Kerékpárutak javasolt kialakítása

19 4.3.1 Első fejlesztési ütem A hálózat bővítésének első ütemében javasoljuk kiépíteni egyes, jelenleg meglévő hálózati elemek belváros felé történő továbbvezetését biztosító elemeket, valamint a már kiviteli tervekkel, biztosított pénzügyi forrással rendelkező szakaszokat. Szintén az első ütemben kerülne kialakításra a belvároson keresztülvezető gerincvonal, melyhez a későbbiekben a további, belvárost érintő szakaszok csatlakoztathatók. Az első ütemben kialakítandó szakaszok: 1. Kiskörút észak-keleti szakasza 2. Füredi út (33. sz. főút) Jerikó utca és Bem tér közötti szakasza 3. Egyetem sugárút Bethlen utca a Hunyadi János utca és Füredi út (33. sz. főút) között 4. Simonyi út Bem tér és Nagyerdei körút közötti szakasza 5. Hortobágy utca Csemete utca Mester utca útvonal 6. Bartók Béla út 7. Csigekert utca 8. Doberdó utca Böszörményi út és Görgey utca közötti szakasza Az első ütemben javasoljuk továbbá a Monostorpályi úti kerékpárút Mikepércsi út és Híd utca közötti hiányzó szakaszának (kb. 90 m) felfestését és megfelelő kitáblázását. Az első ütemben felülvizsgálandó szakaszok: Mikepércsi út (47. sz. főút) Monostorpályi út Pallagi út Görgey utca Civis utca Jerikó utca

20 3. ábra Első fejlesztési ütem Kiskörút észak-keleti szakasza 1. / 1. ütem Wesselényi utca Haláp utca Sumen utca Klaipeda utca Burgundia utca Rákóczi utca Hunyadi János utca A Kiskörút keleti és északi szakaszain vezetett útvonal Mikepércsi úton kialakított kerékpárút folytatásaként épül ki. A nyomvonal átvezet a Belvároson a Bethlen utcáig. Az érintett kiskörúti szakaszok gépjárműforgalma jelentős, a kerékpárosok járműforgalomtól való elválasztása indokolt. A javasolt kerékpárút a kiskörút érintett szakaszain a Csapó utca és a Piac utca közötti szakasz kivételével a belvárostól távolabbi oldalon a járdán vezet méter A kerékpárút a Haláp utcában nem kerül kijelölésre, ez mint kerékpározásra alkalmas kisforgalmú út veendő figyelembe.

21 A Sumen utca Klaipeda utca Burgundia utca szakaszon a kiépítés elválasztott gyalog- és kerékpárút. A Csapó utca Burgundia utca csomópontban a nyomvonal átvezetésre kerül a Rákóczi út belső oldalára. Az ezen a szakaszon alkalmazható kialakítás függ a Vásárcsarnok átalakításakor, de a várhatóan jelentős gyalogosforgalom miatt a kerékpáros forgalom elkülönítését lehetővé tevő kialakítást kell alkalmazni. A Csapó utcától nyugatra eső szakaszon a Darabos utcáig elválasztott, az ezt követő szakaszokon a Bethlen utcáig a kiépítés elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút. Tekintettel a jelentős gyalogosforgalomra, a forgalomtechnikai tervezés során a járdát a várható gyalogosforgalomra méretezni szükséges. A Sumen utca Klaipeda utca Burgundia utca szakaszon a rendelkezésre álló járdafelület szélessége kb. 4,0 méter, ami bővítés nélkül is lehetővé teszi az elválasztott gyalog- és kerékpárút kijelölését. Átvezetés a Wesselényi utcán (lépcsők kiváltása a KELETTERV előtt), itt javasolt jelzőlámpás csomópont kialakítása. 7

22 Füredi út (33. sz. főút) Jerikó utca és Bem tér közötti szakasza 2. / 1. ütem Füredi út déli járdája A szakasz Jerikó utcán vezető nyomvonal folyatásaként épül meg, kapcsolatot teremt a Belváros felé vezető Egyetem sugárúti szakasz és a Pallagi úthoz kapcsolódó Simonyi úti szakaszok között. Az érintett kiskörúti szakaszok gépjárműforgalma jelentős, a kerékpárosok járműforgalomtól való elválasztása indokolt. A Füredi út érintett szakaszain a kerékpárút a déli oldali járdán vezet méter A kerékpárút a teljes szakaszon elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút, melynek kijelölését a jelenlegi burkolatszélesség lehetővé teszi. 3 Egyetem sugárút Bethlen utca 3. / 1. ütem Egyetem sugárút Bethlen utca a Hunyadi János utca és Füredi út közötti szakaszon Az útszakasz a város északi területeiről vezető kerékpárutak Belváros felé történő folytatását biztosítja. A nyomvonal az érintett szakaszon az Egyetem sugárút illetve Bethlen utca keleti járdáján kerül kijelölésre. 750 méter A Bethlen utca keleti oldalán lévő járdafelület szélessége lehetővé teszi az elválasztott gyalog- és kerékpárút kijelölését, azonban a csatlakozó szakaszokon a burkolatszélesség már nem éri el a 3,6 métert. Mivel az érintett szakaszon a gyalogosforgalom nem jelentős ezért az egységes kialakítás érdekében elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kijelölését javasoljuk. -

23 Simonyi út 4. / 1. ütem Simonyi út Bem tér és Nagyerdei körút közötti szakasza Az útszakasz a Pallagi úton vezető kerékpárút folytatását biztosítja a belváros felé. A nyomvonal a Simonyi út nyugati oldali járdáján kerül kijelölésre. 970 méter A rendelkezésre álló 3,0 méter szélességű járdán az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút a csekély gyalogosforgalom mellett kijelölhető. 1 Hortobágy utca Csemete utca Mester utca útvonal 5. / 1. ütem Hortobágy utca Csemete utca Mester utca útvonal a Károli Gáspár tér és a Bethlen utca között Az optimális Mester utcai útvonalon keresztül nem biztosítható a kerékpárosok számára a kelet-nyugat irányú nyomvonal a Mester utca egyes szakaszainak szűk keresztmetszete miatt. E miatt a vele közel párhuzamosan futó kis forgalmú Hortobágy utcát valamint a Csemete utcát találtuk alkalmasnak az útvonal kijelölése során. 850 méter A Hortobágy utcán tapasztalható csekély gépjárműforgalom miatt a szakasz mint kerékpározásra alkalmas kisforgalmú út jelölhető ki. Az elválasztás nélkül gyalog- és kerékpárút a Csemete utca keleti oldali járdáján jelölhető ki a meglévő 2,8 méter szélességű burkolaton. Az útszakasz a Hunyadi János utcán vezető nyomvonalhoz csatlakozik, a Mester utca északi oldalán szintén elválasztás nélkül gyalog- és kerékpárút kiépítéssel. 2

24 Bartók Béla út 6. / 1. ütem Bartók Béla út a Pesti úttól a Kunhalom utcáig terjedő szakasza A Bartók Béla út érintett szakaszának rekonstrukciója a ROP keretében folyamatban van. Az útszakasz átadásának várható dátuma augusztus. A fejlesztés során a Bartók Béla út északi oldalán kerékpárút is kialakításra kerül méter A kiépítés a Pesti utca és a Csigekert utca között önálló kerékpárút, a Csigekert utcától kifelé eső szakaszon elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút. Csigekert utca 7. / 1. ütem Csigekert utca Bartók Béla út és Füredi út közötti szakasza A Csigekert utca érintett szakaszán a kerékpárút kiépítése előkészítés alatt áll. A kivitelezés várhatóan az idei évben elkezdődik. 950 méter A kiépítés a teljes szakaszon önálló kerékpárút. -

Debrecen fenntartható városi közlekedésfejlesztési. Debrecen M. J. Város Önkormányzata. Tanulmányterv

Debrecen fenntartható városi közlekedésfejlesztési. Debrecen M. J. Város Önkormányzata. Tanulmányterv Megközelíthetőségi szabályozás és parkolás menedzsment vizsgálata Debrecen belvárosában Debrecen M. J. Város Önkormányzata Debrecen fenntartható városi közlekedésfejlesztési terve Tanulmányterv Megközelíthetőségi

Részletesebben

Érdi Kerékpáros Koncepció

Érdi Kerékpáros Koncepció Fejlesztési javaslatok Érd M.J.V. kerékpárosbaráttá tételéhez Magyar Kerékpárosklub Tekergő Kerékpáros Egyesület 2008. december Tartalomjegyzék 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 A KONCEPCIÓ LÉTREHOZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2004 2005 ÖSSZEFOGLALÓ

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2004 2005 ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2004 2005 ÖSSZEFOGLALÓ Munkaszám: 29/04. Dátum: 2005. szeptember Megbízó: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Generáltervező: PRO URBE MÉRNÖKI

Részletesebben

Összefoglaló. közlekedési hatástanulmányhoz

Összefoglaló. közlekedési hatástanulmányhoz Összefoglaló a Budapest II. kerület Hidász utca Hűvösvölgyi út Riadó utca Pasaréti út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez készült közlekedési hatástanulmányhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS BUDAPESTEN FEJLESZTÉSE. Gajárszki Áron környezetmérnök szak. Győr, 2006. május

A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS BUDAPESTEN FEJLESZTÉSE. Gajárszki Áron környezetmérnök szak. Győr, 2006. május SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék Környezetmérnöki Tanszék A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE BUDAPESTEN

Részletesebben

2014. április TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI ELEMZÉSE Esettanulmány Fenntartható közlekedési együttműködés a visegrádi régióban című nemzetközi projekt keretében TATA VÁROS KÖZLEKEDÉSÉNEK

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

Budapest XXII. kerület autóbusz-hálózatának helyzete és fejlesztésének lehetőségei

Budapest XXII. kerület autóbusz-hálózatának helyzete és fejlesztésének lehetőségei Budapest XXII. kerület autóbusz-hálózatának helyzete és fejlesztésének lehetőségei Megrendelő: Budapest XXII. kerület Budafok Tétény Önkormányzata Közlekedésfejlesztés munkacsoport 2. oldal A tanulmányt

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BAJCSY ZS. UTCA-SZÉCHENYI TÉR-FÕ UTCA-CSOKONAI

Részletesebben

1. A TERVI ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE

1. A TERVI ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 1. A TERVI ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE A munka első fázisában áttanulmányoztuk a FÖMTERV Rt. generáltervezésében 2001-2002-ben készített Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervét, valamint a BFVT

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

Egyeztetési anyag a Budapesti Közlekedési Központ Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztése c. tervezési programjáról

Egyeztetési anyag a Budapesti Közlekedési Központ Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztése c. tervezési programjáról a Budapesti Közlekedési Központ c. tervezési programjáról 2012. március Budapest, 1. Tartalom 1. TARTALOM... 1 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 3. ELŐZMÉNYEK... 4 4. BUDAPEST KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv.421-312010 Előadó: Bába Sándor Mell.: l pid. Közlekedésfejlesztési koncepció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig. Mons-Regalis Kft. COWI Magyarország Kft. Badalay Endre (01-3484) Dalos Péter

Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig. Mons-Regalis Kft. COWI Magyarország Kft. Badalay Endre (01-3484) Dalos Péter Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig 1 Tárgy: Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig Megbízó: Mons-Regalis Kft Készítette: COWI Magyarország Kft. Témafelelős: Badalay Endre (01-3484) Kidolgozó:

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék SZAKDOLGOZAT

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék SZAKDOLGOZAT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék SZAKDOLGOZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Szentendre lehetőségei és jelenlegi kerékpáros infrastruktúrája...

Részletesebben

_) ~ . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

_) ~ . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _) ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére A Rákos-patak menti ökoturisztikai jelentőségű

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek KÖZLEKEDÉS JAVASLAT Őcsény község közlekedési hálózatának jelentős átalakulása, illetve a település

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 TARTALOMJEGYZÉK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 3.2. ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSE... 14 3.2.1. A városligeti park környezetrendezése...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE BELVÁROSI AKCIÓTERÜLET. számú verzió Készítette: EX ANTE Tanácsadó Kft Aditus Tanácsadó zrt Közép-Pannon Regionális Fejlesztési zrt Budapest, 28.

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata BEFEKTETÉSI PROJEKT-PORTFÓLIÓ 2010. Készítette: TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Vezetői összefoglaló...2 A Projektek bemutatása...5 1 Projekt megnevezése: Szilvafás

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA 281/2013.(VI.28.) sz. Képviselőtestületi határozattal elfogadva I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV

Részletesebben

INGATLANGAZDÁLKODÁ SI TERV

INGATLANGAZDÁLKODÁ SI TERV TISZAVASVÁRI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 3. sz.melléklete INGATLANGAZDÁLKODÁ SI TERV 1 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2 1.) Az önkormányzati vagyon természete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA... 6. 2.1 Akcióterület kijelölése...

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA... 6. 2.1 Akcióterület kijelölése... Felsőzsolca Város Akcióterületi terv 1. Felsőzsolca Város kapuja és Városközpont (kereskedelmi és szolgáltató alközpont) 2013. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET

Részletesebben

Miskolc belváros rehabilitációja

Miskolc belváros rehabilitációja Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc belváros rehabilitációja Végleges Akcióterületi Terv I. Kötet Miskolc Integrált Városfejlesztési Stratégiája részeként 29. május 15. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 44. 1/5. Tel: 22-340 481. tervszám: 408. Székesfehérvár, 2005 június

8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 44. 1/5. Tel: 22-340 481. tervszám: 408. Székesfehérvár, 2005 június 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 44. 1/5. Tel: 22-340 481 Tanulmány Piliscsaba, 10. számú elsõrendû fõút átkelési szakasz forgalomcsillapítására tervszám: 408 Székesfehérvár, 2005 június Piliscsaba forgalomcsillapítása

Részletesebben