PRO VÉRTES TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRO VÉRTES TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 PRO VÉRTES TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

2 I. A PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJA A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1994-ben kezdte meg tevékenységét, jogelődje, a Pro Vértes Természetvédelmi Alapítvány átalakulásával. Kiemelten közhasznú szervezetként 1998 óta működik. Alapításának legfőbb célja az volt, hogy összekötő kapocsként szolgáljon a természeti és kulturális értékek védelmét szem előtt tartó állami, önkormányzati és civil térségfejlesztési elképzelések kidolgozása és megvalósítása terén a Vértes hegységben és környékén. Aktív programok: természetvédelmi kezelés, természetgazdálkodás, műemlékvédelem, oktatásszemléletformálás, ökoturizmus, a Vértesi Natúrpark működtetése. II. MUNKAÜGYI HELYZET VÁLTOZÁSAI 2007-ben a Közalapítványnak 13 főállású munkavállalója volt. Az év során három dolgozó adta be rendkívüli felmondását. Hat új, teljes munkaidős alkalmazottal bővült a személyi állomány, melyből egy fő két hónapos munkaviszony után felmondott. Emellett 1 fő részmunkaidős ösztöndíjas foglalkoztatását biztosítottuk. Év végén álláshirdetést jelentettünk meg tanyagazda munkakörbe. A jelentkezők meghallgatása még tárgyévben megtörtént, a legmegfelelőbb személy kiválasztása 2008-ra tolódott át. III. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS IV. TÁRGYÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA IV/1. Természetvédelmi kezelés (faj- és élőhely-védelem, kutatás, helyi védett területek kezelése) 2007-ben összesen 4 t napraforgómag került szétosztásra a madarakról télen rendszeresen gondoskodó emberek között, akiknek a száma a legfrissebb adataink szerint elérte a 70 főt. A hagyományos nyári madárgyűrűző táborban 39 faj összesen 569 egyedét sikerült megvizsgálni. Az így nyert adatok ismételten a természeti értékekben gazdag élőhelyek szakszerű kezeléséhez, valamint a természetgazdálkodási ágazat részét képező madárbarát kaszálás optimális időpontjának meghatározásához nyújtottak segítséget. Közalapítványunk aktív szerepet vállalt a magyarországi Kerecsen LIFE-programban. Ennek keretében különböző élőhelyek vizsgálata, ürgés területek kezelése, ürgék át- és visszatelepítése, madarak gyűrűzése, műfészek kihelyezése és ellenőrzése, légvezetékek szigetelése és ellenőrzése, egyedek repatriációja és monitoringja, valamint a programot népszerűsítő tájékoztató táblák kihelyezése történt. A Tér a Holnapért francia-magyar biodivertitás-védelmi program gesztori teendőinek ellátása mellett 2007-ben fejlesztések történtek ennek keretében a Geszner-házban, a Boglártanyán és a Dohányosházban (lásd további pontok).

3 IV/2. Területvásárlás Közalapítványunk megvásárolta Oroszlány Város Önkormányzatától a 0170/10 hrsz-ú, az egykori Mindszentpusztai Turistaházat is magába foglaló ingatlant. IV/3. Természetgazdálkodás A csapadékban gazdag 2006-os esztendő után 2007-ben egy szélsőségesen száraz évnek lehettünk tanúi. A vegetáció fejlődése a szárazabb részeken meg sem indult, hamar elszáradt, így a ritka és alacsony hozamú növényzetet sok esetben le sem lehetett kaszálni. Egy természeti értékekben gazdag területen gazdálkodó és szarvasmarha állománnyal rendelkező gazdaság számára ebben az esetben a legoptimálisabb megoldásként a későn (július augusztus), zölden (szenázsként, szilázsként) történő betakarítás kínálkozott, mivel a késői kaszálásból adódó beltartalmiérték-csökkenést így valamelyest ellensúlyozni lehetett az erjesztéssel történő feltárással ben is folytattuk a Jedlik Ányos K+F Program Kutatásokra alapozott eljárások és technológiák kidolgozása rétek és gyepek biodiverzitást megőrző kezelésére című projektet. Ennek keretében kiemelt esemény volt a Magyar Madártani Egyesület Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálatával közösen szervezett bemutató. Erre az alkalomra jelentettük meg A természetkímélő kaszálás gyakorlata című kiadványt is. IV/4. Műemlékvédelem A Közalapítványunk tevékenysége nyomán megújult épületek (Geszner-ház, Szent Ferenc-kápolna, Dohányos ház, Százados tanya) fenntartása és hasznosítása folyamatos. IV/5. Oktatás-szemléletformálás A Föld Napjához kapcsolódóan megszerveztünk egy szemétszedési akciót a Vértesi Natúrpark területén. Az iskolásokból, természetvédőkből, vadászokból, lovasokból, természetbarátokból álló, közel 120 fős csapat több mint 200 zsák, valamint két teljes konténer szemetet gyűjtött össze. Közalapítványunk évek óta házigazdája a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan meghirdetésre kerülő tanulmányi verseny területi fordulójának, melyen Bábolna, Csákvár, Mór, Nemesgulács, Szár és Székesfehérvár települések 9 csapata vett részt. A 2006-ban megvásárolt Boglártanya épületegyüttesében megkezdődött az Erdei Iskola kialakítása. A beruházás egy részét a Tér a Holnapért francia-magyar biodiverzitás-védelmi program keretéből valósítottuk meg. Másik részének kivitelezéséhez pályázatot nyújtottunk be egyrészt a Holland Nagykövetséghez, másrészt az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz. Mindkettő támogatást nyert, az előbbi tárgyévben megvalósult, az utóbbi 2008-ban fog megtörténni. A Bayer Magyarország Kft. a Boglártanyát választott ki csapatépítő-tréningje helyszínéül. A program résztvevői felépítettek egy EU-konform játszóteret, külsőleg felújították az állattartást szolgáló épületeket, madárodúkat szereltek össze és helyeztek ki, valamint növényeket is telepítettek. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztató táblákat készíttetett Közalapítványunk közreműködésével a Haraszt-hegyi tanösvényre. A táblák kihelyezését gyakornokok segítségével oldottuk meg, míg a tanösvény jelzésének újrafestését ösztöndíjas kollégánk végezte el. Példaértékű együttműködési megállapodást kötött Közalapítványunk a Dadi Általános Iskolával, mely alapján a jövőben az iskola kedvezményeket vehet igénybe a Vértesi Natúrparkban szervezett látogatások alkalmával, ennek fejében pedig a pedagógusok beépítik a pedagógiai programjukba a Natúrparkkal kapcsolatos ismeretanyagot.

4 Az év során számos általános és középiskola, valamint felsőoktatási intézmény diákjai vették igénybe az életkornak, érdeklődi körnek megfelelően összeállított terepi programjainkat, foglalkozásainkat. IV/6. Ökoturizmus, hagyományőrzés 2006/2007 telén is megrendezésre került a Hosszú téli esték a Geszner-házban című, vetítéssel egybekötött előadásokat tartalmazó programsorozat. Az érdeklődők térítésmentesen vehettek részt az eseményen. Az épület nyáron sem maradt ingyenes program nélkül: a Thália Színház színészeinek közreműködésével zenés Wass Albert estre, a Royal Brass Band fellépésével pedig szabadtéri koncertre került sor. A Geszner-ház alagsorában található természettudományi kiállítás a Tér a Holnapért francia-magyar biodiverzitás-védelmi program segítségével egy további diorámával bővült. Szintén ez a program járult hozzá a Dohányos ház Pusztai Fogadó további fejlesztéséhez. Mihály-napjához kapcsolódva idén hetedik alkalommal rendeztük meg a hagyományőrző Lovasés pásztortalálkozót Csákváron, a Csikóakolnál. Az egynapos rendezvényen több ezer látogatót fogadtunk. Tárgyévben a Geszner-házban található természettudományi kiállítást 3679 fő látogatta meg. A Vidrafű tanösvényen 1580 fő halad végig lovas kocsin, a Haraszt-hegyi tanösvényen pedig 665 fő túrázott szervezett formában. IV/7. A Vértesi Natúrpark üzemeltetése, térségfejlesztés 2006-ban fórumsorozatot indítottunk útjára a Vértesi Natúrpark területén található érdekcsoportokkal való kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása céljából ben a természetjáró szervezeteket, a falusi turizmus szolgáltatókat és az általános iskolák képviselőit hívtuk össze. Az alapító önkormányzatok, valamint a térségi szereplők javaslatai alapján Közalapítványunk összeállította a Vértesi Natúrpark középtávra szóló fejlesztési programját. A Közép-dunántúli régióban elérhető turisztikai támogatással egy 60 darabból álló leporellósorozatot jelentettünk meg a Vértesi Natúrpark természeti és kulturális értékeiről, látnivalóról, programlehetőségeiről. A Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési tanács támogatásával a Vértesi Natúrpark 17 településén felállítottuk az ún. hozománytáblákat. A weboldal mellett útjára indítottuk a honlapot is. Közalapítványunk kezdeményezője és az Által-ér Szövetséggel közösen gesztora volt a közötti időszakra meghirdetett LEADER-program keretében megalakult Vértes Gerecse Helyi Közösség létrehozásának.

5 Statisztikai számjel: Pk /1994 Közhasznú beszámoló Mérlege év A tétel megnevezése Év elején Elızı év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév végén a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Statisztikai számjel: Pk /1994 Sorszám Sorszám Közhasznú beszámoló Mérlege év A tétel megnevezése Év elején Elızı év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév végén a b c d e 15. D. Saját tıke I. INDULÓ TİKE II. TİKEVÁLTOZÁS EBBİL TÁRGYÉVI EREDMÉNY III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

PRO VÉRTES TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

PRO VÉRTES TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS PRO VÉRTES TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 I. A PRO VÉRTES KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJA A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1994 ben kezdte meg tevékenységét, jogelődje,

Részletesebben

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2011

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2011 A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány közhasznúsági jelentése 2011 I. A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány működésének célja A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1994-ben kezdte meg

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2007-ben az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2313-2/2011., 2380-2/2011., 2379-2/2011. 14. T Á J É K O Z T A

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2006. Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, közhasznú szervezet 2006. évi közhasznúsági jelentését a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/a. 2014. évi KÖZHASZÚ JELENTÉS. Tálos Róbert elnök

Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/a. 2014. évi KÖZHASZÚ JELENTÉS. Tálos Róbert elnök Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 42/a 2014. évi KÖZHASZÚ JELENTÉS Dombóvár, 2015. január 30. Tálos Róbert elnök Tolna megye természeti értékeiért Alapítvány 7200

Részletesebben

A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése A Pangea Egyesület céljai: Tevékenyen segíteni a természettudományos ismeretterjesztés általunk leghasznosabbnak vélt

Részletesebben

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2006. évi közhasznú jelentése WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Részletesebben

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 15. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató Székesfehérvári

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Rügyek és Gyökerek Egyesület 1191 Budapest, Bethlen G. utca 32. II/1.

Rügyek és Gyökerek Egyesület 1191 Budapest, Bethlen G. utca 32. II/1. Rügyek és Gyökerek Egyesület 1191 Budapest, Bethlen G. utca 32. II/1. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. január 25. Csatádi Katalin képviselő Közhasznúsági jelentés A Fővárosi Bíróság által

Részletesebben

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése A TIT Kossuth Klub Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009 es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A TIT Kossuth

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés KÁRPÁT EGYESÜLET 3300 EGER GALAGONYÁS ÚT 12/A. 2012 évi. Közhasznúsági jelentése Eger, 2013. április 30.. KÖVES GYULA elnök A Kárpát Egyesület, Eger 2012. évi Közhasznú jelentése

Részletesebben

GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület. 2006. évi közhasznúsági jelentés

GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület. 2006. évi közhasznúsági jelentés GYERMEKKERT Kecskeméti Waldorf Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentés Kelt: K e c s k e m é t, 2007. május 24. Harczi Sándor Egyesületi elnök P.H.. 1 8 3 5 7 1 1 8-9 1 3 3-5 2 9-0 3 Statisztikai számjel

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5. Kapcsolattartó: Batalka Krisztina titkár Kelt: Budapest, 2011. április 19. Elfogadta a Magyar Levéltárosok

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Tartalom: 1. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 2. 2011. évi közhasznú tervek 3. Számviteli beszámoló - közhasznú éves beszámoló mérleg közhasznú eredmény kimutatás

Részletesebben

Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Támasz az Embernek Támasz a Természetnek Közhasznú Alapítvány

Támasz az Embernek Támasz a Természetnek Közhasznú Alapítvány Támasz az Embernek Támasz a Természetnek Közhasznú Alapítvány 3138.Ipolytarnóc, Külterület 039. Hrsz 2010. évi Közhasznúsági jelentése Ipolytarnóc, 2011. június 20. Juhász Tamás Kuratórium elnöke 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Név: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székhely: 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: 19335135-1-05

Név: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székhely: 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: 19335135-1-05 Név: MONTÁZS DRÁMAPEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET Székhely: 3535 Miskolc, Vasverő u. 46. Adószám: 19335135-1-05 A 2011. 12. 31-évei, mint mérlegfordulónappallezárt évről készült KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2007. évi közhasznú jelentése

A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2007. évi közhasznú jelentése WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS A WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet 2007. évi közhasznú jelentése 1 WWF MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Részletesebben

Felügyelő Bizottsági és Elnökségi ülés

Felügyelő Bizottsági és Elnökségi ülés 2012. május - IV. évf. 5. szám Felügyelő Bizottsági és Elnökségi ülés A Vértes-Gerecse Közösség Felügyelő Bizottságának elnöke, Bódis Jánosné 2012. május 8-ra, az egyesület tatai irodájába hívta össze

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben