1.1. Videokonferencia szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. Videokonferencia szolgáltatás"

Átírás

1 Videokonferencia szolgáltatás Szolgáltatás szabvány A videokonferencia hívások alapvetı szabványos protokolljai a H.323 és a SIP. Az EKG számára ajánlott videokonferencia megoldások a kiforrottabb és általánosabban elterjedt H.323 szabványon alapulnak. Minden megoldás támogatja azonban a SIP alapú kommunikációt is. Kapcsolódó szabványok: H.239: További média csatornák kezelése Hangkódolások: G.711, G.722, G.722.1, G.729 Videokódolások: H.261, H.263, H.263+, H.264 AES: szabványos titkosítás H , H tőzfal átjárás Egyéb szabványok, protokollok: o H.235 o H.245 o LDAP o H.350 o SNMP Megajánlott kapcsolat Az ajánlott megoldásokat úgy alakítottuk ki, hogy azok képesek legyenek együttmőködni az EKG jelenlegi központi videokonferencia infrastruktúrájával. A javasolt videokonferencia megoldások támogatják az elterjedt szabványokat, így együttmőködnek más videokonferencia berendezésekkel, amelyek lehetnek akár az EKG-n belül, akár az EKG-n kívül (más intézménynél illetve EKG-n kívüli videokonferencia rendszerrel való kapcsolódáshoz a megfelelı EKG központi szolgáltatás igénybevétele szükséges). A javasolt megoldásokat úgy válogattuk össze, hogy egyszerően illeszthetık legyenek meglévı tárgyalótermi környezetbe. A tárgyalótermi rendszerek gördíthetı állványra vannak felszerelve, amely magába foglalja a videokonferencia kodeket is, így az egész megoldás egy egységet képez, amely csak elektromos és számítógép hálózati csatlakoztatást igényel. A Magyar Telekom teljes mértékben felkészült egyedi tárgyalótermi megoldások megvalósítására, illetve referencialistájában jelenleg is több ilyen megoldás található. Videokonferencia megoldások bevezetéséhez több éves tapasztalat alapján kidolgozott módszertannal rendelkezünk mind az igények felmérése, és alátámasztása (pl. megtérülés számítások), mind a projektek kivitelezése terén. Kiterjedt beszállítói kapcsolataink révén egyedi intézményi igények megvalósítása is lehetséges. Projektmegvalósítási módszertanunk nagy hangsúlyt fektet a felhasználók megfelelı oktatására ugyanis tapasztalataink szerint a videokonferencia használatát leginkább korlátozó tényezı a felhasználók idegenkedése a megoldástól. Ez megfelelı oktatással, illetve kellıen egyszerően kezelhetı megoldás telepítésével nagymértékben csökkenthetı, így jelentısen nı a

2 2 videokonferencia rendszerek kihasználtsága és ezzel együtt az elérhetı hatékonyság növekedés és/vagy költség megtakarítás is nagyobb lesz. A Magyar Telekom által kínált videokonferencia rendszerek az iparág legnevesebb gyártóitól származnak, akik nem csak termékeik minıségében, de fejlesztésekben és támogatás kínálatuk tekintetében is piacvezetıek. A klasszikus videokonferencia alkalmazás általános jellemzıi: A videokonferencia helyszíneken minden résztvevı számára biztosított a professzionális, élı, interaktív hang- és video kommunikáció, minıségi kompromisszumok nélkül. Bármely két helyszín szabadon hívhatja egymást (pont-pont kapcsolat). Videokonferencia MCU alkalmazásával kettınél több helyszín esetén az összes helyszín képes egyazon konferenciában élıben részt venni (pontmultipont kapcsolat), akár több párhuzamos sokhelyszínes konferencia is lehet egy idıben. Bármely helyszín képes tartalmat (prezentáció, bármilyen számítógép alapú anyag, ami PC-n megjeleníthetı) bemutatni a másik/összes többi helyszín számára. Videokonferencia rögzítı alkalmazásával bármely videokonferencia hívás rögzíthetı, archiválható, streamingelhetı (internetes közvetítés) desktop hallgatóság felé a felvétel nézhetı élıben vagy archívumból. A sikeres videokonferencia projekt egyik kulcs technológia eleme a professzionális audiovizuális teremintegráció, melynek jellemzıi: Funkcionalitásban professzionális, mégis esztétikus környezet. A videokonferencia és prezentációs technikák alkalmazása nem okoz bonyodalmat, a felhasználók széles rétege magabiztosan tudja alkalmazni a különbözı technikai lehetıségeket a terem felhasználóbarát kialakítása révén (integrált, felhasználói alkalmazásokra modellezett teremvezérlés). A kialakítás figyel a teremben levı résztvevık maximális létszámára, mindenki számára teljes láthatóságot és hallhatóságot biztosít, hogy egyenrangú félként vehessen mindenki részt a kommunikációban videokonferenciázás során. A cél, hogy a kialakítandó videokonferencia rendszer mielıbb olyan hatékony erıforrásként mőködjön, ami: hatékonyabbá teszi a cég belsı kommunikációját bıvíti a videokonferenciát használók számát igazolja, hogy a videokonferencia nem elsısorban mőszaki, hanem kommunikációs, ún. humán berendezés minden érintett számára egyértelmővé teszi a videokonferencia szükségességét a cég vezetése és a munkavállalók szemszögébıl is szélesíti a videokonferencián bonyolítható megbeszélések körét kimutatható megtérülési mutatókkal rendelkezik. Ehhez az szükséges, hogy a megrendelı és a videokonferencia rendszer szállítója a következı lépéseket tegye meg közös konzultáció során: a videokonferencia végponti és központi (hálózati) berendezéseinek szakszerő kiválasztása, figyelembe véve o a hétköznapi használatot, feltételezve annak jövıbeni változásait o a rendelkezésre álló infrastruktúrát o költségkeretet

3 3 o a videokonferencia berendezések elıremutató mőszaki színvonalát nemzetközi szinten a videokonferencia végponti eszközök integrációjának kialakítása, o ami tökéletesen kiszolgálja a tervezett számú végponti résztvevıket o az eszközök mindenki számára egyszerően használhatók o a berendezések integrálhatók a meglévı tárgyalótermek berendezéseihez o az asztali terminál kialakítású rendszerek szükség esetén könnyen mobilizálhatók, más helyszínen azonnal üzembe helyezhetık minden lehetséges felhasználó munkatárs használati és videokonferencia módszertani oktatása, ami o egységessé teszi cégen belül a videokonferenciás tárgyalások fontosságát, célját o javítja a videokonferenciás tárgyalásokon való magabiztosságot, növelve az ilyen megbeszélések hatékonyságát, számát o mindenki gyakorolhatja azon szituációk kezelését, melyekkel a videokonferencia tárgyalások során találkozhat o az oktatás videokonferencia kapcsolaton keresztül zajlik, modellezve a valós helyzeteket o minden résztvevı vizsgát tesz, ami a cég számára biztosíték a késıbbi teljes értékő használat tekintetében Néhány érv a sok közül, miért a HD minıség a legjobb választás: mára a High Definition berendezések ára csak minimálisan különbözik a normál (SD) felbontású eszközökétıl a HD eszközök által közvetített kép nagyságrendekkel élethőbb, mint az SD készülékeké, ugyanakkora sávszélesség mellett is megbízható, gyorsabb hívás felépítés, felhasználói felület erısebb processzorokkal ellátott vezérlıegység A használt 16:9 képarány az emberi látás arányához közel álló, így természetesebb hatást kelt. Néhány fontosabb tudnivaló az SD (Standard Definition), illetve HD (High Definition) technikai szintrıl: A High Definition videokonferencia berendezés jelentısen magasabb képés hangminıséget biztosít a felhasználó számára. A HD, definíció szerint 1280x720 képpontból álló kép (720p), melyhez 20-22kHz hangtartományú, akár sztereó hangminıség párosul. A jelenleg elérhetı legjobb képminıséget a full HD felbontás jelenti, amely esetén 1920x1080 képpontból áll a kép (1080p). Ezen berendezések elınye, hogy egy képernyın is (multi-monitor emuláció), a helyi és a távoli videó képek mellett olyan minıségben jeleníti meg a számítógépes tartalmat, hogy akár táblázatkezelı, vagy más részlet gazdag alkalmazások is használhatók. A HD videokonferencia berendezések általában képesek két nagyfelbontású kép egyidejő továbbítására, így egyszerre látható jó minıségben (720p / 1080p) pl. egy prezentációt tartó személy és a PC képe (1024x768, 1280x1024) A Standard Definition videokonferencia berendezés hagyományos kép- és hangminıséget biztosít a felhasználó számára. Az SD képminıség általában CIF szabvány szerinti, azaz 352x288 képpontból áll, de maximum 4CIF minıséget jelent, azaz 704x576 képpontot. Az SD hangminıség 7-14kHz-es hangtartományt jelent videokonferencia rendszerek esetében.

4 A mintakonfigurációk bemutatása Telepresence megoldás A kiírásban megadott elvárások alapján a Cisco CTS-1100 telepresence rendszerét ajánljuk, amely többcélú tárgyalótermekbe elhelyezhetı megoldás. Lehetıvé teszi két személy életnagyságú képének az átvitelét a távoli oldalra, CD minıségő hanggal együtt. A CTS-1100 rendszer a Cisco IP telefónia megoldásának szerves része, hívásvezérlését a telefonrendszer CallManager-e látja el. Maga az eszköz nem rendelkezik külön távirányítóval, hanem egy érintıképernyıs Cisco IP telefonról vezérelhetı, amely része a csomagnak. A megoldás fıbb jellemzıi: 1080p felbontású képátvitel 22 khz-es hangátvitel (MPEG4 AAC-LD) nagymérető, életnagyságú kép megjelenítésére alkalmas legalább 1 db 65 - es full HD plazma kijelzı érintıképernyıs vezérlés, Cisco érintıképernyıs IP telefonról 1 db némítógombos térmikrofon számítógép csatlakoztatás VGA kábel használatával prezentáció átvitel az élıképpel párhuzamosan, a VGA kábel

5 5 csatlakoztatásával (ha a számítógép VGA kimenete be van kapcsolva) automatikusan elindul a prezentáció megjelenítéséhez HDMI csatlakozáson keresztül 1 db 24 -es full HD prezentációs kijelzı A javasolt megoldás nem igényel speciális tárgyalóterem kialakítást, általános célú tárgyalótermekbe is elhelyezhetı. Megfelelés az elvárt jellemzıknek: Követelmény Megfelelıség 1080p felbontás nagymérető, életnagyságú kép megjelenítésére alkalmas legalább 1 db 63 -es full HD kijelzı érintı képenyıs vezérlés némító gombos térmikrofon számítógép csatlakoztatás VGA kábel használatával prezentáció átvitel az élıképpel párhuzamosan, felhasználótól semmilyen parancs kiadása, beavatkozás ne legyen szükséges legalább 24 -es full HD prezentációs kijelzı 20 khz-es hangátvitel A TelePresence rendszer vezérlıszervere legyen többcélú, azaz az intézményi IP telefon rendszer vezérlését is lássa el Nagytárgyalós videokonferencia megoldás A kiírásban megadott elvárások alapján nagytárgyalós videokonferencia megoldásnak a Polycom HDX8006XL full HD videokonferencia rendszerét javasoljuk két 52 -es full HD LCD televízióval speciális, direkt videokonferencia rendszerek számára kifejlesztett állványon elhelyezve, amely alkalmas mindkét monitor, a videokonferencia kodek és a kamera rögzítésére. A két monitor használata lehetıvé teszi, hogy a távoli oldalon csatlakozók egyszerre láthassák a prezentáló személyt és a prezentációt, így ugyanolyan élményben részesülnek, mintha személyesen jelen lennének a prezentáció helyszínén.

6 6 A megoldás fıbb jellemzıi: 1080p30 felbontás támogatása H.261, H.263, H.263+, H.264 videó kódolások támogatása 22 khz-es hangátvitel, Polycom StereoSurround támogatás G.711, G.722, G.722.1, G Annex C, G.729, G.728 hangkódolások támogatása H.323, SIP támogatás 6 Mbps hívás sávszélesség támogatása 10/100 Mbit Ethernet H.239 prezentáció átvitel támogatása 10x zoom, 1080p felbontású PTZ kamera 2 PTZ kamera csatlakoztatási lehetıség 2 HD kimenet DVI interfészen 1 DVI-I videó és 1hang bemenet PC csatlakoztatásra 1 analóg videó bemenet egyéb video eszközök csatlakoztatására hang és videó kimenet videó felvevı eszköz csatlakoztatására térmikrofon némító gombbal ( 2 közvetlenül a rendszerhez csatlakoztatható, 2 további láncba főzve ) szabványos titkosítás: AES ISDN csatlakozás támogatásának lehetısége (opcionális QBRI, vagy PRI modullal) magyar nyelvő felhasználói felület 2 db 52 full HD LCD kijelzı gördíthetı állvány, amely alkalmas mindkét monitor és a kamera / kodek rögzítésére a videokonferencia eszköz teljes vezérlési és konfigurációs funkciót biztosító webes felülettel rendelkezik a távoli támogatás érdekében. Megfelelés az elvárt jellemzıknek: Követelmény 1080p30 felbontás támogatása Megfelelıség

7 7 H.261, H.263, H.263+, H.264 videó kódolások támogatása legalább 20 khz-es hangátvitel G.711, G.722, G.722.1, G.729 hangkódolások támogatása H.323, SIP támogatás 6 Mbps hívás sávszélesség támogatása 10/100 Mbit Ethernet H.239 prezentáció átvitel támogatása min. 10x zoom, 1080p felbontású PTZ kamera min. 2 PTZ kamera csatlakoztatási lehetıség min. 2 HD kimenet DVI vagy HDMI interfészen 1 DVI-I videó és 1hang bemenet PC csatlakoztatásra min. 1 analóg videó bemenet egyéb video eszközök csatlakoztatására hang és videó kimenet videó felvevı eszköz csatlakoztatására térmikrofon némító gombbal (min. 2 csatlakoztatásának a lehetıségével) szabványos titkosítás: AES ISDN csatlakozás támogatásának lehetısége magyar nyelvő felhasználói felület 2 db min. 52 full HD kijelzı gördíthetı állvány, amely alkalmas mindkét monitor és a kamera / kodek rögzítésére A videokonferencia eszköz teljes vezérlési és konfigurációs funkciót biztosító webes felülettel rendelkezzen a távoli támogatás érdekében Kistárgyalós videokonferencia megoldás A kiírásban megadott elvárások alapján a Polycom HDX7002XL videokonferencia rendszerét javasoljuk két 42 -es full HD LCD televízióval speciális, direkt videokonferencia rendszerek számára kifejlesztett állványon elhelyezve, amely alkalmas mindkét monitor, a videokonferencia kodek és a kamera rögzítésére. A két monitor használata lehetıvé teszi, hogy a távoli oldalon csatlakozók egyszerre láthassák a prezentáló személyt és a prezentációt, így ugyanolyan élményben részesülnek, mintha személyesen jelen lennének a prezentáció helyszínén.

8 8 Az ajánlott megoldás jellemzıi: 720p30 felbontás támogatása H.261, H.263, H.263+, H.264 videó kódolás támogatása 22 khz-es hangátvitel, Polycom StereoSurround támogatás G.711, G.722, G.722.1, G Annex C, G.729, G.728 hangkódolások támogatása H.323, SIP támogatás 4 Mbps hívás sávszélesség támogatása 10/100 Mbit Ethernet H.239 prezentáció átvitel támogatása 12x zoom, 720p felbontású PTZ kamera 2 HD kimenet DVI interfészen 1 DVI-I videó és 1hang bemenet PC csatlakoztatásra 1 analóg videó bemenet egyéb video eszközök csatlakoztatására hang és videó kimenet videó felvevı eszköz csatlakoztatására térmikrofon némító gombbal szabványos titkosítás: AES ISDN csatlakozás támogatása opcionális QBRI vagy PRI modul használatával magyar nyelvő felhasználói felület 2 db 42 -es full HD LCD kijelzı gördíthetı állvány, amely alkalmas mindkét monitor és a kamera illetve a videokonferencia kodek rögzítésére a videokonferencia eszköz teljes vezérlési és konfigurációs funkciót biztosító webes felülettel rendelkezik a távoli támogatás érdekében. Megfelelés az elvárt jellemzıknek: Követelmény Megfelelés 720p30 felbontás támogatása H.261, H.263, H.263+, H.264 videó kódolás támogatása legalább 20 khz-es hangátvitel G.711, G.722, G.722.1, G.729 hangkódolás támogatása H.323, SIP támogatás 4 Mbps hívás sávszélesség támogatása 10/100 Mbit Ethernet H.239 prezentáció átvitel támogatása min. 12x zoom, 720p felbontású PTZ kamera min. 2 HD kimenet DVI vagy HDMI interfészen 1 DVI-I videó és 1hang bemenet PC csatlakoztatásra

9 9 min. 1 analóg videó bemenet egyéb video eszközök csatlakoztatására hang és videó kimenet videó felvevı eszköz csatlakoztatására térmikrofon némító gombbal szabványos titkosítás: AES ISDN csatlakozás támogatásának lehetısége magyar nyelvő felhasználói felület A videokonferencia eszköz teljes vezérlési és konfigurációs funkciót biztosító webes felülettel rendelkezzen a távoli támogatás érdekében. 2 db min. 42 -es full HD kijelzı állvány, amely alkalmas mindkét monitor és a kamera / kodek rögzítésére Személyi videokonferencia végpont A kiírásban megadott elvárások alapján a Polycom HDX4002XL asztali videokonferencia rendszerét ajánljuk. Ez az eszköz egy 20 -es monitorba integráltan tartalmazza a nagyfelbontású kamerát és a videokonferencia kezelıszerveket. Az ajánlott megoldás jellemzıi: 720p30 felbontás támogatása H.261, H.263, H.263+, H.264 videó kódolás támogatása 22 khz-es hangátvitel, Polycom StereoSurround támogatás G.711, G.722, G.722.1, G Annex C, G.729, G.728 hangkódolások támogatása H.323, SIP támogatás 4 Mbps hívás sávszélesség támogatása min. 10/100 Mbit Ethernet H.239 prezentáció átvitel támogatása 720p felbontású integrált kamera beépített mikrofon és hangszóró (85Hz 20kHz) headset csatlakoztatási lehetıség szabványos titkosítás: AES ISDN csatlakozás támogatása opcionális QBRI, PRI modul használatával magyar nyelvő felhasználói felület a videokonferencia eszköz teljes vezérlési és konfigurációs funkciót biztosító webes felülettel rendelkezzen a távoli támogatás érdekében.

10 10 20,1 -es min x 1050 felbontású LCD monitor, amely számítógép monitorként is használható a monitor talpába integrált kezelıszervek, nincs szükség külön távirányítóra Megfelelés az elvárt jellemzıknek: Követelmény Megfelelés 720p30 felbontás támogatása H.261, H.263, H.263+, H.264 videó kódolás támogatása legalább 20 khz-es hangátvitel G.711, G.722, G.722.1, G.729 hangkódolás támogatása H.323, SIP támogatás 4 Mbps hívás sávszélesség támogatása min. 10/100 Mbit Ethernet H.239 prezentáció átvitel támogatása 720p felbontású integrált kamera beépített mikrofon és hangszóró headset csatlakoztatási lehetıség szabványos titkosítás: AES ISDN csatlakozás támogatásának lehetısége magyar nyelvő felhasználói felület A videokonferencia eszköz teljes vezérlési és konfigurációs funkciót biztosító webes felülettel rendelkezzen a távoli támogatás érdekében. min. 20 -es min. 720p felbontású LCD monitor, amely számítógép monitorként is használható integrált kezelıszervek, nincs szükség külön távirányítóra Átvételi teszt A telepített videokonferencia rendszerek átvételi tesztjének lépései: Végpont alapfunkciók tesztelése o van lokális kép o mőködik a mikrofon o mőködik a távirányító o lokális PC kép megjelenik o rendszer IP-n elérhetı Hívásfunkciók tesztelése (mindegyik, amely az adott telepítésnél alkalmazható) o azonos intézmény másik végpontjának hívása o más intézmény végpontjának a hívása o nem EKG-s végpont hívása o többhelyszínes konferenciához csatlakozás o távoli oldalról prezentáció küldés Telefonkönyv ellenırzése

11 Installáció A videokonferencia rendszerek installációja magában foglalja a következıket: az eszközök fizikai összeszerelése az eszközök konfigurálása az intézményi hálózatnak megfelelıen konfiguráció illesztése az igénybe vett központi szolgáltatáshoz telefonkönyv feltöltése a rendszerekre a megfelelı mőködés tesztelése felhasználói oktatás A rendszerfelügyelet, hibabejelentés és hibajavítás A videokonferencia rendszerek SNMP használatával illeszthetık meglévı hálózatmonitorozó rendszerekbe, vagy amennyiben nincs ilyen egy adott intézménynél külön videokonferencia monitorozó rendszer is telepíthetı A tervezett karbantartás Félévente megelızı fizikai karbantartást végzünk, illetve telepítjük az idıközben megjelent szoftverfrissítéseket. A megelızı fizikai karbantartás magában foglalja: a videokonferencia kodek hőtésének vizsgálatát, tisztítását a kábelezés vizsgálatát a távirányító(k) ellenırzését A teljesítmény és rendelkezésre állás A szolgáltatás rendelkezésre állása éves szinten: 99,5% Dokumentálási eljárások Telepítési dokumentációk: átadás-átvételi jegyzıkönyv tesztelési jegyzıkönyv oktatási jegyzıkönyv Szolgáltatás csomagok A mintakonfigurációkban ajánlott megoldásokon kívül az intézményi videokonferencia szolgáltatás további opcionális elemekkel is kiegészíthetı, ezeket tartalmazzák a következı alpontok Intézményi többhelyszínes videokonferencia szerver

12 12 A központi videokonferencia szerver mellett nagyobb, sok videokonferencia végponttal rendelkezı intézmények esetében lehet jelentısége saját többhelyszínes videokonferencia szerver (MCU) telepítésének. Ajánlatunk egy 40 full HD helyszín konferenciába kapcsolására alkalmas MCU-t tartalmaz. Az ajánlott rendszer fıbb jellemzıi: 1080p30 felbontás támogatása 20 khz-es hangátvitel támogatása 40 helyszín hangaktivált és osztott képernyıs konferencia vezérlés szabványos AES titkosítás H.323 és SIP támogatás tetszıleges számú konferencia szoba Intézményi videokonferencia menedzsment Több videokonferencia végponttal rendelkezı intézmények a rendszerek központosított menedzselésére használhatják az intézményi videokonferencia menedzsment megoldást. Az ajánlott rendszer fıbb jellemzıi: 50 végpont kezelhetı A rendszeradminisztrátor a menedzsment szoftverrel grafikus felületen tudja nyomon követni a hálózati eseményeket. A rendszer többszintő könyvtárrendszerbe sorolva kezeli és vezérli a végpontokat. A végpontok beállításait megırzi, hogy szükség esetén visszaállíthatóak legyenek. Intells, valós idejő és automatikus végpont konfiguráció és diagnosztika. A menedzsment rendszer teljes körő foglalási megoldást biztosít, beleértve az automatikus végponti beállítást, hívást és hívásbontást. Igény esetén redundáns adatbázist épít fel és back-up funkciót biztosít, az adatbázis és a menedzsment szoftver teljesen redundáns kialakítása lehetséges szerver meghibásodás esetére. Titkosított bejelentkezés. Különbözı jogosultsági szintek használata, amelyet a rendszer adminisztrátor opcionálisan különbözı felhasználókhoz és felhasználói csoportokhoz rendelhet. Automatikus telefonkönyv összeállítás (Active Directory, H.350 támogatással). Végpont és központi eszköz menedzsment a megfelelı protokollok használatával: HTTP, SNMP, FTP, telnet. A rendszer automatikusan felismerheti a végberendezéseket A menedzsment rendszer képes részletes forgalmi riportokat készíteni a következı információk rögzítésével: idıtartam, idıpont, sávszélesség, hívásfelépítés és lebontás információk, továbbá számlázási paraméterek felhasználókhoz rendelése. Kezeli a következı eseményeket: azonosítási hiba, újraindítás, gatekeeper be- és kijelentkezés, leszakadás, elveszett válasz, szoftverfrissítési hiba Intézményi videokonferencia rögzítés Amennyiben egy-egy személyes megbeszélés anyagáról emlékeztetı készül, a videokonferencia szolgáltatás igénybe vevıiben is felmerülhet az igény, hogy a

13 13 videokonferencián folytatott megbeszélések késıbb visszanézhetık legyenek. Erre biztosít megoldást az intézményi videokonferencia rögzítı szerver, amely hangaktivált módon felveszi a konferenciába csatlakozó helyszíneket az onnan továbbított prezentációval egyetemben (amennyiben van ilyen). Az ajánlott megoldás fıbb jellemzıi: Könnyen telepíthetı, magas rendelkezésre állást biztosít LCD kijelzı az egyszerő telepítéshez Beépített web alapú kezelıfelület Beépített web alapú tartalomjegyzék Élı és igény szerinti streaming Videó felvétel, streaming, H.239 dual stream minden SIP és H.323 alapú videokonferencia készülék esetén A felvett tartalom letölthetı 10 egyidejő hívás kezelése Intézményi hívásvezérlı szerver A sok végponttal (>15 db) rendelkezı intézményeknél javasolt saját videokonferencia hívásvezérlı telepítése, amennyiben más eszköz (pl. IP telefonközpont) nem látja el ezt a feladatot. Az ajánlott megoldás fıbb jellemzıi: H.323 és SIP eszközökkel, rendszerekkel is együttmőködik. Könnyen telepíthetı, magas rendelkezésre állást biztosít. Rugalmas zóna konfigurációt szolgáltat prefixszel és prefix nélkül. Tartalmaz beépített, könnyen kezelhetı beállítás varázslót Ipv4 / Ipv6 átjárást biztosít H.235 eszközhitelesítés URI és ENUM tárcsázást tesz lehetıvé. SIP presence server és user agent 2500 végpontot képes regisztrálni, 200 szomszédos zónát tud kezelni. Vezérelhetı menedzsment SSH, SCP és HTTPS-en keresztül Fürtözhetı a megbízhatóság növelése érdekében.

1.1. Központi levelezı rendszer. 1.1.1. Szolgáltatás szabványok

1.1. Központi levelezı rendszer. 1.1.1. Szolgáltatás szabványok 1 1.1. Központi levelezı rendszer 1.1.1. Szolgáltatás szabványok A mintakonfigurációban ajánlott IceWARP levelezırendszer az alábbi Nyílt Internet Standardokat támogatja, RFC-vel: Protokollok: SMTP/ESMTP,

Részletesebben

1.1. Integrált informatikai biztonsági, védelmi rendszer. A szolgáltatás az alábbi területeket fedi le:

1.1. Integrált informatikai biztonsági, védelmi rendszer. A szolgáltatás az alábbi területeket fedi le: 1 1.1. Integrált informatikai biztonsági, védelmi rendszer A szolgáltatás az alábbi területeket fedi le: Központilag menedzselt vírus-, spyware és spamszőrés Web tartalomszőrı szolgáltatás Hálózati IPS

Részletesebben

PannonVision. Defendor

PannonVision. Defendor PannonVision Defendor Basic Professional v. 5 PC alapú digitális video rögzítı 2010 Szeptember Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1 BEVEZETÉS... 3 1.2 A RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 1.3 FUNKCIÓK RÖVID

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós tanszékvezetı A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei Szilágyi János informatikus

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

Ajánlat. az Önkormányzatok és Kistérségi Társulások Információs és telefon rendszerére, telefon szolgáltatására és kiegészítı csomagjaira

Ajánlat. az Önkormányzatok és Kistérségi Társulások Információs és telefon rendszerére, telefon szolgáltatására és kiegészítı csomagjaira Ajánlat Ajánlat az Önkormányzatok és Kistérségi Társulások Információs és telefon rendszerére, telefon szolgáltatására és kiegészítı csomagjaira Az EU Intelligens Település koncepciója szerint Page 1 Bemutatkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. High Definition videokonferencia végberendezések intézményi elhelyezése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. High Definition videokonferencia végberendezések intézményi elhelyezése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS High Definition videokonferencia végberendezések intézményi elhelyezése Bevezető Az Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIF Intézet) 2003-ban indította el IP alapú

Részletesebben

ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK

ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK ÚTMUTATÓ RENDSZER ÉRTÉKELİKNEK A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt

Részletesebben

Szakdolgozat. Zsiros Szabolcs. Debrecen

Szakdolgozat. Zsiros Szabolcs. Debrecen Szakdolgozat Zsiros Szabolcs Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatikai Kar ADAT- ÉS HANGÁTVITEL KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATOKON Témavezetı: dr. Almási Béla Egyetemi docens Készítette: Zsiros Szabolcs Programtervezı

Részletesebben

1.1.1. Szerverszolgáltatás (virtuális szerver, szerver-hosting)

1.1.1. Szerverszolgáltatás (virtuális szerver, szerver-hosting) 1 1.1. Adatközpont szolgáltatások - 1 1.1.1. Szerverszolgáltatás (virtuális szerver, szerver-hosting) Mőszaki leírás, specifikáció Az üzemeltetett rendszerek a Magyar Telekom tulajdonában lévı Dataplex

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009

SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009 SZAKDOLGOZAT Nagy Zoltán János 2009 Konferencia és rendezvényszervezés a Moodle keretrendszer segítségével Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Informatika Tanszék Pécs, 2009 Témavezetı, belsı

Részletesebben

Új generációs hálózati protokollok

Új generációs hálózati protokollok Új generációs hálózati protokollok Tanulmány Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_uj_generacios_protokollok_080529_V1 1/92 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Szerzık: Dr. Kovács László (3. fejezet és 5.3, 5.4, 5.5 alfejezetek) Krizsán Zoltán (4. fejezet) Szőcs Miklós (1. fejezet, 5.1,5.2 alfejezetek) Wagner

Részletesebben

Digitális Video Rögzítı Rendszer

Digitális Video Rögzítı Rendszer Digitális Video Rögzítı Rendszer LIBERATOR 30-60-120 DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Liberator TM 2004. Szoftver Verzió: 6.2.X TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. A LIBERATOR DIGITÁLIS

Részletesebben

TARTALOM. 1. A VoIP technológia áttekintése 4

TARTALOM. 1. A VoIP technológia áttekintése 4 VoIP 2 TARTALOM 1. A VoIP technológia áttekintése 4 1.1. A beszéd-csomagkommunikáció alapelvei 4 1.2. Kódolási eljárások és tulajdonságaik 8 1.3. Az IP protokoll feletti beszédátvitel sajátosságai 9 1.4.

Részletesebben

Szakdolgozat. Bundik Sándor

Szakdolgozat. Bundik Sándor Szakdolgozat Bundik Sándor Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar A Windows Server 2008 újdonságai Témavezetı: Dr. Krausz Tamás Egyetemi adjunktus Készítette: Bundik Sándor Programtervezı informatikus

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció

20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció 20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció Jelen fejezet sok szempontból a projekt-generálásról és projekt-tervezésrıl szóló (11. és 12.) fejezet folytatásának tekinthetı, tematikájában

Részletesebben

PELCO Mátrixok CM6700 KBD200A CM6800 KBD300A KBD200A KBD300A KBD960. Kezelôk CM6700-hoz: Kezelôk CM6800-hoz: Típusok

PELCO Mátrixok CM6700 KBD200A CM6800 KBD300A KBD200A KBD300A KBD960. Kezelôk CM6700-hoz: Kezelôk CM6800-hoz: Típusok PELCO Mátrixok CM6700 16 hurkolható bemenet, 2 vagy 4 monitor kimenet 20 karakteres kamera címkézés PTZ vezérlés, Coaxitron, PELCO D vagy P protokoll, kameránként állítható 75 Ohm vagy Hi-Z bemenetek egyenként

Részletesebben

IT Alapismeretek: PC hardver és szoftver v4.0 témakörei és tanmenete (2007. április)

IT Alapismeretek: PC hardver és szoftver v4.0 témakörei és tanmenete (2007. április) IT Alapismeretek: PC hardver és szoftver v4.0 témakörei és tanmenete (2007. április) Ez a dokumentum az új Cisco IT alapismeretek: PC hardver és szoftver v4.0 tananyag elızetes vázlata, mint ilyen további

Részletesebben

Szakdolgozat. Mezei Zsolt DE IK. Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

Szakdolgozat. Mezei Zsolt DE IK. Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék Szakdolgozat Mezei Zsolt DE IK Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék Debrecen, 2008. Debreceni Egyetem Informatika Kar Aktuális hálózati problémák megoldásainak vizsgálata Készítette: Mezei Zsolt

Részletesebben

Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán?

Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán? Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán? Intézményi innováció az ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában Ezen dokumentum tanácsadói segédanyag. Csak a Borsos Miklós Általános Iskola két feladat

Részletesebben

Felsőoktatási - kutatási. videokonferencia. oktatási és népszerűsítő program

Felsőoktatási - kutatási. videokonferencia. oktatási és népszerűsítő program Felsőoktatási - kutatási videokonferencia oktatási és népszerűsítő program Az előadó: Lengyel Miklós Videokonferencia vállalati és intézményi bevezetés (APEH, Magyar Honvédség, TEVA, stb.) A videokonferencia

Részletesebben

JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD EDWARDS ENTERPRISEONE Funkcionális ismertetı JD EDWARDS ENTERPRISEONE Integrált vállalatirányítási rendszer 2008. Tartalomjegyzék 1 PÉNZÜGY-SZÁMVITEL... 3 1.1 Fıkönyv...3 1.2 Kontrolling...6 1.3 Partner adatbázis...6 1.4 Szállítói

Részletesebben

MPEG -4 célhardver alapú digitális videó rögzítı (Klaus 1600/1600P) Felhasználói kézikönyv

MPEG -4 célhardver alapú digitális videó rögzítı (Klaus 1600/1600P) Felhasználói kézikönyv MPEG -4 célhardver alapú digitális videó rögzítı (Klaus 1600/1600P) Felhasználói kézikönyv TARTALOM 1. KLAUS 1600P BEMUTATÁSA... 3 2. KLAUS 1600/1600P SPECIFIKÁCIÓ... 4 2.1 CSATLAKOZÓK KIOSZTÁSA... 5-6

Részletesebben

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4 MELLÉKLETEK 1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása Elsı változat Viszonylatok Jármővek 1 2 3 4 Egyéb 1 Autóbuszállomásról 8:30 X 9:00 X 9:20 X 10:25

Részletesebben

SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ

SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben