Harangszó. Húsvét és a feltámadott élet. Húsvéti biztatás LEGYÜNK AZ Ő ÚJJÁSZÜLETETT GYERMEKEI!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harangszó. Húsvét és a feltámadott élet. Húsvéti biztatás LEGYÜNK AZ Ő ÚJJÁSZÜLETETT GYERMEKEI!"

Átírás

1 Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA MÁRCIUS XIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM LEGYÜNK AZ Ő ÚJJÁSZÜLETETT GYERMEKEI! Húsvét és a feltámadott élet Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt című alkotása Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz énbennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. (Jn 11,25-26) Húsvét ünnepe mindenkoron emlékeztet bennünket az Úr feltámadására, egyben reménységet ad Jézus Lázáron megejtett csodája alapján a mi majdani feltámadásunkra is. Húsvét egyszer s mindenkorra a természet újjászületésének, minden élõ sejt megébredésének, az erdõzsongásnak és a madárkák dithiramboszi énekének is a kottája, anyaméhe, képlete. A húsvéti locsolkodás és a piros tojás is õsi jelképe a kipusztíthatatlan, örökké feltámadó élet szentségének. Mallász Gitta mintegy összefoglalja, szintetizálja és harmonizálja a húsvét evangéliumi-spirituális, valamint természeti egységét: A fény, az új lét, a húsvét,/ a feltámadt értelem,/ a szellem anyag, az örök szerelem. Minden embert megragad a húsvéti történet misztikuma, elbûvöli az üres sír csodája, a feltámadás ténye és valamelyest átrezgi Mária Magdolna, vagy éppen az apostolok csodálkozó adorációját. Velõkig hatolóan viszont akkor hat az emberekre, a hívõ lelkekre a feltámadás evangéliuma, amikor koporsó mellett állnak. Mária és Márta is az érintettség mélységébõl kiáltottak a Megváltóhoz segítségért, fivérük halálakor. Jézus szörnyû hírt kap Bethániából, gyakori pihenése, felüdülése és feltöltõdése helyérõl: az ifjú elhunyt, Lázár nincs többé. Elõször úgy gondolhatta: valamilyen kór emésztheti, amibõl ki fog gyógyulni. Lehetséges az is, hogy az Úr tudta, hogy a nárdus-kenetes hívõ asszonynak, Máriának fivére halott és feltöltekezett az Atya hatalmas erejével, ezért idõzött még két napot Galileában és szolgált ott. Majd tanítványaival együtt Bethániába érkezett, ahol gyászolók tömege igyekezett vigasztalni a két kétségbeesett asszonyt. Márta elébe sietett a Mesternek, Mária, az evangélium megváltott nõje otthon maradt, majd õ FOLYTATÁSA A3. OLDALON Húsvéti biztatás HÚSVÉT AZT igazolja, hogy Krisztus Jézus mindenütt előttünk jár. A húsvét utáni megjelenései pedig azt is, hogy az emberről gondoskodni akar azután is, hogy a legnagyobb ellenség felett győzedelmeskedett. Ebből a gondoskodó szeretetből jut mindennapra annyi, hogy az állandó veszélyt jelentő halál és halálos fenyegetettség ne tegye tönkre sem egyéni, sem közösségi életünket. Húsvétunk legyen most is lélekerősítő alkalom, legyen az életöröm forrása. SOKAN HASONLÍTUNKa Tibériás tengeren halászó tanítványokhoz. Éjszaka is halászunk ijesztő sötétségben, mégis üres hálóval talál ránk a reggel. Földjeink fösvényen viszonozzák a szántó-vető verítékező buzgalmát. A munkást alapbéren dolgoztatják kimerülésig. Lassan az iskolák is elnéptelenednek. A falvak lelkészei, mint utolsó bástyaőrök a visszaszámláló statisztikák felett keseregnek. A háló üresen marad, viszont az élelem ára egyre nő, de a családra, a gyülekezetre önvédelemből is vigyázni kell. Húsvét szavatolja, hogy lesz ki megálljon életünk vízpartján. Lesz, ki a sötétben megszólít és céltudatos nyugalommal tanácsot ad. Ő mindig jobbat, emberhez illőbbet, azaz mennyei ajándékot kínál. A Tibériás tengeren a hajó jobb oldalán találtak a tanítványt megillető hasznot. NEM MINDIG az ellenkező oldalon kell keresni a megoldást, hanem mindig Krisztus akarata nyomán. Ő akkor is megszégyenítette a tapasztalatból, vagy csak megszokásból erőlködőket. A józan ész ellenében, jutalmazta az engedelmeskedő hitet. Isten szeretete nem szokott félúton megbicsaklani. Ott, ahol folyamatosan készséges az elfogadó, ott állandó a viszonzás. Ennek lélegzetelállítóan szép példája volt a Jézus által elkészített parázs, azon a hal és mellette a kenyér. A tanítványoknak hozniuk kellett az általuk kifogott halakból is, mert Krisztus igényelte, ugyanakkor megbecsülte az engedelmeskedőket. Valahol ekkor kezdődött a húsvét utáni egyházi élet. Isten munkája és az emberé egymás mellett arról szólt, hogy ennek így kell lennie, és akkor van áldás, van siker és öröm. KEDVES TESTVÉREIM! Fogadjátok ezeket a gondolatokat, mint egyházunk jövendőjében derűlátó bizonyságot. Ugyanakkor fogadjátok a szeretet figyelmeztető hangját, amely most is közös holnapunkért szólít meg, és szüntelenül kezdeményez. CSŰRY ISTVÁN Én vagyok a feltámadás és az élet (Jn 11,25a) Áldott húsvétot!

2 2 SZEGLETKO Harangszó Boldogok az irgalmasok, mert õk irgalmasságot nyernek. Mt 5,7 Jézus korában nem volt szokás, erény az irgalmasság gyakorlása. A rómaiak a leigázott népeket, az ellenségeket, ha kellett lemészárolták, kegyetlenül börtönbe zárták; ha szórakozni volt kedvük, a vadállatok elé vetették. A LÉLEK CSENDJE Az irgalmasság lelki kincs Gy. Szabó Béla munkája Az engedetlenségnek kegyetlen büntetés vagy halál volt a következménye. A zsidók nem gyakoroltak irgalmasságot a pogányokkal, a zsidó csak zsidóval tehetett jót, a zsidó vallású és nemzetiségû ember még a vajúdó pogány asszonyon sem segíthetett, amikor szült. Általában csak zsidó családon belül gyakorolták az irgalmasságot, a héber családok a szemet szemért, fogat fogért alapján vitatkoztak, ellenségeskedtek egymással, ritka volt a megbocsátás, a kibékülés. Jézus a kor szokása ellenére hirdeti azt, hogy az irgalmasság gyakorlása közben boldoggá válunk. Azokat is boldogoknak nevezi, akik tudnak megbocsátani, akarnak megbocsátani, könyörülnek embertársukon, önzetlenül, érdekek nélkül segítenek testi-lelki bajba jutottakon. Honnan lehet elkérni a lelkületet, az erõt, az akaratot, amelyben van könyörület és irgalmasság az embertárs iránt? Abból az élménybõl fakadhat az erõ, az akarat, a lelkület, amit az irgalmazott élt át, rajta is könyörültek, neki is irgalmaztak, érdemtelenül, kegyelembõl, szeretetbõl. Csak az tud irgalmas lenni, akinek irgalmaztak, akin az Isten könyörült, akin akár csak egy ember is valaha könyörült. Személy szerint átélted-e azt, hogy Isten könyörült rajtad, megbocsátott neked? Naponta rácsodálkozol-e arra, hogy Isten irgalmából élsz, vagy örülsz-e annak, hogy Isten kegyelmébõl, végtelen szeretetébõl gondot visel rád, szeretteidre, de környezetedre és az egész világra is? Isten irgalmasságát rajtunk, rajtad keresztül is gyakorolni akarja! Ha Isten veled, velünk irgalmas, miért ne lennénk mi is egymáshoz irgalmasak? Mikor vagyunk boldogok: ha haragtartók, könyörtelenek, közömbösek vagyunk, vagy ha megbékélünk egymással, ha szeretetünket szét akarjuk osztani? Az irgalmatlanság pusztít, szétdob, az irgalmasság épít, összetart, egybetart. Az irgalmatlanság nem Istenre mutat, ám aki irgalmas, Istent dicsõíti, mert az igazán istenfélõ nem tud nem irgalmas lenni. Aki viszont szereti az Istent, aki hálás megváltottságáért, nem tud és nem is akar irgalmatlan lenni embertársaihoz. Az irgalmasságot gyakorlók lelkükben növekednek, túlteljesítik önmagukat, túllépnek magukon, ezért felfelé, kifelé tágulva növekednek lelkiekben. Az irgalmatlanok önzõk maradnak, lelkükben elszegényednek, beszûkülnek, ördögi körbe zárulnak. Csak akkor tudnak ebbõl a körbõl kilépni, ha Isten felé nyitnak és igéjének tükrében meglátják, beismerik saját irgalmasságra szorulásukat, s kérik Isten könyörületét lelkükre nézve. Aki Isten irgalmasságába kapaszkodik, boldoggá válik, és ezt a boldogságot meg akarja osztani másokkal is, ezért könyörül másokon. Ha irgalmazunk másoknak, az nem a mi érdemünk, és még nem is azért tesszük, mert mások megérdemlik, hanem azért, mert Istent szeretjük és hálásak vagyunk neki életünkért, a velünk közölt jóságáért. Bocsáss meg az ellened vétkezõknek, gyakorolj irgalmasságot Jézus nevében, boldog leszel és mások is boldoggá lesznek! Az irgalmasság gyakorlása erény, lelki kincs, õrizd, mutasd meg másoknak is! BALÁZSNÉ KISS CSILLA HISZEM ÉS VALLOM Fuldoklás vagy mentőöv? Elszomorítják a vallás nevében elkövetett gaztettek? Zavarja az igazságérzetét, hogy olyan emberek, akik Isten szolgáinak mondják magukat, részt vesznek a háborúkban, terrorcselekményeket hajtanak végre, és korruptak? Mi lehet az oka annak, hogy a vallás annyi gondot okoz? teszi fel e kérdéseket az egyik keresztyén honlap. Nem a vallás, mint egész hibáztatható a bajokért. Mindennek egy okozója van: a bûnös ember! Jézus hozta a megbocsátást, sõt keményen meg is fizette annak árát, de vajon mindenek üdvözülhetnek-e Krisztus által, akik Ádám által elvesztek? (Heidelbergi Káté 20. kérdés) Nem mindenek, hanem csak azok, akik igaz hit által õbelé oltatnak és minden jótéteményét magukhoz kapcsolják. Kiskoromban mindig végignéztem, ahogy beoltottak egy vadgyümölcsfát. Egyik ágát bevágták, hozzáillesztették a nemes oltványt, jól bekötözték és kivárták, míg a fanedvek keringését követõen néhány hét alatt a két ág teljesen összeforrott, majd idõvel jó gyümölcsöt termett. Éppen így vagyunk mi is: Krisztusba oltatunk hit által. Isten Szentlelke által elvégzi ugyanezt a beoltási mûveletet, várva, hogy szerinte való gyümölcsöt teremjünk. De ahogy nem minden vadfa fogadja be az idegen ág nedveit, hanem inkább kilöki és hagyja kiszáradni, úgy nem mindenki nyitja meg szívét Krisztus igéje, energiája, bocsánata, szeretete elõtt. Aki pedig lezárja önmaga útját a krisztusi kincsekhez, nem igazán bizakodhat az örökélet felõl. Az Élet és halál között címû dokumentumfilm-sorozat egyikében hat amerikai fiatal meggondolatlanul a nyílt tengeren úgy ugrott le a yachtról, hogy elõzõleg nem engedte le a felmászásra szolgáló létrát. Mikor észrevették, már késõ volt. Pár óra alatt a magatehetetlenség tudata és egymás vádolása négyükkel végzett. Ketten maradtak. Végül egynek sikerült feljutni a fedélzetre, de a kidobott mentõövet az egész esetért hibás fiú nem akarta megragadni. Bûnösnek érezte magát! Segítséggel ugyan, de végül csak megmenekült és egy új, segítõkész, komoly keresztyén ember lett belõle. Lelki értelemben valahogy mindannyian hasonló vészhelyzetben vagyunk. Fuldoklunk a sok gaztettünk miatt. Isten azonban dobott már egy mentõövet: Krisztust! Ha belekapaszkodunk, hiszünk benne, minden lépésünket Vele tervezzük meg, kihúz a partra. Életben maradunk! A nagypénteki kereszt naponta ott áll mindannyiunk szeme elõtt. Rajta a megkínzott, leköpött, kikacagott Isten Fia. Nem fáj a látvány? Rádnéz. Szívedbe lát. Tudja, hogy miként döntöttél! Ma a számtalan igazságtalanság, terrorcselekmény, agresszió, háború, depresszió elleni egyetlen gyógyír az emberiség számára: ha igaz hit által õbelé oltatnak és minden jótéteményét magukhoz kapcsolják. Vajon hányan teszik ezt meg? ORBÁN LEVENTE

3 Harangszó HÚSVÉT MEMENTO 3 HÚSVÉT ÉS A FELTÁMADOTT ÉLET FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL is elébe sietett, és így szólt hozzá:...uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem (Jn 11,32b). Mária ismerte a Megváltó gyógyítói, üdvözítõi erejét, hiszen az õ életét is feltámasztotta bûnben halódásából, viszont azt még a megújult életû nõ sem tudta elképzelni, hogy az immár oszlásnak indult Lázár feléled. Jézus könnyekre fakadt (Jn 11,35), majd a negyednapos tetemet életre támasztotta, Lázár, jöjj ki szavakkal elõhívta a sírboltból. Az ifjút eloldozták, útjára engedték, s feltámadott emberként folytatta életútját. A húsvét alapüzenete: Jézus, mint elsõ zsenge feltámadott és csodatevõ erejével Õ, aki él, bennünket is fel fog támasztani halottainkból, és addig is ki akar bennünket ragadni élõ-holt, holteleven voltunkból. Jézus és Márta párbeszéde megvilágítja az élet és halál titkait: túl azon, hogy az utolsó ítéletet követõen a feltámadás következik, már a jelenvaló élet is magán hordozza a túlvilági jegyeket. Az Úrban fogant és újjászületett élet múlhatatlan értékeket kreál: mûves, halhatatlan jóságot, kedvességet hordozó emberek, ha meghaltak is élnek és az emberek kegyelete is örökké élteti õket. Schweitzer Albert, az élet védelmezõje, a neves orvos és életmentõ evangelizátor elhunyt, de örökké élni fog. Romboló egzisztenciák esetében, mint a diktátorok jó része, az emberiség még az emlékezetébõl is ki akarja törölni ezeket halálukat követõen. A feltámadott és élõ Jézus a jelen életünknek is intenzitást, tiszta tudatosságot, túláradó örömöt akar adni. Az ember, ha egész életû és boldog akar lenni, ezt a lehetõséget el kell fogadnia. A már idézett Mallász Gitta platformja : Minden kis porcikádnak fel kell ébrednie. A feltámadott élethez az elsõ lépés kimenekülni az élet zsivajából és belehelyezkedni Isten szent békéjébe, nyugalmába és onnan figyelni az Üdvözítõ szavaira, mert: A Csend az Úr, a Hang a Fiú, a halhatatlan Csend. A bethániai asszony, Mária ugyanúgy az élet sûrûjében kavargott, mint mi, de figyelt Jézusra és engedte, hogy hét ördögöt ûzzön vala ki belõle. Tudatosan hagyta hátra régi, parázna életét és tudatosan épült bele az Úr üdvözítõ kegyelmébe. Engedtük-e, hogy a Megváltó megszabadítson démonainktól, berögzöttségeinktõl és tudunk-e minden istentisztelet alkalmával figyelni Rá, és szentséges hatása alá rendeljük-e magunkat? Munkácsy Mihály: Golgota című alkotása Három alkalommal is megkészítette az újjászületett asszony a jó illatú nárdus kenetet Mesterének: a küldetésben járó Jézusnak a tisztelet és alázat kenetét, az áldozatra készülõ Messiásnak az utolsó kenetet, a sírba helyezettnek pedig a halotti kenetet nyújtotta. Tudunk-e áldozatkészek lenni és szûkebb-tágabb körben a gyengéd kedvesség jó illatát árasztani? Tudunk-e a végsõ pillanatig odaadó szeretettel lelkesen kínlódó, a halál felé tartó embertársunk javára lenni? Temetések, sírbatételek alkalmain képesek vagyunk-e kegyeletre és a vigasztaló szó balzsamával és az örökélet reménységével erõsíteni síró, vigasztalhatatlan embereket? Tudjunk, mert ez az Úr akarata! Az Élõ Úr érintésére serkenjen fel halottaiból életünk és legyünk az Õ húsvéti báránykái : újjászületett gyermekei. BOROS J. ATTILA MÜLLER DEZSŐ Húsvét hajnalán A sûrû homályban alig pirkadt az ég s tüstént elindultak a kegyes asszonyok hátuk mögött ösvénnyé váltak a nyomok de sekély szemükben álom gomolygott még Az úton haladva szél hódolt kezüknek szép arcuk tarlóját beragyogta a fény s ziháló keblükben egyre tornyosult a remény hogy bekenhetik még holttestét drága Mesterüknek Késõbb azonban fölszívódott kedvük a rettegés lett legocsmányabb terhük s így lankadt szívük lantján elpattant a húr De akkor mikor meglátták a tágra nyitott sírt lelkük hústábláira az Isten Evangéliumot írt: a halál sárkánytorkából föltámadt az Úr! Tizennyolc év a vallástanárképzésben (III. rész) Áldott emlékezetû Nagy László barátommal vérre menõ vitáink voltak a kolozsvári vallástanárképzõnek az állami egyetemmel való kapcsolatfelvételérõl. A fakultást akkor már a második dékán irányította, jómagam pedig tanügyi tanácsos is voltam az Erdélyi Egyházkerületnél. Próbáltam megértetni a tanügyi reform elõtt a Theologián kívül állami egyetemre is járó idõs kollégával, hogy a vallástanári diplomával az összes állás betöltése után végzõk csak hófehér leányszobájuk falát tapétázhatják ki, ezért van szükség párhuzamosan végzett tanulmányok után más szakon szerzett oklevélre is. Ezt pedig az egyház sem anyagiakban, sem személyi állományban, sem szervezõkészségben nem tudja biztosítani. Nincs is szükség rá, amíg állami intézményekben erre megvan a lehetõségünk. Fel fog falni az egyetem mondta elkeseredetten. Hiába próbáltam bizonygatni, hogy bármilyen elõírásokhoz kell is alkalmazkodni, bármilyen bürokratikus formaságoknak kell is eleget tenni, bármilyen alázattal kell is beszélni más nyelvû és vallású felettesekkel, azt a szabadságot, amelyet a teológiát oktató tanár érez, amikor hallgatói számára elõadást tart, nem veheti el tõlünk soha senki. Nem veheti el tõlünk soha senki. Ezt az állításomat ma is fenntartom. Nagyon fájó szívvel teszem hozzá, hat év tapasztalat után: annak a lehetõsége viszont fennáll, hogy valamelyikünk önként lemondjon róla. PÉTER MIKLÓS

4 4 REFORMÁTUS ÉLET Harangszó HÁLAADÁS A TEMPLOM- ÉS ORGONAFELÚJÍTÁSÉRT Szeressétek a templomot Február 24-én, vasárnap délután ünnepi istentiszteletet tartottak a biharszentjánosi református templomban. A hálaadó alkalmon a templom kül- és beltéri felújításáért és a mûemléknek számító orgona restaurálásáért szólt az ige. Csûry István a Mt 16,18-19 alapján hirdette az igét. A helyettes püspök felhívta a figyelmet arra, hogy milyen fontos hely kell legyen a templom a keresztyén ember számára. A templom az Istennel való találkozás helye és Jézus az a kõszikla, melyre az egyházat építi. Mi, keresztyének, mindannyian Péterek vagyunk, ennek a kõsziklának a töredékei. Mindig van és lesz helyünk ezen a kõsziklán, ebben a templomban. Igehirdetés után Csomay Árpád biharszentjánosi lelkipásztor köszöntötte a templomot megtöltõ vendégeket, barátokat és a gyülekezetet. Szólt a templom javítási munkálatairól, megköszönte a gyülekezet áldott adományait, dicsérte a sok munkáskezet és támogatást. A vendégek köszöntõje során Sándor Lajos nagyvárad-újvárosi lelkipásztor barátként üdvözölte a gyülekezetet, otthon érezve magát a felújított biharszentjánosi templomban. A határon túlról Fogarasi-Deák András biharugrai és körösharkányi lelkész tolmácsolta gyülekezetei jókívánságát egy igével. Ezt követõen a meghívott vendégek: a bihari, micskei, tamási, nagyvárad-olaszi, berekböszörményi és ártándi lelkipásztorok üdvözlõ szavai következtek. Gyülekezeteik kisebb-nagyobb csoportjával érkeztek és együtt ünnepeltek a szentjánosiakkal. Szilágyi Péter, a Bihari Egyházmegye fõgondnoka, valamint Bors község alpolgármestere, Lõrincz Lajos zárta a köszöntések sorát. Ezután az ünnep ünnepibb része következett. Hajdú Géza színmûvész, a falu szülötte és díszpolgára Áprily Lajos Keddi kalács címû versével emelte az áldott alkalom hangulatát. Záró mozzanatként, a helyi ifjak és a nõszövetség közös ünnepi mûsorukban versekkel és csodás énekükkel adtak hálát Istennek, hogy évszázadokon át megtartotta az õsök hagyatékát, a templomot, mely egykor elõdeinknek is fészek és otthon volt, és amely számunkra is mindig biztos menedék. Csomay Piroska tiszteletes asszony Csiha Kálmán Szeressétek a templomot címû versével zárta az ünnepi mûsort: Sok értéktelen limlomot/ elrabolt tõlünk ez az élet,/ de meghagyta a templomot./ A templomot ne hagyjátok,/ a templomot szeressétek!/ Szeressétek a templomot! Az estébe nyúlt hálaadó istentiszteletet a házigazdák szeretetvendégsége követte a szentjánosi kultúrotthonban. A templom és a műemlék-orgona felújításáért adott hálát a biharszentjánosi gyülekezet MÁTÉ KRISZTINA MISZTÓTFALU Imahét ökumenikus közösségben Az egyetemes imahét 100. évfordulóján a misztótfalusi gyülekezet imahete a hagyományoktól eltérõen böjtfõ vasárnapjával kezdõdött, és hagyományainkhoz híven úrvacsoraosztással zárult. Idén az imahét mottója Pál apostolnak az elsõ keresztyénekhez szóló felhívása volt: Szüntelenül imádkozzatok (1Thessz 5,17). Az imahét a gyülekezet lelki gazdagodásához kell vezessen, közelebb vigyen Istenhez és felebarátainkhoz. Évek óta szokássá vált, hogy az imaheti napokat a katolikus és evangélikus testvéreinkkel együtt tartjuk egyházunk gyülekezeti termében. Felemelõ érzés így együtt lenni, és hallgatni Isten nap mint nap elhangzott üzenetét, együtt énekelni, imádkozni és szebbnél szebb verseket meghallgatni, amelyeket gyülekezetünk tagjai szavaltak. Mindenkor örüljetek... szól a másik apostoli üzenet. Örült a szívünk, amikor a záróistentisztelet után a láposbányai római katolikus gyülekezet lelkes tagjai, plébánosukkal egyetemben gyönyörû énekekkel örvendeztették meg a jelenlevõket. Úgy éreztük, pillanatnyilag eleget tettünk annak a páli üzenetnek is, hogy Éljetek egymással békességben (1Thessz 5,13-15). Adja a mindenható Isten, hogy ez ne csak az imaheti napokon legyen így. Befejezésül és útravalóul hangzott el a következõ fohász: Istenem, adj nekünk türelmet,/ Hogy elviseljük, amit nem tudunk megváltoztatni,/ Bátorságot, hogy megváltoztassuk, amit tudunk,/ És bölcsességet, hogy a kettõt meg tudjuk különböztetni. Ámen. ROMOK MÁRTA MAKSAY ALBERT Mit adok? Lábához három királyok hordták Kelet varázsos aranyát. Egy ismeretlen odakölcsönözte Egy utazásra a hátas szamarát. Amerre ment, ujjongó sokaság Elébe virágot és pálmaágat hintett. Pilátus asszonyának a szemébõl Jutott neki egy részvevõ tekintet. A fájó úton, fel a Golgotára, Simon keresztjét vette el. Józseftõl kitellett a temetése S holttestére a gyászlepel. Ha éhezett, kalászát adta neki Valakinek a gabonája, A nõ az alabástrom-amforával Becses kenet illatát szórta rája. Ama Sikár-beli hitetlen, bûnös asszony Adott neki egy korty vizet....egyedül nekem nincsen Számára semmi kincsem: Én nem adhatok semmi mást, Csak egy szegény, vágyó szívet.

5 Harangszó PRESBITER 5 RENDHAGYÓ ISTENTISZTELET BIHARSZENTJÁNOSON Zsoltárok tekerőlanttal és citerával Rendhagyó istentisztelet helyszíne volt a biharszentjánosi gyülekezeti terem február 20-án. Berke Sándor tenkei lelkipásztor hirdetett igét a Mt 13,47-50 alapján. Balla Tibor zsoltárokat szólaltatott meg tekerőlanton és citerán Jézus Krisztus feltámadása Minden évben nagy örömmel ünnepeljük meg húsvétkor Krisztus feltámadását. Isten feltámasztotta értünk meghalt Fiát, ezzel jelezte, hogy elfogadta a váltságot. Másrészt ezzel lett nyilvánvalóvá, hogy Krisztus legyõzte a bûnt és annak minden következményét, a halált is. Pilátus megengedte, hogy Jézus testét ne a gonosztevõk temetõjében, hanem egy gazdag ember új sírjába temessék. Sebtében temették el, és az ünnep elmúltával akarták megkenni illatos kenetekkel a testét. A hatóság lepecsételte a sírt, és õröket állított mellé, nehogy a tanítványok ellopják Jézus testét, és azt állítsák, hogy feltámadott, amint még azt életében mondta magáról. Az ünnep elmúltával, vasárnap reggel kegyes asszonyok mentek a sírhoz, hogy Jézus testének megkenését elvégezzék. Ám sem õk, sem az odasietõ tanítványok nem találták ott Jézust. Angyal jelent meg a sírnál, és tudtukra adta, hogy Jézus feltámadott. A feltámadott Krisztus még aznap több tanítványának megjelent. Negyven napon át többször megjelent övéinek. Tanította Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítõhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyûjt. Jézus mindannyiunkat megpróbál kihalászni, de Isten országába csak az igazak kerülhetnek. Az istentisztelet után tekerõlanton és citerán játszott a kunszentmártoni Balla Tibor, ötszörös Aranypáva- és Vass Lajosdíjas mûvész. Szabó János mártonfûi népmûvelõ, újságíró pedig az elõdeink kedvenc hangszerének számító tekerõlantot mutatta be. A gyülekezet dúdolva kísérte a muzsikaszót, sok ismert népdal felcsendült és szívetlelket betöltõ zsoltárok is elhangzottak. Csodálatos volt a felismerés, hogy legszebb zsoltáraink dallama õsi népdalainkból származik. Tanúbizonyság volt ez, hogy a szájról-szájra terjedõ néphagyományt is az Isten iránti tisztelet és ragaszkodás tölti be. A szünetekben Bajukó Árpád, a Koinónia könyvkiadó képviselõje több kiadványt is bemutatott és felolvasott egy-egy részt belõlük. Felcsendült Kovács András Ferenc Vásárhelyi vásár címû verses-meséskönyvébõl egy vidám farsangi vers, majd Andrei Pleºu Angyalok címû kötetébõl is megszólalt egy rész. A koinónia görög szó, jelentése: közösség. A református gyülekezeti házat megtöltõk is közösséggé váltak az este folyamán. Adorjáni László: Feltámadás M. K. õket, együtt evett velük, Tamásnak sebeit is megmutatta. Felkészítette övéit, hogy tanúi lehessenek életének, váltsághalálának és feltámadásának. A sír õreit pedig a fõtanács rávette, hogy terjesszék el a hírt: a tanítványok ellopták tõlük Jézus testét. Minden évben nagy örömmel ünnepeljük meg húsvétkor DSIDA JENŐ Golgotán Tépõ szeg van a betûben, dalban, a zengõ nóta zord fakereszt - Meghivogatnak csókosan, némán s halni kívánva ezen a szép fán, és sóvár szívem el nem ereszt. Keveset jártam, mégis lankadtam, s dõlni szeretnék valahová - Érdes bitóhoz simulva mennék, ha fájna is, de rajta pihennék, csukott pillákkal nagyon soká. Furcsa vágyamat magam csodálom! minek is tövis homlokomon? Nagyon zokogva, nagyon szeretve borulok rá a kemény keresztre, s szálkás derekát megcsókolom. Vedd, Sorsom, vedd a súly-kalapácsot csendüljenek a dalos szegek: mielõtt az éj fátyolát vetné, ritmussal törd a csontomat ketté, s rímekbe halkult halott legyek! Szépen szeretem ezt a világot, azért teszek most ilyen nagyot: mindent adva és semmit se kérve, fájdalmas szépen meghalok érte, - de harmadnapra - feltámadok! 1924 Krisztus feltámadását. Isten feltámasztotta értünk meghalt Fiát, ezzel jelezte, hogy elfogadta a váltságot. Másrészt ezzel lett nyilvánvalóvá, hogy Krisztus legyõzte a bûnt és annak minden következményét, a halált is. Krisztus feltámadása a biztosítéka annak, hogy minket is feltámaszt amikor eljön ítéletet tartani. Az ítélet után újjáteremtett világban sem bûn, sem halál nem lesz. Krisztus él és uralkodik, s míg szemmel láthatóan el nem jön, addig is gondot visel rólunk. Mi neked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? Az, hogy testestõl-lelkestõl, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hûséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Õ drága vérével minden bûnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megõriz, hogy Mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemrõl, sõt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felõl biztosít, és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Õnéki éljek (a Heidelbergi Káté elsõ kérdése és felelete). CSOHÁNY JÁNOS

6 6 BÖNGÉSZDE Harangszó Kedves gyerekek, ifjak! Ezúttal az ünnepi tudnivalók mellett egy kis húsvéti munkára invitállak titeket. Készítsünk együtt hímes- és festett tojásokat, s azzal várjuk a locsolókat. Szeretettel: KURTA-TŐTÖS BEÁTA Vannak vidékek, ahol a kölnit egy vedernyi kútvíz helyettesíti Háromszéki locsolóvers Feltámadt a Jézus, mondják az írások, Vízöntõ hétfûre buzognak források. Eljöttem hezzátok ifjú létemre, Hogy harmatot öntsek egy szép növendékre, Mert ha meg nem öntöm ezen esztendõben, Nem virágzik szépet nekünk jövendõben. Virágozzék szépet, ékes virágokat, Nyerjen az egekben fényes koronákat. A húsvét története A nehéz kő elmozdítva, a sír üres! A húsvét a keresztyén világ legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünnepeljük. A történet szerint két nappal elõtte, pénteken feszítették keresztre Jézust a római katonák. Azzal gyanúsították, hogy forradalmat indított volna a tanításaival és, hogy õ akart lenni a király. Ezért csúfságból töviskoronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez és a feje fölé odatûztek egy gúnynak szánt feliratot, amin ez állt: I.N.R.I. - Iesus Nazarensis, Rex Iudeae. Magyarul: Názáreti Jézus, Judea királya. Néhány órán belül meghalt a kereszten. A családja zsidó szokás szerint egy barlangsírba temette az Olajfák hegyén és egy nagy, nehéz kõvel lezárták a sírt. Mivel másnap szombat volt, és olyankor a tízparancsolat szerint pihenni kell, a családja és a tanítványai csak vasárnap mentek ki megint a sírhoz. De mit találtak ott!? Üres volt a sír! Egy angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: Nincs már itt, mert feltámadt! Gondolom észrevetted már, hogy a húsvét dátuma évrõl-évre változik. Akkor vajon hogyan tudják, mikor kell ünnepelni? Magad is kiszámolhatod! Figyeld meg, mikor van az elsõ telihold március 21. után, az utána következõ vasárnap lesz a húsvét. Azért tudjuk, hogy akkor volt, mert a Biblia szerint az ekkor ünnepelt zsidó Peszach elsõ napján tartóztatták le Jézust, az úgynevezett utolsó vacsora alkalmával. Jézus és a tanítványai a Peszach elõestéjén szokásos Széder-estet ünnepelték, megtörve az élesztõ nélkül sütött kenyeret (maceszt) és megitták az elõírt több pohár bort. Sok nyelven ma is úgy hívják a húsvétot, hogy Paszcha (görög, orosz), Pascua (spanyol), Páscoa (portugál), Pasqua (olasz), Paque (francia), Påsk (svéd), Påske (norvég), Paste (román). Több európai nyelvben a teuton (norsze) Õstra istennõ neve ragadt a húsvétra: Oster (német), Easter (angol). Az istennõt szimbolizálta a tojás és a nyuszi, ez utóbbit Németországban kezdték el újra húsvéti szimbólumként használni az 1800-as években. A világ minden táján ünnepelnek valamilyen tavaszi ünnepet a nem keresztyének is. Mióta a világ világ, az emberek örvendeztek és megünnepelték a tavaszt, a természet megújulását. A legegyetemesebb szimbólum a tojás, mely a termékenységet, az új életet juttatja eszünkbe. Gyakori ötlet a tojások színezése, a piros, vagy hímes tojás, mely az õsi Babilonban is ismert volt. Az egyiptomi templomokat is díszitették velük tavasszal. Hogyan fessünk tojást? Húsvéthétfõ elmaradhatatlan velejárója a locsolkodás. Néhány tojásfestési ötletet kínálunk próbálgatásra. A HAGYOMÁNYOS TOJÁSFESTÉST idén se hagyjuk ki az ünnepi készülõdésbõl. Tojásfestéshez fõtt vagy kifújt tojást használjunk. Utóbbi esetében a tojás két végén készítsünk két kis lyukat, majd az egyik felén fújjuk ki a belsejét, majd mossuk és szárítsuk meg. Ha cérnát fûzünk a tojásba, akár tojásfát is készíthetünk száraz vagy friss ágakból. Erre aggatjuk a festett tojásokat. TOJÁSFESTÉS LEVÉLLEL: Gyûjtsünk apró, érdekes, szép formájú leveleket, ezeket a megtisztított tojások felületére vízzel rátapasztjuk. Belekötjük szorosan egy nejlonharisnya-darabba, majd hagymahéjjal színezett festõlében megfestjük. A pirostojásokra sok helyen népi motívumok kerülnek KARCOLÁSSAL: Az egyszínûre megfestett tojásra, éles késsel mintákat karcolunk. ÍROTT TOJÁS: Kellékei: kb. 5 cm vastag gyertya, festõlevek, papírtörlõ, íróka. Utóbbi elkészítése egyszerû: egy kifogyott golyóstollat használjunk. A tollbetétbõl a fém hegyet kivéve a csöves vége felõl gombostûvel benyúlva a kicsi golyót a hegybõl ki kell lökni. Az így kapott csövecskét egy behasított, kb. 10 cm hosszú, ceruzavastagságú botba belekötjük vékony dróttal, és már kész is az íróka. Ezt követõen a gyertya lángjába tartjuk az íróka hegyét, és átmelegítjük. Picit belenyomjuk a viaszba, és már írhatunk is. A két hosszanti és az egyenlítõi fõköröket rajzoljuk meg elõször. Aztán már a fantáziánkra és a kézügyességére van bízva a dolog. Ha kész a viaszolás, beletesszük a tojást a festõlébe. A kívánt szín elérése után a viaszt el kell távolítani. Ezt legegyszerûbben puha papírral lehet megoldani. A kész tojást óvatosan a láng fölé tartjuk, míg a viasz megolvad, így könnyen le lehet törölni. Szalonnahéjjal, zsírral fényezzük.

7 Harangszó MOZAIK 7 TOLLVONÁS A kárpit misztériuma OLVASÓLÁMPA Nyissunk ajtót Szívesen veszek kézbe régi prédikációsköteteket, mert belõlük egy-egy kor igehirdetési stílusát ismerhetem meg. Kitûnik belõlük, hogy mi érdekelte a híveket, mennyi idõszerûséggel tudta megszólítani a lelkipásztor gyülekezetét. Sajnos, eddig többszöri nekiveselkedés ellenére sem sikerült az a régi terve Egyházkerületünknek, hogy egy kötetnyi igehirdetést gyûjtsön be a lelkészektõl, ekképpen nyomot hagyva az utókornak. Átfogó kép helyett addig örülünk annak, hogy van egy lelkes igehirdetõ, aki sokéves munkáját rendszerezve csokornyi prédikációt átnyújt az olvasónak. Ezzel az örömmel köszöntjük Zsigmond József nyugalmazott lelkipásztor Íme, az ajtó elõtt állok és zörgetek címû kötetét. Nem egy életmûvet ismerhetünk meg, csak szemelvényeket egy minden szolgálatára alaposan készülõ lelkész munkájából. Az igehirdetés, a szólott ige mindig másképp hangzik és alakul a szószék Lélektõl szentelt magasságában, de a fehér papírra rögzített íráson át is él és hat. Másfél évtizednyi együtt szolgálás tapasztalatával bátran kijelentem, hogy a szerzõ korunk egyik igehirdetõi etalonja lehet valamennyiünk számára. Zsigmond Emlékeim szerint gyermekkoromban egy makacs kérdés foglalkoztatott hosszan, visszavisszatérõen, a Jézus halála körüli misztériumok rendjén, eseti dolognak képzelve el azokat: mit jelent az, hogy a kárpit kettéhasadt? És egyáltalán mi az, hogy kárpit? Kitartó faggatózásaimra az általam gyötört családtagok adtak ugyan egy soványka választ, ami azonban még gyermeki lényem számára sem igen tûnt érdeminek: nos, hát a kárpit az valójában... kárpit, és tényleg kettéhasadt, mármint tetejétõl az aljáig, így írja a Biblia. Ezzel a válasz részükrõl le volt tudva. Nem úgy a kérdés részemrõl, mely idõvel persze homályosodni kezdett, majd elfelejtõdött, végül akár a búvópatak a föld alá teljesen el is tûnt, ahhoz, hogy három-négy évtized múltán újra felbukkanjon, mégpedig a Zsidókhoz írt levél olvasásakor, ekkor már persze korántsem eseti mivoltában, hanem egy csodálatos metafora szintjén. Tudniillik, hogy Jézus kereszten bevégezett mûve miként olvasztja szét és helyezi hatályon kívül az intézményes judaizmusnak a Tórára, illetve az atyák hagyományára alapozott ünnepi szertartását, (s annak taposómalomszerû szellemiségét) melyet évente egyszer a fõpap végzett kizárólagos joggal, belépve a kárpit mögötti, úgynevezett szentek szentjébe. Összetett, többrétegû példázat ez, Jézusnak, mint fõpapnak, egyszersmind a nép (a világ) bûnét magára vevõ, s a Golgota pusztájába kikorbácsolt bûnbaknak megjelenítése, aki most már nem évente, hanem egyszer s mindenkorra belépett a csillagos mennybolt-sátor sötét szobájába, nem a leölt áldozati állat vérével, hanem a magáéval hintve meg azt. Ugyan mi végre hát akkor a kárpit? Fölöslegessé vált, kettéhasadt, ígéretesen téve akadálytalanná a majdani bejárást számunkra is... Persze akkor, gyermekkoromban hogyan lehetett volna akárcsak halvány fogalmam is arról, hogy keresztyéni eszmevilágunk talán egyik legkardinálisabb kérdésének számomra még bezárt kapuján dörömbölök... MUHARI ISTVÁN (A szerzõ a Presbiteri Szövetség sajtóreferense.) József a könyv elõszavában a somlyóújlaki és a várad-újvárosi gyülekezetnek ajánlja munkáját, mint olyan közösségeknek, ahol az igehirdetések nagyrésze szóban is elhangzott. A könyv három részre tagolódik. A sátoros ünnepekre és ünnepes félévre írott prédikációk, az ünneptelen félév vasárnapjaira szóló igemagyarázat és egy egész bûnbánati hétre, valamint alkalmakra készített igehirdetések találhatók benne. Meggyõzõdésem, hogy szolgatársaim nagy haszonnal forgathatják és használhatják fel gyülekezetük épülésére, de az Ige utáni szomjat érzõ ember is megtalálja benne a hûs vizet minden alkalommal, amikor kézbeveszi. Az igényesen megszerkesztett könyv fedõlapja Zsigmond Attila munkáját dicséri. Tudom, hogy még több kötetnyi, hasonlóan magasszintû prédikáció lapul a kedves szolgatárs íróasztalának fiókjában. Ezért remélni merem, hogy lesz majd újabb kötet is, mellyel megörvendeztet bennünket. E kivitelében is szép könyv megrendelhetõ az Egyházkerületnél 18 lejes áron. Olvassák szeretettel! SÁNDOR LAJOS FIRKA Észkerekek A. L. GONDOLATOK......A feltámadásról Vita volt a harmincas években arról: van-e helye az úrvacsoravétel elõtti hitvallás kérdései között a feltámadásról szólónak? Bûnösségünkre, megváltásunkra és a kegyelemért járó hálára vonatkozó feleleteink szorosan kötõdnek a sákramentumhoz. Heidelbergi Káténk rendszerét is pontosan követik. Ha mással is pótoljuk, bármely hitvallási tétel ugyanúgy követelhetné ott magának a helyet. Bármilyen ésszerû elvileg ez az álláspont, a gyakorlat megköveteli a kérdésnek a rendtartásban való megõrzését. Hitünk nagyon messzire követni tudja az Úr Jézust: hozsánnás bevonulásától a keresztig és a sziklasírig. Ott azonban megtorpanunk az angyal szavára, és bátorításából csak azt értjük meg, hogy nincs itt, íme a hely, ahová helyezték ; nem jut el tudatunkig a két állítás közé ékelt harmadik, hogy feltámadott. Lázár feltámasztásán nem csodálkozunk, de Krisztust nagypéntek után nem tudjuk máshol elképzelni, csak sírjában. Nyelvünkben a legpogányabb nevet kapta feltámadásának ünnepe. Nagy lakomát idéz a húsvét szó, templomon kívüli sokadalmat halál fölötti diadalának hetenkénti emléknapja, a vasárnap feltámadás ünnepén is tegyünk vallást az Úr asztala mellett Krisztus feltámadásába és a miénkbe vetett hitünkrõl, mert ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, Ámde Õ feltámadott érettünk a halálból. Õ a feltámadás és az élet. Hiszed-e ezt? PÉTER MIKLÓS

8 8 HÍRVIVO ORSZÁG,VILÁG Harangszó A megemlékezést koszorúzás zárta a Partiumi Keresztény Egyetem udvarán mûvész szavalatai követték, majd Halász Árpád, az közötti magyar Politikai Elítéltek közösségének tagja szólalt fel. Kiemelte: a magyar értelmiség nagy része hûséges maradt a kommunista ideológiához, önkéntes vakságban maradt a rendszerváltás után is. Beszédét a Magyar hiszekeggyel zárta, melyet fennállva mondott vele a gyülekezet. Tõkés László, a megemlékezés fõvédnöke rámutatott: könyvtárnyi mû született a hallgatás falának áttörésérõl, ma már ki lehet mondani a kimondhatatlant. Azonban nem elég bemutatni a kínzásokat, a következményeket, hiszen továbbra is hiányzik a jóvátétel, a kommunizmus elítélése. Az eredmények közé sorolta a kommunizmus áldozatainak emléknapját, melyet Kovács Béla kisgazda párti vezetõ elhurcolásának napján tartanak, a Terror Háza múzeum létrejöttét, valamint a Tismaneanu-jelentést, melynek nagy érdeme, hogy Trianon óta elsõként a romániai magyarság sérelmeivel is foglalkozik. Az európai parlamenti képviselõ hangsúlyozta: egészen másként alakult volna a református egyház történelme, ha idejében leleplezõdnek a besúgók. Szó esett arról is, hogy az európai parlamentben a kommunista múlttal való szembenézést célzó átfogó program indul. Tõkés László arról A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EM- LÉKEZTEK NAGYVÁRADON. Az újvárosi templomban tartott február 24-i istentisztelen Csûry István helyettes püspök hirdetett igét a Mt 16,15-16 alapján. A kommunizmusban nemcsak megtévesztették az embereket arról, hogy ki Krisztus, de tagadták is. Az igehirdetõ arról is szólt, hogy ma is sokan megtagadják Krisztust, s nem veszik komolyan a keresztyének hitét. A hívõ emberek felelõsségét is hangsúlyozta: tovább tudják-e mondani hitüket, Krisztusukat? Sándor Lajos házigazda lelkész vendégköszöntõ szavait Meleg Vilmos szína kezdeményezésrõl is beszámolt, mely november 4-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánítaná. A megemlékezés a Partiumi Keresztény Egyetem udvarán az áldozatok emléktáblájának koszorúzásával zárult. F. T. AMERIKAI TÁRGYALÁSOK AZ EGY- HÁZI JAVAK RESTITÚCIÓJÁRÓL. David Rodearmel, az amerikai külügyminisztérium vallásszabadságot monitorizáló ügyosztályának vezetõje február 21-én Washingtonban fogadta Antal Jánost, egyházkerületünk külügyi elõadó-tanácsosát. Antal a vallásszabadság útjában álló romániai akadályokról tájékoztatta a magas rangú politikust. Kifejtette: a restitúció elégtelensége miatt az erdélyi magyar történelmi egyházak csak nagy nehézségek árán tudják ellátni hitéleti-társadalmi szolgálatukat, és közel két évtized múltán a kommunista diktatúra bukása után is a vallásszabadsághoz kötõdõ jogok folyamatos megsértésével kell szembesülniük. FELHÍVÁS A MAGYAR TELEVÍZIÓ SÍRJAINK CÍMÛ MÛSORÁNAK ARADI SZERKESZTÕJE RÉSZÉRÕL. Szeretnénk minél több olyan emléket, kordokumentumot feltárni riportalanyok segítségével, amelyek a második világháborút idézik: érdekes történetek, emberi arcok, honvédek eltûnése, elfelejtett honvédsírok, hadifogság emlékei, csataképek felidézése, hõsök eltûnése. Bármi érdekel, ami a háborús évekre emlékeztet környékünkön, Arad, Temes, esetleg Krassó-Szörény megye területén még fellelhetõ. A múlt emlékeinek a kutatását, keresését nem adjuk föl, még megpróbáljuk menteni a menthetõt. Várom szíves jelentkezését minden nemeslelkû, segítõkész polgártársunknak, aki valamit még hozzá tud tenni a múltunk emlékezetéhez. Puskel Tünde Emese, szerkesztõ. Levélcím: Arad, Str. Tr. Moºoiu, 18-26/A, Ap. 15. Tel/Fax: 0257/254616, maroktel: 0722/ IN MEMORIAM VÁRADY JÓZSEF. A magyarországi Reformátusok Lapjából értesültünk Várady József kondói lelkipásztor haláláról óta végzett gyülekezeti szolgálata mellett felbecsülhetetlen munkát vállalt a Kárpát-medencei magyar református egyházban: elindult sok ezer kilométeres futására (temetési beszéd). A Kárpát-medencei magyar református egyházközségek templomait, parókiáit, temetõit fényképezte sok éven át és több kötetben megjelentette. Pár éve bihari és érmelléki gyülekezeteinket járva többször is nálunk szállt meg. Esténként jegyzetelt, rendszerezett. Magam is elkísértem néha fényképezõ körútján. Mindenütt örült a megõrzött értékeinknek, építési, karbantartási ismeretben bõvölködött és szívesen tovább is adta azokat. Várady József olyan kalászokat gyûjtött, amilyeneket még senki! Fáradozása meghozta gyümölcsét. Századokon át megmarad a magyar református egyháznak és a magyarságnak hangzott el ravatala felett. A legszebb képben gyönyörködhet ezután: Isten országában. BERECZKI ANDRÁS SÍRKÖVEK IS BIZONYÍTJÁK A MOLD- VAI MAGYAR MÚLTAT. Nemrég újították fel a gorzafalvi római katolikus templom közelében azt a régi kápolnát, ahol jelenleg gyerekotthon mûködik. Az új kápolna alapjának kiásása során elõkerült két feliratos kõtömb, amelyek nyilván sírkövek lehettek. Az 1861-ben faragott nagyobbik kõ is jól mutatja, hogy Moldvában nem csak szóbeliségben, hanem írásbeliségben is létezett a magyar nyelv. Kevés kõkereszt létezett, mivel inkább fakereszteket állítottak, s még kevesebb maradt fenn. A két gorzafalvi sírkõ több éve a kápolna mögött kallódik. Itt nuugszik a moldvai magyar írásbeliséget bizonyító sírkövek egy kápolna mellett hányódnak KÉT ÚJ TAGEGYHÁZZAL BÕVÜLT AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA. Az EVT tagegyházainak a száma ezzel 349-re emelkedett. A két új tagegyház: a Laoszi Protestáns Egyház és a Brazíliai Független Presbiteriánus Egyház. A délkelet-ázsiai országból, Laoszból a Protestáns Egyház az elsõ, amely tagja a világszervezetnek. A brazil presbiteri/református egyháztest hosszú ideje tagja az Egyházak Latin-Amerikai Tanácsának és a Református Világszövetségnek is. Harangszó Felelős szerkesztő: Fábián Tibor. Olvasószerkesztő: Babes Ardai Erika. Tördelőszerkesztő: Kraftsikné Petrikó Ildikó. Rovatvezetők: Balázsné Kiss Csilla, Kurta Tőtös Beáta, Muhari István, Orbán Levente. Szerkesztőség és levélcím: Harangszó, , Oradea, str. Moscovei nr 14. Tel.: 0259/ ; A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeti Lapja A terjesztés a lelkészi hivatalokon keresztül történik. A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség ISSN álláspontját tükrözik. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Megjelenik kéthetente. Ára 1 lej. Készült a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám nyomdájában.

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben