Ifjúsági Civil Szolgáltatók. Tanácsadások Módszertana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ifjúsági Civil Szolgáltatók. Tanácsadások Módszertana"

Átírás

1 Ifjúsági Civil Szolgáltatók Tanácsadások Módszertana

2 A program együttműködő partnerei FUTUROPE Fiatalok a Jövőért Közhasznú Egyesület AGES QUOD AGIS Szolgáltató és Információs Központ Kht Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Fiatalok a Dél-alföldi Médiában Alapítvány Alapítvány a JATE Klubbért Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány

3 Ifjúsági Civil Szolgáltatók Tanácsadások Módszertana A Szegedi Tudományegyetem hallgatói szolgáltatatásai és tanácsadásai civil szemmel Tanulmánykötet Szerkesztette Nagy Zoltán Péter A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány Szeged,

4 A kötet megjelenését támogatta Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma Borítóterv: Márok Attila A kötetben közreműködtek: Alattyányi István Dr. Bene Tamás Döbör András D. Fizel Natasa Külön Köszönet Bodicsi Réka Papp Szilvia Berczeli Anett, Csehó Orsolya, Varga Krsiztina, Karsai Norbert A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány

5 TARTALOM Előszó 9. oldal Berczeli Anett Az SZTE JGYPK HÖK tevékenysége: Kiemelten a közötti időszak 10. oldal Csehó Orsolya Kultúra és környezet: Az ökológiai antropológia kutatási eredményeinek jelentősége az ökológiai válság korában 30. oldal Csetreki Rita Renáta Ifjúsági Projektek Generálása: Ifjúsági Egészségnap Programsorozat: április oldal Karsai Norbert, Varga Krisztina Szeged európai jelentőségű városképe: Az 1879-es nagy árvíz előtt és után emelt épületek a historizmus és a népi építészet jegyében 74. oldal Alattyányi István, D. Fizel Natasa Az Ifjúsági Civil Szolgáltatók: Tanácsadások Módszertana című projekt bemutatása 104. oldal Függelék Az Ifjúsági Civil Szolgáltatók - Tanácsadások Módszertana című projekt kutatási eredményei 106. oldal 7

6 8

7 ELŐSZÓ Hatékony érdekérvényesítés, érdekképviselet és széleskörű tájékoztatás manapság e három kifejezés a felsőoktatásban tevékenykedő hallgatók és az őket támogató szolgáltatók, civilek számára elengedhetetlen. A tavalyi évben az Ifjúsági Civil Szolgáltatók című projekt, a projekt során készített felmérés és az abból született kiadványt is ez a három szempont határozza meg, amely idén a Nemzeti Civil Alapprogram segítségével sikeresen folytatódott. Röviden a programról: az Ifjúsági Civil Szolgáltatók című projektet megvalósító civil szervezetek, partnerek célul tűzték ki, hogy összefogják elsősorban a szegedi a felsőoktatás köre csoportosuló olyan ifjúsági és civil szolgáltatókat (közhasznú társaságok, alapítványok, egyesültek) akik alapvető céljuknak tűzték ki, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak magas színvonalú kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtsanak és biztosítsanak. Egy kerekasztal megszervezésével egységes formába kívánták önteni a jelenlegi szegedi ifjúsági és civil hallgatói szolgáltatásokat valamint irányt és igényt kívántak mutatni a jövőben hallgatói szolgáltatások számára. A projekt - a kerekasztal a céljait a program során elérte: hatékonyan fogta össze a Szegedi Tudományegyetemen működő ifjúsági és civil tanácsadóit és szolgáltatóit, azokat, akik a projekt megvalósításában részt vettek és hatékonyan együttműködtek, munka során új partnereket vont be a kezdeményezésbe és közösen tárgyalták, elemezték és kutatták a jelenlegi, meglévő hallgatói szolgáltatásokat. A program konkrét, kézzel fogható eredményeként jelent meg az Ifjúsági Civil Szolgáltatók című kiadványsorozat e kötete. A periodika válogatott tanulmányok mellett bemutatja a 2009/10-es tanévben lefolytatott kutatást is amelyben a Szegedi Tudományegyetem közel hatezer hallgatója vett részt. A pályázati program hamarosan véget ér azonban a hallgatói szolgáltatók projekt még csak most kezdődik. Reméljük, hogy a projektben megfogalmazott hosszú távú célokat, miszerint hasznos, sikeres, eredményes párbeszédet, együttműködést tud kezdeményezni regionális, és távlati célként országos szinten a jövőben érni el tudja majd. Kívánjuk, hogy ez a könyv legyen minden olyan érdeklődő számára hasznos, aki érdeklődi a téma a hallgatói szolgáltatások iránt. Nagy Zoltán Péter 9

8 Berczeli Anett Berczeli Anett Az SZTE JGYPK HÖK tevékenysége Kiemelten a közötti időszak A főiskolai és egyetemi évek minden ember számára meghatározó élményt jelentenek, ebbe az egyetemi életbe tartoznak az órára járások, a szórakozások, a különféle beadandók, de ugyanígy ide tartozik az egyetemi szervekkel és szervezeti felépítéssel való megismerkedés. Ebbe a körbe tartozik a Hallgatói Önkormányzat is, amely a hallgatók érdekeit képviseli az egyetemi és kari vezetés felé. Meglátásom szerint nagyon fontos, hogy egy hallgató tisztában legyen, kik azok az emberek, akik az ő érdekeit képviselik; fontos tudniuk, hogy milyen lehetőségeik vannak az egyetemen; milyen jogaik. Ezért is éreztem szükségét annak, hogy dolgozatomat ezen témából írjam. Természetesen lényeges, hogy ne csak a jelent lássuk, hanem tisztában legyünk azzal, hogyan jutott el a hallgatói mozgalom a jelenlegi érdekképviseleti szintre. Ezért dolgozatom elején bemutatom a magyarországi, majd a szegedi hallgatói önkormányzat kialakulását. Ezt követően térek rá a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar történetére, felépítésére, munkájára és az elmúlt két évben elért eredményeire. Dolgozatomban legfőképpen a TŰ Magazinban, a Hallgatói Önkormányzat jelenlegi elnökével, Ament Balázzsal készült interjúkat használtam fel, de nagy segítségemre volt a Hallgatói Önkormányzat 2009-ben módosított ügyrendje is, melyet szintén felhasználtam. 1. A Hallgatói Önkormányzatokról általában 1.1. A Hallgatói Önkormányzatiság kialakulása Magyarországon A magyarországi hallgatói önkormányzati kultúra gyökerei egészen 1956 októberéig nyúlnak vissza, ugyanis már ekkor történtek megmozdulások a hallgatói érdekérvényesítés érdekében. A pontos dátum október 16-a, amikor a szegedi egyetemisták összegyűltek a Bölcsészettudományi Kar Auditorium Maximumában, és megalapították a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét, a MEFESZT. Nem elhanyagolható tény, hogy ekkoriban - az úttörőmozgalomtól eltekintve - a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) ifjúsági tömegszervezete, a Dolgozó Ifjúság Szövetsége (DISZ) volt az egyetlen legális ifjúsági szervezet hazánkban, így a felsőoktatásban is. Kiss Tamás és Lejtényi András joghallgatók azonban úgy vélték, szükség lenne egy új, egyetemi hallgatói érdekvédelmi szervezetre. Szociális intézkedések és az oktatási reform követelésekkel hozzáláttak terveik megvalósításához. Járták a kollégiumokat és 10

9 Az SZTE JGYPK HÖK tevékenysége Kiemelten a közötti időszak a szegedi Dugonics téri diákklubot. ( ) A szervezet tervezett létrehozásáról értesítették Perbíró Józsefet, a jogi kar akkori dékánját távollétében helyettesítő dékán-helyettest, és Baróti Dezső rektor urat. Ennek következményeképp sikeresen megkezdődhetett minden egyetemi karon az új diákszövetség létrehozása. Az október 16-i gyűlés másnapján a szervezők felhívást indítottak útnak más városok egyetemein tanuló hallgatótársaiknak, ismerőseiknek, melyben a következő volt olvasható: Diáktestvéreink! Mi, a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi Orvostudományegyetem, a Szegedi Pedagógiai Főiskola, a Szegedi Zenetanárképző hallgatói október 16-án létrehoztuk saját ifjúsági szervezetünket, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét. Célunk a gondolat szabadsága, Sztálin és Rákosi által ránkkényszerített szellemi iga lerázása. ( ) Mi, szegediek megtettük az első lépést, felhívunk benneteket, csatlakozzatok!!! Terjesszük ki országos méretűvé a MEFSZ-t. A következő gyűlésen (október 20-án) tovább forrtak az indulatok, s a jelenlévő hallgatók megfogalmazták a szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely kimondja: A szövetség célja, hogy az egyetemekről és főiskolákról kikerülő ifjúság, mely a nemzet agyát van hivatva képviselni, ne közönyös, passzív tömeg, ne gyáva, gerinctelen és önző réteg legyen, hanem népéért, hazájáért, boldogabb jövőnkért harcoló bátor, lelkes sereg. Ne féljen az igaz szó kimondásától, hanem képzettségével, tudásával, tehetségével népünket, hazánkat szolgálja Az induló mozgalomhoz október 21. és 23. között az ország szinte minden egyetemének hallgatósága csatlakozott. Debrecenben, Gödöllőn, Veszprémben, Sopronban, Miskolcon, Budapesten (ELTE, Műegyetem) egyetemi diákgyűlések történtek, ahol helyi és országos kérdésekben foglaltak állást a hallgatók. Az 1956-os forradalomban és szabadságharcban az egyetemisták és főiskolások jelentős szerepet vállaltak. A forradalom leverése utáni megtorlás (1957. tavaszától) az egyetemi élet képviselőit és a MEFESZ diákszervezet vezetőit is elérte, számos hallgatót ítéltek súlyos börtönbüntetésre. A Szegedi Tudományegyetemen napjainkban is megemlékeznek az október 16-i dátumról, mely a hallgatói önkormányzatiság és az egyetemi autonómia napja. A következő fontos állomás a magyarországi hallgatói önkormányzatiság kialakulásában szeptember 28-ához köthető. Ezen a napon a szegedi bölcsészkar hallgatói levélben fordultak a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz, s a felsőoktatás reformját követelték. A Minisztérium elutasította a követelést, amely országos demonstrációkat eredményezett. Ekkor kezdődött meg az állami irányítástól független országos hallgatói érdekképviselet megszervezése, amely május 6-án alakult meg a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) bölcsészkari épületében. A létrejött szervezet neve: Országos Felsőoktatási Érdekvédelmi Szövetség, azaz OFÉSZ. Az ezt követő négy évben megválasztották és megalapították az intézményi hallgatói önkormányzatokat (HKT, HÖT, HÖK). A HÖKOSZ jogutódja, a felsőoktatási hallgatók mai országos érdekképviseleti szervezete a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) decem- 11

10 Berczeli Anett ber 14-én jött létre. Ma már a Felsőoktatási Törvény által is elismert hallgatói mozgalom a XXI. század kezdetétől fogva mind a felsőoktatási szolgáltatások, mind a hallgatói érdekképviselet terén új utakat jár. Napjainkban a Hallgatói Önkormányzatok küldöttei az országos szervezetben (a HÖOK-ban), a felsőoktatási intézmények HÖKeinek választott tisztségviselői pedig az egyetemeken, főiskolákon, illetve ezek karain belül képviselik hallgatótársaik érdekeit és döntenek a hallgatókat érintő oktatási, képzési, szolgáltatási, pénzügyi és szociális kérdésekben A Hallgatói Önkormányzatiság megjelenése Szegeden Az előbbi fejezetből már kiderült (így nem részletezem még egyszer), hogy a szegedi egyetem hallgatói aktívan kivették részüket a hallgatói önkormányzati mozgalom megalapításában, és országos szintű elterjesztésében. További lényeges pont a szegedi hallgatói mozgalom életében, hogy 2000-ben a korábbi József Attila Tudományegyetemből Szegedi Tudományegyetem lett, mely tizenegy kart fogott össze. Innentől kezdve egyértelmű volt, hogy szükség lesz egy átfogó szervezetre, mely öszszehangolja a kari hallgatói önkormányzatok munkáját. De néhány évvel korábban Szegeden, egyedülálló módon, már a 90-es évek közepén létezett egy intézményközi együttműködés. Ezt az informális-kooperációs formát Szegedi Universitas-nak nevezték. Még az ezredforduló előtt, 1999-ben azonban hivatalos keretek közt működött tovább Szegedi Felsőoktatási Szövetség (SZFSZ) néven. A szegedi hallgatói mozgalom tehát már igen korán, az integrációt megelőzve létrejött, sőt, már akkor megfogalmazódott a HÖK-ök koordinatív testületének felállítása december 21-én az SZFSZ Hallgatói Önkormányzata feloszlatta magát. Az utód szervezete pedig a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata lett. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat a 12 kar hallgatói önkormányzatainak legfőbb szerve, mely összefogja a kari hallgatói önkormányzatokat (HÖK), a kari HÖK-ök hatáskörébe tartozó dolgokat igyekszik segíteni és koordinálni, valamint a legfőbb érdekképviseletet ellátni. Hallgatói szinten az EHÖK tagokat delegál az egyetem különböző döntéshozó szerveibe és grémiumaiba, mint például az SZTE Szenátus, hallgatói bizottságok stb., mivel a felsőoktatási törvény egyharmados hallgatói képviseletről rendelkezik az egyetem döntéshozó szerveiben. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) legfontosabb feladata, hogy megtalálja az egyensúlyt az eltérő kari szabályzatok között az érdekérvényesítés és a szolgáltatásnyújtás területén. Az EHÖK-nek több döntéshozó szerve, és több bizottsága is van, mely az egyetemi hallgatói életet hivatott segíteni. Ezek a szervek és bizottságok a következők: Elnökség: - feladata az operatív jellegű határozatok és döntések meghozatala - tagjait az EHÖK elnöke és a kari Hallgatói Önkormányzatok elnökei képezik 12

11 Az SZTE JGYPK HÖK tevékenysége Kiemelten a közötti időszak Vezetőségi Tanács: - az EHÖK tevékenységét segítő bizottságok munkáját koordinálja - tagjait az egyes bizottságok elnökei és referensei - ide tartozik a: o Rendezvényszervező Bizottság o Felügyelő Bizottság: az egyes kari HÖK-ök esettében vizsgálja a jogszabályok és az alapszabályok betartását; ellenőrzi a HÖK-választások jogszerű lebonyolítását, az esetleges szabálysértéseket kivizsgálja, valamint jogsegélyszolgálatot lát el o Tanulmányi Tanácsadó Szolgálat o Kuratórium: a hallgatók egyes csoportjai kulturális vagy sporttal kapcsolatos rendezvények lebonyolításához anyagi hozzájárulásért pályázhatnak hozzájuk o Külügyi Bizottság: főként az ERASMUS ösztöndíjjal külföldre utazó, illetve Magyarországra érkező hallgatókat segíti és mentorálja; külföldi ösztöndíjakkal kapcsolatban is segít; s külföldi egyetemi áthallgatásokkal is foglalkozik o SZTEreo: az EHÖK égisze alatt működő havonta megjelenő színes kulturális magazin, az EHÖK egyik legfőbb fóruma, és gyakorlati helyül is szolgálhat a hallgatóknak Választmány o az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve o tagjai az Elnökség tagjaiból, az egyes bizottságok elnökeiből, valamint karonként hallgatói létszámarányosan hallgatói képviselőkből áll 2. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgatói Önkormányzata 2.1 A Hallgatói Önkormányzat története A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (korábban Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar) az országos mozgalomhoz igazodva, s hallgatói érdekek képviseletére létrehozta 1988-ban a Hallgatói Képviselő Tanácsot. A Tanácsba a hallgatók maguk közül választottak olyan tagokat, akik az átlagnál jobban érdeklődtek a hallgatók ügye iránt. A Hallgatói Képviselő Tanács 1991-től Hallgatói Önkormányzat néven élt tovább, melyet eddig kilenc elnök irányított eredményesen. A következőkben az egyes elnökök által és az általuk vezetett testület által elért eredményeket ismertetem: Annus Gábor ( ) - az önálló hallgatói iroda kialakítása, s a korszerű munkakörülmények megteremtése - a TŰ Főiskolai Magazin elindítása - tanulmányi bizottság és szociális bizottság létrehozása 13

12 Berczeli Anett Skultéty Tamás ( ; ) - belső szabályzatok létrehozása - a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat létrehozása - az előadásokra való kötelező bejárás eltöröltetése - az egy félévben kiírható vizsgák számának maximalizálása - a nyelvoktatás és a testnevelés kérdésének szabályozása Kovács József ( ) - Megalkuvást nem tűrően helyezett hangsúlyt a hallgatói érdekképviseletre Fórizs Anikó ( ) - a Gólyatábor feltámasztása - a tanszéki terepgyakorlatok támogatási rendszerének intézményspecifikus kidolgozása Telek István ( ) - tüntetések a felsőoktatást megszorító intézkedések és a tandíj bevezetése ellen a szegedi demonstrációkon legnagyobb számban a tanárképzős hallgatók vettek részt - a Gólyabál rendezési elveinek kidolgozása, s a bál rangos kulturális eseménnyé tétele Jancsák Csaba ( ) - a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása o a keresztféléves képzések bevezetése o a szakváltoztatás bevezetése o a C-szak felvételének bevezetése o a vizsgaismétlési rendszer modernizálása - a Hallgatói Bolt létrehozása - a Diákszolgáltató Központ létrehozása - a Főiskolások a Szegedi Universitasban Alapítvány létrehozása - a kultúra és az öntevékeny csoportok támogatása - a Juhász Gyula Napok fesztivál elindítása Döbör András ( ) - a kialakult érdekképviseleti és kultúrateremtő hagyományok megőrzése - a hallgatói aktivitás felélénkítése - a szegedi integrációban való markáns érdekképviselet 14

13 Az SZTE JGYPK HÖK tevékenysége Kiemelten a közötti időszak Nagy Zoltán Péter ( ) - az elődök által megteremtett hagyományteremtő rendezvények színesebbé tétele - a Tamási Áron Klub hallgatói életének felpezsdítése - a kari Tanulmányi Tanácsadó Szolgálat kialakítása Ament Balázs (2007- ) - a kari Hallgatói Önkormányzat pozíciójának és a kari hallgatói érdekképviselet megerősítése az Egyetemi Hallgatói Önkormányzaton belül - a Kari Jóléti Bizottság létrehozása - a JuGyu Klub megnyitása - az információs és technológiai hálózat (wifi) kiépítése - a HÖK iroda felújítása Az Ament Balázs elnöksége alatt végbement változásokról, fejlődésről és újításokról a későbbiekben bővebben szólok, mivel ez képezi dolgozatom fő témáját A Hallgatói Önkormányzat szervezeti felépítése és a testület feladatkörei A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére - a felsőoktatási intézmény részeként - hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak minden hallgató tagja. A hallgatói önkormányzat tevékenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed óta a Hallgatói Önkormányzat testületi képviselőit közvetlen, kétfordulós választási rendszer keretén belül választják meg a hallgatók. A mindenkori hallgatói létszám 25%-ának kell döntenie a hallgatói testület tagjairól, amely a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon (természetesen az adott évi hallgatói létszámtól függően) voks között mozog. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karon 11 fő látja el a hallgatói érdekképviselet különböző pozíciókban. Az SZTE JGYPK HÖK főbb feladatai: részt vesz az SZTE JGYPK hallgatóit érintő valamennyi kari döntés előkészítésében, meghozatalában és végrehajtásában képviselőket delegál és választ az SZTE JGYPK Kari Tanácsába, valamint az SZTE JGYPK azon bizottságaiba, amelyekben a hallgatói részvétel kötelező képviselőket delegál az SZTE EHÖK Választmányába, valamint bizottságaiba dönt saját működéséről és a feladatai ellátásához biztosított anyagai eszközök felhasználásáról javaslatot tesz az SZTE EHÖK Elnöknek az SZTE JGYOK HÖK SZTE Szenátusi és az SZTE EHÖK Elnökségi tagjára és póttagjára vonatkozólag; 15

14 Berczeli Anett segíti az SZTE JGYPK hallgatókat a kari és az egyetemmel kapcsolatos ügyeik intézésében állandó és időszakos pályázatokat ír ki az SZTE JGYPK hallgatóinak támogatására az SZTE Hallgatói és Juttatási Szabályzatában meghatározottak szerint közreműködik az SZTE JGYPK hallgatóinak tanulmányi ösztöndíj, szociális és más támogatási ügyeinek intézésében részt vesz az SZTE JGYPK ifjúsági, civil, tudományos- és szakmai diákkörök szervezésében, dolgozatok közzétételében közreműködik az SZTE JGYPK kezelésében lévő kollégiumok (Teleki Blanka Kollégium) vezetésében és a hallgatói érdekképviseletben az SZTE JGYPK Külügyi Irodával együttműködésben összegyűjti és rendszerezi a külföldi ösztöndíjakkal kapcsolatos információkat és segíti az SZTE JGYPK hallgatóit a lehetőségek minél jobb kihasználásában, kapcsolatot tart külföldi egyetemek hallgatói és kulturális, tudományos szervezeteivel kizárólagosan jogosult megszervezni és lebonyolítani az SZTE JGYPK életében hagyományossá vált hallgatói rendezvényeket közösen az SZTE JGYPK hallgatói szolgáltató szervekkel javaslatot tehet a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére, külső oktató (előadó) meghívására közösen az SZTE JGYPK hallgatói szolgáltató szervekkel részt vesz az SZTE JGYPK kulturális, sport- vagy más szabadidős tevékenység szervezésében, és gondoskodik az e célból rendelkezésre bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról és megóvásáról Az alábbiakban a HÖK pozíciókat, s a hozzájuk tartozó feladatköröket, illetve a 2009 szeptemberében létrehozott új posztokat ismertetem. Az SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat képviselőtestület felépítése: SZTE JGYPK HÖK elnök SZTE JGYPK HÖK általános alelnök SZTE JGYPK HÖK gazdasági alelnök SZTE JGYPK HÖK tisztségviselők és képviselők: - tanulmányi referens - kulturális referens - sportreferens - SZTE JGYPK HÖK Kari Tanács hallgatói tagok (5 fő) - koordinátorok - kapcsolattartók 2009 szeptemberében a Hallgatói Önkormányzat öt új posztot hívott életre, mely tovább segíti és könnyíti a hallgatók életét. A pozíciókból négy a hallgatói önkormány- 16

15 Az SZTE JGYPK HÖK tevékenysége Kiemelten a közötti időszak zat kari tanácstagjainak a feladatkörébe tartozik, míg egy poszt egy HÖK közeli, az adott feladatkörhöz kapcsolódó szakos hallgató feladata. Az új pozíciók a következők: esélyegyenlőségi koordinátor Az SZTE külön szolgáltatások csoportjával segíti a fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének megteremtését, igyekszik a speciális képzési igényű hallgatók (érzékszervi, mozgásszervi fogyatékossággal élők, kommunikációjukban korlátozottak diszlexia, diszgráfia, továbbá akik egészségi állapotuk miatt tartósan, általános életmódtól eltérő életmódra kényszerülnek) számára szükséges feltételeket megteremteni az akadálymentes tanulmányokhoz. Ezért fontos, hogy a hasonló gondokkal küzdő JUGYUS hallgatók a Karon, a HÖK-ön keresztül kapják meg ezt a fajta segítséget egy esélyegyenlőségi koordinátor személyében. karrier koordinátor Feladata, hogy megkönnyítse a munkát kereső hallgatók életét azzal, hogy a munkába állás feltételeiről előzetesen tájékozódik, hasznos információkat gyűjt, amelyeket később továbbadhat az érdeklődő JuGyusoknak. Nem pusztán a megfelelő diákmunka megtalálásában segít, hanem a gyakorlati helyet, illetve állandó, bejelentett munkahelyet keresőknek is. kollégiumi kapcsolattartó Elsősorban a Teleki Blanka Kollégium Vezetősége, valamint lakói és a HÖK között kommunikálja le az épp aktuális, hallgatókat érintő dolgokat. Tőle kaphatnak első kézből információt a kollégisták a HÖK és a Kollégiumi Bizottság, valamint az Igazgatóság munkájáról, a kollégiumi felvételi rendszerről, a rendezvényekről, a támogatásokról. A Telekin kívül minden szegedi egyetemi kollégiummal tartja a kapcsolatot. külügyi koordinátor Feladata a Kar hallgatóinak segítése, tájékoztatása külföldi mobilitási lehetőségek terén. Ezenkívül, hogy tájékoztatást adjon a hallgatóknak a külföldi tanulmányi programokról, illetve szakmai gyakorlati lehetőségekről, különösen az Erasmus program tekintetében. Továbbá segíti a kiutazó hallgatókat abban, hogyan pályázhatnak sikeresen a Hallgatói Önkormányzatnál az utazási támogatásra. levelezős kapcsolattartó Ez a titulus azt szolgálja, hogy ne csak a nappalisoknak, hanem a levelezős hall- 17

16 Berczeli Anett gatók számára is elérhetővé tegyük a Hallgatói Önkormányzat szolgáltatásait. Ennek érdekében kéthetente pénteken és szombaton óráig, amikor a levelezős konzultációk zajlanak, fogadóórát tart. Ezzel elősegítve azt, hogy a hallgatók személyesen is meg tudják keresni a problémáikkal. Azért is szükséges ez pozíció, mert a levelezős hallgatók ugyanolyan fontosak a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, illetve a JUGYU HÖK számára, mint a nappalisok, így az ő számukra is biztosítani szeretnénk ugyanazokat a lehetőségeket A Hallgatói Önkormányzat hatáskörébe tartozó egységek Tanulmányi Tanácsadó Szolgálat (TTSZ) A TTSZ legfontosabb feladata az új felsőoktatási rendszerben felmerülő, jellemzően az egyéni tanulmányi problémák felé történt eltolódásra való reagálás. A Tanulmányi Tanácsadó Szolgálat irányítása a mindenkori tanulmányi referens feladata. A TTSZ feladatai: heti fogadóóra tartása az iroda nyitvatartási idejében a hallgatók tájékoztatása a tanulmányi, oktatási területeken történt változásokról a hallgatók tájékoztatása a tanulmányi, oktatási területekre érvényes dátumokról, határidőkről a hallgatók segítése a tanulmányi, oktatási területeken felmerülő egyéni vagy több hallgatót is érintő problémák megoldásában havonta minimum egyszer bizottsági ülést kell tartani Kari Jóléti bizottság (KJB) A Kari Jóléti Bizottság vezetése a mindenkori gazdasági alelnök feladata. A KJB feladatai: heti fogadóóra tartása az iroda nyitvatartási idejében a hallgatók tájékoztatása a szociális alapon pályázható támogatások, ösztöndíjak területén történt változásokról a hallgatók tájékoztatása a szociális alapon pályázható támogatások, ösztöndíjak területén érvényes dátumokról, határidőkről a rendszeres szociális ösztöndíj, valamint az alaptámogatás pályázati anyagainak a befogadása, kezelése, rendszerezése illetve ellenőrzése a hallgatók segítése a szociális alapon pályázható támogatások, ösztöndíjak területén felmerülő egyéni vagy több hallgatót is érintő problémák megoldásában havonta minimum egyszer bizottsági ülést kell tartani 18

17 Az SZTE JGYPK HÖK tevékenysége Kiemelten a közötti időszak A hallgatók az alábbi pályázati lehetőségek közül választhatnak: a kar kiváló hallgatója (2009-ben lett bevezetve) a szak kiváló hallgatója (2009-ben lett bevezetve) a kar kiváló sportoló hallgatója (2010-ben kerül először kiosztásra) a kar kiváló művész hallgatója (2010-ben kerül először kiosztásra) határon túli magyar hallgatók pályázata jó tanuló, jó sportoló (2009-ben került utoljára kiosztásra) kiváló tanárjelölt, kiváló tanítójelölt (2009-ben került utoljára kiosztásra) kiemelt ösztöndíj köztársasági ösztöndíj költségtérítéses hallgatók pályázata nyelvvizsga pótlék rendkívüli szociális ösztöndíj városi ösztöndíj TÁK-TEAM A TÁK-TEAM az SZTE JGYPK hallgatói számára az SZTE JGYPK HÖK folyamatosan fejlődő, minőségi kulturális rendezvényeket szervez, valamint segíti az SZTE JGYPK HÖK kulturális referensének munkáját. A TÁK-TEAM-et a Hallgatói Önkormányzat mindenkori kulturális referense koordinálja. A TEAM a Főépületben üzemelő Tamási Áron Klubot tölti meg színesebbnél színesebb programokkal, heti rendszerességgel. A TEAM olyan rendezvényeket szervez, mely a hallgatókat (elsősorban a JuGyu-s hallgatókat) minél nagyobb számban megmozgatja. A programok között találhatunk kulturális esteket, zenés bulikat, filmvetítéseket, s bizonyos dátumokhoz kötődő rendezvényeket, például Halloween Party, Valentin nap. A TÁK-TEAM a Hallgatói Önkormányzat egységei között a legfiatalabb, de működésük hasznosságát és sikerességét mutatja, hogy a TÁK-os rendezvényeken való hallgatói részvétel egyre nagyobb számú. A TÁK-TEAM továbbá közreműködik a Hallgatói Önkormányzat által szervezett, többéves múltra visszatekintő rendezvények szervezésében is. Ilyen rendezvény a Gólyatábor, a Gólyabál és a Juhász Gyula Napok. Teleki Blanka Kollégiumi Bizottság A Kollégiumi Bizottság az SZTE JGYPK azon hallgatói számára biztosítják a kollégiumi érdekképviseletet, a folyamatosan fejlődő, minőségi kulturális, sport rendezvényeket, akik felvételt nyernek a Teleki Blanka Kollégiumba. A Kollégiumi Bizottságot a megválasztott a kollégiumban lakó hallgatók választják meg közvetlen választás útján. A Kollégiumi Bizottság 11 főből áll: bizottsági elnök szintképviselő (szintenként egy fő, összesen hat fő) 19

18 Berczeli Anett gazdasági referens kulturális referens sportreferens műszaki referens A Kollégiumi Bizottság feladatai: a kollégiumban lakó hallgatók érdekeinek képviselete a kollégiumban élő hallgatók tájékoztatása a kari, hallgatói eseményekről és határidőkről kulturális rendezvények szervezése a Teleki Blanka Kollégiumban az SZTE JGYPK HÖK által szervezett rendezvények szervezésében és lebonyolításában való részvétel havonta minimum egy alkalommal bizottsági ülést kell tartani 3. A Hallgatói Önkormányzatának kommunikációja 3.1. A kommunikáció jelentősége a HÖK tevékenységében A kommunikációs tevékenység minden szervezet, intézmény egyik alapvető tevékenysége, nincs ez másképp a Hallgatói Önkormányzatok esetében sem. Véleményem szerint, a Hallgatói Önkormányzatok pozícióját tekintve ez még inkább kiemelt jelentőségű, hiszen a hallgatói életben nap, mint nap számtalan változás történik. Számtalan olyan változás ez, mely döntően befolyásolhatja hallgatói létüket, pályázati lehetőségeiket stb. Fontos, hogy a hallgatók minden fontosabb eseményről, tevékenységről, eredményről értesüljenek. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hallgatói Önkormányzatának irányítása alatt több olyan fórum is működik, mely a hallgatók tájékoztatását szolgálja. Ezekről a fórumokról a következő alfejezetben bővebben szólok majd. Az elmúlt években a JuGyu HÖK sikeres kommunikációját bizonyítja, hogy egyre többen fordulnak problémájukkal a Hallgatói Önkormányzat tagjaihoz. Ament Balázs, jelenlegi JuGyu HÖK elnök így vélekedik erről a kérdésről: Akikkel az elmúlt években beszéltem és először kerültek kapcsolatba a HÖK-el, meglehetősen negatívan vélekedtek róla. Az első pozitív tapasztalatuk általában onnan számítható, hogy egyszer hozzánk fordult bizonyos problémával, és az a probléma meg lett oldva. Általában egy hallgató vagy egyből minket keres meg a problémájával, vagy csak a legvégső esetben fordul hozzánk. A hallgató az első általunk megoldott probléma után - a hallgatók elmondása szerint egyből hozzánk fordul az újabb problémákkal, kérdésekkel. Kevés az a hallgató, aki nem kerül kapcsolatba velünk. Azt gondolom, hogy az a tendencia, hogy a hallgatói részről történő megkeresések száma alapvetően nőtt, azt mutatja, hogy a hallgató is egyre jobban megérti azt, hogy mi mit szeretnénk, és hogy értük vagyunk. Számomra nagyon fontos a személyes kontaktus a hallgatókkal és tudom, hogy a gátakat le lehet bontani. Meg lehet mutatni a hallgató- 20

19 Az SZTE JGYPK HÖK tevékenysége Kiemelten a közötti időszak nak, hogy tőlünk érdemi válaszokat és segítséget kap. Ezt el is várom mindenkitől, aki a HÖK-ön dolgozik. Folyamatosan dolgozunk a hallgatókért, valamint a pozitív légkör és megítélés kialakításán, hogy a hallgatók bizalommal fordulhassanak hozzánk, bármilyen kérdést illetően. Természetesen a Hallgatói Önkormányzat nem működhetne sikeresen, nem tudná megfelelően elvégezni munkáját, ha a HÖK tagok közötti és a HÖK és a Hallgatói Önkormányzathoz tartozó egységek közötti belső kommunikáció nem működne megfelelően. Ennek érdekében a Hallgatói Önkormányzat heti rendszerességgel testületi ülést tar, melyen az elmúlt heti, hallgatókat érintő kérdéseket vitatják meg; a beérkezett kérvényeket bírálják el, s egyéb, az egyetemet és a Kart érintő kérdésekről tárgyalnak. A HÖK felügyelete alá tartozó egységeknek kötelezettségük van, hogy havonta egyszer ülést kell tartaniuk, ahol megvitatják az egységeket érintő legfontosabb felmerült problémákat. A Hallgatói Önkormányzat sikeres működéséhez szintén jelentős mértékben hozzájárul a Kar vezetésével, a dékánnal, s a Dékáni Hivatallal való együttműködés. Szerencsére a JuGyu HÖK és a Kar vezetése évek óta legendásan, példamutatóan és partnerként tud együttdolgozni. Galambos Gábor, az SZTE JGYPK dékánja is pozitívan nyilatkozik erről: Azt feltételezem, hogy a HÖK-ben felelősségteljes, az érdekeiért síkraszálló, önálló gondolkodásra és döntésre képes fiatalok dolgoznak. Mára már a negyedik HÖK elnököt fogyasztom el : Csaba (Jancsák Csaba), Andris (Döbör András), Nagy Zoli és most Balázs (Ament Balázs) munkája alakította ki bennem ezt a tapasztalatot. Azt hiszem, mindenkivel jó (volt) a kapcsolatom, mindegyikük véleményére a mai napig is támaszkodhatok. Jól tudjuk, hogy minden jó kapcsolathoz két ember kell. Mi nem legyőzni vagy korlátozni akarjuk a másikat. Beszélgetéseink során nem jogszabályokat ütköztetünk, hanem a céljainkat vázoljuk fel, és azt keressük, hogy ebben hol a másik fél helye, és miként tudjuk a kitűzött célokat közösen elérni. Általában egy irányba szoktunk húzni, de ha valahol ütközünk, nem értünk egyet, akkor megpróbáljuk meggyőzni a másikat, s végül meg is tudunk egyezni. Meggyőződésem, hogy más karokon itt van a probléma, hiszen bizonyos esetben egy egyetemi oktató nehezen viseli a fiatalok kezdeményező készségét. Hagyni kell a fiatalokat dolgozni, oda kell rájuk figyelni, s akkor úgy gondolom, hogy partnerek mindenben. Mi ebben nagyon jól együtt tudunk működni a Hallgatói Önkormányzattal A HÖK kommunikációs eszközei Amint az előző fejezetben is említettem, a Hallgatói Önkormányzat életében nagyon fontos, hogy a különböző fejlesztéseket, eredményeket, s a hallgatókat érintő, fontos egyetemi döntéseket kommunikálják a hallgatók felé. Manapság egyre több információ és inger éri a hallgatókat, így nem elég egyetlen tájékoztatási eszköz vagy módszer, több olyan fórumot is használni kell, mellyel a hallgatókat eredményesen meg lehet találni. A JuGyu HÖK több ilyen tájékoztatási módot is sikeresen alkalmaz. A következőkben 21

20 Berczeli Anett ezeket a tájékoztatási fórumokat mutatom be részletesen, és szólok majd az elmúlt két évben történt változásokról, fejlesztésekről is. Az alábbi fórumokat ismertetem részletesen: személyes kapcsolat plakát hírlevél Honlap TŰ Magazin Hökkentő Hökkent TV TiszapART TV Személyes kapcsolat Az előbbi fejezetben is írtam róla, hogy a legnagyobb számban személyesen, a Hallgatói Önkormányzat irodájába érkeznek hallgatói megkeresések. A legtöbb hallgató felkeresi az irodát, hogy azonnali választ vagy megoldást kapjon az őt érintő, felmerült problémákra. Ez a fórum azért is jó, mert így a hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülnek a Hallgatói Önkormányzat munkatársaival. A HÖK munkatársai pedig mindent elkövetnek, hogy megtalálják a választ a hallgatók kérdéseire. Amennyiben azonnali segítséget nem tudnak nyújtani a hallgatóknak, elirányítják az illetékes kollégához, vagy ha a kérdés típusa olyan, felveszik a kapcsolatot az adott személlyel, szervezettel. Ez által a hallgatók és a HÖK munkatársai között bizalmi viszony alakul ki, s a Hallgatói Önkormányzat negatív megítélése háttérbe szorul, és legközelebb is bizalommal fordulnak a HÖK-höz a hallgatók. S aki egyszer pozitív visszajelzést, segítséget kapott a HÖK-től, az elterjeszti a hírét a többi hallgató körében, így gyarapodhat a hallgatói megkeresések száma. Még megemlíteném, hogy a megújult HÖK iroda is segíti a HÖK munkatársainak munkáját, és a hallgatóknak is kényelmesebb ügyintézést tesz lehetővé. Plakát A plakát az egyik legelterjedtebb és legbeváltabb tájékoztatási módszer. Az egyetem épületein belül járva is láthatjuk, hogy a legtöbb eseményről, szolgáltatásról, információról így tájékoztatják az egyetemi polgárokat. Azonban az utóbbi időben a hallgatók egyre inkább figyelmen kívül hagyják, elmennek a plakátok mellett, s immunisakká válnak az efféle tájékoztatási fórumot illetően. Régebben főként fekete-fehér plakátokkal találkoztak a hallgatók, manapság pedig az előbb említett passzivitásból kiküszöbölésére színesebbnél színesebb plakátokkal szembesülnek. Az évek folyamán megszokott stílussal az elmúlt két évben szakított a Hallgatói Önkormányzat, s egy fiatalos, lendületes, stílusos designra váltott. Így a hallgatók, remélhetőleg, jobban érdekelődnek majd a plakátok iránt, és eljut hozzájuk a hirdetni kívánt információ. Hírlevél Újabb fóruma a tájékoztatásnak a hírlevél, amely az elmúlt évekhez képest szintén új testet öltött, s alkalmazkodik a honlap stílusához (melyről a következő alpontban bővebben 22

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 2. A diákönkormányzat felépítése és működése...3 3. A diákönkormányzat választási szabályai és megbízatási

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákköre (röviden: Polgári Jogi

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata 1. A Hallgatói Önkormányzat és alapegysége 1. A helye az intézményben és az általános tagság

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALELNÖK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALELNÖK Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának 2015-ös évre vonatkozó költségvetési beszámolója A költségvetés rövid ismertetése: Az Egyetem Szenátusa által jóváhagyva az ELTE HÖK 286-os

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum

Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. FEBRUÁR 08. CIC-16- Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. u. 79. Telefon: +36 (20) 295 59 35 E-mail:

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén működő általános és középiskolai, valamint kollégiumi

Részletesebben

Békés Megyei Civil Információs Centrum

Békés Megyei Civil Információs Centrum III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. FEBRUÁR 08. CIC-16- Békés Megyei Civil Információs Centrum Cetera Egyesület Cím: 5630, Békés, Nyíri u. 1/1. Telefon: +36 (20) 291 9769 E-mail: cicbekes@gmail.com Honlap: www.recic.hu

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A DIÁKÖNKORMÁNYZATD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT. Külügyekért felelős alelnök tisztségére

PÁLYÁZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT. Külügyekért felelős alelnök tisztségére PÁLYÁZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Külügyekért felelős alelnök tisztségére Katona Viktória Jogász, III. évfolyam Neptun-kód: DK63LZ Bemutatkozás

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. Tartalom. Impresszum. Szolnoki Főiskola 1. 2012. február - március. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. Tartalom. Impresszum. Szolnoki Főiskola 1. 2012. február - március. Kedves Olvasó! Bevezető Tartalom Kedves Olvasó! Tavaszköszöntő hírlevelünkkel a jó idő is megérkezett. Hírek-események - Visszatekintő rovatunkban köszöntjük az új Alumni tagokat, friss Öregdiákjainkat. Áprilisban két

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014.

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014. Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend Ikt. sz.: SZF/../2014. A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, továbbá a nemzeti felsőoktatási

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Budapest 2007 1. A Hallgatói Véleményezés Szabályzatának hatálya (1) A Hallgatói Véleményezés Szabályzata

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Németh Gergő elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. február 28. Dunaújváros Egyeztetés - EFOTT civil falu Téma: Feladatkörök beosztása 2015. február. 28. Dunaújváros Egyeztetés

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés Köznevelési kerekasztal alakuló ülés A kerekasztal szereplői érdekeltségi körök azonosítása KORMÁNY KÖZNEVELÉS SZAKMAI SZERV DIÁKOK TUDOMÁNY, PEDAGÓGUS KÉPZÉS SZÜLŐK ÉRDEKKÉPVISELET MUNKAADÓK Fenntartók

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje A Tudományos Diákköri Tanács a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetében folyó tudományos diákköri munkát szervező és ellenőrző testület. Munkáját a Miskolci Egyetem 35/2000. számú (2000. október

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA MISKOLC, 2012. A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Kari Tanácsának 7/2012. sz. határozata Oldalszám: 1 melléket Változat

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

A Kari Tanács december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai

A Kari Tanács december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2011. december hó 20. napján megtartott ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Kari Tanács 2011. december 20. (kedd) 14

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL Szeged, 2015. február 26. A Kari Tanács a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ügyrendjének 3. o.) pontjában

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés -

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Megvalósítók Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Pro Europa Liga Inspiráció Egyesület Kárpátokért

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARA HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK KARI SZABÁLYZATA Szeged, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Hallgatói Mobilitási Alapjának

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben