FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 2. Hírközlési fogyasztóvédelem 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 2. Hírközlési fogyasztóvédelem 2009."

Átírás

1 FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 2. Hírközlési fogyasztóvédelem 2009.

2 Hírközlési fogyasztóvédelem Írta: Fischer Gábor Ercsényi István Nyelvi szerkesztő: Újlaki-Vátz László Kiadó: Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (1012 Budapest, Logodi u , Kézirat lezárva: december Készült: G-print Bt Budapest, Székely Bertalan u. 2/a. Felelős vezető: Wilpert Gábor Tel.:

3 A tudatos fogyasztókért az OFE és az Indra összefogásával Hírközlési fogyasztóvédelem 2010.

4 Tartalomjegyzék Hírközlési fogyasztóvédelem A hírközlés helyzetének és környezetének elemzése... 5 Történeti áttekintés... 5 A Magyar Posta funkcionális szétválása... 6 A hírközlési szabályozás fogyasztóvédelmi vonatkozásai... 8 A távközlési fogyasztóvédelem Szóbeli szerződések Hűségszerződések Számlázás kiismerhetetlen tarifák Call centeres hívások Az internetes díjcsomagok korlátossága, az elérhető sebesség és a sávszélesség Az elektronikus kereskedelem fogyasztóvédelmi problémái Mi az elektronikus kereskedelem? Az elektronikus kereskedelem jogi vonatkozásai: Az elektronikus úton létrejövő szerződések jogi természete Az elállás joga Miért vásároljunk interneten keresztül? Élelmiszer értékesítése Melyik a legbiztonságosabb fizetési mód? Az öt legfontosabb, amire figyelni kell, ha online vásárolunk Ismerjük a kockázatokat! Az elektronikus kereskedelem speciális szabályai Cenzúra vagy önvédelem Védelem az internet ártalmai ellen Hova fordulhatunk panaszainkkal?... 28

5 Hírközlési fogyasztóvédelem A hírközlés helyzetének és környezetének elemzése És kezdetben volt a hiány A modern távközlés első évszázadát a hiány, a szűk erőforrásos helyzet jellemezte. Hiába volt magyar találmány az első telefonközpont, a távközlés elterjedését anyagi és politikai eszközök is akadályozták. Ennek a korszaknak legfontosabb fogyasztóvédelmi problémája az volt, hogy hogyan, milyen trükkökkel és protekcióval lehet telefonhoz jutni. Később azután a több szolgáltató és a piac fejlődése, a haszonszerzés a fogyasztók intézményes megkárosítását eredményezte. Először röviden áttekintjük a modern magyar távközlés történetét, majd a távközlés és az elektronikus kereskedelem fogyasztóvédelmi problémáival foglalkozunk. Történeti áttekintés A magyar távközlés a XIX. század végén Európa élvonalába tartozott. Nem sokkal Graham Bell felfedezése után Edison egyik magyar tanítványa, Puskás Tivadar már Magyarországon is kísérletezni kezdett: feltalálta és üzembe helyezte a Telefon hírmondót, ami a világ első központjának tekinthető. A Magyar Posta a megjelenő műszaki újdonságokat 2 3 éven belül bevezette olykor kifejezetten a fejlesztés éllovasa volt. Az első világháború után a gazdasági fejlettségbeli olló nyílásával párhuzamosan megnyúlt a technológiai követési idő, de a hírközlés állapota az ötvenes évekig európai mércével mérve is megfelelt az ország gazdasági színvonalának. Ám az azt követő közel négy évtizedben a hírközlés fejlesztése, illetve a fejlesztés visszafogása politikai kérdéssé vált. A telefon felnagyította a társadalmi és térségi különbségeket: a hetvenes évek végén a beszélőhelyek kétharmada közületi előfizető birtokában volt, emellett Budapest ellátottsága ötszörös arányú volt a vidékhez képest. Maga a távközlési szakma ezt a helyzetet háromszoros háttérbe szorításként élte meg: háttérbe szorult a közlekedési és postaügyi tárca a nemzetgazdaságban, a hírközlés egésze a tárcán, illetve a távközlés a postán belül. Magyarország a hírközlési-távközlési infrastruktúra fejlesztésében jelentősen elmaradt még közép-európai környezetéhez képest is. A főállomások-sűrűsége 1989-ben az európai átlag negyedét sem érte el. A kisméretű, műszakilag nem a legkorszerűbb távközlési hálózat merev intézményi rendszerrel párosult. 5

6 A helyi távbeszélő központok egy része 1990-ben kézi kapcsolású volt és több mint 700 településen nem volt napi 24 órás távbeszélő-hozzáférés. A szemléletváltást, továbbá a strukturális, technológiai és szemléletváltást a rendszerváltozás hozta meg. A Magyar Posta funkcionális szétválása A távközlés 1989-ig a Magyar Posta állami monopóliuma volt Magyarországon ben a postát három részre bontották, és megalapították a Magyar Távközlési Vállalatot, a Magyar Műsorszóró Vállalatot, a Magyar Posta Rt-t. 6 Távközlési törvény A magyar távközlés fejlődése 1993-tól kezdődően számottevően felgyorsult; a nemzetgazdasági célok elérésének egyik infrastrukturális előmozdítója lett. A megújítás fő feladata a hálózatok és a szolgáltatások modern fejlesztése és bővítése, az intézményi keretek korszerűsítése, a megfelelő jogszabályi környezet kialakítása volt. A világtendenciákkal párhuzamosan történtek meg a távközlésen belül azok a szervezeti és intézményi korszerűsítések, amelyek szétválasztották a szabályozói és a szolgáltatói feladatokat. A jogszabályi környezetet az 1993-tól hatályos távközlési törvény korszerűsítette, meghatározva a távközlés jelenlegi struktúrájának elméleti kereteit (közcélú, külön célú mint a MÁV stb. hálózata, illetve a zártcélú rendőrségi, egyéb hálózatok). A törvény a közcélú távbeszélő, a mobil rádiótelefonos, a közcélú személyhívó, továbbá a közszolgálati műsorszórást és műsorszétosztást koncessziós alapon végzendő szolgáltatásként határozta meg. A többi távközlési és informatikai szolgáltatást a versenyszférába sorolta, ahol bárki szolgáltathat, akinek a távközlési törvénynek megfelelő engedélye van. Az állam feladata ebben a folyamatban a minél teljesebb körű ellátást célzó távközlés-politika érvényre juttatása és olyan szabályozási kör kialakítása, amellyel biztosíthatók a szektor piacosodásának feltételei. Koncessziós szerződések A magyar távközlés megújításához külső pénzügyi források bevonása, koncessziós folyamat beindítása kellett. A nemzetközi és a belföldi távolsági közcélú telefon forgalom ellátására, valamint 31 primer körzetben a helyi közcélú telefonellátásra a koncessziós jogosultságot a MATÁV Rt. nyerte el, míg 23 helyi körzetben 14 stratégiai befektető osztozott a koncessziós szolgáltatói jogon. A MATÁV-nak 25 évi koncessziót adtak (meghosszabbítható 12,5 évvel)

7 a gerinchálózati szolgáltatásokra. A cég köteles az oda nem ítélhető körzetekben koncessziós kötelezettséget vállalni. Hírközlési politika és stratégia A hírközlés általános fogalomként kiterjed a hírek és információk átvitele, tárolása és feldolgozása számos területére, a távközlési szolgáltatásokra (közcélú és külön célú vezetékes és mobiltelefonos és adatátviteli), a rádió és televízió műsorszórásra, -elosztásra, a postai szolgáltatásokra. A hírközlés-politika részéként a hírközlési stratégia a kormányzati teendőket s cselekvési programot tartalmazza, meghatározva a piaci struktúra és szabályozás fejlesztésének konkrét, határidőkhöz kötött kormányzati teendőit. Ennek megfelelően a távközlési és postai ágazatot átfogó, az Európai Unió normáival összhangban lévő egységes hírközlési törvény előkészítését tűzte ki célul 2000-re. Először elkészült az egységes hírközlési törvény a távközlésre és a postára, majd a piacosítás tanulságainak levonásával az elektronikus hírközlési törvény (C/2003 tv.) amely azóta is a hírközlési ágazat teljes szabályozását szolgálja. A hírközlési politika célja az alternatív távközlési szolgáltatások kialakítása. Ezek a kizárólagos távközlési koncessziók 2001-es lejártakor léphettek be a piacra. A mobiltelefon piac liberalizálását követően tól az európai egységes mobil telefonrendszer (UMTS) megjelenésével számottevő tömeges fejlődés indult be. A hírközlés-politika előrevetítette a teljes digitalizálást, ami lehetővé tette a távközlés, az informatika és a média integrálódását. Ehhez kapcsolódik a széles sáv elterjedése a kábeltelevíziózásban, olyan új műsorelosztó hálózatok megjelenése, amelyek alkalmasak mind a távbeszélő, mind a széles sávú interaktív szolgáltatásokra. Folyik a bevezetése a digitális földfelszíni televíziózásnak és a 3. generációs multimédiás mobil szolgáltatásoknak újabb és újabb fogyasztói csoportokat érintve, ugyanakkor egyre fontosabbá téve a tudatos fogyasztást, a piaci verseny túlkapásainak felismerését, és ha kell törvényi, hatósági megnyirbálását. A teljes körű liberalizációra készülve két meghatározó eszközt lehetett felhasználni: a piacépítést és a szabályozást. Bíztunk abban, hogy a már működő, illetve később piacra lépő alternatív szolgáltatók a versenyben letörhetik az árakat. Az állam szerepe elsődlegesen a piaci szabályozás és az intézményi környezet megteremtése lett. A szabályozás döntő eleme az információs társadalom jogrendszerének a létrehozása, az átlátható és versenysemleges szolgáltatási engedélyezési rendszer, a szociális, jóléti elemeket nagymértékben tartalmazó egyetemes szolgáltatási kötelezettség bevezetése, a költségalapú árrend- 7

8 szerre való áttérés, a privatizáció kiteljesítése és a piaci versenyt néhol még korlátozó akadályok lebontása. A hírközlés-politika emellett meghatározza a frekvenciagazdálkodási, a hívószám gazdálkodási és az építményekhez szükséges terület-felhasználási szabályozási feladatokat, s foglalkozik a szabványosítással is. Információs társadalom Napjaink információs társadalma a számítástechnika, a távközlés és az elektronikus média robbanásszerű fejlődésére és összekapcsolódására épül. A versenyképesség alapja a fejlett, elsősorban számítástechnikai távközlési infrastruktúra és az arra támaszkodó szolgáltatások megléte és széles körű alkalmazása. A magyar információs társadalom megteremtése csak a már kialakulóban lévő globális információs társadalom részeként képzelhető el. A hírközlési ágazatban a nemzetközi vállalatok szerepe erősödik. Folytatódik a globalizáció. A hírközlési szabályozás fogyasztóvédelmi vonatkozásai 8 Az 1993-ban hatályba lépett távközlési törvény (teljes nevén: a távközlésről szóló évi LXXII. törvény) szükségszerű és egyértelműen hatalmas lépés volt az európai normáknak megfelelő távközlési piac megteremtéséhez. Addig ugyanis az egyedüli szolgáltató által megfogalmazott szabályozások szerint működött a szolgáltatás, a cég önmaga gyakorolta a hatósági jogkört is a technikai és szolgáltatási szempontból kiszolgáltatott ügyféllel szemben. A törvényi szabályozás a meglévő helyzetet próbálhatta csak meg leírni és keretek közé szorítani, előkészítve az elkerülhetetlenül többszereplős piac kialakulását, a fejlesztéshez szükséges tőkebevonással együtt járó műszaki és tudati átalakulásokat. Lényeges elemeiként: a hatósági jogkör gyakorlására létrehozta a Hírközlési Főfelügyeletet; megfogalmazta az előfizetői jogok és kötelezettségek kezelését; a hálózatok együttműködése érdekében megkezdődött az alapvető műszaki tervek kidolgozása. A távközlési szféra szabályozását meghatározó törvény e négy szolgáltatási területet fedte le: közcélú távbeszélő szolgáltatás, közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás, országos közcélú személyhívó szolgáltatás, rádió- és televízió műsorok országos és regionális szétosztása és sugárzása. Tehát ez a törvény nem nevesítette az internetet. Megszűnt a régi, áldatlan állapot: a közcélú távbeszélő szolgáltatás létesíté-

9 sét immár bárki igényelhette, de a különösen a minőségi fejlesztési hiány gyors megszüntetésére nem volt elég pénz. Ebbe a közegbe érkezett meg 90-es évek közepén a dial-upos (betárcsázó modemes) internet. Minőségről ebben az időben nemigen lehetett beszélni. Továbbra is jelentős korlátot jelentett az előfizetői hálózat, amely tele volt a maga idejében helyénvaló ikerállomásokkal, vonalpótló berendezésekkel, elektromechanikus kapcsolóközpontokkal. Mint minden új felhasználás, ez is szinte azonnal magával hozta a visszaélési technikákat is. Már a mai szemmel igen alacsony, 14kbps sebességű kapcsolatoknál is megjelentek azok a nemzetközi hívások, amelyek akár semlegesnek tűnő honlapon történő böngészéssel, a felhasználó számára zömmel észrevétlenül generálódtak. Ellenük technikailag igen nehéz volt védekezni, hiszen az internet elérése jellemzően helyi számon történt annak korlátozása pedig nem volt megoldható. Ezért a már hivatkozott, alapvető műszaki tervek egyik meghatározó elemében, a számkiosztásnál nevesíteni kellett egy új hozzáférési kódot: és a hozzátartozó számtartomány. A politika egyértelmű elkötelezettsége és szerepvállalása mellett ezt műszaki és fogyasztóvédelmi szempontok is indokolták: Az internet kapcsolási száma legyen mindenki számára egyértelmű és utaljon a szolgáltatóra és/vagy a szolgáltatásra. Az internet elérés tarifája legyen alacsonyabb a legolcsóbb helyi tarifánál, ezzel segítve a gyors elterjedést, megismerést. Ne legyen kapcsolási díj, hiszen a zajos helyi hálózat tartós, folyamatos adatkapcsolat fenntartására nem képes, így a megszakadások miatti újrakapcsolódás indokolatlan és etikátlan költséget okoz az ügyfeleknek. Legyen korlátozható az internetelérés lehetősége a digifon szolgáltatások használatával, azon helyi központok szintjén, ahol ennek a feltételei már adottak. Az internet szolgáltatásának ez formája azt is jelentette, hogy a kapcsolat díja csak és kizárólag a távbeszélő hálózaton töltött idővel arányos. Ez a díjazásban aránytalanságot jelentett a viszonylag újabb hálózaton lévő, nagyobb sebességet, jobb minőséget elérő előfizetők és a régebbi környezetben lévők között. Ezt az aránytalanságot növelte az időközben megjelent ISDN előfizető felület. Mindezek ellenére 2 évvel a bevezetés után már ezer szerződött ügyfele volt a MATÁVNet-nek, és kb. ugyanekkora volt a frissiben megjelent free szolgáltatókat igénybe vevők száma is. A törvényben előírt, a fogyasztók védelmével, és a szolgáltatás minőségével összefüggő feltételekről csak január elsején lépett hatályba kormányrendelet. Ez 2007-ig hatályban volt némi ellentmondást jelentve a későbbi ehtv-vel és az ahhoz kötődő rendeletekkel, de mindenképpen többes értelme- 9

10 zést biztosítva mind a hatóságoknak, mind a szolgáltatóknak. Az internet mint szolgáltatás még mindig nem került nevesítésre, így továbbra is igen alacsony követelményszint van megfogalmazva, habár a hálózati képességek szinte minden szolgáltatónál jelentősen javultak. Az internetezésnek megfelelő infrastruktúra kiépítése, az elérhető és megfizethető eszközök megjelenése, a szolgáltatásban rejlő hihetetlen lehetőségek felismerése a politika elkötelezettsége hatására az ezredfordulóra jelentősen átrendezte a távközlés felhasználói struktúráját, a lakossági igények kielégíthetőségének feltételeit, a minőségi szolgáltatás iránti elvárásait. Az ország 70 75%-a hozzáfért a vezetékes dial-up internethez kivéve néhány, vezetékes hálózattal gazdaságosan el nem látható területet, ahol érdemi és teljes körű megoldás máig nem látszik. A távközlési törvényben igen hangsúlyos kapott az előfizetői jogok érvényesítésének szabályozása a szolgáltatás teljes élettartama alatt, beleértve hibák, panaszok kezelését és a jogorvoslatok rendjét. Mindezeket a jogokat és lehetőségeket a szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeiben (ász) megjelentetni, amelyet a Hírközlési Főfelügyelet hatóságként hagy jóvá. 10 A fogyasztói jogok érvényesítése markánsan a évi XL. hírközlésről szóló törvényben jelenik meg. A törvény céljai között van a a fogyasztók érdekeinek védelme a hírközlési piac valamennyi szereplőjével fenntartott kapcsolataikban; értelemszerűen az EU szabályozásával összhangban. Külön fejezetek vannak a szolgáltatásnyújtás feltételeiről, nyilvántartásáról, amelyeket piacfelügyeleti eljárással a hatóság ellenőriz. Ebben az időben jelennek meg az elektronikus ügyintézés csírái és nyernek a hivataloknál is létjogosultságot. Amennyire viszont a távközlési szektort kézzelfogható gazdasági lehetőségei miatt átfogóan igyekezett a kormányzat szabályozni, annyira nem vonatkoztak a megszületett jogszabályok az internetre. Az ezredfordulón egyre több hivatal és szervezet próbálkozott az interneten elérhető tartalmak szabályozásával. Ezeket a szakma és az internetezők igencsak rossz néven vették. A magyar tartalomszolgáltatók megelőző ellenlépésként egyesületbe tömörültek, tartalomszolgáltatási kódexet fogadva el. Ezzel megvalósult a magyar internet önszabályozása. Az elégtelen szabályzás miatt (is) a visszaélési technikák egyre nagyobb mértékben kezdtek teret hódítani, akár már a számítástechnikai eszköz bekapcsolásával folyamatos nemkívánatos nemzetközi hívásokat generálva. Ez az oka annak, hogy az ezredfordulóra már az internetezés volt a hatósági panaszkezelés legfőbb tétele. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat mind a hírközlési, mind a fogyasztóvédelmi hatóságok egymástól függetlenül is kezdeményezték sajnos sok esetben nem ismerve fel sem a technikai hátteret, sem a tényleges veszélyt, a szolgáltatók felelősségévé téve az esemény előfordulását!

11 Ebben az időben átalakult a fogyasztói magatartás: mind intézményi, mind szakértői szinten erősödött a fogyasztói érdekképviselet, és megváltoztak az egyes hírközlési szolgáltatások igénybevételi feltételei is. Ezért a jogszabályban sok olyan kötelezettség jelenik meg, amely mára a napi rutin része. A legfontosabbak: tudakozó szolgáltatás biztosítása, az ügyfélszolgálati irodák működési rendje, a szerződéses kapcsolatok alapvető követelményei és a jogkövetkezmények leírása, azonos helyzetű ügyfelek részére azonos feltételek biztosítása, szolgáltató választása, számhordozás. Az utóbbi két követelmény igen figyelemre méltó, hiszen ebben az időben a műszaki feltételek még közel sem voltak meg, hátra volt a hálózat teljes digitalizálása. Igen fontos elem az adatvédelmi kötelezettség megjelenése, a személyiségi jogok védelme és az ennek megfelelő nyilvántartások kezelése. Újként jelenik meg a már közel 5 éves működésre visszatekintő internetes szolgáltatás fogalmi meghatározása, valamint az ügyfélszolgálati irodák elérhetősége, az egyetemes szolgáltatói szerep nevesítése és díjcsomagok használatának lehetősége. A törvényhez kapcsolódva a minőségi követelmények több kormányrendeletben is megjelennek, követve egyrészt a műszaki fejlődést, az új szolgáltatásokat, termékeket, másrészt az ehhez kapcsolódó fogyasztói elvárásokat, a megerősödő társadalmi és civil érdekvédelmi szervezetek véleményét. Mindezek a szabályzó elemek, követelmények végső formát a évi C. törvényben, az elektronikus hírközlési törvényben öltenek. A ma is hatályos törvény az EU szabályozások messzemenő és kötelező folyamatos integrálásával igyekszik betölteni a korábbi szabályozások joghézagait, terjedelmileg is tükrözve a globális információs társadalom felé haladást. Megváltozott az előfizetők érdekeivel és jogaival foglalkozó hatósági intézményi háttér, széleskörű jogosítvánnyal felruházva létrejött a hírközlési fogyasztói jogok képviselője intézménye. Ehhez a köztisztviselőhöz gyakorlatilag bárki fogyasztó és fogyasztóvédelmi civil szervezet fordulhat sérelmével. Ez a törvény már mind a hatóság, mind a szolgáltatók számára több esetben kötelezővé teszi az internetes felület használatát. A korábbiaknál jóval nagyobb hangsúlyt kap többek között a hatósági piacfelügyeleti eljárás, amelynek eredményét, megállapításait, szankcionálását internetes honlapon teszik közzé. A már korábbi törvényben bevezetett fogalom szerint jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató (jpe) számára egyértelműen megfogalmazza az internetelérés elterjedését segítő intézkedéseket, hivatkozva a már nagy részben immár digitális hálózaton elindult, szélessávú internetes hozzáférésre. Megnyílt az út az elektronikus ügyintézés számára. Az információ kezelésének 11

12 12 ez a formája szinte minden háztartásban jelen lehet. A mobil szolgáltatók bekapcsolódásával minden igénylő fel tud kapcsolódni az internetre de az említett, hátrányos helyzet néhol még korlátozza a sebességet. A szélessávú hozzáférés fogalmának meghatározása az ászf-ekben történik meg. Azonban megfigyelhető, hogy ez némileg ez eltér a vezetékes és a mobil szolgáltatóknál. Amíg az előbbieknél a különböző típusú és minőségű előfizetői hálózatok nagy mozgásteret nem adnak, csak a garantált és a maximálisan elérhető le/feltöltési sebességek kerülnek nevesítésre, addig a mobilaknál az igénybevétel helyén aktuálisan jelenlévő és rendelkezésre álló hálózati technológia által több állapot is meghatározható. Új fogalom a korlátosság, amelynél ismét különválik a vezetékes és a mobil szolgáltatás. A vezetékes területen még jellemző a havidíj alapú számlázás, ahol közömbös a forgalmazott adatmennyiség, ezért ezeket a kapcsolatokat korlátlan hozzáférésűnek nevezik. A kínált díjcsomagok az elérhető maximális sebességre utalnak (pl.: 8Mbit). A mobiloknál a technológia miatt meghatározó a forgalmazott adatmennyiség; a számlázás is ennek alapján történik. Ezek a korlátos hozzáféréseknél a díjcsomagok a bennük foglalt adatmennyiségre utalnak (pl.: 5GB), amelyek elérése független a szolgáltatás helyétől. Az egyetemes szolgáltató részére kötelező a beszédcélú kapcsolatok mellett az internethívás lehetőségének biztosítása is függetlenül attól, hogy az adott ponton szélessávú hozzáférés létesíthető-e. A korábbi szabályozásokhoz képest új a szolgáltatók összehasonlíthatósága: a hatóság a működésükre vonatkozó, azonos módon képzett adatait, mutatóit saját honlapján rendszeresen közzéteszi. A törvény rendelkezéseinek értelmezését és végrehajtását számos kormányrendelet tárgyalja. A mi szempontunkból az egyik legjelentősebb, a 229/2008 (IX. 12) az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szól. Az elektronikus hírközlés szereplőire elsősorban értelemszerűen a távközlési törvényekben foglaltak kell, hogy irányadók legyenek. Ez igaz mind a technikára, mind a fogyasztói érdekvédelemre. A ma is hatályos eht határozottan fogalmazza meg mindazon paramétereket, amelyek összességükben, összhangban az EU irányelveivel a minőségi szolgáltatást biztosítják, kellő biztonságot és védelmet adva mind a szolgáltatónak, mind a fogyasztónak. Ezen jogszabályokból levezethetően a szolgáltatói általános szerződési feltételekben (ászf) kell jól és egyértelműen megjelenni a szolgáltatás létrehozását, biztosítását és fogyasztói érdekvédelmet szolgáló szabályoknak. Érdekes fejlődése az ászf-ek kezelésének, hogy amíg a korábban hatósági jóváhagyást, véleményezést írták elő, a mostani törvény már csak a hatóság általi tudomásulvételre kötelez.

13 Amíg a törvényben nem lehet helye egy-egy szolgáltatás leírásának, az igénybevétel módjának, egyebeknek, ebben a dokumentumban ezeknek közérthető formában és félreérthetetlenül kell szerepelni: ez képezi mindenféle szerződés, együttműködés alapját is. Ugyanígy közérthetően köteles a szolgáltató tájékoztatni a fogyasztókat minden szolgáltató ügyfél kapcsolatfelvétel során. Amíg a távközlési, hírközlési törvények iparági jellemzői alapján fogalmazzák meg a szabályokat, addig a fogyasztói érdekeket egy általánosabb szabályozás védi. Ez az évi CLV. fogyasztóvédelmi törvény. E törvény keretében került meghatározásra az ügyfélszolgálatok és a panaszkezelés működési rendje. Ez utóbbi különleges eszköze a békéltető testület (lásd füzetünk legvégén). Az információáramlás rohamos fejlődése elkerülhetetlenné teszi az ezzel kapcsolatos oktatást, a fogyasztó megtanítását érdekei védelmére. Ez alapvetően állami, iskolai feladat, de egyre nagyobb szerepet kap a médiában való szakszerű megjelenés is. A távközlési fogyasztóvédelem A teljesség igénye nélkül szeretnénk felsorolni néhány gyakori távközlési fogyasztói problémát, amely részben az említett rendelkezések alapján oldható meg. 13 Szóbeli szerződések A távközlésnél a szolgáltató és a fogyasztó közötti szerződés megköthető virtuálisan (interneten, telefonon) keresztül is. Ennek az a legnagyobb buktatója, hogy a fogyasztó nem ismeri meg részletesen a szerződés feltételeit, és csak a szolgáltatást igénybe véve jön rá arra, hogy ő nem is tudta, mit vásárol. Ezért a jogalkotó úgy rendelkezett, hogy elektronikus üzletkötésnél a szolgáltatási szerződés megismerésétől, illetve a szolgáltatás igénybevételétől számított 8 munkanap áll a fogyasztó rendelkezésére a szerződéstől elállni. A másik nagyon fontos, a fogyasztót védő rendelkezés, hogy a viták tisztázása érdekében a szolgáltatónak rögzítenie kell a megrendelés szövegét és azt kérésre, a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Végső soron e rendelkezések védenek a megtévesztéstől, de azért sose rendeljünk meg első hallásra szolgáltatást, mindig kérjük a feltételek elolvasásának lehetőségét, és csak azután döntsünk. Nem árt az sem, ha a telefonálótól szolgáltatói azonosítást kérünk: nemrégen ezrével csaptak be előfizetőket olyan ügynökök, akik a régi szolgáltató emberének adták ki magukat és csak egy olcsóbb lehetőséget ígértek, majd új előfizetést adtak a becsapottaknak.

14 A telefonhívásnál előfordult, hogy bár az ügyfél nem adott határozott elfogadó választ, az ügynök szavait szerződéskötésként rögzítette, elindítva a szolgáltatóváltást. A gyanútlan ügyfél kezdjen el gyanakodni, amikor az első számlát megkapja az új szolgáltatójától és/vagy az eredeti szolgáltatójától a szokásosnál alacsonyabb összegű számlát kap. Ilyenkor többnyire még eredményesen lehet fellépni a nem kívánt szolgáltatás következmények nélküli megszüntetésére. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülethez sajnos többnyire azok az esetek jutnak el, amikor a szolgáltató a követelését behajtó cégen keresztül akarja érvényesíteni ilyenkor már kétséges az eredmény. Hűségszerződések 14 Az ember hajlamos arra, hogy megvásároljon olyan árucikket, amire semmi szüksége nincs, csak, mert olcsónak tűnik. A távközlésben is kihasználják ezt a szokást, és olcsó vagy éppen ingyenes mobilt kínálnak egy vagy két éves, kötött tarifájú szerződésért. És az ember bizony elcsábul... Így sikerült elérni, hogy ma Magyarországon a lakosság létszámát jóval meghaladó számú előfizetés van: ezek a nagyon sokat tudó szerkezetek a pénztárcájuk teherbírása fölötti túlfogyasztásra ösztönzik az előfizetőket. A múltban ezek a szerződések ráadásul örök rabságot jelentettek, mert lemondani csak a lejárat előtt egy hónappal és írásban lehetett; valljuk be, kevés ember jegyzi meg két évre visszamenőleg meg a dátumokat. Az OFE ösztönzésére a legnagyobb szolgáltatók elfogadtak egy önkorlátozó ajánlást, hogy idejében értesítik az előfizetőket szerződésük lejártáról, és nem használnak automatikus meghosszabbításokat. Számlázás kiismerhetetlen tarifák A fogyasztói panaszokat nagy számban a számlázás gerjeszti. Vagy a számla nagysága, vagy vitatott hívások, letöltések. A választáshoz legfontosabb tudnivaló, hogy legyünk tisztában telefonálási szokásainkkal. A Nemzeti Hírközlési Hatóság című web oldalán működik a Tantusz nevű rendszer: megadva a különböző irányokban és időkben szokásos telefonjaink hozzávetőleges időtartamát, számunkra a legmegfelelőbb szolgáltatókat és tarifákat ajánl. Ne feledjük: ha elégedetlenek vagyunk, számunk változatlanul hagyása mellett teljesen vagy részlegesen szolgáltatót válthatunk! A másik fontos tudnivaló: ha számlázási problémát észlelünk, azonnal jelezzük a szolgáltató ügyfélszolgálatának, mert csak így lehet bizonyítani igazunkat, illetve magyarázatot kérni.

15 Call centeres hívások Technikai és gazdasági megfontolások okán a személyes ügyfélszolgálati kapcsolat helyébe egyre inkább a telefonos kiszolgálás lépett. Ezt a hírközlési szolgáltatók részére az elektronikus hírközlési törvény (2003. évi C. tv), továbbá minden ügyfélszolgálatot működtető szolgáltató részére a fogyasztóvédelmi tv (1997 évi CLV. tv) is lehetővé teszi, kiegészítve az internetes elérhetőséggel, de a személyes ügyfélszolgálatnak mindenképpen elsőbbsége van. Kényelemből egyre többen veszik igénybe a telefonos kapcsolatot, amelynek néhány kritikus pontjára ajánlatos odafigyelni. A telefonos ügyfélszolgálat call centerekkel működik. Ezek egyik jellemzője, hogy a bejelentkezéskor nem közvetlenül kezelőhöz jutunk, hanem a szolgálatóra jellemző szolgáltatási palettából válogatunk, menürendszer segítségével érve el a kívánt segítségnyújtó/ ügyintézői helyre. A menüben való böngészés, keresgélés az esetek döntő többségében félórákig is eltarthat. Másrészt előfordulhat, hogy megunva a talán felesleges várakozást, bontani akarjuk a hívást, de nem jól tesszük helyre a kézi beszélőt és így a kapcsolat továbbra is fennmarad egy több órás hívással komoly költséget produkálva. Ez a mi hibánk. Figyeljünk rá! Jó hír, hogy az OFE és az NHH informális kapcsolatának köszönhetően a call centerek működésére vonatkozó anomáliák vizsgálatát a hatóság piacfelügyeleti eljárás keretében elkezdte vizsgálni. 15 Az internetes díjcsomagok korlátossága, az elérhető sebesség és a sávszélesség A tapasztalatok alapján a szerződésekkel és a szolgáltató magatartással kapcsolatos problémahalmaz mellett egyre inkább növekszik az IP alapú szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tájékozatlanság, értetlenség ami döntő mértékben szolgáltatói magatartásra, reklámokra vezethető vissza. Ezek között kiemelkedő helyet foglalnak el a szélessávú internetezéssel kapcsolatos panaszok. A dial up-os hozzáférésnél a telefonhálózat igénybevételi számlája csak egy fajta adatot tartalmazott, a hálózaton eltöltött idő díját. A es típusú hívások díjazása eltért a normáltól, mert nincs kapcsolási díj, másrészt a helyi hívásnál olcsóbb. Adott mennyiségű adat letöltése és a hívás díja csak attól függött, hogy milyen gyors a számítástechnikai eszközünk, a hálózat együttesen, illetve a letöltési hely. Ennek a fajta hozzáférésnek a törvény szerint minden telefonos kapcsolattal rendelkező ügyfélnek rendelkezésre kell állnia. A korábban említett Tantusz rendszer cím alapján képes tájékoztatást adni az ott elérhető szélessávú internetszolgáltatókról és az aktuális díjcsomagok választékáról.

16 Vezetékes széles sáv A vezetékes szolgáltatók által kínált szélessávú díjcsomag általában a nevében hordoz egy sebességre utaló jelzést (számot vagy betűjelet). A kínált díjcsomagok ára ennek megfelelően változik. A 8M-ás díjcsomag annyit jelent, hogy a szerződéses kapcsolat időtartama alatt max. 8Mbps sebességű letöltést érhetünk el a hálózati képesség alapján stb. A díjcsomag ára ezen felül pluszszolgáltatásként tartalmaz tárhelyméretet és több -címet is. Az ilyen típusú díjcsomagokat korlátlannak nevezzük, az IP alapú forgalmazásnak gyakorlatilag sem a hálózaton töltött idő, sem a forgalmazott mennyiség nem szab korlátot (ellentétben természetesen a sebességgel). Azt azonban egyetlen szolgáltató sem garantálja, hogy az elnevezésben a sebességre utaló mértéket ténylegesen el is éri az ügyfél. A szolgáltatók arra kötelezettek többek között az OFE kezdeményezésére az NHH korábban hatályba léptetett szabályozása alapján, hogy az ászf-ben és természetesen a szerződésekben szerepeltetni kell a garantált sebesség értékét (le- és feltöltés), amit minden forgalmazási körülmények között teljesíteni kötelező kivéve, ha azt elemi csapás gátolja. 16 Mobil szélessáv A szélessávú internet hozzáférés mobil hálózaton történő nyújtása újfajta díjstruktúrát hozott. A kínált díjcsomagok nevében szereplő jelzés nem az elérhető sebességmaximumra jellemző, hanem a számlázási időszak alatt az árban foglalt adat mennyiségére. Például a T-mobile által kínált Net50 árába 50MB adat forgalmazása tartozik, függetlenül a felkapcsolódás időtartamától és az elért sebességtől. A korlátos -ság fogalma tehát kizárólag a díjban szereplő adatmennyiségre vonatkozik. A probléma általában abból adódik, hogy a gyakran roppant csábító árú és a jellegéből adódóan azonnal használható mobil internet vásárlása előtt nem tájékozódik vagy nem kap kellően korrekt tájékoztatást a vevő a használni kívánt helyen elérhető hálózati technológiákról. Az ügyfélszolgálatok pedig általában lakcím szerinti pontossággal meg tudják mondani, mi várható Egyébként nem teljesen igaz az, hogy ahol elegendő térerő van a telefonáláshoz, ott internetezni is lehet. A korlátosan rendelkezésre álló erőforrások miatt a mobil szolgáltatók további időleges korlátozásokat is bevezetnek a évi C. törvény (eht) 137. értelmében. Ahol az előfizetők az internetes hozzáférést weboldalak böngészésére, online felületen megjelenő multimédiás tartalom megtekintésére, banki átutalásra, kisebb méretű fájlok továbbítására, esetleg on-line internetes kommunikációs eszközök (pl. skype, MSN), játékok hálózati futtatására vagy online vásárlásra használják, nem okoznak gondot, a hálózat működését (kapacitását) nem veszélyeztetik. Ha azonban egy felhasználó ezektől eltérően folyamatosan nagy mennyiségű adatot forgalmazva veszi igénybe a hálózatot (DVD filmeket, CD lemezeket, nagyméretű

17 számítógépes programokat tölt le ilyen célra üzemeltetett oldalakon keresztül stb.), akkor ez veszélyezteti a teljes hálózat normál működését, ezáltal a többi felhasználónak nyújtott szolgáltatás minőségét. Ezért a mobil szolgáltatoknak fokozott figyelemmel kell követniük a hálózat aktuális terheltségét. Esetleges torlódás, lassulás, túlterheltség esetén azonnal be kell avatkozniuk, és az extrém felhasználó sávszélességét az ezt kiváltó tevékenység befejezéséig olyan mértékre csökkenteni, hogy szolgáltatás minősége ne sérüljön. Sebességmérés A fogyasztóvédelemnek ez még nagy tartozása. Ma egyetlen hatóság sem vállalja fel ennek a kérdéskörnek a szabályzását, amit vélhetően az egyre terjedő IP alapú kombinált szolgáltatáscsomagok terjedése fog kikényszeríteni. A felhasználók általi mérésre szinte minden szolgáltató felkínál lehetőséget a honlapján, ám a mért eredményt nem tekinti vitaalapnak, csak a saját eszközeivel mért értéket tartja hitelesnek (sajnálatos módon a bírósági gyakorlat is ezt mutatja). Emellett számos sebességmérő linket lehet találni, amelyekkel ugyanazon az összeköttetésen az elfogadható 10%-os eltérés helyett akár 30%-os különbség is mérhető. Ezeket tájékoztató jellegűként kell kezelni, de nem szabad teljesen figyelmen kívül hagyni. Ismereteink szerint a hazai szolgáltatók közül egyedül a T-Home tesztrendszere dokumentál visszakereshetően és tanúsítványuk alapján hitelesen. 17 Az elektronikus kereskedelem fogyasztóvédelmi problémái Mi az elektronikus kereskedelem? Az internet, a világháló használata összeköti egymással az ország és a világ bármely részén élő embereket. Mindenki, akinek számítógépe, esetleg arra alkalmas mobiltelefonja, megfelelő programja és telefonvonala van, csatlakozhat erre az egész világot behálózó világsztrádára, és kedvére böngészhet, tanulhat, játszhat, szórakozhat, s egyre inkább vásárolhat anélkül, hogy ehhez el kellene mozdulnia a helyéről. Az elektronikus kereskedelem Magyarországon is gyorsan fejlődik. Egyre több virtuális üzlet kínálja termékeit a világhálón. Az internetes áruházak a világ legkényelmesebb beszerzési forrásai. Figyelem! Ellenőrizzük az áruház adatait, címét, telefonszámát, hogy ha problémánk van, fel tudjuk venni a kapcsolatot,

18 mindig gondosan olvassuk el a szerződési feltételeket (csomagolás, szállítási költség, szállítási határidő, felelősségvállalás), ha lehet, próbáljuk ki az üzletet egy kisebb értékű vásárlással, hasonlítsuk össze a kínálatot, a tranzakciók idejét és az összegeket tartsuk nyilván; célszerű megrendelni valamilyen biztonsági szolgáltatást, hogy csak a visszajelzésünk után terheljék meg a számlánkat! Jogi vonatkozások 18 Az internetes kereskedelem a magyar jogi szabályozás szerint általános jellemzőit tekintve más kereskedelmi tevékenységekkel azonos megítélés alá esik. E kereskedelmi formával foglalkozhat (a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény alapján) a Magyarországon létrehozott, illetve (a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló CXXXIV törvény értelmében) a képviseletet, fióktelepet alapító külföldi székhelyű vállalkozás. De legátfogóbb szabályozását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló, többször módosított évi CVIII. törvény végzi. Az elektronikus kereskedő tevékenysége hazai jogunk szerint tulajdonképpen csomagküldő tevékenységnek felel meg. Ebből kifolyólag az internetes kereskedelemmel foglalkozó társaságra irányadóak az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló I S/1989. (IX. 7.) KeM rendelet előírásai, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. A kereskedelmi tevékenység folytatásának feltétele, hogy a nyilvántartásba vételre jogosult szerv (a kereskedő székhelye, fióktelepe szerint területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara) a kereskedőt és üzletét vagy telephelyét nyilvántartásába felvegye. Az elektronikus úton létrejövő szerződések jogi természete Az elektronikus úton kötött szerződések távollevők között létrejött adásvételi szerződések; minta utáni vételként határozhatók meg. Az interneten elhelyezett képek alapján a fogyasztó úgy válogathat a termékek között, mint egy katalógusból. Figyelmet érdemelnek az egymással közvetlenül nem érintkező személyek

19 között létrejövő szerződések speciális fogyasztóvédelmi szabályai, mert az internet mint új információs technológia alkalmazása előnyei mellett komoly veszélyeket is rejt magában. A fogyasztó szempontjából rendkívül nagy kockázatot jelent, ha a szerződés feltételeit nem ismeri, a kínált termékek és szolgáltatások alapos megvizsgálására nincs módja. Lényeges részletek így rejtve maradhatnak. Az online kereskedelem hazai szabályozásában kiemelkedő jelentőségű az Európai Unió vonatkozó irányelvének szabályaira épülő, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (ILS.) Korm. rendelet, amely március 1-én lépett hatályba. Az elállás joga A fogyasztót az elállás joga a kivétel alá nem eső értékesítés vagy szolgáltatás nyújtása vonatkozásában 8 napon belül, indokolás nélkül megilleti. Amennyiben a szolgáltató a rendelet hatálya alá eső értékesítést végez, úgy az erről szóló tájékoztatás hiánya a minősítést kizárja. A rendelet erről így szól: 3. (1) Az értékesítő köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. (1) bekezdésének a)- f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni. (2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell: a) a 4. szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. (5) bekezdésében, a 6. -ban és a 7. (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. alapján az elállás joga nem illeti meg; b) az értékesítő azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti; c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását; d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja. 4. (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor 19

20 az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az értékesítő a 3. szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha az értékesítő nem tesz eleget a 3. szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 20 Figyelem! Ellenőrizzük az áruház adatait, címét, telefonszámát, hogy ha problémánk van, fel tudjuk venni a kapcsolatot, a fogyasztónak a szerződés megkötése előtt, kellő időben, egyértelmű, közérthető és pontos tájékoztatást kell kapnia az áru jogszabályban meghatározott valamennyi lényeges tulajdonságáról, a kereskedő a kommunikációs technika szerinti formában közöltek mellett, a szerződés megkötése előtt, kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles írásban is felhívni a fogyasztó figyelmét a kötendő szerződéssel kapcsolatos információkra. Miért vásároljunk interneten? Figyelem! Az internet megnyitotta a termékek és szolgáltatások új világát. Az információkat könnyen meg lehet találni, percek alatt összehasonlíthatók az egyes termékek árai a különböző árusító helyeken, megnézhetők a szállítási feltételek stb. Kiválasztható szinte mindenben a számunkra legmegfelelőbb kínálat akár külföldről, éjjel-nappal. A magukra valamit adó internetes szerkesztők, akár a jó boltosok lapjuk nagyon jól látható helyén tüntetik fel közérthető és világosan megfogalmazott

Aktuális tanácsaink Figyeljen oda!

Aktuális tanácsaink Figyeljen oda! Aktuális tanácsaink Figyeljen oda! Sajtótájékoztató 2010. december 17. Takács Péter Hírközlési és Média Biztos, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Buda Dóra szóvivő, kommunikációs főosztályvezető, Nemzeti

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU Az elektronikus kereskedelem jogi háttere Dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda 2010. 04. 14. AZ ELŐADÁS VÁZLATA Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelemben áttekintés Leggyakoribb problémák a webboltokkal

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Takács Péter hírközlési fogyasztói jogok képviselője FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Aktualitások az európai hírközlésszabályozásban 2009. június 25. WWW.HFJK.NHH.HU A javaslatcsomag jelentősége A javaslatcsomag

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Mátrai Gábor hírközlési elnökhelyettes Információs társadalom és tartalomfogyasztás 2012. június 14. Globális trendek európai és nemzeti

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunk használatához kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket. Szolgáltatásaink használatával Ön az alábbi pontok mindegyikével

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok Sebõ Elektronik - Sebõ Attila e.v. internetes csomagküldõ kereskedelem Általános fizetési rendelési és szállítási feltételek és tájékoztató a panaszkezelés módjáról Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online 50 MB Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 forgalmi keret túllépése esetén 33Ft/0,01 Mb módokra vonatkozó VoIP nem vehető igénybe - Mobil Online 100 MB Csomagban foglalt

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2 2 BEVEZETÉS AZ NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELKÖTELEZETT A SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉBEN, A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG NÖVELÉSÉBEN. A FOGYASZTÓ ÁLTALÁBAN GYAKRAN AZ ISMERETEK

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a felveteliokosan.hu oldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket,

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Mobil Online Start Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,001 A napi elérési díjban foglalt 1 MB adatforgalmi kereten felüli adatforgalom díja megkezdett 0,1 MB-onként 4,9 Ft módokra

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 4/c. Melléklet A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei Tartalomjegyzék 1. Egyéni vezetékes internetszolgáltatás minőségi

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások)

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus banki szolgáltatások 2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus csatornákon azonosítást követően, meghatározott jogosultság szerint nyújtott banki szolgáltatások

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. - ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor különös tekintettel a 2017. január 1. utáni változásokra Petrik Sándor A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése a háttérintézményi átalakulást követően 2017. január 1. után főszabály szerint a Kormány általános

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (...) NMHH rendelete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (...) NMHH rendelete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének /. (......) NMHH rendelete a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok -

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - 1. A fogyasztó termékbemutatón vett részt Hajdúszoboszlón, ahol egy nagy értékű porszívót vásárolt.

Részletesebben

Most igazán megéri tarifát váltani! Vodafone Power to you Flotta Red Beszélgess korlátlanul a Flotta Reddel és válaszd hozzá az új iphone 5C-t! Flotta Go Vagy válaszd az LG Optimus L5 II-t a Flotta Go+

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Akciók leírása február 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása február 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Cikkely A Kódex célja

Cikkely A Kódex célja 1 Cikkely A Kódex célja (1) A Kódex a Magyarországon internet hozzáférés szolgáltatási tevékenységet folytató elektronikus hírközlési szolgáltatók szakmai-etikai normagyűjteményeként szolgál, melynek önkéntes

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk.

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk. A Lakossági ÁSZF 2016. november 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük: és internet (roaming) Mobil Vezetékes

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II.

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II. Informatika 9. évf. Internet és kommunikáció II. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Webböngésző Cookie: süti. A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén.

Részletesebben

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása augusztus 22. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról

Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról Az Invitel Távközlési Zrt. tájékoztatása a lakossági akciók lezárásáról 2017. február 1. Definíciók Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános szerződési feltételek és a honlapunk nyelvezete magyar. Az eladó/szolgáltató Zlatár PR Kft Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 17. Levélcím, telephely: 1097

Részletesebben

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása július 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az

Részletesebben

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK I. A DIGI Online szolgáltatás meghatározása... 2 II. A technikai feltételek... 2 1. A DIGI Online eléréséhez használható

Részletesebben

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. Az árak bruttó árak és forintban értendőek!

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. Az árak bruttó árak és forintban értendőek! Babavilág Webshop Szerződés (Baba-Ker Kft.) Üzemeltető: Baba-Ker Kft. (Babavilág Gyermekáruház) Székhelye: 4025. Debrecen, Nyugati utca 11. Telephelye: 4025. Debrecen, Nyugati utca 11. Adószám: 12826980-2-09

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0

Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 Felhasználói dokumentáció a teljesítményadó állományok letöltéséhez v1.0 www.kekkh.gov.hu Státusz: Verzió Cím Dátum SzerzőFolyamatban Változások Verzió Dátum Vállalat Verzió: 1.0 Szerző: Lénárd Norbert

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT Díjcsomag neve Kezdő Alap Családi Szuper Extra (Mbit/s) 5 10 15 20 25 (Mbit/s) 1 5 5 5 10 (Mbit/s) 1 2 4 7 10 (Mbit/s) 0.256 0.512 1 1 1 korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan Túlforgalmazás

Részletesebben

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja Tisztelt Ügyfelünk! 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy a Postafon Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Díjszabás mellékletének 3. Magyarországi számok pontjában a táblázat első, valamint

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve Smarttarifa 1 Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 5,00 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 1,00 Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB) 0,049 módokra vonatkozó - VoIP nem vehető

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvénysorozata 2014. október Magyar Energetikai Társaság Kereskedelmi és ipari ingatlanok belső villamosenergia ellátásának

Részletesebben

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása június 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Barion. Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20.

Barion. Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20. Barion Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20. Áttekintés Mi az a Barion? A Barion osztályzása Biztonsági szempontok Összehasonlítás a tradicionális fizetéssel Költségek Üzleti modell Barion a gyakorlatban

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat I. Bevezetés 1.1. A DIGI Online szolgáltatás (a továbbiakban: DIGI Online ) üzemeltetője a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben