Folytatás a 11. oldalon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folytatás a 11. oldalon"

Átírás

1 Kisdiákok látogattak a könyvtárba Kellemesen tölthették az idõt pénteken reggel a Constantin Brâncoveanu Általános Iskola elsõ osztályos diákjai, hiszen tegnap reggel meglátogatták a Szatmár Megyei Könyvtár gyermekrészlegét, ahol számos érdekes információval és izgalmas könyvvel várták õket a szervezõk. Folytatás a 11. oldalon Gyermekgyógyászok konferenciája Újabb orvoskonferenciának ad otthont Szatmárnémeti: október között elismert szakemberek tartanak elõadásokat az Országos Gyermekortopédiai Konferencián. A megnyitónak, melyen a megye és a városvezetés képviselõi is megjelentek, a Dinu Lipatti Filharmónia patinás terme adott otthont. Folytatás a 4. oldalon MAGYAR HIRLAP SZATMARI október október szombat szombat VIII. (XXX.) évf (2186.) szám 16 oldal ára: 1 lej Nyílt napot tartott a Caritas Nagykárolyban A SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP a magyar helyesírást kitûnõen ismerõ munkatársakat alkalmaz újságírói munkakörbe. További információk a es, ás és a ás telefonszámokon. Óraátállítás Vasárnap, október 28-án hajnalban átállunk a téli idõszámításra: három órakor kettõre kell hátravinni az óramutatót, így többet alszunk. Az éjszaka a vasúti közlekedés is áttér a téli idõszámításra. A vonatok a nyári idõszámítás szerint futnak ki az állomásról egészen hajnali 4 óráig, az ezután induló járatok pedig a menet - rend ben szereplõ idõpontokban közlekednek majd. Azok a vonatok, amelyek a nyári idõszámítás szerint hajnali 4 órakor úton vannak, egyik közbeesõ állomáson várják meg, hogy a téli idõszámítás szerint folytathassák útjukat. Napi jegyzet Átgondolt döntés volt? Bura László Tegnap délelõtt nyílt napra várta a Szatmár Egyházmegyei Caritas Szer ve - zet nagykárolyi fiókja az érdeklõdõket. A Nyitott Kapuk Napja nevet viselõ rendezvénysorozattal a szervezõk célja az, hogy közelebbi betekintést engedjenek az általuk fenntartott intézmények tevékenységeibe, amellett pedig, hogy megismer kedhetnek a szervezet egy-egy központjának a munkájával, találkozhatnak a Caritas munkatársaival és a kedvezményezettekkel is. Pénteken a résztvevõk Nagykárolyban látogathatták meg a Szociális és Szakmai Integrációs Forrásközpontot, a fogyatékkal élõ gyermekekkel foglalkozó Nappali Foglalkoztató Központot, az idõsek számára fenntartott Szent Teréz Nappali Foglalkoztató, valamint a Házi Beteggondozó Központot is. Miért nyílt nap és miért épp most? tehetik fel a jogos kérdést. Célunk a nyílt nap megszervezésével, hogy az érdeklõdõknek szabad betekintési lehetõséget biztosítsunk központjainkba, hogy közelebbrõl is láthassák a mindennapi munkánkat és A lakásbiztosításra vonatkozó törvényt módosították Mégsem kell kötelezõ lakásbiztosítás azoknak, akik olyan fakultatív lakásbiz - tosítást kötnek, amely árvízre, földrengésre és földcsuszamlásra is kiterjed. A törvény módosításáról tegnap döntött a Biztosítási Felügyelet, így az ingatlantulajdonosoknak nem kell két lakásbiztosítást kötniük, ha a három megszabott káreseten kívül egyéb veszélyek ellen is be akarják biztosítani lakásukat. Egy augusztusi határozat ugyanis ilyen esetben két biztosításra megismerkedhessenek közösségünk összes szereplõjével: kedvezménye - zettekkel, döntéshozókkal, szakem - berekkel, partnerintézményekkel és szervezetekkel mondta köszöntõ beszédében Löchli Terézia Tündér, a Szatmár Egyházmegyei Caritas Szervezet vezérigazgatója. Folytatás a 3. oldalon kötelezte az ingatlantulajdonosokat, sõt azoknak is külön lakásbiztosítást kellett kötniük, akik az ingatlan valós értékére kötöttek volna biztosítást. Az alapbiztosítás évi díja 10 euró a deszkából vagy agyagból épített házak esetében, illetve 20 euró a téglaházak és betonépítmények esetében. A lakásbizto - sításra vonatkozó törvényt azt követõen módosították, hogy Constantin Buzoianu helyett Daniel Tudor lett a Biztosítási Felügyelet elnöke. Alfred Nobel végrendeletében arról rendelkezett, hogy vagyona évi hozadékából évenként díjazzák azokat, akik az elõzõ év folyamán a fizika, a kémia, az élettan, az orvostudomány és a szépirodalom terén, valamint a béke érdekében legújabb eredményeikkel a legtöbbet tettek. A díj odaítélésének módjáról is rendelkezett: öt díjat svéd akadémiai fórumok ítélnek oda, a békedíjat pedig a Norvég Parlament öt személybõl alkotott bizottsága. Valamennyi Nobel-díj kategória esetében az illetékes testületek a beérkezett felterjesztések, pályázatok alapos mérlegelése alapján döntenek. A díj évszázadot meghaladó története során a világ megszokta, hogy a díjazottak konkrét személyek, a Nobel-békedíj esetében viszont elõfordult, hogy nem személyt, hanem intézményt díjaztak. Ebben az évben az Európai Unió kapta a díjat, amelynek értéke a vagyon hozadékának változásainak függvényében évrõl-évre változik. Folytatás a 2. oldalon Őszi kosár õszi ünnep az óvodában A 6-os Számú Hosszított Programú Óvodában számtalan foglalkozást rendeznek hétrõl-hétre. Tegnap egy vidám, a szülõkkel, testvérekkel közös foglalkozáson mutathatták be a gyerkõcök azt, hogy mennyi mindent tanultak az õszrõl. A kicsik az elmúlt hetekben megfigyelhették az õszi természet változásait. Folytatás a 11. oldalon Konyhamûvészet A sütõtök, a kukoricához és a burgonyához hasonlóan, Amerika felfedezése után került földrészünkre, õshazája Közép-és Dél-Amerika trópusi vidéke. Az inkák, a maják és az aztékok jellegzetes táplálékai közé tarozott, Európában hamar közkedveltté vált. Jelentõs karotin- és C- vitamin tartalma, antioxidáns hatása folytán kedvelt téli csemege. Emellett kitûnõ rostforrás, tápértéke és energiatartalma igen magas. Részletek a 9. oldalon

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Politika október 27., szombat Napi jegyzet Átgondolt döntés volt? Folytatás az 1. oldalról Tárgyilagosak-e a döntések, avagy itt is érvényesülhetnek csoportérdekek, politi kai meggondolások, esetleg sze - mélyes elfogultság? A különbözõ testületek ítélkezése bizonyosan nem mindig mentes a szubjektív elemektõl, de a tudományos érdemekért jutalmazott személyek természettudósok, orvosok a közvélemény megítélése alapján mindig rászolgáltak a jutalomra, legfeljebb úgy gondolták, hogy vannak még mások is, akik ugyanúgy megérdemelték volna a kitüntetést. Mindez nem érvényes az irodalmomra és még kevésbé a Nobel-békedíjra. Kertész Imre tavaly a 2002-ben kapott díjról megemlékezve azt írja önmagáról: Egy mûvelt, kifogástalan képességû, ma gányos, hazátlan és védtelen író kapta, aki semmiféle hivatalos támogatásban nem részesült, nincs lobbyja, nem tud angolul, és igen sötéten látja a világot. De látja. (K.I.: Mentés másként. Bp. Magvetõ, 46.o.) (Kijelentése nem õszinte, hiszen ismert, hogy a díjat nem véletlenül, hanem erõs német támogatással kapta.) A Nobel-békedíjat meg olyan ember is megkapta, akirõl hamarosan kiderült, hogy bár biztatásul kapta, a késõbbiekben nem a díj szellemében tevékenykedett. (Valaha egyiptomi és izraeli vezetõ egyszerre lett díjazott, mintha az izraeli kérdés meg lenne oldva, pedig ) Miért az Európai Unió kapta a díjat? Vajon megérdemelte? A Norvég Parlament Thorbjorn Jagland vezette ötfõs testülete egyhangú döntését így indokolta: Az Európai Unió hat évtizeden keresztül meghatározó szerepet játszott Európa békés fejlõdésében és emellett hozzájárult a kelet-európai államok stabilitásához. Tény, abban az Európában, amelyet egykor oly sok véres és elképzelhetetlenül értelmetlen háború szabdalt hat évtizede nyugszanak a fegyverek.azzal a ténnyel, hogy ekkora intézményt tüntettek ki, a testület valószínûleg azt is sugallni akarta, hogy az EU-t alkotó országok az hajdani nagycsaládok példájára összetartoznak, s ahogyan egykor a nagycsaládokon belül a nyitottság uralkodott az értékek iránt, jó lenne, ha ez jellemezné a szövetséget alkotó országokat is.alakítsák tehát úgy hozzáállásukat, hogy a 21. század meglehetõ sen zavarosnak induló világában Európa népei az Európai Uniót kezdeményezõ nagy államférfiak szellemében valósítsák meg a nemzetek közötti kommunikációt, vessenek véget (az itt-ott még lappangó) évszázados ellenségeskedéseknek, jöjjenek rá, hogy egymásra vannak utalva és közösen felelõsek azért, hogy milyen ideológiák jutnak érvényre. Sugallják ezt azért, mert sajnos még nem egy helyen újjáélednek nacionalista mítoszok, és az anyagi önérdek számos formája fékezi Európa mélyreható szellemi, tudatbeli egyesülését. A díjakat odaítélõ testületek dön té sének alapját képezõ mérlegelés azonban nem megismerhetõ, a történelmet kutatók is csak a döntést követõen 50 év múltán juthatnak a birtokába. Az indoklásban (a jelen politikusait ösztönzendõ) talán utalni lehetett volna az EU létrejöttét kezdeményezõ elkötelezett személyekre, Konrad Adenauer, Robert Schumann, Jean Monnet, de Gaulle, De Gasperi, akik hittek a közös Európa megvalósulásában. És ami nagyon fontos: Az általuk létrehozott EU elképzelésüket igazolva a 21. század elején új családtagokkal gyarapodott, s valószínûleg még fog. Légyeges szempont az is, hogy minden növekedés megoldatlan problémákat, látszólag vagy ténylegesen eltérõ gondokat is felszínre hozhat.a nagycsaládon belüli lázado - zásokat is eredményezhet. Ilyenkor ne feledkezzünk meg arról, hogy az alapítók szellemétõl nem idegen az, ha valaki kritikus hangon szól hozzá uniós kérdésekhez, esetleg egyes intézkedéseket kritizálja, de még az sem, ha bizonyos kérdésekben igencsak kitart külön véleménye mellett. Az EU egész életünkre kiható értékeit viszont mindenképpen el kell ismernünk, így azt, hogy megszüntette a háborús veszélyt a tagállamok között. Szükségtelen arra utalnunk, hogy mit lenne egy 21. századi háború. Próbáljunk meg tehát felnõni Európa 21.századához! Bura László ISSN: Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma: A Kogãlniceanu kártya sok vállalkozás életét megkönnyíti A Képviselõház október 23-án elfogadta a Mihail Kogãlniceanu programot sza - bályozó évi 60-as számú sür gõsségi kormányrendelet, amelynek célja a kis- és közepes vállalkozások támogatása a hitelfelvétel lehetõségeinek bõvítésével. Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke elmondta: A Kogãlni cea nu kártyát az RMDSZ javaslatára és közremûködésével dolgozta ki és indította be a kormány, ennek a kezdemé nyezésnek módosításait fogadta el most a képviselõház. A Szövet - ség a magyar országi Széchenyi kártya modelljének alapján dolgozta ki a kis- és közepes vállalkozásokat támogató kedvez - mény cso magot és belefoglalta azt a kor - mány zati programjába is. Ez a kezde - ményezés szerepel az RMDSZ gazdaságot élénkítõ csomagjában is. A Kogãlniceanu kártya nyújtotta támogatási összegek fedezhetik a beszerzési, termelési, érté - kesítési, eladási, kivitelezési, szolgáltatási, bér-, adó- és illetékbefizetési költségeket, illetve más kötelezettségek lebonyolítását az állami költségvetés felé. A támogatás révén már több, mint 4000 vállalkozás vette igénybea Kogãlniceanu kártya nyújtotta elõnyöket, a jelen könnyítések Magas rangú köztisztviselõk válaszút elõtt A magas rangú tisztviselõknek le kell mondaniuk tisztségükrõl, ha indulnak a választásokon. Tegnap Victor Ponta felkérte a prefektusokat, bizonyosodjanak meg afelõl, hogy minden magas rangú köztisztviselõ lemond tisztségérõl abban az esetben, ha indulni akar, vagy politikailag érdekelt lesz a parlamenti választásokon, ahogy az a júniusi helyi választásokkor is történt. Bármely köztisztviselõ, aki jelölt akar lenni a választásokon, vagy politikailag érdekelt lesz ezekben, mondjon le a közhivatalnoki tisztségérõl. Volt két vagy három prefektus, aki be szeretne jutni a parlamentbe, õket már felmentettük a tisztségükbõl. Mindazoknak üzenem, akik jelenleg közhivatali tisztségben vannak, hogy ha politizálni akarnak ebben az idõszakban, tegyék meg, de elõbb mondjanak le a köztisztviselõi tisztségükrõl kérte fel Ponta a prefektusokat a pénteken tartott video-konferencián. Szerdai ülésén a kormány felmentette tisztségükbõl a Fehér, Maros és Dâmboviþa megyei Ma egészíti ki a költségvetést a kormány A minisztériumoknak a szombati ülésig ki kellett dolgozniuk a tervezetet, hogy milyen saját forrásokat különítenek el az olyan európai uniós projektek finanszírozására, amelyeket a héten felfüggesztett az Orosz kémet csíptek el Bukarestben Egy orosz állampolgárt vettek õrizetbe a fõvárosi Otopeni repülõtéren. A férfinél a román állam által kibocsátott földrajzi térképeket és dokumentumokat találtak. Az iratok Új-Moldova térségében talál ha - tó Suvorov-altalajkincsrõl, réz- és rit ka fém lelõhelyekrõl szóló titkos információkat tartalmaztak. A DIICOT ügyé szei egy olyan orosz és román állampolgárokból álló bûnszervezet után kezdett el nyo - mozni, amelynek tagjai réz és ritkafém lelõhelyekrõl szóló titkos információkat csempésztek. Az Ipromin cégnél történt ipari kémkedéssel gyanúsított 42 éves orosz állampolgárt õrizetbe vették. Európai Bizottság. Eugen Teodorovici, a miniszterelnök tanácsosa szerint mind - egyik minisztériumnak biztosítania kell az összeget, amelybõl a hatáskörébe tartozó uniós projekteket folytathatják a pályázatot révén pedig remélhetõleg még többen fognak bekapcsolódni a programba. Az RMDSZ azért is sürgette az errõl rendel - kezõ sürgõsségi kormányrendelet megvi - tatását és támogatta a képviselõház ban való elfogadását, mert a gazdaság motorját képezõ kis és közepes vállalkozások támogatása révén a gazdasági válságból való kilábalást segítjük. A jelenleg elfogadott rendelet jelentõsen növeli a támogatás értékét, évi maximum lej erejéig és jelenleg 13 bank nyújt garantált hiteleket fejtette ki Borbély László. A támogatásról és a jelentkezés feltételeirõl bõvebben a honlapon informálódhatnak. prefektusokat, és úgy döntött ugyanakkor, hogy a Dâmboviþa megyei hivatalt Victor Sanda volt PSD-s képviselõ vezesse. nyert beruházók. A költség vetés-kiegészí - tés rõl szóló tervezet szerint egy milliárd lejjel kisebb bevétele lesz az államnak, mint amennyire a nyáron számítottak, és a kia - dásai 307 millió lejjel nagyobbak lesznek. A CFR 35 alkalmazottja ellen indít eljárást a brassói törvényszék Az ügyészek a vádlottak elõzetes letartóztatását kérték, a bíróság azonban úgy döntött, hogy a vasúttársaság alkalmazottai szabadlábon védekezhetnek, de nem hagyhatják el az országot. A brassói törvényszéken ma még további 33 személy kivizsgálásáról döntenek, akiket szintén a tegnapi razzia során vettek õrizetbe. A rendõrség tegnap a CFR személyszállító részlegének több regionális központjában is rajtaütést tartott, és a vasúttársaság 70 alkalmazottját szállították be kihallgatásra. Őket azzal vádolják, hogy csúszópénzt fogadtak el az utasoktól, azért, hogy jegy nélkül utazhassanak. A CFR alkalmazottait bûnszövetkezet létrehozásával is vádolják, mivel kiderült, hogy az ellenõröktõl kezdve a szakfelügyelõkig mindenki részesült a blattolók által fizetett csúszópénzbõl. Nyolcszáz vagon tûnt el szõrén szálán a CFR nyilvántartásából. Jelenleg a CFR birtokában tízezer vagon és háromszáz mozdony van, a kormány szigorú ellenõrzés alá vonja az állományt a további veszteségek megelõzése érdekében. Jövõre privatizálni szeretné a vasúti teherszállítás 50 százalékát a kormány.

3 2012. október 27., szombat Események Nyílt napot tartott SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 Még idõben fel kell készülni a télre a Caritas Nagykárolyban A gyermekek Mindenszentek ünnepére készültek Folytatás az 1. oldalról Az idõszerûségét a mindig változó igények és lehetõségek, valamint az egyre szaporodó kihívások adták. A szociális téren felmerülõ kérdéseket csak együttes erõvel lehet kezelni, ezért a társadalmi szolidaritás tudatosítása a közösségben épp olyan fontos szerepet játszik, mint a szolgáltatások kiépítése folytatta a vezérigazgató, aki ezután átadta a szót munkatársainak. Szûcs Rita, a szatmári forrásközpont vezetõje a Szociális és Szakmai Integrációs Forrásközpont felépítését és tevékenységét ismertette. Ahogy az a központ megnevezésében is benne van, foglalkoznak pályaválasztással, pályaorientációval kapcsolatos tanácsadással egyénileg és csoportosan, illetve szociális integrációval, ami az útbaigazításon és a más intézményekbe való közvetítésen túl lehetõséget biztosít a rászorulók számára, hogy megfelelõ, szakszerû tanácsadásban Frontális ütközés Halálos kimenetelû közlekedési baleset történt pénteken délben Józsefháza és Apa között, amikor egy bútorszállító teherautó frontálisan összeütközött egy személygépkocsival, majd mindkét gépjármû az árokba sodródott. A helyszínelés során megállapítást nyert, hogy a bútorokat szállító, Nagybánya irányából jövõ teherautó, melyet a 44 éves, aradi illetõségû O. Sorin vezetett, egyelõre ismeretlen okokból áttért a menetiránnyal szembeni sávba és frontálisan ütközött a szabályosan közlekedõ Volswagen Passat Combival, melyet a 42 éves, szinérváraljai U. Vasile Tiberiu vezetett, aki azonnal szörnyethalt. A helyszínre három autóval kiérkezõ tûzoltók több tíz perces mentési munka után már csak a máramarosi rendõr holttestét tudták kiszabadítani a roncsok is részesülhessenek. Amint azt megtudtuk, Nagykárolyban, a fogyatékkal élõ gyermekekkel foglalkozó Nappali Foglalkoztató Központban jelenleg húsz, 3 és 9 év közötti gyermeket tartanak számon. Tizennégyen közülük valamilyen szellemi vagy testi fogyatékossággal élnek, míg hatan hátrányos helyzetû, nehéz anyagi körülmények között élõ családokból származnak. A központ 1995-ben alakult és azóta is kiváló együttmûködési kapcsolatokat ápol a helyi tanfelügyelõséggel, illetve más civil szervezetekkel is. Utunk ezután még két fontos szerepet betöltõ osztályhoz vezetett, ahol a célcsoportnak a már hatvan év fölötti személyek számítanak. A Szent Teréz Nappali Foglalkoztató Központ 1996-ban létesült, abból az alapelvbõl kiindulva, hogy minden idõs embernek meg kell adni az esélyt, hogy minden betegsége, fájdalma ellenére, emberhez méltó élete legyen idõs korában is. Azoknak az idõs embereknek, Magántemetõ vagy egyházi? Közvitára került sor tegnap délelõtt a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatalban, melynek témája egy magántemetõ létrehozása volt. Az érdekelt fél 2,5 hektáros területén magántemetõt szeretne létrehozni. A tárgyalások javában folynak, a hivatalos papírok rendben vannak, pa - naszos szomszédok nincsenek. Ennek fényében valószínûleg az utolsó tárgyalások is hamarosan meglesznek, így majd meg - nyílhat az Aurel Vlaicu utácan egy újabb magántemetõ. Jelenleg Szatmárnémeti - ben négy magántemetõ mûködik és úgy néz ki, hogy anyagilag is megéri ebbe befektetni, a szigorú mûködési kritériumok ellenére is. Magántemetõ esetén tudni kell, hogy egy ilyen mûködése, mûkö d te - közül. A baleset pontos körülményeinek kivizsgálása még folyamatban van, de nagy valószínûséggel közrejátszott a tése nem egyszerû feladat, illetve ha esetleg a befektetõ meggondolná magát és ráunna az eddig összegyûlt kriptákra, csak az utolsó halott temetése után harminc évvel dönthet ennek új céljáról. Drágák a sírhelyek Kovács Jenõ elbeszélgetett a nyugdíjas klub tagjaival akiknek nincsenek különösebb egészségügyi problémái, a Szatmárnémeti Caritas idõsklubot hozott létre Nagykárolyban is, ahol magányukat és a mindennapi elfoglaltság hiányának érzetét enyhíthetik. A klubjellegû tevékenységekre fektetünk különösen nagy hangsúlyt, szórakozási és szabadidõs foglalkozásokra és jó hangulatú rendezvények szervezésére egy-egy ünnep kapcsán magyarázta Schupler Anette, a Caritas idõsgondozói programjainak felelõse, aki ugyanakkor azt is elmondta, hogy a központban jelenleg körülbelül hatvan személlyel foglalkoznak. A nyílt napon az intézmények látogatásánál jelen volt továbbá dr. Kósa Attila Kálmán, a szervezet szakmai igazgatója és Kovács Jenõ, Nagykároly polgármestere is. Legközelebb október 30-án, kedden 11 órától a Caritas Szervezet Túrterebesen mûködõ intézményeibe látogathatnak az érdeklõdõk. Kovács Eszter nemrég felújított útszakasz egyenlõtlen szintû aszfaltrétege is. Sz. K. M. A magántemetõkben drágák a sírhelyek, egy kétszemélyes kriptáért akár 2000 eurót is fizethetünk. Aztán nyilván lehet ezeket csicsázni, jobbnál jobb márványtáblával és virágtartóval, ez alól az egyházi temetõk sem képeznek kivételt, bár az örök nyughely sokkal olcsóbban megvásárolható és mondhatni a hozzátartozók sem kell azon aggódjanak, hogy harminc év múlva egy tömbház alapzatát kell majd koszorúzzák. Reformátusként például a vasút melletti temetõben 950 lejért vehetünk sírhelyet, amely 20 évre szól, természe - tesen ennek lejártával ez hosszabítható, ha esetleg az utódok úgy döntenek, hogy mégiscsak legyen együtt a család. Katolikusként pedig lejért vehetnénk meg valakinek a sírhelyét, 500 lejért az egyház a nevünkre íratja, aztán pedig évente egy 15 lejes díjjal hosszabbítjuk ennek foglalását, ami valójában egy szimbolikus összeg. Mindenki maga mérlegeli a lehetõségeit, valamint vallása, elvei és kultúrája szerint temetkezik. B.G. A Victor Ponta miniszterelnökkel teg - nap tartott videókonferencia nyomán Eugeniu Avram prefektus azonnali kimuta - tást kért az illetékes szervektõl arra vonat - kozóan, hogy milyen fûtési tartalékokkal rendelkeznek a tanintézmények számára, valamint arra szólította fel a helyi hatóságokat, hogy záros határidõn belül jelezzenek minden - a hideg évszakkal kapcsolatos felszereltségi hiányosságot, amelyeknek orvoslását a legsürgõsebben meg kell oldani. Annak érdekében, hogy a megyében bizonyos útszakaszok ne legyenek járhatatlanok erõs hóesés vagy hófúvások esetén, a prefektus tájékoztatni fogja az illetékes szerveket a hófogók kihelyezé - sének szükségességérõl. Mind a megyei tanács elnöke, mind Radu Roca alpolgármester ígéretet tett arra, hogy az általuk képviselt intézmények fokozott figyelemmel kísérik majd a hó eltakarításával megbízott cégek munkáját a tél folyamán, illetve azt, hogy a közpénzeket felelõsségteljesen költik majd el a hótakarítási munkákra. Két bárban is részegen randalírozott A szatmárnémeti csendõrség munkatársai tegnap este két ízben is megbüntették ittas állapotban elkövetett rendzavarásért ugyanazt a férfit. Elõször 21 óra 30 perckor hívták ki õket egy Károlyi úti bárba, ahol a már erõsen ittas állapotban randalírozó férfit 400 lejre büntették a közrend megzavarásáért. Nem sokkal késõbb egy Batizi úti bárból futott be segélykérés, szintén rendzavarás miatt. Leállítaná az autós forgalmat Victor Ponta kormányfõ a problémás útszakaszokon erõs havazások esetén A kormányfõ arra kérte a szaktárcát, készítsen egy térképet, amelyen feltünteti azokat az útvonalakat, amelyeken havazáskor gyakran leáll a forgalom az árokba csúszott nehézgépjármûvek miatt. Ezt a térképet a kormányfõ továbbítaná a helyi hatóságoknak, így azok leállíthatnák a kamionforgalmat a veszélyes szakaszokon, valahányszor erõs havazást jósolnak a meteorológusok. Victor Ponta azt mondta, egyeztetni fog a Szállítmányozók Egyesületével az intézkedés bevezetése elõtt. A héten a kormány tagjai videó konferencián egyeztettek a helyi hatóságokkal a hóeltakarítási szerzõdésekrõl is. Ovidiu Silaghi szállítási miniszter pedig ma bejelentette, hogy sikerült újratárgyalni a szerzõdések egy részét, így az állam 30 százalékkal kevesebb pénzt kell hóeltakarításra fordítson, mint tavaly. Sz. K. M. Szatmár megyében 433 szabad munkahely van bejegyezve A Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) közleményben tájékoztatta a sajtót a megyében jelenleg szabadon lévõ munkahelyekrõl. Szatmárnémetiben 353, Nagykárolyban 17, Avasfelsõfaluban pedig 63 munkahely vár betöltésre. Ez összesen 433 bejegyzett üres állást jelent a megye területén. Mint mindig, most is a konfekció- és textili parban van a legtöbb, egész ponto - san 218 szabad munkahely. De ezen kívül még keresnek: biztosítási ügynököt (18), üzletvezetõt (14), asztalost (29), cipõfelsõrész készítõt, autószerelõt és autó villanyszerelõt, villa mos - mérnököt, géplakatost, elõ és fõkönyvelõt, programo - zót, esztergályost, sza kácsot, árumoz - ga tót, konyhai kisegítõt, cukrászt, péket, fodrászt és elárusítót, hogy csak a legkeresettebbeket említsük. Szatmár né - metiben 7 állás elfoglalásához szükséges felsõfokú végzettség, 337-hez elégendõ a középfokú is és 9 olyan munkahely van, ahová nem kérnek sem mi féle képesítést. A Szatmár Megyei Mun kaerõfoglalkoztatási Ügynökség tudomásunkra hozta azoknak a külföldi munkahelyek - nek a listáját is (77 állás), melyeket néhány európai uniós ország hirdetett meg romániai munkaerõpiac számára. A teljesség igénye nélkül a kö vetkezõ országok kínálnak munka he lyet a román munkakeresõk számára: Ma gyar országra 20 kamionsofõrt, Szlová kiába fogorvost, Németországba általános egész - ségügyi asszisztenseket és számítástechnikai mérnö köket, Ausztriába favá gót, Spa nyolor - szágba esztergályost és fémipari mun kásokat, Norvégiába cukrászt és ter ve - zõmérnököt keresnek, vala mint Dániába állatfarmra vesznek fel munká so kat. Akik bõvebb információt szeretné - nek, vagy állást igényelnének, érdeklõd hetnek a Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség es tele - fon szá - mán, vagy személyesen a hivatal szék - helyén, a Ion Ghica utca 36. szám alatt. Bajnai Botond A helyszínre kiérkezõ csendõrök meglepetten tapasztalták, hogy a nem sokkal azelõtt, a Károlyi úti bárban megbüntetett férfi randalírozott itt is, akire most már 500 lejes bírságot róttak ki a közrend megzavarásáért. A csendõrség ezúton is kéri a lakosságot, azonnal jelezzenek minden rendbontást a 112-es segélyhívó vagy a 0261/ as telefonszámon. Sz. K. M.

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Egészségügy október 27., szombat Gyermekgyógyász szakemberek konferenciája Újabb orvoskonferenciának ad otthont Szatmárnémeti: október között elismert szakemberek tartanak elõadásokat az Országos Gyermekortopédiai Konferencián. Szatmárnémeti erre a hétvégére ismét felkerülhet az orvosi térképre. Neves szakemberek tartanak elõadásokat a konferencián, amelynek elsõ sorban a tapasztalatcsere a célja. Remélem, hogy a megjelent orvoskollégák az elkövetkezõ években is visszajönnek megyeközpon - tunk ba, hasonló találkozók alkalmával nyitotta meg az eseményt dr. Szatmári Lajos gyermeksebész, a konferencia szervezõje. A megnyitónak, melyen a megye és a városvezetés képviselõi is megjelentek, a Dinu Lipatti Filharmónia patinás terme adott otthont. Adrian ªtef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke kihangsúlyozta, hogy nem csak minél több szakembert szeretnének az egészségügyi intézményeinkbe vonzani, hanem ezek felújítására, rehabilitálására is nagy gondot fordítanak. Mit ér az infrastruktúra, ha nincsenek komolyan felkészült orvosaink? A felújítások nyomán pedig nem csak a betegeinknek biztosítunk sokkal jobb körülményeket, de a szakemberek is jobb körülmények között végezhetik a dolgukat magyarázta a megyei önkormányzat elnöke. Dr. Bumbuluþ Cãlin, a szatmári orvoskamara és a háziorvosok szövetségének elnöke elmondta, évente mintegy 250 országos orvosi eseményt rendeznek, ebbõl négynek Szatmár megye ad otthont. A reményei szerint pedig ezek köre az elkövetkezõkben csak bõvülni fog. Dr. Dana Vasilescu kolozsvári gyermekortopéd szakorvos szerint az idén már kilencedik ízben megrendezésre kerülõ konferenciának nagy fontossága van. A gyermekek kezelésében nagyon körül - tekin tõnek kell lenniük az orvosoknak, hiszen õk még növésben vannak, ez pe - dig meghatározza egész hátralévõ életüket. Ezért is gondoltak arra ban, amikor a Román Gyermekortopédiai és Trau ma tológiai Szövetséget megala - pították, hogy a felnõtt és a gyermekortopédiai orvoslást szét kell választani. A gyermekkorban végzett szûrõvizs - gálatokkal idõben gondoskodhatunk apróságainkról, amikor még számos eltérés könnyedén befolyásolható és megelõz - hetõ a felnõtt korban a munkaképességet is befolyásoló mozgásszervi panaszok kialakulása. Az ortopéd szakorvos feladata a kezelés, a gondozásba vétel, szoros kapcsolattartás a szülõkkel, gyermekorvossal. Ne feledjük, egészséges gyermekeket nevelve egy egészséges társadalmat alakíthatunk ki mondta dr. Dana Vasilescu. A megnyitót követõen több szesszió ban zajlottak az elõadások, szombaton délben pedig a legjobb kutatásokat díjazni is fogják. B. K. Demian Constantin lett a rend elnöke Demian Constantin lett a Romániai Általános Ápolók, Szülésznõk és Orvosi Asszisztensek Rendje szatmári szervezetének elnöke. Neki szavazott bizalmat ugyanis a csütörtöki választáson a rend legtöbb tagja. Az elmúlt héten több ízben is az urnákhoz várták a Romániai Általános Ápolók, Szülésznõk és Orvosi Asszisztensek Rendje szatmári szervezetének több, mint 1800 tagját. Arról dönthettek, hogy kik legyenek a közgyûlés tagjai, kik képviseljék a szervezetet az országos bizottságban és nem utolsó sorban, hogy az elkövetkezõ négy évben ki töltse be a Szatmár megyei szövetség elnöki tisztségét. A voksokat a Szatmár Megyei Közegészségügyi Hatóság székhelyén adhatták le csütörtökön óra között. A szavazatok összeszámolását követõen kiderült, az elnök mostantól Constantin Demian lesz, a Szatmár Megyei Kórház asszisztense, szóvivõje, az alelnöki tisztséget Cireap-ªomcutean Emilia (avasújvárosi kórház), Deliu Iuliana (nagykárolyi kórház) és Opriº Gabriela (Szatmár Megyei Kórház) töltheti be az, míg a titkári teendõket Hutton Enikõ láthatja el. A megyei bizottság tagja lett Sãveanu Daniel, Cora Daniela, Demku Bianca, Kiss Rodica, Siman Diana, Lohan Rodica, Deac-Creþu Simona, Madaras Crina, Nintas Ioan, Cãrãuºan Sorin. A SZATMÁR MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ december 7-én verzsenyvizsgát szervez a következõ állások betöltésére: 2 fõasszisztens 6 orvosi asszisztens 3 kezdõ orvosi asszisztens. Érdeklõdni a kórház személyzeti osztályán lehet. Az országos közgyûlésben Demian Constantin, Opriº Gabriela, Costea Daniela és Hutton Enikõ képviselik megyénket. Amint arra már a korábbi voksolások alkalmával is rákérdeztünk, az asszisztensek még jobb együttmûködést és a szakmai fejlesztõ tanfolyamok gördülékenyebb megszervezését várják a Romániai Általános Ápolók, Szülésznõk és Orvosi Asszisztensek Rendje szatmári szervezetének új vezetõségétõl. B. K. Az utóbbi idõ legnagyobb büntetése A Szatmár Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság (DSVSA) munkatársai, október 18. és 25. között több kereskedelmi- és háztáji gazdaságot ellenõriztek, szám szerint 53-at. Ellenõrizték az élelmiszeripari lera ka - tokat, boltokat, az étkezdéket, az óvo dá - kat, a cukrászdákat, a pékségeket, a tejés húsfeldolgozó üzemeket, állatpati - kákat, valamint vásárokat, piacokat. Hasplasztika Nagyobb mértékû fogyás, illetve terhesség, szülés után az elhízás, illetve terhesség miatt kitágult bõr elveszti rugalmasságát, petyhüdtté, lógóvá válik. Kor elõrehaladtával is csökkenhet a bõr feszessége, rugalmassága, így az elõzõekhez hasonló állapot kialakulásához vezet. Szülés után legkorábban egy évvel végezhetõ a mûtét, mivel addig a has formájában, bõrében spontán változások mennek végbe. Gyakran a bõr kinyúlá - sá hoz társulóan kialakul a zsírfelesleg lerakódása a hason. Mûtét elõtt: a páciensnek lehetõség szerint meg kell szabadulnia súlyfeles - leg étõl, mert így mind a mûtét eredménye jobb lesz, mind a lehetséges kockázati tényezõket csökkentjük. Ennél is fontosabb, hogy páciens azzal a súllyal kerüljön mûtétre, melyet hosszabb távon tartani tud, mert a késõbbi testsúlyingadozás jelentõsen ronthatja a mûtéti eredményt. Azoknak a hölgyeknek, akik további terhességet, szülést terveznek célszerû az azt követõ idõszakra tervezni a mûtétet, noha a has - plasztika ismételhetõ és sem a teherbe esést, sem annak kihordását és a szülést sem akadályozza. Célszerû a dohányzást abbahagyni, mert az rontja a seb gyó - gyulást, valamint növeli a szövõdmények kialakulásának kockázatát. A mûtétet többnyire altatásban, ritkábban gerinc melletti érzéstelenítésben végezik. A mûtéti metszés leggyakrabban a bikinivonal alá kerülõ fölfelé, homorú, ívelt harántmetszés, melynek hege vékony, vonalas, valamint a köldök Meggyõzõdtek arról, hogy megvannak-e a bejegyzési iratok, illetve a megfelelõ higiéniai körülmények, az állatok egészségügyi papírjai. Az élelmiszerek ügyében pedig a csomagolást, a címkézést, a szállítási körülményeket, valamint min - den esetben a munkavédelmi eszközöket is ellenõrizték. Sok esetben nem tartották be az elõírt körülményeket, ezért az igazgatóság munkatársai két esetben körül egy körkörös metszés. A köldök körüli heg esetén törekednek arra, hogy alig észrevehetõ legyen, míg a haránt heg vékony, alig észlelhetõ, néha azonban a feszülés miatt kissé kiszélesedhet. Ez utóbbi esetben késõbb helyi érzéstelenítésben korrekció végezhetõ, hónap múlva. Ilyenkor a feszülés lényegesen kisebb, így szebb heg képzõdik. Speciális esetben a köldök alatt a középvonalban is lehet hegvonal. Bizonyos esetekben a köldök körül nincs körkörös metszés, csupán haránt heg, ez esetben a köldök kis mértékben lejjebb kerül a hason. A hasplasztika mûtétének lényege, a has bõr- és zsírfeleslegének eltávolítása, kiegészítve a hasfal mély kötõszövetes lemezének megnyúlásából és az egyenes hasizmok egymástól való eltávolodásából eredõ deformitás, ún. rectusdiastasis rekonstrukciójával. A mûtét eredménye, hogy az eltávolított bõr- és zsírfelesleg, valamint a hasfali izomzat helyreállítása következtében a hasfal formája lényegesen javul: a has feszes, lapos lesz, lógása megszûnik. A mûtét során a nagy sebfelület miatt mindig a draincsõ (sebbõl a képzõdõ folyadék kivezetésére szolgáló mûanyag csõ) visszahagyása felett zárják a sebet, melyet a sebvonal alatt vezetnek ki. Ezek eltávolítására a mûtétet követõ 2-6. na pon kerül sor (fokozott váladékkép zõ dés esetén késõbb). Mûtétet követõen azonnal a mûtéti seb kötése fölé rugal mas haskötõt helyeznek, melynek vise lé se 2-4 hétig feltétlenül szükséges (ál ta lában 3 hétig összesen lej büntetést szabtak ki. Az igazgatóság munkatársai továbbá min - den nap ellenõrzik azokat a kereskedelmi egységeket, akik részt vesznek a Tej és Kifli Programban. A Szatmár Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság munka - társai külön felhívják az állattartók figyelmét, hogy az egészséges állattartás ér - de ké ben tartsák be az elõírt szabályokat. éjjel-nappal, a követ kezõ 3 hétben pedig már csak nappal). A klinikát a páciens általában a mûtét után 1-3 nappal hagyhatja el. A varrat szedésre a mûtét után több részletben kerül sor és 3-4 hét alatt fejezõdik be. A mûtét után változó mértékû, 1-2 napig általában intenzívebb feszülõ fájdalom áll fenn, mely egyszerû, de rendszeresen szedett fájdalomcsillapítóval kezelhetõ. Ebben az idõszakban elõfordul, hogy nem esik jól kiegyenesedni, de törekedni kell arra, hogy minél elõbb felkeljen a páciens. Az ezt követõ néhány napban már általában elég alkalomszerûen fájdalomcsillapítót bevenni. A beavatkozás után 3 hétig maximális fizikai kímélet javasolt. Az ágynyugalom felesleges, sõt káros. A harmadik héttõl fokozatos mobilizálás történik, azonban nehéz fizikai munka, sportolás ekkor sem történhet. Mûtét után 6 héttel érheti el a beteg a mûtét elõtti normál életvitelhez szükséges fizikai aktivitás szintjét, de a teljes fizikai aktivitást, beleértve a sportolást csak mûtét után 3 hónappal. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil:

5 2012. október 27., szombat Sport A Montpellier után a Craiova érkezik SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 5 Gyõzött a Steaua és a Videoton is KOSÁRLABDA Amint arról már beszámoltunk, a Szatmárnémeti VSK egy igen küzdelmes csatában, csak az utolsó negyedben vesztette el tíz ponttal bemutatkozó mérkõzését csütörtök este az Európa Kupában, de Dan Fleºeriu vezetõedzõ a meccs után nem volt nagyon elkeseredve. A statisztikai mutatók alapján a két csapat között elég nagy volt a különbség, a pályán azonban sikerült kiegyenlítenünk a küzdelmet és mintegy 30 percig egyenlõ ellenfelek voltunk. Sajnos miután a harmadik negyedben felzárkóztunk, a záró játékrészben néhány hiba miatt vesztettünk, ami a tapasztalat hiányának tudható be. Ugyanakkor szükségünk van az ilyenhez hasonló kemény mérkõzésekre, hogy a csapat jobban megedzõdjön, még erõsebb legyen. Most hiányzott Drye és Lucas is, velük a pályán másként lehetett volna. Mindenesetre meggyõzõdésem, hogy a bajnokság hajrájában egy sokkal jobb csapatot láthat majd a közönség nyilatkozta a válogatottat is irányító tréner, majd hozzátette: Szerintem érdemes tudni, hogy mennyi a különbség a VSK és a Montpellier költségvetése között, míg a franciák egy évben mintegy 12 millió euróból gazdálkodhatnak, addig nekünk ennek az összegnek a 10 százaléka sem áll rendelkezésünkre. A szatmáriak csapatkapitánya, Orosz Andrea szerint egy nagyon nehéz mérkõzést vívtak a franciákkal. Egy nagyon erõs csapat ellen játszottunk, amely a sorozatban még messzire fog jutni. Nekik nagyobb volt a tapasztalatuk, de szerintem a következõ mérkõzésen már is jobban játszunk majd. A debütálás miatt bátortalanul kezdtük a mérkõzést, de utána fokozatosan belelendültünk és újoncként a sorozatban helyt is álltunk mondta a meccsen hat pontot szerzõ Orosz. A Montpellier trénere, Valery Demory is megdícsérte a szatmári csapat teljesítményét. Egy elég nehéz találkozó volt, hosszú utat kellett megtennünk, hiszen Párizsban és Bukarestben is meg kellett állnunk. A VSK jó csapat és újonc létére nagyszerûen játszott, a játékosai Hétvégi negyedik és ötödik ligás mûsor LABDARÚGÁS A hétvégén újabb fordulót rendeznek a negyedik és ötödik ligás bajnokságban, a mérkõzések még 15 órakor kezdõdnek, az ifiknél a csapatok 13 órától lépnek pályára. IV. Liga, 14. forduló, A csoport, szombat: Szamosdob Sárközújlak (Chiorean R. Mándi A., Haris Ar., Tóth K.), Avasfelsõfalu Szatmárudvari (Nãstruþ L. Kovács Sz., Botos R., Kopriva Zs.), Apa Aranyosmeggyes (Ziman C. Iuhas C., Petreuº Gh., Chiorean Cr.), Mikola Avasújváros (Dumitraº Gh. Kegyes E., Neichi S., Costea D.). Vasárnap: Pusztadaróc Pálfalva (Tãtaru M. Bogdan R., Por C-tin., Pop Cr.), Vetés Szatmárzsadány (Cionca Gh. Báthory I., Matei C., Petreuº Alexandra), Batiz Szamoskrassó (Pataki Z. Raþ S., Lupcsa Zs., Nagy Sz.). A Lázári áll. B csoport, szombat: Kismajtény Nagymajtény (Ciarnãu N. Marinaº A. Gavrilescu D., ªuta M.). Vasárnap: Kálmánd Érkávás (Borz I. Kegyes E., Neichi S., Donca B.), Szaniszló Piskolt (Halics E. Merkly Cs., Kallós T., Kovács A.), Mezõpetri Tasnád (Paºca D. Rebegea C., Costea P., Giraþi Cr.), Mezõfény Óvári (Török Z. Petz I., Schwartzkopf Zs., Kopriva T.), Bábca Novellino mégsem jön LABDARÚGÁS Bár csütörtök délután még arról szóltak a hírek, hogy a bajnoki címvédõ Kolozsvári CFR kispadjára a távozó Ioan Andone helyett az olasz Walter Novellino ül majd le, utána mégsem sikerült megegyeznie a vezetõségnek a trénerrel, Börvely (Morar N. Chiº F., Juhász T., Ciceu M.), Csomaköz Érendréd (Boc A. Câmpan M., Coman M., Bâlc Cs.), Kaplony Csanálos (Papp J. Pop L., Dragoº B., Miron C.), V. Liga, 10. forduló, A csoport, szombat: Marna Ákos (13.00, Niþã Gh. Peter Al., Mihai M., Ardelean Vl., Szaniszlón rendezik). Vasárnap: Hadad Tasnád (Balogh B. Rad B., Andreica Cr., Moisa Fl.), Tasnádszántó Erdõd (Foitoº R. Ignat C., Ciocoi M., Piroº Ov.), Királydaróc Szopor (Kuki K. Petruþ S., Bauer Ad., Cubiþchi C.), Krasznabéltek Decebal (Cseh S. Alec Cr., Pop C., Grecica S.), Mezõterem Gencs (Kegyes Ad. Priner I., Lupcsa Ar., Tãbãcaru S.), Bogdánd Domahida (Meninger G. Szilágyi B., Horváth L., Pop S.). B csoport, szombat: Szatmárhegy Vetési Arsenal (Turtureanu I. Rebegea C., Alfater R., Pop C.). Vasárnap: Kökényesd Madarász (Chiorean D. Costea D., Bauer J., Trella Z.), Egri Szárazberek (Rozs Z. Petz E., Blága R., Réday Ar.), Szamosdara Borválaszút (Kegyes T. Gavrilescu D., Florea R., Ciorba I.). A Bikszád Avasújfalu (Iuhas I. Chiorean Cr., Tincu B., Bura I.). A Nagytarna áll. A Meggyesgombás Atletic mérkõzést elhalasztották. aki egyes sajtóinformációk szerint idõ elõtti menesztése esetén mintegy 500 ezer euró közötti felmondási összeget kért. A csapatot így a szombati, a sereghajtó Turnu Severin elleni idegenbeli összecsapáson Francisc Dican irányítja majd, az új trénert várhatóan hétfõn nevezik majd meg. felvették a ritmust. A hajrában a nagyobb tapasztalat és a tudás döntött a javunkra jegyezte meg a szakember. A szatmári együttes vasárnap már ismét pályára lép, ezúttal a hazai bajnokság 7. fordulójában a Craiovai SCM csapatát látja vendégül, a mérkõzés 13 órakor kezdõdik. Az oltyán alakulat az eddigi hat mérkõzésén ötvenszázalékos teljesítményt nyújtott, otthon nyert a Rapid (78:46), a Bukaresti Olimpia (50:47) ellen és kikapott a Temesvártól (69:71), idegenben pedig vereséget szenvedett Târgoviºtén (86:39) és Gyulafehérváron (68:51), valamint 78:70-re verte a Sportult Bukarestben. A forduló rangadóján, szombaton este az aradiak a a címvédõ Târgoviºtét fogadják. Nemzeti Liga, 7. forduló, szombat: Brassói Olimpia Bukaresti CSM Sportul Studenþesc, Bukaresti Olimpia Alexandriai Teleorman, Nagyváradi CSU Gyulafehérvári CSU, Rapid Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC, Aradi BC ICIM Târgoviºtei CSM. Vasárnap: Szatmárnémeti VSK Craiovai CSM. Petrozsényból hozta el a három pontot az Olimpia LABDARÚGÁS Úgy tûnik lélektanilag is helyrerázódott a Szatmárnémeti Olimpia együttese, hiszen a harmadik liga tegnapi fordulójában sorozatban második gyõzelmét aratta, a fiúk most Petrozsényból hozták el a három pontot. A szatmári alakulat Dragoº révén szerzett vezetést, aki Gavrilescu beadását lõtte be, majd miután a vendégek egyenlítettek, öt perccel a vége elõtt Marinaº Molnar beadását vágta a hálóba, ami végül a gyõzelmet jelentette. Nehéz meccs volt, de külön öröm, hogy a találkozón megtört a csatárok átka is, hiszen mindkét gólt õk lõtték. Emellett még voltak lehetõségeink, a legnagyobb helyzetet Hanus hagyta ki, aki egyedül a kapussal szemben hibázott összegzett Csík Tibor vezetõedzõ. Az Olimpia gyõzelmével egy helyet javítva a harmadik pozícióba lépett elõre, de a második Fugyivásárhelynek csak egy találattal jobb a gólaránya. Az éllovas Vajdahunyad viszont ismét nyert, így hibátlan teljesítménnyel, nyolc pont elõnynyel vezeti a tabellát. A következõ fordulóban az Olimpia szabadnapos lesz, majd következik újabb két idegenbeli mérkõzés, az elsõt Aranyosgyéresen játssza a csapat (november 9.), majd az utolsó elõtti fordulóban Borossebesre látogat. A õszi idény utolsó fordulóját hazai pályán zárja az Oli, november 23-án a Torda lesz az ellenfél. III. Liga, 9. forduló, 5. csoport: Petrozsényi Jiul Szatmárnémeti Olimpia 1-2 (Tudorache 75., illetve Dragoº 60., Marinaº 85.). Az Olimpia összeállítása: ªuta Homorozan, Sabãu, Iuhas, Glodean, Gavrilescu, Villand, Pop Mihai, Hanus, Marinaº, Dragoº. Játszott még: Botos, Feier, Molnar, Roatiº. További eredmények: Zilahi FC Borossebesi Naþional 5-1, Kolozsvári Sãnãtatea Tordai FCM 4-0, Dési Unirea Gyulafehérvári Europa 1-2, Pankotai ªoimii Fugyivásárhelyi CS 0-1, Máramarosszigeti Plimob Vajdahunyadi FC 0-3. Az Aranyosgyéresi CS áll. A következõ forduló (november 2., péntek): Borossebes Petrozsény, Torda Zilah, Gyulafehérvár Sãnãtatea, Fugyivásárhely Dés, Vajdahunyad Pankota, Máramarossziget Aranyosgyéres. Az Olimpia áll. A bajnokság állása 1. Vajdahunyad Fugyivásárhely Olimpia Dés Zilah Pankota Sãnãtatea Borossebes Petrozsény Europa Aranyosgyéres Máramarossziget Torda LABDARÚGÁS Sikeresen zárta az Európa Liga csoportkörének harmadik fordulóját a Steaua és a Videoton is, a bukaresti együttes hazai pályán két góllal verte a norvég Molde együttesét, míg a székesfehérváriak szintén otthon egy góllal nyertek a Basel ellen. Gyõzelmével a Steaua és a Videoton is továbbjutó helyen áll csoportjában, a románok vezetik a kvartettet, a magyarok pedig a második pozíciót foglalják el. Eredmények, A csoport: FC Liverpool Anzsi Mahacskala 1-0, Young Boys Udinese 3-1. B csoport: Atletico Madrid Academica Coimbra 2-1, Hapoel Tel-Aviv Plzen 1-2. C csoport: Borussia Mönchengladbach Olympique Marseille 2-0, AEL Limasszol Fenerbahce 0-1. D csoport: Newcastle United FC Bruges 1-0, Maritimo Girondins Bordeaux 1-1. E csoport: Steaua Molde 2-0 (Chiriches 30., Rusescu 32.), VfB Stuttgart FC Köbenhavn. Az állás: 1. Steaua 7 pont, 2. Köbenhavn 4, 3. Molde 3, 4. VfB Stuttgart 2. F csoport: PSV Eindhoven AIK Stockholm 1-1, Dnyipro Napoli 3-1. G csoport: Videoton Basel (Schar 2. -öngól, Caneira 32.), Genk Sporting Lisszabon (De Ceulaer 25., illetve Schaars 8.). A csoport állása: 1. Genk 7 pont, 2. Videoton 6, 3. Basel 2, 4. Sporting 1. H csoport: Rubin Kazany Neftci Baku 1-0, Internazionale Partizan Belgrád 1-0. I csoport: Olympique Lyon Athletic Bilbao 2-1, Sparta Prága Shmona 3-1. J csoport: Maribor Tottenham 1-1, Panathinaikosz Lazio 1-1. K csoport: Rapid Wien Bayer Leverkusen 0-4, Rosenborg Metalist Harkiv 1-2. L csoport: Helsingborg Hannover 1-2, Levante Twente 3-0. Amatõr kosarasok harmadszor a pályán KOSÁRLABDA Harmadik alkalommal rendezik meg a Szatmárnémeti Sportlíceum Slavici utcai régi termében az XXL Old Boys&Girls elnevezésû amatõr kosárlabda tornát, amely szombaton 11 órakor kezdõdik és va sár - nap 12 óra körül kezdõdik a díjkiosztás. A program, szombat: 11.00: Hunkapunki Szatmárnémeti XXL; 12.00: Szat - már németi lánycsapat Nagyváradi lány - csapat; 13.00: Avasfelsõfalui BC 95 Hungary Záhony; 14.00: Hungary Gyõrtelek Hunkapunki; 15.00: Szat már németi nõi válogatott Nemzetközi nõi válogatott; 16.00: Meseriaºii XXL Avasfelsõfalui BC 95; 17.00: Szatmárnémeti XXL Hungary Gyõrtelek; 18.00: Hungary Záhony Me - seriaºii XXL. Vasárnap: 9.00: Ioan Slavici Fõgimnázium Kölcsey Ferenc Fõgimnázium; 10.00: Kisdöntõ; 11.00: Döntõ. Indiában a mezõny FORMA 1 A Forma 1-es világbajnokságból még négy futam van hátra, ebbõl az elsõt vasárnap rendezik meg, az Indiai Nagydíj romániai idõ szerint kor kezdõdik és ebben az idõpontban rajtol a szombati idõmérõ is. A vb-pontversenyben Sebas - tian Vettel vezet (215 pont) Fernando Alon so (209), Kimi Räikkönen (167), Lewis Hamilton (153) és Mark Webber (152) elõtt. Az oldalt szerkesztette Romász János

6 6 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Vidék október 27., szombat Lázáriban és környékén folynak a munkálatok A Nagypeleskei Általános Iskola új épülete Lengyel Istvánnal, Lázári község polgármesterével beszélgettünk, aki beszámolt nekünk a jelenlegi infrastrukturális fejlesztésekrõl, a község által megpályázott projektek munkafolya - matáról. Elkészült a nagypeleskei iskola Sikerült megoldani a nagypeleskei iskola problémáját. A már a tavalyi év, márciusa és augusztusa között felépült iskolában idén õsztõl sikerült elkezdeni az oktatást. A Román Tanügyminisztérium közremûködésével felépült új iskola, egy évig üresen állt, de idén sikerült befejezni minden munkálatot, ami szükséges volt, ahhoz, hogy megfelelõ körülmények között folyhasson az oktatás. Mivel az iskola egy mezõre épült, szükség volt bekötõ utat és járdákat önteni, valamint meg kellett oldani a központi fûtés problémáját is. Az új iskola építése egy kormányprogram része volt, de Lázári községnek is fel kellett vállalnia egy 20%- os önrészt a költségekbõl. Ez egy tetemes összeg volt, ezért is kellett a helyieknek egy évet várniuk, amíg minden munkálat a végére ért. Az új iskolaépület a régi iskolától százhúsz méterre fekszik, így a két iskolában délelõtti programmal zökkenõmentesen folyik az I-VIII. osztályos diákok oktatása. Az új iskola épületében négy osztályterem található, itt az I-IV. osztályos diákok tanulnak. Ez egy óriási lépésnek számít, mert az eddigi években a nagypeleskei diákok egy része rákényszerült arra, hogy délutáni programmal járjanak iskolába, mert a régi iskolaépületben nem volt elég osztályterem. A közeljövõben tervben van egy sport pálya (kézilabda- és kosárlabda-) létrehozása az iskola udvarán, valamint a régi iskola épületét jövõre tovább szeretnék renoválni; a munkálatok egy része már itt is lezajlott, hiszen új termopán ablakok és ajtók kerültek az épületre. De ezzel a munka nem ért véget, mert a tetõszerkezetben is jelentkeztek problémák, valamint a külsõ vakolás is javításra szorul. Csatornahálózat és kanalizálás kiépítése Lázáriban A csatornahálózat kiépítése egy három és fél millió eurós beruházás, ami jövõ év december 31-i határidõre van ütemezve. Ez egy óriási munka, mert összesen méter csövet kell lefektetni, valamint egy négy és fél kilométeres nyomás alatti bekötõt a szatmári csatornahálózatig, amely három átemelõ pompával lesz ellátva. Jelen pillanatban két és fél kilométernyi szakaszon már készen van a kanalizálás, ez magába foglalja a Fõutcát, a Petõfi utcát, a Nagy Béla és a Végtelen utcát, valamint a Görbesor egy részét. A polgármester a lakosság megértését és türelmét kéri, amiért a munkálatok miatt felforgatott utcákban az aszfaltozás késik. A szóban forgó utcák letakarítása megtörtént és a kivitelezõ némileg rendbe is tette azokat, de ezek még mindig nem nyerték vissza eredeti állapotukat. A munkát felvállaló Dominium KFT ígérete szerint azokban az utcákban, ahol szükséges, még az idei év során lehetõség szerint javítanak az utak minõségén. Ebben a cipõben jár most a Fõutca egy része is, ahol van még egy 650 méteres aszfaltozatlan szakasz, amit még a tél beállta elõtt szeretnének egyenletesre lesimítani és az út széleit lekövezni, s tavasszal természetesen le is aszfaltozni. A kispeleskei óvodában is renoválás történt Kispeleskén az óvoda és a kultúrotthon ugyanabban az épületben funkcionál. Lengyel István polgármester beszámolt arról, hogy a régi raktárépületet és a kinti illemhelyet elbontották és egy új melléképületet, valamint új illemhelyet építettek helyére. Továbbá a teljes óvodaépület egy külsõ és belsõ renováláson ment keresztül, ami közel 35 ezer lejbe került a községnek. Az óvodások szalagparkettel, valamint padlócsempével lerakott helyiségeket vehettek át a munkálatok befejeztével. A továbbiakban Lengyel István megemlítette, hogy jelenleg folyamatban van a szárazberki kultúrotthon rehabilitációja is, amit a tervek szerint ez év novemberére be is fejeznek. Lázári község a LEADER programban Lázári is, másik tíz környékbeli községgel egyetemben, társult tagja a mikolai székhelyû mikroregionális LEADER programnak, ahová ez év november 7-ig lehet benyújtani egy aktuális pályázatot. Ez a pályázat egy hetvenötezer eurós összegre vonatkozik, amit ha Lázári község megnyer, akkor egy multifunkcionális mezõgazdasági gépet fog vásárolni, ami árokvájásra, kaszálásra és az útszélek karbantartására szolgál majd. Ez egy nagyon fontos dolog lenne, mert a község területén egy körülbelül ötven kilométeres úthálózat szorul karbantartásra. Valamint ebbõl a pályázati összegbõl szeretnék megoldani a lázári polgár - mesteri hivatalban mûködõ kultúrotthon melegítését és légkondicionálását is. Végezetül Lengyel István polgármester elmondta nekünk, hogy nemrég megnyertek egy határon átnyúló pályázatot, ami lehetõvé teszi a Lázári, Nagypeleske és Zajta közötti méteres községi út teljes rehabilitációját. Ez azt jelenti, hogy a négy méter széles utat öt és fél méterre szélesítik, valamint a köves útszakaszt leaszfaltozzák. Bajnai Botond Átállási támogatás ökogazdálkodásra Törvénymódosításra van szükség, hogy ne vegyék el a gazdák kedvét az egyre népszerûbb ökogazdálkodástól vallják a szakemberek. Az elmúlt idõszakban országos szinten megnõtt az érdeklõdés az öko-mezõgazdaság iránt, például Szatmár megyében tavaly 22 gazda, idén már 120 jelentette be, hogy ezt a módszert választja. Azok a gazdák, akik bevállalják, hogy áttérnek az ökogazdálkodásra, úgynevezett átállási támogatást kapnak, viszont a támogatási rendszernek több hiányossága van, ezeket kell kijavítani. Az is gondot jelent, hogy a gyepterületekre, legelõkre, kaszá lókra nem adnak ökológiai plusztámogatást. A gazdák így kénytelenek szakcéggel szerzõdést kötni és öt évig kiállíttatni az ökológiai paramétereket igazoló bizonylatot, viszont ha nem kapnak állami támogatást, ennek a költségeit nem tudják kifizetni. Ugyanakkor a munkacsoport azt is javasolja, hogy idén 70 százalékkal, jövõ évre pedig 100 százalékkal növeljék meg az ökogazdálkodás támogatására elkülönített költségvetési keretet, tekintettel az országos szinten megnövekedett érdeklõdésre. Mi is az ökológiai gazdálkodás? Egyszerûen szólva az ökológiai gazdálkodás egy olyan gazdálkodási rendszer, mely a fogyasztóknak friss, jóízû és autentikus élelmiszereket kíván nyújtani a természetes körfolyamatok tiszteletben tartásával. Hogy ezt elérje, az ökológiai gazdálkodás olyan célkitûzéseken és elveken, valamint egységes módszerek alkalmazásán alapul, melyek minimalizálják az ember hatását a környezetre, miközben biztosítják a mezõgazdasági rendszerek lehetõ legtermészetesebb mûködését. Az ökológiai gazdálkodás ugyanakkor része egy nagyobb ellátási láncnak, mely magában foglalja az élelmiszer feldolgozás, a forgalmazás és a kiskereskedelem ágazatait. Egyszóval valahányszor bioalmát vásárol a helyi szupermarketbõl, vagy bioszõlõbõl készült bort választ kedvenc étterme itallapjáról, biztos lehet benne, hogy e termékeket olyan szigorú szabályok betartása mellett készítették, melyek célja a környezet és az állatok tiszteletben tartása. Az EU ökológiai rendelete meghatározza, hogyan kell a növényeket termeszteni, illetve az állatokat tartani, valamint hogyan kell az élelmiszereket és a takarmányokat feldolgozni ahhoz, hogy ökológiai jelölést kaphassanak. Ugyanakkor kötelezõ az EU Ökológiai Rendeletének betartása ahhoz, hogy a termékeken feltüntethetõ legyen az EU ökológiai gazdálkodásra utaló logója. Szintén kötelezõ az ökológiai elõállítók ellenõrzését és tanúsítását végzõ ellenõrzõ szervezetek nevének vagy kódjának (C741) feltüntetése a jelölésben. B. Gergõ

7 2012. október 27., szombat Egészségvilág Népbetegséggé válhat a laptopitisz A nehézsúlyú laptop-használat a hordozható számítógépek dizájnjának köszönhetõen sérüléshez vezethet. Néhány egyszerû fogással azonban megóvhatjuk magunkat ettõl. SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 7 A cékla levében lévõ nitrát csökkenti a vérnyomást Brit kutatók megállapították, hogy 24 órán belül csökkent azok vérnyomása, akik nitrát tablettát vettek be, vagy céklalevet ittak. Ez jó hír a magas vérnyomásban szen - vedõknek, akik egy új természetes gyógymódot próbálhatnak ki a szív-és érrendszeri betegségek elkerülésére (beleértve a stroke-ot és a szív rohamot is). A tanulmány szerzõje Amrita Ahluwalia, a Queen Mary Egyetem William Har vey Kuta tóin té ze té - nek biológia professzora. Ahluwalia szerint a vizs gálattal bebizonyították, hogy a céklában lévõ nitrát jótékony hatással van szív-és érrendszer egész - ségére, mivel nitrogén-monoxid gáz kerül a véráramba. Szervetlen nitrát kapszulát, vagy céklalevet adtunk önkénteseinknek, azután megfigyeltük vérnyomásukat és más biokémiai változásokat a vérk erin gés ben - mondta Ahluwalia professzor. Kimu - tattuk, hogy a cékla és a nitrát kapszula egyaránt hatékonyan csökkenti a vér nyo - mást, vagyis a cékla nit ráttar talma képes csökkenteni a vérnyomást. Azt is meg álla pítottuk, hogy kis mennyi ségû lére, mind - össze 250 ml-nyire van szükség ahhoz, hogy ezt a hatást elérjük és minél magasabb a vérnyomás a vizsgálat elején, annál na gyobb csökkenést okoz a nitrát. Egy két évvel korábbi kutatásból megtudtuk, hogy a cékla leve csökkenti a vérnyomást, most már tudjuk, hogyan mûködik. Gyakoribb a szívbetegség az alacsonyabb embereknél Az alacsonyabb embereknél jelentõsen megnõ a szívbetegségek kockázata derült ki egy elemzésbõl. Az évek során ellentmondó bizonyítékok születtek a témában, azonban ez volt az elsõ szisztematikus felmérés a két dolog kapcsolatáról. Mivel a laptopokat a hordozhatóság érdekében kompaktnak tervezik, használójának gyakorlatilag természetellenes pozíciót kell felvennie, hogy használhassa. Ez pedig a fõ felhasználóknál, javarészt diákoknál fejfájás, izomláz kialakulásához, a nyak izmainak elgyengüléséhez, váll- és kézsérüléshez ve - zethet. A probléma gyökere a laptopokra jellemzõ egybeépítettség, állapították meg az Észak-Karolinai Egyetem orvostu - dományi karának kutatói. A különálló monitort és billentyûzetet az ember szabadon elrendezheti, hogy elkerülje az esetleges problémákat. Ha az ember laptopot használ, bizonyos dolgokat fel kell áldozzon. Ennek pedig ára van véli dr. Kevin Carneiro, a Fizikoterápiás és Rehabilitációs Orvoslás Tanszék vezetõje. Az ujjak és a test kényelmetlen helyzete okozhat idegi sérüléseket a csuklóban, például az úgynevezett kéz tõ - alagút-szindrómát, valamint a nyak és a vállak rossz helyzete miatt izomláz és fájdalom léphet fel bizonyos helyeken. A baj tipikus jelei a fejfájás, csuklófájdalom, zsibbadás az ujjakban, továbbá nyak- és vállfájdalom. Ezek a panaszok egyre gyakoribbak, ahogy a laptopok népszerûsége egyre nõ. Az eladások számát tekintve a laptopok száma már meghaladja az asztali gépek számát. A diákok különösen veszé lyez - tetett helyzetben vannak, mivel az egyetemi és kollégista élet elengedhetetlen kelléke lett a laptop.azonban a laptophasználók megtehetnek egy pár biztonsági lépést, hogy a kockázatot csökkentsék: - Ha számítógéppel dolgozunk, ügye l - jünk arra, hogy a testünk mindenhol derékban, könyöknél, térdnél - 90 fokban hajoljon meg. - Lehetõleg használjuk dokkolót és kábeleket, hogy laptopunkat külsõ monitorra és/vagy billentyûzetre kap - csolhassuk, ezáltal beállíthassuk magunknak a kényelmes testhelyzetet. - A dokkoló segítségével a számítógép olyan helyzetbe kerülhet, hogy nem kell lebillenteni a fejünket, hogy a monitort lássuk. - Ügyeljünk arra, hogy milyen széken ülünk. A legjobb, ha állítható magasságú és háttámlájú. - Állítsuk úgy a monitort, hogy ne kelljen lebillenteni a fejünket. Az egeret pedig helyezzük úgy, hogy a csuklónk természetes helyzetben legyen (lehe tõleg a karunk magasságában, ne fölötte). - Tartsunk rövid szünetet 20 per - cenként. Ez segíti pihenni az izmokat és pozícióváltásra is ösztönöz. Csináljunk nyújtógyakorlatokat, óvatos nyaktornát és vállkörzést. - Igyunk sokat. A sok folyadék segít megõrizni a csigolya közti porckorongok épségét. Figyeljünk a jelekre, mint pl. a fájdalom és a zsibbadás. Ezek jelzik, hogy jobb ülõhelyzetre van szükségünk. Tartsunk több szünetet. Ha pedig semmi sem segít, menjünk orvoshoz - tanácsolja dr. Carneiro. A magasság valószínûleg független változóként befolyásolja a szívbetegségek kockázatát mondta el dr. Tuula Paajanen, a finnországi Tampere Egyetem igazsá gügyi orvostani intézetének kuta tó - ja, a tanulmány vezetõ szerzõje. A magas - sá got használják fel a testtö megindex (BMI) kiszámításához, amellyel szám sze rû - síthetõ a koszorúérbetegségek esélye. A magasság azonban csak az egyik tényezõ, amely hozzájárulhat a szív - betegségek kockázatához és míg az emberek nem tudják befolyásolni magasságukat vagy génjeiket, befolyásolhatják testsúlyu - kat és életmódjukat, ideértve a dohányzást, az alkoholfogyasztást és a test moz gást is folytatta a kutatónõ. Minél több koc - kázati tényezõvel rendelkezik valaki, annál jobban kellene törekednie a befolyásolható rizikófaktorok csökkentésére. A kutatók 52 tanulmány adatait elemezték, amelyekben összesen ember vett részt. Alacsonynak férfiak esetében a 165, nõk esetében a 152 cm alatti, magasnak a férfiaknál a 175, nõknél a 165 cm-es testmagasság feletti embereket tekintették. A legmagasabbakkal összeha - son lítva a legalacsonyabbaknál közel 1,5- szer magasabb volt az esély a szív-ér rend szeri betegségekbõl eredõ halálozásra, a szívbetegségekre vagy a szívrohamra. Ha különválasztjuk a két nemet, az alacsony férfiaknál 37 száza - lékkal magasabb volt a halálozás általános kockázata, ugyanez a szám az alacsony nõk esetében 55 százalék volt. Egyelõre nem ismert, miért van össze - füg gésben a testmagasság és a szívbe teg - ségek kockázata. Ennek egyik magyarázata az lehet, hogy az alacsonyabb emberek koszorúerei is kisebbek, amelyek így könnyebben elzáródnak a különbözõ tényezõk következtében és érzékenyeb bek a véráramlás változásaira. A legutóbbi ku - tatások azonban arra utalnak, hogy az elégtelen táplálkozás és az alacsony születési súly helyett a genetika magyarázhatja az összefüggést. Az alacsonyaknál éppen ezért különösen fontos, hogy csökkentsék a szívbetegség rizikófaktorait. A kalciummal tovább élhetünk Egy kicsivel több kalcium meghosszabbíthatja az életet - állítja egy kutatás. Svéd kutatók felfedezték, hogy a több kalciumot fogyasztó férfiaknak 25 %-kal csökkent az esélye arra, hogy meghalnak a következõ évtizedben, mint azok, akik a legkevesebbet vették magukhoz a táplálék kal. Egyik résztvevõ sem szedett kalciumpótló ké - szítményt. Az eredmények egybevágnak a korábbi kutatások felfedezésével, melyek a magasabb kalciumbevitelt összefüggésbe hozták az alacsonyabb mortalitással, mind a férfiak, mind a nõk esetében, derül ki az American Journal of Epidemiology cikkébõl. Bár sok kutató vizsgálta már a kalcium és magnéziumbevitel, valamint a kró nikus betegségek kockázatát; de keveset tudtak arról, hogy milyen összefüggésben áll ezen tápanyagok fogyasztása a halálozással. A tanulmány adatgyûjtése során dr. Joanna Kaluza, a stockholmi Karolinska Intézet munkatársa kollégáival több, mint svéd férfit (45-79 év közöttiek) követett nyomon tíz éven át. Min d egyi - küknek felmérték a táplálkozási szokásait a tanulmány kez - detén. Az utánkövetési idõszakban an haltak meg. Akik a legtöbb kalciu mot fogyasztották, 25 %-kal kisebb eséllyel haltak meg bármilyen okból, a szívbetegségek kialakulására pedig 23 %-kal csökkent az esélyük azokhoz képest, akik a legkevesebbet vitték be a szervezetükbe ebbõl a tápanyagból. A kalciumfogyasztás nem befolyásolta jelentõsen a rák kialakulásának kockázatát. A felsõ harmadba esõ férfiak közel mg kalciumot fogyasztottak egy nap átlagosan, míg az alsó harmadban szereplõk csupán mg-ot. A javasolt napi mennyiség (RDA) a év közötti férfiaknak mg naponta, az 50 éven felülieknek pedig mg. A napi javasolt érték feletti kalciumfogyasztás csökkenti a halálozás mértékét. vonta le a következtetést Kaluza és csapata. A kalcium több módon is befolyásolja a halálozást, jegyezték meg. Többek közt csökkenti a vérnyomást, a koleszterin szin tet és a vércukorszintet. A ta nul mányban szereplõ férfiak a kalcium nagy részét tej, tejtermék és gabonapelyhek formájában vették magukhoz. A kalciummal ellentétben nem találtak kapcsolatot a magnézium és a halálozás, a rákos megbetegedésbõl és szívbe tegségekbõl származó halálesetek között. A tanulmány résztvevõinek magné zium bevitele mg között alakult napi szinten. A magnézium RDA-ja 420 mg a 31 éven felüli férfiak számára. A kutatók szerint ez az elemzés azért nem találhatott semmit a magnéziummal kapcsolatban, mert a tanulmányban szereplõ férfiak eleget fogyasztottak belõle. További kutatások szükségesek kevesebb magnéziumot fogyasztó csoportok körében, hogy megvizsgálhassuk ezt a kérdést. mondták. A jövõbeni kutatásoknak meg kell nézniük az ivóvízbõl származó magnézium és kalcium szerepét, mert ez egy jelentõs forrása lehet ennek a két ásványi anyagnak. Nem mi döntünk arról, ki lesz a párunk, hanem vadidegenek Egy új kutatás eredményei szerint számunkra teljesen ismeretlenek véleménye nagymértékben befolyásolja, milyen párt választunk magunknak. Az amerikai Indianai Egyetem kutatói férfi és nõ részvételével azt vizs gál - ták, változik-e az önkéntesek párválasztási preferenciája, miután meg te kintettek 8 db gyorsrandiról készült videófelvételt. A férfiaknál azt tapasz tal ták, hogy mindegyik videó felvételt kö ve tõ en megnõtt a nõk iránti érdeklõdésük, de amikor a felvételen olyan férfit láttak, aki érdeklõdik is a randevúra érkezett hölgy iránt és a férfi jóképûnek is volt mondható, akkor az érdeklõdésük még sokkal erõsebbé vált. A nõknél is megfiyelhetõ volt, hogy amennyiben a randevû feévételén a nõ érdeklõdött a férfi iránt, akkor a meg fi gye - lõk is jobban érdeklõdtek, illetve amennyiben a felvételen szereplõ nõ kevésbé volt oda a párjelöltért, akkor a megfigyelõ nõk sem tartották vonzónak a férfit. A kutatók szerint eredményeik azt mu - tatják, a régi gondolat, hogy a párválasztás egy kizárólag személyes folyamat, meg dõl - ni látszik. Az amerikai szakemberek sze rint ez nem is csoda, hiszen a pár fel kutatása az állatvilágban sem csupán egye di igények alapján történik, hiszen az állatok is megfigyelik, milyen preferen ciákkal ren - del keznek más fajtársaik és így finomítják, teszik hatékonyabbá saját ke re sésüket is, voltaképpen részben úgy gondolkodnak: ha mások szerint jó, akkor az nekem is jó kell legyen. A kutatók úgy vélik, a felfedezés jelentõsége abban áll, hogy az egyének nem csupán a család, a közvetlen kör nye - zet, a barátok véleményének hatására vá - lasz ta nak párt maguknak, de gyakorlatilag vadi de genek is befolyásolják a folyamatot.

8 8 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Gyereksarok október 27., szombat Mekkora a cica karma? Labirintus Három egérke ült a gombaasztalnál. Szalonnabõrt rág csáltak. Szóba került, hogy mekkora is a cica karma. - A cica karma éppen háromszor akkora, mint az udvaron sétálgató tyúk lábujja - szögezte le Cincogándi Rágimágica, a ké nyes kedõ egérkisasszony. No és milyen csúf fekete a karma! A bundáját is szor galmasabban nyalo gathatná azzal a rózsaszín nyelvével. Szóvá is tettem ezt neki a múltkor, de hiába. Tudjátok, az ilyen nagyon szõrös állatokat nehéz rábírni arra, hogy csinosan, ápoltan járjanak. - Nem jól figyelted meg a cicát, aranyos Rágimágicám! - helyesbítette barátnõje szavait a daliás egérfiú, a cincogó kisasszonyok bálványa, Bajszos Bambál. A mi házunknál a cica körmei aprócskák, mint a hangya. Éppen tegnap parancsoltam rá, hogy ne hozzon szégyent nyávogó nemzetségére, tornázzon többet, erõsítse karmait, mert az egerek már nevetnek rajta. El is szégyellte magát, lehajtott fejjel, halk, bánatos miákolással ódalgott be a konyhába. Ugye, te is láttad, Teodor?! Ugye, te is ész - revetted milyen kicsik, gyengék a cica karmocskái?! A harmadik egér, Farkincás Teodor óvatosan válaszolt: - Én, bevallom, nem szeretem a kar mait nézegetni. Még az egérlyukból kikukkantva sem! Ám ti nagyon bátor, sõt, hõs egerek vagytok és most mindjárt el is dönthetitek, hogy melyikteknél az igazság, mert amott közeledik a cica nagy nyájasan! Az utóbbi szavakra mind Rágimá gica, mind pedig Bambál felugrott és fejvesztett rohanással tûnt el az egérlyukban. Te o dor csak tréfálkozott, ámbár nem jó az ördögöt a falra festeni. Szerencsére semmiféle cica nem volt a láthatáron. A mókamester mosoly gott és így dünnyögött magában: - No a cica karma azért mindenkor van akkora, hogy bármelyik egerecskét kuksolni küldje az egérlyukba! (Lelkes Miklós) Számolj és színezz! Különbségkeresõ Tudtad-e A szalamandrákat sokáig némának hitték, de idõként ugatásszerû hangot adnak ki, rendszerint az ellenség elriasztására. A kígyó zsákmányállatának több esélye van a túlélésre, ha megdermed, mintsem elmenekül, mert a kígyó a mozdulatlan prédát nehezebben ismeri fel. A verebek 28,2 kilométer/óra sebességgel repülnek. A vörösbegy torkában két hangképzõ szerv található, amelyek egyszerre is mûködhetnek. Az énekesmadarak különleges gégefedõje lehetõvé teszi, hogy másodpercenként 300 különbözõ hangot énekeljenek egymás után. A madarak közül a bagolynak van a legérzékenyebb füle, ez lehetõvé teszi a hatékony éjszakai vadászatot. A baglyoknak három szemhéjuk van: a felsõt pislogáskor, az alsót alváskor használják, a harmadik szemhéj átlósan helyezkedik el és a szemfelszín védelme, tisztán tartása a feladata. Játékos matek Kösd össze a számokat! Hat apró eltérés van a két kép között, ha ügyes vagy, egykettõre megtalálod mint a hatot!

9 2012. október 27., szombat Konyha SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 9 Konyhamûvészet Sütõtök A sütõtök, a kukoricához és a burgonyához hasonlóan, Amerika felfedezése után került földrészünkre, õshazája Közép-és Dél-Amerika trópusi vidéke. Az inkák, a maják és az aztékok jellegzetes táplálékai közé tarozott, Európában hamar közkedveltté vált. A XVI. század óta ismert és termesztett növény. Jelentõs karotin- és C-vitamin tartalma, antioxidáns hatása folytán kedvelt téli csemege. Emellett kitûnõ rostforrás, tápértéke és energiatartalma igen magas. Emelett magas kálium-, foszfor-, vas-, réz-, mangánt-, illetve - káliumtartalma miatt pedig vérnyomáscsökkentõ és vízhajtó hatása is van. Csak nem kizárólag sütve szokták fogyasztani, pedig számos más felhasználási módra lenne lehetõség. Felhasználja a cukrászipar és a konzervipar is, például kedvelt bébiételek, ivólevek készülnek belõle. Édeskés, de nem markáns ízû, így sokféle fûszert alkalmazhatunk hozzá, például a belõle fõzött leveshez szerecsendió, római kömény, koriandermag, curry és gyömbér is illik. Krumplit kiváltható köret, püré is készülhet belõle alkalmanként, ez esetben rozmaringgal is lehet ízesíteni. Édességként a hagyományos téli fûszerek, a gyömbér, a szerecsendió, a fahéj és a szegfûszeg adhat aromát neki.magja pörkölve finom és egészséges rágcsa, a tökmagolajat pedig salátákba használhatjuk. Baconbe tekert sütõtök Hozzávalók (4 fõ): 600 g sütõtök; szelet bacon. Elkészítés: A sütõtököt meghámozzuk, közel egyforma darabokra vágjuk. Mindegyiket betekerjük baconnel. 220 fokra elõmelegített sütõben (légke - verésen) kb perc alatt megsütjük. Akkor kész, amikor a tök megpuhult (villa beleszúrásával ellenõrizhetjük), a bacon pedig ropogós. Azon melegében tálaljuk. Sütõtökös csirke Hozzávalók (5 fõ): 2 db csirkecomb; 2 db csirkeszárny; 1 db csirkefarhát; 2 zöld paprika; 1 közepes sütõtök; 1 fej fokhagyma; 1 vöröshagyma; fûszerkeverék; kevés õrölt paprika; só. Elkészítés: A húsokat még elõzõ este befûszerezzük. Rádaraboljuk a paprikát, hagymát, a fokhagymát kettévágjuk és úgy tesszük hozzá. A tököket négybe vágjuk, rátesszük azt is. Lefedjük és egész éjszakára hûtõbe tesszük. Másnap aláöntünk 2 dl vizet és 180 fokos sütõbe tesszük. 1 óra múlva levesszük róla a fedõt és pirítjuk még egy kicsit. Töltött sütõtök Hozzávalók (2 fõ): 1 nagy sütõtök fele; 1 bögre rizs; 2 bögre víz; 10 dkg feta sajt; 1/2 citrom leve; 1 nagy gerezd fokhagyma; pár levél friss rozmaring; olívaolaj; só. Elkészítés: A félbevágott sütõtök belét karalábévájóval kivájjuk. A rizst sós vízben félpuhára fõzzük. A rizsbe belekeverjük a sütõtökgömböket, egy gerezd áttört fokhagymát, sót, rozmaringot, citromlét, olívaolajat. A tök belsejét bekenjük olívaolajjal, beletöltötjük a rizzsel elkevert sütõtökgömböket, becsomagoljuk alufóliába és másfél órát sütjük 180 fokon. Kinyitjuk a fóliát, beleforgatjuk a kis kockákra vágott fetát, majd még egy fél óráig sütjük. Tökös sütemények Sütõtöktorta Hozzávalók: Tésztához: 30 dkg liszt; 20 dkg vaj; 10 dkg porcukor; 1 tojássárgája; kicsi reszelt citromhéj; 1 cs vaniliás cukor. Töltelékhez: 40 dkg sült sütõtök, áttörve; 10 dkg vaj; 5 dkg méz; 5 dkg porcukor; 1 cs vanília ízû pudingpor; 3 egész tojás; tejszín. Elkészítés: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, fél órát a hû tõ - ben pihentetjük. 28 cm-es kapcsos tortaformába sütõpapírt rakunk és belenyomkodjuk a tésztát, hogy 3 cm-es pereme is legyen. A tésztát 170 fokon 15 percig elõsütjük. A töltelékhez a vajat a porcukorral, mézzel habosra keverjük, hozzáadjuk a tojásokat, tököt és a pudingport. Az elõsütött tésztát megtöltjük és 180 fokon 30 perc alatt készre sütjük. Tejszínhabbal, tökmaggal díszítjük. Gibenyica, vagyis tökös pite Hozzávalók (4 fõ): 60 dkg liszt; dkg zsír vagy Rama; 10 g õrölt fahéj; 8-10 ek kristálycukor; kb 1,5 dl meleg sós víz; 1-1,5 kg megtisztított nyers, reszelt sütõtök, vagy sonkatök. Elkészítés: A zsírt a lisztben elmorzsoljuk, mint amikor linzertésztát készítünk, majd a meleg sós vízzel összegyúrjuk, hogy jól nyújtható tésztát kapjunk. A kapott tésztát elosztjuk és 2 lapot készítünk belõle. Az elsõ lapot kizsírozott tepsibe tesszük, erre kerül a reszelt tök. A tököt megszórjuk fahéjjal (ha kevésnek találjuk a 10 g-ot, lehet több is, lényeg hogy látni lehessen, hogy van benne) és a cukrot is rászórjuk. Ezután rátesszük a másik lapot, a szélein lenyomkodjuk és villával megszurkáljuk a tésztát. Jól átsütjük, hogy a teteje kicsit megpiruljon. Ez eltarthat akár 1 óráig is. Miután kivettük a sütõböl, takarjuk le a tetejét egy nedves konyharuhával, hogy kicsit megpuhuljon. Vágjuk négyszög alakúra és hidegen fogyasszuk. Diós-sütõtökös koszorú Hozzávalók (6 fõ): 25 dkg sü - tõtökpüré; 28 dkg liszt; 1 cs sütõpor; 1 kk szódabikarbóna;1 kk õrölt fahéj; 10 dkg apróra vágott dió ; 3 tojás; 17 dkg vaj; 1 pohár kefír; 1 csomag vaníliás cukor; 15 dkg kristálycukor; 10 dkg barna cukor; 1 késhegynyi só. Elkészítés: A tököt meghámozzuk, kimagozzuk és apró kockára vágjuk. Egy kevés vízben megfõzzük. A vizet leöntjük róla és botmixerrel pépesítjük. A sütõt elõmelegítjük 180 fokra (légkeveréses 165). A vajat és a cukrot habosra keverjük. Egyesével a tojásokat is hozzádolgozzuk. A lisztet összekeverjük a fahéjjal, sóval, szódabikarbónával és a sütõporral. Apránként a tojásos vajhoz adjuk. A kefírt összekeverjük a sötõtökkel és az elõzõekbe beleforgatjuk. A végén az apróra vágott diót is hozzáadjuk. Kivajazott, kilisztezett koszorú vagy kugfóf formába tesszük percig sütjük. Tûpróbával ellenõrizzük, készen van-e. Sütõtökkrémes kiflik Hozzávalók (6 fõ): A tésztához: 30 dkg liszt; 2 dkg élesztõ; 2 ek joghurt vagy tejföl; 1 ek méz;1 tojás; víz, amennyit a tészta felvesz. Az édes töltelékhez: dkg sült sütõtök fele; 2-3 ek méz, ízlés szerint több; 2 ek darált dió (kihagyható); fahéj, szegfûszeg kóstolás és ízlés szerint; 1-2 dl tej; fél narancs reszelt héja. A sós töltelékhez: a sütõtök másik fele; fél fej pirított hagyma; örölt bors és kömény ízlés szerint; só; 1-2 dl tej; egy marék reszelt füstölt sajt (vagy bármilyen másik). Elkészítés: A tészta hozzávalóit egy tálban egyszerûen összegyúrjuk és egy éjszakára a hûtõbe tesszük vagy meleg helyen megkelesztjük és azonnal használjuk. A sütõtököt sütõben, fólia alatt 200 fokon pároljuk puhára (kb perc). Ha kész, kaparjuk ki a húsát, felezzük el, ha édeset és sósat is szeretnénk készíteni és a fenti hozzávalókat ízlés szerint adagoljuk hozzá, majd keverjük krémesre a tejjel. Kelesztés után átgyúrjuk a tésztát és nagy négyzet alakúra nyújtjuk. Vágjunk belõle négyzeteket, majd ezeket vágjuk ketté, hogy háromszögek legyenek. A háromszögeket kenjük meg 1-2 kiskanálnyi töltelékkel, ne túl vékonyan, majd tekerjük fel és formázzuk kifli formájúra. A többivel is így járjunk el, amíg a tészta el nem fogy. Megkenjük tojással, a sósak tetejét megszórjuk különféle magokkal. Elõmelegített sütõben 200 fokon kb. 30 percig sütjük, amíg szép aranybarna nem lesz. Sütõtökös golyók Hozzávalók (4 fõ): 1 kg sült sütõtök (húsa, héj nélkül); 0,5 kg darált háztartási keksz; kb. 6 ek méz; 10 dkg cukor; 2 ek vaníliás cukor; 2 ek rum / rumaroma; 1 csapott kk fahéj; 10 dkg kókuszreszelék. Elkészítés: Megsütjük tepsiben a sütõtököt. A sült tököt villával össze - törjük. Összekeverjük a darált háztartási keksszel és hozzáadjuk a mézet, a cukrot, a vaníliás cukrot, a rumot és a fahéjat, majd lágy masszává gyúrjuk. A masszából nedves kézzel kis gombócokat formálunk, majd a gombóckákat kókuszresze - lékbe forgatjuk.

10 10 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Mazsola október 27., szombat Nincs többé pókerarc? Egy kutatás szerint szemünk mozgása árulkodik a fejünkben lévõ számokról. A Melbourne-i Egyetem új kutatása szerint nehezebb lesz hazudni a korunkról vagy a kezünkben lévõ lapokról, mert szemünk álllása elárulja a számot, amire gondolunk. A tanulmányban a résztvevõket vélet - lenszerû számokból álló sorozat felállítására kérték. Felmérve szemük vízszintes és függõleges pozícióját, a kutatók képesek voltak megbízhatóan megjósolni a soron következõ számot még mielõtt a részt ve - võk elárulták volna azt. Különösen a szem balra és lefelé való elmozdulása jelezte, hogy a soron következõ szám kisebb, mint az elõtte lévõ volt. Hasonlóan, ha a szemek jobbra vagy felfelé mozdultak, azt jelezte, hogy a követjezõ szám nagyobb lesz. A szem mozgás szöge kifejezi a számbeli váltást. A cikk a Current Biology folyóirat internetes oldalán jelent meg. Az elsõ szerzõ, Dr. Tobias Loetscher a Melbourne Egyetem kutatója elmond - ta, hogyan enged betekintést a szemek pozíciója az agy véletlenszám-generátora által hozott szisztematikus döntések ter - mésze tébe. Amikor számokra gondolunk, automatikusan kóduljuk õket térben, a kisebb számok balra esnek, míg a nagyobbak jobbra. Ez a balról-jobbra orientált mentális számegyenes gyakran nem is tudatosul bennünk. A tanulmány azt mutatja, hogy a mentális szá me gye ne - sen való váltást rendszeres szemmozgások kísérik - újra használjuk azokat az agyi folyamatokat, amelyek a külvilágban való tájékozódásra és az azzal történõ interkaciókra alakultak ki. A szemeink nem csak azt teszik lehetõvé, hogy lássuk a körülöttünk levõ világot, de betekintést engednek agyunk mûködésébe is mondta el dr. Michael Nicholls, aki szintén részt vett a vizsgálatban. A tanulmányban 12 jobbkezes férfit kértek meg arra, hogy állítsanak fel egy véletlen számokból álló sorozatot. Egy elektromos metronómmal lépkedve 40 számot választottak ki 1 és 30 között, olyan véletlenszerûen, amennyire csak lehetett. A kutatók minden számnál felbecsülték a szem átlagos helyzetét az 500 milliszekun - dumnyi intervallum alatt, mielõtt az alanyok kimondták volna a számokat. Az internet segít a leadott súlyfelesleg távol tartásában Attól tart, hogy a nemrég leadott súlyfelesleg esetleg lassan visszaszivárog? Egy új tanulmány szerint a megfelelõ weboldal látogatása sokat segíthet. Azok az emberek, akik leadtak néhány kilót, majd kitartóan látogattak egy erre a célra kifejlesztett, fogyókúrával kapcso latos internetes oldalt, fogyásuk nagyobb arányát tudták fenntartani, mint azok, akik ritkábban látogattak el a weboldalra. Amikor a résztvevõk két és fél éven át havonta legalább egyszer bejelentkeztek a web oldalra, hogy nyomon kövessék súlyu - kat és élelmiszerfogyasztásukat, átlagosan 4 kilót õriztek meg eredeti 8,5 kilo gram - mos fogyásukból. Ezzel szemben azok, akik ez idõ alatt csak 14 hónapig láto gatták rendszeresen a honlapot, fogyásukból csak valamivel több, mint 2 kilót tudtak fenntartani. Úgy véljük, az internet hasznos eszköz a fogyás eredményének megõrzéséhez állítja a Journal of Medical Internet Re - search szakfolyóiratban közzétett tanul - mány vezetõ szerzõje, Kristine Funk, a portlandi Kaiser Permanente Egészségügyi Kutatóközpont kutatója. Azok a résztve - võk, akik a kísérlet céljára kifejlesztett weboldalt használták, jobb eredményeket értek el, mint azok, akik ritkábban láto - gatták a honlapot. Bár maga a fogyás is nehéz feladat, a leadott kilók távol tartása sokak számára még nehezebb kihívást jelent. A résztvevõ önkéntesek 30 hónapig vehették igénybe a weboldal szolgáltatásait. A honlap a következõképpen támogatta a leadott kilók távol tartását: megerõsítette a meglévõ viselkedési önkezelést; új önszabályozási készségek kifejlesz tésére ösztönzött; javította az önellenõrzést; innovatív tartalom segítségével elõsegítette a weboldal hosszú távú használatát; elõmozdította a tár - sadalmi támogatást. Télen is szükség van napvédelemre Télen a legtöbben a szekrény mélyére számûzik a fürdõruhát, a szandált és a fényvédõ krémeket is. Az elsõ kettõ rendben is van, de a szakemberek szerint a fényvédõ krémeket a hideg évszakban is használnunk kellene. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy mivel télen nincs is meleg, nem kell védenie bõrét a napsugárzástól. A hideg azonban hamis biztonságérzetet ad a káros UV-sugárzással kapcsolatban és elfelejtjük a fényvédõ krémet. Az amerikai Bõrrák Alapítvány adatai szerint a lakosság mindössze 20 százaléka alkalmazza a fényvédelmet egész évben. Bár a napégésért és a bõrrákért felelõs UVB sugarak télen kevésbé intenzívek, az öregedést és bõrrákot okozó UVA sugárzás erõssége nem változik. A téli sportok nagyon igénybe veszik a bõrt mondta el dr. Arielle Kauvar, a New York Egyetem Orvosi Karának klinikai bõrgyógyász docense. A síelés és a snowboar dozás során bõrünk hosszú ideig van kitéve a napsugárzásnak. Hiába csak az arcunk van ilyenkor szabadon, a sugárzás két irányból is érkezik: felülrõl a nap felõl és alulról, a hó általi visszatükrözõdés révén. A téli spor t - ok során a bõrünket ért napsugárzás utób - bi és a nagyobb tengerszint feletti magasság miatt megfelel a tengerparton tapasztalhatónak, így a hegyekben is szük - ség van a 30-as faktorszámú naptejre min - den két-három órában. Emellett ajkunkat is védeni kell fényvédõs szõlõzsír ral. A napszemüvegek viselésével pedig nem csak a szürkehályogot elõzhetjük meg, de a szemhéj környékének bõrrákját is. A szabályok tehát ugyanazok, mint nyáron: gyakran kenjük újra a fényvédõ krémet és válasszuk a sûrûbb állagú krémeket, amelyek cink-oxidot tartal - maznak, mivel ezek nem elnyelik, hanem vissztükrözik az UV-sugarakat. A téli sportok ûzõi számára pedig jó megoldás lehet a legalább 30-as fényvédõ faktoros hidratáló krém is. Az anyagiak szerepe a párok hûségében Azoknál a pároknál, ahol valamilyen módon felcserélõdik a férfi-nõ szerep, könnyen felüti a fejét a hûtlenség. Egy új tanulmány szerint sokkal nagyobb az esély, hogy egy férfi félrelép, ha párjánál vagy feleségénél sokkal kevesebbet keres. Ugyanakkor a nõk is hajlamosak megcsalni párjukat, ha sokkal többet keresnek náluk. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a jövedelem igen fontos szerepet játszik a fiatal párok életében, legalábbis azoknál, akiket vizsgáltak. Azok a nõk, akik relatíve keveset keresnek a férjükhöz képest, kevésbé hajlamosak a hûtlenségre. Ezzel szemben, ha a férj a feleséghez képest kevesebbet keres, inkább keresi más nõk társaságát - mondta Cristin Munsch, a tanulmány szerzõje. Munsch, az amerikai Cornell Egyetem mesterszakos hallgatója azután állt elõ az ötlettel, hogy egy ilyen felmérést készít, miután egy férfi nemû barátja elmondta neki, hogy megcsalta a párját. A nõ kereste a több pénzt. Neki volt több barátja. Őhozzá költözött a férfi, aki így tökéletesen gyengének és tehetetlennek érezte magát. Korábban is voltak olyan tanulmányok, amelyek a hûséget vizsgálták, azonban ezek nem vették figyelembe a párok jövedelmének különbségét. Így végignézte egy régebbi felmérés anyagát, amely ember életét követte nyomon és a résztvevõk életének évig terjedõ 12 tipp a boldogsághoz Zavaró tényezõ a túlterheltség. A probléma elsõsorban, hogy túl sok dolog köti le egyszerre az ember figyelmét. Telefonon, ben, levélben és személyesen keresik egyszerre egymást az emberek. Sok olyan téma van a televízióban, az újságban és az interneten, amelybõl ta - nulni lehet. A rádióból, tévébõl szûrõdõ háttérzajok, a gyerekek és a kollégák állandó duruzsolása sokszor zavaró té - nyezõk. Hirdetések ugranak fel a leg va - lószínûtlenebb helyeken a monitoron. A berendezések fütyülnek, csörögnek, berregnek, zörögnek. Ez épp elég ahhoz, hogy õrületbe ker - gessen valakit. Elveszíti az ember a gondolatmenetét, elfelejti, mit is csinált éppen és bajba kerül a feladatok újrakezdése miatt. Azonban van megoldás, hogy lecsen - desítsük az állandó zajokat az agyban, akár meditáció nélkül is. Ha nyu godtabbnak és koncentráltabbnak érzi magát valaki, akkor hatékonyabb is. Kiderült ugyanis, hogy nem tudnak egyszerre két dologra koncentrálni az emberek. Egy nemrégiben készült felmérés kimutatta, tizenöt percig tart vissza rázódni a félbehagyott feladatba, ha eket vagy leveleket kell írni munka közben. Az imént felsorolt javaslatok megle - hetõsen drákóinak tûnnek, de észre fogja venni a különbséget mindenki a saját hétköznapjaiban. Sokan valóban úgy vélik ugyanis, hogy képes az ember nekivágni a hétnek vagy a hétvégének az imént említett zavaró tényezõk nélkül is. idõszakát vizsgálta. Az eredményeket az Amerikai Szociológiai Társaság éves rendezvényén tette közzé. Munsch eredményei szerint a férfiaknak alig 7, a nõknek pedig nagyjából 3 százalékának volt szexuális aktusa párkapcsolaton kívül a vizsgált idõszakban. A fekete és latin férfiaknál ez a szám kicsit magasabb volt. A tanulmányból az is kiderül, hogy két életstílusbeli faktor volt csak, ami valamiképp kordában tartotta a hûtlenséget, a magasabb iskolázottság és a vallásosság. Azonban a pénz faktor fontos szerepet játszik, ugyanis, ha a férfi sokkal többet vagy épp ellenkezõleg, sokkal kevesebbet keres párjánál, mindkettõ azt eredményezheti, hogy a férfinek lesz indíttatása otthonról elkóborolni. Azonban Munsch hangsúlyozta, hogy nagyon kevés számú esetrõl lehet csak beszélni. Azok a férfiak, akiknél feleségük töb - bet keres, azért lesznek hûtlenek, mert fenyegetve érzik a nemi szerepüket. következtet Munsch. A férfiak számára elfogadható viselkedések skálája sokkal szûkebb, ha pénzrõl van szó. Sokkal nehezebb eltalálni, mit hogy tegyünk. Érdekes jelenség, hogy ha a pár egyik tagja jóval többet keres a másiknál, megnövekszik a hûtlenségi ráta és ez független attól, hogy melyikük, a férfi vagy a nõ volt a nagyobb jövedelemmel Ha bekapcsolva hagyja a tévét, például reggeli készülõdés közben, kapcsolja ki. Tegyen így a rádióval is, még az autóban is. Ne vigyen magával ipodot. Legyen egy cetli a szobában azzal a felirattal, hogy Nyugodt elme. Valahány szor ránéz majd, leereszt egy picit és elsimítja a gondolatait. Ez valóban mûködik. A családdal töltött idõ közben ossza el a gyerekeket a felnõttek között. Ha lehetséges, minden felnõttre egy gyerek jusson. Ne végezzen egyszerre több feladatot. Ne beszéljen telefonon fõzés közben, ne nézze meg az jeit konferenciahívás közben és ne rendezgesse a leveleit, míg a gyerek a házi feladatát magyarázza. Némítsa le a telefonját. Ha hallja, hogy csörög, esetleg azt képzeli, az is idegességhez vezethet. rendelkezõ. Ha sokat dolgozunk és több elszórható pénzünk van, sokkal könnyebb elrejteni a kicsapongást magyarázta Munsch. Ilyenkor egy szokatlan kiadás nem tûnik furcsának egy bankszámlakivonaton. A sokat keresõ emberek pedig általában sokat is utaznak munkájuk során, ezért sok ellentétes nemû emberrel találkozhatnak. Helen Fisher, a Rutgers Egyetem antropológusa szerint van logika abban, hogy a sok pénzt keresõ férfiak sokkal inkább lépnek félre. Sokat utaznak, jobb kocsikkal járnak és valószínûleg a jobb éttermekben esznek. Ezzel azt hirdetik, hogy igen tehetõsek, ez pedig vonzza a nõket, akik evolúciós késztetés miatt mindig a hierarchia csúcsán lévõ férfiakra vadásznak. Fisher szerint viszont evolúciós szempontból kevesebb logika van abban, hogy a férfi elkóboroljon, ha a nõ a fõ keresõ a kapcsolatban. Miért lenne logikus egy férfinak otthagyni azokat a forrásokat, amiket a nõ biztosít? Erre inkább pszichológiai magyarázatot kell keresni. Ugyanakkor a nõk számára a gazdagság nagyobb hatalmat, biztonságot jelent, hogy azt tehessenek, amit akarnak, hogy kiléphessenek egy rossz kapcsolatból, vagy akár, hogy félrelépjenek. Pihenjen az elintéznivalók között. Készítsen egy listát a teendõkrõl, de ha nem tudja, ne próbálja meg bezsúfolni õket egy napra. Ne nézzen tükörbe egy hétig. Csak információszerzés céljából használja az internetet. Ha kész, ne nézelõdjön tovább. Így nem ugrál majd linkrõl linkre. - Twyla Tharpnak van egy érdekes megközelítése: alkalmanként egy hétig nem nézi a számokat. Nem néz rá az órára, a szerzõdésekre, a banki kimutatásokra, a fürdõszobai mérlegre, vagy bármi olyanra, aminek köze van a számokhoz. Mindezt azért, hogy az agyának a másik részét is használja egy kicsit. - Ne essen kísértésbe. Ha otthonában dolgozik, a család, a telefon, az és az internet elcsábíthatják a munkától. Ilyenkor menjen egy csendes helyre, például egy könyvtárba, ahol nincs kitéve az efféle csábításoknak és csend van. Fontos, hogy legyen egy olyan hely, ahol tud gondolkodni. Kevés jobb dolog van annál, mint kibámulni az autó ablakán a semmibe. Ilyenkor elgondolkodhat az ember az életérõl. Nagyon jó erre a célra a takarítás is, ez is hatékony módja az energia növelésének, az elme megnyug - tatásának és persze a rendetlenség felszámolásának is, a szobában és az elmében egyaránt.

11 2012. október 27., szombat Kultúra Őszi ünnep az óvodában Gloria Victis Dicsõség a legyõzötteknek SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 11 Őszi kosár címmel rendezett a szülõkkel közös délutánt tegnap a 6-os Számú Hosszított Programú Óvoda. A kicsik kivétel nélkül nagyon várták már ezt a napot, hiszen a foglalkozásokból nem hiányzott a játék, a móka és a kacagás. Az óvodások egyébként napok óta készültek az akcióra, rengeteg új ismeretet szereztek a színekben, gyümölcsökben gazdag õszi évszakkal kapcsolatban. Megismerhették az õsz jellemzõ termé seit, amelyekbõl a szorgos kezek apró díszeket, játékokat is készítettek, de ter mészetesen a szüretrõl is nagyon sok szó esett. A kicsik az elmúlt hetekben megfigyel het ték az õszi természet változásait, de az évszakhoz kapcsolódó mondókákat, közmondásokat is megis merték, nem utolsó sorban pedig azokat a gyümölcsöket és zöldségeket, amiknek ilyenkor van a szezonja. Az, hogy erre is hangsúlyt fektettek, nem csoda, hiszen a 6-os Számú Hosszított Programú Óvodában jól tudják, hogy a mindenkori felnövekvõ nemzedék egészségmagatartásának formálása, a jövõ egészséges felnõtt társadalmának nevelése nagyon fontos feladat. Éppen ezért az egészséges étkezésre nevelést nagyon fontosnak tartják az óvónõk és a kicsik szülei egyaránt. A közös foglalkozások közben pedig remekül szórakozhat szülõ és gyermek egyaránt, ugyanakkor észrevétlenül megtaníthatjuk a gyermekeknek többek között azt is, melyek az egészséges étkezés alappillérei. B. K. A XII. Gloria Victis kárpát-medencei történelmi vetélkedõ középdöntõjébe a Kölcsey Ferenc Fõgimnázium két csapata is bejutott tájékoztatta lapunkat a tanintézmény. Az alábbiakban Koncz Kriszta és Nagy Bernadett diákok beszámolóját olvashatják. Az október a között megrendezett versenyen magyarországi, erdélyi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai diákokkal mértük össze tudásunkat. Mindannyian a XI.C. osztály tanulói vagyunk, név szerint: Angi Evelyn, Koncz Kriszta, Kovács Viktória, Nagy Bernadett, Polcz Helga, Vajda Zsolt. Mi képviseltük tehát iskolánkat a nagy megmérettetésen, amelyre, mivel reál szakos diákok vagyunk, nagy kihívásként tekintettünk. Felkészítõk Ács-Muhi Csilla tanárnõ volt. A versenynek minden évben más témája van, amely igyekszik az aktuális történelmi évfordulókhoz igazodni. Ezúttal az 1312-es rozgonyi csata miatt a liliom jegyében zajlott a vetélkedõ, vagyis az Anjouk magyarországi uralmával ismerkedhettünk meg behatóbban. Elsõ lépésként egy komplex feladatlapot (keresztrejtvény, vaktérkép, képfelis me - rés, esszéírás stb.) kellett kitöltsünk és beküldjünk, majd az elért pontszámok alapján a legjobb csapatokat hívták meg Budapestre. Itt volt az írásbeli középdöntõ és a szóbeli döntõ is. A vetélkedõt megelõzõ felkészülés és maga a verseny is kiváló hangulatban telt. Több tucatnyi évszám, helység- és személynév mellett megtanultuk azt, amire úgy gondoljuk a késõbbiekben is nagy szükségünk lesz: hogyan dolgozzunk csapatban és hogyan segítsünk egymásnak úgy, hogy a lehetõ legtöbbet hozzuk ki magunkból. Nemcsak versenyeztünk. Bejártuk a város nevezetes helyeit, a Parlamenttõl kezdve a Budán található Sziklakórházon át egészen a Hõsök Teréig. Emellett megismertük a metróállomások óriási mozgólépcsõit, a város néhány apró kávézóját, a budapesti reggel csípõs, szmogos levegõjét. A legemlékezetesebb esemény mégis a fáklyás felvonulás volt számunkra. Többszáz fiatal, fáklyákkal, piros-fehér-zöld zászlókkal a Duna mentén, az 56-osok eredeti útvonalán mindenkit megérintett, aki részese volt. Noha a versenyen nem értünk el helyezést, életre szóló élményekkel gazdagodtunk a Budapesten töltött három nap alatt. B. K. Kisdiákok látogattak a könyvtárba Kellemesen tölthették az idõt pénteken reggel a Constantin Brâncoveanu Álta lá - nos Iskola elsõ osztályos diákjai, hiszen tegnap reggel meglátogatták a Szatmár Megyei Könyvtár gyermekrészlegét, ahol számos érdekes információval és izgalmas könyvvel várták õket a szervezõk. A könyvtári látogatás ötlete Nagy Delia tanítónõtõl származott, aki a Nemzetközi Iskolai Könyvtári Hónap alkalmából úgy gondolta, hogy különösen nagy figyelmet kell ebben az idõszakban fordítaniuk a könyvtári tevékenységekre, a diákok olvasására való nevelésére. Minden októ - ber negyedik hétfõje az Iskolai Könyvtá - rak Napja 1999 óta, az Iskolai Könyv tá rosok Nemzetközi Szer ve zetének (IASL) elnöke, dr. Blanche Wolls jóvoltából. A nap célja, hogy a világ különbözõ iskoláiban a diákok, a tanárok, a szülõk, az iskolafenntartók, az önkormányzati képviselõk, a sajtó számára szervezett programokkal irányítsák a figyelmet az iskolai könyv - tárak ra, melyek fontos sze repet töltenek be az információszerzés és feldolgozás módszereinek megtanításá ban, hogy azután az egész életen át történõ tanulás, a szüntelen megújulás nélkülözhetetlen eszközeivé váljanak. Az iskolai könyvtár számos funkciója mellett közösségfor má - ló tulajdonsággal is bír tõl az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezetének javaslatára a világnapot világ hónappá változtatták, így minden év októbere Nemzetközi Iskolai Könyvtári Hónap. K. E.

12 12 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Bulvár október 27., szombat Kos Érzelmi válságba kerül, érzelmi viharokat él át, amelyek meg nem beszélt családi problémákból adódhatnak. Az indulatok helyett tegyék helyre a dolgokat! Bika Egy külfölddel kapcsolatos esemény jelenthet ma szerencsés fordulatot. Lehet, hogy ezt be is tervezte, de a megvalósulás ezzel a nappal veheti kezdetét. Ikrek Olyan befektetései kezde - nek ma megtérülni, amelyekrõl már lehet, hogy le is tett, de ma örömmel veszi tudomásul, hogy érdemes volt energiát fektetni bele. Rák Ezen a napon bármibe fog, sikeres lesz, mert a külvilág nagyon pozitívan reagál Önre. Ez önbizalmat ad és még több lendü - letet, hogy a dolgait sikerre vigye. Oroszlán Karrierjében egy jelentõs változás következhet be, de ez nem a szerencsének, hanem az eddigi munkálkodásának köszönhe tõ, amikor is a tudása legjavát adhatja. Szûz Pozitív fordulat várható a hi - vatásában, szorgalmas munkálkodása eredményeképpen ma felajánlanak Önnek egy pozíciót, amelyet már régen szeretett volna elérni. Mérleg Még mindig van némi vál - tozás az otthonában, sõt most végre az anyagi feltételek is adot tak arra, hogy további változta tá sokat is megengedhessen magá nak. Skorpió A munkahelyén adódhatnak ma problémái, mert a dolgok nem egészen az elképzelései szerint alakulnak és ez számára min - dig egy nehezen megélhetõ hely zet. Nyilas A háttérben tevékeny ke - dik, a sikerei kapcsán azonban mégis Önre vetül a figyelem. Ez jólesik, hiszen fontos az elismerés és anyagi vonzata is lesz a dolognak. Bak Örömteli és szerencsés napra számíthat. Csupa olyan dolog történik Önnel, amely örömmel, elégedettséggel tölti el, elsõsorban a vállalkozás és a szerelem terén. Vízöntõ Zseniális pénzügyi megoldá - so kat találhat ma, amelyek össze függnek a céljai megvalósítá - sával is, sõt ezen a területen szerencsés fordulatokkal találkozhat. Halak Használja ki a külfölddel kapcsolatos lehetõségeket és ne rettenjen vissza attól, hogy ezek váratlanul érkeznek, mert attól még hosszú távon sikeresnek bizonyulnak. Sudoku Párperces Petõfi versei Vízszintes: 1. A költemény címének elsõ része (zárt betûk: N, E). 7. Rejtekhely. 8. Sütemény lehet ilyen. 9. Nõi becenév. 11. A csodák csodája. 12. Billeg. 13. Összetört gép! 14. Könyörög. 15. Levél, angolul. 16. A költemény címének második része (zárt betûk: N, T). Függõleges: 1. Nõi név. 2. Erre a helyre tekint. 3. Pluszmunka. 4. Medinában van! 5. Te és én. 6. Zenei stílus. 10. Némán lóg! 13. Pamela rövid alakja. 15. Végtelenül mély! Debreczeni Éva Egy nemzetközi kutatócsapat Etiópia északi részén mérte fel a foltos hiénák populációs méretét és táplálkozását. Találtak egy nagyobb populációt, mely majdnem kizárólag háziállatokkal táplálkozott. Az emberek és a hiénák azért képesek egymás mellett élni, mert a háziállatok megdézsmálásának költségei relatíve alacsonyak. Az eredményekrõl a Mammalian Biology folyóirat számolt be. A foltos hiénák (Crocuta crocuta) a szubszaharai Afrika elterjedt, nagy testû ragadozói és a legfontosabb nagy testû dögevõk és vadászok Etiópia számos területén. Gidey Yirga, az etiópiai Mekelle Egyetem kutatója és a vizsgálat vezetõje szerint ezek az eredmények az egymás mellett élés figyelemre méltó esetét mutatják a foltos hiénák és a helyi közösségek között. Az Etiópia északi részének Wukro körzetében lefolytatott vizsgálat kimutatta, hogy ez a terület nagyon kevés természetes zsákmányállatot nyújt, mivel a gazdálkodás degradálta és töredékessé tette az élõhelyeket. Ennek eredményeképpen a foltos hiénák majdnem kizárólagosan az emberek táplálékától függenek. A hiénák rendszeres észlelése alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a vizsgálati terület mérsékelten magas egyedsûrûséget mutat annak ellenére, hogy a természetes zsákmányállatok hiányoznak - állapította meg Yirga. A hiénapopuláció felbecsléséhez a csapat véletlenszerûen kiválasztott állomásokon, hangszórón keresztül folytatólagos gnúhiéna vészhívásokat és foltoshiéna-hangokat játszott le. Száz négyzetkilométeres körzetben 52 hiénát találtak, melyek a négyzetkilométerenkénti 98 ember szomszédságában éltek. Az állatok ürülékében lévõ szõrszálak elemzésével kimutatták, hogy táplálkozásuk 99 százalékban háziállatokból fõleg szarvasmarhából, szamárból, kecskébõl és juhból áll. Yirga magyarázata szerint valószínû, hogy a hulladék eltakarítása az Nem ismerik fel a saját arcukat A brit Donna Jones és Victoria Wardley testvérek és születésük óta ugyanabban a ritka betegségben, arcvakságban szenvednek. Nem képesek arcokra emlékezni, még sajátjukra sem. A ritka állapot miatt képtelenek az emberek arcát megjegyezni, olyannyira, hogy saját szüleiket, gyerekeiket és önmagukat sem ismerik föl. A család egyik orvos barátja fedezte fel a lányoknál a szindrómát, mikor feltûnt neki, hogy a gyerekek soha nem ismerik meg, pedig gyakran találkoznak. A lányok az évek során megtanulták felismerni családtagjaikat járásukról vagy ruhájukról. Azonban ez a megoldás is tartogat csapdákat. Donna a riportereknek elmondta, gyakran saját Humor - Chuck Norris egy alkalommal kihúzott egy szálat a szakállából és három ember szívét szúrta át vele. * - Chuck Norris nem borotválkozik, õ arcon rúgja magát. Az egyetlen dolog ugyanis, ami megsebezheti Chuck Norrist, az Chuck Norris. * - A Sherman tankot eredetileg Norris tanknak hívták, de Chuck Norris úgy döntött, nem elég kemény ahhoz, hogy viselhesse a nevét. A hadsereg ezért gyorsan átnevezte a tankot és megígérte, hogy kifejleszt egy fegyvert, ami méltó a névre. Máig nem létezik ennyire kemény fegyver. Ige Oh én hegyem a síkon! Vagyonodat, minden kincsedet prédává teszem a te magaslataidért, minden határodban való vétkeidért. (Jer 17,3) A HARAG GYÖRGY TÁRSULAT októberi mûsorterve 28-án, vasárnap 11 órakor - A helység kalapácsa - Móra Ferenc bérlet 31-én, szerdán 18 órakor - Világjobbítók Kölcsey Ferenc I. bérlet November: 3-án, szombat 19 órakor - Világjobbítók - Diószeghy Iván füstmentes bérlet 4-én, vasárnap 19 órakor - Világjobbítók - Szép Ernõ bérlet A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja! Hiénák és emberek Etiópiában jól megférnek egymással Afrikában nagy hiénapopulációk élnek az emberi közösségek mellett anélkül, hogy konfliktus alakulna ki a csoportok között. egyik legfontosabb táplálékforrás a foltos hiénák számára és az emberek szemopontjából az ezzel járó költségek marginálisak és elviselhetõek. Eme békés lányát sem ismeri fel a diáktársai között az iskolai egyenruha miatt. Hozzátette, azért vannak elõnyei is az arcvakságnak, elmondása szerint minden alka lom mal, mikor meglátja férjét, elképed azon, hogy a férfi milyen jóképû. A verés szépítõ ereje Bizarr módszerrel vette föl az öregedés elleni harcot egy thaiföldi kozmetikus. Háromszázötvenezer dollárért ajánl különleges kezelést nõknek és férfiaknak. Az asszony módszerének lényege abban rejlik, hogy negyed órán keresztül üti és pofozza páciensei arcát. Véleménye szerint ezzel képes megakadályozni az öregedést és a ráncok kialakulását. Az asszony szerint a változás azonnal látható a páciensek arcán. (Ez nem túl meglepõ, hiszen az ütések következtében feldagad az arc). Az orvosok sem vetik el teljesen a nõ módszerét, egy doktor az ABC tévé csa - tornán elmondta, az ütések követ - keztében serken a vérkeringés és ez jó hatást gyakorolhat a bõrre. együttélés kölcsönös elõnyökkel jár. A foltos hiénák profitálnak a hulladékból, míg az emberi közösségek a hulladékeltakarításból mondja Yirga.

13 2012. október 27., szombat Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 13 Jókívánság Sárközújlakra, KÓRE MIHÁLYNAK és feleségének, JULIANNÁNAK, 50. házassági évfordulójuk alkalmából sok boldogságot, erõt, egészséget kíván keresztfiuk, Ottó, a Rácz és a Sebesi család. Már ötven éve, hogy egymásra nézve, / Kéz a kézben haladtok az élet sûrûjében. / A Jóisten lenéz rátok, tudja, mit kívántok. / Egészség, szerencse, szeretet és béke, / Ez legyen életetek állandó vendége. Szatmárhegyre, VANYIGA GÁBORNAK, születésnapja alkalmából nagyon jó egész séget, sok boldogságot, örömökben gazdag, hosszú életet, minden szépet és jót kíván anyósa, két sógora és családjaik. Soha ne feledd, nem vagy egyedül, / Ma minden kedves szó hozzád menekül, / Mert ez a nap a te napod, / Kívánunk neked boldog születésnapot. / Istenünkhöz fohászkodunk, érted imádkozunk, / Hogy boldog legyen az életed. / Szíved sose féljen, bánat sose érjen, / Minden utadon a szerencse kísérjen. Portugáliába, KATÓCZ INGRID KINGÁNAK, 4. szüle tésnapja alkalmából sok boldogságot, erõt, egészséget, felhõtlen gyermekkort kívánnak a Katócz nagyszülõk, Szatmárnémetibõl. Légy olyan boldog, mint amilyen szép vagy, / Legyen életedben százmillió szép nap. / Ne tudd meg soha mi az a bánat, / Kerüljön el téged minden, ami fájhat. / Kacagj, nevess csillogó szemekkel, / Ezért imádkozunk összetett kezekkel. / Kísérjék utadat fényes szerencsecsillagok, / Szívbõl kívánunk boldog születésnapot. Szatmárhegyre, VANYIGA GÁBORNAK, születésnapja alkalmából erõt, egészséget kíván Laci és családja. Felvirradt a hajnal, nézd, mily szép a reggel, / Köszöntünk ma téged sok-sok szeretettel. / Fogadd el szívünk szeretõ szavát, / Ma veled ünnepeljük születésed napját. / Azt kívánjuk mindnyájan ezen a szép napon, / Ragyogjon rád a napfény, légy boldog nagyon. / Szíved sose féljen, bánat sose érjen, / Minden utadon a szerencse kísérjen. Szatmárhegyre, VANYIGA GÁBORNAK, születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, jó egészséget, örömökben gazdag életet kíván nagyon sok szeretettel felesége, Erika, lánya, Tündi és barátja, István. Hihetetlen, hogy futnak az évek, / Elérted az ötvenedik évet! / Egészség, szeretet, szerencse és béke, / Ez legyen életed állandó vendége. / Szívünk szeret, ezt ne feledd, / A legtöbb, amit adhatunk a családi szeretet. / Bár az élet olykor mostoha, / Egymást szeretve nem lehet baj soha! / Szíved sose féljen, bánat sose érje, / Minden utadon a Jóisten kísérjen. Szamosdobra, SZABÓ SZEBASZ - TIÁNNAK, 11. születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldog évet kívánnak szülei, testvére, Andrea, nagymamája, nagynénje és a kis unokatestvére, Benjámin. E szép nap alkalmából köszöntünk ma téged, / Adjon a Jóisten sok-sok boldog évet. / Mindazok, akik téged nagyon szeretnek, / Sok ilyen szép napot kívánnak neked. KÓRÉ MIHÁLYNAK és JULIANNÁNAK, 50. házassági évfordulójuk alkalmából sok boldogságot, hosszú életet kíván sok szeretettel özv. Csicsák Jánosné és családja. Nagykárolyba, USZKAI NOELNEK, 2. születésnapja alkalmából hosszú életet, jó egészséget és vidám gyermekkort kívánnak: szeretõ szülei, testvére, Martin és Uszkai mama. Szellõ szárnyán az idõ szép naphoz vezet, / Szívünk imádságát suttogja a szeretet. / Kérjük a Jóisten óvjon, védjen téged, / Adjon neked egészséget, hosszú életet. / Szívünk ünnepel ma téged, / Tengernyi szépet és jót kívánunk neked. Nagykárolyba, USZKAI NOELNEK, 2. születésnapja alkalmából minden elképzelhetõ szépet és jót kívánnak a Krausz nagyszülõk. Egész életedben sok boldogság érjen, / Neked süssön a nap, a szél neked zenéljen, / Ne tudd meg soha, mi a bánat, / Kerüljön el téged minden ami fájhat. / Csak kacagj, nevess csillogó szemekkel, / Ezért imádkozunk összetett kezekkel. / Kísérjék utadat a szerencsecsillagok, / Szívbõl kívánunk boldog születésnapot! Mikolába, LISZKAI KINGÁNAK és párjának, NAGY LÁSZLÓNAK, házasságkötésük alkalmából nagyon sok örömet, boldogságot kíván Ica néni Atyából. Szeressétek egymást véges-végig türelemmel, boldogan, szerelemmel. Egribe, CSATÁRI SZABINA RÉKÁNAK, névnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot kíván barátja, Miska. Örömteli szívvel köszöntelek téged, / Adjon a Jóisten erõt, egészséget. / Szívedben legyen béke, lelkedben nyugalom, / Légy nagyon boldog ezen a szép napon. / Teljesüljön minden kívánságod, / Ne legyen az életedben sosem szomorúságod. / Világ rét legyen, bármerre jársz, / A Jóisten vigyázzon mindig rád. / Hit, remény, szeretet és béke, / Vezérelje végig életedet. Ingatlaneladás Eladó központi fûtéses garzonlakás. Telefon: Eladó a Károlyi út 146. szám alatt ház. Telefon: Eladó a József Attila utcában két család részére is alkalmas emeletes ház garázszsal. Telefon: Eladó háromszobás, kétkonyhás, fürdõszobás családi ház, 10 ár telekkel, 20 m utcafronttal, a Siretului utca 6. szám alatt. Telefon: Eladó háromszobás lakás a Károlyi úton és 5,5 ár lanka a Pirosberekben. Telefon: Eladó háromszobás ház a Grigore Ureche utcában, 427 nm-es telekkel, euróért. Telefon: Eladó a Batizi úton egy második emeleti kétszobás blokklakás. Telefon: , Eladó garázs a Traian sugárúton. Telefon: , Eladó ház és telek a Toamnei utca 41. szám alatt. Telefon: , Eladó sürgõsen két család részére nagy ház, az udvarban emeletes nyári konyhával. Telefon: , Eladó háromszobás tégla blokklakás a 15- ös lakónegyedben és egy ház Pusztadarócon nagy kerttel. Telefon: , Eladó az Alexiu Berinde (volt Abatorului) utca 13. szám alatt egy 115 nm területû ház 13 ár telekkel + három fázis bevezetve (14kW), 100 nm mûhely. Telefon: Eladó Nagykárolyban, az Igniºului utcában, a 3. Számú Általános Iskola mellett, harmadik emeleti, kétszobás blokklakás. Irányár: euró. Telefon: Eladó jutányos áron 18 ár szõlõ, házzal együtt, Nagykárolyban. Telefon: Eladó Nagykárolyban kilencedik emeleti, kétszobás tömbházlakás, mûködõ lifttel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Nagykároly központjában négyszobás blokklakás, elõnyös áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 22 ár szõlõ, a ianculeºti-i oldalban, kétszobás, konyhás, elõszobás házzal, valamint pincével és borházzal. Telefon: , Eladó Nagykárolyban 20 ár építkezésre alkalmas telek, a Teremi úton, az aszfalt mellett. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a 615. szám alatt ház 50 ár kerttel. Telefon: , Eladó Teremen, a 323. szám alatt ház. Telefon: Eladó ipari ingatlan Érmihályfalván, 4152 négyzetméter területen (1500 négyzetméter külön is eladó), egy 575 négyzetméteres épület, ipari áram, víz bevezetve és egy 250 négyzetméteres épület; többféle célra is alkalmasak. Telefon: Eladó Szárazberken kétszobás lakás. Telefon: Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás, konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó ház Börvelyben, a Vasút utca 69-es szám alatt. Telefon: Eladó a túrterebesi szõlõhegyen, az Úrvölgyben 40 ár szõlõ. Telefon: Eladó Pusztadarócon három telek: egy 7,5, egy 14 és egy 7 ár. Telefon: Eladó Erdõdön, az Eroilor utcában 23 ár építkezésre alkalmas terület, 14 m utcafronttal. Irányár: euró. Telefon: , este 8 óra után. Eladó vagy bérbe adó Gencsen, a fõút mellett 20 ár építkezésre alkalmas telek. Telefon: Eladó Gencsen, a 248. szám alatt, közel a fõúthoz 1 ha terület házzal. Telefon: Eladó 0,40 ha a meggyesi hegyen: 0,10 ha szõlõs+0,30 ha szilvás; építkezési lehetõség, villany a közelben. Telefon: Eladó Lázáriban, az új lakónegyed végében 50 ár földterület. Telefon: Eladó Pusztadarócon, a 189. szám alatt kétszobás, konyhás, fürdõszobás ház 20 ár kerttel. Telefon: Eladó Vetésen 14 ár kert euróért. Telefon: , Eladó Krasznaterebesen a Mare u. 56. szám alatt felújított ház 0,64 ha telekkel, euróért. Telefon: , Eladó Vetésen a 312 szám alatt kétszobás, konyhás ház, 20 ár telekkel. Telefon: Eladó Pálfalván lakható régi ház két utcafronttal, régi fenyõbútor: kredenc, sifony, dupla ágy, egy asztal, két szék és egy régi íróasztal (100 év). Telefon: Eladó Börvelyben elsõ emeleti, kétszobás blokklakás, termopán ablakkal, szalagparkettával, csempével és vas bejárati ajtóval. Irányár: 9200 euró. Telefon: Eladó Kálmándon, a fõúton, ház, 33 ár területtel. Telefon: , Eladó 1,8 ha tölgy- és cserfaerdõ a tasnádi strandtól 5 km-re, köves út mellett, hivatalos papírokkal, kétszeri kivágási engedéllyel. Telefon: , Eladó kétszobás elsõ emeleti blokklakás Sárközújlakon, az Unirii negyedben. Telefon: , Eladó Tasnádon, a Câmpului utca 90. szám alatti kétszobás ház, 7 ár területen. Irányár: euró. Telefon: Eladó Kökényesden, a Fõút 205. szám alatti új építésû, 245 nm-es, központi fûtéses, tetõteres családi ház: 4 szoba, konyha, ebédlõ, elõszoba, 2 fürdõszoba, gardrób, 2 balkon, garázs; teljes berendezéssel vagy anélkül, 10 ár udvarral és 13 ár kerttel. Telefon: Eladó a petei Peco mellett 86 ár házhely. Telefon: Eladó 37 ár föld Kökényesden (a Doboséban). Telefon: Eladó vagy elcserélhetõ ház Peleskén, a fõúton. Telefon: Eladó Tasnádon családi ház és hozzá tartozó építkezési telek, a strandhoz közel, fõúton, Tudor Vladimirescu u. 19- es szám alatt. Irányár: euró. Telefon: , óra után. Eladó Szatmárhegyen, a Csillag (Stelelor) utcában 50 ár belterület. Telefon: Eladó Kökényesden két parcella szántóföld (58 és 43 ár). Telefon: , Eladó kétszobás, teraszos, pincés víkendház a Szõlõshegyen, gyümölcsössel és 39 ár szõlõssel. Telefon: Eladó Sárközön házhely, alap lerakva, a Salcâmilor utcában 0,68 ha területtel. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár terület a szõlõsök között. Telefon: Eladó 26 ár telek Kaplonyban, háromszobás fürdõszobás házzal, vízzel és gázzal bevezetve. Telefon: Eladó ház Csárdán (Kisdengelegen). Telefon: vagy Eladó Csomaközön, a Károlyi utcában, kétszobás, konyhás, teraszos ház, 5 ár területen. Telefon: Eladó Lázáriban, a futballpályával szemben 55 ár föld. Telefon: Eladó Nagypeleskén ház vagy elcserélem egy apartmanra. Telefon: Eladó Szatmárhegyen 20 ár belterület, víz és villany bevezetve, közel a fõúthoz. Telefon: , 17 óra után. Eladó Vetésen, a Fõutca 330. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szatmárhegyen két belterület (19, illetve 44 ár). Telefon: Eladó Csengerbagoson (Boghiº) háromszobás ház kerttel, gyümölcsfákkal, szõlõvel, terasszal. Irányár: euró. Telefon: Eladó Halmiban, a Zorilor utca 47. szám alatt ház. Telefon: Eladó Tamásváralján ház, 30 ár földdel. Telefon: , Eladó Tamásváralján ház, 1 hektár földdel. Telefon: , Eladó Túrterebesen, a Fõ utca 2. szám alatt háromszobás, fürdõszobás, konyhás, spájzos ház nagy pincével, nagy terasszal, garázzal, melléképületekkel (csûr, disznóól, fásszín), szõlõssel, üres telekhellyel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Sándorhomokon, a 254. szám alatt, 200 méterre az erdõtõl ház 35 ár telekkel. Irányár: euró. Telefon: , Eladó Kispeleske bejáratánál, közvetve a fõút mellett jutányos áron 0,50 ha földterület, akár építkezési lehetõséggel. Telefon: Eladó Dabolcon, a 30. szám alatt háromszobás, konyhás, verandás, kamrás ház, 30 ár kerttel. Irányár: euró, alkudható. Telefon: Eladó Kismajtényban, Nagykároly alatt, a Korparéten 1 ha 20 ár föld, vagy akár megmûvelésre bérbe is kiadó. Telefon: Eladó Vetésben 14 ár házhely. Irányár: euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon téglaház, 10 ár, azonnal beköltözhetõ. Telefon: Eladó 1 ha 15 ár föld a Nagy Réten (Râtu Mare). Telefon: Eladó Nagypeleskén azonnal beköltözhetõ családi ház, 50 ár telek, csere is érdekel. Telefon: Eladó ház Sándorhomokon, a 263. szám alatt. Telefon: Eladó Lázáriban 5 ha szántóföld, Szatmárhegye 5 ha legelõ, a Csonkáserdõ mellett két 20 áras belterület és 1 ha tölgyerdõ a Virágosban. Telefon: Eladó Szatmárhegyen, a Páskándi Géza utcában építkezésre alkalmas telekhely, két bejárattal. Telefon: Eladó Vetésben, a Bardy Rt.-vel szemben 43 ár, építkezésre alkalmas telek, rendezett papírokkal, mindkét vége közel a fõúthoz, 500 euró/ár. Telefon: Apróhirdetési szelvény 1 LEJ Szöveg: csak magánszemélyeknek 20 szavas hirdetés Pénzváltó Exchange 1 euró vétel 4,560 eladás 4,565 USA-dollár vétel 3,530 eladás 3, forint vétel 1,625 eladás 1,635 Az elõfizetést igazoló nyugta 5 nap ingyenes hirdetésre jogosítja fel az elõfizetõt.

14 14 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Hirdetés október 27., szombat Eladó Vetésben, a falu közepén, a 207. szám alatt 35 ár, építkezésre alkalmas telek, egy darabban, rendezett papírokkal, vagy felparcellázható egy 14 és egy 21 ár telekre, 700 ár/euró, alkudható. Telefon: Eladó Szárazberken kétszobás, konyhás ház, 30 ár telken. Telefon: Eladó építkezésre alkalmas 17 ár telek Gencsen, a falu közepén, a halastóval szemben. Telefon: Eladó Mikolában, a vasútállomás környékén ház, építkezési lehetõséggel. Telefon: , Eladó Kökényesden, a Kisvégen ház. Telefon: Eladó Sárközújlakon, a Vécsey-kastély parkjában, a Bányai úton kétszobás, földszinti, bútorozott lakás, központi fûtéssel, termopán ablakokkal, csempével, padlócsempével és garázzsal. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár szõlõskert, kis házzal, szõlõtermesztéshez és borászathoz való kellékekkel. Irányár: 7000 euró. Telefon: Eladó ház Kálmándon, a 329. házszám alatt, 2 szoba, konyha, kamra, ebédlõ, áram és víz bevezetve, egy melléképület és 4 ár kert. Érdeklõdni, Kálmándon a 370. házszám alatt vagy a es telefonszámon lehet. Eladó 1 ha szõlõ és 30 ár gyümölcsös Erdõdön, a Csiribércen, aszfaltozott út mellett, (vízvezeték). Telefon: Eladó Halmiban kétszobás blokklakás: Állomás utca B/2, 5-ös apartman. Telefon: Eladó Alsószoporon, az Új utca 7. szám alatt háromszobás, konyhás, fürdõszobás ház, 1500 négyzetméter területen. Telefon: , Eladó Lázáriban, a 224. szám alatt 24 ár telken négyszobás ház melléképületekkel, gyümölcsössel, valamint 4 hektár szántóföld. Telefon: , Eladó sürgõsen Sándorhomokon egy új, kertes ház. Telefon: Eladó Királydarócon új, 104 négyzet - méteres ház és két, felújított apartman, társasházban. Telefon: Eladó Erdõdhegyen, a 90. szám alatt 10 ár belterület építkezési lehetõséggel, 14 m utcafronttal. Telefon: , Eladó Vetésen a Fõutcán, a 312-es szám alatt kétszobás ház, 14 ár telekkel. Telefon: Eladó kertes ház Géresen. Telefon: Eladó Sárközújlakon, a Rosu Companyval szemben, a benzinkút oldalán 1,30 ha belterület, 60 m utcafronttal, akár építkezésre is alkalmas. Telefon: Az EXCLUSIV LV Kft. bérbe ad autóbuszokat, mikrobuszokat kirándulásokhoz alkalmazottak munkahelyi utaztatását vállalja. Gépjármû Eladó 1994-es BMW 316i, 1600 köbcentis, kilométerben, elektromos ablakok és tükrök, klíma, bõr üléshuzat stb. Irányár: 2200 euró. Telefon: Eladó 445-ös traktor, eke, tárcsa és utánfutó. Telefon: , Eladó Fiat Panda nagyon jó állapotban. Telefon: Eladók nehéz tárcsák 2,8 5m-ig és ekék, részletre is. Telefon: Eladó 1996-os évjáratú VW Passat 1,9 TDI, klíma, alufelni, forgalomba beíratva. Ára: 2690 euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon kétsoros CSU. Telefon: Eladó Belarus 55-ös traktor. Telefon: Eladó 1997-es Dacia novemberig érvényes mûszakival, márciusig érvényes biztosítással, irányár: 750 euró. Telefon: Eladó Class kombájn, 1992-es Ford Transit, Java kettes, mind kitûnõ állapotban. Telefon: , Eladó 2001-es nyolcszemélyes VW Transporter 2004-es dízelmotorral, 3850 euróért. Telefon: Eladó egy kétfejes forgatható eke, valamint egy szénaforgató gép. Telefon: Eladó 2003-as Skoda Octavia 1.9 TDI kitûnõ állapotban, km-ben, ABS, AC, ESP, ülésfûtés, alufelni. Irányár 5000 euró. Telefon: Eladó 1994-es VW T4, 1,9 TDI, 6 személy + áruszállítás, jó állapotban. Telefon: Eladó 2 tonnás utánfutó. Telefon: Eladó VW Golf 2-es. Telefon: Eladó 2000-es Daewoo Tico. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, beíratott Opel Astra Caravan 1.7-es TDI motorral. Gyártási év Mûszaki vizsga 2014-ig érvényes. Ár: 3150 euró. Telefon: Eladó 1995-ös Opel Vectra 1,7 TD 1500 euróért. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Logan 1,6 i megütve, km-ben. Telefon: Eladó 1995-ös metálkék Golf 3-as kitûnõ állapotban, rendezett iratokkal. Irányár: 1900 euró. Telefon: Eladó 2002-es ezüstmetál Opel Astra TD 3100 euróért. Telefon: Eladó 2004-es kombi Dacia 1400-as km-ben, 2014-ig érvényes mûszakival és biztosítással. Irányár: 6000 Telefon: ; lej. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es. Telefon: , Eladó Dacia 1310-es vagy elcserélném kétszemélyes motorra, robogóra. Szamosdob 30. szám, Kopeczky Zsolt. Eladó kitûnõ állapotban lévõ, 2000-es gyártmányú, ezüstszínû, beíratott, ig mûszakival rendelkezõ Volkswagen Passat. Irányár: 4150 euró, alkudható. Telefon: Eladó Yamaha Virago 535 köbcentis chopper motorkerékpár, kitûnõ állapotban, km-ben (3000 futott csak Romániában) saját részre hozva Németországból, extrákkal, bõr oldaltáskákkal, eredeti színében, rendezett papírokkal, megvigyázott állapotban. Irányár: 1850 euró, vagy elcserélem VW Golf IV-es TDI-re + különbözet. Telefon: , Eladó kínai kistraktor 18-as tárcsával és ekével együtt. Irányár: 2200 euró. Telefon: Eladó 2008-as, beíratott, fehér, motorinás Mercedes Sprinter 315 CDI, 2148 köbméteres, 110 kw, km (valós érték), légkondis, elsõ tulajdonostól. Irányár: euró. Telefon: , Eladó 1997-es Honda Shadow 750C chopper motorkerékpár, nagyon jó állapotban, lila, km-ben. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó fehérorosz MTZ 80 jó állapotban lejért, tárcsa 4200 lejért, sínes eke 1800 lejért. Telefon: Eladó háromköldökös csöves román eke és kétköldökös Lemken forgóeke. Telefon: Eladó MZ motorkerékpár, kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó 2007-es Opel Combo 1.3 CDTI, 5 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3500 euró. Telefon: Eladó 2008 októberi Daewoo Matiz, magánszemélyre bejegyezve, kitûnõ állapotban, km-ben. Telefon: Eladó 2001-es benzines, full extrás, 1,6- os Skoda Octavia 4600 euróért. Telefon: BOA LINES Rendszeres járat: Szatmárnémeti Józsefháza és Apa Külföldi és belföldi kirándulások, mikrobusszal. Cégek számára: alkalmazottak ingáztatása, elõnyös áron. Telefon: , DANISEB Ren d sze res járat Szat már né meti és Nagykároly között Telefon: Eladó 2008-as áruszállító Dacia Logan km-ben. Telefon: Eladó 2001-es Alfa Romeo 156, 140 LE, 103kW, 1,8 benzines, manuális klíma, elektromos ablakemelõ, szürke szín. Irányár 2900 euró. Telefon: Eladó román bálázó sok pótalkatrésszel, ára 2000 lej. Telefon: Eladó 1996-os VW Transporter T4, 2.4 dízel, 7 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó bontott VW Touran Caddy fényszóró, hibátlan, karcmentes állapotban. Telefon: Eladó egy 80 lóerõs szimpla meghajtású International traktor, kétfejes, forgatható ekével és szénagyûjtõvel 5000 euró. Telefon: Eladó 2002-es klímás, ötajtós Fiat Punto 2199 euró. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Combi 1310-es, 5 sebességes, téli-nyári külsõkkel, injektoros motorral, jó állapotban. Ára 5000 lej. Telefon: Eladó 2001-es saját névre bejegyzett VW Golf 1.6, klíma, távirányítós centrálzár, elektromos tetõablak és tükör, szervizkönyv stb. Telefon: Eladó 2001-es benzines Opel Agila sok extrával. Irányár: 2550 euró. Telefon: Eladó 1999-es évjáratú, gázzal és benzinnel mûködõ Dacia 1310-es. Telefon: Eladó Steyr traktor ekével, tárcsával, kaszálógéppel, két pótgumival. Irányár: 4300 euró. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1999-es Ford Transit 2,5 D, billenõplatós, dupla kabinos, dupla kerekû, 3,5 tonnás kisteherautó, jó állapotban. Telefon: Eladó U650-es traktor, jó állapotban és kombájn. Telefon: Eladó 2000-es Dacia 1310-es 2013 decem - beréig érvényes mûszakival, jó állapotban, irányár: 1000 euró. Telefon: Eladó Belarus T25-ös, 28 lóerõs traktor ekével. Telefon: Eladó 2005-ös metálszürke, kétajtós VW Golf V, klíma, ABS, ESP, elektromos ablakok és tükrök, 10 légzsák stb. Irányár: 4760 euró. Telefon: Eladó 1993-as VW Vento 1,8 benzines. Irányár: 1800 euró. Telefon: Eladó két U 650-es traktor és egy eke. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1998-as középmagas, hosszú Ford Transit 2,5 Diesel mikrobusz (haszongépjármû), 6 személyes + raktér, körbe ablakos. Telefon: Eladó 1999-es bejegyzetlen Ford Transit 2,5 TD, dupla kabinos, platós, dupla kerekû, 101 LE motorral Mezõfényen. Telefon: , Eladó gardályos Pannónia motoros kerti kistraktor, jó állapotban. Irányár: 1200 lej. Telefon: Eladó 2008-as Ford Transit Diesel, 7 személyes, rakteres, ponyvázva 2,10 x 3,30 m. Irányár: euró. Telefon: Eladó 2005-ös Skoda Fabia. Telefon: , Eladó 2 db Sachs lengéscsillapító, kódja , megfelelõ VW Golf 5-öshöz és Skoda Octaviához. Telefon: , Mikola. Bármilyen esemény, a legelegánsabb környezetben: Poesis Esküvõk, keresztelõk, családi események, 100 fõig esküvõi menü - 85 lej/személy alapártól keresztelõi menü - 65 lej/személy alapártól halotti tor - 20 lej/személy alapártól Foglalás és rendelésfelvétel a ös telefonszámon, illetve a címen. Hidegtálak 99 lejtõl (4 személy számára) MC DANIELS Arni Sol Kft. Szatmárnémeti, Lucian Blaga út 66. Napi rendszeres járat Szatmárnémeti Nagykároly és Szatmárnémeti Újberek között. Telefon: Személyszállítás hetente Olaszországba, Spanyolországba, Francia o r - szágba, Portugáliába. Bérbe adunk 17 személyes mikro - buszt, vagy személyes kisbuszt. Telefon: 0261/766310, , , Rendszeres járat Szatmárnémeti Udvari; Szatmárnémeti Aranyosmeggyes; Szatmárnémeti Szamoskrassó Szamoslippó, Szatmárnémeti Avasfelsõfalu között. Telefon: Megrendeléseket a ös telefonszámon, illetve a címre várnak.

15 2012. október 27., szombat Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 15 Sürgõsen eladó Yamaha XV 535 Virago, kitûnõ állapotban, érvényes mûszakival. Irányár: 1700 euró.telefon: , Eladó 14-es alufelniszett Mazdára. Telefon: Eladó VW Vento 1,9 Diesel. Telefon: Eladó SPC mûtrágyaszóróval. Telefon: Eladó Staier traktor forgatható ekével. Telefon: Vegyes Eladó régi típusú, fekete étkezõ és világos hálószoba bútor. Telefon: , Eladó szõlõ, házi bor, pálinka, alma, szilva, körte pálinkának. Telefon: Eladó lucernaszéna, zab, szemes málé. Telefon: Eladó Nagykárolyban jutányos áron 18 ár szõlõ házzal együtt, egy db 3 szárnyas ablak, 170 x 155cm, 2 db 2 szárnyas kisablak, 70 x 90 cm, egy bejárati ajtó, 100 x 210 cm, háromkarikás gáztûzhely, butéliák, ötfiókos fagyasztó és Ileana varrógép. Telefon: Eladó kanapé (120x200 cm) két fotellel, bõrutánzattal bevonva. Telefon: Eladó Szamosdobon egy hét hónapos alpesi bakkecske, egy négyfiókos gyermekágy, elektromos kandalló. Telefon: Eladó nemes tuja, cm, bukszus, élõsövények és hibiszkus. Telefon: Eladó C1-es búzavetõmag, Renen és Arlequin fajták, kezelve vagy kezelés nélkül. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér menyasszonyi ruha moletteknek. Telefon: Eladó nagyon jó állapotban lévõ kéményes konvektor. Telefon: , Eladó egyszemélyes ágy. Telefon: Eladó egy inox szõlõdaráló és 80 literes prés. Telefon: Eladó kenyérbúza. Telefon: Eladó Kálmándon egy cserépkályha, egy üvegcsillár, egy szõlõprés és bontásból ajtók, ablakok. Telefon: Eladó 2 t szemes málé. Telefon: Eladó Kaplonyban málé. Telefon: Eladó traktor után köthetõ malom és pálinkafõzõ kazán. Telefon: Eladó 10 t szemes málé. Telefon: Eladó: szõlõprés, daráló, boroshordók, kétszemélyes, új gyapjúpaplan, élelmiszeripari szakkönyvek román nyelven. Telefon: Eladó 50 m 4x6-os MCG elektromos kábel és egy 25 literes alumínium kanna. Telefon: Eladó egy tízéves kanca, kiváló hámos, valamint egy herélt, egyéves csikó. Telefon: Eladók: díszcserjék, smaragdtuják, sövénytuják, 25 féle virágzó és örökzöld díszcserje. Helyben megtekinthetõ, kiválasztható. Beültetést, tanácsadást is vállalok. Szatmárhegy, telefon: Eladó boxer kiskutya 100 euróért. Telefon: Eladó Lázáriban egy 140 kg-os húsdisznó. Telefon: , , Eladó tölgyfa sózókád és két tölgyfa szõlõskád. Telefon: Eladó daru fejõstehén és egy kétéves elsõ elõhasú piros-tarka tehén. Telefon: Eladó kétéves kancacsikó és egyéves agár. Telefon: , Eladók Túrterebesen használt bútorok. Telefon: , , Eladó 400 liter vörösbor. Telefon: Eladók fiatal tehenek, 4-5 hónapos borjak. Telefon: Eladó két turbókonvektor és egy turbóbojler. Telefon: Eladó Gencsen, a 396. szám alatt 4 m hosszú, 3 méter magas, 1,20 méter széles vasgóré. Telefon: Eladó: tömör, belsõ ajtó (208x89) 280 lejért; szürke színû Platinium színes televízió távirányító nélkül 220 lejért; kétrészes, 50-es méretû menyasszonyi ruha 400 lejért. Telefon: Eladó: Neumann varrógép; Csajka 3 többfázisú varrógép; villanyhegesztõ, oxigénhegesztõ palackkal; elektromos, több funkciójú köszörûgép; kézi és motoros fúrógép, kisszekér. Telefon: Eladó Gencsen 10 darab 7 hetes malac. Telefon: Eladó malac Szatmárhegyen. Telefon: Eladó 100 kg-os húsdisznó Mikolában. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ citera. Telefon: Eladó raklap. Telefon: Eladó nagybillentyûs, ötoktávos Korg IS 50B szintetizátor és 2001-es Dacia. Telefon: Eladó 2 db új pinceajtó: egyik kültéri, üveggel, tömítéssel, 164x138, a másik beltéri, teli, 170x94. Telefon: Eladó egyszemélyes sírhely a vasúti református temetõben. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, régi típusú Arctic hûtõszekrény. Telefon: Eladó Electrolux gázbojler és egy 56-os võlegényi ruha. Telefon: Eladó egy 5,5-ös háromfázisú motor vagy elcserélem egy 2,2-es monofázisúra. Telefon: Eladó Dacarbazin Lanchema 200. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg közötti disznók. Telefon: Eladó Nagykárolyban nõi kerékpár 80 lej, két perzsaszõnyeg és jégdaráló koktélokhoz. Telefon: Eladó menyasszonyi ruha. Telefon: Eladó 160 kg-os disznó Lázáriban, a 257. szám alatt. Telefon: Eladó 7 éves pej kanca, Nagykárolyban. Telefon: Eladó 140 kg-os disznó Szamosdarán.Telefon: Eladó Csomaközön, az 540-es házszám alatt 2 tonna étkezési krumpli, tavalyi termés. Telefon: Eladó két, 100 kg-os disznó Mikolában. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér, vállpántos, fûzõs menyasszonyi ruha tartozékokkal: kesztyû, fátyol, koszorú. Telefon: Eladó kétéves 2 hónapos fejõstehén bikaborjúval. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics kis tételben. Telefon: Eladó 44-es menyasszonyi ruha. Telefon: , Eladó felfûrészelt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó feldarabolt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó egy kétéves kanca csikó. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics, házhoz szállítva. Telefon: Eladó betonkeverõ, hézagos tégla (rendelésre is). Telefon: Eladók használt, mûködõ HP 1740-es 17 colos, 44 cm átmérõjû monitorok, 150 lej/db. Telefon: Eladó kukorica és burgonya. Telefon: Eladó Szilágypérben nemes fehér- és vörösbor, 5 lej/ liter. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy masszív, fából készült szekrénysor (2,70 m), egy férfi mountain bike és egy kicsi színes televízió. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy kisebb és egy nagyobb konvektor, mindkettõ jó állapotban. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg-os húsdisznók. Telefon: Eladó étkezési burgonya, bálázott széna és szalma. Telefon: Telefon: , Eladó Nagykárolyban fürjtojás. Telefon: Eladó Gencsen egy 180 kg-os disznó, árpa és tengeri. Telefon: Eladó széna. Telefon: Eladó szép menyasszonyi ruha, két oldalt fûzõvel, méret után lehet igazítani, kedvezõ áron. Telefon: , Eladó jó minõségû pálinka. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési burgonya. Telefon: Eladó háromfiókos disznóól góréval. Telefon: Eladó bálázott búzaszalma, Sárközújlakon. Telefon: , Eladó 130 kg-os disznó, Gencsen, a Temetõ utca 46 szám alatt. Vásárolok diót héjában és dióbelet. Telefon: , Vásárolunk régi és új tollat. Telefon: Utazás Személyszállítás Ausztria-Németország - ba/ból, kívánt címre kétnaponta. Telefon: Személyszállítás kívánt címre; Olaszország-Románia. Telefon: , Személyeket szállítok Magyarország- Ausztria-Németország irányába, háztól házig. Telefon: Egyéb IT CISCO és LINUX kurzusok. Telefon: , cursuri.samnet.ro. Rágcsáló- és rovarírtás. Telefon: Állatvásár nyílik október 31-tõl minden szerdán Hirip mellett. Felvenném a kapcsolatot vastagbélmûtéten átesett személlyel. Telefon: Idõs házaspár gondozására 45 év körüli hölgyet keresünk (elõny a hajtási!). Telefon: Lakodalmakra, keresztelõkre fényképezést, videózást vállalok, profi felszereléssel. Telefon: Vállalom mosógép, hûtõszekrény és más elektromos cikk javítását háznál, egyéves garancia. Telefon: , Hangulatos, minõségi, színvonalas élõ - zenét vagy gépzenét szolgáltatunk, bármilyen alkalomra. Telefon: Kútfúrást vállalunk, egy év garanciát biztosítunk. Telefon: , Háznál javítok minden márkájú színes televíziót olcsón, garanciát vállalok, kiszállás falura is. Telefon: Kõmûvesmunkát, házfelújítást és festést is vállalok. Telefon: , Háznál javítok színes televíziót, LCD-t garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Háznál javítok színes televíziót, garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Házépítést, külsõ és belsõ kõmûvesmunkákat vállalunk cégeknél és magánszemélyeknél is. Telefon: , Idõs, beteg gondozását vállalom a saját lakásomon, Mogyoróson (Mãriuº). Telefon: , Kútfúrás. Telefon: Vezetéstechnika-oktatás, kedvezményes áron, Nagy Lászlóval. Telefon: , Vállaljuk mosógépek javítását háznál, garanciával, kiszállás falura is. Telefon: Gyerekfelügyeletet vállalok Szatmáron. Telefon: Elhalálozás Megemlékezés Kétévesnél idõsebb gyermek felügyeletét vállalom, lehetõség szerint a 14-es, 15-ös vagy 16-os lakónegyedben élõ családnál. Telefon: Földet, homokot stb. szállítok házhoz, 2,5 köbméterig. Telefon: Fogsor (protézis) javítását vállalom. Telefon: , Tapasztalt kõmûves vállal falazást, vakolást, csempe- és padlócsemperakást, valamint különbözõ javításokat, reális áron. Telefon: Ácsmunkát vállalok (tetõ, terasz, csatornázás). Telefon: Homokot, kavicsot szállítok, kõmûves munkát vállalok A-tól Z-ig. Telefon: Cégünk fennállásának 15. évfordulóján kegyelettel emlékezünk elhunyt alapító tagjainkra: HUTTON ILONÁRA szül. SÁMI és ROBOTIN IULIURA. Emléküket örökre megõrizzük. A Metamob Kft. munkaközössége Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a drága férj, apa, após és nagyapa, MURVAI MIHÁLY, volt kálmándi lakos eltávozott szerettei körébõl. Nem így gondoltuk az életet, / Örömet kívántunk nem könnyeket, / De tõlünk az öröm elrepült, a nagy bánat szívünkbe települt. / Tudjuk, hogy nem jössz, de oly jó várni, / Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. / Hogy ki voltál nekünk, azt szavakkal elmondani nem lehet, / Mig éltél szerettünk, mig élünk siratunk. Bánatos felesége, gyermekei és családtagjai Fájó szívvel emlékezünk Álláshirdetés Lapterjesztõt keresünk Józsefházára és Béltekre. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, testvér, após és nagyapa, ROGOZ LÁSZLÓ életének 83. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése ma, október 27-én, 14 órától a vasút melletti görögkatolikus temetõ ravatalozójából lesz. A gyászoló család VINKLER TIBOR, volt csanálosi lakosra halálának 5. évfordulóján. Lehullott a levél, ismét eltelt egy év, / Szívünkben feléled egy szomorú emlék. / Öt év elteltével sem enyhül a bánat, / Mindig hazavárjuk az édesapánkat. / Fájó ez az emlék, de hát nincs mit tenni, / Miért kell a jóknak oly hamar elmenni? / Mindenszentek napján kinn a temetõben, / Imát mondunk érte és felnézünk az égre. / Hozzá küldünk egy angyalt, hogy adja át neki, / Amíg élünk nem fogjuk õt soha elfeledni. Családja

16 16 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP október 27., szombat 48 kilós kokainfogás A Szervezett Bûnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság nyomozói és ügyészei sikeresen felszámoltak egy drogterjesztõhálózatot és a nyomozás során 48 kilogramm kokaint találtak egy szatmárnémeti férfi autójában, melynek végcélja Bukarest lett volna. A több, mint euró értékû és nagy valószínûséggel Mexikóból származó drog hajón érkezett meg Hollandiába, ahol egy volt szatmárnémeti taxisofõr, Petre Savaniu vette át és indult el vele Romániába. Útközben, Németország területén autója meghibásodott, ezért Savaniu segítséget kért autóvontatással is foglalkozó taxis kollégájától, aki egyben testvére az egyik szatmárnémeti taxis-cég tulajdo nosának. A két férfi a petei határátkelõnél lépett be az ország területére, majd pár órával késõbb mindkettõjüknél nagyszabású házkutatást tartottak a Szervezett Bûnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság speciális nyomozói, akik meg is találták a 48 kg kokaint az autó csomagtartójában elrejtve. Egyes hírforrások szerint az a személy, aki az Egyesült Államokból Hollandiába szállította a kokaint, szintén szatmári és kapcsolatban áll a mexikói maffiával. A szatmárnémeti taxiscég tulajdonosa tagadja, hogy testvérének bármi köze lenne a drogcsempészethez, elmondása szerint: Savaniu Petricã autója lerobbant Németországban, felhívott és kérte, hogy küldjem oda testvéremet egy vontatókocsival, hogy valahogy hazajusson. Hazaértek és 7-8 óra múlva megjelentek az álarcosok és mindkettõjüket Bukarestbe vitték. Amennyire én tudom, Savaniu kollégám egyik Bukarestben élõ unokatestvére kérésére járt Hollandiában. A testvérem nem tudott semmirõl semmit. Ennek ellenére Fanea Vasile Viorelt, csakúgy, mint Savaniu Petret, illetve a nyomozás során bûnrészességgel gyanúsított Goje Samuilt, Taftã Georget és Goje Samuel Viorelt 29 napos elõzetes letartóztatásba helyezték. Sz. K. M. Okos csere: könyvet könyvért! Csak sportszerûen! Ezzel a kéréssel fordul az esemény biztonságát felügyelõ csendõrség mindazon szurkolókhoz, akik október 28-án, vasárnap kimennek a Szatmárnémeti VSK és a Craiovai SCM élvonalbeli nõi kosárlabdamérközésére, melyre a Sportlíceum Ady Endre utcai termében Hétvégén jön a hidegfront kerül sor. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése végett kérik a nézõket, tartsák be a szervezõk által elõírt szabályokat és civilizált viselkedéssel tiszteljék meg a mérkõzést. Sz. K. M. Itt a zord õszi idõ, jön a tél, amikor nincs is jobb, mint bevackolni magunkat és olvasgatni egy forró tea mellett. Éppen ezért a Szatmári Magyar Diákszövetség ismét megszervezte a már hagyományos könyvcserés akcióját, amely során a szatmáriak új könyveket szerezhettek be a saját megunt, vagy már sokszor olvasott könyveikért cserébe. Azoknak a szatmáriak, akiknek akadt az otthonában, polcain olyan könyv, amit már meguntak, vagy egyszerûen csak foglalja a helyet és nem volt rá szükségük, tegnap lehetõségük nyílt arra, hogy olyan kezekbe juttassák el ezeket, ahol hasznát veszik, s cserébe akár bárki hozzáférhetett olyan könyvekhez, amiket szívesen olvasnának és örömmel helyeznék a régi darab helyére. Pénteken délután öttõl kora estig várták a könyvcserére a szatmáriakat a diákszövetség tagjai, ezúttal a Szatmár Megyei Könyvtár termében, ahol szívesen fogadtak minden hasonló jellegû könyvet és a beérkezõ darabokat szívesen kínálták elvitelre. Az érdeklõdõk minden behozott könyvért cserébe elvihettek egy másik, tetszés szerint kiválasztott példányt. Természetesen azoknak a könyveknek, amelyeket nem vittek el tegnap délután a könyvtárból, ezúttal sem lett rossz sorsuk, hiszen ezekkel az SZMDSZ belsõ könyvtárát fogják bõvíteni, csakúgy, mint az elõzõ akciók alkalmával. A szervezõk remélik, hogy most is mindenki elégedetten tért haza. Jó olvasást mindenkinek! B. K. Az évszakhoz képest alacsony hõmérsékleti értékek várhatóak a hét végén és a következõ hét elején tájékoztat az Országos Meteorológiai Intézet igazgatója, Ion Sandu. Fokozatosan hûl le a levegõ hõmérséklete vasárnap estétõl. A nyugatról érkezõ hidegfront miatt a nappali csúcsérték 10-5 Celsius fok körül alakul. Sandu szerint fennáll a veszélye annak, hogy a nagymennyiségû csapadék miatt lezárják a Gutin- és a Tihuþa hágón átvezetõ utat. A vasárnaptól keddig tartó hidegfront után ismét felmelegszik az idõ és 15 Celsius fokos nappali csúcsértéket is mérhetünk majd.

Elkezdõdött a MIÉRT Partiumi Ifjúsági Konferencia

Elkezdõdött a MIÉRT Partiumi Ifjúsági Konferencia A fõszerepben: az ötödikes picurok Több, mint kilenc éve hagyomány már a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban, hogy az elemi padokból kilépõket, az iskolába frissen érkezõket ünnepséggel, Picuravatóval fogadják

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása

A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa A bajnokság célja A bajnokság nevezési és részvételi feltételei A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők A bajnokság résztvevői és

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Ifjúkori balesetek epidemiológiai adatai

Ifjúkori balesetek epidemiológiai adatai Ifjúkori balesetek epidemiológiai adatai Dr. Páll Gabriella gyermekorvos, allergológus, epidemiológus Országos Gyermekegészségügyi intézet Vázlat Bevezetés 15-25 évesek baleseti halálozása Helyzetünk Európában

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Lévai Zoltán és Tim Gábor is győzött

Lévai Zoltán és Tim Gábor is győzött 2013. október 11-13. Magyar Gyorsasági Országos Bajnokság IX. - X. - XI. verseny - Hungaroring Lévai Zoltán és Tim Gábor is győzött A 2013-as Magyar Gyorsasági Országos Bajnokság utolsó hétvégéje a Hungaroring-en

Részletesebben

A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L

A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L P O L G Á R M E S T E R I B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L Tisztelettel, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket jelenlétével. 2014 októberében régi-új képviselőtestület

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) Átlagéletkor 47,61 év

2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) Átlagéletkor 47,61 év MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nyt. szám: 2014. évi Betegelégedettségi vizsgálat kiértékelése Sürgősségi Betegellátó Osztály (feldolgozott kérdőívek száma: 88 db) sz. példány 1. Az Ön neme 1. férfi

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ 2014. április XX. évfolyam 4. szám 60 Ft VÉGH GYÖRGY: VIRÁGHOZÓ ÁPRILIS Elmúlt a tél: itt a tavasz, minden bokor újra éled - a földből a virágokat előhúzzák a tündérek. Április is segít nekik, megáll minden

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL SZUPERKUPA Férfi felnőtt Futsal Szuperkupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 3 2. A kupa célja... 3 3. A kupa résztvevői...

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény Budapest, 2008. október 15. A lengyel ingatlanberuházó- és fejlesztő Echo Investment a mai napon bemutatta a MUNDO Zugló Kerületközpont

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2013. április 12-én tartott. Rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2013. április 12-én tartott. Rendkívüli nyílt üléséről. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 351-3/2013. (IV. 12.) JEGYZŐKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

6/2015-2016 sz. Közlöny

6/2015-2016 sz. Közlöny 700 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 6/205-206 sz. Közlöny Szekszárdi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 205-206. év 5. JÁTÉKNAP EREDMÉNYEI I. PÁLYA ford dátum idő hazai csapat - vendég csapat ered Pont 5

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

Magyar Gószövetség közgyűlés jegyzőkönyve

Magyar Gószövetség közgyűlés jegyzőkönyve Magyar Gószövetség közgyűlés jegyzőkönyve Budapest, Kondor Béla Közösségi Ház 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. 2013.12.30. 18:00 Jelenlévők, tagok: Matolcsi Máté, a Gószövetség elnöke (Barcza Gedeon

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlák felülvizsgálatára, megszüntetésére.

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlák felülvizsgálatára, megszüntetésére. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Czövekné K. Veronika főtanácsos Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlák felülvizsgálatára,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2.

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. Nemzeti Sport Intézet részére Budapest Istvánmezei út 1-3. 1146 Tárgy: A ki/8337/2011 számú MLSZ határozattal jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai beszámolója (Kunsziget SE). Tisztelt Nemzeti Sport

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben