RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Rajz és vizuális kultúra középszint írásbeli vizsga 1511

2 Fontos tudnivalók A következő feladatsort a legjobb tudása szerint, segédeszközök felhasználása nélkül, önállóan oldja meg! A feladatsor megoldására 180 perc áll a rendelkezésére. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. Figyelmesen olvassa el a feladatokat, és a megadott szempontok figyelembevételével csakis a megadott kérdésre, lényegre törő választ adjon! A feladatmegoldáshoz tollat használjon, és ügyeljen arra, hogy kézírása jól olvasható legyen! Ügyeljen arra, hogy ahol szükséges, egész mondatokban válaszoljon a kérdésekre! Ügyeljen arra, hogy a feladat megoldásait a megfelelő helyre írja be! Amennyiben egy megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, vagy nem egyértelműen jelöl, az nem értékelhető! Kérjük, hogy a szürke pontozónégyzetekbe ne írjon! Ügyeljen arra, hogy amennyiben a feladatban alkotókat kell felismerni és megnevezni, magyar nevek esetében csakis a teljes név kiírása fogadható el helyes megoldásnak! írásbeli vizsga / május 18.

3 1. feladat Kezek A kéz ábrázolása civilizációnk hajnalától fontos, szimbolikus jelentéssel bíró tárgya volt vizuális kultúránknak. Az első rajzok, kézmegjelenítések már a paleolitikum sziklarajzain láthatóak. A feladathoz tartozó képen is láthat ezek közül egyet. 1/a Figyelje meg a képet és írja le, hogy milyen technikával készülhettek az őskorban a barlangrajzokon megjelenő kézábrázolások! 1/b A későbbi korok képzőművészete is fontos szerepet szánt a kéznek. Bár önálló műalkotásként ritkán látható, kiemelt jelentőségű motívumként képeken, szobrokon gyakran szerepel a cselekvésre készülő, imádkozó vagy a pihenő emberi kéz. Válassza ki, hogy a négy felsorolt művész közül melyik három alkotásán láthatóak a kiválasztott kezek? A reprodukciók betűjelét írja be a táblázatba! Húzza át az üresen maradt cellát! (Egy alkotóhoz csak egy kép társítható!) A B C Michelangelo (Buonarroti) (Marc) Chagall Ferenczy István Leonardo (da Vinci) 1/a 1 pont 1/b 3 pont Összesen 4 pont írásbeli vizsga / május 18.

4 2. feladat Démonok Az ókori kultúrák és a hozzájuk kapcsolódó mitológiai történetek gyakran jelenítenek meg szörnyeket, démonokat. Ezek általában olyan keverék lények, amelyek különböző létező állatok testrészeiből épülnek fel. Az alábbi táblázatban ilyen lények szerepelnek. A reprodukciók mellett nevüket, és néhol hiányos leírásukat láthatja, olvashatja. (Használja a képmellékletet is!) Egészítse ki a táblázat hiányzó szövegrészeit! a) Név: Lamasszu Funkciója, jelentése: kapuőrzés, a rossz elriasztása, védőszellem Melyik földrajzi terület ókori kultúrái alkalmazták? 1.) Mely élőlények testrészeiből áll össze a képen látható Lamasszu? 2.) ; 3.)....; 4.)..; b) Név: Kiméra Funkciója, jelentése: természeti katasztrófák megidézője Melyik ókori kultúra alkalmazza? (Több helyes válasz is lehetséges, de csak egyet kell megadnia!) 5.) Melyik két élőlény ismerhető fel rajta a kecskén kívül? 6.).; 7.) ; c) Név: Szfinx Funkciója, jelentése: őrző, védő démon, a titkos tudás ismerője Melyik ókori kultúra alkalmazza? (Több helyes válasz is lehetséges, de csak egyet kell megadnia!) 8.) Mely három élőlény testrészei alkotják a Szfinx testét? 9.) ; 10.) ; 11.)..; 2. feladat 11 pont írásbeli vizsga / május 18.

5 3. feladat A feladathoz tartozó reprodukciókon a magyar romanika egyik jellegzetes építészeti példáját, a megfelelően tájolt azaz keletelt nagybörzsönyi Szent István templomot láthatja. Alaposan nézze végig a képeket! A román kor stílusára jellemző részletek mellett az épület szerkezetére, felépítésére és ezek összhatására is figyeljen! (A megoldáshoz használja a képmellékletet is!) 3/a Készítsen rövid leírást a templomról! Írja le a szerkezeti felépítése mellett a korstílus meghatározó jegyeit, motívumait is! 3/b Rajzolja le az épület alaprajzát! NY K 3/a 2 pont 3/b 3 pont Összesen 5 pont írásbeli vizsga / május 18.

6 4. feladat Az írás Az írás kialakulása a vizuális tapasztalatok képjelekké formálódásának köszönhető. Az alábbi ábrán ez a folyamat látható (bal oldali A kép), valamint ennek egyik legősibb, kiérlelt formája látható a B képen. 4/a Melyik kultúrában, ókori civilizációban készült a jobb oldali, B -vel jelölt tábla?. A B 4/b Képjeleket, ideogrammákat nemcsak az ősi vagy ókori kultúrák használnak. Részei korunknak is. Számos helyen találkozhatunk velük, járműveken, köztereken, középületekben. Az alábbi négy jellel metrókon, buszokon, villamosokon találkozhatott. Írja le, mi lehet a jelentése az ábráknak! /a 1 pont 4/b 4 pont Összesen 5 pont írásbeli vizsga / május 18.

7 5. feladat A következő feladatban művészeti technikák, szakkifejezések és művészeti ágazatok felsorolását olvashatja. Határozza meg, hogy a szakkifejezések, technikák melyik művészeti ágazathoz kapcsolódnak! A művészeti ágak betűjeleit írja a szakkifejezéseket tartalmazó táblázat megfelelő sorába! (Az üresen maradt mezőket egyértelműen húzza át!) (Vannak olyan szakkifejezések, amelyekhez egyik művészeti ágazat sem illeszkedik!) A B C D könyvművészet fotóművészet ötvösművészet murális művészetek betűjel betűjel 1. ex libris 7. sgrafitto 2. fotómontázs 8. képkivágás 3. szekkó/secco 9. panoráma 4. iniciálé 10. apszis 5. kódex 11. freskó 6. kontraposzt 12. rekeszzománc 5. feladat 10 pont írásbeli vizsga / május 18.

8 6. feladat Fotóművészet A fényképészet fejlődése során kialakultak a fotóművészet főbb műfajai, ágazatai. Nevezze meg a képeken látható fotóműfajokat, illetve ágazatokat a helyes a felsorolt fogalmakból kiválasztott műfajmegnevezések képek alá írásával! (Minden fotóhoz csak egy műfajfogalom illeszthető!) a) fotómontázs; b)természet/élővilág fotó; c) csendélet-fotó; d) portréfotó; e) sportfotó; f) szociofotó/életkép; g) tudományos fotó; h) tájfotó; i) fázisfotó 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 6. feladat 6 pont írásbeli vizsga / május 18.

9 7. feladat Híres portrék Az arckép vagy portré az embernek szobrászati, festészeti, vagy fényképészeti műben előállított képmása. A portréművészet fő törekvése az arcvonások mellett a személyiség belső jegyeinek megörökítése /a Nevezze meg az arcképek-portrészobrok modelljeit! 7/b Határozza meg a képek stílusát, stílusirányzatát! kép 7/a) modell 7/b) kor/stílus /a 6 pont 7/b 6 pont Összesen 12 pont írásbeli vizsga / május 18.

10 8. feladat Vasárnapi hangulat A két különböző korban, különböző technikával készült sajátos hangulatú életkép eltérő vonásai ellenére több azonosságot is mutat. A B 8/a Írja a táblázat megfelelő helyére az A kép alkotójának nevét, valamint a festmény címét! Az alkotó neve Az alkotás címe A kép B kép (Henri) Cartier-Bresson Vasárnap a Marne partján 8/b Írjon összehasonlító elemzést az fenti (a színes képmellékletben is látható) képek alapján! Térjen ki elemzésében a művek témavilágának, kompozíciójának, nézőpontjának ismertetésére! írásbeli vizsga / május 18.

11 8/a 2 pont 8/b 8 pont Összesen 10 pont írásbeli vizsga / május 18.

12 9. feladat Valóság A valóság ábrázolása a művészet alapvető célja. A megközelítés azonban a különböző társadalmakban, különböző művészeti területeken más és más. Az alábbiakban egy realista és egy hiperrealista stílusú ábrázolást lát. 9/a Nevezze meg a festmények alkotóit! A B A Alkotó megnevezése B Alkotó megnevezése 9/b Ismertesse a két festmény segítségével a realizmus és a hiperrealizmus fogalmát! A kép B kép 9/a 2 pont 9/b 4 pont Összesen 6 pont írásbeli vizsga / május 18.

13 10. feladat Iszlám Az iszlám szó jelentése ( Isten akaratába való belenyugvás, odaadás ) az arab törzsek öszszefogására utal. Ennek segítségével sikeresen vették fel a harcot azokkal a környező birodalmakkal, amelyek az Arab-félszigetet uralmuk alá akarták vonni. Az iszlám a században Spanyolországtól Indiáig uralkodott, s kulturálisan egységes birodalmat hozott létre. Magyarországon a török hódoltság 150 éve alatt épültek e kultúra emlékei. 10/a Az alábbiakban és a színes képmellékletben különböző épületek külső és belső terét ábrázoló fényképeket lát. Figyelje meg az épületeket, és karikázza be annak az épületeknek a betűjelét, amely NEM az iszlám kultúra jegyeit viseli magán! A B C D E /b Az épületek között talál olyat, amelynek a külső és a belső terét is láthatja. Írja az alábbi táblázatba a megfelelő kép betűjelét és számjelét! A külső tér betűjele A belső tér számjele írásbeli vizsga / május 18.

14 10/c Válasszon ki a képek közül egy olyan épületet, amely Magyarországon található! A megfelelő kép betűjelét az alábbi vonalra! (Több helyes válasz is lehetséges, de csak egyet kell megadnia!) 10/d Az iszlám díszítőművészetben fontos szerepe van a horror vacui szemléletének. Ismertesse ennek az elvnek a lényegét! 10/a 1 pont 10/b 2 pont 10/c 1 pont 10/d 2 pont Összesen 6 pont írásbeli vizsga / május 18.

15 írásbeli vizsga / május 18.

16 Feladat sorszáma Maximális pontszám 1. 4 Elért pontszám Az írásbeli vizsgarész pontszáma 75 Dátum:... javító tanár Művészettörténeti-műelemző feladatsor (írásbeli vizsgarész) pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 18.

17 Rajz és vizuális kultúra középszint Név:... osztály:... KÉPMELLÉKLET 2. feladat a) c) b) írásbeli vizsga 1511 KÉPMELLÉKLET 1/ május 18.

18 Rajz és vizuális kultúra középszint Név:... osztály: feladat írásbeli vizsga 1511 KÉPMELLÉKLET 2/ május 18.

19 Rajz és vizuális kultúra középszint Név:... osztály: feladat feladat A írásbeli vizsga 1511 KÉPMELLÉKLET B 3/ május 18.

20 Rajz és vizuális kultúra középszint Név:... osztály: feladat A B 10. feladat A C B D E 1. írásbeli vizsga 1511 KÉPMELLÉKLET 2. 4/ május 18.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2015. május 15. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. május 16. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. május 21. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 16. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 17. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. október 17. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. október 18. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. május 16. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 15. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA EMIR azonosító: TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 Név: TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 1414 ÍRÁSBELI VIZSGA Ideje: 2014. április 25. 14:00 Időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben