Autizmus Szakmai Műhely. Tervezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Autizmus Szakmai Műhely. Tervezet"

Átírás

1 Autizmus Szakmai Műhely K O M M U N I K Á C I Ó S K O N C E P C I Ó Tervezet 1

2 Előzmények Elkészült az Országos Autizmus Stratégia (OAS), melyet az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) kormányhatározattal elfogadtak. A stratégia megvalósításának első lépéseinek egyikeként, az FSZK elkezdte kidolgozni a megvalósítás lehetséges eszközeit, módját, koncepcióját, melyhez munkacsoportokat állított fel. A tevékenységet összefogó Autizmus Szakmai Műhely (ASzM) keretén belül életre hívott több szakértői munkacsoportot (minőségirányítás, dokumentáció, szülők-családok ellátási protokollja, szakértői lista), melynek koordinálását az Autizmus Stratégiai Munkacsoport látja el. A munkacsoportok célja, hogy azonosítsák a stratégia végrehajtásához szükséges feltételeket, valamint elősegítsék annak megvalósítását. Jelen kommunikációs terv az OAS-ban megfogalmazott célok hatékony megvalósítását elősegítő tájékoztatási tevékenység rendszerbe foglalására vállalkozik. Átfogó minőségirányítási rendszer létrehozása A műhely alapvető célja, hogy az autizmussal élők és közvetlen környezetük számára olyan rendszer létrehozását segítse elő, mely jelentősen megkönnyíti a fogyatékkal élők életét, növeli azok életminőségét. Ennek keretében azon szakemberek számára, akik az autizmussal élők környezete felé bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak, olyan modellek kidolgozására vállalkozik, melyek megfelelő szakmai alapot nyújtanak ahhoz, hogy a fogyatékkal élők mindenhol azonos minőségben juthassanak hozzá a szükséges szolgáltatásokhoz. E folyamatba ágyazódik jelen kommunikációs terv is. Annak érdekében, hogy a szakmai területek, témák, a későbbiekben megjelenő, az autista személyek életminőségét javító projektek megvalósítása mentén hatékonyan és eredményesen jelenhessenek meg a szülők, ellátók és szakemberek számára fontos információk, a fent említett modellek mindegyikében kiemelt hangsúlyt kap a tájékoztatás, az információszolgáltatás témaköre. Mindez azért meghatározó fontosságú, mert a tájékoztatás tartalmát a modellek mentén felálló szakértői munka, a területen működő szakmai szervezetek, valamint a későbbiekben megvalósítandó projektek együttesen adják. A szakmai szervezetek által összeállított információ azért is lényeges, mert ma jellemzően e szervezetek felé jelennek meg a szülői és hozzátartozói visszajelzések, építő szándékú javaslatok, melyek a tájékoztatás számára is fontos üzeneteket tartalmaznak. Az egyes projektek kapcsán tehát biztosítva látszik a tájékoztatás szempontjainak érvényesülése, ugyanakkor szakmailag nem szerencsés az e projektek kapcsán előállt tartalmak egymástól független, ad hoc jellegű kommunikációja. Az autizmussal is több szervezet foglalkozik Magyarországon e szervezetek önálló kommunikációt folytatnak. E tájékoztatási tevékenységek azonban egymástól függetlenül, egyeztetés nélkül zajlanak, mely felveti a szinergia hiányának, valamint az egymást potenciálisan gyengítő kommunikációnak problematikáját. 2

3 Ennek kiküszöbölése, valamint a folyamat hatékonyságának növelése érdekében fontos, hogy az autizmussal kapcsolatos szakmai kommunikációt az ASzM e célja kijelölt munkacsoportja lássa el. E munkacsoport feladata tehát a kommunikáció áttekinthetőségének, folyamatos megújulásának, valamint az egyes szervezetek kommunikációjának hatékonyságnövelésének elősegítése. Ennek alapján a kommunikációs tartalomszolgáltatók az Autizmus Szakmai Műhely, az autizmussal foglalkozó szervezetek, a megjelenő fejlesztési projektek, a szakmai modellek, sablonok, ajánlások, valamint a szülők (visszajelzések). A szükséges szinergia megteremtése érdekében tehát a kommunikáció fontos feladata a rendszer által előállított tartalmak minőségi felügyelete, strukturálása, sikeres eszközrendszer létrehozása, melynek segítségével eredményesen juthat el mindez a célcsoporthoz. Felmérések eredménye 1 : A nemzetközi statisztikák arányait alapul véve (az autisták aránya a teljes népességhez viszonyítva) Magyarországon megközelítőleg 60 ezer család érintett, ennek ellenére mindössze 3500 esetről tudunk. Ez az arány mindenképpen felvet az autizmus diagnosztizálhatóságával kapcsolatban bizonyos kérdéseket, illetve hipotetikusan megfogalmazható, hogy az autizmussal élők közvetlen környezetének bizonyos része nem vállalja fel a fogyatékosságot az egészségügyi adminisztráció előtt (mint ahogy feltételezhetően a külvilág előtt sem). Ennek alapján kezelendő problémaként jelenik meg az autizmus, mint fogyatékosság társadalmi elfogadtatásának előmozdítása. Természetesen sajnálatos, de valós oka lehet a nyugatitól eltérő statisztikáknak, hogy a szülők és szakemberek egyszerűen nem értelmezik megfelelően a tüneteket. A kommunikáció egyik fontos célja kell, hogy legyen tehát a felismerhetőséghez szükséges tudás átadása a célcsoport számára, amit alátámaszt az is, hogy egy 2001-ben elvégzett uniós vizsgálat alapján a gyerekek 30 százaléka három éves kor előtt kap diagnózist Magyarországon ez az arány 11 százalék. Hiteltelen diagnózisok A családok 63%-a nem nyugodott bele az első diagnózisba, hanem tovább próbálkozott más helyeken is (20% egy helyen, 16% két helyen, 10% három helyen, 17% a még több helyen). 1 A Jelenkutató Alapítvány és az AOSZ által 2009-ben végzett felmérés 3

4 Ennek a hátterében csak részben áll a probléma elfogadásának nehézsége, sokszor vagy nem elég meggyőző a diagnosztizáló hely szaktudása, melynek hátterében vagy szakmai felkészületlenség, vagy a rosszul megválasztott kommunikációs stílus, eszköz áll. A megkérdezettek 40 százaléka szerint a diagnoszták hozzáállása sokszor nem megfelelő, gondot jelent az orvosoknak az autizmussal kapcsolatos felkészületlensége. Fontos megjegyezni, hogy a legfelkészültebb diagnoszta is felkészületlennek tűnhet, ha nem megfelelően kommunikál a pacienssel. Az ilyen környezetben nem meglepő, ha szájról szájra jár annak a híre, ha egy orvos beválik e kommunikáció fontos és eredményes, de léte eleve felveti az ehhez kapcsolódó információk megfelelő eljuttatását mind az orvosok, mind a szülők felé. Felkészületlen társadalom A visszajelzések alapján a legkevésbé a gyermekek egymás közötti viszonyával elégedettek a szülők, de sok kritika érte a pedagógusok hozzáállását is. Mindezek a megfelelő kommunikációs eszközökkel fejleszthetők! A felmérés kitért a szülők információszerzési szokásaira is. Leggyakrabban egy könyv, vagy folyóirat adja a szükséges tudást, de sokan kérdeznek meg szakembereket. Páran az autizmussal foglalkozó szervezetekhez fordulnak. A legritkábban az internetes fórumok, blogok, valamint a civil szervezetek rendezvényei adnak megfelelő információt a szülőknek. A fentiek alapján három fontos terület körvonalazódik a kommunikáció előtt: Megfelelő tájékoztatás nyújtása a szülők felé o Kialakítani az interaktivitást! Fontos, hogy a szülők tapasztalatai, meglátásai, javaslatai hatékonyan jelenhessenek meg a központi szerveknél, köztük a kommunikáció megvalósításáért felelős szervezetnél. Intézményfejlesztés, melynek eredményeként hatékonyan jut el a szakmaspecifikus tudás a központi kommunikációs szervezethez. Megfelelő tájékoztatás nyújtása a szakma felé 2 A kommunikáció alapelvei - A kommunikáció révén az információkhoz való hozzájutásban megteremteni az esélyegyenlőséget az autizmussal élők családjai, a témával foglalkozó szakemberek, valamint a széles társadalom számára. - A kommunikációs terv végrehajtásában biztosítani az átláthatóságot és a nyomon követhetőséget. - A végrehajtás során figyelmet kell fordítani az arculati elemek helyes használatára. - A sikeres és hatékony, az autizmussal élők érdekeit szem előtt tartó tájékoztatás megvalósítása érdekében a kommunikációs tevékenységet folyamatosan értékelni szükséges. 2 E területen is interaktív megközelítés javasolt, hiszen a kommunikáció fejleszthetősége a szakemberek javaslatain, valamint a hozzájuk eljutott visszajelzéseken is alapszik. 4

5 Az értékelés során felszínre kerülő javaslatokat, kritikákat, kellő megfontolást követően be kell csatornázni a megvalósításba. Célok - A szülők felé megfelelő kommunikáció folytatása: o Hasznos tudás, információ összeállítása, összegyűjtése. o A rendelkezésre álló információk strukturálása, majd valamennyi célcsoport számára dekódolhatóvá tétele (célcsoport-specifikus nyelvezet, stílus). o Összeállítani a kommunikációs eszközportfoliót annak érdekében, hogy az információk hatékonyan és biztosan juthassanak el a célhoz. o Annak felismertetése és rendszeres kommunikációja, hogy létezik Magyarországon OAS, valamint létezik egy szervezet, mely ennek megvalósításáért felelős o A stratégia által megvalósítandó jövőkép világos, könnyen dekódolható kommunikációja o A szülőkben a tünet-együttes észlelését követően felmerüljön az autizmus gyanúja, majd ezt követően szakemberhez forduljanak o A szülők visszajelzéseinek, tapasztalatainak, javaslatainak megfelelő becsatornázása az intézményrendszerbe - Megfelelő szakmai kommunikáció folytatása a szakemberek felé: o Általánosan elfogadott szakmai anyagok biztosítása, elérhetővé tétele o Információ biztosítása az autizmussal élők családjával folytatott kommunikációról, hatékonyságáról, illetve a sikeres és kevésbé sikeres stílusokról o Megfelelő szakmai fórumok működtetésének támogatása - Hatékony intézményrendszer létrehozása: o Megteremteni a folyamatosságot és rendszerességet a kommunikáció területén. o Létrehozni és támogatni egy olyan fórumot, mely a kommunikáció tartalmáért felelős, s mely a stratégiai célok megvalósulását folyamatosan figyelemmel kíséri. o Biztosítani a visszajelzések folyamatosságát és a rendszer működésének ellenőrizhetőségét a kommunikáció rendszeres fejleszthetősége érdekében. - Megfelelő médianetwork létrehozása: o A megfelelő médiaérdeklődés kialakítása o Megvalósítani, hogy a média rendszeresen foglalkozzon a témával o A társadalom megértse az autizmus, mint fogyatékosság lényegét - Magyarországot, mint az autizmus kérdéskörével sikeresen küzdő országot pozícionálni a nemzetközi porondon Célcsoportok - Az autizmussal élők és közvetlen környezetük, családjuk - Szakemberek - Széles társadalom - Média 5

6 Üzenetek: A szülők felé: - Nem vagy egyedül! - Megértünk Téged! - Nem a Te hibád! - Érvényesítsd az érdekeidet! - Van megoldás! - Foglalkoznak az üggyel! - Neked is van felelősséged, neked is vannak eszközeid! - Az autizmus egy életre szóló állapot - Kommunikáció zajlik a társadalom tudatformálása érdekében A szakemberek felé: - A tény-képek az első statisztikai felmérés Magyarországon - A szülők bizonytalanok, elveszettnek érzik magukat, ezért nagyon fontos az orvos kommunikációjának stílusa - Felállt egy szakmai hálózat, mely Önnek is segíthet, hogy munkáját még magasabb színvonalon végezhesse - Nagyon fontos a munkád! - Létezik egy Országos Autizmus Stratégia, melynek megvalósítását az Autizmus Szakmai Műhely felügyeli A média felé (közvetve a társadalom felé): - Az autizmus fogyatékosság, mely egy életre szól - Létezik egy Országos Autizmus Stratégia - Hazánkban az autizmus kezelése le van maradva az uniós átlagtól - Az esélyegyenlőség az autistákat is megilleti - Légy nyitott a másságra, ne értsd félre a furcsa viselkedést - Az autizmus nem egy látható fogyatékosság nem minden az, aminek látszik - Az országban akár érintett is lehet, ami alapján minden 200 ismerősöd egyike lehet, hogy autizmussal él A kommunikáció eszközei A társadalom felé irányuló kommunikáció PR kommunikáció A PR eszközök kiválóan alkalmasak arra, hogy egyrészt megismertessék a célcsoporttal a munkacsoport és az alakuló intézményrendszer tevékenységét, másrészt arra serkentse a média képviselőit, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően helyén kezeljék a témát, azaz a szerkesztőségekben hírértéket nyerjen az autizmus. 6

7 Közlemények Az Autizmus Szakmai Műhely munkájának minden mérföldkövének teljesülésekor közlemény kiadása szükséges, melyet országos médialistára küldünk ki. A közlemények szövegezésénél figyelembe kell venni a magyar újságírói kultúrát, azaz újságcikként kell elkészíteni azokat. Ehhez javasolt PR tanácsadó/újságíró szakértelmének igénybevétele. A közlemények kiadását követően szükséges azok útjának nyomon követése, vagyis sajtófigyelés elvégzése. Tekintettel arra, hogy mind stílusában, mind tartalmában különbözik a szakma felé, illetve a társadalom felé irányuló kommunikáció, országos és szakmai médialista összeállítása szükséges Sajtótájékoztatók Félévente szükséges sajtótájékoztatót szervezni, melynek kapcsán az FSZK és az ASzM képviselői beszámolnak az adott félév tevékenységeiről, eredményeiről. Igyekezni kell összegyűjteni a témával foglalkozó újságírók körét, akik rendszeresen részt vesznek a sajtótájékoztatókon. Esetenként érdemes az egészségügyi miniszter meghívása, egyrészt, hogy jelenlétével növelje a téma iránti médiaérdeklődést, másrészt, hogy az OAS-t szélesebb perspektívába helyezze. Az újságírók számára háttéranyagok összeállítása szükséges. Értékelés Minden PR aktivitást követően sajtófigyelés elvégzése javasolt, mely dokumentumok adják alapját a negyedévente elvégzendő médiaelemzésnek. A médiaelemzés kvalitatív és kvantitatív módszertannal készül. Ezek az elemzések komoly szakmai segítséget nyújtanak a kommunikáció fejlesztéséhez, hiszen összehasonlíthatóvá válik egyrészt a megjelenések száma, valamint, hogy egy-egy tevékenységről milyen kontextusban, és milyen attitűddel számolnak be az újságírók. E dokumentum továbbá alkalmas arra is, hogy a témához kapcsolódó társadalmi megítélést, hozzáállást tükrözze. Rádióinterjúk Az ASzM tagjai, a szakmai vezetők, további szakemberek, valamint egyes szülők számára rádiós beszélgetés szervezése a Civil rádióban havi egy alkalommal. Online felületek A célcsoport egy része számára meghatározó fontossággal bírnak azok a közösségi oldalak (iwiw, facebook, stb.), melyek részben már át is vették a közösségformálás feladatát. E virtuális közösségekben egyre több és több időt töltünk. Fontos, hogy ezeken az ingyenes felületeken az autizmus, mint témakör megjelenjen. 7

8 Marketing vásárolt felületek A rendelkezésre álló forrás nagyságának függvényében lehetséges eszközök: kreatív tervezés óriásplakát citylight print media hirdetés Busz és villamos felületek Banner kampány (szakmai felületek, nagy látogatottságú hírportálok) Reklámspot televíziókban Reklámspot rádiókban A szülők felé irányuló kommunikáció Honlap Az internetes tartalom az egyik legjobb eszköz arra, hogy egy helyen, strukturáltan, könnyen kereshető módon hozzáférhetővé váljon minden, az autizmussal élők környezete számára fontos információ. Jelenleg több tucat, a témával foglalkozó honlap működik. Többek között az esoember.hu, az autizmus.hu, a barathegy.com, az autista.hu, az autifarm.hu, stb. A felsoroltak közül a legolvasottabb az AOSz honlapja, mely szervezet kiváló együttműködést tart fenn az FSZK szakértőivel. Nem indokolt tehát új honlap készítése, ellenben a meglévő tartalmak strukturálása igen. Ennek fényében jelen stratégiában az AOSZ honlapjának fejlesztését javasoljuk, melynek végrehajtásához szükséges az AOSz-szal történő együttműködés új szintre emelése. Ennek első lépése egy tartalmi audit, melynek lényege, hogy a meglévő tartalmakat minősítse, azokat a felhasználók információfogyasztási szokásai szerint differenciálja, aminek eredményeként létrejön az az 5-6 főbb tartalmi egység, melyek mentén a szülők információt keresnek. A cél megvalósítása érdekében tehát egyrészt megtörténik a meglévő tartalmak felmérése, strukturálása, másrészt elkészülnek azok a tartalmak, melyek jelenleg nem hozzáférhetőek az AOSZ honlapján. Előzetesen javasolt tartalom 3 - Hogyan ismerjük fel az autizmust? o Jellemző tünetek o Szakértő válaszol! lehetőség minden érintettnek, hogy anonim módon szakértői tanácsot kérjen a témában, beleértve a diagnózist is - A betegség történelme o Hazai o Nemzetközi 3 Jelenleg csak az előzetes megbeszélések alapján azonosítható témákat tüntetjük fel. Ez a tartalmi struktúra a szakértői audit kapcsán jelentősen változhat. 8

9 - Intézményrendszer o A betegséggel foglalkozó szakemberhálózat bemutatása o A hazai intézmények és azok referenciáinak bemutatása o Kontaktok - Lehetséges kezelési módszerek - Szülői hálózat (csatlakozási lehetőséggel) o Fórum szülők egymásnak magukról - Statisztikák (nem vagy egyedül!) - Kapcsolódó témák o Kik küzdenek hasonló problémával - nemzetközi tapasztalatok (inkább bulváros megközelítés) o Ismert tartalmak, filmek, melyek a témával foglalkoznak o Autizmussal élők számára javasolt termékek, stb. elérhetőségei - akár webáruház - Kapcsolat o Véleményező, javaslattevő alkalmazás kialakítása, melynek segítségével mindenki véleményezheti a honlap egyes tartalmait, illetve új tartalmakat javasolhat. - Hírek o A téma legfrissebb hírei Új módszerek Kutatási eredmények Hírlevél A hírlevél a friss tartalmakra vonatkozó figyelemfelhívó kör-maileket hivatott kiváltani azzal a kifejezett céllal, hogy az érintett családok (a hírlevélre feliratkozottak) hozzászokjanak a honlap böngészéséhez. Annak érdekében, hogy mindenki azonnal megkapja a kapcsolódó információkat, s mindezt ne ad hoc módon, hanem tervszerűen, strukturáltan tehesse, havi rendszerességgel hírlevelet küld ki a honlap szerkesztősége. A hírlevél minden esetben egy html oldal, mely körmailben küldhető szét az érintettek számára. A hírlevél designjának kialakításakor figyelembe kell venni az FSZK arculati kézikönyvének rendelkezéseit. Kisfilm készítése Átfogó üzenetrendszerű televíziós spot készítése és szórása a videófile megosztókon, a szakmai honlapokon, azzal a céllal, hogy a társadalom figyelmét felkeltse az autizmus problematikájára. Kiadvány Az Esőember c. kiadvány fejlesztése, mely az autizmus magazinjaként funkcionál. Célja, hogy olyan, fizikailag forgatható tartalmat kínáljon az érintett családok és szakemberek számára, mely elősegíti a témához kapcsolódó meglévő és megjelenő információk minél hatékonyabb beágyazódását a célcsoportba. A lapban a honlap tartalmi struktúrája jelenik meg kicsit 9

10 másképp. A nyomtatott kiadvány lehetőséget ad interjúkra (érintett szülőkkel, szakemberekkel), kutatási eredmények szemléletes bemutatására, riportok, személyes történetek bemutatására is. Stílus: könnyed, mellérendelt, esetenként humoros Szerkesztési elv: lehetőség szerint minden oldal legalább egyharmada kép A kiadványt beszerzési áron kínáljuk, míg az első számot ingyen, kedvcsinálónak. Cél, hogy egy valóban minőségi, magazin-jellegű kiadvány készülhessen, melyet jó kézbe venni a nap minden pillanatában. Szakemberek felé irányuló kommunikáció Rendezvények Nemzetközi szakmai rendezvények, konferenciák: Annak érdekében, hogy minden, az autizmus kezelése kapcsán megjelenő információ eljusson a hazai szakértői team tagjaihoz, vagyis minden érintetthez, fontos a nemzetközi szinten megszervezett konferenciákon, rendezvényeken történő hazai részvétel. Ennek két fontos funkciója is van: - Lehetőséget kapnak a hazai szakemberek arra, hogy első kézből kapjanak információt a témához kapcsolódó nemzetközi gyakorlatokról, best practice-kről. - Személyesen beszélgethetnek el azokkal a szakemberekkel, akik egy-egy új módszer kapcsán rendelkeznek fontos eredményekkel. - Tájékoztathatják a nemzetközi szakvéleményt a hazai eredményekről, fejlesztésekről, mellyel egyúttal a hazai szakma elismertségét is fejleszthetik. - Bekapcsolódhatnak a téma nemzetközi szakmai vérkeringésébe. Hazai rendezvények: - Szakmai fórumok, konferenciák szervezése annak érdekében, o hogy újabb eszközt biztosítson acélból, hogy minden hazai szakember számára hozzáférhető legyen minden szakmai információ o hogy közös tudássá tegye az egyének szeparált tudását o hogy megerősítse az autizmussal foglalkozó szakemberek hálózatát o hogy lehetőséget nyújtson személyes szakmai kapcsolatok kialakítására - Szülői fórumok életre hívása annak érdekében, o hogy az érintett családok érezhessék: nincsenek egyedül o hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy a szülők megoszthassák egymással élményeiket, tapasztalataikat o hogy közvetítsük azokat a fontos üzeneteket, melyeket az FSZK el akar juttatni számukra o hogy elősegítsük a betegség tényének elfogadását 10

11 - Road show 4 : o A helyi szervezetek bevonásával szakmai fórum tartása a régióközpontokban. A találkozók célja, hogy átfogó képet adjanak arról, ami történik a témában, egyben lehetőset nyújtanak a tagtoborzásra, valamint arra, hogy a szülőkben megfogalmazódó ötletek, javaslatok eljussanak a döntéshozókhoz - Őszi Autizmus Konferencia (250 fő) Képzések Autizmus specifikus képzések, melyek minden, az autizmussal élőkkel potenciálisan kapcsolatba kerülő szakember számára a megfelelő szintű tudást nyújtja. A szükséges tudás szintjét azonosítani kell a szakorvosok, ápolók, védőnők, óvodai alkalmazottak, iskolák, munkahelyek, stb. esetében. Kommunikációs képzések, melyek elősegítik az autizmussal élőkkel rendszeresen foglalkozó szakemberek számára (orvosok, védőnők, fejlesztők, stb.), hogy kommunikációs stílusukat hatékonyan válasszák meg annak érdekében, hogy a szülő / gondozó számára elfogadható és megemészthető legyen minden, amit hallott. A hatékony kommunikációt elősegítheti egy egyszerű kiadvány (felületes szint), vagy egy, a személyiségtípusokra épülő kommunikációs tréning (mély szint). Szervezetek közti kommunikáció Az autizmushoz kapcsolódó intézményfejlesztés és tájékoztatás központi koordinátora az FSZK. Ugyanakkor több olyan szervezet létezik Magyarországon, melyek jelenleg egymástól viszonylag függetlenül tevékenykednek. Annak érdekében, hogy az autizmust valamilyen módon érintő szervezetek, szakemberek ismerjék egymást és kommunikálhassanak egymással feladatukból és céljukból kifolyólag az átlagosnál szorosabb együttműködés létrehozása indokolt. A szorosabb együttműködés pedig intenzívebb kommunikációt igényel. Ez már a szervezetfejlesztés témakörét érinti. A kommunikációnak azonban fel kell készülnie arra, hogy a létrehozott network információs igényeit kielégítse. A kommunikáció tartalma Általános tartalmi javaslatok 5 - Az FSZK - Az AOSz 4 A road show-k minden esetben sajtónyílvánosak esetenként sajtótájékoztató megtartása is indokolt 5 A tartalom kidolgozását az ASzM munkája eredményeképpen létrejövő szakértői csapat felügyeli 11

12 - A rövid-, és hosszú távú tervek, fejlesztések - Hazai és nemzetközi statisztikák - Régi és új módszerek - A stratégia megvalósításának menete, eredményei, a tervektől való eltérés foka, válasz az okokra. - A szakmai szervezetek bemutatása - Kommunikációs aktivitások - Események, rendezvények - Interjúk szülőkkel, szakemberekkel - A munkafolyamatokat esetlegesen érintő javítások, változások - A konkrét (új) feladatokat érintő információk Konkrét tartalmi javaslatok: - Az autizmus: definíció, tünetek, hátterükben húzódó okok, tudományosan alátámasztott elméletek - Terápiás lehetőségek, otthon is alkalmazható módszerek gyakorlati útmutatóval, fotókkal - Jegyzetek, kitölthető táblázatok a szülők számára megadott megfigyelési szempontok szerint a gyermekről, ezzel segítve kezdetben a tudatos odafigyelést, lényeglátást, ok-okozati összefüggések mélyebb megértését, az autizmus-szemüveg viselését - Intézményi hálózat feltérképezése (sok adatbázis van, ezeket fel kéne térképezni, ki frissíti az adatbázisokat, kicsit esetlegesnek látom az adatbázisok működését - Best practice - Tájékoztatás a zűrzavarban (az intézménykeresés menete, milyen szülői jogom van, ha nem veszik fel a gyerekem, ha elutasítanak, ha menet közben eltanácsolnak) - Terápiás lehetőségek, otthon is alkalmazható módszerek gyakorlati útmutatóval, fotókkal - Mindennapok nehézségei különböző életkorokban, pl.: o túlélés és teendők, tippek súlyos viselkedésproblémák esetén, személyes példákkal. o Étkezéssel kapcsolatos problémák o Szobatisztaság o Szabadidő eltöltése, és a játék lehetőségei otthoni környezetben o Egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsok o Tájékoztatás igénybe vehető juttatásokról, támogatásokról a jogszabályok alapján o Financiális segítség: Meglévő lehetőségek. - Az oktatás kérdései, szülők jogai, intézmények feladatai, stb. - Szakirodalmi ajánló Alulról jövő kezdeményezések Az érintettek, azaz az autizmussal élők családjai és szűk környezete rendkívül fontos tapasztalattal rendelkezik, melynek megismerése elengedhetetlenül fontos egy valóban előremutató és támogató rendszer létrehozásához, fejlesztéséhez. Annak érdekében, hogy e speciális, empirikus tudással rendelkező réteg nagy számban bekapcsolódhasson a fejlesztésbe, szükséges megteremteni mindennek kereteit, feltételeit, eszközeit. 12

13 Feltételezhető, hogy e szülők olyan ötletekkel, javaslatokkal élhetnek, melyek minden érintett számára jelentős fontossággal bírnak. A javaslatokat szakmai bizottság bírálja el, mely az FSZK által kiválasztott szakértőkből áll. A szakmailag előremutatónak ítélt javaslatok megvalósítását az FSZK látja el. A megvalósításba tanácsadói minőségben az ötletgazda is részt vesz (valamint mindazon szülők, kik erre kedvet, erőt éreznek). A támogatásra javasolt projektekről a kommunikációs eszközrendszeren keresztül negyedévente beszámol az FSZK. Erőforrás A jelen dokumentumban bemutatott rendszer működtetése, koordinációja az FSZK által a projektre delegált tisztviselő feladata. Értékelés A kommunikációs tevékenységet minden félévben értékelni szükséges. Ennek formája a félévi értékelés, melynek elkészítése a projekt menedzselésével megbízott tisztviselő, elfogadása az FSZK vezetőségének feladata. Az értékelés tartalmazza a projekt kapcsán végzett kommunikációs tevékenységek összefoglalását és értékelését. Az értékelés alapját továbbá a kommunikáció eredményességét mutató indikátorok szolgáltatják. Ilyen mérőszámok, értékelési sarokkövek lehetnek: Honlap új tartalmainak száma A honlap látogatottsága (PI) A hírlevélre feliratkozottak száma A negyedéves kiadvány darabszáma A negyedéves kiadvány olvasói értékelései Az alulról jövő javaslatok száma és azok megvalósulásának aránya A témában megjelent pozitív tartalmú média-megjelenések száma A témában megjelent negatív tartalmú média-megjelenések száma Sajtótájékoztatók száma 13

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR

Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Út az emberekhez - Társadalmi kommunikáció, PR Előadó: Kisanyik Tímea Éva tevékenység koordinátor

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

2015. május április 30.

2015. május április 30. EGT ALAP HU04 ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ PROGRAM, C2 HELYI ADAPTÁCIÓS KAPACITÁSFEJLESZTÉSI ALPROGRAM KIÍRÁS KERETÉBEN NEMZETI-ALKALMAZKODÁSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA (CLIM-NET/HUN) CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Rádió TV Internet Összesen

Rádió TV Internet Összesen Referencia: 2011. A Gödöllői Királyi Kastély komplex újjáépítésére irányuló II. ütem KMOP-3.1.1/E-09-2f-2010-0002 azonosító számú projekt disszeminációja 2011. Nyomtatott sajtó Rádió TV Internet Összesen

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei PIA-PHR PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei Kaposvári Csilla TÁRKI HÁTTÉR Előzmény EU Népegészségügyi Akcióprogram

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

DorCo Üzleti túravezetés Szakértői márkára épülő műhelyek 2015 tavasz-nyár

DorCo Üzleti túravezetés Szakértői márkára épülő műhelyek 2015 tavasz-nyár DorCo Üzleti túravezetés Szakértői márkára épülő műhelyek 2015 tavasz-nyár Van egy tervem, tudom, mit kell tennem, de ha egyedül vagyok itthon, könnyen félredobom a tervemet. Ha egy olyan személy egyengeti

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSAK AZ AOSZ TAGSZERVEZETEITŐL KÉRDEZHETŐ! Tisztelt Válaszadó! A kérdőíves felmérés az NCTA-2014-8316-C azonosítószámú Vidéki tagszervezetek országos

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Önrész összege: 7532 Rövid távú célok: HIV/AIDS területen

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei. Magyar Nemzeti Múzeum Kölyökmúzeum

A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei. Magyar Nemzeti Múzeum Kölyökmúzeum A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Magyar Nemzeti Múzeum Kölyökmúzeum Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE DDOP-2.1.3/A-12-2012-0001 HANDÓ JÁNOS SZEKSZÁRD, 2014.11.06. Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter Gesztor szervezet: Gyeregyalog.hu

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN. Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp Gergő -Pál Judit

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN. Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp Gergő -Pál Judit MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY INFORMÁCIÓS KIADVÁNY IDÉZET 2 TISZTELT OLVASÓ! ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 - Területi együttműködést elősegítő programok a Mezőtúri járásban Napjainkban egyre több figyelem fordul azok felé, akik élethelyzetükből

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7.

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN x¾ x ¾ f ¾¾ h¾ 9f½½ ¹ 9h - 1. A KUTATÁSRÓL

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

I. sz. táblázat / Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 9. (1) bek. alapján

I. sz. táblázat / Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 9. (1) bek. alapján .. negyedév I. sz. táblázat / Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 9. (1) bek. alapján Adatközlő szervezet neve: Kutatási feladatok 1 Kutatási feladatok összesen

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1.

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1. epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés 2009. március 1. A www.epiteszforum.hu naponta új hírekkel jelentkező építészeti napilap, amely a hasznos szakmai és közéleti információk mellett beszámol a legfontosabb

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI

AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI AZ A KOMPONENS INDIKÁTORAI Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott minimálisan ek (indikátorok)

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól AZ OLDAL ELŐNYEI A SZAKMÁBAN JELENLEG ELÉRHETŐ MÉDIUMOKKAL ÖSSZEHASONLÍTVA: Folyamatos fejlesztés: A folyamatos fejlesztéseknek és népszerűsítésnek

Részletesebben

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció

Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10. Mikrohitel közvetítői kommunikáció Uniós Vállalkozói Hitelek kommunikációs kampány 2009-10 Mikrohitel közvetítői kommunikáció Gáspár Bence, főosztályvezető, Kommunikációs és Ügyfélkapcsolati főosztály, MAG Zrt. Uniós Vállalkozói Hitelek

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban Tisztelt résztvevő, Köszönjük, hogy támogatja kutatásunkat és segít megtalálni az államok és etnikailag sokszínű csoportok vagy egyéb kisebbségi közösségek (beleértve a nyelvi, vallási, kulturális, és

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország Szakmai beszámoló Kisközösségben felnőve - utak és lehetőségek a határon túl (második rész) Időpont: 2014. október 3. Helyszín: 1014 Budapest, Magyarság Háza A megvalósított rendezvény célja volt: 1.)

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104 KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TERV

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104 KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TERV 1. sz. melléklet: KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR TERV Tartalom 1. Célunk 2 1.1. Átfogó cél 2 1.2. A BÉKSZI Trefort Ágoston Műszaki Tagiskolájának referencia-intézményi céljai 2 2. A kommunikációs terv célja 3 3.

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-42 AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS A MAJORHÁLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Kommunikációs terv. Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Kommunikációs terv Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium referencia-intézményi

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben