FuturICT Kooperációs Központ Fenntarható üzleti modell kidolgozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FuturICT Kooperációs Központ Fenntarható üzleti modell kidolgozása"

Átírás

1 FuturICT Kooperációs Központ Fenntarható üzleti modell kidolgozása - szervezetfejlesztési tanulmány - Budapest, június 30.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. DOKUMENTUM INFORMÁCIÓK Dokumentum adatok Dokumentum készítői Kapcsolódó dokumentumok Dokumentum történet VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁNAK KERETEI FuturICT.hu projekt bemutatása Kooperációs Központ működésének indokoltsága Kooperációs központ megvalósításának menete FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI MODELL FINANSZÍROZÁSI KERETEI Projekt fázis Szervezeti fázis Végleges fázis PÉNZÜGYI TERV A gazdaságossági számítások kiinduló feltételezései Működési bevételek és költségek előrejelzése Bevételek Működési költségek Eredmény levezetése Megelőző fázisok eredménye Végleges működésre vonatkozó pénzügyi számítások Lehetséges eredményindikátorok KOCKÁZATOK ELEMZÉSE TOVÁBBI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK Oldal: 2 39

3 1. DOKUMENTUM INFORMÁCIÓK 1.1. DOKUMENTUM ADATOK Elnevezés Magyarázat Projekt Cím Megbízó Felelős Verzió 3.0 Oldalszám 39 Minősítés Státusz FuturICT Kooperációs Központ működési keretrendszer kialakítása Fenntartható üzleti modell kidolgozása Szegedi Tudományegyetem Czombos István Bizalmas Megbízónak átadott 1.2. DOKUMENTUM KÉSZÍTŐI # Név Beosztás 1 Czombos István vezető tanácsadó 2 Szimicsku-Földi Eszter tanácsadó 3 Borsi Ágnes tanácsadó 1.3. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK # Cím Leírás SZTE_FutureICT_Tanulmány_v A koordinációs központ tevékenységére vonatkozó 1 er3.0 tanácsadói javaslat 1.4. DOKUMENTUM TÖRTÉNET # Dátum Kiállító Változás / Megjegyzés Czombos István opciókat tartalmazó előzetes tanulmány Czombos István munkaközi verzió Czombos István végleges verzió Oldal: 3 39

4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Jelen tanulmány a TÁMOP C-11/1/KONV projekt keretében szervezetfejlesztési tanulmányok készítése tevékenység második tanulmánya, amely a Kooperációs Központ működési keretrendszer kialakítása tanulmányban kidolgozott működési modell üzleti fenntarthatóságára tesz javaslatot. Jelen tanulmány célja, hogy a Kooperációs Központ (továbbiakban KK) gazdasági működésére, finanszírozási lehetőségeire vonatkozóan fogalmazzon meg javaslatokat. A tanulmány két különböző tekintetben határoz meg javaslatot a KK üzleti-finanszírozási alternatíváira vonatkozóan: A működési és működésfejlesztési költségek finanszírozásra a saját tagdíj és piaci alapú bevételszerzés mellett a felmerülő költségek alternatív finanszírozási lehetőségeire (pl. erőforrás megosztás más szervezetekkel). A működési keretrendszerben megfogalmazottak szerint a KK optimális működéséhez tartozó finanszírozási modell mellett egy három fázisban (projekt fázis, szervezeti fázis és végleges fázis) kialakítandó finanszírozási modellre tesz javaslatot. Az Üzleti modell célja egy részletes működtetési javaslat kidolgozása a szervezetfejlesztési tanulmányban azonosított KK tevékenységi köreire vonatkozóan oly módon, hogy elemezhetővé váljon annak pénzügyi megvalósíthatósága, fenntarthatósága. Jelen tanulmány önálló gazdálkodási egységként tekint a KK-ra, ugyanis annak pénzügyi autonómiája elengedhetetlen a pénzügyi fenntarthatóság miatt. Akkor lehet hosszútávon életképes, az Egyetemeket érdemben támogatni képes szervezet, ha nem függ projektfinanszírozástól, hanem a menedzsment szervezet, a tagok támogatásával megteremti a saját finanszírozási forrásait, a Tanulmányban vázolt lehetőségek szerint. Jelen Tanulmány 3. fejezete a modell kialakításának előzményeit fogalmazza meg, magával a Központtal kapcsolatosan meghatározott előzetes elvárásokat, valamint a tevékenységi keretrendszerre javaslatot tartalmazó megelőző tanulmány fő megállapításait. A fejezet Projekt Alapító Dokumentumban tervezett címe A modell kialakításának háttere és szakaszai. A 4. fejezet a megelőző tanulmányban bemutatott fázisonkénti tevékenységi kör lehetséges finanszírozási forrásait mutatja be. A fejezet Projekt Alapító Dokumentumban tervezett címe A koordinációs központ működési kerete. Az 5. fejezet a KK pénzügyi tervét tartalmazza az üzleti-finanszírozási alternatíváknak megfelelően, feltüntetve a várhatóan jellemző bevételeket és költségeket a következő 10 év távlatában, valamint a KK működésének eredményességét bemutató teljesítményindikátorokra tesz javaslatot. A Tanulmány 6. fejezete az üzleti modell kialakításakor használt működési és szervezeti feltételrendszer nem, vagy korlátozott teljesülése esetén jelentkező lehetséges kockázatokat tartalmazza, azok várható hatásának és a kockázatok kezelésére vonatkozó kezelése javaslatok feltüntetésével. A Tanulmány 7. fejezete a végleges fázis, a Tanulmányban bemutatott működésének további bővítésére tesz javaslatokat. Oldal: 4 39

5 3. A KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁNAK KERETEI Az európai társadalom feltartóztathatatlanul változik, ennek legfőbb meghatározói okai az öregedő populáció, a klímaváltozás, a bizonytalan gazdasági helyzet, a globalizáció, vagy a gyorsan változó technológiai háttér. Az információs és kommunikációs technológiák teszik lehetővé, hogy felfedezhessük a kapcsolatot a különböző problémák között és megoldásokat is találjunk azokra. A vonatkozó hazai kutatások kiindulópontjának 1 tekinthetjük azt, hogy a folyamatok azonosításában, az adatok elemzésében számos előrelépésre, különböző szakterületet érintő kutatásra van szükség. A kutatások hozzájárulnak a társadalmi, gazdasági folyamatok mélyebb megértéséhez, a velük kapcsolatos döntések előkészítéséhez. Ezek a hazai kutatások olyan új kezdeményezések, amelyek az Európai Bizottság Jövőbeni és Kialakuló Technológiák (Future and Emerging Technologies (továbbiakban FET) támogatására létrehozott programcsomaghoz kapcsolódhatnak, illetve az Europe 2020 kiemelt prioritásához a Társadalmi Kihívásokhoz (Societal Challenges), mivel a KK célzott tevékenységi köre a társadalmi kihívások megoldásának támogatása az ehhez szükséges technológiai háttér biztosításával FUTURICT.HU PROJEKT BEMUTATÁSA A magyarországi FuturICT.hu, azaz az Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma projekt közvetlenül a FET Jövőbeni és Kialakuló Technológiák zászlóshajó kezdeményezéshez kapcsolódik, közvetve a Társadalmi Kihívások kezeléséhez ad támogatást. A projekt főpályázója a Szegedi Tudományegyetem, konzorciumi partnerei az ELTE escience Regionális Egyetemi Tudásközpont/Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont, a DEAK Kooperációs Kutatási Non-profit Zrt. és a BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt. A konzorcium résztvevő szervezetei az eddig elért kutatási és innovációs eredmények (Kutatóegyetemi Kiválósági Központ cím, Európai Unió Kiválósági Központja cím), valamint kutatók tudományos tevékenységei mögött álló intézményi folyamatok átfogó elemzését követően megállapították, hogy a kutatási programokhoz kapcsolódó feladatok komplexitása miatt a hagyományos küldetésen túl (tiszta akadémiai értékek követése) az alábbi, a jövő kutatási tevékenységének ellátására vonatkozó kritikus tényezőket szükséges definiálni: képesek legyenek proaktív módon generált új, a FET - FuturICT zászlóshajó, valamint az FET által is támogatott Társadalmi Kihívások prioritás szempontjából releváns kutatási projektek létrehozására, képesek legyenek a portfólió munkán alapuló, magas színvonalú nemzetközi kutatási tevékenység koordinálására, valamint a projektek nemzetközi kutatási vérkeringésbe történő becsatornázására, 1 Oldal: 5 39

6 bővíteni szükséges a hagyományos képzési formákon túlmutató, a kutatásmenedzsment tárgykörébe tartozó belső tudást, biztosítani szükséges hazai kutatói szervezetek aktivizálását és bevonását a kutatásokba. A fenti kritikus tényezőkhöz kapcsolódóan, figyelembe véve tapasztalataikat korábbi keretprogramokhoz (Framework Program, továbbiakban FP) és más hazai és nemzetközi kutatási programokban, a projektre vonatkozóan az alábbi célkitűzéseket fogalmazták meg: a hazai szervezetek aktív és eredményes részvétele a FET zászlóshajó kezdeményezésben és a Társadalmi Kihívások kezelésére vonatkozó kezdeményezésekben, az infokommunikációs tudomány területén a hazai kutatói humán erőforrás célzott fejlesztése. A célokhoz kapcsolódó, a FuturICT.hu keretében megvalósuló tevékenységcsoportok a következők: innovatív alapkutatási tevékenység fejlesztés, kutatás-fejlesztési szolgáltatások fejlesztése, hálózatépítés, kutatási és innovációs együttműködés kialakítása, tudományos kooperációs központ létrehozása, IT szakemberek képzése és továbbképzése, eszközbeszerzés, projektmenedzsment tevékenység KOOPERÁCIÓS KÖZPONT MŰKÖDÉSÉNEK INDOKOLTSÁGA A FuturICT.hu projekt céljainak, tevékenységeinek megvalósításához elengedhetetlen egy kooperációs központ létrehozása, amely elvárás illeszkedik mindazokhoz az Európai Unió kutatóközpontok számára az innováció támogatására megfogalmazott javaslatokhoz, amelyeket fentebb ismertettünk. A projekt során kialakítani tervezett kooperációs központ hálózati integrátor szervezet szükségességét az irányozza elő, hogy a gazdasági-társadalmi problémák részleges, esetenként teljes megoldására olyan alapkutatások elvégzése szükséges, amely információs technológia és infokommunikáció multidiszciplináris kutatási területen végeznek el, a jelenlegi kutatásokra jellemző, hogy az érintett alapkutatások elvégzése nemzetközi szintű tudásmegosztásra, aktív kooperációra épül, a fejlesztési modellterületek mind az info- és telekommunikációs szektorban, mind az társadalmi folyamatokat működtető politikai és közigazgatás szereplők számára eszköz- és tudásbázis kimenetet eredményeznek, a harmadik generációs egyetemekkel szemben a hagyományos oktatási és kutatási célok megvalósításán túlmenően a tudás hasznosítása alapvető tevékenységként jelenik meg, jellemző rájuk a nemzetközi, versenypiacon való működés, valamint nyitott egyetemekként, számos együttműködő partner bevonásával végzik tevékenységüket. Oldal: 6 39

7 A kutatás és a koordináció nemzeti intézményének megteremtése megkerülhetetlen feladat. A hazai kutatási szférára jellemző, hogy a hazai intézményrendszerben sok intézmény foglalkozik az IKT témához kapcsolódó kutatásokkal, de ezek az intézmények leginkább szigetszerűen folytatják kutatásaikat. A nemzetközi versenyképesség fenntartásához elengedhetetlen, hogy a szigetszerűség megszűnjön, az együttműködés erősödjön, kihasználják a több intézmény heterogén nézőpontjából eredő új ötletek, megoldások azonosítását, valamint azok megvalósítását. A jelenlegi kutatások több tudományterület alapkutatási eredményeiből táplálkoznak, a nemzetközi együttműködés lehetőségeinek és a vonatkozó hazai források optimalizálása is igényli a FuturICT-hez kapcsolódó hazai kutatások nyomon követését, a tevékenységek hatékony koordinációját. Az FP keretében megvalósuló közös kutatások már elindították az együttműködést, a hatékonyabb kommunikációt. A KK felállításával ezen együttműködési folyamatok szervezeti keretbe illesztésével továbbiakban is elősegíthető a tagok versenyképességének erősítése, céljaik elérésnek hatékony támogatása KOOPERÁCIÓS KÖZPONT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MENETE Ahhoz, hogy a fenti elvárásoknak megfelelő KK kialakítására kerüljön sor a jelen üzleti modellt tartalmazó tanulmányt megelőző Kooperációs Központ működési keretrendszer kialakítása szervezetfejlesztési tanulmány készítése során elemeztük és bemutattuk a kutatási szféra potenciális kapcsolódási pontjait az Európai Uniós programokhoz, megvizsgáltuk a hazai és nemzetközi gyakorlatot a koordinációs központok működtetésével kapcsolatosan, ismertettük a kapcsolódó kormányzati és szakmai elképzeléseket, ismertettük a projekt során, az IKT kutatói szféra szereplőivel lefolytatott interjúk során javasolt tevékenységeket, bemutattuk, hogy ezeknek megfelelően milyen fázisok alkalmazásával mely működési modell felállításával javasolt kialakítani a Kooperációs Központot. Fontos kiemelni, hogy számos tényező befolyásolja a kutatás-fejlesztési tevékenység intenzitását. Az Európai Unió szintjén is jellemző, hogy nem megfelelő és elegendő forrást biztosítanak a kutatás-fejlesztési tevékenységekre, nincs megfelelő közszféra által kidolgozott ösztönző erő, amely a versenyszféra kutatásfejlesztési tevékenységre vonatkozó hajlandóságot emelné, kereslet és kínálat egyensúlya nem jön létre a kutatás-fejlesztési tevékenységekre vonatkozóan, a kutatás-fejlesztési tevékenységben résztvevő vállalatok száma kevésbé növekszik. A működési modell tanulmányban megállapítottuk, hogy nincs hazai kormányzati szándék egységes koordinációs stratégia kialakítására a szakterülethez kapcsolódóan, elérhető hazai finanszírozási forrás nem várható, illetve a as programozási időszak gyakorlatától eltérő módon lesz lehetőség a hazai Európai Uniós források eléréséhez. A KK kialakítására vonatkozó működési modell javaslat figyelembe vette az Európai Unió célokat, a kormányzati elképzeléseket, a kutatási szféra jellemzőit, az tanulmány elkészítése során lebonyolított Oldal: 7 39

8 interjúkon megfogalmazott elvárásokat, javaslatokat, a KK kialakításának korlátozó tényezőit, a megvalósítás ütemezésének kereteit. A cél az volt, hogy a KK felállításával olyan menedzsment szervezet jöjjön létre, amely hatékonyan és eredményesen támogatja a KK-hoz csatlakozó tagokat, működése hosszú távon fenntartható legyen a különböző finanszírozási források igénybevételével, emiatt a KK tagok számára a KK fenntartása ne jelentsen egyedüli terhet. A működési modell tanulmány készítése során gyűjtött információk alapján azonosítottuk, hogy a KK hosszú távú fenntartása a következő reálisan elérhető bevételi források célzott felhasználásával valósulhat meg. Hazai Európai Uniós források: mind az EFOP, mind a GINOP specifikus céljai és tervezett intézkedései kapcsolódnak a KK lehetséges tevékenységeihez. Nemzetközi keretprogramokban való aktívabb részvétel, a hazai együttműködés, koordináció révén jelentősebb mértékű elismertség és projektméret elérésének a támogatása válik lehetővé a szervezett központi szerep működtetésével, mely során a magyarországi kutatási programok háttérének biztosítását segíti elő a KK. Tagi felajánlás, erőforrás delegálása: a KK működésével kapcsolatos bármely tevékenység ellátására vonatkozó erőforrás (pl. munkaerő) delegálása. Így a feladat ellátásának költsége nem jelenik meg explicit költségként a KK gazdálkodásában. Tagdíj: azon tevékenységek esetében, amelyek a KK alapműködéséhez tartoznak (pl. tudás és kapcsolat adatbázisok működtetése, pályázatfigyelés, stb.) a csatlakozó szervezetek tagdíjat fizetnek, amely a KK alapműködését biztosítja. A KK fenntarthatósága szempontjából szükséges az irányításában résztvevők hozzájárulása a működési költségekhez. A tagdíjakból finanszírozandó költségek mértéke egyaránt csökkenthető a tagi felajánlások, illetve a saját bevételek értékével is. Ipari szereplők bevonása a kutatási projektekbe: a kutatási tevékenység működési feltételeinek biztosításához szükséges mértékben piaci alapú megbízásokból származó bevétel generálása. Az Üzleti modell célja, hogy a Kooperációs Központ működési keretrendszer kialakítása szervezetfejlesztési tanulmány -ban részletes kidolgozott működtetési javaslathoz kapcsolódóan, a fenti bevételi források elérhetőségét figyelembe véve elemezze a KK működtetésének pénzügyi megvalósíthatóságát, fenntarthatóságát. Oldal: 8 39

9 4. FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI MODELL FINANSZÍROZÁSI KERETEI Az alábbi fejezetben a Kooperációs Központ működési keretrendszer kialakítása szervezetfejlesztési tanulmány - ban ismertetett működési fázisonként mutatja be a javasolt tevékenységeket, a tevékenységek finanszírozásához javasolt forrásokat. A megadott források egy lehetséges finanszírozási módot mutatnak be. Amennyiben a tevékenységek megvalósítására további pályázati támogatás lesz elérhető, a központ működtetését szakmai és pénzügyi szempontok alapján is a pályázat finanszírozási keretei között lesz indokolt megoldani. A KK önfinanszírozási képessége a legkritikusabb szempont a fenntarthatóság tekintetében, a projektfinanszírozás (pályázati forrás) egyrészt jelentős mértékben bekorlátozza a KK tevékenységi területét és azon képességét, hogy a tagoknak hathatós támogatást nyújtson, másrészt nem ad lehetőséget a hosszú távú, jelentősebb értéket teremtő tevékenységek, szolgáltatások kialakítására. Emiatt kiemelten fontos a pályázat-független finanszírozás kialakítása, amely kiegészülhet elérhető pályázat esetén. Az alábbi táblázatok a jelenlegi, tervezett működés melletti legvalószínűbb finanszírozási lehetőségeket mutatják be. A projektfázisban az alapvető finanszírozási forrás a projekt költségvetése, a szervezeti fázisban a fenntartó Szegedi Tudományegyetem KK részére biztosított szervezeti költségkeret mellett a csatlakozó intézmények által befizetett tagdíj (illetve az ezt kiváltó tagi felajánlás, erőforrás delegálás), a végleges fázisban pedig az állandó költségek tekintetében a tagok által befizetett tagdíj, a változó költségek tekintetében pedig az egyedi szolgáltatások bevétele, illetve a támogatások. A felsoroltaktól való eltérésre lehetőséget adhat bevételszerző tevékenységek mihamarabbi megkezdése a vezetőség döntése alapján, illetve a pályázati források megfelelő alkalmazása, mely bevételi forrás viszont nem tervezhető. A különböző források definícióját jelen tanulmány 3.3 fejezete tartalmazza. A finanszírozási források tervezett mértékét, illetve a felmerülő potenciális alternatív finanszírozási lehetőségeket jelen tanulmány 5. fejezete tartalmazza. Oldal: 9 39

10 4.1. MŰKÖDÉSI FÁZISOK PROJEKT FÁZIS Az 1. Projekt fázis során megvalósítandó tevékenységek és azok finanszírozásának lehetőségeit et az alábbi táblázatban ismertetjük: Sz Tevékenység Tevékenység leírása KK alaptevékenysége Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások 1.1 Hazai kutatók tudástérképének kezelése Az alprojektek eredményeinek megosztása során elvégzendő feladat a projekt résztvevőinek a projekt során használt és ezen túlmutató ismereteinek, gyakorlatának tudatos rendszerező gyűjtése, elemzése. 1.2 Pályázati projektmenedzsm ent A pályázat megvalósításához kapcsolódó elsősorban adminisztratív és szervezői, információ megosztó tevékenység a konzorciumi partnerek részére, tevékenység konzorciumi partnerek számára szükséges és hatásos működés azonosítása és fejlesztési szempontjainak meghatározása. 1.3 IKT iparági stratégiaalkotásba való bekapcsolódás Az iparágra vonatkozó stratégiai, koordinációs és finanszírozásra vonatkozó párbeszédekben való részvétel. 1.4 Kutatási ötletek tolmácsolása (kormányzati szereplők, döntéshozók felé) A hazai kutatási tevékenység bemutatása és az igények tolmácsolása a kormányzati szereplők felé, a döntéshozók számára fontos szempontrendszernek megfelelően. Oldal: 10 39

11 Sz Tevékenység Tevékenység leírása 1.5 IKT kutatási forráselosztás támogatása 1.6 Forrásfigyelés 1.7 Érdekegyeztetés (a tagok közös álláspontjának kialakítása) KK támogató tevékenysége A kapcsolódó operatív programok tervezési folyamata során a társadalmasításban való részvétel. A hazai, valamint EU-s tenderkiírások folyamatos figyelése, nyomon követése, kommunikációja a konzorciumi tagok felé. A KK és partnerei érdekeinek egyeztetése, közös álláspont kialakítása és képviselete iparágon kívüli szereplők felé. Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások 1.8. Ügyvitel (dokumentumok érkeztetése, iktatása) Tartalmazza a KK működéssel kapcsolatos dokumentumok kezelését és irodai eszközök, felszerelések kezelését. Oldal: 11 39

12 SZERVEZETI FÁZIS Az 2. Szervezeti fázis során megvalósítandó tevékenységeket és azok finanszírozási lehetőségeit az alábbi táblázatban ismertetjük: Sz Tevékenység Tevékenység leírása KK alaptevékenysége Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások 2.1 Kutatási adatbázis működtetése 2.2. Kutatói adatbázis működtetése 2.3 Kutatási eredmények adaptálása 2.4. Konferenciák, szimpóziumok szervezése 2.5. Kutatási eredmények szinergiájának keresése A projekt eredményeinek rögzítése, folyamatosan bővítve a tagok új, illetve a projektet megelőző kutatási eredményeivel, az adatbázis szerkezetének kialakításával és fejlesztésével. Kutatói információk összegyűjtése, rendszerezése annak érdekében, hogy kutatói igény felmerülésekor azonnal választ tudjon adni a KK. A kutatási adatbázisban rögzített eredmények széles tömegek számára való hozzáférésének támogatása. Kutatási projektek lezárását követően az eredmények megosztása iparágon kívüliek számára különböző információs platformok keretében, kapcsolatépítés és együttműködésre vonatkozó igényfelmérés céljából. A kutatási adatbázisban rögzített eredmények közös felhasználásának, az azokból adódó lehetséges kutatási témák azonosítása. Oldal: 12 39

13 Sz Tevékenység Tevékenység leírása 2.6 Erőforrás kapacitások (infrastruktúra) kihasználásának javítása 2.7 Szükségletek (kapacitás, tudás, erőforrás,) közvetítése A tagok nem 100%-os mértékben kihasznált, más tagok által is használható infrastrukturális kapacitásainak azonosítása, közös használatuk rendjének kidolgozása. A tagok közösen is használható erőforrásainak azonosítása, közös használatra vonatkozó rendjének kialakítása és a tagok által biztosítható igények azonosítása Pályázatírás Felmerült pályázati lehetőségek esetén a KK tagok számára pályázatírási tevékenység ellátása Piackutatás Kutatási tevékenység támogatása kutatási trendek, ipari elvárások, potenciális hasznosulások szisztematikus gyűjtésével és célzott megosztásával Jogszabály értelmezés KK támogató tevékenysége A releváns pályázati kiírásokban szereplő jogszabályok és pályázati definíciók, valamint a tagok által megjelölt jogszabályok esetén azok tartalmának egységes értelmezése a tagok felé. Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások 2.11 KK saját marketing tevékenysége 2.12 Menedzsment folyamatok (üzleti tervezés) Nemzetközi és hazai szervezet, kutató központ, kutató tájékoztatása a KK céljairól, működéséről, illetve a tudományterület népszerűsítésére tett törekvéseket. Éves célok kialakítása az egyes tevékenységekre vonatkozóan, várható bevételek és ráfordítások elemzése. Oldal: 13 39

14 Sz Tevékenység Tevékenység leírása 2.13 Emberi erőforrás menedzsment 2.14 Kontrolling (éves terv kontrollálás, riport készítés) Szükséges erőforrásigénynek megfelelő emberi erőforrás biztosítása, menedzsmentje. Az üzleti terv követése, riportok, elemzések készítése Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások Oldal: 14 39

15 VÉGLEGES FÁZIS A 3. Végleges fázis során megvalósítandó tevékenységeket és azok finanszírozási lehetőségeit az alábbi táblázatban ismertetjük: Sz Tevékenység Tevékenység leírása KK alaptevékenysége Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások 3.0 Önálló szervezet létrehozása Alapítás, szakemberek felvétele és működési stratégia készítése. 3.1 Esettanulmányok készítésének koordinálása és megosztása Internetes platform kialakítása és működtetése. Az esettanulmányok felhasználási célja a különböző célcsoportok tájékoztatása és kutatási eredmények oktatásban való felhasználásának elősegítése. 3.2 Közbeszerzési tanácsadás A pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatás közbeszerzés témakörében. 3.3 Marketing - Kutatási eredmények kommunikálása. A kutatási eredmények felhasználóinak, célcsoportjainak azonosítása, a tagok által felkínálható szolgáltatások pozícionálása és promóciója a célcsoportok felé. 3.4 Szabadalmi vizsgálatok előkészítése Együttműködési keretek kialakítása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a szabadalmak bejegyzéséhez szükséges feltételek biztosítása növekvő mértékben a KK tagok részére. Oldal: 15 39

16 Sz Tevékenység Tevékenység leírása 3.5 Centralizált nemzetközi kapcsolattartás 3.6 Nemzetközi ösztöndíjprogram okba való bekapcsolódás 3.7 Stratégiai partnerség kialakításának támogatása az IKT szereplők között, partnerkeresés, projektgenerálás 3.8 Vállalati képzések koordinálása (együttműködés, projektgenerálás elősegítésére) Az érdekegyeztetési tevékenység eredményeként kialakult területen a kutatói adatbázisban tárolt nemzetközi kapcsolatok tekintetében a KK, mint önálló, az iparág főbb szereplőihez kapcsolatot biztosító szervezetként kommunikálása nemzetközi fórumokon. A kutatói tudásbázisban szereplő oktatási intézményekkel rendszeres ösztöndíjprogramban való részvétel kialakítása és működtetése. A tagok között kialakult együttműködési formák összegyűjtése és hosszú távon is fenntartható kereteinek kialakítása. Vállalkozások megkeresése, számukra lehetséges együttműködési előnyök bemutatása, projektek generálása. IKT tevékenységhez kapcsolódó alapvető kutatási lehetőségek és módszertanok oktatása vállalkozások részére, a képzések során együttműködési lehetőségek keresése. Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások Oldal: 16 39

17 Sz Tevékenység Tevékenység leírása 3.9 Egyéni kutatási stratégia támogatása, ötletinkubátor, saját kutatások koordinálása Iparági felülről lefelé történő célmeghatározás támogatása Egyéni kutatási stratégia támogatására és saját kutatások koordinálására vonatkozó keretek (témák azonosításának folyamata, a feldolgozásban résztvevők KK tag általi koordinálásának módszere) kialakítása és működtetése, partnerek, finanszírozási lehetőségek generálása. A megismert kutatási trendek, piaci igények és támogatási lehetőségeknek megfelelően javaslattétel kutatási irányokra. Pályázati forrás Tevékenység finanszírozása Tagdíj / Tagi felajánlás Egyedi szolgálta tások bevétele Támogat ások KK támogató tevékenysége 3.11 Kereskedelem A KK tevékenységi köréből egyes tevékenységeket szolgáltatásként értékesítése külső szervezetek, iparági szereplők számára Minőségirányítás a KK működési folyamatainak szabályozásának, dokumentáltságának kialakítása Pénzügy, könyvelés a szervezeti működéssel kapcsolatosan felmerülő számlák kezelése, könyveléshez kapcsolódó riportok, beszámolók készítése, bank, cash flow menedzsment IT IT eszközök kezelése (számítógép, nyomtató, telefon), rendszerüzemeltetés, jogosultságkezelés Oldal: 17 39

18 5. PÉNZÜGYI TERV Az üzleti modell kialakításához kapcsolódó pénzügyi elemzés keretében bemutatjuk, hogy a megvalósítási alternatívák esetén milyen költségek és bevételek várhatóak, milyen megtérüléssel számolhat a projektgazda, illetve melyek azok a lehetséges bevételi források, amelyek a sikeres működés elősegítése érdekében bevonhatóak. A KK működési költségeinek meghatározásakor két esetet vizsgálunk: 1. A végleges működést megelőző szakaszokban szükséges, minimális működési költségek; 2. A végleges működéshez szükséges pénzügyi költségek, ezen belül is minimális és optimális működési költségek A GAZDASÁGOSSÁGI SZÁMÍTÁSOK KIINDULÓ FELTÉTELEZÉSEI A pénzügyi vizsgálatok során az alábbi kiinduló adatokkal számoltunk és az alábbi általános felvetéseket vettük figyelembe: Kiindulási adatok Reálkeresetek növekedése 3,5% Pénzügyi diszkontráta 8% Közgazdasági diszkontráta 5,5% ÁFA 27% Infláció 3% Vizsgált referencia időszak 12 év (teljes évek) Általános felvetések: A KK menedzsment szervezet felállítása 3 fázisban, év végéig történik meg. Az első fázis (projektfázis) március 1-től, a második fázis (szervezeti fázis) december 1- től datálódik. A KK csak a projektfázis során finanszírozott pályázati forrásból, a további szakaszokban mivel ez nem tervezhető és ezért nem biztosítja a KK fenntartható működését- ezt helyettesítő bevételekkel számolunk. Feltételezésünkben a projektgazda szervezet alanya az ÁFÁ-nak, és amennyiben a szervezet fejlődése során eljut a for-profit fázisba, visszaigényli az ÁFÁ-t. Modellünk a évi jogszabályi környezet változatlanságát feltételezi. Az elemzés során csak a projekt által generált, tényleges többletbevételeket és többletkiadásokat számszerűsítettük. (Pl. az amortizáció nem szerepel a működési költségek között.) Oldal: 18 39

19 A modell kialakításakor azt az esetet is vizsgálni kell, amikor a tagok számára nem áll rendelkezésre a létrehozásra és a működésre külső forrás (hazai és Európai Uniós támogatások). Ez esetben a szervezetnek saját forrást szükséges biztosítani, amely a minimális működéshez elengedhetetlen. A működtetés során a következő költségkategóriákkal számoltunk: a menedzsment szervezet személyi költsége, anyagköltség, anyagjellegű szolgáltatások, illetve az előre nem látható, felmerülő költségek fedezésére elkülönítünk egy 5%-os tartalék keretet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK ELŐREJELZÉSE Az egyes fázisokban más bevételekkel és kiadásokkal számolunk. Minél több szolgáltatás ellátására alkalmas a KK, annál nagyobb bevételek generálására alkalmas, illetve annál kevesebb külső szolgáltatást kell igénybe vennie. Azonban ezzel párhuzamosan másfajta költségek is felmerülhetnek a KK fejlődési folyamata során. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy mely bevételek és kiadások, a KK fejlődésének mely fázisában relevánsak, majd a következő fejezetben az egyes tételek részletesen bemutatásra kerülnek. A működési költségek felmerülésének kalkulálása esetén azzal számoltunk, hogy az első (projekt) fázis működési költségei a projektben elszámolni kívánt költségekből fedezhetőek (menedzsment bére, szolgáltatások igénybevételének díja). A működési költségek fedezetének előteremtése a második (szervezeti) fázis elindulását követően szükséges. A harmadik fázis esetében a minimális bevételeket és működési költségeket mutatjuk be. Az optimális eset bemutatását az fejezetben tesszük meg. Az alábbi ábra a költségek és bevételek tervezett időbeli megjelenését mutatja be: Fázis Minimális 3. Optimális Bevételek Tagdíj, felajánlás tagi x x x x Pályázati forrás x x x x Piaci áron nyújtott szolgáltatások x x x x Egyéb támogatás x x x x Kiadások Oldal: 19 39

20 Személyi költség x x x Anyagköltség x x x Anyagjellegű szolgáltatások x x x Tartalék x x x BEVÉTELEK A KK több lépcsős kialakítás esetén már a projekt fázisban is alkalmas lehet kisebb-nagyobb bevételek generálására. A szervezett kiteljesedésével azonban nagyobb bevételekkel számolunk, amelyek a végleges működést elérve alkalmasak lesznek a kiadások fedezésére. Megfelelően működő rendszer kialakítása esetén a szervezet önfenntartó lehet. Az alábbiakban megfogalmazott bevételek elsősorban a végleges fázisban jelentkezhetnek, azonban részlegesen már a projekt fázisban és a szervezeti fázisban is bővíthetik a felhasználható források mértékét. Tagdíj bevétel A tagok által a menedzsment szervezet számára fizetett díj, amely a kezdeti fázisban kisebb összeg, majd a menedzsment szervezet fejlődésével ennek mértéke növekedhet, illetve a piaci bevételek növekedése mellett, meg is szűnhet. A tagdíjat a KK tagjai közös megegyezéssel határozzák meg. Tagdíjat a tagok fizetnek, akik így a KK alapszolgáltatásait külön térítés nélkül tudják igénybe venni. A tagdíj összege évente az inflációval arányosan növekszik. A tagdíj (mely alapvető célja a KK menedzsmentszervezete költségeinek fedezete) javasolt mértéke havi Ft. A projekt konzorciumi tagjait számítva KK tagokként, a tagdíjfizetés első évében a tagdíjból származó bevétel Ft, az optimális végleges működés esetén ez cca Ft lesz. Tagi felajánlás, erőforrás delegálás A tagok saját szervezetükben létező erőforrásokból a KK elfogadott tevékenységéhez kapcsolódó erőforrásigényének kielégítése. A tagi felajánlás csökkenti a tag által fizetendő tagdíj mértékét. A tagi felajánlás mértéke tagonként eltérő mértékű lehet. A felajánlás nem tervezhető, külön tervezési tételt nem jelent, kiindulásként a tagi felajánlás 0 Ft-os mértékével számoltunk. Pályázati forrásból származó bevétel A kiírásra kerülő releváns Európai Uniós és hazai pályázatok. Ehhez azonban elengedhetetlen a tagok részére kialakított együttműködési forma, amely alapján a KK bevételét a pályázatok projekt-előkészítésre, projektmenedzsmentre fordítható összege Oldal: 20 39

21 jelenti. Kivételt jelentenek azok a pályázati konstrukciók, amelyek iparági koordináció, érdekérvényesítő képesség fejlesztését célozzák. A projekt pénzügyi tervezése kapcsán pályázati forrásból származó konkrét bevételekkel nem számolunk, azonban a menedzsment szervezet egyik fontos feladata lesz azon pályázati források feltárása, amelyek nem csupán a közös kutatómunkát támogatják, hanem a szervezet fejlődését is segítik (pl. minőségirányítási rendszerek bevezetésére irányuló támogatások). Piaci áron nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel A tagok egyedi igényei alapján nyújtott szolgáltatásai (pl. üzletszerzés ipari szereplő számára végzett munkára vonatkozóan stb.). Külső ipari szereplők számára nyújtott szolgáltatások. Ezen szolgáltatások esetén megkülönböztetünk emelt tagdíjas szolgáltatásokat, amelyek minden tag, illetve partner számára azonos konstrukcióban állnak rendelkezésére (ide tartozik pl. a különböző adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása). Szolgáltatáscsomagonként Ft-os átlagárral számolva az első évben Ft-os bevételt produkálnak. A szolgáltatások átlagárának meghatározásakor évente az inflációval megegyező növekedéssel számoltunk. A KK azonban nem csupán előre meghatározott szolgáltatásokat nyújt majd, hanem partnerein keresztül a tagok egyedi igényeinek kielégítését is célozza. Ezek a szolgáltatások szintén piaci alapon történnek, ezen szolgáltatások tervezett éves értéke Ft. A KK által szervezett konferenciák, továbbképzések, oktatások megtartásából származó bevételek. Évi rendezvénnyel kalkuláltunk, melyek esetén a résztvevők átlagos számát 60 főnek tekintettük. Résztvevőnként Ft-os részvételi díjjal számolva az első évben Ft árbevételre számítunk. Egyéb támogatás A rendezvények esetén a külső partnerek is nyújthatnak támogatást (szponzoráció). Ez egyedi jellegű, nem tudjuk előre meghatározni, hogy évente hány alkalommal és milyen nagyságrendű támogatás várható, azonban a konzorciumi partnerek korábbi tapasztalatai alapján évi Ft közötti támogatási összeg reális lehet. A következő ábra bevételek tervezett alakulását mutatja be fázisonként és évente: Oldal: 21 39

22 Megnev ezés I. fázis II. fázis Menedzsment szervezet bevételei ef t Tagdíj ( Alapdíjas szolgáltatások) bev étel ef t Tagok száma db Tagdíj összege eft/hó Emeltdíjas szolgáltatások bev étele ef t Szolgáltatást igénybevevők száma db Szolgáltatások átlagos átalánydíja eft/hó Egyedi szolgáltatások bev étele ef t Egyedi szolgáltatások igénybevételének száma db Egyedi szolgáltatások átlagos díja eft/hó Rendezv ényszerv ezésből származó bev ételek ef t Rendezvények átlagos száma alkalom/év Rendezvények átlagos résztvevő száma fő/alkalom Átlagos részvételi díj Ft/fő Támogatások ef t Rendezvény szponzorációk eft Bevételek összesen eft Megnevezés Mértékegység Mértékegység III. fázis Menedzsment szervezet bevételei eft Tagdíj ( Alapdíjas szolgáltatások) bevétel eft Tagok száma db Tagdíj összege eft/hó Emeltdíjas szolgáltatások bevétele eft Szolgáltatást igénybevevők száma db Szolgáltatások átlagos átalánydíja eft/hó Egyedi szolgáltatások bevétele eft Egyedi szolgáltatások igénybevételének száma db Egyedi szolgáltatások átlagos díja eft/hó Rendezvényszervezésből származó bevételek eft Rendezvények átlagos száma alkalom/év Rendezvények átlagos résztvevő száma fő/alkalom Átlagos részvételi díj Ft/fő Támogatások eft Rendezvény szponzorációk eft Bevételek összesen eft Oldal: 22 39

23 Megnevezés Mértékegység III. fázis Menedzsment szervezet bevételei eft Tagdíj (Alapdíjas szolgáltatások) bevétel eft Tagok száma db Tagdíj összege eft/hó Emeltdíjas szolgáltatások bevétele eft Szolgáltatást igénybevevők száma db Szolgáltatások átlagos átalánydíja eft/hó Egyedi szolgáltatások bevétele eft Egyedi szolgáltatások igénybevételének száma db Egyedi szolgáltatások átlagos díja eft/hó Rendezvényszervezésből származó bevételek eft Rendezvények átlagos száma alkalom/év Rendezvények átlagos résztvevő száma fő/alkalom Átlagos részvételi díj Ft/fő Támogatások eft Rendezvény szponzorációk eft Bevételek összesen eft MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Az üzemeltetési költségek között az alábbi összegekkel számoltunk (a bemutatásra kerülő számok a teljes évekre vonatkoznak, a szervezeti fázistól kezdődően relevánsak): Menedzsment szervezet személyi költsége A menedzsment munkavállalóinak munkabéreit, azok járulékait és egyéb, személyi jellegű kifizetéseit foglalják magukba, ami éves szinten figyelembe véve a menedzsment szervezet növekedését millió Ft-ot tesz ki. A javasolt létszám az előkészítő fázisokban 3 fő, később, a végleges fázisban 5 fő, illetve az optimális működés mellett 8 fő. A munkavállalók tervezett átlagos havi bruttó bére Ft/fő. A bruttó bérhez hozzáadódnak a bér járulékai: társadalombiztosítás és munkaadói járulék. Anyagköltség Az adminisztrációs költségek a nyomtatványok és irodaszerek beszerzését, a szakkönyvek és hírlapok, szaklapok vásárlását jelentik, melyre éves szinten Ft-ot becsültünk. Az energiaköltségek (víz-csatorna, villany, gáz) éves nagysága Ft. Az egyéb anyagköltségek között az üzemanyagok költségét, a takarítószereket, kis értékű anyagokat stb. tartjuk számon, melyek évente Ft-ot tesznek ki. Anyagjellegű szolgáltatások A menedzsment szervezetnek az első két fázisban az SZTE ad otthont, így nem számolunk irodabérleti költséggel. A végleges fázisban a menedzsment önállóvá válik, azonban feltételezzük, hogy a korábbi működési helyén folytatja tovább a tevékenységét, így bérleti díjjal ebben az esetben sem számolunk. A kommunikációs költségek a távközlési díjakat (vonalas és mobiltelefonok), az Internet költségeit és a postaköltségeket tartalmazzák, melyek éves értékét Ft-ra becsüljük. Oldal: 23 39

24 Tartalék A jogi és könyvviteli szolgáltatások éves szinten cca Ft-ot tesznek ki. A marketing költség a menedzsment szervezet és az általa szervezett események értékesítésével kapcsolatos valamennyi hirdetés, reklám és propaganda költségeit tartalmazza. A marketing költségek tervezésekor figyelembevettük, hogy az első fázisban szükséges megalkotni a szervezet arculatát, illetve szükséges kialakítani a későbbi marketing stratégiát. Így emiatt az első évben egy nagyobb költséggel számoltunk, azonban a következő években a marketing stratégia megvalósítására már kisebb ráfordítás is elegendő lesz. Ez évente cca Ft. A rendezvényszervezés költségei esetében a menedzsment szervezet által szervezett és lebonyolított események előkészítési és megvalósítási költségeit értjük ide (a marketing kivételével), ami a működés felfutását követően kb Ft. Szakértői díjak: a működés során felkért előadók, igénybe vett és a partner szervezeteknek közvetített szakértők megbízási díjai. A szakértői díjakban beleértendő a különböző piaci alapú szolgáltatások megvalósításához igénybevett alvállalkozók díja is (pl. közbeszerzési szakértő). Mértéke: kb Ft. Számoltunk egyéb (tartalék) kategóriával is, ami a többi üzemeltetési költség 5 %-a, éves szinten mintegy Ft. A tartalék keretben az előre nem látható, a működéséhez szükséges egyéb költségekkel tervezünk, melyek eseti jelleggel merülnek fel. A feltüntetett működési költségek fedezhetők a KK üzemeltetői költségvetéséből a tagok és partnerek befizetéseiből, illetve kiválthatók tagok és partnerszervezetek erőforrás felajánlásai által. A költségvetés tervezésénél a költségek a tagok általi finanszírozásával számolunk, azonban a KK költségvetésének optimalizálása érdekében javasoljuk a költségek alternatív finanszírozási formáinak kialakítását. I. fázis II. fázis Megnevezés Menedzsment szervezet költségei Menedzsment szervezet személyi költsége Bérköltség Bérjárulékok Anyagköltség Adminisztrációs költségek Energiaköltségek Egyéb anyagköltségek Anyagjellegű szolgáltatások Bérleti díj - - Kommunikációs költségek Jogi és könyvviteli szolgáltatások Marketing Rendezvényszervezés költségei Szakértői díjak (szabadalmi szakértő, piackutatás) Tartalék Működési költségek Oldal: 24 39

25 III. fázis Megnevezés Menedzsment szervezet költségei Menedzsment szervezet személyi költsége Bérköltség Bérjárulékok Anyagköltség Adminisztrációs költségek Energiaköltségek Egyéb anyagköltségek Anyagjellegű szolgáltatások Bérleti díj Kommunikációs költségek Jogi és könyvviteli szolgáltatások Marketing Rendezvényszervezés költségei Szakértői díjak (szabadalmi szakértő, piackutatás) Tartalék Működési költségek III. fázis Megnevezés Menedzsment szervezet költségei Menedzsment szervezet személyi költsége Bérköltség Bérjárulékok Anyagköltség Adminisztrációs költségek Energiaköltségek Egyéb anyagköltségek Anyagjellegű szolgáltatások Bérleti díj Kommunikációs költségek Jogi és könyvviteli szolgáltatások Marketing Rendezvényszervezés költségei Szakértői díjak (szabadalmi szakértő, piackutatás) Tartalék Működési költségek Oldal: 25 39

26 5.3. EREDMÉNY LEVEZETÉSE A KK a végleges fázisban önállóan gazdálkodó egységként működik. A fentiekben bemutatott bevételek és költségek különbségeként adódnak a KK pénzügyi eredményei. Az eredmények bemutatásánál az eddigi struktúrát követve az egyes fejlődési fázisokra elkülönülten mutatjuk be az eredményeket. A menedzsmentfejlesztési tevékenység nem jár beruházási (építési és eszközbeszerzési) költségekkel, így az eredmények bemutatásánál nem számolunk értékcsökkenéssel MEGELŐZŐ FÁZISOK EREDMÉNYE A projekt és a szervezeti fázisban az egyetemi keretek közötti működés során nem elvárható a pénzügyi eredményesség, azonban javasolt a tevékenységek bővítésének pénzügyi megalapozása és a végleges menedzsment szervezet működési költségeinek megteremtése érdekében bevételszerző, illetve alternatív költségfinanszírozásra vonatkozó tevékenység folytatása. A szervezeti fázisban tervezhető a működési költségek 50%-ának kiváltása, illetve éves szinten Ft, elsősorban tagdíj alapú és pályázati finanszírozású bevétel. A megelőző fázisok során, mivel nincs kialakult bevételtermelő tevékenység az állandó, elsősorban személyi jellegű költségek kiemelt terhet jelenthetnek a KK számára. Ezen fázisokban az eredményes működéshez javasolt a bevételszerző tevékenységek mellett a költségek optimalizálását segítő alternatív finanszírozási formák megfontolása: Erőforrás felajánlás: a KK működéshez meghatározott erőforrásigény támogatása a tagok munkavállalóinak részleges kapacitás megosztásával. A felajánlás mértékének megfelelően csökkenhet az adott KK tag tagdíjfizetési kötelezettsége a felajánlás időszakára vonatkozóan. Erőforrás, mint szolgáltatás igénybevétele: innovációs tevékenységet támogató szervezetek (pl. European Institute of Innovation and Technology, Regionális Innovációs Ügynökség) szolgáltatásainak igénybevétele, mely a szervezetek céljából adódóan ingyenes is lehet a KK számára. Barter: viszontszolgáltatáson alapuló együttműködés kialakítása partnerekkel (pl. vállalati képzésekért cserébe egy vállalati munkavállaló delegálása a KK állományába egy évre). Az alábbi ábrák a KK kalkulált eredményét mutatják be következő évekre vonatkozóan: Oldal: 26 39

27 Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ) Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai P ÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Elvárt adó alapja (Árbevétel 2%-a) Adóalap Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EBITDA EBIDA Oldal: 27 39

28 Megnev ezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbev étele Aktiv ált saját teljesítmények értéke Egyéb bev ételek Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ) Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai P ÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkív üli bev ételek Rendkív üli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Elvárt adó alapja (Árbevétel 2%-a) Adóalap Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EBITDA EBIDA Oldal: 28 39

29 Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ) Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Elvárt adó alapja (Árbevétel 2%-a) Adóalap Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EBITDA EBIDA VÉGLEGES MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK Az optimális működési modell esetén úgy kalkulálunk, hogy olyan szakértők is a KK alkalmazásában állnak, akik a korábban külső szolgáltató által ellátott feladatokat át tudják venni, úgy, mint szabadalmi szakértői, piackutató, marketing és kommunikációs, jogi, könyvvizsgálói feladatok. Ez esetben bár a személyi jellegű költségek megnövekednek, de ezzel párhuzamosan csökkennek a külső szolgáltatótól igénybevett anyagjellegű szolgáltatások költségei, sőt akár meg is szűnhetnek. A fenti pénzügyi struktúrát figyelembe véve az optimális modul modellszámítás az alábbiakban különbözik a minimális modulnál alkalmazott számoktól: A KK tagok száma 10. Az átalánydíjas szolgáltatást igénybe vevő szervezetek száma 4 db. Az egyedi szolgáltatások igénybevételének száma: 20 db. A menedzsment szervezet alkalmazottainak száma 8 fő. A menedzsment szervezet személyi jellegű költsége évente Ft. A KK anyagköltsége Ft. Oldal: 29 39

30 A KK anyagjellegű szolgáltatásainak költségei éves szinten Ft. A felmerülő szakértői díjak éves nagysága 0 Ft. A tervezett éves költségvetés tervezett értéke Ft. A fenti változtatások által az optimális feltételek megléte esetében tervezhető projekt az alábbi eredményszámokkal rendelkezik az optimális működés első évében, 2017-ben: A vizsgált időszakban előre jelzett tagdíj jellegű bevételek éves nagysága Ft. Pályázati forrásból származó tervezett KK bevétel Ft. A piaci áron nyújtott szolgáltatások tervezett éves árbevétele Ft. Kalkulált üzleti eredmény értéke Ft. A KK működése alapvetően nem profitorientált, a keletkező pozitív eredmény felhasználására javasoljuk hosszabb távon megtérülő pl. szabadalmi folyamatokhoz szükséges berendezések beszerzését, valamint működési tartalék képzését vagy a tevékenység bővítésének finanszírozását. A megfelelő mértékű piaci alapú bevétel esetén a tagdíj mértéke vezetőségi döntés értelmében jelentős mértékben csökkenhet, illetve ideális esetben meg is szűnhet, hiszen a végleges fázisban már önállóan gazdálkodó szervezetről beszélünk. A bevétel orientáció ezen formáját javasolt a KK Szervezeti és Működési Szabályzatában is rögzíteni, az ún. non-loss gazdasági modellnek megfelelően, amely szerint pozitív pénzügyi eredmény esetén a KK a keletkezett eredményt az alaptevékenység bővítésére fordítja, nyereséget, osztalékot nem fizet. Az optimális működési modell pénzügyi eredményeit a következő táblázat mutatja be: Oldal: 30 39

31 Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ) Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Elvárt adó alapja (Árbevétel 2%-a) Adóalap Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EBITDA EBIDA Oldal: 31 39

32 Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ) Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Elvárt adó alapja (Árbevétel 2%-a) Adóalap Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EBITDA EBIDA LEHETSÉGES EREDMÉNYINDIKÁTOROK A pénzügyi mutatók mellett javasoljuk a KK eredményességének, hatásának mérését, melyek pozitív alakulása amellett, hogy alátámasztja működésének létjogosultságát segíthet az eredményes működés bemutatásában, kommunikációjában, ezáltal az érdekérvényesítő képesség erősítésében, a potenciális partnerek csatlakozásra való motiválásában. Az alábbi táblázat a javasolt indikátorokat mutatja fázisonként és tevékenységenként: Projektfázis Feladat Eredmény Mutató Hazai kutatók tudástérképének kezelése Együttműködések létrehozásának egyszerűsödése, szélesebb együttműködői kör. Az adatbázisban rögzített kutatók száma; Az adatbázisban rögzített kutatók által megkezdett Oldal: 32 39

33 Pályázati projektmenedzsment IKT iparági stratégiaalkotásba való bekapcsolódás Kutatási ötletek tolmácsolása IKT kutatási forráselosztás támogatása Forrásfigyelés Érdekegyeztetés (KK tagok között) Ügyvitel Projektek megvalósításának egyszerűsödése, állandó szakemberi kör a pályázatok segítésére. Saját kutatási témák megjelenése az IKT stratégiákban. A stratégiák részletes ismerete. Saját kutatási témák lobbija, megismertetése a döntéshozókkal (hatékony, összehangolt kommunikáció a megfelelő szervek irányába). A KK tevékeny részt vállal az iparág számára elérhető források elosztásában. Könnyebb, gyorsabb reagálás az újonnan megjelenő / társadalmi egyeztetés alatt lévő pályázatokra, lehetőség az előzetes felkészülésre. Egységes fellépéssel nagyobb lehetőség a nyomásgyakorlásra, akár kormányzati, döntéshozói szintek irányába. Külső és belső ellenőrzések esetén azonnal rendelkezésre álló dokumentumok. kutatási projektek száma. Eredményes pályázatok száma; Hiánypótlás és szabálytalansági eljárás nélkül lebonyolított projektek száma; Észrevétel nélkül befogadott időszakos beszámolók és kifizetési igények aránya. A KK, illetve tagjai részére kiírt kiemelt pályázatok száma, értéke; A KK részvételével megtartott iparági és kormányzati szakmai platformok száma. Kormányzati szereplők által érdemben tárgyalt, a KK által benyújtott szakmai tervezetek, beadványok száma. Operatív program, pályázati konstrukció tervezésében szervezett társadalmasítási platformokon való részvételek száma. A tagok számára releváns források száma, a vonatkozó adatbázisban; A tagok által beadott pályázatok száma. Azon KK által képviselt témák száma, melyeket minden tag egységesen támogatott. Folyamatban lévő tevékenységekhez, projektekhez kapcsolódó naprakészen archivált dokumentumok aránya. Oldal: 33 39

34 Szervezeti fázis Feladat Eredmény Mutató Kutatási adatbázis Együttműködési lehetőségek könnyebb feltárása kutatási témákban / kutatók között. Az együttműködés létrehozásának ideje lerövidül, a pályázatok megjelenése esetén gyors reagálási képesség. Az adatbázisban tárolt kutatási projektek száma; Az adatbázisban lefuttatott eredményes keresések száma. Kutatói adatbázis Az adatbázisban tárolt kutatók száma; Az adatbázisadatok alapján történt megkeresések száma. Kutatási eredmények adaptálása Konferenciák, szimpóziumok szervezése Kutatási eredmények szinergiájának keresése Erőforrás kapacitások kihasználásának javítása Naprakész kutatási eredmények felhasználása a felsőoktatásban. Az azonos témakörökben érdekelt kutatók összehozása, személyes ismeretségek kialakítása, a későbbi együttműködések megalapozása. Jövőbeli együttműködések megalapozása, új kutatási témák. Hatékony működés, munkaerő/eszköz kölcsönzés A KK által fenntartott információs oldal látogatóinak a száma; A KK által szervezett workshopokon, konferenciákon résztvevők száma; Kutatási eredményekkel kapcsolatosan megkeresett ipari szereplők száma. Konferenciákon résztvevő kutatók száma; Konferenciákon résztvevő szférán kívüliek száma. Az eredmények elemzése alapján javasolt kutatási témák száma. Megosztott erőforrások száma; A megosztott erőforrások használatával elért költségmegtakarítás mértéke. Szükségletek közvetítése A tagok által jelzett erőforrásigények közül belső erőforrásból kielégített igények száma. Pályázatírás Pályázati lehetőségek A KK-n keresztül beadott és Oldal: 34 39

35 Jogszabály értelmezés KK saját marketing tevékenysége Menedzsment folyamatok (üzleti tervezés és kontrolling) Emberi erőforrás menedzsment kihasználása, saját pályázati tanácsadó, aki ismeri a tagokat, illetve a kutatási témaköröket, a korábbi eredményeket, így a kutatók számára szükséges adatszolgáltatás mennyisége csökkenhet, a pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációt más végzi el. Naprakész információk a kutatási témákkal kapcsolatos jogszabályi környezet változásáról, mindez a tagok számára könnyen értelmezhetően. A KK ismertségének növekedése, külföldi és hazai potenciális partnerek számára vonzóvá tétele. A KK tagok számára átlátható és tervezhető pénzügyi működés. A KK hatékony, szakértői működése. sikeres pályázatok száma; A tagoknál realizálódott időnyereség, a projektek lebonyolításához kapcsolódó időszükséglet csökkenésének mértéke. Kiadott jogszabály értelmezések száma. Marketing tevékenység által elért piaci szereplők, potenciális partnerek száma. Az év elején meghatározott üzleti tervtől való eltérés mértéke. Átlagos reakcióidő a tagok megkereséseire, kéréseire vonatkozóan. Végleges fázis Feladat Eredmény Mutató Esettanulmányok készítésének koordinálása és megosztása Közbeszerzési tanácsadás Naprakész kutatási eredmények felhasználása a felsőoktatásban. A projektek megvalósítása során a közbeszerzések házon belül történő támogatása. Elkészült és oktatásban felhasznált esettanulmányok száma; Esettanulmányok megoldásán keresztül érkezett kutatási ötletek, megoldások száma. Formai okok miatti sikertelen közbeszerzések száma; Közbeszerzésre fordított idő. Marketing kutatási A KK megismertetése a külső Szolgáltatásonként definiált Oldal: 35 39

36 eredmények kommunikálása iparágon kívülre Szabadalmi vizsgálatok előkészítése Centralizált nemzetközi kapcsolattartás Nemzetközi ösztöndíjprogramokba való bekapcsolódás Stratégiai partnerség kialakításának támogatása az IKT szereplők között, partnerkeresés, projektgenerálás Vállalati képzések koordinálása (együttműködés, projektgenerálás elősegítésére) Egyéni kutatási stratégia támogatása, ötletinkubátor, saját kutatások koordinálása Iparági felülről lefelé történő célmeghatározás támogatása célcsoportokkal. Szakértői háttértámogatás szabadalmi kérdésekben, már a kutatási folyamat során is, ezáltal egyszerűbb az eljárások lefolytatása is. Együttműködések létrehozásának egyszerűsödése, szélesebb együttműködői kör, nemzetközi szinten is. A KK kutatói számára egyszerűsödik az ösztöndíjprogramok felkutatása, a szervezet segítséget nyújt a pályázati dokumentációk elkészítésében is. Külföldi kutatók bevonzása saját projektekbe. Együttműködési lehetőségek könnyebb feltárása kutatási témákban / kutatók között. Az együttműködés létrehozásának ideje lerövidül, a pályázatok megjelenése esetén gyors reagálási képesség. Kutatási alapismeretek átadása ipari ügyfeleknek, akik ezáltal könnyebben kapcsolódnak kutatókhoz, illetve végeznek saját kisebb kutatásokat. Egyéni fejlődési lehetőség fiatal kutatóknak, validált kutatási ötletek. A stratégiák kialakítása során a saját kutatási területek népszerűsítése. célcsoportok száma; Piacméret: adott célcsoport potenciális bevételtermelő képessége. KK tagok bejegyzett szabadalmainak száma. Külső megkeresések száma kapcsolatfelvétel céljából. KK-n keresztül szerzett külföldi ösztöndíjak száma; Külföldi kutatók száma a KK tagok által végrehajtott kutatási projektekben. Írásban rögzített hosszú távú megaállapodások száma A KK/ KK tagok és külső partnerek között. Megtartott vállalati képzési napok száma; Vállalati képzéseken keletkezett bevétel mértéke; Ipari megbízások száma. Kutatási mini projektek száma; Kutatási mini projektben résztvevő kutatók száma. Elkészült evidence based kutatási stratégia javaslatok KK tagszervezetek számára. Oldal: 36 39

37 6. KOCKÁZATOK ELEMZÉSE Jelen dokumentum alapját képező üzleti modell egy bizonyos feltételrendszer teljesülése esetén éri el azokat az eredményeket, amelyek az előző fejezetekben bemutatásra kerültek. Ennek következtében számos tényező jelenik meg kockázati elemként, melyek eltérve a várt értékektől jelentős hatással lehetnek a projekt működésére. alacsony kockázat, amennyiben a kockázat bekövetkezési valószínűsége kisebb, mint 30 % közepes a kockázat, amennyiben a kockázat bekövetkezési valószínűsége nagyobb, mint 30 % és kisebb, mint 70 % magas a kockázat, amennyiben a kockázat bekövetkezési valószínűsége nagyobb, mint 70 % Hatásának mértéke: alacsony hatás, amennyiben a kockázat bekövetkezésének hatására a KK potenciális lehetőségei közül egy, vagy több átmeneti, vagy végleges módon ellehetetlenül közepes hatás, amennyiben a kockázat bekövetkezése során csökkenek a KK hosszú távú fenntarthatóságának lehetőségei magas hatás, amennyiben a kockázat bekövetkezése jelentősen veszélyezteti a KK megítélését, elismertségét, működését Az alábbi táblázat a működés során potenciálisan felmerülő kockázatokat mutatja be a javasolt kezelése módszer megjelölésével: Kockázat megnevezése Bekövetkezés valószínűsége Hatásának mértéke Kockázatkezelés javasolt módszere A konzorciumi tagok érdekeinek össze nem egyeztethetősége. alacsony magas Folyamatos egyeztetések a tervekről, elvárásokról és a szükséges hozzájárulásokról. Negatív szenátusi döntés a KK szervezetének létrehozásáról. Nem megfelelő finanszírozás a működést megalapozó fázisokban. alacsony közepes közepes magas Működési alternatíva kidolgozása, a végleges működési fázis előrehozása. Tagdíj alapú részfinanszírozás és a működési költségek alternatív finanszírozásának kialakítása. Nem kiegyensúlyozott, pályázati finanszírozáson alapuló finanszírozás miatt fenntarthatósági kockázat. A tervezett tevékenységhez nem illeszkedő, vagy nem megfelelő mértékű KK magas alacsony magas közepes Az egyéb finanszírozási formák tudatos és folyamatos fejlesztése. A különböző tevékenységekhez különböző munkavállalók, a tevékenység megkezdését megelőző Oldal: 37 39

38 Kockázat megnevezése Bekövetkezés valószínűsége Hatásának mértéke Kockázatkezelés javasolt módszere humán erőforrás. felvétele. A hasonló koordinációs tevékenységet végző szervezetek között kialakuló rivalizálás miatt csökkenő lehetőségek. közepes magas A KK működésének kialakítása során pontos lehatárolások közös kialakítása, együttműködési megállapodások kötése. A KK tagok kutatási eredményeinek korlátozott felhasználhatósága alacsony közepes Kutatási trendek, ipari potenciális felhasználási területek folyamatos kutatása. A fent bemutatott kockázatok esetében azok hatásának kivédésére, mérséklésére fel kell készülni, a kockázati tényezőket folyamatosan figyelemmel kell kísérni, így a fennálló kockázatok bekövetkezése minimalizálható. Ez a feladat, illetve ennek ellenőrzése a menedzsment szervezet egyik fontos feladata. Oldal: 38 39

39 7. TOVÁBBI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A tanulmány készítése során alakult ki a célzott működési és finanszírozási modellhez vezető fázisok meghatározása és definiálása. A fázisokra való bontás értelmében a végleges fázis már egy komplex, diverzifikált működést jelent. A végleges fázisként leírt modell továbbfejlesztési lehetőségei az alábbiak: A KK működésével szemben támasztott előzetes elvárások magasabb szintű teljesítését segíthetné elő a KK tagjai körének szélesebb bővítése: a konzorciumi tagok mellett hazai, vagy nemzetközi koordinációs szervezetek és ipari szereplők integrálása. A működés során szerzett tapasztalatok alapján kialakított működésekre alapuló szolgáltatások értékesítése iparágtól független szereplők részére (pl. kutatói adatbázisok kialakítása és fenntartása más kutatói szférák részére). A hazai koordinációs szerepkör megerősödését követően nemzetközi kooperációs központ létrehozása. A lobby szerep megerősödését követően egy nemzeti IKT kooperációs központ létrehozása, amely természetes partnerévé válna a kormányzatnak az iparágat érintő kérdésekben, meghatározó szerepet vállalna a hazai IKT kutatási trendek irányításában és a magyarországi IKT célú források újraelosztásában. A KK és a Debrecenben működő FIRCC jelenlegi tervek szerint azonos tagok által tervezi működtetést irányítását. Ezen helyzet tartós fennállása esetén javasolt a két központ összevonásának lehetőségét megfontolni egy szervezetben, közös irányítással, autonóm szakmai működés mellett. Az összevonás lehetőséget biztosít az erőforrások közös kezelésére, optimalizálásra, javítja a finanszírozási lehetőségeket, komplexebb szolgáltatások kialakítására ad lehetőséget és jelentős mértékben erősíti az érdekérvényesítő képességet. Oldal: 39 39

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében megvalósuló Civil szervezetek működési környezetének javítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.1.18 1 Tartalom

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Projektmenedzsment Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg. Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben