M E G H Í V Ó október 27-én (csütörtök) 16 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2011. október 27-én (csütörtök) 16 órakor"

Átírás

1 Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete október 27-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom! Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Napirend: 1./ Előterjesztés Albertirsa Város évi költségvetésének módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 2./ Előterjesztés az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet módosításáról Előadó: Elter János, a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke 3./ Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) rendelet módosításáról Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 4./ Előterjesztés az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) számú rendelet módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 5./ Előterjesztés a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor évi működtetéséről Előadó: Fazekas László polgármester 6./ Albertirsa Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Előadó: Fazekas László polgármester 7./ Előterjesztés az egyházaknak és civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolásának elbírálása tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 8./ Előterjesztés a 158/2011. (IX.29.) és a 167/2011. (X.17.) számú képviselő-testületi határozatokról Előadó: Fazekas László polgármester 9./ Előterjesztés az Albertirsai Híradó főszerkesztője munkájának értékeléséről Előadó: Fazekas László polgármester

2 10./ Előterjesztés a GlaxoSmithKline Kft-vel történő szerződéskötésről Előadó: Fazekas László polgármester 11./ Előterjesztés a dr. Polyák Brigittával október 9-én megkötött helyiségbérleti szerződés módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 12./ Egyebek Albertirsa, október 20. Fazekas László polgármester

3 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-ei ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 2. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: az Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet módosításáról A napirendi pont előterjesztője: Elter János elnök Az előterjesztést készítette: dr. Kovács Tímea aljegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: október 20.

4 A JOGI, ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL Előterjesztés a Képviselő-testület október 27-ei ülésére, az Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Albertirsa Város Önkormányzatának ciklusprogramjában is megfogalmazódott az a szándék, hogy a kitüntetésekről szóló rendeletünket vizsgáljuk felül. A helyi egészségügyben dolgozók viszonylag kicsiny létszáma miatt az ún. Politzer emlékérem rövidesen betölti küldetését. Javaslom, hogy hozzunk helyette létre egy olyan kitüntetést, amellyel a köz szolgálatában dolgozók szélesebb körének, a város közigazgatási szerveinél, az önkormányzati intézményeknél kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozóknak a munkáját ismerjük el. Az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbi megjegyzéseket teszem: az Albertirsa szolgálatáért elnevezés csupán javaslat, felmerült ötletként az is, hogy a díjat Raksányi Kálmán volt jegyzőről nevezzük el, kérem a bizottságokat, hogy foglaljanak állást a kérdésben; a javaslattevők köre bővíthető; a díj átadásának javasolt ideje egybeesik az Albertirsáért emlékérem, valamint az Év sportolója és a Város sportjáért emlékplakett átadásának időpontjával. A rendelet az átadás időpontját rugalmasan határozza meg: a képviselő-testület ettől eltérő időpontot is megállapíthat. Figyelemmel fentiekre, az előterjesztéshez csatolt rendeletmódosítási javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Albertirsa, október 20. Elter János elnök

5 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetének helyébe a következő rendelkezés lép: IV. fejezet Albertirsa szolgálatáért díj 9. (1) Albertirsa szolgálatáért díj adományozható annak az önkormányzat intézményében dolgozó köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozónak, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságban dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a köz szolgálatát, az intézményi célok eredményes teljesítését, példaértékű és magas színvonalú munkát végzett a köz érdekében. (2) A díjat egy évben legfeljebb egy személynek lehet odaítélni. A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. (3) Egy személy a díjat csak egyszer kaphatja meg. (4) A kitüntetéssel az Önkormányzat díszoklevelet és emlékérmet ajándékoz. (5) Az emlékérem 130 mm kör alakú bronzplakett. A plakett a) oldalán. látható. A plakett b) oldalán Albertirsa címere látható Albertirsa szolgálatáért felirattal. Az emlékérmet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdobozban a kitüntetett nevét tartalmazó réztábla is elhelyezésre kerül 10. (1) A díj adományozására javaslatot tehetnek képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az intézményvezetők. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, beosztását, az általa ellátott feladatkört, valamint a javaslat részletes indokolását. (3) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év február 15-ig kell előterjeszteni. (4) A kitüntetés adományozásáról szóló javaslatot a Jogi, Ügyrendi Bizottság készíti elő képviselőtestületi megvitatásra és elfogadásra. (5) A kitüntetés átadási ideje március 15-e, de a képviselő-testület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.

6 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fazekas László sk. polgármester Kovács Zoltánné dr. sk. jegyző A rendelet kihirdetve: Kovács Zoltánné dr. jegyző

7 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-ei ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 3. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról A napirendi pont előterjesztője: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: ajánlattételi felhívás Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: október 18.

8 Előterjesztés a Képviselő-testület október 27-i ülésére a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Albertirsa Város Önkormányzata sikeresen lefolytatott közbeszerzés eredményeként október 5-én hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatási szerződést kötött az ÖKOVÍZ Kftvel. Az eljárás eredményeként az eddigi 4,1 Ft/literes díj 3,69 Ft/literre csökken. A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm.rendelet 2. (1) bekezdése értelmében azonban a közszolgáltatási díjat legalább 1 éves díjfizetési időszakra kell meghatározni. Ez az időszak január 31-én jár le. A rendelet mellékletét kiegészítettük ezért a legmagasabb díjra vonatkozó kitétellel, illetve, hogy az ÖKOVÍZ október 3-tól csak a 3,69 Ft/l díjjal számlázhat. A rendelet módosítás pontosítja a gyűjtőpont fogalmát, illetve új szakasszal egészül ki a külterületi gyűjtőpontos szemétszállítási területen élő, 70 éven felüli személyek jelzett zsákkal történő ellátásáról. Fentiek alapján az alábbi rendelet módosítást terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének./ önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja. 1. Az Ör. az alábbi 15/A. -sal egészül ki: 15/A. Azon 70 éven felüli személyek részére, akik a 15. (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelnek és a rendelet 4. számú mellékletében felsorolt külterületi gyűjtőponttal rendelkező területen élnek, az önkormányzat 2 hetente, 1 db 110 l-es jelzéssel ellátott zsákot biztosít. 2. Az Ör. 20. (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép: (4) Gyűjtőpont: a települési szilárd hulladék átadására szolgáló, közterületen kijelölt, felügyelet nélküli, megjelölt időpontban rendelkezésre álló begyűjtőhely. 3. Az Ör. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

9 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fazekas László polgármester Kovács Zoltánné dr. jegyző 1. sz. melléklet.. /.önkormányzati rendelethez A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díja február 1. és január 31. között A közszolgáltatást igénybe vevő által fizetendő díjat az egységnyi hulladékkezelési díj és a közüzemi szerződésben meghatározott gyűjtőedény térfogata adja, ürítési alkalmanként. A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja: 4,1 Ft/liter. A közszolgáltatót október 3-tól az általa teljesített szolgáltatásért közszolgáltatási szerződés alapján megillető díj: 3,69 Ft/l. A havi ürítési díj kiszámításának módja: Tárolóedény térfogata (szerződött liter) x hulladékkezelési díj x heti ürítési gyakoriság x 52 = éves összeg, elosztva a hónapok számával (12-vel). Jelzett műanyag zsák 110 literes: 470/db. A díjak a mindkor érvényes ÁFA összegét nem tartalmazzák. Albertirsa, október 18. Kovács Zoltánné dr. jegyző

10 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-ei ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 4. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) számú rendelet módosításáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Pozsonyi István vezető főtanácsos Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Melléklet: rendelet-tervezet Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: október 17.

11 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-i ülésére, az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) számú rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a augusztus 25-i ülésén fogadta el az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló rendeletét. A rendelet azt a közlekedési szabályozást tartalmazza, melyet közlekedési jelzőtáblákkal, illetve útburkolati jelekkel érvényesítünk. A rendelet elfogadása óta érkezett, valamint a rendelet tárgyalása során, a szakbizottságok által tett javaslatok alapján új jelzőtáblák kihelyezésével módosítanánk, illetve szabályoznánk a város forgalmi rendjét. Számításaink, illetve a rendelkezésre álló árajánlatok alapján, az új jelzőtáblák kihelyezésének költsége mintegy bruttó ,- Ft, mely a évi költségvetést terheli. Fentiek alapján a mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Albertirsa, október 17. Fazekas László polgármester

12 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el. 1. Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép. Ez a rendelet március 1-én lép hatályba. Albertirsa, október Fazekas László polgármester Kovács Zoltánné dr. jegyző Kovács Zoltánné dr. jegyző

13 1. sz. melléklet a.. sz. önkormányzati rendelethez I. A gépjárművek elsőbbségének szabályozása 1. Az útcsatlakozás Állj! Elsőbbségadás kötelező táblával szabályozott 1.1. Bajcsy-Zs. utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Bajcsy-Zs. utca 1.2. Hősök útja és a Vasút utca csatlakozásában. Alárendelt a Hősök útja Politzer utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Politzer utca Pozsonyi utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Pozsonyi utca Szentmártoni út és a 4. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Szentmártoni út Tessedik utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Tessedik utca Galamb utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Galamb utca Szövetség utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Szövetség utca Temesvári utca és a Sallai utca csatlakozásában. Alárendelt a Sallai utca Temesvári utca és a Sallai utca csatlakozásában. Alárendelt a Sallai utca. 2. Az útcsatlakozás elsőbbségadás kötelező táblával szabályozott 2.1. Alkotmány utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt az Alkotmány utca Ady E. utca és a Galamb utca csatlakozásában. Alárendelt az Ady E. utca Ady E. utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt az Ady E. utca Ady E. utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt az Ady E. utca Ady E. utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt az Ady E. utca Akácfa utca és a Tessedik S. utca csatlakozásában. Alárendelt az Akácfa utca Akácfa utca és a Nyáregyházi utca csatlakozásában. Alárendelt az Akácfa utca Arany köz és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt az Arany köz Árpád utca és a Hősök útja csatlakozásában. Alárendelt az Árpád utca Árpád utca és a Rákóczi utca csatlakozásában. Alárendelt az Árpád utca Baba utca és a Vasút utca csatlakozásában. Alárendelt a Baba utca Ba-Ko utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Ba-Ko utca Ba-Ko utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Ba-Ko utca Bánya köz és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Bánya köz Baross utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Baross utca Baross utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Baross utca Baross utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Baross utca Baross utca és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt a Baross utca Batthyány L. utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Batthyány L. utca Béke utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Béke utca Béke utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Béke utca Béke utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Béke utca Bercsényi M. utca és a Béke utca csatlakozásában. Alárendelt a Bercsényi M. utca Bercsényi M. utca és a Vécsei utca csatlakozásában. Alárendelt a Bercsényi M. utca Bethlen G. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Bethlen G. utca Bethlen G. utca és a Viola utca csatlakozásában. Alárendelt a Bethlen G. utca Bethlen G. utca és a Szondi utca csatlakozásában. Alárendelt a Bethlen G. utca Bethlen G. utca és a Szondi utca csatlakozásában. Alárendelt a Bethlen G. utca Bocskai utca és a Kolozsvári utca csatlakozásában. Alárendelt a Bocskai utca.

14 2.30. Bocskai utca és a Vasút utca csatlakozásában. Alárendelt a Bocskai utca Bocskai köz és a Bocskai utca csatlakozásában. Alárendelt a Bocskai köz Boglárka utca és a Móra F. utca csatlakozásában. Alárendelt a Boglárka utca Damjanich utca és a Hunyadi utca csatlakozásában. Alárendelt a Damjanich utca Dánosi köz és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt a Dánosi köz Deák F. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Deák F. utca Deák F. utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Deák F. utca Deák F. utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Deák F. utca Dobó köz és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Dobó köz Dobó köz és a József A. utca csatlakozásában. Alárendelt a Dobó köz Dohány utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Dohány utca Dohány utca és a József A. utca csatlakozásában. Alárendelt a Dohány utca Dózsa Gy. utca és a Táncsics utca csatlakozásában. Alárendelt a Dózsa Gy. utca Dózsa Gy. utca és a Bicskei út csatlakozásában. Alárendelt a Dózsa Gy. utca Eperjesi utca és a Dohány utca csatlakozásában. Alárendelt az Eperjesi utca Eperjesi utca és a Dobó köz csatlakozásában. Alárendelt az Eperjesi utca Erkel F. utca és a Galamb utca csatlakozásában. Alárendelt az Erkel F. utca Erkel F. utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt az Erkel F. utca Erkel F. utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt az Erkel F. utca Erkel F. utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt az Erkel F. utca Fecske utca és a Luther utca csatlakozásában. Alárendelt a Fecske utca Futó utca és a Bocskai utca csatlakozásában. Alárendelt a Futó utca Futó utca és a Győzelem utca csatlakozásában. Alárendelt a Futó utca Gárdonyi G. utca és a Kolozsvári utca csatlakozásában. Alárendelt a Gárdonyi G. utca Gárdonyi G. utca és az Irsay K. utca csatlakozásában. Alárendelt a Gárdonyi G. utca Gorkij utca és a Galamb utca csatlakozásában. Alárendelt a Gorkij utca Gorkij utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt a Gorkij utca Gorkij utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt a Gorkij utca Gorkij utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Gorkij utca Gróf Széchenyi köz és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Gróf Széchenyi köz Győzelem köz és a Győzelem utca csatlakozásában. Alárendelt a Győzelem köz Győzelem köz és a Tavasz utca csatlakozásában. Alárendelt a Győzelem köz Győzelem utca és a Vasút utca csatlakozásában. Alárendelt a Győzelem utca Győzelem utca és a Kolozsvári utca csatlakozásában. Alárendelt a Győzelem utca Hámán K. utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Hámán K. utca Hámán K. utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Hámán K. utca Hámán K. utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Hámán K. utca Hámán K. utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Hámán K. utca Hámán K. utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Hámán K. utca Hársfa utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Hársfa utca Hársfa utca és a Nyáregyházi utca csatlakozásában. Alárendelt a Hársfa utca Honvéd utca és a Luther utca csatlakozásában. Alárendelt a Honvéd utca Honvéd utca és a Mikes utca csatlakozásában. Alárendelt a Honvéd utca Hősök útja és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt a Hősök útja Hősök útja és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt a Hősök útja Hunyadi utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Hunyadi utca Hunyadi utca és a Táncsics utca csatlakozásában. Alárendelt a Hunyadi utca Hunyadi utca és a Táncsics utca csatlakozásában. Alárendelt a Hunyadi utca Hunyadi utca és a Bicskei út csatlakozásában. Alárendelt a Hunyadi utca.

15 2.79. Irinyi J. utca és a Gárdonyi G. utca csatlakozásában. Alárendelt az Irinyi J. utca Irinyi J. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt az Irinyi J. utca Irsay K. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt az Irsay K. utca Irsay K. utca és a Kolozsvári utca csatlakozásában. Alárendelt az Irsay K. utca Iskola utca és a Kolóti A. utca csatlakozásában. Alárendelt az Iskola utca Iskola utca és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt az Iskola utca Iskola utca és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt az Iskola utca Iskola utca és a Tessedik utca csatlakozásában. Alárendelt az Iskola utca Jókai utca és a Pozsonyi utca csatlakozásában. Alárendelt a Jókai utca Jókai utca és a Batthyány utca csatlakozásában. Alárendelt a Jókai utca József A. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a József A. utca József A. utca és az Arany J. utca csatlakozásában. Alárendelt a József A. utca Katona Gy. utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Katona Gy. utca Kálvin utca és a Vadász utca csatlakozásában. Alárendelt a Kálvin utca Kálvin utca és az Irsay K. utca csatlakozásában. Alárendelt a Kálvin utca Kender utca és a Hunyadi utca csatlakozásában. Alárendelt a Kender utca Kinizsi P. utca és a Táncsics utca csatlakozásában. Alárendelt a Kinizsi P. utca Kinizsi P. utca és a Táncsics utca csatlakozásában. Alárendelt a Kinizsi P. utca Kinizsi P. utca és a Hunyadi utca csatlakozásában. Alárendelt a Kinizsi P. utca Kolozsvári utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Kolozsvári utca Koltói A. utca és a Hősök útja csatlakozásában. Alárendelt a Koltói A. utca Koltói A. utca és a Rákóczi utca csatlakozásában. Alárendelt a Koltói A. utca Koltói A. utca és a Rákóczi utca csatlakozásában. Alárendelt a Koltói A. utca Koltói A. utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Koltói A. utca Kossuth L. utca és a Győzelem utca csatlakozásában. Alárendelt a Kossuth L. utca Kossuth L. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Kossuth L. utca Kossuth park és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Kossuth park Kölcsey F. utca és a Deák F. utca csatlakozásában. Alárendelt a Kölcsey F. utca Kölcsey F. utca és a Luther utca csatlakozásában. Alárendelt a Kölcsey F. utca Köztársaság utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Köztársaság utca Köztársaság utcai parkoló bejárata és a Kossuth L. utca csatlakozásában. Alárendelt a Köztársaság utcai parkoló Köztáraság utcai parkoló kijárata és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Köztársaság utcai parkoló Köztársaság utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Köztársaság utca Liszt F. utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Liszt F. utca Lőcsei utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Lőcsei utca Lőcsei utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Lőcsei utca Luther utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Luther utca Madách utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Madách utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Madách utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Madách utca és a Bercsényi utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Madách utca és a Bercsényi utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Madách utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Madách utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Magyar utca és a Luther utca csatlakozásában. Alárendelt a Magyar utca Margaréta utca és a Bicskei út csatlakozásában. Alárendelt a Margaréta utca Mátyás utca és a Nagyváradi utca csatlakozásában. Alárendelt a Mátyás utca.

16 Mátyás utca és a Lőcsei utca csatlakozásában. Alárendelt a Mátyás utca Mező utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Mező utca Mikes utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Mikes utca Mikes utca és a Pozsonyi utca csatlakozásában. Alárendelt a Mikes utca Móra F. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Móra F. utca Móricz Zs. utca és az Irsay K. utca csatlakozásában. Alárendelt a Móricz Zs. utca Móricz Zs. utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Móricz Zs. utca Munkácsy utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Munkácsy utca Nagyváradi utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Nagyváradi utca Nagyváradi utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Nagyváradi utca Nefelejcs utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Nefelejcs utca Nyáregyházi utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Nyáregyházi utca Nyáregyházi utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Nyáregyházi utca Nyírfa utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Nyírfa utca Nyírfa utca és a Nyáregyházi utca csatlakozásában. Alárendelt a Nyírfa utca Ó köz és a Mikes utca csatlakozásában. Alárendelt az Ó köz Ó köz és a Dobó köz csatlakozásában. Alárendelt az Ó köz Petőfi utca és a Petőfi utca csatlakozásában. Alárendelt a Petőfi utca Petőfi utca és a Hunyadi utca csatlakozásában. Alárendelt a Petőfi utca Petőfi utca és a Dózsa Gy. utca csatlakozásában. Alárendelt a Petőfi utca Politzer utca és a Hunyadi utca csatlakozásában. Alárendelt a Politzer utca Pozsonyi utca és a Luther utca csatlakozásában. Alárendelt a Pozsonyi utca Rákóczi utca és a Vasút utca csatlakozásában. Alárendelt a Rákóczi utca Rákóczi utca és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt a Rákóczi utca Rákóczi utca és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt a Rákóczi utca Rákóczi utca és a Tessedik utca csatlakozásában. Alárendelt a Rákóczi utca Sallai I. utca és a Baross utca csatlakozásában. Alárendelt a Sallai I. utca Sarló utca és a Tessedik utca csatlakozásában. Alárendelt a Sarló utca Sarló utca és az Akácfa utca csatlakozásában. Alárendelt a Sarló utca Sport utca és a Győzelem utca csatlakozásában. Alárendelt a Sport utca Sport utca és a Baba utca csatlakozásában. Alárendelt a Sport utca Sport utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Sport utca Széchenyi I. utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Széchenyi I. utca Széchenyi I. utca és a Galamb utca csatlakozásában. Alárendelt a Széchenyi I. utca Szent István utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Szent István utca Szent István utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Szent István utca Szent István utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Szent István utca Szent István utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Szent István utca Szentmártoni út és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Szentmártoni út Szondi Gy. utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Szondi Gy. utca Szondi Gy. utca és a Szondi Gy. utca csatlakozásában. Alárendelt Szondi Gy. utca Szövetség utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Szövetség utca Tabán köz és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Tabán köz Tavasz utca és a Kossuth L. utca csatlakozásában. Alárendelt a Tavasz utca Tavasz utca és a Sport utca csatlakozásában. Alárendelt a Tavasz utca Táncsics utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Táncsics utca Temesvári utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Temesvári utca Temesvári utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Temesvári utca.

17 Temető utca és a Kolozsvári utca csatlakozásában. Alárendelt a Temető utca Tessedik utca és a Hősök útja csatlakozásában. Alárendelt a Tessedik utca Tessedik köz és a Tessedik utca csatlakozásában. Alárendelt a Tessedik köz Thököly utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Thököly utca Tó utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Tó utca Tó utca és a Bicskei út csatlakozásában. Alárendelt a Tó utca Toldi M. utca és a Győzelem utca csatlakozásában. Alárendelt a Toldi M. utca Vadász utca és a Móricz Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Vadász utca Vadász utca és a Temető utca csatlakozásában. Alárendelt a Vadász utca Vágóhíd utca és a Szentmártoni út csatlakozásában. Alárendelt a Vágóhíd utca Vágóhíd utca és a Dolina utca csatlakozásában. Alárendelt a Vágóhíd utca Vécsei utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Vécsei utca Vécsei utca és a Vécsei utca csatlakozásában. Alárendelt a Vécsei utca Vinnyica utca és a Sport utca csatlakozásában. Alárendelt a Vinnyica utca Viola utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Viola utca Virág utca és a Vadász utca csatlakozásában. Alárendelt a Virág utca Vörösmarty utca és a Galamb utca csatlakozásában. Alárendelt a Vörösmarty utca Vörösmarty utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt a Vörösmarty utca Vörösmarty utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt a Vörösmarty utca Vörösmarty utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Vörösmarty utca Zászló utca és a Győzelem utca csatlakozásában. Alárendelt a Zászló utca Zászló utca és a Bocskai utca csatlakozásában. Alárendelt a Zászló utca Zrínyi utca és a Tavasz utca csatlakozásában. Alárendelt a Zrínyi utca. 3. Szembejövő forgalom elsőbbsége 3.1. Dolina utcában a Gerje hídnál. 4. Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben 4.1. Dolina utcában a Gerje hídnál. II. Tilalmi jelzőtáblák 1. Behajtani tilos 1.1. Arany J. utcába a Köztársaság utca felől Buszfordulóba a Landler J. utca felől Buszfordulóba a Landler J. utca felől. Kivéve Volánbusz Boglárka utcába a Móra F. utca felől Fecske utcába a Luther utca felől Kossuth parkba a Köztársaság utca felől Magyar utcába az Arany J. utca felől Sport utcába a Tavasz utca felől Vinnyica utcába a Sport utca felől. 2. Sebességkorlátozás km-es az Ady E. utcában, a 23. számtól a 27-es számig km-es a Baross utcában, a hűtőház előtt.

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor tartja soros ülését,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete a 9/2011. (IV.01.), a 18/2011.

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester Tóth Gellért

Részletesebben

TAR TALO M M UTAT Ó 2010. október 27-i testületi ülés előterjesztései

TAR TALO M M UTAT Ó 2010. október 27-i testületi ülés előterjesztései TAR TALO M M UTAT Ó 2010. október 27-i testületi ülés előterjesztései 1. 2010. évi állandó bizottsági munkatervek felülvizsgálata. 2. Tanácsnok díjazása. A Tanácsnokkal kötendő feladat ellátási szerződés.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I félévi állásáról

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I félévi állásáról JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90878-1 / 2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.szeptember 17.- én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

MUTATÓ. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

MUTATÓ. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. MUTATÓ Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Határozat ~z. 1. Szajol Községi Öiikormányzat 2013. évi költségvetésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 1425/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben