Daniel Goleman. A meditáció ősi művészete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Daniel Goleman. A meditáció ősi művészete"

Átírás

1

2 Daniel Goleman A meditáció ősi művészete

3 Daniel Goleman A meditáció ősi művészete Nyitott Könyvműhely Budapest, 2008

4 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: The Meditative Mind. The Varieties of Meditative Experience Daniel Goleman, 1988 Hungarian translation 2008 by Király Hajnal Hungarian edition 2008 by Nyitott Könyvműhely Minden jog fenntartva Fordította Király Hajnal Kiadja a Nyitott Könyvműhely Felelős kiadó: Halmos Ádám Felelős szerkesztő: Kovács Balázs Olvasószerkesztő: Macskássy Zsuzsanna Borítóterv: Cser Petra Nyomdai előkészítés: Rozgonyi Zsófia Nyomdai munkák: Séd Nyomda Felelős vezető: Katona Szilvia ISBN

5 Neemkaroli Babának, Sayadaw U Panditának Tarának, Govinddasnak és Hanumánnak

6 Tartalom Előhang 8 Előszó 16 Bevezetés 19 I. VISUDDHIMAGGA: 23 TÉRKÉP A BELSŐ TÉRHEZ 1. Felkészülés a meditációra Az koncentráció ösvénye Az önismeret ösvénye 42 II. MEDITÁCIÓS ÖSVÉNYEK: ÁTTEKINTÉS A hindu bhakti Zsidó meditáció Keresztény meditáció Szúfizmus Transzcendentális meditáció Patandzsali astanga jógája Indiai tantra és kundalini jóga A tibeti buddhizmus A zen Gurdjieff negyedik útja Krishnamurti választás nélküli tudatossága 118

7 III. A MEDITÁCIÓS ÖSVÉNYEK 122 ALAPVETŐ EGYSÉGE 15. Felkészülés a meditációra Figyelem Látni azt, amiben hiszel Módosult tudatállapotok a meditációban 132 IV. A MEDITÁCIÓ PSZICHOLÓGIÁJA Abhidhamma: egy keleti pszichológia Keleti és nyugati pszichológia Meditáció: kutatás és gyakorlati alkalmazások 183 Bibliográfia 211 Tárgymutató 220

8 Előhang Hirtelen fölébredt és körémterült a béke és a tudás, mely a föld minden érvénél többet ér, És tudom, hogy Isten keze a magaménak ígérete, És tudom, hogy Isten szelleme a magaméval testvér... Walt Whitman: Ének magamról, 5. rész, Gáspár Endre fordítása Én jártam, hova legtöbb hull a lángból s láttam, mit sem tud, sem bir elbeszélni, ki visszatér e magasabb világból. Mert mikor vágyát közelítve kémli, oly mélységekbe száll az emberelme, hogy az emlék nem képes utolérni. Mégis amennyit kincsekkel betellve a szent országból szellemem megőrzött, azt ma dalomnak előtárni terve. Dante: Isteni színjáték, Paradicsom, Első Ének. Babits Mihály fordítása

9 Noha legtöbbünknek nem adatik meg az az eleven és lenyűgöző tapasztalat, amiről Whitman és Dante beszámol, mégis mindannyian részesei vagyunk olyan pillanatoknak, amikor térbeli és időbeli tájékozódási képességünket elveszítjük, úgy tűnik, hogy egy másik létállapot küszöbén állunk, saját nézőpontunkat banálisnak érezzük, és ösztönösen érzékeljük a világegyetem valahogy egyetemesebb harmóniáját. Előfordul, hogy az efféle tapasztalatainkat egy lenyűgöző filmbe, könyvbe, művészeti alkotásba, zenébe vagy egy misébe való belefeledkezésünk váltja ki. Esetleg az olyan alkalmak, amikor ábrándozásba merülünk egy forrás, egy hegy mellett vagy az óceán partján. Előidézheti magas láz, traumatikus esemény, drogok vagy egy szülés. A csillagos ég látványa vagy a szerelem. Ezek a pillanatok azáltal válnak kihívássá, hogy miközben híján vagyunk a személyes kontrollnak, mindent harmonikusnak és helyénvalónak érzékelünk. Noha általában képtelenek vagyunk őket szavakba önteni, e tapasztalatokban valamiképpen életünk mélyebb értelmét véljük felfedezni. E tapasztalatok sine qua nonja épp az, hogy nem az értelem közvetíti őket. Mégis, mihelyt tovatűnnek, gyakran visszatérünk analitikus elménkhez, és megpróbáljuk megnevezni azt, ami történt. És itt kezdődik a probléma. Már volt rá példa, hogy az elnevezésekről és kategóriákról szóló viták hihetetlen emberi félreértésekhez vezettek, amelyek akár vallásháborúkba is torkolltak. Mihelyt beskatulyáztuk ezeket a tapasztalatokat, a címkék a mély pillanatokkal való asszociációjuk folytán önálló hatalomra tesznek szert, emellett pedig énünket eltöltik annak biztonságérzetével, hogy tudjuk, mi micsoda, és urai vagyunk a helyzetnek. Némely megnevezés e tapasztalatokat pszichológiai jelenségként kezeli: magamon kívül voltam", hallucináció", elidegenedett állapot", a tudatalatti felszínre törése", hisztéria", érzéki csalódás". Más, a tartalomra összpontosító megfogalmazások misztikus vagy spirituális eseményt feltételeznek: Isten szólt hozzám", eltöltött a lélek", Krisztus je

10 lenlétét éreztem", a lélek vezérelt", megértettem a taót", a dharmát" vagy az isteni törvényt" ben magam is belekeveredtem egy névragasztó vitába. Addigi életem legmélyebb élményében volt részem pszilocibin hatására. A kontextus vallásos-misztikus volt, így a spirituális bélyeg találónak tűnt. Akkoriban, a Harvard társadalomtudomány-professzoraként meglehetősen fogékony voltam olyan nézetekre, amelyek a szert pszichotomimetikusnak bélyegezték, amitől megbolondul az ember. Ha a szertől nem is bolondultam meg, gyanítottam, hogy a névragasztó konfliktus (ami leggyakrabban bennem zajlott) előbb-utóbb őrületbe kerget. Carl Jung például Richard Wilhelm, a ]i Csing fordítójának elmezavarát úgy írja le, mint azon törekvésének eredményét, hogy két különálló kultúrát szimultán módon saját énjébe beépítsen. A csata látszólag a kis pszilocibin gomba körül zajlott. A mexikói curanderosok teonanacatlnak - az istenek húsának" - nevezték, és profetikus, valamint misztikus élmények kiváltására használták. Humphry Osmond ezt a megnevezést a nyugati értelem számára kissé hozzáférhetőbbé tette a pszichedelikus szó létrehozásával, amelynek jelentése elmét megnyilvánító". A pszichiátriai közösség a pszichotomimetikus triptamin származék címkével látta el ugyanezt a gombát, amely csupán pszeudoskizofrén állapotok kísérleti kiváltásában keltett érdeklődést. Egyik osztályozási rendszer a Mózes, Mohamed, Krisztus és a Buddha által megismert misztikus birodalmakat tárta fel előttünk, míg a másik átkozott bolondoknak, magunkat őrületbe hajszoloknak tartott bennünket. A spirituális metaforák használatának is megvolt a maga intuitív érvényessége. Ezeket az értelmezéseket a pszichedelikus szerek által kiváltott közvetlen élmények és a misztikus irodalom közötti egyértelmű párhuzamok is alátámasztották. A szinte elviselhetetlen disszonanciát úgy küszöböltem ki, hogy a spirituális értelmezés útját választottam. Öt éven át próbáltunk olyan címkéket találni, amelyek az említett élmények értékét

11 optimalizálnák az emberiség számára. Az egész ügynek jelentős hozadéka volt az emberi tudat politikájának tekintetében is. Az egyik metaforakészlet szerint minden, a racionális, normális, éber tudatossággal nem megegyező tudatállapotok deviánsakként, azaz a szabályozás hiányának tükröződéseiként kezelendők. A másik metaforacsoport a módosult tudatállapotokat az emberiség olyan ritka és értékes lehetőségeinek tekinti, amelyek tudata lehetséges határainak kitágítását teszik lehetővé. Éppen ezért ezeket az élményeket nem visszaszorítani, hanem ápolni kell, még akkor is, ha a létező szociális intézmények számára fenyegetést jelentenek. E problémafelvetéssel tulajdonképpen William James nyomdokain jártunk, aki 1902-ben a The Varieties of Religious Experience (A vallásos tapasztalat változatai) című könyvében így ír a módosult tudatállapotokról: A világegyetem egészének semmiféle felfogása nem lehet végleges, ezért is van az, hogy ezek a másmilyen tudatformák meglehetősen kevés figyelemben részesülnek. A kérdés az tehát, hogyan tekintsük őket, lévén, hogy annyira eltérnek a normális tudatosságtól. És mégis, meghatározhatnak álláspontokat, noha nem szolgálnak formulákkal, és feltárhatnak területeket, noha nem sikerül egy térképet nyújtaniuk. Végső soron valóságfelfogásunk elhamarkodott lezárását akadályozzák meg." Megtanultuk értékelni a módosult tudatállapotok keleti terminológiájának kifinomultságát és érzékenységét. A keleti vallások immár megközelítőleg 4000 éve munkálkodnak a benső feltárásához szükséges térképeken és diagramokon. Néhányukat képesek voltunk megérteni, míg mások túl idegen kulturális vonatkozásokon alapultak ahhoz, hogy számunkra hasznosak legyenek ben ezek a térképek Indiába vonzottak engem, ugyanis meg akartam találni azt az utat - esetleg tanítót -, aki révén a térképeket majd hatékonyabban használhatom. Akkoriban abban reménykedtem, hogy majd sikerül stabilizál-

12 nom ezeket a módosult tudatállapotokat és beépítenem azokat a mindennapi életbe. A pszichedelikus szerek ezt egyikünk számára sem tették lehetővé. Indiában találkoztam Neemkaroli Babával, aki minden reményemet messze fölülmúlta. A sahaj szamádinak nevezett állapotban élt, amelyben a módosult tudatállapotok élete szerves részét képezték. Jelenlétében az embert a határtalanság és időtlenség érzete, valamint szeretet és együttérzés töltötte el. Maharaji, ahogyan mi neveztük, egy alkalommal óriási adag pszichedelikus szert vett magához, és legnagyobb elképedésemre semmi sem történt. Lévén, hogy tudata nem korlátozódott semmiféle helyre, ezért nem is volt hová mennie, mert már ott volt, minden lehetőség birtokában. Valakit valamilyennek látni és valakinek lenni két különböző dolog - én sokkal inkább voltam valaki, mint valakit valamilyennek látó. A kérdés az volt, hogyan valósítsam meg az átalakulást, hogy abból, akinek gondoltam magam azzá váljak, aki Maharaji volt vagy épp nem volt. Éppen ezért mindent, ami Maharaji száját elhagyta, különleges utasításként kezeltem, noha képtelen voltam mindegyiket követni. De aztán bonyolódott a dolog, mert egymásnak ellentmondó utasításokat adott. Akkor jöttem rá, hogy egy olyan tanítóval van dolgom, aki, akár egy zen kóan, nem volt hatással olyasvalakire, aki a racionalitás fogságában maradt. Akkori állapotomban, racionális, becsületes, analitikus elmém által megbéklyózva képtelen voltam eljutni oda, ahová igyekezni véltem. Mi volt hát a teendő? Maharaji jelenlétében szívem kitárult, és a szeretet addig nem tapasztalt hullámai áradtak szét bennem. Talán ez volt az út - elmerülni a szeretetben. De elmém nem nyughatott. Az a bizonyos bennem élő szkeptikus társadalomtudós nem hagyta magát harc nélkül elmerülni. Egész énem ellenállt, minden lehetséges eszközt bevetve, beleértve az érzéki vágyat és értelmet, valamint a bűn- és kötelességtudatot. így például, a templomokban, ahol Maharaji tartózkodott, Hanumán, egy

13 majomisten szobrai álltak, aki minden hatalmát Isten iránti odaadásának köszönhette. Hanumán mély tiszteletnek és szeretetnek örvend Maharaji hívei körében. Ott álltam egy majom nyolclábnyi, pirosra festett cementszobra előtt, énekeltem neki és meditáltam rajta. Minduntalan ott volt a hang: Aha, szóval itt ülsz és egy cement majombálványt imádsz. Ez már tényleg több a soknál." Ez volt az a bizonyos belső küzdelem, amelynek metaforája a Bhagavad-gíta. Buddhista barátaim szerint az egész az elmének egy bizonyos fegyelmezettségén múlik, és amikor rákérdeztem, Maharaji megerősítette, hogy Isten megismerésének feltétele az elme egyetlen pontra való koncentrációja. így hát elkezdtem tisztességesen meditálni. Az áhítat ösvénye túl sok kalandozásra adott alkalmat, ezért kíméletlennek kellett lennem magammal szemben ben kezdtem el a komoly meditációt Bódh Gajában, ahol a Buddha megvilágosult. Egy tíznapos kurzus folyamán száz nyugatival együtt nyertem figyelmes bevezetést a théraváda buddhista meditációs technikákba - a gyakorlatok legegyszerűbbikébe. Ebben az időszakban kerültem kapcsolatba Anagarika Munindrával, egy théraváda tanítóval, akinek egész, majdnem áttetsző lénye mintha épp azt a figyelmes, nyugodt derűt tükrözte volna, amiről maga a módszer szólt. Az új, mély nyugalomba való belekóstolás valósággal felüdített. Többet akartam tanulni, és ő bevezetett a Visuddhimaggába, ami a buddhizmus elméleti hagyományának része. Végezetül én, a nyugati pszichológus, megéltem az igazi intellektuális alázatot. Ugyanis megértettem, mit is jelent a psyche logos valójában. Ez az egyetlen kötet egyszerre tartalmazta a szellemi állapotok jól körülhatárolt és átfogó kategóriarendszerét és annak filozófiáját, hogyan szabadíthatjuk fel tudatunkat értelmünk zsarnoksága alól. Itt volt végre az az értelmezési tartomány, amit már 1961 óta kerestem. Mindenfajta értékítélettől mentes volt, és mint ilyen, a módosult tudatállapotokra vonatkozó eltérő metafori

14 kus rendszerek összehasonlítását tette lehetővé. Drága italként szívtam magamba a könyv minden szavát. Miközben értelmemet teljesen rabul ejtette a gyakorlat mögött meghúzódó rendszer, észrevettem, hogy egyre érzéketlenebbé és ellenállóbbá váltam magával a meditációval szemben. Hibásan alkalmaztam volna a módszert, vagy egyszerűen annak jele volt, hogy ez a fajta spirituális gyakorlat nem nekem való? Készséggel hagytam el Bódh Gaját, hogy eleget tegyek egy bhakti ünnepélyen való részvétel ígéretének, és hogy találkozzam Maharajival, a gurummal. Joggal merül fel a kérdés, hogy ha Maharaji, egy hindu volt a mesterem, miért mentem buddhista meditációt tanulni ahelyett, hogy vele maradtam volna. Nos, egyszerűen arról volt szó, hogy nem hagyta, hogy vele maradjak, miközben folyamatosan azt hajtogatta, Sub Ek" (minden egy). Hosszasan beszélt Krisztusról és Buddháról, aztán kidobott. Éppen ezért nem tűnt következetlenségnek egyéb hagyományok követése távollétem alatt. Ugyanis a Guru módszerében minden egyéb módszer a megtisztulás folyamatát szolgálta, amely a szeretett Maharajimmal való egyesülést elősegíthette. Ez az összeolvadás volt a végső cél. Bódh Gajából való távozásomkor úgy intéztem, hogy a nyarat Munindrával tölthessem Kosaniban, egy kis himalájai faluban. Utolsó percben lemondta az utazást, így hát Dán Golemannal és vagy 20 másik társunkkal együtt azt a nyarat buddhista, hindu és keresztény módszerek gyűjtésével töltöttem. Ennek során, Dannel beszélgetve kiderült, hogy sok a közös bennünk. Mindketten képzett pszichológusok voltunk, közünk volt a Harvardhoz, ugyanaz volt a gurunk, és mindketten elismeréssel beszéltünk a buddhista meditáció elméletéről és gyakorlatáról. Akárcsak nekem, neki is nehezére esett ezeket az eltérő részeket a mindennapjaiba beépítenie. Ugyanakkor lényeges eltérések is voltak közöttünk. Többek közt az, hogy neki szándékában állt minden lehetséges ott szerzett tapasztalatot és gyakorlatot hazavinni és megosztani a tu

15 dós közösséggel. Ezzel szemben én már régen felhagytam az akadémiai élettel. Dan alkalmas volt az integráció intellektuális feladatának elvégzésére: biztosította a különböző spirituális utak és az általuk bejárt tudatállapotok szükséges összefoglalását. Amint azt a jelen könyv bizonyítja, ezt meg is tette. Ez a munka csupán a kezdete a spirituális utazás egyetemes voltát értékelő szisztematikus alapozásnak, valami hasonló ahhoz, amelynek filozófiai alapjait Aldous Huxley Perennial Philosophy című munkájában tette le. És nyilván, miután felismertük a közös vonásokat, tisztelni fogjuk a különbségeket is. Ram Dass Barre, Massachusetts

16 Előszó E könyv első részét egy aprócska himalájai faluban írtam, ahol 1971-ben éltem a monszun időszakban. Az előző jó néhány hónapban indiai jógiktól és szvámiktól, tibeti lámáktól, valamint déli buddhista laikusoktól és szerzetesektől tanultam. Furcsa terminusokkal és fogalmakkal ostromoltak: szamádi", jána", turija", nirvána" és tömérdek más olyan fogalom is elhangzott, amelyeket e tanítók spirituális ösvényük leírására használtak. Az ösvények lényegüket tekintve nem különböztek, viszont mindegyik másképp közelítette meg a rajta való haladás módját és a várható mérföldköveket. Össze voltam zavarodva. A dolgok aztán Joseph Goldsteinnek, Bódh Gaja önismereti meditáció tanárának megállapítása nyomán kezdtek értelmet nyerni. Egyszerű matematika az egész - mondta: Minden meditációs rendszer az Egyre vagy Nullára törekszik - Istennel való egyesülésre vagy a semmire. Az Egyhez vezető ösvény a Rá való koncentráció révén valósul meg, a Nullához vezető út pedig nem más, mint értelmünk semmisségének felismerése. Ez jelentette az első irányelvet számomra a meditációs technikák megértéséhez. Egy-két hónappal később már a monszun esőzései közepén találtam magam abban a magaslati faluban. Öten azért érkeztünk ide, hogy egy bizonyos meditációt tanuljunk egy oktatóval az esős időszak alatt. Az oktató nem jelent meg. Helyette folyamatosan áramlottak a Gurum, Neemkaroli Baba által küldött nyugatiak. A monszun időszak végére harminc-negyven nyugati zarándok verődött össze. E tanulók révén elvileg minden nagy spirituális hagyomány képviseltette magát: az indiai jógák változatai, a tibeti buddhizmus, a szúfizmus, a keresztény

17 kontempláció, a zen, Gurdjieff, Krishnamurti és számtalan más szvámi, guru, jógi és baba különböző szektái. Mindegyikük magával hozta a maga kis, kedvenc könyvekből álló kincsét és személyes anekdotagyűjteményét. Ezekből az irodalmi és személyes forrásokból szűrtem le magamnak e meditációs ösvények hasonlóságait és különbségeit. Az írások, amelyek végül e könyvvé fejlődtek, eredetileg önmagam számára adott magyarázatok voltak. Térképekre volt szükségem, és e hagyományok mindegyike nyújtott valamit e tekintetben. Mindegyik térkép eltérő alkalmakkor segített megtalálnom a helyes utat a meditációban, vagy abban, hogy biztonságban érezzem magam valamely ismeretlen területen. Önmagában egyikük sem teljes, lévén, hogy egyikük sem képes lefedni minden meditáló tapasztalatának valamennyi aspektusát. Mindegyikünk saját egyéni utat követ, noha időnként jól ismert ösvényeken haladunk. A következőkben ismertetett utak a legbejártabbak közül valók. Népszerű útirányok, de semmiképpen sem vonatkoztathatók az egész területre. E birodalom nagy része feltérképezetlen, és ilyen értelemben mindegyikünk feltáróként jár benne. E könyv megírásában a legtöbb hálával Neemkaroli Babának tartozom, aki arra ösztönzött, hogy saját ösvényemhez komolyan viszonyuljak. Az összefüggések megértésében sokat köszönhetek olyan emberekkel való találkozásoknak és beszélgetéseknek, mint Sayadaw U Pandita, Ram Dass, Anagarika Munindra, Csögyam Trungpa, Bhagavan Das, Ananda Mayee Ma, Kunu Rinpocse, Krishnamurti, S. N, Goenka, Szvámi Muktananda, Nyanaponika Mahathera, Bhikku Nyanajivako, Joseph Goldstein, Herbert Guenther, K. K. Sah, Father Theophane, Yogi Ramagyadas, Charles Reeder és másoknak, akik aktívan járják ezeket az ösvényeket. A Journal of Transpersonal Pcyhology szerkesztői arra biztattak, hogy munkámat cikkekben közöljem, amelyek rövidített változatai e könyv különböző részei. Ázsiai utazásaimat a Harvard doktori előkészítő programjának di

18 ákjaként, majd a Társadalomtudományi Kutató Tanács kutató gyakornokaként tettem. A meditáció ősi művészete az Ázsiából való visszatérésemet követő évtized munkájának lényeges részét tartalmazza. Olyan tanulmányrészekre alapoz, amelyek először olyan kötetekben és folyóiratokban jelentek meg, mint a Theories of Personality (Wiley, Calvin Hall és Gardner Lindzey szerkesztésében), Re- Vision, Psychology Today, The American Journal of Psychotherapy, The Journal oftranspersonal Psychology, valamint egy a Noétikus Tudományok Intézetének írt beszámolóban. Mindezen írásaimat számos beszélgetés befolyásolta, olyanokkal, akiknek érdeklődési körük hasonló, köztük Richard Davidsonnal, Gary Schwartzcal, Dávid McClellanddel, Dávid Shapiróval, Herbert Bensonnal, Dániel Brownnal, Jack Englerrel, Mark Epsteinnel, Jón Kabat-Zinnel, Kathleen Speethszel, Csíkszentmihályi Mihállyal, Gerald Fogellal, Roger Walshsal és főként feleségemmel, Tara Bennett-Golemannal. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik munkámban segítettek.

19 Bevezetés Úgy tizenöt évvel ezelőtt, e könyv első három részét képező The Varieties of the Meditative Experience megírásakor a meditáció újdonságnak számított a nyugati világban. Olyan tanítók, mint Yogananda és D. T. Suzuki sokkal korábban eljutottak Amerikába, itt-ott híveket szerezve maguknak. De az 1960-as évek végén és a 70-es évek elején a meditáció iránti érdeklődés a nyugati világban addig nem ismert méreteket öltött. Ezen általános érdeklődéstől megérintve kezdtem el meditálni a főiskolán, majd pszichológiát végzett hallgatóként Ázsiába utaztam, hogy a meditációs hagyományokat eredeti környezetükben tanulmányozzam. Valamennyien, akik a keleti meditációs tanítások bűvkörébe kerültünk, a technikák, iskolák, hagyományok és leszármazások sokaságával szembesültünk. Aztán váratlanul szó esett a furcsa tudatállapotokról és izgalmas létformákról is - a szamádiról", és szatoriról", a bódhiszattváról és tulkusról. Ez számunkra új és szokatlan terület volt. A szellem e topográfiájához egy útikönyvre volt szükségünk. A Varieties, ami aztán oly sok lelkes hívet szerzett magának, ilyen útmutatónak készült, a legnagyobb meditációs hagyományok áttekintéseként. A célom az volt, hogy az egzotikusát elérhetőbbé tegyem, és e hagyományok mögött rejlő azonosságokat felmutassam, úgy, hogy különbségeiket tiszteletben tartom. Mostanra, immár több mint egy évtized múltán a dolgok megváltoztak. A meditáció beszivárgott a kultúránkba. Amerikaiak milliói kipróbálták és sokan már be is építették rohanó életükbe. A meditációt immár bevett eszközként használják az orvostudományban, pszichológiában, nevelésben és önképzésben.

20 Emellett pedig sokan vannak olyanok, akik meditációs tapasztalatuknak immár jócskán a második évtizedében járnak. Midőn e múlttal bíró meditálok elfoglalták helyüket az üzletemberek, szakemberek körében és az akadémiai berkekben, egyben a meditációt a kultúra szerves részévé is tették. Ma már az emberek a munkahelyen meditálnak, hogy hatékonyságukat fokozzák; a pszichoterapeuták megtanítják pácienseiknek; végzős diákok pedig szakdolgozatot írnak róla. Jelen kötet a meditációt a feltűnésétől a nyugati főáramba való kerüléséig követi nyomon. Emlékszem, hogy a néhai tibeti tanító Csögyam Trungpa már 1974-ben azt mondta nekem, a buddhizmus pszichológiaként fog eljönni a nyugati világba". Az a felfogás, hogy a buddhizmusnak - miként a világ más nagy spirituális hagyományainak bármi köze is lehet a pszichológiához, teljesen új volt számomra. Az évek során azonban a keleti és nyugati pszichológiák bimbózó kapcsolata írásaim fő témája lett. A Varieties megírását követő években egy sor, a nyugati kultúra és a keleti meditációs hagyományok találkozásáról szóló tanulmányt jelentettem meg. A témák között szerepelt a keleti pszichológiák leírása, a nyugati pszichológusok fogékonysága, illetve ellenállása e keleti megközelítésekkel szemben, valamint a meditáció szerepe a pszichoterápiában, orvostudományban és tudatkutatásban. Ezek közül számos tanulmányt beépítettem könyvem negyedik részébe. Felhívom az olvasó figyelmét arra, hogy a hangvételbeli különbségek az eltérő fórumoknak tudhatok be, ahol ezek először megjelentek. Emellett pedig a negyedik rész formátuma női példákat is tartalmaz. Az Abhidhammáról szóló rész eredetileg egy főiskolai személyiségelmélet-szöveggyűjteménybe készült. A legtöbb pszichológus alapképzéséből kimarad, hogy a keleti meditációs technikák tulajdonképpen az ősi pszichológiai elméletek gya

21 korlati ágát képezik, és hogy e régi elméletek éppoly helytállók, mint a modern idők elméletei. Ez a fejezet e hiány pótlására szolgál. A meditációról és stresszről szóló fejezet egy, a Psychology Today-nek írt tanulmányból származik, és tartalmaz egy rövid útmutatást is a meditáció módjára vonatkozóan. A meditációra és pszichoterápiára vonatkozó egyik közlemény eredetileg egy pszichoterápiával foglalkozó folyóiratában is megjelent. A tudatosság politikájának tárgyalása a Journal of Transpersonal Psychologyban való megjelenésre szánt tanulmány átirata. A tudatosság és meditáció kutatására irányuló gondolataim pedig egy alapítványnak írt helyzetfelmérésként fogalmazódtak meg. Ezek az új fejezetek biztosítják a könyv alapvető egyensúlyát. A Varieties számos, viszonylag ritka meditatív állapotot írt le; e kiadás kiegészítő anyaga inkább a meditáció mindennapi használatát és implikációit tárgyalja - hogyan segít a stressz kezelésében, illetve az életminőség javításában általában. Mégis, gyakorlati alkalmazásai ellenére, a meditáció igazi közege a spirituális élet. A klasszikus forrásokban leírt tudatállapotok legemelkedettebb formájukban képesek kiemelni a mindennapi foglalatosságok kicsinyességéből, valamint átalakíthatják az átlagos tudatosságot. A spirituális élet az ehhez hasonló transzcendentális állapotokban gyökerezik, amelyeket minden világvallás alapítói és korai hívei megtapasztaltak. Mózes, amikor átvette a tízparancsolatot, Jézus negyvennapos magánya a pusztában, Allah sivatagi víziói és a Buddha megvilágosodása a Bo Fa alatt mindmind rendkívüli tudatállapotokról árulkodnak. A vallásos intézmények és teológiák leggyakrabban túlélik az őket létrehozó eredeti transzcendentális állapotokat. Ezen élő tapasztalatok nélkül a vallás intézményei alaptalanokká, teológiájuk kiüresedetté válik. Nézetem szerint a nagy múltú vallások modern krízisét e transzcendentális állapotok - min-

22 den vallás alapját képező élő lélek - személyes megtapasztalásának megritkulása okozza. Ez a lélek egységesíti a változatos meditativ formákat. Ahogyan azt egy régi zen mondás tartja: Kezdetben nem két ösvény volt. Minden érkező ugyanazt az utat járta."

23 I. rész VISUDDHIMAGGA: TÉRKÉP A BELSŐ TÉRHEZ

24 A klasszikus buddhista abhidhamma valószínűleg a legátfogóbb és legrészletesebb hagyományos pszichológiája a tudatállapotoknak. Az 5. században Buddhagósa szerzetes az abhidhamma meditációról szóló részét a Visuddhimaggában, azaz a Megtisztulás útjában (Nanamoli, 1976)' foglalta össze. A Visuddhimagga évszázadokon át a buddhista filozófia és pszichológia orális szöveggyűjteményeként működött, amelyet a szerzetestanoncok szóról szóra memorizáltak. Lévén ennyire részletes és teljes, a Visuddhimagga a meditáció egyetlen megközelítéséről nyújt átfogó képet. így megfelelő összehasonlítási alapként szolgál a meditáció egyéb módjainak megértéséhez, amelyeket a második rész tárgyal. A Visuddhimagga a meditáció legmegfelelőbb környezetére és attitűdjére vonatkozó tanáccsal kezdődik, majd kitér azokra a specifikus eljárásokra, amelyekkel a meditáló figyelmét edzi, valamint azokra a határkövekre, amelyeken a nirvánikus állapothoz vezető meditációs ösvényen járva áthalad. Végezetül pedig a nirvána tapasztalatának pszichológiai következményeivel zárul." A Visuddhimagga a meditáció hagyományos receptkönyve, azonban nem feltétlenül tartalmaz a kortárs théraváda buddhisták módszereire vonatkozó útmutatást. Egy ideális folyamatot ír le, és mint ilyen, nem alkalmazkodik bármely személy tapasztalataihoz. De a tapasztalt meditáló minden bizonnyal számos ismerős mozzanatra bukkan benne. * A szövegben hivatkozott könyvek adatai a Bibliográfiában találhatók meg. ** Az eredeti Pali Nanamoli Thera általi kitűnő fordítása (1976) mellett még a következő kortárs Visuddhimagga-kommentárok említhetők meg: Bhikku Soma (1949), E. Conze (1956), Kalu Rinpoche (1974), Kashyap (1954), Lama Govinda (1969), Ledi Sayadaw (1965), Mahasi Sayadaw (1965, 1970), Narada Thera (1956), Nyanaponika Thera (1949, 1962, 1968), Nyanatiloka (1952a és b, 1972), P. V. Mahathera (1962).

25 1. fejezet Felkészülés a meditációra A gyakorlat első lépése a sila (erény, azaz erkölcsi tisztaság). Az erényes gondolat, szó és cselekedet rendszeres művelése a meditáló erőfeszítéseit a meditációbeli tudatállapot-változásra irányítja. Az erkölcstelen gondolatok", mint a szexuális fantáziák vagy a harag, szórakozottá teszik a meditálót, csak idő- és energiapocsékolást jelentenek számára. A lelki megtisztulás az elterelő gondolatok kizárását jelenti. A megtisztulási folyamat a buddhista modell szerinti képzés három nagy mozzanatának egyike, a szamádi (medi tatív koncentráció) és a punnya (önismeret). Az önismeret itt a dolgokat úgy látni, ahogy vannak" különleges jelentésében szerepel. Megtisztulás, koncentráció és önismeret szorosan összetartoznak. Az elme megtisztítására irányuló erőfeszítés megkönnyíti az előzetes koncentrációt, amely aztán lehetővé teszi a tartós megértést. Mind a koncentráció, mind pedig az önismeret fejlesztésével a tisztaság megszűnik akarati tevékenységnek lenni, ehelyett természetessé és könnyen elérhetővé válik a meditáló számára. Az önismeret megerősíti a tisztaságot, miközben segíti a koncentrációt; az erőteljes koncentráció eredményezheti az önismeretet és tisztaságot egyaránt. A kölcsönhatás nem lineáris: bármelyik fejlődése megkönnyíti a másik kettőt. A meditáció ösvényén nem feltétlenül előrehaladásról, sokkal inkább e három szimultán spiráljáról van szó. Noha e bemutatás szükségképpen lineáris, a tisztaság, koncentráció és önismeret meditáló általi fejlesztése komplex kapcsolatrendszert mutat. Ezek egyetlen folyamat három arculatát jelentik.

26 A Visuddhimagga hagyományában az aktív megtisztulás a világiakra, a novíciusokra, illetve az elhivatott szerzetesekre vonatkozó fegyelmi kódok betartásával kezdődik. A világiakra összesen öt szabály vonatkozik: tartózkodás a gyilkosságtól, a lopástól, a törvénytelen szexuális kapcsolattól, a hazugságtól és a mérgező anyagoktól. A novíciusok esetében a lista már tízre bővül, míg az első öt egyre szigorúbbá válik. A szerzeteseket már 227 tiltás és előírás köti, amelyek a mindennapi kolostori élet minden részletét szabályozzák. Noha a tisztaság gyakorlása életmód szerint változik, a célja ugyanaz: a meditációra való szükséges előkészület. Mindezek egyrészt a megfelelő szociális viselkedés alapjai is, amelyek fontossága azonban másodrendű a megfelelő viselkedés által előrevetített motivált tisztasághoz képest. A tisztaság itt nem csupán az illendőség külső jelentésében értendő, hanem olyan szellemi attitűdként, amelyből az illendő beszéd, tett és gondolat ered. így például a Visuddhimagga arra ösztönzi a meditálót, hogy amennyiben buja gondolatai támadnak, ezeket a gondolatokat a test undorító voltáról való elmélkedéssel hárítsa el. A cél: megszabadítani a meditálót a lelkifurdalás, a bűntudat, a szégyen gondolatától, valamint a testi vágytól. A viselkedés ilyen kontrolljára azért van szükség, mert az elmére hat: a tisztaság törvényei egy nyugodt és alázatos elmét hivatottak teremteni. Az erkölcsi tisztaság egyetlen célja az elme megtisztítása. Lévén a tisztaság célja a fegyelmezett elme, az érzékektől való elzárkózás a megtisztulás része. Ennek eszköze a szati (belső figyelem). A belső figyelem azáltal lesz úrrá az érzékeken, hogy az érzéki benyomásokat csupán észreveszi, de nem engedi, hogy azok az elmét láncreakciókra késztessék. A belső figyelem az érzéki benyomásokra való felületes figyelés attitűdje. A vipasszána (a dolgokat a maguk valójában látni) gyakorlatává fejlesztve a belső figyelem a nirvánikus állapothoz vezető sugárúttá válik. A mindennapi gyakorlatban a belső figyelem a

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Buddha, Dharma, Sangha

Buddha, Dharma, Sangha Buddha, Dharma, Sangha Buddha: törekvés a megvilágosodásra - van szenvedés - ezt felismerni. Dharma: a szenvedésnek van oka, ezt felismerni. Ez az ok, a vágy (következménye a létkerék tanában van). A szenvedés

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27.

Tudatos jelenlét. Intenzív Mindfulness tréning. Dr. Szondy Mátéval. a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével. 2015. szeptember 25-27. Tudatos jelenlét Intenzív Mindfulness tréning Dr. Szondy Mátéval a pozitív pszichológia elismert hazai szakértőjével 2015. szeptember 25-27. Fotó: Iswanto Arif Vezetőknek, akiknek számít önmaguk hatékonysága

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata

Csöpel Láma NYUNGNE. Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata Csöpel Láma NYUNGNE Az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata 2 nyungne A meditáció A meditáció segítségével megtanuljuk méltányolni a jelent, végtelen gazdagságával és lehetőségeivel együtt. Ehhez

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Mi a jóga? Atma Center, 2009. 08. 21. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Kérjük, töltse ki a kérdőívünket!

Kérjük, töltse ki a kérdőívünket! Kérjük, töltse ki a kérdőívünket! Szeretnénk felkérni kérdőíves kutatásban való részvételre, melyet Dr. Oláh Attila vezetésével a Jobb Veled a Világ Alapítvány munkatársai és az ELTE PPK Pozitív Pszichológiai

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Játékvezető személyisége

Játékvezető személyisége Játékvezető személyisége Személyiség játék irányítási képesség 2013.05.01. CSLSZ JB továbbképzés Kormányos Gábor 1 Történelmi áttekintés abban a pillanatban, amikor az önfeledt játék átalakult tétmérkőzésekké

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

1%-kal fényesebb jövőt!

1%-kal fényesebb jövőt! M E G S Z A B A D U L Á S Buddhista Meditáció Központ KARMA RATNA DARGYE LING ] TIBETI KARMA KAGYÜ HAGYOMÁNY ] BUDAPEST TAR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. FEBRUÁR Egyetlen gyertya fénye elűzi évezredek sötétjét.

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett,

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, később már csak kizárólag az étvágy hiányát jelentette. Kialakulásának magyarázatában kezdetben vallásos elképzelések

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen.

BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ. Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel. előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen. BÓNA LÁSZLÓ LESZ, AMI LESZ Döntések és életfordulók homeopátiás szemlélettel előadás-sorozat a szintézis szabadegyetemen vis vitalis 2016 Szerkesztette: RUTTKAY HELGA Borítóterv: IMRE RÉKA Bóna László,

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

TI és ÉN = MI. Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért. Kísérleti program kisiskolásoknak SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Kísérleti program kisiskolásoknak 1 SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZOCIÁLIS KOMPETENCIA A szabálykövetés, a saját magunkkal

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben