FuturICT Kooperációs Központ Fenntarható üzleti modell kidolgozása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FuturICT Kooperációs Központ Fenntarható üzleti modell kidolgozása"

Átírás

1 FuturICT Kooperációs Központ Fenntarható üzleti modell kidolgozása - szervezetfejlesztési tanulmány - Budapest, június 30.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. DOKUMENTUM INFORMÁCIÓK Dokumentum adatok Dokumentum készítői Kapcsolódó dokumentumok Dokumentum történet VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁNAK KERETEI FuturICT.hu projekt bemutatása Kooperációs Központ működésének indokoltsága Kooperációs központ megvalósításának menete FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI MODELL FINANSZÍROZÁSI KERETEI Projekt fázis Szervezeti fázis Végleges fázis PÉNZÜGYI TERV A gazdaságossági számítások kiinduló feltételezései Működési bevételek és költségek előrejelzése Bevételek Működési költségek Eredmény levezetése Megelőző fázisok eredménye Végleges működésre vonatkozó pénzügyi számítások Lehetséges eredményindikátorok KOCKÁZATOK ELEMZÉSE TOVÁBBI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK Oldal: 2 39

3 1. DOKUMENTUM INFORMÁCIÓK 1.1. DOKUMENTUM ADATOK Elnevezés Magyarázat Projekt Cím Megbízó Felelős Verzió 3.0 Oldalszám 39 Minősítés Státusz FuturICT Kooperációs Központ működési keretrendszer kialakítása Fenntartható üzleti modell kidolgozása Szegedi Tudományegyetem Czombos István Bizalmas Megbízónak átadott 1.2. DOKUMENTUM KÉSZÍTŐI # Név Beosztás 1 Czombos István vezető tanácsadó 2 Szimicsku-Földi Eszter tanácsadó 3 Borsi Ágnes tanácsadó 1.3. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK # Cím Leírás SZTE_FutureICT_Tanulmány_v A koordinációs központ tevékenységére vonatkozó 1 er3.0 tanácsadói javaslat 1.4. DOKUMENTUM TÖRTÉNET # Dátum Kiállító Változás / Megjegyzés Czombos István opciókat tartalmazó előzetes tanulmány Czombos István munkaközi verzió Czombos István végleges verzió Oldal: 3 39

4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Jelen tanulmány a TÁMOP C-11/1/KONV projekt keretében szervezetfejlesztési tanulmányok készítése tevékenység második tanulmánya, amely a Kooperációs Központ működési keretrendszer kialakítása tanulmányban kidolgozott működési modell üzleti fenntarthatóságára tesz javaslatot. Jelen tanulmány célja, hogy a Kooperációs Központ (továbbiakban KK) gazdasági működésére, finanszírozási lehetőségeire vonatkozóan fogalmazzon meg javaslatokat. A tanulmány két különböző tekintetben határoz meg javaslatot a KK üzleti-finanszírozási alternatíváira vonatkozóan: A működési és működésfejlesztési költségek finanszírozásra a saját tagdíj és piaci alapú bevételszerzés mellett a felmerülő költségek alternatív finanszírozási lehetőségeire (pl. erőforrás megosztás más szervezetekkel). A működési keretrendszerben megfogalmazottak szerint a KK optimális működéséhez tartozó finanszírozási modell mellett egy három fázisban (projekt fázis, szervezeti fázis és végleges fázis) kialakítandó finanszírozási modellre tesz javaslatot. Az Üzleti modell célja egy részletes működtetési javaslat kidolgozása a szervezetfejlesztési tanulmányban azonosított KK tevékenységi köreire vonatkozóan oly módon, hogy elemezhetővé váljon annak pénzügyi megvalósíthatósága, fenntarthatósága. Jelen tanulmány önálló gazdálkodási egységként tekint a KK-ra, ugyanis annak pénzügyi autonómiája elengedhetetlen a pénzügyi fenntarthatóság miatt. Akkor lehet hosszútávon életképes, az Egyetemeket érdemben támogatni képes szervezet, ha nem függ projektfinanszírozástól, hanem a menedzsment szervezet, a tagok támogatásával megteremti a saját finanszírozási forrásait, a Tanulmányban vázolt lehetőségek szerint. Jelen Tanulmány 3. fejezete a modell kialakításának előzményeit fogalmazza meg, magával a Központtal kapcsolatosan meghatározott előzetes elvárásokat, valamint a tevékenységi keretrendszerre javaslatot tartalmazó megelőző tanulmány fő megállapításait. A fejezet Projekt Alapító Dokumentumban tervezett címe A modell kialakításának háttere és szakaszai. A 4. fejezet a megelőző tanulmányban bemutatott fázisonkénti tevékenységi kör lehetséges finanszírozási forrásait mutatja be. A fejezet Projekt Alapító Dokumentumban tervezett címe A koordinációs központ működési kerete. Az 5. fejezet a KK pénzügyi tervét tartalmazza az üzleti-finanszírozási alternatíváknak megfelelően, feltüntetve a várhatóan jellemző bevételeket és költségeket a következő 10 év távlatában, valamint a KK működésének eredményességét bemutató teljesítményindikátorokra tesz javaslatot. A Tanulmány 6. fejezete az üzleti modell kialakításakor használt működési és szervezeti feltételrendszer nem, vagy korlátozott teljesülése esetén jelentkező lehetséges kockázatokat tartalmazza, azok várható hatásának és a kockázatok kezelésére vonatkozó kezelése javaslatok feltüntetésével. A Tanulmány 7. fejezete a végleges fázis, a Tanulmányban bemutatott működésének további bővítésére tesz javaslatokat. Oldal: 4 39

5 3. A KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁNAK KERETEI Az európai társadalom feltartóztathatatlanul változik, ennek legfőbb meghatározói okai az öregedő populáció, a klímaváltozás, a bizonytalan gazdasági helyzet, a globalizáció, vagy a gyorsan változó technológiai háttér. Az információs és kommunikációs technológiák teszik lehetővé, hogy felfedezhessük a kapcsolatot a különböző problémák között és megoldásokat is találjunk azokra. A vonatkozó hazai kutatások kiindulópontjának 1 tekinthetjük azt, hogy a folyamatok azonosításában, az adatok elemzésében számos előrelépésre, különböző szakterületet érintő kutatásra van szükség. A kutatások hozzájárulnak a társadalmi, gazdasági folyamatok mélyebb megértéséhez, a velük kapcsolatos döntések előkészítéséhez. Ezek a hazai kutatások olyan új kezdeményezések, amelyek az Európai Bizottság Jövőbeni és Kialakuló Technológiák (Future and Emerging Technologies (továbbiakban FET) támogatására létrehozott programcsomaghoz kapcsolódhatnak, illetve az Europe 2020 kiemelt prioritásához a Társadalmi Kihívásokhoz (Societal Challenges), mivel a KK célzott tevékenységi köre a társadalmi kihívások megoldásának támogatása az ehhez szükséges technológiai háttér biztosításával FUTURICT.HU PROJEKT BEMUTATÁSA A magyarországi FuturICT.hu, azaz az Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma projekt közvetlenül a FET Jövőbeni és Kialakuló Technológiák zászlóshajó kezdeményezéshez kapcsolódik, közvetve a Társadalmi Kihívások kezeléséhez ad támogatást. A projekt főpályázója a Szegedi Tudományegyetem, konzorciumi partnerei az ELTE escience Regionális Egyetemi Tudásközpont/Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont, a DEAK Kooperációs Kutatási Non-profit Zrt. és a BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt. A konzorcium résztvevő szervezetei az eddig elért kutatási és innovációs eredmények (Kutatóegyetemi Kiválósági Központ cím, Európai Unió Kiválósági Központja cím), valamint kutatók tudományos tevékenységei mögött álló intézményi folyamatok átfogó elemzését követően megállapították, hogy a kutatási programokhoz kapcsolódó feladatok komplexitása miatt a hagyományos küldetésen túl (tiszta akadémiai értékek követése) az alábbi, a jövő kutatási tevékenységének ellátására vonatkozó kritikus tényezőket szükséges definiálni: képesek legyenek proaktív módon generált új, a FET - FuturICT zászlóshajó, valamint az FET által is támogatott Társadalmi Kihívások prioritás szempontjából releváns kutatási projektek létrehozására, képesek legyenek a portfólió munkán alapuló, magas színvonalú nemzetközi kutatási tevékenység koordinálására, valamint a projektek nemzetközi kutatási vérkeringésbe történő becsatornázására, 1 Oldal: 5 39

6 bővíteni szükséges a hagyományos képzési formákon túlmutató, a kutatásmenedzsment tárgykörébe tartozó belső tudást, biztosítani szükséges hazai kutatói szervezetek aktivizálását és bevonását a kutatásokba. A fenti kritikus tényezőkhöz kapcsolódóan, figyelembe véve tapasztalataikat korábbi keretprogramokhoz (Framework Program, továbbiakban FP) és más hazai és nemzetközi kutatási programokban, a projektre vonatkozóan az alábbi célkitűzéseket fogalmazták meg: a hazai szervezetek aktív és eredményes részvétele a FET zászlóshajó kezdeményezésben és a Társadalmi Kihívások kezelésére vonatkozó kezdeményezésekben, az infokommunikációs tudomány területén a hazai kutatói humán erőforrás célzott fejlesztése. A célokhoz kapcsolódó, a FuturICT.hu keretében megvalósuló tevékenységcsoportok a következők: innovatív alapkutatási tevékenység fejlesztés, kutatás-fejlesztési szolgáltatások fejlesztése, hálózatépítés, kutatási és innovációs együttműködés kialakítása, tudományos kooperációs központ létrehozása, IT szakemberek képzése és továbbképzése, eszközbeszerzés, projektmenedzsment tevékenység KOOPERÁCIÓS KÖZPONT MŰKÖDÉSÉNEK INDOKOLTSÁGA A FuturICT.hu projekt céljainak, tevékenységeinek megvalósításához elengedhetetlen egy kooperációs központ létrehozása, amely elvárás illeszkedik mindazokhoz az Európai Unió kutatóközpontok számára az innováció támogatására megfogalmazott javaslatokhoz, amelyeket fentebb ismertettünk. A projekt során kialakítani tervezett kooperációs központ hálózati integrátor szervezet szükségességét az irányozza elő, hogy a gazdasági-társadalmi problémák részleges, esetenként teljes megoldására olyan alapkutatások elvégzése szükséges, amely információs technológia és infokommunikáció multidiszciplináris kutatási területen végeznek el, a jelenlegi kutatásokra jellemző, hogy az érintett alapkutatások elvégzése nemzetközi szintű tudásmegosztásra, aktív kooperációra épül, a fejlesztési modellterületek mind az info- és telekommunikációs szektorban, mind az társadalmi folyamatokat működtető politikai és közigazgatás szereplők számára eszköz- és tudásbázis kimenetet eredményeznek, a harmadik generációs egyetemekkel szemben a hagyományos oktatási és kutatási célok megvalósításán túlmenően a tudás hasznosítása alapvető tevékenységként jelenik meg, jellemző rájuk a nemzetközi, versenypiacon való működés, valamint nyitott egyetemekként, számos együttműködő partner bevonásával végzik tevékenységüket. Oldal: 6 39

7 A kutatás és a koordináció nemzeti intézményének megteremtése megkerülhetetlen feladat. A hazai kutatási szférára jellemző, hogy a hazai intézményrendszerben sok intézmény foglalkozik az IKT témához kapcsolódó kutatásokkal, de ezek az intézmények leginkább szigetszerűen folytatják kutatásaikat. A nemzetközi versenyképesség fenntartásához elengedhetetlen, hogy a szigetszerűség megszűnjön, az együttműködés erősödjön, kihasználják a több intézmény heterogén nézőpontjából eredő új ötletek, megoldások azonosítását, valamint azok megvalósítását. A jelenlegi kutatások több tudományterület alapkutatási eredményeiből táplálkoznak, a nemzetközi együttműködés lehetőségeinek és a vonatkozó hazai források optimalizálása is igényli a FuturICT-hez kapcsolódó hazai kutatások nyomon követését, a tevékenységek hatékony koordinációját. Az FP keretében megvalósuló közös kutatások már elindították az együttműködést, a hatékonyabb kommunikációt. A KK felállításával ezen együttműködési folyamatok szervezeti keretbe illesztésével továbbiakban is elősegíthető a tagok versenyképességének erősítése, céljaik elérésnek hatékony támogatása KOOPERÁCIÓS KÖZPONT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MENETE Ahhoz, hogy a fenti elvárásoknak megfelelő KK kialakítására kerüljön sor a jelen üzleti modellt tartalmazó tanulmányt megelőző Kooperációs Központ működési keretrendszer kialakítása szervezetfejlesztési tanulmány készítése során elemeztük és bemutattuk a kutatási szféra potenciális kapcsolódási pontjait az Európai Uniós programokhoz, megvizsgáltuk a hazai és nemzetközi gyakorlatot a koordinációs központok működtetésével kapcsolatosan, ismertettük a kapcsolódó kormányzati és szakmai elképzeléseket, ismertettük a projekt során, az IKT kutatói szféra szereplőivel lefolytatott interjúk során javasolt tevékenységeket, bemutattuk, hogy ezeknek megfelelően milyen fázisok alkalmazásával mely működési modell felállításával javasolt kialakítani a Kooperációs Központot. Fontos kiemelni, hogy számos tényező befolyásolja a kutatás-fejlesztési tevékenység intenzitását. Az Európai Unió szintjén is jellemző, hogy nem megfelelő és elegendő forrást biztosítanak a kutatás-fejlesztési tevékenységekre, nincs megfelelő közszféra által kidolgozott ösztönző erő, amely a versenyszféra kutatásfejlesztési tevékenységre vonatkozó hajlandóságot emelné, kereslet és kínálat egyensúlya nem jön létre a kutatás-fejlesztési tevékenységekre vonatkozóan, a kutatás-fejlesztési tevékenységben résztvevő vállalatok száma kevésbé növekszik. A működési modell tanulmányban megállapítottuk, hogy nincs hazai kormányzati szándék egységes koordinációs stratégia kialakítására a szakterülethez kapcsolódóan, elérhető hazai finanszírozási forrás nem várható, illetve a as programozási időszak gyakorlatától eltérő módon lesz lehetőség a hazai Európai Uniós források eléréséhez. A KK kialakítására vonatkozó működési modell javaslat figyelembe vette az Európai Unió célokat, a kormányzati elképzeléseket, a kutatási szféra jellemzőit, az tanulmány elkészítése során lebonyolított Oldal: 7 39

8 interjúkon megfogalmazott elvárásokat, javaslatokat, a KK kialakításának korlátozó tényezőit, a megvalósítás ütemezésének kereteit. A cél az volt, hogy a KK felállításával olyan menedzsment szervezet jöjjön létre, amely hatékonyan és eredményesen támogatja a KK-hoz csatlakozó tagokat, működése hosszú távon fenntartható legyen a különböző finanszírozási források igénybevételével, emiatt a KK tagok számára a KK fenntartása ne jelentsen egyedüli terhet. A működési modell tanulmány készítése során gyűjtött információk alapján azonosítottuk, hogy a KK hosszú távú fenntartása a következő reálisan elérhető bevételi források célzott felhasználásával valósulhat meg. Hazai Európai Uniós források: mind az EFOP, mind a GINOP specifikus céljai és tervezett intézkedései kapcsolódnak a KK lehetséges tevékenységeihez. Nemzetközi keretprogramokban való aktívabb részvétel, a hazai együttműködés, koordináció révén jelentősebb mértékű elismertség és projektméret elérésének a támogatása válik lehetővé a szervezett központi szerep működtetésével, mely során a magyarországi kutatási programok háttérének biztosítását segíti elő a KK. Tagi felajánlás, erőforrás delegálása: a KK működésével kapcsolatos bármely tevékenység ellátására vonatkozó erőforrás (pl. munkaerő) delegálása. Így a feladat ellátásának költsége nem jelenik meg explicit költségként a KK gazdálkodásában. Tagdíj: azon tevékenységek esetében, amelyek a KK alapműködéséhez tartoznak (pl. tudás és kapcsolat adatbázisok működtetése, pályázatfigyelés, stb.) a csatlakozó szervezetek tagdíjat fizetnek, amely a KK alapműködését biztosítja. A KK fenntarthatósága szempontjából szükséges az irányításában résztvevők hozzájárulása a működési költségekhez. A tagdíjakból finanszírozandó költségek mértéke egyaránt csökkenthető a tagi felajánlások, illetve a saját bevételek értékével is. Ipari szereplők bevonása a kutatási projektekbe: a kutatási tevékenység működési feltételeinek biztosításához szükséges mértékben piaci alapú megbízásokból származó bevétel generálása. Az Üzleti modell célja, hogy a Kooperációs Központ működési keretrendszer kialakítása szervezetfejlesztési tanulmány -ban részletes kidolgozott működtetési javaslathoz kapcsolódóan, a fenti bevételi források elérhetőségét figyelembe véve elemezze a KK működtetésének pénzügyi megvalósíthatóságát, fenntarthatóságát. Oldal: 8 39

9 4. FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI MODELL FINANSZÍROZÁSI KERETEI Az alábbi fejezetben a Kooperációs Központ működési keretrendszer kialakítása szervezetfejlesztési tanulmány - ban ismertetett működési fázisonként mutatja be a javasolt tevékenységeket, a tevékenységek finanszírozásához javasolt forrásokat. A megadott források egy lehetséges finanszírozási módot mutatnak be. Amennyiben a tevékenységek megvalósítására további pályázati támogatás lesz elérhető, a központ működtetését szakmai és pénzügyi szempontok alapján is a pályázat finanszírozási keretei között lesz indokolt megoldani. A KK önfinanszírozási képessége a legkritikusabb szempont a fenntarthatóság tekintetében, a projektfinanszírozás (pályázati forrás) egyrészt jelentős mértékben bekorlátozza a KK tevékenységi területét és azon képességét, hogy a tagoknak hathatós támogatást nyújtson, másrészt nem ad lehetőséget a hosszú távú, jelentősebb értéket teremtő tevékenységek, szolgáltatások kialakítására. Emiatt kiemelten fontos a pályázat-független finanszírozás kialakítása, amely kiegészülhet elérhető pályázat esetén. Az alábbi táblázatok a jelenlegi, tervezett működés melletti legvalószínűbb finanszírozási lehetőségeket mutatják be. A projektfázisban az alapvető finanszírozási forrás a projekt költségvetése, a szervezeti fázisban a fenntartó Szegedi Tudományegyetem KK részére biztosított szervezeti költségkeret mellett a csatlakozó intézmények által befizetett tagdíj (illetve az ezt kiváltó tagi felajánlás, erőforrás delegálás), a végleges fázisban pedig az állandó költségek tekintetében a tagok által befizetett tagdíj, a változó költségek tekintetében pedig az egyedi szolgáltatások bevétele, illetve a támogatások. A felsoroltaktól való eltérésre lehetőséget adhat bevételszerző tevékenységek mihamarabbi megkezdése a vezetőség döntése alapján, illetve a pályázati források megfelelő alkalmazása, mely bevételi forrás viszont nem tervezhető. A különböző források definícióját jelen tanulmány 3.3 fejezete tartalmazza. A finanszírozási források tervezett mértékét, illetve a felmerülő potenciális alternatív finanszírozási lehetőségeket jelen tanulmány 5. fejezete tartalmazza. Oldal: 9 39

10 4.1. MŰKÖDÉSI FÁZISOK PROJEKT FÁZIS Az 1. Projekt fázis során megvalósítandó tevékenységek és azok finanszírozásának lehetőségeit et az alábbi táblázatban ismertetjük: Sz Tevékenység Tevékenység leírása KK alaptevékenysége Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások 1.1 Hazai kutatók tudástérképének kezelése Az alprojektek eredményeinek megosztása során elvégzendő feladat a projekt résztvevőinek a projekt során használt és ezen túlmutató ismereteinek, gyakorlatának tudatos rendszerező gyűjtése, elemzése. 1.2 Pályázati projektmenedzsm ent A pályázat megvalósításához kapcsolódó elsősorban adminisztratív és szervezői, információ megosztó tevékenység a konzorciumi partnerek részére, tevékenység konzorciumi partnerek számára szükséges és hatásos működés azonosítása és fejlesztési szempontjainak meghatározása. 1.3 IKT iparági stratégiaalkotásba való bekapcsolódás Az iparágra vonatkozó stratégiai, koordinációs és finanszírozásra vonatkozó párbeszédekben való részvétel. 1.4 Kutatási ötletek tolmácsolása (kormányzati szereplők, döntéshozók felé) A hazai kutatási tevékenység bemutatása és az igények tolmácsolása a kormányzati szereplők felé, a döntéshozók számára fontos szempontrendszernek megfelelően. Oldal: 10 39

11 Sz Tevékenység Tevékenység leírása 1.5 IKT kutatási forráselosztás támogatása 1.6 Forrásfigyelés 1.7 Érdekegyeztetés (a tagok közös álláspontjának kialakítása) KK támogató tevékenysége A kapcsolódó operatív programok tervezési folyamata során a társadalmasításban való részvétel. A hazai, valamint EU-s tenderkiírások folyamatos figyelése, nyomon követése, kommunikációja a konzorciumi tagok felé. A KK és partnerei érdekeinek egyeztetése, közös álláspont kialakítása és képviselete iparágon kívüli szereplők felé. Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások 1.8. Ügyvitel (dokumentumok érkeztetése, iktatása) Tartalmazza a KK működéssel kapcsolatos dokumentumok kezelését és irodai eszközök, felszerelések kezelését. Oldal: 11 39

12 SZERVEZETI FÁZIS Az 2. Szervezeti fázis során megvalósítandó tevékenységeket és azok finanszírozási lehetőségeit az alábbi táblázatban ismertetjük: Sz Tevékenység Tevékenység leírása KK alaptevékenysége Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások 2.1 Kutatási adatbázis működtetése 2.2. Kutatói adatbázis működtetése 2.3 Kutatási eredmények adaptálása 2.4. Konferenciák, szimpóziumok szervezése 2.5. Kutatási eredmények szinergiájának keresése A projekt eredményeinek rögzítése, folyamatosan bővítve a tagok új, illetve a projektet megelőző kutatási eredményeivel, az adatbázis szerkezetének kialakításával és fejlesztésével. Kutatói információk összegyűjtése, rendszerezése annak érdekében, hogy kutatói igény felmerülésekor azonnal választ tudjon adni a KK. A kutatási adatbázisban rögzített eredmények széles tömegek számára való hozzáférésének támogatása. Kutatási projektek lezárását követően az eredmények megosztása iparágon kívüliek számára különböző információs platformok keretében, kapcsolatépítés és együttműködésre vonatkozó igényfelmérés céljából. A kutatási adatbázisban rögzített eredmények közös felhasználásának, az azokból adódó lehetséges kutatási témák azonosítása. Oldal: 12 39

13 Sz Tevékenység Tevékenység leírása 2.6 Erőforrás kapacitások (infrastruktúra) kihasználásának javítása 2.7 Szükségletek (kapacitás, tudás, erőforrás,) közvetítése A tagok nem 100%-os mértékben kihasznált, más tagok által is használható infrastrukturális kapacitásainak azonosítása, közös használatuk rendjének kidolgozása. A tagok közösen is használható erőforrásainak azonosítása, közös használatra vonatkozó rendjének kialakítása és a tagok által biztosítható igények azonosítása Pályázatírás Felmerült pályázati lehetőségek esetén a KK tagok számára pályázatírási tevékenység ellátása Piackutatás Kutatási tevékenység támogatása kutatási trendek, ipari elvárások, potenciális hasznosulások szisztematikus gyűjtésével és célzott megosztásával Jogszabály értelmezés KK támogató tevékenysége A releváns pályázati kiírásokban szereplő jogszabályok és pályázati definíciók, valamint a tagok által megjelölt jogszabályok esetén azok tartalmának egységes értelmezése a tagok felé. Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások 2.11 KK saját marketing tevékenysége 2.12 Menedzsment folyamatok (üzleti tervezés) Nemzetközi és hazai szervezet, kutató központ, kutató tájékoztatása a KK céljairól, működéséről, illetve a tudományterület népszerűsítésére tett törekvéseket. Éves célok kialakítása az egyes tevékenységekre vonatkozóan, várható bevételek és ráfordítások elemzése. Oldal: 13 39

14 Sz Tevékenység Tevékenység leírása 2.13 Emberi erőforrás menedzsment 2.14 Kontrolling (éves terv kontrollálás, riport készítés) Szükséges erőforrásigénynek megfelelő emberi erőforrás biztosítása, menedzsmentje. Az üzleti terv követése, riportok, elemzések készítése Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások Oldal: 14 39

15 VÉGLEGES FÁZIS A 3. Végleges fázis során megvalósítandó tevékenységeket és azok finanszírozási lehetőségeit az alábbi táblázatban ismertetjük: Sz Tevékenység Tevékenység leírása KK alaptevékenysége Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások 3.0 Önálló szervezet létrehozása Alapítás, szakemberek felvétele és működési stratégia készítése. 3.1 Esettanulmányok készítésének koordinálása és megosztása Internetes platform kialakítása és működtetése. Az esettanulmányok felhasználási célja a különböző célcsoportok tájékoztatása és kutatási eredmények oktatásban való felhasználásának elősegítése. 3.2 Közbeszerzési tanácsadás A pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatás közbeszerzés témakörében. 3.3 Marketing - Kutatási eredmények kommunikálása. A kutatási eredmények felhasználóinak, célcsoportjainak azonosítása, a tagok által felkínálható szolgáltatások pozícionálása és promóciója a célcsoportok felé. 3.4 Szabadalmi vizsgálatok előkészítése Együttműködési keretek kialakítása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a szabadalmak bejegyzéséhez szükséges feltételek biztosítása növekvő mértékben a KK tagok részére. Oldal: 15 39

16 Sz Tevékenység Tevékenység leírása 3.5 Centralizált nemzetközi kapcsolattartás 3.6 Nemzetközi ösztöndíjprogram okba való bekapcsolódás 3.7 Stratégiai partnerség kialakításának támogatása az IKT szereplők között, partnerkeresés, projektgenerálás 3.8 Vállalati képzések koordinálása (együttműködés, projektgenerálás elősegítésére) Az érdekegyeztetési tevékenység eredményeként kialakult területen a kutatói adatbázisban tárolt nemzetközi kapcsolatok tekintetében a KK, mint önálló, az iparág főbb szereplőihez kapcsolatot biztosító szervezetként kommunikálása nemzetközi fórumokon. A kutatói tudásbázisban szereplő oktatási intézményekkel rendszeres ösztöndíjprogramban való részvétel kialakítása és működtetése. A tagok között kialakult együttműködési formák összegyűjtése és hosszú távon is fenntartható kereteinek kialakítása. Vállalkozások megkeresése, számukra lehetséges együttműködési előnyök bemutatása, projektek generálása. IKT tevékenységhez kapcsolódó alapvető kutatási lehetőségek és módszertanok oktatása vállalkozások részére, a képzések során együttműködési lehetőségek keresése. Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások Oldal: 16 39

17 Sz Tevékenység Tevékenység leírása 3.9 Egyéni kutatási stratégia támogatása, ötletinkubátor, saját kutatások koordinálása Iparági felülről lefelé történő célmeghatározás támogatása Egyéni kutatási stratégia támogatására és saját kutatások koordinálására vonatkozó keretek (témák azonosításának folyamata, a feldolgozásban résztvevők KK tag általi koordinálásának módszere) kialakítása és működtetése, partnerek, finanszírozási lehetőségek generálása. A megismert kutatási trendek, piaci igények és támogatási lehetőségeknek megfelelően javaslattétel kutatási irányokra. Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások KK támogató tevékenysége 3.11 Kereskedelem A KK tevékenységi köréből egyes tevékenységeket szolgáltatásként értékesítése külső szervezetek, iparági szereplők számára Minőségirányítás a KK működési folyamatainak szabályozásának, dokumentáltságának kialakítása Pénzügy, könyvelés a szervezeti működéssel kapcsolatosan felmerülő számlák kezelése, könyveléshez kapcsolódó riportok, beszámolók készítése, bank, cash flow menedzsment IT IT eszközök kezelése (számítógép, nyomtató, telefon), rendszerüzemeltetés, jogosultságkezelés Oldal: 17 39

18 5. PÉNZÜGYI TERV Az üzleti modell kialakításához kapcsolódó pénzügyi elemzés keretében bemutatjuk, hogy a megvalósítási alternatívák esetén milyen költségek és bevételek várhatóak, milyen megtérüléssel számolhat a projektgazda, illetve melyek azok a lehetséges bevételi források, amelyek a sikeres működés elősegítése érdekében bevonhatóak. A KK működési költségeinek meghatározásakor két esetet vizsgálunk: 1. A végleges működést megelőző szakaszokban szükséges, minimális működési költségek; 2. A végleges működéshez szükséges pénzügyi költségek, ezen belül is minimális és optimális működési költségek A GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁSOK KIINDULÓ FELTÉTELEZÉSEI A pénzügyi vizsgálatok során az alábbi kiinduló adatokkal számoltunk és az alábbi általános felvetéseket vettük figyelembe: Kiindulási adatok Reálkeresetek növekedése 3,5% Pénzügyi diszkontráta 8% Közgazdasági diszkontráta 5,5% ÁFA 27% Infláció 3% Vizsgált referencia időszak 12 év (teljes évek) Általános felvetések: A KK menedzsment szervezet felállítása 3 fázisban, év végéig történik meg. Az első fázis (projektfázis) március 1-től, a második fázis (szervezeti fázis) december 1- től datálódik. A KK csak a projektfázis során finanszírozott pályázati forrásból, a további szakaszokban mivel ez nem tervezhető és ezért nem biztosítja a KK fenntartható működését- ezt helyettesítő bevételekkel számolunk. Feltételezésünkben a projektgazda szervezet alanya az ÁFÁ-nak, és amennyiben a szervezet fejlődése során eljut a for-profit fázisba, visszaigényli az ÁFÁ-t. Modellünk a évi jogszabályi környezet változatlanságát feltételezi. Az elemzés során csak a projekt által generált, tényleges többletbevételeket és többletkiadásokat számszerűsítettük. (Pl. az amortizáció nem szerepel a működési költségek között.) Oldal: 18 39

19 A modell kialakításakor azt az esetet is vizsgálni kell, amikor a tagok számára nem áll rendelkezésre a létrehozásra és a működésre külső forrás (hazai és Európai Uniós támogatások). Ez esetben a szervezetnek saját forrást szükséges biztosítani, amely a minimális működéshez elengedhetetlen. A működtetés során a következő költségkategóriákkal számoltunk: a menedzsment szervezet személyi költsége, anyagköltség, anyagjellegű szolgáltatások, illetve az előre nem látható, felmerülő költségek fedezésére elkülönítünk egy 5%-os tartalék keretet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK ELŐREJELZÉSE Az egyes fázisokban más bevételekkel és kiadásokkal számolunk. Minél több szolgáltatás ellátására alkalmas a KK, annál nagyobb bevételek generálására alkalmas, illetve annál kevesebb külső szolgáltatást kell igénybe vennie. Azonban ezzel párhuzamosan másfajta költségek is felmerülhetnek a KK fejlődési folyamata során. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy mely bevételek és kiadások, a KK fejlődésének mely fázisában relevánsak, majd a következő fejezetben az egyes tételek részletesen bemutatásra kerülnek. A működési költségek felmerülésének kalkulálása esetén azzal számoltunk, hogy az első (projekt) fázis működési költségei a projektben elszámolni kívánt költségekből fedezhetőek (menedzsment bére, szolgáltatások igénybevételének díja). A működési költségek fedezetének előteremtése a második (szervezeti) fázis elindulását követően szükséges. A harmadik fázis esetében a minimális bevételeket és működési költségeket mutatjuk be. Az optimális eset bemutatását az fejezetben tesszük meg. Az alábbi ábra a költségek és bevételek tervezett időbeli megjelenését mutatja be: Fázis Minimális 3. Optimális Bevételek Tagdíj, felajánlás tagi x x x x Pályázati forrás x x x x Piaci áron nyújtott szolgáltatások x x x x Egyéb támogatás x x x x Kiadások Oldal: 19 39

20 Személyi költség x x x Anyagköltség x x x Anyagjellegű szolgáltatások x x x Tartalék x x x BEVÉTELEK A KK több lépcsős kialakítás esetén már a projekt fázisban is alkalmas lehet kisebb-nagyobb bevételek generálására. A szervezett kiteljesedésével azonban nagyobb bevételekkel számolunk, amelyek a végleges működést elérve alkalmasak lesznek a kiadások fedezésére. Megfelelően működő rendszer kialakítása esetén a szervezet önfenntartó lehet. Az alábbiakban megfogalmazott bevételek elsősorban a végleges fázisban jelentkezhetnek, azonban részlegesen már a projekt fázisban és a szervezeti fázisban is bővíthetik a felhasználható források mértékét. Tagdíj bevétel A tagok által a menedzsment szervezet számára fizetett díj, amely a kezdeti fázisban kisebb összeg, majd a menedzsment szervezet fejlődésével ennek mértéke növekedhet, illetve a piaci bevételek növekedése mellett, meg is szűnhet. A tagdíjat a KK tagjai közös megegyezéssel határozzák meg. Tagdíjat a tagok fizetnek, akik így a KK alapszolgáltatásait külön térítés nélkül tudják igénybe venni. A tagdíj összege évente az inflációval arányosan növekszik. A tagdíj (mely alapvető célja a KK menedzsmentszervezete költségeinek fedezete) javasolt mértéke havi Ft. A projekt konzorciumi tagjait számítva KK tagokként, a tagdíjfizetés első évében a tagdíjból származó bevétel Ft, az optimális végleges működés esetén ez cca Ft lesz. Tagi felajánlás, erőforrás delegálás A tagok saját szervezetükben létező erőforrásokból a KK elfogadott tevékenységéhez kapcsolódó erőforrásigényének kielégítése. A tagi felajánlás csökkenti a tag által fizetendő tagdíj mértékét. A tagi felajánlás mértéke tagonként eltérő mértékű lehet. A felajánlás nem tervezhető, külön tervezési tételt nem jelent, kiindulásként a tagi felajánlás 0 Ft-os mértékével számoltunk. Pályázati forrásból származó bevétel A kiírásra kerülő releváns Európai Uniós és hazai pályázatok. Ehhez azonban elengedhetetlen a tagok részére kialakított együttműködési forma, amely alapján a KK bevételét a pályázatok projekt-előkészítésre, projektmenedzsmentre fordítható összege Oldal: 20 39

21 jelenti. Kivételt jelentenek azok a pályázati konstrukciók, amelyek iparági koordináció, érdekérvényesítő képesség fejlesztését célozzák. A projekt pénzügyi tervezése kapcsán pályázati forrásból származó konkrét bevételekkel nem számolunk, azonban a menedzsment szervezet egyik fontos feladata lesz azon pályázati források feltárása, amelyek nem csupán a közös kutatómunkát támogatják, hanem a szervezet fejlődését is segítik (pl. minőségirányítási rendszerek bevezetésére irányuló támogatások). Piaci áron nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel A tagok egyedi igényei alapján nyújtott szolgáltatásai (pl. üzletszerzés ipari szereplő számára végzett munkára vonatkozóan stb.). Külső ipari szereplők számára nyújtott szolgáltatások. Ezen szolgáltatások esetén megkülönböztetünk emelt tagdíjas szolgáltatásokat, amelyek minden tag, illetve partner számára azonos konstrukcióban állnak rendelkezésére (ide tartozik pl. a különböző adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása). Szolgáltatáscsomagonként Ft-os átlagárral számolva az első évben Ft-os bevételt produkálnak. A szolgáltatások átlagárának meghatározásakor évente az inflációval megegyező növekedéssel számoltunk. A KK azonban nem csupán előre meghatározott szolgáltatásokat nyújt majd, hanem partnerein keresztül a tagok egyedi igényeinek kielégítését is célozza. Ezek a szolgáltatások szintén piaci alapon történnek, ezen szolgáltatások tervezett éves értéke Ft. A KK által szervezett konferenciák, továbbképzések, oktatások megtartásából származó bevételek. Évi rendezvénnyel kalkuláltunk, melyek esetén a résztvevők átlagos számát 60 főnek tekintettük. Résztvevőnként Ft-os részvételi díjjal számolva az első évben Ft árbevételre számítunk. Egyéb támogatás A rendezvények esetén a külső partnerek is nyújthatnak támogatást (szponzoráció). Ez egyedi jellegű, nem tudjuk előre meghatározni, hogy évente hány alkalommal és milyen nagyságrendű támogatás várható, azonban a konzorciumi partnerek korábbi tapasztalatai alapján évi Ft közötti támogatási összeg reális lehet. A következő ábra bevételek tervezett alakulását mutatja be fázisonként és évente: Oldal: 21 39

22 Megnev ezés I. fázis II. fázis Menedzsment szervezet bevételei ef t Tagdíj ( Alapdíjas szolgáltatások) bev étel ef t Tagok száma db Tagdíj összege eft/hó Emeltdíjas szolgáltatások bev étele ef t Szolgáltatást igénybevevők száma db Szolgáltatások átlagos átalánydíja eft/hó Egyedi szolgáltatások bev étele ef t Egyedi szolgáltatások igénybevételének száma db Egyedi szolgáltatások átlagos díja eft/hó Rendezv ényszerv ezésből származó bev ételek ef t Rendezvények átlagos száma alkalom/év Rendezvények átlagos résztvevő száma fő/alkalom Átlagos részvételi díj Ft/fő Támogatások ef t Rendezvény szponzorációk eft Bevételek összesen eft Megnevezés Mértékegység Mértékegység III. fázis Menedzsment szervezet bevételei eft Tagdíj ( Alapdíjas szolgáltatások) bevétel eft Tagok száma db Tagdíj összege eft/hó Emeltdíjas szolgáltatások bevétele eft Szolgáltatást igénybevevők száma db Szolgáltatások átlagos átalánydíja eft/hó Egyedi szolgáltatások bevétele eft Egyedi szolgáltatások igénybevételének száma db Egyedi szolgáltatások átlagos díja eft/hó Rendezvényszervezésből származó bevételek eft Rendezvények átlagos száma alkalom/év Rendezvények átlagos résztvevő száma fő/alkalom Átlagos részvételi díj Ft/fő Támogatások eft Rendezvény szponzorációk eft Bevételek összesen eft Oldal: 22 39

23 Megnevezés Mértékegység III. fázis Menedzsment szervezet bevételei eft Tagdíj (Alapdíjas szolgáltatások) bevétel eft Tagok száma db Tagdíj összege eft/hó Emeltdíjas szolgáltatások bevétele eft Szolgáltatást igénybevevők száma db Szolgáltatások átlagos átalánydíja eft/hó Egyedi szolgáltatások bevétele eft Egyedi szolgáltatások igénybevételének száma db Egyedi szolgáltatások átlagos díja eft/hó Rendezvényszervezésből származó bevételek eft Rendezvények átlagos száma alkalom/év Rendezvények átlagos résztvevő száma fő/alkalom Átlagos részvételi díj Ft/fő Támogatások eft Rendezvény szponzorációk eft Bevételek összesen eft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Az üzemeltetési költségek között az alábbi összegekkel számoltunk (a bemutatásra kerülő számok a teljes évekre vonatkoznak, a szervezeti fázistól kezdődően relevánsak): Menedzsment szervezet személyi költsége A menedzsment munkavállalóinak munkabéreit, azok járulékait és egyéb, személyi jellegű kifizetéseit foglalják magukba, ami éves szinten figyelembe véve a menedzsment szervezet növekedését millió Ft-ot tesz ki. A javasolt létszám az előkészítő fázisokban 3 fő, később, a végleges fázisban 5 fő, illetve az optimális működés mellett 8 fő. A munkavállalók tervezett átlagos havi bruttó bére Ft/fő. A bruttó bérhez hozzáadódnak a bér járulékai: társadalombiztosítás és munkaadói járulék. Anyagköltség Az adminisztrációs költségek a nyomtatványok és irodaszerek beszerzését, a szakkönyvek és hírlapok, szaklapok vásárlását jelentik, melyre éves szinten Ft-ot becsültünk. Az energiaköltségek (víz-csatorna, villany, gáz) éves nagysága Ft. Az egyéb anyagköltségek között az üzemanyagok költségét, a takarítószereket, kis értékű anyagokat stb. tartjuk számon, melyek évente Ft-ot tesznek ki. Anyagjellegű szolgáltatások A menedzsment szervezetnek az első két fázisban az SZTE ad otthont, így nem számolunk irodabérleti költséggel. A végleges fázisban a menedzsment önállóvá válik, azonban feltételezzük, hogy a korábbi működési helyén folytatja tovább a tevékenységét, így bérleti díjjal ebben az esetben sem számolunk. A kommunikációs költségek a távközlési díjakat (vonalas és mobiltelefonok), az Internet költségeit és a postaköltségeket tartalmazzák, melyek éves értékét Ft-ra becsüljük. Oldal: 23 39

24 Tartalék A jogi és könyvviteli szolgáltatások éves szinten cca Ft-ot tesznek ki. A marketing költség a menedzsment szervezet és az általa szervezett események értékesítésével kapcsolatos valamennyi hirdetés, reklám és propaganda költségeit tartalmazza. A marketing költségek tervezésekor figyelembevettük, hogy az első fázisban szükséges megalkotni a szervezet arculatát, illetve szükséges kialakítani a későbbi marketing stratégiát. Így emiatt az első évben egy nagyobb költséggel számoltunk, azonban a következő években a marketing stratégia megvalósítására már kisebb ráfordítás is elegendő lesz. Ez évente cca Ft. A rendezvényszervezés költségei esetében a menedzsment szervezet által szervezett és lebonyolított események előkészítési és megvalósítási költségeit értjük ide (a marketing kivételével), ami a működés felfutását követően kb Ft. Szakértői díjak: a működés során felkért előadók, igénybe vett és a partner szervezeteknek közvetített szakértők megbízási díjai. A szakértői díjakban beleértendő a különböző piaci alapú szolgáltatások megvalósításához igénybevett alvállalkozók díja is (pl. közbeszerzési szakértő). Mértéke: kb Ft. Számoltunk egyéb (tartalék) kategóriával is, ami a többi üzemeltetési költség 5 %-a, éves szinten mintegy Ft. A tartalék keretben az előre nem látható, a működéséhez szükséges egyéb költségekkel tervezünk, melyek eseti jelleggel merülnek fel. A feltüntetett működési költségek fedezhetők a KK üzemeltetői költségvetéséből a tagok és partnerek befizetéseiből, illetve kiválthatók tagok és partnerszervezetek erőforrás felajánlásai által. A költségvetés tervezésénél a költségek a tagok általi finanszírozásával számolunk, azonban a KK költségvetésének optimalizálása érdekében javasoljuk a költségek alternatív finanszírozási formáinak kialakítását. I. fázis II. fázis Megnevezés Menedzsment szervezet költségei Menedzsment szervezet személyi költsége Bérköltség Bérjárulékok Anyagköltség Adminisztrációs költségek Energiaköltségek Egyéb anyagköltségek Anyagjellegű szolgáltatások Bérleti díj - - Kommunikációs költségek Jogi és könyvviteli szolgáltatások Marketing Rendezvényszervezés költségei Szakértői díjak (szabadalmi szakértő, piackutatás) Tartalék Működési költségek Oldal: 24 39

25 III. fázis Megnevezés Menedzsment szervezet költségei Menedzsment szervezet személyi költsége Bérköltség Bérjárulékok Anyagköltség Adminisztrációs költségek Energiaköltségek Egyéb anyagköltségek Anyagjellegű szolgáltatások Bérleti díj Kommunikációs költségek Jogi és könyvviteli szolgáltatások Marketing Rendezvényszervezés költségei Szakértői díjak (szabadalmi szakértő, piackutatás) Tartalék Működési költségek III. fázis Megnevezés Menedzsment szervezet költségei Menedzsment szervezet személyi költsége Bérköltség Bérjárulékok Anyagköltség Adminisztrációs költségek Energiaköltségek Egyéb anyagköltségek Anyagjellegű szolgáltatások Bérleti díj Kommunikációs költségek Jogi és könyvviteli szolgáltatások Marketing Rendezvényszervezés költségei Szakértői díjak (szabadalmi szakértő, piackutatás) Tartalék Működési költségek Oldal: 25 39

26 5.3. EREDMÉNY LEVEZETÉSE A KK a végleges fázisban önállóan gazdálkodó egységként működik. A fentiekben bemutatott bevételek és költségek különbségeként adódnak a KK pénzügyi eredményei. Az eredmények bemutatásánál az eddigi struktúrát követve az egyes fejlődési fázisokra elkülönülten mutatjuk be az eredményeket. A menedzsmentfejlesztési tevékenység nem jár beruházási (építési és eszközbeszerzési) költségekkel, így az eredmények bemutatásánál nem számolunk értékcsökkenéssel MEGELŐZŐ FÁZISOK EREDMÉNYE A projekt és a szervezeti fázisban az egyetemi keretek közötti működés során nem elvárható a pénzügyi eredményesség, azonban javasolt a tevékenységek bővítésének pénzügyi megalapozása és a végleges menedzsment szervezet működési költségeinek megteremtése érdekében bevételszerző, illetve alternatív költségfinanszírozásra vonatkozó tevékenység folytatása. A szervezeti fázisban tervezhető a működési költségek 50%-ának kiváltása, illetve éves szinten Ft, elsősorban tagdíj alapú és pályázati finanszírozású bevétel. A megelőző fázisok során, mivel nincs kialakult bevételtermelő tevékenység az állandó, elsősorban személyi jellegű költségek kiemelt terhet jelenthetnek a KK számára. Ezen fázisokban az eredményes működéshez javasolt a bevételszerző tevékenységek mellett a költségek optimalizálását segítő alternatív finanszírozási formák megfontolása: Erőforrás felajánlás: a KK működéshez meghatározott erőforrásigény támogatása a tagok munkavállalóinak részleges kapacitás megosztásával. A felajánlás mértékének megfelelően csökkenhet az adott KK tag tagdíjfizetési kötelezettsége a felajánlás időszakára vonatkozóan. Erőforrás, mint szolgáltatás igénybevétele: innovációs tevékenységet támogató szervezetek (pl. European Institute of Innovation and Technology, Regionális Innovációs Ügynökség) szolgáltatásainak igénybevétele, mely a szervezetek céljából adódóan ingyenes is lehet a KK számára. Barter: viszontszolgáltatáson alapuló együttműködés kialakítása partnerekkel (pl. vállalati képzésekért cserébe egy vállalati munkavállaló delegálása a KK állományába egy évre). Az alábbi ábrák a KK kalkulált eredményét mutatják be következő évekre vonatkozóan: Oldal: 26 39

27 Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ) Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai P ÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Elvárt adó alapja (Árbevétel 2%-a) Adóalap Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EBITDA EBIDA Oldal: 27 39

28 Megnev ezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbev étele Aktiv ált saját teljesítmények értéke Egyéb bev ételek Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ) Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai P ÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkív üli bev ételek Rendkív üli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Elvárt adó alapja (Árbevétel 2%-a) Adóalap Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EBITDA EBIDA Oldal: 28 39

29 Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ) Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Elvárt adó alapja (Árbevétel 2%-a) Adóalap Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EBITDA EBIDA VÉGLEGES MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK Az optimális működési modell esetén úgy kalkulálunk, hogy olyan szakértők is a KK alkalmazásában állnak, akik a korábban külső szolgáltató által ellátott feladatokat át tudják venni, úgy, mint szabadalmi szakértői, piackutató, marketing és kommunikációs, jogi, könyvvizsgálói feladatok. Ez esetben bár a személyi jellegű költségek megnövekednek, de ezzel párhuzamosan csökkennek a külső szolgáltatótól igénybevett anyagjellegű szolgáltatások költségei, sőt akár meg is szűnhetnek. A fenti pénzügyi struktúrát figyelembe véve az optimális modul modellszámítás az alábbiakban különbözik a minimális modulnál alkalmazott számoktól: A KK tagok száma 10. Az átalánydíjas szolgáltatást igénybe vevő szervezetek száma 4 db. Az egyedi szolgáltatások igénybevételének száma: 20 db. A menedzsment szervezet alkalmazottainak száma 8 fő. A menedzsment szervezet személyi jellegű költsége évente Ft. A KK anyagköltsége Ft. Oldal: 29 39

30 A KK anyagjellegű szolgáltatásainak költségei éves szinten Ft. A felmerülő szakértői díjak éves nagysága 0 Ft. A tervezett éves költségvetés tervezett értéke Ft. A fenti változtatások által az optimális feltételek megléte esetében tervezhető projekt az alábbi eredményszámokkal rendelkezik az optimális működés első évében, 2017-ben: A vizsgált időszakban előre jelzett tagdíj jellegű bevételek éves nagysága Ft. Pályázati forrásból származó tervezett KK bevétel Ft. A piaci áron nyújtott szolgáltatások tervezett éves árbevétele Ft. Kalkulált üzleti eredmény értéke Ft. A KK működése alapvetően nem profitorientált, a keletkező pozitív eredmény felhasználására javasoljuk hosszabb távon megtérülő pl. szabadalmi folyamatokhoz szükséges berendezések beszerzését, valamint működési tartalék képzését vagy a tevékenység bővítésének finanszírozását. A megfelelő mértékű piaci alapú bevétel esetén a tagdíj mértéke vezetőségi döntés értelmében jelentős mértékben csökkenhet, illetve ideális esetben meg is szűnhet, hiszen a végleges fázisban már önállóan gazdálkodó szervezetről beszélünk. A bevétel orientáció ezen formáját javasolt a KK Szervezeti és Működési Szabályzatában is rögzíteni, az ún. non-loss gazdasági modellnek megfelelően, amely szerint pozitív pénzügyi eredmény esetén a KK a keletkezett eredményt az alaptevékenység bővítésére fordítja, nyereséget, osztalékot nem fizet. Az optimális működési modell pénzügyi eredményeit a következő táblázat mutatja be: Oldal: 30 39

31 Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ) Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Elvárt adó alapja (Árbevétel 2%-a) Adóalap Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EBITDA EBIDA Oldal: 31 39

32 Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ) Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Elvárt adó alapja (Árbevétel 2%-a) Adóalap Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EBITDA EBIDA LEHETSÉGES EREDMÉNYINDIKÁTOROK A pénzügyi mutatók mellett javasoljuk a KK eredményességének, hatásának mérését, melyek pozitív alakulása amellett, hogy alátámasztja működésének létjogosultságát segíthet az eredményes működés bemutatásában, kommunikációjában, ezáltal az érdekérvényesítő képesség erősítésében, a potenciális partnerek csatlakozásra való motiválásában. Az alábbi táblázat a javasolt indikátorokat mutatja fázisonként és tevékenységenként: Projektfázis Feladat Eredmény Mutató Hazai kutatók tudástérképének kezelése Együttműködések létrehozásának egyszerűsödése, szélesebb együttműködői kör. Az adatbázisban rögzített kutatók száma; Az adatbázisban rögzített kutatók által megkezdett Oldal: 32 39

33 Pályázati projektmenedzsment IKT iparági stratégiaalkotásba való bekapcsolódás Kutatási ötletek tolmácsolása IKT kutatási forráselosztás támogatása Forrásfigyelés Érdekegyeztetés (KK tagok között) Ügyvitel Projektek megvalósításának egyszerűsödése, állandó szakemberi kör a pályázatok segítésére. Saját kutatási témák megjelenése az IKT stratégiákban. A stratégiák részletes ismerete. Saját kutatási témák lobbija, megismertetése a döntéshozókkal (hatékony, összehangolt kommunikáció a megfelelő szervek irányába). A KK tevékeny részt vállal az iparág számára elérhető források elosztásában. Könnyebb, gyorsabb reagálás az újonnan megjelenő / társadalmi egyeztetés alatt lévő pályázatokra, lehetőség az előzetes felkészülésre. Egységes fellépéssel nagyobb lehetőség a nyomásgyakorlásra, akár kormányzati, döntéshozói szintek irányába. Külső és belső ellenőrzések esetén azonnal rendelkezésre álló dokumentumok. kutatási projektek száma. Eredményes pályázatok száma; Hiánypótlás és szabálytalansági eljárás nélkül lebonyolított projektek száma; Észrevétel nélkül befogadott időszakos beszámolók és kifizetési igények aránya. A KK, illetve tagjai részére kiírt kiemelt pályázatok száma, értéke; A KK részvételével megtartott iparági és kormányzati szakmai platformok száma. Kormányzati szereplők által érdemben tárgyalt, a KK által benyújtott szakmai tervezetek, beadványok száma. Operatív program, pályázati konstrukció tervezésében szervezett társadalmasítási platformokon való részvételek száma. A tagok számára releváns források száma, a vonatkozó adatbázisban; A tagok által beadott pályázatok száma. Azon KK által képviselt témák száma, melyeket minden tag egységesen támogatott. Folyamatban lévő tevékenységekhez, projektekhez kapcsolódó naprakészen archivált dokumentumok aránya. Oldal: 33 39

34 Szervezeti fázis Feladat Eredmény Mutató Kutatási adatbázis Együttműködési lehetőségek könnyebb feltárása kutatási témákban / kutatók között. Az együttműködés létrehozásának ideje lerövidül, a pályázatok megjelenése esetén gyors reagálási képesség. Az adatbázisban tárolt kutatási projektek száma; Az adatbázisban lefuttatott eredményes keresések száma. Kutatói adatbázis Az adatbázisban tárolt kutatók száma; Az adatbázisadatok alapján történt megkeresések száma. Kutatási eredmények adaptálása Konferenciák, szimpóziumok szervezése Kutatási eredmények szinergiájának keresése Erőforrás kapacitások kihasználásának javítása Naprakész kutatási eredmények felhasználása a felsőoktatásban. Az azonos témakörökben érdekelt kutatók összehozása, személyes ismeretségek kialakítása, a későbbi együttműködések megalapozása. Jövőbeli együttműködések megalapozása, új kutatási témák. Hatékony működés, munkaerő/eszköz kölcsönzés A KK által fenntartott információs oldal látogatóinak a száma; A KK által szervezett workshopokon, konferenciákon résztvevők száma; Kutatási eredményekkel kapcsolatosan megkeresett ipari szereplők száma. Konferenciákon résztvevő kutatók száma; Konferenciákon résztvevő szférán kívüliek száma. Az eredmények elemzése alapján javasolt kutatási témák száma. Megosztott erőforrások száma; A megosztott erőforrások használatával elért költségmegtakarítás mértéke. Szükségletek közvetítése A tagok által jelzett erőforrásigények közül belső erőforrásból kielégített igények száma. Pályázatírás Pályázati lehetőségek A KK-n keresztül beadott és Oldal: 34 39

35 Jogszabály értelmezés KK saját marketing tevékenysége Menedzsment folyamatok (üzleti tervezés és kontrolling) Emberi erőforrás menedzsment kihasználása, saját pályázati tanácsadó, aki ismeri a tagokat, illetve a kutatási témaköröket, a korábbi eredményeket, így a kutatók számára szükséges adatszolgáltatás mennyisége csökkenhet, a pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációt más végzi el. Naprakész információk a kutatási témákkal kapcsolatos jogszabályi környezet változásáról, mindez a tagok számára könnyen értelmezhetően. A KK ismertségének növekedése, külföldi és hazai potenciális partnerek számára vonzóvá tétele. A KK tagok számára átlátható és tervezhető pénzügyi működés. A KK hatékony, szakértői működése. sikeres pályázatok száma; A tagoknál realizálódott időnyereség, a projektek lebonyolításához kapcsolódó időszükséglet csökkenésének mértéke. Kiadott jogszabály értelmezések száma. Marketing tevékenység által elért piaci szereplők, potenciális partnerek száma. Az év elején meghatározott üzleti tervtől való eltérés mértéke. Átlagos reakcióidő a tagok megkereséseire, kéréseire vonatkozóan. Végleges fázis Feladat Eredmény Mutató Esettanulmányok készítésének koordinálása és megosztása Közbeszerzési tanácsadás Naprakész kutatási eredmények felhasználása a felsőoktatásban. A projektek megvalósítása során a közbeszerzések házon belül történő támogatása. Elkészült és oktatásban felhasznált esettanulmányok száma; Esettanulmányok megoldásán keresztül érkezett kutatási ötletek, megoldások száma. Formai okok miatti sikertelen közbeszerzések száma; Közbeszerzésre fordított idő. Marketing kutatási A KK megismertetése a külső Szolgáltatásonként definiált Oldal: 35 39

36 eredmények kommunikálása iparágon kívülre Szabadalmi vizsgálatok előkészítése Centralizált nemzetközi kapcsolattartás Nemzetközi ösztöndíjprogramokba való bekapcsolódás Stratégiai partnerség kialakításának támogatása az IKT szereplők között, partnerkeresés, projektgenerálás Vállalati képzések koordinálása (együttműködés, projektgenerálás elősegítésére) Egyéni kutatási stratégia támogatása, ötletinkubátor, saját kutatások koordinálása Iparági felülről lefelé történő célmeghatározás támogatása célcsoportokkal. Szakértői háttértámogatás szabadalmi kérdésekben, már a kutatási folyamat során is, ezáltal egyszerűbb az eljárások lefolytatása is. Együttműködések létrehozásának egyszerűsödése, szélesebb együttműködői kör, nemzetközi szinten is. A KK kutatói számára egyszerűsödik az ösztöndíjprogramok felkutatása, a szervezet segítséget nyújt a pályázati dokumentációk elkészítésében is. Külföldi kutatók bevonzása saját projektekbe. Együttműködési lehetőségek könnyebb feltárása kutatási témákban / kutatók között. Az együttműködés létrehozásának ideje lerövidül, a pályázatok megjelenése esetén gyors reagálási képesség. Kutatási alapismeretek átadása ipari ügyfeleknek, akik ezáltal könnyebben kapcsolódnak kutatókhoz, illetve végeznek saját kisebb kutatásokat. Egyéni fejlődési lehetőség fiatal kutatóknak, validált kutatási ötletek. A stratégiák kialakítása során a saját kutatási területek népszerűsítése. célcsoportok száma; Piacméret: adott célcsoport potenciális bevételtermelő képessége. KK tagok bejegyzett szabadalmainak száma. Külső megkeresések száma kapcsolatfelvétel céljából. KK-n keresztül szerzett külföldi ösztöndíjak száma; Külföldi kutatók száma a KK tagok által végrehajtott kutatási projektekben. Írásban rögzített hosszú távú megaállapodások száma A KK/ KK tagok és külső partnerek között. Megtartott vállalati képzési napok száma; Vállalati képzéseken keletkezett bevétel mértéke; Ipari megbízások száma. Kutatási mini projektek száma; Kutatási mini projektben résztvevő kutatók száma. Elkészült evidence based kutatási stratégia javaslatok KK tagszervezetek számára. Oldal: 36 39

37 6. KOCKÁZATOK ELEMZÉSE Jelen dokumentum alapját képező üzleti modell egy bizonyos feltételrendszer teljesülése esetén éri el azokat az eredményeket, amelyek az előző fejezetekben bemutatásra kerültek. Ennek következtében számos tényező jelenik meg kockázati elemként, melyek eltérve a várt értékektől jelentős hatással lehetnek a projekt működésére. alacsony kockázat, amennyiben a kockázat bekövetkezési valószínűsége kisebb, mint 30 % közepes a kockázat, amennyiben a kockázat bekövetkezési valószínűsége nagyobb, mint 30 % és kisebb, mint 70 % magas a kockázat, amennyiben a kockázat bekövetkezési valószínűsége nagyobb, mint 70 % Hatásának mértéke: alacsony hatás, amennyiben a kockázat bekövetkezésének hatására a KK potenciális lehetőségei közül egy, vagy több átmeneti, vagy végleges módon ellehetetlenül közepes hatás, amennyiben a kockázat bekövetkezése során csökkenek a KK hosszú távú fenntarthatóságának lehetőségei magas hatás, amennyiben a kockázat bekövetkezése jelentősen veszélyezteti a KK megítélését, elismertségét, működését Az alábbi táblázat a működés során potenciálisan felmerülő kockázatokat mutatja be a javasolt kezelése módszer megjelölésével: Kockázat megnevezése Bekövetkezés valószínűsége Hatásának mértéke Kockázatkezelés javasolt módszere A konzorciumi tagok érdekeinek össze nem egyeztethetősége. alacsony magas Folyamatos egyeztetések a tervekről, elvárásokról és a szükséges hozzájárulásokról. Negatív szenátusi döntés a KK szervezetének létrehozásáról. Nem megfelelő finanszírozás a működést megalapozó fázisokban. alacsony közepes közepes magas Működési alternatíva kidolgozása, a végleges működési fázis előrehozása. Tagdíj alapú részfinanszírozás és a működési költségek alternatív finanszírozásának kialakítása. Nem kiegyensúlyozott, pályázati finanszírozáson alapuló finanszírozás miatt fenntarthatósági kockázat. A tervezett tevékenységhez nem illeszkedő, vagy nem megfelelő mértékű KK magas alacsony magas közepes Az egyéb finanszírozási formák tudatos és folyamatos fejlesztése. A különböző tevékenységekhez különböző munkavállalók, a tevékenység megkezdését megelőző Oldal: 37 39

38 Kockázat megnevezése Bekövetkezés valószínűsége Hatásának mértéke Kockázatkezelés javasolt módszere humán erőforrás. felvétele. A hasonló koordinációs tevékenységet végző szervezetek között kialakuló rivalizálás miatt csökkenő lehetőségek. közepes magas A KK működésének kialakítása során pontos lehatárolások közös kialakítása, együttműködési megállapodások kötése. A KK tagok kutatási eredményeinek korlátozott felhasználhatósága alacsony közepes Kutatási trendek, ipari potenciális felhasználási területek folyamatos kutatása. A fent bemutatott kockázatok esetében azok hatásának kivédésére, mérséklésére fel kell készülni, a kockázati tényezőket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, így a fennálló kockázatok bekövetkezése minimalizálható. Ez a feladat, illetve ennek ellenőrzése a menedzsment szervezet egyik fontos feladata. Oldal: 38 39

39 7. TOVÁBBI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A tanulmány készítése során alakult ki a célzott működési és finanszírozási modellhez vezető fázisok meghatározása és definiálása. A fázisokra való bontás értelmében a végleges fázis már egy komplex, diverzifikált működést jelent. A végleges fázisként leírt modell továbbfejlesztési lehetőségei az alábbiak: A KK működésével szemben támasztott előzetes elvárások magasabb szintű teljesítését segíthetné elő a KK tagjai körének szélesebb bővítése: a konzorciumi tagok mellett hazai, vagy nemzetközi koordinációs szervezetek és ipari szereplők integrálása. A működés során szerzett tapasztalatok alapján kialakított működésekre alapuló szolgáltatások értékesítése iparágtól független szereplők részére (pl. kutatói adatbázisok kialakítása és fenntartása más kutatói szférák részére). A hazai koordinációs szerepkör megerősödését követően nemzetközi kooperációs központ létrehozása. A lobby szerep megerősödését követően egy nemzeti IKT kooperációs központ létrehozása, amely természetes partnerévé válna a kormányzatnak az iparágat érintő kérdésekben, meghatározó szerepet vállalna a hazai IKT kutatási trendek irányításában és a magyarországi IKT célú források újraelosztásában. A KK és a Debrecenben működő FIRCC jelenlegi tervek szerint azonos tagok által tervezi működtetést irányítását. Ezen helyzet tartós fennállása esetén javasolt a két központ összevonásának lehetőségét megfontolni egy szervezetben, közös irányítással, autonóm szakmai működés mellett. Az összevonás lehetőséget biztosít az erőforrások közös kezelésére, optimalizálásra, javítja a finanszírozási lehetőségeket, komplexebb szolgáltatások kialakítására ad lehetőséget és jelentős mértékben erősíti az érdekérvényesítő képességet. Oldal: 39 39

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve

Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29. évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525 Szöveges kiegészítés a Szombathelyi

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE 2014. Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna 1 I. A vállalkozás leírása A Szécsényi Városfejlesztő Kft-t Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4. SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatás

Éves beszámoló eredménykimutatás 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0 0 4 6 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló eredménykimutatás 2008 üzleti év 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény 2014 május 22. dr. med. Farkas Lilla MBA Szakmai program 9.30-10.00 Bemutatkozik az új Innovációs Központ dr. med. Farkas

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu)

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) Kickoff találkozó Jelasity Márk Köszöntő

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT ÉVI ÜZLETI TERV. Szombathely,

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT ÉVI ÜZLETI TERV. Szombathely, SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI ÜZLETI TERV Szombathely, 2016.02.01. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 2. A társaság tevékenységi területe... 1 3. Beruházások, infrastruktúra... 2 4.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének ÚTMUTATÓ a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének számviteli elszámolásához Budapest, 2004. Készítette: dr. Nagy Gábor a Pénzügyminisztérium ny. főosztályvezetője 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 13

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló 2010-2011 Főbb események, adatok A társaság a korábbi évekhez képest jelentős eredménynövekedéssel számolt, 2011. évi tervezett mérleg szerinti eredménye 11 743

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban

Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban Dr. Molnár István DA-RIÜ KhE. Innováció menedzsment a járműiparban szakmai nap Kecskemét, 2011. május 12. Innovációs szolgáltatók a Dél-Alföldön Dél-alföldi

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben