DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év"

Átírás

1 DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Kelt: Veresegyház, március 26. 1

2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2

3 1. A SZERVEZET ALAPADATAI Elnevezés: DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY Képviselő: Somody Helga Székhely: Veresegyház, Kálvin tér 2. Levelezési cím: ua. Adószám: Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: Az Alapítvány tevékenysége: alapfokú oktatás A szervezet céljának rövid leírása: Az Alapítvány a veresegyházi Kálvin Téri Református Általános Iskola támogatása az Iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelésioktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében. Az Iskolában tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása, előrejutásának segítése. Az Iskola keretein belül szervezett kulturális és szabadidős programok megvalósításának segítése. 3

4 T.1715/D-AB Nyomtatvány Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az egyéb szervezet megnevezése: DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: Veresegyház, Kálvin tér 2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV ESZKÖZÖK Adatok E Ft-ban Sors A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév zám helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK (aktívák) összesen ( sor) Kelt: Veresegyház, március 26. T.1715/D.r.sz.-1-AB Nyomtatvány Az egyéb szervezet vezetője 4

5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: Veresegyház, Kálvin tér 2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV FORRÁSOK Adatok E Ft-ban Sors A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév zám helyesbítései a b c d e 13. D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY alaptevékenységből (közhasznú t.) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY vállalkozási tevékenységből 20. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (passzívák) összesen ( sor) Kelt: Veresegyház, március 26. Az egyéb szervezet vezetője 5

6 T.1715/D.r.sz.-2s-AB Nyomtatvány Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: Veresegyház, Kálvin tér 2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Adatok E Ft-ban Sors A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév zám helyesbítése a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetésből 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) társadalombiztosítástól 7. e) egyéb, ebből 1%: Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai

7 Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 Kelt: Veresegyház, március 26. Az egyéb szervezet vezetője 7

8 T.1715/D.r.sz.-2w-AB Nyomtatvány Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: Veresegyház, Kálvin tér 2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV Adatok E Ft-ban Sors A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév zám helyesbítése a b d e 28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 35. Ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 39. B. A szervezet által nyújtott támogatások Kelt: Veresegyház, március 26. Az egyéb szervezet vezetője 8

9 3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL Az Alapítvány 2011-ben - központi költségvetési szervtől: - az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által évben 0 Ft támogatást kapott az alapfeladatai teljesítéséhez, - elkülönített állami pénzalaptól, - helyi önkormányzattól - kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől nem kapott támogatást. Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek (kuratórium, felügyelő bizottság) semmiféle támogatást vagy juttatást (sem pénzben, sem természetben) nem adott. 9

10 4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A mellékletként csatolt mérleg alapján: Az Alapítvány összes bevétele: 6586 Adatok E Ft-ban Ebből közhasznú tevékenység 6586 bevétele: Az Alapítvány összes kiadása: Az Alapítvány forgóeszköze: 2535 Ebből követelés: 0 Pénzeszközök: 2535 Az Alapítvány saját tőkéje: 2497 Ebből az Alapítvány induló tőkéje: évi eredménye:

11 5. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA A DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatásban nem részesült. 6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA A DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY évben vezető tisztségviselőinek sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem nyújtott. 11

12 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA Az Alapítvány évben az alapszabályzatában rögzített feladatok és célok teljesítésére törekedett. Az alapítvány célja az alapítói okiratban megfogalmazottak szerint: A veresegyházi Kálvin téri Református Általános Iskola támogatása az Iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében. Az Iskolában tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása, előrejutásának segítése. Az Iskola keretein belül szervezett kulturális és szabadidős programok megvalósításának segítése. Ezen célok telejsülése érdekében az alábbi tevékenységek finanszírozására került sor 2011-ben. 1. hozzájárulás az iskola új épületének berendezéséhez Az idei tanév megkezdése előtt az alapítvány a szülők, támogatók támogatásából 5m Ft összegben járult hozzá a Kálvin Téri Református Általános iskola új épületének berendezéséhez. 2. weboldal fejlesztés kommunikációs célból: ben indult el az alapítvány közösségi honlapja, melynek célja a szülők tájékoztatása, bevonása az iskola közösségi életébe, programjaiba. Itt megtalálható minden információ az alapítvány működéséről, feldolgozásra kerülnek az iskolai események, aktuális programok, a jövőbeni tervek. A projekt fejlesztési része társadalmi munkában valósult meg szülői közreműködéssel. 3. udvar rendbetétele A két iskola és a templom között lévő udvarrész rendezése történt meg 2011-ben 6millió Ft-os finanszírozási keretből. A munkálatok felügyeletére és koordinációjára szülői társadalmi munkában került sor. Az átalakítással megoldódott a kis-iskola akadálymentes megközelíthetősége is. 4. Életre nevelő Programsorozat Alapítványunk ezzel a címmel indította útjára új programsorozatát. 12

13 Az Életre nevelő célja, hogy gyermekeink ismereteit, képességeit olyan fontos, életszemléletet befolyásoló területeken is tudatosan fejlesszük, amelyek ma nem részei sem a klasszikus iskolai tanterveknek, sem az otthoni nevelésnek. Gyakorló szülőként tapasztaljuk, hogy a mindennapokban mi is nehézségekbe ütköztünk e témák valamelyikével kapcsolatban. A programsorozat keretében professzionális szervezetekkel működünk együtt, akik megfelelő referenciákkal rendelkeznek és ismereteiket a keresztény értékrenddel összeegyeztethető és a korosztályuknak megfelelő módon mutatják be gyermekeink részére. Az programsorozat első eseményén az ötödik évfolyam diákjai vettek részt, becsatlakozva a Ne Bánts Világ! Alapítvány országos iskolai prevenciós programjába. A program célja, hogy segítséget nyújtsunk nekik abban, hogy ne váljanak érzelmi, fizikai és szexuális bántalmazás áldozatává. A program folytatása kereében szexuális felvilágosításra, majd közlekedésbiztonsági oktaásra kerü sor a tanév során. Ezek a programok bővülnek a jövőben egyéb területeken hasznos ismeretek elsajátításával. 5. Ádventi és húsvéti készülődés és vásár Alapítványunk több alkalommal rendezte meg szülők számára az ajándéktárgyak készítését. Támogata az iskolások ünnepi készülődését a húsvéti és karácsonyi alkalmakra. Az ajándékokból adománygyűjtési céllal vásár -t szerveztünk. 6. iskolai naptár A Kálvin Téri Napok rajzpályázatának díjazott gyermekrajzaiból készült el első alkalommal a Kálvin Téri Református Általános Iskola évi naptárja A3-as méretű fali- és fekvő asztali kivitelben. A rajzok bibliai témákat dolgoznak fel és a naptárak bevételével tovább gyarapítottuk karácsonyi adománygyűjtő vásárjaink bevételeit. A naptár iskolánk népszerűsítését szolgálja a környező gyülekezetek, iskolák, intézmények felé. 7. támogatások iskolai programokhoz Az alapítvány minden tanév elején református énekes könyvvel ajándékozza meg az új tanulókat. A támogatások haszonélvezői a gyerekek. Kézműves foglalkozásokhoz, a húsvéti és adventi vásár ajándéktárgyaihoz szükséges alapanyagokat is minden évben biztosítjuk az osztályoknak. Szintén az alapítvány finanszírozza a gyermekek tanév végi jutalmait és kérés esetén más iskolai rendezvények, versenyek jutalmazásához is hozzájárulunk, példa erre az erdei iskola támogatása. 13

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 7515. Somogyudvarhely, Hunyadi utca 46. 211. évről TARTALOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. A szervezet alapadatai Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben