Az egyéves születésnapon dr. Paskai László a templom megalapítására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyéves születésnapon dr. Paskai László a templom megalapítására"

Átírás

1 XIX. évfolyam 2. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ÚJRA A VÁSÁRLÓKÉ A CSARNOK! Egy ajándékkal felért, hogy a karácsonyi nagybevásárlásokat már a megújult, megnövekedett hasznos alapterületű Wesselényi utcai csarnokban végezhették a MÁV-telepen és környékén lakó háziasszonyok. December 10-én reggel kisebb tömeg gyűlt össze a Wesselényi utcában: érdeklődők és vásárlásra is elszánt háziasszonyok várták az újjávarázsolt csarnok és a benne létesített CBA üzlet nyitását. Akik nyitónapi kedvezményekre, vevőcsalogató akciókra számítottak, nem csalódtak: az üzletlánc a legfi atalabb kistestvér indulását rendkívüli kedvezményekkel ünnepelte. De nem maradtak el ettől a csarnok többi kereskedői sem: az újjászületett bevásárlóhely szépségéhez méltó, válogatottan szép árukészletet és igen barátságos árakat láttunk mindegyiküknél. Az átadásnál először dr. Szaniszló Attila, a CSA- PI-15 Kft. igazgatója ajánlotta a környékbeliek fi gyelmébe és szeretetébe az 50. születésnapjára megfi atalított csarnokot. Ezután Hajdu László polgármester mondta el, mi minden történt annak érdekében, hogy jobb kihasználhatósággal, megnőtt kereskedelmi célú alapterülettel születhessen újjá a kerület legrégibb piaca. Az 1960-ban megépült vásárcsarnok a fél évszázad alatt leromlott, nemcsak műszaki, hanem kereskedelmi szempontból is teljes megújulásra szorult, hiszen a 70-es években kialakított szerencsétlen belső felépítményi struktúrája miatt a hasznosítható csarnokterület jelentős része nem tudta megfelelően szolgálni a kiskereskedelmet, a forgalma visszaesett, és egyre romlott a műszaki állapota is. A 900 négyzetméter alapterületen az átépítést megelőző években 14 vállalkozás működött, ténylegesen 430 nm területet hasznosítva EGYÉVES SZÜLETÉSNAP Máig emlékezetes pillanat maradt az újpalotai római katolikus hívek számára a év decemberének 27. napja. Aznap ugyanis először vehettek részt saját kerületrészükben szentmisén. Az önkormányzat által adományozott telken, az egyház által felépített templomot dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szentelte fel. A nagy nap óta több mint egy esztendő telt már el. A templom építtetői pedig úgy vélték, illő lenne megemlékezni az egy évvel korábbi eseményekről. Ennek reményében december 27-re ünnepi szentmisét hirdettek meg a Boldog Salkaházi Sáráról elnevezett templomban. Az ünnepi ceremóniát dr. Paskai László bíboros, nyugalmazott érsek tartotta. A magas rangú egyházi vezető aki nem először járt már a XV. kerületben elsőként a templom névadójának, Salkaházi Sára vértanúnak az emlékét idézte fel. A Szociális Testvérek Társaságának nővére közel száz zsidó származású ember megmentője volt a nyilas uralom idején, mígnem maga is vértanú halált halt. Boldoggá avatási dekrétumát XVI. Benedek pápa április 28-án írta alá, amelynek ünnepélyes kihirdetésére szeptember 17-én került sor a budapesti Szent István-bazilika előtti téren. A kihirdetés dr. Erdő Péter bíboros nevéhez fűződik, aki az újpalotai templomot december 27-én felszentelte (és Salkaházi Sáráról elnevezte). kereskedelmi célra. Az eredeti nyitva tartás szerint a vásárcsarnok hétfőnként zárva volt. Az újranyitás után már 716 nm áll a kereskedelem szolgálatában, a fennmaradó alapterület a vásárlói folyosó illetve irodák, mosdók teszik ki. A meghosszabbított nyitva tartás miatt a nap nagyobbik felében a vevők rendelkezésére áll a bevásárlóhely. A beruházás teljes bekerülési költsége 96 millió forint volt, ebből mintegy 41 millió forintot a befektetők, kerekedők biztosítottak. A kerület vagyona mintegy százmillió forinttal növekedett tehát, és ami talán még fontosabb, a beruházás jelentősen növelheti az itt élők komfortérzetét mondta a polgármester, majd Gyurcsánszky János alpolgármesterrel átvágta a szalagot és ezzel átadta a létesítményt a palotaiaknak. Az új nyitvatartási rend: hétfőn: 7-17-ig, kedden és szerdán: 7-18-ig, csütörtökön és pénteken: 6-18-ig, szombaton: 6-14-ig Az egyéves születésnapon dr. Paskai László a templom megalapítására is kitért. - Öröm számomra azt látni, hogy nemcsak egy ilyen szép templom épült a lakótelepi házak közé, hanem azt is, hogy Újpalotán ezen időszak alatt egy szép közösség is összekovácsolódott. A kezdet, persze, mindig nagyon szép, de fontos, hogy mindez a jövőben is folytatódjék. A legfontosabb cél, hogy a hitoktatás minél hamarabb kiépüljön. Tudjuk átadni az üzenetet másoknak, hogy van itt egy templom, ahol össze tudunk gyűlni. Természetesen az is fontos cél kell, hogy legyen, hogy Újpalotán egy önálló plébánia jöjjön létre. Az ünnepi szentmise végén Repcsik Gyula kihelyezett káplán mondott köszönetet a bíborosúrnak. Az eseményen és az azt követő szeretetvendégségen részt vett Hajdu László polgármester is. FELHÍVÁS Tisztelettel felhívom kerületünk választópolgárainak fi gyelmét, hogy a választásokra fi gyelemmel a Szavazatszámláló Bizottságokba tagoknak illetve póttagoknak a jelentkezését várjuk. A választási eljárásról szóló 1997 évi C. törvény 22. (3) bek. szerint a választási bizottság választott tagja nem lehet a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, valamint a választókerületben induló jelölt hozzátartozója sem. Ezenkívül a törvény ugyanezen -ának (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabályait is vizsgáljuk. Fentiek alapján kérem azokat a kerületi lakóhellyel és választójoggal rendelkező állampolgárokat, akik vállalják e megtisztelő és komoly feladat ellátását, jelentkezzenek a Jegyzői Titkárság alábbi telefonszámain: , , A feladat elvégzéséért a jogszabályban meghatározott díjazás jár. Dr. Nagy Antal jegyző a Választási Iroda Vezetője LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Választópolgár! Négyévenként nyílik mód arra, hogy - alkotmányos jogunkkal élve - szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban április 11-én kerül sor az országgyűlési képviselő-választás első fordulójára, április 25-én pedig a második fordulóra. Ezen a héten kapja meg a választói névjegyzékbe történő felvételéről szóló Értesítőt, valamint a képviselőjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt. Amennyiben Ön csak a második fordulóban jogosult szavazni, az ajánlás jogával még nem élhet, így ajánlószelvényt sem kap. Ha az Értesítőn feltüntetett adatai tévesek, kérjük, forduljon a polgármesteri hivatalhoz! Mire való az ajánlószelvény? Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyűjtenie. Jelöltet ajánlani nem kötelező, de ha Ön élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha a kitöltött, és saját kezűleg aláírt ajánlószelvényt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának. Az ajánlószelvények gyűjtése március 19-ig történhet. Az ajánlás nem vonható vissza. Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen Mit kell tudni a szavazás helyéről? Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat. Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota folytán), úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával. Mozgóurnát legvégső esetben a szavazás napján írásban kérhet a szavazatszámláló bizottságtól. Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik? Ha Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, a jegyzőtől kapott igazolással szavazhat. Igazolás a választás első és második fordulójára egyaránt - személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb április 9-ig kérhető. Ha ajánlott levélben kéri az igazolást, a kérelemnek április 6-ig meg kell érkeznie a jegyzőhöz. Fontos tudnivaló, hogy akár az első, akár a második fordulóra kér igazolást, azt a fenti időpontig kell megtennie. Az igazolási kérelemben meg kell adnia: - nevét, - személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), - lakcímét, - annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik, - az igazolást az első, a második vagy mindkét fordulóra kéri-e. Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt település kijelölt szavazókörében szavazhat. Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik? Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét személyesen, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben kérheti, amelynek legkésőbb március 19-én óráig kell megérkeznie a jegyzőhöz. A kérelemnyomtatvány igényelhető a jegyzőtől, vagy letölthető az Internetről (www.valasztas.hu). Fontos tudni, hogy a választás első fordulójára külföldön április 4-én (az amerikai kontinensen április 3-án), a második fordulóra a hazai választás napján, azaz április 25-én (az amerikai kontinensen április 24-én) kerül sor Hol szavazhat, ha lakóhelyet változtat a két választási forduló között? Az első és második választási forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a második fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen igazolás birtokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt szavazóhelyiséget. Mit vigyen magával a szavazáskor? Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével: a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány); b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el. Ha lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az Igazolás a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz megnevezésű nyomtatványt kell magával vinnie a szavazókörbe. Ha a két forduló között lakóhelyet változtatott, vigye magával a Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóban elnevezésű nyomtatványt. Javasoljuk, hogy az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával. Mit kell még tudni a szavazásról? - Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet. - Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapot, melynek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. - A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét. - Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). - Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli. Tisztelt Választópolgár! Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a lakóhelye szerinti jegyzőhöz, vagy keresse fel - a választási jogszabályokat is tartalmazó - a internetes oldalt. Választási Iroda

2 2 Városházi Napló AZ ÜLÉSTEREMBOL TUDÓSÍTJUK Rákospalota, Pestújhely és Újpalota önkormányzatának képviselő-testülete az óév utolsó ülésén nyolc napirendi pontot tárgyalt. Az évzáró ülésen még egy rendhagyó eseményre is sor került: a plénum déli szünetében a képviselők az Edőcs István Ökölvívó Egyesület tagjait köszöntötték abból az alkalomból, hogy a klub versenyzői az idei esztendőben számos versenyen komoly sikereket értek el. Elsőként a évi költségvetés III. számú módosításáról döntöttek a képviselők. Ez a módosítás előre betervezett volt (évente négy alkalommal szokták módosítani a költségvetést a képviselők), és a változtatás ismételten a bevételi oldalt érintette. A 2008-ban kialakult pénzügyi válság eredményeképpen sokan nem tudták a devizaalapú hiteleik törlesztő részletét fi zetni, és jelentős mértékben megnőtt a munkanélküliek száma is. A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló évi és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló évi rendeletek módosításával vállalta, hogy akkor él elővásárlási jogával, ha az adós elfogadja, hogy az árverési értéken veheti meg, majd azt bérlakásként a nehéz helyzetbe került lakók számára biztosítja. A testület meghallgatta, és elfogadta a Csokonai Művelődési Központ szakmai értékelését. A megbízott szakértők által készített jelentés létrejöttét az Oktatási és Kulturális Minisztérium kezdeményezte. A képviselők a személyes gondoskodást nyújtó, alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítési díjairól szóló 1998-ban megalkotott rendelet módosításával a évi étkeztetés intézményi térítési díjait átlagosan 6%-kal megemelte. Módosította a testület a Csokonai Művelődési Központ és a Hartyán NOK alapító okiratát. Egyhangúlag támogatta a testület azt a javaslatot, hogy a Kontyfa utca 6. szám alatti 83 m2 alapterületű helyiséget öt évre az Újpalotai Református Missziói Egyházközösség használatába adja a hitélet gyakorlására. Ugyancsak egyhangúlag utasította el a testület a Fővárosi Közgyűlésnek a XV. kerületben található Szobabérlők házának üzemeltetésére és hasznosítására vonatkozó javaslatát. Döntöttek a képviselők a év első félévének munkatervéről. Eszerint a januártól júniusig tartó időszakban hat testületi ülést tartanak A képviselői interpellációkat követően a testület arról is döntött, hogy a polgármesteri hivatal alapító okiratát módosítja. A PALOTAI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE az EH-32/2009. (X. 21.) sz. határozatával az alábbi logópályázatot írja ki: 1. A logónak a nagy hagyományokkal rendelkező kerületünk szellemiségét kell tükröznie, elvárás, hogy a készülő logó jelképezze a szervezet XV. kerülethez való kötődését. Követelmény, hogy a logó legyen színesben és fekete-fehérben, valamint kis- és nagy méretben is jól megjeleníthető, jelvény formában is elkészíthető. Az egyesület a logóját saját működési körében, valamint kimenő dokumentumain, népszerűsítő kiadványokban, illetve az Interneten kívánja használni. 2. A pályázatra a kerületben működő iskolák diákjai legfeljebb 3 tervvel jelentkezhetnek. Kiskorú pályázó csak törvényes képviselője jóváhagyásával nyújthat be pályázatot. 3. A logó tervét papíron (A/5-ös méretű lapon fekete-fehér és színes kivitelben), illetőleg számítógépen elkészített formában lemezen vagy CD-n kell benyújtani. A pályázathoz rövid, maximum 10 soros magyarázat fűzhető. 4. A pályázat jeligés. A benyújtott terv hordozóin csak a jelige tűntethető fel. A pályázó adatait /név - születési év, hó, nap lakcím elérhetőség és nyilatkozatait külön, jeligével ellátott lezárt borítékban kell mellékelni. 5. A pályázatokat a következő címre kell beküldeni: Palotai Városszépítő Egyesület 1156 Budapest, Száraznád u Jelige: Logópályázat 6. Beérkezési határidő: május A benyújtott terv kizárólag e pályázat keretében használható. A pályázatra történő nevezés után a logó a PVE-é lesz, és mint tulajdonos rendelkezik a jogokkal. A nyertes munkát a PVE bármikor és bárhol használhatja. A pályázó a beküldött tervet máshol nem használhatja, s nyilatkoznia kell arról, hogy művével szabadon rendelkezhet. 8. Az elbírálás esztétikai és megvalósíthatósági alapon az elnökség felkért tervbizottság által történik. A három legjobbnak ítélt logó közül az elnökség választja ki a nyertest. A legjobb logó nyereménye Ft. Eredményhirdetésre a évi júniusi elnökségi ülésen kerül sor. 9. A PVE pályamunkát nem küld vissza. A pályázónak el kell fogadnia a kiírásban foglaltakat. 10. További információ: A pályázatról bővebben információt a címen kérhetnek. ÖNKORMÁNYZATI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ December 17-én az önkormányzat választott tisztségviselői Hajdu László, Gyurcsánszky János és Király Csaba alpolgármesterek sajtótájékoztató keretében részletes tájékoztatást adtak a média képviselőinek a testület által elfogadott legfontosabb határozatokról. Elsőként Hajdu László polgármester a legfontosabb napirendi pontot, a költségvetés III. számú módosítását értékelte. - A módosítást, mely előre betervezett volt, az indokolta, hogy költségvetésünk fő száma a II-es számú módosításhoz képest 117 millió forinttal emelkedett. A III. számú módosítást követően 18 milliárd 638 millió Ft a kerület költségvetése. Ez még nem a végleges szám, az év hátralevő részében még emelkedni fog, ezért egy IV. számú módosítást is beterveztünk. A bevétel emelkedése növelte a kerület költségvetésére költhető pénzt. Az önkormányzat bevételei a tervezetthez képest jelenleg 96%-on állnak, de ennél is jobb hír, hogy a kiadásaink továbbra is bevételeink alatt maradnak. Király Csaba alpolgármester elsőként egy jó hírt jelentett be: az önkormányzat több mint kerületi családot részesített 13. havi segélyben. - A testület előző nap több fontos, szociális ügyeket érintő kérdésben is határozott. A vagyonrendeltünk módosításával például lehetővé tettük, hogy a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került devizahitelesek ingatlanait árverési becsértéken megvásárolhassuk, és annak használatát a kényszeradósok számára bérlakásként biztosítsuk. Ez csak a kerületben élő devizahiteleseket érintheti. Fontos tudnivaló, hogy a hitelezőknek maguknak kell megkeresniük az önkormányzatot. - A testület már az előző ülésen megszavazta az egyházaknak a térítésmentes helyiséghasználattal történő önkormányzati támogatását. A mostani ülésen pedig arról született döntés, hogy a korábban az Újpalotai Szabadidő Központban vendégeskedő Újpalotai Református Misszió a rendelet adta lehetőségeket fi gyelembe véve 5 éven keresztül térítésmentesen használhatja majd a Kontyfa utca 6. szám alatti önkormányzati ingatlant. Király Csaba egy testületi állásfoglalásra is kitért. Eszerint a Kőrakás parkban található fővárosi tulajdonú Szobabérlők házába a fenntartó olyan hajléktalan embereket kíván beköltöztetni, akik dolgoznak, és saját keresettel rendelkeznek. A változtatásról azonban elfelejtett egyeztetni a kerületi önkormányzattal és a környék lakóival. Mivel félő, hogy az ingatlan idővel hajléktalanszállóvá alakulhat át, a kerületi önkormányzat egyhangúlag kezdeményezte azt a javaslatot, mely arra irányult, hogy a főváros sürgősen változtassa meg ezt az elképzelését. Gyurcsánszky János alpolgármester kifejtette, hogy 2010-ben is folytatódni fog a panelprogram. A három éve zajló program eddigi résztvevőitől csak kedvező visszajelzéseket kapunk. Azokban a házakban, ahol megvalósult már a beruházás, jelentős mértékben csökkent az energiafogyasztás. A tervek szerint az önkormányzat 2010-ben is jelentős összeggel kívánja támogatni a lakótelepi házak felújítását. Ugyancsak jó hír, hogy az új évben is folytatódni fog az útépítési program, és mind a kerületi, mind pedig a fővárosi önkormányzat is több utat, utcát újít majd fel a kerületben. Nemrég avattuk fel a közel 100 millió forintos beruházásból felújított Wesselényi utcai vásárcsarnokot. Hamarosan átadjuk majd a Szociális Foglalkoztató új épületét, és a felújított, kibővített Kavicsos közi bölcsődét. Emellett még egy másik bölcsőde felújítását is tervezzük. Ugyancsak fontosnak tartom, hogy a kerület idén két jelentős programsorozatot is megvalósított. A Pestújhely centenáriumát és Újpalota 40. évfordulóját megünneplő rendezvénysorozat egyaránt sikeres volt ben remélhetőleg megvalósulhat a régóta tervezett északi-főgyűjtő csatorna megépítése, és folytatódhat majd a kerületi játszóterek felújítása is. Zárásképpen Hajdu László polgármester elmondta, hogy a december 17-i ülésen azért köszöntötték az Edőcs István Boksz Egyesület, mert az alig egy-két éve működő szervezet szinte kizárólag a kerületi cigány fi atalok sportoltatását vállalta fel, és a klubon belüli szakmai munkát dicséri, hogy az egyesületben sportoló fi atalok az idei évben több versenyen is komoly sikereket értek el. A kerület életéhez kapcsolódó észrevételeiket, vagy a hivatali ügyekkel összefüggő kérdéseiket a polgárok az önkormányzat ZÖLD SZÁMÁT tárcsázva is elmondhatják. Dr. Nagy Antal jegyző február 15-én óra között személyesen fogadja az érdeklődők kérdéseit az ingyenesen hívható es telefonszámon. AKIK ÓVJÁK NYUGALMUNKAT A kerület vezetése immár évek óta úgy zárja az esztendőt, hogy a közbiztonságért sokat tevő szakembereket megjutalmazza. Így volt ez 2009-ben is, amikor a Polgármesteri Hivatal Kossuth-termében Hajdu László polgármester és dr. Nagy Antal jegyző adta át az elismeréseket. A polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a meghívott szakemberek a nap 24 órájában hivatásszerűen óvják a kerületben élők nyugalmát. Számukra az ünnepek, a pihenőnapok is munkaidőnek számítanak, s bár a 2009-es év szerencsére mentes volt a nagyobb katasztrófáktól, azért a hétköznapok is rengeteg munkát jelentettek a számukra. A 2009-es esztendőben a XV. kerületi rendőrkapitányság munkatársai közül a következő személyek kaptak elismerést: Galambos Ferenc rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető, Csóka János rendőr alezredes, Glózikné Kárpáti Andrea rendőr alezredes, Minyóczki Árpád rendőr alezredes, Szalinai Szilvia Ildikó rendőr százados, Balázs Andrea rendőr őrnagy és Incze János rendőr őrnagy, Reszkető Sándor rendőr őrnagy. A díjátadáson az Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokságot Füredi Antal tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok, Benkó Béla tűzoltó alezredes és Czeba János tűzoltó alezredes képviselte. A Polgári Védelem XV. kerületi kirendeltsége részéről Ceglédi Zsolt pv. alezredes és Gavoldiné Nagy Ágnes lakosságvédelmi előadó fogadta a gratulációkat. Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal XV. kerület, Bocskai u Telefon: Zöld szám: Ügyfélfogadás HAJDU LÁSZLÓ egyéni országgyűlési képviselő, polgármester Előzetes bejelentkezés alapján a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (XV. kerület, Bocskai u. 1-3.) 112. számú tárgyalójában, minden hónap első csütörtökén és 17 óra között. Bejelentkezés nélkül ünnepnap és szabadság kivételével minden héten csütörtökön 17 órától, amíg a folyosón ügyfél vár, az Újpalotai Közösségi Házban, a Zsókavár utca 15. szám alatt. A Polgármesteri Hivatalban tart fogadóórát: Dr. Pálinszki Antal alpolgármester Minden hónap első hétfőjén óráig Király Csaba alpolgármester Minden hónap első hétfőjén óráig Gyurcsánszky János alpolgármester Minden hónap negyedik hétfőjén óráig KISS PÉTER egyéni országgyűlési képviselő A Polgármesteri Hivatal 112. számú tárgyalójában, minden hónap utolsó szerdáján órától. Küldeményeket a polgármesteri hivatal postaládájában lehet elhelyezni. Dr. Nagy Antal jegyző Minden hónap második hétfőjén óráig a Polgármesteri Hivatalban. Dr. Herczeg Julianna aljegyzô Minden hónap negyedik hétfőjén óráig a Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzati tisztségviselők ügyfélfogadására fogadónaponként max. 15 ügyfél kaphat sorszámot. Az időpontok a bejelentkezések sorrendjében az év végéig előre kiosztásra kerülnek. Jelentkezni lehet: félfogadási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfőn: óráig szerdán: óráig pénteken: óráig Az ügyfélszolgálati iroda XV. kerület, Szőcs Áron u Telefon: , Ügyfélfogadás: hétfőn: óráig kedden: óráig szerdán: óráig csütörtökön: óráig pénteken: óráig Okmányügyi osztály XV. kerület, Bocskai u Telefonszámok: Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Vezetői engedély: Egyéni vállalkozói igazolványok: Személyazonosító és lakcím igazolvány: Ügyfélfogadás: hétfő: , szerda: csütörtök: , péntek: Kihelyezett információs iroda Pólus Center XV. kerület, Szentmihályi út 131. Vasárnap kivételével a hét minden napján óráig tart nyitva. Telefon: Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja Főszerkesztő: Fehér István Szerkesztőség: 1153 Budapest, Bocskai u Telefon: Telefon/fax: Fotó: Varga Gábor Meg nem rendelt kéziratokkal, fotókkal, nem foglalkozunk, nem őrizzük meg, és azokat nem is küldjük vissza. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Hirdetésfelvétel: , , , , , , Kiadó és nyomda: Egri Nyomda Kft Eger, Vincellériskola u. 3. Telefon: Felelős vezető: Kopka László HU ISSN Terjeszti a 3 Profi Kft. Telefon:

3 Városházi Napló 3 TÁJÉKOZTATÓ egyéni vállalkozók részére Változások az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézésben január 1-től Tájékoztató egyéni vállalkozók részére Az egyéni vállalkozóról, és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.), a végrehajtására kiadott 308/2009. (XII.28.) Kormányrendelet, valamint a kapcsolódó rendeletek (65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, és a 66/2009 (XII.17.) IRM rendelet) január 1-jei hatálybalépésével több, az egyéni vállalkozók tevékenységéhez kapcsolódó eljárást érintő változás is bekövetkezik. A fenti kormányrendelet, valamint Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességéről szóló 256/2000 (XII.26.) Kormányrendelet az egyéni vállalkozói tevékenységekkel kapcsolatos ügyekben ügyintézésre a körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjét (továbbiakban: körzetközponti jegyző - okmányiroda) jelöli ki. Korábban erre kizárólag a vállalkozás székhelye szerinti körzetközponti jegyző volt illetékes. Kiemelt fontosságú, hogy a törvény az egyéni vállalkozók részére a tevékenység megkezdésének bejelentéséhez kapcsolódó eljárás kivételével nem teszi lehetővé az okmányirodákban történő személyes ügyintézést. Az Evtv. hatálybalépését követően eljárás kizárólag Ügyfélkapun keresztül kezdeményezhető. Akinek még nincs érvényes ügyfélkapuja, annak nyitását bármelyik okmányirodában valamint az Ügyfélközpontban (1062 Budapest, Andrássy út 55. Tel.: ) is kezdeményezheti. A bejelentő az ügyfélkapu létesítéséhez saját elektronikus levélcíme helyett kézbesítési megbízottja elektronikus címét is megadhatja. Az ügyfélkapu aktiválását követően rögzíthetők a vállalkozás adatai. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás bejelentése, illetve a szüneteltetés és a megszűnés bejelentése díj és illetékmentes. A vállalkozói jogviszony igazolásához a vállalkozó elektronikusan küldött igazolást kap, amelyben feltüntetik nyilvántartási számát. Ez elegendő a vállalkozói státusz bizonyítására, megállapítására. Az ügyfél elektronikusan rögzített külön kérelmére a körzetközponti jegyző vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke: Ft; az adatok változása miatti igazolványcsere: (a módosítások számára tekintet nélkül) Ft, illetékmentes a módosítás, ha arra a vállalkozói igazolványban feltüntetett helységnév, utcanév, házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történő megváltoztatása miatt kerül sor; a megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolvány pótlása: Ft. A törvény lehetőséget ad a vállalkozás szüneteltetésére, annak bejelentését követően. A visszaigazolás után az igazolványt személyesen, vagy postai úton le kell adni. Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább 1 hónapig és legfeljebb 5 évig szüneteltetheti. Az egyéni vállalkozónak a szünetelés kezdőnapját követő 5 éven belül intézkednie kell az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszűntetése iránt, mivel ennek elmulasztása a tevékenység folytatásának megtiltásával jár. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, gyakorlásának jogszerűségét a körzetközponti jegyző (okmányiroda) utólag ellenőrzi. Az elektronikus kérelem rögzítéséhez az ügyfélnek rendelkeznie kell a 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott adatokkal. Tájékoztatónk a honlapunkról is letölthető. További információ, tájékoztatás kérhető a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 189-es vagy az Ügyfélközpont as telefonszámain. TÁJÉKOZTATÓ A GÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI ÉS ÜZEMBENTARTÓI SZERZŐDÉSEKRŐL A gépjármű-ügyintézés során elfogadható adásvételi és üzembentartói szerződések kötelező tartalmi elemei január 1-től Tájékoztató A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről (Hatályos: január 01-től) A évi CIX. törvény 48.. (2) pontja módosította a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény 33. -át, mely szerint a jármű eladójának és a jármű új tulajdonosának, illetve az üzembentartó személyének változás bejelentését teljes bizonyító erejű magánokirattal kell teljesíteni, amelynek kötelező tartalmi elemeit kormányrendelet állapítja meg. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. Kormányrendelet (a továbbiakban Rendelet) szabályozza ezen tartalmi elemeket. Teljes bizonyító erejű magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény ban meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított okirat. A Rendelet 2.. (1) bekezdése szerint a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 5 munkanapon belül az eladó tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült, a 3. -ban meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtásával vagy megküldésével teljesíti. A kötelező tartalmi elemekről a Rendelet 3. -a rendelkezik, mely szerint: A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők: a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása; b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai; c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma; d) a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja; e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja; TULAJDONOS ÉS ÜZEMBENTARTÓ ELÉRHETŐSÉGÉNEK RÖGZÍTÉSE A GÉPJÁRMŰ NYILVÁNTARTÁSBAN január 1-től lehetőség van a gépjármű nyilvántartásban a tulajdonos/üzembentartó telefonos illetve elektronikus ( ) elérhetőségének rögzítésére. Tulajdonos és üzembentartó elérhetőségének rögzítése a gépjármű nyilvántartásban A közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet 43/B. (1) bekezdése szerint január 1-jétól a tulajdonos (üzembentartó) kérelme alapján, illetve egyéb kérelemre indult közlekedési igazgatási eljárás során kérésére a járműnyilvántartásba be kell jegyezni a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét, telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, valamint az ezen adatokban bekövetkezett változást augusztus 1-jétől a tulajdonos (üzembentartó) a Hivatalnál elektronikus úton is kezdeményezheti a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségének, telefonszámának vagy elektronikus levélcímének, valamint az ezen adataiban bekövetkezett változás járműnyilvántartásba történő bejegyzését. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles az okmánykiadással nem járó közlekedésigazgatási eljárásokban. - díja: 2300 Ft. (önkormányzati feladóvevényen befi zetve) A jogszabály módosításának célja, hogy a járműtulajdonos (üzemben tartó) kérésére a járműnyilvántartás tartalmazza a járműtulajdonos (üzemben tartó) mobil rádiótelefon számát, továbbá elektronikus elérhetőségét. A járműnyilvántartás adattartamának bővítésével és az új adatokból történő adatszolgáltatás jogalapjának megteremtésével válik biztosítottá, hogy a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő elszállítása esetén a járműtulajdonos (üzemben tartó) rövid úton értesíthető legyen. Ha a járműnyilvántartás tartalmazza az üzemben tartó rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét és/vagy telefonszámát, akkor az intézkedést foganatosító közterület-felügyelőnek a felügyeleten keresztül egy alkalommal meg kell kísérelni az üzembentartó értesítését az intézkedés megkezdéséről. Ha az üzemben tartó az értesítésre adott válaszában jelzi, hogy 15 percen belül a helyszínre érkezik, és a járművet eltávolítja, akkor az intézkedést fel kell függeszteni. Ha a jármű használója 15 percen belül a helyszínre érkezik, akkor a csökkentett költséget sem kell megfi zetnie. Ha a jármű használója 15 percen túl érkezik a helyszínre, az eljárás során csökkentett költség abban az esetben számítható fel, ha a közterület-felügyelő rendelkezésére a jármű rögzítését vagy elszállítását végző személy a helyszínre érkezett, és a jármű rögzítésének vagy elszállításának előkészületét megkezdte. AZ ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYÁNAK ÁTVÉTELI SZABÁLYAI Változtak a gépjárművek előzetes eredetiségvizsgálata során kiadásra kerülő hatósági bizonyítvány átvételi szabályai Az előzetes eredetiségvizsgálat hatósági bizonyítványának átvételi szabályai A jén hatályba lépő 301/2009.(XII.22.) kormányrendelet megváltoztatta az előzetes eredetvizsgálat eredményének kiadását. Az előzetes eredetiségvizsgálatot a Hivatal közreműködő igénybevételével végzi. A járművek előzetes eredetiségvizsgálatának elvégzését és eredményét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiadott hatósági bizonyítvány igazolja. A Hivatal által kiadott hatósági bizonyítványt az ügyfél: közvetlenül a jármű megvizsgálását követően az eredetiségvizsgálati tevékenységet végző vizsgálóállomáson, vagy a közlekedési igazgatási hatóságnál (Okmányirodában) a jármű megvizsgálását követő 10 munkanapon belül, ezt követően postai kézbesítés útján veheti át. A hatósági bizonyítvány további átvételre az Okmányirodában nincs lehetőség! f) a jogügylet hatályba lépésének napja; g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatályba lépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül; h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők: a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás; b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai; c) a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma; d) a járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzembentartó részére történő átadásának-átvételének ténye, időpontja; e) a járműnek üzembentartó birtokába kerülési időpontja; f) a jogügylet hatályba lépésének napja; g) a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jogügylet hatályba lépését követő 15 napon belül eleget tesz; h) a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés alapján a nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. A Rendelet január 1-jén lép hatályba, az ezt követően létrejött jogügyletek tekintetében kell alkalmazni. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Rendelet 5. -a július 1-jén fog hatályba lépni, mely szerint: Ha a magánokirat nem felel meg az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni. Ez esetben a változás bejelentésére irányuló közlekedési igazgatási eljárásban az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet az e rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja az ügyfél figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire. TÁJÉKOZTATÓ Tulajdonjog-változásának átírása érvényes műszaki vizsga nélkül A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 76/A. (1) bekezdése határozza meg a tulajdonjog-változással kapcsolatos eljárást: 76/A. (1) A tulajdonjog-változást a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi, melyről törzskönyvet állít ki, ha kérelem, és a csatolt, illetve bemutatott okiratokban foglaltak megfelelnek az e rendeletben előírtaknak. (2) A nyilvántartásban nem szereplő a bejelentést elmulasztó korábbi tulajdonos(ok) tulajdonjogát a közlekedési igazgatási hatóság a törzskönyv kiállítása nélkül jegyzi be a nyilvántartásba. (3) A közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét, vagy a jármű műszaki alkalmasságát. Ebben az esetben a bemutatott forgalmi engedély Hivatalos feljegyzések rovatában ezt jelölni kell. Amennyiben az átírásra irányuló eljárás során megállapítást nyer, hogy gépjármű műszaki érvényessége lejárt, és a jármű új tulajdonosa a forgalmi engedély kiállításához érvényes műszaki adatlapot nem tud bemutatni, az ügyintéző intézkedik az új tulajdonos átvezetéséről a nyilvántartásban, és törzskönyvet állít ki. A régi forgalmi engedélybe bejegyzi a műszaki vizsgára kötelezett záradékot. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok: Az előzetes eredetiség ellenőrző szakértői állomás részére biztosított és a jármű megvizsgálásakor kiadott eredetiséget igazoló lap, Tulajdon átruházásáról kiállított okirat, (adás-vételi ajándékozási - örökösödési szerződés stb.) számla, A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását igazoló okirat, a műszaki érvényességet igazoló műszaki adatlap, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható A járműhöz korábban kiadott forgalmi engedély Új típusú forgalmi esetén a jármű törzskönyve, Több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyvben szereplő tulajdonosról és a forgalmi engedélyben szereplő üzembentartó tulajdonosról, A törzskönyv illetéke csekken befi zetve, A vagyonszerzési illeték befi zetéséről szóló postai feladóvevény, vagy nyilatkozat az illetékmentességről, Az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány, Az adóazonosító jel, vagy adószám igazolása Több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozata a törzskönyvben szereplő tulajdonosról és a forgalmi engedélyben szereplő üzembentartó tulajdonosról, Opció, banki korlátozás stb. bejegyeztetése esetén az ezt igazoló okirat, nyilatkozat. Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég esetén mellékelni kell: Három hónapnál nem régebbi cégkivonatot, Aláírási címpéldányt, Cég ügyintézőjének jogosultságát igazoló megbízást, Illetékmentesség esetén az arról szóló, kiadott igazolást, határozatot, Meghatalmazott esetén mellékelni kell: A megbízásról szóló magán vagy közokiratot is. Az ügy elintézéséhez fi zetendő illetékek, díjak: A törzskönyv illetéke 6.000,-Ft illeték illeték-csekken befi zetve A vagyonszerzési illeték: általános esetben a motor hengerűrtartalmának minden cm 3 után 18,-Ft személygépkocsinál 1890 cm 3 felett és 500 cm 3 meghaladó motorkerékpár esetén 24,-Ft, elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű 1 KW-ja után 400 Ft, Wankel hajtómotor kamratérfogat minden megkezdett cm 3 után 36,-Ft APEH illeték beszedési számlán befi zetve, a vagyoni értékű jog visszterhes szerzése esetén az Itv. 24. (1)-(2) bekezdéseiben megjelölt illetékmérték 25 %-át kell megfi zetni.

4 4 Városházi Napló VÁLTOZÁSOK A DÍJKOMPENZÁCIÓBAN Tájékoztatjuk kerületünk lakóit, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 71/1999. ( XII.30.) sz. rendeletének módosításával döntött a évi távhőszolgáltatási-, víz- és csatornadíjak, a szemétszállítási díj részleges kompenzációjától, valamint a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatásról. A rendelet 6. (8) bekezdése értelmében Fővárosi díjkompenzációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. A fővárosi díjkompenzációra jogosult vagy a 3. -beli távhőszolgáltatási díjkompenzációt, vagy a 4. -beli víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációt veheti igénybe. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az igénylés időpontjától függetlenül a kérelmeket minden év január február hónapjában meg kell újítani! Az igénylőlapok február 1-től adhatók le a kerületi önkormányzatoknál! Az ügyfelek a támogatás elszámolásával kapcsolatos esetleges kérdéseikkel: 1.) egyéb fűtés esetén a Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelési Csoportjához fordulhatnak az alábbi címen és telefonszámon: Cím: 1119 Budapest, Vahot u. 8. Telefonszám: (06-1) Személyes ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: óráig, pénteken: óráig; 2.) távhőszolgáltatás esetén a FŐTÁV Zrt. Behajtási Csoportjához fordulhatnak, az alábbi címen és telefonszámokon: Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefonszám: és Távhő-szolgáltatási díjkompenzációra jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfi - zető természetes személy, - aki a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatása után közvetlenül, vagy közvetetten díjfi zetésre kötelezett és - megfi zeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és - családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a Ft/fő összeget, vagy - gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő, vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg a Ft/fő összeget. A díjkompenzáció számlajóváírással valósul meg, havi összege családonként: május és december hónapokban Ft június-november hónapokban 800 Ft január-április hónapokban Ft A távhő-szolgáltatási díjkompenzáció összege Ft/háztartás/év 2. Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációra jogosult az a lakossági fogyasztó, illetve díjfi zető természetes személy, aki a Fővárosi Vízművek Rt., FCSM Rt., FKF Rt. szolgáltatásai után közvetlenül vagy közvetetten díjfi zetésre kötelezett és a) megfi zeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és b) családjában van olyan személy, akinek az illetékes kerületi önkormányzat, vagy más illetékes szerv a kompenzáció iránti igénylése benyújtásának időpontjáig - időskorúak járadékát, vagy - rendszeres szociális segélyt, vagy - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy - rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján munkanélküli személyeknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást állapított meg, vagy aki - közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy - igazoltan közhasznú, közcélú munkát végez, vagy c) - családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a Ft/fő összeget, - gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg a Ft/fő összeget. A díjkompenzáció számlajóváírás formájában valósul meg. A díjkompenzáció havi összege: vízszolgáltatás esetében: 650 Ft csatornaszolgáltatás esetében: 650 Ft szemétszállítási szolgáltatás esetében: 500 Ft A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció összege: Ft/ háztartás/év. A díjkompenzáció az igénylés benyújtását követő hónaptól, de legkorábban márciustól február hónapokra jár. 3. Külön kérelem benyújtása nélkül téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatásra jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfi - zető természetes személy, - aki az 1. és 2. pontban ismertetett valamelyik közüzemi díjkompenzációra jogosult és azt igénybe vette december 31-ig. A támogatás ez évi egyszeri összege: - távhőszolgáltatás esetén Ft - egyéb fűtés esetén Ft. A támogatás folyósítására számlajóváírás formájában kerül sor: - távhőszolgáltatás esetén: a december január február - március havi hőfogyasztást tartalmazó februári márciusi áprilisi - májusi fi zetési határidejű távhőszámlákon, egyenlő részletekben, - egyéb fűtés esetén: I. negyedévében, de legkésőbb az esedékesség évében, XII. 31-ig. A díjkompenzációhoz, a támogatásokhoz való hozzájutás: * Akik december 31-ig a távfűtés, vagy víz-, csatorna-, szemétszállítási díjkompenzációra bejelentették az igényüket, azok - igénylés nélkül - még február 28-ig kapják a kompenzációt számlajóváírással. * A fővárosi közüzemi díjkompenzációt igénylők a Hálózat Alapítvány egységes nyomtatványát (igénylőlapját) február 1-től vehetik át a lakóhelyük szerint illetékes polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáin, amelyet ugyanitt kitöltve legkésőbb december 31-ig lehet leadni. Az 1. sz. igénylőlapot akkor kell kitölteni, ha távhőszolgáltatási díjkompenzációt, míg a 2. sz. igénylőlapot, akkor, ha víz-, csatorna-, szemétszállítási díjkompenzációt igényelnek. * Az ügyfélszolgálati irodák az igénylőlapokat a HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítványnak átadják, ahol azokat nyilvántartásba veszik. * A Hálózat Alapítvány a Fővárosi Közgyűlés december 17-i ülésén módosított rendelete alapján átutalja a díjkompenzáció összegét - az arra jogosult kérelmező nevének, címének feltüntetésével - a számlabemutatásra jogosultnak. Az Alapítvány a pénz átutalásával egyidejűleg egy névlistát is küld a jogosultakról. * A számlabemutatásra jogosultak az Alapítványtól kapott névlista és a díjkompenzáció összegének átutalása alapján a számlákon feltüntetik a Fővárosi Közüzemi Díjkompenzáció havi összegét és a számlákat ezen összeggel február 28-ig minden hónapban csökkentik. * Amennyiben a kompenzáció nem a jogosult nevére kiállított számlában szerepel, az Alapítvány a kompenzáció összegének átutalásával egyidejűleg Befizetési igazolást állít ki és megküldi a díjkompenzációra jogosultnak, aki így szerez tudomást arról, hogy az Alapítvány a számla részöszszegét helyette kiegyenlíti. * Aki korábban hátralékban maradt, az is beadhat díjkompenzációra kérelmet. * Díjkompenzációban csak azok részesülhetnek, akik a díjkompenzációval csökkentett összegű számlákat időben kifizetik. Aki a számla összegét a fi zetési határidő lejártát követő 90 napig nem fi zeti meg, az el- 35 éves a MICIMACKÓ ÓVODA A szülinap alkalmából ismét mackó kiállításra várjuk a kedves lakók kicsi és nagy játék-mackóit február 12-éig, hogy eljöjjenek az óvodában rendezendő kiállításra. Kérjük volt óvodásaink családjait, hogy a régi képekből készülő kiállítás anyagához küldjenek az otthoni kincseikből, melyeket majd természetesen visszajuttatunk hozzájuk. A kiállítás várhatóan egy hónapig tart nyitva. Várjuk az Önök által gyűjtött gyerekszáj-történeteket is, hogy azokkal is gazdagabbá tehessük az életünkről szóló bemutatót. Érdeklődhetnek a es számon. Micimackós dolgozók és gyermekek FARSANGI JELMEZBÁL Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját február 19-én pénteken órára a Csokonai Művelődési Házba (XV. Eötvös u ) egy vidám, zenés, táncos farsangi jelmezbálra. A legötletesebb jelmezeket jutalomban részesítjük! Jegyek - ingyenesen - igényelhetők személyesen az MSZP XV. kerületi szervezetének irodájában az Eötvös u. 8. szám alatt, vagy érdeklődni lehet a as számon. A jókedvüket hozzák magukkal, várjuk Önöket! Hajdu László és Kiss Péter országgyűlési képviselők Az Újpalotai Családsegítő Szolgálat ingyenes ruhabörzét szervez február 11-én csütörtökön 10 és 15 óra között, a családsegítő épületében, az Árendás köz 4-6. szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az Arany Alkony Idősek Otthonában (1154 Bp. Bánkút u ) minden szombaton kor ökumenikus bibliaóra van. Februárban szolgálnak: 13-án MÉSZÁROS KORNÉL baptista lelkész, 20-án VÉGH TAMÁS református lelkész, 27-én PELIKÁN ANDRÁS evangélikus lelkész. Képzőművészeti kiállítás Kedves Örökifjú Barátunk! Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Mi itt vagyunk! nyugdíjas Ki mit tud? Pódium képzőművészeti kategóriájába nevezett alkotók műveiből készült kiállítás február 12-én (pénteken) órakor a Száraznád utcai Közéleti Házban (XV. Száraznád u. 5.) tartandó megnyitójára. A kiállítás: február 12 február 24. között hétfőtől csütörtökig óra, pénteken óra között tekinthető meg. A kiállítás legszebb darabjait szavazatuk alapján Önök választhatják ki, ezért részvételükre és szavazatukra számítunk! A kiállítás nyilvános, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Hajdu László és Kiss Péter országgyűlési képviselők Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK! SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNÖ- KET AZ ISKOLÁNKAT BEMUTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETRE, melyet március 19-én (pénteken) 17 órakor tartunk. Helyszín: 1151 Budapest Bogáncs u Tel.: , valamint március 23-án (kedden) 8-11 h és március 24-én (szerdán) 8-11 h tartandó NYÍLT NAPOKRA! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Iskolavezetés és a Tantestület veszíti az adott hónapra a díjkompenzációt és a támogatást, amely visszavonásra kerül. A 90 napos türelmi idő azon kompenzáltak esetében 120 napra kitolódik, akik önkormányzati adósságkezelési szolgáltatásban vesznek részt. * Az időszakon belüli hátralékban maradás esetén a hátralékot a TELJES számlaösszegre kell számításba venni. * Fővárosi díjkompenzációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. A fővárosi díjkompenzációra jogosult egy fajta kompenzációt: vagy a távhőszolgáltatási díjkompenzációt, vagy a víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációt vehet igénybe. * A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációra kérelmet benyújtók a Díjbeszedő Holding Zrt. Kompenzációs Csoportjánál (Bp. XI., Vahot u. 8. címen személyesen, vagy a 1518 Bp. Pf. 35. Kompenzációs Csoport írásban), vagy a következő telefonon: , vagy , vagy a / 608-as mellék tájékozódhatnak, ahol probléma esetén készséggel adnak felvilágosítást. Távhő díjkompenzációval kapcsolatosan a Főtáv Zrt Bp. XI. Kalotaszeg u. 31. címen levélben érdeklődhetnek a Behajtási csoportnál, vagy telefonon a és ös telefonszámon adnak felvilágosítást. A Hálózat Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatását a kerületi önkormányzat családsegítő szolgálatánál lévő kérelem kitöltésével lehet kérni, ahol részletes tájékoztató kapható. Legkorábban február 1-től (hétfő) lehet benyújtani a fenti jövedelemhatároknak megfelelően a kérelmeket a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáiban. (1153 Bp. Szőcs Á. u és Pólus Center Információs Iroda 1152 Bp. Szentmihályi út 131.) FOGALMAK ÉRTELMEZÉSE: Jövedelem (nettó): az elismert költségekkel és a befi zetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként fi - gyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, valamint az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fi zetni. Nem minősül jövedelemnek: a temetési segély és az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fi - zetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj valamint - a személyes gondoskodásért fi zetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön tv. alapján biztosított juttatás, továbbá annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, valamint a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, végül az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fi atalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fi atalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fi atalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amenynyiben ez az állapot a gyermek 25. FELHÍVÁS díszoklevél-kérelmek benyújtására A XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztálya felhívja azon XV. kerületi pedagógusok figyelmét, akik 50, 60,65, illetve 70 éve szerezték meg diplomájukat, hogy kérelmüket - amelyeket elbírálás végett továbbítunk a jogutód felsőoktatási intézményeknek február 28-áig nyújtsák be az osztályra Lindner Gusztáv osztályvezető részére. (1153 Budapest, Bocskai u C épület, 215. szoba). Kérjük, hogy a kérelmekhez csatolják a diplomamásolatot, rövid szakmai önéletrajzot, a munkakönyv másolatát (legalább 30 év, a pályán eltöltött munkaviszony igazolását) és az esetleges korábbi díszoklevél másolatát. A díszoklevelek átadására a kerületi Pedagógusnapon kerül sor júniusban. Érdeklődni a és a os telefonszámokon lehet. Díjmentes hitel és pénzügyi tanácsadás minősített független bankárral! Kiket várunk? Adósokat, akik többféle hitelt törlesztenek egyszerre. Mit vizsgálunk? Könnyíthetünk-e a törlesztőrészlet nagyságán? Esetenként akár 20-30%-kal fizethetnek kevesebbet az ügyfelek. Tudunk-e csökkenteni a futamidőn? Ha többet is tudnak vállalni havonta, előbb megszabadulhatnak tőle! Tudunk-e állami támogatást kombinálni a hitelükbe? Tudjuk-e belátható időn belül fix, forint alapú hitelre váltani jelenlegi devizahitelüket? Várjuk még azokat is, akik ingatlanvásárlás előtt állnak, vagy szabadfelhasználású hitelre lenne szükségük. Független tanácsadónk segítségével megnézhetik, milyen lehetőségek közül választhatnak ma, és díjmentesen végigviszi majd hitelügyletüket január 5-től minden második kedden az Újpalotai Közéleti Házban (1157 Budapest, Száraznád u. 5.) 17-től 19óráig. További információ: Mi itt vagyunk! Jubileumi Ki mit tud? Pódium rendezvénysorozat nyugdíjasoknak A Ki mit tud? Pódium következő előadására február 24-én (szerdán) órai kezdettel kerül sor a Csokonai Művelődési Házban (Eötvös u ). A zenés, szórakoztató rendezvényen az összes műfaj, kategória képviselteti magát egy-egy színes előadás keretében. Bővebb információt kaphat az MSZP XV. kerületi szervezetének irodájában (Eötvös u. 8.) vagy telefonon a as számon. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Hajdu László, Kiss Péter országgyűlési képviselők A KNOK Régifóti út 14. sz. alatt működő óvoda alapítványa, Az Egészségesebb, Esztétikusabb Környezetért Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át, 299.6oo forintot alapítványunk javára ajánlották fel. Ezt az összeget nevelési évben képességfejlesztő játékok, valamint tornatermi és udvari mozgásfejlesztő eszközök vásárlására fordítottuk. PARLAMENT LÁTOGATÁS Szeretettel meghívom Önöket február 18-án (csütörtökön) 10 órától tartandó Parlament látogatásra. A Parlament épületébe való beléptetés miatt előzetes bejelentkezés szükséges. Jelentkezni a es telefonszámon lehet, minden hétköznap 8.00 és óra között. Kiss Péter országgyűlési képviselő életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. Szociális és Egészségügyi Osztály, Igazgatási Osztály Ügyfélszolgálati Iroda

5 Városházi Napló Az MSZP frakció képviselői egyéni fogadóóráikon is sok szeretettel várják a lakosokat. Árkosi Sándor (Rákospalota, 1. sz. vk.) február 9. (kedd) 17 óra Károly Róbert Általános Iskola (XV. Bogáncs u ). Ambrus János (Rákospalota, 4. sz. vk.) február 9. (kedd) 16 óra Klapka utcai Óvoda (XV. Klapka Gy. u. 27.). Marsovszkyné Csanaki Katalin (Rákospalota, 6. sz. vk.) február 25. (csütörtök) 17 óra Általános Iskola (XV. Szentkorona útja 5.). Dr. Hetyei László (Pestújhely, 7. sz. vk.) február 11. (csütörtök) 18 óra Kolozsvár utcai Általános Iskola (XV. Kolozsvár u. 1.). Király Csaba (Pestújhely, 8. sz. vk.) február 18. (csütörtök) 17:00-19:00 Kolozsvár utcai Általános Iskola (XV. Kolozsvár u. 1.). Gyurcsánszky János (Újpalota, 10 sz. vk.) február 9. (kedd) 17:30-19:00 Lakásszövetkezet Iroda (XV. Nádastó park 31.) Baracskay Éva (Újpalota, 11. sz. vk.) február 11. (csütörtök) Arany Alkony Nyugdíjasház (XV. Bánkút u ). Varga Imre (Újpalota, 12. sz. vk.) március 2. (kedd) 17 óra Kontyfa Általános Iskola (XV. Kontyfa u. 5.). Dr. Pálinszki Antal (Újpalota, 13. sz. vk.) február 10. (szerda) 17 óra Hartyán közi Általános Iskola (XV. Hartyán köz 2-4.). Móricz Eszter (Újpalota, 14. sz. vk.) március 1. (hétfő) 16 óra Nyugdíjasház (XV. Erdőkerülő u. 34.) és március 1. (hétfő) 17 óra Gondnoki Iroda (XV. Erdőkerülő u. 25.). Németh Angéla (Újpalota, 16 sz. vk.) február 25. (csütörtök) 16 óra László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda (XV. Kavicsos köz 4.). Tóth Imre (Újpalota, 17. sz. vk.) február 10. (csütörtök) 17 óra Általános Iskola (XV. Neptun u. 57.) és február 17. (szerda) 17 óra Végvár Ifjúsági Ház (XV. Drégelyvár u. 6.). Bringye Viktória (Rákospalota) február 11. (csütörtök) 17 óra Czabán Samu Általános Iskola (XV. Széchenyi tér 13.). Molnár István (Rákospalota) február 22. (hétfő) 17 óra Károly Róbert Szakközépiskola (XV. Sződliget u ). Tisztelt Választópolgárok! Kedves Lakótársak! A Magyar Szocialista Párt XV. Kerületi Szervezete február 12-én (pénteken) 18 órakor LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart a Neptun Általános Iskolában (XV. Neptun u. 57. ) Vendégünk: HORVÁTH CSABA Kormánybiztos, országgyűlési képviselő, a fővárosi közgyűlés tagja. Témáink: Budapest, az ország szíve és motorja. Esélyeink a fővárosban. Kérjük, fogadja el meghívásunkat, jöjjön el, tegye fel kérdéseit, mondja el véleményét! Részvételére számítunk, megtisztelő érdeklődését előre is köszönjük. Magyar Szocialista Párt XV. kerületi Szervezete Tisztelt Választópolgárok! Kedves Lakótársak! A Köztársaság Elnöke április 11-re és április 25-re kiírta az országgyűlési képviselő választást. A jelöléshez nélkülözhetetlen a választók támogatása. Kérjük Önöket, ajánlásukkal segítsék az MSZP jelöltjeit. A 6. sz. választási kerületben Kiss Pétert, a 23. sz. választási kerületben dr. Hetyei Lászlót. A párt tagjai és aktivistái igazolványuk felmutatásával felkeresik Önöket, és kopogtatnak lakásuk ajtaján. Ha szimpatikusabb a megoldás, ajánló szelvényeiket leadhatják az Újpalotai Közéleti Házban (XV. Újpalota, Száraznád u. 5.) MSZP XV. ker. Szervezet irodáján (XV. Eötvös u. 8. I. emelet). Kérésükre szívesen fel is keressük Önöket. Várjuk telefonos hívásukat a +36-1/ vagy a +36-1/ számokon. Kedves Választóink! Kérjük, tiszteljenek meg bizalmukkal. Ajánlásukkal és majd szavazataikkal támogassák a Magyar Szocialista Pártot és jelöltjeit, Kiss Pétert (6. vk.) és dr. Hetyei Lászlót (23. vk.). Támogatásukat a jelöltek nevében is köszönjük. MSZP XV. kerületi Szervezete Választási Bizottság Közvilágítási hibabejelentés: a , vagy kizárólag munkaidő ben a telefonszámon és a címem lehetséges. A Fidesz-KDNP-VP frakció képviselői február-márciusban az alábbiak szerint állnak az Önök rendelkezésére: Dr Balázs Zoltán (Rákospalota): telefonon történő megbeszélés alapján, mobil tel: Dr Balogh András (Újpalota): telefonon történő megbeszélés alapján, mobil tel: Báder György (Pestújhely): telefonon történő megbeszélés alapján, mobil tel: Báthory Erzsi (Újpalota): telefonon történő megbeszélés alapján, mobil tel: Goró Oszkár (Rákospalota): telefonon történő megbeszélés alapján, mobil tel: Gyurkovics Miklós (Rákospalota): telefonon történő megbeszélés alapján, mobil tel: Koteschelné Tóth Erika (Újpalota): telefonon történő megbeszélés alapján, mobil tel: LÁSZLÓ TAMÁS országgyűlési képviselő (Újpalota): telefonon történő megbeszélés alapján, mobil tel: Dr Novák Ágnes (Rákospalota): március 3. szerda 18:00 és 20:00 óra között, Csokonai Művelődési Ház, Eötvös u Tel: Vizér Klára (Újpalota): telefonon történő megbeszélés alapján, mobil tel: 20/ ITT AZ IDŐ! Tisztelt Lakótársaink, kedves támogatóink! Február második hetében mindenki megkapja az április 11-i országgyűlési választásokra szóló értesítőt és ajánlószelvényeket. Ajánlószelvényeiket szeretettel várjuk a FIDESZ irodában február 9-től február 21-ig hétköznapokon 9:00-től 12:00 és 14:00től 19:00 óráig, valamint szombaton 9:00 és 12:00 között (Cím: 1158 Neptun u. 72., üzenetrögzítős tel: Az iroda megközelíthető a 173-as busszal, melyről az Apolló utcánál kell leszállni, a Neptun u. az első keresztutca a kertvárosi részen.), valamint a KDNP irodában február 9-től február 21-ig hétköznapokon 17:00 és 20:00 óra között (Sódergödör lakótelep, Beller I. u. 6.). Kérjük, hogy csak képviselőjelöltjeink LÁSZLÓ Tamás választókerületi elnök, illetve WINTERMANTEL Zsolt választókerületi elnök eredeti aláírásával ellátott megbízólevéllel rendelkező embereknek adják át kopogtatócédulájukat. Amennyiben bármi rendellenességet tapasztalnak (pl. valaki illetéktelenül gyűjt a Fidesz-KDNP nevében kopogtatócédulákat, nem tud szabályos megbízólevelet felmutatni), kérjük azonnal értesítsenek! Kérdéseiket, bejelentéseiket szeretettel várjuk az alábbi telefonokon: Rákospalota: Wintermantel Zsolt , Gyurkovics Miklós , Pestújhely, Újpalota: Vizér Klára , László Tamás Eddigi és további támogatásukat köszönjük. KERESZTÉNY FILMKLUB Újpalotán: Szeretettel hívunk minden érdeklődőt az EGY APÁCA TÖRTÉNETE című 1959-ben készült amerikai film vetítésére február 20-án szombaton 15:00 órai kezdettel az újpalotai katolikus templom közösségi termében (Újpalota, Hősök útja, a Pattogós utcai iskola közelében). A film főszereplője: Audrey Hepburn. A film 149 perces. A rendezvény ingyenes. Emlékezzünk együtt a kommunizmus sok millió áldozatára: a meggyilkoltakra, a bebörtönzöttekre, az eltüntekre, a megnyomorított családokra, a kettétört életekre február 25-én csütörtökön 18:00 órakor szentmise keretében az újpalotai katolikus templomban. A szentmisét OLOFSSON PLACID bencés atya mutatja be. A szentmise után Placid atya, aki 10 évet töltött fogságban a gulágon, előadást tart a kitartásról, a remény és a hit erejéről az újpalotai templom közösségi termében. (Újpalota, Hősök útja, a Pattogós utcai iskola közelében). Ezen a napon 17:00 órai kezdettel járjuk együtt a Ko m m u n i z m u s Á l d oz a t a i n a k Keresztútját a templomot körülvevő parkban. Találkozás a templom előtt. Házigazda: Repcsik Gyula atya. Mindenkit szeretettel várunk. 5 CSOKONAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1153 Eötvös u T: KOZÁK TÉRI KÖZÖSSÉGI HÁZ 1154 Gábor Á. u. 58/c T: CSOKI-MOZGÓ nyugdíjas filmklub DÚDOLÓ FARSANGI FESZTIVÁL KUGLI KLUB PALOTAI POLGÁR BÁL TÖRPIKE KLUB VARÁZSLATOS ALKOTÓ DÉLUTÁNOK AKROBATIKUS ROCK AND ROLL APRÓK TÁNCA magyar táncház és játszóház gyerekeknek JÁTSZÓHÁZ BRILLANTIN TÁNC PARTY SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM IZOMLAZÍTÓ TORNA NŐI KONDICIONÁLÓ TORNA HATHA JÓGA NŐI ALAKFORMÁLÓ TORNA PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ 1158 Szűcs I. u. 45. T: ÚJPALOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 1158 Zsókavár u. 15. T: KÖNNYŰZENEI KLUB KUGLÓF KIRÁLY MESÉI GYERMEKTORNA PESTÚJHELYI FARSANG ZSEBI BABA ZENEHÁZA CSALÁDI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ NOSZTALGIA BULI ZSÓKAVÁR GALÉRIA GYERMEK AGYKONTROLL TANFOLYAM HATHA JÓGA Dr. Gaudi Nagy Tamás, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 23. sz. választókerület országgyűlési képviselőjelöltjének programja: Február 12. (péntek) óra között: Palotai kibeszélő fórum, ossza meg a képviselőjelölttel gondolatait, ötleteit az ország és kerület égető kérdéseiről, kíváncsi a véleményükre, most Önöknél a szó! (Helyszín: Gazdálkodó u. 45.) Február 19. (péntek) 18 óra (helyszín: Hartyán közi Iskola, Hartyán köz 2-4.): lakossági fórum, a képviselőjelöltet bemutatja: dr. Morvai Krisztina, zenél Tolcsvay Béla Sport és Egészségnap. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt február 13-án (szombaton) órakor a Halassy Olivér Sportközpontba (IV. Pozsonyi u. 4/c.). A résztvevők különféle sportágban próbálhatják ki tudásukat: darts, teke, asztalitenisz, ügyességi verseny, kispályás foci és röplabda. A kispályás foci és a röp- labda esetében előzetes nevezés szükséges, melyre február 10-ig van lehetőség a 06-20/ as számokon. Kispályás focinál két kategóriában: 18 év alatti és 18 év feletti 5+1 fős csapatok, míg röplabda esetén 6 fős vegyes csapatok jelentkezését várjuk. A többi sportágnál elegendő a helyszíni regisztráció. A nevezés és a belépés díjtalan. A rendezvényre nem csak az aktív sportolókat várjuk, hanem a lelkes szurkolókat is, azaz mindenkit, aki egy jó hangulatú napra vágyik. A rendezvény kiemelt témája az egészségmegőrzés, ezért lehetőség lesz vérnyomás-, vércukorés koleszterinszint-mérésre is. Valamint vetélkedőkön tesztelhetik a témával kapcsolatos tudásukat is. Fővédnök: Kiss Péter országgyűlési képviselő MSZP XV. ker. szervezetének irodája ELMEGYEK A MINISZTERHEZ Szeretettel meghívom Önt dolgozószobámba egy rendhagyó fogadóórára, február 11-én (csütörtökön) órára. A minisztérium épületébe való beléptetés miatt előzetes bejelentkezés szükséges. Jelentkezni a es telefonszámon lehet minden hétköznap óra között. (Az időpontok egyeztetése a jelentkezések sorrendjében történik.) Kiss Péter országgyűlési képviselő Meghívó Szeretettel meghívom Önt és kedves családját a Csipkerózsika c. mesemusical előadására február 14-én (vasárnap) órára a Kossuth utcai Általános Iskolába (Kossuth u. 53.). Az előadás sok-sok zenével, játékkal és tánccal van fűszerezve, úgy hogy a néző gyermekek is felmehetnek majd köszönteni Csipkerózsikát a Cifra Palotába! Jegyek ingyenesen- igényelhetők az MSZP XV. kerületi szervezetének irodájában az Eötvös u. 8. szám alatt, vagy érdeklődni lehet a as számon. Kiss Péter országgyűlési képviselő

6 6 Városházi Napló A REAC TOVÁBBRA IS FELJUTÁSRA JÁTSZIK Négy éves, mesébe illő történet ért véget ez év tavaszán, amikor a REAC labdarúgó csapata kénytelen volt búcsút inteni a magyar labdarúgás élvonalát jelentő NB I mezőnyének. Ami háromszor sikerült, az negyedszerre ugyanis már nem jött össze. Ezért a rákospalotai klub szedte a sátorfáját és egy egészen más világba, a másodosztályúak közé költözött. Köztudott, az ilyen váltások egyáltalán nem veszélytelenek. Nem egyszerűen arról van csak szó, hogy na, bumm! Egy lépcsővel lejjebb folytatjuk és kész. A dolog ennél sokkal összetettebb. A legnagyobb veszélyeket a nyári holt idény rejti magában, hiszen egy bukott csapatnál nagyon gyakran a korábbi gerincet adó játékosok többsége napok-hetek alatt eltávozik, az ilyenkor elkerülhetetlenül felbukkanó ajánlatok következtében. Szerencsére a REAC megúszta ezt az eshetőséget, a játékosok döntő többsége maradt. Az edző személye változott: immár hivatalosan is Nagy Sándor dirigálja a sárga-kék színekben fellépő REAC együttesét. Emlékezetes, egy évvel ez előtt éppen ő volt az, aki egy hétre már megkapta a lehetőséget és a szezon legnagyobb meglepetésével válaszolt a benne bízóknak. A REAC ugyanis idegenben, a Hungária körúti Hidegkuti Nándor Stadionban győzte le 2-0-ra a toronymagas esélyes MTK- Budapest gárdáját. - Akkor csak egy meccsen dirigálhatott a Pro Licenc hiánya miatt... - Magyarországon a papírok a legfontosabbak, ez az élet minden területén sokszorosan bebizonyosodott. Mivel az NB II-ben ez még nem kötelező, így ebben az osztályban legálisan is lehettem vezetőedző. Egyébként már járok a TF-re a minősítés megszerzése érdekében. - Milyen célokkal vágtak neki a 2009/2010-es bajnoki idénynek? - A feladat egyértelmű: a REAC-nak ki kell harcolnia a visszakerülést! A tavalyi játékos állomány gerince nálunk maradt, miközben több, jó képességű labdarúgót - Dobos, Lipcsei, Koós - le tudtunk igazolni. A nyári felkészülés is jól sikerült, így méltán vághattunk neki optimistán a szezonnak. - Az őszi forduló eredményei mennyiben igazolták vissza a csapatvezetés várakozásait? - A félidei helyezés - holtversenyben állunk a feljutást jelentő helyen legnagyobb riválisunkkal, a Szolnokkal - tulajdonképpen jónak mondható, annak hangsúlyozásával, hogy több alkalommal kimondottan pechesek voltunk. Ha csak félannyi szerencsénk lett volna, sokkal előbbre tarthatnánk. - Ha lehetne erről a kérdésről egy kicsit többet is hallani? - A második fordulóban a Vác ellen idegenben katasztrofálisan gyengén játszottunk, ezt nem lehet menteni. A Vecséstől 1-0-ra kikaptunk, de ennek sem lett volna szabad megtörténnie. A Bőcs ellen 1-0 arányban vezettünk, amikor a vége felé egy komédiába illő gólt kaptunk, ami két pontunkba került. A Szolnokon elért 3-3 első hallásra nem rossz eredmény, de azt is hozzáteszem, hogy 2-0-ra is vezettünk, akkor mindjárt egészen másként hangzik a történet... - És mikor volt igazán elégedett? - Az MTK II ellen jól ment a játék. Nagyra tartom az igen masszív együttessel rendelkező Mezőkövesddel szemben, hazai pályán 2-0-ra megnyert találkozónkat. Bár pillanatnyilag kieső helyen tanyázik, de azért a BKV Előre utcai stadionjában jó eredmény az elért 3-0. Egyébként mi lőttük a Keleti csoportban a legtöbb gólt, pedig rengeteg helyzetünk kihasználatlanul maradt. - Kiknek az összteljesítményével elégedett különösen? - Elsősorban a csapatot dícsérném, egy-két ütközetet leszámítva jó volt a játékosok hozzáállása. Ha egyes személyeket kell kiemelnem, akkor elsősorban Cseri, Kapcsos, Lipcsei, Sallai, Dancs és Nyerges neve kívánkozik legelőre. Sajnos, az ősz folyamán Torma sokat hiányzott sérülés miatt, pedig egy jó Torma még mindig sokat tudna segíteni a REAC-nak. - Meddig maradnak edzésben a játékosok, illetve mikor folytatják a tavaszra szóló felkészülést? - December közepéig edzünk, majd január elején kezdődik a konkrét munka. Bár jók az esélyeink, ám egy pillanatra sem szabad kiengedünk, mert azonnal jöhet a megtorlás. A Szolnok mellett ugyanis még a Vác sem tett le a feljutásról, így izgalmas tavaszi második félidő elé nézünk. - Természetesen az sem mindegy, milyen játékosállománnyal vág neki a tavasznak a REAC. Erre a kérdésre már Kutasi Róbert klubigazgató válaszolt. - Borszéki Csaba, Dobos Attila, Ilyés Dániel és Pomper Tibor különböző okok miatt a holtszezonban megvált tőlünk. Egyelőre egyetlen új játékost sem igazoltunk, mivel a téli felkészülési lehetőségeink abszolút szint alattiak. A futáson kívül egy 10x10 méteres, jeges műfüves terület áll a rendelkezésünkre. Egyetlen reményünk, hogy a március 8-án esedékes tavaszi nyitányig még történhetnek változások. ÉLETUTAK ELISMERÉSE Hagyománnyá vált szép szokás, hogy a városrész vezetői elismerésben részesítik és köszöntik azokat a kerületieket, akik munkásságukkal, életútjukkal például szolgálhatnak mások számára. Az idei köszöntést október végén tartották a polgármesteri hivatal Kossuth termében, ahol Hajdu László polgármester, Gyurcsánszky János alpolgármester és dr. Nagy Antal jegyző üdvözölte az ünnepelteket, majd díszokleveleket, ajándékot adtak át a képviselő-testület és a hivatal nevében. Az ünnepeltek közül először is dr. Küttel Pétert, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet főigazgatóját köszöntötték. Az igazgató-főorvos negyvenegy éve A BKV ZRT. KERÜLETÜNKBEN A 124-ES ÉS 125-ÖS AUTÓBUSZVONALAK MÓDOSÍTÁSÁT TERVEZI A főváros közösségi közlekedési hálózatán augusztus-szeptember hónapban jelentős változások történtek. A XV. kerületben is számos módosítás került bevezetésre, pl.: meghosszabbodott az 5-ös autóbusz, így a kerület nagy részéről közvetlen belvárosi és budai kapcsolat jött létre; a 25-ös busz módosított útvonalon egész napos kapcsolatot ad a földalattihoz és a 3-as metró újpesti végállomásához is; hétvégén is teljes üzemidőben jár a 170-es autóbusz; a 296-os autóbusz révén Újpalota Káposztásmegyer között jött létre közvetlen összeköttetés; októberében beindult a 204-es autóbusz a Megyeri hídon át, amellyel Békásmegyer és a Szentendrei HÉV érhető el. Bár a megváltozott eljutási lehetőségek az utasok többségét kedvezően érintették, egyes, korábban meglévő közvetlen helyi kapcsolatok (pl. kertvárosi utasok átszállásmentes eljutása a Szakorvosi rendelőhöz, oktatási intézményekhez stb.) bonyolultabbá váltak, esetleg átszállást igényeltek, igényelnek jelenleg is. A lakossági észrevételek alapján a XV. kerületi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya és a BKV Zrt. már a bevezetés óta közösen vizsgálja azokat a módosítási lehetőségeket, amelyek révén a hátrányosan érintett utasok problémája megoldható lenne, természetesen fi gyelembe véve azt a tényt, hogy minderre meghatározott jármű-, teljesítmény- és költségkeret áll rendelkezésre. Az említett szervezetek több változatot is kidolgoztak már, elsősorban a 124-es és 125-ös autóbusz útvonalvezetésére, a változatok átestek szakmai, lakossági egyeztetéseken is, azonban ezek nem voltak mindenki által elfogadhatók. Pl év tavaszán már döntött a Fővárosi Közgyűlés arra jogosult bizottsága egy olyan hálózatról, ami a kertvárosi utasok által használt viszonylatok minden korábbi kapcsolatát helyreállította volna, azonban ezt az Esthajnal utcában megnövekvő autóbusz-forgalom miatt az előzetes, szűkebb körű lakossági tiltakozás hatására nem került bevezetésre. Az újabb, önkormányzatokkal egyeztetett és egyes lakosok által is támogatott, mellékelten ábrázolt változat a következő: szolgálja az egészségügyet, a kórház az első és egyben utolsó munkahelye volt nyugdíjba vonulásáig. Gyógyító és irányító munkája mellett az egészségügyi felvilágosításból és az utódok oktatásából is kivette a részét, hiszen sebész nemzedékeket tanított. Munkája elismeréseként 2008-ban az egészségügyi miniszter Batthyány-Strattmann László díjban részesítette. A kórház főigazgatói teendőit 18 éven keresztül látta el, októberben köszönt le e posztról. Ez alkalommal köszöntötték dr. Tausz Tamást, a XV. kerületi Szakrendelő Fogászat és Szájsebészet Osztály osztályvezető-szakfelügyelő főorvosát, aki ezen a napon Életmű Díjat, elismerő díszoklevelet vehetett át a szaktárca vezetőjétől, az egészségügyi minisztertől közel négy évtizedes, az egészségügyi ellátás területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként. Dr. Tausz Tamás a XV. kerületi Szakrendelő Intézetnek annak megnyitásától kezdve munkatársa, immár 37 éve végzi ott magas színvonalú munkáját. Egy másik kitüntetett is volt az ünnepeltek között: az önkormányzati miniszter az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából a négy évtizedes állhatatos fotóriporteri munkájáért, a közszolgáltatást reprezentáló tevékenységéért, a nagyvárosban és a kistelepüléseken élők munka- és életkörülményeit megörökítő, maradandó fényképsorozatai elkészítéséért Winkler Csabának, a Közmű Lap- és Könyvkiadó Egyesülés fotóriporterének A Köz Szolgálatáért Érdemjel kitüntetés ezüst fokozatát adományozta. E kis ünnepségen köszöntötték születésnapja alkalmából a kerületünkben élő 96 éves Győri Endrénét, akinek - Hajdu László polgármester szavaival - nem állami kitüntetés, hanem egy egész életé jutott, ilyen szép kort köztiszteletben, munkában, családban, másokért is tevékenykedve megélve. Díszoklevelet és ajándékot vehetett át a 85 éves Csók Rémó festőművész, a neves Csók művészdinasztia folytatója és a 80 éves dr. Balaskó Jenő is, mindketten évtizedek óta a XV. kerület köztiszteletben álló lakói. - alapvető változás, hogy a 124-es és a 125-ös autóbusz külső szakasza felcserélődik, részletesebben - a 124-es autóbusz mai útvonala Bosnyák tér Kovácsi Kálmán tér között változatlan, majd továbbhalad a Károlyi Sándor úton a MEDIMPEXig, azon az útvonalon, amelyen most a 125-ös autóbusz közlekedik; - a 125-ös autóbusz Bosnyák tértől az Eötvös utcáig nem változik, tovább kitérőt tesz az Arany János utca Rákos út Szőcs Áron utcán át, majd a Fő út Csobogós utca vonalon éri el a Közvágóhíd utcát és körbejár az Esthajnal utca Szántóföld utca Régi Fóti út Bogáncs utca útvonalon, a 124-es jelenlegi vonalán. A módosítás az alábbi hatásokkal jár: Rákospalota-Kertváros mindkét jellemző területéről (Károlyi Sándor út környéke, Esthajnal utca térsége) változatlanul létezik a közvetlen Bosnyák téri kapcsolat, és mindkét területről elérhető közvetlenül a kerület közigazgatási központja, a Hubay Jenő tér környezete, valamint a Szakorvosi rendelőintézet. A Hubay Jenő tér és az Arany János utca között közösen halad a két járat, tehát bármelyik megállóban biztosított az egymás közti átszállás, illetve a más járatokkal (5-ös, 96-os, 196-os, 196A, 296-os) való kapcsolat. Az Esthajnal utca térségéből ismét elérhető a Kossuth utca Fő út környéke, pl. a postahivatal; a Károlyi Sándor út Közvágóhíd utca felől ezt a változatlan 170-es autóbusz biztosítja. A 125-ös módosításával az Eötvös utca egy szakaszán (Arany János utca Hubay Jenő tér között) csökken az autóbusz-forgalom; így kimarad a Rädda Barnen utcai megállóhelye, amelynek közelében oktatási intézmények vannak. Ez átlagos hétköznapon kb. 500 le- és felszálló utast érint, akik ezután csak a 25-ös autóbuszt vehetik igénybe. Kimaradó megállóhely, ritkuló közlekedés, (csak a 25-ös busz jár) 2 db új megálló létesítése szükséges A Csokonai Művelődési Központ előtti megállóban is csak a 25-ös marad, ennek pótlására új megállópár kialakítása célszerű az Eötvös utca Arany János utcai csomópontban, amennyiben ezt az adottságok lehetővé teszik. Az Eötvös utcáról lekerülő autóbuszok az Arany János utcában, a Rákosi úton, a Szőcs Áron utcában és azok megállóiban jelennek meg többletként, s megadják a már említett Szakorvosi rendelői kapcsolatot. (Új megállóhely az Arany János utcában létesül a Rákos úti kereszteződés előtt, ellenkező irányban a Rákos úton a 124-es megállóját használhatja a 125-ös is). A kertvárosi hálózatmódosítás következtében a Közvágóhíd utca Közvágóhíd téri megállójának kiszolgálása változik: a jelenlegi három járat (170-esl a 3-as metróhoz, 124-es és 125-ös a Bosnyák térre) helyett az utasok, a módosítás után csak a 170-es autóbuszt vehetik igénybe. A 124-es és 125-ös változtatásához szükséges teljesítmények fedezeteként a 225-ös autóbusz üzemidejének korlátozása szolgál; a júniusától napközben is közlekedő 225-ös továbbiakban csak a korábbi módon, hétköznapokon a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban közlekedik. A felvázolt hálózatmódosítás és hatásainak ismertetésével célunk, hogy a kerület lakosai megismerjék az elképzelést, véleményezzék azt, jelezzék észrevételeiket, hívják fel olyan körülményekre és hatásokra a fi gyelmet, ami esetleg az eddigiekből kimaradt. Fentieknek megfelelően kérünk minden érintett lakosunkat, hogy észrevételeiket írásban február 22 éig (hétfő) jelezzék, az alábbi elérhetőségeken. Bp. XV. PM. Városüzemeltetési Osztály Bocskai u A 124-es és 125-ös autóbuszvonalak módosítása Postahivatal 124 Közös átszállópont Rákos úton s r bb buszforgalom Szakorvosi rendel Kimaradó megállóhely, ritkuló közlekedés (csak a 170- es busz jár) 125

7 Városházi Napló PÁL AUTÓHÁZ Tisztelt Olvasóink! Ha nem érkezik meg Önökhöz időben a Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja kérjük jelezzék szerkesztőségünk számán: KÖZTISZTVISELŐK ASZTALITENISZ BAJNOKSÁGA Hosszú évek óta gyakorlat, hogy ősszel a kerület köztisztviselői számára a Szent Korona Általános Iskolával összefogva asztalitenisz-versenyt rendez a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztálya. Idén, november végén a helyszín ismét az újpalotai iskola tornaterme volt. A rendezvény nagy érdeklődés mellett zajlott, így a szervezők minden számban női egyesben és párosban, férfi egyesben és párosban, illetve vegyes párosban is meg tudták hirdetni a versenyt. - Közel negyvenen vettek részt a versenyen újságolta Varga József sportreferens. Ennyien még sosem neveztek a torna történetében. A szervezésben és a lebonyolításban a kolléganőm, Osváthné Brett Ildikó nagy segítséget kapott Kapuszta Csabától, a Pestújhelyi Sport Club elnökétől, amit ez úton is köszönünk neki. A versenyre kilátogatók sok izgalmas csatát láthattak. A legjobb meccsek ezúttal is a férfi ak mezőnyében zajlottak, ahol a résztvevők nem egyszer igazi presztízscsatát vívtak egymással. Végeredmények: Vegyes párosban 1. Fodor Klára Kállay László, 2. Reiszné Naszádi Magdolna Avarkeszi Béla, 3. Illés Gáborné Mihály Zoltán, 4. Virágné Csikós Zsuzsanna Kovács Géza Női párosban 1. Vágóné Kovács Mónika Illés Gáborné, 2. Reiszné Naszádi Magdolna Fodor Klára, 3. Bodáné Homa Gabriella Virágné Csikós Zsuzsanna. Női egyesben 1. Vágóné Kovács Mónika, 2. Virágné Csikós Zsuzsanna, 3. Illés Gáborné, 4. Fodor Klára Férfi párosban 1. Kállay László Barna János, 2. Mihály Zoltán Tóth Imre, 3. Király Csaba ifj. Király Csaba, 4. Avarkeszi Béla Varga József Férfi egyesben 1. Ifjabb Király Csaba, 2. Kállay László, 3. Mihály Zoltán, 4. Szujovszky László. 7 V & V FOGTECHNIKAI LABOR Precíziós kivehető, rögzített fogpótlások készítése - mérsékelt árakon. Nyugdíjasoknak kedvezmény! Bp. XV. Madách u. 35. Tel.: FOGÁSZATI kis és panoráma RÖNTGEN BEUTALÓ NÉLKÜL IS! 1152 Bp. Szilaspark 5. sz. fsz. (Pólus mellett) GONDOZÁST IGÉNYLŐ idős nőknek, alzheimereseknek, demenseknek is, bentlakást, teljes ellátást, állandó gondozói segítséget biztosítunk Solymári vendégházunkban Győrfiné DUGULÁS- ELHÁRÍTÁS NON-STOP Tel.: , / KÁRPITOS MESTER Kárpitos bútor javítása, áthúzása asztalosmunkával, olcsó szövetválasztékkal. AJTÓKÁRPITOZÁS. Bútorkárpit tisztítás. Ingyenes felmérés, szállítás. Hívjon: , Garbacz OLCSÓN szövetmintával székek kárpitozása asztalos munkával együtt: 1500 Ft-tól Tel.: / AJTÓ ÉS ABLAKRÁCSOK, folyosóleválasztó rács, kapu, hevederzár, erkélybeépítés, Társasházaknak portál csere, Tel.: , AUTÓSZERVÍZ Karosszéria javítás biztosítási ügyintézéssel. Kipufogó és kisebb javítások is. Autóelektronika. VIZSGÁZTATÁS 1 nap alatt. Cím: XV. Obsitos u. 30. Tel.: , / H-P: 8-17 h MOSÓGÉP Felújított automata mosógépek árusítása házhozszállítással, garanciával. ikros t javítása Tel.: / , Dajka, gyógypedagógiai, pedagógiai, kisgyermekgondozó asszisztens képzés. KASZA SZAKKÉPZÉS Tel.: /Ny.sz.: / AUTÓJAVÍTÁS XV. Neptun u. 40. sz. A nálunk vásárolt motorolajat ingyen kicseréljük. FÉKJAVÍTÁS, SZÁMÍTÓGÉPES FÉKHATÁSMÉRÉS. VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS, VIZSGÁZTATÁS Tel.: és T MÉZEK 3 KG FELETT Molnár Zoltán méhész Tel.: / HÁZTARTÁSI GÉP SZERVÍZ Indesit, Ariston, ETA, Thomast, Zelner, Szarvasi szakszervíz Rákos út Tel.: Ny.: 9 17-ig KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! 0-24 óráig minden nap! Tel.: , / KONYHABÚTOR, OBABÚTOR, GARDRÓB készítés, felújítás, szállítás, szerelés, ingyenes felmérés és árajánlat N R R K T Budapest, Zsókavár u. 47. Tel.: , DUGULÁS ELHÁRÍTÁS Tel.: 06-1/ / Fogorvosi rendelõ és fogtechnikai laboratórium 8-20-ig Fogpótlások 48 óra alatt is! Cím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 97/B-C Tel.:

8 8 Városházi Napló

Sorszám: 1. IGÉNYLŐLAP A 2011. ÉVI FŐVÁROSI KÖZÜZEMI DÍJKOMPENZÁCIÓHOZ

Sorszám: 1. IGÉNYLŐLAP A 2011. ÉVI FŐVÁROSI KÖZÜZEMI DÍJKOMPENZÁCIÓHOZ Sorszám: 1. IGÉNYLŐLAP A 2011. ÉVI FŐVÁROSI KÖZÜZEMI DÍJKOMPENZÁCIÓHOZ Kérem, hogy a Hálózat Alapítvány a városi Közgyűlés 71/1999.(XII.30.) sz. rendeletének megfelelően a távhőszolgáltatási díjkompenzációban

Részletesebben

Állandó lakóhelye: Bp irányítószám utca házszám, lépcsőház, emelet, ajtó A számlatulajdonos neve (ha nem a kérelmező nevére szól a számla):

Állandó lakóhelye: Bp irányítószám utca házszám, lépcsőház, emelet, ajtó A számlatulajdonos neve (ha nem a kérelmező nevére szól a számla): Sorszám: 2. IGÉNYLŐLAP A 2012. ÉVI FŐVÁROSI KÖZÜZEMI DÍJKOMPENZÁCIÓHOZ Kérem, hogy a Hálózat Alapítvány a Fővárosi Közgyűlés rendeletének megfelelően a víz-, csatorna-, szemétszállítási díjkompenzációban

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor...

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor... 4. melléklet az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve:.... Születéskori név:.. Születési hely, idő:...... Anyja neve:........ TAJ száma: Betöltött

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Négyévenként nyílik mód arra, hogy alkotmányos jogunkkal élve szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben. Hazánkban 2010. április 11-én kerül

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) Önkormányzati rendelete

Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) Önkormányzati rendelete Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) Önkormányzati rendelete Tormásliget Község Önkormányzat képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2006.(III.30.)

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1. melléklet a 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1. Alulírott kérem a újszülött támogatás megállapítását. 2. Kérelmező szülő adatai: Születési név:... Anyja

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót!

A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Az Önkormányzati Hivatal tölti ki! Iktatószám:.. Sorszám:.. L A K Á S I G É N Y L É S I K É R E L EM A nyomtatvány kitöltése előtt kérjük olvassa el a kitöltési útmutatót! Zsana Önkormányzata tulajdonában

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSO- KÉRT ALAPÍTVÁNY

HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSO- KÉRT ALAPÍTVÁNY HÁLÓZAT BUDAPESTI DÍJFIZETŐKÉRT ÉS DÍJHÁTRALÉKOSO- KÉRT ALAPÍTVÁNY Telefon: 382-8740, 382-8741, 382-8700/654,655, Fax: 382-8719 Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 345. TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPÍTVÁNYRÓL ÉS A NYÚJTHATÓ

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP (NEM ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben