2!JJ. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2!JJ. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatóról A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntések alapján az alábbi I. lejárt határidejű végrehajtott és II. a folyamatban lévő végrehajtásokról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Az előterjesztés l. melléklete a végrehajtott, további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 2. melléklet azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még folyamatban van. Budapest, április "fr/~ l

2 I. l. melléklet az előterjesztéshez LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 74/2014. (Il. 20.) KÖKT határozat a "2014. évi Kőbányai KomposztáJási Program - I. forduló" elnevezésű pályázat kiírásáról (17 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete "2014. évi Kőbányai Komposztálási Program - I. forduló" elnevezéssel természetes személyek részére pályázatot hirdet az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a "2014. évi Kőbányai Komposztálási Program- I. forduló" elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges, a december 16- án megkötött együttműködési megállapodás módosítására a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a "2014. évi Kőbányai Komposztálási Program - I. forduló" elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás megkötésére a komposztáló eszközöket használókkal 4. A Képviselő-testület felkéri a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t, hogy a komposztáló eszközök átadás-átvételében, kiosztásában működjék közre április 30. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester a Jegyzői IrodaVárosüzemeltetési Csoport vezetője a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője (A komposztálási program felhívás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: Természetes személyek részére a pályázat a határozat szerinti tartalommal február 28-án meghirdetésre került. A pályázati felhívásunkra beérkezett 40 pályázatban 71 db komposztáló edény biztosítására vonatkozó kérelem szerepelt. A jogi egyeztetéseket követően a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel október 9-én aláírásra került a módosított együttműködési megállapodás. A megállapodásban szereplő 71 db komposztáló eszközt átvettük és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. közreműködésével március ll-e és március 20-a közötti időszakban - az együttműködési megállapodások aláírásával egy időben - átadtuk a pályázóknak 510/2014. (XI. 20.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Takarék utca 10/e szám alatti elidegenítésre kijelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételárára vonatkozó részletfizetési kérelemről (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gerencsér Sándor Zoltán részére engedélyezi az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Takarék utca 10/e szám alatti, 42428/8/E/60 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló 2

3 helyiség elidegenítése során az l l 00 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 770 OOO Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gerencsér Sándor Zoltán részére engedélyezi az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Takarék utca 10/e szám alatti, 42428/8/E/61 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése során a 700 OOO Ft összegű vételár 70%-ának, azaz 490 OOO Ft összegnek részletekben történő megfizetését. 3. A Vevő az l. és 2. pontban meghatározott vételárak 30%-át a szerződéskötéskor, a fennmaradó vételárhátralékok jegybanki alapkamattal növelt összegét tizenkét havi részletben köteles megfizetni. 4. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az adásvételi szerződéseket kösse meg január 31. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: Az adásvételi szerződést február 10-én megkötöttük. 548/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat a TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" beruházás megvalósítására a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között létrejövő Támogatási szerződés elfogadásáról és aláírásra történő felhatalmazásról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÉR_KÖZ pályázat keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" beruházás megvalósítására a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között létrejövő Támogatási szerződést a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Támogatási szerződés aláírására. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója (A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A támogatási szerződés aláírása február 3-án megtörtént. 14/2015. (I. 22.) KÖKT határozat a hrsz.-ú, S1 területen lévő pincerendszer és a Dreher villa Alagút Futás céljára történő ingyenes használatba adásáról (15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, hrsz.-ú, SI terület alatt lévő pincerendszert és a Dreher villát február 28. napján 7.00 órától óráig a B-B Ultramaraton Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 12/b, cégjegyzékszáma: O , adó száma: ) részére ingyenes használatba adja a BBU Alagút Futás elnevezésű rendezvény megtartása céljából. 3

4 2. A futóversennyel kapcsolatos biztonságtechnikai feladatokról, orvosi ellátásról, a tűz- és balesetvédelmi előírások betartásáról a verseny szervezője köteles gondoskodni saját költségén. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére február 28. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A kérelmezőt tájékoztattuk a Képviselő-testület döntéséről. A futóverseny sikeresen lezajlott. 32/2015. (Il. 19.) KÖKT határozat a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodásról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bolgár Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Görög Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Horvát Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 3. melléklet szerintjóváhagyja. 4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 4. melléklet szerintjóváhagyja. 5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Német Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást az 5. melléklet szerintjóváhagyja. 6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Örmény Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 6. melléklet szerint jóváhagyja. 7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Roma Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 7. melléklet szerintjóváhagyja. 8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Román Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 8. melléklet szerint jóváhagyja. 9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ruszin Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 9. melléklet szerintjóváhagyja. l O. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Szerb Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a 10. melléklet szerintjóváhagyja. ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ukrán Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást a ll. melléklet szerint jóváhagyja. 4

5 12. A Képviselő-testület aláírás ára. felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodások a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője (A határozat mellékletét képező együttműködési megállapodások szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben szereplőkkel.) Intézkedés: A kőbányai nemzetiségi önkormányzatok határozattal elfogadták az együttműködési megállapodást. A megállapodások aláírása április l-jén megtörtént. 33/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a évi költségvetést követő három évben várható összegéről (13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valarnint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a évekre várható összegét az l. rnelléklet szerint állapítja meg. (A határozat l. mellékletében szereplő táblázat mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A döntés további intézkedést nem igényel. 38/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ alapító okiratának módosításáról (14 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. rnellékletben foglalt tartalommal, április l-jei hatállyal rnódosítja a Körösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1102 Budapest, Szent László tér 29.) alapító okiratát, és a 2. rnelléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője (Az l. mellékletben szereplő alapító okirat mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: Az alapító okirat módosítása megtörtént. 5

6 39/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíj iránti pályázat elbírálásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015 februárjától 2015 júniusáig terjedő időszakra 5000 Ft/hó "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg az l. mellékletben meghatározott általános iskolai tanulóknak 2. A Képviselő-testület a 2015 februárjától 2015 júniusáig terjedő időszakra 10 OOO Ft/hó "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjat állapít meg a 2. mellékletben meghatározott középiskolai tanulóknak a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője (A határozat l. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: Az ösztöndíjakról a kiértesítés megtörtént, a nyertes pályázók részére ünnepélyes keretek között Kovács Róbert polgármester, dr. Mátrai Gábor, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke és Révész Máriusz országgyűlési képviselő adta át az emléklapot. 42/2015. (II. 19.) KÖKT határozat az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról (14 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai iskolai táborok, erdei iskolák évi támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését követően a pályázati felhívást a Kőbányai Önkormányzat honlapján tegye közzé, továbbá gondoskodjék arról, hogy az érintett általános iskolák és óvodák a pályázatról tájékoztatást kapjanak. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője (A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A pályázatot közzétettük, az intézmények értesítése is megtörtént, a pályázatok március 23-áig beérkeztek, elbírálásukra a Humánszolgáltatási Bizottság április 14-ei ölésén kerül sor. 43/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a kőbányai sportegyesületek évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhívásról (14 igen, egyhangú szavazattal) 6

7 l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a kőbányai sportegyesületek évi sportcélú támogatására 2 millió forint összegben, melynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 12. melléklet 22. során rendelkezésre áll. 2. A Képviselő-testület a kőbányai sportegyesületek évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhívást az l. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatály ba lépését követően gondoskodjék a pályázati felhívás közzétételéről a Kőbányai Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírek című folyóiratban. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője (A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A pályázati felhívás közzététele megtörtént, a határidőre beérkezett pályázatok elbírálására a Humánszolgáltatási Bizottság április 14-ei ülésén kerül sor. 49/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság között április l. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időre, a túlszolgálat támogatásáról szóló megállapodás megkötéséről (15 igen, egyhangú szavazattal) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között április l. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időre, a túlszolgálat támogatása tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője (A határozat l. mellékletében szereplő megállapodás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A megállapodás aláírása mindkét fél részéről megtörtént. 50/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság között árpilis l. napjától december 31. napjáig terjedő határozott időre, a közterületi térfigyelő rendszer használatáról szóló megállapodás megkötéséről (ll igen szavazattal, 4 tartózkodással) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a 7

8 térfigyelő rendszer használata tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet szenntl tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgáridestert a megállapodás aláírására. a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője (A határozat l. mellékletében szereplő megállapodás szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A megállapodás aláírása megtörtént. 58/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Budapest X., Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogokróllemondó nyilatkozatok kiadásáról (15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlan 405/4453 tulajdoni hányadára vonatkozó, a Mester Sándor eladó és Szeverényi Tamás vevő között szeptember 9. napján 400 OOO Ft vételáron létrejött adás-vételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlan 405/4453 tulajdoni hányadára vonatkozó, a dr. Tukacs László eladó és Szeverényi Tamás vevő között szeptember 8. napján 550 OOO Ft vételáron létrejött adás-vételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Felső-rákosi réten fekvő, 42845/3 hrsz.-ú ingatlan 405/4453 tulajdoni hányadára vonatkozó, a Vámossy Béláné eladó és Szeverényi Tamás vevő között november 5. napján 400 OOO Ft vételáron létrejött adás-vételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok kiadására. a Főépítészi Osztály vezetője Intézkedés: Az elővásárlási jogokróllemondó nyilatkozatokat kiadtuk. 59/2015. (ll. 19.) KÖKT határozat a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatról (12 igen szavazattal, 3 tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Budapest Főváros Önkormányzatának, hogy az életvitelszemen megvalósuló közterületi tartózkodás tárgyában megalkotandó rendeletében a Budapest X. kerületre vonatkozóan a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló alábbi közterületeken megvalósuló életvitelszern tartózkodást minősítse jogellenessé: a) Állomás utca (38937 helyrajzi szám), 8

9 b) Dausz Gyula park (42033/31 helyrajzi szám), c) Füzér utca (39062, és 39031/13 helyrajzi számok), d) Halom utca (41459, és helyrajzi számok), e) Kápolna tér (41457 helyrajzi szám), j) Korpanai utca (38926 helyrajzi szám), g) Körösi Csoma sétány (39203/1 és 39031/14 helyrajzi számok), h) Óhegy park ( 42033/50 helyrajzi szám), i) Rottenbiller park ( helyrajzi szám), j) Sportligetnek nevezett 42444/34, 42450/l és 42450/3 helyrajzi számú közterületek, k) ~zent László tér (39126, 41426/l és 41426/2 helyrajzi számok), l) Ujhegyi sétány (42309/13, 42309/44 és 42309/72 helyrajzi számok), m) Vásárló utca (39016/2 helyrajzi szám) február 24. a Hatósági Főosztály vezetője Intézkedés: Az 59/2015. (II. 9.) határozatról Tartós Istvánt, Budapest Főváros Főpolgármesterét a február 20-án kelt levélben tájékoztattuk a határozat részletes indokolásával és az előterjesztés megküldésével együtt, amelyet a visszaérkező tértivevény szerint február 24-én átvettek. 66/2015. (III. 2.) KÖKT határozat a "Vállalkozási szerződés közétkeztetés i feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (9 igen szavazattal, 5 tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIII. törvény 94. (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 2. A Képviselő-testület a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. ajánlata érvényes. 3. A Képviselő-testület a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-t (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 1-5., cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: )- mint egyetlen ajánlattevőt- hirdeti ki. 4. A Képviselő-testület a "Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok kiegészítő szolgáltatásának ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 9

10 gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére" tárgyú közbeszerzési eljárásban felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön vállalkozási szerződést a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott összegű ellenszolgáltatás fejében. az aljegyző Intézkedés: A PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel2015. március 2-án megkötöttük a vállalkozási szerződést. II. 2. melléklet az előterjesztéshez TOVÁBBI INTÉZKEDÉS IGÉNYLŐ LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HAT ÁROZATOK 10/2014. (I. 23.) KÖKT határozat a Budapest X., Kozma utca 42518/41 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának energiaparkként történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról (18 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Kozma utca 42518/41 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának energiaparkként történő hasznosítására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az adott ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának energiaparkként történő hasznosításának lehetőségét és a vizsgálat eredményének ismeretében készítsen hasznosítási javaslatot (pályázati kiírást) a Képviselő-testület részére május l. a gazdasági és fejlesztési alpolgármester a Főépítészi Csoport vezetője szakterületért felelős Intézkedés: A pályázót értesítettük a Képviselő-testület döntéséről, jelenleg is folyik a terület energiaparkként történő hasznosításának előkészítése. 18/2014. (I. 23.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám alatti társasházban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek elidegenítésére vonatkozó szándék megerősítéséről (18 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szlávy utca 44. szám alatti, 41919/0/A/1, 41919/0/A/2 és a 41919/0/A/3 helyrajzi számú albetétekre vonatkozó értékesítési szándékát megerősíti. 2. A Képviselő-testület az albetétek vételárát 3 OOO Ft/m 2 összegben határozza meg. 10

11 3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás megküldésére a társasház tulajdonosai részére, valamint az adásvételi szerződések megkötésére március 31. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által felkért ügyvéd nem ellenjegyezte az adásvételi szerződést, ezért a Hivatal által felkért ügyvéd készíti elő a szerződést, amely várhatóan még 2015 áprilisában megkötésre kerül. 137/2014. (III. 20.) KÖKT határozat -l. pontját módosította: 372/2014. (VI. 26.) hat. a Budapest X., 41332/l és 41332/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről (16 igen szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 13. -a, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Budapest X., 41332/l helyrajzi számú és a 41332/2 helyrajzi számú, természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanokra bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja és a segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. 2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések és egyéb okiratok aláírására. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásához kapott állami támogatási összeg eredményes felhasználásához a szükséges engedélyeztetési és kiviteli terveket készíttesse el. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Főépítészi Csoport vezetője a V árasüzemeltetési Csoport vezetője és 372/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat a 137/2014. (III. 20.) KÖKT határozat módosításáról (13 igen szavazattal, 2 tartózkodással) A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest X., 41332/l és 41332/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről szóló 137/2014. (III. 20.) KÖKT határozata címe és l. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: ll

12 "a Budapest X., 41332/l és 41302/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 13. -a, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Budapest X., 41332/l helyrajzi számú és a 41302/2 helyrajzi számú, természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanokra bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlanok felhasználási célja út építése, a segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése." Intézkedés: A Képviselő-testület döntéséről értesítettük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t. Az MNV Zrt. hozzájárult ahhoz, hogy a kormánydöntés előtt az ingatlanok művelési ágának megváltoztatását kezdeményezzük a FöldhivatalnáL Ez megtörtént, az ingatlanok új, közterületi minősítését a Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban átvezette. Jelenleg a Kormány döntésére várunk. 359/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett "Közösségi célú városrehabilitációs programok" pályázati konstrukción történő részvételről (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett "Közösségi célú városrehabilitációs programok" pályázatra pályázatot nyújt be a "Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 32-ben" címmel, és felkéri a polgáridestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtétel ére. 2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett "Közösségi célú városrehabilitációs programok" pályázatra benyújtandó "Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 32-ben" című pályázat pozitív elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából a évi költségvetéséről szóló rendeletében 20 millió Ft, a évi költségvetéséről szóló rendeletében 26 millió Ft összeget tervez azzal, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által finanszírozott további kiadások és a kapcsolódó bevételek tervezéséről is gondoskodik. a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős alpolgármester a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Főépítészi Csoport vezetője a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője Intézkedés: A "Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 32-ben" tárgyú pályázat benyújtásra került, az elbírálása még nem történt meg. A pályázat önrészének fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethe betervezésre került. 12

13 366/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat a Budapest X., Hatház utcában közvilágítási hálózat létesítéséről és a közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Hatház utca l-ll. szám alatti ingatlanon közvilágítási hálózatot kíván létesíteni, ezért mint az ingatlan 881 O/l tulajdoni hányadának tulajdonosa felkéri a Társasház Közgyűlését, hogy járuljon hozzá a közvilágítási hálózatnak a 39210/8 hrsz.-ú ingatlanra való telepítéséhez. A Képviselő-testület felkéri a Budapest X., Hatház utca szám alatti Társasház Közgyűlését, hogy kezdeményezze Budapest Főváros Önkormányzatánál tulajdonosi nyilatkozat kiadását arról, hogy akiépítésre kerülő közvilágítási hálózatot tulajdonba veszi. 2. A Képviselő-testület- Budapest Főváros Önkormányzata 2. pont szerinti nyilatkozatának kiadása esetén - a Budapest X., Hatház utca szám alatti ingatlanon létesítendő közvilágítási hálózat tulajdonjogát térítésmentesen átruházza Budapest Főváros Önkormányzatára. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. a gazdasági és fej lesztési szakterületért felelős alpolgármester a F őépítészi Csoport vezető j e Intézkedés: A Képviselő-testület döntéséről értesítettük a Társasházat és Budapest Főváros Önkormányzatát. A Fővárosi Önkormányzat a hozzájárulása feltételként a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. hozzájárulását határozta meg, jelenleg erre várunk. 383/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló, Kada utca 98/a szám alatti lakóépület bontásáról ( 16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Kada utca 98/a szám alatti, 41982/42 helyrajzi számú ingatlanon álló lakóépületet bontásrajelöli ki. 2. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bentlakó bérlő elhelyezését követően intézkedjék a lakóépület lebontásáról 3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 41982/42 helyrajzi számú ingatlan használati viszonyainak rendezése érdekében. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester Főépítészi Csoport vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a határozat alapján az Óhegy utca 48. (Kada utca 98/a) szám alatti lakásbérlőnek ismét felmondott és peres eljárást kezdeményezett a lakás kiürítésére, megfelelő cserelakás biztosításával. A 41982/42 hrsz.-ú ingatlan egy részére a szomszéd telek tulajdonosai elbirtoklási igényt jelentettek be, jelenleg jogi szakvéleményt várunk az igényük megalapozottságáról. 13

14 ~--~~ 502/2014. (XI. 20.) KÖKT határozat a Budapest Főváros Közgyűlése által kiírt "Műemléki Keret 2014" pályázathoz forrás biztosításáról (16 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros Közgyűlése által kiírt "Műemléki Keret 2014" pályázat keretében a Szent László Plébániatemplom (Budapest X., Szent László tér 34., hrsz.: 39124) bejárati lépcsője burkolatának felújítására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sorának (Képviselő-testület általános tartalék) terhére 2 OOO OOO Ft összegű önrészt biztosít. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/37-es ügyiratszámon megtörtént. Az Önkormányzat a pályázaton 2,5 millió Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződést aláírásra a Budapest Főváros Önkormányzatának megküldtük. 532/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának megindításáról, a részvételi felhívás elfogadásáról (15 igen szavazattal, l tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívását az l. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény II. rész szerinti uniós eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. az aljegyző (A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) és 24/2015. (II. 9.) KÖKT határozat a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményéről és ajánlattételi szakaszának megindításáról (13 igen szavazattal, l tartózkodással) 14

15 l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ( cégjegyzékszáma: O ), a Groupama Garancia Biztosító Zrt. (cégjegyzékszáma: ), valamint az Allianz Hungária Zrt. (cégjegyzékszáma: Oll ) részvételi jelentkezése érvényes, a részvételre jelentkezők alkalmasak a szerződés teljesítésére, és a részvételi szakasz eredményes. 2. A Képviselő-testület a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját, valamint ajánlattételi szakaszának megindítását jóváhagyja. az aljegyző és 92/2015. (III. 19.) KÖKT határozat a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1., adószáma: , cégjegyzékszáma: ), a Groupama Garancia Biztosító Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Október 6. utca 20., adószáma: , cégjegyzékszáma: ), valamint az Allianz Hungária Zrt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt , adószáma: , cégjegyzékszáma: ) ajánlata érvényes, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére, az ajánlattételi szakasz és egyúttal a közbeszerzési eljárás eredményes. 2. A Képviselő-testület a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ajánlattevőt hirdeti ki mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön biztosítási szerződést a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ajánlattevővel A teljes biztosítás (vagyon- és felelősségbiztosítás) éves díja nettó Ft. az aljegyző Intézkedés: A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakasza megindításra került. A Képviselő-testület február 9-ei ülésén döntött a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának eredményéről és ajánlattételi szakaszának megindításáról, a 92/2015. (III. 19.) határozatban megállapította a közbeszerzési eljárás eredményét, nyertes ajánlattevőnek a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ajánlattevőt hirdette ki. A másik két érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő előzetes vitarendezést kezdeményezett. A szakmai ajánlatokkal összefüggésben benyújtott 15

16 észrevételek alapján az Önkormányzat által megbízott biztosítási szakértő megállapítására az Allianz Hungaria Zrt.-től felvilágosítást kértünk, amelynek az érintett határidőben eleget tett. A bírálóbizottság április 2-ai ölésén a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását javasolta. A Képviselő-testület április 7-ei rendkívüli ölésén a 92/2015. (III. 19.) határozatát visszavonta és nyertes ajánlattevőnek az Allianz Hungária Zrt.-t hirdette ki a 105/2015. (IV. 7.) határozatával. 551/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat a Készenléti Rendőrség számára bérlőkijelölési jog biztosításáról (15 igen szavazattal, l tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Készenléti Rendőrség részére határozatlan időre szóló bérlőkijelölési jogot biztosít a Budapest X., Gyakorló u. 19. X. 59. szám alatti lakásingatlanra, és ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy a Készenléti Rendőrség Budapest X., Gyakorló u. 9. VIII. 50. szám alatti lakásra vonatkozó bérlőkijelölési joga megszűnt. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri az l. pontban meghatározott bérlőkijelölési joggal kapcsolatos szerződés aláírására. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója Intézkedés: A szerződés aláírása az Önkormányzat részéről megtörtént, jelenleg a Készenléti Rendőrségen van aláírás céljából. 556/2014. (XII. 18.) KÖKT határozat határozott idejű bérlőkijelölési jog biztosításáról a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére ( 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással) l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., Maglódi út 38. l. ép. fszt. 2. szám alatti lakásingatlaura 10 éves határozott időtartamra bérlőkijelölési jogot biztosít a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága számára. 2. A Képviselő-testület a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával a Budapest X., Kozma u. ll. szám alatti Őri Szálló épületeinek bontása miatt keletkezett kár enyhítése céljából megkötött megállapodás módosítását jóváhagyja akként, hogy a szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: "4. A 3. pontban felsorolt lakásokon kívül az Önkormányzat a Budapest X., Maglódi út 38. l. ép. fszt. 2. szám alatti lakásra vonatkozóan is bérlőkijelölési jogot biztosít az Országos Parancsnokság részére l O év határozott időre." 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri, hogy tárgyaljon a 2. pontban meghatározott szerződésmódosítással érintett lakás állagával kapcsolatos részletekről, valamint a szerződésmódosítás aláírására. a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 16

17 Intézkedés: A tárgyalások megkezdődtek a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával. A lakás felújításáról értékbecslés készült, de még nem született döntés arról, hogy a felújítást a leendő bérlő vagy az Önkormányzat végzi el. 37/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú ingatlan (Albert Camus utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentéséről (14 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 20 ll. évi C XCVI. törvény 13. -a, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú, természetben az Albert Camus utcában fekvő ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat javára történő ingyenes átruházását, valamint az ingatlanra bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. Az átruházni kért ingatlan felhasználási célja út építése, a segítendő közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés l. pontjában meghatározott helyi közutak, közterületek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése. 2. A Képviselő-testület vállalja az l. pont szerinti tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti tulajdonjog átruházása érdekében szükséges intézkedések megtételére, valamint a vonatkozó szerződések és egyéb okiratok aláírására. a Főépítészi Osztály vezetője Intézkedés: Az Önkormányzat tulajdonba adásra vonatkozó igényét bejelentettük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé. 40/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás iránti pályázatok elbírálásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásokról az l. melléklet szerint dönt. 2. A Képviselő-testület az l. melléklet 9., 10., ll., 12., 13. és 14. pontjában meghatározott pályázó esetében a támogatási szerződést megköti. 3. Az l. melléklet 1., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontjában meghatározott pályázó esetében a támogatási szerződés abban az esetben köthető meg, ha a szerződéskötésre nyitva álló határidőben a pályázó a Polgármesteri Hivatal felhívásában szereplő kiegészítést megteszi. 4. A Képviselő-testület az l. melléklet 2. pontjában meghatározott pályázó esetében a támogatási szerződést a nyertes pályázóval és a kivitelező vállalkozóval köti meg. A támogatási összeg kifizetése - a szerződés szerinti teljesítés esetén - a pályázó részére történik. 5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötése és a támogatás folyósítása iránt intézkedjék március 20. a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője (A határozat l. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 17

18 Intézkedés: A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítése megtörtént. A döntés az Önkormányzat honlapján március 5-én közzétételre került. A 14 érvényes pályázat közül 8 pályázó képviselője már aláírta a megállapodást, így azok polgármesteri aláírásra történő előkészítése megtörtént. 6 pályázó a Polgármesteri Hivatal felhívásában meghatározott hiánypótlásokat végzi. 47/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a közterületi térfigyelő rendszer bérelt műszaki-technikai elemeinek megvásárlásáról (15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megvásáralja az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 77., cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: ), valamint az SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (székhelye: 1142 Budapest, Szihalom u. 7., cégjegyzékszáma Cg , adószáma: ) tulajdonában lévő Kőbánya területén működtetett térfigyelő rendszer április l. napjáig bérelt műszaki technikai elemeit OOO forint + Áfa vételáron azzal, hogy a számla kiállítására az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. jogosult. 2. A Képviselő testület az l. pontban meghatározott műszaki-technikai elemek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. előirányzata terhére biztosítja. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására. a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője Intézkedés: Az előirányzat-átcsoportosítás a 3/1. ügyiratszámon megtörtént. A szerződéstervezet hivatali egyeztetés alatt áll. 48/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a közterületi térfigyelő rendszer április l. napjától június 30. napjáig történő üzemeltetéséről (15 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-vel (székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 77., cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: ), valamint az SCI Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.-vel (székhelye: 1142 Budapest, Szihalom u. 7., cégjegyzékszáma Cg , adószáma: ) a térfigyelő rendszer folyamatos működése és karbantartása tárgyában árpilis l. napjától június 30. napjáig terjedő határozott időre vállalkozási szerződést köt. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője Intézkedés: A szerződéstervezet hivatali egyeztetés alatt áll. 18

19 56/2015. (II. 19.) KÖKT határozat a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adásáról (14 igen szavazattal, l tartózkodással) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 12. szám alatti (hrsz: 42309/42/ A/l) ingatlanból 31,2 m 2 (16,8 és 14,4 m 2 nagyságú irodák) alapterületű részt a továbbiakban: helyiség) a Budapesti Rendőrfőkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága (1102 Budapest, Harmat u. 6-8.) részére március l. napjától január 31. napjáig határozott időtartamra használatba ad körzeti megbízotti iroda céljára azzal, hogy az eddig használatba adott Újhegyi sétány 16. szám alatti helyiséget jelenlegi állapotában 15 napon belül a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek köteles átadni. 2. A Képviselő-testület a szociális helyiségek használatát az albetét közös használatú helyiségeiben biztosítja. 3. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait az Önkormányzat fizeti meg. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adományozási szerződés módosítására március 15. Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megkezdte a helyiségrész felújítását, amely várhatóan május végére készül el. 65/2015. (III. 2.) KÖKT határozat a "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlati felhívás és a dokumentáció, valamint a szerződéstervezet elfogadásáról (14 igen, egyhangú szavazattal) l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület a "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációját és szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 3. A Képviselő-testület a "Földgáz beszerzése" tárgyú uniós értékhatárt elérő - elektronikus árlejtéssellefolytatandó- nyílt közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat évi költségvetésébe terveztesse be a "Földgáz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás évre biztosítandó fedezetének összegét. az aljegyző (A határozat l. és 2. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) Intézkedés: A közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént. A évre vonatkozó fedezet összegének betervezésére a évi költségvetés előkészítésekor kerül sor. 19

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE {» (. > -.t-wijoi Kőbányai,...!,. -».«,< uiet ülése r \LMI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. november

Részletesebben

1. sz. melléklet BESZÁMOLÓ

1. sz. melléklet BESZÁMOLÓ 1. sz. melléklet BESZÁMOLÓ a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. május 1. 2012. október 31. között, átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról (az SzMSz 4.. (6) bekezdése alapján*)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012. január 30-i ülésén hozott döntések: 3/2012. Kth. Munkaterv módosítása és napirend elfogadása 4/2012. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirend Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2014. szeptember 2. Előterjesztő:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi határozatai 1/2012. (I.24.) Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tornaterem létesítéséhez, a szabályozási terv módosításához az iskolaépület

Részletesebben

1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014.

Részletesebben

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. március

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.A rendelet célja Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

2014. február 13-i rendes ülésére

2014. február 13-i rendes ülésére 1 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

-11-J,qjfzt ft"t. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tisztelt Képviselő-testület!

-11-J,qjfzt ftt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere t ih ú ros \. kerület K()bányai KépvisdG tl~stülct ülése -11-J,qjfzt ft"t Előterjeszt és a BVOP Maglódi úti Őri Szállójának elbontásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. december

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben