100/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "100/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület április 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 100/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár Város Önkormányzata évi költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet könyvvizsgálatával kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 101/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának tervezetét tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a évi koncepció és költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak. Határidő: folyamatos a költségvetési intézmények vezetői 102/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a év belső ellenőrzéseiről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.

2 2 103/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Sárvár város közigazgatási területén a víziközmű-szolgáltatás ellátásáért felelős (egyben, mint a szolgáltató Sárvár-Víz Kft. 75%-ot meghaladó mértékű üzletrésznek tulajdonosa) a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 36. (1) bekezdésében foglalt, működési engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtése érdekében a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet 35. (3) bekezdésében meghatározott, a határozat mellékletét képező szándéknyilatkozatot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat, továbbá annak alapján a működési engedély megszerzéséhez szükséges további dokumentumok aláírására. (a szándéknyilatkozat aláírásáért) 104/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (02.18.) önkormányzati rendelet figyelembe vétele mellett, vételi szándékát fejezi ki a Perenye Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, a VASIVÍZ Vas megyei Víz-és Csatornamű Részvénytársaságban tagsági jogot megtestesítő, 1 db C típusú részvényre, ,-Ft/részvény áron. A képviselő-testület a részvény-vásárlás fedezetéül az önkormányzat évben képződött pénzmaradványának előirányzatát jelöli meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen vételi szándéknyilatkozat benyújtására és az átruházással kapcsolatos dokumentumok aláírására. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének ezzel összefüggő módosításáról gondoskodjon. Határidő: Felelős : folyamatos a rendeletmódosításra: következő költségvetési önkormányzati rendelet-módosítás időpontja Kondora István polgármester Dr. Szijártó Valéria jegyző

3 3 105/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Távhő Kft. 155/2012. (VI. 28.) számú határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. Egyidejűleg a Sárvár Távhő Kft. Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát a melléklettel megegyező tartalommal jóváhagyja. dr. Szijártó Valéria jegyző Takó László ügyvezető igazgató 106/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Távhő Kft évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. dr. Szijártó Valéria jegyző Takó László ügyvezető igazgató 107/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. (Az értékelésnek a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához történő továbbításával kapcsolatban.) 108/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állami fenntartásba került, és az állami fenntartó által működtetett köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes kezelésére vonatkozó vagyonkezelési szerződést az alábbi módosításokkal jóváhagyja: A szerződés 27.3 pontja az alábbi mondattal egészül ki:

4 4 A működtetési költségének 50-50%-os aránya minden évben a gimnáziumi és szakképzőcsoportok arányától függően változhat. A szerződés 35. pontjában kapcsolattartóként feltüntetésre kerülnek az alábbi adatok is: Fodor István Szombathelyi Tankerületi igazgató 06-30/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint kiegészített vagyonkezelési szerződés aláírására. A képviselő-testület a működtetési hozzájárulás fedezetéül az önkormányzat évben képződött pénzmaradványának előirányzatát jelöli meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének ezen pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon. A képviselő-testület egyidejűleg 12/2013. /I.24./ számú határozatát visszavonja. 109/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat 1. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gondozási és Családsegítő Központ vonatkozásában 1 fő takarító álláshely létesítését engedélyezi május 1-i hatállyal kezdődően. Az intézmény közalkalmazottainak létszáma így 30 főről 31 főre emelkedik. Az önkormányzat december 31-i tervezett zárólétszáma 250 főről 251 főre változik. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő költségvetési önkormányzati rendelet módosításba az intézmény létszámváltozásával kapcsolatos módosítás beépítéséről gondoskodjon. 2. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva a Gondozási és Családsegítő Központ Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 143/2012. (VI.28.) számú határozattal jóváhagyott Szakmai Programját valamint annak mellékletét képező Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete által 143/2012. (VI.28.) számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 3. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés c) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladat és hatáskörében eljárva, az általa alapított és fenntartott Gondozási és Családsegítő Központ a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező - Szakmai Programját az 1. mellékletben foglalt tartalommal, és a Szakmai Program mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja.

5 5 Felelős: 1. pont tekintetében: Kondora István polgármester, Hámoriné Németh Edit intézményvezető 2-3. pont tekintetében: Kondora István polgármester a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint működést engedélyező szerv felé történő bejelentéséért Határidő: 1. pont tekintetében május pont tekintetében azonnal 110/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján kiírt pályázatra a Sárvári Bölcsőde energetikai célú felújítására vonatkozó pályázat benyújtását. A tervezett beruházás költségét bruttó Ft összeggel jóváhagyja. Az önkormányzat a pályázat útján Ft vissza nem térintendő támogatást igényel. A saját forrás összegét Ft-ot az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. 111/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a KEOP-3.1.2/09-11 kódszámú pályázati felhívásra a Vizes élőhely kialakítása az egykori téglagyári agyaggödrök helyén Sárváron című pályázat benyújtását. A tervezett projekt költségét bruttó ,-Ft összeggel jóváhagyja. Az önkormányzat a pályázat útján ,-Ft vissza nem térítendő támogatást igényel. 112/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület a évre vonatkozóan a Sárváron évente október utolsó szombatján megrendezésre kerülő Simon-Júdás napi országos vásár szervezési a rendezés jogát koncesszióba adja a TOFI 2005 Kft. (9600 Sárvár, Mátyás Király u. 34., adószám: ), képviseli: Tóvári Ervin György ügyvezető) részére az alábbi feltételekkel: Sárvár város Önkormányzatának feladata a vásár média propagálása, média beszámoló a vásárról a lakosság előzetes tájékoztatása valamint a forgalomkorlátozási terv elkészíttetése, és viseli továbbá a rendezvények utáni jogdíjak költségének 50%-át.

6 6 A TOFI 2005 Kft. (továbbiakban: rendező) ezen túlmenően vállalja vásár teljes körű megszervezését és lebonyolítását, a szükséges engedélyek, hozzájárulások megszerzését. Kérelmező vállalja továbbá ,- Ft +ÁFA koncessziós díj megfizetését a tavalyi feltételek szerint: október 15. napjáig ,- Ft, a fennmaradó összeget november 15-ig kerül megfizetésre. A vásár szervezésére igénybe vehető területek: Batthyány Lajos utca teljes területe, a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével, de beleértve a körforgalom közlekedés elől elzárt területét (Sárvár 98, 101, 104, 1524/1, 1572, 3082 hrsz-ú ingatlanok); Kossuth térrel határos közterületek a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (Sárvár 99, 100, 102/1, 102/2, 103 hrsz); Várkerület parkoló, Várkerület 84-es főút és a kapcsolódó közterületek és a Várkerület Vár bejárata előtti szakasz a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (Sárvár 2/1, 3, 587, 588 hrsz-ú ingatlanok); Rákóczi Ferenc utca a Fekete-hídutcai útcsatlakozásig a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (589/2, 590, 1117, 1119 hrsz-k) Ady Endre utca a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (64, 163, 193 hrsz-k) Deák Ferenc utca az Ady Endre utcától a lámpás kereszteződésig a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (195/10, 510, 527/3 hrsz-k) Hunyadi utca a Laktanya utca útcsatlakozásáig a zöldterületek és a gyalogos közlekedésre szánt területek (járdák) kivételével (3091/1, 3133 hrsz-k) Árpád utca a parkoló útcsatlakozásáig (20 hrsz) Az Önkormányzati tulajdonú közutak és közterületek vonatkozásában az Önkormányzat a közterület-használati díj megfizetése alól mentességet ad. A rendelkezésre bocsátott közterületeken a kétoldali gyalogos közlekedést, az út tengelyében a standok között kétoldali gépjármű közlekedést lehetővé tevő területet a vásár teljes területén teljes hosszban biztosítani kell. A zöldterületeket, virágágyásokat jelölőszalaggal el kell keríteni azok parkolási, vásározási, közlekedési célra semmilyen módon nem vehetők igénybe. A Batthyány utcai körforgalmat védő burkolattal kell ellátni. A rendező feladata az Önkormányzat által elkészített forgalomkorlátozási terv engedélyeztetése a Magyar Közút illetékes szervénél és a közútkezelői hozzájárulás megszerzése Sárvár város Polgármesterétől, valamint a forgalomkorlátozás megvalósítása és az engedélyezett tervben foglaltak betartása és betartatása a vásár egész időtartama alatt. A forgalomkorlátozási tervhez be kell szerezni a Rendőrség, a Katasztrófavédelem, a Mentőszolgálat, a Vasi Volán Zrt. előzetes hozzájárulását. A forgalomkorlátozási tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy ezek a szervezetek munkájukat maradéktalanul elláthassák, ennek érdekében az autóbusz útvonalak módosítását és az érintett megállóhelyek időleges megszüntetését is engedélyeztetni kell, valamint folyamatosan biztosítani a tűzoltóság, a rendőrség és a mentők telephelyeiről a zavartalan ki- és behajtás lehetőségét. A közlekedés korlátozására legfeljebb az alábbi időtartamban kerülhet sor: október 25. péntek délután október 26. szombat Az érintett parkolók lezárására október 24. este tól kerülhet sor. Valamennyi, a vásár tartásához szükséges jogszabályi feltételről a rendező köteles gondoskodni. A szükséges egyeztetések, engedélyek beszerzése a rendező feladata (Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sárvár-Celldömölki Kistérségi Intézetével, Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztetés, ect.) Rendező feladata a vásári helyek előzetes, és a vásár napján történő kiosztása a rendelkezésre álló területek figyelembe vételével, a vásár ideje alatt a rend és közbiztonság maradéktalan fenntartása és biztosítása. A vásár területén az Önkormányzattal egyeztetve ki kell jelölni egy

7 7 területet ahol a népi- ipar-, képzőművészeti vásározók kaphatnak helyet. Rendező feladata a szükséges számú nyilvános illemhely biztosítása, valamint az elsősegély nyújtási felügyelet biztosítása legalább három helyszínen, továbbá a rendőrség és a tűzoltóság velük közösen meghatározott mértékű bevonása a rendvédelem és a tűzbiztonság biztosítása érdekében. Rendező feladata a kísérő programok (péntek esti szórakoztató és szombati kulturális programok) megszervezése. Rendező feladata a rendezvény alatt megfelelő mennyiségű hulladékgyűjtő rendelkezésre bocsátása, a szombat reggel és a rendezvényt követően a takarítás, a hulladék összegyűjtésének és elszállításának a megszervezése, oly módon, hogy vásár területén az eredeti állapot legkésőbb október 27. vasárnap reggel 6.00-ra helyre álljon. A hulladékot a vásár területén kívül, az azzal határos közterületekről, különösen a Várpark, a Kossuth tér, A Hild park, a Posta tér, a Sylvester János utca, valamint a Lila udvar és a kisipari üzletsor közterületein is össze kell gyűjteni, valamint a vásár területén lévő közterületi hulladéktárolók ürítését is el kell végezni, a közterületekben, zöldterületekben okozott károkat fel kell számolni, helyre kell állítani legkésőbb október 31. napjáig. Rendező köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. Ha a vásár biztonságát veszély fenyegeti, a Rendező köteles a vásár, piac működését felfüggeszteni. A biztonsági terv tartalmazza a vásár, helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét és az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének kötelezettségét. A biztonsági tervet Sárvár város Önkormányzata Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának legkésőbb októberi ülésén jóvá kell hagynia. A rendező feladatait teljes egészben saját költségén látja el. A Vásár tartásával kapcsolatban a jelen határozatban foglalt kivételekkel semmilyen jellegű anyagi támogatásért, fedezetért nem folyamodhat az Önkormányzathoz. Rendező a teljesítéshez alvállalkozókat igénybe vehet, akiknek a teljesítéséért úgy felel, mint a sajátjáért. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) számú rendelete soron következő módosításakor a Simon-Júdás napi vásár rendezésével kapcsolatos kiadási (nettó ,- Ft) és bevételi (nettó ,- Ft) előirányzatot a költségvetésbe építse be. Határidő: a szerződéskötésre május /2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 251/2012. (XI.22.) számú határozatával módosított 10/2012. /I.26./ számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Az önkormányzatot a 40 m2-es területből megillető 29/671 eszmei hányad vételára ,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt adásvételi szerződés aláírására. A határozat módosítással nem érintett részei hatályban maradnak.

8 8 A képviselő-testület megállapítja, hogy amennyiben a tárgy szerinti értékesítéssel kapcsolatban további döntés szükséges, az a forgalmi értékre tekintettel a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe tartozik. Határidő: közlésre azonnal 114/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Kinizsi Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya részére - az önkormányzat évi sportcélú támogatások előirányzatának terhére Ft, azaz háromszázezer forint egyszeri kiegészítő támogatást nyújt a Szakosztály TAO pályázata önrészének biztosításához. 115/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Sárvár FC es támogatási időszakra vonatkozó, társasági nyereségadóból igényelhető támogatásokra (TAO) pályázatot nyújtson be. A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetére tulajdonosi hozzájárulást ad az alábbi pályázati célok megvalósításához és az azokhoz kötődő jelzálogjog bejegyzésekhez a sárvári 3219 hrsz-ú, 2 ha 6624 m2 területű sporttelep és öltőző megnevezésű ingatlan vonatkozásában: 1.) 200 fős lelátó (mobil) építése a régi lelátó pedig a szemközti oldalon történő hasznosítása. Beruházás becsült értéke 5 millió Ft 2.) Center pálya kb 1/3-án gyepcsere és a teljes pálya 28 fejes automata öntözőrendszerrel történő ellátása. A beruházás becsült értéke 8 millió Forint 3.) A terület gondozásához nagyteljesítményű fűnyírótraktor beszerzése. A beruházás becsült értéke 2 millió Ft. A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a fentiekben jelölt pályázathoz szükséges önerő biztosításához támogatást nyújt a Sárvár FC részére azzal, hogy a támogatás konkrét összegéről az elnyert pályázati összeg és a szükséges önerő, valamint a ebből az SFC által vállalt önerő rész ismeretében az önkormányzat évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg dönt.

9 9 116/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár FC 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozó, társasági nyereségadóból igényelhető támogatásokra (TAO) pályázat) elnyert támogatás önrészének kiegészítésére - az önkormányzat évi sportcélú támogatások előirányzatának, valamint a évi pénzmaradványnak a terhére Ft, azaz ötszázezer forint egyszeri kiegészítő támogatást nyújt a Sárvár FC részére eszközbeszerzések (hordozható kapuk, pályavonalazó gép, labdafogóháló szerkezet, hálók) céljából. 117/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a Sárvár, Árpád u. 8. fsz.2. sz. alatti ingatlan 160/3360 tulajdoni hányadára a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé 1.000,- Ft eszmei áron azzal a feltétellel, hogy a szerződésben nem szerepelhet a tehermentes tulajdonszerzést korlátozó feltétel. Az önkormányzat egyösszegű, 30 napos fizetési határidőt vállal. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni csak természetes személyre vagy átlátható szervezetre lehet. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X:4.) kormányrendelet (továbbiakban: R.) 27. -a alapján Ha törvény eltérően nem rendelkezik, állami vagyont a Vtv. 34. (3) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat kivéve nem lehet értékesíteni olyan ajánlattevő személy részére, amely/aki a) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint a pályázata benyújtásának időpontjában nem minősül köztartozásmentes adózónak, vagy b) az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az ingatlanrész tényleges vételárát az MNV Zrt. mint eladó határozza meg, mely a jelen határozatban megajánlottól kevesebb nem lehet. Amennyiben az ingatlan tulajdoni hányad megvásárlásra több tulajdonostárs is ajánlatot tesz, úgy a szerződéskötésre a legmagasabb ajánlatot tevő tulajdonostárs válaszható ki.

10 10 118/2013. /IV.25./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tesz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Tubize téren (Sárvár, Nádasdy utca melletti 1727 hrsz-ú, közterület megnevezésű, Nádasdy Ferenc utca ingatlanához tartozó területen) egy, a XX. század első harmadában lezajlott világgazdasági válsággal összefüggő sárvári kitelepülésnek és visszatelepülésnek emléket állító köztéri műalkotás megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alap önkormányzatok számára kiírásra kerülő pályázati felhívása keretében. Sárvár Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a köztéri műalkotás Illés Erika (9542 Nemeskocs, Petőfi Sándor u. 22.) szobrászművész Tubize tér c. térkompozíció műleírása szerint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 1727 hrsz-ú, Nádasdy Ferenc utca megnevezésű közterületen elhelyezésre kerüljön. Sárvár, április 26. /:dr.szijártó Valéria:/

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. január

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 938. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 3985. oldal

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 7. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 2. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 21/2010. (VII.02.) ÖR. ZMJVK 22/2010. (VII.02.) ÖR. a közoktatási intézményekben

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás KIMARADT NAPIRENDEK: 1. Napirendi pont: Önkormányzati rendeletalkotás a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról (1.old) 5. Napirendi pont: A víziközmű létesítményekre

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER

XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2014. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 20/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról 21/2014.(XI.28.)

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület! PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 96. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu Pápa Város Önkormányzata tulajdonában áll a pápai, 6596/3 hrsz.-ú,

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi határozatai 1/2012. (I.24.) Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tornaterem létesítéséhez, a szabályozási terv módosításához az iskolaépület

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 24-én /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések: 3/2012. Kth. Munkaterv módosítása és napirend elfogadása 4/2012. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 30-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben