A PROJEKTET FINANSZÍROZTA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PROJEKTET FINANSZÍROZTA:"

Átírás

1

2 INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER A FENNTARTHATÓ TURIZMUS ÉRDEKÉBEN A kiadványt készítette: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége Geonardo Környezetvédelmi, Térinformatikai és Regionális Projektfejlesztő Kft. A PROJEKTET FINANSZÍROZTA: A LIFE-III KÖZÖSSÉGI PROGRAM 1

3 BALATON PROJEKT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS 4 II. VÉGFELHASZNÁLÓI IGÉNYFELMÉRÉS (TASK 2) 7 II.1 Összefoglaló... 7 II.2 English Summary: End-Users Requements Specification II.3 Bevezető II.4 A Régió Vázlatos Bemutatása II.4.1 Balaton kialakulása - kutatásának története II.4.2 Építészeti, kultúrtörténeti és tájképi értékek II.5 Vizsgálati Módszerek II.6 Végfelhasználók II.6.1 Kül-, és belföldi turisták II.6.2 A régió helyi társadalma II.7 Az Eredmények Összegzése II.7.1 Természeti-környezeti fenntarthatóság II.7.2 Térséglehatárolási problémák a régióban II.7.3 Adatszolgáltatási anomáliák és információhiány II.7.4 Mélyen és sokrétűen strukturált, multikulturális helyi társadalom és érdekviszonyok II.7.5 Területi identitás, avagy a régió tartalékai II.7.6 Hogyan tovább? Intézményfejlesztés szükségessége III. KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS TÉRINFORMATIKAI ADATBÁZIS (TASK 3) 35 III.1 Összefoglaló III.2 English Summary: Gis Database III.3 Térinformatikai Adatbázis III.4 A Balaton régió környezet-állapota III.4.1 Bevezetés III.4.2 A Balaton Régió természetföldrajzi adottságai III.4.3 Környezetterhelés III Települések környezetterhelése 51 III A közlekedés környezetterhelése 55 III Az idegenforgalom környezetterhelése 59 III Gazdálkodási tevékenységek környezetterhelése 59 III.4.4 Környezeti elemek állapota III Vízminőség 61 III Levegőminőség 69 III Talaj 70 III Ökoszisztémák 76 III.4.5 Környezeti hatások III.5 Felhasznált Irodalom IV. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ÁLLAPOTFELMÉRÉS A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZETBEN (TASK 4) 81 2

4 INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER A FENNTARTHATÓ TURIZMUS ÉRDEKÉBEN IV.1 Összefoglaló IV.2 English Summery: Social and ecenomic survey in the Balaton Region IV.3 A társadalmi-gazdasági állapotfelméréssel foglalkozó munkarész célja IV.4 A felmérés során alkalmazott módszerek IV.5 Eredmények IV.5.1 A gazdasági tényezők felmérése IV.5.2 A társadalmi tényezők jellemzése IV.5.3 Elérhetőségi viszonyok IV.5.4 A településhálózat jellegzetességei IV.5.5 A Balaton, mint turisztikai termék IV.5.6 Területi különbségek IV.5.7 A Balaton helyzete és szerepe Magyarországon belül IV.5.8 Kitekintés az Európai Unióba IV.6 Felhasznált Irodalom V. A BALATON RÉGIÓT ÉRINTŐ JELENLEGI ÉS KORÁBBI SZAKPOLITIKÁK, PROGRAMOK ÉS EGYÉB BEAVATKOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE (TASK 5) 106 V.1 Összefoglaló V.2 English Summery: Evaluation of former and current policies, programmes and other interventions concerning Balaton Region V.3 Közösségi fejlesztés-tervezés a Balaton Régióban V.3.1 Célok és módszerek V.3.2 A kutatás eredményei VI. A DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA (TASK 6) 123 VI.1 Összefoglaló VI.2 English Summary: Implementation of the Decision Support System VI.3 A DSS, mint szakértői rendszer VI.3.1 Elméleti alapok VI.3.2 A stratégia kialakulása VI.3.3 A döntéshozatal folyamata VI.3.4 A ma elfogadott balatoni jövőkép VI.3.5 Stratégia VI.3.6 Területhasználati elvek a fenntarthatóság és esélyegyenlőség érvényesítésére 146 VII. A TESZT CÉLÚ MONITORING RENDSZER TMR (TASK 7) 150 VII.1 A TMR illeszkedése a LIFE projekthez VII.2 English Summary: The prototype of the monitoring system VII.3 A Teszt célú Monitoring Rendszer felépítése VII.3.1 Kiindulási alapok VII.3.2 A TMR felépítése ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK ÉS KÉPEK JEGYZÉKE 175 3

5 BALATON PROJEKT I. BEVEZETÉS A BALATON PROJEKT integrált döntés-előkészítő rendszer megalkotása és bevezetése a fenntartható turizmus elérése érdekében című LIFE-III ENVIRONMENT pályázatot az Európai Unió Környezeti Főigazgatósága (DG ENVIRONMENT) a év során kedvezően bírálta el, így a Balatoni régió fejlesztésére először sikerült közvetlen brüsszeli forrásokból támogatást szerezni. A projekt megvalósítására létrejött négytagú konzorcium célja a fenntartható turizmus irányába mutató fejlesztések végrehajtása, illetve ezen keresztül további uniós támogatások megszerzése volt. A LIFE-III KÖZÖSSÉGI PROGRAM A Közösségi Programok az Európai Unió stratégiai politikáit támogató és az európai együttműködést megvalósítani szándékozó támogatási programok. A Közösségi Programok köre nagyon széles skálát ölel fel, kezdve az oktatás-képzéstől a kutatás-fejlesztésen át, egészen a környezetvédelemig. Minden program egy meghatározott időtartamra szól, az adott időszakra meghatározott költségvetéssel, európai szinten. Az egyes programokban elkülönített támogatásokra a kedvezményezettek általában nyílt pályázati felhívások útján pályázhatnak (esetenként közbeszerzés útján) és pályázataikat az adott program célkitűzései alapján objektív szakmai kritériumok szerint bírálják el. A pályázás feltételrendszere jól átlátható és könnyen kezelhető, a formai követelmények majd minden esetben egyszerűbbek, mint a hazai pályázati rendszerben megszokottak. Ami fontos eleme még ezeknek a programoknak, az a nemzetközi együttműködés, amely szinte minden projektnél alapkövetelmény. A Közösségi Programok fokozatosan nyíltak meg a magyar pályázók előtt, míg a csatlakozást követően a Közösségi Programok teljes köre nyitva áll a magyar pályázók előtt. A LIFE (L Instruments Financiers pour l Environnement) elnevezésű közösségi programot az Európai Unió 1992-ben hozta létre azzal a céllal, hogy a tagországokban (illetve a későbbiek során a társult országokban) megvalósuló innovatív, demonstrációs jellegű környezet- és természetvédelmi projektekhez támogatást nyújtson. A Balaton Projectet a 3. szakasz (LIFE- III) finanszírozta, mely között volt érvényben, 957 millió eurós költségvetéssel. A LIFE három fő tevékenységi területet felölelő horizontális jogi eszközrendszer, amely alapján a környezet és természetvédelem teljes területén igyekszik kifejteni hatását. Prioritásainak meghatározásakor elsősorban az éppen aktuális környezetvédelmi akcióprogramokra támaszkodtak. Magyarország 2001-ben csatlakozott a programhoz. LIFE03ENV/H/ A BALATON PROJEKT Integrált Döntés Támogató rendszer megvalósítása a fenntartható turizmus elérése érdekében a Balatoni régióban A projekt célja egy integrált döntés-előkészítő rendszer kiépítése és bevezetése volt, amely hozzásegíti a Balatoni Régió egészét a fenntartható turizmus eléréséhez. A fenntartható turizmus megvalósítása fontos prioritása az Európai Unió Környezetvédelmi Politikájának, így támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek a turizmushoz kapcsolódó hatások kivédésére törekedve egy fenntartható rendszer kialakítását célozzák. 4

6 INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER A FENNTARTHATÓ TURIZMUS ÉRDEKÉBEN A projekt előkészítését és a pályázat elkészítését a Geonardo Kft. koordinálta, az ELTE Regionális Földrajzi Tanszéke és a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz tartozó Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. közreműködésével. A projekt 2002 őszén került benyújtásra közvetlenül Brüsszelbe, és egy közel 9 hónapos bírálati-szerződéskötési folyamat után 2003 őszén kezdődött el. Időtartama 36 hónap volt. A projekt megvalósítására létrejött konzorcium tagjai a következők: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht., mint Koordinátor: a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz tartozó kht. az anyagi részesedést illetően a legnagyobb résztvevője a projektnek. Tematikus feladatai (végfelhasználói felmérések, vízminőségmonitoring, turista- és forgalomszámláló-rendszer kiépítése) mellé az egész projektet befolyásoló horizontális feladatok is társulnak. Mint a régió egészének fejlesztéséért felelős szervezet része, érdekelt a döntés-támogató rendszer kiépítésében és fenntartásában, illetve a projekt eredményeinek népszerűsítésében is. Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége (BCSZSZ), mint partner. A BCSZSZ egy alulról szerveződő nonprofit szervezet, melynek tagjai között több jelentős Balaton környéki civil szervezet képviselteti magát. Feladatai között szerepel a projekt elfogadtatása a Balatoni régióban, illetve a projekt eredményeinek népszerűsítése. Geonardo Környezetvédelmi, Térinformatikai és Regionális Projektfejlesztő Kft. (GEONARDO), mint partner vesz részt a projektben. A GEONARDO több mint 40 uniós projektben szerepel partnerként vagy koordinátorként, ezzel a legsikeresebbek közé tartozik az egész Európai Uniót tekintve is. Feladatai a projekt adminisztratív és szakmai koordinálása, illetve a térinformatikai rendszer megvalósítása. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék (ELTE), mint partner a szociális-gazdasági állapotfelmérések, a korábbi politikák és döntések elemzésének és a döntés-támogató rendszer (Decision Support System, DSS) kiépítésének felelőse (http://geogr.elte.hu/). A projekt elsődleges célja tehát a Balatoni régióban a főként a tömegturizmus által kiváltott környezeti kockázat csökkentése vagy kivédése egy ún. döntés-előkészítő rendszer (DSS: Decision Support System) segítségével. Ennek maximális elérése érdekében a projekt élettartamának 36 hónapja alatt az alábbi 8 munkaszakasz került elvégzésre: 1. Menedzsment: megfelelő koordinációs és menedzsment munka a maximális idő/költség hatékonyság elérése érdekében. Az Unió szigorú elvárásainak megfelelő rendszeres jelentések elkészítése és a partnerek feladatainak összehangolása. 2. Végfelhasználói igényfelmérés: a szükségletek és a követelmények felmérése az összes potenciális felhasználó számára. További cél az összes potenciálisan érintett szervezet/hatóság (helyi lakosok és vállalkozók, a civil szervezetek, és a helyi, valamint országos érdekeltségű környezetvédelmi hatóságok) elérése és bevonása a projekt megvalósításába. 3. Környezeti állapotfelmérés és térinformatikai rendszer (GIS): a térinformatikai adatbázis kifejlesztése, a partnerek és érdeklődők szabad hozzáférésével a következő adatokhoz: ismert és feltételezett potenciális szennyező források, illegális hulladéklerakók, szennyvíz-gazdálkodási adatok, vízminőségi és eutrofizációs mutatók. 5

7 BALATON PROJEKT 4. Szociális-gazdasági elemzések: A fenntartható fejlesztés megalapozása során meg kell figyelni és elemezni a szociális és gazdasági szféra szereplőit. A kapott adatok és információk elengedhetetlen alapjai a monitoring rendszer fejlesztésének és a stratégiai döntéshozó modellnek (DSS). 5. Korábbi politikák és hatásaik elemzése: a DSS kiépítésekor elemzésre kerültek a korábbi döntések és azok régióbeli hatásai; e történések ismeretében pontosabban lehet majd modellezni a jövőbeni döntések várható következményeit. 6. Döntés-előkészítő rendszer (DSS): Döntés-előkészítő rendszer kidolgozása és bevezetése, melynek alapja a korábban kidolgozott térinformatikai rendszer (GIS), felhasználva a környezeti, gazdasági és társadalmi vizsgálatok, valamint folyamatos visszacsatolással a fizikai állapotokat vizsgáló monitoring rendszerek adatait, eredményeit. 7. Monitoring Rendszer: a projekt egyik leglátványosabb eleme a Balatoni régióból mindezidáig hiányzó on-line vízminőség-, turista- és forgalom-monitoring rendszer telepítése volt. Segítségével pontos információk kaphatók a szezonális turizmus szélsőségeiből adódó környezeti terhelésről. A modell magában foglal egy turistaszámláló és egy forgalomszámláló rendszert, továbbá egy vízminőség monitoring rendszert. A szimulációs program segítségével a kapott adatokból következtetéseket vonhatunk le a Balaton Régió egész területére vonatkozóan a bekövetkező környezeti változásokról, valamint modellezhetjük a különböző szélsőséges eseteket, haváriákat is. 8. Információáramlás Disszemináció: A projekt fontos eleme a társadalmi tudatosság formálása, illetve a projekthez kapcsolódó információk, eredmények széleskörű közzététele, amely egyébként szigorú elvárás az Unió részéről is. A feladatok közé többek között konferenciák, workshopok szervezése, információs brosúrák rendszeres kiadása, saját weboldal működtetése tartozik. A projekt végeredményeképpen létrejött egy átfogó környezeti-gazdasági-társadalmi felméréseken és térinformatikai adatbázison alapuló döntés-előkészítő rendszer és a hozzá kapcsolódó online monitoring rendszer. A célok megvalósításával elérhető a Régióban az összeurópai prioritásként számon tartott fenntartható turizmus. Az alábbiakban részletesen összefoglaljuk az egyes munkaszakaszok során elért eredményeket, illetve elemezzük a jelenlegi és a jövőbeni teendőket. Reméljük, hogy az elért eredmények nagyban hozzá fognak járulni ahhoz, hogy egy élhetőbb és hosszú távon fenntartható Balaton régió alakuljon ki. 6

8 INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER A FENNTARTHATÓ TURIZMUS ÉRDEKÉBEN II. VÉGFELHASZNÁLÓI IGÉNYFELMÉRÉS (TASK 2) II.1 ÖSSZEFOGLALÓ A BALATON PROJEKT integrált döntéstámogató rendszer megalkotása és bevezetése a fenntartható turizmus elérése érdekében című LIFE-III ENVIRONMENT pályázatot az Európai Unió Környezeti Főigazgatósága (DG ENVIRONMENT) a év során kedvezően bírálta el, így a Balatoni Régió fejlesztésére először sikerült közvetlen brüsszeli forrásokból támogatást szerezni. A projekt megvalósítására létrejött négytagú konzorcium célja a fenntartható turizmus irányába mutató fejlesztések végrehajtása, illetve ezen keresztül további uniós támogatások megszerzése. Konszenzusos megítélésű, hogy a jelentős rekreációs térségek sikerességének, innovációjának alapvető feltétele a turisztikai felületen is hasznosuló térség természeti-környezeti, kultúrtörténeti értékeinek megőrzése. Ma már elterjedt az a felfogás és elemzői szemlélet is, amely a társadalom egészének, vagy egy valamilyen módon behatárolt szeletének termelőfogyasztó tevékenységét a rendelkezésre álló erőforrások újratermelhetőségének figyelembe vételével, a fenntarthatóság kritériumait is szem előtt tartva jár el. A rendelkezésre álló javak szűkösségének felismerése vezetett oda, hogy jobban odafigyelünk az energia és anyagfelhasználás ésszerű mértékére, mint ahogy arra is, hogy tevékenységünk nyomán ne tegyünk helyrehozhatatlan károkat a bennünket körülvevő természeti környezeti értékekben. Ma már tulajdonképpen elfogadott, hogy mindeközben egyebek mellett a turizmus innovációjához (ezen belül a környezet- és természetvédelemhez is, de még az egyéb szükséges tárgyi és szociális infrastrukturális javak működtetéséhez) elengedhetetlenül szükséges emberi közösségek és intézmények szociológiai minőségének (megfelelő korszerkezetének, iskolázottságának, képzettségének) megőrzésére, javítására, fenntarthatóságára is odafigyeljünk. A projekt végeredményeképpen ennek megfelelően létrejött egy átfogó környezeti-gazdaságitársadalmi felméréseken és térinformatikai adatbázison alapuló döntés-előkészítő rendszer és a hozzá kapcsolódó online monitoring rendszer. A célok megvalósításával elérhető a régióban az összeurópai prioritásként számon tartott fenntartható turizmus. A szakirodalom szerint 1 a fenntarthatósági elemzésekkor a helyzetértékelésnek 3 fő kérdéskört kellett megcéloznia: Problémákat, amelyek a helyi, globális ökoszisztémában, a helyi és globális gazdaságban illetve közösségben jelennek meg. 1 Bodorkós B.-Pataki Gy.-Vári A.: A társadalmi fenntarthatóság mérése Módszertani tanulmány, kézirat 7

9 BALATON PROJEKT Az ökoszisztémában, a gazdaságban, a közösségben bekövetkezett változások nyomonkövetését: pl. rövid-, és hosszútávú hatások, reverzibilis-irreverzibilis folyamatok feltérképezése. Az egyes intézkedések hatását, mértékét. A LIFE Balaton Projekt későbbi munkafázisainak (Task ) előkészítésekor ezen szempontokra, kérdéskörökre egyidejű tekintettel szerkesztettük meg a Task-2 (Végfelhasználói igények felmérése) feladatainál a vizsgálat alá vont szereplők körét, s határoztuk meg a kutatási tematikát. A nemzetközi szakirodalomban ötféle, többé-kevésbé elkülöníthető modell jelenik meg a fenntarthatósági helyzetértékelésekre vonatkozóan. Az első kettő rész-rendszerekre vonatkozó modellt jelenít meg, míg az utóbbi három teljes-rendszer modell, a rendszer minden aspektusát igyekszik megragadni Közgazdaságtani modellek A közgazdaságtani modellek, melyek alapvetően input-output modellek. 2. A stress and response modellek A modell a stressz-generáló emberi tevékenységek és a természeti, illetve társadalmi környezetben bekövetkezett változások között okozati kapcsolatot állít fel. A 4 fő kategóriát tartalmazó modell stresszt okozó tevékenységek, környezeti stressz, a környezet válasza, a közösségi és egyéni emberi válaszok azt feltételezi, hogy megfelelő válaszokkal a hatásokat mérsékelni lehet, vagy akár meg is lehet előzni 3. A háromkomponens modellek A fenntartható fejlődés szakirodalmában ezek a leggyakoribb, legközkedveltebb modellek. Nincs egyetértés abban, hogy mi is értendő bele ebbe a három komponensbe, vagyis a társadalmi, gazdasági és környezeti dimenziókba. 4. Multiple capital modellek A multiple capital típusú modellek különválasztják noha egymással nyilvánvalóan összefüggenek az életminőség négy dimenzióját, a négyféle tőkét: az emberi (humán) tőkét, a társadalmi tőkét, az ember alkotta tőkét és a természeti tőkét. 5. Az összekapcsolt, emberi jólét/ökoszisztéma jólét modell Ezt a modellt azzal a céllal fejlesztették ki, hogy az emberi jólét és az ökoszisztéma jóléte együttes megőrzésének a céljához járuljon hozzá. Munkánk során magunk a 3. és a 4. pontban megjelölt modellek keverékét favorizáltuk, ill. ezek vizsgált térségre adaptált változatát tartottuk szem előtt. 3 2 Vö.:Bodorkós B.-Pataki Gy.-Vári A.: A társadalmi fenntarthatóság mérése Módszertani tanulmány, kézirat 3 Oláh, M.: Egy rendhagyó régió rendhagyó társadalmáról. Comitatus, júliusaugusztus, pp

10 INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER A FENNTARTHATÓ TURIZMUS ÉRDEKÉBEN A balatoni turizmus fenntartásában érdekeltek körét definiálva egy igen összetett, sokrétű, egymással többféle kapcsolatban levő, gyakran egymással ellenérdekelt, többszereplős társadalmi halmazokat találunk. A projekt ezen részfeladatának teljesítésekor a térségbe érkező kül-és belföldi turisták mellet a régió helyi társadalmának (ezen belül az állandó, valamint az ingatlantulajdonnal szintén rendelkező bel-és külföldi állampolgárságú ideiglenes lakosok, a civil szervezetek (NGO-k), a mikro-, kis-, és középvállalkozások, az önkormányzatok, a regionális és a központi kormányzati területpolitikai tényezők érintettségének, érdekeltségeinek, szempontjainak, igényeinek megjelenítésével foglalkozunk. A Task-2-ben megvalósuló feladat az imént leírt térségben megvalósuló balatoni turizmus fenntartható fejlesztésében potenciálisan érdekelt és érintett társadalmi tényezők projekt megvalósításába történő bevonása, valamint szükségleteik és igényeik felmérése, ezek módszeres elemzése. A fenti meggondolásból a projekt vonatkozó munkaszakaszainak elkészítése során a térség fejlesztésének fenntarthatóságát végig ebben a komplex, integrált szemléletben vizsgáltuk, melynek megalapozásához a TASK-2 során készítettünk módszertani megalapozást. A Task-2 elkészítésekor az alábbi tájékozódási, elemzési módszereket vettük igénybe: Vezetői interjúk készítése, ezen belül: igazgatási szakemberek, turisztikai szakértők, politikusok civil szervezetek vezetői Meglévő statisztikai adatbázisok másodelemzései, A térség egészére és frekventált területeire irányuló nagymintájú, reprezentatív összehasonlító szociológiai vizsgálatok, ill. ezek másodelemzései, Esettanulmányok, Terepkutatás, Konferenciák, work-shopok, ezek résztvevőinek kérdőíves véleményvizsgálata, Jogszabályelemzés A végfelhasználói igényfelmérés eredményei által felvetett közös jellemzők, problémák röviden az alábbiakban összegezhetők: mindenek előtt meg kell óvni a régió természeti és épített környezetét, ahol csak lehet, javítani kell a környezet minőségén, a fogyó és elöregedő népességből, a csökkenő népességmegtartó erőből adódó problémákat orvosolni kell, növelni kell az állandó népesség turizmusban való érdekeltségét, fokozni kell a régió versenyképességét, a szükséges fejlesztési forrásokat a régió rendelkezésére kell bocsátani, a széttagolt intézményrendszert ahol csak lehet, integrálni kell, különösen a területfejlesztési döntések meghozatalánál, ugyanis csak így biztosítható a közpénzekből megvalósuló fejlesztések hatékonysága, 9

11 BALATON PROJEKT a fejlesztéseken belül prioritást kell élveznie a környezeti értékek ápolásának, és a fejletlen turisztikai infrastruktúra megújításának, ápolni kell a jelentős mértékű és pozítív irányú aktivitást kiváltó regionális identitást, a régió fenntartható fejlesztésében való érdekeltségét tudatosítani kell a döntéshozókban és a térségben érintett elitcsoportok soraiban, hosszú távon érvényt kell szerezni annak a viszonylagos konszenzusra épülő ideának, ami a régió területpolitikai státuszának megváltoztatásával kapcsolatban él a térség helyi társadalmának tudatában, a központi hatalommegosztás és a decentralizáció térnyerésével párhuzamosan csökkenteni kell az érintkező statisztikai-fejlesztési régióknál, és a központi kormányban megfigyelhető ellenérdekeltséget a régió helyi társadalmának önállósodási aspirációitól vezérelt aktivitásával kapcsolatban. A projektindító szerepet is betöltő Task-2 eredményeire alapozva kerültek kidolgozásra a projekt későbbi munkafázisai (Task ). Ezen a munkák egy része párhuzamosan folyt a hazai, területpolitikát, és a projekt által vizsgált térség fejlesztését meghatározó tervezési dokumentumok készítésével (Case study on place-based policies for rural development Lake Balaton, Hungary, Directorate for Public Governance and Territorial Development OECD, 2005, Nemzeti Fejlesztési Terv I). A munkák más része azonban éppen megelőzték azokat (Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 2005, Országos Területfejlesztési Koncepció 2005, ágazati, és regionális operatív programok , Balaton Régió Fejlesztési Stratégiájának megújítása , MTA KÉP (Környezetállapot értékelő Projekt ), Balatoni Turizmus Fejlesztési Koncepciója és Programja 2005, Balaton Régió Részletes Fejlesztési terve 2006). Így lehetőség volt arra, hogy az eredményeket a partnerségi együttműködések során beépítsük azokba. A projekt eredményei azonban nem csak a fejlesztéspolitikai dokumentumok szintjén, és a konzorciumi tagok körében hasznosultak, hanem jótékony hatást fejtettek ki a térség önkörmányzatainak, gazdálkodó, és civil szervezeteinek munkájában. Részben a projekt eredményeire alapozottan egyre szaporodnak a térségben a civil szervezetek helyi és kistérségi szintű, fejlesztési-környezetvédelmi aktivitási irányú önszerveződései (Nyugat-Balaton, Marcali kistérség, Balatonfüredi kistérség, Kelet balatoni kistérség). A régió turizmusfejlesztési intézményrendszerében, a közeljövőben alapvető változást eredményezhet a projektünkben is ismertetett, alulról egymásra épülő helyi, kistérségi és regionális turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet kiépülése. A projekt által elvégzett munka a magyar és a regionális területpolitikára gyakorolt hatás, valamint a Balaton térsége önszerveződésének elősegítése mellett megtermékenyítően hatott az alkalmazott tudományokra is. A Magyar Tudományos Akadémia utóbbi években egyik meghatározó programja, a Környezetállapot Értékelő Projekt (KÉP) a területi tervezésben, programozásban és monitoringban meghatározó szerepet játszó integrált indikátorrendszer kidolgozásának munkálatainál megkülönböztetett figyelmet szentelt a LIFE Balaton Projektnek, ennek hatására is került kiválasztásra a KÉP pilot-célterületévé a Nyugat-Balaton, pontosabban a Balatont tápláló Zala vízgyűjtő területe. 10

12 INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER A FENNTARTHATÓ TURIZMUS ÉRDEKÉBEN II.2 ENGLISH SUMMARY: END-USERS REQUEMENTS SPECIFICATION There is consensus on the viewpoint that the precondition to the success and innovation of mainly recreational regions lies in the conservation of the region s environmental and cultural values, which are also important elements in the region s tourism. Today, the widespread perception and analytical view takes into account the production-consuming activities of all or some identifiable portion of society in light of the reproducibility of available sources. The recognition of the scarcity of available goods led to us to the point where we pay more attention to the reasonable use of energy and other materials and also to make sure we don t cause irreparable harm to the surrounding environmental values during our activities. Today it is an accepted fact that in addition to all of this, we must pay attention to the conservation, improvement and sustainability of the sociological quality of human societies and institutions (appropriate age structures, schooling and education) which are indispensable to the innovation of tourism (also to environmental protection, but also to the functioning of the necessary material and social infrastructure goods). A decision support system and a complementary online monitoring system, based on a comprehensive set of environmental, economic and societal studies and a geographic information system database, came about as a result of the project. By attaining our goals, we can bring about sustainable tourism in the region, a Europe-wide priority. According to the literature 4, an evaluation must to target 3 main question areas in an analysis of sustainability: Problems that arise in local and global ecosystems and economies and/or societies Tracking changes that arise in the ecosystem, in the economy and in society, e.g. mapping of short and long term effects, (ir)reversible processes The effect and rate of individual measures At the same time as we prepared the later work phases (Task ) of the LIFE-Balaton project, we arranged the group of participants to be examined under the Task-2 (recognition of end-user needs) duties and we established the research thematic with a view to these considerations and subject areas. The international literature reveals five, more or less separable models with regards to sustainability evaluations. The first 2 present partial-system models, while the last 3 are complete-system models that attempt to seize all aspects of the system Economic Models Economic models which are essentially input-output models. 2. Stress-and-response Models The model establishes a causal relationship between stress-generating human activity and the changes in natural and/or societal environment. The model containing four main 4 Bodorkós B.-Pataki Gy.-Vári A.: Measuring societal sustainability, a case study, manual 5 Vö.:Bodorkós B.-Pataki Gy.-Vári A.: Measuring societal sustainability, a case study, manual 11

13 BALATON PROJEKT categories stress-causing activities, environment stress, nature s response, societal and individual human responses assumes that the effects can be minimized or even prevented with the appropriate responses. 3. Three-component Models These are the most common and most popular models in the literature on sustainable development. There is no agreement on what is included in these three components, i.e. societal, economic and environmental dimensions. 4. Multiple Capital Models Multiple capital models separate although these are obviously interrelated - the four dimensions of life quality, the four types of capital: human capital, societal capital, manmade capital and natural capital. 5. The Interconnected, Human well-being/ecosystem well-being Model This model was developed with the aim of contributing to the collective conservation of human well-being and ecosystem well-being. During our work we favoured a combination of the models described under points 3. and 4. and we focused on versions adapted to suit the areas under investigation. 6 While defining the group whose interests are affected by the sustenance of tourism at Balaton, we discovered a complex, multi-layered and multi-actor societal aggregate whose interests often conflict within interconnected relationships. In completing this section of the project in addition to the domestic and foreign tourists arriving in the region, we concerned ourselves with highlighting the affectedness, the interests, viewpoints and needs of the region s local society (including the permanent and those domestic and foreign temporary inhabitants who own real estate, civil organizations (NGO s), micro and small and medium enterprises, municipalities, regional and central government regional political factors). The object to be accomplished in Task-2 is the inclusion of potentially interested parties and societal factors affected by the project for the development of sustainable tourism at Balaton. We also aim to identify and methodically analyze their needs and claims. It was based on the foregoing considerations throughout the preparation of the project s various work phases that we examined the sustainability of the region s development in this complex and integrated manner, for the foundation of which we prepared a methodological basis during Task-2. During the preparation of Task-2 we used the following orientation and analysis methods: 6 Oláh, M.: "On the anomalous society of an anomalous region, Comitatus, July-August, pp

14 INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER A FENNTARTHATÓ TURIZMUS ÉRDEKÉBEN preparation of interviews with executives, more specifically: administration experts tourism experts politicians executives from civil organizations secondary analysis of existing statistical databases review and secondary analysis of large-scale, representative and comparative sociological surveys focusing on the region in its entirety and it s highly frequented areas case-studies area surveys conferences, workshops and survey of participants therein statute-analysis Common elements and problems revealed by surveys of end-users needs, briefly: above all, the region s natural and constructed environment must be protected and its quality improved, wherever possible problems arising from the decreasing population and decreasing population-preserving source must be addressed, must increase the permanent population s interest in tourism, must increase the region s competitive edge, must make available sources for the necessary development to the region, the scattered institutional system must be integrated, wherever possible, particularly when it comes to decision-making in regional development cases because this is the only way to ensure that; publicly-funded developments are effective, within the scope of developments, the maintenance of environmental values and the renewal of underdeveloped tourism infrastructure must have priority, must cultivate the considerable and positive activity inducing regional identity, in the long run, the relatively consensual notion that exists within the consciousness of the regional population regarding the requisite change in the region s politics must gain general approval the gains to be made by the sharing of central power and decentralization must be paralleled by decreasing the counter-interests perceivable in the statistical-development regions and the central government, concerning the aspirations of the region s local population s activities to achieve independence The results of Task-2, which also kick-start the project, will serve as the foundation of the project s later work phases (Task ). These tasks were either performed in tandem with the preparation of key documents addressing domestic and regional policies and the development of areas surveyed for the project (Case study on place-based policies for rural development Lake Balaton, Hungary, Directorate for Public Governance and Territorial Development OECD, 2005, National Development Plan I). Or they directly preceded them (National Development Policy Concept 2005, National Area Development Concept, 2005, divisional and regional operative programs , the renewal of the Balaton Region Development Strategy , MTA PICTURE (Environmental Status Evaluation Project 13

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika Készítette: REevolutio Kft. Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Adamik Anna junior tanácsadó Farkas Sára gyakornok Budapest, 2011-02-25

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

Közösségi Programok. Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára. Kiadja: Európa Média Kht

Közösségi Programok. Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára. Kiadja: Európa Média Kht Közösségi Programok Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára A nagy sikerû Európai Uniós Pályázatok Kézikönyvének INGYENES MELLÉKLETE Kiadja: Európa Média Kht Európai

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve

Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve 2005-2007 közötti időszakra Készítette: A NYUGAT-BALATONI TÉRSÉGMARKETING KHT. megbízásából Cservenka Dóra Veronika Konzulens: Tar László, ügyvezető

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

THE POSSIBILITIES OF LAKE BALATON RESORT AREA IN THE SYSTEM OF THE DEVELOPMENT POLICY 2006-2012

THE POSSIBILITIES OF LAKE BALATON RESORT AREA IN THE SYSTEM OF THE DEVELOPMENT POLICY 2006-2012 Original scientific paper THE POSSIBILITIES OF LAKE BALATON RESORT AREA IN THE SYSTEM OF THE DEVELOPMENT POLICY 2006-2012 A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET MOZGÁSTERE A FEJLESZTÉSPOLITIKA RENDSZERÉBEN 2006-2012

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE

A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE 1 Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola Péter Erzsébet A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE A kiskereskedelmi- és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Helyzetértékelés I. Kötet Készítették: Dombi Gábor szociológus Dorner Lajos közlekedésmérnök Egerszegi Zita környezetmérnök Fekete

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

TUDÁS ÉS VERSENYKÉPESSÉG PANNON SZEMMEL

TUDÁS ÉS VERSENYKÉPESSÉG PANNON SZEMMEL TUDÁS ÉS VERSENYKÉPESSÉG PANNON SZEMMEL PANNON GAZDASÁGTUDOMÁNYI KONFERENCIA TANULMÁNYKÖTET I. PANNON EGYETEMI KIADÓ 2006 Tudás és versenyképesség pannon szemmel Pannon Gazdaságtudományi Konferencia tanulmánykötet

Részletesebben

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Balaton Fejlesztési Tanács Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. április Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 5 2.

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

A Miniszterelnökség részére

A Miniszterelnökség részére A Miniszterelnökség részére ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ JELENTÉS az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5) Budapest,

Részletesebben

KIDOLGOZÁSA TERÜLETÉN

KIDOLGOZÁSA TERÜLETÉN VÁRI ANNA 1 FERENCZ ZOLTÁN 2 KÁRPÁTI ZOLTÁN TECHNOLÓGIÁK FENNTARTHATÓSÁGI ELEMZÉSE ÉLETCIKLUS-KÖZELÍTÉSBEN A PROSUITE EU FP7 PROJEKT EREDMÉNYEI A TÁRSADALMI INDIKÁTOROK AGGREGÁLT RENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSA

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK SZARVAS, 2015 1 KÉSZÜLT A SZIE GAEK ÁLTAL SZERVEZETT, TDK KONFERENCIÁK ELŐADÁSAIBÓL

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCCI Research Institiute of Economics and Enterprises

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCCI Research Institiute of Economics and Enterprises MKIK GVI Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCCI Research Institiute of Economics and Enterprises Észak-Magyarország gazdasági helyzete, 1990-2001 Adatok, tendenciák,

Részletesebben

ICG Ex Ante Consulting Bécsi út 3-5. V/56. H-1023 Budapest, Hungary Tel: +361 321 1773 Fax:+361 321 1772 E-mail: info@icg-exante.

ICG Ex Ante Consulting Bécsi út 3-5. V/56. H-1023 Budapest, Hungary Tel: +361 321 1773 Fax:+361 321 1772 E-mail: info@icg-exante. ICG Ex Ante Consulting Bécsi út 3-5. V/56. H-1023 Budapest, Hungary Tel: +361 321 1773 Fax:+361 321 1772 E-mail: info@icg-exante.hu A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 3. pályázati kör elindításához

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén 2012 0 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Európai uniós források

Részletesebben

X. évfolyam 2. szám www.strategiaifuzetek.hu. Észak-magyarországi intézeti igazgató

X. évfolyam 2. szám www.strategiaifuzetek.hu. Észak-magyarországi intézeti igazgató Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1.

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK LEADER PROGRAM TAPASZTALATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK LEADER PROGRAM TAPASZTALATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Török Ádám akadémikus DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ ERDŐTERÜLETEKRE ALAPULÓ TERÜLETFEJLESZTÉS VIZSGÁLATA A DÉL- MÁTRA VIDÉKÉN A Research

Részletesebben

Joint Urban and Agglomeration Network projekt. A kutatás a HUSRB/1002/213/096 számú projekt keretében a Hungary Serbia

Joint Urban and Agglomeration Network projekt. A kutatás a HUSRB/1002/213/096 számú projekt keretében a Hungary Serbia Összegző tanulmány a magyarországi és szerbiai településfejlesztési tapasztalatokról és javaslatcsomag a 2014 2020 as időszak fejlesztéspolitikai irányelveire vonatkozóan Joint Urban and Agglomeration

Részletesebben