A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2011

2

3 4.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 14/2011. sz. határozata. Készült 20. példányban 3. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

4 Kiadásért felelős: Kovács Viktor egyetemi főtitkár Kiadja a Miskolci Egyetem ME Sokszorosító Üzeme Nyomdaszám: Re ME Miskolc-Egyetemváros, A szabályzat gondozásáért felelős: Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

5 Tartalomjegyzék Fejezetszám F e j e z e t c í m Old. szám Vált. szám Bevezetés dátuma I. Általános rendelkezések 1 II. Kutatási és művészeti pályázatok 3 III. Tudományos célú normatív támogatás 3 IV. Szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység 4 V. Támogatott kutatóhelyek, művészeti alkotóhelyek 4 VI. A tudományos eredmények, művészeti alkotások közzététele 6 VII. A kiemelkedő tudományos és publikációs tevékenység elismerése 6 VIII. Záró rendelkezések 7 Melléklet (oklevél-minták) 8

6

7 Oldalszám: 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen szabályzat célja a kulturális, művészeti, tudományos, műszaki fejlődés, a hallgatók és az oktatók folyamatos képzésének és továbbképzésének mind magasabb - a társadalmi igényeknek megfelelő - színvonalú megvalósításának előmozdítása. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvénnyel összhangban: 2. (1) az intézmény feladatait többek között a tudományos kutatás, a művészeti és tudományszervező tevékenység révén látja el, (2) az intézmény az oktatók, kutatók, hallgatók számára biztosítja a tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység szabadságát, támogatja feltételeinek megvalósítását, megteremti eszköztárát, (3) az oktatók, kutatók jogosultak tudományos (művészeti) célú pályázatok benyújtására, a munkaköri feladataikból származó feladatok mellett a maguk választotta tudományos téma kutatására, tudományos kutatási, ill. művészeti eredményeik közzétételére, (4) (5) (6) 1 az intézmény oktatóinak, kutatóinak munkaköri feladata tudományos munka folytatása, melynek eredményeiről az intézet, a tanszék, ill. a kar vezetőjének felhívására számot adni kötelesek, 2 a karok feladata időszakosan beszámoltatni az intézeteket, a tanszékeket kutatási tevékenységeikről és eredményeikről. A beszámoló keretében a tanszékeknek át kell tekinteni humánerőforrás fejlesztési terveiket, ezen belül a tudományos minősítettek számának emelése érdekében teendő lépéseiket. A karok az intézetek, a tanszékek kutatási ill. humánerőforrás fejlesztési elképzeléseik ismeretében készítik el kari kutatási beszámolóikat, melyet a Kari Tanács jóváhagyását követően megküldenek az egyetemi Tudományos Tanácsnak és a tudományos és nemzetközi rektorhelyettesnek, 3 az intézmény oktatói tudományos kutatások, ill. művészeti alkotótevékenység végzése, egyéni tudományos továbbképzésük elősegítése érdekében az alábbi támogatásokkal élhetnek: a) legfeljebb egyévi időtartamra, hétévenként, oktatásmentes kutatási, alkotói szabadság engedélyezhető, b) 4 egy illetve féléves időtartamra oktatásmentes kutatási ösztöndíj biztosítása MTA doktora cím megszerzése érdekében. Korhatár 60 év. 1 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal módosított, december 17. napján hatályba lépett szöveg. 2 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal beiktatott, december 17. napján hatályba lépett szöveg. 3 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal módosított, december 17. napján hatályba lépett szöveg. 4 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal beiktatott, december 17. napján hatályba lépett szöveg

8 Oldalszám: 2 c) 5 nemzetközi publikáció költségeinek biztosítása, d) 6 PhD fokozattal rendelkező fiatal oktatók-kutatók (korhatár 40 év) számára külföldi ösztöndíj elnyerésének esélyét növelő körülmények biztosítása. 3. (1) (2) 7 A szabályzat hatálya kiterjed a Miskolci Egyetem (továbbiakban: Egyetem) valamennyi szervezeti egységére, minden közalkalmazottjára és hallgatójára. 8 A Miskolci Egyetem közalkalmazottai, hallgatói által végzett tudományos kutatásra és művészeti alkotótevékenységre jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni, külön szabályzat tartalmazza azonban a tudományos diákköri munka, valamint az alaptevékenységek körében végzett szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység szabályait. (3) A jelen szabályzat hatálya alá tartozóan végzett tudományos kutatással, művészeti alkotótevékenységgel összefüggésben alkalmazandóak a következő belső szabályzatok rendelkezései: a) A doktori képzés és a doktori (PhD) fokozatszerzés b) A Miskolci Egyetem Habilitációs Szabályzata c) ME Szervezeti és Működési Szabályzata d) Szellemi tulajdon-kezelési szabályzat e) Hivatalos külföldi utazások és vendégfogadások f) 9 ME Tudományos Diákköri Tanácsának g) ME Közleményeinek működési rendje h) 10 Szabályzat a Miskolci Egyetem alaptevékenység körében végzett szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységére i) Gazdálkodási Szabályzat j) 11 Pályázati Szabályzat k) 12 Szerződéskötések eljárási rendje. (1) A tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység finanszírozásának forrásai: 4. a) pályázatok b) normatív tudományos támogatás c) 13 alaptevékenység körében végzett szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységből származó bevételek. 5 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal beiktatott, december 17. napján hatályba lépő szöveg 6 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal beiktatott, december 17. napján hatályba lépő szöveg 7 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg 8 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg 9 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg 10 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg 11 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal beiktatott, december 17. napján hatályba lépett szöveg 12 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg

9 Oldalszám: 3 II. fejezet KUTATÁSI ÉS MŰVÉSZETI PÁLYÁZATOK 5.. Pályázatok benyújtására jogosultak: - a pályázati kiírástól függően - jelen szabályzat hatálya alá tartozó szervezeti egységek és személyek, ill. az együttműködésükkel létrejövő kollektíva A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályoknak, a pályázati kiírásnak, a pályázatokkal kapcsolatos szerződéseknek a 3..(3) bekezdésében említett belső szabályzatoknak, illetve a Szenátusi és a kari tanácsi határozatoknak megfelelően kell elvégezni. III. fejezet 15 TUDOMÁNYOS CÉLÚ NORMATÍV TÁMOGATÁS 16 A normatív tudományos támogatás intézmények közötti felosztását és felhasználhatóságát a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény, valamint a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III.14.) Korm. rendelet szabályozza. 7. (1) 17 A normatív tudományos támogatás felosztását az Egyetem éves költségvetése tartalmazza, amelyet a Szenátus hagy jóvá, a mindenkori központi költségvetés finanszírozási elveinek megfelelően. (2) 18 (3) (5) A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg 14 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg 15 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal módosított, december 17. napján hatályba lépett szöveg 16 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg 17 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal módosított, december 17. napján hatályba lépett szöveg 18 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal törölve 19 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal törölve 20 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal törölve 21 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal törölve 22 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal törölve

10 Oldalszám: 4 IV. fejezet 23 SZABAD KAPACITÁS KIHASZNÁLÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉG A tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység vállalkozási, megbízási szerződés keretében történő végzésére irányadóak a Szabályzat a Miskolci Egyetem alaptevékenység körében végzett szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységére rendelkezései. V. FEJEZET TÁMOGATOTT KUTATÓHELYEK, MŰVÉSZETI ALKOTÓ MŰHELYEK Pályázati, illetve egyéb külső forrásból lehetőség nyílik kutatóhely létrehozására. (1) (2) A Miskolci Egyetemen a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóhálózatának tagjaiként kutatócsoportok működnek, a két intézmény által aláírt Megállapodás -ban leírtak szerint Az MTA támogatja a kiemelkedő kutatási eredményeket elérő tudományos iskolák kialakítását, működését kutatási utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében, elsősorban az alapkutatások területén. A kutatócsoportok az MTA kutatóhálózatához tartoznak, szakmai felügyeletüket az MTA főtitkára látja el. (3) A kutatócsoportok működéséhez és fenntartásához az MTA meghatározott számú álláshely biztosításával, a dologi és felhalmozási kiadások fedezésével járul hozzá, az alábbiak szerint: a) Az MTA meghatározott időre, meghatározott összegű támogatást nyújt a kutatócsoportok működéséhez. b) A kutatás célját szolgáló gépek, berendezések, műszerek beszerzése az MTA beruházási célokra rendelkezésre álló kereteiből az akadémiai kutatóintézetekkel azonos elbírálás szerint történik. A beszerzett eszközök az MTA TKI tulajdonát képezik. c) A 256/2007. sz. Szenátus határozattal módosított, december 17. napján hatályba lépett szöveg 24 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal módosított, december 17. napján hatályba lépett szöveg 25 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg 26 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal módosított, december 17. napján hatályba lépett szöveg 27 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg 28 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal módosított, december 17. napján hatályba lépett szöveg 29 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg 30 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal módosított, december 17. napján hatályba lépett szöveg 31 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg

11 Oldalszám: 5 33, 34 (4) (4) 35 Az egyetem a kutatócsoportok működéséhez térítésmentesen biztosítja a kutatási helyiségeket, eszközöket, és gondoskodik az akadémiai tulajdonú eszközök elhelyezéséről és üzemeltetéséről, lehetővé teszi az egyetemi infrastruktúra (könyvtár, számítógépek, stb.) használatát. (5) 36 A kutatócsoport dolgozói az egyetemi alkalmazottakkal azonos elbírálás alá esnek. A kutatócsoport tagjai az illetékes tanszék, intézet, kar vezetőjének felkérésére és a kutatócsoport vezetőjének iránymutatása alapján, külön díjazás nélkül részt vehetnek legfeljebb heti 4 óra munkaidő-keretben az egyetemi oktatásban. VI. fejezet A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK KÖZZÉTÉTELE (1) 37 Tudományos eredmények közzététele: 11. a) Részvétel K+F projektben (hazai, nemzetközi, szerződéses) b) Előadás tudományos konferencián (hazai, nemzetközi) c) Publikációk (magyar nyelvű kiadványban, külföldi kiadványban, könyvkiadás, szerkesztés, [szakkönyv, tankönyv, jegyzet, segédlet stb.], egyetemi közlemények, elektronikus) d) Disszertáció e) Szakértés f) Szabadalom, Know-how (2) 38 Művészeti alkotások közzététele: a) Kiállítás b) Könyvkiadás, szerkesztés c) Hangverseny d) Elektronikus médiák e) Zeneműkiadás (kotta, CD, stb.) 32 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal törölve 33 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal módosított, december 17. napján hatályba lépett szöveg 34 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal törölte 35 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg 36 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal módosított, december 17. napján hatályba lépett szöveg 37 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal beiktatott, december 17. napján hatályba lépett szöveg 38 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal beiktatott, december 17. napján hatályba lépett szöveg

12 Oldalszám: 6 VII. fejezet 39 A KIEMELKEDŐ TUDOMÁNYOS ÉS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ELISMERÉSE 12. (1) Az Egyetem elismeri és ösztönzi a tudományos és publikációs tevékenységet. (2) Az Egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott oktatóinak/ kutatóinak kiemelkedő publikációs, valamint tudományos tevékenységét, továbbá a tudományos utánpótlás nevelésében nyújtott kiemelkedő teljesítményét a következő díjak ill. oklevelek adományozásával ismeri el: a) Díjak: aa) Az Év Társadalomtudományi Publikációja ab) Az Év Műszaki - Természettudományi Publikációja b) Elismerő oklevelek: ba) Az Év Kutatója bb) Az Év Kutatócsoportja bc) A Miskolci Egyetem Iskolateremtő Professzora bd) Kiváló PhD Témavezető (3) Minden egyes díjból és elismerő oklevélből évente egy adományozható. Átadásukra ünnepélyes keretek között, az évzáró egyetemi szenátusülésen kerül sor. A díjak nyertesei - a mindenkori egyetemi tanári alapilletmény 0.5-szeresének megfelelő - pénzjutalomban részesülnek (társszerzők esetén megosztva). (4) A Miskolci Egyetem Iskolateremtő Professzora elismerő oklevél az Egyetem Professor Emeritusai részére is adományozható a (3) pontban meghatározott korlát - rektor által engedélyezett mértékig történő - kiterjesztésével. (5) A díjak és oklevelek odaítélésére javaslattételre jogosult az Egyetem rektora, a rektorhelyettesek és a dékánok. A Kiváló PhD Témavezető elismerő oklevélre vonatkozóan a doktori iskolák vezetői is jogosultak javaslattételre. (6) A díjak és elismerő oklevelek odaítéléséről a Tudományos Tanács dönt az általa kidolgozott szempontrendszer szerint, a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), valamint az Országos Doktori Tanács (ODT) tényadatainak figyelembevételével. A díjak odaítélése során az Egyetem rektorát egyetértési jog illeti meg. (7) Az MTA doktora címet elnyerő teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi közalkalmazott számára - a mindenkori egyetemi tanári alapilletmény kétszeresének megfelelő - pénzjutalmat adományoz az Egyetem, melynek folyósítására a cím elnyerését tanúsító oklevél, a Humánpolitikai Iroda felé történő bemutatását követő első illetményfizetés alkalmával kerül sor. (8) Az előző bekezdésekben megjelölt pénzjutalmak fedezete a Központi-feladatok személyi juttatási előirányzata. 39 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg

13 Oldalszám: 7 VIII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK , 41 Ezen szabályzat a Miskolci Egyetem Tanácsának 34/2000. sz. határozatával 2001 január 1-i hatállyal elfogadott, a Miskolci Egyetem Szenátusa december 17-i ülésén 256/2007. sz. határozattal és a január 27-i ülésén 14/2011.sz. határozattal módosított szöveget egységes szerkezetben tartalmazza. Miskolc, január 27. Prof. Dr. Patkó Gyula az ME rektora a Szenátus elnöke 40 A 256/2007. sz. Szenátus határozattal módosított, december 17. napján hatályba lépett szöveg 41 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg

14 Oldalszám: 8 Melléklet 42 Miskolci Egyetem AZ ÉV PUBLIKÁCIÓJA DÍJ A Miskolci Egyetem Rektora és Tudományos Tanácsa r é s z é r e aki év hónap napján helységben született, a társadalomtudományok területén publikált kiemelkedő dolgozatáért az Év Tudományos Publikációja d í j a t a d o m á n y o z z a. Miskolc, 20 év hó nap a Tudományos Tanács elnöke a Miskolci Egyetem rektora 42 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg

15 Oldalszám: 9 Melléklet 43 Miskolci Egyetem AZ ÉV PUBLIKÁCIÓJA DÍJ A Miskolci Egyetem Rektora és Tudományos Tanácsa r é s z é r e aki év hónap napján helységben született, Műszaki-természettudományi területen publikált kiemelkedő dolgozatáért az Év Tudományos Publikációja d í j a t a d o m á n y o z z a. Miskolc, 20 év hó nap a Tudományos Tanács elnöke a Miskolci Egyetem rektora 43 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg

16 Oldalszám: 10 Melléklet 44 Miskolci Egyetem AZ ÉV KUTATÓJA E L I S M E R Ő O K L E V É L A Miskolci Egyetem Rektora és Tudományos Tanácsa r é s z é r e aki év hónap napján helységben született, a tudományos kutatómunkában elért k i e m e l k e d ő e r e d m é n y é é r t Az Év Kutatója c í m e t a d o m á n y o z z a. Miskolc, 20 év hó nap a Tudományos Tanács elnöke a Miskolci Egyetem rektora 44 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg

17 Oldalszám: 11 Melléklet 45 Miskolci Egyetem AZ ÉV KUTATÓCSOPORTJA E L I S M E R Ő O K L E V É L A Miskolci Egyetem Rektora és Tudományos Tanácsa k u t a t ó c s o p o r t j a r é s z é r e a tudományos kutatómunkában elért k i e m e l k e d ő e r e d m é n y é é r t Az Év Kutatócsoportja c í m e t a d o m á n y o z z a. Miskolc, 20 év hó nap a Tudományos Tanács elnöke a Miskolci Egyetem rektora 45 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg

18 Oldalszám: 12 Melléklet 46 A MISKOLCI EGYETEM ISKOLATEREMTŐ PROFESSZORA E L I S M E R Ő O K L E V É L A Miskolci Egyetem Rektora és Tudományos Tanácsa r é s z é r e aki év hónap napján helységben született, a tudományos utánpótlás képzésében kifejtett á l d o z a t k é s z t e v é k e n y s é g é é r t a Miskolci Egyetem Iskolateremtő Professzora c í m e t a d o m á n y o z z a. Miskolc, 20 év hó nap a Tudományos Tanács elnöke a Miskolci Egyetem rektora 46 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg

19 Oldalszám: 13 Melléklet 47 A MISKOLCI EGYETEM KIVÁLÓ PHD TÉMAVEZETŐJE E L I S M E R Ő O K L E V É L A Miskolci Egyetem Rektora és Tudományos Tanácsa r é s z é r e aki év hónap napján helységben született, a PhD hallgatók képzésében kifejtett k i e m e l k e d ő e n e r e d m é n y e s t e v é k e n y s é g é é r t a Miskolci Egyetem Kiváló PhD Témavezetője c í m e t a d o m á n y o z z a. Miskolc, 20 év hó nap a Tudományos Tanács elnöke a Miskolci Egyetem rektora 47 A 14/2011. sz. Szenátus határozattal beiktatott, január 27. napján hatályba lépett szöveg

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról PREAMBULUM A magyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 II. MEGHATÁROZÁSOK... 5 III. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI...

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen 2014. február 6. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 Első rész... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 Második rész... 5 AZ EGYETEM FELADATAI...

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER... 1 1.... 4 A munkáltatói jogkörök gyakorlása... 4 2.... 4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok...

Részletesebben

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező 2005. évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2000. október

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

Az Egyetem testületei... 23 30. A Szenátus... 23 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 25 32. Esélyegyenlőségi Bizottság... 25 33.

Az Egyetem testületei... 23 30. A Szenátus... 23 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 25 32. Esélyegyenlőségi Bizottság... 25 33. Tartalom Általános rendelkezések... 4 1. Az SzMSz hatálya és tagozódása... 4 2. Az Egyetem neve és jogállása... 4 3. Az Egyetem feladatai, működési alapelvei... 5 4. Az Egyetem autonómiája... 6 5. Az Egyetem

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) 2013 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2009 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés...4 I. Általános rendelkezések...4

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A módosítást jóváhagyta a Kari Tanács 2014. december 10-i ülése, elfogadta a Szenátusa

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

MISKOLCI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Miskolc, 2009 3.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A MISKOLCI

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. II. 1 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról

T/15267. számú. törvényjavaslat. a felsőoktatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15267. számú törvényjavaslat a felsőoktatásról Előadó: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter Budapest, 2005. március 2005. évi... törvény a felsőoktatásról Az Országgyűlés

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben