2!JJ. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2!JJ. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatóról A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntések alapján az alábbi I. lejárt határidejű végrehajtott és II. a folyamatban lévő végrehajtásokról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Az előterjesztés l. melléklete a végrehajtott, további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 2. melléklet azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban van. Budapest, április "fr/~ l

2 I. l. melléklet az előterjesztéshez LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 74/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat a "2014. évi Kőbányai KomposztáJási Program - I. forduló" elnevezésű pályázat kiírásáról (17 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete "2014. évi Kőbányai Komposztálási Program - I. forduló" elnevezéssel természetes személyek részére pályázatot hirdet az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a "2014. évi Kőbányai Komposztálási Program- I. forduló" elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges, a december 16- án megkötött együttműködési megállapodás módosítására a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a "2014. évi Kőbányai Komposztálási Program - I. forduló" elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás megkötésére a komposztáló eszközöket használókkal 4. A Képviselő-testület felkéri a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t, hogy a komposztáló eszközök átadás-átvételében, kiosztásában működjék közre április 30. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester a Jegyzői IrodaVárosüzemeltetési Csoport vezetője a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője (A komposztálási program felhívás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: Természetes személyek részére a pályázat a határozat szerinti tartalommal február 28-án meghirdetésre került. A pályázati felhívásunkra beérkezett 40 pályázatban 71 db komposztáló edény biztosítására vonatkozó kérelem szerepelt. A jogi egyeztetéseket követően a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel október 9-én aláírásra került a módosított együttműködési megállapodás. A megállapodásban szereplő 71 db komposztáló eszközt átvettük és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. közreműködésével március ll-e és március 20-a közötti időszakban - az együttműködési megállapodások aláírásával egy időben - átadtuk a pályázóknak 510/2014. (XI. 20.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Takarék utca 10/e szám alatti elidegenítésre kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételárára vonatkozó részletfizetési kérelemről (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gerencsér Sándor Zoltán részére engedélyezi az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Takarék utca 10/e szám alatti, 42428/8/E/60 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló 2

3 helyiség elidegenítése során az l l 00 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 770 OOO Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gerencsér Sándor Zoltán részére engedélyezi az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Takarék utca 10/e szám alatti, 42428/8/E/61 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése során a 700 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 490 OOO Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 3. A Vevő az l. és 2. pontban meghatározott vételárak 30%-át a szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralékok jegybanki alapkamattal növelt összegét tizenkét havi részletben köteles megfizetni. 4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az adásvételi szerződéseket kösse meg január 31. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: Az adásvételi szerződést február 10-én megkötöttük. 548/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat a TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" beruházás megvalósítására a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között létrejövő Támogatási szerződés elfogadásáról és aláírásra történő felhatalmazásról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" beruházás megvalósítására a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között létrejövő Támogatási szerződést a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója (A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A támogatási szerződés aláírása február 3-án megtörtént. 14/2015. (I. 22.) KÖKT határozat a hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer és a Dreher villa Alagút Futás céljára történő ingyenes használatba adásáról (15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, hrsz.-ú, SI terület alatt lévő pincerendszert és a Dreher villát február 28. napján 7.00 órától óráig a B-B Ultramaraton Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 12/b, cégjegyzékszáma: O , adó száma: ) részére ingyenes használatba adja a BBU Alagút Futás elnevezésű rendezvény megtartása céljából. 3

4 2. A futóversennyel kapcsolatos biztonságtechnikai feladatokról, orvosi ellátásról, a tűz- és balesetvédelmi előírások betartásáról a verseny szervezője köteles gondoskodni saját költségén. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére február 28. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Képviselő-testület döntéséről. A futóverseny sikeresen lezajlott. 32/2015. (Il. 19.) KÖKT határozat a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodásról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bolgár Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Görög Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Horvát Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 3. melléklet szerintjóváhagyja. 4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 4. melléklet szerintjóváhagyja. 5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Német Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást az 5. melléklet szerintjóváhagyja. 6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Örmény Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 6. melléklet szerint jóváhagyja. 7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Roma Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 7. melléklet szerintjóváhagyja. 8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Román Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 8. melléklet szerint jóváhagyja. 9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ruszin Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 9. melléklet szerintjóváhagyja. l O. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Szerb Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 10. melléklet szerintjóváhagyja. ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ukrán Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a ll. melléklet szerint jóváhagyja. 4

5 12. A Képviselő-testület aláírás ára. felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodások a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője (A határozat mellékletét képező együttműködési megállapodások szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplőkkel.) Intézkedés: A kőbányai nemzetiségi önkormányzatok határozattal elfogadták az együttműködési megállapodást. A megállapodások aláírása április l-jén megtörtént. 33/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a évi költségvetést követő három évben várható összegéről (13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valarnint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évekre várható összegét az l. rnelléklet szerint állapítja meg. (A határozat l. mellékletében szereplő táblázat mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A döntés további intézkedést nem igényel. 38/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ alapító okiratának módosításáról (14 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. rnellékletben foglalt tartalommal, április l-jei hatállyal rnódosítja a Körösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1102 Budapest, Szent László tér 29.) alapító okiratát, és a 2. rnelléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője (Az l. mellékletben szereplő alapító okirat mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: Az alapító okirat módosítása megtörtént. 5

6 39/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015 februárjától 2015 júniusáig terjedő időszakra 5000 Ft/hó "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg az l. mellékletben meghatározott általános iskolai tanulóknak 2. A Képviselő-testület a 2015 februárjától 2015 júniusáig terjedő időszakra 10 OOO Ft/hó "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg a 2. mellékletben meghatározott középiskolai tanulóknak a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője (A határozat l. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: Az ösztöndíjakról a kiértesítés megtörtént, a nyertes pályázók részére ünnepélyes keretek között Kovács Róbert polgármester, dr. Mátrai Gábor, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke és Révész Máriusz országgyűlési képviselő adta át az emléklapot. 42/2015. (II. 19.) KÖKT határozat az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról (14 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai iskolai táborok, erdei iskolák évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését követően a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat honlapján tegye közzé, továbbá gondoskodjék arról, hogy az érintett általános iskolák és óvodák a pályázatról tájékoztatást kapjanak. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője (A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A pályázatot közzétettük, az intézmények értesítése is megtörtént, a pályázatok március 23-áig beérkeztek, elbírálásukra a Humánszolgáltatási Bizottság április 14-ei ölésén kerül sor. 43/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a kőbányai sportegyesületek évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhívásról (14 igen, egyhangú szavazattal) 6

7 l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a kőbányai sportegyesületek évi sportcélú támogatására 2 millió forint összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 12. melléklet 22. során rendelkezésre áll. 2. A Képviselő-testület a kőbányai sportegyesületek évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatály ba lépését követően gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője (A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A pályázati felhívás közzététele megtörtént, a határidőre beérkezett pályázatok elbírálására a Humánszolgáltatási Bizottság április 14-ei ülésén kerül sor. 49/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság között április l. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időre, a túlszolgálat támogatásáról szóló megállapodás megkötéséről (15 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között április l. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időre, a túlszolgálat támogatása tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője (A határozat l. mellékletében szereplő megállapodás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A megállapodás aláírása mindkét fél részéről megtörtént. 50/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság között árpilis l. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időre, a közterületi térfigyelő rendszer használatáról szóló megállapodás megkötéséről (ll igen szavazattal, 4 tartózkodással) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 7

8 térfigyelő rendszer használata tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szenntl tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgáridestert a megállapodás aláírására. a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője (A határozat l. mellékletében szereplő megállapodás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A megállapodás aláírása megtörtént. 58/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Budapest X., Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogokróllemondó nyilatkozatok kiadásáról (15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlan 405/4453 tulajdoni hányadára vonatkozó, a Mester Sándor eladó és Szeverényi Tamás vevő között szeptember 9. napján 400 OOO Ft vételáron létrejött adás-vételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlan 405/4453 tulajdoni hányadára vonatkozó, a dr. Tukacs László eladó és Szeverényi Tamás vevő között szeptember 8. napján 550 OOO Ft vételáron létrejött adás-vételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlan 405/4453 tulajdoni hányadára vonatkozó, a Vámossy Béláné eladó és Szeverényi Tamás vevő között november 5. napján 400 OOO Ft vételáron létrejött adás-vételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok kiadására. a Főépítészi Osztály vezetője Intézkedés: Az elővásárlási jogokróllemondó nyilatkozatokat kiadtuk. 59/2015. (ll. 19.) KÖKT határozat a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatról (12 igen szavazattal, 3 tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Budapest Főváros Önkormányzatának, hogy az életvitelszemen megvalósuló közterületi tartózkodás tárgyában megalkotandó rendeletében a Budapest X. kerületre vonatkozóan a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló alábbi közterületeken megvalósuló életvitelszern tartózkodást minősítse jogellenessé: a) Állomás utca (38937 helyrajzi szám), 8

9 b) Dausz Gyula park (42033/31 helyrajzi szám), c) Füzér utca (39062, és 39031/13 helyrajzi számok), d) Halom utca (41459, és helyrajzi számok), e) Kápolna tér (41457 helyrajzi szám), j) Korpanai utca (38926 helyrajzi szám), g) Körösi Csoma sétány (39203/1 és 39031/14 helyrajzi számok), h) Óhegy park ( 42033/50 helyrajzi szám), i) Rottenbiller park ( helyrajzi szám), j) Sportligetnek nevezett 42444/34, 42450/l és 42450/3 helyrajzi számú közterületek, k) ~zent László tér (39126, 41426/l és 41426/2 helyrajzi számok), l) Ujhegyi sétány (42309/13, 42309/44 és 42309/72 helyrajzi számok), m) Vásárló utca (39016/2 helyrajzi szám) február 24. a Hatósági Főosztály vezetője Intézkedés: Az 59/2015. (II. 9.) határozatról Tartós Istvánt, Budapest Főváros Főpolgármesterét a február 20-án kelt levélben tájékoztattuk a határozat részletes indokolásával és az előterjesztés megküldésével együtt, amelyet a visszaérkező tértivevény szerint február 24-én átvettek. 66/2015. (III. 2.) KÖKT határozat a "Vállalkozási szerződés közétkeztetés i feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (9 igen szavazattal, 5 tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIII. törvény 94. (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 2. A Képviselő-testület a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. ajánlata érvényes. 3. A Képviselő-testület a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-t (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 1-5., cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: )- mint egyetlen ajánlattevőt- hirdeti ki. 4. A Képviselő-testület a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 9

10 gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön vállalkozási szerződést a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott összegű ellenszolgáltatás fejében. az aljegyző Intézkedés: A PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel2015. március 2-án megkötöttük a vállalkozási szerződést. II. 2. melléklet az előterjesztéshez TOVÁBBI INTÉZKEDÉS IGÉNYLŐ LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HAT ÁROZATOK 10/2014. (I. 23.) KÖKT határozat a Budapest X., Kozma utca 42518/41 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának energiaparkként történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról (18 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Kozma utca 42518/41 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának energiaparkként történő hasznosítására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az adott ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának energiaparkként történő hasznosításának lehetőségét és a vizsgálat eredményének ismeretében készítsen hasznosítási javaslatot (pályázati kiírást) a Képviselő-testület részére május l. a gazdasági és fejlesztési alpolgármester a Főépítészi Csoport vezetője szakterületért felelős Intézkedés: A pályázót értesítettük a Képviselő-testület döntéséről, jelenleg is folyik a terület energiaparkként történő hasznosításának előkészítése. 18/2014. (I. 23.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám alatti társasházban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek elidegenítésére vonatkozó szándék megerősítéséről (18 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám alatti, 41919/0/A/1, 41919/0/A/2 és a 41919/0/A/3 helyrajzi számú albetétekre vonatkozó értékesítési szándékát megerősíti. 2. A Képviselő-testület az albetétek vételárát 3 OOO Ft/m 2 összegben határozza meg. 10

11 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás megküldésére a társasház tulajdonosai részére, valamint az adásvételi szerződések megkötésére március 31. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által felkért ügyvéd nem ellenjegyezte az adásvételi szerződést, ezért a Hivatal által felkért ügyvéd készíti elő a szerződést, amely várhatóan még 2015 áprilisában megkötésre kerül. 137/2014. (III. 20.) KÖKT határozat -l. pontját módosította: 372/2014. (VI. 26.) hat. a Budapest X., 41332/l és 41332/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről (16 igen szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 13. -a, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Budapest X., 41332/l helyrajzi számú és a 41332/2 helyrajzi számú, természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanokra bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja és a segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. 2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések és egyéb okiratok aláírására. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásához kapott állami támogatási összeg eredményes felhasználásához a szükséges engedélyeztetési és kiviteli terveket készíttesse el. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Főépítészi Csoport vezetője a V árasüzemeltetési Csoport vezetője és 372/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat a 137/2014. (III. 20.) KÖKT határozat módosításáról (13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest X., 41332/l és 41332/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről szóló 137/2014. (III. 20.) KÖKT határozata címe és l. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: ll

12 "a Budapest X., 41332/l és 41302/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 13. -a, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Budapest X., 41332/l helyrajzi számú és a 41302/2 helyrajzi számú, természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanokra bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja út építése, a segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése." Intézkedés: A Képviselő-testület döntéséről értesítettük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t. Az MNV Zrt. hozzájárult ahhoz, hogy a kormánydöntés előtt az ingatlanok művelési ágának megváltoztatását kezdeményezzük a FöldhivatalnáL Ez megtörtént, az ingatlanok új, közterületi minősítését a Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban átvezette. Jelenleg a Kormány döntésére várunk. 359/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett "Közösségi célú városrehabilitációs programok" pályázati konstrukción történő részvételről (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett "Közösségi célú városrehabilitációs programok" pályázatra pályázatot nyújt be a "Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 32-ben" címmel, és felkéri a polgáridestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtétel ére. 2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett "Közösségi célú városrehabilitációs programok" pályázatra benyújtandó "Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 32-ben" című pályázat pozitív elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából a évi költségvetéséről szóló rendeletében 20 millió Ft, a évi költségvetéséről szóló rendeletében 26 millió Ft összeget tervez azzal, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről is gondoskodik. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Főépítészi Csoport vezetője a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője Intézkedés: A "Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 32-ben" tárgyú pályázat benyújtásra került, az elbírálása még nem történt meg. A pályázat önrészének fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethe betervezésre került. 12

13 366/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat a Budapest X., Hatház utcában közvilágítási hálózat létesítéséről és a közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Hatház utca l-ll. szám alatti ingatlanon közvilágítási hálózatot kíván létesíteni, ezért mint az ingatlan 881 O/l tulajdoni hányadának tulajdonosa felkéri a Társasház Közgyűlését, hogy járuljon hozzá a közvilágítási hálózatnak a 39210/8 hrsz.-ú ingatlanra való telepítéséhez. A Képviselő-testület felkéri a Budapest X., Hatház utca szám alatti Társasház Közgyűlését, hogy kezdeményezze Budapest Főváros Önkormányzatánál tulajdonosi nyilatkozat kiadását arról, hogy akiépítésre kerülő közvilágítási hálózatot tulajdonba veszi. 2. A Képviselő-testület- Budapest Főváros Önkormányzata 2. pont szerinti nyilatkozatának kiadása esetén - a Budapest X., Hatház utca szám alatti ingatlanon létesítendő közvilágítási hálózat tulajdonjogát térítésmentesen átruházza Budapest Főváros Önkormányzatára. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. a gazdasági és fej lesztési szakterületért felelős alpolgármester a F őépítészi Csoport vezető j e Intézkedés: A Képviselő-testület döntéséről értesítettük a Társasházat és Budapest Főváros Önkormányzatát. A Fővárosi Önkormányzat a hozzájárulása feltételként a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. hozzájárulását határozta meg, jelenleg erre várunk. 383/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, Kada utca 98/a szám alatti lakóépület bontásáról ( 16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kada utca 98/a szám alatti, 41982/42 helyrajzi számú ingatlanon álló lakóépületet bontásrajelöli ki. 2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlő elhelyezését követően intézkedjék a lakóépület lebontásáról 3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 41982/42 helyrajzi számú ingatlan használati viszonyainak rendezése érdekében. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester Főépítészi Csoport vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a határozat alapján az Óhegy utca 48. (Kada utca 98/a) szám alatti lakásbérlőnek ismét felmondott és peres eljárást kezdeményezett a lakás kiürítésére, megfelelő cserelakás biztosításával. A 41982/42 hrsz.-ú ingatlan egy részére a szomszéd telek tulajdonosai elbirtoklási igényt jelentettek be, jelenleg jogi szakvéleményt várunk az igényük megalapozottságáról. 13

14 ~--~~ 502/2014. (XI. 20.) KÖKT határozat a Budapest Főváros Közgyűlése által kiírt "Műemléki Keret 2014" pályázathoz forrás biztosításáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros Közgyűlése által kiírt "Műemléki Keret 2014" pályázat keretében a Szent László Plébániatemplom (Budapest X., Szent László tér 34., hrsz.: 39124) bejárati lépcsője burkolatának felújítására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sorának (Képviselő-testület általános tartalék) terhére 2 OOO OOO Ft összegű önrészt biztosít. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/37-es ügyiratszámon megtörtént. Az Önkormányzat a pályázaton 2,5 millió Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződést aláírásra a Budapest Főváros Önkormányzatának megküldtük. 532/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának megindításáról, a részvételi felhívás elfogadásáról (15 igen szavazattal, l tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívását az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény II. rész szerinti uniós eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. az aljegyző (A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) és 24/2015. (II. 9.) KÖKT határozat a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményéről és ajánlattételi szakaszának megindításáról (13 igen szavazattal, l tartózkodással) 14

15 l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ( cégjegyzékszáma: O ), a Groupama Garancia Biztosító Zrt. (cégjegyzékszáma: ), valamint az Allianz Hungária Zrt. (cégjegyzékszáma: Oll ) részvételi jelentkezése érvényes, a részvételre jelentkezők alkalmasak a szerződés teljesítésére, és a részvételi szakasz eredményes. 2. A Képviselő-testület a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját, valamint ajánlattételi szakaszának megindítását jóváhagyja. az aljegyző és 92/2015. (III. 19.) KÖKT határozat a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1., adószáma: , cégjegyzékszáma: ), a Groupama Garancia Biztosító Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Október 6. utca 20., adószáma: , cégjegyzékszáma: ), valamint az Allianz Hungária Zrt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt , adószáma: , cégjegyzékszáma: ) ajánlata érvényes, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére, az ajánlattételi szakasz és egyúttal a közbeszerzési eljárás eredményes. 2. A Képviselő-testület a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ajánlattevőt hirdeti ki mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön biztosítási szerződést a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ajánlattevővel A teljes biztosítás (vagyon- és felelősségbiztosítás) éves díja nettó Ft. az aljegyző Intézkedés: A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza megindításra került. A Képviselő-testület február 9-ei ülésén döntött a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményéről és ajánlattételi szakaszának megindításáról, a 92/2015. (III. 19.) határozatban megállapította a közbeszerzési eljárás eredményét, nyertes ajánlattevőnek a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ajánlattevőt hirdette ki. A másik két érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő előzetes vitarendezést kezdeményezett. A szakmai ajánlatokkal összefüggésben benyújtott 15

16 észrevételek alapján az Önkormányzat által megbízott biztosítási szakértő megállapítására az Allianz Hungaria Zrt.-től felvilágosítást kértünk, amelynek az érintett határidőben eleget tett. A bírálóbizottság április 2-ai ölésén a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását javasolta. A Képviselő-testület április 7-ei rendkívüli ölésén a 92/2015. (III. 19.) határozatát visszavonta és nyertes ajánlattevőnek az Allianz Hungária Zrt.-t hirdette ki a 105/2015. (IV. 7.) határozatával. 551/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat a Készenléti Rendőrség számára bérlőkijelölési jog biztosításáról (15 igen szavazattal, l tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Készenléti Rendőrség részére határozatlan időre szóló bérlőkijelölési jogot biztosít a Budapest X., Gyakorló u. 19. X. 59. szám alatti lakásingatlanra, és ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy a Készenléti Rendőrség Budapest X., Gyakorló u. 9. VIII. 50. szám alatti lakásra vonatkozó bérlőkijelölési joga megszűnt. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri az l. pontban meghatározott bérlőkijelölési joggal kapcsolatos szerződés aláírására. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A szerződés aláírása az Önkormányzat részéről megtörtént, jelenleg a Készenléti Rendőrségen van aláírás céljából. 556/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat határozott idejű bérlőkijelölési jog biztosításáról a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére ( 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Maglódi út 38. l. ép. fszt. 2. szám alatti lakásingatlaura 10 éves határozott időtartamra bérlőkijelölési jogot biztosít a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága számára. 2. A Képviselő-testület a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával a Budapest X., Kozma u. ll. szám alatti Őri Szálló épületeinek bontása miatt keletkezett kár enyhítése céljából megkötött megállapodás módosítását jóváhagyja akként, hogy a szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: "4. A 3. pontban felsorolt lakásokon kívül az Önkormányzat a Budapest X., Maglódi út 38. l. ép. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozóan is bérlőkijelölési jogot biztosít az Országos Parancsnokság részére l O év határozott időre." 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri, hogy tárgyaljon a 2. pontban meghatározott szerződésmódosítással érintett lakás állagával kapcsolatos részletekről, valamint a szerződésmódosítás aláírására. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 16

17 Intézkedés: A tárgyalások megkezdődtek a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával. A lakás felújításáról értékbecslés készült, de még nem született döntés arról, hogy a felújítást a leendő bérlő vagy az Önkormányzat végzi el. 37/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú ingatlan (Albert Camus utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről (14 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 20 ll. évi C XCVI. törvény 13. -a, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú, természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanra bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlan felhasználási célja út építése, a segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. 2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések és egyéb okiratok aláírására. a Főépítészi Osztály vezetője Intézkedés: Az Önkormányzat tulajdonba adásra vonatkozó igényét bejelentettük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé. 40/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás iránti pályázatok elbírálásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásokról az l. melléklet szerint dönt. 2. A Képviselő-testület az l. melléklet 9., 10., ll., 12., 13. és 14. pontjában meghatározott pályázó esetében a támogatási szerződést megköti. 3. Az l. melléklet 1., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontjában meghatározott pályázó esetében a támogatási szerződés abban az esetben köthető meg, ha a szerződéskötésre nyitva álló határidőben a pályázó a Polgármesteri Hivatal felhívásában szereplő kiegészítést megteszi. 4. A Képviselő-testület az l. melléklet 2. pontjában meghatározott pályázó esetében a támogatási szerződést a nyertes pályázóval és a kivitelező vállalkozóval köti meg. A támogatási összeg kifizetése - a szerződés szerinti teljesítés esetén - a pályázó részére történik. 5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötése és a támogatás folyósítása iránt intézkedjék március 20. a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője (A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 17

18 Intézkedés: A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítése megtörtént. A döntés az Önkormányzat honlapján március 5-én közzétételre került. A 14 érvényes pályázat közül 8 pályázó képviselője már aláírta a megállapodást, így azok polgármesteri aláírásra történő előkészítése megtörtént. 6 pályázó a Polgármesteri Hivatal felhívásában meghatározott hiánypótlásokat végzi. 47/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a közterületi térfigyelő rendszer bérelt műszaki-technikai elemeinek megvásárlásáról (15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megvásáralja az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 77., cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: ), valamint az SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (székhelye: 1142 Budapest, Szihalom u. 7., cégjegyzékszáma Cg , adószáma: ) tulajdonában lévő Kőbánya területén működtetett térfigyelő rendszer április l. napjáig bérelt műszaki technikai elemeit OOO forint + Áfa vételáron azzal, hogy a számla kiállítására az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. jogosult. 2. A Képviselő testület az l. pontban meghatározott műszaki-technikai elemek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. előirányzata terhére biztosítja. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására. a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/1. ügyiratszámon megtörtént. A szerződéstervezet hivatali egyeztetés alatt áll. 48/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a közterületi térfigyelő rendszer április l. napjától június 30. napjáig történő üzemeltetéséről (15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-vel (székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 77., cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: ), valamint az SCI Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.-vel (székhelye: 1142 Budapest, Szihalom u. 7., cégjegyzékszáma Cg , adószáma: ) a térfigyelő rendszer folyamatos működése és karbantartása tárgyában árpilis l. napjától június 30. napjáig terjedő határozott időre vállalkozási szerződést köt. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője Intézkedés: A szerződéstervezet hivatali egyeztetés alatt áll. 18

19 56/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adásáról (14 igen szavazattal, l tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti (hrsz: 42309/42/ A/l) ingatlanból 31,2 m 2 (16,8 és 14,4 m 2 nagyságú irodák) alapterületű részt a továbbiakban: helyiség) a Budapesti Rendőrfőkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) részére március l. napjától január 31. napjáig határozott időtartamra használatba ad körzeti megbízotti iroda céljára azzal, hogy az eddig használatba adott Újhegyi sétány 16. szám alatti helyiséget jelenlegi állapotában 15 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek köteles átadni. 2. A Képviselő-testület a szociális helyiségek használatát az albetét közös használatú helyiségeiben biztosítja. 3. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait az Önkormányzat fizeti meg. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozási szerződés módosítására március 15. Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megkezdte a helyiségrész felújítását, amely várhatóan május végére készül el. 65/2015. (III. 2.) KÖKT határozat a "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és a dokumentáció, valamint a szerződéstervezet elfogadásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület a "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációját és szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 3. A Képviselő-testület a "Földgáz beszerzése" tárgyú uniós értékhatárt elérő - elektronikus árlejtéssellefolytatandó- nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat évi költségvetésébe terveztesse be a "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás évre biztosítandó fedezetének összegét. az aljegyző (A határozat l. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént. A évre vonatkozó fedezet összegének betervezésére a évi költségvetés előkészítésekor kerül sor. 19

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A 2013. évi Komposztálási Program keretében az 54/2013. (X. 17.) KÖKT határozat alapján a

A 2013. évi Komposztálási Program keretében az 54/2013. (X. 17.) KÖKT határozat alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ;::(.r- szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "2014. évi Kőbányai KomposztáJási Program -l. forduló" elnevezéső

Részletesebben

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni.

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére biztosított helyiség közüzemi díjainak és internethasználatának biztosításáról I. Tartalmi

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ a Gazdasági Bizottság 2011. szeptember 15-én (csütörtök) 10 0 órai kezdettel tartandó ülés ére, a Polgármesteri

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere */ *>gp/ **&/La**. Budapest,. 9 MA 11 Tárgy; Javaslat a HADAR

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 09-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 2014. július 09-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 130/2014. (VII. 09.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. július 09-én megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

SH+. számú előterjesztés

SH+. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere SH+. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

.flj_. számú előterjesztés

.flj_. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je.flj_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról rendkívüli ülésének könyvéből: 78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának előzetesen és feltételesen

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

~- számú előterjesztés

~- számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~- számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatokról,

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról ...l..:j.:j_ Ul et szamu ' ' e lőt erjesz t' es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el:

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el: 2013. március 22-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 43/2013. (III. 22.) sz. NORMATÍV Kth. 2013. március 22-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére J a v a s l a t az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére Ó z d, 2015. május Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-196/2010. 10/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. július 08-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 358/2010. (VII.08.) B-L.Ö.h. úgy dönt az önkormányzat tulajdonában lévő

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SQG. számú előterjesztés

SQG. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere SQG. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015.

Részletesebben

483. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője

483. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője 483. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi 18. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, május 30.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, május 30. J a v a s l a t a 9259/2 hrsz.-ú ingatlan Magyar Állam részére börtön objektum építése céljából történő térítésmentes tulajdonba adására és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ

Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ a Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 27-én (kedden) 9 órakor kezdődő ülésére, a Budapest Főváros X.

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1 }_. szám ú előterjesztés

1 }_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -- 1 }_. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő

Részletesebben

fsf. szám ú előterjesztés

fsf. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés fsf. szám ú előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére bruttó

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

J0 (. számú előterjesztés

J0 (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J0 (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

.~~~{w~~~~~--~~ 2011 AUG O 4. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

.~~~{w~~~~~--~~ 2011 AUG O 4. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2011. július 21-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

_... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_, MÁJ 19.

_... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_, MÁJ 19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere X. krriílet K()bányai r'~ispviselg-tcstülct ülése _... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_,.- 2011 MÁJ 19. c &kstjc i\ Tárgy: J avaslat az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2009.03.18-án jelent meg K.É. 4090/2009. hivatkozási szám alatt.

A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2009.03.18-án jelent meg K.É. 4090/2009. hivatkozási szám alatt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. október 30. 14. szám H A T Á R O Z A T O K 541/2014. (X.30.) közgyűlési hat. - tól 544/2014. (X.30.) közgyűlési hat. az Agria Humán Közhasznú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló lj)_ C] számú előterjesztés Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata"

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 4. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 26-án megtartott munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.09.22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 14-én 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 51/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben