KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012. év"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Alapítvány neve, címe: Mohács és Vidéke Ipari és kereskedelmi Szakképzéséért Alapítvány 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. Alapítvány adószáma: Nyilvántartási sorszáma: 658 / március 22. Besorolási kategória: Közhasznú szervezet Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló Tartalom: 1. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 2. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 3. a közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 4. a számviteli beszámoló 5. a költségvetési támogatás felhasználása 6. a vagyonfelhasználásával kapcsolatos kimutatás 7. a cél szerinti juttatások kimutatása 8. a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 1/6

2 1. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Alapítvány az évi CLVI. tv c./ pontjának alábbi alpontjai szerinti közhasznú tevékenységet folytat, főbb célok: Az alapító intézmény oktatási feltételeinek javítása. Szaktantermek, oktatási kabinetek, tanműhelyek létrehozása. Idegen nyelvi képzés, számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Az alapító intézet tanulóinak tanulmányi versenyeken való részvétele, tanulmányi kirándulások, tanulmányutak, kül és belföldi tanulócserék és ezekkel kapcsolatosan a kísérők támogatása. Az intézet tanulóinak és pedagógusainak jutalmazása, támogatása. Az alapítvány tevékenységét a korábbi évekhez hasonlóan az előző évi éves beszámolókor és az alapszabályban meghatározott célok és feladatok határozzák meg. A évben a fő hangsúlyt továbbra is az SZJA 1 %-nak megszerzésével kapcsolatos tevékenység, valamint a rendelkezésre álló keretösszeg elosztása jelentette. A támogatások összege 2012 évben: Ft, mely az elmúlt évhez viszonyítva csökkent 43 %-kal, a bevételünk a szja 1%-os állami támogatás csökkenése miatt - csökkent 20 %-kal. Támogatásunkban a szerkezeti változás, az igények csökkenése miatt következet be. elmaradtak a külföldi tanulmányutak, nagy létszámú nyelvi táborok és a vízi tábor. Az alapítvány, jelentős pénztartalékkal is rendelkezik, melynek összege Ft, lekötött betétként. Működési költségre Ft-ot költöttünk. A tervezett záró-pénzkészlet, a pozitív eredmény a kitűzött céloknak megfelelően alakult. 2/2013. (V.14) sz. határozat: A kuratórium ülése az alapítvány évi működéséről, a gazdálkodás állásáról szóló beszámolót, a kifizetett támogatásokat, valamint a évi egyszerűsített éves beszámoló mérleg és eredmény-kimutatását, a jelen jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint, egészében és részleteiben jóváhagyja. A számviteli törvény szerinti mérlegét, a mérleg eszköz és forrásoldalának Ft egyező végösszegével, Ft mérlegszerinti eredménnyel állapítja meg. Határidő: értelemszerű Felelős: kuratórium 2. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: Szja 1 %-os felajánlás Ft. 3. a közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás: nem volt. Mohács, május 14. Vincze László Kuratórium elnöke Mellékeltek: 4. Számviteli beszámoló 5. Költségvetési támogatás felhasználása 6. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 7. Cél szerinti juttatások kimutatása 2/6

3 4. a számviteli beszámoló: Mohács és Vidéke Ipari és Kereskedelmi Szakképzéséért Alapítvány 3/6

4 5. Költségvetési támogatás felhasználása 4/6

5 6. a vagyonfelhasználásával kapcsolatos kimutatás és 7. a cél szerinti juttatások kimutatása Mohács és Vidéke Ipari és Kereskedelmi Szakképzéséért Alapítvány 5/6

6 1. Közhasznú szervezet, azonosító adatai Közhasznúságú melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján. név: Mohács és Vidéke Ipari és kereskedelmi Szakképzéséért Alapítvány székhely: Mohács Kossuth L. u. 71. bejegyző határozat száma: Pk /1994/12.szám nyilvántartási szám: 658 / március 22. képviselő neve: Vincze László 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: mellékelve 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: Iskola tanulói a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 331 fő a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Iskola szervezésében létrejött programok támogatása 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Pénzeszköz 5. Cél szerinti juttatások kimutatása 298 Tanulók támogatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év (1) Tárgyév (2) Mellékelve 7. pontban Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Adatok ezer Ft-ban Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel 0 0 E. normatív támogatás 0 0 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás 0 0 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 0 0 Erőforrás-ellátottság mutatói Érték Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1.000 e.ft] 361,00 Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] -102,00 Nem Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] 0,00 Nem Társadalmi támogatottság mutatói Érték Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] 3,32 Igen Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] 1,00 Igen Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] 0,00 Nem 6/6