MUNKATERV 2013/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2013/2014."

Átírás

1 MUNKATERV 2013/

2 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Dolgozói adatok, munkaszervezés, törvények A gyermekek létszámadatai Az intézmény működésének rendje Ünnepek rendezvények az intézményben Kiemelt pedagógiai célok és feladatok Munkaközösségek, továbbképzések Szülői Szervezet az intézményben Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó 28 foglalkozások 10. Egyéni megbízatások Gyermekvédelmi feladatok Ellenőrzés Az óvoda kapcsolatrendszere Az intézmény egészségügyi partnerei Felújítási igény Munkarend Mellékletek: munkaközösségek éves terve

3 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény működési területe: Nyíregyháza város közigazgatási területe Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása Óvodai nevelés, ellátás Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése, óvodai fejlesztő program szervezése Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége. - A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és társulások elszámolásai Az intézmény neve, címe: Eszterlánc Északi Óvoda, 4400 Nyíregyháza, Tas u Telefon / fax: 42 / , 42/ cím: elérhetőség: Intézményvezető: Szikszainé Kiss Edit Fogadóórája: Minden nap 9-10 óráig előzetes bejelentkezés alapján Általános helyettes: Kléninger Lászlóné, Novák Nikoletta, Oláhné Baráz Ágnes Óvoda titkár: Hegyes Judit Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: fő. Csoportok száma: 47 3

4 Intézményi adatok óvoda Székhely tagóvoda-vezető Feladattal megbízott Szikszainé Kiss Edit intézményvezető általános helyettesek Kléninger Lászlóné Novák Nikoletta Oláhné Baráz Ágnes óvoda címe címe telefonszám Nyíregyháza, Tas u / Napsugár Rácz Anikó Nyíregyháza 42/ Tagintézmény Stadion u. 32/a Kerekerdő Tagintézmény Kozsla Attiláné Nyíregyháza, Sóstói u online.hu 42/ Nyitnikék Kovács Ágnes 4481.Sóstóhegy 42/ Tagintézmény Jázmin u. 10. Ferenc krt. Botosné Révész Nyíregyháza 42/ Telephely Beatrix Ferenc krt. 1. Krúdy Gy. u. Vasenszkiné Szőke Nyíregyháza 42/ Telephely Judit Krúdy Gy. u. 27. Etelközi Hársfalvi Éva Nyíregyháza, 42/ Telephely Etel-köz 13. Kollégium úti Orsovszki Tiborné Nyíregyháza, 42/ Telephely Kollégium u. 50. Állomás u. Nagyné Batta Sóstóhegy, 42/ Telephely Magdolna Állomás u. 6. A gyermekek nevelése során igénybe vehető szakemberek Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Oláh Gabriella 42/ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kerezsiné István Orsolya 42/ Gyógypedagógus: Atucsákné Fehér Ibolya Konduktor: Tóth Enikő Az intézmény alapítványa: Eszterlánc alapítvány Az intézmény alapítvány számla száma: Az intézmény alapítványának elnöke: Mányik Tiborné 4

5 A munkaterv elkészítésekor az alábbi törvényeket és rendeleteket vettük figyelembe 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelési törvényről szóló évi CXC. törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/ (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok évi támogatásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól 185/1999. (XII.13.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, amely a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletet módosítja 5

6 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés óvoda neve óvodaped. fő gyógyped. fő pedagógiai asszisztens dajka udvaros óvodatitkár összesen székhely Napsugár ,5 0,5 21 Tagintézmény konduktor Kerekerdő 16 1,5 8 0,5 0,5 26,5 Tagintézmény Nyitnikék ,5 0,5 17 Tagintézmény Ferenc krt. 10 0,5 5 0,5 16 Telephely Krúdy Gy. u. 12 0,5 6 0,5 0,5 19,5 Telephely Etelközi ,5 5 0,5 17 Telephely gyógyped. Kollégium úti 8 0,5 4 0,5 13 Telephely Állomás u. 4 0,5 2 0,5 7 Telephely Gondnokság 6 összesen Határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott dolgozóink száma: 10 fő Az Eszterlánc Északi Óvoda Pedagógiai Programja szerinti csoportfoglalkozások, tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magában foglaló) vezetését kötelező órában (heti 32 óra) kell letölteni a csoportokban. A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül teljesíthető, a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető időkeretben (8 órában). 6

7 Munkaidő beosztás Az intézményvezető és helyettesei felváltva tartózkodnak az intézmény épületében a nyitvatartási időben, 8 16 óráig. A tagóvodákban és Telephelyeken a tagóvoda vezetők és feladattal megbízottak, valamint az általuk megbízott felelős személy is felváltva tartózkodnak az épületben a nyitvatartási idő alatt. Fogadóórát minden héten a kijelölt napon tartanak. Az intézmény vezetője és helyettesei, illetve az tagóvodák vezetői, feladattal megbízottak gondoskodnak arról, hogy akadályoztatásuk esetén a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el. Az óvodapedagógusok a munkarend szerinti időben dolgoznak. A munkaidő beosztást a tagóvoda vezetők, feladattal megbízottak készítik el, az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe szeptember 01-től. Kötelező órák, munkaidő kedvezmények Az intézményvezető kötelező óraszáma: 6 óra / hét Az általános helyettesek kötelező óraszáma: 20 óra / hét A tagóvoda-vezetők kötelező óraszáma: 24 óra / hét Gyakornokok kötelező óraszáma: 26 óra A Közalkalmazotti tanács elnökének órakedvezménye: 4,8 óra/hét ( Svéda Zoltánné ) A Közalkalmazotti tanács tagjainak órakedvezménye: 3,2 óra/ hét A pedagógusok munkafeltételei A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek. A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladataink: A védőruha, munkacipő mindennapos használata az előírásoknak megfelelően. A meglévő eszközök állagmegóvása, balesetmentes működés megszervezése naponta. A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi és munkavédelmi előírások, közétkeztetésre előírt szabályok HACCP) Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok Munkaköri leírások aktualizálása az új nevelési évre. Határidő: szeptember 30. Pedagógiai asszisztensek felvétele pályáztatás útján. Határidő: szeptember 30. 7

8 Az új pedagógus bértábla alapján a besorolások elkészítése, személyi anyag rendbetétele Határidő: szeptember 25. A munka szervezése A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült. A dolgozók munkáját a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni, és elszámolni. A havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése a tagóvoda vezetők és feladattal megbízottak feladata, az időkeret teljesítésével kapcsolatos elszámolás elkészítése az óvodatitkár feladata az intézményvezető engedélyével. A munkaidő beosztásokat az éves munkaterv tartalmazza. 3. A gyermekek létszámadatai A köznevelésről szóló CXC. tv., alapján az óvodába, egy csoportba 25 fő a maximálisan felvehető létszám. Az óvodai csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csoportba járó gyermekek száma ne lépje túl a maximális létszámot. A csoportok férőhelyszámát befolyásolja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete - A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről, mely szerint az egy gyermekre jutó m2-t úgy kell számítani, hogy az, két m2 legyen. óvoda neve csoportok száma beírt gyermek létszám ebből bejáró HH HHH SNI BTMN etnikai kisebbség székhely Napsugár Kerekerdő Nyitnikék Ferenc krt Krúdy Gy Etel-köz Kollégium Állomás u összesen

9 Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében fogyatékosságtól függően kettő (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd), vagy három (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) a szorzó.) **hátrányos helyzetű ***halmozottan hátrányos helyzetű ****sajátos nevelési igényű A nyári időszak alatt az óvodai ellátás biztosított minden óvodai ellátást igénylő szülő gyermekének. (felmérés alapján ) 4. Az intézmény működésének rendje A nevelési év rendje A nevelési év szeptember augusztus 31.-ig tart. Az óvoda nyitvatartási ideje: óráig A foglalkozásokat a szülők nagyobb többségi igényeinek megfelelően szervezzük meg, eleget téve a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak, ennek megfelelően a feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret, a fenntartó által engedélyezett: 55 óra. A napi nyitva tartási időt lépcsőzetes kezdéssel és zárással oldjuk meg. Minden óvodában reggel óráig, valamint óráig ügyeletet biztosítunk. Óvodai szünetek időpontja A téli szünetben a fenntartó által kijelölt ügyeletes óvoda fogadja az ellátást igénylő gyermekeket. A nyár folyamán óvodáink a fenntartó által meghatározott időszakban 5 hétig vannak zárva. Ez idő alatt történik az éves nagytakarítás, valamint felújítás, korszerűsítés. A zárva tartás ideje alatt a társintézmények fogadják az óvodát igénylő gyermekeket. A nyári zárva tartás időpontjáról február 15-ig értesítjük a szülőket. 9

10 Munkaszüneti napok Munkanapok október 23. ( szerda ) december 07. ( szombat ) november 01. ( péntek ) december 21. ( szombat ) december május 10. ( szombat ) 2014.január 01. ( szerda ) április 21. ( húsvét hétfő ) május 01. ( csütörtök ) június 09. ( pünkösd hétfő ) augusztus 20. ( szerda ) Nevelés nélküli munkanapok Az öt igénybe vehető nevelés nélküli munkanapból 2 napot december végéig, 3 napot augusztus végéig tervezünk, melyet továbbképzésre, nevelési értekezletekre, szakmai tanulmányútra kívánunk felhasználni Napsugár Tagóvoda szakmai nap Kerekerdő Tagóvoda szakmai nap április 08. nevelőtestületi értekezlet - EÉÓ. ( Antal Judit : mentálhigiénia ) április 27. szakmai tanulmányút EÉÓ június 11. Krúdy Gy. nevelőtestületi értekezlet június 12. tanévzáró értekezlet EÉÓ április 27. szakmai tanulmányút EÉÓ. Ezen idő alatt az igénylő szülőknek ügyeletes óvodában biztosítjuk a gyermekek ellátását. Az ügyeletes óvoda kijelöléséről hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. Nyílt napok Az intézmény tagóvodáiban, telephelyein szervezendő nyílt napokat februárra, valamint a beiratkozás előtti hétre tervezzük (2014. április vége, vagy május eleje). Erről az intézmény honlapján tájékoztatjuk a szülőket. Az egyéb csoport szintű nyílt napokat a tagóvodák munkaterve tartalmazza részletesen. A foglalkozások rendje Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása szeptember 01-től folyamatosan és fokozatosan történik. 10

11 A készség és képességfejlesztő foglalkozásokat minden óvodában október 01-től április / május 30-ig tartjuk. A nyári hónapok alatt szabadidős tevékenységet szervezünk a gyermekeknek ig. Az óvodák napirendje Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők a házirendben meghatározottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások, színházlátogatás szervezése, stb. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó tevékenységeket megörökítő fényképezéshez /videó felvételhez, valamint a gyermekükről készült felvételek az intézmény honlapján megjelenhetnek-e? 11

12 Fakultatív hit- és vallásoktatás Intézményünk tagóvodáiban és telephelyein felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit- és vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődők számára. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a szülők írásos hozzájárulását. Óvoda neve a foglalkozást tartja a foglalkozás ideje Eszterlánc Északi Óvoda Székhely Intézmény Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Etelközi Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy. utcai Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Kollégium úti Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely Csiszár Ákos Csiszár Ákos Csiszár Ákos hétfő szerda csütörtök - - Csiszár Ákos Sütőné Gergényi Mónika Klingerné Gégény Rita Véghsheőné Zsuzsa Mészárosné Lívia csütörtök szerda hétfő hétfő hétfő 12

13 5. A 2013/2014-es nevelési év ünnepei, rendezvényei az intézményben SZEPTEMBER az éves munkaterv összeállítása, elfogadtatása, tűz,- munka és balesetvédelmi oktatás megtartása, személyi változások jelentése a KIR felé, oktatási azonosító számok igénylése a gyermekek számára munkavédelmi szemle, tanévnyitó, alkalmazotti és nevelőtestületi értekezlet, az óvodát első ízben igénybevevő gyermekek nyilatkozatainak begyűjtése ingyenes étkezésre jogosult ( rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ) családoktól a határozatok begyűjtése, a 3 gyerekes családok felmérése, az 50 %-os étkezési támogatás jóváhagyása a nyilatkozat és határozat alapján a rászorultsági támogatás igényének felmérése, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felmérése, nyilatkozatok begyűjtése az SNI-s gyerekek szakvéleményének begyűjtése, ellenőrzése, az óvodát első ízben igénybe vevő szülők nyilatkozatainak összegyűjtése a gyermekek balesetbiztosításának megkötése, (GENERALI) az új gyermekek szüleinek nyilatkozatok kiosztása, összeszedése, a régi gyermekek adatainak áttekintése, a szükséges módosítások bejegyzése, a gyermekekről Anamnézis és Fejlődési napló felfektetése, a régiek összegyűjtése, irattárazása a szülői igényeken alapuló fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekek jelentkezési lapjainak összegyűjtése, a foglalkozások megszervezése. Az éves kulturális rendezvények időpontjainak megbeszélése, időpont egyeztetés a fellépő művészekkel. a csoportos szülői értekezletek lebonyolítása, Kulturális program: Őszi éjjel izzik a galagonya. zenés műsor A Népmese napja a Megyei Könyvtárban Bozsik program keretében foci a Stadionban részvétel a budapesti Ovi-foci országos rendezvényen OVILIMPIA a stadionban Közbiztonsági családi nap a sóstóhegyi iskolában Takarítási világnap: az óvoda udvarának rendbetétele, füvesítés, virághagymák, ültetése Mihály-nap hagyományőrző program a Múzeumfaluban 13

14 OKTÓBER Óvodaszintű értekezlet a Szülői Szervezettel különös közzétételi lista frissítése a változásoknak megfelelően statisztika elkészítése, elküldése a KIR és a fenntartó felé az intézmény weblapján közzétett óvodai dokumentumok frissítése a törvényi előírásoknak megfelelően fogászati szűrővizsgálat, Vitamin-nap Gyermekek látogatása az iskolába Pál Miklós Erdészeti Iskola programján való részvétel Nyílt nap az Arany J. Általános Iskolában Látogatás a Tűzoltóságra Október 23. nemzeti ünnepünk Burattinó bábszínház előadása Őszi kavalkád szülők részvételével az udvaron Kirándulás az Állatparkba és Falumúzeumba látogatás a Botanikus kertbe kerékpártúra, séta a Sóstói erdőbe könyvtár látogatás ( TÁMOP os pályázat ) Márton napi vigasságok Krúdy Gy. u. Tök-napok a Kerekerdő Óvodában Szüreti mulatság, szőlőpréselés, szőlőszemek felfűzése aszaláshoz, mustkészítés, tánc belső ellenőrzés tűzriadó gyakorlása a gyerekekkel, szakmai munkaközösségi foglalkozás volt óvodásaink meglátogatása az iskolában, kerekasztal beszélgetés a tanítónőkkel Ovi-focipálya avatás Nyitnikék Tagintézmény új csoportjának átadása 14

15 NOVEMBER őszi ünnepkör hagyományainak felelevenítése belső ellenőrzés papírgyűjtés az óvodában munkaközösségi foglalkozások iskolalátogatás ( Kazinczi ált. Isk. ) látogatás a Könyvtárba fotózás az óvodában Előadás megtekintése a Móricz Zs. Színházban foglalkozások az erdei iskolában kirándulás az ÖKO játszóházban A Vidám Vándorok együttes zenés meseműsora belső ellenőrzés leltározás előkészítése, selejtezési jegyzék felterjesztése könyvtár látogatás ( TÁMOP os pályázat ) DECEMBER Télapóvárás Mikulás futás a Robinson dombon Cipős-doboz adománygyűjtés Madár-karácsony Mézeskalács készítés Luca napi népszokás felelevenítése Fenyőünnep betlehem Nyugdíjas kollégáink meghívása a karácsonyi ünnepségre munkaközösségi foglalkozások kulturális program: leltár szabadságolások elkészítése 15

16 JANUÁR az iskolaérettségi vizsgálatra küldendő gyermekekről készült pedagógiai vélemények leadása, megküldése az Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz munkavédelmi szemle munkaközösségi foglalkozások foglalkozások az erdei iskolában mérés komplex képsorral Tűz és munkavédelmi oktatás alapítványi megbeszélés beiskolázási szülői értekezlet Pepita Peti interaktív népi hangszeres bemutatója adminisztrációs munka ellenőrzése FEBRUÁR tanítónők látogatása a nagycsoportokban szakmai nyílt nap szervezése munkaközösségi foglalkozások szülői értekezlet szervezése tanítónők részvételével a csoportnaplók féléves ellenőrzése jótékonysági bál szervezése jelmezkölcsönzés farsangi mulatság kisze-báb égetés a tél örömei: hógolyózás, szánkózás, hóemberépítés látogatás a Tűzoltóságra Mesedélután a Könyvtárban belső ellenőrzés ( étkezési naplók ) Kulturális program: Csiri-biri együttes zenés műsora 16

17 MÁRCIUS Március 15-i megemlékezés az óvodában és a Kossuth téren továbbképzési terv elkészítése az iskolaérettségi szakvélemények elkészítése és kiadása könyvtárlátogatás kulturális program szervezése Szemerey László bűvész előadása Nyitnikék napok Jázmin u. munkaközösségi foglalkozások Szakmai képzés a Renomé Print szervezésében Gyermekvédelmi konferencia A Jósa András Múzeum kiállításának megtekintése A Víz világnapja Látogatás a Botanikus kertbe Iskolába menő gyermekek mérése ÁPRILIS húsvéti ünnepkör előkészítése, lebonyolítása locsolkodás, Nyuszi-futás a Robinson dombon Tojás-kereső verseny szakmai munkaközösségi foglalkozás nevelőtestületi értekezlet: Antal Judit önismeret, önértékelés partneri elégedettség mérések, gyermekek fejlettségi szintjének mérése az új, beiratkozni szándékozó szülők részére nyílt nap szervezése, lebonyolítása óvodai beiratkozás lebonyolítása Séta, kerékpártúra a Sóstói erdőbe séta a piacra A Föld napja szelektív hulladékgyűjtés szakmai tanulmányút 17

18 MÁJUS Majális Intézményszintű Szülői Szervezet értekezlete Anyák napi,- évzáró, ballagási ünnepségek megszervezése gyermeknap Madarak és fák napja fogászati szűrés Mandala dalszínház előadása Ovi-foci a Stadionban Pünkösdi hagyományok felelevenítése felújítási munkák előkészítése Eszterlánc-hét környezetvédelmi vetélkedő óvodák között Tavaszi kirándulások tervezése, megszervezése Kerékpártúra a Sóstói erdőbe Családi nap szervezése Kulturális program: zenés műsor JÚNIUS - AUGUSZTUS tanévzáró nevelőtestületi értekezlet nyári napirend elkészítése kerékpártúra a Sóstói erdőbe belső ellenőrzés ( csoportok dokumentációjának ellenőrzése ) Fejlődési naplók, anamnézis begyűjtése az új gyerekek szüleinek értekezlet megszervezése felvételi és mulasztási napló, étkezési napló, csoportnapló lezárása 18

19 Értekezletek Vezetői értekezlet: Minden hónap első hétfőjén a tagintézmény-vezetőkkel, feladattal megbízottakkal beszélgetés az aktuális feladatokról. Kéthavonta beszélgetés a KT. vezetőségével Munkatársi értekezlet: tájékoztatás az éves munkatervről és feladatokról munkaköri leírások újbóli felfrissítése aktualitások munkavédelmi oktatás elsősegélynyújtás (tanfolyam valamennyi dolgozó részére ) Szülői értekezletek Általános témák, amit minden csoportban meg kell beszélni. a család és az óvoda együttműködésének fontossága az óvodai szokásrendszer elsajátítása (jó közérzet, baleset megelőzése) az átdolgozott Pedagógiai Program ismertetése házirend ismertetése óvodai hagyományok helyi hagyományok ápolása környezeti és egészségnevelés feladataink aktuális témák az adott csoportra vonatkozó speciális témák Intézményi szintű SZMK. értekezlet október 11. Tájékoztatás az óvodában történt változásokról, fejlesztésekről, szakmai programokról Terveink, elképzeléseink a jelen nevelési évre vonatkozóan. Szülői észrevételek, javaslatok meghallgatása, aktualitások május 2. hete A nevelési év értékelése, tájékoztatás és szülők bevonása az év végi rendezvényekbe. 19

20 6. Kiemelt pedagógiai célok és feladatok Pozitív személyiségjegyek alakítása. Az egészséges életmód, rekreáció (életmódkultúra) alapozása. Mozgásos (sokmozgásos) tevékenységek megismertetése, megszerettetése A környezeti- és művészeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolása. A különbözőségek tolerálása, elfogadtatása - inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése. A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, együttműködési képességének fejlesztése, integrált neveléssel. Az óvoda-iskola közötti átmenet könnyítése. A Pedagógiai Program hatékony működtetése érdekében belső továbbképzés keretében különös hangsúlyt helyezünk Az óvoda iskola átmenet könnyítésére A mozgásfejlesztésre. A zenei készségek-, képességek fejlesztésére. Az esélyegyenlőség biztosítására a csoportokban. Az inkluzív pedagógia - differenciált, egyéni bánásmód fejlesztésére. Az intézmény pedagógiai programjának, folyamatos eredményes és hatékony megvalósítására a törvényi előírásoknak megfelelően. A csoportra és az életkorra meghatározott sikerkritériumok rögzítésére a csoportnaplóban a mérések alapján összehasonlító elemzésre, amely alapján a következő év feladatait meg lehet határozni. Az intézményi minőségirányítási program eljárásrendjeinek és folyamatainak szakszerű, összehangolt működtetésére az audit tervben meghatározottak alapján. A csoportközi tevékenységek szakszerű szervezésére és vezetésére. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének folyamatos szakszerű működtetésére, a gyógypedagógus (belső gondozó) segítségével, együttműködve a csoportos óvodapedagógusokkal. A kidolgozott ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer alkalmazására. Az eredményekről a szülők rendszeres, egyéni tájékoztatására. Az intézményi gyermekvédelmi munka eredményes működtetésére. További együttműködési lehetőségek feltárására a város általános iskoláival, intézményi szinten. 20

21 Egészséges életmód terén kitűzött feladataink A gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a rendszeres mozgás biztosításával ( mindennapos testnevelés, játék ) a mozgáskultúra megalapozásával és a motoros képességek fejlesztésével. A testedzés mellett a mozgás megszerettetése, a közös mozgás által kiváltott öröm átélése. Egészséges táplálkozási szokások és a kulturált étkezési magatartás kialakítása. Az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges, stresszmentes és biztonságos környezet megteremtésével és megőrzésével a környezet megóvására irányuló szokások alakítása. A betegségek megelőzése, az egészséges életvitel igényének kialakítása. Az óvoda pszichikai sérüléseket megelőző és kompenzáló szerepének erősítése. Az összerendezett, harmonikus mozgás fejlődésének elősegítése, a mozgás tudatos használata az élettani pedagógiai, pszichológiai hatások elérésére. Megfelelő terhelés és edzés, figyelembe véve az eltérő fejlettséget és életkori adottságokat. A gyermek mentálhigiénéjének megőrzése, az egészséges életmód, testápolás, kulturált étkezés, öltözködés, pihenés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása minta alapján, gyakorlással. A mozgásigény kielégítése a szervezet edzése játékkal, szabad mozgással, szervezett testneveléssel, egyéb sokmozgásos tevékenységekkel. Kisebb testi rendellenességek korrekciója, láb- és testtartásjavító tornával. Megfelelő szokás- és szabályrendszerrel olyan mozgásra ösztönző pozitív légkört kialakítása, melyben a gyermekek bátran, biztonsággal mozoghatnak. Egész nap folyamán szabad vagy szervezett formában meg kell teremteni gyermekeink számára a mozgásos alkalmakat, mind az épületen belül, mind a szabad levegőn. 21

22 A gyermekek egésznapi tevékenységeibe a sokmozgásos program elemeinek beépítése, motoros képességek fejlesztése. Az életkori sajátosságokat és egyéni képességeket figyelembe véve megfelelő és fokozott terhelést biztosító mozgásfejlesztési anyag összeállítása. A lelki egészség fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges készségek és képességek kialakítása, elsajátítása. ( egészséges napirend gyakorlása, stressz hatások kompenzációja, integráció megvalósítása, normatartás elsajátítása ) A személyi higiénére nevelés, az önálló testápolásra, étkezésre, öltözködésre, betegségmegelőzésre való képesség fejlesztése, minta alapján, gyakorlással. Az egészséges táplálkozás megkedveltetése különböző programok segítségével. ( zöldség és gyümölcs napok, közös saláta és gyümölcsturmix készítés, szülők bevonása ) A gondozással kapcsolatos feladatok folyamatos megvalósítása, egyéni bánásmód érvényesítése. Az adott korosztálynak megfelelő életritmus kialakítása, melyben biztosítottak a változatos tevékenységformák és az egészséges - biztonságos környezet feltételei. A gyermekek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozása, környezettudatos magatartás megalapozásával. A gyermekbalesetek, sérülések megelőzése, a tilos és elvárható magatartásformák megismertetése, megfelelő balesetmentes környezet biztosításával. A gyermekek egészségének védelme, fejlődésükhöz egészséges környezet biztosítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Prevenciós és korrekciós, testi - lelki - nevelési feladatok ellátása megfelelő szakemberek bevonásával. 22

23 A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének nyomonkövetése, szükség esetén egyéni fejlesztéssel képességeik kibontakoztatása szakember igénybevételével. Környezetnevelés-környezetvédelem A környezet- és természetbarát szemléletet támogató óvodai környezet kialakítása. Együttműködésre nevelés, mert összefogással óvhatjuk, védhetjük a környezetet, a természetet. Óvónői modellnyújtással, pozitív megerősítések által a környezetbarát szokások, szemléletmód, a problémaérzékenység, az értékfeltáró és negatívumokat megszüntető magatartásformák kialakítása. Az élménypedagógia módszerének segítségével a szűkebb és tágabb környezetünk természeti értékeinek, növény és állatvilágának, földrajzi adottságainak, az ott élő emberek kultúrájának megismertetése. A természet megszerettetése, a felfedezés élményének, a cselekvő tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása. (tervezetten, spontán) A természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása. A helyi sajátosságainkat figyelembe véve, minél több mozgásos, érzékszervi tapasztalatok gyűjtése az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. A gyermek közvetlen környezetében lévő állatok, növények megismertetése, megszerettetése, személyes példa, a modell jelenléte a nap minden percében. Minél több játékos kísérlet kipróbálása, bemutatása segítse a valóság tevékeny felfedezését, az ok-okozati összefüggések megláttatását. Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, képességek tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a természetes és az ember által épített, létrehozott, környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer, a környezettudatos életvitel kialakulásához. 23

24 A természet csodálatos-rejtelmes világának feltárásakor teremtsük beszélőhelyzet a gyermekek kommunikációs készségfejlődésének, alapozzuk meg nyelvi kultúrájukat. A környezetvédelmi jeles napok élményszerű, tartalmas megszervezése a szülők aktív részvételével szemléletformálás, a gyermekek érzelemvilágának gazdagítása. Környezetvédelmi akciók szervezése a szülők körében. Az udvaron található növények folyamatos gondozása a gyermekek bevonásával. A környezetvédelmi jeles napok méltó megünneplése változatos programokkal, tevékenységekkel. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságának kiemelése, családok bevonása az akciókba. A gyermekek figyelmének felhívása az energiatakarékosságra, felnőtt példamutatása mellett folyamatos ellenőrzés. 7. A 2013/2014-es nevelési évben indított munkaközösségek, továbbképzések Cél: Önképzés, egymástól tanulás lehetőségeinek kihasználása, ötletek, nevelési módszerek átadása, alkalmazása, ezáltal minőségfejlesztés. Feladat hatékonyság, eredményesség növelés a pedagógiai munkában, korszerű pedagógiai módszerek átadása, Benchmarking, egymástól tanulás technikájának fejlesztése, módszertani segédanyagok közreadása, betekintés az óvodák mindennapi munkájába, ötletek, tapasztalatok szerzése, ismeretek átadása. 24

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092 1. Elérhetőségi adatok Adat megnevezése Az intézmény hivatalos neve szöveg és /vagy kapcsolódó dokumentum

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján 1. 1. Az intézmény adatai Neve Kispesti Bóbita Óvoda Székhelye 1193. Budapest, Csokonai

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben