MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Készítette: Dr. André Mária fogl eü. orvos Nikovics Géza szakértő Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: tól

2 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Bevezető rész... 5 A Törvény célja... 5 A Törvény hatálya... 5 A szabályzat hatálya... 5 a) Alanyi hatálya... 6 b) Tárgyi hatálya... 6 A szabályozás célja... 6 I. fejezet A munkáltatók és munkavállalók kötelességei és jogai Munkáltató/KFT általános kötelességei A munkáltató joga Munkavállalók általános kötelességei A munkavállalók jogai Alkoholellenőrzés és véralkohol vizsgálat Ittasság esetére vonatkozó szankciók... 9 II. fejezet Szervezeti felépítés Munkavédelmi feladatok Általános rész Az ügyvezető feladata és jogköre Az ügyvezető feladatai Termelési igazgató feladatai Munkavédelmi vezető Munkavédelmi vezető feladatai Munkavállalók munkavédelmi feladatai Vezető beosztású munkavállalók munkavédelmi feladati Munkavállalók munkavédelmi feladatai III. fejezet Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételei A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatainak célja ( ld. orvosi vizsgálatok rendje) Az orvosi vizsgálatról távolmaradás vagy alkalmatlanság Foglalkoztatás egészségügyi feltétele Előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat Időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat Rendkívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat szükséges Soron kívüli alkalmassági vizsgálat kezdeményezése Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok nyilvántartása Sérülékeny csoportok alkalmassági feltételei Alkalmasság meghatározása Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 2

3 3.10 Záró vizsgálat Az Üzemnél munkakörönkénti alkalmassági vizsgálatok gyakorisága IV. fejezet Munkavédelmi oktatás Az oktatás nyilvántartása A munkavédelmi oktatás fajtái Előzetes munkavédelmi oktatás Elméleti oktatás tárgya Gyakorlati oktatás tárgya Ismétlő oktatás Rendkívüli (soron kívüli) oktatás Az oktató kötelessége Külső munkavállalók munkavédelmi oktatása V. fejezet A munkahelyekre és a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések Általános szabályok Szervezett társadalmi munka, rendezvény Képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei Kockázatértékelés Dohányzásról, dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó előírások VI. fejezet A munkavédelmi eljárások rendje Üzembe helyezés, használatbavétel Veszélyesség meghatározása Nem kell üzembe helyezési eljárást lefolytatni Munkavédelmi minőségtanúsítás és minősítés Karbantartási előírások Műveleti utasítások elkészítésének rendje Használati utasítások Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat Kéziszerszámok ellenőrzése Munkavédelmi ellenőrzések rendje VII. fejezet Egyéni védőfelszerelés juttatási rend Védőeszköz, védőruha Védőeszközök juttatási rendjének általános szabályai Védőeszközzel ellátandók köre A védőeszköz ellátás meghatározása Ellátás szabályozása A védőeszköz cseréje Védőeszközök használatának ellenőrzése A védőeszköz beszerzése, alkalmazhatósága Megrendelés, beszerzés Védőeszközökkel kapcsolatos oktatás Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 3

4 7.7 Védőeszközök karbantartása, vizsgálata, cseréje, selejtezése Védőeszközök juttatásának meghatározása munkakörönként Védőital juttatási rend Tisztálkodási eszközök és szerek, bőrvédő és bőrápoló készítmények juttatási rendje Elsősegélynyújtás rendje VIII. fejezet Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása Munkabaleset fogalma Fontosabb teendők munkabaleset esetén Súlyos munkabaleset Az ügyvezető kötelessége súlyos balesetet esetén Munkabalesetek kivizsgálása Teendők munkabaleset esetén, ha az kiküldetés során következett be Külföldi kiküldetés esetén Belföldi kiküldetéskor Foglalkozási megbetegedés, annak bejelentése, kivizsgálása Munkabaleset esetén a kártérítésre vonatkozó szabályok Záró rendelkezések: IX. fejezet Mellékletek Egyéni védőeszközök juttatási rendje.(1. melléklet) Orvosi vizsgálatok rendje (2. melléklet) Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 4

5 Bevezető rész Az PIPELIFE KFT. (továbbiakban: KFT) egészére vonatkozó Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) alapját a munkavédelemről megalkotott évi XCIII. Törvény (továbbiakban: Törvény) és a végrehajtásáról szóló többször módosított 5/1993.(XII.26.) MüM. rendelet képezi, mely az alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az állam, a munkáltatók, a munkavállalók feladatait, jogait és kötelezettségeit. A Törvény célja Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, a munkát végzők egészségének megóvása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket. A Törvény hatálya Kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában működik. A munkavédelem alapszabályait a Törvény, a részletes szabályokat jogszabályok, biztonsági szabályzatok, szabványok tartalmazzák. A biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó követelmények megvalósításának módját a vonatkozó rendelkezések figyelembevételével a munkáltató határozza meg. A biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartását a felügyeleti szerv a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága segíti és ellenőrzi:.. A munkavédelem ágazati feladatait a tevékenység szerint illetékes miniszter látja el. A Törvény biztosítja az érdekegyeztetést, a munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi képviselők jogait és kötelezettségeit. A szabályzat hatálya A munkavédelemről szóló évi CXIII. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltak alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek az KFT telephelyén belüli megvalósítását jelen szabályzat írja elő. A szabályzat hatálya kiterjed az ügyvezető által üzemeltetett, és bérelt létesítmények területére és az ügyvezető munkavállalóira, továbbá szükséges mértékben az üzemeltetett, és bérelt létesítmények területén tartózkodó egyéb személyekre. A jelen szabályzat alkalmazása kötelező az Üzem valamennyi munkavállalójára, legyen az teljes vagy részmunkaidős jogviszony, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló szerződéses jogviszonyban álló személyekre; vállalkozókra, kivitelezőkre. Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 5

6 a) Alanyi hatálya A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Üzemmel munkaviszonyban (fő- és másodállás, mellék- és részfoglalkozás) és munkavégzésre irányuló egyéb (munkaviszonyban, közszolgálati, tanulói és hallgatói) jogviszonyban álló személyekre, és a telephelyeken tartózkodó ügyfeleire. A Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell az KFT munkavállalóinak más céghez történő kirendelése esetén is. Ebben az esetben az érintett cég munkavédelmi szabályzatának, vagy egyéb előírásainak rendelkezéseit is be kell tartani. b) Tárgyi hatálya A Szabályzat hatálya kiterjed az KFT használatában, bérleményében lévő állandó vagy ideiglenes létesítményeire, munkahelyeire, munkaeszközeire, alkalmazott technológiájára, az KFT érdekében végzett mindennemű szervezett munkavégzésére. A Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell az KFT területén más cég által végzett munkák esetében is, vonatkozó előírásait és a betartásukért felelős személyt a munkavégzés feltételeit rögzítő írásos megállapodásban (szerződésben) kell meghatározni. A Szabályzat előírásaival azonos és kötelező érvényű munkavédelmi utasításnak kell tekinteni az KFT által kidolgozott szolgálati, technológiai, kezelési, karbantartási és műveleti utasításokat. A Szabályzat rendelkezéseinek alkalmazásával, illetve értelmezésével kapcsolatos állásfoglalásra az Ügyvezető jogosult. A Szabályzat előírásaitól eltérő, vagy azzal ellentétes munkavédelmi tárgyú utasítás, rendelkezés érvénytelen. A Szabályzatban nem rögzített kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, szabványok, stb. előírásai szerint kell eljárni. A szabályozás célja Egységes szerkezetbe foglalva határozza meg az KFT munkavédelmi követelményeit, a szervezeti egységek, a társaságok, az alkalmazottak, és egyéb jogviszonyban álló dolgozók kötelességét, felelősségét és jogait. Az KFT által használt telephelyeken található szellemi és anyagi javakban, ideértve az ideiglenesen az KFT birtokában vagy kezelésében lévő idegen dolgokat is, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megvalósítása, a dolgozók egészségének megóvása, a balesetek és ezzel a szándékos vagy gondatlan károkozás megelőzése, a bekövetkezett kár mértékének csökkentése, valamint a munkavégzés zavartalanságának biztosítása. A munkavédelemről szóló évi XCIII. számú törvény (továbbiakban: Mvt) alapján jelen ban határozom meg az KFT munkavédelemmel kapcsolatos feladatait. A Munkavédelmi Szabályzat összefoglalja azokat az utasításokat, tevékenységeket, tudnivalókat, magatartási szabályokat és egyéb kötelezettségeket, amelyek a fenti célok elérésével szoros kapcsolatban állnak. Útmutatást nyújt, felelősségeket és kötelezettségeket állapít meg a vezetők és a dolgozók, illetve a létesítményekben ideiglenesen tartózkodó, idegen, külső személyek számára. Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 6

7 I. fejezet 1.0 A munkáltatók és munkavállalók kötelességei és jogai Munkáltató/KFT általános kötelességei a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez a személyi, tárgyi feltételek biztosítása, a munkabiztonsági szaktevékenység ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személy, személyek biztosítása, a munkahelyi kockázatértékelés elkészítése, a szükséges utasítások kellő időben történő megadása a munkavállalók részére, a munkakörülmények rendszeres ellenőrzése (meg kell győződni a vonatkozó munkavédelmi rendelkezések maradéktalan végrehajtásáról), a munkavállalók részére a munkavégzéshez szükséges biztonságos munkaeszközök biztosítása, új technológia bevezetése előtt az egészségre és biztonságra kiható következményekről a munkavállaló tájékoztatása, biztonságos munkavégzést veszélyeztető körülmény fennállása esetén haladéktalan kivizsgálás és a szükséges intézkedések megtétele, közvetlen veszély esetén a munkavégzés leállítása, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén a rendeletekben meghatározott intézkedések megtétele, a munkavégzéshez szükséges védőeszközök biztosítása, szükség szerinti pótlása munkavállalók munkavédelmi oktatása, munkavállalók előzetes, időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatának biztosítása gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatának munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező szakemberekkel történő elvégeztetése, az ehhez szükséges pénzfedezet biztosítása A munkáltató joga Az egészséges, biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása mellett jogosult megkövetelni az előírások teljes körű betartását, szabálysértés esetén jogszerűen eljárni Munkavállalók általános kötelességei A munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban: alkoholtól, gyógyszertől, narkotikumtól nem befolyásoltan, kipihenten, egészségesen, a munka végzésére vonatkozó szabályok, megtartásával végezhet munkát. a munkavégzéshez biztosított munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően, az utasításban előírtak szerint használni, a meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni, az egyéni védőfelszerelést (védőeszköz, védőruha) rendeltetésének megfelelően használni, tisztításáról a tőle elvárható módon gondoskodni, a munkavégzéshez az egészséget, testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni, munkaterületén a fegyelmet, rendet, tisztaságot megtartani, Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 7

8 munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni, a részére előírt előzetes, időszakos munkaköri alkalmassági orvosi, meghatározott körben pályaalkalmassági vizsgálaton részt venni, a munkavégzés közben észlelt veszélyt, üzemzavart, rendellenességet tőle elvárható mértékben megszüntetni, vagy felettesétől erre intézkedést kérni, balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni felettesének. A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el, nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket. A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági intézkedések teljesítése illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során A munkavállalók jogai A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától: a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés személyi, tárgyi feltételeinek biztosítását, a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását. A munkavállaló ugyanakkor jogosult megtagadni a munkavégzést: ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Az említettek szerinti veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges védőberendezések, egyéni védőeszközök működő képtelensége, illetőleg hiánya. 1.3 Alkoholellenőrzés és véralkohol vizsgálat A 1.2 pont egyes bekezdése érvényesítése érdekében szükség esetén alkoholellenőrzésnek van helye, amelyre jogosultak: az ügyvezető az termelési igazgató a műszakvezető a munkavédelmi vezető Ha a dolgozó az alkoholellenőrzés elvégzését megtagadja, akkor a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegi és fegyelmi vétséget követ el, a további munkavégzéstől el kell tiltani, és felelősségre kell vonni. Az ellenőrzést a rendeletnek megfelelően bizonylatozni kell 16/1986. (XII.17.) EüM rendelet szerint. Ha az alkoholellenőrzést nem jogosult személy rendeli el, az megtagadható. Alkoholellenőrzés tartható egyes dolgozóknál annak szükségét látva, szúrópróbaszerűen, illetve öszszes dolgozónál szűrésszerűen. A szükséges alkoholszondákat az ügyvezető biztosítja. Amennyiben az alkoholellenőrzés eredménye pozitív, ezáltal a dolgozó fegyelmi vétséget követ el. Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 8

9 1.3.1 Ittasság esetére vonatkozó szankciók Ha a dolgozónál ez első esetben fordult elő fel kell menteni a munkavégzés alól és haza kell küldeni. A kieső munkaidőt igazolatlan távollétnek tekintendő, arra munkabér nem számolható el. Ha a dolgozónál ismétlődő a munkavégzés közbeni alkoholfogyasztás, akkor a munkaviszonyát fegyelmi határozattal azonnali hatállyal meg kell szüntetni. Ha a dolgozó az alkoholellenőrzés pozitív eredményét vitatja, a kérdés eldöntése érdekében véralkohol vizsgálatot kérhet. Ha a dolgozó az előző bekezdésben említett jogával él, akkor a vér levételét a foglalkozás egészségügyi szolgálat orvosa végzi. A munkáltató köteles gondoskodni a véralkohol- vizsgálati doboz -ról és a levett vér megfelelő laboratóriumba való eljuttatásáról. A véralkohol vizsgálatért a jogszabály által felszámítható díj megfizetése a dolgozót terheli abban az esetben, ha a vizsgálat eredménye pozitív. Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 9

10 Szervezeti felépítés II. fejezet állapot Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 10

11 2.0 Munkavédelmi feladatok Általános rész Az KFT ben vezetői munkakört betöltők jog- és hatáskörét, illetve a szervezeti egységek feladatkörét a Szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, munkavédelmi feladatait ezen fejezet határozza meg. Az KFT-ben folyó, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért az ügyvezető, betartásukért a munkát irányító közvetlen vezető (termelési igazgató műszakvezető,) a felelős. Az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint a) PIPELIFE HUNGÁRIA MÜANYAGIPARI KFT. b) (ágazati jele: 2221 ) a I /c. veszélyességi osztályba tartozik. A veszélyességi osztálynak megfelelően (ágazati jele: 22) 2.1 Az ügyvezető feladata és jogköre Az ügyvezető, mint egyszemélyi felelős gondoskodik, a munkavédelemről szóló évi XCIII. sz. törvény szerint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megszervezéséről, az ehhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáról. Felelős a munkavédelmi rendelkezések betartatásáért. Az ügyvezető, a fenti feladatok megvalósítását a felelősségének meghagyása mellett, döntési és ellenőrzési jogkörét fenntartva a munkavédelmi vezető hatáskörébe utalja. Az ügyvezető rendszeresen beszámoltatja a munkavédelmi vezetőt a munkavédelmi helyzetről. Felelősségi körén belül: az Üzem munkabiztonsági helyzetéről rendszeresen, legalább évente beszámoltatja a közvetlen szakmai irányítása alá tartozó munkavédelmi vezetőt; a munkavédelmi előírások megszegőivel szemben a Munka Törvénykönyv előírásai szerinti hátrányos jogkövetkezmény(eke)t kiszabja; kijelöli a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó, biztonsági felülvizsgálatokat végző személyt, illetve külső céget; a jogtanácsos szakvéleménye alapján dönt a munkabalesetekből eredő esetleges kártérítések mértékéről Az ügyvezető feladatai Az Ügyvezető gondoskodik: a védőeszközökről, védőruházatról, tisztálkodó szerekről, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, elsősegélynyújtó személyéről, felszerelésekről, a tűzoltó és mentőeszközökről, az oktatásról, továbbképzésről, a műszaki dokumentáció és szakirodalom biztosításáról, Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 11

12 biztosítja a munkavédelmi szervezet működésének költségeit. Ha magyarul nem tudó munkavállalót alkalmaz, akkor a magyarul nem tudó munkavállaló által értett nyelven is kell biztosítani a dokumentációkat. (Biztonsági Adatlapok, gépek kezelési, karbantartási dokumentációja) A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényben foglaltaknak megfelelően minőségileg illetve szükség esetén mennyiségileg értékelteti a munkavállaló egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalót érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Megköveteli a létesítésben közreműködőktől, hogy írásban nyilatkozzanak arról, hogy a létesítés a munkavédelmi követelményeknek megfelelően történt (kivitelezői, villamossági szabványossági nyilatkozat stb.). Gondoskodik arról, hogy új munkahely lésítésénél a foglalkozás egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírások maradéktalan teljesítéséhez az anyagi eszközök rendelkezésre álljanak. Biztosítja az Üzem részére az egészséges és biztonságos munka elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót. A felvételre kerülő munkavállalók egészségügyi megfelelősségéről előzetes, a továbbiakban időszakos orvosi vizsgálat alapján meggyőződik, és ennek megfelelően alkalmazza az adott munkakörben. Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti Az Üzem a sérülékeny csoportjára vonatkozó foglalkoztatási előírások betartását. 2.2 Termelési igazgató feladatai az irányításuk alá tartozó területen gondoskodnak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételek megvalósításáról, és ellenőrzik az ezzel kapcsolatos követelmények teljesítését; a munkavédelmi előírások betartásáért és betartatásáért személyileg felelősek; gondoskodnak a Megbízási szerződésben meghatározott munkavédelmi feladatok maradéktalan végrehajtásáról, azok megtörténtét rendszeresen ellenőrzik. 2.3 Munkavédelmi vezető Munkabiztonsági szaktevékenység munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazása: Az Üzem a évi XCIII. tv. és a végrehajtására kiadott többször módosított 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében A rendeletben megjelölt időtartamra és képesítési feltételekkel köteles alkalmazottjaként vagy szerződéses jogviszonyban munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt foglalkoztatni. A munkavédelmi szakember közvetlenül az ügyvezetőnek felel. A munkavédelmi vezető az ellenőrzések során feltárt hiányosságok alapján javaslatot tesz a munkavédelem helyzetének javítására. Irányítja és szervezi az Üzem munkavédelmi tevékenységét, szakmai segítséget nyújt az ügyvezetőnek illetve a vezető beosztású munkavállalóinak. Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 12

13 2.3.1 Munkavédelmi vezető feladatai közreműködik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében, a foglalkozás-egészségügyi megbízottól kapott információk alapján nyilvántartja a foglalkozási baleseteket, egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjének szabályozását elkészíti, munkabalesetek kivizsgálását elvégzi, ellenőrzi a hasonló balesetek megelőzésére hozott intézkedések végrehajtását, gondoskodik arról, hogy a sérült a baleseti jegyzőkönyvet és a kárigény bejelentőlapot megkapja, elbírálja az ügyvezetővel karöltve a munkabalesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos kártérítési igényeket, megszervezi a gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatát, részt vesz a veszélyes gépek, berendezések, üzembe helyezési eljárásán és elkészíti a jegyzőkönyvet. részt vesz a gépek, berendezések és technológiák kezelési utasításának elkészítésében, a munkavédelmi szaktevékenység körébe tartozó feladatokat ellátja, elkészíti az Üzem tevékenységének megfelelő munkavédelmi oktatás tematikáját, gondoskodik dolgozók munkavédelemmel kapcsolatos észrevételeinek érdemi elbírálásáról a feltárt, illetve tudomására jutott munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére az ügyvezetőnk írásban javaslatot tesz, figyelemmel kíséri a hivatalos közlönyökben, a szaksajtóban a munkavédelemmel kapcsolatos rendeletek, szabványok megjelenését, módosítását, kiegészítését és hatálytalanítását. 2.4 Munkavállalók munkavédelmi feladatai Vezető beosztású munkavállalók munkavédelmi feladati Gondoskodik a munkavédelemről szóló évi XCIII. Munkavédelmi Törvény, valamint a Szabályzat munkaterületére vonatkozó előírásainak betartásáról. A tudomására jutott rendellenességet, illetve munkaegészséget veszélyeztető és nem biztonságos munkavégzésével kapcsolatos bejelentést megvizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket, értesíti az érintetteket és közvetlen veszély esetén leállítja a munkavégzést. Az új, belépő munkavállalók munkavédelmi oktatásában részt vesz, megtartja a gyakorlati oktatást. Képernyő előtti munkavégzésnek minősülő munkavégzés esetén betartatja, és betartatja az óránként 10 perces szüneteket. Biztosítja a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, kielégítő higiéniai állapotát, a szükséges tisztaságát, karbantartását, pótlását. Rendszeresen ellenőrzi az elsősegélynyújtó doboz feltöltöttségét. Hiányosság esetén gondoskodik a feltöltésről. Rendszeresen ellenőrzi a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket és használtatja azokat. A dohányzási tilalmat betartja, illetve betartatja. Az időszakos orvosi vizsgálatra elküldi a vezetése alatt munkát végző munkavállalókat. Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 13

14 Azt a munkavállalót, aki önhibájából nem, illetve felszólítás ellenére sem vesz részt az előírt időszakos orvosi vizsgálaton, annak megtörténtéig a további munkavégzéstől eltiltja. Gondoskodik az általa irányított munkahelyek rendjéről és tisztaságáról. A munkavállalók egészségét, vagy biztonságát fenyegető súlyos és közvetlen veszély esetén, a munkavégzést azonnal beszünteti, a munkahelyet azonnal elhagyatja. Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót bízza meg a munka irányításával, s ezt tudomására hozza a többieknek. A munkabaleset esetén a körülmények rögzítésénél részt vesz azok munkabaleseti naplóba történő bevezetésénél. Részt vesz a baleset okainak feltárásába. Súlyos baleseteknél azonnal intézkedik a gép leállításáról, a sérült elsősegély nyújtásáról, értesíti a mentőszolgálatot, rendőrkapitányságot, ügyvezetőt és a munkavédelmi vezetőt. Gondoskodik a helyszín biztosításáról Munkavállalók munkavédelmi feladatai Meg kell ismernie az általa végzett munka veszélyeit, az általa használt gépek kezelési, karbantartási utasítását. Minden munkakezdés előtt ellenőrzi az általa használt gépeket, berendezéseket, hogy kielégítik-e a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit. Rendellenesség észlelése esetén a munkát megszakítja, a gépet leállítja a hibát a tőle várható módon megszüntet, nagyobb üzemzavart a felettesének jelenti. Gépen semmiféle átalakítást nem végezhet, védőberendezést, védőburkolatot nem távolíthat el. A biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés érdekében a részére kiadott egyéni védőeszközöket használja. A vegyi anyag felhasználása előtt, meg kell ismernie az illető veszélyes anyag, készítmény Biztonsági Adatlap tartalmát. Ha a Biztonsági Adatlap a vegyszer használatához védőeszközt ír elő, akkor a felhasználás megkezdése előtt, azt használnia kell. Gondoskodik munkahelyek rendjéről, tisztaságáról a közlekedési utak szabadon hagyásáról. Tűzveszélyes folyadékok tárolása esetén betartja a tárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. A vegyszerek tárolásánál a vegyszerek Biztonsági Adatlapjai által előírt tárolási feltételeket betartja. A dohányzási tilalmat betartja. Az előírt továbbképzéseken, oktatásokon köteles részt venni. A részére előírt orvosi alkalmassági vizsgálaton kötelező megjelennie. Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 14

15 III. fejezet 3.0 Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételei 3.1 A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatainak célja ( ld. orvosi vizsgálatok rendje) Orvosi megállapítása annak, hogy a dolgozó: egészségügyi szempontból alkalmas-e a választott (kijelölt, gyakorolt) munkakörben egészségének vagy testi épségének előre látható károsodása nélkül a munka végzésére. Esetleges betegsége a munka ellátása során nem idézhet-e elő saját személyével vagy dolgozó társaival kapcsolatban baleseti veszélyt vagy fertőzést. Ha megváltozott a munkaképessége, milyen munkakörben és milyen feltételek mellett foglalkoztatható. A járványügyi érdekből kiemelt munkaköröknél nem szenved-e bizonyos fertőző betegségekben, illetve nem hordozza-e szervezetében és nem üríti-e szervezetéből a fertőző betegségek kórokozóit anélkül, hogy saját maga ilyen fertőző betegség valamely szakában lenne, nem szenved-e olyan betegségben, amely miatt gyógykezelésre vagy gondozásra van szükség. 3.2 Az orvosi vizsgálatról távolmaradás vagy alkalmatlanság Csak az a munkavállaló alkalmazható, aki az előzetes munkaköri alkalmassági orvos vizsgálat alapján alkalmasnak minősül az adott munkakör betöltésére. Nem alkalmazható, aki az orvosi vizsgálaton nem vesz részt, vagy orvosi vélemény alapján a munkakör betöltésére alkalmatlannak bizonyul. Az a dolgozó, aki a foglalkozás-egészségügyi szolgálat véleménye szerint a megjelölt munkakör betöltésére alkalmatlan, abban a munkakörben tovább nem foglalkoztatható. Ebben az esetben, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat véleményével egyidejűleg, közvetlen vezetője vagy az ügyvezető a dolgozóval közölni tartozik a jogorvoslat helyét és módját. Ha a dolgozó vagy a munkáltató az elsőfokú egészségügyi szerv (foglalkozás-egészségügyi szolgálat) véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény közlésétől a mindenkori jogvesztő határidőn belül kérheti a munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálását. A másodfokú egészségügyi szerv döntéséig az elsőfokú egészségügyi szerv véleménye szerint kell eljárni. A másodfokú egészségügyi szerv véleménye végleges. Az alkalmatlanság, illetve az ideiglenes alkalmasság okát a dolgozóval a vizsgálatot végző orvosnak minden esetben ismertetnie kell, azt a munkáltatóval azonban csak a vizsgált dolgozó írásbeli hozzájárulásával közölheti. Az orvosi vizsgálatok megtörténtét a munkavédelmi vezető és az ügyvezető ellenőrizheti. Az a munkahelyi vezető, aki orvosi vizsgálat nélkül vagy érvénytelen vizsgálatokkal dolgozókat foglalkoztat fegyelmi vétséget követ el. A foglalkozás-egészségügyi orvos az ügyvezetőt értesíti, ha a dolgozó az orvosi vizsgálatra való felszólításnak nem tett eleget. 3.3 Foglalkoztatás egészségügyi feltétele A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja, mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára külön jogszabályban meghatározottak szerint alkalmasnak bizonyult, 15 Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től

16 az egészségügyi megfelelőségről előzetes és külön jogszabályban meghatározott munkakörben időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. 3.4 Előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat Előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat szükséges: a) a munkáltató által foglalkoztatni kívánt munkavállalónál, a munkába lépés előtt. b) a munkavállaló munkakör változtatása esetén, ha fizikai munkát végez fiatalkorú a nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalót új munkakörben vagy munkahelyén a korábbinál nagyobb vagy eltérő megterhelésnek lesz kitéve két hetet meghaladó külföldi munkavégzés előtt a foglalkozás egészségügyi szolgálat kezdeményezésére, c) a gépjárművezetőknél pályaalkalmassági vizsgálatot kell elvégeztetni. Bér és munkaügy a Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat nyomtatvánnyal küldi a munkavállalót előzetes alkalmassági orvosi vizsgálatra, melynek kitöltésénél figyelembe veszi a munkakör sajátosságait és megadja a felmerülő kockázati tényezőket. A bér és munkaügy a munkavállaló alkalmassági vizsgálatát igazoló nyomtatványát köteles megőrizni (titkárság) és azt az illetékes ellenőrző szervnek ellenőrzés során bemutatni. 3.5 Időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat A munkaviszony fennállása alatt a munkaköri alkalmasság újbóli elbírálása végett a munkavállalónak időszakos orvosi vizsgálaton kell részt venni A foglalkozás egészségügyi szakember a 2. melléklet szerinti gyakorisággal határozta meg az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot. 3.6 Rendkívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat szükséges Ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően, a munkavállaló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenségét követően ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved, ha a munkavállaló munkavégzése nem egészségi ok miatt 6 hónapot meghaladóan szünetel Soron kívüli alkalmassági vizsgálat kezdeményezése Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet: a foglalkozás egészségügyi orvos a háziorvos, illetve a kezelőorvos minden olyan heveny vagy idült betegség után, amely a munkavállaló, illetve a munkát végző személy munkaalkalmasságát befolyásolhatja munkavédelmi hatóság felügyelője Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 16

17 a munkáltató (ügyvezető) a munkavállaló Soron kívüli alkalmassági vizsgálat után a további foglalkoztatásáról az orvosi vélemény alapján kell dönteni, ezáltal az egészségi állapotának megfelelő munkakörbe kell áthelyezni, illetve foglalkoztatását meg kell szüntetni, amennyiben alkalmatlan a megjelölt munkakör betöltésére. 3.7 Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok nyilvántartása Az előzetes és időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatokról a munkahelyen nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást a titkárság vezeti, feladata az előző vizsgálat érvényességi idejének lejárta előtt felhívni a munkavállaló figyelmét az időszakos orvosi vizsgálat esedékességére. A munkavállaló köteles határidőn belül vizsgálatra jelentkezni, az orvosi véleményről szóló igazolást a nyilvántartásért felelős személynek leadni. 3.8 Sérülékeny csoportok alkalmassági feltételei Nő és fiatalkorú nem foglalkoztatható olyan munkakörben, ill. munkakörülmények között, amelyben a munkavégzés az egészségét, testi épségét károsan befolyásolhatja, vagy az utódokra fokozott veszélyt jelent. Az idősödő munkavállaló foglalkoztatásánál fokozottan törekedni kell a munkának a munkavállaló munkaképességéhez való igazítására. A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon a foglalkozás egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos végezheti. A munkaköri alkalmasság másodfokú vizsgálatát a telephely szerint illetékes foglalkozás egészségügyi szakellátó hely (dr. Ticz Irén) végzi. 3.9 Alkalmasság meghatározása Az alkalmassági vizsgálatban meg kell határozni, hogy a vizsgált személy az adott munkakörre, munkafeladatra: alkalmas nem alkalmas ideiglenesen nem alkalmas (itt meg kell jelölni a következő vizsgálat időpontját) A véleményt az Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény elnevezésű nyomtatványon közli a munkáltatóval. A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon végző orvos Munkáltató egészségügyi törzslapja elnevezésű nyomtatványt állít ki Záró vizsgálat PIPELIFE Kft. - nél a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalónak a következő esetekben kell záró orvosi vizsgálaton részt venni. 85 db feletti zajban foglalkoztatott munkavállalónál 3.11 Az Üzemnél munkakörönkénti alkalmassági vizsgálatok gyakorisága Az Üzem minden munkakörében évenként kell részt venni az orvosi alkalmassági vizsgálaton (lásd 2. orvosi vizsgálatok rendje) Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 17

18 IV. fejezet 4.0 Munkavédelmi oktatás A munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállaló elsajátítsa, bővítse és korszerűsítse a munkaköréhez szükséges munkavédelmi ismereteket. A munkavédelmi oktatások megtartásáért az ügyvezető felelősségének fenntartása mellett a munkavédelmi vezető a felelős. Munkavédelmi oktatásban kell részesíteni minden munkavállalót: munkaviszony létesítésekor, vagy hat hónapot meghaladó távollét után munkahely vagy munkakör megváltoztatásakor, új technológiai, vagy vizsgálati módszer bevezetésekor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor, halálos, csonkolásos vagy egyéb súlyos baleset esetén. Egészségi ártalommal és baleseti veszéllyel járó munkakörökben foglalkoztatott fizikai és nem fizikai munkavállalókat évenként ismételt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. A munkavédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani. Az oktatás időtartamát úgy kell meghatározni, hogy ezen idő alatt a munkavállalónak el kell sajátítania a munkavégzéshez szükséges, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, meg kell ismernie a vonatkozó szabályokat, utasításokat, információkat, ismernie kell a kezelendő gép, munkaeszköz, műszer, berendezés működését, kezelési szabályait, a baleseti veszélyeket, a baleset megelőzésének módját, a védőberendezéseket, védőeszközöket és azok alkalmazását. Azok részére, akik a munkavédelmi oktatásokon menthető okból nem vettek részt, pótoktatást kell tartani. Kivéve az előzetes (új dolgozók) munkavédelmi oktatása, amelynek hiányában a munka nem kezdhető meg. (A munkavédelmi oktatás valamennyi dokumentumát 5 évig meg kell őrizni.) A munkavédelmi oktatás tényét hitelt érdemlő módon naprakészen munkavédelmi oktatási naplóba vagy oktatási dokumentációba kell nyilvántartani. 4.1 Az oktatás nyilvántartása Az oktatás nyilvántartásának (Munkavédelmi Oktatási Napló) a következőt kell tartalmaznia: az oktatás időpontját és időtartamát (év, hó, nap, órától - óráig,) az oktatás tárgyát szövegesen vagy hivatkozva rendeletre, szabványra, biztonsági szabályzatra, oktatási tematikára, az oktatás jellegét (előzetes, rendkívüli, időszakos), az oktatást végző nevét, munkakörét, aláírását, a munkavállaló nevét, beosztását, sajátkezű aláírását, a beszámoltatás formáját. 4.2 A munkavédelmi oktatás fajtái előzetes, elméleti, gyakorlati, ismétlődő, rendkívüli. Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 18

19 4.3 Előzetes munkavédelmi oktatás Valamennyi új és velük egy tekintet alá eső dolgozót a munka megkezdése előtt általános elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az elméleti oktatáson foglalkozni kell a munkakörrel összefüggő és az alapvető általános munkavédelmi kérdésekkel. A gyakorlati oktatásnál a konkrét munkavégzést kell ismertetni, különös tekintettel az esetleges veszélyforrásokra (veszélyes anyagok, berendezések kezelése stb.), a védőfelszerelések használatára, az elsősegélynyújtásra Elméleti oktatás tárgya munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelezettségei, munkabaleset fogalma, munkabalesetek fajtái, baleset során lévő teendők, súlyos balesetek, balesetek kivizsgálása, munkavállalók kártérítési igénye, alkoholszondás vizsgálatok rendje, egyéni védőeszközök használata, MVSZ. idevonatkozó előírásai, Biztonsági Szabályzat (Emelőgép Biztonsági Szabályzat, Hegesztési Biztonsági Szabályzat), jogszabály az adott területre Gyakorlati oktatás tárgya az adott munkavégzésre és munkahelyre vonatkozó konkrét munkavédelmi előírások, a munkavégzéshez szükséges gépek, berendezések üzembe helyezése, indítása, leállítása és vészleállítók használata, veszély estén történő teendők gépek, berendezések főkapcsolói, áramtalanítási lehetőségek, üzem, műhely áramtalanítása, gépek kezelési utasítása, munkahelyi közlekedés, anyagtárolás, munkahely rendje, egyéni és kollektív védőeszközök, elsősegélynyújtás lehetősége, ki és bejáratok, menekülési útvonalak, a veszély, baleset és tűz jelzésének módja, anyagmozgatás. Az új dolgozókkal azonos módon kell eljárni: hat hónapot meghaladó távollét után; munkakör változtatásánál; 4.4 Ismétlő oktatás Az ismétlő oktatást évenként egyszer kell tartani. Ha az ismétlő oktatáson a dolgozó neki felróható okból nem jelenik meg, az oktatás pótlásáig a munkavégzéstől el kell tiltani. Az ismétlő oktatások megtörténtét az ügyvezető ellenőrzi. Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 19

20 4.5 Rendkívüli (soron kívüli) oktatás Rendkívüli esemény után (baleset, veszélyhelyzet stb.) a tanulság levonása és a hasonló esetek megelőzése érdekében azonnali oktatást kell tartani az érintett dolgozók bevonásával, új technológiai, vagy vizsgálati módszer bevezetésekor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor. A rendkívüli oktatást elrendelheti: Az Ügyvezető, termelési igazgató és a munkavédelmi vezető, munkavédelmi hatóság felügyelője. 4.6 Az oktató kötelessége Az oktatónak meg kell győződnie arról, hogy a dolgozó az oktatott anyagot elsajátította és azt a gyakorlatban alkalmazni is tudja. Amíg ez kellő eredménnyel nem történik meg, a dolgozó csak felügyelet mellett foglalkoztatható. Az oktatás tényét az erre a célra rendszeresített Munkavédelmi Oktatási Naplóban dokumentálnia. Az ügyvezető döntése alapján a munkavédelmi oktatást az alábbi személy(ek) tarthatják: az ügyvezető, termelés igazgató munkahelyi vezető a munkavédelmi vezető. 4.7 Külső munkavállalók munkavédelmi oktatása Az Üzem. területén munkát végző, de nem az Üzem állományába tartozó munkavállalók oktatásáról a dolgozó munkáltatója köteles gondoskodni, ugyanakkor az érintett köteles megadni a helyi sajátosságoknak megfelelő előírásokat. Erről írásos megállapodásban, szerződésben kell rendelkezni. A helyi veszélyforrások ismertetésének a tényét a Munkavédelmi Oktatási Naplóban kell rögzíteni. Munkavédelmi Szabályzat Hatályos: től 20