Kissné Faragó Ildikó. Budapest, február 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kissné Faragó Ildikó. Budapest, 2003. február 10."

Átírás

1 Előszó A Nyelvtani gyakorlatok gyűjteménye az intézet néhai tanárának, Székely József munkájának az átdolgozása. A könyv felújítását és újbóli megjelentetését az indokolja, hogy a magas óraszámban magyar nyelvet tanuló diákok számára szükségessé vált egy olyan feladatgyűjtemény, amely lehetőséget nyújt a különböző nyelvtani anyagrészek tudatosítására, gyakorlására, ismétlésére. Az anyag összeállítása a BBI egyetemi előkészítő tanszékén használt tankönyvek nyelvtani anyagrészeinek a sorrendjét követi. Az attól való eltéréseket a gyűjtemény összefoglaló jellege indokolja. (Például: a birtoklásra, birtokviszonyra vonatkozó valamennyi nyelvi kifejezőeszközzel egyetlen fejezet foglalkozik, noha a tankönyvek többsége ezeket a részeket különböző helyeken esetenként nem egymást követően tárgyalja. ) Olyan feladatok is találhatók a könyvben, amelyek egyéb alapkönyvekben rendszertelenül, vagy egyáltalán nem szerepelnek. (Például: az írásjelek használatára, a szótagolásra, az elválasztásra vonatkozó gyakorlatok.) Bizonyos feladatok (például: a tollbamondási szövegek, a mondat-transzformációk, a mondatelemzések, a kiegészítések) már magasabb nyelvi tudásszintet feltételeznek. Ezeknek az összeállításánál igyekeztem különböző nehézségi fokú szövegeket válogatni, valamint figyelembe venni az előkészítő tanfolyam jelenlegi szakirányainak a köznyelvitől eltérő lexikáját. A tollbamondási szövegek kisebb része már a nyelvtanulás korai szakaszában használható, más részük pedig célirányos szöveg: a nehéz helyesírású nyelvtani részek (például: a tárgyas ragozású igék, a felszólító módú igealakok) gyakorlására. A könyv az eredetihez képest néhány nyelvi játékot tartalmazó gyakorlattal is bővült. A második rész tartalmazza az összes feladat megoldását. Azoknál a gyakorlatoknál, ahol csak egy megoldás lehetséges, semmilyen jel nem szerepel. Ahol minimum két megoldás van, ott ~ jelzi a több megoldási lehetőséget (például: a közelre és távolra mutató névmások esetében). 1

2 Vannak gyakorlatok, amelyeknél több, de mennyiségileg behatárolható értelmes megoldás lehetséges (a névutók vagy az igekötős igék esetében): ezt a mutatja. A (például) jelzés olyan gyakorlatokra vonatkozik, ahol a hallgatónak valójában önállóan kell mondatokat alkotnia. Ilyenkor a példák segítő jellegűek, egy lehetséges megoldást adnak. A feladatok megoldási kulcsának megadásával az volt a célom, hogy a hallgatók tanári segítség nélkül is használhassák a gyűjteményt, és olyanok számára is hasznos legyen, akik a már meglévő nyelvtani ismereteiket szeretnék rendszerezni, megerősíteni. Az átdolgozásnál Székely József könyvén kívül segédanyagként felhasználtam a BBI-ben készült feladatlapokat, illetve Szabó Kálmán: Helyesírási szöveggyűjtemény (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994.) című munkáját. A könyv minden használójának hasznos időtöltést és eredményes munkát kívánok. Kissné Faragó Ildikó Budapest, február 10. 2

3 Nominális mondat Főnév, melléknév, mutató névmás (egyes szám többes szám; állító és tagadó alak) Nem ~ hanem Az is kötőszó, a sem tagadószó 1.) Tegye többes számba a mondatokat! Az épület magas. Az épületek magasak. A tábla fekete.. A térkép új.. A szoba világos.. A lámpa fehér.. A virág szép.. A lecke könnyű.. Az asztal hosszú.. Az ajtó alacsony.. 2.) Tegye egyes számba a mondatokat! A ceruzák rövidek. A ceruza rövid. A városok nagyok.. A tantermek szélesek.. Az autók modernek.. A tollak rosszak.. A poharak kicsik.. A könyvek régiek.. 3

4 A diákok külföldiek. Az ablakok szélesek.. 3.) Tegye többes számba a mondatokat! Ez bútor. Ezek bútorok. Ez kréta.. Ez ablak.. Ez ágy.. Az toll.. Az füzet.. Az szék.. 4.) Bővítse a 3. gyakorlat állítmányait melléknévi jelzővel! Ez bútor. Ez új bútor. Ezek bútorok. Ezek szép bútorok. 5.) Tagadja az állítmányokat! Az épület új. Az épület nem új. A fal vastag.. Az utca hosszú.. A táskák barnák.. A kréták hosszúak.. Ez ceruza.. Ezek tollak.. Az tanterem.. Azok szobák.. 4

5 6.) Tagadja az állítmányt, azután folytassa a mondatot a hanem kötőszóval! Az utca rövid. Az utca nem rövid, hanem hosszú. A város nagy.. A táska régi.. A bútorok világosak.. A térképek újak.. Ez könyv.. Ezek kréták.. Az régi épület.. Azok magas házak.. 7.) Használja az is kötőszót és a sem tagadószót! A könyv új. A füzet _ új. A füzet is új. A könyv nem új. A füzet _ új. A füzet sem új. A lecke könnyű. Az olvasmány _ könnyű. A lecke nem könnyű. Az olvasmány _ könnyű. A tábla fekete. A táska _ fekete. A tábla nem fekete. A táska _ fekete. A tanterem világos. A szoba _ világos. A tanterem nem világos. A szoba _ világos. Az ablakok szélesek. Az ajtók _ szélesek. Az ablakok nem szélesek. Az ajtók _ szélesek. A ceruzák hosszúak. A kréták _ hosszúak. A ceruzák nem hosszúak. A kréták _ hosszúak. Az asztalok barnák. A székek _ barnák. 5

6 Az asztalok nem barnák. A székek _ barnák. 8.) Bővítse az alanyt ez; az; ezek; azok mutató névmási jelzővel! A város szép. Ez a város szép. A folyó széles.. A híd régi.. Az épület magas.. A bútorok modernek.. A szobák tiszták.. Az autóbuszok gyorsak.. A kis hajó régi.. A fiatal lány külföldi.. A régi autók lassúak.. 9.) Kérdezzen a mutató névmási jelzőre! Ez a szoba sötét. Melyik szoba sötét? Azok az épületek alacsonyak. Mely épületek alacsonyak? Ez a toll rossz.. Azok a házak régiek.. Az a szoba tiszta.. Ezek a székek barnák.. Ez a szekrény magas.. Azok a füzetek vékonyak.. Az a híd új.. Ezek a gyakorlatok nehezek.. 6

7 10.) Alakítsa át a mondatokat! Ez a magas épület modern. Ez a modern épület magas. magas. Azok a gyors autóbuszok modernek.. Ez a barna vonalzó rövid.. Az a széles utca hosszú.. Ezek a külföldi diákok fiatalok.. Az az alacsony ház régi.. Ez az új lámpa fehér.. Azok a piros virágok szépek.. Ezek a szép hidak újak. 11.) Feleljen a kérdésekre! Alakítsa át az egyszerű mondatokat összetett mondatokká! Melyik autó gyors? Ez az autó gyors. Az az autó gyors, amelyik új. Melyik épület magas?. Melyik folyó széles? Melyik ruha szép?. Melyik vonalzó hosszú?. Melyik szekrény fehér?. Melyik szoba sötét?. 7

8 Melyik lámpa régi?. Melyik szék kicsi?. Melyik könyv vastag?. Melyik kréta piros?. 12.) Folytassa a mondatokat! A régi táska nem barna. A régi táska nem barna, hanem fekete. A fiú nem magyar,. Ez a tanár nem öreg,. Az új kép nem szép,. A régi toll nem jó,. A virágok nem sárgák,. Ezek a szivacsok nem piszkosak,. Azok a lámpák nem régiek,. Ezek az új leckék nem nehezek,. 8

9 Személyes névmások A van ige ~ Nincs, sincs Tő- és sorszámnevek ~ Helyhatározószók 13.) Írja be a megfelelő személyes névmást! _ jó mérnök. Ő jó mérnök. _ külföldi diákok vagyunk. _ vietnami diák vagyok. _ szép lány. _ fiatal mérnökök vagytok. _ orosz fiú vagy. _ magyar orvosok. 14.) Írja be a van ige megfelelő jelen idejű alakját! Ti magyar gyerekek _. Ti magyar gyerekek vagytok. Te csinos lány _. Ők budapesti orvosok _. Én szorgalmas diák _. Mi jó emberek _. Ön magyar tanár _. Ti külföldiek _. Önök külföldiek _. 9

10 15.) Tagadja az aláhúzott mondatrészeket! Mi tanárok vagyunk. Mi nem vagyunk tanárok. A szobák piszkosak.. Ő orvos.. Ti magyarok vagytok.. Mi mérnökök vagyunk.. Te szorgalmas diák vagy.. Önök budapestiek.. Én magyar tanár vagyok.. Ez a szoba sötét.. Azok az ajtók magasak.. 16.) Bővítse a mondatokat! Használja a zárójelben levő számneveket! A szobák kicsik. (három) A három szoba kicsi. Ezek a fekete ceruzák hosszúak. (kettő) Ez a két fekete ceruza hosszú. A fényképek régiek. (három). Az új leckék nehezek. (kettő). A nagy asztalok újak. (négy). Azok az új autóbuszok gyorsak. (öt). Ezek a fiúk külföldiek. (négy). Azok a füzetek tiszták. (sok). 10

11 17.) Használja a zárójelben levő számnevet az aláhúzott mondatrészek helyett! Ez a lecke könnyű. (harmadik) A harmadik lecke könnyű. Az új ház magas. (negyedik). A világos tanterem kicsi. (első). Ez a gyakorlat nem nehéz. (ötödik). A fehér ajtó új. (második). Az a szoba nagy. (első). Ez a csoport szorgalmas. (második). 18.) Szerkesszen mondatokat a megadott szavakból! Külföldi, a, lány, ez, három, csinos Ez a három csinos lány külföldi. azok, diákok, szorgalmas, a, mongolok. első, te, külföldi, vagy, az, diák. két, ez, hosszú, ceruza, a, fekete. vagyunk, nem, mi, magyarok. a, nehéz, lecke, nem, második. ti, vagytok, nem, szorgalmasak. sok, ez, külföldi, a diák, új. fekete, azok, régiek, a, táskák. 19.) Írja be a megfelelő helyhatározót! (itt; ott; bent; kint; fent; lent) A képek _ vannak. A képek fent vannak. Mi is _ vagyunk. A kutya _ van. A fiúk _ vannak. 11

12 A posta _ van. Ti nem vagytok _. Te nem vagy _. 20.) Tagadja az aláhúzott mondatrészeket! A tanárnő itt van. A tanárnő nincs itt. A régi képek fent vannak. Nem a régi képek vannak fent. A rádió itt van.. A lányok ott vannak.. A fiú bent van.. A tantermek lent vannak.. A tükör fent van.. Az új cipők lent vannak.. A régi padok kint vannak.. A kényelmes szék itt van.. 21.) Alakítsa át a mondatokat! Használja a sincs, sincsenek alakokat! A füzet nincs itt. (könyv) A könyv sincs itt. A régi diákok nincsenek ott. (új diákok). A televízió nincs lent. (rádió). A diákok nincsenek kint. (tanár). A gyerek nincs bent. (lányok). Az a doboz nincs lent. (az a táska). Az az új ruha nincs itt. (azok az új cipők). 12

13 22.) Feleljen a kérdésekre! Milyen diákok vannak itt? Külföldi diákok vannak itt. Kik vannak itt?. Mi van ott?. Milyen fényképek vannak fent?. Melyik lámpa van lent?. Melyik asztal van bent?. Hány diák van itt?. Hányadik csoport van kint?. 23.) Írja a sem; sincs; sincsenek szavakat a mondatokba! Ti nem vagytok külföldiek. Én _ vagyok külföldi. Én sem vagyok külföldi. A konyha nincs lent. A fürdőszoba _ lent. A fürdőszoba sincs lent. Én nem vagyok magyar. Ő _ magyar. Itt nincsenek könyvek. Ott _ könyvek. A rádió nem új. A televízió _ új. A tanár nincs bent. A tanárnő _ bent. A székek nincsenek kint. A pad _ kint. Mi nem vagyunk magyarok. Te magyar. 24.) Tagadja az aláhúzott mondatrészeket! A tükör itt van. A tükör nincs itt. A tükrök itt vannak. A tükrök nem itt vannak. 13

14 A gyerek kint van.. A gyerekek kint vannak.. A tiszta pohár bent van.. A tiszta poharak bent vannak.. Az új cipő ott van.. Az új cipők ott vannak.. A táska lent van.. A táskák lent vannak.. Jelen idő (alanyi ragozás) A hol? kérdésre felelő helyhatározó. A helyhatározói mellékmondat (hol? kérdésre felelő) A helyhatározóhoz kapcsolódó jelzői mellékmondat 25.) Írja be a megfelelő jelen idejű igei személyragokat! Ők nem fut..... Ők nem futnak. A gyerekek kint sétál.... Ti is indul.... Mi nem siet.... Én sem marad... ott. A tanár beszélget.... Te lent áll

15 26.) Egészítse ki a mondatokat a jön vagy a megy ige megfelelő alakjával! Te nem _ (jön). Te nem jössz. A fiúk ott (megy). Ti sem _ (megy). Én is (jön). Ki még? (jön) Ő már lent (megy). Mi is (megy). A lányok még nem (jön)? Ti is (jön)? 27.) Mondja a mondatokat egyes szám 2. személyű állítmánnyal! Mi nézünk. Te nézel. Ők olvasnak.. Én keresek.. Ti vesztek.. Mi hozunk.. Ön visz.. Ő tesz.. 28.) Válassza ki az igét, és megfelelő alakban helyezze a mondatokba! Ez a gyerek nem. Mi is. Te nem. A beteg diák. Ők már. A munkások. alszik dolgozik fekszik játszik lakik találkozik 15

16 Önök hol? utazik. 29.) Egészítse ki a mondatokat névutóval! Kérdezzen a helyhatározóra! Az autóbusz az intézet _ áll. Az autóbusz az intézet előtt áll. Hol (mi előtt) áll az autóbusz? A füzet a könyv _ van..? A tanár a diákok _ sétál..? Az autó a posta _ halad..? Az épület _ futnak a gyerekek..? A lámpa az asztal _ van..? A tér _ magas épületek állnak..? 30.) Írja be a helyhatározóragokat! A külföldi diákok az intézet.... tanulnak. intézetben A könyv az ágy... van. ágyon A tanárnő az asztal... ül. asztalnál A tanterem az első emelet... van. Mi az áruház... vásárolunk. A gyerekek a park... játszanak. Az út... sok autó halad. 16

17 Ali a tábla... áll. Az orvos a megálló... vár. A toll a könyv... van. Az a füzet nincs a táska ) Bővítse a helyhatározókat mutató névmási jelzővel! Mi a szobában tanulunk. Mi ebben a szobában tanulunk. A lányok a kirakat előtt állnak. A lányok az előtt a kirakat előtt állnak. A kréta az asztalon van.. A pénztárnál fizetünk.. A szótár a táskában van.. A diákok a padokon ülnek.. A ruhák a szekrényben vannak.. Az ablak mellett állok.. A fiúk a tanterem előtt beszélgetnek.. A fák között gyerekek futnak.. A ház mögött van a sportpálya.. Az épületek körül autók állnak.. 32.) Írja be a hiányzó végződéseket! Mellett... ülök a tanteremben. (ő) Mellette ülök a tanteremben. Előtt... már nincs szabad hely. (ti) Fölött... ég a lámpa. (ő) A folyó alatt... van. (mi) Között... sétál a tanárnő (ők) Mögött... Iván halad. (én) 17

18 Egy lengyel fiú megy mellett.... (te). 33.) Alkosson párhuzamos mondatpárokat személyes névmás és névutó felhasználásával! Viktor előttem ül a tanteremben. Viktor mögött ülök a tanteremben. Éva mögöttem megy. Éva mögött megyek. 34.) Egészítse ki a mondatokat a személyes névmás ban; -ben; vagy nál; nél ragos alakjával! A vonalzó nincs. (ő) A vonalzó nincs nála. Péter lakik. (mi) A szótár van. (ők) A táska üres. A könyv nincs. (ő) A hiba van. (mi) ülünk a szobában. (ti) maradunk. (te) 35.) Transzformálja az egyszerű mondatokat összetett mondatokká! A könyv az asztalon van. A füzet (is) az asztalon van A könyv ott van, ahol a füzet. Ebben a szobában lakom. János (is) ebben a szobában lakik. Abban a szobában lakom, amelyikben János. Annál a megállónál várok. Az a megálló az üzlet előtt van. Annál a megállónál várok, amelyik az üzlet előtt van. 18

19 A toll az asztalon van. A vonalzó (is) az asztalon van. A szótár a táskában van. A füzet (is) a táskában van. Abban az áruházban vásárolunk. Ő (is) abban az áruházban vásárol. Annál a táblánál állok. Az a tábla a falon van. Ezen a széken ülök. Ez a szék az asztal mögött van. Az előtt az épület előtt áll a busz. Az előtt az épület előtt áll a villamos. A mögött a ház mögött játszanak a gyerekek. A mögött a ház mögött egy kis park van. A mellett a fiú mellett ülök. Az a fiú az első csoportban tanul. 36.) Fejezze be a mondatokat! Annál a kijáratnál találkozunk,. Annál a kijáratnál találkozunk, amelyik a büfé mellett van. Abban a házban lakunk,. Azon a téren játszanak a gyerekek,. Annál az épületnél álltok,. A fölött az asztal fölött van a lámpa,. Az előtt a ház előtt áll meg a taxi,. A mögött az épület mögött van a posta,. Azokban a szekrényekben vannak a ruhák,. Azok között a könyvek között vannak a füzetek,. 19

20 37.) Feleljen a kérdésekre előbb egyszerű, azután összetett mondattal! Hol van a gyümölcs? A gyümölcs az asztalon van. A gyümölcs ott van, ahol a kenyér. Melyik pénztárnál fizetünk? Az első pénztárnál fizetünk. Annál a pénztárnál fizetünk, amelyik a bejáratnál van. Hol megy a villamos?. Hol tanulnak a diákok?. Hol vár Erika?. Melyik üzletben vásárolunk?. Melyik padon ülsz?. Melyik ablaknál állnak a lányok?. Melyik lámpa alatt van a rádió?. Melyik épület előtt áll egy kék autó?. Melyik ház mögött várnak a fiúk?. Mely tollak között van a ceruza?. 20

21 A tárgy 38.) Írja be a tárgyragot a mondatokba! Az apa újság... olvas. Az apa újságot olvas. A tanár egy diák... keres. Vera gyümölcs... vásárol. A fiúk film... néznek. Egy lány levél... ír. A gyerek táska... visz. A postás egy csomag... hoz. A szobában rádió... hallgattok. 39.) Tegye a tárgyakat többes számba! A fiú tollat keres. A fiú tollakat keres. A diák rajzot készít.. A mérnök fényképet néz.. A tanárok egy diákot várnak.. Az üzletben vonalzót vásárolsz.. A fiúk egy régi autót látnak az utcán.. Egy üres padot keresünk.. A gyerekek házat rajzolnak.. 21

22 40.) Egészítse ki tárggyal a mondatokat! A diákok néznek. A diákok televíziót néznek. Viktor tanul. Az áruházban vásárolok. Mi még kevés tudunk. A gyerekek isznak. Te hány kapsz? Éva ír? Ti magyar _ vártok. 41.) Helyezze mondatokba a megadott szó tárgyragos alakját! Erika _ vásárol. (tükör) Erika tükröt vásárol. A diákok üres keresnek. (tanterem) A gyerek rajzol. (ló) Érdekes nézünk. (szobor) A ló eszik. (fű) Kérek egy kis. (cukor) A lányok magyar tanulnak. (szó; többes szám) A teremben láttok. (férfi; többes szám) 22

23 42.) Kérdezzen a tárgy jelzőjére! Feleljen a kérdésekre! A lányok érdekes filmet néznek. Milyet néznek a lányok? Érdekeset. Két tollat veszel. Hányat veszel? Kettőt. Hosszú levelet írok.. Piros tollat keresel.. Színes fényképeket nézünk.. Magyar újságokat vesznek.. Három csomagot hoz a postás.. Ali két vonalzót vásárol.. Sok üres autóbuszt látsz.. A hova? kérdésre felelő helyhatározó A helyhatározói mellékmondat (hova? kérdésre felelő) A helyhatározóhoz kapcsolódó jelzői mellékmondat 43.) Írja be a helyhatározóragokat a mondatba! A gyerekek a park... mennek. parkba Könyveket teszek a polc.... polcra A tanárnő az ablak... lép. ablakhoz 23

24 A lányok az áruház... indulnak. Az orvos a szék... ül. Erika a tükör... lép. Virágot teszünk az asztal.... Mária a tanárnő... siet. 44.) Tegye a helyhatározókat többes számba! A diákok a tanterembe mennek.. A lányok a padra ülnek.. A gyerekek az iskolába mennek.. A szekrényhez lépünk.. A fiúk a sportpályára indulnak.. Az ablakhoz álltok.. 45.) Helyezze a névutókat a mondatokba! (alá, elé, felé, fölé, közé, mellé, mögé) A rádió _ tesz egy képet. A rádió fölé tesz egy képet. Az autó az épület _ érkezik. Az asztal _ húzok egy széket. A villamos a múzeum _ halad. Az ágy _ teszel egy dobozt. Péter két lány _ ül. A ház _ áll az autó. Az íróasztal _ teszek egy lámpát. 46.) Kérdezzen a 45. gyakorlat helyhatározóira! A rádió fölé tesz egy képet. Hová (mi fölé) tesz egy képet? 24

25 47.) Alkosson mondat-párokat a megfelelő helyhatározói névutók felhasználásával! Az ajtó előtt állok. Az ajtó elé lépek. A könyv mellett van egy füzet. A könyv mellé teszek egy füzetet. 48.) Bővítse mutató névmási jelzővel a helyhatározókat! A fiú a pénztárhoz siet. A fiú ahhoz a pénztárhoz siet. A ház elé áll a taxi. Ez elé a ház elé áll a taxi. A diák a táblára ír.. A gyerekek az iskolába mennek.. A megállóhoz sietünk.. Az orvos a beteghez indul.. A lányok a padokra ülnek.. Iván az autó mögé lép.. Az alak elé teszek egy széket.. A tanár a diákok közé ül.. A polcok fölé nem teszünk képet.. 49.) Fejezze be a mondatokat! Nem arra a polcra teszek virágot, hanem _. erre Nem ez elé a ház elé áll a kocsi, hanem _. az elé 25

26 Nem ebbe az áruházba megyek, hanem. Nem arra a falra teszek képet, hanem. Nem ahhoz az ablakhoz lépsz, hanem. Nem ezekre a székekre ülünk, hanem. Nem az alá a lámpa alá teszünk asztalt, hanem. Nem azok közé a fiúk közé ülök, hanem. 50.) Egészítse ki a mondatokat a személyes névmás ra; -re vagy hoz; -hez; -höz ragos alakjával! Péter vár _. (én) Péter rám vár. Az orvos _ jön. (mi) Az orvos hozzánk jön. A mérnök _ néz. (te) A lány _ mosolyog. (ti) A tanár _ vár. (mi) A gyerek _ nevet. (ők) A postás _ (jön) (ő) Viet _ siet. (én) A nővér _ lép. (ti) A fiú _ indul. (ők) 51.) Transzformálja az egyszerű mondatokat összetett mondatokká! Az üzletbe megyek. Te (is) az üzletbe mész. Oda megyek, ahova te. Ebbe a szekrénybe teszek könyveket. Ebben a szekrényben füzetek (is) vannak. Abba a szekrénybe teszek könyveket, amelyikben füzetek (is) vannak. A tanterembe indulunk. Ti (is) a tanterembe indultok. A táblához lépek. Ő (is) a táblához lép. 26

27 A polcra teszek virágot. A polcon már van virág. Abba a szobába megyek. Abban a szobában egy amerikai fiú lakik. Arra a villamosra várok. Az a villamos a múzeum előtt jön. Ahhoz az orvoshoz sietsz. Az az orvos az intézetben is rendel. Ennél a pénztárnál fizetünk. Ez előtt a pénztár előtt két vevő áll. Azokhoz a fiúkhoz megyek. A tanár is azokhoz a fiúkhoz megy. Ez elé a ház elé jön a taxi. Ebben a házban lakik Péter. A mögé az épület mögé áll a piros autó. A mögött az épület mögött már vannak autók. Ezek közé a fiúk közé ül a tanár. Ezek a fiúk a harmadik csoportban tanulnak. 52.) Írja be a rámutatószót és a kötőszót a mondatokba! _ teszek egy könyvet, _ a füzet van. Oda ahol _ villamosra várunk, _ ti. Arra amelyikre _ megyek, _ ti. _ lépek, _ a gyerek áll. _ indul, várnak rá. _ a térre megy, _ a gyerekek játszanak. _ az orvoshoz megyek, _ a másik beteg is megy. _ a táskába teszel egy könyvet, _ a füzetek vannak. 27

28 _ a fiúkhoz megyünk, _ a műegyetemen tanulnak. _ a falra teszek egy képet, _ a lámpa van. 53.) Folytassa a mondatokat! Oda viszek krétát, Oda viszek krétát, ahol a diákok tanulnak. Ahhoz a megállóhoz sietek, Ahhoz a megállóhoz sietek, amelyik a templom előtt van. Oda megyünk,. Oda indulsz,. Oda lép,. Ahhoz a fiúhoz jönnek külföldiek,. Arra a székre ülök,. Abba múzeumba megyünk,. Ahhoz az ablakhoz lépsz,. Abba a gyógyszertárba megyek, Azokra a padokra nem ülünk,. Azokba a szekrényekbe tesztek ruhákat,. 54.) Feleljen a kérdésekre előbb egyszerű, azután összetett mondatokkal! Hová indul? Az áruházba indul. Oda indul, ahol ruhát vásárol. Melyik polcra tesz órát? Erre a polcra tesz órát. Arra a polcra tesz órát, amelyik az ágy fölött van. Hová mentek?. Hová teszel egy képet? Kihez indul a beteg?. 28

29 Melyik ágyra fekszel?. Melyik autóbuszra várunk?. Melyik szobába lép Éva?. Melyik pénztárhoz megy a vevő?. Melyik ház elé érkezik az autó?. Melyik pályaudvar felé halad a villamos?. Mely diákok közé ül a tanár?. A honnan? kérdésre felelő helyhatározó A helyhatározói mellékmondat (honnan? kérdésre felelő) A helyhatározóhoz kapcsolódó jelzői mellékmondat 55.) Írja be a határozóragokat! A lányok az üzlet... virágot hoznak. ületből Az autóbusz a tér... indul. térről A beteg az orvos... jön. orvostól A fiú a bolt... cigarettát hoz. 29

30 János a repülőtér... jön. Az autóbuszok az intézet... indulnak. Mária a posta... jön. A turista külföld... érkezik. A gyerekek az iskola... jönnek. 56.) Tegye a helyhatározókat többes számba! A fiúk az egyetemről jönnek. A fiúk az egyetemekről jönnek. A vonatok a pályaudvarról indulnak.. A dobozból veszünk cigarettát.. A szobából székeket hoztok.. Az új épülettől nincs messze a posta.. A gyerekek a háztól futnak.. A kocsik a hídról jönnek.. 57.) Alkosson mondatokat a honnan? és hová? kérdésekre felelő helyhatározókkal! A szobából a tanterembe indulok. A pályaudvarról az egyetemre megy. A földszintről az első emeletre megyek. 58.) Írja be a névutókat a mondatokba! (alól, elől, felől, közül, mellől, mögül) Az intézet _ indul a busz. Az intézet mellől indul a busz. A füzetek _ veszek egy könyvet. Az épület _ indul az autó. A kocsi a pályaudvar _ jön. 30

31 Az ablak _ hozok egy széket. A taxi a pályaudvar _ indul. A ceruzák _ kérek egy pirosat. 59.) Bővítse a határozókat mutató névmási jelzővel! Egy pár cipőt kérek az eladótól. Egy pár cipőt kérek ettől az eladótól. Az épület elől indul az autó. Ez elől az épület elől indul az autó. A lányok az áruházból jönnek.. A diákok a leckéről beszélgetnek.. A tanártól kapok egy magyar könyvet.. A hegyről látunk egy folyót.. Cigarettát kérsz a fiútól.. Érdekes filmről olvasunk.. A szobákból székeket hoznak.. A teherautó a megálló felől jön.. Az asztal mellől hozok egy széket.. A házak elől nem indul autóbusz.. 60.) Alakítsa át a mondatokat a nem ~ hanem felhasználásával! Ebből a dobozból veszek egy cigarettát. Nem ebből a dobozból veszek egy cigarettát, hanem abból. E mellől a ház mellől indul a taxi. Nem e mellől a ház mellől indul a taxi, hanem a mellől. Erről a könyvről beszélgettek.. A gyerekek arról a térről jönnek.. A tanár abból a tanteremből jön.. Ettől az eladótól kérek egy tollat.. 31

32 Abból a szobából jön a zaj.. Azokról a polcokról teszünk egy könyvet az asztalra. Az autó az elől az üzlet elől indul.. A mögül az épület mögül látszik a hegy.. Ezek közül a fiúk közül ismerek egy német diákot. 61.) Kérdezzen és feleljen a személyes névmás ról; -ről és tól; -től ragos alakjával! Viktor kér egy pohár vizet. (én) Kitől kér Viktor egy pohár vizet? Viktor tőlem kér egy pohár vizet. A lányok beszélnek.(te) Kiről beszélnek a lányok? A lányok rólad beszélnek. Erika vásárol egy szótárt. (ő)? Újságot kérsz. (ők)? Indulunk a moziba. (ti)? Kapok egy tollat. (te)? A fiúk beszélnek. (mi)? Ebben az újságban írnak. (ő)? Mi is beszélgetünk. (ti)? 32

33 62.) Feleljen a kérdésekre! Hol dolgozik a munkás?. Hol tanulnak a diákok?. Miben van a pénz? Kinél találkoznak a fiúk? Melyik asztalon vannak a füzetek?. Hova utaznak az emberek?. Hova megy az a vonat?. Mire teszel képeket?. Kihez siet a nővér?. Melyik szekrénybe teszünk ruhákat?. Honnan érkeznek a diákok?. Honnan indul az autóbusz?. Miről ír az újság?. Kitől kapsz levelet?. 63.) Transzformálja egyszerű mondatokká az összetett mondatokat! Onnan jössz, ahonnan ő. A szobából jössz. Ő (is) a szobából jön. Attól az eladótól vásárolok, aki szép árut ad. Attól az eladótól vásárolok. Az az eladó szép árut ad. Onnan indulunk, ahol a taxi áll. Onnan jön Iván, ahova ti mentek. Onnan hozok szótárt, ahol a könyvek vannak. Abból az üzletből jövünk, amelyik a mozi mellett van. 33

34 Arról a térről indul a villamos, amelyikről az autóbusz. Attól a nővértől kapok gyógyszert, aki az ajtó előtt áll. Abból a dobozból vesz cigarettát, amelyik az asztalon van. Azoktól a lányoktól kérünk vizet, akik a második csoportban tanulnak. Az elől a ház elől indul az autó, amelyikben üzletek vannak. Azok közül a könyvek közül veszek egyet, amelyek a kirakatban vannak. 64.) Alkosson főmondatokat a megadott mellékmondatokhoz!, ahonnan te. Onnan érkezik, ahonnan te., amelyikben Ali lakik. Abból a szobából jövök, amelyikben Ali lakik., ahol a kocsik állnak., ahova a gyerekek mennek., ahonnan a taxi indul., amelyikből ti., amelyikben a ruhák vannak., amelyik előtt nincs megálló., aki a bejáratnál áll., akik külföldön tanulnak. 34

35 65.) Alakítsa át az egyszerű mondatokat összetett mondatokká a kérdések segítségével! A diákok a könyvről beszélgetnek. Melyik könyvről beszélgetnek a diákok? A diákok arról a könyvről beszélgetnek, amelyik az autókról szól. A szobából hozunk székeket.? A szigetről egy hajó indul.? Egy magyar lánytól kapok levelet.? A tanárnőtől kérek egy könyvet.? A büféből hozol kávét.? Az egyetemről jön hozzánk egy professzor.? A fa mögül egy magas házat látok.? Az épület felől jön egy autó.? A ház elől indul az autóbusz.? 66.) Fejezze be a mondatokat! Ott találkozunk, ahol., ahova, ahonnan. Oda megyünk, ahol. 35

36 , ahova., ahonnan Onnan indulunk, ahol., ahova., ahonnan. Ott várunk, ahol., ahova., ahonnan. Birtokviszony ~ A nekem van szerkezet Birtokos jelző ~ Kettős birtokviszony Az é birtokjel ~ Birtokos névmások A birtokos jelzői mellékmondat A birtokos jelzőhöz kapcsolódó jelzői mellékmondat 67.) Írja be a mondatokba a birtokos személyjeleket! Itt van a te vonalzó.... Itt van a te vonalzód. Az ő szoba... tiszta. (többes szám 3. személy) Ez az én könyv.... Hol van a ti tanár...? Ő a mi szomszéd.... Melyik tanteremben tanul a te csoport...? Az ő barát... nem utazik vidékre. (egyes szám 3. személy) Az ön fényképezőgép... az asztalon van. Az önök ismerős... az én barát

37 68.) Változtassa meg a birtokos személyét! A testvére külföldről érkezik. (én) A testvérem külföldről érkezik. A barátja az egyetemen tanul. (te). A tanárunk a folyosón jön. (ti). A családjuk egy kis városban lakik. (ő). A lakásotok nagy. (ők). Az ismerősöd televíziót vásárol. (én). A fényképem a falon van. (mi). 69.) Egészítse ki az aláhúzott szavakat a megfelelő birtokos személyjelekkel! A szobában három ágy van. (mi) A szobánkban három ágy van. Ruhát teszek a szekrénybe. (én). A vonalzó nincs az asztalon. (te). A tanár az ajtó előtt beszélget. (mi). A sportpályára megyünk. (ti). A pohárban nincs víz. (ő). A rádió az ágy mellett van. (ők). 70.) Egészítse ki a mondatokat a megfelelő szóval! Nekem van egy jó _. könyvem _ még nincs magyar barátja. Neki még nincs magyar barátja. Önnek van egy szép _. _ van egy hosszú vonalzóm. 37

38 Az intézetnek van _. _ szép tantermünk van. _ könnyű feladatotok van. A családunknak van _. 71.) Tagadja az aláhúzott mondatrészeket! Neki van egy jó órája. Neki nincs egy jó órája. Nekünk van fényképezőgépünk. Nem nekünk van fényképezőgépünk. Nekem van piros ceruzám.. Nekünk van autónk.. Nektek japán fényképezőgépetek van.. Neki van sok szabad ideje.. Neked van magyar-spanyol szótárad.. Nekik nagy lakásuk van.. 72.) Használjon több birtokra vonatkozó személyjeleket! A könyvem a táskában van. (!) A könyveim a táskában vannak. A testvéred az intézetben tanul. (!). A szoba falán képek vannak.. A tanárunk is jön a múzeumba. (!). A ruhájuk a szekrényben van. (!). A város utcáján sétálunk.. A leckétek nem nehéz. (!). 38

39 73.) Tegye egyes számba a birtokos személyjellel ellátott mondatrészeket! A tollaim a padon vannak. (!) A tollam a padon van. Péter leveleiben a tanulásról ír.. A fényképeik a falon vannak. (!). Az ismerőseid a szomszédban laknak. (!). A vonalzói hosszúak. (!). A terveitekről beszélgetünk.. A szekrényeinkbe ruhát teszünk.. 74.) Írja be a saját névmást és a hiányzó végződéseket a mondatokba! A mérnök a _ autó... megy. A mérnök a saját autóján megy. Erika a _ asztal... tesz virágot. A diákok nem a _ tanterem... tanulnak. A _ toll... sincs a padon. (te) Ez a _ szótár...?(ti) A _ könyv... vannak ebben a szekrényben. (mi) Én nem a _ füzet... írok. 75.) Feleljen a kérdésekre! Kinek a szobra áll az épület előtt?. Kinek a szülei érkeznek Budapestre?. Minek az épületébe megyünk?. Minek a hídjára mennek az autók?. Melyik üzletnek a kirakatában van szép gyümölcs?. Melyik csoportnak a munkájáról beszélgetünk?. Kiknek a dolgozataiban nincs hiba?. Kiknek a könyvei vannak a széken?. 39

40 76.) Bővítse a birtokos jelzőt mutató névmási jelzővel! A fiú testvére a barátom. Ennek a fiúnak a testvére a barátom. A szálloda éttermében ebédeltek.. Az intézet épületében tanulunk.. A gyerek játékai érdekesek.. A kollégium szobái világosak.. A mérnökök munkája fontos.. A diákok tanára nem megy színházba.. 77.) Bővítse a mondatokat második birtokos jelzővel! A szobák bútorai újak. (a kollégium) A kollégium szobáinak a bútorai újak. A diákok kirándulásán én is részt veszek. (csoportunk) A barátnő könyve nincs a polcon. (Éva) A hallgatók munkája nem könnyű. (az egyetemek) A szülők fényképe a falon van. (Iván) A tantermek ablakai szélesek. (az iskola) Az előadás témájáról vitatkozunk. (tanárunk) 40

41 78.) Szerkesszen kettős birtokos szerkezetű mondatokat! kórház orvosok munka A kórház orvosainak a munkája érdekes. a barátom apa könyvek A barátom apjának a könyvei közül kérek egyet. 79.) Feleljen a kérdésekre! Kié ez a könyv? Ez a könyv a húgomé. Kié ez a levél?. Kié ez a piros autó?. Melyik diáké ez a szótár?. Kiében van a cipő? (Kinek a szekrényében?). Kiére tesz virágot? (Kinek az asztalára?). Melyikben vannak svéd diákok? (Melyik csoportban?). 80.) Írja be a mondatokba a megfelelő birtokos névmást! Ez a barna táska _. (én) Ez a barna táska az enyém. Az a fénykép _. (ők) A kék ruha _. (te) Az angol-magyar szótár _. (mi) Ez a szép óra _. (ő) A magnetofon _. (ti) Az a kerékpár _. (én) 41

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 6

MagyarOK 1.: munkalapok 6 1. Szia! Mit csinálsz? A parkban vagyok, és újságot olvasok. Az irodában vagyok. Ideges vagyok, mert nem működik a számítógép. Egy/Az étteremben vagyok, és italt rendelek. A könyvtárban vagyok, és házi

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

Ötödik lecke. Az ingatlanközvetítőnél

Ötödik lecke. Az ingatlanközvetítőnél Ötödik lecke Az ingatlanközvetítőnél Új lakás - Jó napot kívánok! - Üdvözlöm! Tessék helyet foglalni! - Bérlakást keresek. Budán vagy a Belvárosban, de valami csöndes helyen. - Mekkorát? Egyedül kíván

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Második lecke. leszáll (ön)

Második lecke. leszáll (ön) Második lecke Barátság Bocsánat, leszáll? Nem, még maradok. Ön leszáll? Igen. De nem sürgős. Lassan halad ez a busz. Lassan. Itt mindig lassan halad. Itt mindig dugó van. Négy óra. Mindenki siet haza.

Részletesebben

Ötödik lecke. Az ingatlanközvetítőnél

Ötödik lecke. Az ingatlanközvetítőnél Ötödik lecke Az ingatlanközvetítőnél Új lakás - Jó napot kívánok! - Üdvözlöm! Tessék helyet foglalni! - Bérlakást keresek. Budán vagy a Belvárosban, de valami csöndes helyen. - Mekkorát? Ön egyedül van?

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

Tizedik lecke. szeretek levelet írni nem tudok jól írni

Tizedik lecke. szeretek levelet írni nem tudok jól írni Tizedik lecke Képeslapok Drága Lilla! Ez az első magyar levél, amit írok. Szeretek levelet írni, de magyarul az az igazság nem tudok jól írni. Naplót írok ugyan, de az nem igazi írás. Itt minden nagyon

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Tizennegyedik lecke. nálam

Tizennegyedik lecke. nálam Tizennegyedik lecke Vendégségben Péter: Szeretettel üdvözöllek benneteket nálam. A kabátokat itt hagyhatjátok az előszobában. Juszuf: Köszönjük szépen. Ezt a kis bort neked hoztuk. Le kell venni a cipőt?

Részletesebben

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE 1. Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. Sajnos vagy szerencsére? A belvárosban lakom. A földszinten lakom. Elég messze lakom a belvárostól.

Részletesebben

Második lecke. leszáll (ön)

Második lecke. leszáll (ön) Második lecke Barátság Bocsánat, leszáll? Nem, még maradok. Ön leszáll? Igen. De nem sürgős. Lassan halad ez a busz. Lassan. Itt mindig lassan halad. Itt mindig dugó van. Négy óra. Mindenki siet haza.

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Nyolcadik lecke. mindkettő = mind a. kilencvennyolc. kilencvennyolcadik lap

Nyolcadik lecke. mindkettő = mind a. kilencvennyolc. kilencvennyolcadik lap Nyolcadik lecke A turistainformációban Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Tessék parancsolni! Kérem szépen, hogyan juthatok Budapestről Esztergomba? Hát, kérem, autón, vonaton, autóbuszon és hajón. Repülőn egyelőre

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Junior nyelvvizsga. Magyar nyelv. 2. mintafeladatsor. Az elnézését kérem. Hogy tetszik lenni? Jöjjön, legyen szíves! Kérsz valamit inni? Ülj le!

Junior nyelvvizsga. Magyar nyelv. 2. mintafeladatsor. Az elnézését kérem. Hogy tetszik lenni? Jöjjön, legyen szíves! Kérsz valamit inni? Ülj le! Junior nyelvvizsga Magyar nyelv 2. mintafeladatsor Nyelvhasználat 1. Írd be az alábbi kifejezéseket a megfelelő helyre! Az elnézését kérem. Hogy tetszik lenni? Jöjjön, legyen szíves! Kérsz valamit inni?

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK 4. fejezet NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK Időhatározók: Mikor? 30 Hány órakor? Melyik napszakban? Melyik napon? 30 Időhatározók: Mettől meddig? 31 Segédigék: lehet 31 A társ- és eszközhatározó:

Részletesebben

Háztartási energia-felmérés gyerekeknek

Háztartási energia-felmérés gyerekeknek Háztartási energia-felmérés gyerekeknek Sziasztok Fiatalok! Idén először ti is segíthettek szüleiteknek az energia-felmérésben: azaz megvizsgálni azt, hogy hogyan használjátok otthon az energiát. Ha valamit

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

3:30 8:15 22:45 23.30 24.00 12.00 19:15 10:45 13:00 15:00. MagyarOK 1.: munkalapok 4. Hány óra van? Három óra harminc van. Fél négy van.

3:30 8:15 22:45 23.30 24.00 12.00 19:15 10:45 13:00 15:00. MagyarOK 1.: munkalapok 4. Hány óra van? Három óra harminc van. Fél négy van. 1. Hány óra van? munkalap/kártyák 3:30 Három óra harminc van. Fél négy van. Nyolc óra tizenöt perc van. Negyed kilenc van. 8:15 22:45 Huszonhárom óra harminc perc van. Tizenegy óra harminc perc van. Fél

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Szeretettel ajánlom ezt a nyelvkönyvsorozatot kezdő tanulóknak (felnőtteknek gyerekeknek) egyaránt. Ez az olasz nyelvkönyv

Részletesebben

Hotelben. 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját!

Hotelben. 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját! Hotelben 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját! foglalunk egy szobát / kiveszünk egy szobát egy hotelben szállunk meg = egy hotelben töltjük az éjszakát a

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig.

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Tartalom p1 Drill01 Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Drill02 A második gyakorlatban további tárgyakat

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

Tizennegyedik lecke. nálam

Tizennegyedik lecke. nálam Tizennegyedik lecke Vendégségben Péter: Szeretettel üdvözöllek benneteket nálam. A kabátokat itt hagyhatjátok az előszobában. Juszuf: Köszönjük szépen. Ezt a kis bort neked hozzuk. Le kell venni a cipőt?

Részletesebben

- 201 - Petro Lizanec - Horváth Katalin

- 201 - Petro Lizanec - Horváth Katalin - 201 - Petro Lizanec - Horváth Katalin Magyar nyelvtankönyv kezdőknek Napjainkban Kárpát-Ukrajnában megnőtt az érdeklődés a magyar nyelv iránt az orosz és az ukrán ajkú lakosság körében. Ezt egyrészt

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

TIMSS 2011. kérdőív. Field Test Version Questionnaire. 8. évfolyam

TIMSS 2011. kérdőív. Field Test Version Questionnaire. 8. évfolyam Identification Azonosító címke Label TIMSS 2011 Field Test Version School Tanulói Questionnaire kérdőív 8. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

Huszonkettedik lecke. LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak.

Huszonkettedik lecke. LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak. Huszonkettedik lecke A ruhaüzletben LILLA és GERGELY a Nagykörúton sétál. Egy bolt előtt megállnak. Gergely: Látod azokat a pulóvereket ott a kirakatban? Az a barna nagyon szép. Lilla: Szerintem a kockás

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

1. ablaka Azt mondom a szomszéd háznak az udvarra néz az.. (mutatással) Ez a szobának az (mutatással)

1. ablaka Azt mondom a szomszéd háznak az udvarra néz az.. (mutatással) Ez a szobának az (mutatással) 1. ablaka Azt mondom a szomszéd háznak az udvarra néz az.. (mutatással) Ez a szobának az (mutatással) 2. üvege Amin átlátunk, az az ablaknak az.. 3. i t t Megkérdik tőlem: Hol van a szék? Rámutatok, s

Részletesebben

Hol? Hova? Honnan? 1 ) 2 ) Kezdjük az alapszabályokkal! Figyelje meg a példákat! Bariton János, szinkronszínész. Feladatok: Hol? Hova? Honnan?

Hol? Hova? Honnan? 1 ) 2 ) Kezdjük az alapszabályokkal! Figyelje meg a példákat! Bariton János, szinkronszínész. Feladatok: Hol? Hova? Honnan? Hol? Hova? Honnan? 1 ) Kezdjük az alapszabályokkal Kétdimenziós tárgyak, egy tárgy teteje: Hova? -ra/-re, Hol? -n/-on/-en/-ön, Honnan? -ról/-ről Háromdimenziós tárgyak (belseje): Hova? -ba/-be, Hol? -ban/-ben,

Részletesebben

Tánczos Vivien : ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ LEIPZIG HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 2015 tavaszi szemeszter

Tánczos Vivien : ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ LEIPZIG HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 2015 tavaszi szemeszter Tánczos Vivien : ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ LEIPZIG HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 2015 tavaszi szemeszter 1 Tánczos Vivien vagyok, az Óbudai Egyetem környezetmérnök szakos hallgatója. Motivációm

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1.

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. www.doyouspeakenglish.hu Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. MEGOLDÁS a sikeresebb angol tanuláshoz azoknak, akik már tanultak angolul, de abbahagyták, és azoknak, akik jelenleg is tanulnak angolul,

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. december 21-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. december 21. Határozat:

Részletesebben

Tavaly Budapesten voltunk 6 0.50 6 Pesti pillanatok 8 2.22 8 Hányadikán kezdődik a kongresszus? 10 5.20 15 Hol nyaralt K.urt Fischer? 12 7.

Tavaly Budapesten voltunk 6 0.50 6 Pesti pillanatok 8 2.22 8 Hányadikán kezdődik a kongresszus? 10 5.20 15 Hol nyaralt K.urt Fischer? 12 7. TARTALOM Munkafüzet Film Tankönyv 1 lecke 2 lecke 3 lecke 4 lecke 5 lecke 6 lecke Tavaly Budapesten voltunk 6 050 6 Pesti pillanatok 8 222 8 Hányadikán kezdődik a kongresszus? 10 520 15 Hol nyaralt Kurt

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Carol H. Rounds Erika Sólyom: Colloquial Hungarian The Complete Course for Beginners

Carol H. Rounds Erika Sólyom: Colloquial Hungarian The Complete Course for Beginners Carol H. Rounds Erika Sólyom: Colloquial Hungarian The Complete Course for Beginners Routledge, London and New York, 2002 2002 és 2003 fordulóján került a könyvesboltok polcaira az új magyar nyelvoktatási

Részletesebben