RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA"

Átírás

1 Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Rajz és vizuális kultúra középszint írásbeli vizsga 0521

2 Fontos tudnivalók A feladatsor megoldására 180 perc áll a rendelkezésére. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A következő feladatsort a legjobb tudása szerint, segédeszközök felhasználása nélkül, önállóan oldja meg! Figyelmesen olvassa el a feladatokat, és a megadott szempontok figyelembevételével csak a megadott kérdésre lényegre törő választ adjon! A feladatmegoldáshoz tollat használjon, és ügyeljen arra, hogy kézírása jól olvasható legyen! Ügyeljen arra, hogy ahol szükséges, egész mondatokban válaszoljon a kérdésekre! Ügyeljen arra, hogy a feladat megoldásait a megfelelő helyre írja be! Amennyiben valamelyik megoldást vagy megoldásrészletet áthúzza, vagy nem egyértelműen jelöli, az nem értékelhető! Kérjük, hogy a szürke pontozókockákba ne írjon! Ügyeljen arra, hogy amennyiben a feladatban alkotókat kell felismerni és megnevezni, magyar nevek esetében kizárólag a teljes név beírása fogadható el helyes megoldásnak! írásbeli vizsga / október 24.

3 1. feladat A melléklet 1. feladatához tartozó képeken különböző korokból származó állatábrázolásokat lát. Az épületeken, falakon megjelenő állatok rendeltetése és megjelenítési módja eltérő. 1/a) Válassza ki a mellékletben szereplő képek közül azokat a műalkotásokat, amelyeknél az ábrázolt állatjelkép őrállat szerepet tölt be! (A kiválasztott képek betűjelét írja az üres téglalapba!) 1/b) Határozza meg az alábbi fogalom jelentését! (Válaszoljon röviden, egyértelműen!) Attribútum: /c) Röviden fejtse ki, hogy miért ábrázolták 5 lábbal az F) képen szereplő állatot?... a b c Összesen 3 pont 1 pont 1 pont 5 pont írásbeli vizsga / október 24.

4 2. feladat Különböző korokban emelt építményeket lát a melléklet 2. feladat képein. 2/a) Nevezze meg az épületeket és korstílusukat! (Válaszait írja az alábbi táblázatba!) Az épület betűjele A B C D Építmény neve: Korstílusa: /b) Az alábbi táblázatban a művészettörténetben, építészetben használt fogalmakat olvashat, amelyek értelmezéséhez több helytelen magyarázatot is párosítottunk. Válassza ki az értelmezések közül az adott fogalomhoz tartozó egyetlen helyes meghatározást, és karikázza be a betűjelét! Colosseum-motívum: fiatorony: dolmen: portikusz: hüposztil: a) Az ókori római sportlétesítmények jellegzetes alaptípusa: ovális sportaréna b) A dór, ion, és korinthoszi oszlopokkal tagolt főleg az ókori görög építészetben használt - boltívsorozat c) Az európai építészetben szívesen használt homlokzatrendszer. Lényege a dór, ión és a korinthoszi oszloprend, valamint a gerendás és a boltíves rendszer egybekomponálása. a) Középkori várak kicsi tornya, a román építészet fontos eleme b) Karcsú gótikus kőtornyocska, mely statikai szerepet is betölt c) Híres nagy tornyok makettjei a) Megmunkálatlan, vagy durván faragott kövekből kötőanyag nélkül rakott fal, vastagsága a több métert is elérheti. b) Késő kőkori sírépítmény. Több megmunkálatlan, felállított sziklára vízszintesen fektetett kőlapból áll. c) Körben felállított, nagyméretű kövekből álló újkőkori, kora bronzkori kultuszhely. a) Oszlopsorral ellátott csarnok, előcsarnok vagy folyosó b) A magyar parasztlakóház előtere c) Az ókeresztény bazilika előudvara, közepén kúttal a) Szabályos, négyszöghasáb alakú falazókő, melyet az egyiptomi templomépítészet használt b) A templom szentélye előtt a hosszhajóra merőlegesen elhelyezett hajó c) Az egyiptomi templomok nagy oszlopcsarnoka, ahol a fény a középső, magasabb csarnokrész oldalsó nyílásain keresztül világít az épületbe írásbeli vizsga / október 24.

5 2/c) A felsorolt építészeti fogalmak némelyike köthető a képeken látható épületekhez vagy azok korstílusához. Rendelje hozzá és írja a megfelelő kép betűjele melletti kipontozott helyre az alábbi fogalmak valamelyikét! (Mindegyik képhez csak egy fogalmat kell társítani!) Colosseum motívum, fiatorony, dolmen, portikusz, hüposztil A:... B:.. C:.... D:... a b c Összesen 8 pont 5 pont 4 pont 17 pont írásbeli vizsga / október 24.

6 3. feladat A mellékletben, a 3. feladathoz tartozó képeken néhány művészettörténeti korszak jellegzetes emberábrázolásai láthatók. 3/a) Válassza ki az alábbi szövegek közül, és karikázza be a kontraposzt meghatározásának betűjelét! A) Álló-lépő mozdulat, az egyiptomi és az archaikus görög szobrászatban volt leginkább jellemző. B) Az álló emberi alak ábrázolásának olyan módja, ami a test két oldalának ellentétes irányú (feszülő illetve ellazuló) mozgásából teremti meg az alak harmonikus egyensúlyát. C) Álló emberi alakokat ábrázoló szobrok talapzata, a görög szobrászatban vált általánossá a használata. 3/b) Határozza meg, hogy a mellékletben látható szobrok közül melyek alkalmazzák a kontraposztot! Írja be a képek betűjelét az alábbi téglalapba! A kontraposzt alkalmazása képeken jellemző. 3/c) Nevezze meg a mellékletben látható szobrok közül a következő alkotásokat és azok alkotóit! C: Alkotó:. Cím:.. D: Alkotó:. Cím:. F: Alkotó: Cím: írásbeli vizsga / október 24.

7 3/d) Állítsa párba a szobrokat korstílusuk alapján, és nevezze meg a korstílusokat! Megoldását írja a kipontozott helyre! 1. pár:...korstílusuk: pár:...korstílusuk: pár:...korstílusuk:... 3/e) Húzza alá, hogy az alábbi stílusok közül melyek szobrászatára hatott erőteljesen a görög-római szobrászat! GÓTIKA RENESZÁNSZ KLASSZICIZMUS SZECESSZIÓ FUTURIZMUS a b c d e Összesen 1 pont 3 pont 6 pont 6 pont 2 pont 18 pont írásbeli vizsga / október 24.

8 4. feladat A mellékletben, a 4. feladatnál két, XIX. századi szobor képe látható. 4/a) Nevezze meg az alkotókat és a szobrok címét! Válaszait írja az alábbi táblázatba! Alkotó: A) B) Alkotó: A mű címe: A mű címe:.... 4/b) Elemezze összehasonlítással a műalkotásokat stílus, kompozíció, formaalkotás (plaszticitás) és kifejezés szempontjából! (Lényegre törő egész mondatokkal válaszoljon! Válaszaiban összehasonlító jellegű megállapításokra törekedjen!) a b Összesen 4 pont 8 pont 12 pont írásbeli vizsga / október 24.

9 5. feladat 5/a) A mellékletben, az 5. feladatnál szereplő műalkotásokat rendezze úgy sorba, hogy az arcok helyzete profil szemből profil nézetnek megfelelő legyen! (Vagyis egy profilból indulva fokozatosan szembeforduljanak majd a másik profil irányába elforduljanak!) Betűjelüket írja sorrendben a megfelelő négyzetekbe! 5/b) Írja a kijelölt helyre annak a két képnek a betűjelét, amelyek NEM reneszánsz alkotások! 5/c) Sorolja fel röviden, milyen reneszánsz sajátosságokat talál Dürer Önarcképén! a b c Összesen 6 pont 2 pont 2 pont 10 pont írásbeli vizsga / október 24.

10 6. feladat A mellékletben, a 6. feladatnál található képek mindegyike valamilyen szempontból eltér a valóság megszokott ábrázolásmódjaitól. A kép A kép alkotója: Címe: Jan van Eyck Az Arnolfini házaspár B kép A kép alkotója: Címe: Muche Homorútükör-felvétel A kép A kép alkotója: Címe: Moholy-Nagy László Önarckép Határozza meg a képekről, hogy a felsorolt állítások mely képre vagy képekre igazak! (Gondolja végig alaposan! A technika és a képcímek is segítenek a válaszadásban!) Megoldásait a képek betűjelét írja az állítások mellett található helyre a táblázatba! Fotóművészeti alkotás Olajfestmény Fényképezőgéppel készült Fotogram A XV. században készült A XX. században készült A képen látható csaknem az egész szoba A képen az alkotó figurája is felfedezhető (fotogram: fényképezőgép nélkül, pusztán a fotózás anyagaival, fényérzékeny papírral, filmmel, fotóvegyszerek változatos alkalmazásával előállított absztrakt fotóművészeti alkotás) Összesen 13 pont írásbeli vizsga / október 24.

11 írásbeli vizsga / október 24.

12 feladat sorszáma maximális pontszám elért pontszám ÖSSZESEN 75 javító tanár Dátum:... Művészettörténeti-műelemző feladatsor (írásbeli vizsgarész) pontszáma programba beírt pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / október 24.

13 Rajz és vizuális kultúra KÉPEK középszint 1. feladat Név:... osztály:... A) B) C) D) E) F) 2. feladat A) B) C) D) írásbeli vizsga / október 24.

14 Rajz és vizuális kultúra KÉPEK középszint 3. feladat Név:... osztály:... A) B) C) D) E) F) 4. feladat A) B) írásbeli vizsga / október 24.

15 Rajz és vizuális kultúra KÉPEK középszint Név:... osztály: feladat A) B) C) D) E) F) G) B) Jan van Eyck: Atyaisten a genti oltárról (részlet), F): Gian Christoforo Romano: Mátyás és Beatrix domborműve előtt G): Rembrandt: Önarckép 1661, írásbeli vizsga / október 24.

16 Rajz és vizuális kultúra KÉPEK középszint 6. feladat Név:... osztály:... A) A) részlet B) C) B: Muche: Homorútükör-felvétel C: Moholy-Nagy László: Önarckép A feladatokhoz felhasznált képek forrása A részletes vizsgakövetelmények képmellékletének gyűjteménye, Budapest, KÁOKSZI A XX. század művészete (ford.: Sziberth Bertalan), Budapest, Corvina Kiadó Pataki Gábor: Művészettörténet, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó Szabó Attila: Művészettörténet képekben, Budapest, AKG Alapítvány Kiadó Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Budapest, Enciklopédia Kiadó / / írásbeli vizsga / október 24.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2015. május 15. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2013. május 21. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 25., 8:00. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 25., 8:00. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 9. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 16. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben