MUNKATERV 2013/2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2013/2014."

Átírás

1 MUNKATERV 2013/

2 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Dolgozói adatok, munkaszervezés, törvények A gyermekek létszámadatai Az intézmény működésének rendje Ünnepek rendezvények az intézményben Kiemelt pedagógiai célok és feladatok Munkaközösségek, továbbképzések Szülői Szervezet az intézményben Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó 28 foglalkozások 10. Egyéni megbízatások Gyermekvédelmi feladatok Ellenőrzés Az óvoda kapcsolatrendszere Az intézmény egészségügyi partnerei Felújítási igény Munkarend Mellékletek: munkaközösségek éves terve

3 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény működési területe: Nyíregyháza város közigazgatási területe Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása Óvodai nevelés, ellátás Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése, óvodai fejlesztő program szervezése Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége. - A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és társulások elszámolásai Az intézmény neve, címe: Eszterlánc Északi Óvoda, 4400 Nyíregyháza, Tas u Telefon / fax: 42 / , 42/ cím: elérhetőség: Intézményvezető: Szikszainé Kiss Edit Fogadóórája: Minden nap 9-10 óráig előzetes bejelentkezés alapján Általános helyettes: Kléninger Lászlóné, Novák Nikoletta, Oláhné Baráz Ágnes Óvoda titkár: Hegyes Judit Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: fő. Csoportok száma: 47 3

4 Intézményi adatok óvoda Székhely tagóvoda-vezető Feladattal megbízott Szikszainé Kiss Edit intézményvezető általános helyettesek Kléninger Lászlóné Novák Nikoletta Oláhné Baráz Ágnes óvoda címe címe telefonszám Nyíregyháza, Tas u / Napsugár Rácz Anikó Nyíregyháza 42/ Tagintézmény Stadion u. 32/a Kerekerdő Tagintézmény Kozsla Attiláné Nyíregyháza, Sóstói u online.hu 42/ Nyitnikék Kovács Ágnes 4481.Sóstóhegy 42/ Tagintézmény Jázmin u. 10. Ferenc krt. Botosné Révész Nyíregyháza 42/ Telephely Beatrix Ferenc krt. 1. Krúdy Gy. u. Vasenszkiné Szőke Nyíregyháza 42/ Telephely Judit Krúdy Gy. u. 27. Etelközi Hársfalvi Éva Nyíregyháza, 42/ Telephely Etel-köz 13. Kollégium úti Orsovszki Tiborné Nyíregyháza, 42/ Telephely Kollégium u. 50. Állomás u. Nagyné Batta Sóstóhegy, 42/ Telephely Magdolna Állomás u. 6. A gyermekek nevelése során igénybe vehető szakemberek Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Oláh Gabriella 42/ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kerezsiné István Orsolya 42/ Gyógypedagógus: Atucsákné Fehér Ibolya Konduktor: Tóth Enikő Az intézmény alapítványa: Eszterlánc alapítvány Az intézmény alapítvány számla száma: Az intézmény alapítványának elnöke: Mányik Tiborné 4

5 A munkaterv elkészítésekor az alábbi törvényeket és rendeleteket vettük figyelembe 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelési törvényről szóló évi CXC. törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/ (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok évi támogatásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól 185/1999. (XII.13.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, amely a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletet módosítja 5

6 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés óvoda neve óvodaped. fő gyógyped. fő pedagógiai asszisztens dajka udvaros óvodatitkár összesen székhely Napsugár ,5 0,5 21 Tagintézmény konduktor Kerekerdő 16 1,5 8 0,5 0,5 26,5 Tagintézmény Nyitnikék ,5 0,5 17 Tagintézmény Ferenc krt. 10 0,5 5 0,5 16 Telephely Krúdy Gy. u. 12 0,5 6 0,5 0,5 19,5 Telephely Etelközi ,5 5 0,5 17 Telephely gyógyped. Kollégium úti 8 0,5 4 0,5 13 Telephely Állomás u. 4 0,5 2 0,5 7 Telephely Gondnokság 6 összesen Határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott dolgozóink száma: 10 fő Az Eszterlánc Északi Óvoda Pedagógiai Programja szerinti csoportfoglalkozások, tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magában foglaló) vezetését kötelező órában (heti 32 óra) kell letölteni a csoportokban. A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül teljesíthető, a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető időkeretben (8 órában). 6

7 Munkaidő beosztás Az intézményvezető és helyettesei felváltva tartózkodnak az intézmény épületében a nyitvatartási időben, 8 16 óráig. A tagóvodákban és Telephelyeken a tagóvoda vezetők és feladattal megbízottak, valamint az általuk megbízott felelős személy is felváltva tartózkodnak az épületben a nyitvatartási idő alatt. Fogadóórát minden héten a kijelölt napon tartanak. Az intézmény vezetője és helyettesei, illetve az tagóvodák vezetői, feladattal megbízottak gondoskodnak arról, hogy akadályoztatásuk esetén a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el. Az óvodapedagógusok a munkarend szerinti időben dolgoznak. A munkaidő beosztást a tagóvoda vezetők, feladattal megbízottak készítik el, az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe szeptember 01-től. Kötelező órák, munkaidő kedvezmények Az intézményvezető kötelező óraszáma: 6 óra / hét Az általános helyettesek kötelező óraszáma: 20 óra / hét A tagóvoda-vezetők kötelező óraszáma: 24 óra / hét Gyakornokok kötelező óraszáma: 26 óra A Közalkalmazotti tanács elnökének órakedvezménye: 4,8 óra/hét ( Svéda Zoltánné ) A Közalkalmazotti tanács tagjainak órakedvezménye: 3,2 óra/ hét A pedagógusok munkafeltételei A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek. A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladataink: A védőruha, munkacipő mindennapos használata az előírásoknak megfelelően. A meglévő eszközök állagmegóvása, balesetmentes működés megszervezése naponta. A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi és munkavédelmi előírások, közétkeztetésre előírt szabályok HACCP) Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok Munkaköri leírások aktualizálása az új nevelési évre. Határidő: szeptember 30. Pedagógiai asszisztensek felvétele pályáztatás útján. Határidő: szeptember 30. 7

8 Az új pedagógus bértábla alapján a besorolások elkészítése, személyi anyag rendbetétele Határidő: szeptember 25. A munka szervezése A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült. A dolgozók munkáját a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni, és elszámolni. A havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése a tagóvoda vezetők és feladattal megbízottak feladata, az időkeret teljesítésével kapcsolatos elszámolás elkészítése az óvodatitkár feladata az intézményvezető engedélyével. A munkaidő beosztásokat az éves munkaterv tartalmazza. 3. A gyermekek létszámadatai A köznevelésről szóló CXC. tv., alapján az óvodába, egy csoportba 25 fő a maximálisan felvehető létszám. Az óvodai csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csoportba járó gyermekek száma ne lépje túl a maximális létszámot. A csoportok férőhelyszámát befolyásolja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete - A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről, mely szerint az egy gyermekre jutó m2-t úgy kell számítani, hogy az, két m2 legyen. óvoda neve csoportok száma beírt gyermek létszám ebből bejáró HH HHH SNI BTMN etnikai kisebbség székhely Napsugár Kerekerdő Nyitnikék Ferenc krt Krúdy Gy Etel-köz Kollégium Állomás u összesen

9 Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében fogyatékosságtól függően kettő (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd), vagy három (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) a szorzó.) **hátrányos helyzetű ***halmozottan hátrányos helyzetű ****sajátos nevelési igényű A nyári időszak alatt az óvodai ellátás biztosított minden óvodai ellátást igénylő szülő gyermekének. (felmérés alapján ) 4. Az intézmény működésének rendje A nevelési év rendje A nevelési év szeptember augusztus 31.-ig tart. Az óvoda nyitvatartási ideje: óráig A foglalkozásokat a szülők nagyobb többségi igényeinek megfelelően szervezzük meg, eleget téve a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak, ennek megfelelően a feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret, a fenntartó által engedélyezett: 55 óra. A napi nyitva tartási időt lépcsőzetes kezdéssel és zárással oldjuk meg. Minden óvodában reggel óráig, valamint óráig ügyeletet biztosítunk. Óvodai szünetek időpontja A téli szünetben a fenntartó által kijelölt ügyeletes óvoda fogadja az ellátást igénylő gyermekeket. A nyár folyamán óvodáink a fenntartó által meghatározott időszakban 5 hétig vannak zárva. Ez idő alatt történik az éves nagytakarítás, valamint felújítás, korszerűsítés. A zárva tartás ideje alatt a társintézmények fogadják az óvodát igénylő gyermekeket. A nyári zárva tartás időpontjáról február 15-ig értesítjük a szülőket. 9

10 Munkaszüneti napok Munkanapok október 23. ( szerda ) december 07. ( szombat ) november 01. ( péntek ) december 21. ( szombat ) december május 10. ( szombat ) 2014.január 01. ( szerda ) április 21. ( húsvét hétfő ) május 01. ( csütörtök ) június 09. ( pünkösd hétfő ) augusztus 20. ( szerda ) Nevelés nélküli munkanapok Az öt igénybe vehető nevelés nélküli munkanapból 2 napot december végéig, 3 napot augusztus végéig tervezünk, melyet továbbképzésre, nevelési értekezletekre, szakmai tanulmányútra kívánunk felhasználni Napsugár Tagóvoda szakmai nap Kerekerdő Tagóvoda szakmai nap április 08. nevelőtestületi értekezlet - EÉÓ. ( Antal Judit : mentálhigiénia ) április 27. szakmai tanulmányút EÉÓ június 11. Krúdy Gy. nevelőtestületi értekezlet június 12. tanévzáró értekezlet EÉÓ április 27. szakmai tanulmányút EÉÓ. Ezen idő alatt az igénylő szülőknek ügyeletes óvodában biztosítjuk a gyermekek ellátását. Az ügyeletes óvoda kijelöléséről hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. Nyílt napok Az intézmény tagóvodáiban, telephelyein szervezendő nyílt napokat februárra, valamint a beiratkozás előtti hétre tervezzük (2014. április vége, vagy május eleje). Erről az intézmény honlapján tájékoztatjuk a szülőket. Az egyéb csoport szintű nyílt napokat a tagóvodák munkaterve tartalmazza részletesen. A foglalkozások rendje Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása szeptember 01-től folyamatosan és fokozatosan történik. 10

11 A készség és képességfejlesztő foglalkozásokat minden óvodában október 01-től április / május 30-ig tartjuk. A nyári hónapok alatt szabadidős tevékenységet szervezünk a gyermekeknek ig. Az óvodák napirendje Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők a házirendben meghatározottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások, színházlátogatás szervezése, stb. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó tevékenységeket megörökítő fényképezéshez /videó felvételhez, valamint a gyermekükről készült felvételek az intézmény honlapján megjelenhetnek-e? 11

12 Fakultatív hit- és vallásoktatás Intézményünk tagóvodáiban és telephelyein felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit- és vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődők számára. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a szülők írásos hozzájárulását. Óvoda neve a foglalkozást tartja a foglalkozás ideje Eszterlánc Északi Óvoda Székhely Intézmény Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Etelközi Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy. utcai Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Kollégium úti Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely Csiszár Ákos Csiszár Ákos Csiszár Ákos hétfő szerda csütörtök - - Csiszár Ákos Sütőné Gergényi Mónika Klingerné Gégény Rita Véghsheőné Zsuzsa Mészárosné Lívia csütörtök szerda hétfő hétfő hétfő 12

13 5. A 2013/2014-es nevelési év ünnepei, rendezvényei az intézményben SZEPTEMBER az éves munkaterv összeállítása, elfogadtatása, tűz,- munka és balesetvédelmi oktatás megtartása, személyi változások jelentése a KIR felé, oktatási azonosító számok igénylése a gyermekek számára munkavédelmi szemle, tanévnyitó, alkalmazotti és nevelőtestületi értekezlet, az óvodát első ízben igénybevevő gyermekek nyilatkozatainak begyűjtése ingyenes étkezésre jogosult ( rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ) családoktól a határozatok begyűjtése, a 3 gyerekes családok felmérése, az 50 %-os étkezési támogatás jóváhagyása a nyilatkozat és határozat alapján a rászorultsági támogatás igényének felmérése, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felmérése, nyilatkozatok begyűjtése az SNI-s gyerekek szakvéleményének begyűjtése, ellenőrzése, az óvodát első ízben igénybe vevő szülők nyilatkozatainak összegyűjtése a gyermekek balesetbiztosításának megkötése, (GENERALI) az új gyermekek szüleinek nyilatkozatok kiosztása, összeszedése, a régi gyermekek adatainak áttekintése, a szükséges módosítások bejegyzése, a gyermekekről Anamnézis és Fejlődési napló felfektetése, a régiek összegyűjtése, irattárazása a szülői igényeken alapuló fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekek jelentkezési lapjainak összegyűjtése, a foglalkozások megszervezése. Az éves kulturális rendezvények időpontjainak megbeszélése, időpont egyeztetés a fellépő művészekkel. a csoportos szülői értekezletek lebonyolítása, Kulturális program: Őszi éjjel izzik a galagonya. zenés műsor A Népmese napja a Megyei Könyvtárban Bozsik program keretében foci a Stadionban részvétel a budapesti Ovi-foci országos rendezvényen OVILIMPIA a stadionban Közbiztonsági családi nap a sóstóhegyi iskolában Takarítási világnap: az óvoda udvarának rendbetétele, füvesítés, virághagymák, ültetése Mihály-nap hagyományőrző program a Múzeumfaluban 13

14 OKTÓBER Óvodaszintű értekezlet a Szülői Szervezettel különös közzétételi lista frissítése a változásoknak megfelelően statisztika elkészítése, elküldése a KIR és a fenntartó felé az intézmény weblapján közzétett óvodai dokumentumok frissítése a törvényi előírásoknak megfelelően fogászati szűrővizsgálat, Vitamin-nap Gyermekek látogatása az iskolába Pál Miklós Erdészeti Iskola programján való részvétel Nyílt nap az Arany J. Általános Iskolában Látogatás a Tűzoltóságra Október 23. nemzeti ünnepünk Burattinó bábszínház előadása Őszi kavalkád szülők részvételével az udvaron Kirándulás az Állatparkba és Falumúzeumba látogatás a Botanikus kertbe kerékpártúra, séta a Sóstói erdőbe könyvtár látogatás ( TÁMOP os pályázat ) Márton napi vigasságok Krúdy Gy. u. Tök-napok a Kerekerdő Óvodában Szüreti mulatság, szőlőpréselés, szőlőszemek felfűzése aszaláshoz, mustkészítés, tánc belső ellenőrzés tűzriadó gyakorlása a gyerekekkel, szakmai munkaközösségi foglalkozás volt óvodásaink meglátogatása az iskolában, kerekasztal beszélgetés a tanítónőkkel Ovi-focipálya avatás Nyitnikék Tagintézmény új csoportjának átadása 14

15 NOVEMBER őszi ünnepkör hagyományainak felelevenítése belső ellenőrzés papírgyűjtés az óvodában munkaközösségi foglalkozások iskolalátogatás ( Kazinczi ált. Isk. ) látogatás a Könyvtárba fotózás az óvodában Előadás megtekintése a Móricz Zs. Színházban foglalkozások az erdei iskolában kirándulás az ÖKO játszóházban A Vidám Vándorok együttes zenés meseműsora belső ellenőrzés leltározás előkészítése, selejtezési jegyzék felterjesztése könyvtár látogatás ( TÁMOP os pályázat ) DECEMBER Télapóvárás Mikulás futás a Robinson dombon Cipős-doboz adománygyűjtés Madár-karácsony Mézeskalács készítés Luca napi népszokás felelevenítése Fenyőünnep betlehem Nyugdíjas kollégáink meghívása a karácsonyi ünnepségre munkaközösségi foglalkozások kulturális program: leltár szabadságolások elkészítése 15

16 JANUÁR az iskolaérettségi vizsgálatra küldendő gyermekekről készült pedagógiai vélemények leadása, megküldése az Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz munkavédelmi szemle munkaközösségi foglalkozások foglalkozások az erdei iskolában mérés komplex képsorral Tűz és munkavédelmi oktatás alapítványi megbeszélés beiskolázási szülői értekezlet Pepita Peti interaktív népi hangszeres bemutatója adminisztrációs munka ellenőrzése FEBRUÁR tanítónők látogatása a nagycsoportokban szakmai nyílt nap szervezése munkaközösségi foglalkozások szülői értekezlet szervezése tanítónők részvételével a csoportnaplók féléves ellenőrzése jótékonysági bál szervezése jelmezkölcsönzés farsangi mulatság kisze-báb égetés a tél örömei: hógolyózás, szánkózás, hóemberépítés látogatás a Tűzoltóságra Mesedélután a Könyvtárban belső ellenőrzés ( étkezési naplók ) Kulturális program: Csiri-biri együttes zenés műsora 16

17 MÁRCIUS Március 15-i megemlékezés az óvodában és a Kossuth téren továbbképzési terv elkészítése az iskolaérettségi szakvélemények elkészítése és kiadása könyvtárlátogatás kulturális program szervezése Szemerey László bűvész előadása Nyitnikék napok Jázmin u. munkaközösségi foglalkozások Szakmai képzés a Renomé Print szervezésében Gyermekvédelmi konferencia A Jósa András Múzeum kiállításának megtekintése A Víz világnapja Látogatás a Botanikus kertbe Iskolába menő gyermekek mérése ÁPRILIS húsvéti ünnepkör előkészítése, lebonyolítása locsolkodás, Nyuszi-futás a Robinson dombon Tojás-kereső verseny szakmai munkaközösségi foglalkozás nevelőtestületi értekezlet: Antal Judit önismeret, önértékelés partneri elégedettség mérések, gyermekek fejlettségi szintjének mérése az új, beiratkozni szándékozó szülők részére nyílt nap szervezése, lebonyolítása óvodai beiratkozás lebonyolítása Séta, kerékpártúra a Sóstói erdőbe séta a piacra A Föld napja szelektív hulladékgyűjtés szakmai tanulmányút 17

18 MÁJUS Majális Intézményszintű Szülői Szervezet értekezlete Anyák napi,- évzáró, ballagási ünnepségek megszervezése gyermeknap Madarak és fák napja fogászati szűrés Mandala dalszínház előadása Ovi-foci a Stadionban Pünkösdi hagyományok felelevenítése felújítási munkák előkészítése Eszterlánc-hét környezetvédelmi vetélkedő óvodák között Tavaszi kirándulások tervezése, megszervezése Kerékpártúra a Sóstói erdőbe Családi nap szervezése Kulturális program: zenés műsor JÚNIUS - AUGUSZTUS tanévzáró nevelőtestületi értekezlet nyári napirend elkészítése kerékpártúra a Sóstói erdőbe belső ellenőrzés ( csoportok dokumentációjának ellenőrzése ) Fejlődési naplók, anamnézis begyűjtése az új gyerekek szüleinek értekezlet megszervezése felvételi és mulasztási napló, étkezési napló, csoportnapló lezárása 18

19 Értekezletek Vezetői értekezlet: Minden hónap első hétfőjén a tagintézmény-vezetőkkel, feladattal megbízottakkal beszélgetés az aktuális feladatokról. Kéthavonta beszélgetés a KT. vezetőségével Munkatársi értekezlet: tájékoztatás az éves munkatervről és feladatokról munkaköri leírások újbóli felfrissítése aktualitások munkavédelmi oktatás elsősegélynyújtás (tanfolyam valamennyi dolgozó részére ) Szülői értekezletek Általános témák, amit minden csoportban meg kell beszélni. a család és az óvoda együttműködésének fontossága az óvodai szokásrendszer elsajátítása (jó közérzet, baleset megelőzése) az átdolgozott Pedagógiai Program ismertetése házirend ismertetése óvodai hagyományok helyi hagyományok ápolása környezeti és egészségnevelés feladataink aktuális témák az adott csoportra vonatkozó speciális témák Intézményi szintű SZMK. értekezlet október 11. Tájékoztatás az óvodában történt változásokról, fejlesztésekről, szakmai programokról Terveink, elképzeléseink a jelen nevelési évre vonatkozóan. Szülői észrevételek, javaslatok meghallgatása, aktualitások május 2. hete A nevelési év értékelése, tájékoztatás és szülők bevonása az év végi rendezvényekbe. 19

20 6. Kiemelt pedagógiai célok és feladatok Pozitív személyiségjegyek alakítása. Az egészséges életmód, rekreáció (életmódkultúra) alapozása. Mozgásos (sokmozgásos) tevékenységek megismertetése, megszerettetése A környezeti- és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolása. A különbözőségek tolerálása, elfogadtatása - inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése. A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, együttműködési képességének fejlesztése, integrált neveléssel. Az óvoda-iskola közötti átmenet könnyítése. A Pedagógiai Program hatékony működtetése érdekében belső továbbképzés keretében különös hangsúlyt helyezünk Az óvoda iskola átmenet könnyítésére A mozgásfejlesztésre. A zenei készségek-, képességek fejlesztésére. Az esélyegyenlőség biztosítására a csoportokban. Az inkluzív pedagógia - differenciált, egyéni bánásmód fejlesztésére. Az intézmény pedagógiai programjának, folyamatos eredményes és hatékony megvalósítására a törvényi előírásoknak megfelelően. A csoportra és az életkorra meghatározott sikerkritériumok rögzítésére a csoportnaplóban a mérések alapján összehasonlító elemzésre, amely alapján a következő év feladatait meg lehet határozni. Az intézményi minőségirányítási program eljárásrendjeinek és folyamatainak szakszerű, összehangolt működtetésére az audit tervben meghatározottak alapján. A csoportközi tevékenységek szakszerű szervezésére és vezetésére. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének folyamatos szakszerű működtetésére, a gyógypedagógus (belső gondozó) segítségével, együttműködve a csoportos óvodapedagógusokkal. A kidolgozott ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer alkalmazására. Az eredményekről a szülők rendszeres, egyéni tájékoztatására. Az intézményi gyermekvédelmi munka eredményes működtetésére. További együttműködési lehetőségek feltárására a város általános iskoláival, intézményi szinten. 20

21 Egészséges életmód terén kitűzött feladataink A gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a rendszeres mozgás biztosításával ( mindennapos testnevelés, játék ) a mozgáskultúra megalapozásával és a motoros képességek fejlesztésével. A testedzés mellett a mozgás megszerettetése, a közös mozgás által kiváltott öröm átélése. Egészséges táplálkozási szokások és a kulturált étkezési magatartás kialakítása. Az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges, stresszmentes és biztonságos környezet megteremtésével és megőrzésével a környezet megóvására irányuló szokások alakítása. A betegségek megelőzése, az egészséges életvitel igényének kialakítása. Az óvoda pszichikai sérüléseket megelőző és kompenzáló szerepének erősítése. Az összerendezett, harmonikus mozgás fejlődésének elősegítése, a mozgás tudatos használata az élettani pedagógiai, pszichológiai hatások elérésére. Megfelelő terhelés és edzés, figyelembe véve az eltérő fejlettséget és életkori adottságokat. A gyermek mentálhigiénéjének megőrzése, az egészséges életmód, testápolás, kulturált étkezés, öltözködés, pihenés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása minta alapján, gyakorlással. A mozgásigény kielégítése a szervezet edzése játékkal, szabad mozgással, szervezett testneveléssel, egyéb sokmozgásos tevékenységekkel. Kisebb testi rendellenességek korrekciója, láb- és testtartásjavító tornával. Megfelelő szokás- és szabályrendszerrel olyan mozgásra ösztönző pozitív légkört kialakítása, melyben a gyermekek bátran, biztonsággal mozoghatnak. Egész nap folyamán szabad vagy szervezett formában meg kell teremteni gyermekeink számára a mozgásos alkalmakat, mind az épületen belül, mind a szabad levegőn. 21

22 A gyermekek egésznapi tevékenységeibe a sokmozgásos program elemeinek beépítése, motoros képességek fejlesztése. Az életkori sajátosságokat és egyéni képességeket figyelembe véve megfelelő és fokozott terhelést biztosító mozgásfejlesztési anyag összeállítása. A lelki egészség fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges készségek és képességek kialakítása, elsajátítása. ( egészséges napirend gyakorlása, stressz hatások kompenzációja, integráció megvalósítása, normatartás elsajátítása ) A személyi higiénére nevelés, az önálló testápolásra, étkezésre, öltözködésre, betegségmegelőzésre való képesség fejlesztése, minta alapján, gyakorlással. Az egészséges táplálkozás megkedveltetése különböző programok segítségével. ( zöldség és gyümölcs napok, közös saláta és gyümölcsturmix készítés, szülők bevonása ) A gondozással kapcsolatos feladatok folyamatos megvalósítása, egyéni bánásmód érvényesítése. Az adott korosztálynak megfelelő életritmus kialakítása, melyben biztosítottak a változatos tevékenységformák és az egészséges - biztonságos környezet feltételei. A gyermekek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozása, környezettudatos magatartás megalapozásával. A gyermekbalesetek, sérülések megelőzése, a tilos és elvárható magatartásformák megismertetése, megfelelő balesetmentes környezet biztosításával. A gyermekek egészségének védelme, fejlődésükhöz egészséges környezet biztosítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Prevenciós és korrekciós, testi - lelki - nevelési feladatok ellátása megfelelő szakemberek bevonásával. 22

23 A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének nyomonkövetése, szükség esetén egyéni fejlesztéssel képességeik kibontakoztatása szakember igénybevételével. Környezetnevelés-környezetvédelem A környezet- és természetbarát szemléletet támogató óvodai környezet kialakítása. Együttműködésre nevelés, mert összefogással óvhatjuk, védhetjük a környezetet, a természetet. Óvónői modellnyújtással, pozitív megerősítések által a környezetbarát szokások, szemléletmód, a problémaérzékenység, az értékfeltáró és negatívumokat megszüntető magatartásformák kialakítása. Az élménypedagógia módszerének segítségével a szűkebb és tágabb környezetünk természeti értékeinek, növény és állatvilágának, földrajzi adottságainak, az ott élő emberek kultúrájának megismertetése. A természet megszerettetése, a felfedezés élményének, a cselekvő tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása. (tervezetten, spontán) A természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása. A helyi sajátosságainkat figyelembe véve, minél több mozgásos, érzékszervi tapasztalatok gyűjtése az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. A gyermek közvetlen környezetében lévő állatok, növények megismertetése, megszerettetése, személyes példa, a modell jelenléte a nap minden percében. Minél több játékos kísérlet kipróbálása, bemutatása segítse a valóság tevékeny felfedezését, az ok-okozati összefüggések megláttatását. Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, képességek tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a természetes és az ember által épített, létrehozott, környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a környezettudatos életvitel kialakulásához. 23

24 A természet csodálatos-rejtelmes világának feltárásakor teremtsük beszélőhelyzet a gyermekek kommunikációs készségfejlődésének, alapozzuk meg nyelvi kultúrájukat. A környezetvédelmi jeles napok élményszerű, tartalmas megszervezése a szülők aktív részvételével szemléletformálás, a gyermekek érzelemvilágának gazdagítása. Környezetvédelmi akciók szervezése a szülők körében. Az udvaron található növények folyamatos gondozása a gyermekek bevonásával. A környezetvédelmi jeles napok méltó megünneplése változatos programokkal, tevékenységekkel. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságának kiemelése, családok bevonása az akciókba. A gyermekek figyelmének felhívása az energiatakarékosságra, felnőtt példamutatása mellett folyamatos ellenőrzés. 7. A 2013/2014-es nevelési évben indított munkaközösségek, továbbképzések Cél: Önképzés, egymástól tanulás lehetőségeinek kihasználása, ötletek, nevelési módszerek átadása, alkalmazása, ezáltal minőségfejlesztés. Feladat hatékonyság, eredményesség növelés a pedagógiai munkában, korszerű pedagógiai módszerek átadása, Benchmarking, egymástól tanulás technikájának fejlesztése, módszertani segédanyagok közreadása, betekintés az óvodák mindennapi munkájába, ötletek, tapasztalatok szerzése, ismeretek átadása. 24

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év Készült: Hajdúböszörmény, 2013. szeptember Készítette: Klára 1 Csillagvár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: 2014. szeptember 01. 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2014 2015. évben... 4 1.1. A nevelési

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. október Iktatószám:566/O/2014. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2014/2015....

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Eszterlánc Északi Óvoda

Eszterlánc Északi Óvoda OM: 033092 Eszterlánc Északi Óvoda Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. 1 1. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Eszterlánc Északi Óvoda Címe: 4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3. Tel.: 06-42/ 595-539 Intézményvezető:

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015.

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015. Éves Munkaterv Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 HALMAJI KASTÉLY ÓVODA ÉVES MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Aki nem tart lépést szakmája

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

Cseppkő Óvoda Munkaterv

Cseppkő Óvoda Munkaterv Cseppkő Óvoda Munkaterv 2014/2015. nevelési évre Budapest 2014. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3 Helyzetelemzés...4 Személyi feltételek:...4 Tárgyi feltételek:...6

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben