ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK AZ OBEDIENCE VIZSGÁKON ÉS VERSENYEKEN A NEMZETKÖZI OBEDIENCE OSZTÁLYBAN C.A.C.I.OB CÍM KIADÁSÁVAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK AZ OBEDIENCE VIZSGÁKON ÉS VERSENYEKEN A NEMZETKÖZI OBEDIENCE OSZTÁLYBAN C.A.C.I.OB CÍM KIADÁSÁVAL"

Átírás

1 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1er, 13, B Thuin (Belgique) Tél : Fax : , internet: ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK AZ OBEDIENCE VIZSGÁKON ÉS VERSENYEKEN A NEMZETKÖZI OBEDIENCE OSZTÁLYBAN C.A.C.I.OB CÍM KIADÁSÁVAL Érvényes

2 Tartalomjegyzék I. Részvételi feltételek, szervezés és bírói értékelés II. Gyakorlati intézkedések és felszerelések III. Díjazások IV. Gyakorlatok és szorzók V. Általános szabályok és irányelvek a gyakorlatok végrehajtására és elbírálására VI. A nemzetközi obedience osztály gyakorlatai: iránymutatás a végrehajtásra és bírálatra VII. Az FCI Európa- és világbajnokságok rendezése és bírói értékelése Az obedience kiképzés a kutyának egy együttműködő és kontrollált viselkedést tanít. Hangsúlyt kellene fektetni a kutya és a kutyavezető közötti jó kapcsolat megteremtésére és a kutya készséges engedelmességére akkor is, ha nagyobb távolságra vannak egymástól. A kutyavezetőnek és a kutyának egy mindenre kiterjedő, jó partnerséget kell mutatnia. I. Részvételi feltételek, szervezés és bírói értékelés 1. Részvételi feltételek a nemzetközi obedience osztályban Ahhoz, hogy nemzetközi obedience osztályban vagy Európa- illetve világbajnokságon részt lehessen venni, a kutyának legalább 15 hónaposnak kell lennie, és egy FCI által elismert és regisztrált törzskönyvvel kell rendelkeznie. AKC, KC vagy CKC regisztrációval rendelkező kutyák részt vehetnek, de nem jogosultak a C.A.C.I.OB címre. Minden ország saját döntése, hogy milyen nemzeti obedience osztályokat ismer el, és milyen feltételeknek kell teljesülnie, mielőtt egy kutya részt vehet a nemzetközi obedience osztályban. Azonban ahhoz, hogy egy nemzetközi obedience versenyen részt vehessen, a kutyavezetőnek és a kutyának legalább egyszer együttesen a saját országában a legmagasabb osztályt teljesítenie kell. Ha egy obedience verseny egy kutyakiállítás keretein belül kerül megrendezésre, nem szükséges, hogy a kutya a kiállításra is nevezve legyen. Azok a kutyák, melyek fertőző betegségben, férgességben, bőrbetegségben (pl. rühesség) szenvednek, vagy más parazitával rendelkeznek, valamint azon kutyák, melyek agresszívak, vakok vagy süketek, nem vehetnek részt nemzetközi obedience versenyeken. Kupírozott fülű és farkú kutyák részvétele megengedett, ha a hazájuk törvényei ezt engedélyezik, és abban az országban is, ahol a verseny megrendezésre kerül. 2

3 Tüzelő szuka részt vehet a versenyen, azonban szigorúan utolsó indulóként. Attól a helyiségtől vagy épülettől, ahol a verseny zajlik, valamint a közeli területektől a tüzelő szukát távol kell tartani addig, amíg a többi kutya be nem fejezi a gyakorlatait. Azok a szukák, amelyek kevesebb mint 8 héttel a verseny előtt ellettek, és amelyek várhatóan 4 héten belül elleni fognak, a versenyen nem vehetnek részt. Kétely esetén a bírónak a verseny kezdete előtt, a ringen kívül kell megvizsgálnia a kutyát. A nemzeti szabályzat előírhatja, hogy minden kutya ellenőrizve legyen. 2. A bíró részvételi követelményei a nemzetközi obedience versenyeken Az obedience verseny bírójának a saját országa kinológiai egyesülete (Kennel Klubja) által kiadott engedéllyel kell rendelkeznie. Alkalmatlanság elfogultság valószínűsége miatt: A bíró nem bírálhatja azt a kutyát, amelyet családtagja vezet fel, vagy valamely családtagja tulajdonában áll. Családtagok vagy rokonok, akikre ez a szabályozás vonatkozik: gyerekek, szülők, nagyszülők, unokák, testvérek vagy házasság révén szerzett rokonok. Továbbá a velük egy háztartásba tartozó vagy egy háztartásban élő személyek által felvezetett vagy tulajdonolt kutyák bírálata sem engedélyezett. Nem vehet részt a kutya a versenyen, ha a verseny bírája a kutyát maga tenyésztette vagy képezte, vagy a kutya a versenyt megelőző 1 éven belül egy háztartásban élt a bíróval. Európa- és világbajnokság esetén javasolt egy további bíró meghívása, ha az elfogultság lehetősége fennáll. Ez egy egyedi alkalom az Európa- és világbajnokságokon, és ezért ezt támogatni kell. 3. Vezető segédbíró (chef steward) Egy vezető segédbírót kell kinevezni a versenyre. A vezető segédbírónak megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie. Ha külföldi versenyző vesz részt a versenyen, a segédbírónak képesnek kell lennie, hogy az utasításokat angolul, vagy másik, kölcsönösen elfogadott nyelven adja. Ha a gyakorlatok bírálatai két vagy több bíró között felosztásra kerülnek, megfelelő számú segédbírónak jelen kell lennie, hogy minden ringhez legalább 1 segédbíró tartozzon. 4. A versenybizottság Az obedience versenyek az adott napi (fő)bíró és a vezető segédbíró irányítása alatt történnek. Amennyiben több mint egy bíró tevékenykedik egy versenyen, akkor az egyik bírót ki kell nevezni főbírónak, aki a bírói team elnöke lesz. Ha olyan incidens fordul elő, melyről a szabályok és iránymutatások nem rendelkeznek, a bíró (vagy a bírói team a főbíró elnöklésével) dönt az eljárásról vagy az értékelésről. 3

4 5. A kutyavezető kötelességei és a kutya felszerelése A kutyavezető kötelességei a verseny résztvevőjeként akkor kezdődnek, amikor a kutyavezető belép a verseny területére, és a záró eredményhirdetés után érnek véget. A kutyavezetőnek a szabályokat és az utasításokat követnie kell. Elvárás a kutyavezetővel szemben, hogy illedelmesen viselkedjen, és megfelelően öltözködjön. A bíró kizárhatja a kutyavezetőt a versenyből, ha semmibe veszi a szabályokat, sportszerűtlenül vagy illetlenül viselkedik. A bíró döntése végleges, és ezt egy résztvevő sem támadhatja meg. A kutyavezetőnek a verseny kezdete előtt 30 perccel meg kell jelennie a ringben. A kutyát büntetni tilos. Csak a normál, hagyományos nyakörvek engedélyezettek. Szöges vagy elektromos nyakörv, valamint más kényszerítő eszköz alkalmazása tilos. Ez a szabály a verseny elejétől a végéig érvényes. Szájkosár, takaró, kabát tilos a gyakorlatok alatt. A kutyavezetőnek a kutyát a gyakorlatok alatt és közben a bal oldalán kell vezetnie. A kutyavezető testi fogyatékossága esetén megengedett a kutyát a jobb oldalán vezetnie a gyakorlatok alatt és közben. A versenyzőnek vagy a csapatvezetőjének azonban meg kell beszélnie a bíróval, és engedélyt kell kérnie még a verseny kezdete előtt. Minden bírót tájékoztatni kell, és amennyiben több bíró érintett, a teljesítmény értékelését illetően egyeztetni kell. A mentességet igazolni kell, és mindez nem eredményezheti másik kutya vagy résztvevő zavarását. Pl. ha egy versenyző tolószékben közlekedik, az 1. és 2. gyakorlatban ő helyezkedjen el a csoport elején vagy végén, ahol a sajátján kívül nem kell más kutya mellett elhaladnia. 6. A kutya viselkedése/diszkvalifikáció Ha egy kutya bármikor a verseny alatt (a saját munkája előtt vagy után) embert vagy másik kutyát megharap, megpróbál harapni, megtámad vagy támadást kísérel meg, a versenyből ki lesz zárva. Minden pontját elveszíti, akkor is, ha a gyakorlatait már befejezte. Egy kétnapos rendezvényen az eltiltás a második napra éppúgy érvényes, tehát a kutya nem versenyezhet. Az incidenst a kutya teljesítménykönyvébe be kell jegyezni. Jelentést kell küldeni a kutya Kennel Klubjához, valamint a rendező ország Kennel Klubjához is. 7. Egyéb rendelkezések Ha a verseny ringjét építik vagy már kialakították, a kutyavezető a kutyájával egy felhatalmazott személy (segédbíró vagy bíró) engedélye nélkül nem léphet a ringbe. A csoportos gyakorlatokban (1. és 2. gyakorlat) egy csoport legalább 3 és maximum 6 résztvevőből áll. Ha egy versenyen a kutyák száma hattal nem osztható, két csoport 7 kutyából is állhat. 4

5 II. Gyakorlati intézkedések és felszerelések Versenybeosztás, résztvevők száma, ring nagysága, szükséges felszerelés 1. Versenybeosztás Nemcsak az FCI Európa- és világbajnokságon, hanem minden nemzetközi versenyen a bírónak (főbírónak, a bíró team elnökének) van joga arra, a szervezőbizottsággal egyeztetve, hogy meghatározza a verseny alatti gyakorlatok sorrendjét, és hogy hogyan legyenek csoportosítva a gyakorlatok. A sorrendnek minden résztvevő számára azonosnak kell lennie. 2. Résztvevők száma Ajánlott, hogy a bíró óránként hozzávetőleg 4 kutyánál és naponta 25 kutyánál többet ne bíráljon. Ha több mint egy bíró van kinevezve, mindegyik bíró a számára kijelölt gyakorlatokat bírálja minden kutyánál. 3. Az obedience ring mérete Az obedience ring nagyságának csarnok esetén legalább 20 x 30 métert kell kitennie. Amennyiben a verseny szabad téren van megrendezve, előnyös mérete min. 25 x 40 méter, de lehetőleg nagyobb legyen. A ring lehet kisebb, ha a gyakorlatok két vagy több ringben vannak szétosztva, és azok a gyakorlatok vannak csoportosítva, melyeknek kisebb hely is elegendő. A ringet jól láthatóan ki kell jelölni. A bíró megítélésén múlik, hogy elfogadható-e a ring nagysága vagy sem. 4. Felszerelés A rendezőbizottság felelőssége, hogy a szabályzatok és az utasítások a verseny helyszínén rendelkezésre álljanak. Egy zárt, kb. 1 méter széles akadály szükséges, állítható magassága kb. 10 cm-től 70 cm-ig, 10 cm-es közönként (8. gyakorlat). Az agility-akadállyal ellentétben nem lehetnek oldalsó elemei (lásd a 8. gyakorlatnál). Megfelelő számú jelölőnek és bójának készen kell állnia, hogy kijelölje pl. a gyakorlatok kezdő és végpontjának a helyét, ha szükséges, és a fordulások helyét, stb. A jelölőknek és a bójáknak könnyen láthatónak és megfelelő méretűnek kell lenniük. A bóják magasságának, melyek a négyzet sarkait jelzik, (6. gyakorlat) kb. 15 cm magasnak kell lenniük. A megállás helyénél kisebb bója vagy jelölő is használható. Pontozótáblát, melyen a bíró az odaítélt pontokat mutatja, rendelkezésre kell bocsátani. Sárga és piros lapoknak rendelkezésre kell állniuk, melyekkel a bíró figyelmeztetést (sárga) vagy kizárást (piros) mutathat. 5

6 Megfelelő apporttárgyak: Három készlet fából készült apportfa, melyek eltérő méretűek (súlyúak), így a különböző nagyságú kutyafajtákhoz (kis, közepes, nagy) igazodnak. Minden készletben 3 apportfa azonos méretű. Az apportfák legnagyobb súlya a legnagyobb készletben kb. 450 gramm (7. gyakorlat). Fémapport 3 különböző méretben, maximális súlyuk kb. 200 gramm a legnagyobb kutyák részére. Az apporttárgy méretének arányban kell lennie a kutyafajta nagyságával (kis, közepes, nagy), azonban a kutyavezető kiválaszthatja a kívánt méretet (8. gyakorlat). Fatárgyak kb. 2 x 2 x 10 cm nagyságban. Minden versenyző kutya részére 6 fatárgy szükséges (9. gyakorlat). III. Díjazások Ajánlott az obedience versenyeken fekete-piros-sárga színű szalagot és rozettát használni. Minden kutyát, mely díjat nyer, fekete-piros-sárga szalaggal kell kitüntetni. Piros szalagot kap az I. díj nyertese pont 80% kitűnő Kék szalagot kap a II. díj nyertese pontnál kevesebb 70% nagyon jó Sárga szalagot kap a III. díj nyertese pontnál kevesebb 60% jó Más színek is használhatóak a házigazda ország tradíciójának megfelelően. Fekete-piros-sárga rozettát ítélnek oda a legjobb I. díjasnak. Ha két vagy több kutya azonos pontszámot ér el, és a végső sorrend felállítása a kívánatos, az eredményt a 3., 5. és 6. gyakorlatok pontjainak összege adja. Amennyiben ez még mindig azonos pontszámot eredményez, akkor ezt a három gyakorlatot meg kell ismételni. Azok a kutyák, amely a nap folyamán teljesítik a Nemzetközi Obedience Champion címet, díjjal vagy rozettával ki kell tüntetni. Előnyben kell részesíteni az obedience színeinek (fekete-piros-sárga) használatát, és tartalmaznia kell a Nemzetközi Obedience Champion szöveget. Emellett a rozetta hordhatja a hagyományos színeket, feltüntetve a bajnokságot, mint a piros és a zöld [pl. az alaprozetta és a szalagok lehetnek zöldek, a kisebb rozettákkal a tetején bemutatva az obedience színeit (fekete-piros-sárga)]. Nemzetközi Obedience Champion váromány CACIOB A győztes kutya (kan esetén mindkét here meglétével) elnyeri a CACIOB-t, amennyiben I. díjas ( kitűnő ) eredményt ér el, a második legjobb kutya (azonos feltételekkel) pedig a Reserve CACIOB-t. Ezeket a 6

7 címeket az FCI visszaigazolja, a kutyának szerepelnie kell egy FCI tagszervezetének vagy szerződéses partnerének törzskönyvében (vagy törzskönyvi mellékletében). Azokat a kutyákat, melyek CACIOB vagy Reserve CACIOB címeket érnek el, díjjal vagy rozettával ki kell tüntetni. Előnyben kell részesíteni az obedience színeit (fekete-piros-sárga), és magában kell foglalnia a CACIOB (fehér) és a Reserve CACIOB (narancs) színét [pl. az alaprozetta és a szalagok fehérek (narancs), és a kisebb rozettákkal a tetején fekete-piros-sárga színben]. A CACIOB és Reserve CACIOB szöveget is fel kell tüntetni. Nemzetközi Obedience Champion Ahhoz, hogy egy kutya a Nemzetközi Obedience Champion címet megkapja, két CACIOB-t kell nyernie két különböző országban, valamint egy FCI CACIB kutyakiállításon 15 hónapos kora után legalább egy jó vagy jobb eredményt kell elérnie. Ezen kívül a kutyának szerepelnie kell egy FCI tagszervezetének vagy szerződéses partnerének törzskönyvében (vagy törzskönyvi mellékletében). A két CACIOB cím között legalább 1 évnek és 1 napnak el kell telnie. IV. Gyakorlatok és szorzók Gyakorlat Ültetés csoportban 2 percig Fektetés csoportban 4 percig, zavarással Szabadon követés Menet közben állítás, ültetés és fektetés Behívás állítással és fektetéssel Irányított előreküldés fektetéssel és behívással Irányított apportírozás Apportírozás akadályon fémapporttal Tárgykiválasztás Távolságkontroll Szorzószám Σ 32 V. Általános szabályok és irányelvek a gyakorlatok végrehajtására és elbírálására Amennyiben az egyes gyakorlatoknál nincs másfajta rendelkezés, minden gyakorlat kidolgozásánál és megítélésénél az általános szabályok és irányelvek az érvényesek. Ha olyan esemény lép fel, melyre nem terjednek ki ezek a szabályok és irányelvek, a bíró dönt az eljárás módjáról és az értékelésről. A bírói döntés végleges, és azt egyetlen résztvevő sem támadhatja meg. 7

8 Kiadható pontok Az obedience teljesítmények pontozása a következők szerint történik: 0 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 Kizárás a vizsga befejezéséhez vezet, és minden megszerzett pont elveszik. A kutya nem folytathatja a verseny hátralevő gyakorlatait. Hiányos gyakorlat az adott gyakorlat minden pontjának elvesztéséhez vezet. A kutya a fennmaradó gyakorlatokkal folytathatja a versenyt. A sárga lap figyelmeztetést jelent. A bíró figyelmeztetést adhat a kutyavezető vagy a kutya cselekedetei alapján. Ha a bíró kétszer mutatja fel a sárga kártyát, kizárást von maga után. A piros lap kizárást jelent. A piros /sárga lap használata több bíró esetén : 1. Kettő vagy több bíró külön ringekben Amikor két bíró külön bírál (2 ring, különböző gyakorlatok), egy piros lap (az első) már kizáráshoz vezet. Ha az egyik bíró sárga lapot ad (pl. az első ringben), a további bírókat (másodikat vagy harmadikat) nem kell erről tájékoztatni. Minden bíró önállóan dolgozik. A sárga lapot az írnok jegyzi, és mikor egy másik bíró is sárga lapot mutat, az írnok informálja, hogy már egy sárga lapot kapott a páros, ezért kizárás következik. Természetesen az is éppúgy kizáráshoz vezet, ha ugyanaz a bíró kétszer mutat sárga lapot. 2. Kettő vagy több bíró egy ringben Ha az egyik bíró figyelmeztetni akar egy versenyzőt (sárga lap) vagy ki akarja zárni (piros lap), informálja a többieket és az ügyben együttesen döntenek. Amennyiben a főbíró (a bírói team elnöke) a ringben van, ő mutatja a lapokat. A gyakorlatok végrehajtása A bíró állapítja meg, hogy a gyakorlatokat milyen sorrendben kell bemutatni. A sorrend minden résztvevő számára azonos. A gyakorlatok alapállásban kezdődnek és végződnek. Az alapállás definíciója a kutya ülő testhelyzete a kutyavezető bal oldalán. Minden gyakorlat azzal kezdődik, hogy a segédbíró utasítására a kutyavezető és a kutya a gyakorlat kezdőpontján helyezkedik el, a kutya alaphelyzetben ül, és a segédbíró kijelenti, hogy a gyakorlat kezdődik. Minden gyakorlat azzal fejeződik be, hogy a segédbíró kimondja: a gyakorlatnak vége. 8

9 A gyakorlatok között a kutyának a kutyavezető bal oldalán kell tartózkodnia. A kutyának nem kell szabályosan láb mellett lennie vagy vezényszó hatása alatt állnia, de a kutyavezető közelében legyen, és kontroll alatt. Ha a kutya a gyakorlatok alatt vagy között elhagyja a ringet, kizárásra kerül. A kutyavezetőnek általában egyenes vonalon kell haladnia. Határozatlan vagy félreérthető mozdulatok, túlzott gesztusok vagy vezényszavak, természetellenes, szélsőséges mozdulatok büntetendők. A fordulatokat 90 º-ban, a hátraarcot 180º-ban kell végrehajtani, és hátraarc után a kutyavezetőnek az eredeti útvonalán kell haladnia. A kutyavezetőnek a kutya pórázát a ringen kívül vagy a segédbíró (steward) asztalán kell hagynia. Ez minden gyakorlatnál érvényes. A szabályzatban szereplő vezényszavak ajánlások. Más, kellően rövid szavak elfogadhatóak. A kutya neve kombinálható a vezényszóval, amennyiben ez a gyakorlatnál ez engedélyezett. A névnek és a vezényszónak össze kell kapcsolódnia, tehát nem keltheti két különálló vezényszó benyomását. Jutalomfalatok, játékos eszközök, mint pl. labdák vagy játékok a ringben, sem a gyakorlatok alatt, sem közöttük nem megengedettek. Ha a bíró észreveszi, hogy a versenyző jutalomfalatot vagy más motivációs tárgyat magánál tart vagy használ, a versenyző kizárásra kerül. A kutyavezető a gyakorlat alatt a kutyát nem érintheti meg, és semmilyen módon sem félemlítheti meg vagy ösztönözheti. Az ilyen viselkedés a gyakorlat hiányos teljesítéséhez vezet. Gyengéd ösztönzés, pl. kimondott jól van vagy 1-2 simogatás a gyakorlat befejezése után megengedett. A túlzott ösztönzés, lelkes buzdítás, játék, a kutyavezető karjaiba való ugrálás, dog-dancing trükkök miatt a bíró a versenyzőt a sárga lap felmutatásával figyelmeztetésben részesíti. Második alkalom esetén a bíró piros kártyát mutat, és a kutya kizárásra kerül. A bírónak joga van a gyakorlatot félbeszakítani, ha a kutya láthatóan képtelen vagy vonakodik azt bemutatni. Ez a gyakorlat nem értékelhető. A bírónak joga van egy kutyát a versenyen való további részvételből kizárni, ha nem megfelelően dolgozik, vagy ha a folyamatos ugatás vagy nyüszítés zavaróan hat. Abban az esetben, ha a kutya ugat vagy nyüszít, a bíró első figyelmeztetésként sárga lapot adhat. Amennyiben a viselkedés továbbra is fennáll, a bíró piros lapot mutat, és a kutyát kizárja a versenyből. Ugyanez érvényes a gyakorlatok közti zavaró, folyamatos ugatásra és nyüszítésre. Ha a kutya a gyakorlat alatt elhagyja a kutyavezetőt (a feladatot megszakítja), és az irányításán kívülre kerül, a kutyavezetőnek lehetősége van a kutyát egyszer hívni anélkül, hogy a helyzetét elhagyná. Ha a kutya az első hívásra visszatér a kutyavezetőhöz, a bíró sárga lapot mutat, és a gyakorlat hiányos (0 pont), de a kutyavezető és a kutya a következő gyakorlattal folytathatja a versenyt. Amennyiben a kutya az első vezényszóra nem tér vissza, a kutyavezetőt és a kutyát diszkvalifikálják. Ha a kutya második alkalommal távolodik el, éppúgy kizárást eredményez. Ha a kutya a gyakorlatok közben elhagyja a kutyavezetőt, a kutyavezető egyszer hívhatja a kutyáját, anélkül, hogy a helyzetét megváltoztatná. Ha a kutya visszajön, a bíró sárga lapot mutat. Ha a kutya nem tér vissza, vagy másodszor is eltávolodik, kizárás követi. A behívás gyakorlatánál (5. gyakorlat) a kutyának megengedett, hogy a kutyavezetővel szemben 9

10 üljön le. A kutyának ezután vezényszóra (a segédbíró utasítását követően) gyorsan és szorosan fel kell vennie az alaphelyzetet. Minden apportgyakorlatnál (7., 8., 9. gyakorlat) megengedett, hogy a kutya a kutyavezetővel szemben üljön le, és vezényszóra ott adja át az apporttárgyat (a segédbíró utasítása után). A kutyának ezután vezényszóra (éppúgy a segédbíró utasítását követően) gyorsan és szorosan fel kell vennie az alaphelyzetet. Az apport- és a behívógyakorlatoknál nem szükséges a bírónak tudnia, hogy a gyakorlatot hogyan szándékozták végrehajtani, szemben leüléssel vagy közvetlenül alaphelyzettel. Ha a gyakorlat elegánsan van végrehajtva, a szándéktól függetlenül teljes pontszám adható. Azoknál a gyakorlatoknál, ahol vezényszó vagy vizuális jel használata engedélyezett, a kutyavezetőnek a gyakorlat megkezdése előtt tájékoztatnia kell a bírót, hogy melyik jelzést használja. Ez nem szükséges, ha mindkettő vezényszó és kézjel is megengedett. A marad vezényszó megengedett azoknál a gyakorlatoknál, ahol a kutyavezető elhagyja a kutyát, vagy elfordul a kutyától (1., 2., 5., 9., 10. gyakorlat) Kézjel sosem adható, amikor a kutya a kutyavezető mellett van (alapállás). A gyakorlatok értékelése A gyakorlat értékelése azt követően kezdődik, hogy a kutyavezető és a kutya a kezdő ponton felveszi az alapállást (a kutya a bal láb mellett ül), és a segédbíró kijelenti, hogy a gyakorlat kezdődik. A gyakorlat bírálata a segédbíró gyakorlat vége kijelentésével ér véget. Minden eltérést büntetni kell: összes további vezényszó, kettős parancs, testbeszéd, szabálytalan alapállás, nem párhuzamos mozgás, stb. Általános szabály, hogy a második vezényszóért 2 pont levonás jár, a harmadik vezényszónál a gyakorlat (vagy ennek egy része) hiányos. A 6. gyakorlatban (irányító parancsok) és a 10. gyakorlatban (távolságkontroll) a második vezényszóért 1-2 pont levonás jár. Lásd a gyakorlatok irányelveinél. Ha a kutya a gyakorlatok közben ugat, még ha csak időnként, büntetni kell. Az alkalmankénti ugatásért 7 pontnál több nem adható. Ha az ugatás gyakoribb vagy folyamatos, a gyakorlat nem értékelhető. Amennyiben az ugatás tartós és több gyakorlatnál visszatérő, kizáráshoz vezet. Ugyanez érvényes a nyüszítésre is. Ha a kutyavezető a vezényszó kiadásakor ellép, a gyakorlat hiányos. Ha a kutya túlságosan várja a vezényszót a gyakorlat kezdetén, vagyis nem tartja meg az alaphelyzetet, 8 pontnál több nem adható. Ha egy kutya elhagyja a kutyavezetőt a gyakorlat megkezdése után, ámde a kutyavezető parancsa előtt, a gyakorlat értékelése hiányos. Ismétlés nem lehetséges. A kutya mindennemű büntetése kizáráshoz vezet. 10

11 Ha a kutyavezető megérinti a kutyáját a gyakorlat alatt, a gyakorlat hiányos. Ez figyelmeztetést von maga után. Ha az érintés a gyakorlatok alatt vagy azok közben történik és büntetésként értelmezhető, a kutyavezető és a kutyája kizárásra kerülnek. A gyakorlatok között a kutya nyakörvnél fogva való vezetése figyelmeztetést von maga után (sárga lap). Ha a kutya érinti a kutyavezetőt (kis mértékben) behívásnál vagy apportírozásnál, amikor leül a kutyavezető elé, 1-2 pontot kell levonni. Ha összeütközik a kutyavezetővel, 7 pontnál több nem adható. A sebesség bírálatakor figyelembe kell venni a fajtát. Az ideális nem ugyanaz minden fajtánál. Amennyiben a kutya azonnal reagál a vezényszóra, mozgása a fajtára jellemző, tartja a sebességét és érdeklődést mutat a feladat iránt, teljes pontszámmal kell értékelni, ha azt nem csökkenti hibázás. A gyakorlatok alatti ugatást és nyüszítést mindig büntetni kell, akkor is, ha csak nagyon rövid idejű a gyakorlat elején (talán a lelkesedés kifejezéseként), legalább 1 pont levonással jár. Ha a kutya nem ül nyugodtan a kutyavezető mellett a gyakorlat elején, 8 pontnál több nem adható. Ha a kutya nem veszi fel az alapállást a gyakorlat végén, 7 pontnál több nem adható. Ha a kutya a gyakorlatok alatt vagy közben ürít, kizárásra kerül. 11

12 VI. A nemzetközi obedience osztály gyakorlatai Szabályok és instrukciók a gyakorlatok végrehajtásához és bírálatához 1. gyakorlat : Ültetés csoportban 2 percig Vezényszavak: ül, marad Végrehajtás: A kutyák alapállásban a kutyavezetők mellett ülnek, egy vonalban, egymástól kb. 3 méter távolságban. Utasításra a KV-k eltávolodnak a kutyáktól, a kutyák látóterén kívüli helyre mennek, és 2 percig elrejtőzve maradnak. Ha letelik a 2 perc, a KV-k utasításra visszajönnek a ringbe, és a kutyák előtt egy sorban megállnak. A KV-k egy újabb utasításra a kutyáikhoz mennek, úgy, hogy a kutya alaphelyzetben van. Egy csoport legalább 3 és maximum 6 kutyából áll. Megítélés: Amelyik kutya felkel, lefekszik, vagy több mint egy testhosszat elkúszik, 0 pontot kap. Minden mozgás csökkenti a pontszámot. Ha a kutya egy-kettőt ugat, 1-2 pont levonással jár; ha a kutya az idő nagy részében ugat, a gyakorlat hiányos (0 pont). Nyugtalan ülés, mint pl. súlyáthelyezés az egyik oldalról vagy lábról a másikra, büntetéssel jár. Megengedett a kutyának a fejét elfordítania, körbenéznie, érdeklődést mutatnia, ha a ringen kívül vagy belül zaj vagy bármely figyelemelterelés lép fel. Azonban nem szabad a kutyának nyugtalanság vagy félelem benyomását keltenie. Ha a kutya a 2 perc letelte után kel fel vagy fekszik le, és a KV. már a ringben van, 5 pontnál több nem adható. Ha egy kutya felkel, és a másik kutyához olyan közel megy, hogy verekedéssé fajulna, a gyakorlatot fel kell függeszteni, és minden kutyával, az okozó kivételével, megismételni. Ajánlott a gyakorlat alatt a kutyák előtti, ringen kívüli területről a nézőket kizárni (kivéve ringszemélyzet). Európa- és világbajnokságokon ez kötelező. Szorzószám: 3, maximális pontszám: gyakorlat : Fektetés csoportban 4 percig, zavarással Vezényszavak: fekszik, marad, ül Végrehajtás: A kutyák alapállásban ülnek a KV-k mellett, egy vonalban, egymástól kb. 3 méter távolságban. A segédbíró utasítására a KV-k a kutyákat egyesével, balról jobbra, alapállásból lefektetik. Később a felültetés jobbról balra történik úgy, hogy akit elsőként fektetett, felültetésnél utolsó lesz, és fordítva. A KV-k utasításra 4 percre együtt a kutyák látóterén kívülre mennek. Ez idő alatt zavarásként pl. egy személy a kutyák között szlalomozva végigmegy. A 4 perc leteltével a KV-k a segédbíró utasítására visszajönnek a ringbe, együtt kb. 3 méterre a kutyáik háta mögé mennek, majd megállnak. A KV-k egy újabb utasításra a kutyáikhoz mennek, és a kutyákat egyesével alapállásba rendelik. Egy csoport legalább 3 és maximum 6 kutyából áll. A hangos vezényszavak zavarhatnak másokat és erősen büntetendő. Megítélés: Amelyik kutya nem fekszik le, feláll vagy felül míg a kutyavezetők a ringen kívül vannak, vagy több mint egy testhosszat elkúszik, vagy a hátára fekszik, a gyakorlat hibás (0 pontot). Minden mozgás 12

13 csökkenti a pontszámot. Ha a kutya egy-kettőt ugat, 1-2 pont levonással jár; ha a kutya az idő nagy részében ugat, a gyakorlat hiányos (0 pont). Nyugtalan fekvés, mint pl. súlyáthelyezés az egyik oldalról a másikra, büntetéssel jár. Megengedett a kutyának a fejét elfordítania, körbenéznie, érdeklődést mutatnia, ha a ringen kívül vagy belül zaj vagy bármely figyelemelterelés lép fel. Azonban nem szabad a kutyának nyugtalanság vagy félelem benyomását keltenie. Ha egy kutya felkel, és a másik kutyához olyan közel megy, hogy verekedéssé fajulna, a gyakorlatot fel kell függeszteni, és minden kutyával, az okozó kivételével, megismételni. Ha egy kutya a szomszéd kutyavezető vezényszavára reagál (lefekvés vagy felülés), nem kaphat többet 8 pontnál. Amennyiben a kutya reagált a szomszédja vezényszavára, abban a pozícióban kell maradnia (fekve vagy ülve). A hibázás hiányos gyakorlathoz vezet. 7 pontnál több nem adható, ha egy kutya az oldalára fekszik (Flanke) vagy nem ül fel. Ha a kutya felül vagy feláll a 4 perc letelte után, és a KV. már a ringben van, 5 pontnál több nem adható. Ajánlott a gyakorlat alatt a kutyák előtti, ringen kívüli területet a nézőktől elzárni (kivéve ringszemélyzet). Európa- és világbajnokságokon ez kötelező. Szorzószám: 2, maximális pontszám: gyakorlat : Szabadon követés Vezényszavak: lábhoz Végrehajtás: A szabadon követés vizsgálata különböző jármódoknál, irányváltások, fordulatok, valamint hátraarcok kapcsolatában történik. A szabadon lévő kutyának készségesen, a KV. bal oldalán kell haladnia, a kutya lapockája a KV. térdével egy vonalban legyen, és a kutya a KV. vonalával párhuzamosan haladjon. A KV. keze a gyakorlat alatt természetes módon mozogjon. A szabadon követés normál lépésben, lassú futásban és lassú lépésben, jobbra, balra fordulatokkal, hátraarcokkal és megállásokkal lesz vizsgálva. A KV. választhat, hogy a hátraarcot jobbra vagy balra fordulva mutatja be. A németes hátraarc (azaz a kutya a KV-t jobbra körbejárja) éppúgy engedélyezett, mint amikor a kutya folyamatosan a bal oldalon marad, azonban mindkét formát szűken kell végrehajtani. Azt is vizsgálják, hogy a kutya követi-e a KV-t, ha ő alapállásból 2 vagy 3 lépést tesz különböző irányokba (jobbra, balra, előre és hátra), éppúgy, mint amikor alapállásból történik a hátraarc, a jobbra és a balra át. A kutyavezetőnek a hátraarc végrehajtásakor (180º-os fordulat) kb. ugyanarra a vonalra kell visszatérnie, amelyiken jött. A jobbra és a balra fordulatoknak derékszögűnek (90º) kell lennie. A KV. nem fordíthatja el a fejét és a vállát, és nem használhat testjelet, amikor oldalirányba lép. A lábhoz vezényszó kiadható minden indulásnál, jármódváltásnál, az alapállásból bemutatandó különböző irányokba való lépéseknél, valamint ugyancsak az alaphelyzetből történő fordulatok és hátraarcok bemutatásakor. Ha a KV. megáll, a kutyának rögtön, önállóan, vezényszó nélkül fel kell vennie az alapállást. 13

14 Egy versenyen vagy vizsgán belül minden kutyának azonos sémájú szabadon követést kell bemutatnia. Megítélés: Ha a kutya elhagyja a KV-t, vagy a gyakorlat nagy része alatt több mint fél méter távolságban követi, a gyakorlat nem értékelhető. Ha a kutya lassan mozog, 6-7 pontnál több nem adható. A rossz összhang és plusz vezényszavak hibaként vannak értékelve. A kutya nem párhuzamos haladása a KV. mellett kb. 2 pont levonáshoz vezet. Ha a kutya nagyon közel megy a kutyavezetőhöz, ezáltal zavarja a mozgásban, büntetni kell, főképp, ha a kutya támaszkodik és érinti a KV.-t. Szorzószám: 3, maximális pontszám: gyakorlat : Menet közben állítás, ültetés és fektetés Vezényszavak: áll, ül, fekszik, lábhoz (négyszer) Végrehajtás: A gyakorlat bemutatása a lentebb található rajz alapján történik. Normál lépésben haladva a KV. a segédbíró utasítására kutyáját álló, ülő és fekvő pozícióba vezényli. Egy balra és egy jobbra fordulatot kell bemutatni. A fordulópontot (balra/jobbra) egy kis bójával kell megjelölni. A pozíciók és a jobbra-balra fordulatok sorrendje variálható, de a versenyen minden kutyának azonosnak kell lennie. A segédbíró utasítja a kutyavezetőt az indulásra, a kutyájának a vezényszó kiadására és a hátraarcra. A pozícióknak a 10 méteres szakasznak megközelítőleg a felénél (tehát kb. 5 méternél) kell lenniük. Ezt követően a KV. továbbhalad 5 métert ( kb. a következő jelölőbójáig), a SB. Utasítására megfordul, a kutyája bal oldala mellett kb. 0,5 méterre elhalad, további kb. 2 méter megtétele után újabb utasításra megfordul és a kutyához megy. Amikor eléri a kutyát, megállás nélkül lábhoz rendeli a kutyáját, és együtt haladnak tovább a következő jelölő pontig (5 méter), ahol balra/jobbra fordulnak, és a következő szár közepéhez mennek. A gyakorlat folytatása az első szakaszban leírtaknak megfelelően történik. A gyakorlat végén a segédbíró kiadja a lépés állj utasítást és kijelenti, hogy a gyakorlatnak vége. Az álló, ülő és fekvő pozíciókat a kezdő/forduló/végpontot összekötő képzeletbeli vonallal párhuzamosan kell végrehajtani. A kutya és a fordulópont közötti távolságnak kb. 0,5 méternek kell lennie, figyelembe véve a kutya nagyságát. A sarkokat 90º-os szögben kell bemutatni, nem lekerekítve. A KV. és a kutya a jelölőbóják mellett úgy halad el, hogy ezek a páros bal oldalán helyezkednek el. Megítélés: Ha a kutya egyszer rossz pozíciót vesz fel (pl. ül a fekvés helyett), vagy ha a kutya kihagy egy pozíciót (egy testhosszon belül nem veszi fel), 7 pontnál több nem adható. Ha a kutyának egy második vezényszó szükséges, hogy megálljon vagy hogy a korrekt testhelyzetet felvegye, a feladat hiányos. Ha a kutya nem veszi fel az adott pozíciót, tehát nem áll meg azelőtt, hogy a KV. a hátraarcot végrehajtotta, a gyakorlat 0 pont. Ha a kutya követi a kutyavezetőt a vezényszó ( áll/ül/fekszik ) kiadása után, egy további vezényszó kiadható, hogy a kutya megálljon. Ha a kutya megáll, mielőtt a KV. a következő fordulóponthoz ér, a gyakorlat folytatható, de legfeljebb 6 pont adható. Hogy egy pozíció pontot érjen, a kutya, a vezényszót követően, egy testhossznál többet nem mozoghat el, és a megadott testhelyzetet (állás, ülés, fekvés) azelőtt fel kell vennie, hogy a KV. a fordulóponthoz ér. Hogy a gyakorlat pontot érjen, legalább 2 pozíciót teljesíteni kell. Lassú mozgás, rossz lábnál követés, 14

15 ütemváltások, lekerekített sarkok és a párhuzamosság be nem tartása (a képzeletbeli vonalakhoz) hibák. A pozícióknál plusz vezényszó nem megengedett. Ha a kutya rossz testhelyzetet vesz fel, és a KV. észreveszi, nem adható ki további vezényszó. Ez a pozíció már elveszett. Dupla parancsok és testjelek szigorúan büntetendők. Szorzószám: 3, maximális pontszám: gyakorlat : Behívás állítással és fektetéssel Vezényszavak: fekszik, marad, hozzám (3-szor), áll, fekszik VAGY kézjelek Végrehajtás: A KV. a kutyát lefekteti, és a megadott irányban kb méterre eltávolodik. A KV. a SB. utasítására hívja a kutyát. A KV. megállítja a kutyát, amikor a távolság kb. 1/3-ához ér. Utasításra a KV. újra hívja a kutyát, majd a távolság kb. 2/3-ánál lefekteti. Ezt követően a KV. a SB. utasítására lábhoz hívja a kutyát. A SB. csak a behívásra ad utasítást. A KV. önállóan adja a jelzést a kutya megállítására a megadott jeleknél (bóják). A vsz. és a kézjel kiadása felváltva is lehetséges, pl. úgy, hogy az első megállításnál vsz.-t, a másodiknál pedig kézjelet használ. Egy időben azonban a kétfajta jelzés nem alkalmazható. Az első behívásnál a kutya neve összeköthető a vsz.-val, azonban a névnek és a vsz.-nak jól kombinálhatónak kell lennie egymással, és nem keltheti 2 különböző parancs benyomását. Megítélés: Fontos, hogy a kutya minden behívásra örömmel és készségesen reagáljon. A kutyának jó és egyenletes sebességet kell mutatnia, de legalább egy gyors ügetést. A lassú bejövetel hiba. A sebesség bírálatánál a kutya fajtáját is figyelembe kell venni. A kutyának a jelzésnél azonnal meg kell kezdenie a megállást. A megállások megítélésénél a kutya sebességét figyelembe kell venni. Gyors kutyák esetén némi toleranciát kell adni a megállításoknál, de a lassú kutyáknak semmi esetre sem. Hogy a kutya teljes 15

16 pontszámot kapjon, 1 testhossznál többet nem futhat tovább a KV. jelzése után. Hogy egy megállítás alapjában pontot érjen, a kutya 3 testhossznál többet nem léphet tovább. Háromnál több behívóparancs kiadása esetén 6 pontnál több nem adható. Ha harmadik behívóparancsra van szükség bármely pozíciónál, a gyakorlat nem értékelhető. Ha a kutya egy pozíciót nem vesz fel (pl. nem a limiten belül áll meg), 6 pontnál több nem adható. Ha a kutya az egyik pozíciónál nem próbál meg megállni, 5 pontnál többet nem kaphat. Ha a kutya egyik pozíciót sem veszi fel, vagy felcseréli a sorrendet, a gyakorlat nem értékelhető. Ha a kutya egyszer rossz pozícióban áll meg, 7 pontnál több nem adható. Ha a kutya felül vagy feláll az első behívó parancs előtt, 7 pontnál több nem adható. Ha a kutya az első behívást megelőzően több mint 1 testhosszat elmozdul, a gyakorlat nem értékelhető. Szorzószám: 4, maximális pontszám: gyakorlat : Irányított előreküldés, fektetéssel és behívással Vezényszavak: előre, áll, jobbra / balra és/vagy kézjel ( áll ), fekszik, lábhoz Végrehajtás: A kutyát a kiindulási ponttól kb. 10 méter távolságban lévő bójához (kisméretű, előnyben részesítve a félgömb) kell kiküldeni, és a bójánál egy vsz.-val megállítani. A kutyának a bója körül egy 2 méter sugarú, kijelölt körben kell állnia. Kb. 3 mp. után a KV. a kutyát egy 3x3 méteres négyszögbe küldi, mely kb. 25 méter távolságban található a kiindulási ponttól. A négyszögnek és a bója körül lévő körnek legalább 3 méterre kell a ring szélétől lennie. A négyszög sarkai bójákkal (kb cm magas) vannak kijelölve. A bóják külső oldalait látható vonal (pl. szalag, krétavonal) köti össze. Ha a kutya eléri a négyszöget, a KV. kiadja a fektetés vezényszavát. Utasításra a KV. a kutyája irányába megy. Kb. 2 méterrel a kutya előtt a KV. irányváltásra kap utasítást. Újabb kb. 10 méter után utasításra a kiindulási pont irányába fordul. Kb. 10 méter után a KV. utasításra lábhoz hívja a kutyáját, mialatt ő továbbhalad. Végül a SB. utasítást ad a megállásra. A kutyának nemcsak egyenes vonalon kell a bójához és a négyszögbe futnia, hanem a négyszögbe elölről kell belépnie. A kiindulási pontnak a bójáig és a bójától a négyszög közepéig 90 -os szögben kell elhelyezkednie. Megítélés: A bírálatnál a kutya munkakedvét, a parancsok követését, a tempót és az egyenes irányokat kell figyelembe venni. Hogy a gyakorlat 10 pontot érjen, a KV. 6 vsz.-nál többet nem adhat, ahol a 6. egy áll vsz. a négyszögben. A kutyának a vezényszavakat végre kell hajtania (ha az állítás is ki van adva, azt is). Lehetőség van arra, hogy csak a fektetés parancs legyen használva, amikor a kutya a négyszögbe lép. Ebben az esetben csak 5 vsz. engedélyezett. Ha a kutya önállóan cselekszik, büntetéssel jár. Ez azt jelenti, hogy pl. az áll vsz.-t a bójánál és a fekszik vsz.-t a négyszögben ki kell adni. Ha a KV. elmozdul az alapállásból (bármely irányba ellép) a vezényszavak kiadása alatt, a gyakorlat nem értékelhető (0 pont). A KV. túlzott cselekedete (testbeszéde) esetén 8 pontnál több nem adható. A kutyának mind a 4 lábával a körben kell állnia, mielőtt a KV. utasítást követően a négyszögbe küldi. Amelyik kutya a bójánál leül vagy lefekszik, 8 pontnál többet nem érhet el. Ha a kutya a körön kívül leül vagy lefekszik, valamint ha a négyszögön kívül fekszik le, a gyakorlat nem 16

17 értékelhető (0). Amikor a kutya már fekszik, több korrigáló vsz. nem adható. Hogy pontot érjen, a kutyának az egész testével a négyszögben kell lennie (a farok nincs figyelembe véve). A gyakorlat nem értékelhető, ha a kutya felül vagy feláll, mielőtt a KV. a 2. fordulatot véghezviszi. 5 pontnál több nem adható, ha a kutya felkel (felül vagy feláll), miután a KV. a 2. fordulaton túljutott, de a KV. még nem hívta. Ha a kutya a négyszögben elmozdul, anélkül, hogy felkelne, 7 pontnál több nem adható. Azonban ha a hívás előtt elmozdul, és áthalad a négyszög vonalán, a gyakorlat nem értékelhető. Ha a kutya nagyon lassan dolgozik, csak 6 pont adható. Második vezényszóért behívásnál, állításnál vagy fektetésnél büntetés jár ( 2 pont/vsz.). A gyakorlat nem értékelhető, ha az egyik ilyen vsz. harmadik alkalommal van kiadva. Minden további irányító parancsért a büntetés mértéke annak kiadásának intenzitásától és a kutya parancs-végrehajtási hajlandóságától függ. Nem megengedett a kutyának a kiindulási ponton az irányt vagy a gyakorlat előtt a négyszöget megmutatni. Ez hiányos gyakorlathoz vezet (0 pont). A távolságok hozzávetőlegesek. A kiindulási pont és a négyszög közepe közötti távolság 25 méter, és a bója és a négyszög közepe közötti távolság 23 méter. A kiindulási pontból a bójáig, valamint a bójától a négyszög középpontjáig húzott vonalaknak kb. 90o-os szöget kell bezárniuk. Szorzószám: 4, maximális pontszám: 40 17

18 7. gyakorlat : Irányított apportírozás Vezényszavak: előre, áll, jobbra / balra és/vagy kézjel, hozd, ereszd Végrehajtás: Három, azonos méretű apportfa lesz sorban, egymástól kb. 5 méter távolságban kihelyezve úgy, hogy mindez jól látható legyen. A kiindulási pont kb. 20 méterre van a középső apportfától. A kutyát a kiindulási ponttól kb. 10 méterre található bójához kell küldeni. A kutyának a bójánál vsz.-ra meg kell állnia, és egy 2 méter sugarú körben állva kell maradnia. Kb. 3 másodperc után a KV. utasításra a kutyát a jobb vagy bal oldali apportfához küldi, mely sorsolással kerül kiválasztásra. A kutyának ezt kell behoznia, és korrekten átadnia. Miután a sorsolás által megállapítást nyer, hogy melyik apportfát kell behozni, (a középsőt sosem), a SB. kihelyezi a 3 apportfát. A kisorsolt apportfát (a jobb vagy bal oldalit) mindig elsőként teszik ki. Ez idő alatt a KV. a kutyájával alapállásban a kiindulási ponton, arccal a középső apportfa felé, attól kb. 20 méter távolságban áll. Az apportfának 3 méretben (max. kb. 450 gramm) kell rendelkezésre állni, igazodva a különböző fajtákhoz. Az apportfák méreteinek arányban kell lenniük a kutya nagyságával, de a KV. szabadon választhat méretet. Megítélés: Figyelni kell a kutya munkakedvét és irányíthatóságát, illetve gyorsaságát. A kutyának a legrövidebb úton kell a kijelölt apportfához mennie. Ha a KV. a kutyának a kiindulási ponton megmutatja az irányt, azt a kutya érintéseként értékelik, és hiányos gyakorlathoz vezet. Hogy a gyakorlat pontot érjen, a kutyának a bójánál lévő, 2 méter sugarú, megjelölt körben meg kell állnia. Amelyik kutya a bójánál leül vagy lefekszik, 8 pontnál többet nem érhet el. Ha a kutya rossz apportfát vesz fel, a gyakorlat nem értékelhető (0 pont). Minden további irányító parancsért a büntetés mértéke függ annak kiadásának intenzitásától és a kutya parancs-végrehajtási hajlandóságától. További kiegészítő vsz. kiadása esetén a levonás az általános szabályzatnak megfelelően és a 6. gyakorlattal megegyezően történik. Az apportfa elejtése: Ha a kutya az apportfát elejti, és önállóan újra felveszi, 7 pontnál több nem adható. Egy kiegészítő hozd vsz.-nál maximum 5 pont adható. Ha a kutya az apportfát a KV. mellett ejti el, és a KV. ezt önállóan felemeli, anélkül, hogy ellépne, még 5 pont adható, amennyiben a kutya az alapállást szabályosan teljesíti. Ha az apportfa elejtése a kutyavezető gondatlanságából történik, a vezényszó kiadása után, 7 pontnál több nem adható. Az apportfa rágása és harapása: Az apportfa rágása vagy harapása 2-3 pont levonással büntetendő. Intenzív rágásnál 5 pontnál több nem adható. Nagyon intenzív rágás vagy az apportfa rongálása esetén a gyakorlat hiányos (0 pont). Ha a kutya egyszer fogást vált a jobb tartás érdekében, nem jár büntetéssel. 18

19 Ábra az irányított apportírozás gyakorlathoz. Az apportfákat a ringszalagtól legalább 3 méterre kell elhelyezni. Szorzószám: 3, maximális pontszám: gyakorlat : Apportírozás akadályon fémapporttal Vezényszavak: hopp, hozd, ereszd Végrehajtás: A KV. a kutyájával az akadálytól kb. 3 méterre, alapállásban helyezkedik el. A KV. utasításra átdobja a fémapportot az akadályon. Újabb utasítást követően a KV. kutyájának kiadja a vsz.-t az akadály átugrására. A kutya átugrik az akadályon, és visszaugorva visszahozza az apportot. A hopp és a hozd vezényszó is kiadható. A hozd vsz. nem adható ki később, mint ahogy a kutya az ugrást megkezdi. A fémapportnak 3 különböző nagyságban (és súlyban) kell rendelkezésre állni, a kutya nagyságának megfelelően. A legnehezebb apporttárgy max. kb. 200 gramm. A KV.-re van bízva, melyik fémapportot választja a kutya nagyságától függetlenül. Az akadály szélessége kb. 1 méter. Az ugrómagasság a kutya marmagasságához igazodik, a köv. 10 cm-re kerekítve. A magassága nem lehet több, mint 70 centiméter. Megítélés: Ha a kutya csak kis mértékben is, de érinti az akadályt, maximálisan 8 pont adható. Ha a kutya rátámaszkodik az akadályra, vagy nem ugorja az akadályt visszafelé, a gyakorlat hiányos. A tárgy ( fémapport) elejtése: Ha a kutya elejti a fémapportot, és önállóan újra felveszi, 7 pontnál több nem adható. Egy kiegészítő hozd vsz.-nál maximálisan 5 pont adható. Ha a kutya az apportot a KV. mellett ejti el, és ezt a KV felemeli, anélkül, hogy ellépne, még 5 pont adható, amennyiben a kutya az alapállást szabályosan teljesíti. Ha az apport elejtése a kutyavezető gondatlanságából történik, a vezényszó kiadása után, 7 pontnál több nem adható. Az apport rágása és harapása: Az apport rágása vagy harapása 2-3 pont levonással büntetendő. Intenzív rágásnál 5 pontnál több nem adható. Nagyon intenzív rágás vagy az apport rongálása esetén a gyakorlat hiányos (0 pont). Ha a kutya 19

20 egyszer fogást vált a jobb tartás érdekében, nem jár büntetéssel. Javaslat az akadály megépítéséhez. Az oldalsó rudak magasságai nincsenek definiálva. Pl. 0,7-1 méternek megfelelő. Az oldalsó rudak közötti távolság kb. 1 méter. Szorzószám: 3, maximális pontszám: gyakorlat : Tárgykiválasztás Vezényszavak: ( marad / lábhoz ), keresd / hozd, ereszd Végrehajtás: A kiindulási ponton a SB. (steward) átad a KV.-nek egy fatárgyat (10 cm x 2 cm x 2 cm), melyet a KV. ceruzával vagy golyóstollal megjelöli ( vagy a saját startszámát ráírja). A gyakorlat akkor kezdődik, amikor a SB. átveszi a tárgyat. A KV. kb. 5 mp-ig tarthatja a tárgyat a kezében. A kutyának a tárgyat nem szabad sem megszagolnia, sem megérintenie. A SB. szól a KV.-nek, hogy adja át a tárgyat és ezután forduljon meg. A KV. döntése, hogy a kutya nézheti-e a tárgy kihelyezését vagy sem. Lábhoz vagy marad vezényszó megengedett. A SB. elviszi a KV. tárgyát anélkül, hogy azt kézzel megérintené, és 5 másik, hasonló tárggyal együtt kihelyezi a földre, a KV.-től kb. 10 méter távolságra. Az 5 másik tárgyat a SB. kézzel megfogva helyezi ki. A tárgyakat körben vagy horizontális vonalon, egymástól kb. 25 cm távolságra kell elhelyezni. A KV. utasításra megfordul, és kutyáját a megjelölt tárgyért küldi. A kutyának meg kell találnia a KV. tárgyát, visszahoznia, és az általános rendelkezéseknél ismertetett módon átadnia. A tárgyakat minden indulónak azonos alakzatban kell kihelyezni, de a keresendő tárgy helyét meg lehet változtatni. Ha a tárgyak horizontális vonalon vannak kirakva, a keresendő tárgyat nem szabad a külső helyekre tenni. A kutyának a gyakorlat végrehajtására kb. fél perc áll rendelkezésre, ha aktívan és célratörően dolgozik. Minden indulónál 6 új tárgyat kell felhasználni. 20

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK AZ OBEDIENCE VIZSGÁKHOZ ÉS VERSENYEKHEZ AZ OBEDIENCE 1. ÉS 2. OSZTÁLYBAN

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK AZ OBEDIENCE VIZSGÁKHOZ ÉS VERSENYEKHEZ AZ OBEDIENCE 1. ÉS 2. OSZTÁLYBAN ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK AZ OBEDIENCE VIZSGÁKHOZ ÉS VERSENYEKHEZ AZ OBEDIENCE 1. ÉS 2. OSZTÁLYBAN Érvényes 2014. május 26-tól. A MEOESZ és FCI által elfogadott szabályzat. TARTALOM I. Részvételi

Részletesebben

Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata

Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata Obedience Hungary Team Sportegyesület Obedience Kezdő osztály verseny és vizsgaszabályzata Az obedience kiképzés a kutyának egy együttműködő és kontrollált viselkedést tanít. Hangsúlyt kell fektetni a

Részletesebben

Vizsgaszabályzat gyűjtemény

Vizsgaszabályzat gyűjtemény Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Vizsgaszabályzat gyűjtemény Érvényes: 2007. Copyright by MEOE Tartalomjegyzék - Előszó.. - Rövidítések... - Életkori szabályok... - Kísérőkutya Vizsga (BH).. - Bevezető...

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület. K99 Egyesület

Vizsgaszabályzat. Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület. K99 Egyesület Vizsgaszabályzat 2010 Jelen vizsgarendszer kidolgozásában közremûködtek: K3 Kinológia Egyesület K99 Egyesület A vizsgarendszer összeállításában felhasználásra került az FCI IPO szabályzata. A K99 címû

Részletesebben

MEOE Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye Versenyszabályzat

MEOE Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye Versenyszabályzat MEOE Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye Versenyszabályzat a magyar pásztorkutyák munkateljesítményének elbírálásához Budapest 2011. MEOE Magyar Pásztorkutyák Munkaversenye a magyar pásztorkutyák munkateljesítményének

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. az FCI. nemzetközi munkakutya vizsgák, valamint. a nemzetközi nyomkövető vizsgák lebonyolításához

Ú T M U T A T Ó. az FCI. nemzetközi munkakutya vizsgák, valamint. a nemzetközi nyomkövető vizsgák lebonyolításához FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, internet : http://www.fci.be Ú T M U T A T Ó az FCI nemzetközi

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1 er, 13 B 6530 Thuin, tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1 er, 13 B 6530 Thuin, tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1 er, 13 B 6530 Thuin, tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE AGILITY SZABÁLYZATA

Részletesebben

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT

MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (MEOE) mint a Fédération Cynologique Internationale (FCI) tagja MEOE ORSZÁGOS AGÁRVERSENY- ÉS COURSING SZABÁLYZAT Érvényes: 2009.02.18. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

NEMZETKÖZI MENTŐKUTYA VIZSGASZABÁLYZAT /IPO-R/

NEMZETKÖZI MENTŐKUTYA VIZSGASZABÁLYZAT /IPO-R/ NEMZETKÖZI MENTŐKUTYA VIZSGASZABÁLYZAT /IPO-R/ Érvényes 2000, január 1-től. A vizsga felépítése Vizsgafokozatok A Nemzetközi Mentőkutya-Vizsgaszabályzat (IPO-R) a következő osztályokat foglalja magában:

Részletesebben

LOVASTORNA SZABÁLYZAT 8. kiadás, érvényes 2012. január 1-től LOVASTORNA SZABÁLYZAT

LOVASTORNA SZABÁLYZAT 8. kiadás, érvényes 2012. január 1-től LOVASTORNA SZABÁLYZAT LOVASTORNA SZABÁLYZAT Printed in Switzerland Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Reproduction strictly reserved Nemzetközi Lovas Szövetség HM King Hussein I Building t +41 21 310 47 47 Chemin

Részletesebben

ÖTTUSA 2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYAI

ÖTTUSA 2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYAI ÖTTUSA 2014. ÉVI VERSENYSZABÁLYAI 4. LOVAGLÁS SZABÁLYAI A RÉSZ A VERSENYSZÁM.. 74 4.1 A VERSENYSZÁM LEÍRÁSA. 74 1 Típus és sebesség 2 A pálya 3 Koncepció 4 Lovak biztosítása 4.2 HIVATALOS SZEMÉLYEK 74

Részletesebben

4. LOVAGLÁS SZABÁLYAI

4. LOVAGLÁS SZABÁLYAI 4. LOVAGLÁS SZABÁLYAI A RÉSZ 4.1 Alkalmazás területe 4.1.1 Az alábbi szabályokat kell alkalmazni a lovaglás versenyszámban, amely akadályugratás egyéniben és váltóban 350m/perc sebességgel, míg fedett

Részletesebben

2. Középfokú Kísérőkutya Vizsga - BH 2.

2. Középfokú Kísérőkutya Vizsga - BH 2. FCI minősítést nem adó vizsga, csak Magyarországon teljesíthető és érvényes! 2. Középfokú Kísérőkutya Vizsga - BH 2. 1. gyakorlat: Pórázon vezetés 20 pont 2. gyakorlat: Szabadonkövetés 20 pont 3. gyakorlat:menet

Részletesebben

Magyar Sárkányhajó Szövetség. Versenyszabályzata

Magyar Sárkányhajó Szövetség. Versenyszabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Versenyszabályzata Készült az IDBF 2008. január 01-i nemzetközi versenyszabályzata alapján. Összeállította: A Magyar Sárkányhajó Szövetség Szakmai Bizottsága e-mail: info@sarkanyhajozas.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Köszöntő

Tartalomjegyzék. Köszöntő Tartalomjegyzék Köszöntő Általános rész 1. Vizsgák szükségessége és célja. Képességvizsgákon való részvétel feltételei. Munkavizsgán való részvétel feltételei. Vizsgák rendezője 5. Bírók 6. Vizsgavezető

Részletesebben

A 27/2009 (XII.3.) SzMM rendelet hatálya alá eső segítő kutyák képesítési követelményei, viselkedési és állategészségügyi standardjai.

A 27/2009 (XII.3.) SzMM rendelet hatálya alá eső segítő kutyák képesítési követelményei, viselkedési és állategészségügyi standardjai. www.matesze.hu A 27/2009 (XII.3.) SzMM rendelet hatálya alá eső segítő kutyák képesítési követelményei, viselkedési és állategészségügyi standardjai. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános megjegyzések 4 2. A segítő

Részletesebben

Az Extreme Cowboy Szövetség (EXCA) Szabálykönyve

Az Extreme Cowboy Szövetség (EXCA) Szabálykönyve Az Extreme Cowboy Szövetség (EXCA) Szabálykönyve A 2014. évi szabálykönyvet minden igyekezettel úgy alakították ki, hogy a lehető legtöbb területet magába foglalja. Ha mégis akadna olyan helyzet, amelyre

Részletesebben

A bírót a GRK választja ki a mindenkor érvényes bírói listából.

A bírót a GRK választja ki a mindenkor érvényes bírói listából. 4. KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT 1. Bevezető A GRK / a továbbiakban Egyesület / az FCI jogosítványokkal rendelkező szervezettel együttműködve a kiállítások lebonyolításának rendjét a következőképpen képzeli el:

Részletesebben

3. RETRIEVER MUNKAVIZSGA. Munkavizsga szabályzat

3. RETRIEVER MUNKAVIZSGA. Munkavizsga szabályzat 3. RETRIEVER MUNKAVIZSGA Munkavizsga szabályzat A munkavizsga célja a retriever örökletes tulajdonságainak, képzettségének, vadászati használhatóságának vizsgálata. A retriever csak sikeres vizsga után

Részletesebben

2. VÍVÁS SZABÁLYAI A RÉSZ

2. VÍVÁS SZABÁLYAI A RÉSZ 2. VÍVÁS SZABÁLYAI A RÉSZ 2.1 Alkalmazás területe Az alábbi szabályokat kell alkalmazni a vívó számban, amelyet egy csoportban, elektromos párbajtőrrel és minden hivatalos UIPM versenyen teremben kell

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Versenysport Szabályzata

Katasztrófavédelmi Versenysport Szabályzata Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf. 314. Tel: (06-1) 469-4101 Fax: (06-1)469-4102 Katasztrófavédelmi Versenysport Szabályzata

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT FAJTATISZTA SZÁNHÚZÓKUTYÁS FOGATHAJTÓVERSENYEKRE. ELSŐ FEJEZET Általános szabályok

VERSENYSZABÁLYZAT FAJTATISZTA SZÁNHÚZÓKUTYÁS FOGATHAJTÓVERSENYEKRE. ELSŐ FEJEZET Általános szabályok VERSENYSZABÁLYZAT FAJTATISZTA SZÁNHÚZÓKUTYÁS FOGATHAJTÓVERSENYEKRE Északi Szánhúzó Kutyások SportKlubja a nemzetközi fajtatiszta szánhúzókutyás szervezetek szabályzatai alapján ELSŐ FEJEZET Általános szabályok

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG RITMIKUS GIMNASZTIKA SZABÁLYKÖNYV 2013-2016 RITMIKUS GIMNASZTIKA TECHNIKAI BIZOTTSÁGA A hivatalos angol szöveg magyar változata 2012-11-19 FIG által elfogadva 2012. szeptember 19-én

Részletesebben

MLSZ. Magyar Lovassport Szövetség DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT. 1. kiadás. Érvényes: 2005. május 1-jétől

MLSZ. Magyar Lovassport Szövetség DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT. 1. kiadás. Érvényes: 2005. május 1-jétől 3. változat 1 MLSZ Magyar Lovassport Szövetség DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT 1. kiadás Érvényes: 2005. május 1-jétől (Jelen kiadás az FEI - Nemzetközi Lovas Szövetség - Díjlovagló Szabályzatának magyar nemzeti

Részletesebben

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Szánhúzó Kutyások Kynológiai Egyesülete SZIBÉRIAI HUSKY fajta TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA Tartalom: 1. Fajtaleírás, standard 1. oldal 2. Tenyészcél 9. oldal 3. Minősítési rendszer 10. oldal 4. Tenyésztési szabályzat

Részletesebben

F.I.P.S.e.d. NEMZETKÖZI ÉDESVÍZI SPORTHORGÁSZ SZÖVETSÉG

F.I.P.S.e.d. NEMZETKÖZI ÉDESVÍZI SPORTHORGÁSZ SZÖVETSÉG F.I.P.S.e.d. NEMZETKÖZI ÉDESVÍZI SPORTHORGÁSZ SZÖVETSÉG A NEMZETKÖZI CSAPATVERSENYEK HIVATALOS SZABÁLYZATA NEMZETEK, KLUBCSAPATOK,NŐK,IFJÚSÁGI, UTÁNPÓTLÁS (U14, U18, U24) ÉS VETERÁN SZERVEZÉS 1. A hivatalos

Részletesebben

Nemzetközi Torna Szövetség Férfi Technikai Bizottság SZABÁLYKÖNYV

Nemzetközi Torna Szövetség Férfi Technikai Bizottság SZABÁLYKÖNYV Nemzetközi Torna Szövetség Férfi Technikai Bizottság SZABÁLYKÖNYV A világbajnokságok, Olimpiai Játékok, területi és földrészek közötti nemzetközi részvétellel folyó Férfi Tornaversenyei számára 2013. évi

Részletesebben

FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2013-2017

FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2013-2017 FINA VÍZILABDA FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK 2013-2017 A FINA nemzetközi vízilabda szabályok az MVLSZ döntése szerint a mindenkori hazai kiegészítésekkel érvényesek a magyarországi vízilabda eseményeken. A

Részletesebben

A terápiás kutyák vizsgaszabályzata

A terápiás kutyák vizsgaszabályzata A terápiás kutyák vizsgaszabályzata 1. A vizsgán való megfelelés általános követelményei A párosnak a vizsgán azt kell bizonyítania, hogy mindketten kiegyensúlyozottak, és bármilyen környezetben képesek

Részletesebben

AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2011. évi ALAPKIÍRÁSA

AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2011. évi ALAPKIÍRÁSA AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2011. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette: az MNASZ Off-Road Szakági Bizottság Jóváhagyta: az MNASZ Intéző Bizottság 2011. március 17-i ülésén Kiadja: az MNASZ Titkárság 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben