Pénzügyi instrumentumok számvitele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi instrumentumok számvitele"

Átírás

1 Név: Érdemjegy:.. Neptun kód:... Aláírás:. MINTA MEGOLDÁS 180 perc Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 8 pont pont pont pont pont pont Összesen: 100 pont javította ÜGYELJEN A DOLGOZAT KIVITELÉRE! A dolgozat megoldásához semmiféle segédeszköz nem használható! 1

2 1. feladat (8 pont) a) Definiálja az alábbi fogalmakat! Pénzügyi eszköz: a) a pénzeszköz, b) a szerződéses megállapodáson alapuló követelés pénzeszközök vagy egyéb pénzügyi eszközök más felektől való átvételére (ideértve a mérlegben szereplő követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, valamint a határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli követeléseket is), c) a szerződéses megállapodás alapján biztosított jog pénzügyi instrumentumoknak potenciálisan kedvező feltételek mellett történő cseréjére más felekkel (ideértve az opciós jog vevőjénél az opciós jog értékét), d) a más vállalkozó saját tőkéjét megtestesítő instrumentum (más vállalkozóban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés); (Számviteli törvény 3. (9) 1.) Kereskedési célú pénzügyi kötelezettség: a nem fedezeti célú származékos ügyletből eredő mérlegen kívüli kötelezettség, valamint az értékpapír kölcsönbevétele miatt fennálló kötelezettség (Számviteli törvény 3. (9) 6.) Egyéb pénzügyi kötelezettség: minden olyan - mérlegben szereplő, illetve mérlegen kívüli - pénzügyi kötelezettség, amely nem tartozik a kereskedési célú kötelezettségek közé (számviteli törvény 3. (9) 10.) b) Mi a különbség a részletre vétel és a pénzügyi lízing között? Részletre vétel egy fizetési kedvezményes adás-vétel, ahol a vevő a vételárat több részletben fizeti meg. Az eszköz tulajdonjogát általában az ügylet elején megszerzi a vevő. A vételárrészletek fizetése alatt a vevő amortizációt számol el az eszközre. A részletre vételt finanszírozó számára az eszköz nem jelent automatikus fedezetet a fizetések elmaradása esetén, ezért a finanszírozás drágább, mint lízing esetén. 2

3 2. feladat (25 pont) A) Számlasorosan könyvelje el a gazdasági eseményeket a penzióba adó szempontjából! 1. Penziós ügyletet kötöttünk a FRAN-CO Zrt.-vel a következő feltételek mellett. Eladtunk a FRAN-CO Zrt.-nek értékpapírokat 30 nap múlva esedékes visszavásárlási lehetőség mellett. A szerződés szerint a FRAN-CO Zrt. joga eldönteni, hogy él-e a viszonteladási lehetőséggel. Az eladott (forgó) értékpapírok adatai: Könyv szerinti érték 10 db 101 e Ft/db = e Ft Eladási ár 10 db 97 e Ft/db = 970 e Ft Viszonteladási ár 10 db 103 e Ft/db = e Ft Névérték 100 e Ft/db Eladási árban lévő kamat 10 db 100 e Ft/db 0,12 : 12 hó 3 hó = 30 e Ft Az értékpapírokat átadtuk, az ellenérték 3 nap múlva folyt be a bankszámlánkra. 2. A 30 nap elteltével a FRAN-CO Zrt. nem élt a viszonteladási jogával. B) Számlasorosan könyvelje el a gazdasági eseményeket a penzióba vevő szemszögéből! 1. Valódi penziós ügyletet kötöttünk, miszerint átadunk a BAN-CO Zrt.-nek értékpapírokat 30 nap múlva esedékes viszonteladási kötelezettséggel. Az átadott (forgó) értékpapírok adatai: az alapadatok azonosak az A) 1. pont alapadataival! Az értékpapírokat átadtuk, az ellenérték 3 nap múlva folyt be a bankszámlánkra. 2. A 30 nap elteltével a BAN-CO Zrt.-től az értékpapírokat visszavettük, a visszavásárlási árat átutaltuk. C) Számlasorosan könyvelje el a gazdasági eseményeket az opció kiírója szempontjából! 1. Vételi opciót vásároltunk december 15-ei határidőre MA-LOM részvényekre a következő feltételek mellett. A kötési árfolyamon számított érték 100 db 4 e Ft/db = 400 e Ft. Az átutalt opciós díj 100 db 0,2 e Ft/db = 20 e Ft. 2. Tételezzük fel, hogy december 15-én a tényleges árfolyam 3,8 e Ft/db, ezért nem hívjuk le az opciót. D) Ha az opciós szerződés lejáratakor, december 15-én az árfolyam 4,0 e Ft/db lenne, Ön lehívná-e az opciót? Miért? Ha lehívja az opciót, ha nem, akkor is az opciós díjat ki kell fizetnie. S ezért mindegy ennél az árfolyamnál. 3

4 A) Penzióba adó (8 pont) 1. Kapott ellenérték Kivezetés Eladási árban kamat Árf. veszteség Árf. veszteség elhatárolás Függő kötelezettség 0. Függő köt. ellenszla 0 Függő köt Jóváírási értesítés Függő köt. törlése 0. Függő köt. 0. Függő köt. ellenszla Időbeli elhat. kivezetés B) Penzióba vevő (7 pont) 1. Fizetett ellenérték Jövőbeni követelés 0. Jövőbeni köv. 0. Jövőbeni köv. ellenszla Terhelési értesítés Kapott ellenérték Kompenzáció Kamat Jövőbeni köv. törlése 0. Jövőbeni köv. ellenszla 0. Jövőbeni köv C) Opció kiírója (8 pont) 1. Kapott opciós díj Függő követelés 0. Függő köv. 0. Függő köv. ellenszla Opciós díj átvezetése Függő köv. törlése 0. Függő köv. ellenszla 0. Függő köv

5 3. Feladat (15 pont) Számlasorosan könyvelje el az alábbi gazdasági eseményeket! 1. Határidős elszámolási ügyletet kötöttünk december 15-én február 15-ei határidőre MO-LOM részvények vásárlására a következő feltételek mellett. Határidős (vételi) áron számított érték 100 db 4 e Ft/db = 400 e Ft Az átutalt alapletét, pénzügyi fedezet (20 %) összege 100 db 0,8 e Ft/db = 80 e Ft 2. A fordulónapon a MO-LOM részvények árfolyama 4,1 e Ft/db. A befektetési vállalkozástól az ennek megfelelő jóváíró értesítést megkaptuk. 3. A következő év február 15-én a mérlegkészítés előtt a MO-LOM részvények árfolyama 4,6 e Ft/db. KÖVETKEZŐ ÉVI TÉTELEK 4. A következő év február 15-én a befektetési vállalkozás értesítése az ügylet eredményéről Árfolyamnyereség 100 db (4,6 4) e Ft/db = 60 e Ft Ebből már elszámolva a 0-s számlaosztályban Elszámolandó a 0-s számlaosztályban 5. Az ügylet zárása 6. A befektetési vállalkozás február 20-án a 60 e Ft árfolyamnyereséget átutalta. 7. A befektetési vállalkozás február 21-én az alapletétet visszautalta. Mi a különbség a határidős elszámolási ügylet és a kamatfedezeti célú ügylet között? A kamatfedezeti célú határidős ügyletek esetén az ügylet nyeresége/vesztesége nem a pénzügyi egyéb bevételeket/ráfordításokat, hanem az egyéb kapott, illetőleg a fizetett kamatokat érinti. 1. Letét átutalása Ft Jövőbeni köt. 0. Jövőbeni köt. ellenszla 0. Jövőbeni köt Ft 2. Árfolyamnyereség állományba vétele (100 db (4,1 4 e Ft/db) = 10 e Ft) 0. Elszámolás a bef. váll-sal 0. Határidős ügyletek árf.kül Ft 3. Fordulónapi dátummal időarányos árf. kül. elhat. (100 db (4,6 4 e Ft/db) 0,5 / 2 hó) Ft 5

6 4. Elszámolandó árfolyamnyereség 0. Elszámolás a bef. váll-sal 0. Határidős ügyletek árf. kül Ft 5. Ügylet zárása ¾. Elszámolás a bef. váll Ft Elhatárolás feloldás Ft Jövőbeni köt. törlés 0. Jövőbeni köt. 0. Jövőbeni köt. ellenszla Ft 6. Befektetési vállalkozástól kapott árfolyamnyereség 384 ¾ elszámolás a bef. váll Ft Törlés a 0. szlaosztályból 0. határidős ügyletek árf. kül 0. Elszámolás a bef. váll-sal Ft 7. Alapletét visszautalása Ft 6

7 4. feladat (20 pont) Egy vállalkozás az alábbi tárgy év során keletkezett vagyoni elemekkel rendelkezik 20X1. december 31-én. (adatok Ft/db-ban) Megnevezés 200 db Ft névértékű, forgatási célú, 20 %-os tulajdoni hányadot jelentő részvény db öt éves lejáratú kincstárjegy 800 db diszkont értékpapír 100 db 1 e Euro névértékű kötvénytartozás Bekerülési Piaci érték érték Bekerüléskor fordulónapon mérlegkészítéskor Feladat: Határozza meg, hogy a fenti vagyoni elemek mérlegértékének meghatározása hogyan történik a hagyományos és a valós értékelés esetén! Kiegészítő adatok: - A részvényeket a tárgyévet követő évben nem kívánja értékesíteni. - A kincstárjegyeit 20X2-ben nem szándékozik értékesíteni, de lejáratukig sem kívánja megtartani. - A diszkont értékpapírjait 20X2-ben kívánja beváltani. - a vállalkozás számviteli politikája szerint fenti tételek esetében minden eltérés jelentősnek minősül. - a fenti árfolyam-tendenciák tartósnak minősülnek. - a kamatozó értékpapírok piaci értéke kamattartalom nélkül értendő - a vállalkozás a befektetett eszközök körében él az értékhelyesbítés lehetőségével. 7

8 1) Hagyományos: Átsoroljuk a Befektetett pénzügyi eszközök közé, mert nem kívánja értékesíteni. Könyvelése: ,- Értékvesztést számolunk el rá: Ft/db Ft/db = Ft/db értékben. Könyvelése: ,- Mérlegérték: 200 db Ft/db = e Ft a Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Valós értékelés: Kereskedési célú, nem kell átsorolni, csak ha rendkívüli körülmény miatt változott meg a besorolás. Beszerzéskor: Ft/db Ft/db = Ft/db negatív értékelési különbözet. Könyvelése: ÉK ,- Év végén: Átsorolás a Befektetett pénzügyi eszközök közé. Könyvelése: ,-, valamint 37 ÉK 17 ÉK ,- Fordulónapon: Ft/db Ft/db = Ft/db negatív értékelési különbözet Könyvelése: ÉK ,- Mérlegérték: 200 db Ft/db = e Ft a Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban és a Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 200 db Ft/db = e Ft 2) Hagyományos: Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után értékhelyesbítés nem számolható el. Mérlegérték: db Ft/db = e Ft a Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Valós értékelés: Értékesíthető pénzügyi eszköz. Bekerüléskor és mérlegkészítéskor is értékeljük. Bekerüléskor: Ft/db Ft/db = 50 Ft/db pozitív ÉK. Könyvelése: 18 ÉK 417 VÉÉT ,- Mérlegkészítéskor: Ft/db Ft/db = 100 Ft/db pozitív ÉK. Könyvelése: 18 ÉK 417 VÉÉT ,- Mérlegérték: db Ft/db = e Ft a Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és db 150 Ft/db = 150 e Ft a Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 8

9 3) Hagyományos: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Nem lehet értékhelyesbítést elszámolni. Mérlegérték: 800 db Ft/db = e Ft a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Valós értékelés: Kereskedési célú pénzügyi eszköz. Bekerüléskor és fordulónapon értékeljük. Bekerüléskor: Ft/db Ft/db = 100 Ft/db pozitív ÉK. Könyvelése: 37 ÉK ,- Fordulónapon: Ft/db Ft/db = 400 Ft/db pozitív ÉK. Könyvelése: 37 ÉK ,- Mérlegérték: 800 db Ft/db = e Ft a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és 800 db 500 Ft/db = 400 e Ft az Értékpapírok értékelési különbözete 4) Hagyományos: Az összevont árfolyamkülönbözetet év végén (fordulónapon) el kell számolni, s az veszteség. Könyvelése: ,- Mérlegérték: 100 db Ft/db = e Ft a Tartozások kötvénykibocsátásból Valós értékelés: Egyéb pénzügyi kötelezettség, ezért nem lehet valósan értékelni. 9

10 5. feladat (13 pont) Egy részvénytársaság tartós részesedéseivel kapcsolatban a következő információkat ismeri Analitikus nyilvántartás adatai A részesedések között A és B részvények találhatók. A részvények mennyisége névértéke árfolyamértéke 200 db Ft/db Ft/db B részvények mennyisége névértéke 30 db Ft/db árfolyama 110 % Tárgyévi gazdasági események 1. Az A részvényt kibocsátó vállalkozás nem fizetett osztalékot. 2. A B részvényt kibocsátó vállalkozás mérlegéből a következő adatokat ismeri: jegyzett tőke Ft jegyzett, de be nem fizetett tőke Ft visszavásárolt saját részvények Ft A B részvényeket kibocsátó vállalkozás a saját részvényeket 110 %-on vásárolta vissza. Az osztalék mértéke 10 %. A kapott osztalékról megérkezett a bank jóváírási értesítése. 3. A részvénytársaság saját részvényt vásárolt vissza. A visszavásárolt részvények mennyisége 20 db, vételi árfolyama 105 %, névértéke Ft/db. Bankértesítés megérkezett. 4. Az időszakban az A részvényekből értékesítettek 25 db-ot, 112 %-os árfolyamon. A bank jóváírási értesítése megérkezett. 5. A visszavásárolt saját részvények 80 %-át bevonták. Cégbíróság bejegyezte. 6. A tárgyévben vásárolt forgatási célú részvények mennyisége 300 db, névértéke 10 E Ft/db, vételi árfolyama 98 %. 7. A vállalkozás 400 db-ot vásárol vissza készpénzért a saját részvényeiből 110 %-os árfolyamon, melynek névértéke Ft/db. 8. Az összes meglévő saját részvény bevonása megtörtént, a tőkeleszállítást a cégbíróság bejegyezte. 10

11 Feladat Könyvelje el a gazdasági eseményeket idősorosan! 1) 2) Kapott osztalék ,- 3) Saját részvény vásárlás ,- Lekötött tartalék ,- 4) Részvény értékesítés ,- Kivezetés ,- Árfolyamnyereség ,- 5) Saját részvény bevonás ,- Lekötött tartalék ,- Cégbírósági bejegyzés ,- 6) Részvény vásárlás ,- 7) Saját részvény vásárlás ,- Lekötött tartalék ,- 8) Saját részvény bevonás ,- Lekötött tartalék ,- Cégbírósági bejegyzés ,- 11

12 6. feladat (19 pont) 20X1. július 1-jén hároméves futamidőre, zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében lízingbe vettünk egy gépsort. A gépsort a szállító közvetlenül a lízingbevevőnek szállította. A gépsor értéke e Ft + ÁFA. A gépsor üzembe helyezési költsége e Ft + ÁFA. A gépsort július 1-jén üzembe helyeztük. Az eszköz maradványértéke 324 e Ft, értékcsökkenési leírás lineáris. A negyedéves törlesztés 600 e Ft tőke, kamat 120 e Ft. A lízingdíj megfizetése a negyedév utolsó napján történik. Feladat: Számolja el idősorosan a fenti ügylettel kapcsolatos tárgyévi eseményeket a lízingbevevőnél és a lízingbeadónál! Lízingbe adó 1) Lízingtárgy szállítójának a lízingbevevő felé kiállított számlájából az áfa nélküli összeg átutalása ,- 2) Lízingdíj tárgyévben esedékes tőkerészének átsorolása 3) Lízingdíj befolyt tőketörlesztő részlete 4) Lízingdíjban lévő kamat befolyt összege , , ,- 5) Lízingdíj következő évben esedékes tőkerészének átsorolása ,- Lízingbe vevő 1) Lízingtárgy beszerzése ,- Áfa ,- 2) Áfa pénzügyi rendezése ,- 12

13 3) Üzembehelyezési költség ,- Áfa ,- 4) Aktiválás ,- 5) Lízingdíj tárgyévben esedékes tőkerészének átsorolása ,- 6) Lízingdíj átutalt tőketörlesztő részlete ,- 7) Lízingdíjban lévő kamat átutalása ,- 8) Lízingtárgy tárgyévi értékcsökkenése ,- ( ) / 3 év 0,5 év = ) Lízingdíj következő évben esedékes tőkerészének átsorolása ,- 13

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi instrumentumok számvitele Füredi-Fülöp Judit Irodalom Fülöp Juhászné Kántor

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások

Pénzügyi kimutatások OTP Bank Éves Jelentés 2014 Pénzügyi kimutatások 72 OTP Bank Éves Jelentés 2014 73 Pénzügyi helyzet kimutatása (konszolidált, IFRS szerint, 2014. december 31-én, millió forintban) Jegyzet Pénztárak, betétszámlák,

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR

KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Független Könyvvizsgálói

Részletesebben

pénzügyi kimutatások Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye

pénzügyi kimutatások Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye pénzügyi kimutatások Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye 53 54 OTP Bank Éves jelentés 2009 IFRS konszolidált pénzügyi kimutatás 55 Mérleg (konszolidált, IFRS szerint, 2009. december 31-én,

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

50 kérdés és 50 válasz

50 kérdés és 50 válasz Számviteli nap Vállalkozási szakterület A vagyon változásainak nyomon követése a kettős könyvvitel rendszerében 50 kérdés és 50 válasz A vagyon változásainak nyomon követése a kettős könyvvitel rendszerében

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár.

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár. 1 SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár Tartalma: 1) Devizás tételek 2011. mérlegfordulónapi átértékelése 2) Devizakötelezettség

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS 2012. december 31. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatóság tagjai Zsiday Viktor (igazgatóság elnöke)

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (kölcsön ügylet elszámolása) 15 pont A KÖLCSÖN Nyrt 10 000 EFt kölcsönt ad KÉREGETŐ Kft

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Tulajdonosi részarány

Tulajdonosi részarány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve: Zrt.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK HUNGAROPHARMA ZRT TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált mérleg 3 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 4 A konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 5 Konszolidált cash-flow kimutatás 6 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Kockázatkezelés Származékos ügyletek számvitele Fedezeti elszámolás A derivatívák közzétételei. Miskolci Egyetem 2014. április 3.

Kockázatkezelés Származékos ügyletek számvitele Fedezeti elszámolás A derivatívák közzétételei. Miskolci Egyetem 2014. április 3. Kockázatkezelés Származékos ügyletek számvitele Fedezeti elszámolás A derivatívák közzétételei Miskolci Egyetem 2014. április 3. Tartalomjegyzék Kockázatkezelés Származékos ügyletek számvitele Származékos

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben