Sisel International Vállalati Szabályzatok és Eljárások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sisel International Vállalati Szabályzatok és Eljárások"

Átírás

1 Sisel International Vállalati Szabályzatok és Eljárások 1.0 KÜLDETÉSÜNK/JÖVŐKÉPÜNK/ÉRTÉKEINK 1.1 KÜLDETÉSÜNK A Sisel betűszó, amely a Science, Innovation, Success, Energy és Longevity (tudomány, innováció, siker, energia és hosszú élet) angol szavakból áll. A vállalat nevének jelentése jól jellemzi küldetésünket. A legújabb kutatási eredményekből és technológiai fejlesztésekből merítve a Sisel International az egészséges életmódhoz vezető utat keresi, amelynek szolgálatában táplálékkiegészítőkkel, egészségügyi és kozmetikai termékekkel segít az embereknek egészségük megőrzésében. Szakadatlan kutatási munkánk során az egyre inkább elterjedő élettudományokat mutatjuk be vásárlóinknak, akik egyedülálló forgalmazói modellünkön keresztül megismertetik innovatív termékeinket és üzenetünket a világgal. 1.2 JÖVŐKÉPÜNK Krónikus megbetegedésektől, elhízástól, kóros alultápláltságtól és szegénységtől sújtotta társadalomban élünk. Míg egyesek minden múló panaszra egyre gyakrabban vesznek be valamilyen gyógyszert, addig mások egyáltalán nem jutnak orvossághoz. Sok helyen a gyógyszeriparban és az egészségügyben is csak a haszonszerzés módját látják, másutt pedig alig vagy szinte egyáltalán nem jutnak az emberek egészségügyi ellátáshoz. A Sisel olyan jövőt képzel el, amelyben az emberi test tölti be a legfontosabb szerepet a táplálkozástudományi és az egészségügyi irányzatokban, hiszen az ember az, aki a tudományt és az innovációt saját szolgálatába állítva képes az energiával és élettel teli, világi és spirituális siker megélésére is alkalmas szervezetet revitalizálni. Termékeink és üzleti modellünk is ezt tükrözi. Szeretnénk azt a felfogást népszerűsíteni, hogy testünk megfelelő táplálékbevitellel, rendszeres testmozgással és a mérgező anyagok elkerülésével önfenntartó mechanizmusa révén egészséges maradjon. Az egészség megőrzése a célunk, nem a betegségek kezelése, ehhez pedig egy olyan üzleti modellre van szükség, amely vállalkozások támogatásával és jutalmazásával a rövid távú nyereségvágy helyett a hosszú távú fenntarthatóság útjára lép. 1.3 ÉRTÉKEK A vállalat működésében szerepet játszó felek a vállalat, a független disztribútorok, további üzleti partnerek és vásárlók érdekében olyan vállalati struktúra kiépítésére törekszünk, amelyben az egyéni érdekek a vállalat egészét szolgálják, és fordítva, a vállalat érdekei az egyéneket. Éppen ezért arra ösztönzünk mindenkit, hogy egyéni céljait állítsa a közösség szolgálatába. Fontosnak tartjuk az együttműködésen alapuló munkahelyi kultúra támogatását, valamint azt, hogy a már világszerte bevált üzleti gyakorlatokat megosszuk egymással, és természetesen mindenkit arra bátorítunk, hogy tartsa tiszteletben a helyi kulturális sajátosságokat. Nagyra értékeljük munkatársaink egyéniségét, és elismerjük a vállalat termékeinek népszerűsítése érdekében végzett áldozatos munkájukat. Erkölcsi és etikai kérdésekben sohasem kötünk kompromisszumokat! Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megértsük vásárlóink, disztribútoraink és munkatársaink igényeit, és megfeleljünk elvárásaiknak. Támogatjuk a változást és az innovációt ösztönző vállalati kultúrát, emellett tájékoztatást nyújtunk az érdeklődőknek, inspiráljuk és motiváljuk munkatársainkat. Nem kívánjuk az emberek személyes szabadságát bármilyen mértékben korlátozni. Igyekszünk a vállalat növekedését fenntartani úgy, hogy közben megóvjuk természetes környezetünket. Büszkén ajánljuk a Sisel termékeit mindenkinek, aki az egészséges életmódot választja! 2.0 BEVEZETÉS 2.1 A DISZTRIBÚTORI MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT SZABÁLYZATOK ÉS JUTALÉKRENDSZER A Vállalati Szabályzatok és Eljárások jelenlegi, és a Sisel International, LLC, Sisel International AG és fiókvállalatai (a továbbiakban Sisel vagy Vállalat ) által módosított formájukban a Vállalat érdekeivel összeegyeztethető üzleti gyakorlatokat képviselnek. A szabályzat előírásainak megsértése a Disztribútori Szerződésben foglalt disztribútori kötelezettségek megszegését jelenti. Ebben a dokumentumban, azaz a Vállalati Szabályzatokban és Eljárásokban használt Szerződés kifejezés együttesen vonatkozik a Disztribútori Jelentkezésre és Szerződésre, a Vállalati Szabályzatokra és Eljárásokra, a Sisel-jutalékrendszerre, a tényleges tulajdonosi nyilatkozatra (amennyiben készült ilyen nyilatkozat) és minden egyéb, a Sisel és Független Disztribútorai között létrejött dokumentumra és Megállapodásra. Minden Disztribútor saját felelőssége, hogy elolvassa, megértse és betartsa a Vállalati Szabályzatokat és Eljárásokat, és hogy ezen Szabályzatok és Eljárások éppen aktuális változata szerint végezze munkáját. Új Disztribútor szponzorálása vagy regisztrálása esetén a szponzoráló disztribútor feladata a Vállalati Szabályzatok és Eljárások, valamint a Sisel-jutalékrendszer aktuális változatának megismertetése az új Disztribútorral a Disztribútori Szerződés teljesítése előtt. 1

2 2.2 A SZABÁLYZATOK RENDELTETÉSE A Sisel közvetlen értékesítési Vállalat, amely Független Disztribútorok közreműködésével értékesíti termékeit. A Sisel és a Független Disztribútorok közti jogviszony pontos szabályozása, valamint a színvonalas üzletvitel fenntartásához szükséges szabályok meghatározása érdekében a Sisel Szerződést köt Disztribútoraival. Mivel a Sisel nemzetközi Vállalat, ezért országonként eltérő üzleti jogviszonyokat szabályozó törvények, jogszabályok és rendeletek vonatkoznak rá. A Vállalat egységes üzletvitelre törekszik minden országban, ahol azonban a helyi törvények, jogszabályok és rendeletek megkívánják, ott a Vállalati Szabályzatokat és Eljárásokat érintő változtatásokat külön függelékben teszi közzé, és az adott országban kötött megállapodások szövegét a függelékben szereplő változtatások alapján módosítja. Az egyes országokra vonatkozó függelékek a Szabályzatok és Eljárások végén találhatók. A Vállalattal üzleti kapcsolatot ápoló Független Disztribútoroknak teljesíteniük kell a Szerződés rendelkezéseit, védeniük kell a Sisel nevét és jó hírét, valamint a munkavégzés és az üzletmenet során be kell tartaniuk az adott országban hatályos törvényeket, jogszabályokat és rendeleteket. A Független Disztribútorok független vállalkozók, és nem állnak a Sisel alkalmazásában. Az e dokumentumban szereplő Szabályzatok és Eljárások világosan meghatározzák a Sisel és a Független Disztribútorok közötti üzletmenetre vonatkozó megállapodási feltételeket, azonban nem szabályozzák a Független Disztribútorok mindennapi üzleti tevékenységeit; mindazonáltal útmutatást nyújtanak a Sisel tulajdonában álló szellemi termékek védelméhez (beleértve a védjegyek és egyéb tulajdonolható marketingeszközök felhasználását), és ahol szükséges, ott elfogadható üzleti gyakorlatok alapjául szolgálnak a Sisel és a Független Disztribútorok közötti kölcsönös üzleti érdekek védelmében. A Sisel arra törekszik, hogy Független Disztribútorainak bevált üzleti lehetőségeket kínáljon, ezáltal lehetővé tegye, hogy járulékos költségek nélkül, azaz raktárkészlet felhalmozásához, alkalmazottak betanításához, valamint biztonságos és innovatív termékek feltalálásához szükséges kiadások nélkül sikeres és független vállalkozást működtessenek. Ugyanakkor az, hogy a Független Disztribútor sikerre viszi-e vállalkozását, attól is függ, hogy hatékony kommunikációs stratégia alapján dolgozik-e, illetve etikusan és tisztességesen végzi-e munkáját. A sikeres üzletvitelhez természetesen nélkülözhetetlen, hogy a Független Disztribútorok ismerjék a Szerződés feltételeit, hiszen csak azt követően jogosultak a Sisel termékeinek értékesítésére, a Vállalat védjegyeinek használatára, valamint a Sisel által kínált disztribútori előnyök nyújtotta lehetőségek felhasználására. A Szabályzatok és Eljárások alapos ismerete segítséget nyújt a Független Disztribútoroknak abban, hogy a megállapodási feltételek szerint végezzék munkájukat, és sikeresek legyenek a piacon. 2.3 A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA A hatályos törvények, jogszabályok és rendeletek, akárcsak a gazdasági környezet időről időre változhatnak, ezért a Sisel fenntartja a jogot arra, hogy a Szerződést és árait egyoldalúan és teljes körűen megváltoztassa. A Disztribútori Szerződés aláírásával a Disztribútor vállalja, hogy betartja Vállalat által elvégzett módosításokat. A Szerződés módosításai a Disztribútorok előzetes értesítése után lépnek hatályba. A módosításokról szóló értesítést a Sisel hivatalos anyagaiban teszik közzé. A Vállalat gondoskodik arról, hogy a módosított rendelkezések teljes listáját közzétegye vagy elérhetővé tegye a Disztribútorok számára az itt felsorolt lehetőségek valamelyikén: (1) a Vállalat hivatalos weboldalán közzétéve; (2) elektronikus levélben ( ben) elküldve; (3) a Disztribútor kérésére elfaxolva; (4) hangpostán keresztül; (5) a Vállalat időszakos kiadványaiban megjelentetve; (6) a megrendelőlapokon vagy a bónuszkártyákon feltüntetve vagy (7) különleges küldeményben elküldve. Ha a Disztribútor fenntartja a Vállalattal az üzleti kapcsolatot, illetve ha elfogadja a bónuszokat és jutalékokat, akkor elfogadja a Szerződés feltételeinek módosításait is. 2.4 KÉSESEK A Sisel nem vállal felelősséget a késésekért vagy kötelezettségei be nem tartásáért, ha azok kereskedelmi szempontból ésszerű keretek között bizonyos körülmények miatt nem teljesíthetők. Ilyen körülmények többek között a sztrájkok, munkavégzési nehézségek, lázadások, háborúk, tűzesetek, halálesetek, bármelyik félnél felmerülő ellátási nehézségek, illetve kormányzati rendeletek vagy parancsok betartása. 2.5 A SZABÁLYZATOK ÉS ELŐÍRÁSOK SEMMISSÉGE Ha a Szerződés bármelyik rendelkezése jelenlegi vagy módosított formájában érvénytelen vagy bármilyen okból betarthatatlannak minősül, akkor kizárólag ezeket a részeket lehet semmisnek nyilvánítani, a Szerződés többi rendelkezése hatályban marad, és az érvénytelen vagy betarthatatlan rendelkezésekre úgy kell tekinteni, mintha sohasem képezték volna a Szerződés részét. 2.6 LEMONDÁS JOGIGÉNYRŐL A Vállalat nem mond le arról a jogáról, hogy betartsa a Szerződésben, valamint az üzletvitelt szabályozó hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket. Ha a Sisel a Szerződés hatálya alatt nem tudja jogait vagy hatáskörét 2

3 érvényesíteni, vagy a Disztribútorok nem tudnak eleget tenni a Szerződésben előírt kötelezettségeiknek, továbbá a felek egyéni szokásai vagy gyakorlatai nem felelnek meg a Szerződés rendelkezéseinek, az nem jelenti azt, hogy a Vállalat lemond a Szerződés rendelkezéseinek betartása iránti igényeiről. A Sisel kizárólag írásban mondhat le jogairól, az arra jogosult Vállalati személy aláírásával. Ha a Sisel bizonyos esetben, azaz egy Disztribútor szerződésszegése esetén lemond jogairól, akkor ez az egyszeri alkalom semmilyen módon nem érinti a további szerződésszegésekkel kapcsolatosan érvényesíthető jogait, illetve bármely más Disztribútor jogait vagy kötelezettségeit. Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a Vállalat nem azonnal vagy egyáltalán nem érvényesíti a szerződésszegéssel kapcsolatos jogait. Bármely, a Vállalattal szemben támasztott követelés vagy a Vállalat ellen indított kereset nem eredményezi azt, hogy a Sisel nem érvényesítheti a Szerződésben foglalt rendelkezéseket vagy előírásokat. 3.0 DISZTRIBÚTORRÁ VÁLÁS 3.1 A DISZTRIBÚTORRÁ VÁLÁS KÖVETELMÉNYEI Csak azok válhatnak Disztribútorrá, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek: a) A helyi (lakhely szerinti) hatályos törvények, jogszabályok és rendeletek alapján nagykorú. b) Az adott ország törvényei, jogszabályai és rendeletei szerint független képviselőként jogosult Sisel-termékeket értékesíteni, illetve egyéb módon részt vehet a Sisel által kínált üzleti lehetőségekben. c) Rendelkezik érvényes társadalombiztosítással, adóazonosítóval, illetve személyazonosító okmánnyal. d) Megvásárol egy disztribútori kezdö csomagot (ez Észak-Dakotára nem vonatkozik). e) Megfelelően kitöltött és aláírt Disztribútori Jelentkezést és Szerződést nyújt be a Sisel-hez. A Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy az új Disztribútor jelentkezését vagy megújítási kérelmét elutasítsa (beleértve a 3.5 szakasz szerinti automatikus megújításokat is). 3.2 A VÁSÁRLÁS NEM ALAPFELTÉTEL A Független Disztribútorrá válásnak nem feltétele, hogy a jelentkező Sisel-termékeket, -szolgáltatásokat, vagy értékesítési segédeszközöket vásároljon, illetve regisztrációs díjat fizessen a Vállalatnak. A fentiek mellett, ahol a helyi jogszabályok lehetővé teszik, az új Független Disztribútoroknak a vállalat költségén független disztribútori kezdö csomagot kell vásárolniuk, amely a Sisel termékeiről, értékesítési segédeszközeiről és a Sisel üzleti lehetőségeiről tartalmaz információkat. A Sisel visszavásárolja az újraértékesíthető, fel nem használt és bontatlan disztribútori kezdö csomagokat azoktól a Disztribútoroktól, akik a 8.2 szakasz feltételei szerint bontják fel Disztribútori Szerződésüket. 3.3 REGISZTRÁCIÓ ÚJ DISZTRIBÚTORKÉNT Ahol a helyi jogszabályok lehetővé teszik, az új Disztribútorok négyféle lehetőség közül választhatnak a regisztráláshoz. Ezek a következők: a) a jelentkező elküldi postán a Jelentkezést és a Szerződést, valamint a disztribútori kezdö csomag árát a Vállalat központjába az űrlapon megadott feltételek szerint; b) a Sisel weboldalán vagy Szponzora személyes fiókján keresztül regisztrál; c) a Jelentkezést és a Szerződést faxon nyújtja be; vagy d) munkaidőben felhívja a Sisel irodáját, hogy Ideiglenes Disztribútori Azonosítószámot ( DIN ) kérjen, és ideiglenes új Disztribútori jogosultságot kapjon. (A hivatalok telefonszámai és nyitva tartási ideje a Disztribútori Jelentkezés és Szerződés fedőlapján szerepelnek.) Ha a jelentkező faxon regisztrál, akkor a Jelentkezés és Szerződés elő- és hátlapját is el kell faxolnia a Jelentkezésben és Szerződésben szereplő faxszámra. Faxon történő regisztrálás esetén a disztribútori kezdö csomag kifizetése hitelkártyával történik. Amennyiben a jelentkező telefonon regisztrál, akkor telefonon keresztül kell megadnia a szükséges információkat a Disztribútori Szerződéshez, és a disztribútori kezdö csomagot egy érvényes hitelkártya használatával kell megrendelnie. Az új Disztribútori DIN-kód és az ideiglenes jogosultság 30 napig érvényes, és csak abban az esetben hosszabbítható meg, ha a Sisel aláírja az eredeti Disztribútori Jelentkezést és Szerződést. A Vállalat amint megkapja az eredeti Disztribútori Jelentkezés és Szerződés példányát, az új Disztribútori Szerződés a DIN kiadásának napjától számított egy teljes évig érvényes marad. A Sisel ezután postai úton elküldi a Disztribútornak az azonosítókártyáját. Ha az új Disztribútori Jelentkezés és Szerződés nem érkezik be a meghatározott 30 napos időtartamon belül, az ideiglenes jogosultság lejár, a DIN-kódot törlik, és a Disztribútori Jelentkezés és a Szerződés automatikusan érvényét veszti. 3

4 3.4 DISZTRIBÚTORI ELŐNYÖK Ha a Sisel elfogadja a Disztribútori Jelentkezést és a Szerződést, akkor a Disztribútor a Disztribútori Szerződésben foglalt valamennyi rendelkezés által kínált előnyökre jogosult. Ezek az előnyök a következők: a) A Disztribútor jogosult a Sisel termékeinek értékesítésére és az abból származó nyereség megtartására. b) A Disztribútor részt vehet a Sisel jutalékrendszerében. c) Szponzorként Kedvezményezett Vásárlókat vagy Disztribútorokat hívhat meg a Sisel-hez. d) A Disztribútor időszakos Sisel-kiadványokat és egyéb tájékoztató anyagokat kap. e) A Disztribútor részt vehet a Sisel által szponzorált támogatási, szolgáltatási, képzési, motivációs és elismerési tevékenységekben (erre további díjak vonatkozhatnak). f) A Disztribútor részt vehet a Sisel által szponzorált, a Független Disztribútorok számára megrendezett ösztönző és motivációs versenyeken és programokon. 3.5 A DISZTRIBÚTORI TAGSÁG MEGHOSSZABBÍTÁSA A Disztribútori Szerződés egyéves időtartamra szól, attól a naptól kezdve, amikor a Sisel jóváhagyja a Szerződést. A Disztribútoroknak évente kell megújítaniuk Disztribútori Szerződésüket, amelyet 15 dolláros adminisztrációs díj megfizetésével Disztribútori Szerződésük érvényességének utolsó napján, vagy azt megelőzően tehetnek meg. Ha az adminisztrációs díjat nem fizetik meg a Disztribútori Szerződés lejáratát követően 30 napon belül, akkor a Disztribútori Szerződés megszűnik. A Disztribútorok Automatikus Megújítási Program keretében is meghosszabbíthatják szerződésüket, ez esetben a díj: a) levonható a Disztribútor bónuszából a Disztribútori Szerződés megújításának hónapjában; vagy b) ráterhelhető a Disztribútor hitelkártyájára vagy folyószámlájára. Ha szeretne regisztrálni az Automatikus Megújítási Programba, jelölje be az IGEN jelölőnégyzetet az Automatikus Megújítási Program alatt található Disztribútori Jelentkezés menüpontban. 4.0 SAJÁT SISEL-VÁLLALKOZÁS MŰKÖDTETÉSE 4.1 A SISEL MARKETINGPROGRAMJÁNAK BETARTÁSA A Disztribútoroknak be kell tartaniuk a Sisel dokumentációiban meghatározott marketingprogram előírásait. A Vállalat tulajdonában álló szellemi termékek védelmében a Disztribútorok nem ajánlhatják a Sisel termékeit nem a Vállalathoz tartozó rendszeren, programon keresztül vagy marketingmódszerrel (vagy ezek bevonásával), mivel ezzel megsértik a vállalati dokumentációkban meghatározott rendelkezéseket. A Disztribútorok nem kérhetik vagy ösztönözhetik a jelenlegi vagy leendő Kedvezményezett Vásárlókat vagy Disztribútorokat arra, hogy a Sisel dokumentációiban meghatározott programtól eltérően végezzék munkájukat, illetve hogy Sisel-disztribútorrá válásukhoz olyan megállapodást vagy szerződést kössenek, amely eltér a hivatalos Sisel-megállapodásoktól vagy szerződésektől. Hasonlóképpen, a Disztribútorok nem kérhetik fel vagy bátoríthatják a jelenlegi vagy lehetséges Kedvezményezett Vásárlókat vagy Disztribútorokat arra, hogy olyan vásárlásokat vagy kifizetéseket teljesítsenek, amelyek eltérnek a Sisel Kifizetési Programjában vagy a Sisel hivatalos dokumentációiban ajánlott vagy megkövetelt rendelkezésektől. 4.2 REKLÁMOZÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A Független Disztribútorok a Sisel kereskedelmi védjegyeit, márkáit, üzleti modelljeit, disztribútori információit és egyéb szellemi tulajdonát csupán a Szerződésben leírt, korlátozott engedély szerint használhatják fel. Ennek megfelelően Független Disztribútorként valamennyi Disztribútor köteles védeni és támogatni a Sisel jó hírét és termékeit. A Sisel-termékek forgalomba hozatalának, reklámozásának, a Sisel kínálta lehetőségeknek, a Sisel jutalékrendszerének és a Sisel termékeinek mindenkor meg kell felelniük a közérdeknek. A Disztribútoroknak kerülniük kell az udvariatlan, megtévesztő, félrevezető, etikátlan, vagy erkölcstelen üzletszerzési formákat és megnyilvánulásokat. A Sisel termékeinek népszerűsítésére és a Sisel üzletszerzési tevékenysége során kizárólag a Sisel által készített vagy jóváhagyott értékesítési segédeszközök vagy segédanyagok használhatók fel (a tevékenységek vagy anyagok jóváhagyását a Sisel bármilyen okból megtagadhatja). Ha a Sisel Független Disztribútorai a Sisel tulajdonában álló szellemi termékeket védő jogszabályokon kívül a vállalati szabályzatokat is betartják, akkor nem kell attól tartaniuk, hogy megsértik az előírásokat. A Sisel gondosan megtervezett termékeket, termékcímkéket, jutalékrendszert, üzleti modelleket, valamint reklámanyagokat biztosít Disztribútorainak, hogy a vállalat üzletszerzési tevékenysége 4

5 minden szempontból tisztességes, megbízható és megalapozott legyen, valamint megfeleljen a különböző joghatóságok törvényeiben, jogszabályaiban és rendeleteiben meghatározott összetett követelményrendszereknek. Azok a Disztribútorok, akik az általuk kidolgozott értékesítési segédeszközökkel és reklámanyagokkal (beleértve az internetes reklámokat is) népszerűsítik a Sisel termékeit, tisztességes és jó szándékuk ellenére is akaratlanul megsértik a Vállalat és a Független Disztribútorok tevékenységét szabályozó jogszabályokat és rendeleteket. Azok ellen a Disztribútorok ellen, akik megsértik a Vállalat szellemi tulajdonjogait az általuk kidolgozott értékesítési segédeszközökkel és reklámanyagokkal (beleértve az internetes reklámokat is) népszerűsítik a Sisel termékeit, a Sisel termékeivel kapcsolatban nem helyénvaló követelésekkel lépnek fel, vagy más módon folytatnak jogtalan vagy helytelen tevékenységet vállalati szankciókat kezdeményezhetnek, emellett fegyelmi eljárást (bővebb leírás a 9.1 szakaszban található), valamint a Vállalat vagy külső felek által indított polgári peres eljárást, illetve kormányzati szervek által kezdeményezett polgári peres eljárást vagy büntetőeljárást indíthatnak. A Disztribútorok nem tölthetnek fel vállalati videofájlokat fájl- vagy videomegosztó oldalakra, a YouTube-ot is beleértve DISZTRIBÚTORI WEBHELYEK A Disztribútorok kizárólag a Vállalat által rendelkezésre bocsátott webhelyeken keresztül népszerűsíthetik vállalkozásukat (ahol ilyen webhelyek rendelkezésre állnak). Az ehhez elindított Sisel-program lehetővé teszi, hogy a Disztribútorok interneten keresztül népszerűsítsék vállalkozásukat, testre szabhassák saját oldalukat, személyes üzeneteket adhassanak meg és feltüntethessék elérhetőségüket a felületen. Ezek a webhelyek közvetlenül kapcsolódnak a Sisel hivatalos webhelyéhez, így amellett, hogy professzionális formát öltenek, a Vállalat jóváhagyásával üzemelnek. A Disztribútorok nem tehetik közzé a Sisel termékneveit, logóit, termékleírásait, és nem népszerűsíthetik (közvetlenül vagy közvetve) a Vállalat termékeit vagy a Vállalat által kínált lehetőségeket az általuk tervezett weboldalon. Nem adhatnak fel a Sisel termékeire, valamint a Sisel által kínált lehetőségekre vagy a Sisel jutalékrendszerére bármilyen módon utaló internetes hirdetéseket termék- vagy jövedelemigény megnevezésével. Ha a Disztribútorok egyéb webhelyek vagy weboldalak használatával (beleértve többek között az olyan aukciós oldalakat, mint az ebay) próbálják meg a Sisel-termékeket értékesíteni, valamint a Sisel által kínált lehetőségeket vagy jutalékrendszert népszerűsíteni, megszegik a Szerződést, ami a 9.1 szakaszban szereplő fegyelmi eljárásokat vonhatja maga után. A Sisel csak akkor engedélyezi, hogy a Disztribútorok saját, személyre szabott webhelyükön népszerűsítsék a Vállalat termékeit, ha ezek a webhelyek megfelelnek a szabályzatokban foglalt előírásoknak. A Sisel védjegyei, logói és más szellemi tulajdona csak a Sisel szabályzatainak megfelelően, a Sisel előzetes jóváhagyása után használhatók fel (ideértve az interneten történő közzétételt is). A Disztribútori webhelyek kizárólag a Sisel megfelelési részlegének előzetes jóváhagyása után tehetők közzé az interneten. Az engedélyezett webhelyek tartalmát csak a Sisel írásbeli jóváhagyásával lehet módosítani, ellenkező esetben a Sisel jogosult a disztribútori jogviszonyt felfüggeszteni vagy felmondani. Szigorúan tilos olyan anyagokat közzétenni, amelyek a Sisel megítélése szerint pornográfnak, diszkriminatívnak, vagy egyéb módon sértőnek minősülnek! Az ilyen cselekedet a disztribútori jogviszony azonnali megszüntetését eredményezi. A disztribútori jogviszony akkor is azonnal megszűntethető, ha a Sisel termékeiről információkat tartalmazó weboldal olyan oldalra hivatkozik, amely nem odaillő információkat tartalmaz. Ahhoz, hogy a Sisel Disztribútori webhelyet hagyjon jóvá, el kell küldeni a Vállalat megfelelési részlegének a weboldal elektronikus példányát a HTML- és kiegészítő fájlokkal együtt. Miután a megfelelési osztály megkapta a webhely elektronikus példányát, és az ahhoz tartozó regisztrációs díjat befizették, a tartalmat átkonvertálják PDF-be, és bejelölik a fájlban elvégzendő módosításokat. A Disztribútori webhelyek fenntartásának éves díja webhelyenként 200 dollár A SISEL WEBHELLYEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA A KÖVETKEZŐ: 1. A Független Disztribútor webhelyének és a Sisel vállalati webhelyének tartalmát jól elkülöníthetően kell közzétenni. 1.1 A webhely minden oldalát fejléccel és lábléccel kell ellátni a Független Disztribútor szavak látható helyen történő feltüntetésével. 1.2 A Disztribútor személyre szabott webhelyének látványvilága nem egyezhet meg pontosan a Sisel International vállalati webhelyének látványvilágával. 2. A Sisel kereskedelmi védjegyei és üzleti dokumentumai 2.1 A webhely minden oldalát fejléccel és lábléccel kell ellátni, és ezekben szerepelnie kell a következő mondatnak: A Sisel, a FuCoyDon, a FuCoyDon UFG, a SupraMaxx és a Spectra AO a Sisel International LLC, illetve fiókvállalatainak védjegye. (A Disztribútoroknak csupán azokra a védjegyekre kell hivatkozniuk, amelyek ténylegesen megjelennek a webhelyen.) A webhelyen csak egyszer kell hivatkozni arra, hogy az oldalon védjeggyel ellátott terméknevek szerepelnek. 5

6 2.2 Tilos bármilyen formában védjegyeket felhasználni internetes URL-ekben és a doménnevekben a Sisel előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül! Ez magába foglalja többek között a Sisel védjegyeit, valamint a Sisel, a FuCoyDon, a FuCoyDon UFG, a SupraMaxx, és a Spectra AO védjegyek felhasználását is akár egyedileg, akár más szavakkal kombinálva. A Disztribútorok nem használhatják fel a Sisel védjegyeit, logóit, vagy szerzői joggal védett anyagait a vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 2.3 Tilos a védjegyeket felhasználni rejtett kódokban, metacímkékben és más egyéb formában a Sisel előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 2.4 A webhely nem tartalmazhatja PDF-formátumban a Sisel üzleti dokumentumait. A Disztribútorok a Sisel üzleti dokumentumait a vállalat hivatalos webhelyén tekinthetik meg, tartalmát igény szerint kinyomtathatják. 3. Szóhasználat és jogcímek 3.1 A webhely nem tarthat igényt a hivatalos vagy jóváhagyott hely címre. 3.2 Mivel a Sisel betűszó, a vállalat értékrendjét kifejező Science, Innovation, Success, Energy, Longevity angol szavakból áll, ezért a közzétett szövegekben mindig nagybetűvel kell írni. A személyre szabott Disztribútori webhelyeknek is ezt a stílust kell követniük. 3.3 A rejtett kódokban és metacímkékben nem szerepelhetnek sem kifejezett, sem közvetett orvosi utasítások, valamint valamilyen betegségre utaló kifejezések. 3.4 A webhelynek meg kell felelnie a Hírnév védelméről szóló Sisel-szabályzatoknak. Ez többek között olyan állításokat is magába foglal, amelyek közvetett módon ronthatják más, például a kizárólagos legitimitással rendelkező vagy a kizárólagos hitelességgel bíró Disztribútorok hitelét. 4 A Független Disztribútori webhelyek által végrehajtott műveletek 4.1 A Disztribútorok nem adhatnak el Sisel-termékeket internetes oldalakon, így többek között webáruházakban, internetes aukciókon, online boltokban vagy virtuális bevásárlóhelyeken. Az ilyen helyeket a Sisel a Kereskedelmi lerakati szabályzat alapján kiskereskedelmi vagy szolgáltató vállalkozásnak tekinti. A személyre szabott Disztribútori webhelyek nem tekintendők kiskereskedelmi vagy szolgáltató vállalkozásnak, ha a Sisel Disztribútorainak magántulajdonában vannak, és ha a rajtuk keresztül eladott termékek kizárólag a webhely tulajdonosának saját termékei. 5 Hivatkozások 5.1 A Disztribútori webhelyek eladó termékeket, illetve hirdetéseket is bemutató kezdőlapja tartalmazhat egy, a Sisel termékeiről szóló oldalra mutató hivatkozást. Mind a Sisel-termékoldalnak, mind a kezdőlapnak meg kell felelnie a Sisel Hirdetésekre vonatkozó szabályzatainak, és a Sisel jóváhagyásával kell rendelkeznie. Maga a Sisel-termékoldal csak Sisel-termékeket hirdethet, és egyetlen más termékhez sem kapcsolódhat. A Sisel fenntartja a jogot az olyan webhelyek visszautasítására, amelyek a Sisel-termékeket többé-kevésbé kedvezőtlenül ábrázolják. A Sisel ugyancsak fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a Sisel-termékek elhelyezésének jóváhagyását egy olyan kezdőlapon, amelyen megkérdőjelezhető eredetű/minőségű vagy másokat sértő termékek vagy szolgáltatások szerepelnek. 5.2 A Disztribútori webhelyek egyetlen olyan webhelyre mutató hivatkozást sem tartalmazhatnak, amelyet a Sisel megkérdőjelezhető eredetűnek/minőségűnek vagy másokat sértőnek ítél. A Disztribútori webhelyek továbbá olyan webhelyekre mutató hivatkozást sem tartalmazhatnak, amelyek a gyógyítással kapcsolatos vagy bevételi állításokat fogalmaznak meg a Sisel védjegyeivel kapcsolatban. 5.3 A Disztribútori webhelyeknek a Vállalat webhelyére kell hivatkozniuk, de a Sisel Megfelelőségi Részlege által jóváhagyott webhelyekre is hivatkozhatnak. 5.4 A Disztribútori webhelyek jogszerűen végzett tudományos kutatási eredményeket tartalmazó webhelyekre is hivatkozhatnak. Az ilyen webhelyekre történő hivatkozás esetén egy köztes, jogi állásfoglalást tartalmazó oldalt is be kell iktatni. Ennek az oldalnak a személyes weboldalak kezdőlapja és a külső fél által fenntartott kutatási webhely között kell lennie, és kizárólag a jogi nyilatkozatot tartalmazhatja. A jogi nyilatkozat szövege a következő: Az itt hivatkozott webhely nem rendelkezik a Sisel hozzájárulásával, és nem is a Sisel üzemelteti. A hivatkozott webhelyen szereplő információk és nézetek kizárólag a webhely tulajdonosának ismereteit és nézeteit tükrözik, és nem minősülnek a Sisel-termékek hirdetésének. Ha elolvasta és elfogadta az itt látható jogi nyilatkozatot, a folytatáshoz kattintson a lap aljára. 6

7 A folytatás gombra történő kattintás után a felhasználót a külső fél webhelyére kell irányítani. A külső fél webhelyének külön doménnévvel kell rendelkeznie, és nem tartalmazhat a Disztribútor webhelyére visszamutató hivatkozást. Ezek a Szabályzatok a Disztribútori webhelyekre, az internetes hirdetésekre, a Disztribútori blogbejegyzésekre, a vendégkönyvekre és a fórumokra is egyaránt érvényesek DOMÉNNEVEK ÉS CÍMEK A Disztribútorok nem használhatják vagy regisztrálhatják internetes doménnévként a Sisel egyetlen kereskedelmi nevét, kereskedelmi védjegyét, szolgáltatásnevét, szolgáltatási védjegyét és terméknevét, továbbá a Vállalat nevét vagy a felsoroltakból alkotott vagy azokból származó szavakat sem. A Disztribútorok semmiféle elektronikus levelezési címben nem szerepeltethetik vagy kísérelhetik meg szerepeltetni a Vállalat egyetlen kereskedelmi nevét, kereskedelmi védjegyét, szolgáltatásnevét, szolgáltatási védjegyét és terméknevét, továbbá a Vállalat nevét vagy a felsoroltakból alkotott vagy azokból származó szavakat sem KERESKEDELMI VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK A Sisel kizárólag előzetes írásbeli engedélyezéssel járul hozzá kereskedelmi neveinek, kereskedelmi védjegyeinek, terveinek vagy szimbólumainak használatához bárki számára, a Sisel-disztribútorokat is beleértve. A Disztribútorok a Sisel előzetes írásbeli engedélye nélkül értékesítési vagy terjesztési célból egyetlen Vállalati eseményről vagy beszédről sem készíthetnek felvételt, továbbá a Disztribútorok értékesítési célból vagy személyes használatra egyetlen, a Vállalat által készített hang- vagy videobemutató felvételét sem sokszorosíthatják. A Sisel név és egyéb, a Sisel által felvehető nevek, a Sisel védett kereskedelmi nevei, kereskedelmi védjegyei és szolgáltatási védjegyei. Ezek a védjegyek a Sisel számára tehát nagy értékkel bírnak, és így a Disztribútorokat kizárólag és kifejezetten csak a felhasználásukra jogosítja fel. A Sisel név használata bármely, nem a Sisel által gyártott cikk felületén tilos, kivéve a következőket: A Disztribútor neve Független Sisel-disztribútor Minden Disztribútor szerepeltetheti a Független Sisel-disztribútor kifejezést a saját neve mellett a lakossági vagy az üzleti telefonkönyvben. Egyetlen Disztribútor sem jelentethet meg hirdetést a telefonkönyvben a Sisel nevének vagy emblémájának felhasználásával. A Disztribútorok nem vehetik fel úgy a telefont, hogy a Sisel vagy a Sisel International nevet mondják a kagylóba, vagy bármely olyan módon, amely alapján a hívó azt hihetné, hogy a Sisel vállalati irodáját hívta MÉDIA ÉS MÉDIAMEGKERESÉSEK A Disztribútorok nem válaszolhatnak a Sisel-re vagy annak termékeire vonatkozó médiamegkeresésekre. Bármilyen típusú médiamegkeresést azonnal be kell jelenteni a Sisel Jogi Osztályán. Ez a szabályzat azért készült, hogy a nyilvánosság számára szolgáltatott információ pontos és ellentmondásoktól mentes legyen, továbbá megfelelő vállalati képet közvetítsen KÉRETLEN EK ÉS FAXOK KÜLDÉSE E fejezet rendelkezéseit kivéve a Disztribútorok, a Sisel-vállalkozásuk működésétől függően, nem alkalmazhatnak vagy továbbíthatnak kérés nélküli faxokat, kéretlen tömeges eket, kérés nélküli eket vagy levélszemetet. A kérés nélküli fax és a kérés nélküli fogalmak bármely olyan anyag vagy információ telefonon, faxon, illetve elektronikus levelezéssel történő továbbítását jelentik, amelyek a Sisel-t, annak termékeit, jutalékrendszerét vagy a vállalatot egyéb szempontból hirdetik vagy népszerűsítik, és amelyet bármely személynek elküldenek; a következő feltételeket kivéve, amelyek nem vonatkoznak olyan faxra vagy re, amely: a) bármely személy részére az adott személy előzetes kifejezett felhívására vagy engedélyével érkezik; vagy b) bármely olyan személy részére érkezik, akivel a Disztribútornak kialakult üzleti vagy személyes kapcsolata van. A kialakult üzleti vagy személyes kapcsolat fogalom olyan korábbi vagy meglévő kapcsolatot jelent, amelyet önkéntes, kölcsönös kommunikáció alakított ki a Disztribútor és egy másik személy között: a) a személy általi, a Disztribútor által kínált, a termékekre vonatkozó megkeresés, regisztráció, vásárlás vagy tranzakció alapján; vagy b) személyes vagy családi kapcsolat révén, amely kapcsolatot azt megelőzően egyik fél sem szüntette meg. 7

8 4.3 A BÓNUSZVÁSÁRLÁS TILALMA A bónuszvásárlás szigorúan tilos! A bónuszvásárlás fogalma a következőket foglalja magába: a) természetes vagy jogi személyek regisztrálása Független Disztribútori jelentkezés és szerződés ismerete és/vagy az ilyen természetes vagy jogi személy általi aláírása nélkül; b) természetes vagy jogi személyek csalárd módon Disztribútorként vagy Kedvezményezett Vásárlóként történő regisztrálása; c) nem létező természetes vagy jogi személyek ( fantomok ) Disztribútorként vagy Kedvezményezett Vásárlóként történő regisztrálása vagy regisztrálási kísérlete; d) hitelkártya használata egy Disztribútor vagy Kedvezményezett Vásárló által vagy nevében, ha a Disztribútor vagy a Kedvezményezett Vásárló nem az adott hitelkártyához tartozó számla tulajdonosa, kivéve, ha előzetes megállapodás történt a Disztribútorral vagy a Kedvezményezett Vásárlóval a termék vagy szolgáltatás átvételére és a hitelkártya-tulajdonos költségeinek időközönkénti megtérítésére, ahol is a vásárlási segítséget csak könnyítésként biztosítják a vásárló részére, akinek esetleg nincs hitelkártyája, nem pedig pusztán a vásárlás meggyorsítására bármely adott jutalék, bónuszidőszak vagy ciklus esetén; e) Sisel-termék vásárlása egy másik Disztribútor vagy Kedvezményezett Vásárló nevében vagy egy másik Disztribútor vagy Kedvezményezett Vásárló azonosítószámának felhasználásával, jutalékra vagy bónuszra való jogosultság szerzéséhez. 4.4 JOGI SZEMÉLYEK Társaságok, korlátolt felelősségű társaságok (kft-k), társulások vagy trösztök (ebben a szakaszban a továbbiakban: jogi személyek ) folyamodhatnak Sisel-disztribútorrá válásért a következő dokumentumoknak a Sisel-hez történő benyújtásával: cégkivonat, cégbejegyzési okirat, társasági szerződés vagy trösztdokumentumok (ebben a szakaszban a továbbiakban jogi személyek dokumentumai ), a megfelelően kitöltött, a tulajdonosi érdekeltségről nyilatkozó űrlappal együtt. Ha egy Disztribútor az interneten regisztrál, a jogi személyek dokumentumait és a tulajdonosi érdekeltségről nyilatkozó űrlapot az internetes regisztrációt követő 30 napon belül kell a Sisel-nek benyújtani. (Amennyiben a 30 napos időszakon belül nem érkeznek meg a dokumentumok, a Disztribútori Szerződést automatikusan törlik.) Egy Sisel-vállalkozás ugyanazon szponzor alatt egyéniből társasági, kft, vállalati vagy trösztformára, illetve az egyik jogi személyi formáról egy másikra módosíthatja a státuszát. Minden egyes módosítás igényléséhez 25 dolláros díjtétel tartozik, amelyet az írásos kérelemben, illetve a kitöltött Disztribútori Jelentkezésben és Szerződésben is fel kell tüntetni. A tulajdonosi érdekeltségről nyilatkozó űrlapot valamennyi részvényesnek, tagnak, társnak vagy vagyonkezelőnek alá kell írnia. A jogi személy tagjai vagy tulajdonosai személyesen vállalnak kezességet a jogi személyért a Sisel felé, és ily módon együttesen és egyénileg is felelősek bármely eladósodottságért vagy egyéb, a Sisel felé irányuló kötelezettségért. 4.5 A SISEL-VÁLLALKOZÁSOKBAN BEÁLLT VÁLTOZÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Minden Disztribútornak haladéktalanul értesítenie kell a Sisel-t minden, a Disztribútori Jelentkezésben és Szerződésében lévő információkat érintő változásról. A Disztribútorok meglévő Disztribútori Szerződésüket írásbeli kérelem, megfelelően kitöltött Disztribútori Jelentkezés és Szerződési példány, továbbá megfelelő kiegészítő dokumentáció beadásával módosíthatják (ilyen többek között a társadalombiztosítási szám szövetségi adóazonosító jelre vagy a tulajdoni forma egyéni vállalkozóról a Disztribútor tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetre történő módosítása). A változások feldolgozására évente csupán egyszer kerül sor. Valamennyi változást a folyó év november 30-ig be kell adni ahhoz, hogy a következő év január 1-jével hatályos legyen JELENTKEZŐTÁRSAK HOZZÁADÁSA Egy jelentkezőtársnak (akár egyéni vállalkozó, akár gazdálkodó szervezet) egy már meglévő Sisel-vállalkozásba történő felvételekor a Vállalat mind az írásbeli kérelem, mind pedig a megfelelően kitöltött, a jelentkező és a jelentkezőtárs társadalombiztosítási számát (vagy személyi számát vagy adószámát) és aláírását tartalmazó Disztribútori Jelentkezés és Szerződés beadását előírja. A 3.27 (a Sisel-vállalkozás átruházásáról és átengedéséről szóló) szakasz megkerülésének megelőzésére az eredeti jelentkezőnek szerződő félnek kell maradnia az eredeti Disztribútori Jelentkezésben és Szerződésben. Ha az eredeti Disztribútor meg kívánja szüntetni kapcsolatát a Vállalattal, vállalkozásának átruházását vagy átengedését a 3.27 szakasz alapján kell végeznie. Ha nem követi ezt a 8

9 folyamatot, a vállalkozás az eredeti Disztribútor visszalépése miatt megszűnik. Minden bónuszt és jutalékcsekket az eredeti Disztribútor nyilvántartott címére juttatnak el. Felhívjuk a figyelemét, hogy ezen bekezdés érvényességi körén belül engedélyezett módosítások között nem szerepel a szponzoráció módosítása. A szponzorációval kapcsolatos módosítások az alábbi, szakaszban találhatók. Minden egyes módosítás igényléséhez 25 dolláros díjtétel tartozik, amelyet az írásos kérelemben, illetve a kitöltött Disztribútori Jelentkezésben és Szerződésben is fel kell tüntetni. A Sisel a saját megítélése szerint közjegyző által hitelesített dokumentumok bemutatását kérheti, mielőtt a Sisel-vállalkozáson bármilyen módosítást életbe léptetne. Kérjük, hogy a kérés átvételétől számítva harminc (30) nap feldolgozási idővel számoljon SZPONZORVÁLTÁS A marketingszervezetek feddhetetlenségének és a Disztribútorok kemény munkájának védelme érdekében a Sisel helyteleníti a szponzorációs módosításokat. A szponzoráció feddhetetlenségének megőrzése minden Disztribútor és marketingszervezet sikere szempontjából kritikus fontosságú. Ennek megfelelően ritkán kerül sor a Siselvállalkozások egyik szponzortól a másikhoz történő átvitelének engedélyezésére. A szponzorációmódosítási kérelmet írásban kell benyújtani a Disztribútori Szolgálati Osztályon, amelyhez az áthelyezés okát is mellékelni kell. Áthelyezéseket csak az alábbi két (2) körülmény esetén vesznek figyelembe: a) Hamis indítékok vagy etikátlan szponzorálás esetén a Disztribútor kérheti, hogy helyezzék át egy másik szervezetbe úgy, hogy a teljes marketingszervezete sértetlen maradjon. A csalárd regisztrációs gyakorlatra vonatkozó áthelyezési kérelmeket eseti alapon, egyenként kell elbírálni. b) Az áthelyezést kérő Disztribútor benyújt egy megfelelően kitöltött és mindenki által aláírt Szponzorációáthelyezési űrlapot, amely minden olyan fél írásos jóváhagyását tartalmazza, akiknek a jövedelmét az áthelyezés érinteni fogja. A fénymásolt vagy faxon küldött aláírások nem elfogadhatóak. Minden Disztribútori aláírást közjegyzővel kell hitelesíttetni. Az áthelyezést kérő Disztribútornak be kell fizetnie 50 dollárt az adminisztratív és adatfeldolgozási költségekre. Ha az áthelyezésre kerülő Disztribútor bármely, a saját marketingszervezetében működő Disztribútort magával akarja vinni, minden alsóvonali Disztribútornak szintén be kell szereznie és megfelelően ki kell töltenie egy Szponzorációáthelyezési űrlapot, majd elküldenie azt a Sisel-hez, az 50 dolláros módosítási díjjal együtt (azaz egy Sisel-vállalkozás áthelyezési költsége a következő: az áthelyezendő Disztribútor és szervezetében működő Disztribútorok száma, szorozva 50 dollárral). Az alsóvonali Disztribútorok csak akkor kerülnek áthelyezésre az áthelyezendő Disztribútorral, ha e bekezdésben szereplő valamennyi feltétel teljesül. Az áthelyezendő Disztribútoroknak a Szponzorációáthelyezési űrlap átvételétől számítva harminc (30) nappal kell számolniuk a feldolgozásra és a módosítási kérelmek ellenőrzésére SZERZŐDÉSFELBONTÁS ÉS ÚJRAJELENTKEZÉS Egy Disztribútor jogszerűen változtathat szervezetet Sisel-vállalkozása önkéntes felmondásával és azzal, hogy hat (6) teljes naptári hónapig inaktív marad (azaz nem vásárol Sisel-termékeket viszonteladásra, nem értékesít Siseltermékeket, nem szponzorál, nem tölt be semmilyen funkciót a Sisel-ben, illetve semmilyen egyéb formában nem vesz részt bármely más Sisel-vállalkozás tevékenységében vagy működtetésében). A hat hónapos inaktív időszakot követően a korábbi Disztribútor újra jelentkezhet egy új szponzorral. 4.6 JOGOSULATLAN ÁLLÍTÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK KÁRTALANÍTÁS A Disztribútor teljes mértékben felelős minden szóbeli és írásbeli kijelentéséért, amit a Sisel termékeivel és a Marketing- és Jutalékrendszerrel kapcsolatban tett ezeket a hivatalos Sisel-anyagok kifejtve nem tartalmazzák. A hivatalos Sisel-anyagok nem tartalmaznak olyan szóbeli kijelentéseket, amelyek telefonon vagy a vállalati dolgozók részvételével rendezett értekezleteken hangzottak el. Ha a Disztribútor olyan állítást vagy kijelentést tesz, amely nem tükröződik a hivatalos vállalati anyagokban, annak megismétlését is beleértve, amit valaki mástól (akár a Sisel vezetőségétől) hallott, a Disztribútor teljes felelősséget vállal ezen kijelentésekért vagy állításokért. Ezek a jogosulatlan kijelentések vagy állítások. A Disztribútorok elfogadják, hogy kártalanítják és minden felelősség, így többek között az ítéletek, polgári peres büntetések, visszatérítések, ügyvédi és bírósági költségek, valamint a Sisel által a Disztribútor jogosulatlan ismertetése vagy intézkedése eredményeként elszenvedett üzletvesztések alól is mentesítik a Sisel-t és a Sisel igazgatóit, vezető tisztségviselőit, alkalmazottait és ügynökeit. Ez a rendelkezés a Disztribútori szerződés megszüntetésén túl is érvényben marad. 9

10 4.6.2 A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS ÁLLÍTÁSOK A Sisel által kínált termékekről (amelyekről személyes terméktapasztalatok is rendelkezésre állnak) nem állítható, hogy terápiás, gyógyhatású, vagy előnyös tulajdonságokkal bírnak kivéve a Sisel hivatalos dokumentációiban található termékeket. A Disztribútorok nem állíthatják, hogy a Sisel termékei betegségek gyógyításában, kezelésében, diagnosztizálásában, enyhítésében vagy megelőzésében hasznosak. Ilyen utalások csak orvosi vagy gyógyszerészeti készítményekről tehetők. Az ilyen állítások sértik a Sisel Szabályzatait, a helyi törvényeket, rendeleteket és jogszabályokat, az Egyesült Államok élelmiszerre, gyógyszerre és kozmetikai cikkekre vonatkozó törvényét, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság törvényét, valamint az adott ország egészségügyi minisztériumának jogszabályait és rendelkezéseit JÖVEDELEMMEL KAPCSOLATOS ÁLLÍTÁSOK A lehetséges Disztribútorok regisztrálása érdekében előfordulhat, hogy a szponzoráló Disztribútorok jövedelemre vonatkozóan túlzó állításokat tesznek, valamint a hálózati marketing előnyeit a kereseti lehetőségek ismertetésével mutatják be. Ezzel azonban épp a kívánt hatással ellentétes hatást érhetnek el akkor, ha az új Disztribútorok nem érnek el olyan látványos és gyors eredményt, mint társaik. A Sisel Disztribútoraként kereshető jövedelem összege a Sisel hivatalos dokumentációiban foglalt adatok alapján is eléggé meggyőző ahhoz, hogy a lehetséges jelöltek átfogó képet kapjanak e kereseti forma előnyeiről. Az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága, valamint számos ország és állam/tartomány saját törvényei, jogszabályai és rendeletei szabályozzák, sőt kifejezetten megtiltják azt, hogy a Disztribútorok bizonyos típusú, jövedelemmel kapcsolatos állításokat és terméktapasztalatokat közöljenek a hálózati marketing iránt elkötelezett személyekkel. A Disztribútorok úgy gondolhatják, hogy előnyös, ha a nyugtákat külső félnek megmutatják, továbbá, ha nyilvánosságra hozzák jövedelmüket, azonban az ilyen cselekedeteknek jogi következményük lehet, és negatív hatással lehetnek mind a Sisel-re, mind a Disztribútorra kivéve, ha egyidejűleg a jövedelemállítással kapcsolatos megfelelő jogi nyilatkozatok is elhangzanak. Mivel a Sisel Disztribútorai nem rendelkeznek a szükséges adatokkal ahhoz, hogy megfeleljenek ennek a kitételnek, ezért ha egy lehetséges Disztribútorral megvitatják a Sisel nyújtotta lehetőségeket, vagy a Marketing- és Jutalékrendszerre vonatkozó információkat, ebben az esetben nem közölhetnek a jelölttel várható bevételi adatokat vagy a jövedelem mértékére vonatkozó állításokat, és a saját jövedelmükre vonatkozó információkat (beleértve a nyugták, nyugtamásolatok, banki kivonatok vagy adózásra vonatkozó adatok bemutatását). A Marketing- és Jutalékrendszer működésének ismertetéséhez matematikai előrejelzéseken alapuló, kitalált példák felhasználhatók, ha a Disztribútor közli a lehetséges Disztribútorral, hogy a jövedelemszerzésre vonatkozó példák kizárólag feltételezéseken alapulnak. 4.7 KERESKEDELMI LERAKATOK A Sisel arra ösztönzi Disztribútorait, hogy termékeinek viszonteladását és értékesítését személyes kapcsolatfelvételen keresztül intézze. Annak érdekében, hogy e marketingmódszert megerősítse és a Disztribútori bázis tisztességes munkavégzéséhez megfelelő feltételeket biztosítson, a Sisel megtiltja, hogy Disztribútorai kiskereskedelmi vagy szolgáltatást nyújtó létesítményekben értékesítsék a Vállalat termékeit és dokumentációit. A Sisel kizárólag előzetes írásbeli jóváhagyás után engedélyezi a Disztribútoroknak, hogy ügynöki vagy értékesítési munkát végezzenek. A Szabályzatok és Eljárások alapján kereskedelmi értékesítésnek számítanak a következő tevékenységek: a) egyetlen megrendelés keretében, legalább 150 dollár értékben vásárolt Sisel-termékek értékesítése; és b) a termékek olyan külső félnek történő értékesítése, aki maga is továbbértékesíti a Sisel termékeit. 4.8 TERMÉKBEMUTATÓK, KIÁLLÍTÁSOK ÉS EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉSI FÓRUMOK A Disztribútorok kiállíthatják és/vagy értékesíthetik a Sisel termékeit termékbemutatókon és szakmai kiállításokon. A Disztribútornak írásban feltételes engedélyt kell kérvényeznie a Szolgálati Osztálytól, mielőtt a rendezvény promóciós ügynökének előleget fizet, mivel a Sisel rendezvényenként csak egy Disztribútori vállalkozás részvételét engedélyezi. A végleges jóváhagyást az a Disztribútor kaphatja meg, aki elsőként nyújtotta be a rendezvény hivatalos reklámanyagát, valamint egy elfogadható kérelmet a rendezvényen történő részvételhez. Az engedély csak az adott rendezvényre vonatkozik. Minden jövőbeni rendezvényhez új kérvényt kell benyújtani a Disztribútori Szolgálati Osztálynak. A Sisel fenntartja továbbá a jogot arra, hogy elutasítsa a részvételi kérelmet, ha úgy ítéli meg, hogy az adott rendezvény nem megfelelő a termékei, valamint üzleti lehetőségei reklámozásához. A Sisel nem ad engedélyt kirakodóvásárokon, kiárusításokon, bolhapiacokon, vagy termelői vásárokon való részvételre, mivel ezek az események nem felelnek meg annak a szakmai képnek, amelyet Sisel képviselni szeretne. 10

11 4.9 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÜZLETSZERZÉS TILALMA Független Disztribútorként a Sisel disztribútorai közreműködhetnek más közvetlen értékesítést végző, vagy hálózati marketing, illetve multi-level marketing (együttesen hálózati marketing ) vállalkozásokban, és végezhetnek nem Sisel-termékeket és szolgáltatásokat értékesítő tevékenységeket is, ha úgy kívánják. Ha a Disztribútor úgy dönt, hogy részt vesz egy másik vállalkozás hálózatimarketing-tevékenységében, az összeférhetetlenségi és lojalitási problémák elkerülése érdekében tilos a jogosulatlan toborzás, amely a következőket foglalja magában: a) Tilos a jelen szerződés hatálya alatt a Sisel Kedvezményes Vásárlóinak vagy Disztribútorainak más hálózatimarketing-programba történő tényleges vagy megkísérelt toborzása vagy regisztrálása akár közvetlenül, akár külső félen keresztül. Tilos többek között más hálózatimarketing-tevékenységek bemutatása a Sisel Kedvezményezett Vásárlóinak vagy Disztribútorainak. Tilos közvetve vagy közvetlenül arra ösztönözni a Sisel Kedvezményezett Vásárlóit és Disztribútorait, hogy csatlakozzanak más üzleti vállalkozáshoz. Ha a Disztribútor két hálózatimarketing-vállalkozásban dolgozik, előbb-utóbb előfordul, hogy érdekellentétek lépnek fel, ezért a Disztribútor felelőssége utánajárni annak, hogy a lehetséges jelölt a Sisel Kedvezményezett Vásárlója vagy Disztribútora-e, mielőtt a jelöltet egy másik hálózati üzleti vállalkozásba toborozná vagy regisztrálná. b) A Disztribútori Szerződés megszűnését követően hat hónapig a korábbi Disztribútor nem toborozhat más hálózatimarketing-programba egyetlen Sisel-hez tartozó Disztribútort vagy Kedvezményezett Vásárlót sem. c) Tilos más hálózatimarketing-vállalkozás számára olyan dokumentációt, hanganyagot vagy promóciós anyagot készíteni vagy felajánlani, amelyet a Disztribútor vagy bármilyen külső személy Sisel Kedvezményezett Vásárlók vagy Disztribútorok toborzásához használ fel. d) Tilos nem a Sisel által gyártott termékek értékesítése vagy reklámozása a Sisel Kedvezményezett Vásárlói vagy Disztribútorai számára. A tilalom minden, a Sisel-termékekkel azonos kategóriájú, más gyártó által gyártott termékre vonatkozik például bármely azonos kategóriájú étrend-kiegészítőre, tekintet nélkül az árbeli és minőségi különbségekre, illetve az összetevők és a tápanyagtartalom eltérésére. e) Tilos a Sisel-termékeket más, nem Sisel által gyártott termékekkel, vállalati szolgáltatásokkal, üzleti tervvel, lehetőséggel vagy jutalékkal együtt reklámozni és értékesíteni. f) Tilos a nem Sisel által gyártott termékeket, szolgáltatásokat, üzleti tervet, lehetőséget vagy jutalékot Siselértekezleten, konferencián, termékbemutatón, kongresszuson, vagy egyéb Sisel-összejövetelen vagy közvetlenül az ilyen eseményt követően reklámozni és értékesíteni Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentések Az Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentések minden Disztribútor számára hozzáférhetők, és megtekinthetők a Sisel hivatalos webhelyén. Az Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentések jelszóval védett dokumentumok. Valamennyi Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentés és a bennük szereplő információk bizalmas természetűek, és a Sisel tulajdonában lévő információkat és üzleti titkokat tartalmazzák. A Disztribútoroknak bizalmasan kell kezelniük a rendelkezésükre bocsátott Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentéseket, amelyeket kizárólag az Alsóvonali Szervezetükben végzett munkájukhoz használhatnak fel Sisel-vállalkozásuk fejlesztése érdekében. A Disztribútorok Alsóvonali Disztribútoraik támogatására, motiválására és képzésére használhatják fel az Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentéseket. A Disztribútor és a Sisel megállapodnak abban, hogy a Sisel kizárólag a titoktartási szerződés hatálya értelmében biztosít Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentéseket a Disztribútornak. A Disztribútor sem saját nevében, sem pedig bármely más személy, társulás, szervezet, vállalat vagy jogi személy nevében nem teheti a következőket: a) Nem fedhet fel Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentésekben szereplő információt közvetlenül vagy közvetett módon magánszemélyeknek, társulásoknak, szervezeteknek, vállalatoknak vagy egyéb jogi személynek. b) Nem fedheti fel az Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentésekhez rendelt jelszavát vagy kódját közvetlenül vagy közvetett módon magánszemélyeknek, társulásoknak, szervezeteknek, vállalatoknak vagy egyéb jogi személynek. c) Nem használhatja fel az Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentésekben szereplő információkat nem Sisel termékek népszerűsítésére, nem Sisel-vállalkozás reklámozására vagy támogatására. d) Nem toborozhat vagy környékezhet meg Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentésekben szereplő Disztribútorokat vagy Kedvezményezett Vásárlókat, illetve nem vehet rá egyetlen Sisel-disztribútort sem arra, hogy változtassa meg üzleti kapcsolatát a Sisel-lel. 11

12 A Vállalat kérésére minden jelenlegi vagy korábbi Disztribútor köteles visszajuttatni az Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentések eredeti példányát és másolatait a Vállalatnak KÜLSŐ KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTŐK BEVONÁSA AZ ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATOKBA A Sisel nem tolerálja azt, hogy a Disztribútorok kifejezetten vagy szándékosan másik, közvetlen értékesítéssel foglalkozó vállalat értékesítői személyzetét átcsábítsák a Sisel-hez értékesítői vagy disztribútori tevékenység elvégzéséhez, mint ahogy azt sem nézi el, hogy ezzel a külső közvetlen értékesítők megszegjék egy másik vállalattal érvényben levő szerződésüket. Ha a Disztribútor mégis így tesz, akkor viselnie kell annak kockázatát, hogy a másik közvetlen értékesítést végző vállalat beperli. Amennyiben a Disztribútor ellen eljárás, választottbírósági per, közvetítői eljárás indul azért, mert a Disztribútor szabályellenesen próbálta meg egy másik, közvetlen értékesítéssel foglalkozó vállalkozás személyzetét átcsábítani a Sisel-hez, ebben az esetben a Sisel nem vállalja a Disztribútor bírósági, közvetítői és ügyvédi költségeinek megfizetését, és nem kártalanítja a Disztribútort a bírósági döntésért KERESZTSZPONZORÁLÁS Szigorúan tilos keresztszponzorálást lebonyolítani vagy megkísérelni! A keresztszponzorálás egy olyan magánszemély vagy jogi személy regisztrálása, akinek van már fennálló Kedvezményezett Vásárlói vagy Disztribútori Szerződése a Sisel-lel, vagy akinek ilyen szerződése volt a megelőző hat naptári hónapban egy másik Szponzorral. Tilos házastárs vagy rokon nevének, kereskedelmi forgalomban létező nevek, adatbázis-kezelők, álnevek, társaságok, társulások, trösztök, szövetségi azonosító számok vagy fiktív azonosító számok használata e szabályzat megkerülése érdekében. A Disztribútorok nem kelthetik más Sisel-disztribútorok rossz hírét, nem rágalmazhatják őket azért, hogy bizonyos Disztribútorokat áttérítsenek saját marketingszervezetükhöz. Ez a szabályzat nem tiltja a Sisel-vállalkozás 4.27 szakasz értelmében történő áthelyezését. Ha keresztszponzorálás gyanúja merül fel, akkor haladéktalanul értesíteni kell a Vállalatot. A Sisel megteszi a szükséges lépéseket a szervezetet váltó Disztribútor ellen és/vagy azok ellen a Disztribútorok ellen, akik a keresztszponzorálást ösztönözték, vagy abban részt vettek. A Sisel a szabályt megszegő Disztribútor alsóvonalának egy részét vagy egészét az eredeti alsóvonali szervezetnek ítélheti, ha ezt jogosnak vagy megvalósíthatónak ítéli meg. Mindamellett a Sisel nem köteles a keresztszponzoráló Disztribútor alsóvonali szervezetének továbbadására. A Sisel saját belátása szerint dönthet az ügyben. Az érintett Disztribútorok lemondanak minden Sisel-lel szemben támasztott jogigényről és kereseti igényről, amely a keresztszponzorált Disztribútor alsóvonali szervezetének továbbadása során, vagy azzal kapcsolatosan merül fel HIBÁK VAGY KÉRDÉSEK Ha a Disztribútornak kérdései vannak a jutalékokkal, bónuszokkal, Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentésekkel, illetve a díjakkal kapcsolatosan, vagy úgy hiszi, hogy azok kiszámításakor hiba történt, akkor a Disztribútor köteles írásban értesíteni a Sisel-t a kérdéses hiba vagy körülmény felfedezésétől számított 60 napon belül. A Sisel nem vállal felelősséget azokért a hibákért, hiányosságokért vagy problémákért, amelyeket nem jelentettek a Vállalatnak 60 napon belül KÉSZLETFELHALMOZÁS TILALMA A Disztribútoroknak nem kötelező a termékekből vagy értékesítési segédeszközökből raktárkészletet tartaniuk. Azok a Disztribútorok, akik úgy döntenek, hogy raktárkészletet tartanak, előfordulhat, hogy könnyebben építik ki kiskereskedelmi hálózatukat és marketingszervezetüket, mivel így lerövidül a megrendelések, és az új Disztribútorok igényeinek teljesítésére szánt idő. Erről minden Disztribútor saját maga dönt. Azért, hogy ne halmozódjon fel felesleges, nem értékesíthető raktárkészlet, a Disztribútoroknak lehetőségük van a készletet visszaküldeniük a Siselnek a 8.2 szakasz előírásainak megfelelően. A Sisel szigorúan tiltja a termékek ésszerűtlen mennyiségben történő vásárlását azért, hogy azáltal a Disztribútorok jutalékokra vagy bónuszokra legyenek jogosultak vagy a jutalékrendszerben további előnyökre tegyenek szert. A Disztribútorok nem vásárolhatnak az adott hónapban értékesíthető mennyiségnél nagyobb készletet, és nem ösztönözhetnek másokat sem arra, hogy így tegyenek. A Disztribútorok csak akkor vásárolhatnak havi 500 dollárnál nagyobb értékben termékeket, ha igazolni tudják a Sisel-nek, hogy ezt az összeget meghaladó megrendelésük van, illetve írásban tudják indokolni egy ekkora megrendelés szükségességét KORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁS VAGY ELLENJEGYZÉS Mivel semmilyen szövetségi és állami felügyeleti szerv vagy tisztviselő sem hagyhat jóvá vagy jegyezhet ellen közvetlen értékesítési vállalatot, hálózatimarketing-vállalatot vagy -programot, ezért a Disztribútorok nem állíthatják azt vagy célozhatnak arra, hogy a Sisel, illetve Marketing és Jutalékrendszere bármilyen kormányzati szerv által jóváhagyott, ellenjegyzett vagy egyéb módon engedélyezett lenne. 12

13 4.15 JELENTKEZÉSEK VAGY MEGRENDELÉSEK VISSZATARTÁSA A Disztribútorok nem manipulálhatják az új jelentkezők regisztrációit és a termékvásárlásokat. Minden Disztribútori Jelentkezést és Szerződést el kell küldeni a Sisel-nek 72 órával azután, hogy a Disztribútor aláírta, és így kell eljárni minden leadott termékrendelés során is AZONOSÍTÁS Valamennyi Disztribútornak meg kell adnia a társadalombiztosítási számát, munkáltatói azonosítószámát, adóazonosító számát vagy egyéb azonosítószámát a Disztribútori Jelentkezésen és Szerződésen. A jelentkezés alapján a Vállalat egy Ideiglenes Disztribútori Azonosítószámot biztosít a számára. Ezt a számot kell használnia a rendelések leadása, és a jutalékok és bónuszok nyomon követése céljából JÖVEDELEMADÓK Minden Disztribútor saját felelőssége, hogy a helyi (országos, állami/tartományi és szövetségi) adókat megfizesse Független Disztribútorként szerzett jövedelme után. Amennyiben az adott Sisel-vállalkozás nem adóköteles, az adóazonosító számot el kell küldeni a Sisel részére. A Sisel az IRS Form 1099 MISC formanyomtatvány kitöltésével minden évben kereseti igazolást küld az egyesült államokbeli nem vállalati disztribútorok részére. Azok kapják meg ezt a nyomtatványt, akiknek: 1) az előző naptári évben 600 dollárt meghaladó keresetük volt; vagy 2) az előző naptári év során 5000 dollárnál nagyobb értékben vásároltak. A Sisel a kereseti igazolásokat eljuttatja a Disztribútorok által kért adóhivatalokba is. Megjegyzés: Amennyiben Ön egyesült államokbeli Független Disztribútor, aláírásával a Disztribútori Jelentkezésén a következőket tanúsítja (a W-9 űrlap követelményei szerint): a) A Disztribútor által megadott adóazonosító szám helyes. b) Nem terheli a Disztribútor számláját inkasszó kamat- és osztalékjövedelem bejelentésének elmulasztása miatt. c) A Disztribútor egyesült államokbeli állampolgár, ezért az Egyesült Államok adótörvényei vonatkoznak rá FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓI STÁTUSZ A Disztribútorok független vállalkozók, azaz nem egy franchise vagy üzleti vállalkozás vásárlói. A Sisel és Disztribútorai között létrejött szerződés nem teremt munkaadói/munkavállalói viszonyt, nem hoz létre ügynökséget, társulást, vagy vegyesvállalatot a Vállalat és a Disztribútor között. A Disztribútor nem kezelhető alkalmazottként sem az általa nyújtott szolgáltatásokért, sem pedig helyi (szövetségi vagy állami) adózási szempontokból. Valamennyi Disztribútor saját felelőssége, hogy a jutalékok alapján megfizetendő helyi (országos, állami/tartományi és szövetségi) adókat megfizesse. A Disztribútoroknak nincs kifejezett vagy hallgatólagos joguk arra, hogy a Vállalatot bármilyen kötelezettség betartására kötelezzék. Minden Disztribútor saját maga határozza meg céljait, az értékesítésre szánt idejét és módszereit mindaddig, amíg ezek megfelelnek a Disztribútori Szerződés és e Szabályzatok és Eljárások, valamint a hatályos törvények, jogszabályok és rendeletek rendelkezéseinek. A Disztribútori Szerződés és a Szabályzatok és Eljárások célja, hogy érvényt szerezzenek a Vállalat szellemi tulajdonára, hasonló üzleti érdekeire vonatkozó jogainak, de nem céljuk, hogy iránymutatásokat nyújtsanak a Független Disztribútorok tevékenységeit tekintve kivéve, ha erre külön felhívták a Disztribútorok figyelmét, illetve a Vállalat védelme érdekében szükséges BIZTOSÍTÁS VÁLLAKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSI FEDEZETE Ha szükségesnek gondolja, a Disztribútor köthet biztosítást vállalkozásához. A lakásbiztosítás nem fedezi a Disztribútor üzleti tevékenysége során bekövetkező sérüléseket, lopást, vagy a felhalmozott készletben és üzleti berendezésekben felmerülő károkat. Vegye fel a kapcsolatot biztosítási ügynökével, ha üzleti tulajdona védelméről szeretne gondoskodni! Ez gyakran megoldható úgy, hogy meglévő lakásbiztosítását vállalkozói biztosítással egészíti ki TERMÉKFELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY A Sisel a termékfelelősséggel kapcsolatos kártérítési igények esetére biztosítást tart fenn. A Sisel biztosítása értékesítői záradékot is tartalmaz, amelynek fedezete a Független Disztribútorokra is kiterjed mindaddig, amíg a Sisel termékeit a Vállalat szabályzatai, valamint az alkalmazandó törvények, jogszabályok és rendeletek szerint értékesítik. A Sisel termékfelelősség-biztosítása nem terjed ki azokra a panaszokra vagy intézkedésekre, amelyek a Disztribútor helytelen magatartása miatt merülnek fel az értékesítési tevékenység során. 13

14 4.20 NEMZETKÖZI MARKETING Jogi és adózási szempontokból a Sisel-nek a Sisel-termékek viszonteladását és az általa kínált üzleti lehetőségek bemutatását olyan joghatósági területekre kell korlátoznia, ahol az ilyen tevékenységek jogszerűen végezhetők. Néhány joghatóság engedélyezi, hogy a régióban élő lakosok nem értékesítési céllal termékeket vigyenek be a régióba, azonban tiltja az ilyen termékek értékesítését. Ennek megfelelően a Disztribútorok csak azokban az országokban jogosultak a Sisel-termékek eladására és Kedvezményezett Vásárlók vagy Disztribútorok regisztrálására, ahol azt a helyi jogszabályoknak megfelelően megtehetik. Csak abban az esetben lehet Sisel-termékeket vagy értékesítési segédeszközöket bevinni vagy eladni azokban az országokban (zárt piacokon), ahol ez egyébként nem engedélyezett, ha erre írásban engedélyt adtak vagy az ilyen tevékenységek jóváhagyása a hivatalos Sisel dokumentációkban szerepel. Mindazonáltal egyetlen Disztribútor sem teheti jogosulatlanul ezekben az országokban a következőket: (a) kereskedelmi, regisztrációs rendezvények vagy képzések lebonyolítása; (b) lehetséges vásárlók vagy Disztribútorok regisztrálása (vagy ennek megkísérlése); vagy (c) bármely más tevékenység lebonyolítása a Vállalat termékeinek értékesítése céljából, marketingszervezet létrehozása vagy a Sisel által kínált lehetőségek népszerűsítése TÖRVÉNYEK, JOGSZABÁLYOK ÉS RENDELETEK BETARTÁSA Otthoni vállalkozásokkal kapcsolatos helyi jogszabályok és rendeletek Sok ország és város helyi jogszabályokkal és rendeletekkel szabályozza az otthonról végzett üzleti tevékenységeket. Bizonyos esetekben ezek a jogszabályok és rendeletek nem alkalmazhatók a Disztribútorokra a vállalkozásuk természete miatt, jóllehet a Disztribútoroknak követniük kell a rájuk vonatkozó jogszabályokat és rendeleteket. Ha a Disztribútorok tudomására jut, hogy bizonyos helyi jogszabályok vagy rendeletek korlátozzák Független Disztribútori vállalkozásukat abban, hogy hatékonyan működhessenek, akkor ebben az esetben lehetőségük van arra, hogy elküldjék a kérdéses jogszabályt vagy rendeletet a Sisel Megfelelőségi Részlegének, ahol segítenek a jogszabály vagy rendelet által szabályozott lehetőségek vagy kivételek azonosításában Megfelelés a helyi (nemzeti, szövetségi, állami, tartományi és helyi) törvényeknek, jogszabályoknak és rendeleteknek A Disztribútorok beleegyeznek abba, hogy vállalkozásuk irányítása során megfeleljenek valamennyi, Független Disztribútori tevékenységüket szabályozó törvénynek, jogszabálynak ás rendeletnek KISKORÚAK Azok a személyek, akik lakóhelyük törvényei, jogszabályai és rendeletei szerint kiskorúnak számítanak, nem lehetnek Sisel-disztribútorok. A Disztribútoroknak tilos kiskorúakat regisztrálni vagy toborozni a Sisel-programba AZ EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKRE ÉS TÁRSVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Egy Disztribútor egyedüli tulajdonosként, társvállalkozóként, részvényesként, megbízottként, vagy kedvezményezettként csak egyetlen Sisel-vállalkozást működtethet, és csak egyetlen Sisel-vállalkozásban rendelkezhet tulajdonosi érdekeltséggel (törvényi vagy jogi értelemben). Egyetlen magánszemély sem birtokolhat vagy működtethet egynél több Sisel-vállalkozást, illetve nem származhat jövedelme egynél több Sisel-vállalkozásból. Családtagok, illetve egy háztartásban élők nem léphetnek be, illetve nem szerezhetnek érdekeltséget egynél több Sisel-vállalkozásban. Családtagoknak, illetve egy háztartásban élőknek azok a házastársak és eltartott gyermekek számítanak, akik ugyanazon a címen laknak vagy üzemeltetik a vállalkozásukat, mint a Disztribútor. A Sisel jutalékrendszerének jogszerű felhasználása érdekében azok a férjek és feleségek, illetve élettársi közösséget alkotó párok (együttesen házastársak ) akik Sisel-disztribútorok szeretnének lenni, csak egyetlen Siselvállalkozásként szponzorálhatók. A házastársak függetlenül attól, hogy csak egyikük vagy mindkettejük írja-e alá a Disztribútori Jelentkezést és Szerződést, sem egyénileg, sem közösen sem birtokolhatnak vagy működtethetnek másik Sisel-vállalkozást, és nem tölthetnek be közvetlenül vagy közvetve (mint részvényes, társ, megbízott, kedvezményezett, vagy bármely egyéb jogi vagy törvényi szempontnak megfelelő tulajdonosként) tulajdonosi vagy vezetőségi pozíciót másik Sisel-vállalkozásban. Eseti alapon ítélik meg az olyan helyzeteket, amelyek során úgy szereznek a Disztribútorok érdekeltséget egy másik vállalkozásban, ha egy másik Disztribútorral házasságot kötnek vagy egy másik Disztribútor vállalkozását megöröklik. A szabályozások alóli mentesítést írásban kell kérelmezni a Megfelelőségi Részlegnél A háztartásban élők (családtagok) vagy a társvállalkozók tevékenységére vonatkozó szabályok Ha a Disztribútorral egy háztartásban élő személy olyan tevékenységet végez, amellyel a Disztribútor megsértené a Szerződés rendelkezéseit, akkor az ilyen tevékenység a Disztribútor által elkövetett szabálysértésnek minősül, 14

15 ami fegyelmi vagy bírósági eljárást eredményezhet a Szabályzatok rendelkezései értelmében. Hasonlóképpen, ha egy olyan magánszemély, aki bármilyen módon kapcsolatban áll egy másik társasággal, társulással, tröszttel, vagy más jogi személlyel (együttesen társvállalkozók ) megsérti a Szerződést, akkor az a jogi személy által elkövetett szabálysértésnek minősül és ellene a Sisel fegyelmi vagy bírósági eljárást kezdeményezhet AZ ÚJRACSOMAGOLÁS ÉS ÚJRACÍMKÉZÉS TILALMA Tilos a Sisel-termékek átcsomagolása, átcímkézése, utántöltése, vagy a termékek összetételének, illetve a tájékoztató anyagokon szereplő adatok vagy a programokon elhangzó információk megváltoztatása. A Sisel-termékek kizárólag az eredeti csomagolásukban értékesíthetők. A termékek újracímkézésével vagy újracsomagolásával a Disztribútor nagy valószínűséggel megsérti a helyi törvényeket és jogszabályokat (nemzeti, szövetségi, állami vagy tartományi törvényeket), ezért büntetőjogi eljárásokat indíthatnak ellene. Polgári jogi felelősség is terhelheti a Disztribútort abban az esetben, ha a termékek újracsomagolása vagy újracímkézése következtében a termékeket használó személyek sérülést szenvednek vagy abból bármilyen vagyoni káruk keletkezik DOKUMENTUMOK IGÉNYLÉSE Számlák, jelentkezések, Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentések vagy más egyéb dokumentumok másolatainak díja oldalanként 1 dollár. Ez a díj fedezi a postaköltséget, valamint a fájlok kikeresésére és a másolatok elkészítésére fordított időt A MARKETINGSZERVEZET ÚJRARENDSZEREZÉSE Ha üresedés fordul elő egy marketingszervezeten belül egy Sisel-vállalkozás megszüntetése miatt, minden egyes, közvetlenül a szervezetből kikerülő Disztribútor alatti első szinten lévő Disztribútor a vállalkozás megszűnésének napján átkerül a szervezetből kikerülő Disztribútor szponzorának első szintjére ( első vonal ). Például: ha A b szponzora, és b szponzorálja a C1, C2 és C3 disztribútorokat, akkor ha b megszünteti a vállalkozását, C1, C2 és C3 átkerül A-hoz, és A első vonalának részévé válik SISEL-VÁLLALKOZÁS ELADÁSA, ÁTRUHÁZÁSA VAGY ÁTENGEDÉSE ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Habár a Sisel-vállalkozások magántulajdonban lévő, függetlenül működtetett vállalkozások, értékesítésükre, átruházásukra vagy átengedésükre vonatkozhatnak bizonyos korlátozások. Ha egy Disztribútor el kívánja adni Siselvállalkozását, a következő követelményeknek kell eleget tennie: a) A meglévő szponzorációs vonal védelmét mindig fenn kell tartani úgy, hogy a Sisel-vállalkozás ugyanabban a szponzorációs vonalban legyen működtethető. b) A vállalkozást először fel kell ajánlani az értékesítő Disztribútor felsővonali Disztribútorainak a szakasz rendelkezéseinek értelmében. c) A vásárlónak vagy kedvezményezettnek minősült Sisel-disztribútornak kell lennie (vagy azzá kell válnia). Ha a vásárló aktív Sisel-disztribútor, akkor azelőtt, mielőtt érdekeltséget szerezne egy másik Sisel-vállalkozásban el kell adnia, át kell ruháznia vagy át kell engednie másnak saját Sisel-vállalkozását. d) Az értékesítés, átruházás, átengedés véglegesítése, valamint jóváhagyása előtt a vállalkozást értékesítő Disztribútornak ki kell fizetnie fennálló tartozásait a Sisel-nek. e) A vállalkozást értékesítő Disztribútor feddhetetlen kell, hogy legyen, és nem sértheti meg a Szerződés egyik feltételét sem ahhoz, hogy jogosult legyen egy Sisel-vállalkozás eladására, átruházására vagy átengedésére AZ ELSŐ VISSZAUTASÍTÁS JOGA A Disztribútornak vállalkozása eladásakor először Szponzorának kell felajánlania a vállalkozást megvásárlásra ezt írásban, ajánlott küldeményben/tértivevénnyel feladott levélben teheti meg. Ha a Szponzor úgy dönt, hogy él első vásárlói jogával, akkor a megvásárolt vállalkozás összeolvad a Szponzor vállalkozásával. Ha a Szponzor nem értesíti a vállalkozást értékesítő Disztribútort vételi szándékáról az értesítés átvételét követően 10 munkanapon belül, akkor a vállalkozást értékesítő Disztribútornak azokkal a feltételekkel kell felajánlania (sorrendben közvetlenül az eladó Szponzora felett álló Disztribútornak) a vállalkozást a Szponzora első három közvetlen felsővonali disztribútorának, amelyekkel felajánlotta közvetlen Szponzorának. Ha egy felsővonali Disztribútor szeretné megvásárolni a vállalkozást értékesítő Disztribútor vállalkozását, a vásárlónak először el kell adnia saját vállalkozását, vagy fel kell bontania Disztribútori Szerződését. 15

16 Ha a három felsővonali Disztribútor egyike sem értesíti a vállalkozást értékesítő Disztribútort vételi szándékáról az értesítés átvételét követően 10 munkanapon belül, a Disztribútor eladhatja vállalkozását egy külső félnek a közvetlen Szponzorának tett ajánlatban szereplő feltételekkel. A Kedvezményezett Vásárlónak Disztribútori Szerződést kell kötnie (vagy Vállalkozásátruházási Szerződést, amennyiben Sisel-disztribútor), és ugyanolyan rangú vagy státuszú Disztribútor kell, hogy legyen, mint a vállalkozását eladó Disztribútor, hogy megfeleljen a vállalkozás fenntartásával járó kötelezettségeknek. A feleknek be kell nyújtaniuk az adásvételi szerződés, valamint az új Disztribútori Szerződés egy-egy példányát a Sisel Megfelelőségi Részlegéhez. A Sisel fenntartja a jogot arra, hogy a vásárló és az eladó közötti adásvétel ellenőrzéséhez további dokumentumokat kérjen be. A Megfelelőségi Részleg a szükséges dokumentumok beérkezését követően 30 napon belül hagyja jóvá vagy utasítja el az értékesítést, átruházást vagy átengedést. Ha az eladó a Szponzorának tett ajánlattól eltérő módon próbálja meg eladni, átruházni vagy átengedni vállalkozását, akkor az így létrejött adásvételt a Sisel saját belátása szerint érvénytelenítheti. Továbbá, ha a felek elmulasztják a Sisel jóváhagyását kérni az adásvételhez, akkor az adásvételt a Sisel saját belátása szerint érvénytelenítheti. A vállalkozás megvásárlója vállalja a vállalkozást értékesítő Disztribútor kötelezettségeit és a pozíciójával járó felelősséget. A vállalkozását eladó Disztribútor az értékesítést követően hat teljes naptári hónapig nem jelentkezhet újra Sisel-disztribútornak A SISEL-VÁLLALKOZÁS FELOSZTÁSA Előfordulhat, hogy a Sisel-disztribútorok Sisel-vállalkozásukat házastársakként, szabályos társulási formákban, társaságokban vagy trösztökben működtetik. Ha a házasság válással végződik, vagy a társaság, társulás vagy tröszt (az utóbbi három jogi személy a továbbiakban együttesen jogi személy ) felbomlik, akkor a vállalkozást úgy kell felosztani, hogy ezzel a Szponzoráló felső- vagy alsóvonalában lévő vállalkozások érdekei ne sérüljenek, és jövedelmüket ne érintse a változás kedvezőtlenül. Ha az elváló felek vagy feloszló társulások nem gondoskodnak arról, hogy a többi Disztribútor és a Vállalat érdekeit ne érje kár, akkor a Sisel felbontja a Disztribútori Szerződést, és teljes szervezetet újrarendszerezi a 4.26 szakasz szerint. Válás vagy jogi személy feloszlása esetén a feleknek az alábbi eljárási módszerek egyikét kell alkalmazniuk: a) A felek egyike a többiek írásbeli hozzájárulásával továbbműködtetheti a Sisel-vállalkozást. Az a házastárs, részvényes, társ vagy megbízott, aki lemond üzletrészéről a vállalkozásban maradó fél javára, felhatalmazza a Sisel-t arra, hogy közvetlenül és kizárólag a vállalkozásban maradt féllel bonyolítsa le üzleti tevékenységeit. b) A felek közösen folytathatják a Sisel-vállalkozás működtetését a normális üzletmenet szerint. Ennek következtében a Sisel által kifizetett jutalékok és bónuszok a Disztribútorok vállalkozásának vagy jogi személynek a nevére történik, akik egymás között, a Vállalattól függetlenül megegyeznek a jutalékok és a bónuszok elosztásában. c) Ha a felek nem tudnak közösen megegyezni a válás vagy jogi személy feloszlása során, akkor a Vállalat a válási vagy feloszlatási kérelem benyújtása előtt fennálló állapotot tekinti érvényesnek a vállalkozást illetően SZPONZORÁLÁS A vállalkozását jogszerűen vezető Disztribútornak joga van új Sisel-disztribútorokat szponzorálni. Minden leendő Kedvezményezett Vásárlónak vagy Disztribútornak joga van továbbá ahhoz, hogy saját maga válasszon Szponzort. Ha két Disztribútor egyszerre jelenti be igényét ugyanannak az új Disztribútornak vagy Kedvezményezett Vásárlónak a szponzorálására, a Vállalatnak az elsőként beérkezett jelentkezést kell figyelembe vennie, kivéve, ha az új Disztribútor 30 napon belül írásban tanúsítja, hogy az eredeti jelentkezést tévesen nyújtották be HIVATALOS DOKUMENTUMOK JOGTALAN MÓDOSÍTÁSA Szigorúan tilos hivatalos dokumentumokat jogtalanul módosítani vagy visszatartani, ami a következő eseteket foglalja magában: a) a Független Disztribútori Jelentkezés és Szerződés továbbításának elmulasztása, illetve megkötésétől számítva két munkanapot meghaladó visszatartása; b) a Független Disztribútori Jelentkezés és Szerződés jogtalanul történő megkötése vagy módosítása azért, hogy a Sisel Marketing- és Jutalékrendszere alapján az adott személy a lehető legtöbb jutalékra legyen jogosult; vagy c) pénzügyi támogatás juttatása az új Disztribútorok részére azért, hogy a Sisel Marketing- és Jutalékrendszere alapján az adott személy a lehető legtöbb jutalékra legyen jogosult; d) a háztartásonként engedélyezett egy Sisel-vállalkozásra vonatkozó szabályok megsértése; és/vagy e) fiktív magánszemélyek vagy jogi személyek regisztrálása a Sisel jutalékrendszerébe. 16

17 4.31 JOGUTÓDLÁS A Disztribútor halála vagy jogerősen beszámíthatatlannak nyilvánítása után a Vállalat megszüntetheti a Disztribútori vállalkozást, kivéve, ha a Disztribútor előzetesen gondoskodik arról, hogy a vállalkozás az örökösére vagy a jogutódjára szálljon, és az örökös vagy a jogutód hajlandó a Disztribútor minden kötelezettségét magára vállalni az itt leírtak szerint. Ha egy Sisel-vállalkozást végrendelet, vagy más végrendelkezési folyamat útján átruháznak egy másik személyre, akkor a kedvezményezettnek jogában áll beszedni az elhunyt marketingszervezetét megillető bónuszokat és jutalékokat (csekkek formájában), ha az alábbi feltételek teljesülnek. A jogutód(ok): a) nem lehet(nek) már Sisel-disztribútor(ok); b) kötelessége/kötelességük Disztribútori Szerződést kötni; c) teljesíti(k) a Szerződés feltételeit; és d) rendelkez(nek) az elhunyt Disztribútor státuszának fenntartásához szükséges képesítéssel. Az e szakasz szerint átruházott Sisel-vállalkozás bónuszait és jutalékait egyetlen összegben fizetik ki a végrendelet örököseinek. A végrendelet örököseinek meg kell adniuk a Sisel számára egy bejegyzett címet, ahová a Vállalat a bónuszokat és jutalékokat küldheti. Ha a vállalkozást társhagyományosokra hagyják örökül, akkor a társhagyományosoknak alakítaniuk kell egy üzleti vállalkozást és ehhez adóazonosító számot kell igényelniük. A Sisel minden bónusz- és jutalékcsekket kiad az örökösöknek, valamint 1099-es lapot is biztosít vállalkozásuk számára A vállalkozás átruházása disztribútor halála esetén A Sisel-vállalkozás végrendelet alapján történő átruházásának teljesítéséhez a jogutódnak a következőket kell biztosítania a Sisel részére: a) eredeti halotti bizonyítványt; b) a végrendelet közjegyző által hitelesített példányát, vagy egyéb dokumentumot, amely igazolja a jogutódnak a Sisel-vállalkozáshoz való jogát; és c) egy kitöltött és aláírt Disztribútori Szerződést A vállalkozás átruházása a disztribútor beszámíthatatlansága esetén A Sisel-vállalkozás beszámíthatatlanság miatti átruházásának teljesítéséhez a jogutódnak a következőket kell biztosítania a Sisel részére: a) a bíróság (vagy az Egyesült Államokon kívül ezzel egyenértékű joghatóság) által kijelölt megbízott vagy gyám kijelölésének közjegyző által hitelesített példányát; b) a határozat közjegyző által hitelesített példányát, vagy egyéb dokumentumot, amely igazolja a gyám Siselvállalkozáshoz való jogát; és c) egy gyám által aláírt Disztribútori Szerződést TELEMARKETING Sok joghatóság rendelkezik telemarketing-tevékenységeket korlátozó törvényekkel, jogszabályokkal és rendeletekkel. A telemarketing tulajdonképpen telefonon keresztül történő értékesítési és reklámozási tevékenység. A Disztribútoroknak be kell tartaniuk a helyi, (országok, államok, vagy tartományok) telemarketinget szabályozó törvényeit, jogszabályait és rendelkezéseit. (Az Egyesült Államokban élő Disztribútoroknak figyelembe kell venniük, hogy a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és a Szövetségi Kommunikációs Bizottság [továbbá számos állam is] rendelkezik ún. do not call szabályozással. Előfordulhat, hogy a Disztribútorok nem tekintik magukat telemarketingesnek a szó hagyományos értelmében, jóllehet bizonyos rendelkezések értelmében telemarketingesnek számítanak és telemarketing-tevékenységet végeznek. Ha a Disztribútor olyan személyt hív fel, aki szerepel a do not call jegyzékben, akkor szabálysértést követ el. Ezeket a rendelkezéseket szigorúan be kell tartani, mivel szabálysértésenként akár dolláros büntetés is kiróható.) Minden független Sisel-disztribútor saját maga felelős marketingtevékenységéért. A Vállalat nem szabja meg a Disztribútoroknak, hogy milyen eszközökkel vagy módszerekkel végezzék mindennapi munkájukat, kivéve ha az a Vállalat üzleti és szellemi tulajdonjogainak védelme érdekében szükséges. Ennek alapján a Vállalat az alábbi telemarketinges szabályokat alkalmazza, és elvárja, hogy Független Disztribútorai betartsák ezeket a szabályokat (a Disztribútoroknak saját maguknak kell megállapítaniuk, hogy a helyi törvények, jogszabályok és rendeletek az alábbiaknál szigorúbb rendelkezéseket írnak-e elő). 17

18 a) Tilos ún. hideg hívásokat alkalmazni a lehetséges vásárlók vagy Disztribútorok felhívására akár a Sisel termékeinek, akár a Sisel által kínált lehetőségek népszerűsítése érdekében, beleértve az automatikus telefonszám-tárcsázó rendszerek alkalmazását is. b) Egy lehetséges vásárló vagy Disztribútor ( jelölt ) csak a következő helyzetekben kereshető fel telefonon: Ha a Disztribútor meglévő üzleti kapcsolatban áll a jelölttel. A meglévő üzleti kapcsolat a Disztribútor és a jelölt között fennálló kapcsolat, amelynek alapján a jelölt termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol, bérel, vagy lízingel a Disztribútortól, vagy pedig a jelölt és a Disztribútor között tizennyolc (18) hónappal a telefonhívást megelőzően már üzleti kapcsolat állt fenn, amely időszak alatt a Disztribútor a jelöltet meggyőzte egy bizonyos termék vagy szolgáltatás megvásárlásáról. A jelölt írásban keresi fel a Disztribútort és kér ajánlatot a Disztribútor által kínált termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan közvetlenül a telefonhívás előtt három (3) hónappal. A Disztribútor felhívhatja családtagjait, barátait és ismerőseit. Ismerősnek számítanak azok a személyek, akikkel a Disztribútor közvetlen, személyes kapcsolatban áll (például személyesen találkozott vele), és a találkozón elhangzott információkat az ismerős fel tudja idézni. A Disztribútor felhívhat egy közvetlen ismerős által ajánlott személyt is azok közül, akik a fentiek alapján felhívhatók, ha az a személy, aki ajánlotta a felhívott ismerőst hozzájárul ahhoz, hogy a Disztribútor a telefonbeszélgetés során rá hivatkozzon. 5.0 A DISZTRIBÚTOROK KÖTELEZETTSÉGEI 5.1 CÍM VAGY TELEFONSZÁM MEGVÁLTOZÁSA A termékek, tájékoztató anyagok és jutalékcsekkek időben történő kiszállítása érdekében fontos, hogy a Sisel adatbázisa mindig naprakész legyen. A kiszállításhoz pontos címek szükségesek, mivel a csomagszállító vállalatok nem tudnak postafiókokra kézbesíteni. Ha költözést tervez, küldje el új címét és telefonszámát a Sisel vállalati irodájának, a Disztribútori Szolgálati Osztálynak címezve. Azért, hogy a küldemények biztosan a megfelelő címre érkezzenek, a változásokat a Disztribútoroknak két héttel előre kell bejelenteniük a Sisel-nek. Ha a Disztribútor egynél több címváltoztatási értesítést küld a Sisel-nek, akkor a Vállalat a legutoljára beérkezett értesítést veszi figyelembe. Az értesítés átvételétől számítva harminc (30) nap szükséges ahhoz, hogy Sisel feldolgozza az adatokat. 5.2 ÁLLANDÓ FEJLŐDÉSI KÖTELEZETTSÉG DISZTRIBÚTOROK ÉS SZPONZOROK SZÁMÁRA FOLYAMATOS KÉPZÉS Egy másik Disztribútort szponzoráló Disztribútornak tanácsadási és képzési lehetőséget kell biztosítania annak érdekében, hogy a Sisel-vállalkozásának alsóvonala megfelelően működjék. A Disztribútoroknak folyamatosan kommunikálniuk kell alsóvonali szervezetükkel. Ilyen kommunikációs és tájékoztató eszközök lehetnek többek között a hírlevelek, levelezés, személyes találkozók, telefonkapcsolat, hangposta, elektronikus levelezés, alsóvonali Disztribútoroknak szánt Sisel- értekezleteken, képzéseken és egyéb alkalmakon való részvétel. A felsővonali Disztribútorok felelőssége az is, hogy az új Disztribútorokat motiválják, képezzék és megismertessék a termékekkel, a hatékony értékesítési technikákkal és a Sisel dinamikus jutalékrendszerével, valamint hogy az új Disztribútorok betartsák a Vállalati Szabályzatokat és Eljárásokat. A Disztribútoroknak mindazonáltal be kell tartaniuk a 3.2 szakasz rendelkezéseit (tekintettel a Disztribútorok által kifejlesztett értékesítési segédeszközökre és reklámanyagokra). A Disztribútoroknak nyomon kell követniük az alsóvonali szervezetükben tevékenykedő Disztribútoraikat azért, hogy az alsóvonali Disztribútorok ne állítsanak a termékekkel vagy a vállalkozással kapcsolatban valótlanságokat, illetve munkájuk során ne kövessenek el törvénytelenséget vagy szabálysértést. A Disztribútoroknak rendelkezniük kell a Szponzori tevékenységüket igazoló, folyamatosan frissített dokumentumokkal, amelyeket a Sisel kérésére be kell mutatniuk a Vállalatnak Megnövekedett képzési kötelezettségek A Disztribútorok az üzletvezetés különböző szintjein végighaladva egyre több tapasztalatra és ismeretre tesznek szert a Sisel értékesítési technikáival, termékeivel és a Vállalat programjával kapcsolatban. Előfordulhat, hogy felkérik őket arra, hogy osszák meg tapasztalataikat a szervezetükön belül értékesítő Disztribútorokkal. 18

19 5.2.3 Folyamatos értékesítési kötelezettségek Elért szintjüktől függetlenül a Disztribútoroknak kötelességük az új vásárlók elvárásainak és meglévő vásárlóik igényeinek is teljes mértékben megfelelni, valamint felsővonali Szponzorként havi szinten támogatni alsóvonali Disztribútoraikat. A Sisel egyoldalúan dönthet úgy, hogy megszünteti vagy felfüggeszti a Disztribútor vállalkozásának működését, ha a Disztribútor nem megfelelő szolgáltatásokat nyújt vásárlóinak és alsóvonali Disztribútorainak. 5.3 HÍRNÉVRONTÁS TILALMA A Sisel üdvözli az építő kritikákat, azonban a Disztribútorok negatív megjegyzései és észrevételei a Vállalatról, a Vállalat termékeiről vagy jutalékrendszeréről nem szolgálnak más célt, csak azt, hogy letörjék a leendő Disztribútorok lelkesedését. Éppen ezért valamint azért, hogy a Disztribútorok megfelelő példát mutassanak alsóvonali Disztribútoraik számára a Disztribútorok nem ronthatják a Sisel hitelét, nem kelthetik rossz hírét, és nem tehetnek negatív megjegyzéseket a Sisel-ről, a többi Sisel-disztribútorról, a Sisel termékeiről, a Marketing- és Jutalékrendszeréről, a Vállalat felső vezetőiről, tisztségviselőiről és alkalmazottairól. 5.4 DOKUMENTUMOK BIZTOSÍTÁSA A JELENTKEZŐKNEK A Disztribútoroknak még azelőtt biztosítaniuk kell az általuk szponzorált, Disztribútorrá váló magánszemélyeknek a Szabályzatok és Eljárások, valamint a Jutalékrendszer legújabb változatát, mielőtt a jelentkezők aláírnák a Disztribútori Szerződést. A Szabályzatok és Eljárások további példányai a Sisel-től szerezhetők be. A Disztribútorok csak a Sisel által biztosított űrlapokat használhatják új Disztribútorok szponzorálásához, a termékek megrendeléséhez, és a kiskereskedelmi, valamint Kedvezményezett Vásárlók megrendeléseinek leadásához. Kötelezően használandó, a disztribútori kezdö csomagban megtalálható, és szükség esetén a Sisel-től rendelhető űrlapok a következők: Független Disztribútori Jelentkezés és Szerződés (101. számú űrlap), Disztribútori Megrendelés (102. számú űrlap), Kedvezményezett Vásárlói Megrendelés (103. számú űrlap), ACH (Automatikus Klíringház) Jelentkezési Lap (104. számú űrlap), Haszonélvezeti Jog Iránti Igény Bejelentése (105. számú űrlap). 5.5 A SZABÁLYZATOK MEGSÉRTÉSÉNEK BEJELENTÉSE Ha a Disztribútor azt tapasztalja, hogy egy másik Disztribútor megsérti a Vállalat szabályzatait, akkor erről írásban kell értesítenie a Sisel Megfelelőségi Részlegét. A jelentéshez mellékelnie kell a szabálysértés részleteit: a szabálysértés időpontját, előfordulásának gyakoriságát, a szabálysértésben részt vevő személyek nevét és bármilyen, a szabálysértést igazoló dokumentumot. Minden panaszt írásban kell benyújtania a Sisel Megfelelőségi Részlegéhez. 6.0 ÉRTÉKESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 6.1 TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS A Sisel jutalékrendszere a Sisel-termékek végfelhasználók részére történő értékesítésén alapul. A Disztribútoroknak teljesíteniük kell személyes és alsóvonali szervezetük értékesítési követelményeit (valamint egyéb, a Szerződésben előírt kötelezettségeket), hogy jogosultak legyenek a bónuszokra, jutalékokra, valamint a magasabb teljesítményszintre történő előmenetelre. A Disztribútoroknak a következő értékesítési követelményeknek kell megfelelniük, hogy jogosultak legyenek a jutalékokra: a) a Disztribútoroknak teljesíteniük kell a személyes forgalom (PV) és a személyes csoportforgalom (PGV) követelményeit, hogy teljesítsék a rangjukkal összefüggő, a Sisel jutalékrendszerében meghatározott követelményeket. A PV olyan vásárlásokat foglal magába, amelyeket a Disztribútor és a Disztribútor által személyesen regisztrált Kedvezményezett Vásárlók teljesítettek. A PGV a marketingszervezetében lévő valamennyi Disztribútor teljes értékesítési forgalmát magába foglalja, a nem leváló vezető Disztribútorok értékesítési forgalmát is beleértve. b) Egy Disztribútor személyes megrendeléseinek minimum hetven százalékát (70%) a személyes vásárlóknak kell értékesítenie. A Disztribútorok addig nem rendelhetnek további terméket, amíg az előző megrendelés legalább hetven százalékát (70%) nem értékesítették a végfelhasználóknak. Újrarendeléskor a Disztribútor tanúsítja, hogy megfelelt ennek a szabálynak. c) A Disztribútoroknak minden hónapban legalább 5 vásárlót kell szerezniük vagy kell kiszolgálniuk. Ezek a vásárlók személyes kiskereskedelmi vásárlók és/vagy Kedvezményezett Vásárlók is lehetnek. 6.2 NINCS TERÜLETI KIZÁRÓLAGOSSÁG Senki számára sem biztosítunk területi kizárólagosságot. Franchise-díjat sem kell fizetni. 19

20 6.3 A TERMÉKEK ÁRAZÁSA A Sisel a termékeket a Disztribútoroknak és a vásárlóknak is ugyanazon a kiskereskedelmi áron értékesíti. A Disztribútorok vagy a vásárlók számára sincsenek nagykereskedelmi árak. Szállítási költségek: a szállítási és kezelési költségek a kiszállított mennyiségeken, a súlyon és a kiszállítási követelményeken alapulnak. 6.4 NYUGTÁK Az interneten keresztül leadott rendelések eseteit kivéve az eladás alkalmával valamennyi Disztribútornak ki kell állítania két példányt a hivatalos Sisel-nyugtából a kiskereskedelmi vásárlók számára. Ezek a nyugták tanúsítják a Sisel-termékekhez járó, a vásárlók elégedettségét biztosító jótállást, valamint bármely, az alkalmazandó törvény által nyújtott fogyasztóvédelmi jogot. A Disztribútoroknak a nyugtákat két évig meg kell őrizniük, és a Vállalat kérésére be kell őket szolgáltatniuk. A Disztribútorok által a Kedvezményezett Vásárlók vásárlásairól vezetett nyilvántartást a Sisel felügyeli. A Disztribútoroknak biztosítaniuk kell, hogy minden egyes eladási nyugtán szerepeljenek a következő információk: a) A tranzakció dátuma. b) Az a dátum, ameddig a vásárló az alkalmazandó törvények és jogszabályok értelmében élhet a szerződés felbontásának lehetőségével. c) Az értékesítést végző Disztribútor neve és címe. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a vásárlóknak a nyugtából két példányt kell kiállítaniuk. A Disztribútoroknak ezenfelül szóban is tájékoztatniuk kell a vásárlót a szerződésfelbontással kapcsolatos jogairól. 7.0 BÓNUSZOK ÉS JUTALÉKOK 7.1 BÓNUSZOKRA ÉS JUTALÉKOKRA VALÓ JOGOSULTSÁG SZERZÉSE A Disztribútornak a bónuszokra és a jutalékokra való jogosultság megszerzéséhez aktívnak kell lennie, és be kell tartania a Szerződést. Ameddig egy Disztribútor eleget tesz a Szerződés feltételeinek, a Sisel a kifizetési tervnek megfelelően köteles a Disztribútornak jutalékokat fizetni. 7.2 A BÓNUSZOK ÉS JUTALÉKOK KORREKCIÓJA Visszaküldött/visszavásárolt termékek miatti korrekció A Disztribútorok a végfelhasználók tényleges termékvásárlásai alapján kapnak bónuszokat és jutalékokat. Ha egy terméket visszaküldtek a Sisel-hez, és visszakérték az árát, vagy ha a terméket a Vállalat visszavásárolta, akkor bármely, a visszaküldött vagy visszavásárolt termék(ek)nek tulajdonítható, a Disztribútoroknak kifizetett bónusz és jutalék levonásra kerül a következő bónusz- és jutalékkifizetésekből, amíg a jutalék összege meg nem térül A bónusz- és jutalékkifizetések befogadására választott módszertől függően az érvényben lévő kifizetési terv értelmében bizonyos tranzakciókra kezelési díjak is kiszabhatók. 7.3 FEL NEM VETT JUTALÉKOK ÉS JÓVÁÍRÁSOK A számlájukon jóváírással rendelkező Kedvezményezett Vásárlóknak vagy Disztribútoroknak a jóváírás napjától számított hat hónapon belül fel kell használniuk a jóváírásaikat. Ha a jóváírásokat hat hónapon belül nem használják fel, a Sisel havonta megkísérli értesíteni a Disztribútort vagy a Kedvezményezett Vásárlót a jóváírásról, az utolsó ismert címükre küldött írásbeli értesítés segítségével. Minden megkísérelt értesítés költsége 10 dollár. Ez a díj a Disztribútor vagy a Kedvezményezett Vásárló számláján lévő jóváírásból kerül levonásra. Abban az esetben, ha egy Kedvezményezett Vásárló Disztribútorrá válik, a Kedvezményezett Vásárlói számlája automatikusan megszűnik. Az Kedvezményezett Vásárlóként megszerzett pontok nem ruházhatók át. A Kedvezményezett Vásárló által szerzett pontegyenleget még a számlája megszüntetését megelőzően fel kell használni. A fennmaradó egyenleget törlik. 7.4 JELENTÉSEK Minden, a Sisel által az online vagy telefonos Alsóvonali Tevékenységről Szóló Jelentésekben biztosított információ beleértve a csoport értékesítési forgalmát (vagy annak egy részét), valamint az alsóvonali szponzortevékenységről szóló adatokat pontosnak és megbízhatónak tekinthető. Mégis, különböző tényezők következtében beleértve az emberek vagy gépek okozta hibákat; a megrendelések pontosságát, teljességét vagy időben történő teljesítését; a hitelkártyás és elektronikus csekken történő befizetések elutasítását; a visszaküldött termékeket; a hitelkártyás és 20

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a Biogenic World Laboratories Europe Kft., mint Gazdasági

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Építőipari Panaszmentességi Igazolás Építkezők Országos Egyesülete Építőipari Panaszmentességi Igazolás Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint Gazdasági Társaság

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Használati feltételek

Használati feltételek Page 1 of 10 https://www.amway.hu Nyomtatási dátum 2010-12-15, 21:43 Használati feltételek 1. Fogalmak 2. A Használati feltételek elfogadása 3. Reklamáció 4. Az Amway Online honlapjának látogatói 5. Az

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz Tisztelt Partnerünk! Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) szolgáltatásai (hírlevél, projektötlet

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától)

Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától) Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF) határozzák meg a Kedvezhetek.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

ABO HONLAPOK EURÓPAI IRÁNYELVEI

ABO HONLAPOK EURÓPAI IRÁNYELVEI ABO HONLAPOK EURÓPAI IRÁNYELVEI 1 Az Amway, az Amway termékek és az Amway üzleti lehetőség ismertségének növelésére, valamint az Amway üzleti vállalkozók és a Törzsvásárló plusz tagok Amway-tevékenységének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a Szolgáltatótól megvásárolható Szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT amely létrejött egyrészről. Önkormányzat a továbbiakban Önkormányzat másrészről (a résztvevő vállalkozás megnevezése) a továbbiakban a Vállalkozás harmadrészről (Projekttársaság

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek xzn.hu 1. Az xzn.hu-val való jogviszony

Általános Szerződési Feltételek xzn.hu 1. Az xzn.hu-val való jogviszony Általános Szerződési Feltételek xzn.hu 1. Az xzn.hu-val való jogviszony 1.1 Az xzn.hu szolgáltatásainak, termékeinek, szoftverének és weboldalainak (a jelen iratban ezek együttesen: a "Szolgáltatások",

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

Elérhetőségek és Cégadatok

Elérhetőségek és Cégadatok Elérhetőségek és Cégadatok Cégadatok Cégnév: HerbaDental Kft. Cégjegyzékszám:17 09 010202 Adószám: 24821951 1 17 Banki adatok Számlát vezető bank: OTP Bank Bankszámlaszám: 11731001 20703884 00000000 Cím:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Dynamic Start Program (DSP)

Dynamic Start Program (DSP) Áttekintés/ A Dynamic Start Program (DSP) - Különböző DSP csomagok közül lehet választani, melyek különböző termékekkel és eltérő DP, PV és SV értékekkel rendelkeznek. - A DSP csomagok csak és kizárólag

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. [Magyarország] Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruijterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és valamennyi leányvállalata (együttesen TomTom ) Tartalom 1 Hatály... 3 2

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..)

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..) Megbízási szerződés A szerződést kötő felek, egyrészről: Név: Metz István ev. Székhely: 7130. Tolna, Deák F. u. 69. Adószám: 74358302-1-37 Nemzetközi adószám: HU74358302 Nyilvántartási szám: 39417096 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kutyubazar.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Iránymutatások és ajánlások

Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet hatályáról 17 June 2013 ESMA/2013/720. Kelt: 2013. június 17. ESMA/2013/720 Tartalom I. Hatály 4 II.

Részletesebben

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a a jelen megállapodást továbbiakban: Megállapodás a Megállapodás feltételei szerint elfogadó (239/2009. (X.20.) IKIM rendeletben

Részletesebben

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: ADATVÉDELEM Felhasználói feltételek Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: tilos a biztositasonline24.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele

Részletesebben

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek

AquaZ Natura Kft. Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte 3. Kiszállítás, személyes átvétel 4. Jótállás 5. A vásárlástól

Részletesebben

Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei

Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei Szerződési feltételek Az oldal használatának feltételei és általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a Zs + P Korlátolt

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.funyiroaruhaz.hu weboldal használatához 2016. február 1. Preambulum Köszöntjük Önt honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során cégünket tiszteli meg

Részletesebben

Végfelhasználói licencszerződés (End User License Agreement EULA ) SISW Online Végfelhasználói licencszerződés

Végfelhasználói licencszerződés (End User License Agreement EULA ) SISW Online Végfelhasználói licencszerződés Végfelhasználói licencszerződés (End User License Agreement EULA ) SISW Online Végfelhasználói licencszerződés FONTOS: A Szoftver telepítésekor a program kéri Öntől, hogy az elfogadom gombra kattintva

Részletesebben

3. Az ÁFF elismerése szerződéses alapként / Az együttműködő partnerek ÁÜF-ei

3. Az ÁFF elismerése szerződéses alapként / Az együttműködő partnerek ÁÜF-ei Általános Felhasználási Feltételek 1. Érvényességi kör A következő ÁFF mindenkire vonatkozik, aki felhasználóként regisztráltatja magát a gregcopy.hu internetes oldalon ("Oldal ). A regisztráció egyben

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT WHIRLPOOL MAGYARORSZÁG KFT. 1117 BUDAPEST, BERCSÉNYI UTCA 25. TEL.: +36 1 382 75 00 FAX: +36 1 382 75 39 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT A Whirlpool Magyarország Kft. (székhely: 1117

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata A BTM Kiscelli Múzeum reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata 2016 A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (a továbbiakban: Kiscelli Múzeum) a gyűjteményeibe tartozó műtárgyakról tudományos

Részletesebben

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ Alapító Okirat és Működési Szabályzat 1. A Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ adatai 1.1. Az Inkubátorház alapítása A Csomádi

Részletesebben

NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LICENCSZERZŐDÉS Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 FONTOS: KÉRJÜK, HOGY A (LENT MEGHATÁROZOTT) SZOFTVERNEK ÉS SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT GONDOSAN TANULMÁNYOZZA

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX 2009. ELŐSZÓ Ez a Kódex útmutatást tartalmaz 1. a Szövetség tagcégeinek jelenlegi és jövőbeni közvetlen értékesítőivel; 2. a Szövetség tagcégeinek és közvetlen értékesítőinek a cégek termékeinek

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

CitiManager: Migrációs gyors útmutató kártyabirtokosok részére

CitiManager: Migrációs gyors útmutató kártyabirtokosok részére Ez a Gyors útmutató az alábbiakban segít: 1. Regisztráció a CitiManager portálra a) Csak már meglévő online kivonatos kártyabirtokosok részére b) Csak papír alapú kivonatos kártyabirtokosok részére 2.

Részletesebben

bernuskaa.hu WEBSHOP DESSZERT DEKOR

bernuskaa.hu WEBSHOP DESSZERT DEKOR Általános Szerződési Feltételek Információk Jelen általános szerződési feltételek a bernuskaa.hu honlapon (továbbiakban Webshop ) elérhető és megvásárolható árucikkek mindegyikére érvényesek. A Webshop

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS A jelen közösségépítésre irányuló szerződés ( Szerződés ) az alábbi felek között jött létre: Egyrészről SunMoney Solar

Részletesebben

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test)

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test) Tesztszabályzat (Oxford Online Placement Test) Ez a dokumentum a Scandinavian Education Agency TM SCEDA kizárólagos tulajdona. A dokumentum célja a vállalat mindenkori nyelvi teszteken résztvevők tájékoztatása

Részletesebben

1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása.

1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása. Oldal: 2/5 1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása. 2. Érvényességi terület Az utasítás szabályai a (a továbbiakban: MSZT) közérdekű adatai rögzítésével, nyilvántartásával

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben