Allianz Indexkövetõ Részvény Befektetési Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Allianz Indexkövetõ Részvény Befektetési Alap"

Átírás

1 Az Allianz Alapkezelõ Zrt. Allianz Indexkövetõ Részvény Befektetési Alap Féléves Jelentés 2010 I. félév

2 A jelen tájékoztatót az Allianz Alapkezelõ Zrt., mint az Allianz Indexkövetõ Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelõje a tõkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény elõírásai szerint az Alap elsõ félévi mûködésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános mûködésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a EN-III/EA-7/2010. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az Allianz Alapkezelõnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazóinál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelõ honlapján: tekinthetõ meg. Budapest, augusztus 15. Allianz Alapkezelõ Zrt. 2

3 Általános információk Teljes neve: ISIN kódja: Típusa: Fajtája: Futamideje: Befektetõinek köre: Célja: Jegyeinek típusa: Jegyeinek névértéke: Jegyeinek sorozata: Jegyeinek mennyisége: Minimális Saját tõke induláskor: Maximális Saját tõke: Üzleti év: Allianz Indexkövetõ Részvény Befektetési Alap HU Nyilvános Nyíltvégû értékpapír befektetési alap A nyilvántartásba vételtõl határozatlan ideig terjed. Devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják. Az Allianz Indexkövetõ Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktõzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el. Dematerializált, névre szóló. 1 Ft A befektetési jegyek egy sorozatot képeznek. Korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra Ft Nincs meghatározva Induláskor december 31-ig, majd megegyeznek a naptári évekkel. 3

4 Általános információk Az Alapkezelõ adatai Az Alapkezelõ neve: Allianz Alapkezelõ Zrt. Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52 Alapítás idõpontja: március 11. Cégbejegyzés helye: Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje: április 23. Cégbejegyzés száma: Cg A Letétkezelõ adatai A társaság neve: Allianz Bank Zrt. Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81. Alapítás idõpontja: Alapítás idõpontja: Cégbejegyzés helye: Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje: november 12. Cégbejegyzés száma: A Forgalmazó adatai Forgalmazó neve: A Befektetési Jegyek vezetõ forgalmazója az Allianz Bank Zrt. A forgalmazási helyek bemutatása az 1. számú mellékletben található. A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója: KPMG Hungária Kft. Székhyelye: 1139 Budapest, Váci út 99. A könyvvizsgálatért felelõs személy: Dudás Csaba MKVK tagsági igazolvány száma:

5 A befektetési eszköz állomány összetétele fajtánként, típusonként Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások Forint Forint Százalék Folyószámla, készpénz ,89% Lekötött betétek - - 0,00% Államkötvények - - 0,00% Kincstárjegyek - - 0,00% Magyar Részvény ,42% Befektetett eszközök összesen ,31% Kötelezettségek ,31% Nettó eszközérték ,00% A befektetési jegyek számának alakulása Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Február Március Április Május Június

6 Az Alap saját tõkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Az Alap saját tõkéje Egy jegyre jutó nettó eszközérték , , , , , ,9665 Az Alap I. félévben a forgalmazással kapcsolatosan a befektetési jegyek visszaváltásának kiegyenlítése céljából élt a tájékoztatóban lévõ hitelfelvételi jogával. Az Alap a tárgyidõszakban származtatott ügyletet nem kötött. Az Alap nem fizetett hozamot. Az Alap és referenciaindexének hozama Az alap teljesítménye (nominális hozamok) 1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év Indulástól számított Alap -4,68% -13,20% n.a n.a -3,35% Benchmark -4,76% -13,18% n.a n.a -3,58% 6

7 Az Allianz Alapkezelõ mûködésében, és az Alap befektetési politikájában történt változások Az Alapkezelõ mûködésében változás 2010 elsõ félévében nem történt. Az Alap befektetési politikája nem változott. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezõk A BUX index 0,8%-ot esett 2010 elsõ félévében (USD-ben közel 20%-ot!). A periódus végére 21,050 ponton zárt az index, így a második negyedév végére gyakorlatilag teljesen eltûnt az impresszív elsõ negyedéves teljesítmény. Hazai devizában nézve azonban továbbra is felülteljesítettük mind a fejlett, mind pedig a fejlõdõ piacok átlagát és a szomszédos országok tõzsdéit is. A BUX heti hozamának varianciáját az év elsõ felében közel 60%-ban magyarázta a világ tõzsdéinek átlagos heti hozamának varianciája. Az MSCI World pedig 10,9%-os eséssel jelezte, hogy inflexiós ponthoz érkeztünk a globális válságkezelésben (a magyar válságkezelésben is). Az összehangolt fejlett állami gazdaság-ösztönzéseknek búcsút mondtunk. A magánszektortól az állami szektorhoz átcsoportosuló adósságállomány egy globális bizalmi válság kialakulásával fenyegetett, ahol a bizalmatlanság központjában az államok, és az õket hitelezõ bankrendszer álltak (volna). Ennek elkerülése érdekében a Németország vezette Európai Unió legtöbb tagországa megszorító intézkedéseket vezetett be, de egyéb fejlett államok is átmenetileg ebbe az irányba mozdultak el (Japán, USA). A magyar eszközárak alakulásában a globális hangulat romlása mellett ország specifikus tényezõk is fontos szerepet játszottak. A magyar makrogazdaságot továbbra is a kettõsség jellemezte. A növekedés motorja a külpiaci konjunktúra, azonban a belsõ kereslet visszaesése is mérséklõdött. Az ipari termelés dinamikája is élénkült. Az utolsó, júniusi éves index 12,6% volt. A növekedés trendje összhangban van legfõbb felvevõ piacunk, Németország, valamint a régió többi országa ipari termelésének alakulásával. A második negyedévben átmenetileg ismét elõvették hazánkat, mint csõdesélyes államot, ami negatívan hatott az eszközárakra. A mélyreható reformok eddig elmaradtak, de a költségvetés relatíve feszes maradhat. A választások után világossá vált a befektetõk elõtt, hogy az új kormány nem siet a kommunikált átfogó, mélyreható reformokkal, a költségvetés szorosan tartása irányába azonban történtek lépések, ami rövid távon pozitív irányba mozdította az árfolyamokat. Bankszektor. Az OTP és az FHB részvényárfolyamai megsínylették egyrészt a bankadó körüli bizonytalanságot, de még inkább a CHF 19%-os erõsödését a HUF-fal szemben, így a hazai BÉT-en forgó bankjaink messze alulteljesítették a BUX indexet és a régiós szektortársak átlagát is. Olajszektor. A blue chipek közül a MOL szolgált kiemelkedõ teljesítménnyel, hiszen közel 14%-ot emelkedett. Az iraki kutatások és az INA-val való szinergiák kiaknázása mellett a második negyedévben a horvát-magyar határ mentén talált gázmezõkrõl és a Romániában jövõre megkezdõdõ kutatásokról érkezõ híráram fûtötte az árfolyamot. Így a MOL még annak ellenére is emelkedni tudott, hogy a hagyományos driverek, például az olaj ára, a magyar üzemanyag-fogyasztás, vagy a régiós olajcégek szempontjából meghatározó Brent-Ural árkülönbözet jelentõsen csökkent a félév végére. A MOL ezzel az emelkedésével az év elsõ felének legjobban teljesítõ blue chipjévé vált, és a kispapírok közül is csak a Rába és az RFV hozama volt magasabb. Telekom szektor. A Magyar Telekom 12%-os esése a kamatcsökkenések megtorpanásának, a telekommunikációs szektor általános kihívásinak, és ebbõl kifolyólag a 74Ftos osztalék fenntarthatóságába vetett hit hiányának, és a magyar makrogazdasági pálya körüli bizonytalanságnak tudható be. 7

8 1. számú melléklet Az Allianz Bank Zrt. fiókhálózata Fiók Fiók címe Aréna Corner fiók Budapest 1087 Budapest, Hungária krt Bajcsy-Zsilinszky úti fiók Budapest 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Békéscsabai fiók Békés megye 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 10. Berettyóújfalui fiók Hajdú-Bihar megye 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 3-5. Budaörsi fiók Pest megye 2040 Budaörs, Károly király út 4. Ceglédi fiók Pest megye 2700 Cegléd, Rákóczi út 23. Center Point fiók Budapest 1139 Budapest, Váci út 81. Csepeli fiók Budapest 1214 Budapest, Kossuth Lajos u Debreceni fiók Hajdú Bihar megye 4026 Debrecen, Kálvin tér 3/a Dunaújvárosi fiók Fejér megye 2400 Dunaújváros, Köztársaság u Egri fiók Heves megye 3300 Eger, Dózsa György tér 4. Érdi fiók Pest megye 2030 Érd, Budai út Erzsébet körúti fiók Budapest 1073 Budapest, Erzsébet krt. 18. Ferenc körúti fiók Budapest 1094 Budapest, Ferenc krt. 30. Flórián téri fiók Budapest 1033 Budapest, Flórián tér 4-5. Gyöngyösi fiók Heves megye 3200 Gyöngyös, Petõfi Sándor u. 5. Gyõri fiók Gyõr-M-S megye 9022 Gyõr, Tarcsay Vilmos u. 23. Gyulai fiók Békés megye 5700 Gyula, Hétvezér u. 3. K3 fiók Budapest 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút Kaposvári fiók Somogy megye 7400 Kaposvár, Fõ u. 51. Kecskeméti fiók Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7. Keszthelyi fiók Zala megye 8360 Keszthely, Rákóczi tér 21. Komáromi fiók Komárom megye 2900 Komárom, Mártírok útja 19. Kossuth téri fiók Budapest 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Kõbányai fiók Budapest 1102 Budapest, Kõrösi Cs. Stny Lehel fiók Budapest 1135 Budapest, Lehel u Margit körúti fiók Budapest 1027 Budapest, Margit körút 54. 8

9 Fiók Fiók címe Mátészalkai fiók Szabolcs-Sz-B m Mátészalka, Szalkay u. 2. Miskolci fiók Borsod-A-Z megye 3527 Miskolc, Ady Endre u. 16. Mosonmagyaróvári fiók Gyõr-M-S megye 9200 Mmagyaróvár, Fõ út 26. Nagykanizsai fiók Zala megye 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 6. Nyíregyházi fiók Szabolcs-Sz-B m Nyíregyháza, Dózsa György u. 11. Pápai fiók Veszprém megye 8500 Pápa, Márton u. 2. Pécsi fiók Baranya megye 7624 Pécs, Ferencesek u. 52. Pesterzsébeti fiók Budapest 1204 Budapest, Kossuth Lajos u. 64. Sárvári fiók Vas megye 9600 Sárvár, Batthyány u. 40. Siófoki fiók Somogy megye 8600 Siófok, Szabadság tér 6. Soproni fiók Gyõr-M-S megye 9400 Sopron, Batsányi u. 2. Szegedi fiók Csongrád megye 6721 Szeged, Szent István tér 10. Székesfehérvári fiók Fejér megye 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 2. Szekszárdi fiók Tolna megye 7100 Szekszárd, Széchenyi u Szigetszentmiklósi fiók Pest megye 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1. Szolnoki fiók Jász-N-Sz megye 5000 Szolnok, Nagy Imre körút 10/a. Szombathelyi fiók Vas megye 9700 Szombathely, Petõfi Sándor u. 16. Tatabányai fiók Komárom megye 2800 Tatabánya, Dózsa György út 56/a. Újpesti fiók Budapest 1043 Budapest, Árpád út 45. Üllõi úti fiók Budapest 1184 Budapest, Üllõi út 372. Veszprémi fiók Veszprém megye 8200 Veszprém, Óváros tér Villányi úti fiók Budapest 1113 Budapest, Villányi út 20. Zalaegerszegi fiók Zala megye 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 9

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2014 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP rövidített tájékoztatója Alapkezelő: ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Rt. Forgalmazó: ERSTE Bank Befektetési Rt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

Részletesebben

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap MÓDOSÍTOTT RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci

Részletesebben

MKB ÉSZAK-AMERIKAI NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB ÉSZAK-AMERIKAI NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÉSZAK-AMERIKAI NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. éves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. éves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. Készült: 2011. július 25. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zrt.

FÉLÉVES JELENTÉS. Készült: 2011. július 25. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zrt. T A KARÉK INVEST L I KVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Készült: 2011. július 25. Befektetési Alapkezelő: Vezető Forgalmazó: Letétkezelő: Takarék Alapkezelő Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

MKB GRÁNIT TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GRÁNIT TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GRÁNIT TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezéső nyilvános nyíltvégő értékpapír befektetési alap MÓDOSÍTOTT RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010. K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap

ÉVES JELENTÉS 2010. K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap K&H navigátor indexkövető

Részletesebben

Alaptájékoztató. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen. 2008-2009. évi. 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen. 2008-2009. évi. 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen 2008-2009. évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról 2008. április 28. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 1 1.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010. Alapadatok. Forgalmazók. Budapest Euró Pénzpiaci Alap. Budapest Euro Money Market Investment Fund

ÉVES JELENTÉS 2010. Alapadatok. Forgalmazók. Budapest Euró Pénzpiaci Alap. Budapest Euro Money Market Investment Fund ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.08.29 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 22,739,150,358

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR NEVE. Access Ingatlan bef. jegy 3 ÁLLAMI NYOMDA

ÉRTÉKPAPÍR NEVE. Access Ingatlan bef. jegy 3 ÁLLAMI NYOMDA I. FÉLÉVES JELENTÉS 2010. Befektetési Alap megnevezése Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) a Befektetési alapokról szóló,

Részletesebben

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap Alap megnevezése: Budapest Vegyes Befektetési Alap* Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart *: Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap (2009.02.19-től)

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013 2014. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/16

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/16 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2010 1/16 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB Indexkövető

Részletesebben

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 5. 2009. féléves jelentése

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 5. 2009. féléves jelentése Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 5. 1. Az Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 5. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Garantált Zártvégű

Részletesebben

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. Megszűnési jelentése

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. Megszűnési jelentése Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. 1. Az ERSTE Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve ERSTE Garantált Zártvégű

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP CIB PÉNZPIACI ALAP CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11

CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11 CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2014 1/11 1. Alapadatok 1.1. A CIB Kincsem Kötvény Alap Megnevezése: CIB Kincsem

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti jelentés 2008 Az Access Befektetési Alapkezelő Zrt. és az általa kezelt alapok 2008. évi működéséről és a 2009. évi tervekről 1.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Alaptájékoztató. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról A Kibocsátó hitelminősítése: Moody s A2 Fitch Ratings A 2006.

Részletesebben