Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról A) NYERTES, MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK l. HungaroControl Zrt. pályázata- Társadalmifelelősségvállalás Pályázat célja: A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ részére fejlesztő eszközök beszerzése Elnyert támogatás: l 300 OOO Ft Az eszközök beszerzése megtörténik a nyár folyamán. 2. "TÉR-KÖZ" című pályázat Pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése: közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása. A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelynek keretében a) a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, amely így a környék társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol; b) a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés alapján; c) innovatív, energiahatékon y, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi terek jönnek létre; d) a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti; e) az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új közösségi terekkel bővül a városrész. Az Önkormányzat a pályázat "A" komponensére az Újhegyi sétány komplex megújításával pályázott annak érdekében, hogy újra megtelhessen élettel Kőbánya legnagyobb lakótelepének "főutcája". Elnyert támogatás: OOO Ft Önerő: OOO Ft A projekt megvalósítása folyamatban van. A projektmenedzsment feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés l. melléklete tartalmazza. 3. KÖZOP "Budapest Főváros X kerület Mázsa Tér, Liget Tér interrnodális csomópont vizsgálata" Pályázat célja: részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése Kőbánya és a főváros egyik legneuralgikusabb közlekedési csomópontjának megújítására Elnyert támogatás: OOO Ft Önerő: O Ft

2 A pályázat megvalósítása folyamatban van. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 4. Magyar LabdarúgóSzövetség Országos labdarúgópálya-építési program VIII. ütem Az önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége július 22-én meghozott ELN- 148/2014 (07.22) számú határozata alapján további 4 pálya kivitelezésére nyert támogatást. 14x26 méter méretű pálya épül az alábbi helyszíneken: Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola mögötti sportpálya helyén (1106 Budapest, Hárslevelű utca), Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u ), Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (ll 07 Budapest, Gém u. 5-7.). További egy 22x42 méter méretű pálya a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti tagintézménye (ll O l Budapest, Üllői út 118.) sportudvarán kerül kivitelezésre. Jelenleg az MLSZ-szel az együttműködési kivitelezése 2015 nyarán és őszén várható. megállapodás megkötése zajlik, a pályák 5. Műemléki keret 2014 Pályázat célja: Kőbányai Szent László Plébániatemplom lépcsőfelújítása Igényelt támogatás: OOO Ft Elnyert támogatás: OOO Ft A pályázat összköltsége: Ft A beruházás megvalósítás alatt áll. Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik. B) MEGVALÓSUL T, ILLETVE FENNTART ÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK l. KMOP-5.1.1/A-09-2f "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" című pályázat Pályázat célja: a Budapest X. kerületben elhelyezkedő "Kis Pongrác lakótelep" (Salgótarjáni út - Pongrácz út - Csilla utca- Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja. Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség-javító és kömyezetj avító beruházásokkal Specifikus projektcélok: l. Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, felújítási költségek csökkentése, 2. Komplex közterület-megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése és a szabadidő-eltöltés minőségénekjavítása érdekében, 3. Közbiztonság növelése, 4. Parkolási problémák enyhítése, 5. Forgalomtechnikai korszerűsítés, 2

3 6. Közösségi funkciók erősítése, 7. Lakótelepi lakosság közösséggé formálása, 8. A képzési, foglalkoztatási programokban résztvevők elhelyezkedési esélyeinek növelése, 9. Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítéségével a telepen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A pályázat közreműködő szervezete: Pro Régió Nonprofit Kft. A pályázat teljes költségvetése: l Ft Elnyert támogatás: Ft Önerő: Ft (önkormányzati) és Ft (lakossági) A projekt megvalósult, a záró elszámolás folyamatban van. A projektmenedzsment feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 2. KMOP "Napelemes rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" című pályázat Pályázat célja: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft. tetőszerkezetére Projekt összköltsége: Ft Elnyert támogatás: Ft_ Támogatás mértéke: l 00 % A pályázat közreműködő szervezete: Pro Régió Nonprofit Kft. A pályázat megvalósult, záró elszámolás folyamatban van. 3. KMOP "Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése" című pályázat Pályázat célja: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése Projekt összköltsége: Ft, elnyert támogatás: Ft, önerő: Ft A pályázat megvalósítása megtörtént, záró elszámolás folyamatban van. 4. TÁMOP "Kóöánya a kísérletezőtermészettudományos oktatásért" Pályázat célja: Természettudományos labor felújítása a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, amelyet a kőbányai általános iskolások is használhatnak A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (a továbbiakban: KLIK) konzorciumban valósul meg. Részt vevő intézmény: Kőbányai Szent László Gimnázium A pályázat megvalósult, záró elszámolás megtörtént. A projekt eredményeinek fenntartására öt éven keresztül évi 600 OOO Ft-ot szükséges biztosítani, amely betervezésre kerül az Önkormányzat adott évi költségvetésébe. Az összegből többek között buszjegyek és kísérletekhez szükséges anyagok kerülnek beszerzésre, eszközök kerülnek pótlásra. 3

4 5. ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára" című pályázat Pályázat célja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Projekt összköltsége: Ft, elnyert támogatás: Ft, támogatás mértéke: 100% A pályázat közreműködő szervezete: Miniszterelnökség A projekt megvalósult, záró elszámolás folyamatban van. 6. Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégium köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat Pályázat célja: a Budapest X. kerület, Szent László téren (hrsz.: 39126, 1/1 önkormányzati tulajdonú terület) a jelenlegi Pataky István szobor helyére Lechner Ödön szobor kerül kihelyezése, tekintettel Lechner Ödön építész kerületi munkásságára. Elnyert támogatás: 5 OOO OOO Ft A pályázat összköltsége: ll 329 l 04 Ft Önerő: Ft A projekt záró elszámolása megtörtént. 7. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program (Kóöányai Szent László Általános Iskola műfüves pálya) Pályázat célja: a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán (1102 Budapest, Liget u. 13., helyrajzi szám: 39055/8) 22x44 méter nagyságú műfüves futballpálya létesítése. A futballpálya összköltsége: bruttó Ft Elnyert támogatás: bruttó Ft Önerő: bruttó Ft A pályázat megvalósult. 8. TÁMOP "Összefogás Kóöánya családjaiért" című pályázat Pályázat célja: időszakos gyermekfelügyelet kialakítása, melynek szakmai felügyeletét a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: KEB) irányítja és látja el. A pályázat keretében létrehozásra kerül két fő részére új, bölcsődei családtámogató szociális munkás részmunkakör, amely az iskolai szociális munkás mintájára kerül kialakításra a KEB-en belül. A projektben részt vevő kollégák és a kerületben lakó rászoruló kisgyermekes szülők képzésben részesülnek. A projekt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal konzorciumban valósul meg. Részt vevő intézmények: Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, Kőbányai Egyesített Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány Projekt összköltsége: Ft Elnyert támogatás: Ft Önerő: O Ft A pályázat megvalósult, fenntartási kötelezettség nem terheli az Önkormányzatot. 4

5 ~---~ 9. Hungarocontrol Zrt. pályázata- Társadalmifelelősségvállalás Pályázat célja: a Kőbányai Hárslevelű Óvoda részleges nyílászárócseréje Elnyert támogatás: OOO Ft A beruházás megvalósult. l O. Magyar LabdarúgóSzövetség Országos labdarúgópálya-építési program VI. ütem A Kőbányai Önkormányzat 3 műftives focipálya megépítésére nyert pályázatot, amelyek közül egy pálya 12x24 méter méretű, két pálya pedig 24x40 méter méretű. 12x24 méter nagyságú pálya: Kőbányai Bem József Általános Iskola sportudvara (ll O l Budapest, Hungária körút 5-7., hrsz.: 38900/10)- összköltség: 17 OOO OOO Ft; önerő: OOO Ft, MLSZ támogatás: ll 900 OOO Ft 24x40 méter nagyságú pályák: Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportudvara (ll 05 Budapest, Kápolna tér 4., hrsz.: 41454)- 31 OOO OOO Ft, önerő OOO Ft, MLSZ OOO Ft, Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola sportudvara (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9., hrsz.: O/l O) -összköltség: 31 OOO OOO Ft, önerő OOO Ft, MLSZ OOO Ft. Mindhárom pálya átadása megtörtént. ll. Nemzeti Kulturális Alap "Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására" tárgyú pályázat Pályázat célja: Kőbányai Lechner Ödön Emléknap és Kiállítás 2014 támogatása Igényelt támogatás: l Ft Elnyert támogatás: 800 OOO Ft A pályázat összköltsége: l Ft Önerő: l Ft A projekt megvalósult, záró elszámolás folyamatban van. 12. Műemléki keret 2013 Pályázat célja: Kőbányai Szent László Plébániatemplom előcsarnokának felújítása Igényelt támogatás: Ft Elnyert támogatás: l 800 OOO Ft A pályázat összköltsége: l Ft A beruházás megvalósult. 13. BM Kötelező Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása Pályázat célja: térfigyelő kamerák telepítése a kerület 3 pontjára 5

6 Elnyert támogatás: OOO Ft A beruházás megvalósult. 14. KMOP "Kerékpárutakfejlesztése" című pályázat-projekt megvalósítás Pályázat célja: Sibrik Miklós úti kerékpárút megépítése A projekt a 6. záró helyszíni ellenőrzést követően zárul2015 nyarán. 15. KMOP /B "Fenntartható életmód és fogyasztás" című pályázat Pályázat célja: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén A projekttel kapcsolatban évenként Projekt Fenntartási Jelentés kerül benyújtásra. 16. KEOP "Energetikai hatékonyság fokozása" című pályázat Pályázat célja: Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyílászárócseréje és külső homlokzati hőszigetelése, valamint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászárócseréje. A projekttel kapcsolatban évenként Projekt Fenntartási Jelentés kerül benyújtásra. 17. ÁROP-3.A.1/B Pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. A projekt megvalósult. 18. KEOP-5.3.0/A/ ,,Az energetikai hatékonyság növelése a Kóöányai Harmat Általános Iskolában" című pályázat Pályázat célja: A Kőbányai Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint fűtéskorszerűsítése. A projekttel kapcsolatban évenként Projekt Fenntartási Jelentés kerül benyújtásra. 19. KEOP-5.3.0/A/ ,,A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák ÓVodabölcsőde energetikai korszerűsítése" című pályázat Pályázat célja: Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület, Zsivaj utca l- 3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése. A projekttel kapcsolatban évenként Projekt Fenntartási Jelentés kerül benyújtásra. 20. TÁMOP B-1111 "Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése IL szakasz" című pályázat Pályázat alapvető célja: Migráns hátterű tanulók beilleszkedésének segítése a kőbányai iskolákban és óvodákban. Pályázó: A pályázat benyújtója a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat volt, azonban a projekt a KLIK-kel konzorciumban valósul meg. A pályázatban részt vevő intézmények: Kőbányai Szent László Általános Iskola, Kőbányai Bem József Általános Iskola, Kőbányai Rece- 6

7 fice Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda. A konzorcium vezetője: Kőbányai Szent László Általános Iskola A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll. 21. TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR azonosító számú, "Együttműködés a kóöányai tehetségekért" című pályázati projekt az "Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása -Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" pályázat keretében A részt vevő intézmények közül csak a Zsivaj Óvoda fenntartási költségei terhelik az Önkormányzatot, ami évi Ft. 22. TÁMOP azonosító számú, Kóöányai tehetségek "köbükik" című projekt az Iskolai tehetséggondozás című pályázat keretében A részt vevő 3 óvodában a projekt fenntartására évi 2 OOO OOO Ft-ot biztosít a Képviselő-testület. C) ELBÍRÁLÁSALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK l. TÉR-KÖZ- B komponens- a Füzér utca 32. szám alatt helytörténeti múzeum kialakítása Pályázat célja: a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlanban interaktív helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakítása annak érdekében, hogy újra megtelhessen élettel Kőbánya történelmi központja. Igényelt támogatás: 80 OOO OOO Ft Önerő: 46 OOO OOO Ft 2. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása Pályázat célja: A Vaspálya utcai Rece-Fice Óvoda és a Csillagfürt Bölcsőde épületében található konyha felújítása. Igényelt támogatás: Ft (ebből eszköz 12 OOO OOO Ft) Önerő: Ft Megjegyzés: Az Önkormányzat a teljes épületet felújítja, ezek a költségek csak a konyhára vonatkoznak. 3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása Pályázat célja: A Kerepesi út 67. szám alatt található orvosi rendelő felújítása Beruházás összköltségvetése: Ft Igényelt támogatás: 30 OOO OOO Ft Önerő: Ft Megjegyzés: a maximálisan igényelhető összeg 30 OOO OOO Ft D) ELUTASÍTOTTPÁLYÁZATOK l. Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók Pályázat célja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat július 22-e és 27-e között egyhetes nyári tábort szervez iskolás fiatalok részére az önkormányzat balatonlellei nyári táborában. A táborban kőbányai, valamint testvérvárosokból érkező fiatalok és kísérőik vesznek részt. 7

8 A projekt átfogó célja, hogy a Kőbányáról, valamint a testvérvárosokból érkező fiatalok megismerkedjenek egymással, valamint gyakorolják a társadalmi szerepvállalást és a közügyekben való részvételt. Az önkormányzat kifejezett szándéka, hogy a jövőben is rendszeresen sor kerüljön hasonló, a testvérvárosi kapcsolatokat erősítő programokra. Résztvevők: Vinkovci ll fő, Balánbánya ll fő, Stúrovo ll fő, Jaroslaw ll fő, Kőbánya 20 fő (CIKK Egyesület és a KÖD tagjai) + 2 kísérő. Igényelt támogatás: euró A pályázat nem kapott elegendő pontszámot, ezért elutasításra került. 2. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása Pályázat célja: A Kőbányai Gesztenye Óvodában csoportszoba kialakítása autista gyerekek részére. Projekt teljes költségvetése: ll Ft, amelyből építés: OOO Ft, eszköz: Ft Igényelt támogatás: Ft Önerő: Ft A pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került. 3. Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények Pályázat célja: A Kőbányai Gyermekek Átmeneti Otthona részére terápiás csoportszoba kialakítása Projekt teljes költségvetése: Ft, amelyből építés: Ft, eszköz: 850 OOO Ft Igényelt támogatás: Ft Önerő: Ft A pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került. Budapest, június"{~, ontból ellenjegyzem: 8

9 l. melléklet az előterjesztéshez Projekt: TER_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret évi pályázata "A" jelű Közterületek komplex megújítása keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" Projektszám: FPH 059/ iktatószámon benyújtott l. pályázati azonosító számú TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Városfejlesztési Divízió a TÉR KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" pályázat lebonyolításában az alábbi feladatokat végezte el: Újhegyi sétány 16. szám alatti épület átalakításához kapcsolódó engedélyezési tervek elkészültek (ÉTDR azonosító: ) és a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala augusztus 8-án kiadott BP- 5D/001/ /2014 számú határozatában az építési engedélyt megadta, amely szeptember 2-án jogerőre emelkedett. A kiviteli tervek szeptember 30-ig elkészültek, amelynek alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént; az Újhegyi sétány komplex közterületi környezetrendezéséhez kapcsolódó engedélyezési tervek elkészültek (ÉTDR azonosító: ) az építési engedélyezési eljárás hiánypótlási szakaszának lezárultával a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala december 2-án kiadott BP-5D/001/ /2014 számú határozatában az építési engedélyt megadta, amely december 27-énjogerőre emelkedett. A kiviteli tervek december 17-ével elkészültek, amelynek alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése március hónap közepéig megtörtént; Budapest Főváros Önkormányzata a Támogatási szerződést február 3-án írta alá, amely ezzel az időponttal hatályba lépett. Ennek alapján a kivitelezésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárások megindítása elöli akadály elhárult. Budapest Főváros Önkormányzata a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat építtető megbízásából eljáró Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kérelmére az Újhegyi sétány 16. szám alatti épület kivitelezéséhez a március 25.-én kelt tulajdonosi nyilatkozatban foglaltak szerint a hozzájárulását megadta. Az Újhegyi sétány komplex közterületi környezetrendezéséhez és az Újhegyi sétány 16. szám alatti épület kivitelezési munkáihoz kapcsolódó nyílt közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént, az eljárás jelenleg folyamatban van. 1

10 Az Újhegyi sétány komplex közterületi környezetrendezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések nyílt közbeszerzési eljárás kiírásának előkészítése folyamatban van április 30.-án kelt levelében Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint Kedvezményezett, a TÉR_ KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret évi pályázata "A" jelű Közterületek komplex megújítása keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" pályázat Támogatási Szerződésének véghatáridő módosítását kezdeményezte a Budapest Főváros Önkormányzata, mint Támogató irányában. A án létrejött Támogatási Szerződés ide vonatkozó pontjai értelmében a én kelt, l. sz. kifizetést igénylő levélben kezdeményezve lett a Főpolgármesteri Hivatal irányában a közötti elszámolási időszakra vonatkozó számlák támogatott részének kifizetése. A csatolt dokumentumokban rögzített számlák támogatástartalma összesen ,-Ft volt. Budapest, június 12. Szántó János divízióvezető 2

11 2. melléklet az előterjesztéshez Projekt: Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermadális csomópont vizsgálata Projektszám: KÖZOP TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL Jelen tájékoztató, a korábbiaktól eltérően előrehaladásokat, változásokat tartalmazza. már kizárólag a december óta bekövetkezett Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidőn belül, azaz szeptember 16-áig az elkészült Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt (RMT) átadta, amelyet az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Köztekedés Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (NFM) részéről történő jóváhagyásra ezt követően benyújtottunk. Az NFM által előírt, az RMT -ben szükséges javítások és korrekciók végrehajtását követően, 2015.január 7-én az NFM az RMT-tjóváhagyta. A vállalkozói végszámlához kapcsolódó kitizetési igénylések az NFM részéről jóváhagyásra kerültek, így a Vállalkozók kifizetése március 9-ével teljes körűen lezárult. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által teljesített projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó végszámla kifizetése április hónapban az Önkormányzat által szintén teljesítésre került. Budapest, 2015.június 15. Szabó Ágoston sk. projektvezető Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

12 3. melléklet az előterjesztéshez ' ~ekt: ~lj A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja Projektszám: KMOP-5.1.1/A-09-2f TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL A városrehabilitáció részeként megvalósuló fejlesztések (felújítások és beruházások) Jelen tájékoztató, a korábbiaktól eltérően már kizárólag a március óta bekövetkezett előrehaladásokat, változásokat tartalmazza. Zöldterületek felújítása, parkfejlesztés Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés A kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan Vállalkozó április hónapban az érintett területek vonatkozásában újból munkaterületet kapott, majd ezt követően május hónap folyamán a hátralévő munkákat befejezte. A május 29-ei műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését követően a szükséges hibajavítási-hiánypótlási munkák elvégzésére kerültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően Vállalkozó a végszámláját benyújthatta, amelynek elszámolása folyamatban van. A tavaszi befejező munkákkal összhangban május 15-én került sor a projekt zárórendezvényének megtartására. Fenti feladatok teljesítésével a Projekt fizikai megvalósítása a Támogatási szerződés május 31-ei határidején belül megtörtént A Támogatási szerződés 5. számú módosítása, a projekt lezárása A teljes körű pénzügyi elszámoláshoz szükséges költségátcsoportosítások vonatkozásában a Támogatási szerződés utolsó módosítása megtörtént, beleértve a Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását is, amelyben érintett volt Budapest Főváros Önkormányzata is. A projektben előirányzott tartalékkeret felhasználására nem került sor. A hatályos Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a Projekt zárójelentésének elkészítése (könyvvizsgálói zárójelentéssei együtt) és annak Közreműködő szervezethez történő benyújtása, beleértve az utolsó kitizetési igénylés beküldését is június 30-áig megtörténik A projekt pénzügyi lezárásáról a következő tájékoztatóban tudunk részletesen beszámolni. Budapest, június 15. A beszámolót készítette: Szabó Ágoston sk. pro j ektmenedzser

J 5 r. szám ú előterjesztés

J 5 r. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J 5 r. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE {» (. > -.t-wijoi Kőbányai,...!,. -».«,< uiet ülése r \LMI.

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maiI: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az integrált városfejlesztési stratégia középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás-orientált

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE Szám: KOZP/1-3/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém Megyei

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. A Fővárosi Közgyűlés a 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. Rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdet az alább városrehabilitációs programokra:

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2013 Tisztelt Kőbányaiak! Kedves Olvasók! Szeretettel köszöntöm Önöket a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

il(\. szám ú előterjesztés

il(\. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere il(\. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról,

Részletesebben

/((o. számú előterjesztés

/((o. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere /((o. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2008. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 3 1.1 Saját lezárt

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 4.... kódszám Ügyiratszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/570-../2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. március

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2013. évi kötelezettségek 2013.12.20.

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2013. évi kötelezettségek 2013.12.20. Szállító neve típusa Megjegyzés AAA INVEST Kft. tervezési Tárgyév előírása Érvényesség kezdete A Harmat Általános Iskola területén új tornacsarnokra építési engedélyezési terv készítése és engedélyeztetése.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a városfejlesztéssel összefüggő pályázatokról Császár László

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől 2740 Abony Tel.: 06-53-360-832 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály, Humán osztály Humán Közszolgáltatások

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 250/2014. Előadó: dr. László Jenő Mell. : l db beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben