2011. évi Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 2011. évi Közhasznúsági jelentés Szendrőlád, május 31. Káló Károly Elnök 1

2 A Bhim Rao Egyesület Közhasznúsági jelentése A esztendőről 1., Az Egyesület bemutatása: Név: Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Hátrányos Helyzetű Ifjak (Magyarok, Romák) Azonos Szintű Oktatásáért Szociális, Kulturális és Oktatási Kiemelten Közhasznú Egyesület Rövidített név: BHIM RAO Egyesület Közhasznúsági fokozat::kiemelten közhasznú Székhely: 3751 Szendrőlád, Petőfi út 15. Társadalmi szervezet nyilvántartási száma 3490/2009 Határozat száma: 63490/ /I Adószám: Tevékenységi kör: Többcélú és egyéb oktatás, támogatás 2

3 Célkitűzés:A BHIM RAO Egyesület kiemelten közhasznú egyesület. A szervezet tagjai szülők, pedagógusok, közéleti személyiségek, egyetemista diákok, akik szükségesnek tartják a mélyszegénységben élő diákok felemelkedését. Tagjaink személyes példával járhatnak elől, hiszen többségünk szintén hátrányos helyzetű környezetből, tanulás révén emelkedtek ki. Mivel azt gondoljuk, hogy a legfőbb kitörési lehetőség az oktatás, ezért tűztük ki célul, hogy segítsük a nehéz helyzetben lévő roma tanulók iskolai sikerességét, hogy elvégezzék a középiskolát, a középiskola után pedig sikeresen felvételizzenek és kerüljenek be az egyetemekre, főiskolákra. A Bhim Rao Egyesület a célcsoport hatékony oktatási és képzési tájékoztatását, intézményi kapcsolatfelvételét, felzárkóztatását segíti, illetve kulturális és szabadidős programok szervezését vállalta fel. Emellett a roma oktatásügy, szociális és kulturális, valamint antidiszkriminációs témákban tartunk szakmai előadásokat. Küzd a diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés, a szegregáció ellen. Céljaink elérése érdekében, megalakulása óta jó néhány program kezdeményezője, koordinálója, szervezője. Számos rendezvényt, konferenciát szervezet, kiadványokat jelentetett meg, melynek a romák életvitelének hiteles bemutatása volt a fő célja. 2., Számviteli beszámoló A Bhim Rao Egyesület évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját állított össze. A mérleg főösszege eft, a saját tőke eft. A részletes kimutatást a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a mérlegből és a közhasznúsági eredménykimutatásból áll. 3., Az Egyesület évi eredményének levezetése, projektenkénti bontása: A közhasznú tevékenység: A közhasznú tevékenység bevétele eft, ráfordítása eft, eredménye eft elhatárolt bevétele eft 3

4 A tárgy évi negatív és a korábbi években felhalmozott pozitív eredmény indoklása: Az Egyesület 2009-ig egyszeres pénzforgalmi szemléletű könyvvitelt vezetett, és nem alkalmazta az időbeli elhatárolás intézményét. Ennek projektenkénti megoszlása: Nemzeti Civil Alapprogram Az Országgyűlés június 23-án fogadta el a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvényt, melynek fő célja a civil szervezetek pályázati támogatások útján történő támogatásával azok működésének megerősítése, a civil szektor fejlődésének elősegítése. Az Alapprogramból támogatásban részesülhetnek mindazok a Magyarországon nyilvántartásba vett magánalapítványok és társadalmi szervezetek (ide nem értve a munkaadói- és munkavállalói érdekképviseleteket, pártokat és biztosítóegyesületeket), amelyek legalább egy éve ténylegesen működnek. NCA-EM Tavalyi évről elhatárolt bevétel: eft Az összeg felhasználása, elszámolása megtörtént. A támogatás összegét az Egyesület a rezsiszámlák kiegyenlítésére, irodaszerek vásárlására és karbantartási költségekre fordította. NCA-EM Kiutalt összeg: 988 eft Az összeg felhasználása, elszámolása megtörtént. A támogatás összegét az Egyesület a irodaszerek és tisztítószerek vásárlására, rezsiszámlák kiegyenlítésére, utazási költségek finanszírozására és gépkocsi üzemeltetési költségekre fordította. Roma Mentor Projekt A BHIM RAO Egyesület a Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI) Roma Kulturális Programjának támogatásával a roma identitás művészeten és kultúrán keresztül történő feltárását és kutatását tűzte ki célul. A Roma Kulturális Program a romák kultúrájának 4

5 befogadását és elismertetését hangsúlyozza, mindezzel a többség romákkal szembeni attitűdjén kíván változtatni A Roma Mentor Projekt fő célja, hogy a roma kultúra szakértőit iskolai csoportokkal, osztályokkal, vagy közösségek gyerekcsapataival kapcsolja össze, hogy növeljék a gyerekek roma kultúráról való tudását, ezzel tudatosabbak és magabiztosabbak legyenek, valamint büszke, tanult és tehetséges roma példaképekkel találkozzanak, és töltsék el hasznosan szabadidejüket. Az OSI Budapest, Roma Kulturális Program, valamint a BHIM RAO Egyesület kialakított egy roma önkéntesekből álló csapatot - a korábbi évek Roma Mentor Projektje kapcsán lett szervezve - akik szívesen vállalkoznak a mentori feladatokra, és szívesen áldoznak havonta 4-6 órát szabadidejükből arra, hogy gyerekcsoportok részére délutáni foglalkozásokat szervezzenek és vezessenek le. A mentor-önkéntesek pedagógiai képzéséről egy professzionális tréning szervezet gondoskodik. A foglalkozásokra a mentorok kész ötletcsomagot kapnak, de a végleges munkatervet a mentorok és a jelentkező intézmények közösen alakítják ki. A nyertes intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyerekek részt vegyenek a szabadidős foglalkozáson. Az intézményeknek a következőket kell biztosítaniuk: a foglalkozás helyszínét (egy klub, vagy közösségi terem az intézményben), egy fő intézményi munkatársat, aki a mentorokkal együtt részt vesz a mentor-képzésen, valamint a szabadidős foglalkozásokon. 2010/2011. tanév Kiutalt összeg: eft 2010-ben kiutalt, 2011-re elhatárolt összeg: eft Az összeg felhasználása, elszámolása megtörtént. A projekt keretén belül az intézményeknek kiutalt összeg: eft. Mentorok részére számla ellenében kifizetett összeg: eft. Személyi jellegű kifizetések: eft, egyéb igénybe vett szolgáltatások összege: eft 2011/2012. tanév Kiutalt összeg: eft Elszámolt költség: eft Elhatárolt összeg: eft Intézményeknek kiutat összeg: eft, mentori díjak: eft, személyi jellegű kifizetések: 895 eft, utazási és kiküldetési költségek: 894 eft. 5

6 Athe Sam Fesztivál A fesztivál célja az volt, hogy a művészet eszközeivel teremtsen kereteket az interkulturális párbeszédnek, hozzájáruljon a hétköznapi félreértések csökkentéséhez és az emberi méltóság tiszteletben tartásához. Az Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI) és a BHIM RAO Egyesület közös mentorprogramjának keretén belül az ország egész területéről, összesen 15 iskolából érkeztek gyermekcsoportok (több mint 300 gyerek!) a fesztiválra. Kiutalt összeg: eft Az összeg felhasználása és elszámolása megtörtént. A kiutalt összegből a gyerekek és kísérőik utazását és ellátását finanszíroztuk. TÁMOP / Kincses Sziget Térségi Tanoda Hálózat Elszámolt költség: eft Kiutalt összeg: eft 2010-ben elhatárolt, feloldott összeg: eFt Elhatárolva: eft A BHIM RAO Egyesület térségi tanodát hozott létre az Edelényi kistérségben lévő Bódvaszilas, Edelény, Perkupa, Szendrő és Szendrőlád településein. A program egyik elvárt eredménye, hogy a bevont fiatalok jobb iskolai eredményeket érjenek el, piacképes szakmát szerezzenek, ezáltal javuljanak esélyeik a munkaerő piacon. Emellett a program hangsúlyt helyez az identitás erősítésére is. A program része a szervezet infrastruktúrájának bővítése, ami nagyobb volumenű közösségi programok lebonyolítását teszi lehetővé és modellként szolgálhat a más térségben élő közösségek és civil szervezetek körében. Elszámolt költségek: anyagköltség 481 eft (irodaszerek, gyerekek kreatív foglalkozásainak anyagköltségei, stb). Igénybe vett szolgáltatások: eft (telefon: 544 eft, könyvelés, ügyvéd, szakértői díjak: eft, bérleti díjak: eft, tanárok, tanodavezetők, előadók díjazása, rendszergazda honoráriuma: eft). Személyi jellegű kifizetések: eft (a projekt keretén belül főállásban egy fő projektvezetőt, projektasszisztenst, pénzügyi és szakmai vezetőt, valamit 5 fő részmunkaidős családi koordinátort alkalmaz az egyesület). Értékcsökkenési leírás: eft (bútorok, számítástechnikai- és sporteszközök egy összegben és lineárisan számított értékcsökkenési leírása). 6

7 ÉMOP /B-2f-2009 Elszámolt költség: 0 eft Kiutalt összeg: eft 2010-ben elhatárolt és feloldott összeg: eft 2011-ben elhatárolva: eft A program megvalósítására a Csereháti Településszövetség összefogásával öt települési önkormányzat (Boldva, Borsodszirák, Szendrõ, Komjáti és Hidvégardó), a BHIM Rao Egyesület, valamint egy vállalkozó (Szinpetri) szövetkezett és adott be pályázatot az ÉMOP turisztikai attrakciók fejlesztését támogató pályázatára. Ezt a partnerségi kört bõvíti további 4 település (Damak, Szalonna, Bódvaszilas, Tornaszentandrás) bemutatóhelyek kialakításával, szakmai segítõként az Aggteleki Nemzeti Park és a Mûemlékek Állami Gondnoksága, valamint a közremûködõ civil szereplõk. Összesen mintegy 30 partner munkálkodik a közös célok elérésén. A természeti és történelmi emlékekben gazdag Bódva folyó és mellékvölgyei történelmi örökségét egy komplex turisztikai attrakcióként értelmezõ programban a fõpályázó mellett támogatásban részesülõ partnerek által érintett hét és a tematikus úthoz tartozó további 4 települést, mint a História-völgy magterületét fogjuk össze annak érdekében, hogy egy-egy történeti korhoz kötve, a helyi örökséget és egy-egy helyi terméket a fókuszba állítva megteremtsük a térségbe látogatók számára az adott korba való bepillantás, az "idûutazás" élményék megéléséhez a feltételeket. A kívánt hatást a korhû épületek, minden esetben interaktív elemekkel rendelkezõ kiállítások, az aktív bekapcsolódásra lehetõséget adó programok, rendezvények, a korabeli viseletek, a gasztronómiai specialitások és a megvásárolható ajándéktárgyak egysége biztosítja évben a beruházások folytatódtak, az aktiválás és költségek elszámolás még nem történt meg. TÁMOP /1.2F Elszámolt összeg: eft Kiutalt összeg: eft 2011-ben elhatárolva: eft BHIM RAO Egyesület a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések A komponens című pályázati felhívására Foglalkoztatási esélyek komplex fejlesztése Szendrőládon és környékén címmel pályázatot nyújtott be, melynek hosszú távú célja a folyamatosan változó munkaerő piaci 7

8 helyzetben olyan szolgáltatások, módszerek, eszközök kifejlesztése, mely rugalmas módon képes a szükségleteket kielégíteni, azokra reagálni. A projekt öt alappillérre épül: 1. Általános iskolai végzettség megszerzésére irányuló felzárkóztató képzések szervezése, melyhez jelen projekt 40 fő számára munkaerő-piaci tréningek és kulcskompetencia fejlesztő foglalkozások tartásával járul hozzá, valamint a fenti programelemek kiegészülnek alapfokú ECDL tanfolyammal. 2. Szakmaszerzés két olyan szakmát érintve, amik vagy helyben, vagy kínálhatnak biztos megélhetést. Gombatermesztő OKJ-s képzés-16 fő számára Hegesztő + minősített hegesztő OKJ-s képzés-16 fő számára A hegesztő képzéshez egy 40 órás nyelvi kiegészítő oktatás társul. 3. Jelen projektből kialakítandó gombatermesztő üzem és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatás keretében a gombatermesztő képzést sikeresen elvégzettek közül 10 fő kerül alkalmazásra. 4. Munkaerő közvetítő iroda létrehozása. 5. A mentorálás a mindennapi életvitel formálásában, konfliktusok kezelésében, családvezetésben nyújt nélkülözhetetlen segítséget Elszámolt főbb költségek: Bérek és járulékok: eft. Az Egyesület a projekt keretein belül 3 főállású alkalmazottat foglalkoztat. Kifizetett megélhetési támogatás és a hozzá kapcsolódó fizetendő EHO: eft, oktatási költségek: eft, szociális munkás, gombamérnök, munkaközvetítői irodavezető és asszisztens részére kifizetett bérek: eft. Gazdálkodó szervezetektől, önkormányzatoktól, alapítványoktól kapott pénzeszközök: eft 8

9 Az Egyesület az évi CXXVI. törvény (a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról) alapján a magánszemélyek évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásaként összesen Ft-ot kapott, melynek cél szerinti felhasználása megtörtént. Munkaügyi központ által támogatott foglalkoztatottak után kapott összeg: 631 eft (2 fő 3 havi foglalkoztatása után és hó) Egyéb: Vállalkozási tevékenység bevétele: 48 eft, amely után társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett. Kapott kamatok: 53 eft Korábbi pályázatok utáni visszafizetési kötelezettség: HEFOP : 992 eft Munkaügyi központ támogatásával foglalkoztatott 2 fő 2 havi bére: 380 eft, járulék: 103 eft Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke: a vezető tisztségviselők a tisztségek ellátásáért semmiféle juttatásban nem részesültek. 9

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Szendrőlád, 2011. május 31. Káló Károly Elnök 1 A Bhim Rao Egyesület Közhasznúsági jelentése A 2010. esztendőről 1., Az Egyesület bemutatása: Név: Borsod - Abaúj - Zemplén

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010

Közhasznúsági jelentés 2010 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2010 Nyíregyháza, 2011-03-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. 18566945-7220-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4025 Debrecen, Nap utca 25. 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Debrecen, 2010. április 30. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008

Közhasznúsági jelentés 2008 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2008 Nyíregyháza, 2009-02-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Foglalkoztatási esélyek komplex fejlesztése Szendrőládon és környékén

Foglalkoztatási esélyek komplex fejlesztése Szendrőládon és környékén Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18551848-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk/61732/1997. a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért 4025, Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 25. TARTALOM - A Fehér Bot Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért www.napraforgoalapitvany.hu 1048 Budapest Megyeri utca 226. földszint Telefon: 06-1-380-92-76 Adószám: 18104635-1-41-1 Bankszámlaszám: 57800143-10021141 e-mail:

Részletesebben

A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése

A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése 1 A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése Az egyesület közhasznúsági fokozata: "közhasznú". Bírósági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19118466-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60265/1989/2, 1989.05.26. Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület 4025 Debrecen, Széchenyi utca 19. fsz. 2.

Részletesebben

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2011.

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18796362-1-15 Bejegyző szerv: Megyei bíróság Regisztrációs szám: Pka.60.092/1996/4. HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Váci M. út

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2009. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 Tartalomjegyzék: oldal 1. 2009. évi egyszerűsített beszámoló (Üzleti jelentés) 3. A MITISZK

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója,

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a TÁMOP-3.4.4/A azonosítószámú, Tehetséghidak című, kiemelt projekt megvalósításához

Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a TÁMOP-3.4.4/A azonosítószámú, Tehetséghidak című, kiemelt projekt megvalósításához Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a TÁMOP-3.4.4/A azonosítószámú, Tehetséghidak című, kiemelt projekt megvalósításához 2011. január 31. Projektgazda Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Cím:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Retextil Alapítvány 7634 Pécs, Nagydeindoli út 36. Adószám: 18324819-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. Tartalom: Számviteli beszámoló/ Mérleg- és eredmény levezetés Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY - MAGYARORSZÁG 2006. év Számviteli beszámoló Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások Központi költségvetési szervektől

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon

Részletesebben