JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS I. FÉLÉVI TÁMOGATÁSA címmel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS 2007. I. FÉLÉVI TÁMOGATÁSA címmel"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából pályázatot hirdet JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS I. FÉLÉVI TÁMOGATÁSA címmel 1. A pályázati felhívás hivatkozási száma: P26/8 2. A pályázati finanszírozás forrása: A program teljes költségvetése Ft, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bocsátott rendelkezésre, s melyből Ft fordítható a pályázók támogatásra. 3. A program célja: A Magyarországon élő és tartózkodó jelnyelvet használó siket és nagyothalló, siketvak, kommunikációban súlyosan korlátozott és halmozottan fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása. A program megfelel a mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető környezet és közszolgáltatások megteremtéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1015/2005. (II. 25.) kormányhatározat előírásainak, valamint a Magyar Köztársaság 2006-tól 2010-ig tartó Kormányprogramjának. A program célja az országos szinten, megyénként azonos feltételekkel igénybe vehető szolgáltatói hálózat fenntartása. Megerősítjük a január 1-jén bevezetett normatív jellegű támogatási rendszert annak érdekében, hogy a jelnyelvi tolmács-szolgálatok felkészülhessenek a 2006-ban esedékes jogi szabályozás feltételeinek a teljesítésére. A program célja a jelnyelvi tolmács-szolgáltatásokkal szembeni egységes szakmai minimumkövetelmények (standard elvárások) rögzítése, és azoknak való megfelelés biztosítása. A program egyben folytonosságot biztosít a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (korábban ICsSzEM) Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztálya és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által a évére támogatást nyert megyei és fővárosi jelnyelvi tolmácsszolgálatok működéséhez. 1

2 4. Tevékenységek: A pályázati program a megyei és fővárosi jelnyelvi tolmácsszolgálatok szolgáltatási tevékenységét, azaz a jelnyelvi tolmácsolást támogatja, oly módon, hogy a teljesítési időszakokban biztosított tolmácsolási órák igazolását és elszámolását követően tolmácsolt óránként Ft tolmácsolási díjat fizet ki. A jelnyelvi tolmácsszolgáltatás közvetlen finanszírozásaként juttatott támogatást a támogatott pályázók a fenntartók és a szolgáltatók között kötött megállapodás szerint fordíthatják a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kiadásaikra. 5. A program időtartama: A jelnyelvi tolmács-szolgáltatás megvalósításának időszaka: január június 30. A program lebonyolításának teljes időszaka: 6. Pályázhatnak: szeptember augusztus 31. A szolgáltatás ellátására bármely Magyarországon bejegyzett non-profit szervezet, vállalkozás, illetve megyei (fővárosi) önkormányzat, továbbá önkormányzati fenntartású szociális intézmény pályázhat. A fentiekben bemutatott cél érdekében a normatív jellegű támogatás igénylésének feltétele, hogy a szolgáltatást biztosító szervezet megfeleljen a szolgálatokkal szemben támasztott egységes szakmai minimum-követelményeknek, és a többi szolgáltatóval azonos körülmények között, azonos eljárásrend szerint, azonos minőségi elvárásoknak megfelelően biztosítsa a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást a jogosult igénylőknek. Az egységes szakmai követelmények kifejtésére a 8. pontban kerül sor. A Közalapítvány nem köt szerződést azzal a pályázóval, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van. 7. Támogatás igényelhető: Egy pályázó (fenntartó szervezet) több megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetésére is pályázhat. A megyei (fővárosi) szintű tolmácsszolgáltatásra igényelt összeg, nem haladhatja meg a megye (főváros) számára jelen útmutató 7.1. pontjában meghatározott mértéket. A támogató a támogatásra fordítható teljes összeget a KSH évi statisztikai adatainak felhasználásával a magyarországi megyékben (fővárosban) élő siketek számának arányában osztotta meg a szolgáltatási egységnek tekintendő 19 megye és a főváros között úgy, hogy az egy megyére, fővárosra jutó minimális órakeret legalább 600 óra legyen. Ily módon megállapította az egyes megyékben (fővárosban) támogatható tolmácsolási órák számát (a kapacitás nagyságát) és a támogatásra fordítható maximális összeget. A megyei (fővárosi) tolmácsszolgálatok szolgáltatási tervében a szolgálat által a I. félévben vállalt tolmácsolási órák számát és az annak megfelelő tolmácsolási díjat kell feltűntetni. 2

3 7.1. Támogatható tolmácsolási órák száma (a kapacitás nagysága) és a tolmácsolások támogatására fordítható keretösszeg megyénként és a fővárosban ellátott megye alap órakeret létszámarányos többlet összes órakeret a megyében élő siketek száma alap szolgáltatásvásárlási keret korrigált szolgáltatásvásárlási keret Bács-Kiskun Ft Ft Baranya Ft Ft Békés Ft Ft Borsod-Abaúj-Zemplén Ft Ft Budapest Ft Ft Csongrád Ft Ft Fejér Ft Ft Győr-Moson-Sopron Ft Ft Hajdú-Bihar Ft Ft Heves Ft Ft Jász-Nagykun-Szolnok Ft Ft Komárom-Esztergom Ft Ft Nógrád Ft Ft Pest Ft Ft Somogy Ft Ft Szabolcs-Szatmár-Bereg Ft Ft Tolna Ft Ft Vas Ft Ft Veszprém Ft Ft Zala Ft Ft Összesen: Ft Ft 7.2 A támogatás folyósításának módja: Az első 4 hónapra igényelt támogatást egy összegben, január 1-ig előlegként utalja át a támogató. A január 1-je és március 31-e között teljesített és igazolt tolmácsolási órák alapján járó támogatás május 15-ig kerül átutalásra. A április 1-je és június 30-a között teljesített és igazolt tolmácsolási órákról július 31-ig kell a támogató felé elszámolni. Ennek alapján augusztus 31-ig kerül sor a végelszámolásra, azaz a pályázót megillető támogatás átutalására, illetve a támogatót megillető támogatás visszafizetésére. A támogató kizárólag az elszámolási feltételeknek maradéktalanul megfelelő tolmácsolási órák alapján fizeti ki a támogatást. 3

4 7.3. Elszámolható tolmácsolási órák A szolgáltatás ingyenes igénybevételére siket és nagyothalló, siketvak, kommunikációban súlyosan korlátozott és halmozottan fogyatékos személyek jogosultak (továbbiakban: jogosult ügyfél). A pályázati támogatás terhére elszámolható és el nem számolható tolmácsolási órák meghatározását lásd az Elszámolási útmutató 3. és 4. pontjaiban. helyzet: a jogosult ügyfél állandó lakcíme, a tolmácsolás helyszíne és a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat azonos megye (főváros) területére esik a tolmácsolás helyszíne és a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat azonos megye (főváros) területére esik, de a jogosult ügyfél másik megye (főváros) területén rendelkezik állandó lakcímmel a jogosult ügyfél állandó lakcíme és a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat azonos megye (főváros) területére esik, de a tolmácsolás helyszíne egy másik megye (főváros) a jogosult ügyfél állandó lakcíme és a tolmácsolás helyszíne megegyezik, de a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat másik megye (főváros) területére esik a jogosult ügyfél állandó lakcíme, a tolmácsolás helyszíne és a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat eltérő megye (főváros) területére esik, illetve minden más, a fentiekben fel nem sorolt eset elszámolásra jogosult szolgálat: a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat kizárólag szomszédos megyék esetében a jelnyelvi tolmácsot alkalmazó szolgálat elszámolására nincs mód 8. A pályázó kötelezettségei, illetve egységes szakmai minimum-követelmények A jelnyelvi tolmács-szolgáltatás kiépítése 2003-ban kezdődött. Az eltelt 3,5 évben a támogató anyagi forrásokat biztosított a személyi és tárgyi feltételek kialakítására. Kialakult továbbá a konszenzus a finanszírozó (minisztérium és közalapítvány), a fenntartók és a szolgálatok, valamint a felhasználók, továbbá az érdekvédelmi és szakmai szervezetek között a jelnyelvi tolmács-szolgáltatással szemben elvárható egységes szakmai minimumkövetelményekről. Így válik lehetővé a tolmács-szolgáltatás jogi szabályozása, melynek lényeges elemi lesz a tolmács-szolgálatok működésének hivatali engedélyeztetése. Az alábbiakban meghatározott egységes szakmai minimum-követelmények előírása az utolsó lépés a jogi szabályozásra való felkészülésben. 8.1./ A pályázó kötelezettsége A pályázat kötelező melléklete a fenntartó és a megyei (fővárosi) szolgáltatók között megkötött, az alábbi témákat kötelezően tárgyaló együttműködési megállapodás benyújtása. Abban az esetben, ha a pályázó a megállapodást nem nyújtotta be vagy a benyújtott megállapodás nem szabályozza az alábbi kérdéseket, úgy a pályázat elutasításra kerül. A megállapodást a fenntartó részéről a képviseletre jogosult személy, a szolgáltató részéről a szolgálat szakmai vezetője írja alá. 4

5 1. Szabályozni szükséges a pályázati program megvalósításával kapcsolatos feladatok megosztását a fenntartó és a szolgáltató között. Feladat alatt értjük különösen: 1.1. a pénz-kezeléssel kapcsolatos feladatok a költségek könyvelése, a bérszámfejtés, bérek kifizetése, a támogatás terhére megszerzett vagyon megosztása, a jelnyelvi tolmács-szolgáltatás biztosítását szolgáló helyiségek és eszközök vonatkozásában a szolgáltatási szerződések megkötése, a szolgáltatói szerződések teljesítésének feladatai, az eszközök használatával kapcsolatos felelősségek és jogosultságok; 1.2. a jelnyelvi tolmács-szolgáltatás szakmai irányításával és nyújtásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök 1.3. a támogatás szolgáltató részére történő átutalásának felelősét és határidejét; 1.4. az elszámoláshoz szükséges adatközlés felelősét és határidejét. 2. Szabályozni szükséges a szolgáltatás nyújtásáért kapott támogatás 1. pontban részletezett feladatok alapján történő összegszerű megosztását a fenntartó és a szolgáltató között. 3. Szabályozni szükséges a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a szolgáltatást nyújtó szervezeti egység munkavállalói tekintetében, legalább az alábbiak szerint: 3.1. a munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése és megszüntetése, 3.2. a munkavállaló munkakörének meghatározása, 3.3. a munkavállaló munkaidejének meghatározása, 3.4. a munkavállaló munkavégzése helyének meghatározása, 3.5. a munkavállaló munkabérének, a pótlékoknak és egyéb juttatásoknak (pl. jutalomnak) a meghatározása, 3.6. a szabadság kiadásának rendje, 3.7. egyedi utasítási jog, ellenőrzési és értékelési jogok a munkavégzéssel kapcsolatosan, 3.8. a másodállással kapcsolatosan tudomásul vétel és engedélyezés. 8.2./ Egységes szakmai minimum-követelmények sorsz.: egységes szakmai minimum-követelmény a követelmények nem teljesítésének következményei A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálatok kötelező szabályzata A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat helyiségeivel kapcsolatos követelmények, ide értve a fizikai akadálymentességet a szabályzat hiánya, illetve az előírásoknak nem megfelelő tartalma a pályázatból való kizárást vonja maga után - a követelmények nem teljesítése esetén a pályázó kötelezettségek vállal azok április 1-ig történő teljesítésére, melynek elmulasztása a támogatás további folyósításának felfüggesztésével jár a hiányosságok pótlásáig; - az akadálymentesség követelményei teljesítésének határideje május 31. 5

6 A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat kötelező felszerelési jegyzéke (bútorzat és egyéb, elsősorban kommunikációs eszközök), ide értve a kommunikációs akadálymentességet A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat létszám-normái és képesítési követelmények A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgáltatás nyújtásának, a teljesített jelnyelvi tolmácsok dokumentálásának szabályai (A szabályok bemutatására az elszámoláshoz készült dokumentumokban kerül sor.) a követelmények nem teljesítése esetén a pályázó kötelezettségek vállal azok április 1-ig történő teljesítésére, melynek elmulasztása a támogatás további folyósításának felfüggesztésével jár a hiányosságok pótlásáig a követelmények teljesítésének hiánya, illetve a min. 600 óra/félév, illetve a pályázatban vállalt óraszám ellátásához szükséges minimum követelmények teljesítésének hiánya a pályázatból való kizárást vonja maga után A szabályok betartása a megvalósítás időszakában kötelező. A szabályok megszegése a támogatás visszakövetelését, illetve a további folyósításának felfüggesztését maga után. támogatás vonhatja / A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálatok kötelező szabályzata A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálatnak rendelkeznie kell az ügyfelek számára hozzáférhető, és értelmezhető Szolgáltatási rend -del, amely tartalmazza a következő információkat (A szolgáltatási rend a pályázat kötelező melléklete). 1. a megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat elérhetősége (postacím, telefon, honlap); 2. a megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat által vállalt tolmácsolási területeket; A szolgálatnak mind a 18 tolmácsolási területen biztosítania kell a tolmácsolás lehetőségét. 3. az igényelhető tolmácsok névsorát a tolmácsolási területek, illetve a megyén belül ellátott kistérségek megjelölésével; 4. a megrendelők számára ingyenes és költségtérítéses tolmácsolási helyzetek jegyzékét; 5. a megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat ügyfélfogadási és ügyeleti időbeosztása. Az ügyeletet olyan módon kell megszervezni, hogy az ügyfelek a nap 24 órájában az erre kijelölt mobil-telefonszámon elérhessék a szolgáltatást. Az ügyfélfogadást úgy kell megszervezni, hogy a szolgálat legalább egy munkatársa munkanapokon napi legalább 4 órában személyesen is elérhető legyen a szolgálat irodájában vagy irodáiban. 6. a megrendelés módját olyan módon, hogy 6.1. a jogosult ügyfél számára sürgős esetben a megrendeléstől számított 2 órán belül lehessen jelnyelvi tolmácsot biztosítani a megyén (fővároson) belüli helyszínre; 6

7 6.2. az ügyfél tájékozott legyen arról, hogy mennyi idővel előre kell a megrendelést leadni, 6.3. az ügyfél választhasson a megrendelés SMS-ben, telefonon, faxon, ben vagy postai úton történő lehetőségei közül; 6.4. a megrendelések visszaigazolásának menetét. 7. a megrendelések lemondásának módját és határidejét; 7.1. annak következményét, ha szolgáltatás nyújtására a jogosult ügyfél hibájából nem kerül sor, különös tekintettel a megrendelés lemondásának vagy nem időben történő lemondásának következtében. 8. költségtérítéses tolmácsolások esetén a díjszabást és a fizetési feltételeket; 9. a tolmácsolással, tolmácsokkal kapcsolatos észrevételek, panaszok befogadásának és kezelésének rendjét; 10. a tolmácsszolgálat fenntartójának nevét, címét és a képviseletre jogosult személy nevét és elérhetőségét / A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat helyiségeivel kapcsolatos követelmények, ide értve a fizikai akadálymentességet 1. Az akadálymentes megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat helyiségei: 1.1. várószoba (legalább 10 m 2) 1.2. irodahelyiség (legalább 15m 2 ) 1.3. tárgyaló helyiség (legalább 4 m 2 önállóan vagy az irodahelyiségben paravánnal elválasztva) 1.4. mellékhelyiség Akadálymentesség alatt ebben a pályázatban az épületbe való bejutás, ha a fenti helyiségek nem a földszinten vannak, akkor a szintek közötti közlekedés, valamint az akadálymentes mellékhelyiség meglétét értjük. 2. A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat helyiségeivel kapcsolatos követelmények teljesítésének igazolása: 2.1. a helyiségek számának, területének és funkciójának ellenőrzésére alkalmas hivatalos helyszínrajz; kiviteli terv (alaprajz) vagy ennek hiányában felmérési terv 1:100-as léptékben; fénykép, akadálymentességi műszaki leírás. (Amennyiben a szolgálat nem akadálymentes, úgy a kialakítás költségbecslését is be kell nyújtani.) 3. A helyiségek tulajdonlását, illetve bérlését az épület tulajdoni lapjával és/vagy a bérleti szerződéssel kell igazolni / A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat kötelező felszerelési jegyzéke (bútorzat és egyéb, elsősorban kommunikációs eszközök), ide értve a kommunikációs akadálymentességet 1. A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat kötelező felszerelési jegyzéke 1.1. indukciós hurok és/vagy párna a váró-, az iroda- és a tárgyaló helyiségben; 1.2. hallássérültek számára is érzékelhető biztonsági (tűz- és behatolás) jelző berendezések; 7

8 1.3. legalább 1 db, hallássérültek számára is érzékelhető, SMS fogadására is alkalmas vonalas telefon- és faxkészülék és előfizetett telefonvonal; 1.4. legalább 1 db, előfizetéses mobil-telefon, illetve ezen felül a heti 40 órában alkalmazott jelnyelvi tolmácsonként (ide értve a szakmai vezetőt is) további 1-1 db előfizetéses mobil-telefon; 1.5. legalább 1 db videó-telefonálásra alkalmas előfizetéses mobil-telefon (3G), amennyiben a szolgálat területén a mobil-telefon hálózat már kiépült, 1.6. szélessávú vagy bérelt vonalas internet-csatlakozás és ek fogadására és küldésére alkalmas, a szolgáltató nevét tartalmazó postafiók; 1.7. legalább 1 db személyi számítógép-konfiguráció (gép, monitor, billentyűzet, egér és nyomtató, web-cam), illetve ezen felül a heti 40 órában alkalmazott jelnyelvi tolmácsonként (ide értve a szakmai vezetőt is) további 1-1 db számítógépkonfiguráció; 1.8. az adatnyilvántartó szofver futtatására és vírusvédelmére, valamint valós idejű videókapcsolatra alkalmas számítógépes környezet; 1.9. heti legalább 20 órában, munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatársanként 1-1 db íróasztal és irodai szék db irattároló szekrény a tárgyaló helyiségben 1 db asztal és 3 db szék db fénymásoló-gép db digitális fényképező-gép db videó-kamera db televízió-készülék db videó/dvd magnó 2. A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálatok kötelező felszerelési jegyzékében előírt követelmények teljesítésének igazolása: 2.1. az eszközök számának, méretének, speciális jellemzőjének és funkciójának igazolására alkalmas: szolgáltatói szerződések, tárgyi eszközök leltár-jegyzéke, a fenntartó nevében képviseletre jogosult személy nyilatkozata / A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat létszám-normái és képesítési követelmények 1. A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat létszám-normái: fő szakmai vezető (jelnyelvi tolmács) fő diszpécser 1.3. a vállalt tolmácsolási óraszám függvényében jelnyelvi tolmácsok, kommunikációs segítők és relé-tolmácsok. 2. A megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szolgálat létszám-normáinak, illetve a képesítési követelmények teljesítésének igazolása: 2.1. a pályázati űrlap vonatkozó táblázatának kitöltése; 2.2. a pályázati űrlap 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajzzal és a 3. sz. mellékletként csatolt aláírás-mintával; 2.3. a jelnyelvi tolmácsolás feladatait ellátó szakemberek szakirányú végzettségét tanúsító a pályázati űrlapban kifejtett dokumentumokkal. 8

9 A jelnyelvi tolmácsok, kommunikációs segítők és relé-tolmácsok képesítési követelményeit és az általuk ellátható tolmácsolási területek jegyzékét a pályázati űrlap tartalmazza. 9. A jelnyelvi tolmács-szolgáltatás nyújtásának ellenőrzése A támogató fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat értékelésének, illetve a nyertes pályázók esetében a szolgáltatás nyújtásának időszakában személyesen vagy megbízottja útján ellenőrizze, hogy betartják-e: - a fenntartó és a szolgáltató között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltakat; - az egységes szakmai minimum-követelmények betartását. 10. Pályázati díj Pályázni a megyei (fővárosi) jelnyelvi tolmács-szoglálatonként igényelt összeg mértékének megfelelő összegű kezelési költség befizetésével lehet, melyet a Közalapítvány MÁK számlaszámára kell postai úton vagy átutalással a pályázat benyújtása előtt befizetni. A pályázati díj meghatározásának módja: Igényelt támogatási összeg pályázati díj (megyei-fővárosi jelnyelvi tolmácsszoglálatonként) Ft Ft Ft Ft Ft Ft 11. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja: 11.1./ A pályázat benyújtásának helye: 11.2./ A pályázat benyújtásának határideje: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 1134 Budapest, Dózsa György út 144. Levelezési cím: 1243 Bp., Pf a postára adás határideje: október 27. A késve érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni! 11.3./ A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot és annak mellékleteit egy aláírt eredeti és három másolati példányban, kötve vagy fűzve, folyamatos oldalszámozással ellátva kell személyesen vagy tértivevényes 9

10 küldeményben kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus formában is be kell benyújtani (floppyn, vagy CD-n)! A hiányosan kitöltött, hiányzó kötelező mellékletekkel, nem előírt példányszámban benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A pályázatokat a pályázati hirdetményhez csatolt pályázati űrlapon kell benyújtani. Az űrlap formátumát és a kitöltésre vonatkozó utasításokat szigorúan be kell tartani. A pályázati csomag elektronikus formában letölthető a Közalapítvány honlapjáról: A pályázati csomag tartalma: - Pályázati hirdetmény - Pályázat útmutató - Pályázati űrlap A következő dokumentumokat a pályázati időszakban bocsátjuk rendelkezésre. - Szakmai beszámolólap - Szakmai beszámolólap kitöltési útmutatója - Elszámolási űrlap - Elszámolási útmutató - Munkalap - Útmutató a munkalap kitöltéséhez - Támogatási szerződés minta A pályázat kötelező mellékleteinek felsorolását a pályázati űrlap tartalmazza.: 12. Részletes információk: A pályázat felhívással kapcsolatban további információ a Fogyatékosok Esélye Közalapítványnál Ungár Nórától kérhető a következő Az ben beérkezett kérdésekre adott válaszok a Közalapítvány honlapján, a pályázati felhívás mellett a gyakran ismételt kérdések (GYIK) rovatban jelennek meg, legkésőbb a pályázat beadási határidejét megelőzően 10 nappal. Ezt követően nincs lehetőség további kérdések küldésére. A Közalapítvány október 2-án, óra között pályázati információs napot tart a pályázni kívánó szervezetek képviselői részére, melynek helyszíne a Rehab Rt. Irodaháza (1134 Budapest, Dózsa György út 144. földszinti tárgyalóterem). 13. Az eredményhirdetés várható időpontja: december 1. A pályázót a támogatási döntésről a Közalapítvány titkársága írásban értesíti, valamint az eredményt közzéteszi saját, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A sikeres pályázókkal a Közalapítvány 15 napon belül szerződést köt. A támogatás nem adható tovább harmadik személynek. 10

11 A program megvalósítását a Közalapítvány a szerződésben rögzített módon ellenőrzi. Amennyiben a támogatásra jogosult pályázó nem teljesíti a szerződésben foglaltakat, a már kiutalt támogatást köteles a Támogató részére visszautalni, valamint a Támogató megvonhatja a támogatás további folyósítását. 14. A pályázatok elbírálásának szempontjai: A pályázatok értékelése során az útmutatóban és a pályázati űrlapon bemutatott kötelező mellékletek formai és tartalmai ellenőrzésére kerül sor. Különös hangsúlyt kap az együttműködési megállapodás, illetve az egységes szakmai minimum-követelmények teljesítésének ellenőrzése. Azok a pályázók, amelyek az előírt feltételeket teljesítik, támogatásban részesülnek. Amennyiben egy megye (illetve a főváros) területére több, a feltételeket teljesítő pályázat érkezik, úgy a megyei (fővárosi) óraszám-keret megosztására az alábbiak figyelembe vételével kerül sor: - a pályázatban bemutatott kapacitás arányában. (A szakmai vezető jelnyelvi tolmács kapacitását heti 15 órával, a munkaszerződéssel heti 40 órában foglalkoztatott jelnyelvi tolmácsok, kommunikációs segítők és relé tolmácsok kapacitását heti 20 órával és a diszpécsert heti 10 órával vesszük figyelembe.) Amennyiben az arány-számítás alapján a pályázó támogatása 600 óra alá kerül, úgy számára támogatás nem nyújtható. 11

12 MELLÉKLET: A megrendeléseket teljesítő tolmácsok kompetenciájával kapcsolatos elvárások a vállalt tolmácsolási területek szerint Pódiumtolmács Közösségi tolmács Tolmácsolási kompetenciák Relétolmács Definíció Ellátható 1 feladatok Pódium-relétolmács Közösségi relétolmács Különböző rendezvényeken pódiumon, illetve a médiában tolmácsoló szinkrontolmács A hétköznapi élet legtöbb területén tolmácsoló, általában konszekutívan dolgozó tolmács konferencia, színház, nagyszabású rendezvények, média, előadások, munkaértekezletek hivatali ügyintézés, oktatás (szeminárium, gyakorlati oktatás, középfokú oktatás; előadások nem), foglalkoztatás, egészség-ügy, egyházi élet, munkamegbeszélés Ellátható tolmácsolási területek 7. felsőoktatás 13. konferencia, 14. média, 15. színház, 17. személyi tolmácsolás 1. büntetőeljárás 2. polgári peres eljárás 3. szabálysértési ügy, 4. közigazgatási hatósági eljárás 5. közjegyzői okirat elkészítése, 6. egészségügy 8. szakképzés, 11. rendezvény, 12. szabadidő 16. egyház Szükséges készségek Jelnyelv felsőfokú ismerete Szimultán tolmácsolási készség Jelnyelv felsőfokú ismerete Konszekutív tolmácsolási készség Szükséges végzettséget igazoló dokumentum Fordító vagy Szakértő jeltolmács oklevél (SINOSZ-BGGYF), OKJ jelnyelvi tolmács szakbizonyítvány Igazságügyi szakértői igazolvány relé tolmács szakirányú képzését bizonyító okmányok (pl. jeloktatói képzés, oktató jeltolmács stb.) Fordító vagy Szakértő jeltolmács oklevél (SINOSZ-BGGYF), OKJ jelnyelvi tolmács szakbizonyítvány, relé tolmács szakirányú képzését bizonyító okmányok (pl. jeloktatói képzés, oktató jeltolmács stb.) 1 Relétolmácsnak nevezzük azt a hallássérült személyt, aki a nehezen kommunikáló siket személy és a jelnyelvi tolmács közötti összekötő kapocsként közvetít. 12

13 Társalgási tolmács Tolmácshallgató Tolmácsolási kompetenciák Relétolmács Definíció Ellátható 1 feladatok Társalgási relétolmács - A legegyszerűbb társalgási szituációk során tolmácsoló tolmács, a feladatok általános jellemzője, hogy megállítható, a tolmács által könnyen kézben tartható, alacsony rizikófaktorú, előre sejthető menetű helyzetek. Jelnyelvi tolmácsképzésben részt vevő hallgató Megbeszélések, hivatali ügyintézés, beszélgetések Gyakornok, aki gyakorló tolmácsot kíséri különböző tolmácsolási helyzetekre, egyes részfeladatokat átvehet, ellenőrzés mellett egyes tolmácsolási feladatokat önállóan is elláthat. Ellátható tolmácsolási területek 9. foglalkoztatás, 10. egyéni igény (szolgáltatás igénybevétele) 18. önálló életvitel támogatása 10. egyéni igény (szolgáltatás igénybevétele) 18. önálló életvitel támogatása Szükséges készségek Jelnyelv társalgási szintű ismereténél magasabb szintű ismerete Társalgási tolmácsolási készség Jelnyelv társalgási szintű ismerete Folyamatosan bővülő tolmácsolástechnikai ismeretek és készségek Szükséges végzettséget igazoló dokumentum Fordító vagy Szakértő jeltolmács oklevél (SINOSZ-BGGYF), OKJ jelnyelvi tolmács szakbizonyítvány relé tolmács szakirányú képzését bizonyító okmányok (pl. jeloktatói képzés, oktató jeltolmács stb.) Középfokú kommunikációs tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány 13

14 Kommunikációs segítő Tolmácsolási kompetenciák Relétolmács Definíció Ellátható 1 feladatok - Olyan KKT-t végzett vagy legalább társalgási szintű nyelvtudással rendelkező személy, aki nem láthat el tolmácsolási feladatot, de egyéb módon segítheti a hallássérült személyekkel való kommunikációt (pl. tolmácsot hív, eligazítja az ügyfelet stb.) információs pultoknál, ügyfélszolgálatnál, kórházi betegfelvételnél stb. információs pultok, ügyfélszolgálat, kórházi betegfelvétel Ellátható tolmácsolási területek 10. egyéni igény (szolgáltatás igénybevétele) 18. önálló életvitel támogatása Szükséges készségek Jelnyelv / jelesített magyar min. társalgási szintű ismerete Alapvető ismeretek a hallássérültek kommunikációs és ügyintézési problémáiról Szükséges végzettséget igazoló dokumentum Középfokú kommunikációs tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány 14

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából. 2882/II-es kódszámmal pályázatot hirdet

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából. 2882/II-es kódszámmal pályázatot hirdet FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából 2882/II-es kódszámmal

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST HALLÁSSÉRÜLTEK IDENTITÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET H I D JELNYEVI SZOLGÁLAT BUDAPEST SZOLGÁLTATÁSI REND Szolgáltatási rend HID Tolmácsszolgálat Budapest Módosítva: 2009. május 1. A tolmácsszolgálat elérhetőségei:

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST HALLÁSSÉRÜLTEK IDENTITÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST SZOLGÁLTATÁSI REND Szolgáltatási rend HID Tolmácsszolgálat Budapest Módosítva: 2015.04.16. 52 1. A tolmácsszolgálat

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

Szolgáltatási rend. 2. A tolmácsszolgálat által vállalt tolmácsolási területek:

Szolgáltatási rend. 2. A tolmácsszolgálat által vállalt tolmácsolási területek: Szolgáltatási rend A miskolci iroda fogadja a megyében élő hallássérültek kommunikációban akadályozott siket, nagyothalló, beszédsérült, siketvak vagy kommunikációban akadályozott személyek tolmácsolási

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat

Szolgáltatási Szabályzat Szolgáltatási Szabályzat Siketvakok Országos Egyesülete Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Működési területe: Budapest és Pest megye Módszertani Támogatás: Országos Egyesület székhelye:1146 Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNÁLLÓ ÉLETVITELT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK BESZÉRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. címmel pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNÁLLÓ ÉLETVITELT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK BESZÉRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. címmel pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat J E L N Y E L V I S S Z O L G Á L A T Á N A K T O L M Á C S Z O L G Á L T A T Á S I

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Vas Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Tolmácsszolgálat jele Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 A siket

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST HALLÁSSÉRÜLTEK IDENTITÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST SZOLGÁLTATÁSI REND Szolgáltatási rend HID Tolmácsszolgálat Budapest Módosítva: 2012-04-04 1. A tolmácsszolgálat

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 Győr-Moson-Sopron megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek. A kezekkel jeleket mutatnak.

Részletesebben

A SIKET EMBEREK NEM HALLANAK. A SIKET EMBEREK A KEZÜKKEL BESZÉLGETNEK. A KEZEKKEL JELEKET MUTATNAK. EZ A JELELÉS. EZ A JELNYELV.

A SIKET EMBEREK NEM HALLANAK. A SIKET EMBEREK A KEZÜKKEL BESZÉLGETNEK. A KEZEKKEL JELEKET MUTATNAK. EZ A JELELÉS. EZ A JELNYELV. HALLATLAN ALAPÍTVÁNY OKTATÁSI KÖZPONT ÉS JELNYELVI VIDEOTOLMÁCS-SZOLGÁLAT BUDAPEST Leírás, hogyan lehet videó jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2013 Könnyen érthető Szolgáltatási rendet készítette az ÉFOÉSZ.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium. a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Földművelésügyi Minisztérium. a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztályán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Szolgáltatási Rend 2012. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete

Szolgáltatási Rend 2012. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Szolgáltatási Rend 2012. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Ellátott terület: Heves megye Címünk: 3300 Eger, Telekessy u. 8. fszt. 4. Nyitvatartási rend:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015 Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Komárom-Esztergom megyei Jelnyelvi tolmácsszolgálat Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni? 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni? 2015 SIKETVAKOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni? 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek. A kezekkel jeleket mutatnak.

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Szolgáltatási rendje 2012-2015 1 Tartalomjegyzék 1, A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:... 3 2, A TOLMÁCSSZOLGÁLAT ÁLTAL

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2012-2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2012-2015 Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2012-2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek. A kezekkel jeleket mutatnak. Ez a jelelés. Ez a jelnyelv. A siket és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal PÁLYÁZATOT HIRDET a megváltozott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni? 2015

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni? 2015 SIKETVAKOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni? 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek. A kezekkel jeleket

Részletesebben

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK KÖZPONTI SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓS FEJLESZTÉSEK Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14. ELŐADÁS TÉMÁI TÁMOP 5.4.2-12

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

MMSZ VAS MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI RENDJE. Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni

MMSZ VAS MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI RENDJE. Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni MMSZ VAS MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI RENDJE Tolmácsszolgálat jele Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2013-2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Vas Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Vas Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Vas Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Szolgáltatási rend 2012 06. 01-től 2015. 03. 31-ig Tartalomjegyzék 1. A Vas Megyei Tolmácsszolgálat elérhetősége 2 2. A tolmácsszolgálat által vállalt tolmácsolási

Részletesebben

AZ MMSZ VAS MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLATÁNAK SZOLGÁLTATÁSI RENDJE

AZ MMSZ VAS MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLATÁNAK SZOLGÁLTATÁSI RENDJE AZ MMSZ VAS MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLATÁNAK SZOLGÁLTATÁSI RENDJE 2015 03. 01 2015 05. 31. KÖZÖTT Tartalomjegyzék 1. A Vas Megyei Tolmácsszolgálat elérhetősége 2 2. A tolmácsszolgálat által vállalt

Részletesebben

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET

A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET A WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET 1. A pályázat célja a szabadidősportban természetesen a fogyatékosok sportjában is résztvevők rendszeres, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok számára

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata

Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Szolgáltatási feltételek A szolgáltatás megrendelésének menete, módja 1146 Budapest Thököly út 58-60. III/305-308..

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

BORSODI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

BORSODI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BORSODI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND Érvényes: 2012. június 1-től visszavonásig 1. A JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács pályázatot hirdet a közép-dunántúli regionális ifjúsági hálózatok együttműködésének fejlesztésére

A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács pályázatot hirdet a közép-dunántúli regionális ifjúsági hálózatok együttműködésének fejlesztésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács pályázatot hirdet a közép-dunántúli regionális ifjúsági hálózatok együttműködésének fejlesztésére A pályázat kódja: IFJ-GY-KD-06-F 1. A pályázat

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-3.2.12.

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása Szerződés iktatószáma, tipusa Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege K-1802/1/2012 DC Proper-PR Kft. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása 8 125 460 Ft K-159/35/2013

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2012-2015

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2012-2015 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2012-2015 Tartalomjegyzék 1, A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:... 3 2, A TOLMÁCSSZOLGÁLAT ÁLTAL

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

A évi Fogyatékosügyi támogatási keret és az Idősügyi támogatási keret felhasználási szabályzata

A évi Fogyatékosügyi támogatási keret és az Idősügyi támogatási keret felhasználási szabályzata A 2016. évi Fogyatékosügyi támogatási keret és az Idősügyi támogatási keret felhasználási szabályzata (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001

TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság TÁMOP 1.1.1 projektszervezet TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 TÁJÉKOZTATÓ TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának

Részletesebben

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

BORSODI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

BORSODI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BORSODI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND Érvényes: 2012. június 1-től visszavonásig 1. A JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT

Részletesebben