Daniel Goleman. A meditáció ősi művészete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Daniel Goleman. A meditáció ősi művészete"

Átírás

1

2 Daniel Goleman A meditáció ősi művészete

3 Daniel Goleman A meditáció ősi művészete Nyitott Könyvműhely Budapest, 2008

4 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: The Meditative Mind. The Varieties of Meditative Experience Daniel Goleman, 1988 Hungarian translation 2008 by Király Hajnal Hungarian edition 2008 by Nyitott Könyvműhely Minden jog fenntartva Fordította Király Hajnal Kiadja a Nyitott Könyvműhely Felelős kiadó: Halmos Ádám Felelős szerkesztő: Kovács Balázs Olvasószerkesztő: Macskássy Zsuzsanna Borítóterv: Cser Petra Nyomdai előkészítés: Rozgonyi Zsófia Nyomdai munkák: Séd Nyomda Felelős vezető: Katona Szilvia ISBN

5 Neemkaroli Babának, Sayadaw U Panditának Tarának, Govinddasnak és Hanumánnak

6 Tartalom Előhang 8 Előszó 16 Bevezetés 19 I. VISUDDHIMAGGA: 23 TÉRKÉP A BELSŐ TÉRHEZ 1. Felkészülés a meditációra Az koncentráció ösvénye Az önismeret ösvénye 42 II. MEDITÁCIÓS ÖSVÉNYEK: ÁTTEKINTÉS A hindu bhakti Zsidó meditáció Keresztény meditáció Szúfizmus Transzcendentális meditáció Patandzsali astanga jógája Indiai tantra és kundalini jóga A tibeti buddhizmus A zen Gurdjieff negyedik útja Krishnamurti választás nélküli tudatossága 118

7 III. A MEDITÁCIÓS ÖSVÉNYEK 122 ALAPVETŐ EGYSÉGE 15. Felkészülés a meditációra Figyelem Látni azt, amiben hiszel Módosult tudatállapotok a meditációban 132 IV. A MEDITÁCIÓ PSZICHOLÓGIÁJA Abhidhamma: egy keleti pszichológia Keleti és nyugati pszichológia Meditáció: kutatás és gyakorlati alkalmazások 183 Bibliográfia 211 Tárgymutató 220

8 Előhang Hirtelen fölébredt és körémterült a béke és a tudás, mely a föld minden érvénél többet ér, És tudom, hogy Isten keze a magaménak ígérete, És tudom, hogy Isten szelleme a magaméval testvér... Walt Whitman: Ének magamról, 5. rész, Gáspár Endre fordítása Én jártam, hova legtöbb hull a lángból s láttam, mit sem tud, sem bir elbeszélni, ki visszatér e magasabb világból. Mert mikor vágyát közelítve kémli, oly mélységekbe száll az emberelme, hogy az emlék nem képes utolérni. Mégis amennyit kincsekkel betellve a szent országból szellemem megőrzött, azt ma dalomnak előtárni terve. Dante: Isteni színjáték, Paradicsom, Első Ének. Babits Mihály fordítása

9 Noha legtöbbünknek nem adatik meg az az eleven és lenyűgöző tapasztalat, amiről Whitman és Dante beszámol, mégis mindannyian részesei vagyunk olyan pillanatoknak, amikor térbeli és időbeli tájékozódási képességünket elveszítjük, úgy tűnik, hogy egy másik létállapot küszöbén állunk, saját nézőpontunkat banálisnak érezzük, és ösztönösen érzékeljük a világegyetem valahogy egyetemesebb harmóniáját. Előfordul, hogy az efféle tapasztalatainkat egy lenyűgöző filmbe, könyvbe, művészeti alkotásba, zenébe vagy egy misébe való belefeledkezésünk váltja ki. Esetleg az olyan alkalmak, amikor ábrándozásba merülünk egy forrás, egy hegy mellett vagy az óceán partján. Előidézheti magas láz, traumatikus esemény, drogok vagy egy szülés. A csillagos ég látványa vagy a szerelem. Ezek a pillanatok azáltal válnak kihívássá, hogy miközben híján vagyunk a személyes kontrollnak, mindent harmonikusnak és helyénvalónak érzékelünk. Noha általában képtelenek vagyunk őket szavakba önteni, e tapasztalatokban valamiképpen életünk mélyebb értelmét véljük felfedezni. E tapasztalatok sine qua nonja épp az, hogy nem az értelem közvetíti őket. Mégis, mihelyt tovatűnnek, gyakran visszatérünk analitikus elménkhez, és megpróbáljuk megnevezni azt, ami történt. És itt kezdődik a probléma. Már volt rá példa, hogy az elnevezésekről és kategóriákról szóló viták hihetetlen emberi félreértésekhez vezettek, amelyek akár vallásháborúkba is torkolltak. Mihelyt beskatulyáztuk ezeket a tapasztalatokat, a címkék a mély pillanatokkal való asszociációjuk folytán önálló hatalomra tesznek szert, emellett pedig énünket eltöltik annak biztonságérzetével, hogy tudjuk, mi micsoda, és urai vagyunk a helyzetnek. Némely megnevezés e tapasztalatokat pszichológiai jelenségként kezeli: magamon kívül voltam", hallucináció", elidegenedett állapot", a tudatalatti felszínre törése", hisztéria", érzéki csalódás". Más, a tartalomra összpontosító megfogalmazások misztikus vagy spirituális eseményt feltételeznek: Isten szólt hozzám", eltöltött a lélek", Krisztus je

10 lenlétét éreztem", a lélek vezérelt", megértettem a taót", a dharmát" vagy az isteni törvényt" ben magam is belekeveredtem egy névragasztó vitába. Addigi életem legmélyebb élményében volt részem pszilocibin hatására. A kontextus vallásos-misztikus volt, így a spirituális bélyeg találónak tűnt. Akkoriban, a Harvard társadalomtudomány-professzoraként meglehetősen fogékony voltam olyan nézetekre, amelyek a szert pszichotomimetikusnak bélyegezték, amitől megbolondul az ember. Ha a szertől nem is bolondultam meg, gyanítottam, hogy a névragasztó konfliktus (ami leggyakrabban bennem zajlott) előbb-utóbb őrületbe kerget. Carl Jung például Richard Wilhelm, a ]i Csing fordítójának elmezavarát úgy írja le, mint azon törekvésének eredményét, hogy két különálló kultúrát szimultán módon saját énjébe beépítsen. A csata látszólag a kis pszilocibin gomba körül zajlott. A mexikói curanderosok teonanacatlnak - az istenek húsának" - nevezték, és profetikus, valamint misztikus élmények kiváltására használták. Humphry Osmond ezt a megnevezést a nyugati értelem számára kissé hozzáférhetőbbé tette a pszichedelikus szó létrehozásával, amelynek jelentése elmét megnyilvánító". A pszichiátriai közösség a pszichotomimetikus triptamin származék címkével látta el ugyanezt a gombát, amely csupán pszeudoskizofrén állapotok kísérleti kiváltásában keltett érdeklődést. Egyik osztályozási rendszer a Mózes, Mohamed, Krisztus és a Buddha által megismert misztikus birodalmakat tárta fel előttünk, míg a másik átkozott bolondoknak, magunkat őrületbe hajszoloknak tartott bennünket. A spirituális metaforák használatának is megvolt a maga intuitív érvényessége. Ezeket az értelmezéseket a pszichedelikus szerek által kiváltott közvetlen élmények és a misztikus irodalom közötti egyértelmű párhuzamok is alátámasztották. A szinte elviselhetetlen disszonanciát úgy küszöböltem ki, hogy a spirituális értelmezés útját választottam. Öt éven át próbáltunk olyan címkéket találni, amelyek az említett élmények értékét

11 optimalizálnák az emberiség számára. Az egész ügynek jelentős hozadéka volt az emberi tudat politikájának tekintetében is. Az egyik metaforakészlet szerint minden, a racionális, normális, éber tudatossággal nem megegyező tudatállapotok deviánsakként, azaz a szabályozás hiányának tükröződéseiként kezelendők. A másik metaforacsoport a módosult tudatállapotokat az emberiség olyan ritka és értékes lehetőségeinek tekinti, amelyek tudata lehetséges határainak kitágítását teszik lehetővé. Éppen ezért ezeket az élményeket nem visszaszorítani, hanem ápolni kell, még akkor is, ha a létező szociális intézmények számára fenyegetést jelentenek. E problémafelvetéssel tulajdonképpen William James nyomdokain jártunk, aki 1902-ben a The Varieties of Religious Experience (A vallásos tapasztalat változatai) című könyvében így ír a módosult tudatállapotokról: A világegyetem egészének semmiféle felfogása nem lehet végleges, ezért is van az, hogy ezek a másmilyen tudatformák meglehetősen kevés figyelemben részesülnek. A kérdés az tehát, hogyan tekintsük őket, lévén, hogy annyira eltérnek a normális tudatosságtól. És mégis, meghatározhatnak álláspontokat, noha nem szolgálnak formulákkal, és feltárhatnak területeket, noha nem sikerül egy térképet nyújtaniuk. Végső soron valóságfelfogásunk elhamarkodott lezárását akadályozzák meg." Megtanultuk értékelni a módosult tudatállapotok keleti terminológiájának kifinomultságát és érzékenységét. A keleti vallások immár megközelítőleg 4000 éve munkálkodnak a benső feltárásához szükséges térképeken és diagramokon. Néhányukat képesek voltunk megérteni, míg mások túl idegen kulturális vonatkozásokon alapultak ahhoz, hogy számunkra hasznosak legyenek ben ezek a térképek Indiába vonzottak engem, ugyanis meg akartam találni azt az utat - esetleg tanítót -, aki révén a térképeket majd hatékonyabban használhatom. Akkoriban abban reménykedtem, hogy majd sikerül stabilizál-

12 nom ezeket a módosult tudatállapotokat és beépítenem azokat a mindennapi életbe. A pszichedelikus szerek ezt egyikünk számára sem tették lehetővé. Indiában találkoztam Neemkaroli Babával, aki minden reményemet messze fölülmúlta. A sahaj szamádinak nevezett állapotban élt, amelyben a módosult tudatállapotok élete szerves részét képezték. Jelenlétében az embert a határtalanság és időtlenség érzete, valamint szeretet és együttérzés töltötte el. Maharaji, ahogyan mi neveztük, egy alkalommal óriási adag pszichedelikus szert vett magához, és legnagyobb elképedésemre semmi sem történt. Lévén, hogy tudata nem korlátozódott semmiféle helyre, ezért nem is volt hová mennie, mert már ott volt, minden lehetőség birtokában. Valakit valamilyennek látni és valakinek lenni két különböző dolog - én sokkal inkább voltam valaki, mint valakit valamilyennek látó. A kérdés az volt, hogyan valósítsam meg az átalakulást, hogy abból, akinek gondoltam magam azzá váljak, aki Maharaji volt vagy épp nem volt. Éppen ezért mindent, ami Maharaji száját elhagyta, különleges utasításként kezeltem, noha képtelen voltam mindegyiket követni. De aztán bonyolódott a dolog, mert egymásnak ellentmondó utasításokat adott. Akkor jöttem rá, hogy egy olyan tanítóval van dolgom, aki, akár egy zen kóan, nem volt hatással olyasvalakire, aki a racionalitás fogságában maradt. Akkori állapotomban, racionális, becsületes, analitikus elmém által megbéklyózva képtelen voltam eljutni oda, ahová igyekezni véltem. Mi volt hát a teendő? Maharaji jelenlétében szívem kitárult, és a szeretet addig nem tapasztalt hullámai áradtak szét bennem. Talán ez volt az út - elmerülni a szeretetben. De elmém nem nyughatott. Az a bizonyos bennem élő szkeptikus társadalomtudós nem hagyta magát harc nélkül elmerülni. Egész énem ellenállt, minden lehetséges eszközt bevetve, beleértve az érzéki vágyat és értelmet, valamint a bűn- és kötelességtudatot. így például, a templomokban, ahol Maharaji tartózkodott, Hanumán, egy

13 majomisten szobrai álltak, aki minden hatalmát Isten iránti odaadásának köszönhette. Hanumán mély tiszteletnek és szeretetnek örvend Maharaji hívei körében. Ott álltam egy majom nyolclábnyi, pirosra festett cementszobra előtt, énekeltem neki és meditáltam rajta. Minduntalan ott volt a hang: Aha, szóval itt ülsz és egy cement majombálványt imádsz. Ez már tényleg több a soknál." Ez volt az a bizonyos belső küzdelem, amelynek metaforája a Bhagavad-gíta. Buddhista barátaim szerint az egész az elmének egy bizonyos fegyelmezettségén múlik, és amikor rákérdeztem, Maharaji megerősítette, hogy Isten megismerésének feltétele az elme egyetlen pontra való koncentrációja. így hát elkezdtem tisztességesen meditálni. Az áhítat ösvénye túl sok kalandozásra adott alkalmat, ezért kíméletlennek kellett lennem magammal szemben ben kezdtem el a komoly meditációt Bódh Gajában, ahol a Buddha megvilágosult. Egy tíznapos kurzus folyamán száz nyugatival együtt nyertem figyelmes bevezetést a théraváda buddhista meditációs technikákba - a gyakorlatok legegyszerűbbikébe. Ebben az időszakban kerültem kapcsolatba Anagarika Munindrával, egy théraváda tanítóval, akinek egész, majdnem áttetsző lénye mintha épp azt a figyelmes, nyugodt derűt tükrözte volna, amiről maga a módszer szólt. Az új, mély nyugalomba való belekóstolás valósággal felüdített. Többet akartam tanulni, és ő bevezetett a Visuddhimaggába, ami a buddhizmus elméleti hagyományának része. Végezetül én, a nyugati pszichológus, megéltem az igazi intellektuális alázatot. Ugyanis megértettem, mit is jelent a psyche logos valójában. Ez az egyetlen kötet egyszerre tartalmazta a szellemi állapotok jól körülhatárolt és átfogó kategóriarendszerét és annak filozófiáját, hogyan szabadíthatjuk fel tudatunkat értelmünk zsarnoksága alól. Itt volt végre az az értelmezési tartomány, amit már 1961 óta kerestem. Mindenfajta értékítélettől mentes volt, és mint ilyen, a módosult tudatállapotokra vonatkozó eltérő metafori

14 kus rendszerek összehasonlítását tette lehetővé. Drága italként szívtam magamba a könyv minden szavát. Miközben értelmemet teljesen rabul ejtette a gyakorlat mögött meghúzódó rendszer, észrevettem, hogy egyre érzéketlenebbé és ellenállóbbá váltam magával a meditációval szemben. Hibásan alkalmaztam volna a módszert, vagy egyszerűen annak jele volt, hogy ez a fajta spirituális gyakorlat nem nekem való? Készséggel hagytam el Bódh Gaját, hogy eleget tegyek egy bhakti ünnepélyen való részvétel ígéretének, és hogy találkozzam Maharajival, a gurummal. Joggal merül fel a kérdés, hogy ha Maharaji, egy hindu volt a mesterem, miért mentem buddhista meditációt tanulni ahelyett, hogy vele maradtam volna. Nos, egyszerűen arról volt szó, hogy nem hagyta, hogy vele maradjak, miközben folyamatosan azt hajtogatta, Sub Ek" (minden egy). Hosszasan beszélt Krisztusról és Buddháról, aztán kidobott. Éppen ezért nem tűnt következetlenségnek egyéb hagyományok követése távollétem alatt. Ugyanis a Guru módszerében minden egyéb módszer a megtisztulás folyamatát szolgálta, amely a szeretett Maharajimmal való egyesülést elősegíthette. Ez az összeolvadás volt a végső cél. Bódh Gajából való távozásomkor úgy intéztem, hogy a nyarat Munindrával tölthessem Kosaniban, egy kis himalájai faluban. Utolsó percben lemondta az utazást, így hát Dán Golemannal és vagy 20 másik társunkkal együtt azt a nyarat buddhista, hindu és keresztény módszerek gyűjtésével töltöttem. Ennek során, Dannel beszélgetve kiderült, hogy sok a közös bennünk. Mindketten képzett pszichológusok voltunk, közünk volt a Harvardhoz, ugyanaz volt a gurunk, és mindketten elismeréssel beszéltünk a buddhista meditáció elméletéről és gyakorlatáról. Akárcsak nekem, neki is nehezére esett ezeket az eltérő részeket a mindennapjaiba beépítenie. Ugyanakkor lényeges eltérések is voltak közöttünk. Többek közt az, hogy neki szándékában állt minden lehetséges ott szerzett tapasztalatot és gyakorlatot hazavinni és megosztani a tu

15 dós közösséggel. Ezzel szemben én már régen felhagytam az akadémiai élettel. Dan alkalmas volt az integráció intellektuális feladatának elvégzésére: biztosította a különböző spirituális utak és az általuk bejárt tudatállapotok szükséges összefoglalását. Amint azt a jelen könyv bizonyítja, ezt meg is tette. Ez a munka csupán a kezdete a spirituális utazás egyetemes voltát értékelő szisztematikus alapozásnak, valami hasonló ahhoz, amelynek filozófiai alapjait Aldous Huxley Perennial Philosophy című munkájában tette le. És nyilván, miután felismertük a közös vonásokat, tisztelni fogjuk a különbségeket is. Ram Dass Barre, Massachusetts

16 Előszó E könyv első részét egy aprócska himalájai faluban írtam, ahol 1971-ben éltem a monszun időszakban. Az előző jó néhány hónapban indiai jógiktól és szvámiktól, tibeti lámáktól, valamint déli buddhista laikusoktól és szerzetesektől tanultam. Furcsa terminusokkal és fogalmakkal ostromoltak: szamádi", jána", turija", nirvána" és tömérdek más olyan fogalom is elhangzott, amelyeket e tanítók spirituális ösvényük leírására használtak. Az ösvények lényegüket tekintve nem különböztek, viszont mindegyik másképp közelítette meg a rajta való haladás módját és a várható mérföldköveket. Össze voltam zavarodva. A dolgok aztán Joseph Goldsteinnek, Bódh Gaja önismereti meditáció tanárának megállapítása nyomán kezdtek értelmet nyerni. Egyszerű matematika az egész - mondta: Minden meditációs rendszer az Egyre vagy Nullára törekszik - Istennel való egyesülésre vagy a semmire. Az Egyhez vezető ösvény a Rá való koncentráció révén valósul meg, a Nullához vezető út pedig nem más, mint értelmünk semmisségének felismerése. Ez jelentette az első irányelvet számomra a meditációs technikák megértéséhez. Egy-két hónappal később már a monszun esőzései közepén találtam magam abban a magaslati faluban. Öten azért érkeztünk ide, hogy egy bizonyos meditációt tanuljunk egy oktatóval az esős időszak alatt. Az oktató nem jelent meg. Helyette folyamatosan áramlottak a Gurum, Neemkaroli Baba által küldött nyugatiak. A monszun időszak végére harminc-negyven nyugati zarándok verődött össze. E tanulók révén elvileg minden nagy spirituális hagyomány képviseltette magát: az indiai jógák változatai, a tibeti buddhizmus, a szúfizmus, a keresztény

17 kontempláció, a zen, Gurdjieff, Krishnamurti és számtalan más szvámi, guru, jógi és baba különböző szektái. Mindegyikük magával hozta a maga kis, kedvenc könyvekből álló kincsét és személyes anekdotagyűjteményét. Ezekből az irodalmi és személyes forrásokból szűrtem le magamnak e meditációs ösvények hasonlóságait és különbségeit. Az írások, amelyek végül e könyvvé fejlődtek, eredetileg önmagam számára adott magyarázatok voltak. Térképekre volt szükségem, és e hagyományok mindegyike nyújtott valamit e tekintetben. Mindegyik térkép eltérő alkalmakkor segített megtalálnom a helyes utat a meditációban, vagy abban, hogy biztonságban érezzem magam valamely ismeretlen területen. Önmagában egyikük sem teljes, lévén, hogy egyikük sem képes lefedni minden meditáló tapasztalatának valamennyi aspektusát. Mindegyikünk saját egyéni utat követ, noha időnként jól ismert ösvényeken haladunk. A következőkben ismertetett utak a legbejártabbak közül valók. Népszerű útirányok, de semmiképpen sem vonatkoztathatók az egész területre. E birodalom nagy része feltérképezetlen, és ilyen értelemben mindegyikünk feltáróként jár benne. E könyv megírásában a legtöbb hálával Neemkaroli Babának tartozom, aki arra ösztönzött, hogy saját ösvényemhez komolyan viszonyuljak. Az összefüggések megértésében sokat köszönhetek olyan emberekkel való találkozásoknak és beszélgetéseknek, mint Sayadaw U Pandita, Ram Dass, Anagarika Munindra, Csögyam Trungpa, Bhagavan Das, Ananda Mayee Ma, Kunu Rinpocse, Krishnamurti, S. N, Goenka, Szvámi Muktananda, Nyanaponika Mahathera, Bhikku Nyanajivako, Joseph Goldstein, Herbert Guenther, K. K. Sah, Father Theophane, Yogi Ramagyadas, Charles Reeder és másoknak, akik aktívan járják ezeket az ösvényeket. A Journal of Transpersonal Pcyhology szerkesztői arra biztattak, hogy munkámat cikkekben közöljem, amelyek rövidített változatai e könyv különböző részei. Ázsiai utazásaimat a Harvard doktori előkészítő programjának di

18 ákjaként, majd a Társadalomtudományi Kutató Tanács kutató gyakornokaként tettem. A meditáció ősi művészete az Ázsiából való visszatérésemet követő évtized munkájának lényeges részét tartalmazza. Olyan tanulmányrészekre alapoz, amelyek először olyan kötetekben és folyóiratokban jelentek meg, mint a Theories of Personality (Wiley, Calvin Hall és Gardner Lindzey szerkesztésében), Re- Vision, Psychology Today, The American Journal of Psychotherapy, The Journal oftranspersonal Psychology, valamint egy a Noétikus Tudományok Intézetének írt beszámolóban. Mindezen írásaimat számos beszélgetés befolyásolta, olyanokkal, akiknek érdeklődési körük hasonló, köztük Richard Davidsonnal, Gary Schwartzcal, Dávid McClellanddel, Dávid Shapiróval, Herbert Bensonnal, Dániel Brownnal, Jack Englerrel, Mark Epsteinnel, Jón Kabat-Zinnel, Kathleen Speethszel, Csíkszentmihályi Mihállyal, Gerald Fogellal, Roger Walshsal és főként feleségemmel, Tara Bennett-Golemannal. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik munkámban segítettek.

19 Bevezetés Úgy tizenöt évvel ezelőtt, e könyv első három részét képező The Varieties of the Meditative Experience megírásakor a meditáció újdonságnak számított a nyugati világban. Olyan tanítók, mint Yogananda és D. T. Suzuki sokkal korábban eljutottak Amerikába, itt-ott híveket szerezve maguknak. De az 1960-as évek végén és a 70-es évek elején a meditáció iránti érdeklődés a nyugati világban addig nem ismert méreteket öltött. Ezen általános érdeklődéstől megérintve kezdtem el meditálni a főiskolán, majd pszichológiát végzett hallgatóként Ázsiába utaztam, hogy a meditációs hagyományokat eredeti környezetükben tanulmányozzam. Valamennyien, akik a keleti meditációs tanítások bűvkörébe kerültünk, a technikák, iskolák, hagyományok és leszármazások sokaságával szembesültünk. Aztán váratlanul szó esett a furcsa tudatállapotokról és izgalmas létformákról is - a szamádiról", és szatoriról", a bódhiszattváról és tulkusról. Ez számunkra új és szokatlan terület volt. A szellem e topográfiájához egy útikönyvre volt szükségünk. A Varieties, ami aztán oly sok lelkes hívet szerzett magának, ilyen útmutatónak készült, a legnagyobb meditációs hagyományok áttekintéseként. A célom az volt, hogy az egzotikusát elérhetőbbé tegyem, és e hagyományok mögött rejlő azonosságokat felmutassam, úgy, hogy különbségeiket tiszteletben tartom. Mostanra, immár több mint egy évtized múltán a dolgok megváltoztak. A meditáció beszivárgott a kultúránkba. Amerikaiak milliói kipróbálták és sokan már be is építették rohanó életükbe. A meditációt immár bevett eszközként használják az orvostudományban, pszichológiában, nevelésben és önképzésben.

20 Emellett pedig sokan vannak olyanok, akik meditációs tapasztalatuknak immár jócskán a második évtizedében járnak. Midőn e múlttal bíró meditálok elfoglalták helyüket az üzletemberek, szakemberek körében és az akadémiai berkekben, egyben a meditációt a kultúra szerves részévé is tették. Ma már az emberek a munkahelyen meditálnak, hogy hatékonyságukat fokozzák; a pszichoterapeuták megtanítják pácienseiknek; végzős diákok pedig szakdolgozatot írnak róla. Jelen kötet a meditációt a feltűnésétől a nyugati főáramba való kerüléséig követi nyomon. Emlékszem, hogy a néhai tibeti tanító Csögyam Trungpa már 1974-ben azt mondta nekem, a buddhizmus pszichológiaként fog eljönni a nyugati világba". Az a felfogás, hogy a buddhizmusnak - miként a világ más nagy spirituális hagyományainak bármi köze is lehet a pszichológiához, teljesen új volt számomra. Az évek során azonban a keleti és nyugati pszichológiák bimbózó kapcsolata írásaim fő témája lett. A Varieties megírását követő években egy sor, a nyugati kultúra és a keleti meditációs hagyományok találkozásáról szóló tanulmányt jelentettem meg. A témák között szerepelt a keleti pszichológiák leírása, a nyugati pszichológusok fogékonysága, illetve ellenállása e keleti megközelítésekkel szemben, valamint a meditáció szerepe a pszichoterápiában, orvostudományban és tudatkutatásban. Ezek közül számos tanulmányt beépítettem könyvem negyedik részébe. Felhívom az olvasó figyelmét arra, hogy a hangvételbeli különbségek az eltérő fórumoknak tudhatok be, ahol ezek először megjelentek. Emellett pedig a negyedik rész formátuma női példákat is tartalmaz. Az Abhidhammáról szóló rész eredetileg egy főiskolai személyiségelmélet-szöveggyűjteménybe készült. A legtöbb pszichológus alapképzéséből kimarad, hogy a keleti meditációs technikák tulajdonképpen az ősi pszichológiai elméletek gya

21 korlati ágát képezik, és hogy e régi elméletek éppoly helytállók, mint a modern idők elméletei. Ez a fejezet e hiány pótlására szolgál. A meditációról és stresszről szóló fejezet egy, a Psychology Today-nek írt tanulmányból származik, és tartalmaz egy rövid útmutatást is a meditáció módjára vonatkozóan. A meditációra és pszichoterápiára vonatkozó egyik közlemény eredetileg egy pszichoterápiával foglalkozó folyóiratában is megjelent. A tudatosság politikájának tárgyalása a Journal of Transpersonal Psychologyban való megjelenésre szánt tanulmány átirata. A tudatosság és meditáció kutatására irányuló gondolataim pedig egy alapítványnak írt helyzetfelmérésként fogalmazódtak meg. Ezek az új fejezetek biztosítják a könyv alapvető egyensúlyát. A Varieties számos, viszonylag ritka meditatív állapotot írt le; e kiadás kiegészítő anyaga inkább a meditáció mindennapi használatát és implikációit tárgyalja - hogyan segít a stressz kezelésében, illetve az életminőség javításában általában. Mégis, gyakorlati alkalmazásai ellenére, a meditáció igazi közege a spirituális élet. A klasszikus forrásokban leírt tudatállapotok legemelkedettebb formájukban képesek kiemelni a mindennapi foglalatosságok kicsinyességéből, valamint átalakíthatják az átlagos tudatosságot. A spirituális élet az ehhez hasonló transzcendentális állapotokban gyökerezik, amelyeket minden világvallás alapítói és korai hívei megtapasztaltak. Mózes, amikor átvette a tízparancsolatot, Jézus negyvennapos magánya a pusztában, Allah sivatagi víziói és a Buddha megvilágosodása a Bo Fa alatt mindmind rendkívüli tudatállapotokról árulkodnak. A vallásos intézmények és teológiák leggyakrabban túlélik az őket létrehozó eredeti transzcendentális állapotokat. Ezen élő tapasztalatok nélkül a vallás intézményei alaptalanokká, teológiájuk kiüresedetté válik. Nézetem szerint a nagy múltú vallások modern krízisét e transzcendentális állapotok - min-

22 den vallás alapját képező élő lélek - személyes megtapasztalásának megritkulása okozza. Ez a lélek egységesíti a változatos meditativ formákat. Ahogyan azt egy régi zen mondás tartja: Kezdetben nem két ösvény volt. Minden érkező ugyanazt az utat járta."

23 I. rész VISUDDHIMAGGA: TÉRKÉP A BELSŐ TÉRHEZ

24 A klasszikus buddhista abhidhamma valószínűleg a legátfogóbb és legrészletesebb hagyományos pszichológiája a tudatállapotoknak. Az 5. században Buddhagósa szerzetes az abhidhamma meditációról szóló részét a Visuddhimaggában, azaz a Megtisztulás útjában (Nanamoli, 1976)' foglalta össze. A Visuddhimagga évszázadokon át a buddhista filozófia és pszichológia orális szöveggyűjteményeként működött, amelyet a szerzetestanoncok szóról szóra memorizáltak. Lévén ennyire részletes és teljes, a Visuddhimagga a meditáció egyetlen megközelítéséről nyújt átfogó képet. így megfelelő összehasonlítási alapként szolgál a meditáció egyéb módjainak megértéséhez, amelyeket a második rész tárgyal. A Visuddhimagga a meditáció legmegfelelőbb környezetére és attitűdjére vonatkozó tanáccsal kezdődik, majd kitér azokra a specifikus eljárásokra, amelyekkel a meditáló figyelmét edzi, valamint azokra a határkövekre, amelyeken a nirvánikus állapothoz vezető meditációs ösvényen járva áthalad. Végezetül pedig a nirvána tapasztalatának pszichológiai következményeivel zárul." A Visuddhimagga a meditáció hagyományos receptkönyve, azonban nem feltétlenül tartalmaz a kortárs théraváda buddhisták módszereire vonatkozó útmutatást. Egy ideális folyamatot ír le, és mint ilyen, nem alkalmazkodik bármely személy tapasztalataihoz. De a tapasztalt meditáló minden bizonnyal számos ismerős mozzanatra bukkan benne. * A szövegben hivatkozott könyvek adatai a Bibliográfiában találhatók meg. ** Az eredeti Pali Nanamoli Thera általi kitűnő fordítása (1976) mellett még a következő kortárs Visuddhimagga-kommentárok említhetők meg: Bhikku Soma (1949), E. Conze (1956), Kalu Rinpoche (1974), Kashyap (1954), Lama Govinda (1969), Ledi Sayadaw (1965), Mahasi Sayadaw (1965, 1970), Narada Thera (1956), Nyanaponika Thera (1949, 1962, 1968), Nyanatiloka (1952a és b, 1972), P. V. Mahathera (1962).

25 1. fejezet Felkészülés a meditációra A gyakorlat első lépése a sila (erény, azaz erkölcsi tisztaság). Az erényes gondolat, szó és cselekedet rendszeres művelése a meditáló erőfeszítéseit a meditációbeli tudatállapot-változásra irányítja. Az erkölcstelen gondolatok", mint a szexuális fantáziák vagy a harag, szórakozottá teszik a meditálót, csak idő- és energiapocsékolást jelentenek számára. A lelki megtisztulás az elterelő gondolatok kizárását jelenti. A megtisztulási folyamat a buddhista modell szerinti képzés három nagy mozzanatának egyike, a szamádi (medi tatív koncentráció) és a punnya (önismeret). Az önismeret itt a dolgokat úgy látni, ahogy vannak" különleges jelentésében szerepel. Megtisztulás, koncentráció és önismeret szorosan összetartoznak. Az elme megtisztítására irányuló erőfeszítés megkönnyíti az előzetes koncentrációt, amely aztán lehetővé teszi a tartós megértést. Mind a koncentráció, mind pedig az önismeret fejlesztésével a tisztaság megszűnik akarati tevékenységnek lenni, ehelyett természetessé és könnyen elérhetővé válik a meditáló számára. Az önismeret megerősíti a tisztaságot, miközben segíti a koncentrációt; az erőteljes koncentráció eredményezheti az önismeretet és tisztaságot egyaránt. A kölcsönhatás nem lineáris: bármelyik fejlődése megkönnyíti a másik kettőt. A meditáció ösvényén nem feltétlenül előrehaladásról, sokkal inkább e három szimultán spiráljáról van szó. Noha e bemutatás szükségképpen lineáris, a tisztaság, koncentráció és önismeret meditáló általi fejlesztése komplex kapcsolatrendszert mutat. Ezek egyetlen folyamat három arculatát jelentik.

26 A Visuddhimagga hagyományában az aktív megtisztulás a világiakra, a novíciusokra, illetve az elhivatott szerzetesekre vonatkozó fegyelmi kódok betartásával kezdődik. A világiakra összesen öt szabály vonatkozik: tartózkodás a gyilkosságtól, a lopástól, a törvénytelen szexuális kapcsolattól, a hazugságtól és a mérgező anyagoktól. A novíciusok esetében a lista már tízre bővül, míg az első öt egyre szigorúbbá válik. A szerzeteseket már 227 tiltás és előírás köti, amelyek a mindennapi kolostori élet minden részletét szabályozzák. Noha a tisztaság gyakorlása életmód szerint változik, a célja ugyanaz: a meditációra való szükséges előkészület. Mindezek egyrészt a megfelelő szociális viselkedés alapjai is, amelyek fontossága azonban másodrendű a megfelelő viselkedés által előrevetített motivált tisztasághoz képest. A tisztaság itt nem csupán az illendőség külső jelentésében értendő, hanem olyan szellemi attitűdként, amelyből az illendő beszéd, tett és gondolat ered. így például a Visuddhimagga arra ösztönzi a meditálót, hogy amennyiben buja gondolatai támadnak, ezeket a gondolatokat a test undorító voltáról való elmélkedéssel hárítsa el. A cél: megszabadítani a meditálót a lelkifurdalás, a bűntudat, a szégyen gondolatától, valamint a testi vágytól. A viselkedés ilyen kontrolljára azért van szükség, mert az elmére hat: a tisztaság törvényei egy nyugodt és alázatos elmét hivatottak teremteni. Az erkölcsi tisztaság egyetlen célja az elme megtisztítása. Lévén a tisztaság célja a fegyelmezett elme, az érzékektől való elzárkózás a megtisztulás része. Ennek eszköze a szati (belső figyelem). A belső figyelem azáltal lesz úrrá az érzékeken, hogy az érzéki benyomásokat csupán észreveszi, de nem engedi, hogy azok az elmét láncreakciókra késztessék. A belső figyelem az érzéki benyomásokra való felületes figyelés attitűdje. A vipasszána (a dolgokat a maguk valójában látni) gyakorlatává fejlesztve a belső figyelem a nirvánikus állapothoz vezető sugárúttá válik. A mindennapi gyakorlatban a belső figyelem a

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ S Z A K A S Z A I Édesvíz Kiadó Budapest TARTALOM Előszó 7 Prológus 11 Bevezetés 19 1. Mi az elme? 31 2. Az elme kiművelése 41 3. Együttérzés 47 4. Az egykedvűség mint

Részletesebben

Z S I D Ó M E D I TÁ C I Ó

Z S I D Ó M E D I TÁ C I Ó Z S I D Ó M E D I TÁ C I Ó Aryeh Kaplan Z S I D Ó M E D ITÁC I Ó G Y A K O R L A T I Ú T M U T A T Ó V I N C E K I A D Ó A fordítás alapjául szolgáló mû: Aryeh Kaplan: Jewish Meditation: a Practical Guide

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

T I S Z T E L E T R E M É LT Ó L Á M A L O D Ö BARDO TANÍTÁSOK A H A L Á L É S Ú J R A S Z Ü L E T É S Ú T J A

T I S Z T E L E T R E M É LT Ó L Á M A L O D Ö BARDO TANÍTÁSOK A H A L Á L É S Ú J R A S Z Ü L E T É S Ú T J A T I S Z T E L E T R E M É LT Ó L Á M A L O D Ö BARDO TANÍTÁSOK A H A L Á L É S Ú J R A S Z Ü L E T É S Ú T J A Ezt a könyvet az Igen Tiszteletreméltó Kalu Rinpocsének ajánljuk, minden érző lény javáért.

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

Victor Sanchez. Fülszöveg

Victor Sanchez. Fülszöveg Fülszöveg Érdekes könyvet tart a kezében, kedves olvasó. Victor Sanchez gyakorlati útmutatót készített Carlos Castaneda 1974 és 1987 között megjelent nyolc művéhez: DON JUAN TANÍTÁSAI, A FÜGGETLEN VALÓSÁG,

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

Eggyé válás és én nélkül létezés. A szamádhi és a dhjána gyakorlata a zen buddhizmusban BEVEZETÉS: ÁTTÖRÉS A TÉNYLEGES GYAKORLÁSON KERESZTÜL

Eggyé válás és én nélkül létezés. A szamádhi és a dhjána gyakorlata a zen buddhizmusban BEVEZETÉS: ÁTTÖRÉS A TÉNYLEGES GYAKORLÁSON KERESZTÜL Eggyé válás és én nélkül létezés A szamádhi és a dhjána gyakorlata a zen buddhizmusban BEVEZETÉS: ÁTTÖRÉS A TÉNYLEGES GYAKORLÁSON KERESZTÜL Azokról a tapasztalatokról fogok beszélni, amelyekkel akkor találkozhatsz,

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály

Csíkszentmihályi Mihály Csíkszentmihályi Mihály Az öröm művészete Flow a mindennapokban Nyitott Könyvműhely Budapest, 2009 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Finding Flow The Psychology of Engagement with Everyday Life

Részletesebben

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM Előszó...2 A meditációban rejlő lehetőségek és veszélyek... 4 Mi a meditáció?... 6 Hol vagyok a meditáció alatt?.... 8 Mi az, amit a meditációval elérhetek?....

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szucsittó Buddhista meditáció Az alapok Ácsán Szucsittó Buddhista meditáció Az alapok Buddhapada alapítvány 2007 Ajahn Sucitto: Buddhist Meditation: The Foundations, Amaravati Publications, 1998.

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

újság VII. évfolyam, 3. szám

újság VII. évfolyam, 3. szám újság VII. évfolyam, 3. szám hírek, felhívások satyananda yoga programok Helyszín: Budapest V. kerület, Szép utca 3. II. emelet. A részvétel ingyenes. A jóga ágai közül legtöbben csak a hatha jógát, a

Részletesebben

2. előadás A TÁRGY MEGHATÁROZÁSA

2. előadás A TÁRGY MEGHATÁROZÁSA 2. előadás A TÁRGY MEGHATÁROZÁSA A legtöbb vallásfilozófiai könyv tárgyának pontos meghatározásával kezdődik. Jelen előadás későbbi részeiben találkozhatunk néhánnyal ezek közül az állítólagos definíciók

Részletesebben

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013 Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK (Az egyéni és közösségi megújulás lehetséges formái) Testvérek! Az elmúlt négy-öt évemet spirituális útkeresésként

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Buddhapada Alapítvány, 2004 Kiadásunk az alábbi két mû fordítása alapján készült: The Four Noble

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: a nyugati buddhizmus lapja tél 11. szám 2014/3

dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: a nyugati buddhizmus lapja tél 11. szám 2014/3 a nyugati buddhizmus lapja dharma A tanító-tanítvány kapcsolat A tartalomból: Ven. Vadzsramálá: Tanítók és tanítványok a buddhizmusban Dzsamgon Kongtrul Lodro Thaje: A tanító-tanítvány kapcsolatról Alexander

Részletesebben

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT www.szukitskiado.hu LILIAN VERNER-BONDS A GYÓGYÍTÓ SZÍNEK SZERZŐJE SZÍNGYÓGYÁSZAT SZŰKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: NEW COLOUR

Részletesebben

Dr. IAN GAWLER. Ha a könyv a kimondhatatlant próbálja szavakba önteni. Az igazság a meditáció gyakorlásában és személyes. megtapasztalásában rejlik

Dr. IAN GAWLER. Ha a könyv a kimondhatatlant próbálja szavakba önteni. Az igazság a meditáció gyakorlásában és személyes. megtapasztalásában rejlik Dr. IAN GAWLER Ha a könyv a kimondhatatlant próbálja szavakba önteni Az igazság a meditáció gyakorlásában és személyes megtapasztalásában rejlik ALÉLEK CSENDJE HOGYAN TANULHATSZ MEG MEDITÁLNI Dr. IAN GAWLER

Részletesebben

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT A mű eredeti címe: C.W. Leadbeater: The Chakras The Theosophical Publishing House, Adyar, 1969 Fordította: Reicher László, 1995 Életrajz és

Részletesebben

t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Meditáció

t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Meditáció t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Meditáció t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

V. évfolyam, 7. szám 2007. július 20.

V. évfolyam, 7. szám 2007. július 20. V. évfolyam, 7. szám 2007. július 20. Hírek, felhívások BESZÁMOLÓ A 2. SZÓLÁDI KARMA JÓGA HÉTVÉGÉRÕL A munka egyszerû lyukakat fúrunk faoszlopoknak, majd a hálót az oszlopokra erõsítjük mondtuk a Hírlevél

Részletesebben

A Buddhista filózófia kialakulása és fő irányzatai (jegyzet)

A Buddhista filózófia kialakulása és fő irányzatai (jegyzet) Dr. Héjjas István: A Buddhista filózófia kialakulása és fő irányzatai (jegyzet) A buddhi szó jelentése: értelem. Buddha az, aki teljes mértékben rendelkezik a józan, tiszta értelemmel, vagyis tökéletesen

Részletesebben

Erdei Meditációs Központ Dömös Háromnapos erdei, aktív vipasszaná elvonulás: 2012. április 29. május 2.

Erdei Meditációs Központ Dömös Háromnapos erdei, aktív vipasszaná elvonulás: 2012. április 29. május 2. Erdei Meditációs Központ Dömös Háromnapos erdei, aktív vipasszaná elvonulás: 2012. április 29. május 2. Helyszín: Dömös 2027 Dömös, Királykúti út 50. Vezeti: Dobos Andrea Beáta meditációs tanár, transzlégzés

Részletesebben

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR NLP Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok Róbert B. Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével Budapest, 2010 Minden gyakorlati idealistának

Részletesebben