M E G H Í V Ó október 27-én (csütörtök) 16 órakor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2011. október 27-én (csütörtök) 16 órakor"

Átírás

1 Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete október 27-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom! Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Napirend: 1./ Előterjesztés Albertirsa Város évi költségvetésének módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 2./ Előterjesztés az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet módosításáról Előadó: Elter János, a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke 3./ Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) rendelet módosításáról Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 4./ Előterjesztés az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) számú rendelet módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 5./ Előterjesztés a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor évi működtetéséről Előadó: Fazekas László polgármester 6./ Albertirsa Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Előadó: Fazekas László polgármester 7./ Előterjesztés az egyházaknak és civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolásának elbírálása tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 8./ Előterjesztés a 158/2011. (IX.29.) és a 167/2011. (X.17.) számú képviselő-testületi határozatokról Előadó: Fazekas László polgármester 9./ Előterjesztés az Albertirsai Híradó főszerkesztője munkájának értékeléséről Előadó: Fazekas László polgármester

2 10./ Előterjesztés a GlaxoSmithKline Kft-vel történő szerződéskötésről Előadó: Fazekas László polgármester 11./ Előterjesztés a dr. Polyák Brigittával október 9-én megkötött helyiségbérleti szerződés módosításáról Előadó: Fazekas László polgármester 12./ Egyebek Albertirsa, október 20. Fazekas László polgármester

3 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-ei ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 2. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: az Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet módosításáról A napirendi pont előterjesztője: Elter János elnök Az előterjesztést készítette: dr. Kovács Tímea aljegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: október 20.

4 A JOGI, ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL Előterjesztés a Képviselő-testület október 27-ei ülésére, az Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Albertirsa Város Önkormányzatának ciklusprogramjában is megfogalmazódott az a szándék, hogy a kitüntetésekről szóló rendeletünket vizsgáljuk felül. A helyi egészségügyben dolgozók viszonylag kicsiny létszáma miatt az ún. Politzer emlékérem rövidesen betölti küldetését. Javaslom, hogy hozzunk helyette létre egy olyan kitüntetést, amellyel a köz szolgálatában dolgozók szélesebb körének, a város közigazgatási szerveinél, az önkormányzati intézményeknél kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozóknak a munkáját ismerjük el. Az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbi megjegyzéseket teszem: az Albertirsa szolgálatáért elnevezés csupán javaslat, felmerült ötletként az is, hogy a díjat Raksányi Kálmán volt jegyzőről nevezzük el, kérem a bizottságokat, hogy foglaljanak állást a kérdésben; a javaslattevők köre bővíthető; a díj átadásának javasolt ideje egybeesik az Albertirsáért emlékérem, valamint az Év sportolója és a Város sportjáért emlékplakett átadásának időpontjával. A rendelet az átadás időpontját rugalmasan határozza meg: a képviselő-testület ettől eltérő időpontot is megállapíthat. Figyelemmel fentiekre, az előterjesztéshez csatolt rendeletmódosítási javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Albertirsa, október 20. Elter János elnök

5 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. Albertirsa Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetének helyébe a következő rendelkezés lép: IV. fejezet Albertirsa szolgálatáért díj 9. (1) Albertirsa szolgálatáért díj adományozható annak az önkormányzat intézményében dolgozó köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozónak, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságban dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a köz szolgálatát, az intézményi célok eredményes teljesítését, példaértékű és magas színvonalú munkát végzett a köz érdekében. (2) A díjat egy évben legfeljebb egy személynek lehet odaítélni. A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható. (3) Egy személy a díjat csak egyszer kaphatja meg. (4) A kitüntetéssel az Önkormányzat díszoklevelet és emlékérmet ajándékoz. (5) Az emlékérem 130 mm kör alakú bronzplakett. A plakett a) oldalán. látható. A plakett b) oldalán Albertirsa címere látható Albertirsa szolgálatáért felirattal. Az emlékérmet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdobozban a kitüntetett nevét tartalmazó réztábla is elhelyezésre kerül 10. (1) A díj adományozására javaslatot tehetnek képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az intézményvezetők. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, beosztását, az általa ellátott feladatkört, valamint a javaslat részletes indokolását. (3) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év február 15-ig kell előterjeszteni. (4) A kitüntetés adományozásáról szóló javaslatot a Jogi, Ügyrendi Bizottság készíti elő képviselőtestületi megvitatásra és elfogadásra. (5) A kitüntetés átadási ideje március 15-e, de a képviselő-testület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.

6 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fazekas László sk. polgármester Kovács Zoltánné dr. sk. jegyző A rendelet kihirdetve: Kovács Zoltánné dr. jegyző

7 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-ei ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 3. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról A napirendi pont előterjesztője: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: ajánlattételi felhívás Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Megjegyzések: Kiadási dátum: október 18.

8 Előterjesztés a Képviselő-testület október 27-i ülésére a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Albertirsa Város Önkormányzata sikeresen lefolytatott közbeszerzés eredményeként október 5-én hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatási szerződést kötött az ÖKOVÍZ Kftvel. Az eljárás eredményeként az eddigi 4,1 Ft/literes díj 3,69 Ft/literre csökken. A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm.rendelet 2. (1) bekezdése értelmében azonban a közszolgáltatási díjat legalább 1 éves díjfizetési időszakra kell meghatározni. Ez az időszak január 31-én jár le. A rendelet mellékletét kiegészítettük ezért a legmagasabb díjra vonatkozó kitétellel, illetve, hogy az ÖKOVÍZ október 3-tól csak a 3,69 Ft/l díjjal számlázhat. A rendelet módosítás pontosítja a gyűjtőpont fogalmát, illetve új szakasszal egészül ki a külterületi gyűjtőpontos szemétszállítási területen élő, 70 éven felüli személyek jelzett zsákkal történő ellátásáról. Fentiek alapján az alábbi rendelet módosítást terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének./ önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja. 1. Az Ör. az alábbi 15/A. -sal egészül ki: 15/A. Azon 70 éven felüli személyek részére, akik a 15. (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelnek és a rendelet 4. számú mellékletében felsorolt külterületi gyűjtőponttal rendelkező területen élnek, az önkormányzat 2 hetente, 1 db 110 l-es jelzéssel ellátott zsákot biztosít. 2. Az Ör. 20. (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép: (4) Gyűjtőpont: a települési szilárd hulladék átadására szolgáló, közterületen kijelölt, felügyelet nélküli, megjelölt időpontban rendelkezésre álló begyűjtőhely. 3. Az Ör. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

9 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fazekas László polgármester Kovács Zoltánné dr. jegyző 1. sz. melléklet.. /.önkormányzati rendelethez A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díja február 1. és január 31. között A közszolgáltatást igénybe vevő által fizetendő díjat az egységnyi hulladékkezelési díj és a közüzemi szerződésben meghatározott gyűjtőedény térfogata adja, ürítési alkalmanként. A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja: 4,1 Ft/liter. A közszolgáltatót október 3-tól az általa teljesített szolgáltatásért közszolgáltatási szerződés alapján megillető díj: 3,69 Ft/l. A havi ürítési díj kiszámításának módja: Tárolóedény térfogata (szerződött liter) x hulladékkezelési díj x heti ürítési gyakoriság x 52 = éves összeg, elosztva a hónapok számával (12-vel). Jelzett műanyag zsák 110 literes: 470/db. A díjak a mindkor érvényes ÁFA összegét nem tartalmazzák. Albertirsa, október 18. Kovács Zoltánné dr. jegyző

10 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-ei ülésére Ügyiratszám: Napirendi pont: 4. Minősítés: Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) számú rendelet módosításáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Pozsonyi István vezető főtanácsos Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Melléklet: rendelet-tervezet Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: október 17.

11 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-i ülésére, az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) számú rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a augusztus 25-i ülésén fogadta el az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló rendeletét. A rendelet azt a közlekedési szabályozást tartalmazza, melyet közlekedési jelzőtáblákkal, illetve útburkolati jelekkel érvényesítünk. A rendelet elfogadása óta érkezett, valamint a rendelet tárgyalása során, a szakbizottságok által tett javaslatok alapján új jelzőtáblák kihelyezésével módosítanánk, illetve szabályoznánk a város forgalmi rendjét. Számításaink, illetve a rendelkezésre álló árajánlatok alapján, az új jelzőtáblák kihelyezésének költsége mintegy bruttó ,- Ft, mely a évi költségvetést terheli. Fentiek alapján a mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Albertirsa, október 17. Fazekas László polgármester

12 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el. 1. Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép. Ez a rendelet március 1-én lép hatályba. Albertirsa, október Fazekas László polgármester Kovács Zoltánné dr. jegyző Kovács Zoltánné dr. jegyző

13 1. sz. melléklet a.. sz. önkormányzati rendelethez I. A gépjárművek elsőbbségének szabályozása 1. Az útcsatlakozás Állj! Elsőbbségadás kötelező táblával szabályozott 1.1. Bajcsy-Zs. utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Bajcsy-Zs. utca 1.2. Hősök útja és a Vasút utca csatlakozásában. Alárendelt a Hősök útja Politzer utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Politzer utca Pozsonyi utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Pozsonyi utca Szentmártoni út és a 4. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Szentmártoni út Tessedik utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Tessedik utca Galamb utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Galamb utca Szövetség utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Szövetség utca Temesvári utca és a Sallai utca csatlakozásában. Alárendelt a Sallai utca Temesvári utca és a Sallai utca csatlakozásában. Alárendelt a Sallai utca. 2. Az útcsatlakozás elsőbbségadás kötelező táblával szabályozott 2.1. Alkotmány utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt az Alkotmány utca Ady E. utca és a Galamb utca csatlakozásában. Alárendelt az Ady E. utca Ady E. utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt az Ady E. utca Ady E. utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt az Ady E. utca Ady E. utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt az Ady E. utca Akácfa utca és a Tessedik S. utca csatlakozásában. Alárendelt az Akácfa utca Akácfa utca és a Nyáregyházi utca csatlakozásában. Alárendelt az Akácfa utca Arany köz és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt az Arany köz Árpád utca és a Hősök útja csatlakozásában. Alárendelt az Árpád utca Árpád utca és a Rákóczi utca csatlakozásában. Alárendelt az Árpád utca Baba utca és a Vasút utca csatlakozásában. Alárendelt a Baba utca Ba-Ko utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Ba-Ko utca Ba-Ko utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Ba-Ko utca Bánya köz és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Bánya köz Baross utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Baross utca Baross utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Baross utca Baross utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Baross utca Baross utca és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt a Baross utca Batthyány L. utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Batthyány L. utca Béke utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Béke utca Béke utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Béke utca Béke utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Béke utca Bercsényi M. utca és a Béke utca csatlakozásában. Alárendelt a Bercsényi M. utca Bercsényi M. utca és a Vécsei utca csatlakozásában. Alárendelt a Bercsényi M. utca Bethlen G. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Bethlen G. utca Bethlen G. utca és a Viola utca csatlakozásában. Alárendelt a Bethlen G. utca Bethlen G. utca és a Szondi utca csatlakozásában. Alárendelt a Bethlen G. utca Bethlen G. utca és a Szondi utca csatlakozásában. Alárendelt a Bethlen G. utca Bocskai utca és a Kolozsvári utca csatlakozásában. Alárendelt a Bocskai utca.

14 2.30. Bocskai utca és a Vasút utca csatlakozásában. Alárendelt a Bocskai utca Bocskai köz és a Bocskai utca csatlakozásában. Alárendelt a Bocskai köz Boglárka utca és a Móra F. utca csatlakozásában. Alárendelt a Boglárka utca Damjanich utca és a Hunyadi utca csatlakozásában. Alárendelt a Damjanich utca Dánosi köz és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt a Dánosi köz Deák F. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Deák F. utca Deák F. utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Deák F. utca Deák F. utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Deák F. utca Dobó köz és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Dobó köz Dobó köz és a József A. utca csatlakozásában. Alárendelt a Dobó köz Dohány utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Dohány utca Dohány utca és a József A. utca csatlakozásában. Alárendelt a Dohány utca Dózsa Gy. utca és a Táncsics utca csatlakozásában. Alárendelt a Dózsa Gy. utca Dózsa Gy. utca és a Bicskei út csatlakozásában. Alárendelt a Dózsa Gy. utca Eperjesi utca és a Dohány utca csatlakozásában. Alárendelt az Eperjesi utca Eperjesi utca és a Dobó köz csatlakozásában. Alárendelt az Eperjesi utca Erkel F. utca és a Galamb utca csatlakozásában. Alárendelt az Erkel F. utca Erkel F. utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt az Erkel F. utca Erkel F. utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt az Erkel F. utca Erkel F. utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt az Erkel F. utca Fecske utca és a Luther utca csatlakozásában. Alárendelt a Fecske utca Futó utca és a Bocskai utca csatlakozásában. Alárendelt a Futó utca Futó utca és a Győzelem utca csatlakozásában. Alárendelt a Futó utca Gárdonyi G. utca és a Kolozsvári utca csatlakozásában. Alárendelt a Gárdonyi G. utca Gárdonyi G. utca és az Irsay K. utca csatlakozásában. Alárendelt a Gárdonyi G. utca Gorkij utca és a Galamb utca csatlakozásában. Alárendelt a Gorkij utca Gorkij utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt a Gorkij utca Gorkij utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt a Gorkij utca Gorkij utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Gorkij utca Gróf Széchenyi köz és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Gróf Széchenyi köz Győzelem köz és a Győzelem utca csatlakozásában. Alárendelt a Győzelem köz Győzelem köz és a Tavasz utca csatlakozásában. Alárendelt a Győzelem köz Győzelem utca és a Vasút utca csatlakozásában. Alárendelt a Győzelem utca Győzelem utca és a Kolozsvári utca csatlakozásában. Alárendelt a Győzelem utca Hámán K. utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Hámán K. utca Hámán K. utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Hámán K. utca Hámán K. utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Hámán K. utca Hámán K. utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Hámán K. utca Hámán K. utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Hámán K. utca Hársfa utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Hársfa utca Hársfa utca és a Nyáregyházi utca csatlakozásában. Alárendelt a Hársfa utca Honvéd utca és a Luther utca csatlakozásában. Alárendelt a Honvéd utca Honvéd utca és a Mikes utca csatlakozásában. Alárendelt a Honvéd utca Hősök útja és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt a Hősök útja Hősök útja és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt a Hősök útja Hunyadi utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Hunyadi utca Hunyadi utca és a Táncsics utca csatlakozásában. Alárendelt a Hunyadi utca Hunyadi utca és a Táncsics utca csatlakozásában. Alárendelt a Hunyadi utca Hunyadi utca és a Bicskei út csatlakozásában. Alárendelt a Hunyadi utca.

15 2.79. Irinyi J. utca és a Gárdonyi G. utca csatlakozásában. Alárendelt az Irinyi J. utca Irinyi J. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt az Irinyi J. utca Irsay K. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt az Irsay K. utca Irsay K. utca és a Kolozsvári utca csatlakozásában. Alárendelt az Irsay K. utca Iskola utca és a Kolóti A. utca csatlakozásában. Alárendelt az Iskola utca Iskola utca és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt az Iskola utca Iskola utca és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt az Iskola utca Iskola utca és a Tessedik utca csatlakozásában. Alárendelt az Iskola utca Jókai utca és a Pozsonyi utca csatlakozásában. Alárendelt a Jókai utca Jókai utca és a Batthyány utca csatlakozásában. Alárendelt a Jókai utca József A. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a József A. utca József A. utca és az Arany J. utca csatlakozásában. Alárendelt a József A. utca Katona Gy. utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Katona Gy. utca Kálvin utca és a Vadász utca csatlakozásában. Alárendelt a Kálvin utca Kálvin utca és az Irsay K. utca csatlakozásában. Alárendelt a Kálvin utca Kender utca és a Hunyadi utca csatlakozásában. Alárendelt a Kender utca Kinizsi P. utca és a Táncsics utca csatlakozásában. Alárendelt a Kinizsi P. utca Kinizsi P. utca és a Táncsics utca csatlakozásában. Alárendelt a Kinizsi P. utca Kinizsi P. utca és a Hunyadi utca csatlakozásában. Alárendelt a Kinizsi P. utca Kolozsvári utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Kolozsvári utca Koltói A. utca és a Hősök útja csatlakozásában. Alárendelt a Koltói A. utca Koltói A. utca és a Rákóczi utca csatlakozásában. Alárendelt a Koltói A. utca Koltói A. utca és a Rákóczi utca csatlakozásában. Alárendelt a Koltói A. utca Koltói A. utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Koltói A. utca Kossuth L. utca és a Győzelem utca csatlakozásában. Alárendelt a Kossuth L. utca Kossuth L. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Kossuth L. utca Kossuth park és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Kossuth park Kölcsey F. utca és a Deák F. utca csatlakozásában. Alárendelt a Kölcsey F. utca Kölcsey F. utca és a Luther utca csatlakozásában. Alárendelt a Kölcsey F. utca Köztársaság utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Köztársaság utca Köztársaság utcai parkoló bejárata és a Kossuth L. utca csatlakozásában. Alárendelt a Köztársaság utcai parkoló Köztáraság utcai parkoló kijárata és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Köztársaság utcai parkoló Köztársaság utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Köztársaság utca Liszt F. utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Liszt F. utca Lőcsei utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Lőcsei utca Lőcsei utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Lőcsei utca Luther utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Luther utca Madách utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Madách utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Madách utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Madách utca és a Bercsényi utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Madách utca és a Bercsényi utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Madách utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Madách utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Madách utca Magyar utca és a Luther utca csatlakozásában. Alárendelt a Magyar utca Margaréta utca és a Bicskei út csatlakozásában. Alárendelt a Margaréta utca Mátyás utca és a Nagyváradi utca csatlakozásában. Alárendelt a Mátyás utca.

16 Mátyás utca és a Lőcsei utca csatlakozásában. Alárendelt a Mátyás utca Mező utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Mező utca Mikes utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Mikes utca Mikes utca és a Pozsonyi utca csatlakozásában. Alárendelt a Mikes utca Móra F. utca és a Köztársaság utca csatlakozásában. Alárendelt a Móra F. utca Móricz Zs. utca és az Irsay K. utca csatlakozásában. Alárendelt a Móricz Zs. utca Móricz Zs. utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Móricz Zs. utca Munkácsy utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Munkácsy utca Nagyváradi utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Nagyváradi utca Nagyváradi utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Nagyváradi utca Nefelejcs utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Nefelejcs utca Nyáregyházi utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Nyáregyházi utca Nyáregyházi utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Nyáregyházi utca Nyírfa utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Nyírfa utca Nyírfa utca és a Nyáregyházi utca csatlakozásában. Alárendelt a Nyírfa utca Ó köz és a Mikes utca csatlakozásában. Alárendelt az Ó köz Ó köz és a Dobó köz csatlakozásában. Alárendelt az Ó köz Petőfi utca és a Petőfi utca csatlakozásában. Alárendelt a Petőfi utca Petőfi utca és a Hunyadi utca csatlakozásában. Alárendelt a Petőfi utca Petőfi utca és a Dózsa Gy. utca csatlakozásában. Alárendelt a Petőfi utca Politzer utca és a Hunyadi utca csatlakozásában. Alárendelt a Politzer utca Pozsonyi utca és a Luther utca csatlakozásában. Alárendelt a Pozsonyi utca Rákóczi utca és a Vasút utca csatlakozásában. Alárendelt a Rákóczi utca Rákóczi utca és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt a Rákóczi utca Rákóczi utca és a Dánosi utca csatlakozásában. Alárendelt a Rákóczi utca Rákóczi utca és a Tessedik utca csatlakozásában. Alárendelt a Rákóczi utca Sallai I. utca és a Baross utca csatlakozásában. Alárendelt a Sallai I. utca Sarló utca és a Tessedik utca csatlakozásában. Alárendelt a Sarló utca Sarló utca és az Akácfa utca csatlakozásában. Alárendelt a Sarló utca Sport utca és a Győzelem utca csatlakozásában. Alárendelt a Sport utca Sport utca és a Baba utca csatlakozásában. Alárendelt a Sport utca Sport utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Sport utca Széchenyi I. utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Széchenyi I. utca Széchenyi I. utca és a Galamb utca csatlakozásában. Alárendelt a Széchenyi I. utca Szent István utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Szent István utca Szent István utca és az Alkotmány utca csatlakozásában. Alárendelt a Szent István utca Szent István utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Szent István utca Szent István utca és a Thököly utca csatlakozásában. Alárendelt a Szent István utca Szentmártoni út és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Szentmártoni út Szondi Gy. utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Szondi Gy. utca Szondi Gy. utca és a Szondi Gy. utca csatlakozásában. Alárendelt Szondi Gy. utca Szövetség utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Szövetség utca Tabán köz és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Tabán köz Tavasz utca és a Kossuth L. utca csatlakozásában. Alárendelt a Tavasz utca Tavasz utca és a Sport utca csatlakozásában. Alárendelt a Tavasz utca Táncsics utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Táncsics utca Temesvári utca és a Mikebudai utca csatlakozásában. Alárendelt a Temesvári utca Temesvári utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Temesvári utca.

17 Temető utca és a Kolozsvári utca csatlakozásában. Alárendelt a Temető utca Tessedik utca és a Hősök útja csatlakozásában. Alárendelt a Tessedik utca Tessedik köz és a Tessedik utca csatlakozásában. Alárendelt a Tessedik köz Thököly utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Thököly utca Tó utca és a 40. sz. főút csatlakozásában. Alárendelt a Tó utca Tó utca és a Bicskei út csatlakozásában. Alárendelt a Tó utca Toldi M. utca és a Győzelem utca csatlakozásában. Alárendelt a Toldi M. utca Vadász utca és a Móricz Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Vadász utca Vadász utca és a Temető utca csatlakozásában. Alárendelt a Vadász utca Vágóhíd utca és a Szentmártoni út csatlakozásában. Alárendelt a Vágóhíd utca Vágóhíd utca és a Dolina utca csatlakozásában. Alárendelt a Vágóhíd utca Vécsei utca és a Bajcsy-Zs. utca csatlakozásában. Alárendelt a Vécsei utca Vécsei utca és a Vécsei utca csatlakozásában. Alárendelt a Vécsei utca Vinnyica utca és a Sport utca csatlakozásában. Alárendelt a Vinnyica utca Viola utca és a Gróf Széchenyi út csatlakozásában. Alárendelt a Viola utca Virág utca és a Vadász utca csatlakozásában. Alárendelt a Virág utca Vörösmarty utca és a Galamb utca csatlakozásában. Alárendelt a Vörösmarty utca Vörösmarty utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt a Vörösmarty utca Vörösmarty utca és a Sallai I. utca csatlakozásában. Alárendelt a Vörösmarty utca Vörösmarty utca és a Landler J. utca csatlakozásában. Alárendelt a Vörösmarty utca Zászló utca és a Győzelem utca csatlakozásában. Alárendelt a Zászló utca Zászló utca és a Bocskai utca csatlakozásában. Alárendelt a Zászló utca Zrínyi utca és a Tavasz utca csatlakozásában. Alárendelt a Zrínyi utca. 3. Szembejövő forgalom elsőbbsége 3.1. Dolina utcában a Gerje hídnál. 4. Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben 4.1. Dolina utcában a Gerje hídnál. II. Tilalmi jelzőtáblák 1. Behajtani tilos 1.1. Arany J. utcába a Köztársaság utca felől Buszfordulóba a Landler J. utca felől Buszfordulóba a Landler J. utca felől. Kivéve Volánbusz Boglárka utcába a Móra F. utca felől Fecske utcába a Luther utca felől Kossuth parkba a Köztársaság utca felől Magyar utcába az Arany J. utca felől Sport utcába a Tavasz utca felől Vinnyica utcába a Sport utca felől. 2. Sebességkorlátozás km-es az Ady E. utcában, a 23. számtól a 27-es számig km-es a Baross utcában, a hűtőház előtt.

18 km-es a Győzelem utcában, a Futó utcánál, a Kossuth L. utcánál (2 db) és a Toldi M. utcánál km-es a Köztársaság utcában a Kossuth F. utcától a Kolozsvári utcáig, a Deák F. utcától a Kossuth L. utcáig km-es a Köztársaság utcában a Kolozsvári utcától a Luther utcáig km-es a Szentmártoni úton a Vágóhíd utcától a 34. számig km-es a Vinnyica utcában a Vasút utcától a 2933/2. hrsz-ú útig. 3. Súlykorlátozás 5 t 3.1. A Baba utcára Baross utcára Bocskai utcára Galamb utcára. Kivéve célforgalom Gárdonyi utcára Gróf Széchenyi útra Győzelem utcára Hársfa utcára Irinyi J. utcára. Kivéve célforgalom Irsay K. utcára. Kivéve célforgalom Iskola utcára a Dánosi utca és Koltói A. utca között Kálvin utcára Kolozsvári utcára Köztársaság utcára a Pesti úttól a Luther utcáig. Kivéve célforgalom Nefelejcs utcára Nyáregyházi utcára Sport utcára a Pesti út és Tavasz utca között Szövetség utcára Tabán közre Tó utcára Nyárfa utcára. 4. Várakozni tilos 4.1. Baross utcában, a hűtőház előtt. 5. Megállni tilos 5.1. Köztársaság utcában a Kolozsvári utca és a Luther utca között, 22,00 órától 05,00 óráig, a leállósávon is Luther utcában az óvoda előtt. Kivéve ételszállítás A 2952/8. hrsz-ú út teljes hosszában. III. Veszélyt jelző táblák 1. Gyermekek 1.1. Ady E. utcai óvodánál és játszótérnél Kolozsvári utcában a Győzelem utca csatlakozásánál Kolozsvári utcában a Gárdonyi utca csatlakozásánál.

19 1.4. Köztársaság utcában a Kolozsvári utca csatlakozásánál Köztársaság utcában a Luther utca csatlakozásánál Győzelem utcában az általános iskola előtt, 2 db Táncsics utcában az általános iskola előtt, 2 db. 2. Útszűkület 2.1. Vinnyica utcában a Vasút utcánál. 3. Bukkanó 3.1. Baross utcában, a hűtőház előtt 2 db. 4. Gyalogos átkelés 4.1. Kolozsvári utcában a kijelölt gyalogos átkelőhelynél 2 db. 5. Útkereszteződés alárendelt úttal Kolozsvári utcában a Somogyi B. utca előtt. Alárendelt a Somogyi B. utca. 6. Vasúti átjárót jelző táblák Vasúti átjáró kezdete a Baross utcában a hűtőház előtt Sorompó nélküli vasúti átjáró, kézi irányítás kiegészítő táblával, a Baross utcában a hűtőház előtt Vasúti átjárót előjelző táblák a Gróf Széchenyi úti vasúti átjáró előtt és után, 6 db Fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáró a Gróf Széchenyi úti vasúti átjáró előtt és után, 2 db Vasúti átjárót előjelző táblák a Kolozsvári utcában, 2 db. IV. Utasítást jelző táblák 1. Kötelező haladási irány 1.1. József A. utcában az Arany J. utca csatlakozásánál, balra Magyar utcában az Arany J. utca csatlakozásánál, jobbra Sport utcában a Tavasz utca csatlakozásánál, balra A 2933/2. hrsz-ú úton (piac melletti út) a Vinnyica utca csatlakozásánál, balra. 2. Kikerülési irány 1.1. Irsay Károly utcában a Köztársaság utcánál. V. Tájékoztatást adó táblák 1. Kijelölt gyalogos átkelőhely 1.1. Kolozsvári utcai gyalogos átkelőhely előtt és után

20 2. Egyirányú forgalmi út 2.1. Boglárka utca a Gróf Széchenyi utca felől Fecske utca a Pesti út felől Kossuth park a Köztársaság utca felől Thököly utca az autómosó kijáratától a Pesti útig Vinnyica utca a Vasút utcától Sport utca a Vinnyica utcától a Tavasz utcáig. 3. Zsákutca 3.1. Arany köz 3.2. Bánya köz 3.3. Bocskai köz a Zászló utcától Deák F. utca 3.5. Kinizsi P. utca 3.6. Mező utca 3.7. Tabán köz 3.8. Temető utca a Vadász utcától Toldi M. utca Virág utca Dánosi köz Tessedik köz Mikes köz Gróf Széchenyi köz Damjanich utca Viola köz (711. hrsz., 716. hrsz., 737. hrsz., 764/8. hrsz.) Katona Gyula utca Ady köz (1153/11. hrsz., 1153/16.) Tó utca (horgásztó felé) Szondi utca (11. szám előtt) Nefelejcs utca 4. Várakozóhely 4.1. Baross utca a buszfordulónál Köztársaság utcában leállósáv az Árkád üzletházzal szemben Köztársaság utcában a Kossuth L. utca csatlakozásánál Köztársaság utcában a Luther utca és a Kolozsvári utca között Sport utcában a Tavasz utca csatlakozásánál Vágóhíd utcában a sportcentrum előtt Vinnyica utca két oldalán a piac mellett Landler J. utcában a Baross utca és a Temesvári utca között Irsay K. utcában a Polgármesteri Hivatal mellett 5. Autóbusz megállóhely 5.1. Alkotmány utcában 2 db 5.2. Bajcsy-Zs. utcában 2 db

Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép.

Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XI.02.) rendelete az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete Albertirsa város forgalmi rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alkotmány

Részletesebben

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet.

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a 28/2011. (XI.02.), a 3/2013.(II.01.), a 22/2013.(IX.12.), a 3/2014.(II.06.),

Részletesebben

2. (1) Az Ör. 6. (5) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:

2. (1) Az Ör. 6. (5) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(V.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2011. (I.28.) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 25-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 25-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Alpolgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 25-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor

2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/1997. (V. 23.) rendelete a 7/1998. (V. 1.), a 2/1999. (I. 29.), a 23/1999. (X. 29.), a 3/2000. (II. 25.), a 27/2000. (XII. 29.), a 13/2001.

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2009. (II.04.) sz. önkormányzati rendelete az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 18-án (csütörtök) 17 órakor

M E G H Í V Ó november 18-án (csütörtök) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 18-án (csütörtök) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási tárgyú döntések

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.12.)önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

Átadás-átvételi jegyzıkönyv

Átadás-átvételi jegyzıkönyv Átadás-átvételi jegyzıkönyv 2. számú melléklet Készült: Jelenlévık:.. napján Lajosmizse Város Önkormányzat hivatalos helyiségében. Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Átadó) részérıl: Basky András

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/39 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2000.(IV.14.) önkormányzati rendelete

1/39 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2000.(IV.14.) önkormányzati rendelete 1 1/39 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2000.(IV.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról a 6/2003. (III.28.), a 39/2003. (IX.26.), a 14/2004.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2002. (VI.24.) rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról a 3/2011.(I.24.) módosító rendelettel egységes szerkezetben Ráckeve Város Képviselő-testülete

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL

Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Hatályba léptetve: 2002. IV.18.

Hatályba léptetve: 2002. IV.18. Kunszentmiklós Város képviselı-testületének 13/2002. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önálló orvosi tevékenység keretében mőködı háziorvosi körzetekrıl Módosítva: - Hatályba léptetve: 2002. IV.18.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések. Utca elnevezésének általános szabályai

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések. Utca elnevezésének általános szabályai 1 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(V.26.) rendelete a 13/2012. (IV.27.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Döntés a hó eltakarítására kötendő szolgáltatási szerződésről

Döntés a hó eltakarítására kötendő szolgáltatási szerződésről Az előterjesztés száma: 172/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a hó eltakarítására

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el.

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17 én, 8.15 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel a háziorvosi körzetek határainak megállapításáról (2008.január

Részletesebben