a Természet- és tájvédelem című tárgyból Ócsa, Bugyi, Apaj május 17. Beszámolót összeállította: Kun Róbert Molnár Ábel Szalay Péter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Természet- és tájvédelem című tárgyból Ócsa, Bugyi, Apaj 2013. május 17. Beszámolót összeállította: Kun Róbert Molnár Ábel Szalay Péter"

Átírás

1 a Természet- és tájvédelem című tárgyból Ócsa, Bugyi, Apaj május 17. Beszámolót összeállította: Kun Róbert Molnár Ábel Szalay Péter

2 Ócsai templom és pincesor A terepgyakorlatot két kultúrtörténeti érdekességgel kezdtük. Az első az ócsai román stílusú református templom volt, amit a 13. században épült és még a mai napig is tartanak benne rendszeresen istentiszteleteket. A másik az ócsai pincesor volt, ami a kisparaszti szőlőművelés egyik hagyatéka. Napjainkban is vannak használt régi stílusú és átalakított pincék a határban. Ócsai TK, Selyem réti tanösvény A terepgyakorlat harmadik megállóján az Ócsai Tájvédelmi Körzet Selyem-réti tanösvényén végighaladva ismerkedtünk a terület növényzetével, talajaival. A körbevezetés első felében a TK jellegzetes erdőtársulásalkotó fafajaival, lágyszárúival ismerkedtünk, mint például a puha tapintású, jégkorszaki reliktum fajjal, a kúszó csalánnal (Urtica kioviensis). Az erdőtársulások, melyekről hallhattunk és nagyrészt jellemzik a 3500 ha-os területet: tölgy-kőris-szil ligeterdő, mely egy folyó menti, nem pangó vizes élőhelyeken jellemző társulás, továbbá kőrises égerláppal is találkoztunk, mely a belsőbb, látszólag jóval vizenyősebb területeken volt jellegzetes inkább. Érdekes, hogy a hegyi területeken jellemző vénic szil és közönséges gyertyán példányok végig elkísérték utunkat. Emellett a jellegzetes levelű kánya bangita, a fekekte bodza és a csíkos kecskerágó bokrai is szinte bárhol láthatóak voltak. Több helyen fekete és fehér nyarakat, illetve füzeket is megfigyelhettünk, de a kocsányos tölgy, magyar kőris, enyves éger és a zöld juhar voltak a vénic szil mellett a leggyakrabban látható fajok. A négylevelű farkasszőlő szintén egész utunkon elkísért, több jellegzetes mocsári fajjal egyetemben, mint a mocsári nőszirom és az ecsetpázsit. Ahogy beljebb haladtunk egyre több égeres és álló vizes élőhellyel találkozhattunk, melynek jellegzetes fajai voltak a még éppen virágzó nyári tőzike, a békaliliom, illetve a kisebb állóvizek környékét és égeresek alját borító mocsári sás (Carex acutiformis). A sok szép és fantasztikus növényfaj, társulás és élőhely mellett sajnos több területet igen nagy mértékben benőttek a gyomok. Látszólag különösen a magas aranyvessző okoz problémákat. A kifele jövetelkor a TK területén jellemző talajokról és a környező tájhasználatnak a TK vizes élőhelyeire tett hatásairól hallhattunk. A talajmintavétel során láthattuk, hogy az A és B szint nem túl vastag, a termékeny réteg a homokos alapkőzeten viszonylag sekély. Az A szint meszes volta a csigaházak gyakori meglétének is betudható. A homokos alapkőzet a Fe 2+ ionok következtében enyhén kékes színű. A talajvízszint látszólag a talajszint alatt igen sekélyen már megtalálható. Sajnos nem kiépült a pufferzóna, így a területek védelme és a környező agrártájakról bejutó szennyezéssel kapcsolatos védelem kiépítése igen lényeges a Tájvédelmi Körzet területe körül. Élőhelyek: J5, J6, U9, OC, OD, U10, U11 Növényfajok: Acer campestre Acer negundo Ailanthus altissima Ajuga genevensis Alliaria petiolata Allium scorodoprasum Alnus glutinosa Alopecurus pratensis Az út mentén gyakori volt az egyébként országosan igen ritka lápi csalán (Urtica kioviensis). Fotó: Molnár Ábel

3 Ambrosia artemisiifolia Anemone ranunculoides Arctium (lappa) Arrenatherum elatius Artemisia vulgaris Asclepias syriaca Ballota nigra Brachipodium sylvaticum Bromus tectorum Caltha palustris Calystegia sepium Capsella bursa-pastoris Carex acutiformis Carex divulsa ssp. divulsa Carex hirta Carpinus betulus Celtis occidentalis Cerinte minor Chaerophyllum temulum Cirsium arvense Clematis vitalba Colchicum autumnale Convallaria majalis Convolvulus arvensis Cornus sanguinea Dactylis glomerata Elymus repens Erigeron annuus Euonymus europaeus Eupatoria cannabinum Frangula alnus Fraxinus angustifolia ssp. danubialis Galium aparine Galium mollugo Geranium robertianum Geum urbanum Glechoma hederacea Heracleum sphondylium Hottonia palustris Humulus lupulus Impatiens parviflora Iris pseudacorus Juncus tenuis Lactuca serriola Lapsana communis Lathyrus latifolium Leucojum aestivum Lolium perenne Lycopus europaeus Lygustrum vulgare Lysimachia nummularia Lysimachia vulgaris Medicago lupulina Oenenthe aquatica Parietaria officinalis Paris quadrifolia Phragmites australis Plantago major Poa annua Poa pratensis Poligonatum multiflorum Poligonum aviculare Poligonum sp. (latifolius) Populus nigra Prunus avium Prunus spinosa Quercus robur Ranunculus ficaria Ranunculus polyanthemos Ranunculus repens Rhamnus catharticus Robinia pseudoacacia Rubus caesius Salix cinerea Sambucus nigra Silene alba Solidago canadensis Solidago gigantea Stellaria media Stellaria nemorum Symphytum officinale Taraxacum officinale Trifolium pratense Trifolium repens Typha latifolia Ulmus laevis Urtica dioica Urtica kioviensis Veratrum album Viburnum opulus Viola sp. Vitis riparia Nagy területeket borít az égerlápok alatt az országosan ritka és védett növényünk a békaliliom (Hottonia palustris). Fotó: Molnár Ábel

4 Bugyitól délre fekvő kormos csátés láprét A csatornaparton egy vízi pásztor (Orthetrum cancellatum) pumpálta fel éppen levegővel szárnyait. Fotó: Szalay Péter A területre bemenetelkor az aszfalt útról befordulva egy erősen nádas, ördögcérnás, ruderális fajkészletű ösvényen keresztül vezetett az utunk. A növényekkel sűrűbben benőtt úton végig haladva egy nagyon szép állapotú láprétre értünk, ahol a reliktum fajnak számító kisfészkű aszattal egyetemben számos jellegzetes és védett fajjal is találkoztunk. Megtalálható volt itt a mocsári csetkáka, a szürke káka, több sásfaj, illetve a védett fajok közül (az említett kisfészkű aszat mellett) láthattuk a téli sást és a mocsári kosbort is. A szép megjelenésű, kákás zsombékos élőhely megtekintését követően átmentünk egy csatornához, ahol szemügyre vehettünk szintén több jellegzetes fajt, habár sok helyen itt is sok ruderális faj által dominált élőhelyet láthattunk. Elsősorban a mocsári nőszirommal és hólyagos, illetve mocsári sással, valamint náddal jellemzett élőhelyet láthattunk, ahol az osztrák len éppen kéken virágzó példányait is megfigyeltük. Az aszfalt utat átszelve egy magas sásoson keresztül vezetett vissza az utunk, ahol több szittyófajjal és gyepes sédbúzával is találkoztunk. Élőhelyek: D1, OC, H5a, B1a, Ab, U11 Növényfajok: Agrostis stolonifera Alopecurus pratensis Althaea officinalis Anthemis vulgaris Artemisia arvensis Asclepias syriaca Asparagus officinalis Asperugo procumbens Bolboschoemus maritimus Calistegia sepium Capsella bursa-pastoris Carduus nutans Carex otrubae Carex praecox Cicorium intybus Cirsium brachycephalum Cladonia mariscus Conium maculatum Dactylis glomerata Deschampsia caespitosa Eleagnus angustifolia Eleocharis palustris Elymus repens Festuca pratensis Galium aparine Galium verum Humulus lupulus Lamium purpureum Linum austriacum Lycium barbarum Medicago lupulina Mentha spp. Myriophyllum sp. Orchis palustris Papaver rhoeas Phragmites australis Pimpinella saxifraga Poa pratensis Poa trivialis Polygala comosa Potentilla anserina Potentilla recta Schoenoplectus lacustris Sch. tabernemontanii Schoenus nigricans Scorzonera parviflora Silene alba Tetragonolobus maritimus Trifolium repens Urtica dioica Vicia angustifolia Szép zsombékokat alkot Bugyi határában a kormos csáté (Schoenus nigricans). Fotó: Molnár Ábel

5 Apajpuszta A Duna-Tisza közi szikesek jellemző növénye a pozsgás zsázsa (Lepidium cartilagineum). Fotó: Molnár Ábel Apajpusztától délre a Kunszentmiklós felé vezető úttól keletre egy nagyon szép állapotú szikespusztát tekintettünk meg. A mozaik többnyire bolygatatlan volt (kivéve néhány rétsztyepp foltot), juhval megfelelően legeltetett. Az F2-es és az F4-es élőhelyek legeltetésére ajánlott a szürkemarha vagy a ló, mert az utóbbi években láthatóan terjed a nád, ami lassan ellepheti az értékes vizes élőhelyeket. A mocsarak nyílt vízfelületein számos vízi madárfaj is megfigyelhető volt (kanalasgém, fattyú szerkő, gólyatöcs, bíbic). A területen megtaláltuk a védett tőrös szöcskének ötödik lárvastádiumú lárváját is. Élőhelyek rövid jellemzése: F1a: szép állapotú, sokszor szinte térszintemelkedés nélkül mozaikol az F4-el. F2: a mélyebb részeken mozaikol az B6-al. F4: a mészpázsit magas, szinte homogén, nagykiterjedésű állományokat alkot, benne gyakori az Aster tripolium és néhol megjelenik a Phleum pannonicum. F5: szépen fejlett vakszikek jellemzik, sok Camphorosma annua-val, most nem áll már rajta víz, de egy néhány hónapja még masszívan állhatott, mert az uszadék végig megfigyelhető a padkák tövében. Az ürmöspuszta felett is kialakul néhol, tehát a pusztára itt-ott jellemző az emeletes padkásság. B6: a vízzel még mindig borított területekre ez az élőhely volt a jellemző, szegélye Eleocharis palustris-os F2. Az állományokat többnyire Phragmites australis és Bolboschoenus maritimus alkotja. H5a: Többnyire degradált, kevésfajú rétsztyepp foltok találhatók a puszta ezen részén. Az úthoz közelebbi régen biztosan meg lett szántva, a kút környéki pedig nagyon eutrofizálódott, többszörösen túllegeltetett, agyontapostatott, mert a karakterfajok hiányoznak belőle. Növényfajok: Achillea collina Achillea setacea Alopecurus pratensis Armeria serpillifolia Artemisia santonicum Aster tripolium Astragalus asper Bolboscheonus maritimus Bromus hordeaceus Camphorosma annua Carex stenophylla Caruus nutans Cerastium dubium Chenopodium album Convolvulus arvensis Crutiata pedemontanea Cynodon dactylon Elaeagnus angustifolia Elymus repens Erodium cicutarium Erophila verna Eryngium campestre Euphorbia cyparissias Festuca pseudovina Festuca rupicola Hieracium auriculoides Hordeum hystrix Hordeum murinum Juncus compressus Juncus gerardii Koeleria cristata Lepidium cartilagineum Limonium gmellinii

6 Lotus corniculatus Malva (neglecta) Matricaria recutita Medicago falcata Medicago lupulina Medicago minima Muscari neglectum Orchis coriophora Orchis morio Ornitogalum umbellatum Papaver rhoeas Pholiurus pannonicus Pisum elatius Plantago lanceolata Poa bulbosa Podospermum canum Puccinellia limosa Ranunculus lateriflorus Ranunculus trichophyllus Schoenoplectus lacustris Sclerochloa dura Thymus sp. Veronica arvensis Veronica austriaca Vicia angustifolia Xanthium spinosum Rovarfajok: Gryllus campestris mezei tücsök Modicogryllus bordigalensis bordói tücsök Gampsocleis glabra tőrös szöcske Tettigonia viridissima zöld lombszöcske A terepgyakorlat vezetői: Malatinszky Ákos és Centeri Csaba Fotók: Molnár Ábel A terepgyakorlaton összesen 195 növényfajt számoltunk össze a három területről. Köszönjük szépen, jó volt látni ezeket az országos hírű területeket. Szikes zonáció az apaji pusztán. Fotó: Molnár Ábel

K A N I T Z I A Kanitzia 17:121-150. Szombathely, 2010 Journal of Botany A DEVECSERI-BAKONYALJA NÖVÉNYVILÁGA

K A N I T Z I A Kanitzia 17:121-150. Szombathely, 2010 Journal of Botany A DEVECSERI-BAKONYALJA NÖVÉNYVILÁGA K A N I T Z I A Kanitzia 17:121-150. Szombathely, 2010 Journal of Botany A DEVECSERI-BAKONYALJA NÖVÉNYVILÁGA LÁJER KONRÁD Eötvös József Főiskola, Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar, H-6500 Baja, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

A Maros-völgy edényes növényei I.

A Maros-völgy edényes növényei I. Crisicum I. pp. 35-74. A Maros-völgy edényes növényei I. Penksza Károly - Kapocsi Judit Abstract Vascular Plants of Maros-valley I.: This publication contains the former vascular flora-lists of the Maros-valley

Részletesebben

ID NER NER részletes T_S

ID NER NER részletes T_S ID NER NER részletes T_S T Szántó. Gyomfajkészlete a kultúrától függően változhat. A megfigyelt fajok közé tartozik a pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), mezei zsurló (Equisetum arvense), kakaslábfű

Részletesebben

Botanikai vizsgálatok a Péterhidai Fás Legelõn BÖRCSÖK ZOLTÁN University of West-Hungary, Faculty of Forest Engineers, Department of Botany; H-9400 Sopron, Ady E. u. 5., HUNGARY; E-mail: borcsokz@emk.nyme.hu

Részletesebben

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy)

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) Somogyi Múzeumok Közleményei B Természettudomány 17: 69 82 (2006) Kaposvár, 2007 Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) SZABÓ ISTVÁN KERCSMÁR VILMOS H. SZÕNYI ÉVA L. NYÉKI

Részletesebben

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN Tájökológiai Lapok 3 (1): 99 117. (2005) 99 A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN TINYA FLÓRA, TÓTH ZOLTÁN ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai

Részletesebben

A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN

A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN Crisicum I. pp. 18-34. A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN Biró Marianna & Tóth Tamás Abstract Landscape history and a reconstruction

Részletesebben

A Lellei-Bozót és a Szemesi-Berek élõhelyei 1 SZALÓKY ILDIKÓ 2 BÓDIS JUDIT 1 Helikon Castlemuseum, H-8360, Keszthely Kastély u. 1., HUNGARY, E-mail: szaloky.ildi@freemail.hu 2 University of Veszprém, Georgikon

Részletesebben

HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE

HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS ÉS HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV DABAS, GYÁL, MONOR STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE Készítette: Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület 1078 Budapest,

Részletesebben

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I.

Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához I. http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (1): 89 104.; 2014 Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához

Részletesebben

Natura 2000 jelölő élőhelyek és kezelési javaslataik

Natura 2000 jelölő élőhelyek és kezelési javaslataik Natura 2000 jelölő élőhelyek és kezelési javaslataik (Elterjedésüket a Kék-Kállóvölgy site-n belül a térképmelléklet - lásd Galéria rovat: http://kekkallo.csillagpark.hu/gal.html - mutatja be.) 6260 Pannon

Részletesebben

A Mura ártér élővilága

A Mura ártér élővilága Interreg III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program EMBER MURA TERMÉSZET A Mura ártér élővilága Élőhelyek a Kerka torkolatától Letenyéig Szerzők: dr. Bódis Judit

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. A vegetációdinamikai vizsgálatok keretében végzett felvételezések eredményei a. Kis- és Nagy-Polyán területén

KUTATÁSI JELENTÉS. A vegetációdinamikai vizsgálatok keretében végzett felvételezések eredményei a. Kis- és Nagy-Polyán területén KUTATÁSI JELENTÉS A vegetációdinamikai vizsgálatok keretében végzett felvételezések eredményei a Kis- és Nagy-Polyán területén Türke Ildikó Judit, Gyarmati Magdolna, Lukács Attila Bogland Bt. 2009 Készült

Részletesebben

A DUNA TISZA KÖZE ÉS A TISZÁNTÚL NÖVÉNYZETE A 18 19. SZÁZAD FORDULÓJÁN I.: MÓDSZERTAN, ERDÕK, ÁRTEREK ÉS LÁPOK

A DUNA TISZA KÖZE ÉS A TISZÁNTÚL NÖVÉNYZETE A 18 19. SZÁZAD FORDULÓJÁN I.: MÓDSZERTAN, ERDÕK, ÁRTEREK ÉS LÁPOK Bot. Közlem. 95(1 2): 11 38, 2008. A DUNA TISZA KÖZE ÉS A TISZÁNTÚL NÖVÉNYZETE A 18 19. SZÁZAD FORDULÓJÁN I.: MÓDSZERTAN, ERDÕK, ÁRTEREK ÉS LÁPOK MOLNÁR ZSOLT MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete,

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program 2012. március TARTALOMJEGYZÉK 1. MEGBÍZÁS TÁRGYA...4 2. BEVEZETÉS, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 3. NYERGESÚJFALU TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA...6 3.1 A település

Részletesebben

Növényismeret. (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09

Növényismeret. (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09 Növényismeret (néhány kiválasztott növény jellemzése) v.2014.09 1 HARASZTOK TÖRZSE (PTERIDOPHYTA) Korpafüvek osztálya (Lycopsida) Korpafűfélék családja (Lycopodiaceae) kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum)

Részletesebben

Adatok Veszprém megye flórájához I.

Adatok Veszprém megye flórájához I. 69 KITAIBELIA XIV. évf. 1. szám pp.: 69 85. Debrecen 2009 Adatok Veszprém megye flórájához I. MÉSZÁROS András SIMON Pál Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, H-8229 Csopak, Kossuth L. u. 16. Bevezetés

Részletesebben

Az alábbi szöveg a képekkel gazdagon illusztrált, színes könyvben megjelent szöveggel tartalmilag azonos.

Az alábbi szöveg a képekkel gazdagon illusztrált, színes könyvben megjelent szöveggel tartalmilag azonos. Az alábbi szöveg a képekkel gazdagon illusztrált, színes könyvben megjelent szöveggel tartalmilag azonos. Molnár Zs., Varga Z. (2006): Tiszai-Alföld. In: Fekete G., Varga Z. (szerk.): Magyarország tájainak

Részletesebben

Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására. Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus

Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására. Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus Szakértők: Béres István ornitológus Egri Károly mikológus Erhardt

Részletesebben

Készítette: Szénási Valentin Készült: 2005.11.09.

Készítette: Szénási Valentin Készült: 2005.11.09. A Göd-felsői kékperjés láprét helyi jelentőségű Természetvédelmi Terület, és a felsőgödi nádas terület botanikai jellemzése, és természetvédelmi szempontú értékelése Készítette: Szénási Valentin Készült:

Részletesebben

A magyarországi Bodrogköz jellemzõ vízi és vízparti növénytársulásai

A magyarországi Bodrogköz jellemzõ vízi és vízparti növénytársulásai FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 75 89 A magyarországi Bodrogköz jellemzõ vízi és vízparti növénytársulásai SZIRMAI ORSOLYA, NAGY JÁNOS, GÁL BERNADETT, CZÓBEL SZILÁRD, SZERDAHELYI TIBOR,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az Oláh-réti természetvédelmi terület létesítéséről szóló 20/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Régi magyar növénynevek megjelenése a 16-17. század külföldi növényszótáraiban

Régi magyar növénynevek megjelenése a 16-17. század külföldi növényszótáraiban KITAIBELIA VI. évf. 1. szám pp.: 25-36. Debrecen 2001 Régi magyar növénynevek megjelenése a 16-17. század külföldi növényszótáraiban PRISZTER Szaniszló H-1221 Budapest Pék u. 7. A hazai botanikatörténeti

Részletesebben

A KÖRÖS-MAROS KÖZE ROMÁNIAI RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI

A KÖRÖS-MAROS KÖZE ROMÁNIAI RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI A Puszta 2003-1/20. pp. 171-228. A KÖRÖS-MAROS KÖZE ROMÁNIAI RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI NAGY ATTILA MILVUS VEST EGYESÜLET NAGYVÁRAD 2003 A ROMÁNIAI TERMÉSZETVÉDELEM GYAKORLATA A MÚLTBAN ÉS JELENBEN Romániában

Részletesebben

6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy

6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy MELLÉKLET 6. melléklet A szurdokvölgy keleti kijárata: Máriaremete, Pesthidegkúti medence irányába. Háttérben a Hármashatár-hegy 7. melléklet A szurdokvölgy nyugati kijárata Remeteszöllős irányába 8. melléklet

Részletesebben

Ehető, vadon termő növények és felhasználásuk a Kárpát-medencében élő magyarok körében néprajzi és etnobotanikai kutatások alapján

Ehető, vadon termő növények és felhasználásuk a Kárpát-medencében élő magyarok körében néprajzi és etnobotanikai kutatások alapján Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat 13 35-76 Pécs, 2013 Ehető, vadon termő növények és felhasználásuk a Kárpát-medencében élő magyarok körében néprajzi és etnobotanikai kutatások alapján

Részletesebben

A Völgy Vidék természeti és épített értékei

A Völgy Vidék természeti és épített értékei (Fotó: Józsa Zsolt) Készült: A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület megbízásából Témavezető: Bodó Erzsébet Tünde Szerkesztette: Horváth Judit Chemcon 2002 Bt. Baracska, 2013. április

Részletesebben

Sture Béla VAJDASÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI MEGÓVÁSUK SZEMSZÖGÉBŐL

Sture Béla VAJDASÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI MEGÓVÁSUK SZEMSZÖGÉBŐL Original scientific paper Sture Béla VAJDASÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI MEGÓVÁSUK SZEMSZÖGÉBŐL Amikor az emberek aránytalan mértékben és módon átalakítják a föld felületét, megsemmisítenek pótolhatatlan értékeket."

Részletesebben

EGYEZTETÉSI ANYAG TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE: Tervkészítés időpontja: 2015. készítette az L-TEAM Bt. Solymár, 2015. április

EGYEZTETÉSI ANYAG TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE: Tervkészítés időpontja: 2015. készítette az L-TEAM Bt. Solymár, 2015. április TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYEZTETÉSI ANYAG ALSÓNÉMEDI 2014-BEN HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDELEM ALÁ VONT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEIRE: ALSÓNÉMEDI 0261/55-67 HRSZ-Ú INGATLANOK Tervkészítés időpontja:

Részletesebben

AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY

AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY EGYÜTTÉLÉSE A HÁRMASHATÁR-HEGY PÉLDÁJÁN A DÉRI CLAUDIA ÖKOLÓGUS ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA Készítette: Türke Ildikó Judit biológus V. évf. 2005 Amikor a civilizált emberiség

Részletesebben