Szaporán róttam az utcákat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szaporán róttam az utcákat"

Átírás

1 baptista ifjúsági lap Szaporán róttam az utcákat ügyes-bajos dolgaimat végzendõ, miközben a beteg ágyához kötve töprengett azon, vajon álma-e csupán az egézséges nyüzsgés zaja odakint. Agyamat ködként ülte meg a sürgõs és fontos dolgok halaszthatatlansága: a jelen pillanat öröme kar-nyújtásnyira várakozott, hogy észrevegyem, de hiába, hamarosan már túlságosan messze jártam. Hol a múlt, hol a jövõ követelt figyelmet... Odakint nagy cseppekben esett az esõ. A szél a kapualjakba kergette az aggódó embereket. T öbbedmagammal melegedtem a benti tûznél, de nem gondoltam arra, Aki a tüzet és a vizet adta... Ketten néztünk vissza a megtett útra a kapaszkodó tetején, mégis megriasztott a következõ halom... Újra és újra hallottam a Hangot, világosan és érthetõen beszélt, egyenesen hozzám. De kérdéseimre a választ saját akaratom meg-erõsítésében reménykedve más hangok irányában is kerestem, így rövidesen eltávolodtam a kijelentés helyétõl. Bolyongó alakokba bot- lottam, akiknek szomorú tekintete süketségükrõl árúlkodott... A ke-gyelem talált meg. Visszavitt HÁLÁS-HÁLÁTLAN SZÁMVETÉSE... NEKIFESZÜLVE FUTUNK A CÉL FELÉ... Kevesen voltunk, de mégis elegen ahhoz, hogy egy fantasztikus hetet töltsünk a Hargitán az Úr kegyelmébõl július 28 és augusztus 5 között. Ekkor került sor az elsõ ifjúsági hét megszervezésére ifj. Veress Ernõ, székelykeresztúri lelkipásztor és Katona Zoltán, Erdélybõl elszármazott kanadai missziómunkás által. Isten különlegessé tette ezt a hetet a számomra, de hogy mi is történt, utánanézhetsz a 4. és 5. oldalon (Mezei Sándor) a Forráshoz és megmutatta, hogy micsoda ajándék az életemben a megmutatkozó jelenlétek és hiányok ellentétsorozata. Bûn észre nem venni, hallgatni felõle, elfeledkezni róla. Igen, észre kívánom venni, beszélni akarok róla, emlegetni fogom... Hálásan fordítom látó szemem Atyámhoz a magasba: KÖSZÖNÖM! [Molnár] Adina AZ OKTÓBERI SZÁMBAN: Három kereszt (könyvajánló) Hálával áldozz (Igemag) Fotó: táborozók Két fenyõ (tábori beszámolók, több oldalon keresztül) Egy kis héber (Betû és Lélek) Gyermekbibliahét a Rogin Baptöri Öltözködés (hátsó fedõ)

2 MAG TÁR MUSTÁRMAG ÉRTESÍTÕ Zene 7. Nagyon jó hetet töltöttünk a Hargitai Keresztyén Táborban a zenehéten. Hála az Úrnak, hogy elmehettünk, és van szánk, hangunk, kezünk és értelmünk, így zenét tanulhattunk az Úr dicsõségére. Nagyon szép volt minden, jók voltak a körülmények, a tanárok, az elõadások és az énekek. Sok okunk volt, tehát, boldogan dícsérni az Úrat. A legjobb az volt, amikor a tanáraink olyan hangszert vettek a kezükbe, amin addig nem játszodtak, és elkezdtek egy éneket. Néha egyegy hanggal úgy elmentek, hogy az egész lelkes közönség nevetésbe tört ki. Egy,,zenész" sem éhezett. Az ott dolgozók gondoskodtak errõl, mindenféle jó étellel és édességgel tömtek meg. Egy másik ifitábortól abban különbözött ez a hét, hogy megmûveltek zeneileg, és abban, hogy szabadidõben a táborozó sokaság szétszéledt egy csendes zúgot keresve, hogy nyugodtan elgyakorolhassa az addig tanultakat (nehogy csalódást okozzon a hangszertanárának). Esténként visszapörgött az életünk, amikor megnéztük az aznapi képeket. Nagyon jó volt a légkör, ami ott uralkodott, fõleg az ott levõ szeretet tetszett, de az esti alkalmak is mélyrehatóak voltak. Nagyon megtetszett a zenehét, és nem bántam meg, hogy elmentem. Bárcsak még mindig ott lehetnék! De, sajnos, itt a földön a jó nem tart örökké, csak egy ideig. Annak örülök, hogy jövöre újból tervezik a zenehét megszervezését. [Zöld] József, Marosvásárhely OLVASNI JÓ! (KÖNYVISMERTETÕ) Visky Júlia: Három kereszt Koinónia Kiadó, Kolozsvár, Különleges hármas élményben részesül az az olvasó, aki a Három kereszt címû önéletírást kezébe veszi. A többszintû olvasmányélmény elsõsorban az írónõ, Visky Júlia ( ), gazdag élet- és Isten-tapasztalatának köszönhetõ. Kegyetlenül õszinte bizonyságtétellel, izgalmas kalandokkal és mély igetanulmányozásokkal ajándékoz meg a könyv. Bizonyságtétel. Tudd meg mondta édesanyám, ha megtalálom a Bibliádat, elégetem. Az egész ház békességét felzaklattad. Hallani sem akarunk arról, hogy ne Pistával járj együtt, és más utaid is legyenek. Az életét megváltoztató evangéliumhoz való ragaszkodásért az édesanyja kitagadja a családból. Nehéz érzelmi-lelki csatákat kell megvívnia Jézusért. A széleskörû missziós munkát folytató budapesti Bethánia közösség válik az elárvult lány új családjává. Ettõl kezdve élete Istennek szentelt szolgálat. Kalandok. Álmomból egy durva férfikéz rázott fel. Három katona állt mellettem. Nyers hangon a tudomásomra hozták, hogy követnem kell õket a kisfiammal együtt. Ezek a kalandok az izgalmakon túl sokszor félelmetesek is. Fiatal lányként a második világháborús borzalmakban jókedvvel segít az éhezõknek, betegeknek, sebesülteknek, elhagyottaknak. Majd férjhez megy az általános menekülési hullámmal ellentétes irányba, budapesti lányként Romániába. Mindenki szökne Magyarországra, de õ Erdélybe szökik. És a történet itt válik igazi kalandregénnyé. A férj hitéért való bebörtönzése után a már hétgyermekes anyát gyerekeivel együtt nincstelenné teszik, majd deportálják õket a román sivatagba. Igetanulmányozás. A fáraónak igaza van, hogy nem engedi el az Úr szavára Izráelt. Az Ember csak annak engedhet, akit elismer maga fölött. De mi van velem? Én nagyon jól ismerem az Urat, az én Uramat. Akkor meg miért nem engedek neki? A reggeli áhítat nem a lelkiismeretet megnyugtató napi bevett ige-adag, hanem az élet (és a könyv) szerves részévé váló útmutató, éltetõ, megítélõ, bátorító vezetés. Az igeértés igazi mélységeket jár meg, és óhatatlanul minket is magával ragad. Nem csoda, ha a fiatalabb és idõsebb generációkais az olvasó-fotelhez láncolja több esõs õszi délutánon át. [Beke] Krisztina Hibaigazítás Az augusztusi számban olvasható könyvismertetõt Mihály Emõke írta. Elnézést kérünk a hibáért. (Szerkesztõség) 2. oldal * október 2008

3 Igemag Vannak olyan évek, amelyek nagyobb jelentõséggel bírnak az életünkben és jobban megmaradnak, mint mások, talán olyan dolgok miatt, amelyeknek kihatása hosszabb idõre szól. A hálaadás ilyenkor bõségesebb és mélyebb, hiszen a megtapasztalásokból merítkezik. A jó Isten már az év elején megáldotta gyülekezetünket, amikor döntések születtek az evangélizációs héten, és bemerítésnek is örvendhettünk a nyár folyamán. Külön kegyelem minden gyülekezetben, amikor új tagok csatlakoznak a közösséghez, és ez talán fokozottabban igaz a kisebb gyülekezetekben, mint amilyen a miénk is. Itt, Székelykeresztúron, hiszem, hogy Istennek csodálatos terve van az emberekkel, és én nagyon örülök, hogy tapasztalhatom testvéreimmel az Úr szeretetét. Mivel szeretnék hálával áldozni, megemlítek egy néhány dolgot még, aminek nagyon örülök. Elõször is, a bölcs és mindentudó Isten egy hûséges és szeretõ feleséget rendelt a számomra, aki az évek során nemcsak az otthoni munkában vette ki derekasan a részét, hanem rendszeresen együtt jön velem a misszióba is, tehát õ a legjobb munkatársam. Ez ugyanígy elmondható lányainkról is, akik szívesen jönnek velünk, ha a körzet gyülekezeteit látogatom, és Ifj. Veress Ernõ: Aki hálával áldozik, az dicsõít engem. készek a szolgálatra is. Hálásan gondolok Petre Dugulescu testvérre is, aki ez év januárjában, hazaköltözött az örök hazába, miután itt befejezte földi pályafutását. Temesvári baptista lelkipásztor volt, aki sokat tett a romániai misszióért, úgy igei, mint karitatív vonatkozásban. Részben az õ támogatásának is köszönhetjük azt, és ez az elején különösen fontos jelentõséggel bírt, hogy mi most itt, ebben a városban missziózhatunk. Minket az Isus Speranþa României misszióstársaság is támogatott és bátorított, ameddig ezt tehette, és ezért én úgy gondolom, hogy tartozom megemlíteni annak a román testvéremnek a nevét, aki nekem és családomnak példát mutatott a befogadás, a szeretet és az áldozat terén. Legyen az emlékezete is áldott! De meg kell említenem egy kanadai testvért is, most név nélkül ugyan, aki sok áldást jelentett már az életünkben, így ebben az évben is kaptunk tõle valamit: egy kis tábornak való telket és egy épülõ házat az erdõben. Az Úr segítsen, hogy majd a benne táborozó gyerekek és fiatalok Vele találkozhassanak, és mellette dönthessenek. Egy másik testvérünket pedig arra indította a Lélek, hogy imaházat építsen egy olyan faluban, ahol még Fotó: EGP nem volt gyülekezet. Hát ne lennék hálás akkor, amikor ilyen mértékben láthatom az Úr munkáját? Amikor egy ismeretlen ember úgy jön elõször a gyülekezetünkbe, hogy itt keresse a vigasztalást szeretett felsége elvesztése után? Van okom a hálára, mert láthatom, hogy a jó Isten ma is munkálkodik, és hívja az embereket magához. Két táborozásért is hálás vagyok. Az egyik a gyerektábor, amelyet virginiai testvéreinkkel szoktunk megszervezni, és már évek óta tart ez a kapcsolat. Most nem tudtam ezen részt venni, de testvéreink ez alkalommal is több, mint száz gyerek és felnõtt táborozását támogatták. A másik táborozás a fiatalok sporthete volt ugyancsak a Hargitán, amelyen végig örülhettem drága testvéreimnek, akik segítségemre voltak a szervezésben és a programok lebonyolításában. Az Úr meg is áldotta mindezt, és nagyon jó, bizalmas légkör alakulhatott ki, amelyben döntések is születtek. Egyik nyári esemény volt az is, amikor feleségemmel együtt versenyvizsgáztunk, õ tanítói, én pedig tanári állásra. Nem most tanítunk elõször, de most mindketten ugyanott vagyunk címzetes pedagógusok, amiért szintén hálásak vagyunk. Annyi mindent lehetne még felsorolni, de most nem teszem, hiszen így is talán kérkedésnek tûnhet mindaz, amit leírtam. Nem volt szándékomban. De szeretnélek bátorítani téged is, fiatal testvérem, hogy emlékezz meg az Úr áldásairól és dicsõítsd a Mindenhatót mindazért a sok jóért, amit Tõle nyertél életed során. 3. oldal * október 2008

4 Két fenyõ A kkor még legtöbben nem mosolyogtunk ennek a ténynek, furcsának találtuk, hogy épp a Hargitán legyünk ilyen kevesen A sok furcsaság mellett viszont, már elsõ nap fülünkbe csengett a megszokott tábori szabályzat, és ami mindannyiunkat megragadott, hogy: ígérjétek meg, hogy még utolsó nap is, 11-kor lefeküsztök. Gondolom, nem kell írjam, hogy mi volt a reakció Mivel sporthét, a téma: Olimpia a hitben. Annyira nem lepett meg, viszont az, hogy elõadóink milyen ötletesek, azzal minden délelõtt jó volt találkozni. Olimpia a hitben. Érdekesnek, és minden szempontból aktuálisnak találtam a témát. Ismerkedni is volt alkalom, hogyha netán valakinek még nem volt alkalma megismerni a hithõsöket (Zsid 11), mert most minden nap bemutattak nekünk egyet. Kedd reggel ifj. Veress Ernõ jóvoltából megismerkedhettünk Nóé hõsünkkel, aki Istennel való feddhetetlen életérõl is híres. A csoportbeszélgetésen pedig egyikünknek sem volt könnyû eldönteni, hogy ki lenne az a hét személy, akit bevinnénk magunkkal a bárkába (lehet gondolkozni rajta ). Szerencsére nem volt idõnk sokat gondolkozni, jött a finom ebéd, amit mindig olyan nagy szeretettel vártunk, akárcsak a reggelit és a vacsorát. Utána, pedig miénk volt a pálya (szó szerint), egészen estig. Az esti alkalmak, azt hiszem, minden táborozóba nyomot hagytak! Isten mindig ott volt, de este nagyon lehetett érezni: biztosan közre játszott a gyönyörû dicsõítés, a bizonyságtételek, a jelenetek, de leginkább a szolgálatok! Biztosan senki sem feküdt úgy le, hogy Isten ne szólt volna hozzá, legalább egy estén! Én legalább is örömmel írom hogy nem! Nap, mint nap tapasztalhattuk Isten jelenlétét! Mindenünk megvolt! A délelõtti elõadások során megismerkedhettünk még Ábrahámmal, és az õ visszatérõ engedelmességével, ugyancsak ifj. Veress Ernõ jóvoltából. Majd következõ délelõtt Borzási Gyula elõadásában hallhattunk Józsefrõl, és az ö erkölcsi tisztaságáról, ami, azt hiszem, mindenkit elgondolkodtatott, és sokunkban megerõsített egy elhatározást. József után jött Mózes, akit Tóth Attila Hit által IGEN, hit által ÁMEN! _ SPORTHÉT _ TÁBORI BESZÁMOLÓ Ha megkérdeznék még pár személyt, biztosan nem csak én lennék egyedül, aki azt mondaná, hogy ez volt eddig a legjobb táborunk, és, aki picit meglepõdve fogadta, hogy az ebédlõben több volt az üres hely, mint a foglalt. Vagy, hogy a kápolnában most mindenki kénye-kedvére választhatott ülõhelyet. És ezek mind abból az okból eredtek, hogy a táborozók száma alig ütötte a 45-öt. mutatott be nekünk, kiemelve Mózes lemondással járó vezetését. És hogy mi, lányok se érezzük magunkat hátrányban, id. Veress Ernõ beszélt nekünk Ruthról, meg az õ ragaszkodásáról Istenhez és az Õ népéhez, ami úgy gondolom, hogy a fiúknak is példa lehet. Majd következett a vasárnap, ami önmagában különbözik a többi naptól, most azonban méginkább rendhagyó volt. A tábor és a székelykeresztúri gyülekezet örömére vasárnap bemerítés volt. Áldás volt! Isten igéjét ifj. Veress Ernõ és Katona Zoltán hirdette, a mostmár megtelt kápolnában. Majd hétfõn újra bekerültünk a megszokott kerékvágásba. Katona Zoltán elõadása Máriáról szólt, amelyben a szívben õrzött Ige gondolatával foglalkoztunk. Isten és a szervezõk tudták mi kell nekünk! Hogyha nem az elõadás alatt, akkor a csoportbeszélgetéseken választ kaphattunk a kérdéseinkre. Neki terve volt minden apró dologgal: énekkel, bizonyságtétellel, jelenettel, csoportbeszélgetéssel, stb., ja, csoportbeszélgetések Itt aztán sok mindenrõl tudnék mesélni, ugyanis abba a szerencsés csoportba tartoztam, ahol minden percet kihasználtak és legtöbbször az ebéd szakította félbe a beszélgetéseket. Nem találtuk soha a végét, mindig volt még beszélgetni valónk, még akkor is, amikor már mások rég befejezték. Nos, ez volt az egyik ok, amiért olyan jó volt számomra a tábor! És az éneklés ha valaki kívülálló az udvarról hallotta volna, biztosan nem mondta volna meg, hogy csak 40 fiatal van ott fenn. És hogy csak egy gitárosunk, meg egy zongoristánk van - majd elfelejtem -, meg egy dobos. Tehát nem hiába mondják, hogy kicsi a bors, de erõs. Isten, megáldotta a dicsõítéseket. És, bár épp ideje lett volna, hogy készülõdjünk lefeküdni, egyik este sem maradhattak el a cigányénekek, amik, bár altatóként kellett volna szolgáljanak, csak felébresztette a társaságot. A hit olimpiája után jöhet a tábor olimpiája, amiben a következõ sportágak 4. oldal * október 2008

5 szerepeltek: foci, röplabda, tenisz, asztalitenisz, lábtenisz, streetball, és ami végül szinte a legnagyobb sporttá nõtte ki magát, a ligrettó. Így hát azt hiszem, hogy aki nem is sportolni jött, vagy nem is tudta hogy sporthétre jön, az is kapott magának elfoglaltságot! Ritkán fordul elõ a Hargitán, hogy ne legyen esõ, viszont a sporthét, e ritka alkalmak egyike volt, amiért remélem mindenki hálás!!! Bár az egyik délután, amikor épp nagy nehezen összeszedtük a társaságot számháborúzni, úgy tûnt néhányan feladják a beborult ég, meg pár csepp esõ miatt, de meggyõztük õket, és felejthetetlen csatákat vívtunk. Persze még más mecscsekrõl is érdemes lenne beszélgetni, amikor az egész tábor udvara az éppen akkor játszódó meccs szurkolótáborától volt hangos, vagy épp a ballai röpicsapatra voltunk picit mérgesek, mivel verhetetlenek voltak. L De nem mindenben. Majd elfelejtettem megemlíteni az esti alvilági játékot félreértés ne essék, a közismert maffiázásról van szó, ami esténként a kistermekbe egyre nagyobb zûrzavart keltett, mivel - bár lehet hogy szokatlan - mindig a város gyõzött. Mindenesetre a szervezõk nem lehettek elégedetlenek, mert bár alig volt vagy 15 lány a negyvenes csapatból, azt hiszem, egyedül azokba a játékokba nem neveztünk be, amelyekben a labdát lábbal szokás rúgni. Élveztük a tábor minden pillanatát! És ez nem csak rajtunk állt! Elõször is Istené a hála érte! Másodszor meg a szervezõké, akik talán nem is tudják, de kiválóan végezték a munkájukat! és a végén, nagy meglepetésünkre, senki sem ment úgy haza, hogy ne ismerjen mindenkit a táborból. Ha valaki megújulni jött a táborba, megújulhatott, ha barátokat találni, találhatott, ha sportolni, sportolhatott! Mert a hit a remélt dolgokban való bizalom (Zsid 11,1), és mi hittük, hogy jó lesz a tábor, még akkor is, ha az elején picit meglepettek voltunk. És jó lett (jobb, mint máskor)! Hit által-igen, Hit által-ámen! [Cséki] Leona, Bibarcfalva Hálás vagyok az Úrnak, hogy két év kimaradás után újból elmehettem táborozni a Hargita tábori sporthétre. Optimistán álltam hozzá a tábori hangulathoz és eseményekhez, hála Istennek nem is csalódtam, csak kellemesen. Már a hét témája is nagyon megtetszett - Olimpia a hitben. Elõször nem tetszett, hogy kevesen vagyunk, de hamar sikerült megbarátkozni az emberekkel, és ez az érzés elhalványult. Tetszettek az elõadások és örültem, hogy tényleg az olimpia a hitben volt hangsúlyosabb számomra, mint a napi sport. Örültem, hogy benevezhettem több, mint ötféle sportágba is, mert szeretek sportolni és küzdeni. Végül nem sikerült egyik sportban sem nyerni, kivéve a focit, de annak jobban örültem, hogy az Istennel való kapcsolatomban fejlõdhettem a sok bibliai jó példa által. Örülök, hogy részt vehettem, ajánlom nektek is. (Bányai Róbert, Kolozsvár) Meg aztán A tábori hét folyamán átértékelhettem Istennel való kapcsolatomat. Tudtam, hogy hiányos a lelki életem, és megújulásra van szükségem. Közömbös voltam Isten munkája iránt, és nem érdekelt különösebben mások megmentése sem. El voltam saját magammal, és nekem ez elég volt. Egy istentisztelet után volt alkalmam beszélgetni Veress testvérrel, letehettem Isten elé az életem, és megbántam azokat a bûnöket, amelyeket oly kicsiknek tartottam, de valójában távol tartottak Istentõl. Rájöttem, hogy ha nem fáj, hogy a felebarátom nem nyer üdvösséget, nem Istent szolgálom, hanem önmagamat, mert Istennek nagyon fáj, ha valaki vétkeiben hal meg, de az egész angyalsereg ujjong, ha egy bûnös megtér. Ha nem építem az Õ országát, akkor mi értelme annak, hogy keresztény fiatalnak tartom magam. Ezekkel a gondolatokkal és új elhatározásokkal jöttem haza, amit, hiszem, hogy Isten tovább munkál bennem. (Ibronka, Zilah) 5. oldal * október 2008

6 Kishéber (2.) Akérd? h] [há] elõrag kérdõjelként szerepel, mikor kérdés következik. Azonban magát a kérdést a héber nyelvben, éppúgy, mint a magyarban, gyakran kérdõ névmásokkal fogalmazzuk meg. Ilyenkor nincs szükség a [há] elõragra, mert a kérdõ névmások, mint önálló szavak, önmaguk mutatják, hogy kérdésrõl van szó. A kérdõ névmások között talán a leggyakoribb a hm [mâ] mi?, amivel gyakran a név szóval társítva találkozunk: [mâ-šš e mekä] Mi a neved? (1Móz 32:27). A kérdés nem Jákób tulajdon- vagy családi nevére vonatkozik, hanem jellemére, minõségi jellegzetességre, ami benne van. Ha valakinek csak a nevét akarjuk megtudni, akkor héberül úgy kérdezzük, hogy: [mî- ätt] - Ki vagy te? (Ruth 3:9). Mivel Jákóbtól az angyal (Hós 12:4) nem ezt kérdezte, ezért a választ is annak megfelelõen kell érteni: Jákób = Csaló. A Péld 30:4-ben Agur retorikai kérdéseket tesz fel: [mî `äläh-šämayim wayyërad] Ki ment fel az égbe, hogy alászálljon? [mî äsap-rûªh B e Hopnäyw] Ki szedte össze markába a szelet? [mî cärar-mayim BaSSimläh] Ki kötötte köntösébe a vizet? [mî hëqîm Kol- apsê- ärec] Ki határozta meg az egész föld határát? mâ-ššümô Mi a neve? [ûmâ-ššem-b e nô Kî TëDä`] Vagy mi a fiának a neve, ha tudod? A kérdések nem Isten nevét kutatják, hanem jellemét és jelentését. Ugyanígy, a Mózes kérdése, amit az izráeliek feltehetõen megkérdeznek majd tõle: [mâšš e mô] - Mi a neve? (2Móz 3:13), és az erre adott válasz: [ ehyeh ášer ehyeh] - Vagyok aki Vagyok Istennek azon jellegzetességére, jellemvonására vonatkozik, amely nehéz helyzetükben segítségül lehet: Õ van, és éppen ott van, ahol lennie kell, hogy megszabadítson. A hm [mâ] mi? kérdés Ádámnál jelentkezik elõször, aki elõtt az Úr 6. oldal * október 2008 elvezette az állatokat, hogy lássa [mâ yyiqrä -lô] minek nevezze õket. (1Móz 2:19) A következõ igevers második fele mutatja, hogy milyen minõségi jellegzetességeket keresett: [ûl e ädäm lö -mäcä `ëzer KünegDô] - de Ádámhoz illõ segítõt nem talált. Származása szerint a [:WDm; [maddûa`] miért? kérdés is ide tartozik, mivel eredeti formája a [mâ yadua`] mi ismeretes? lehetett, vagyis miért? mi okból? történt az, ami történt. Ezért a LXX többféleképpen is fordítja: tís, dia tí, hína tí, hína toûto, tí hotí, hos tí. A [maddûa`] tehát mindig az esemény oka és indoka után érdeklõdik: [maddûa` Bä Tem ëläy] Miért jöttetek hozzám? (1Móz 26:27) kérdezi Izsák Abimelektõl; [maddûa` lö -yib`ar hass e n ] - Miért nem ég el a csipkebokor? kérdezi Mózes. Így szerepel retorikai kérdésként is: [maddûa` qiwwêtî la`ásôt `ánäbîm] Miért vártam, hogy jó szõlõt teremjen? Azonban az általánosan használt miért? kérdést gyakran nem a [maddûa`]-val kérdezzük, hanem a hm l lämâ -val: [ ëlî ëlî lämâ `ázabtänî] Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? (Zsolt 22:2). A kérdõ névmások közül a yt;m [mätay] mikor? és az Ya; [ ay] - hol? is jelentõs. A yt;m [mätay] mikor? összesen 43-szor fordul elõ az ÓSz-ben, legtöbbször a Zsoltárokban (13-szor) és Jeremiásnál (7-szer). Ezek közül 21- szer az [`ad] -ig igekötõvel együtt szerepel, amikor jelentése is módosul: Borzási István: Betû és Lélek 2. A KÉRDÕ NÉVMÁSOK (Mottó: 2Kor 3,6) [`ad-mätay] Mikorig? vagyis: Meddig? Ennek szinonimája az [`ad- än(äh)], mint például: [`ad- änäh më antem lišmör micwötay w e TôröTäy] Meddig vonakodtok megtartani parancsolataimat és törvényeimet? Az [`ad-mätay] önmagában jelentkezik egyszerú, információt váró kérdésként: [hitpä ër `älay l e mätay a`tîr l e Kä] Rendelkezzél velem: mikor imádkozzam érted? (2Móz 8:5); vagy [`ad-mätay yihy maháläkákä ûmätay Täšûb] Meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? (Neh 2:6); és [`admätay qëc happ e lä ôt] Mikor lesz vége (meddig tartanak) ezeknek a csodás dolgoknak? (Dán 12:6). Legtöbbször azonban retorikai kérdésben használatos, amikor sürgõs cselekvést követel. Isten kérdezi Sámueltõl: [`admätay attâ mit abbël el-šä ûl] - Meddig bánkódsz még Saul miatt? (1Sám 16:1); Dávid kérdezi az Úrtól: [yhwh `ad-mätäy] Uram, meddig (késel)? (Zsolt 6:3/4); Jákób kérdezi Lábántól: [mätay e`és Gam- änökî l e bêtî] Mikor tehetek valamit a magam házáért is? (1Móz 30:30); Illés kérdezi a néptõl: [`ad-mätay attem PösHîm `alštê] Meddig sántikáltok kétfelé? (1Kir 18:21). Az [`ad-mätay] összehasonlítható a ÚSz-ben használt, görög [heõs pote] kifejezéssel. Az Ya [ ay] hol? kérdõ névmás feltehetõen az ugariti [ y] szóval rokon és számos származéka ismeretes az ÓSz-bõl. Összesen 30-szor fordul el?, legtöbbször retorikai kérdésekben, más jelzõkkel együtt: [ K] hogyan?,

7 [ Kâ] hogyan? hol?, [ Kô] hol?, [ KäKâ] hogyan?, [ Pöh] hol?. Az [ ayyëh] valószínû csak hosszabbított formája az [ ay]-nak. Legalábbis, a párhuzamos igerészek felváltva használják, lásd: Ézs 36:19 2Kir 19:13. Fõképp a költõi szövegekben megtörténik, hogy a válasz akkor sem lényeges, ha a kérdés nem retorikai. Máskor információt kér: [ ayyekkäh] Hol vagy? (1Móz 3:9) kérdezte az Úr Ádámtól; [ ayyëh Säräh ištekä] Hol van Sára, a te feleséged? (1Móz 18:9) kérdezte az Úr angyala Ábrahámtól. Így kérdezték az emberek: [ ayyô yhwh élöhäyik] Hol van az Úr, a te Istened? (Mik 7:10); és az ellenség: [ ayyëh élöhêhem] Hol az? Istenük? Máskor: [ ayyëh D e bar-yhwh] Hol az Úr igéje? (Jer 17:15); vagy [ ayyëh élöhê hammišpä ] Hol az ítélet Istene? (Mal 2:17). Gedeon kételkedését fejezte ki vele: [w e ayyëh Käl-nipl e ötäyw] Hol vannak minden csodadolgai? (Bír 6:13); Ézsaiás pedig vágyakozva tette fel a kérdést: [ ayyëh hamma`álëm miyyäm ët rö`ê cö nô] Hol van, aki felhozta õket a tengerbõl, nyájának pásztorával együtt? és [ ayyëh hassäm B e qirbô etrûªh qodšô] Hol van, aki belé helyezte Szentlelkét? (Ézs 63:11). Isten is ezzel kérdezte Júdát, szarkasztikusan: [ e ayyëh élöh Kä ášer `äsîtä lläk] Hol vannak a te isteneid, amelyeket csináltál magadnak? Az [ ay] hol? kérdést erõsítheti az enklitikus [zeh], mint például Saul kérdésénél, Sámuelhez: [ ê-zeh BêT härö eh] Hol van a látnok háza? (1Sám 9:18). A kérdés tovább erõsödik, mikor az [ ay] a [mizzeh] szóval társul. Jelentése: honnan? : [ ê mizzeh Täbö ] Honnan jössz? (Jób 2:2) kérdezte az Úr a Sátántól. Így kérdezte Dávid is a kiéhezett, beteg, fiatal, egyiptomi rabszolgát a pusztában, mikor az amelekitákat üldözte: [l e mî- attäh wü ê mizzeh ättäh] Kinek az embere vagy, és honnan való vagy? (1Sám 30:13). Nos, ez utóbbi kérdésekre jó lenne mindig tudni a megfelelõ választ! Szemeimet a hegyekre emelem......onnan jön az én segítségem. Segítségem az Úrtól jön aki a gyergyói hegyeket is alkotta. (121. Zsoltár) Tiniklub... ezzel a biztos tudattal indulhatott útnak a 6o tinédzserbõl álló csapatunk júl. 26-án reggel. Az Úr kegyelmébõl tíz napot tölthettünk a zilahi és a környék falvairól érkezõ tinik társaságában a gyergyói havasokban. Ahogy a tábor területét körülvették az erõs, biztos talajra állított sziklák, a Mindenható jelenlétében mi is lelki békét, védelmet találtunk. A nap sugarainak fényében minden reggel lelki táplálékot meríthettünk, tanítók és kisegítõk együtt. Isten szava a jelen idõben is érvényes, gyõzelmet arat, ezért olyan témákat tûztünk ki, amelyeknek a tinik életében alapköveknek kell lenniük: büszkeség vagy alázat, panaszkodás vagy hálaadás, türelmetlenség vagy türelem, csüggedés vagy reménység, lustaság vagy szorgalom, kételkedés vagy bizalom. Ezeket különbözõ megvilágításban tárták elénk a következõ elöadók: Budai Lajos lp., Deák Zsolt teológus, Budai Evódia, Bereczki Klára és Nagy Csaba. Megtöltve erszényeinket az elgondolkodtató témákkal, következtek a csoportbeszélgetések. Jó volt a tinik gondolatvilágába mélyebben betekinteni, és az õ szemszögükbõl válaszolni különbözõ kérdésekre. A dicsõités és az új énekek tanulása sem maradhatott ki, amelyek színesebbé, vídámabbá tették napjainkat. A hosszú délutánok is alkalmat adtak az együttlétre: közös kézimunkázás, foci, röpi, ping-pong, lábtenisz, ligrettó... Az esti alkalmakon érezhetõ volt Isten jelenléte és érintése. Nagy kegyelem, hogy Isten újra kiárasztotta ránk áldása esõjét, és megtérések, megújulások történhettek. Nemcsak a táborból látható magaslatokban, sziklákban gyönyörködhettünk, de lehetõségünk nyílt a Békási szoros, a Gyilkos - és a Békási tó szépségét is látni. A gyalogtúra sem maradhatott el a Nagyhagymás felé. Egységben és jókedvvel indultunk a cél felé, ahova meredek szerpentinek, kisebb-nagyobb akadályokkal ékesített dombok vezettek. Lélegzetelállító csúcsok, hegyek, völgyek vettek körül, amelyek között feltöltekezhettünk tiszta, egészséges levegõvel: a táj minden zege-zúga a dicsõ Király, az Alkotó tökéletes mûvérõl és hatalmasságáról zengett. Erejük mellett a hegyek új kihívást jelentettek, de egyben bíztatást is, hogy merjünk kilépni a mindennapi életbõl, és az Úrtól kapott tálentumokat, lehetõségeket maximálisan kihasználva szolgáljunk az ajándékba kapott testvérek, tinik felé. [Nagy] Melinda, Zilah 7. oldal * október 2008

8 április 14-én sor került a nagy szövetséggel együtt felbomlott Ifjúsági Szövetség újbóli létrehozására. Elnöke dr. Bíró László, titkára pedig dr. Culmann Géza lett. Az Ifjúsági Szövetség keretein belül Erdélyt négy missziókerületre osztották fel: l. Székelyföldi missziókerület Kudelász Nándor titkárral 2. Kolozsvár-kalotaszegi missziókerület ifjú Papp Károly titkárral 3. Bihar-szilágyi missziókerület dr. Culmann Géza titkárral 4. Arad-bánsági missziókerület Dajka József titkárral Azévtõl az Üdv Üzenete mellékleteként Bíró László szerkesztésében megjelent az Ifjúsági Élet. Ez a lap között Szeretet néven jelent meg. Az 1921-ben elindított Szeretet 1934 és 1935 között nem jelent meg. Az ifjúsági lap tele volt színvonalas, lelkesítõ cikkekkel és az ifjúsági konferenciák részletes leírásaival; az utolsó számokat Bokor Barnabás szerkesztette. Missziókerületenként évente legalább egyszer ifjúsági konferenciát rendeztek, amelyeken részvettek fiatalok és idõsek egyaránt. Ezeken a Fotó: erdélyi magyar baptsita levéltár Baptöri Dr. Bíró László Kiss Lehel: A magyar baptista ifjúság rövid története (8. rész) nagyméretû rendezvényeken az Ifjúsági Szövetség vezetõ képviselõi a helyi lelkipásztorokkal együtt tartottak elõadásokat. Kiss László, magyar baptista történelmünket kutató lelkipásztor összeállította a 30-as évek második felében megtartott ifjúsági konferenciák listáját: az elsõ két ifjúsági konferenciát ugyanazokon a napokon, június 7 és 8- án rendezték meg Csernátonban és Temesváron november 15-én Kolozsváron tartották meg a kalotaszegi missziókerület konferenciáját május 2-án és 3-án rendezték meg Ágyán az Arad-bánság missziókerület negyedik ifjúsági konferenciáját május 16 és 17-én a kalotaszegi ifjúsági kerület Bánffyhunyadon megtartotta évi ifjúsági konferenciáját május 16 és 17-én Bibarcfalván tartották meg a székelyföldi missziókerület egyik legnagyobb konferenciáját. Ugyancsak ebben az évben, június 13-án Székelymuzsnán már másodszor is megrendezték a székelyföldi miszsziókerület egy másik konferenciáját ban - feltehetõleg az újabb üldözések miatt - csak egy ifjúsági konferencia megrendezésérõl tudunk, amit június 18 és 19-én tartottak meg Brassóban. Ugyancsak Kiss László írja: Az ifjúsági konferenciák ünnepi rendezvényein annyira fellelkesült Erdély hivõ népe az ifjúsággal az élen, hogy dr. Bíró László azt is merte indítványozni, hogy a Konvenció az Ifjúsági Szövetséggel együtt irányozza elõ egy misszionárus kiküldését. Az Ifjúsági Élet címû lapban dr. Bíró László tollából ilyen cikkeket lehetett olvasni: Küldjük ki misszionáriusainkat! E nemes cél érdekében egy országos szintû gyûjtést is elindítottak. Bizonyára a II. Világháború akadályozta meg a missziós terv kivitelezését. Az Ifjúsági Szövetség második elnöke, Bíró László, június 2-án született Nagyváradon. Tanulmányait a Louisville-i Southern Baptist Theologocal Seminary-ban végezte, ahol 1935-ben megszerezte a teológia doktora címet ben került a Konvenció élére tól a nagyváradi gyülekezet lelkipásztoraként is szolgált. Az 1939-ben, az Amerikai Egyesült Államok-beli Atlantában megszervezett Baptista Világkongresszuson Bíró László és Molnár Károly képviselte az erdélyi magyar baptistákat. Mivel ottlétükkor kitört a II. Világháború, nem térhettek vissza Erdélybe. Molnár Károly helyére Bokor Barnabást választották a Konvenció titkárának, dr. Bíró László helyére pedig Tordai Dénest elnöknek. Mindkét eltávozott vezetõnek meghatározó szerepe volt az erdélyi gyülekezetek és az ifjúság lelki életének elõrelendítésében. Az óceánon túl is megbecsült, sokoldalú szolgái maradtak az Úrnak. Molnár Károly november 5-én hunyt el Los Angelesben, dr. Bíró László pedig még ma is él az elmúlt esztendõben töltötte be 100-ik évét. Annak ellenére, hogy üldözésekkel kellett szembenéznie (a 30-as években négy üldözési hullám érte a baptistákat; december 14 és március 31 között az ország mintegy 1500 imaházát bezáratták), a Konvenció 1940-ben lezárult elsõ korszaka gyümölcsözõ volt mind a szervezeti mûködésére, mind az azt alkotó gyülekezetek lelki életére és missziójára nézve. 8. oldal * október 2008

9 MUSIC-SKANDI. Rébusz Lányok, fiatalasszonyok figyelmébe! Ötletbörzére hívjuk azokat, akik szívükön viselik a fiatal nõk közötti lelki munkát! Hogyan szolgálhatok ezen a területen? Hogyan segíthetek? Építõ barátságok Lelkigondozás... Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket, témákat beszélünk meg a kikapcsolódással egybekötött találkozón. Helyszín: Marosvásárhelyi Baptista Gyülekezet Idõpont: november 7-8. Részvételi díj: 20 lej. Jelentkezni lehet Kelemen Napsugárnál: tel: A mellékelt képen az ehavi rejtvényfeladványt ábrázoló fotó ez alkalommal is egy keresztyén együttest ábrázol. Beküldendõ az együttes neve, az új CD-jük címe, valamint a szám címe, amely a szürke sorokban lesz olvasható, legkésõbb november 10-ig! Pályázati felhívás A bárcsak örökké tartana ez a pillanat vágyát ezen a nyáron oldd fel azzal, hogy tollat ragadva kiírod magadból az élmény szülte gondolatokat, vagy lencsevégre kapod a látványt. Értékes könyvjutalmakat sorsolunk ki, ill. megjelentetjük a Mustármagban azon szerzõk legsikeresebb mûveit, akik friss élményeiket fejezik ki a következõ kategóriák egyikében: 1. próza, 2. líra, 3. fénykép, 4. grafika. Az címre beküldött pályamû mellé, amely maximum 800, egy képpel 700, két képpel 600 szóból állhat, kérjük csatolni a szerzõ teljes nevét, posta és (ha van) címét, valamint életkorát. Meghosszabított határidõ: 2008 október 25. OKTÓBERI ESEMÉNYNAPTÁR KÖZÖTT ORSZÁGOS IFJÚSÁGI KONFERENCIA LESZ VÁRADON! JELENTKEZÉS OKTÓBER 7-IG, 30 LEJ BEFIZETÉSÉVEL 9. oldal * október2008

10 har.camp ugusztus 7-tõl 15-ig ismét Amegtelt a Hargitai tábor vidám, táborozni vágyó fiatalokkal az ország különbözõ helyeirõl. A hét témája a kapcsolatokról szólt. Az elõadók rávilágítottak arra, hogy mennyire fontos elõször jó kapcsolatban lennünk Istennel, majd pedig azokkal, akik körülöttünk élnek. Az elõadások kezdõ lökését Meláth Attila, váci lelkipásztor adta meg. Beszélt nekünk az önmagunkkal való kapcsolat helyes kialakításáról, megérthettük, hogy Isten képmására lettünk teremtve, és az üdvösségünk múlhat azon, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Vele. Tartott még egy elõadást a kapcsolatteremtésrõl a barátságban, felsorolta a barátság építõköveit: Szeretet, Bizalom, Tisztelet, Megértés / Megismerés. Elmondta, mennyire fontos, hogy mind a négy dolog legyen meg az életünkben, különben a barátságunk csorbát szenved. Az Istennel való kapcsolatról id. Veres Ernõ testvér tartott elõadást, és beszélt nekünk arról, hogyan keressük a Vele való kapcsolatot, majd pedig hogyan közeledjünk és találkozzunk Istennel. János Leventének, ifiszövetségünk titkárának, jutott a feladat, hogy egy igen érdekfeszítõ kapcsolatról beszéljen nekünk, (ahol maximális létszámban voltunk jelen), a fiúlány kapcsolatról. Felhívta a figyelmünket arra, hogy vigyázzunk, nehogy a világban keressünk példát, hanem kérjünk irányíttatást Istentõl, és kezdjünk el imádkozni már korán a házasságért. Borzási István lelkipásztor a szülõkkel való kapcsolatról beszélt, hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy szeressük és tiszteljük szüleinket. Életre szóló kapcsolatok T ÁBORI BESZÁMOLÓ Az utolsó téma a gyülekezettel való kapcsolatról szólt, amelyrõl Kelemen Sándor lelkipásztor beszélt. Felsorolta az igazi gyülekezet ismertetõjeleit, bátorított minket arra, hogy vegyük ki a részünk a gyülekezeti tevékenységekbõl, találjuk meg a helyünk, és építsük így Isten országát. Az elõadások után alkalmunk volt nekünk is szóhoz jutni, és a csoportbeszélgetésen bõvebben megbeszélhettük a témát, elmondhattuk véleményeinket, és választ kaphattunk kérdéseinkre. A délután folyamán kulönbözõ tevékenységekben vettunk részt: sport, kézimunka, filmnézés, és közben tanulhattuk, hogyan alakítsunk ki helyesen új kapcsolatokat. Az esti alkalmak evangélizációs jellegûek voltak, bizonyságtevésekkel, énekekkel és jelenetekkel fûszerezve. A hétfõi nap kulönleges volt, mert alkalmunk adódott turázni a Bagolykõre, vagy pedig megcsodálni a Szent Anna tavat. Minden nap megtapasztalhattuk Isten áldásait, és hiszem, hogy mindenki meggazdagodva tért haza. [Elek] Eszter, Nagyvárad VISZHANGOK A TÁBORRÓL: Nagyon sok új dolgot tanultam a táborban, nagyon tetszett a turázás, csodálatos volt betekintést nyerni Isten csodálatos világába. Engem legjobban az Istennel valo kapcsolat ragadott meg, mert az udvösségem múlik azon, hogy milyen kapcsolatom van Istennel.Úgy érzem, közelebb kerultem Istenhez, és sok barátot szereztem, ezért nehéz volt az elvállás a tábor végén. (Klaudia) Nekem a délelõtti elõadások mellett a délutáni sporttevékenységek tetszettek. Megtanultam tenniszezni, és ezen kivül részt vehettem különbözõ bajnokságokon, ahol 2-ik és 3-ik helyezetet értünk el. A témák közül a barátságban valo kapcsolatteremtés tetszett, mert szerintem nagyon fontos, hogy jó baráti körrel rendelkezzünk. (Zoltán) Nagyon tetszettek az elõadások és a csoportbeszélgetések, megértettem, hogy mennyire fontos, hogy békességünk legyen Istennel, és elfogadjuk önmagunkat. Nagyon élveztem még a bagolykövi kirándulást, de fájt a szívem, mivel csak rövid idõt tölthettünk ott. Szerintem nagyon hasznosak az ilyen kereszteny táborok mert megismerkedhetünk fiatalokkal, kikapcsolódhatunk, és sok új dolgot tanulhatunk. (Bea) 10. oldal * október 2008

11 Howie Vakációs bibliahét a Rogériuszon augusztus 2-11 között Vakációs Bibliahetet tartott gyerekeknek a Nagyváradi Rogériuszi gyülekezet. A központi téma Isten rendíthetetlen igazsága volt. A gyerekek minden nap megtekinthettek egy rövidfilmet, mely a Megtartás szigetérõl szólt. A fõszereplõ egy kisfiú volt, akinek a neve Howie. Howie Hawaii-ra költözött és ott hallott a szigetrõl. Miután kapott egy evezõt édesapjától, amelyre rejtélyes, egy számára idegen nyelven íródott szavak voltak rávésve, elhatározta, hogy õ is megpróbál eljutni a szigetre. A Megtartás szigetére csak egy különleges kenuval lehetett eljutni, amelynek tartókarjai voltak, ugyanakkor csapatmunkára is szükség volt. A rövidfilmek minden nap Isten egyik igazságáról szóltak, s ehhez kötõdött egy-egy bibliai történet is. A hét mottója a Zsoltárok 68,11 volt. A programok nagyrészét egy tízfõs amerikai vendég csoport vezette, akik a Westport Road Baptista Gyülekezetbõl (Louisville, Kentucky) érkeztek. A csoport vezetõje, Kulcsár Attila, nagy lelkesedéssel és odaadással végezte a munkát, csakúgy, mint a csoport többi tagja. Vendégeink felkészülten és buzgón érkeztek, amibõl jó nagy adaggal ránk is ragasztottak. Nagy élvezettel és odaadással énekeltek, játszottak és foglalkoztak a gyerekekkel. A gyerekhetet ugyanezen a héten, ugyanez a csoport, a roma gyülekezetben is megszervezte délutánonként, ezért a szolgálat egész napokat vett igénybe, de a csoport fáradhatatlanul, szívvel-lélekkel végezte a munkát. A hét hívogatással kezdõdött. A Rogériuszon lévõ gyermekparkokban volt lufizás, játék és bohóc. A gyermekek nagyon élvezték az elõadást, és hamar odacsõdültek, hosszú sorban álltak, hogy kapjanak egy lufiból készült kutyát, kardot, vagy egy általuk kitalált figurát. Ez idõ alatt a gyülekezet tagjai szorgalmasan osztogatták a gyülekezet névjegykártyáját és a meghívót a vakációs gyermekhétre. Nagy áldás volt a gyermekhéten viszontlátni azokat a gyermekeket és szülõket, akiket a parkban hívtak meg, ami azt jelezte, hogy az emberek nyitottan fogadták a szolgálatot. Ugyanakkor jó volt látni a gyülekezetet szolgálni, nemcsak az imaház falain belûl, hanem kint az emberek között is, ahová Jézus küldött bennünket a misszióparancs által. A program változatos volt és vidám. Közös énekléssel kezdõdött a nap, amit a gyermekek nagyon élveztek. A társaság több csoportra volt osztva, korának megfelelõen mindenki megtalálta a helyét. Az éneklést követõen volt fogadalomtétel a Bibliára és a keresztény zászlóra, majd minden csoport külön foglalkozásra ment. Volt játék és sport, ahol a gyerekek kiengedhették energiatartalékaikat, s ezután következett a nasi, amikor kaptak egy kis süteményt és teát. Minden csoportnak volt külön bibliatanulmány, ahol minden nap hallhattak egy bibliai történetet és megtanultak egy aranymondatot. Volt még kézimunka, ahol mindenki szabadjára engedhette kreativitását. A gyerekek készítettek kulcstartót, könyvjelzõt, képeslapot és sok más érdekes dolgot. A gyerekek a programnak minden részét élvezték, de legjobban az éneklés fogta meg õket. Ha végigment valaki délután a rogériuszi negyeden, hallani lehetett, ahogy a gyerekek a megtanult énekeket énekelik. Volt egy ének, ami különösen megragadta az apróságokat, az volt a címe, hogy Wiki-Wiki, ami hawaii nyelven azt jelentette, hogy gyorsan-gyorsan. Az énekben a gyerekek megismerkedhettek a keresztyénség ábécéjével. Megtanulták, hogyan lehetnek Isten gyermekei és mennyire fontos az, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon az életükben. A szolgálatban az amerikai csoport mellet még sokan résztvettek a gyülekezetbõl, fiatalok és idõsek egyaránt. Szombat este evangélizációs koncertet tartott a vendég csoport, a záróalkalom pedig vasárnap délután volt. Az imaház megtelt a lelkes gyerekek hangjával, akik elõadták az elmúlt héten tanult énekeket és aranymondatokat. Hisszük, hogy ez egy jó kezdete volt a rogériuszi gyermekmunkának, amit Isten segítségével szeretnénk folytatni. Szeretnénk eszközei lenni annak, hogy a gyermekek lakónegyedünkben Jézushoz jöjjenek és megtapasztalják az Õ áldását, ami a legfontosabb az életben (Mt 19,14). Ehhez kérjük a testvérek imatámogatását! Minden gyermeknek kívánunk egy sikeres és áldásos iskolai évet! [Sápi] Henrietta, Nagyvárad 11. oldal * október 2008

12 Öltözködj Beszéljük meg! A vezérfonal szerint most az Apostolok Cselekedeteit olvassuk a Bibliából. Így újra eszembe jutott az a kérdés, amit magamban is sokszor feltettem, és mások is nekem, hogy vajon miért nincsenek a Szent Léleknek olyan erõs megnyilvánulásai köztünk, mint ahogy akkor voltak? Miért nem térnek meg olyan sokan? Ezt nem az egész világra értem, hanem a magam életét, közösségeink, népünk életét figyelve. Nem tudom hogy erre a kérdésre az országos konferencián mennyire fogunk kitérni. De gondolom, jó lesz érinteni ezt a kérdést ízelítõnek, hogy még inkább ki legyünk éhezve a Szentlélek munkájára, és az arról való tanulásra. A teljesség igénye nélkül szeretnék röviden egy választ adni. Az egyik oka, amiért nincs szerintem nagyobb munkája a Szent Léleknek, mert nem adtuk át magunkat Neki olyan mértékben, mint azok. Mert nem merünk felvállalni meredek, (a hitetlenek számára) érthetetlen, botránkoztató dolgokat az Úrért. Nehézségeket és hitben nagy dolgokat kéne vállalni Érte. Nem csak a fölöslegünkbõl szolgálni pénz, idõ és energia tekintetében. Akik mégis megteszik ezt közöttünk, azokat használja az Úr, a Szentlélek erõsen jelen van az életükben. Írd meg ezzel kapcsolatos kérdésed, látásod, megtapasztalásod a e- mail címre. [Kelemen] J. Sándor Time to get (un)dressed? Nem szívesen írom le ezeket, mert nem szeretek egy dolgot többször elmondani, fõleg ha más hibájáról van szó. De megkértek rá, és hát akkor legyen Ahogy a táborban is mondtam, csak annak szól, akinek inge, tehát akinek nem inge, ne vegye magára. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. (1Tim 2,9-10) Gyûrûk, karkötõk, nyakláncok, szempillaspirál, szemfesték, púder, szájfény, frizura, fodrászat, kozmetika, márkás szép ruhák tûkör legyünk nagyon szépek, elegánsak és divatosak. Mi rossz van ezekben? Fölösleges idõpocsékolás, mert ezektõl szebbek nem leszünk! Más téma: kilátszik vagy nem? mi? mennyire? miért?? Szoknyaméret, feszes ruhák, mély dekoltok mindenki megbámulja de hát szép! tényleg szép, csak nem odavaló. Gondolkodtál már azon, hogy a fiúk sincsenek fából és náluk nem úgy mennek a dolgok, mint nálunk? Nekik a látvány olyan, mintha megnyomtak volna egy gombot: onnan minden beindul (és ezt fiú mondta) Vagy ha gondolkodtál már róla, akkor direkt csinálod? Mert, ha gondot akarsz okozni a fiúknak (kölcsön kenyér visszajár alapon), akkor jól csinálod... Mindenki így öltözködik, ez a divat. Nem látszik ki nagyon, csak egy kicsit, csak egy centi, csak épp az látszik, hogy kezd gömbölyödni... Ez épp elég. Lehet egy kis majó van rajtad, vagy egy nagy nyakú blúz, és mikor benézel a tükörbe épp nem látszik ki semmi kompromittáló, de, ha megmozdulsz biztosan elcsúszik, ha elõredõlsz felét látni lehet, és teljes a látvány, amikor lehajolsz Én azt mondom, nem illik ez a hívõ lányokhoz! A Biblia azt mondja, hogy ne tápláljátok a testet kívánságokra. Mi elvárjuk a fiúktól, hogy ne vétkezzenek gondolatban. (Fõleg az a kellemetlen, ha éppen te vagy a fantáziálgatás tárgya). Találkoztam már olyan fiúval, aki meg se parittyázta az egészet, már immunis lett rá, de olyannal is, aki már azt se tudta, hova nézzen az utcán, és azon gondolkodott, hogy ezután csak a földet fogja nézni nyáron. Tehát vigyázzunk magunkra és egymásra. [Edit] romániai magyar baptista fiatalok lapja Kiadja a ROMABISZ Elnök: Kelemen J. Sándor Szerkeszti: Molnár Adina Tördelés: Gönczi Géza Cím: Budai Nagy Antal 24, Târgu-Mures, Jud. Mures Internet:

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT!

A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT! HÁRMASBAN A TÁBOROZÓ GYERMEKEK HITRE JUTÁSÁÉRT! TÁBORSZEMINÁRIUM Budafok, VISZ - KONFERENCIA, 2011. március 26. MÁTÉ 4, 12. (Kis lapok osztása a táborszeminárium résztvevőinek.) Írj fel 2 számot! 1. Évente

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

- 2. rész - Kifogáskezelés Az ősi ellenség

- 2. rész - Kifogáskezelés Az ősi ellenség - 2. rész - Kifogáskezelés Az ősi ellenség Nagy Attila cikke 1. Mitől rettegnek az üzletkötők a legjobban? Hol hullik el a legtöbb üzletkötő? Mi az a munka, amit fóbiásan igyekeznek elkerülni, és ha lehet

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2012. évi IV. számhoz EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Ifjúsági programok NÉPSZERÛ A VÍZICSATA 10-13 évesek tábora

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Isten mindig azt teszi, ami a legjobb

Isten mindig azt teszi, ami a legjobb 1 IV. évfolyam, 10. szám, 2010. Szeptember Isten mindig azt teszi, ami a legjobb A korábbiakban már többször is szó volt arról, hogy Isten hatalma milyen nagy. Ha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Esküvőnk Görögországban

Esküvőnk Görögországban Esküvőnk Görögországban A mi történetünk 2008 nyarán kezdődött - ekkor tartottuk az eljegyzésünket a horvát tengerparton. Mindig is úgy gondoltuk, hogy valahogyan különlegessé-emlékezetessé, a megszokottól

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben