J 5 r. szám ú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J 5 r. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J 5 r. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról A) NYERTES, MEGVALÓSÍT ÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK J. KMOP "Napelemes rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában" című pályázat Pályázat célja: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft. tetőszerkezetére Projekt összköltsége: Ft Elnyert támogatás: Ft_ Támogatás mértéke: l 00 % A pályázat közreműködő szervezete: Pro Régió Nonprofit Kft. A pályázat megvalósítása folyamatban van. 2. KMOP-5.1.1/A-09-2f "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" című pályázat Pályázat célja: a Budapest X. kerületben elhelyezkedő "Kis Pongrác lakótelep" (Salgótarjáni út - Pongrácz út - Csilla utca- Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja. Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség-javító és környezetjavító beruházásokkal Specifikus projektcélok: l. Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, felújítási költségek csökkentése, 2. Komplex közterület-megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése és a szabadidő-eltöltés minőségénekjavítása érdekében, 3. Közbiztonság növelése, 4. Parkolási problémák enyhítése, 5. Forgalomtechnikai korszerűsítés, 6. Közösségi funkciók erősítése, 7. Lakótelepi lakosság közösséggé formálása, 8. A képzési, foglalkoztatási programokban résztvevők elhelyezkedési esélyeinek növelése, 9. Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítéségével a telepen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A pályázat közreműködő szervezete: Pro Régió Nonprofit Kft.

2 A pályázat teljes költségvetése: l Ft (l Ft) Elnyert támogatás: Ft ( Ft) Önerő: Ft ( Ft) A projekt megvalósítása folyamatban van. A projektmenedzsment feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés l. melléklete tartalmazza. 3. "TÉR-KÖZ" című pályázat Pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése: közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása. A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelynek keretében a) a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, amely így a környék társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol; b) a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés alapján; c) innovatív, energiahatékony, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi terek jönnek létre; d) a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti; e) az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új közösségi terekkel bővül a városrész. Az Önkormányzat a pályázat "A" komponensére az Újhegyi sétány komplex megújításával pályázott annak érdekében, hogy újra megtelhessen élettel Kőbánya legnagyobb lakótelepének "főutcája". Elnyert támogatás: OOO Ft Önrész: OOO Ft Támogatás mértéke: 80% A projekt megvalósítása folyamatban van. A projektmenedzsment feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 4. KÖZOP "Budapest Főváros X kerület Mázsa Tér, Liget Tér interrnodális csomópont vizsgálata" Pályázat célja: részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése Kőbánya és a főváros egyik legneuralgikusabb közlekedési csomópontjának megújítására Elnyert támogatás: OOO Ft Önerő: O Ft A pályázat megvalósítása folyamatban van. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 2

3 5. Magyar LabdarúgóSzövetség Országos labdarúgópálya-építési program VI/L ütem Az önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége július 22-én meghozott ELN- 148/2014 (07.22) számú határozata alapján további 4 pálya kivitelezésére nyert támogatást. 14x26 méter méretű pálya épül az alábbi helyszíneken: Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola mögötti sportpálya helyén (1106 Budapest, Hárslevelű utca), Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u ), Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (ll 07 Budapest, Gém u. 5-7.) További egy 22x42 méter méretű pálya a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti tagintézménye (1101 Budapest, Üllői út 118.) sportudvarán kerül kivitelezésre. Jelenleg az MLSZ-szel az együttműködési kivitelezése 2015-ben és 2016-ban várható. megállapodás megkötése zajlik, a pályák 6. Műemléki keret 2013 Pályázat célja: Kőbányai Szent László Plébániatemplom előcsarnokának felújítása Igényelt támogatás: Ft Elnyert támogatás: l 800 OOO Ft A pályázat összköltsége: l Ft A beruházás megvalósítás alatt áll. 7. Műemléki keret 2014 Pályázat célja: Kőbányai Szent László Plébániatemplom lépcső felújítása Igényelt támogatás: OOO Ft Elnyert támogatás: OOO Ft A pályázat összköltsége: Ft A Megállapodás aláírása folyamatban van. 8. BM Kötelező Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása Pályázat célja: térfigyelő kamerák telepítése a kerület 3 pontjára Elnyert támogatás: OOO Ft A beruházás megvalósítás alatt áll. 3

4 B) NYERTES, MEGVALÓSULT PROJEKTEK l. Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégium köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat Pályázat célja: a Budapest X. kerület, Szent László téren (hrsz.: 39126, lll önkormányzati tulajdonú terület) a jelenlegi Pataky István szobor helyére Lechner Ödön szobor kerül kihelyezése, tekintettel Lechner Ödön építész kerületi munkásságára. Elnyert támogatás: 5 OOO OOO Ft A pályázat összköltsége: ll 329 l 04 Ft Önerő: l 04 Ft A projekt záró elszámolása megtörtént. 2. " (IL 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása" című pályázat Pályázat célja: 500 db szék beszerzése a KCSSKKK-ba Pályázó: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Elnyert támogatás: Ft Önerő: O Ft A projekt záró elszámolása megtörtént. 3. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program (Kóöányai Szent László Általános Iskola műfüves pálya) Pályázat célja: a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán (ll 02 Budapest, Liget u. 13., helyrajzi szám: 39055/8) 22x44 méter nagyságú műftives futballpálya létesítése. A futballpálya összköltsége: bruttó Ft Elnyert támogatás: bruttó Ft Önerő: bruttó Ft A pályázat megvalósult. 4. TÁMOP "Összefogás Kóöánya családjaiért" című pályázat Pályázat célja: időszakos gyermekfelügyelet kialakítása, melynek szakmai felügyeletét a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: KEB) irányítja és látja el. A pályázat keretében létrehozásra kerül két fő részére új, bölcsődei családtámogató szociális munkás részmunkakör, amely az iskolai szociális munkás mintájára kerül kialakításra a KEB-en belül. A projektben részt vevő kollégák és a kerületben lakó rászoruló kisgyermekes szülők képzésben részesülnek. A projekt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal konzorciumban valósul meg. 4

5 Részt vevő intézmények: Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, Kőbányai Egyesített Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány Projekt összköltsége: Ft Elnyert támogatás: Ft Önerő: O Ft A pályázat megvalósult, fenntartási kötelezettség nem terheli az Önkormányzatot. 5. Hungarocontrol Zrt. pályázata- Társadalmifelelősségvállalás Pályázat célja: a Kőbányai Hárslevelű Óvoda részleges nyílászáró cseréje Elnyert támogatás: OOO Ft A beruházás megvalósult 6. Magyar LabdarúgóSzövetség Országos labdarúgópálya-építési program VI. ütem A Kőbányai Önkormányzat 3 műftives focipálya megépítésére nyert pályázatot, amelyek közül egy pálya 12x24 méter méretű, két pálya pedig 24x40 méter méretű. 12x24 méter nagyságú pálya: Kőbányai Bem József Általános Iskola sportudvara (1101 Budapest, Hungária körút 5-7., hrsz.: 38900/10) - összköltség: 17 OOO OOO Ft; önerő: OOO Ft, MLSZ támogatás: ll 900 OOO Ft 24x40 méter nagyságú pályák: Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportudvara (1105 Budapest, Kápolna tér 4., hrsz.: 41454)- 31 OOO OOO Ft, önerő OOO Ft, MLSZ OOO Ft, Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola sportudvara (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9., hrsz.: 39210/10) -31 OOO OOO Ft, önerő OOO Ft, MLSZ OOO Ft. Mindhárom pálya átadása megtörtént. 7. Nemzeti Kulturális Alap "Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására" tárgyú pályázat Pályázat célja: Kőbányai Lechner Ödön Emléknap és Kiállítás 2014 támogatása Pályázó: Budapest Főváros X. kerületkőbányai Önkormányzat Igényelt támogatás: l Ft Elnyert támogatás: 800 OOO Ft A pályázat összköltsége: l Ft Önerő: l Ft A projekt megvalósult, záró elszámolás folyamatban van. 5

6 C) FENNTARTÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK l. TÁMOP "Kóöánya a kísérletezőtermészettudományos oktatásért" Pályázat célja: Természettudományos labor felújítása a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, amelyet a kőbányai általános iskolások is használhatnak A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (a továbbiakban: KLIK) konzorciumban valósul meg. Részt vevő intézmény: Kőbányai Szent László Gimnázium A pályázat megvalósult, záró elszámolás folyamatban van. A projekt fenntartására a Képviselő-testület évi Ft-ot biztosít. 2. KMOP "Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése" című pályázat Pályázat célja: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése Projekt összköltsége: Ft, elnyert támogatás: Ft, önerő: Ft A pályázat megvalósítása megtörtént, záró elszámolás folyamatban van. 3. ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára" cím ű pályázat Pályázat célja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Projekt összköltsége: 29 l Ft, elnyert támogatás: 29 l Ft, támogatás mértéke: 100% A pályázat közreműködő szervezete: Miniszterelnökség A projekt megvalósult, záró elszámolás folyamatban van. 4. KMOP "Kerékpárutak fejlesztése" cím ű pályázat-projekt megvalósítás Pályázat célja: Sibrik Miklós úti kerékpárút megépítése A pályázat 3. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. 5. KMOP /B "Fenntartható életmód és fogyasztás" című pályázat Pályázat célja: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén A pályázat 2. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. 6

7 6. KEOP "Energetikai hatékonyság fokozása" című pályázat Pályázat célja: Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyílászárócseréje és külső homlokzati hőszigetelése, valamint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászárócseréje. A pályázat 2. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. 7. ÁROP-3.A.1/B Pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. A pályázat záró elszámolása megtörtént Jelenleg fenntartás alatt áll. 8. KEOP-5.3.0/A/ ,,Az energetikai hatékonyság növelése a Kóöányai Harmat Általános Iskolában" című pályázat Pályázat célja: A Kőbányai Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint fűtéskorszerűsítése. A pályázat záró elszámolása megtörtént Jelenleg fenntartás alatt áll. 9. KEOP-5.3.0/A/ ,,A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák Óvodabölcsőde energetikai korszerűsítése" című pályázat Pályázat célja: Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület, Zsivaj utca l- 3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése. A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll. 10. TÁMOP B-ll/1 "Migráns hátterű tanufók nevelésének és oktatásának segítése IL szakasz" című pályázat Pályázat alapvető célja: Migráns hátterű tanulók beilleszkedésének segítése a kőbányai iskolákban és óvodákban. Pályázó: A pályázat benyújtója a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat volt, azonban a projekt a KLIK-kel konzorciumban valósul meg. A pályázatban részt vevő intézmények: Kőbányai Szent László Általános Iskola, Kőbányai Bem József Általános Iskola, Kőbányai Recefice Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda. A konzorcium vezetője: Kőbányai Szent László Általános Iskola A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll. 7

8 11. TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR azonosító számú, "Együttműködés a kóöányai tehetségekért" című pályázati projekt az "Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása- Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program" pályázat keretében A részt vevő intézmények közül csak a Zsivaj Óvoda fenntartási költségei terhelik az Önkormányzatot, ami évi Ft. 12. TÁMOP azonosító számú, Kóöányai tehetségek "köbükik" című projekt az Iskolai tehetséggondozás című pályázat keretében A részt vevő 3 óvodában a projekt fenntartására évi 2 OOO OOO Ft-ot biztosít a Képviselő-testület. D) ELBÍRÁLÁSALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK l. TÉR-KÖZ- B komponens- a Füzér utca 32. szám alatt helytörténeti múzeum kialakítása Pályázat célja: a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlanban interaktív helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakítása annak érdekében, hogy újra megtelhessen élettel Kőbánya történelmi központja. Igényelt támogatás: 80 OOO OOO Ft Önerő: 46 OOO OOO Ft 2. Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi Találkozók Pályázat célja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat július 22-e és 27-e között egyhetes nyári tábort szervez iskolás fiatalok részére az önkormányzat balatonlellei nyári táborában. A táborban kőbányai, valamint testvérvárosokból érkező fiatalok és kísérőik vesznek részt. A projekt átfogó célja, hogy a Kőbányáról, valamint a testvérvárosokból érkező fiatalok megismerkedjenek egymással, valamint gyakorolják a társadalmi szerepvállalást és közügyekben való részvételt. Az önkormányzat kifejezett szándéka, hogy a jövőben is rendszeresen sor kerüljön hasonló, a testvérvárosi kapcsolatokat erősítő programokra. Résztvevők: Vinkovci ll fő, Balánbánya ll fő, Stúrovo ll fő, Jaroslaw ll fő, Kőbánya 20 fő (CIKK Egyesület és a KÖD tagjai) + 2 kísérő. Igényelt támogatás: euró Budapest, március"(~. Törv~.s ' szenwoí. o~tból ellenjegyzem: ' )-).j,)\_n[~ Dr. Sz o Krisztián jegyző J 8

9 l. melléklet az előterjesztéshez Projekt: A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja Projektszám: KMOP-5.1.1/A-09-2f TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL A városrehabilitáció részeként megvalósuló fejlesztések (felújítások és beruházások) Jelen tájékoztató, a korábbiaktól eltéröen már kizárólag a december óta bekövetkezett előrehaladásokat, változásokat tartalmazza. l. Közvilágítási rendszer felújítása Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés A közbeszerzési eljárásban nyertes Vállalkozó előteljesítéssei befejezte a munkát, a műszaki átadás-átvételi eljárás a BDK Kft., mint üzemeltető bevonásával december ll-én lezárult, az új közvilágítási hálózat már üzemszerűen működik. A Vállalkozó kifizetése megtörtént, Budapest Főváros Önkormányzatával az elszámolás folyamatban van. 2. Térfigyelő karnerarendszer kiépítése Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés A munkák elvégzése a közvilágítási rendszer felújításának munkáival összehangoltan, határidőben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás december 8-án eredményesen lezárult. Az elszámolás, a szállító kifizetése megtörtént, a térfigyelő karnerarendszer üzemszerűen működik, beleértve a X. kerületi Rendőrkapitányságra telepített központot is. 3. Zöldterületek felújítása, parkfejlesztés Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés A kivitelezési munkák jelenleg szünetelnek, Vállalkozó április hónapban az érintett területek vonatkozásában újból munkaterületet fog kapni. A tavaszi befejező munkákkal összhangban május hónapban kerül sor a projekt zárórendezvényére, egyúttal a projekt fizikai megvalósításának lezárására, valamint projekt pénzügyi elszámolásának lezárására is. Budapest, március 12. A beszámolót készítette: Szabó Ágoston sk. pro j ektmenedzser

10 2. melléklet az előterjesztéshez Projekt: TER_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret évi pályázata "A" jelű Közterületek komplex megújítása keretében "a kőbányai Újhegyi sétány komnlex meg-úiítása" Projektszám: FPH 059/1352-1/2013 iktatószámon benyújtott l. pályázati azonosító számú TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Városfejlesztési Divízió a TÉR KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" pályázat lebonyolításában az alábbi feladatokat végezte el: Újhegyi sétány 16. szám alatti épület átalakításához kapcsolódó engedélyezési tervek elkészültek (ÉTDR azonosító: ) és a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala augusztus 8-án kiadott BP- 5D/001/ /2014 számú határozatában az építési engedélyt megadta. A kiviteli tervek szeptember 30-ig elkészültek, amelynek alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént; az Újhegyi sétány komplex közterületi környezetrendezéséhez kapcsolódó engedélyezési tervek elkészültek (ÉTDR azonosító: ) az építési engedélyezési eljárás hiánypótlási szakaszának lezárultával a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala december 2-án kiadott BP-5D/001/ /2014 számú határozatában az építési engedélyt megadta, amely december 27-énjogerőre emelkedett. A kiviteli tervek december 17-ével elkészültek, amelynek alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése március hónap közepéig megtörtént; Budapest Főváros Önkormányzata a Támogatási szerződést február 3-án írta alá, amely ezzel az időponttal hatályba lépett. Ennek alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások megindítása elöli akadály elhárult, az eljárások megindítása március végéig megtörténnek Szabó Ágoston sk. projektvezető

11 3. melléklet az előterjesztéshez Projekt: Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata Projektszám: KÖZOP TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL Jelen tájékoztató, a korábbiaktól eltérően már kizárólag a december óta bekövetkezett előrehaladásokat, változásokat tartalmazza. Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidőn belül, azaz szeptember 16-áig az elkészült Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt (RMT) átadta, amelyet az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedés Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (NFM) részéről történő jóváhagyásra ezt követően benyújtottunk Az NFM által előírt, az RMT -ben szükséges javítások és korrekciók végrehajtását követően, január 7-én az NFM az RMT-t jóváhagyta. A vállalkozói végszámlához kapcsolódó kitizetési igénylések az NFM részéről jóváhagyásra kerültek, így a Vállalkozók kifizetése március 9-ével teljes körűen lezárult. A projekt zárójelentésének elkészítése és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó záró kitizetési igénylés benyújtása, illetve ezzel együtt a projekt teljes körű befejezése, lezárása folyamatban van. Budapest, március 12. Szabó Ágoston sk. projektvezető Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől 2740 Abony Tel.: 06-53-360-832 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály, Humán osztály Humán Közszolgáltatások

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2013. évi kötelezettségek 2013.12.20.

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2013. évi kötelezettségek 2013.12.20. Szállító neve típusa Megjegyzés AAA INVEST Kft. tervezési Tárgyév előírása Érvényesség kezdete A Harmat Általános Iskola területén új tornacsarnokra építési engedélyezési terv készítése és engedélyeztetése.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a városfejlesztéssel összefüggő pályázatokról Császár László

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-91 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Teljes Akcióterületi Terv Összefoglaló Projektgazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Készítette: Rév8

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL

NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL .. napirendi pont NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK JELENLEGI HELYZETÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A 2006. évben a munkák jelentős részét a korábban elkezdett

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

I. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel" című pályázati projekt

I. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel című pályázati projekt BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET,. ;,, i s \.Wn:lot Kőbányai, >..,< H>t,\!H'!n-tesfiilet ülése Tárgy: Tájékoztatás európai uniós pályázatokról

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2013. évi kötelezettségek

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2013. évi kötelezettségek Szállító neve típusa Megjegyzés Tárgyév előírása kezdete Érvényesség vége Adatokban történő változás ACE Telecom Kft szolgáltatási Szt.László tér 29. Polgármesteri Hivatalnál lévő adatkommunikációs hálózat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Készítette:

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 120. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

Végleges akcióterületi terve

Végleges akcióterületi terve CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program Végleges akcióterületi terve KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című konstrukcióhoz

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben