Az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25-37) A kérdező írástudó a megkérdezhető Jézus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25-37) A kérdező írástudó a megkérdezhető Jézus"

Átírás

1 Az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25-37) A kérdező írástudó a megkérdezhető Jézus Krisztushoz odamegy egy írástudó, és kérdez. A kő, a növény, az állat nem kérdez, kérdezetlenül él. Csak az ember tud kérdezni, a kérdezés a jele annak, hogy ő valami többre hivatott, neki nem elég belemerülni a létezők világába. Az állat a létezőkbe, a környezetébe bezárt, az embert nem elégítik ki teljesen sohasem a létezők, minden környezetből tovább vágyik, azaz a Létre, a teljességre irányul. A kérdezés a transzcendencia jele. Emberlétéhez tartozik, hogy kérdezzen, s az sérül emberlétében, aki nem kérdez, akinek nincs problématudata, akinek minden jó így. Egy életet nem lehet így végigvegetálni, majd fog kérdezni, de a válasz megtalálása akkor már égető lesz, és az idő is elment. Olyan emberi, olyan felemelő, amikor valaki nagy kérdésekkel küzd, nagy kérdéseket forgat a szívében. Jó válasz csak jó kérdésre lesz, jól élni az fog, aki jól keresi az utat. Kérdezni mindenre lehet, de a sok hajszáleres kérdés végül is három fő kérdéssé duzzad. Az egyik a létkérdés: Miért van a valami, s nem inkább a semmi? Amikor nem természetes az, hogy vagyok, hogy a világ van, hogy a lét van, s én minderre rákérdezek, akkor sejti meg az ember a létre irányultságát. A másik fő kérdés: Honnan van, miért van, és mi a szeretet? Nem csak létezem, hanem szerelemből létezem, úgy élek igazán, ha szeretek és szeretnek, elképzelhetetlenül és kitalálhatatlanul boldoggá tesz a szeretet. De honnan van? Végül a leghúsbavágóbb a szenvedés kérdése: Miért van a rossz? Látva szenvedést, halált, bűnt torokszorítóan felvetődik az emberben ez a kérdés is. A fő kérdés azonban nem ez a három kérdés, hanem az: Miért kérdezek én ezekre? A fő kérdés a kérdezésre való kérdés! Miért nem elég nekem a vegetatív lét, az elért tudás? Miért kérdezek mindenre? Ekkor megérti az ember, amit Hegel mond: aki tud a korlátairól, az már tud a korláton túli világról is. Aki a kérdéseivel előre tapogatózik, talál egy korlátot-problémát, az már tudja: nem csak ennyi a világ, nem csak ennyi vagyok én, huzatom, meghívottságom van a Teljesség felé, ahol minden kérdés összeér és választ kap. Aki nem kérdez, akinek buta kérdései vannak, aki nem tudja, hogy kitől kérdezzen az a rossz válaszok miatt rosszul fog élni. Az ókorban a nagy mítoszok tartották ébren a kérdezést, a fő kérdéseket, még ha válaszaik mesések is voltak. A keresztény ember mer kérdezni, mert tudja: amiről semmit sem tud, arra kérdezni sem tudna, tehát eleve van tudásunk Istenről, a teljességről, a jóról, a harmóniáról, minden végső értelmességéről. A keresztény mer kérdezni, nem fél az eltévedéstől, nincsenek tabui, mert Istenünk eleve úgy mutatta magát, mint a tökéletes válasz, a világosság, az igazság, az út, az élet. Az Ószövetségben Isten tűzoszlopként vezette a kereső-kérdező népet. Krisztus Mester, akihez odamehet a farizeus kérdezni, és zarándoktárs, aki az emmauszi tanítványokat elvezette az igazságra. A Lélek is a bölcsesség Lelke, aki elvezet a teljes tudásra, megadja minden pillanatban, amit tudnunk, mondanunk kell. A Liturgián is ezért emeljük fel az evangéliumot: Bölcsesség! ebben van a teljes igazság. Megtanít a hiteles kérdezésre, megadja a hiteles válaszokat, így az igaz életet. A Veritatis Splendor enciklika nagyon mélyen beszél arról: nehogy azt higgyük, hogy a kérdezés bármerre bolyonghat. A kérdezést eleve tereli az Igazság. Előbb van az Igazság, s utána a kérdés. Nem a kérdésre születik meg válaszként az igazság, kinek-kinek a saját csőlátású igazsága, aminek következtében mindenkinek igaza lehetne és mindenkinek saját erkölcse lehetne hanem egy Igazság van, egy Erkölcs, Jóság van, akit egy szóval Istennek hívunk, s Ő tereli a kérdezést. Itt válik mély értelművé a szószéken jó pásztorként ábrázolt Krisztus. A mai embernek nem létszükséglete a problématudat, a kérdezés. Szellemi kényelemben tengődnek sokan, saját vagy rájuk kényszerített lustaságból, tompaságból. Amíg nincs problématudatuk, addig az egyház válaszai sem kellenek, addig elég az ezotéria, összeollózott keleti vallás, féltudományos álműveltség. Sajnos a létet és a szeretetet a legtöbben természetesnek veszik, ezekre nem is kérdeznek, így Istenünknek nem marad más esélye, mint a szenvedéssel elindítani őket a kérdezésre, a keresésre. Így lesz a szenvedés a transzcendencia felé katalizátor, lökő erő, apropó. Az emberekre öntött válaszok nem kellenek, nem a sajátjuk, nem izzadtak értük, nem érzik egzisztenciálisnak. Ezért irritálóak a szektások magnószövegei. Ahogy Szókratész vagy az

2 emmauszi úton Jézus tette: előbb kérdezni, jó kérdésekkel terelni, s ő utána a Lélek segítségével valóban maga fogja megszüli azokat az igazságokat, amikért élni és halni tud. Bárkit, aki kérdez, aki a vallás, az erkölcs felé tapogatózik, nagyon meg kell becsülnünk! A kérdések felébresztésén túl olyan párbeszédképes emberek, példaképek kellenek, akiktől lehet és érdemes kérdezni. Már az is nagy dolog, ha tudja az ember, kitől érdemes kérdezni, mert az illető megkérdezhető. A nagyon szívemből eredő kérdéseimet nem akarom mindenki elé tárni, s mindenki válasza sem érdekel. A gyerekeimnek se válaszoljon mindenki. Krisztus olyan volt, akihez oda lehetett menni, aki a buta, fennhéjázó vagy tőrbecsaló kérdésekre is intelligensen válaszolt. Legyen Isten embere ma is megkérdezhető, ne magnószöveget ismételjen. A kérdező nagy tudású. Jól ismeri a törvényt, a zsidó bölcsességi irodalmat. Valami különlegeset vár ettől a különleges Jézustól. Ő már többet tud, mint a Krisztus körül összecsődülő csőcselék, aljanép. Azt is várja, hogy Krisztus őt kitünteti valami többlet tudással, magasabb igénnyel, különleges színvonallal: Beszéljük meg mi, mesterek, elitek, tudósok S legnagyobb meglepetésére Krisztus azt mondja, amit minden zsidó gyermekkorától tud: szeresd Istenedet és felebarátodat. Ám a törvénytudó folytatni akarja az intellektuális dialógust, ezért kérdez tovább: ki az én felebarátom? Az írástudó egy elméleti kérdést tesz fel: Ki az én felebarátom? s Krisztus erre egy nagyon gyakorlati példával válaszol. Az egyik kedvenc időtöltés volt az írástudók között, hogy a sok szabály (több mint 600 parancs!) értelmezését, ütközését szemezgessék. A nagy elméleti vitákban jókat lehetett vitatkozni, szaktekintélyekre hivatkozni, iskolákra különülni. Szerettek egy-egy tanítót, mestert is megkérdezni álláspontjáról. Krisztus nagyon intelligensen válaszol: egy gyakorlati példával. Mi a célja? Egyrészt mindenki számára azonnal és szemléletesen érthető a válasz, hogy ki is az én felebarátom. Az igazi tanítás mindenkinek szól, nem csak a kiváltságosok öntelt, tudományos, kasztmentalitású vitájának van fenntartva. A példa szemléletes, emberközelibb, minden történelmi-kulturális határt átlép, a mai napig elevenen vibrál a levegőben. Mindez bíztatás a misszióra: a pogány is meg tudja érteni Krisztus tanítását, és meg tudja tartani a parancsot. Másrészt az összes elméleti vitát odarendeli az igazi céljukhoz: az élethez. Van igaz és kötelező szellemi vita, és van meddő és bűnös vita. Nincs jó gyakorlat jó elmélet nélkül, a szemlélődő Mária választotta a jobb részt a gyakorlatias Márta előtt. Az elmélet fontos, de nem öncélú, terméketlen, a könyvtárak tele vannak meddő könyvekkel. Az elmélet célja az élet előbbre vitele, az igényes élet. Nem az elméletért élünk, hanem az elmélet van az életért. S majd az élet igazolja azt is, kik jártak a helyes elmélet útján, kik voltak igazi tudósok, teológusok, s kik voltak megtévesztőek, ideologikusak, áltudományosak. A kérdező azonban lehet Krisztus tanítványa is, aki nem kísérteni, próbára tenni akarta, hanem egyszerűen várt tőle valami újat. Ha Krisztus tanítványaként kérdezett, akkor ő is meglepődött: nem mond Krisztus újat, csak ami a Tórában, a 10 parancsban benne van. Az újdonság sokkal inkább az, hogy a két sík, az Isten és az ember szeretete Krisztusban ér össze. Krisztus lesz a törvény és a próféták teljessége. A teológusok sokat vitatkoztak arról, hogy Krisztus milyen többletet hozott a természetes erkölcsi törvényhez és az ószövetségi törvényhez. Mára elfogadott igazság, hogy Krisztus beteljesíti mindkettőt: a természetes erkölcsi törvényt a lelkiismeret alapján tudjuk, az ószövetségi törvény a Lélek sugallatára leírt, de a teljesség Krisztusban ragyog fel. Így a kereszténynek nem kell másnak lennie, mint természetesnek, de Krisztus definiálta újra, mit jelent az igazi emberi természet. A természetes az, ami a célja felé viszi a létezőt: az embernek a célja a Szentháromságos életközösség, így mindazt nevezhetjük természetesnek, ami ezen cél felé visz, s mindaz természetellenes, ami elvisz ettől. Így természetes az önfegyelem, és természetellenes a gátlástalanság, természetes a becsület és természetellenes a bűn. Nélkülözhetetlen Krisztusban újragondolni a természetességet, mert a naturalisták-biologistákracionalisták képesek összezavarni a keresztény embert is (pl. természetes a meztelenség, a nudizmus, vagy az agresszió és a libidó azonnali kiélése). Krisztus teljessége nem csak a természetnek, hanem az ószövetségi törvénynek is, saját vallomása szerint nem akar egy pontot sem megváltoztatni, hanem beteljesíteni. A törvény csúcsértelmét akarja feltárni. Ehhez használ szemléletes példákat (irgalmas szamaritánus), sokkoló provokációkat (hegyi beszéd túlkövetelő sokkjai), de ezt igazolja egész kereszthalála és feltámadása is: érdemes a végsőkig szeretni istent és

3 az embert. A Teremtő tehát felkészített minket (amikor a szívünkbe írta a természetes erkölcsi törvényt), és a törvényadó Jahve is felkészített (amikor az Ószövetségben törvényeket adott) arra, hogy majd elérkezik a Teljesség Jézus Krisztusban. Valóban kutatnunk kell a természetességet és az ószövetséget: de már visszafelé, Krisztus keresztjének tövéből és az üres sír felől. A rablók Krisztus nem sok szót fordít a rablókra, de azért megérdemelnek egy-két szót. Minden ember életében van elég szenvedés pusztán azért, mert teremtmény, mert véges. Szenvedünk a végességünktől, a betegségtől, a daganattól, a fogyatékosságainktól, gyengeségünktől, a haláltól. Ezek a természettel együtt adott szenvedések, kikerülhetetlenek mindenki számára, akik nem istenek (kozmikus rossz). Van azonban olyan szenvedés is, amit mi okozunk egymásnak (morális rossz). Valami különös gonoszság kell ahhoz, hogy a már eleve keresztekkel küzdő embertársamat én még terheljem, még jobban kifosszam. Nézi az ember a Híradót, és összeszorul a szíve: mutogatják a hatalmas fegyvereket, amivel egymás ellen mennek, hogy szenvedést okozzanak a másiknak. A lágerek lakói is azt mondták: az éhezésen, a hidegen, a kényszermunkán túl az őrök kegyetlenkedései fájtak a legjobban. Mert annak nem kellene lenni. Az a tudat fáj, hogy ennek nem kellene így lenni, mehetne jobban, szebben az életük. Az alapképlet minden ember életére ugyanaz: születünk, élünk 80 évet, közben szeretünk, dolgozunk és szenvedünk a természet, a betegség, a saját gyönge természetünk miatt s valami húsbavágóan tud fájni, amikor ezt az egyetlen drága és rövid életünket más megterheli, eltéríti, tönkre teszi. Éppen eléggé szenvedünk emberlétünktől, kiemelten fáj az erre rakódó emberi gonoszság, kegyetlenség. Őszinte önvizsgálat a megkövetelt: szenved-e valaki énmiattam? Szenved-e tőlem a házastársam, a gyerekeim, dolgoznak-e rám a munkatársaim, a rám bízottaknak okozok-e plusz terhet? Vannak, akik rettenetes dolgokat engednek meg maguknak, lassan csúsznak a lejtőn, és egyre durvább szenvedéseket okoznak a másiknak. Talán mi, templomba járók nem vagyunk útonállók és rablók, súlyos kárt nem okozunk a másiknak, de értelmetlen szenvedést mi is képesek vagyunk okozni lustasággal, agresszióval, hanyagsággal, szeretetlenséggel, önzéssel. A másiknak is ez az egyetlen élete, szenved eleget úgyis, nem terhelhetem. Aki ezzel nem törődik, az már gonoszság. Apró dolgokból is képes összeállni egy szívet hasító gonoszság. Nem szabad ezt elbagatellizálni: ez nem egyszerűen az én kis figyelmetlenségem, lustaságom, érdekeim. Azt a mély gyökeret kell megkeresni: miért merem megterhelni a másikat, lustának lenni, érdekeit csorbítani, kissé ártani neki? A kis bűnök, ártások mögött is lappanghat egy mély gonoszság. Félelmetes belátni nekünk jól nevelteknek, nagy bűnöket el nem követőknek, hogy gonoszok tudunk lenni. Gonoszság, hogy ennyire nem veszem figyelembe a másikat! Valami misztikus módon aki mindezt átelmélkedi, az már eleve semminek és senkinek sem akar szenvedést. Már sajnálni tudja az állatokat is: le lehet ölni őket, de nem lehet kínozni. Éppen eleget szenvednek ők is a kozmikus rossz miatt, a testvéreim ők, fölösleges szenvedést nem okozhatok nekik. Akik komolyan szeretik az embert, azoknál mindig egy misztikus természetszeretet, az állatvilág mély szeretete is megjelenik (Szt. Ferenc, Albert Schweitzer, a kolostorok kertjei, a templom környezete). Erőszakos rablók ma is vannak: a helyi bűnözőkön túl a nemzetközi bűnözés, a háborúk ma is szedik áldozataikat. A keresztények sajog a szíve, ha látja az erőszak áldozatait a hazai, vagy a nemzetközi hírekben. A kereszténységnek a legnagyobb kihívás: az erőszak. Jól tudta ezt Istenünk, ezért ment erőszak nélkül a Golgotára, példát és erőt adva: az erőszak megverhet, meg is ölhet, de nem győzhet le. A szeretet, a megfeszítőkért mondott ima, a megbocsátás győzött a legbrutálisabb erőszakon is. Föltámadása után már tudjuk: nem csak példát, mintát, motivációt ad nekünk Krisztus, hanem önmagát, jelenlétét adja, hogy az erőszak elszenvedése pillanatában se érezzük magunkat egyedül, kapjunk kegyelmet a szeretetteljes viselkedéshez, tanúságtételhez, vértanúsághoz. Az erőszakot ugyanis erőszakkal nem lehet legyőzni, csak féken tartani. Szent Pál mennyi erőszakot szenvedett, és megértette: A rosszat győzzétek le a jóval, senki ne ámítsa magát, hogy a rosszat rosszal le lehet győzni. Minden erőszak ellen kell a bilincs, a rendőrség, a börtönök, a törvények de ezek csak féken tartják, nem oldják meg, nem tépik ki gyökerestől. Csak Krisztus, csak a

4 szeretet, a jó nevelés képes az erőszakot megoldani. Ebbe kellene az államoknak sokkal több embert, pénzt befektetni, nem a katonákba, rendőrökbe, börtönökbe. Ma nem csak erőszakos rablók vannak, jóllehet az életszínvonalak ollójának drasztikus szakadása mindig kedvez az erőszaknak. Ma jellemzőbb a másik ember sunyi kirablása. Ezt teszem, amikor nem dolgozom becsületesen, amikor lopom a köztulajdont, amikor nem azt adom kereskedőként, szolgáltatóként, amiért az ügyfél fizet. Gyakoribb ma a fehérgalléros rablás: amikor erőszak nélkül, de pénzügyi erőszakkal lopnak meg családokat, embereket. Ma rabolják az időnket, a gondolatainkat, az egészségünket. Rablás, amikor elrabolom a másik szerelmét, feleségét. Rablás, amikor nem engedem a munkában, a ranglétrán előrébb a másikat, nem jut a másik az őt megillető pozíciójához, munkájához. Rablás, amikor megfosztom a gyermekem a hittanórától, az imádságtól, az erkölcsös neveléstől. Rablás, amikor nem akarom a szenvedés érlelő hatását, elrabolom önmagamtól az érlelés lehetőségét, s öngyilkosságot követek el súlyos betegség idején. Rablás, amikor elrejtem a történelmi igazságot. Rablás, amikor nem megyek szavazni, mert engem már nem érdekel és nem érint. Rablás, amikor nem készülök fel egy hittanórára, prédikációra, nem végzem úgy a szertartást, ahogy az a másikat megilletné. A rablók önző emberek. A világban a legtöbb bajt az önző emberek okozzák: meg is fizetik érte a legsúlyosabb árat, egyedül maradnak, boldogtalanok lesznek. Az önző ember csak önmagát szereti, elsősorban önmagát szereti, s a többiek, Isten felé érzett szeretete is igazából önmagának szól. Az ilyen ember nem szeret, hanem használ, kihasznál. Annyira szereti a másik embert, amennyire neki az jó, hasznos, amennyiben érdekében áll. A természetet, az élővilágot sem szereti, hanem használja. Isten felé is mindig kér, Istent is dzsinnként használni akarja. Csak az számít, hogy nekem kényelmes legyen. Nincs erkölcse sem, az egyetlen erkölcsi elve a haszon, az élvezet, az érdek. Felül is bírálja a társadalmi, a vallásos erkölcsöt. Ha pedig érdekei nem tudnak érvényesülni, a rablástól, az erőszaktól sem riadnak vissza. Onnan lehet felismerni őket, hogy a nyomukban mindenütt kifosztott, véresre sebzett emberek vannak. Rabló-mentalitással nem csak fizikailag lehet kihasználni a másikat, hanem érzelmileg, anyagilag, pszichésen is. Sokszor nem is erőszakosan lépnek fel, hanem önsajnálattal, másokat érzelmileg zsarolnak, segítséget csikarnak ki ártatlan képükkel, szánalmasan tudnak hisztizni. Míg a szerető ember körül nő a fű és színesednek a virágok, az ilyen ember letép, öl, letapos. Aki önmagát szereti csak, annak a jutalma is ez lesz: önmaga marad önmagának, senki sem fogja szeretni. Otthagyja a családja, nem lesznek barátai, a munkatársai sem engedik kihasználni magukat, és egy dzsinn-istennel sem lehet a végtelenségig visszaélni. Egy természetes önszeretet mindenkiben van és kell is lennie. Csak aki tudja önmagát szeretni, az tud majd másokat is. Aki tudja önmagát tisztelni, önmagán segíteni, van önbecsülése, az tudja majd mindezt a másiknak is megadni. Krisztus sehol sem parancsolja, hogy önmagunkat teljesen hanyagoljuk el (ahogy némely keresztény megteszi), hogy ne adjuk meg magunknak olykor az örömöt, a megérdemelt pihenést, jó kávét, kulturált öltönyt. Az altruizmus nagy önbecsapás. A végletet, az egoizmust kell kerülni, ami csak önmagát nézi, ami képes felrúgni minden erkölcsöt, ami agresszív vagy szelíd erőszakkal kihasználja a másikat. A pap és a levita A görög kifejezés nem arról beszél, hogy nem vették észre, és észrevétlenül elmentek az áldozat mellett. Hanem arról, hogy meglátták, és nagy ívben elkerülték. Tudatos elkerülésről van szó, nem véletlen észre-nem-vételről. Nem közömbös emberek ők, nem indirekt szereplők, hanem valódi ártók. A mulasztás is ártás. És az áldozatnak teljesen mindegy, hogy direkt vagy indirekt ártás: ha hagyják elvérezni, akkor meghal direkte vagy indirekte A nagy kérdés: miért hagyják ott a nyilvánvalóan szükséget szenvedőt? Talán a pontosan kiszabott menetrendjükből nincs idő kitérni, ha váratlan szituációba lépnek, nem tudnak dönteni, inkább tartják magát a menetrendjük vágányához, az biztosnak tűnik. Időfalónak, időrablásnak tartják, ha valakit fel kell hívni, meg kell látogatni, bíztatni kell. Pedig aki időt ad, a legdrágábbat adja. A sok elvesztegetett idő majd egykor arany valuta lesz a mennyek országában. Schapers A negyedik király c. regénye arról szól, hogy 4 király indult el Betlehembe,

5 de a negyedik állandóan lemaradt. Egyszer egy sebesültet vitt be a városba, máskor a tevéjével szántani segített, alkalmanként a kincseiből adott a szegényeknek. Csak akkor ért oda Jézushoz, amikor keresztre feszítették. Ott leborulva bocsánatot kért, hogy elkésett, hogy elszórta kincseit. Krisztus annyit válaszolt neki a keresztről: Mindig is velem voltál! Az élet célja, hogy Krisztussal legyünk. Menetrendszerű intelligens életvitelünkben, de alkalmi kitérőinkben is, meghallva a segélykiáltásokat. A negyedik király látszólag alig haladt előre, a valóságban nagyon is közel járt a teljességhez. Krisztus szavai olyan kijózanítóak a menetrendszerű életek számára: Mit ér, ha ember az egész világot meg is nyeri, de a lelke kárát vallja? Úgy kell haladni élettervünkben, hogy a szívünk kárát ne vallja. A valódi haladáshoz engedni kell a hangos vagy néma segélykiáltásoknak, alkalmi kitérőknek, a valódi haladáshoz ezek is kellenek. Nagy vigasz ez azoknak, akiknek nem sikerült úgy az életük pont azért, mert kitérőt kellett tenniük: mert fel kellett nevelni a testvéreit, mert gondoznia kellett szüleit, mert a történelem eseményei máshogy hozták, vagy gonosz emberek eltérítették 20 évesen megálmodott életpályáját. Rendkívül vigasztaló Krisztus regénybeli mondata: A kitérőkben is mindig is velem voltál, elérted a fő célodat. Otthagyják, mert talán túl menetrendszerű életük van. Korán kelnek, pontosan dolgoznak, este család. Pontosan betartják a haladás menetrendjét, lassan jutnak is előbbre. Nem is ezzel van a baj, hanem azzal, hogy ezt várják el mindenkitől, s aki erre nem képes bármilyen ok miatt (mert nem erre nevelték soha, mert most éppen összeomlottak, mert súlyos csapás érte), azt nem tudják és nem is akarják megérteni. Közömbösek maradnak feléjük, rosszabb esetben le is nézik, megvetik őket, nyomorukban kioktatják és pálcát törnek felettük. Menetrendjükből nincs idő a kitérőre, mások segítésére, s ezt meg is magyarázzák önmaguknak és a világnak: ha én tudok így haladni, másnak is tudnia kell, nekem is nehéz, mindenki önmaga szerencséjének a kovácsa, azzal nem segítek ha most egyszer segítek Egy olyan idealista világképük van, miszerint mindenki azt kapja, amit megérdemel. Ennek gyökere más az iskolában van: hibás pedagógiával csak az egyént jutalmazzuk ill. büntetjük. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Így kialakul már a gyerekben az az életérzés: ha valaki sikeres, akkor tehet róla, ha sikertelen, akkor arról is csak ő tehet, s neki egyedül is kell jóvá tennie. Pedig nem lesz jó a társadalomnak az olyan kitűnő tanuló, aki nincs tekintettel a bukásra állóra, aki gőgös és törtető. A rossz tanuló pedig arra áll be, hogy rajta nem segít senki, egyedül van, neki kell becsületes, vagy becstelen módon önmagán segíteni, nem érdemes segítséget kérni az okosaktól, neki így vagy úgy kell egyedül boldogulnia. Ha egyéni boldogulásra neveljük gyerekeinket, felnőttként is ilyenek lesznek: önmaguk javáért törtetnek, minden szociális, szolidáris empátia nélkül. Pedig az emberi élet nem ilyen: sokszor nem azt kapjuk az élettől, amit megérdemlünk, már Krisztus sem azt kapta, amit megérdemelt. Van a világban titokzatos gonosz, a bűn társadalmi továbbhullámzása, strukturális bűn, örökölt bűnös minta. Van úgy, hogy nem tehetünk a kifosztottságunkról. Aki menetrendszerűen él és akar boldog lenni, majd rájön, hogy a boldogságot nem lehet menetrendszerűen elérni, hanem ajándékba kapjuk. Majd rájön, hogy ő is kap olyat, amit nem érdemel meg, s akkor nagyot fog zuhanni, idealista világképe durván fog összetörni, s az első hibás Isten lesz. Minél tovább él valaki mesén, annál keserűbb lesz a kijózanodás. A valóságban sokkal inkább összefonódottak vagyunk, Teremtőnk nagyon komolyan összeláncolt minket: csattan egymáson munkánk, szavunk, politikánk, életvitelünk. Jó és rossz irányba is, ezért sokkal testvériesebben kell élnünk. Előbbre járnánk, ha tudnánk olykor csoportosan is osztályozni, együtt jutalmazni a diákokat, a munkát és a jutalmat kiosztani csoportoknak szokják meg, hogy vagy együtt boldogulunk, vagy együtt bukunk. A csoportban mindenki másban jó, máshogy húzzák előbbre a másikat, egymást kiegészítik. A társadalmi szolidaritásra nevelés a családban, az iskolában, az egyházban kezdődik. Elmentek mellette, mert azt gondolhatták: Megérdemli. Önmagunk felmentése miatt főleg két dolgot kezd az ész hangsúlyozni: az egyik, hogy tehet róla, a másik, hogy mi lehet az egész oka. Miért járkál ilyen veszélyes helyen? A kriminológia tud arról, hogy vannak áldozatok, akik vonzzák a bajt, akik mintha magukra húznák a vizes lepedőt. Van úgy, hogy valaki viselkedésével kiprovokál egy bűncselekményt. Az emberi szabadságot mégsem szabad mechanikusan értelmezni: az ilyenek túl rövidre zárják az ember érdemét és sorsát, gyerekesen azt hiszik, mindenki azt kapja a földi életben, amit megérdemel, teljesen elfelejtik a keresztre feszített Jézus sorsát. Másrészt elkezdi

6 az ész az okokat boncolni. Az egész pszichológia túlzottan az okok felé fordult, a múltat boncolgatja, túlzottan pszichoanalízis, agyturkász lett. Aki túlzottan az egyént nézi, az okokat boncolgatja, az könnyen jut el a másik elítélésig, és önmaga felmentéséig. A keresztény lelkiismeret (és keresztény pszichológia) inkább akarja nézni az egyén előnyét, útját, a segítés lehetőségeit, azaz a jövőt, a célt. A történetben Krisztus sem részletezi a rablókat, személyüket, kegyetlenkedésüket, indokaikat. Néhány szóval elintézi a történteket. Ha a baj megtörtént, akkor az első dolgunk a gyors segítségnyújtás. Később lehet az indokok boncolgatása, a személyes felelősség mérlegelése de ha a baj megtörtént, akkor gyorsan tüzet kell oltani. Talán gyakran megtörténik, hogy egy ilyen helyzetben előretolakodik az ész helyzetelemzése, a felelősök keresése, a bűnösök szidása, az elméleti mérlegelés a lelkiismeret hangja helyett. Ráadásul a maga életéből mindenki tudja: olykor olyan úton is menni kell, ami veszélyes, még ha ezt előre is tudta a vándorunk. Talán beteg gyerekéhez sietett, vagy szülő feleségéhez. Van úgy, hogy a veszélyes utat, a kockázatot is vállalnunk kell. A másik életéből csak a látszatot látjuk, az indítékot nem. A tett, a felelősség, a tehet róla megállapításokhoz az egész embert látni kell, nem csak a bajt, a látszatot. De ha az egészet csak Isten láthatja, nekem csak a rész, akkor az én dolgom nem az egész szerinti elítélés, hanem az itt és most szerinti segítés. Ha én magam következetesen élek, tudom, mikor mit miért teszek, ha nagy kockázatot súlyosan mérlegelve vállalok, akkor képes vagyok ezt feltételezni a másikról is. Akik a látszat alapján ítélnek és nem segítenek, talán a saját életükben is ilyenek: könnyen vállalnak kockázatot, nem következetesek, túl vakmerőek, s ezért ilyenek mások felé is. A gyors ítélet a kevés empátia, életbölcsesség jele, inkább a felszínességé, irgalmatlanságé. Nem segítenek, mert talán azt gondolják: Nem az én dolgom, majd más. Sajnálom, nem vagyok közömbös, de biztos van, aki jobban ráér, ért hozzá, biztos van rokona, telefonon tud segítséget kérni. Nem az én dolgom. Nekem van utam, célom, a saját életutam is alig bírom vezetni, segítsen, aki teheti, ráér, szakember. Aki így gondolkodik, elkezdi az agyát erre trenírozni, az a valóságban sohasem segít. Okot mindig lehet találni Nem segít az egyházközségi programban, a nagycsaládi munkában, nem adakozik, nem értékeli az egyetlen politikai szavazatát, nem vállal plusz munkát, nem segít a konkrét bajba jutottan. Az ilyen emberek zárták be a kapukat a szentcsalád kopogtatása előtt. Ha valaki segítséget kér, fogjuk fel úgy: a szentcsalád most kopogtat nálam. Egy német teológus úgy fogalmazott: túl sok a néző. Megszoktuk, hogy nézünk, s majd más csinálja. A társadalmi munkamegosztás, felelősség megosztás mintha túl jól sikerült volna. Egymásra várunk, egymásra mutogatunk. Megszokták-megszoktuk a látványt. Gyakran megesik. Nekünk egy eset a híradóban, de az áldozatnak az egyetlen élete. Túl megszoktuk, hogy Afrika áldozat, hogy a kisebbség áldozat, hogy nagy számú áldozatokról hallunk híreket. Még teológusok is beleeshetnek abba a csapdába, hogy túlhangsúlyozzák a társadalom strukturális bűnét, az élet komplexitását. Az erkölcsteológia kifejezetten hangsúlyozza: a strukturális bűn az egyéni személyes bűnökből adódik össze, a strukturális bűnt megelőzi a személyes bűn. A felelősség tekintetében is élettelen és meddő a nagy társadalmi felelősségre hivatkozni: az egyén figyelmét, szolidaritását kell megnevelni, az egyénnek kell erkölcsöt adni, s majd abból épül fel egy szolidárisabb, felelősebb társadalom. Megszoktuk, hogy nézünk. Nézzük a tv-t, a híreket, a problémák mintha a fejünk fölött szállnának el, s a felelősség is. Megszoktuk, hogy a templomban is nézünk: a pap imádkozik, beszél, cselekszik, nekem csak nézni kell. A Liturgián pedig aktívan kell részt venni. Ha valaki lecsúszik, a túlzott individualizmus arra nevelt minket, hogy ne szóljunk bele az életébe, majd ő tudja. A liberalizmus belénk nevelt egy közömbösséget, hamis toleranciát, mellettünk emberek szaladnak szakadékba, emberek fekszenek véresen kifosztottan, s mi toleranciára hivatkozunk testvériesség helyett. Túl sok a néző: ahol pedig sok a néző, az a rablóknak kedvez. Ahol nincs reakció, ott lehet agyat mosni, drogot osztani, másokat kifosztani, rongálni, erőszakoskodni, lopni. A gátlástalan emberek mindig tudták, hol lehet fosztogatni, hol nem mernek szólni az emberek, vagy hogyan lehet megfélemlíteni. Igaz ez kicsiben, de sajnos kormányzati szinten is. Az életnek pedig nem nézői, hanem szereplői szeretnénk lenni. Van az életben olyan, amit passzívan el kell szenvednünk, de van, amiről tehetünk, amit aktívan alakíthatunk. Méltatlan a keresztényhez, Krisztus kereszthalálához, aki csak passzívan nézi az eseményeket, az életnek csak nézője, de nem szeretetteljes és hatékony beavatkozója. Régi mondás:

7 a történelemben nem azért van annyi baj, mert a gonoszok túl erősek, hanem mert a jók túl gyöngék. A cserbenhagyó pap és levita nem segítenek talán a rituális előírás miatt: a papok, templomszolgák nem érinthették a sebesültet, más vérét, mert az tisztátalanná tette őket. Akkor sok tisztulási szertartáson kellene átmenni, hogy újra szolgálhassanak. Persze a parancsok szerint azért könnyű élni, mert mindig lehet találni olyat, amire hivatkozhatok, hogy ne kelljen segíteni. A sok parancsot mindig lehet úgy fogatni, hogy nekem előnyös legyen. Ma is megtörténik, hogy ütköznek a parancsok, és a könnyebb utat választjuk. A vasárnapi munka, a Liturgia, a nagycsaládi program, a pihenés parancsai, a saját pénztárca ütközhetnek, s akkor azt választjuk, ami nekünk a legkényelmesebb. Mérlegelni egész életünk folyamán kell, tiszta utak, feszültségmentes helyzetek, parancsütközések nélküli élet nincs, csak a mesében. Ha viszont ilyen az élet, akkor erre fel kell készülni, akkor tudni a mérlegelés művészetét. Az erkölcsteológia éppen ezt tanítja: mikor mi a fontosabb, milyen értékhierarchiát kell betartani, a szeretet kötelékei hogyan köteleznek, kikért vagyok inkább felelős. A stratégia, a mérlegelés, a kompromisszum egy rendkívül kényes művészet aki jól akar élni, annak a fő vonalakat sajátjává kell tenni, hogy ne hivatkozzon olcsón mindig a könnyebb útra, a neki kényelmes parancsra. Az önkényes válogatás Ádámhoz illik: ő bírálta felül tetszőlegesen a súlyosabb isteni parancsot. Isten őrizz, hogy sokadrangú parancsokat betartva súlyos szükségben szenvedőt hagyjak el! Maga Krisztus a fő mérlegelő: a szombat nyugalmának parancsát meri felrúgni a nagyobb jóért, a gyógyulásért. Nem önkényesen és kényelmi szempontok miatt, hanem mérlegelve teszi ezt. Ma is a fő origó, mérleg az élő Krisztus. Imádság nélkül ezért nem lehet a bonyolult életben lavírozni. Nem segítenek, mert talán félnek. Még rejtőzhet itt egy-két rabló, jobb, ha sietnek. Ha Krisztus olyan sokat hangsúlyozta a félelemtől való megszabadulást, akkor az nem kis dolog. Gőgösen nem szabad lekicsinyelni mások félelmét, és félelemből eredő cselekvését, menekülését. Amikor rácsok mögött vicsorít a kutya, könnyű emelkedettnek lenni. Amikor azonban a félelem ott és akkor megszorítja a torkom és hideg keze összeszorítja a szívem, akkor kezdem sejteni: milyen nagy csoda, hogy Krisztus megszabadított a félelemtől. Igenis félelemmel tölt el az erőszak, megtámadhatnak, vagy megtámadhatják a kislányom. Elvehetnek tőlem dolgokat, kirabolhatják a házam, a templomom. Félelemmel tölt el, hogy lehetek beteg, okozhatok tévedéseimmel súlyos károkat másoknak, félelmetesnek tűnik a halál. Krisztus nem véletlenül mondja gyakran: Ne féljetek! A félelem nagyon rossz tanácsadó. Aki félelemből cselekszik valahogy, az sutba vágja minden erkölcsét, elveit, a másik embert, végső soron önmagát, önbecsülését. Félni mindig van mitől! Ha a félelem a legmagasabb rendű parancsolóm, akkor játéklabdává válok. Mindig ki lennék szolgáltatva, állandóan lesnem kellene másokat, mások véleményét, mozdulatát, terveit. Aki fél, sohasem tud egészen önmaga lenni, nem a lényegre van tekintettel, hanem mindig a félnivalóra. Ehhez gyógyszer a lélekjelenlét : nem az én lelkemnek, hanem a Szentléleknek a jelenléte. A lélekjelenlét azt jelenti: az ember a Lélek szerint cselekszik, nem ösztönösen, félelemből, indulatból. Ahhoz, hogy a Lélek jelen legyen a feszült élethelyzeteimben, nekem is a Lélekben kell lennem, bele kell merítkeznem a bérmálásban, az imában, a Liturgiában, az elmélkedésben, a művészetekben. A lélekjelenlét nem terem hipp-hopp érdem-munka nélkül az ölünkbe. Nem segítenek, mert talán nem tudják, hogyan kell szakszerűen segíteni. Van olyan helyzet, ahol a nemtudás is bűn. Van az embernek a családi állapotából, hivatásából, szakmaiságából fakadóan olyan kötelességek, amiket alapvetően tudnia kell. Túl könnyen egy nehéz helyzetben nem menthetjük fel magunkat, hogy nem tudtam. Ha rosszul nevelt lesz a gyerekem, elhidegül a házastársam, a szakmaiságom miatt kára keletkezik másnak, vagy valaki meghal mellettem, akkor túl könnyen nem menthetem fel magam. Az önképzés, a továbbképzés az önbecsülés kérdése, a lelki igényesség követelménye. Aki jól akar élni, annak sokat kell tudni, aki többet tud, az kevesebbet hibázik, kevesebb kárt okoz másnak és önmagának. A több tudás nem jelent garanciát, kell lélekjelenlét, Istenünk kegyelme, kell a másik ember is de a több tudás több esélyt jelent. Igaz ez az élet, a baleset, a lelkiek területére is. Egy alapjártasság az élettapasztalattal is nő bennünk, de jó lenne, ha nem súlyos károk után tanulnánk meg teendőket, alaphibákat, hanem előre lennénk okosak. A tanulás istenadta érés lehet, előbbre tapogatózás, hogy a nehéz helyzet ne nyeljen el, s ne

A naimi ifjú feltámasztása (Lk 7,11-16) Anya viszi a fiát a temetőbe

A naimi ifjú feltámasztása (Lk 7,11-16) Anya viszi a fiát a temetőbe A naimi ifjú feltámasztása (Lk 7,11-16) Anya viszi a fiát a temetőbe Egy özvegyasszony viszi a temetőbe a fiát. Tömeg, siránkozók. Krisztus mégis egyetlen alakot lát: az anyát, és a nem emberszívbe való

Részletesebben

Az esztelen gazdag (Lk 12,16-21)

Az esztelen gazdag (Lk 12,16-21) Az esztelen gazdag (Lk 12,16-21) Krisztusnak mi baja ezzel az emberrel? Talán egy életet végig dolgozott, becsülettel gyűjtött, most jó termése lett. Talán nagy bűnöket közben nem is követett el. Mi baja

Részletesebben

A pogány asszony morzsája (Mt 15,21-18) Jézus viselkedése

A pogány asszony morzsája (Mt 15,21-18) Jézus viselkedése A pogány asszony morzsája (Mt 15,21-18) Jézus viselkedése A gyógyulásért könyörgő asszonyhoz Jézus először egy szót sem szól. Kínos és kemény Isten hallgatása. Az okát soha nem tudjuk, de nehéz elviselni.

Részletesebben

Emberhalászok (Lk 5,1-11)

Emberhalászok (Lk 5,1-11) Emberhalászok (Lk 5,1-11) Imádságos készülődés A történet előtt Krisztus magányba vonult, hogy hosszan imádkozzon. Minden fontos döntés előtt hosszan imádkozik. Messiási küldetésének mikéntje Jézus előtt

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem.

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem. ISTEN SZERETETE Ha azt gondoljuk, hogy adunk valamit Istennek és ő majd megjutalmaz, az a pogányok hite, kalmár hit. A keresztények Istene kezdeményező Isten, aki kinyilatkoztat, kapcsolatra hív, közösségben

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája

Sárdy Péter. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Az emberi bûn tragédiája 2 2003. október Tanulmány Sárdy Péter Bûn és megbocsátás Bocsásd meg a mi vétkeinket Az emberi bûn tragédiája Mit tartott Jézus az emberek bûnösségérõl? Nem szükséges itt alaposabban kitérnünk arra, hogy

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

A H A N G 1. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 1. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 1. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, amelynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 0 1. E L Ő S Z Ó! E könyv lektorálását

Részletesebben

Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet

Külvárosi Áldozatsegítés. Tanulmánykötet Külvárosi Áldozatsegítés Tanulmánykötet Külvárosi Áldozatsegítés TÁMOP 5.6.1.C-11/1. Tanulmánykötet A kötetet összeállította: Kulifai Mónika és Pál Melinda Felelős szerkesztő : Lőwy-Korponay Bereniké Korrektúra:

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA.

AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA. Lektorálta: Torma Károlyné Erzsike 1 ELŐSZÓ Kedves Testvérek! Az Égi Béke a Földön

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 993. E L Ő S Z Ó Hálát adok Istennek

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

Köszönet és hála szüleimnek, férjemnek, gyerekeimnek, barátaimnak, kollégáknak, ismerősöknek, úgyszólván mindenkinek, aki valaha életem része volt.

Köszönet és hála szüleimnek, férjemnek, gyerekeimnek, barátaimnak, kollégáknak, ismerősöknek, úgyszólván mindenkinek, aki valaha életem része volt. 1 Az élet 2 Köszönet és hála szüleimnek, férjemnek, gyerekeimnek, barátaimnak, kollégáknak, ismerősöknek, úgyszólván mindenkinek, aki valaha életem része volt. Nekik köszönhetem, hogy itt és most az lehetek,

Részletesebben

Dr. Sípos Ete Álmos Igazat adsz-e Istennek

Dr. Sípos Ete Álmos Igazat adsz-e Istennek Dr. Sípos Ete Álmos Igazat adsz-e Istennek Az igehirdetések elhangzottak a Budapest-Pasarét Református Egyházközség evangélizációs hetén, 2011. szeptember 19-25. Tartalom Igazat adsz-e Istennek abban:

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

Lelkigondozás írta: Merényi Zoltán Témák: Bevezetés A lelkigondozás fontossága A lelkigondozó felelőssége A képzés módszertana 1) Mit jelent testvérnek lenni? 2) A lelkigondozó szerepe Tértágítás Bizalom

Részletesebben

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1923. E L Ő SZ Ó "Drága Jézusom! Tudom,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

Idézetek. A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik. Az ateista olyan ember, akinek nincsenek láthatatlan támogatói.

Idézetek. A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik. Az ateista olyan ember, akinek nincsenek láthatatlan támogatói. ATEIZMUS Idézetek Én azt állítom, hogy mi egyformán ateisták vagyunk, csak én eggyel kevesebb istenben hiszek, mint te. Mikor megérted, hogy te miért veted el a többi istent, megérted majd azt is, hogy

Részletesebben

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében.

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében. E l ő s z ó FERI BÁCSI! Alacsony, kicsit köpcös alkatú ember volt, akinek a szemében mindig ott bujkált egy kis vidám, huncut csillogás. Nemrég egy fiatal közösségbeli testvérem sóhajtott fel: Milyen kár,

Részletesebben