JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS I. FÉLÉVI TÁMOGATÁSA címmel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS 2007. I. FÉLÉVI TÁMOGATÁSA címmel"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából pályázatot hirdet JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS I. FÉLÉVI TÁMOGATÁSA címmel 1. A pályázati felhívás hivatkozási száma: P26/8 2. A pályázati finanszírozás forrása: A program teljes költségvetése Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bocsátott rendelkezésre, s melyből Ft fordítható a pályázók támogatásra. 3. A program célja: A Magyarországon élő és tartózkodó jelnyelvet használó siket és nagyothalló, siketvak, kommunikációban súlyosan korlátozott és halmozottan fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása. A program megfelel a mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető környezet és közszolgáltatások megteremtéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1015/2005. (II. 25.) kormányhatározat előírásainak, valamint a Magyar Köztársaság 2006-tól 2010-ig tartó Kormányprogramjának. A program célja az országos szinten, megyénként azonos feltételekkel igénybe vehető szolgáltatói hálózat fenntartása. Megerősítjük a január 1-jén bevezetett normatív jellegű támogatási rendszert annak érdekében, hogy a jelnyelvi tolmács-szolgálatok felkészülhessenek a 2006-ban esedékes jogi szabályozás feltételeinek a teljesítésére. A program célja a jelnyelvi tolmács-szolgáltatásokkal szembeni egységes szakmai minimumkövetelmények (standard elvárások) rögzítése, és azoknak való megfelelés biztosítása. A program egyben folytonosságot biztosít a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (korábban ICsSzEM) Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztálya és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által a évére támogatást nyert megyei és fővárosi jelnyelvi tolmácsszolgálatok működéséhez. 1

2 4. Tevékenységek: A pályázati program a megyei és fővárosi jelnyelvi tolmácsszolgálatok szolgáltatási tevékenységét, azaz a jelnyelvi tolmácsolást támogatja, oly módon, hogy a teljesítési időszakokban biztosított tolmácsolási órák igazolását és elszámolását követően tolmácsolt óránként Ft tolmácsolási díjat fizet ki. A jelnyelvi tolmácsszolgáltatás közvetlen finanszírozásaként juttatott támogatást a támogatott pályázók a fenntartók és a szolgáltatók között kötött megállapodás szerint fordíthatják a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kiadásaikra. 5. A program időtartama: A jelnyelvi tolmács-szolgáltatás megvalósításának időszaka: január június 30. A program lebonyolításának teljes időszaka: 6. Pályázhatnak: szeptember augusztus 31. A szolgáltatás ellátására bármely Magyarországon bejegyzett non-profit szervezet, vállalkozás, illetve megyei (fővárosi) önkormányzat, továbbá önkormányzati fenntartású szociális intézmény pályázhat. A fentiekben bemutatott cél érdekében a normatív jellegű támogatás igénylésének feltétele, hogy a szolgáltatást biztosító szervezet megfeleljen a szolgálatokkal szemben támasztott egységes szakmai minimum-követelményeknek, és a többi szolgáltatóval azonos körülmények között, azonos eljárásrend szerint, azonos minőségi elvárásoknak megfelelően biztosítsa a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást a jogosult igénylőknek. Az egységes szakmai követelmények kifejtésére a 8. pontban kerül sor. A Közalapítvány nem köt szerződést azzal a pályázóval, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van. 7. Támogatás igényelhető: Egy pályázó (fenntartó szervezet) több megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetésére is pályázhat. A megyei (fővárosi) szintű tolmácsszolgáltatásra igényelt összeg, nem haladhatja meg a megye (főváros) számára jelen útmutató 7.1. pontjában meghatározott mértéket. A támogató a támogatásra fordítható teljes összeget a KSH évi statisztikai adatainak felhasználásával a magyarországi megyékben (fővárosban) élő siketek számának arányában osztotta meg a szolgáltatási egységnek tekintendő 19 megye és a főváros között úgy, hogy az egy megyére, fővárosra jutó minimális órakeret legalább 600 óra legyen. Ily módon megállapította az egyes megyékben (fővárosban) támogatható tolmácsolási órák számát (a kapacitás nagyságát) és a támogatásra fordítható maximális összeget. A megyei (fővárosi) tolmácsszolgálatok szolgáltatási tervében a szolgálat által a I. félévben vállalt tolmácsolási órák számát és az annak megfelelő tolmácsolási díjat kell feltűntetni. 2

3 7.1. Támogatható tolmácsolási órák száma (a kapacitás nagysága) és a tolmácsolások támogatására fordítható keretösszeg megyénként és a fővárosban ellátott megye alap órakeret létszámarányos többlet összes órakeret a megyében élő siketek száma alap szolgáltatásvásárlási keret korrigált szolgáltatásvásárlási keret Bács-Kiskun Ft Ft Baranya Ft Ft Békés Ft Ft Borsod-Abaúj-Zemplén Ft Ft Budapest Ft Ft Csongrád Ft Ft Fejér Ft Ft Győr-Moson-Sopron Ft Ft Hajdú-Bihar Ft Ft Heves Ft Ft Jász-Nagykun-Szolnok Ft Ft Komárom-Esztergom Ft Ft Nógrád Ft Ft Pest Ft Ft Somogy Ft Ft Szabolcs-Szatmár-Bereg Ft Ft Tolna Ft Ft Vas Ft Ft Veszprém Ft Ft Zala Ft Ft Összesen: Ft Ft 7.2 A támogatás folyósításának módja: Az első 4 hónapra igényelt támogatást egy összegben, január 1-ig előlegként utalja át a támogató. A január 1-je és március 31-e között teljesített és igazolt tolmácsolási órák alapján járó támogatás május 15-ig kerül átutalásra. A április 1-je és június 30-a között teljesített és igazolt tolmácsolási órákról július 31-ig kell a támogató felé elszámolni. Ennek alapján augusztus 31-ig kerül sor a végelszámolásra, azaz a pályázót megillető támogatás átutalására, illetve a támogatót megillető támogatás visszafizetésére. A támogató kizárólag az elszámolási feltételeknek maradéktalanul megfelelő tolmácsolási órák alapján fizeti ki a támogatást. 3

4 7.3. Elszámolható tolmácsolási órák A szolgáltatás ingyenes igénybevételére siket és nagyothalló, siketvak, kommunikációban súlyosan korlátozott és halmozottan fogyatékos személyek jogosultak (továbbiakban: jogosult ügyfél). A pályázati támogatás terhére elszámolható és el nem számolható tolmácsolási órák meghatározását lásd az Elszámolási útmutató 3. és 4. pontjaiban. helyzet: a jogosult ügyfél állandó lakcíme, a tolmácsolás helyszíne és a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat azonos megye (főváros) területére esik a tolmácsolás helyszíne és a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat azonos megye (főváros) területére esik, de a jogosult ügyfél másik megye (főváros) területén rendelkezik állandó lakcímmel a jogosult ügyfél állandó lakcíme és a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat azonos megye (főváros) területére esik, de a tolmácsolás helyszíne egy másik megye (főváros) a jogosult ügyfél állandó lakcíme és a tolmácsolás helyszíne megegyezik, de a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat másik megye (főváros) területére esik a jogosult ügyfél állandó lakcíme, a tolmácsolás helyszíne és a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat eltérő megye (főváros) területére esik, illetve minden más, a fentiekben fel nem sorolt eset elszámolásra jogosult szolgálat: a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat kizárólag szomszédos megyék esetében a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat elszámolására nincs mód 8. A pályázó kötelezettségei, illetve egységes szakmai minimum-követelmények A jelnyelvi tolmács-szolgáltatás kiépítése 2003-ban kezdődött. Az eltelt 3,5 évben a támogató anyagi forrásokat biztosított a személyi és tárgyi feltételek kialakítására. Kialakult továbbá a konszenzus a finanszírozó (minisztérium és közalapítvány), a fenntartók és a szolgálatok, valamint a felhasználók, továbbá az érdekvédelmi és szakmai szervezetek között a jelnyelvi tolmács-szolgáltatással szemben elvárható egységes szakmai minimumkövetelményekről. Így válik lehetővé a tolmács-szolgáltatás jogi szabályozása, melynek lényeges elemi lesz a tolmács-szolgálatok működésének hivatali engedélyeztetése. Az alábbiakban meghatározott egységes szakmai minimum-követelmények előírása az utolsó lépés a jogi szabályozásra való felkészülésben. 8.1./ A pályázó kötelezettsége A pályázat kötelező melléklete a fenntartó és a megyei (fővárosi) szolgáltatók között megkötött, az alábbi témákat kötelezően tárgyaló együttműködési megállapodás benyújtása. Abban az esetben, ha a pályázó a megállapodást nem nyújtotta be vagy a benyújtott megállapodás nem szabályozza az alábbi kérdéseket, úgy a pályázat elutasításra kerül. A megállapodást a fenntartó részéről a képviseletre jogosult személy, a szolgáltató részéről a szolgálat szakmai vezetője írja alá. 4

5 1. Szabályozni szükséges a pályázati program megvalósításával kapcsolatos feladatok megosztását a fenntartó és a szolgáltató között. Feladat alatt értjük különösen: 1.1. a pénz-kezeléssel kapcsolatos feladatok a költségek könyvelése, a bérszámfejtés, bérek kifizetése, a támogatás terhére megszerzett vagyon megosztása, a jelnyelvi tolmács-szolgáltatás biztosítását szolgáló helyiségek és eszközök vonatkozásában a szolgáltatási szerződések megkötése, a szolgáltatói szerződések teljesítésének feladatai, az eszközök használatával kapcsolatos felelősségek és jogosultságok; 1.2. a jelnyelvi tolmács-szolgáltatás szakmai irányításával és nyújtásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök 1.3. a támogatás szolgáltató részére történő átutalásának felelősét és határidejét; 1.4. az elszámoláshoz szükséges adatközlés felelősét és határidejét. 2. Szabályozni szükséges a szolgáltatás nyújtásáért kapott támogatás 1. pontban részletezett feladatok alapján történő összegszerű megosztását a fenntartó és a szolgáltató között. 3. Szabályozni szükséges a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a szolgáltatást nyújtó szervezeti egység munkavállalói tekintetében, legalább az alábbiak szerint: 3.1. a munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése és megszüntetése, 3.2. a munkavállaló munkakörének meghatározása, 3.3. a munkavállaló munkaidejének meghatározása, 3.4. a munkavállaló munkavégzése helyének meghatározása, 3.5. a munkavállaló munkabérének, a pótlékoknak és egyéb juttatásoknak (pl. jutalomnak) a meghatározása, 3.6. a szabadság kiadásának rendje, 3.7. egyedi utasítási jog, ellenőrzési és értékelési jogok a munkavégzéssel kapcsolatosan, 3.8. a másodállással kapcsolatosan tudomásul vétel és engedélyezés. 8.2./ Egységes szakmai minimum-követelmények sorsz.: egységes szakmai minimum-követelmény a követelmények nem teljesítésének következményei A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálatok kötelező szabályzata A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat helyiségeivel kapcsolatos követelmények, ide értve a fizikai akadálymentességet a szabályzat hiánya, illetve az előírásoknak nem megfelelő tartalma a pályázatból való kizárást vonja maga után - a követelmények nem teljesítése esetén a pályázó kötelezettségek vállal azok április 1-ig történő teljesítésére, melynek elmulasztása a támogatás további folyósításának felfüggesztésével jár a hiányosságok pótlásáig; - az akadálymentesség követelményei teljesítésének határideje május 31. 5

6 A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat kötelező felszerelési jegyzéke (bútorzat és egyéb, elsősorban kommunikációs eszközök), ide értve a kommunikációs akadálymentességet A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat létszám-normái és képesítési követelmények A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgáltatás nyújtásának, a teljesített jelnyelvi tolmácsok dokumentálásának szabályai (A szabályok bemutatására az elszámoláshoz készült dokumentumokban kerül sor.) a követelmények nem teljesítése esetén a pályázó kötelezettségek vállal azok április 1-ig történő teljesítésére, melynek elmulasztása a támogatás további folyósításának felfüggesztésével jár a hiányosságok pótlásáig a követelmények teljesítésének hiánya, illetve a min. 600 óra/félév, illetve a pályázatban vállalt óraszám ellátásához szükséges minimum követelmények teljesítésének hiánya a pályázatból való kizárást vonja maga után A szabályok betartása a megvalósítás időszakában kötelező. A szabályok megszegése a támogatás visszakövetelését, illetve a további folyósításának felfüggesztését maga után. támogatás vonhatja / A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálatok kötelező szabályzata A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálatnak rendelkeznie kell az ügyfelek számára hozzáférhető, és értelmezhető Szolgáltatási rend -del, amely tartalmazza a következő információkat (A szolgáltatási rend a pályázat kötelező melléklete). 1. a megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat elérhetősége (postacím, telefon, honlap); 2. a megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat által vállalt tolmácsolási területeket; A szolgálatnak mind a 18 tolmácsolási területen biztosítania kell a tolmácsolás lehetőségét. 3. az igényelhető tolmácsok névsorát a tolmácsolási területek, illetve a megyén belül ellátott kistérségek megjelölésével; 4. a megrendelők számára ingyenes és költségtérítéses tolmácsolási helyzetek jegyzékét; 5. a megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat ügyfélfogadási és ügyeleti időbeosztása. Az ügyeletet olyan módon kell megszervezni, hogy az ügyfelek a nap 24 órájában az erre kijelölt mobil-telefonszámon elérhessék a szolgáltatást. Az ügyfélfogadást úgy kell megszervezni, hogy a szolgálat legalább egy munkatársa munkanapokon napi legalább 4 órában személyesen is elérhető legyen a szolgálat irodájában vagy irodáiban. 6. a megrendelés módját olyan módon, hogy 6.1. a jogosult ügyfél számára sürgős esetben a megrendeléstől számított 2 órán belül lehessen jelnyelvi tolmácsot biztosítani a megyén (fővároson) belüli helyszínre; 6

7 6.2. az ügyfél tájékozott legyen arról, hogy mennyi idővel előre kell a megrendelést leadni, 6.3. az ügyfél választhasson a megrendelés SMS-ben, telefonon, faxon, ben vagy postai úton történő lehetőségei közül; 6.4. a megrendelések visszaigazolásának menetét. 7. a megrendelések lemondásának módját és határidejét; 7.1. annak következményét, ha szolgáltatás nyújtására a jogosult ügyfél hibájából nem kerül sor, különös tekintettel a megrendelés lemondásának vagy nem időben történő lemondásának következtében. 8. költségtérítéses tolmácsolások esetén a díjszabást és a fizetési feltételeket; 9. a tolmácsolással, tolmácsokkal kapcsolatos észrevételek, panaszok befogadásának és kezelésének rendjét; 10. a tolmácsszolgálat fenntartójának nevét, címét és a képviseletre jogosult személy nevét és elérhetőségét / A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat helyiségeivel kapcsolatos követelmények, ide értve a fizikai akadálymentességet 1. Az akadálymentes megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat helyiségei: 1.1. várószoba (legalább 10 m 2) 1.2. irodahelyiség (legalább 15m 2 ) 1.3. tárgyaló helyiség (legalább 4 m 2 önállóan vagy az irodahelyiségben paravánnal elválasztva) 1.4. mellékhelyiség Akadálymentesség alatt ebben a pályázatban az épületbe való bejutás, ha a fenti helyiségek nem a földszinten vannak, akkor a szintek közötti közlekedés, valamint az akadálymentes mellékhelyiség meglétét értjük. 2. A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat helyiségeivel kapcsolatos követelmények teljesítésének igazolása: 2.1. a helyiségek számának, területének és funkciójának ellenőrzésére alkalmas hivatalos helyszínrajz; kiviteli terv (alaprajz) vagy ennek hiányában felmérési terv 1:100-as léptékben; fénykép, akadálymentességi műszaki leírás. (Amennyiben a szolgálat nem akadálymentes, úgy a kialakítás költségbecslését is be kell nyújtani.) 3. A helyiségek tulajdonlását, illetve bérlését az épület tulajdoni lapjával és/vagy a bérleti szerződéssel kell igazolni / A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat kötelező felszerelési jegyzéke (bútorzat és egyéb, elsősorban kommunikációs eszközök), ide értve a kommunikációs akadálymentességet 1. A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat kötelező felszerelési jegyzéke 1.1. indukciós hurok és/vagy párna a váró-, az iroda- és a tárgyaló helyiségben; 1.2. hallássérültek számára is érzékelhető biztonsági (tűz- és behatolás) jelző berendezések; 7

8 1.3. legalább 1 db, hallássérültek számára is érzékelhető, SMS fogadására is alkalmas vonalas telefon- és faxkészülék és előfizetett telefonvonal; 1.4. legalább 1 db, előfizetéses mobil-telefon, illetve ezen felül a heti 40 órában alkalmazott jelnyelvi tolmácsonként (ide értve a szakmai vezetőt is) további 1-1 db előfizetéses mobil-telefon; 1.5. legalább 1 db videó-telefonálásra alkalmas előfizetéses mobil-telefon (3G), amennyiben a szolgálat területén a mobil-telefon hálózat már kiépült, 1.6. szélessávú vagy bérelt vonalas internet-csatlakozás és ek fogadására és küldésére alkalmas, a szolgáltató nevét tartalmazó postafiók; 1.7. legalább 1 db személyi számítógép-konfiguráció (gép, monitor, billentyűzet, egér és nyomtató, web-cam), illetve ezen felül a heti 40 órában alkalmazott jelnyelvi tolmácsonként (ide értve a szakmai vezetőt is) további 1-1 db számítógépkonfiguráció; 1.8. az adatnyilvántartó szofver futtatására és vírusvédelmére, valamint valós idejű videókapcsolatra alkalmas számítógépes környezet; 1.9. heti legalább 20 órában, munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatársanként 1-1 db íróasztal és irodai szék db irattároló szekrény a tárgyaló helyiségben 1 db asztal és 3 db szék db fénymásoló-gép db digitális fényképező-gép db videó-kamera db televízió-készülék db videó/dvd magnó 2. A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálatok kötelező felszerelési jegyzékében előírt követelmények teljesítésének igazolása: 2.1. az eszközök számának, méretének, speciális jellemzőjének és funkciójának igazolására alkalmas: szolgáltatói szerződések, tárgyi eszközök leltár-jegyzéke, a fenntartó nevében képviseletre jogosult személy nyilatkozata / A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat létszám-normái és képesítési követelmények 1. A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat létszám-normái: fő szakmai vezető (jelnyelvi tolmács) fő diszpécser 1.3. a vállalt tolmácsolási óraszám függvényében jelnyelvi tolmácsok, kommunikációs segítők és relé-tolmácsok. 2. A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat létszám-normáinak, illetve a képesítési követelmények teljesítésének igazolása: 2.1. a pályázati űrlap vonatkozó táblázatának kitöltése; 2.2. a pályázati űrlap 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajzzal és a 3. sz. mellékletként csatolt aláírás-mintával; 2.3. a jelnyelvi tolmácsolás feladatait ellátó szakemberek szakirányú végzettségét tanúsító a pályázati űrlapban kifejtett dokumentumokkal. 8

9 A jelnyelvi tolmácsok, kommunikációs segítők és relé-tolmácsok képesítési követelményeit és az általuk ellátható tolmácsolási területek jegyzékét a pályázati űrlap tartalmazza. 9. A jelnyelvi tolmács-szolgáltatás nyújtásának ellenőrzése A támogató fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat értékelésének, illetve a nyertes pályázók esetében a szolgáltatás nyújtásának időszakában személyesen vagy megbízottja útján ellenőrizze, hogy betartják-e: - a fenntartó és a szolgáltató között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltakat; - az egységes szakmai minimum-követelmények betartását. 10. Pályázati díj Pályázni a megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szoglálatonként igényelt összeg mértékének megfelelő összegű kezelési költség befizetésével lehet, melyet a Közalapítvány MÁK számlaszámára kell postai úton vagy átutalással a pályázat benyújtása előtt befizetni. A pályázati díj meghatározásának módja: Igényelt támogatási összeg pályázati díj (megyei-fővárosi jelnyelvi tolmácsszoglálatonként) Ft Ft Ft Ft Ft Ft 11. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja: 11.1./ A pályázat benyújtásának helye: 11.2./ A pályázat benyújtásának határideje: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 1134 Budapest, Dózsa György út 144. Levelezési cím: 1243 Bp., Pf a postára adás határideje: október 27. A késve érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni! 11.3./ A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot és annak mellékleteit egy aláírt eredeti és három másolati példányban, kötve vagy fűzve, folyamatos oldalszámozással ellátva kell személyesen vagy tértivevényes 9

10 küldeményben kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus formában is be kell benyújtani (floppyn, vagy CD-n)! A hiányosan kitöltött, hiányzó kötelező mellékletekkel, nem előírt példányszámban benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A pályázatokat a pályázati hirdetményhez csatolt pályázati űrlapon kell benyújtani. Az űrlap formátumát és a kitöltésre vonatkozó utasításokat szigorúan be kell tartani. A pályázati csomag elektronikus formában letölthető a Közalapítvány honlapjáról: A pályázati csomag tartalma: - Pályázati hirdetmény - Pályázat útmutató - Pályázati űrlap A következő dokumentumokat a pályázati időszakban bocsátjuk rendelkezésre. - Szakmai beszámolólap - Szakmai beszámolólap kitöltési útmutatója - Elszámolási űrlap - Elszámolási útmutató - Munkalap - Útmutató a munkalap kitöltéséhez - Támogatási szerződés minta A pályázat kötelező mellékleteinek felsorolását a pályázati űrlap tartalmazza.: 12. Részletes információk: A pályázat felhívással kapcsolatban további információ a Fogyatékosok Esélye Közalapítványnál Ungár Nórától kérhető a következő Az ben beérkezett kérdésekre adott válaszok a Közalapítvány honlapján, a pályázati felhívás mellett a gyakran ismételt kérdések (GYIK) rovatban jelennek meg, legkésőbb a pályázat beadási határidejét megelőzően 10 nappal. Ezt követően nincs lehetőség további kérdések küldésére. A Közalapítvány október 2-án, óra között pályázati információs napot tart a pályázni kívánó szervezetek képviselői részére, melynek helyszíne a Rehab Rt. Irodaháza (1134 Budapest, Dózsa György út 144. földszinti tárgyalóterem). 13. Az eredményhirdetés várható időpontja: december 1. A pályázót a támogatási döntésről a Közalapítvány titkársága írásban értesíti, valamint az eredményt közzéteszi saját, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A sikeres pályázókkal a Közalapítvány 15 napon belül szerződést köt. A támogatás nem adható tovább harmadik személynek. 10

11 A program megvalósítását a Közalapítvány a szerződésben rögzített módon ellenőrzi. Amennyiben a támogatásra jogosult pályázó nem teljesíti a szerződésben foglaltakat, a már kiutalt támogatást köteles a Támogató részére visszautalni, valamint a Támogató megvonhatja a támogatás további folyósítását. 14. A pályázatok elbírálásának szempontjai: A pályázatok értékelése során az útmutatóban és a pályázati űrlapon bemutatott kötelező mellékletek formai és tartalmai ellenőrzésére kerül sor. Különös hangsúlyt kap az együttműködési megállapodás, illetve az egységes szakmai minimum-követelmények teljesítésének ellenőrzése. Azok a pályázók, amelyek az előírt feltételeket teljesítik, támogatásban részesülnek. Amennyiben egy megye (illetve a főváros) területére több, a feltételeket teljesítő pályázat érkezik, úgy a megyei (fővárosi) óraszám-keret megosztására az alábbiak figyelembe vételével kerül sor: - a pályázatban bemutatott kapacitás arányában. (A szakmai vezető jelnyelvi tolmács kapacitását heti 15 órával, a munkaszerződéssel heti 40 órában foglalkoztatott jelnyelvi tolmácsok, kommunikációs segítők és relé tolmácsok kapacitását heti 20 órával és a diszpécsert heti 10 órával vesszük figyelembe.) Amennyiben az arány-számítás alapján a pályázó támogatása 600 óra alá kerül, úgy számára támogatás nem nyújtható. 11

12 MELLÉKLET: A megrendeléseket teljesítő tolmácsok kompetenciájával kapcsolatos elvárások a vállalt tolmácsolási területek szerint Pódiumtolmács Közösségi tolmács Tolmácsolási kompetenciák Relétolmács Definíció Ellátható 1 feladatok Pódium-relétolmács Közösségi relétolmács Különböző rendezvényeken pódiumon, illetve a médiában tolmácsoló szinkrontolmács A hétköznapi élet legtöbb területén tolmácsoló, általában konszekutívan dolgozó tolmács konferencia, színház, nagyszabású rendezvények, média, előadások, munkaértekezletek hivatali ügyintézés, oktatás (szeminárium, gyakorlati oktatás, középfokú oktatás; előadások nem), foglalkoztatás, egészség-ügy, egyházi élet, munkamegbeszélés Ellátható tolmácsolási területek 7. felsőoktatás 13. konferencia, 14. média, 15. színház, 17. személyi tolmácsolás 1. büntetőeljárás 2. polgári peres eljárás 3. szabálysértési ügy, 4. közigazgatási hatósági eljárás 5. közjegyzői okirat elkészítése, 6. egészségügy 8. szakképzés, 11. rendezvény, 12. szabadidő 16. egyház Szükséges készségek Jelnyelv felsőfokú ismerete Szimultán tolmácsolási készség Jelnyelv felsőfokú ismerete Konszekutív tolmácsolási készség Szükséges végzettséget igazoló dokumentum Fordító vagy Szakértő jeltolmács oklevél (SINOSZ-BGGYF), OKJ jelnyelvi tolmács szakbizonyítvány Igazságügyi szakértői igazolvány relé tolmács szakirányú képzését bizonyító okmányok (pl. jeloktatói képzés, oktató jeltolmács stb.) Fordító vagy Szakértő jeltolmács oklevél (SINOSZ-BGGYF), OKJ jelnyelvi tolmács szakbizonyítvány, relé tolmács szakirányú képzését bizonyító okmányok (pl. jeloktatói képzés, oktató jeltolmács stb.) 1 Relétolmácsnak nevezzük azt a hallássérült személyt, aki a nehezen kommunikáló siket személy és a jelnyelvi tolmács közötti összekötő kapocsként közvetít. 12

13 Társalgási tolmács Tolmácshallgató Tolmácsolási kompetenciák Relétolmács Definíció Ellátható 1 feladatok Társalgási relétolmács - A legegyszerűbb társalgási szituációk során tolmácsoló tolmács, a feladatok általános jellemzője, hogy megállítható, a tolmács által könnyen kézben tartható, alacsony rizikófaktorú, előre sejthető menetű helyzetek. Jelnyelvi tolmácsképzésben részt vevő hallgató Megbeszélések, hivatali ügyintézés, beszélgetések Gyakornok, aki gyakorló tolmácsot kíséri különböző tolmácsolási helyzetekre, egyes részfeladatokat átvehet, ellenőrzés mellett egyes tolmácsolási feladatokat önállóan is elláthat. Ellátható tolmácsolási területek 9. foglalkoztatás, 10. egyéni igény (szolgáltatás igénybevétele) 18. önálló életvitel támogatása 10. egyéni igény (szolgáltatás igénybevétele) 18. önálló életvitel támogatása Szükséges készségek Jelnyelv társalgási szintű ismereténél magasabb szintű ismerete Társalgási tolmácsolási készség Jelnyelv társalgási szintű ismerete Folyamatosan bővülő tolmácsolástechnikai ismeretek és készségek Szükséges végzettséget igazoló dokumentum Fordító vagy Szakértő jeltolmács oklevél (SINOSZ-BGGYF), OKJ jelnyelvi tolmács szakbizonyítvány relé tolmács szakirányú képzését bizonyító okmányok (pl. jeloktatói képzés, oktató jeltolmács stb.) Középfokú kommunikációs tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány 13

14 Kommunikációs segítő Tolmácsolási kompetenciák Relétolmács Definíció Ellátható 1 feladatok - Olyan KKT-t végzett vagy legalább társalgási szintű nyelvtudással rendelkező személy, aki nem láthat el tolmácsolási feladatot, de egyéb módon segítheti a hallássérült személyekkel való kommunikációt (pl. tolmácsot hív, eligazítja az ügyfelet stb.) információs pultoknál, ügyfélszolgálatnál, kórházi betegfelvételnél stb. információs pultok, ügyfélszolgálat, kórházi betegfelvétel Ellátható tolmácsolási területek 10. egyéni igény (szolgáltatás igénybevétele) 18. önálló életvitel támogatása Szükséges készségek Jelnyelv / jelesített magyar min. társalgási szintű ismerete Alapvető ismeretek a hallássérültek kommunikációs és ügyintézési problémáiról Szükséges végzettséget igazoló dokumentum Középfokú kommunikációs tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány 14

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2008.II.félévétől 2009.I.félévéig terjedő időszakra pályázati program a számok

Részletesebben

Az elnyerhető támogatás mértéke 90%, az elnyerhető összeg min. 5 millió Ft, max. 30 millió Ft.

Az elnyerhető támogatás mértéke 90%, az elnyerhető összeg min. 5 millió Ft, max. 30 millió Ft. Budapest Főváros. kerület Kőbányai Önkormám ziu Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS. KERÜLET /, KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT &j?tf_fj %2 / ioc&. POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Budapest, Tisztelt

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (mint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium jogutódja) megbízásából a Fogyatékosok

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST HALLÁSSÉRÜLTEK IDENTITÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET H I D JELNYEVI SZOLGÁLAT BUDAPEST SZOLGÁLTATÁSI REND Szolgáltatási rend HID Tolmácsszolgálat Budapest Módosítva: 2009. május 1. A tolmácsszolgálat elérhetőségei:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2012-2015

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2012-2015 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2012-2015 Tartalomjegyzék 1, A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:... 3 2, A TOLMÁCSSZOLGÁLAT ÁLTAL

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST HALLÁSSÉRÜLTEK IDENTITÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST SZOLGÁLTATÁSI REND Szolgáltatási rend HID Tolmácsszolgálat Budapest Módosítva: 2012-04-04 1. A tolmácsszolgálat

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.5.7/08/1

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST HALLÁSSÉRÜLTEK IDENTITÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST SZOLGÁLTATÁSI REND Szolgáltatási rend HID Tolmácsszolgálat Budapest Módosítva: 2015.04.16. 52 1. A tolmácsszolgálat

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Szolgáltatási rendje 2012-2015 1 Tartalomjegyzék 1, A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:... 3 2, A TOLMÁCSSZOLGÁLAT ÁLTAL

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Jelnyelvi Tolmácsszolgálat /rövidítve: HJKE-JTSZ/

Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Jelnyelvi Tolmácsszolgálat /rövidítve: HJKE-JTSZ/ Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Jelnyelvi Tolmácsszolgálat /rövidítve: HJKE-JTSZ/ Braille írásos Szolgáltatási Rend 2015. június 01-2018. május 31-ig Működési terület:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP 5.1.1/B1-12-k-2012-0001 Debrecen Belváros funkcióbővítő város rehabilitációja II. ütem projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben