Kissné Faragó Ildikó. Budapest, február 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kissné Faragó Ildikó. Budapest, 2003. február 10."

Átírás

1 Előszó A Nyelvtani gyakorlatok gyűjteménye az intézet néhai tanárának, Székely József munkájának az átdolgozása. A könyv felújítását és újbóli megjelentetését az indokolja, hogy a magas óraszámban magyar nyelvet tanuló diákok számára szükségessé vált egy olyan feladatgyűjtemény, amely lehetőséget nyújt a különböző nyelvtani anyagrészek tudatosítására, gyakorlására, ismétlésére. Az anyag összeállítása a BBI egyetemi előkészítő tanszékén használt tankönyvek nyelvtani anyagrészeinek a sorrendjét követi. Az attól való eltéréseket a gyűjtemény összefoglaló jellege indokolja. (Például: a birtoklásra, birtokviszonyra vonatkozó valamennyi nyelvi kifejezőeszközzel egyetlen fejezet foglalkozik, noha a tankönyvek többsége ezeket a részeket különböző helyeken esetenként nem egymást követően tárgyalja. ) Olyan feladatok is találhatók a könyvben, amelyek egyéb alapkönyvekben rendszertelenül, vagy egyáltalán nem szerepelnek. (Például: az írásjelek használatára, a szótagolásra, az elválasztásra vonatkozó gyakorlatok.) Bizonyos feladatok (például: a tollbamondási szövegek, a mondat-transzformációk, a mondatelemzések, a kiegészítések) már magasabb nyelvi tudásszintet feltételeznek. Ezeknek az összeállításánál igyekeztem különböző nehézségi fokú szövegeket válogatni, valamint figyelembe venni az előkészítő tanfolyam jelenlegi szakirányainak a köznyelvitől eltérő lexikáját. A tollbamondási szövegek kisebb része már a nyelvtanulás korai szakaszában használható, más részük pedig célirányos szöveg: a nehéz helyesírású nyelvtani részek (például: a tárgyas ragozású igék, a felszólító módú igealakok) gyakorlására. A könyv az eredetihez képest néhány nyelvi játékot tartalmazó gyakorlattal is bővült. A második rész tartalmazza az összes feladat megoldását. Azoknál a gyakorlatoknál, ahol csak egy megoldás lehetséges, semmilyen jel nem szerepel. Ahol minimum két megoldás van, ott ~ jelzi a több megoldási lehetőséget (például: a közelre és távolra mutató névmások esetében). 1

2 Vannak gyakorlatok, amelyeknél több, de mennyiségileg behatárolható értelmes megoldás lehetséges (a névutók vagy az igekötős igék esetében): ezt a mutatja. A (például) jelzés olyan gyakorlatokra vonatkozik, ahol a hallgatónak valójában önállóan kell mondatokat alkotnia. Ilyenkor a példák segítő jellegűek, egy lehetséges megoldást adnak. A feladatok megoldási kulcsának megadásával az volt a célom, hogy a hallgatók tanári segítség nélkül is használhassák a gyűjteményt, és olyanok számára is hasznos legyen, akik a már meglévő nyelvtani ismereteiket szeretnék rendszerezni, megerősíteni. Az átdolgozásnál Székely József könyvén kívül segédanyagként felhasználtam a BBI-ben készült feladatlapokat, illetve Szabó Kálmán: Helyesírási szöveggyűjtemény (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994.) című munkáját. A könyv minden használójának hasznos időtöltést és eredményes munkát kívánok. Kissné Faragó Ildikó Budapest, február 10. 2

3 Nominális mondat Főnév, melléknév, mutató névmás (egyes szám többes szám; állító és tagadó alak) Nem ~ hanem Az is kötőszó, a sem tagadószó 1.) Tegye többes számba a mondatokat! Az épület magas. Az épületek magasak. A tábla fekete.. A térkép új.. A szoba világos.. A lámpa fehér.. A virág szép.. A lecke könnyű.. Az asztal hosszú.. Az ajtó alacsony.. 2.) Tegye egyes számba a mondatokat! A ceruzák rövidek. A ceruza rövid. A városok nagyok.. A tantermek szélesek.. Az autók modernek.. A tollak rosszak.. A poharak kicsik.. A könyvek régiek.. 3

4 A diákok külföldiek. Az ablakok szélesek.. 3.) Tegye többes számba a mondatokat! Ez bútor. Ezek bútorok. Ez kréta.. Ez ablak.. Ez ágy.. Az toll.. Az füzet.. Az szék.. 4.) Bővítse a 3. gyakorlat állítmányait melléknévi jelzővel! Ez bútor. Ez új bútor. Ezek bútorok. Ezek szép bútorok. 5.) Tagadja az állítmányokat! Az épület új. Az épület nem új. A fal vastag.. Az utca hosszú.. A táskák barnák.. A kréták hosszúak.. Ez ceruza.. Ezek tollak.. Az tanterem.. Azok szobák.. 4

5 6.) Tagadja az állítmányt, azután folytassa a mondatot a hanem kötőszóval! Az utca rövid. Az utca nem rövid, hanem hosszú. A város nagy.. A táska régi.. A bútorok világosak.. A térképek újak.. Ez könyv.. Ezek kréták.. Az régi épület.. Azok magas házak.. 7.) Használja az is kötőszót és a sem tagadószót! A könyv új. A füzet _ új. A füzet is új. A könyv nem új. A füzet _ új. A füzet sem új. A lecke könnyű. Az olvasmány _ könnyű. A lecke nem könnyű. Az olvasmány _ könnyű. A tábla fekete. A táska _ fekete. A tábla nem fekete. A táska _ fekete. A tanterem világos. A szoba _ világos. A tanterem nem világos. A szoba _ világos. Az ablakok szélesek. Az ajtók _ szélesek. Az ablakok nem szélesek. Az ajtók _ szélesek. A ceruzák hosszúak. A kréták _ hosszúak. A ceruzák nem hosszúak. A kréták _ hosszúak. Az asztalok barnák. A székek _ barnák. 5

6 Az asztalok nem barnák. A székek _ barnák. 8.) Bővítse az alanyt ez; az; ezek; azok mutató névmási jelzővel! A város szép. Ez a város szép. A folyó széles.. A híd régi.. Az épület magas.. A bútorok modernek.. A szobák tiszták.. Az autóbuszok gyorsak.. A kis hajó régi.. A fiatal lány külföldi.. A régi autók lassúak.. 9.) Kérdezzen a mutató névmási jelzőre! Ez a szoba sötét. Melyik szoba sötét? Azok az épületek alacsonyak. Mely épületek alacsonyak? Ez a toll rossz.. Azok a házak régiek.. Az a szoba tiszta.. Ezek a székek barnák.. Ez a szekrény magas.. Azok a füzetek vékonyak.. Az a híd új.. Ezek a gyakorlatok nehezek.. 6

7 10.) Alakítsa át a mondatokat! Ez a magas épület modern. Ez a modern épület magas. magas. Azok a gyors autóbuszok modernek.. Ez a barna vonalzó rövid.. Az a széles utca hosszú.. Ezek a külföldi diákok fiatalok.. Az az alacsony ház régi.. Ez az új lámpa fehér.. Azok a piros virágok szépek.. Ezek a szép hidak újak. 11.) Feleljen a kérdésekre! Alakítsa át az egyszerű mondatokat összetett mondatokká! Melyik autó gyors? Ez az autó gyors. Az az autó gyors, amelyik új. Melyik épület magas?. Melyik folyó széles? Melyik ruha szép?. Melyik vonalzó hosszú?. Melyik szekrény fehér?. Melyik szoba sötét?. 7

8 Melyik lámpa régi?. Melyik szék kicsi?. Melyik könyv vastag?. Melyik kréta piros?. 12.) Folytassa a mondatokat! A régi táska nem barna. A régi táska nem barna, hanem fekete. A fiú nem magyar,. Ez a tanár nem öreg,. Az új kép nem szép,. A régi toll nem jó,. A virágok nem sárgák,. Ezek a szivacsok nem piszkosak,. Azok a lámpák nem régiek,. Ezek az új leckék nem nehezek,. 8

9 Személyes névmások A van ige ~ Nincs, sincs Tő- és sorszámnevek ~ Helyhatározószók 13.) Írja be a megfelelő személyes névmást! _ jó mérnök. Ő jó mérnök. _ külföldi diákok vagyunk. _ vietnami diák vagyok. _ szép lány. _ fiatal mérnökök vagytok. _ orosz fiú vagy. _ magyar orvosok. 14.) Írja be a van ige megfelelő jelen idejű alakját! Ti magyar gyerekek _. Ti magyar gyerekek vagytok. Te csinos lány _. Ők budapesti orvosok _. Én szorgalmas diák _. Mi jó emberek _. Ön magyar tanár _. Ti külföldiek _. Önök külföldiek _. 9

10 15.) Tagadja az aláhúzott mondatrészeket! Mi tanárok vagyunk. Mi nem vagyunk tanárok. A szobák piszkosak.. Ő orvos.. Ti magyarok vagytok.. Mi mérnökök vagyunk.. Te szorgalmas diák vagy.. Önök budapestiek.. Én magyar tanár vagyok.. Ez a szoba sötét.. Azok az ajtók magasak.. 16.) Bővítse a mondatokat! Használja a zárójelben levő számneveket! A szobák kicsik. (három) A három szoba kicsi. Ezek a fekete ceruzák hosszúak. (kettő) Ez a két fekete ceruza hosszú. A fényképek régiek. (három). Az új leckék nehezek. (kettő). A nagy asztalok újak. (négy). Azok az új autóbuszok gyorsak. (öt). Ezek a fiúk külföldiek. (négy). Azok a füzetek tiszták. (sok). 10

11 17.) Használja a zárójelben levő számnevet az aláhúzott mondatrészek helyett! Ez a lecke könnyű. (harmadik) A harmadik lecke könnyű. Az új ház magas. (negyedik). A világos tanterem kicsi. (első). Ez a gyakorlat nem nehéz. (ötödik). A fehér ajtó új. (második). Az a szoba nagy. (első). Ez a csoport szorgalmas. (második). 18.) Szerkesszen mondatokat a megadott szavakból! Külföldi, a, lány, ez, három, csinos Ez a három csinos lány külföldi. azok, diákok, szorgalmas, a, mongolok. első, te, külföldi, vagy, az, diák. két, ez, hosszú, ceruza, a, fekete. vagyunk, nem, mi, magyarok. a, nehéz, lecke, nem, második. ti, vagytok, nem, szorgalmasak. sok, ez, külföldi, a diák, új. fekete, azok, régiek, a, táskák. 19.) Írja be a megfelelő helyhatározót! (itt; ott; bent; kint; fent; lent) A képek _ vannak. A képek fent vannak. Mi is _ vagyunk. A kutya _ van. A fiúk _ vannak. 11

12 A posta _ van. Ti nem vagytok _. Te nem vagy _. 20.) Tagadja az aláhúzott mondatrészeket! A tanárnő itt van. A tanárnő nincs itt. A régi képek fent vannak. Nem a régi képek vannak fent. A rádió itt van.. A lányok ott vannak.. A fiú bent van.. A tantermek lent vannak.. A tükör fent van.. Az új cipők lent vannak.. A régi padok kint vannak.. A kényelmes szék itt van.. 21.) Alakítsa át a mondatokat! Használja a sincs, sincsenek alakokat! A füzet nincs itt. (könyv) A könyv sincs itt. A régi diákok nincsenek ott. (új diákok). A televízió nincs lent. (rádió). A diákok nincsenek kint. (tanár). A gyerek nincs bent. (lányok). Az a doboz nincs lent. (az a táska). Az az új ruha nincs itt. (azok az új cipők). 12

13 22.) Feleljen a kérdésekre! Milyen diákok vannak itt? Külföldi diákok vannak itt. Kik vannak itt?. Mi van ott?. Milyen fényképek vannak fent?. Melyik lámpa van lent?. Melyik asztal van bent?. Hány diák van itt?. Hányadik csoport van kint?. 23.) Írja a sem; sincs; sincsenek szavakat a mondatokba! Ti nem vagytok külföldiek. Én _ vagyok külföldi. Én sem vagyok külföldi. A konyha nincs lent. A fürdőszoba _ lent. A fürdőszoba sincs lent. Én nem vagyok magyar. Ő _ magyar. Itt nincsenek könyvek. Ott _ könyvek. A rádió nem új. A televízió _ új. A tanár nincs bent. A tanárnő _ bent. A székek nincsenek kint. A pad _ kint. Mi nem vagyunk magyarok. Te magyar. 24.) Tagadja az aláhúzott mondatrészeket! A tükör itt van. A tükör nincs itt. A tükrök itt vannak. A tükrök nem itt vannak. 13

14 A gyerek kint van.. A gyerekek kint vannak.. A tiszta pohár bent van.. A tiszta poharak bent vannak.. Az új cipő ott van.. Az új cipők ott vannak.. A táska lent van.. A táskák lent vannak.. Jelen idő (alanyi ragozás) A hol? kérdésre felelő helyhatározó. A helyhatározói mellékmondat (hol? kérdésre felelő) A helyhatározóhoz kapcsolódó jelzői mellékmondat 25.) Írja be a megfelelő jelen idejű igei személyragokat! Ők nem fut..... Ők nem futnak. A gyerekek kint sétál.... Ti is indul.... Mi nem siet.... Én sem marad... ott. A tanár beszélget.... Te lent áll

15 26.) Egészítse ki a mondatokat a jön vagy a megy ige megfelelő alakjával! Te nem _ (jön). Te nem jössz. A fiúk ott (megy). Ti sem _ (megy). Én is (jön). Ki még? (jön) Ő már lent (megy). Mi is (megy). A lányok még nem (jön)? Ti is (jön)? 27.) Mondja a mondatokat egyes szám 2. személyű állítmánnyal! Mi nézünk. Te nézel. Ők olvasnak.. Én keresek.. Ti vesztek.. Mi hozunk.. Ön visz.. Ő tesz.. 28.) Válassza ki az igét, és megfelelő alakban helyezze a mondatokba! Ez a gyerek nem. Mi is. Te nem. A beteg diák. Ők már. A munkások. alszik dolgozik fekszik játszik lakik találkozik 15

16 Önök hol? utazik. 29.) Egészítse ki a mondatokat névutóval! Kérdezzen a helyhatározóra! Az autóbusz az intézet _ áll. Az autóbusz az intézet előtt áll. Hol (mi előtt) áll az autóbusz? A füzet a könyv _ van..? A tanár a diákok _ sétál..? Az autó a posta _ halad..? Az épület _ futnak a gyerekek..? A lámpa az asztal _ van..? A tér _ magas épületek állnak..? 30.) Írja be a helyhatározóragokat! A külföldi diákok az intézet.... tanulnak. intézetben A könyv az ágy... van. ágyon A tanárnő az asztal... ül. asztalnál A tanterem az első emelet... van. Mi az áruház... vásárolunk. A gyerekek a park... játszanak. Az út... sok autó halad. 16

17 Ali a tábla... áll. Az orvos a megálló... vár. A toll a könyv... van. Az a füzet nincs a táska ) Bővítse a helyhatározókat mutató névmási jelzővel! Mi a szobában tanulunk. Mi ebben a szobában tanulunk. A lányok a kirakat előtt állnak. A lányok az előtt a kirakat előtt állnak. A kréta az asztalon van.. A pénztárnál fizetünk.. A szótár a táskában van.. A diákok a padokon ülnek.. A ruhák a szekrényben vannak.. Az ablak mellett állok.. A fiúk a tanterem előtt beszélgetnek.. A fák között gyerekek futnak.. A ház mögött van a sportpálya.. Az épületek körül autók állnak.. 32.) Írja be a hiányzó végződéseket! Mellett... ülök a tanteremben. (ő) Mellette ülök a tanteremben. Előtt... már nincs szabad hely. (ti) Fölött... ég a lámpa. (ő) A folyó alatt... van. (mi) Között... sétál a tanárnő (ők) Mögött... Iván halad. (én) 17

18 Egy lengyel fiú megy mellett.... (te). 33.) Alkosson párhuzamos mondatpárokat személyes névmás és névutó felhasználásával! Viktor előttem ül a tanteremben. Viktor mögött ülök a tanteremben. Éva mögöttem megy. Éva mögött megyek. 34.) Egészítse ki a mondatokat a személyes névmás ban; -ben; vagy nál; nél ragos alakjával! A vonalzó nincs. (ő) A vonalzó nincs nála. Péter lakik. (mi) A szótár van. (ők) A táska üres. A könyv nincs. (ő) A hiba van. (mi) ülünk a szobában. (ti) maradunk. (te) 35.) Transzformálja az egyszerű mondatokat összetett mondatokká! A könyv az asztalon van. A füzet (is) az asztalon van A könyv ott van, ahol a füzet. Ebben a szobában lakom. János (is) ebben a szobában lakik. Abban a szobában lakom, amelyikben János. Annál a megállónál várok. Az a megálló az üzlet előtt van. Annál a megállónál várok, amelyik az üzlet előtt van. 18

19 A toll az asztalon van. A vonalzó (is) az asztalon van. A szótár a táskában van. A füzet (is) a táskában van. Abban az áruházban vásárolunk. Ő (is) abban az áruházban vásárol. Annál a táblánál állok. Az a tábla a falon van. Ezen a széken ülök. Ez a szék az asztal mögött van. Az előtt az épület előtt áll a busz. Az előtt az épület előtt áll a villamos. A mögött a ház mögött játszanak a gyerekek. A mögött a ház mögött egy kis park van. A mellett a fiú mellett ülök. Az a fiú az első csoportban tanul. 36.) Fejezze be a mondatokat! Annál a kijáratnál találkozunk,. Annál a kijáratnál találkozunk, amelyik a büfé mellett van. Abban a házban lakunk,. Azon a téren játszanak a gyerekek,. Annál az épületnél álltok,. A fölött az asztal fölött van a lámpa,. Az előtt a ház előtt áll meg a taxi,. A mögött az épület mögött van a posta,. Azokban a szekrényekben vannak a ruhák,. Azok között a könyvek között vannak a füzetek,. 19

20 37.) Feleljen a kérdésekre előbb egyszerű, azután összetett mondattal! Hol van a gyümölcs? A gyümölcs az asztalon van. A gyümölcs ott van, ahol a kenyér. Melyik pénztárnál fizetünk? Az első pénztárnál fizetünk. Annál a pénztárnál fizetünk, amelyik a bejáratnál van. Hol megy a villamos?. Hol tanulnak a diákok?. Hol vár Erika?. Melyik üzletben vásárolunk?. Melyik padon ülsz?. Melyik ablaknál állnak a lányok?. Melyik lámpa alatt van a rádió?. Melyik épület előtt áll egy kék autó?. Melyik ház mögött várnak a fiúk?. Mely tollak között van a ceruza?. 20

21 A tárgy 38.) Írja be a tárgyragot a mondatokba! Az apa újság... olvas. Az apa újságot olvas. A tanár egy diák... keres. Vera gyümölcs... vásárol. A fiúk film... néznek. Egy lány levél... ír. A gyerek táska... visz. A postás egy csomag... hoz. A szobában rádió... hallgattok. 39.) Tegye a tárgyakat többes számba! A fiú tollat keres. A fiú tollakat keres. A diák rajzot készít.. A mérnök fényképet néz.. A tanárok egy diákot várnak.. Az üzletben vonalzót vásárolsz.. A fiúk egy régi autót látnak az utcán.. Egy üres padot keresünk.. A gyerekek házat rajzolnak.. 21

22 40.) Egészítse ki tárggyal a mondatokat! A diákok néznek. A diákok televíziót néznek. Viktor tanul. Az áruházban vásárolok. Mi még kevés tudunk. A gyerekek isznak. Te hány kapsz? Éva ír? Ti magyar _ vártok. 41.) Helyezze mondatokba a megadott szó tárgyragos alakját! Erika _ vásárol. (tükör) Erika tükröt vásárol. A diákok üres keresnek. (tanterem) A gyerek rajzol. (ló) Érdekes nézünk. (szobor) A ló eszik. (fű) Kérek egy kis. (cukor) A lányok magyar tanulnak. (szó; többes szám) A teremben láttok. (férfi; többes szám) 22

23 42.) Kérdezzen a tárgy jelzőjére! Feleljen a kérdésekre! A lányok érdekes filmet néznek. Milyet néznek a lányok? Érdekeset. Két tollat veszel. Hányat veszel? Kettőt. Hosszú levelet írok.. Piros tollat keresel.. Színes fényképeket nézünk.. Magyar újságokat vesznek.. Három csomagot hoz a postás.. Ali két vonalzót vásárol.. Sok üres autóbuszt látsz.. A hova? kérdésre felelő helyhatározó A helyhatározói mellékmondat (hova? kérdésre felelő) A helyhatározóhoz kapcsolódó jelzői mellékmondat 43.) Írja be a helyhatározóragokat a mondatba! A gyerekek a park... mennek. parkba Könyveket teszek a polc.... polcra A tanárnő az ablak... lép. ablakhoz 23

24 A lányok az áruház... indulnak. Az orvos a szék... ül. Erika a tükör... lép. Virágot teszünk az asztal.... Mária a tanárnő... siet. 44.) Tegye a helyhatározókat többes számba! A diákok a tanterembe mennek.. A lányok a padra ülnek.. A gyerekek az iskolába mennek.. A szekrényhez lépünk.. A fiúk a sportpályára indulnak.. Az ablakhoz álltok.. 45.) Helyezze a névutókat a mondatokba! (alá, elé, felé, fölé, közé, mellé, mögé) A rádió _ tesz egy képet. A rádió fölé tesz egy képet. Az autó az épület _ érkezik. Az asztal _ húzok egy széket. A villamos a múzeum _ halad. Az ágy _ teszel egy dobozt. Péter két lány _ ül. A ház _ áll az autó. Az íróasztal _ teszek egy lámpát. 46.) Kérdezzen a 45. gyakorlat helyhatározóira! A rádió fölé tesz egy képet. Hová (mi fölé) tesz egy képet? 24

25 47.) Alkosson mondat-párokat a megfelelő helyhatározói névutók felhasználásával! Az ajtó előtt állok. Az ajtó elé lépek. A könyv mellett van egy füzet. A könyv mellé teszek egy füzetet. 48.) Bővítse mutató névmási jelzővel a helyhatározókat! A fiú a pénztárhoz siet. A fiú ahhoz a pénztárhoz siet. A ház elé áll a taxi. Ez elé a ház elé áll a taxi. A diák a táblára ír.. A gyerekek az iskolába mennek.. A megállóhoz sietünk.. Az orvos a beteghez indul.. A lányok a padokra ülnek.. Iván az autó mögé lép.. Az alak elé teszek egy széket.. A tanár a diákok közé ül.. A polcok fölé nem teszünk képet.. 49.) Fejezze be a mondatokat! Nem arra a polcra teszek virágot, hanem _. erre Nem ez elé a ház elé áll a kocsi, hanem _. az elé 25

26 Nem ebbe az áruházba megyek, hanem. Nem arra a falra teszek képet, hanem. Nem ahhoz az ablakhoz lépsz, hanem. Nem ezekre a székekre ülünk, hanem. Nem az alá a lámpa alá teszünk asztalt, hanem. Nem azok közé a fiúk közé ülök, hanem. 50.) Egészítse ki a mondatokat a személyes névmás ra; -re vagy hoz; -hez; -höz ragos alakjával! Péter vár _. (én) Péter rám vár. Az orvos _ jön. (mi) Az orvos hozzánk jön. A mérnök _ néz. (te) A lány _ mosolyog. (ti) A tanár _ vár. (mi) A gyerek _ nevet. (ők) A postás _ (jön) (ő) Viet _ siet. (én) A nővér _ lép. (ti) A fiú _ indul. (ők) 51.) Transzformálja az egyszerű mondatokat összetett mondatokká! Az üzletbe megyek. Te (is) az üzletbe mész. Oda megyek, ahova te. Ebbe a szekrénybe teszek könyveket. Ebben a szekrényben füzetek (is) vannak. Abba a szekrénybe teszek könyveket, amelyikben füzetek (is) vannak. A tanterembe indulunk. Ti (is) a tanterembe indultok. A táblához lépek. Ő (is) a táblához lép. 26

27 A polcra teszek virágot. A polcon már van virág. Abba a szobába megyek. Abban a szobában egy amerikai fiú lakik. Arra a villamosra várok. Az a villamos a múzeum előtt jön. Ahhoz az orvoshoz sietsz. Az az orvos az intézetben is rendel. Ennél a pénztárnál fizetünk. Ez előtt a pénztár előtt két vevő áll. Azokhoz a fiúkhoz megyek. A tanár is azokhoz a fiúkhoz megy. Ez elé a ház elé jön a taxi. Ebben a házban lakik Péter. A mögé az épület mögé áll a piros autó. A mögött az épület mögött már vannak autók. Ezek közé a fiúk közé ül a tanár. Ezek a fiúk a harmadik csoportban tanulnak. 52.) Írja be a rámutatószót és a kötőszót a mondatokba! _ teszek egy könyvet, _ a füzet van. Oda ahol _ villamosra várunk, _ ti. Arra amelyikre _ megyek, _ ti. _ lépek, _ a gyerek áll. _ indul, várnak rá. _ a térre megy, _ a gyerekek játszanak. _ az orvoshoz megyek, _ a másik beteg is megy. _ a táskába teszel egy könyvet, _ a füzetek vannak. 27

28 _ a fiúkhoz megyünk, _ a műegyetemen tanulnak. _ a falra teszek egy képet, _ a lámpa van. 53.) Folytassa a mondatokat! Oda viszek krétát, Oda viszek krétát, ahol a diákok tanulnak. Ahhoz a megállóhoz sietek, Ahhoz a megállóhoz sietek, amelyik a templom előtt van. Oda megyünk,. Oda indulsz,. Oda lép,. Ahhoz a fiúhoz jönnek külföldiek,. Arra a székre ülök,. Abba múzeumba megyünk,. Ahhoz az ablakhoz lépsz,. Abba a gyógyszertárba megyek, Azokra a padokra nem ülünk,. Azokba a szekrényekbe tesztek ruhákat,. 54.) Feleljen a kérdésekre előbb egyszerű, azután összetett mondatokkal! Hová indul? Az áruházba indul. Oda indul, ahol ruhát vásárol. Melyik polcra tesz órát? Erre a polcra tesz órát. Arra a polcra tesz órát, amelyik az ágy fölött van. Hová mentek?. Hová teszel egy képet? Kihez indul a beteg?. 28

29 Melyik ágyra fekszel?. Melyik autóbuszra várunk?. Melyik szobába lép Éva?. Melyik pénztárhoz megy a vevő?. Melyik ház elé érkezik az autó?. Melyik pályaudvar felé halad a villamos?. Mely diákok közé ül a tanár?. A honnan? kérdésre felelő helyhatározó A helyhatározói mellékmondat (honnan? kérdésre felelő) A helyhatározóhoz kapcsolódó jelzői mellékmondat 55.) Írja be a határozóragokat! A lányok az üzlet... virágot hoznak. ületből Az autóbusz a tér... indul. térről A beteg az orvos... jön. orvostól A fiú a bolt... cigarettát hoz. 29

30 János a repülőtér... jön. Az autóbuszok az intézet... indulnak. Mária a posta... jön. A turista külföld... érkezik. A gyerekek az iskola... jönnek. 56.) Tegye a helyhatározókat többes számba! A fiúk az egyetemről jönnek. A fiúk az egyetemekről jönnek. A vonatok a pályaudvarról indulnak.. A dobozból veszünk cigarettát.. A szobából székeket hoztok.. Az új épülettől nincs messze a posta.. A gyerekek a háztól futnak.. A kocsik a hídról jönnek.. 57.) Alkosson mondatokat a honnan? és hová? kérdésekre felelő helyhatározókkal! A szobából a tanterembe indulok. A pályaudvarról az egyetemre megy. A földszintről az első emeletre megyek. 58.) Írja be a névutókat a mondatokba! (alól, elől, felől, közül, mellől, mögül) Az intézet _ indul a busz. Az intézet mellől indul a busz. A füzetek _ veszek egy könyvet. Az épület _ indul az autó. A kocsi a pályaudvar _ jön. 30

31 Az ablak _ hozok egy széket. A taxi a pályaudvar _ indul. A ceruzák _ kérek egy pirosat. 59.) Bővítse a határozókat mutató névmási jelzővel! Egy pár cipőt kérek az eladótól. Egy pár cipőt kérek ettől az eladótól. Az épület elől indul az autó. Ez elől az épület elől indul az autó. A lányok az áruházból jönnek.. A diákok a leckéről beszélgetnek.. A tanártól kapok egy magyar könyvet.. A hegyről látunk egy folyót.. Cigarettát kérsz a fiútól.. Érdekes filmről olvasunk.. A szobákból székeket hoznak.. A teherautó a megálló felől jön.. Az asztal mellől hozok egy széket.. A házak elől nem indul autóbusz.. 60.) Alakítsa át a mondatokat a nem ~ hanem felhasználásával! Ebből a dobozból veszek egy cigarettát. Nem ebből a dobozból veszek egy cigarettát, hanem abból. E mellől a ház mellől indul a taxi. Nem e mellől a ház mellől indul a taxi, hanem a mellől. Erről a könyvről beszélgettek.. A gyerekek arról a térről jönnek.. A tanár abból a tanteremből jön.. Ettől az eladótól kérek egy tollat.. 31

32 Abból a szobából jön a zaj.. Azokról a polcokról teszünk egy könyvet az asztalra. Az autó az elől az üzlet elől indul.. A mögül az épület mögül látszik a hegy.. Ezek közül a fiúk közül ismerek egy német diákot. 61.) Kérdezzen és feleljen a személyes névmás ról; -ről és tól; -től ragos alakjával! Viktor kér egy pohár vizet. (én) Kitől kér Viktor egy pohár vizet? Viktor tőlem kér egy pohár vizet. A lányok beszélnek.(te) Kiről beszélnek a lányok? A lányok rólad beszélnek. Erika vásárol egy szótárt. (ő)? Újságot kérsz. (ők)? Indulunk a moziba. (ti)? Kapok egy tollat. (te)? A fiúk beszélnek. (mi)? Ebben az újságban írnak. (ő)? Mi is beszélgetünk. (ti)? 32

33 62.) Feleljen a kérdésekre! Hol dolgozik a munkás?. Hol tanulnak a diákok?. Miben van a pénz? Kinél találkoznak a fiúk? Melyik asztalon vannak a füzetek?. Hova utaznak az emberek?. Hova megy az a vonat?. Mire teszel képeket?. Kihez siet a nővér?. Melyik szekrénybe teszünk ruhákat?. Honnan érkeznek a diákok?. Honnan indul az autóbusz?. Miről ír az újság?. Kitől kapsz levelet?. 63.) Transzformálja egyszerű mondatokká az összetett mondatokat! Onnan jössz, ahonnan ő. A szobából jössz. Ő (is) a szobából jön. Attól az eladótól vásárolok, aki szép árut ad. Attól az eladótól vásárolok. Az az eladó szép árut ad. Onnan indulunk, ahol a taxi áll. Onnan jön Iván, ahova ti mentek. Onnan hozok szótárt, ahol a könyvek vannak. Abból az üzletből jövünk, amelyik a mozi mellett van. 33

34 Arról a térről indul a villamos, amelyikről az autóbusz. Attól a nővértől kapok gyógyszert, aki az ajtó előtt áll. Abból a dobozból vesz cigarettát, amelyik az asztalon van. Azoktól a lányoktól kérünk vizet, akik a második csoportban tanulnak. Az elől a ház elől indul az autó, amelyikben üzletek vannak. Azok közül a könyvek közül veszek egyet, amelyek a kirakatban vannak. 64.) Alkosson főmondatokat a megadott mellékmondatokhoz!, ahonnan te. Onnan érkezik, ahonnan te., amelyikben Ali lakik. Abból a szobából jövök, amelyikben Ali lakik., ahol a kocsik állnak., ahova a gyerekek mennek., ahonnan a taxi indul., amelyikből ti., amelyikben a ruhák vannak., amelyik előtt nincs megálló., aki a bejáratnál áll., akik külföldön tanulnak. 34

35 65.) Alakítsa át az egyszerű mondatokat összetett mondatokká a kérdések segítségével! A diákok a könyvről beszélgetnek. Melyik könyvről beszélgetnek a diákok? A diákok arról a könyvről beszélgetnek, amelyik az autókról szól. A szobából hozunk székeket.? A szigetről egy hajó indul.? Egy magyar lánytól kapok levelet.? A tanárnőtől kérek egy könyvet.? A büféből hozol kávét.? Az egyetemről jön hozzánk egy professzor.? A fa mögül egy magas házat látok.? Az épület felől jön egy autó.? A ház elől indul az autóbusz.? 66.) Fejezze be a mondatokat! Ott találkozunk, ahol., ahova, ahonnan. Oda megyünk, ahol. 35

36 , ahova., ahonnan Onnan indulunk, ahol., ahova., ahonnan. Ott várunk, ahol., ahova., ahonnan. Birtokviszony ~ A nekem van szerkezet Birtokos jelző ~ Kettős birtokviszony Az é birtokjel ~ Birtokos névmások A birtokos jelzői mellékmondat A birtokos jelzőhöz kapcsolódó jelzői mellékmondat 67.) Írja be a mondatokba a birtokos személyjeleket! Itt van a te vonalzó.... Itt van a te vonalzód. Az ő szoba... tiszta. (többes szám 3. személy) Ez az én könyv.... Hol van a ti tanár...? Ő a mi szomszéd.... Melyik tanteremben tanul a te csoport...? Az ő barát... nem utazik vidékre. (egyes szám 3. személy) Az ön fényképezőgép... az asztalon van. Az önök ismerős... az én barát

37 68.) Változtassa meg a birtokos személyét! A testvére külföldről érkezik. (én) A testvérem külföldről érkezik. A barátja az egyetemen tanul. (te). A tanárunk a folyosón jön. (ti). A családjuk egy kis városban lakik. (ő). A lakásotok nagy. (ők). Az ismerősöd televíziót vásárol. (én). A fényképem a falon van. (mi). 69.) Egészítse ki az aláhúzott szavakat a megfelelő birtokos személyjelekkel! A szobában három ágy van. (mi) A szobánkban három ágy van. Ruhát teszek a szekrénybe. (én). A vonalzó nincs az asztalon. (te). A tanár az ajtó előtt beszélget. (mi). A sportpályára megyünk. (ti). A pohárban nincs víz. (ő). A rádió az ágy mellett van. (ők). 70.) Egészítse ki a mondatokat a megfelelő szóval! Nekem van egy jó _. könyvem _ még nincs magyar barátja. Neki még nincs magyar barátja. Önnek van egy szép _. _ van egy hosszú vonalzóm. 37

38 Az intézetnek van _. _ szép tantermünk van. _ könnyű feladatotok van. A családunknak van _. 71.) Tagadja az aláhúzott mondatrészeket! Neki van egy jó órája. Neki nincs egy jó órája. Nekünk van fényképezőgépünk. Nem nekünk van fényképezőgépünk. Nekem van piros ceruzám.. Nekünk van autónk.. Nektek japán fényképezőgépetek van.. Neki van sok szabad ideje.. Neked van magyar-spanyol szótárad.. Nekik nagy lakásuk van.. 72.) Használjon több birtokra vonatkozó személyjeleket! A könyvem a táskában van. (!) A könyveim a táskában vannak. A testvéred az intézetben tanul. (!). A szoba falán képek vannak.. A tanárunk is jön a múzeumba. (!). A ruhájuk a szekrényben van. (!). A város utcáján sétálunk.. A leckétek nem nehéz. (!). 38

39 73.) Tegye egyes számba a birtokos személyjellel ellátott mondatrészeket! A tollaim a padon vannak. (!) A tollam a padon van. Péter leveleiben a tanulásról ír.. A fényképeik a falon vannak. (!). Az ismerőseid a szomszédban laknak. (!). A vonalzói hosszúak. (!). A terveitekről beszélgetünk.. A szekrényeinkbe ruhát teszünk.. 74.) Írja be a saját névmást és a hiányzó végződéseket a mondatokba! A mérnök a _ autó... megy. A mérnök a saját autóján megy. Erika a _ asztal... tesz virágot. A diákok nem a _ tanterem... tanulnak. A _ toll... sincs a padon. (te) Ez a _ szótár...?(ti) A _ könyv... vannak ebben a szekrényben. (mi) Én nem a _ füzet... írok. 75.) Feleljen a kérdésekre! Kinek a szobra áll az épület előtt?. Kinek a szülei érkeznek Budapestre?. Minek az épületébe megyünk?. Minek a hídjára mennek az autók?. Melyik üzletnek a kirakatában van szép gyümölcs?. Melyik csoportnak a munkájáról beszélgetünk?. Kiknek a dolgozataiban nincs hiba?. Kiknek a könyvei vannak a széken?. 39

40 76.) Bővítse a birtokos jelzőt mutató névmási jelzővel! A fiú testvére a barátom. Ennek a fiúnak a testvére a barátom. A szálloda éttermében ebédeltek.. Az intézet épületében tanulunk.. A gyerek játékai érdekesek.. A kollégium szobái világosak.. A mérnökök munkája fontos.. A diákok tanára nem megy színházba.. 77.) Bővítse a mondatokat második birtokos jelzővel! A szobák bútorai újak. (a kollégium) A kollégium szobáinak a bútorai újak. A diákok kirándulásán én is részt veszek. (csoportunk) A barátnő könyve nincs a polcon. (Éva) A hallgatók munkája nem könnyű. (az egyetemek) A szülők fényképe a falon van. (Iván) A tantermek ablakai szélesek. (az iskola) Az előadás témájáról vitatkozunk. (tanárunk) 40

41 78.) Szerkesszen kettős birtokos szerkezetű mondatokat! kórház orvosok munka A kórház orvosainak a munkája érdekes. a barátom apa könyvek A barátom apjának a könyvei közül kérek egyet. 79.) Feleljen a kérdésekre! Kié ez a könyv? Ez a könyv a húgomé. Kié ez a levél?. Kié ez a piros autó?. Melyik diáké ez a szótár?. Kiében van a cipő? (Kinek a szekrényében?). Kiére tesz virágot? (Kinek az asztalára?). Melyikben vannak svéd diákok? (Melyik csoportban?). 80.) Írja be a mondatokba a megfelelő birtokos névmást! Ez a barna táska _. (én) Ez a barna táska az enyém. Az a fénykép _. (ők) A kék ruha _. (te) Az angol-magyar szótár _. (mi) Ez a szép óra _. (ő) A magnetofon _. (ti) Az a kerékpár _. (én) 41

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1.

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Megoldókulcs a munkafüzethez Answer key to the exercise book Lösungsschlüssel zum Arbeitsbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 2. fejezet 1. 1.

Részletesebben

Megoldókulcs. 1. fejezet

Megoldókulcs. 1. fejezet Megoldókulcs 1. fejezet 1. FEJEZET: TÖRZSANYAG 5. b) Mély hangrendű szavak: autó, ágy, busz, gyufa, ház, joghurt, lámpa, lyuk, nyolc, olaj, óra, saláta, tyúk, uborka, újság, váza Vegyes hangrendű szavak:

Részletesebben

MagyarOK A2+ A munkafüzet megoldókulcsa / Answer key to the exercise book. Szita Szilvia - Pelcz Katalin. MagyarOK A2+

MagyarOK A2+ A munkafüzet megoldókulcsa / Answer key to the exercise book. Szita Szilvia - Pelcz Katalin. MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin MagyarOK A2+ A munkafüzet megoldókulcsa Answer key to the exercise book Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu 1 1. FEJEZET 1. -ban/-ben: egy középiskolában, egy virágboltban,

Részletesebben

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK 4. fejezet NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK Időhatározók: Mikor? 30 Hány órakor? Melyik napszakban? Melyik napon? 30 Időhatározók: Mettől meddig? 31 Segédigék: lehet 31 A társ- és eszközhatározó:

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1.

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Megoldókulcs a tankönyvhöz Answer key to the text book Lösungsschlüssel zum Kursbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. fejezet 12/1. A szavakat

Részletesebben

MAGYAR NYELV az alapiskola 8. osztálya számára

MAGYAR NYELV az alapiskola 8. osztálya számára A határozószók Bolgár Katalin Bukorné Danis Erzsébet MAGYAR NYELV az alapiskola 8. osztálya számára Maďarský jazyk pre 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Slovenské pedagogické nakladateľstvo

Részletesebben

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz!

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz! 1. tétel: A mondat fogalma. A mondat fajai a kifejezett tartalom és a beszélő szándéka szerint. A modalitás. A grammatikai forma és a funkció ellentmondása Mondat: a beszédnek elemi, láncszemnyi egysége.

Részletesebben

1. ISTEN HOZTA MAGYARORSZÁGON!

1. ISTEN HOZTA MAGYARORSZÁGON! 1. ISTEN HOZTA MAGYARORSZÁGON! 1. A. : - Jó napot, Balázs! - Jó napot, Zoltán! Hogy van? B.: - Jó reggelt kívánok! - Jó reggel kívánok! Szép napunk van ma! C.: - Sziasztok! Minden oké? - Szia! Igen, minden

Részletesebben

Lépj előre! Turun yliopisto Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Unkarin kieli ja kulttuuri 2013 ISBN 978 951 29 56 39 5

Lépj előre! Turun yliopisto Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Unkarin kieli ja kulttuuri 2013 ISBN 978 951 29 56 39 5 Lépj előre! játékos magyar nyelvi gyakorlatok - unkarin kielipelejä Toimittanut/Szerkesztette: Judit Varga Laatineet/Készítették: Judit Varga, Lilla Bacsa Turun yliopisto Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen

Részletesebben

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK 4. fejezet NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK A múlt idő 60 Idézett kérdések 70 Válaszok és más idézett mondatok 72 Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék a fejezetben 72 Vonzatos igék:

Részletesebben

fejezet A VÁROSBAN Hasznos kifejezések és mondatok 4

fejezet A VÁROSBAN Hasznos kifejezések és mondatok 4 Hasznos kifejezések és mondatok 4 4. fejezet A VÁROSBAN Hány óra van? Milyen nap van ma? Nyolc óra van. Hétfő van. Helyek a városban iskola, gyógyszertár, pályaudvar Közlekedési eszközök autó, busz, villamos

Részletesebben

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ).

A határozók. I. Fogalma A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). A határozók A cselekvés különböző körülményeit határozzák meg (helyét, okát, idejét, célját, módját, eszközét ). határozó (hullámos vonallal húzzuk alá) H (nagy H betű) III. Jellemzői 1.) Kifejezőeszközei

Részletesebben

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam

Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam Nyelvtani magyarázatok Károli Gáspár Református Egyetem Intenzív nyelvtanfolyam I. 2 SZERKESZTİK: Wakai Szeidzsi Somodi Júlia Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék 2006. január Lektorálta: Jordán

Részletesebben

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典 Előszó A szótárban az ELO Japán nyelv kezdőknek könyvében található szavakat gyűjtöttem össze annak érdekében, hogy a kanjikkal együtt lehessen őket megtanulni. Ha valaki nem ismeri a kanjikat, ez elsőre

Részletesebben

Szeretnék valami lenni. Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról...

Szeretnék valami lenni. Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról... Hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról... Szerkesztőbizottság: Breitner Péter Gurály Zoltán Győri Péter Kártyás Irén Mezei György Pelle József Virág Tamás Szerkesztette: Fehér Boróka

Részletesebben

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. M O L N Á R B E R T A L A N ALAPOZÓ TANFOLYAM teljesen kezdők és újrakezdők számára LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. Alapozó tanfolyamunk - amelynek jegyzetét éppen olvasod - segítségével elsajátíthatod

Részletesebben

Szita Szilvia & Szabó Eszter. Bariton János. szinkronszínész. mininovella

Szita Szilvia & Szabó Eszter. Bariton János. szinkronszínész. mininovella Szita Szilvia & Szabó Eszter Bariton János szinkronszínész 1 mininovella 1 2 3 4 5 6 Bariton János ötvenöt éves, magas, barna hajú, barna szemű, szimpatikus férfi. Elegáns ruhát és negyvenötös cipőt hord.

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

Bezzeg az én időmben

Bezzeg az én időmben Fehér Klára Bezzeg az én időmben REGÉNY TARTALOM 1. FEJEZET Dicstelen bemutatkozás 2. FEJEZET A térkép 3. FEJEZET Hazudtam egy Lacit 4. FEJEZET Összes titkom papírzacskóban 5. FEJEZET Igazi filmszerep

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak

Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány

Részletesebben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben

A HATÁROZÓK. Alakja, kifejezıeszközei: gyönyörködik valamiben, bízik valamiben A HATÁROZÓK I. Elméleti segédanyag AZ ASZEMANTIKUS HATÁROZÓI VONZATOK Nem pontosan körülhatárolható jelentéső (aszemantikus) vonzatok, amelyek nem sorolhatók be a határozók egyik szemantikai csoportjába

Részletesebben

ESZPERANTO IRASBELI VIZSGA

ESZPERANTO IRASBELI VIZSGA ~NEMZETKÖZINYELV~ ~NEMZETKÖZINYELV~ DR. SALGA ATTILA, ESZPERANTO,, IRASBELI VIZSGA ALAP-, KÖZÉP- ÉS FELSŐ FOKON (ORIGÓ VIZSGARENDSZER) DEBRECEN 2014 ~NEMZETKÖZINYELV~ ~NEMZETKÖZINYELV~ A jó teljesítmény

Részletesebben

Benzinkút és akasztófák

Benzinkút és akasztófák Vathy Zsuzsa Benzinkút és akasztófák Van egy ház a Balaton mellett, ahova akkor megy el az ember, ha azt szeretné. hogy senki ne tudja, hol van, ahol nem nézi meg az e-mailjeit, nem figyelmeztetik, hánykor

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK?

HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? HOGYAN LEGYÜNK KÍVÁNCSIAK? Munkafüzet diákoknak a A médiaismeret tantárgy alkalmazása a hátrányos helyzetû diákok képességfejlesztésében címû pedagógus-továbbképzési programjához Budapest, 2008 A MANUSH

Részletesebben

Kiss Ferenc Levelek Uszty-Ilimszkből

Kiss Ferenc Levelek Uszty-Ilimszkből Kiss Ferenc Levelek Uszty-Ilimszkből A dokumentum teljes szövegének tulajdonjogával a szerző, Kiss Ferenc rendelkezik. A dokumentum tartalmának egyes mondatai, azok szóbeli vagy írásbeli idézése, csak

Részletesebben

ESZIRAT. 2006. január. AlpeSÍ utazás. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat. Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán

ESZIRAT. 2006. január. AlpeSÍ utazás. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat. Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán ESZIRAT 2006. január Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat AlpeSÍ utazás Szedmák Tímea és Szedmák Péter az arnoldsteini pályán Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán Januári számunkban

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

Pornó I. hetero...,soft...,hard...

Pornó I. hetero...,soft...,hard... Havas Henrik Prűdek legyünk, vagy...? Pornó I. hetero...,soft...,hard... ELŐSZÓ Gyakran az egyik riportkönyv kínálja a következő témát. Amikor a Lipótmezőn a pszichiátria világáról gyűjtöttem anyagot olyan

Részletesebben

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK

Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK MAGYAR NYELV Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK Učebnica pre III. ročník gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škől TERRA vydavateľstvo, s. r. o.

Részletesebben