IN MEMORIAM DR. BALÁZS JÓZSEF Requiescat in pace! (Nyugodjon békében!)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IN MEMORIAM DR. BALÁZS JÓZSEF Requiescat in pace! (Nyugodjon békében!)"

Átírás

1 A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha IX. ÉVF. 2. A BAGI HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA ÁPRILIS IN MEMORIAM DR. BALÁZS JÓZSEF Requiescat in pace! (Nyugodjon békében!) Mind a hárman Bagon születtünk, Ő október 16-án, édesanyánk Katona Margit háztartásbeli, édesapánk Balázs István képesített ácsmester volt. Kétkezi munkájukból, egy-két hold földből, felcseperedő István bátyánk segítségével a helyi elemi iskolából a rákosligeti polgári, majd a báró Wesselényi kereskedelmi iskolába került. A háború, leventeként nyugatra sodorta, ahonnan megbecsülést szerezve tért haza. Befejezte középiskolai tanulmányait és a pályakezdés akkori nehézségeibe ütközött.. A többszöri próbálkozás, visszautasítás ideje alatt családi vállalkozásunkban dolgozott, ács segédlevelet szerzett. A pályakezdés nehézségei egészségét is kikezdték. Végül, Hévízgyörkön sikerült segédjegyzői állást kapnia, ahol a közigazgatásba való beilleszkedése véglegesen meghatározta életpályáját. Hamarosan Bagra került titkárnak, később a gödöllői járás hivatalának titkárságát vezette, ahonnan nyugdíjba vonult. Közben megnősült és jogi diplomát szerzett. Felesége asszisztensként dolgozott. Fia, leánya az agrár egyetemen gépészmérnöki ill. állattenyésztői diplomát szerzett. Nemcsak közigazgatási szakember volt, hanem igazi közéleti ember is. Bizonyára hibákat is vétett (ezért most is, nevében is elnézést kérek), emberi gyarlóság, de ma már javára billent a mérleg, elvitathatatlanul. Munkája a falufejlesztésben, fásításban, faluszépítésben, helytörténetben, művelődési ház-, intézmények építésében, restaurálásában, szervezésében, a HBT megalakulásában, Bag Szülőfalumért Alapítvány-, Bagi Népfőiskola alapításában, és sorolhatnám még, a felsorolás nem teljes. Ma úgy fejezzük ki, hogy a falu jó közérzetének kialakításáért, megtartóerejének növeléséért dolgozott. Dr. Balázs József közösségteremtő ereje, falunk iránti elkötelezettsége az elmúlt évszázad utolsó ötven évében, alátámasztja tájékoztatónk mottójául szolgáló adott megfogalmazását: A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha Napjainkban nem is tudjuk még felmérni, közreadni megbecsülésre méltó tevékenységét. Ez a jövő feladata lesz vélhetően tárgyilagosabb és mélyrehatóbb jelen soroknál, hiszen közeli halála mérhetetlen fájdalmat ébreszt. Példát mutatott és feladatot adott azok számára akik felsorakoztak zászlaja alá. Mi, akik közel voltunk hozzá érezhettük, tudjuk mi célból támogatja Alapítványa a jó tanulókat, a falu közművelődéséért tevők fáradozásait. Tapasztalhattuk, hogy milyen elszántsággal, munkával sikerült emléket állítani településünk néhai lakosainak, milyen alázattal szolgálta - mint képviselő választóit, állt rendelkezésére a hozzá segítségért fordulóknak. Hogyan szervezte, szinte az utolsó napig a HBT életét. Gyűjtötte, formába öntötte helytörténetét, hagyományait és mi sok, melyet magával vitt Tanultunk és gazdagodhattunk iskolájából, abból a csemetekertből, amelynek gondozása most már a mi feladatunk.

2 2 IX. évf. 2. A FASKA-MALOM TÖRTÉNETE Az idézett levél és közvetett válasza ékes bizonyítéka az elhivatott szolgálatnak és a követendő, megbecsülésre méltó tennivalóinknak. Legyen Ön is értékeink társulatunkkal együttműködő gyűjtője, fenntartója! E kincsek közjóra való törekvésünk tárházát is alkothatják, amelynek elemei közreadásából mindenki építkezhet. Kedves Mancika! Minden ember erkölcsi kötelessége, hogy munkájával elősegítse, az egyetemes emberi kultúra fejlődését, hagyományainak megőrzését. A községünk iránti szeretet és felelősség bennünket is arra kötelez, hogy összegyűjtsük mindazokat a tárgyi bizonyítékokat és a falu emlékezetében még élő eseményeket, elbeszéléseket, amelyek községünk fejlődését, történelmét igazolják. E munka halogatása keserű tanulság sok emlékünk elvesztését jelentette. Gazdag múltunk még bizonyára tartalmaz értékes, becsben őrzött, de a nyilvánosság előtt ismeretlen dokumentumokat, tárgyi bizonyítékokat. E felelősség teljes munkához kérem az Ön segítségét is. Kérésem az, hogy hosszú, lelkiismeretes, áldozatkész munkája során tudomására jutott és a község életével összefüggő eseményeket írja le. Külön öröm lenne számomra, ha a malom történetéről, annak egyes adatairól tudna tényeket közölni. Tegye lehetővé, hogy esetleg tulajdonában lévő emlékéről fényképet vagy fénykép másolatot készítsünk. A rendelkezésünkre bocsátott anyagot, annak helytörténeti felhasználása után, mint forrásanyagot, az aszódi Petőfi Múzeumba kívánjuk elhelyezni. Szilárd meggyőződésem, hogy e nemes szándék megvalósulásával nem csak hogy egyetért, de saját munkájával is elősegíti. Ehhez a munkához, amikor jó egészséget és tenni akarást kívánok, egyben köszönetet is mondok. Tisztelet minden bagi nevében Bag, november 17. Dr. Balázs József sk ban Schossberger báró építette, Faska István, dédnagyapám bátyja, bérelte a malmot ben vette meg a malmot id. Faska Ferenc, dédnagyapám, Schossberger bárótól. Vízimalom volt, a vizet a malomárokból kapták. (Valószínű a malomárkot egy időben ásták a malom építésével. Erről pontos adattal nem szolgálhatok) 1904-ben benzinmotor is segítette az őrlést, mert szárazság volt. Nem volt víz, nem tudtak dolgozni ben a malmot le kellett szerelni, mert nem bírta a versenyt a nagyobb (aszódi-, turai- ) malmokkal. Azután csak árpát, kukoricát daráltak, szecskát vágtak a malom helyiségében, 5 évig mozi volt. A malomárok vizét 1955-ben elvezették, megszűnt. Azután csak villanyárammal volt darálás. A II. világháború alatt a malomárok medrét szétlőtték. A háború után a község lakossága segített a helyreállításban, úgyhogy 1945 márciusában már működött a daráló. A község élelmezésében akkor a kukoricaliszt igen fontos szerepet játszott ben a berendezést felajánlottuk az államnak, ahonnan a tsz. kezelésébe került ben itt megszűnt a darálás. A malomépületét ben lebontották, mert életveszélyes volt. - in illo tempore - Martin Erzsébet sk.

3 2000. április 3 A HIÁNYZÓ KISBAGI KERESZTÉRT Büszkék lehetünk rá, hogy az elmúlt néhány évben, sok út menti keresztet helyreállítottunk. Gondoljunk csak a legutóbb felújított alvégi keresztre vagy a korábbi domonyi úti-, illetve a feljavított keresztfa-dűlői feszületekre. Van azonban e téren is egy adósságunk, ugyanis a kisbagi kereszt a messzekeresztek legtávolabbi tagja még ma is hiányzik. Ezt a feszületet a II világháború előtt állították, valószínűleg a bagi katolikus hívek. Az 50-es években Balázs István ácsmester többször is felújította, de a későbbiek során a keresztfa megsemmisült, a rajta lévő korpusz eltűnt. Idősebb emberek még emlékezhetnek a helyére; Máriabesnyő irányába haladva a régi országúton, a vasúti átkelőn túl, az út jobb oldalán állt a Bakó-őrházhoz közel. Sajnos a feszületről vagy annak környékéről ez idáig nem sikerült korabeli fényképet fellelnünk Mára már az őrház is eltűnt, hiszen a régi országút és vele együtt a vasúti átkelő is feleslegessé vált. Az épület helyéről csak néhány körtefa és az út aszfaltmaradványai árulkodnak. Az autópálya és vasút elszigeteli ezt a környéket, a természet már kezdi visszahódítani ( lásd a fényképen). Talán nem csak véletlen, hogy Bag területén a kisbagival együtt tizennégy út menti keresztfa lenne, amely éppen megegyezik a keresztút stációinak számával. Már csak e miatt is szükség van erre a keresztre. Mindannyian tudjuk, hogy a kidűlt keresztfának nem köszön már senki, éppen ezért jó volna összefogni és - ahogy elődeink is tették - közös erővel felállítani ezt a feszületet, hogy majd az alatta elhaladók, tiszteletük jeléül, ismét kalapot emelhessenek előtte. - kp - DE ERŐFESZÍTÉSEIK MÉGSEM MENTEK KÁRBA Nem messze falunktól, Turánál, talán az utolsó vakmerő rohamot intézte a honvédség az oroszok ellen, akik a 48-as szabadságharcban az osztrákok oldalán beavatkoztak. Véres küzdelem volt, aminek a kimenetele már az elején el volt döntve. De vitézeink inkább meghaltak, minthogy megadják magukat. Itt küzdött Dessewffy Arisztid és Gyula, báró Luzsánszky és Degré Alajos. Bár a csatát és a szabadságharcot is elvesztették, a hősök emlékezetünkben örökre élni fognak, nem felejtjük el őket. Ezt a mai nap is bizonyítja. De meg kell emlékeznünk azokról a forradalmakról is, amelyeknek nincsen külön ünnepe. A Bocskai-féle parasztfelkelés vagy a Rákóczi szabadságharc is a magyarok szabadságáért küzdött és ugyanúgy kudarcba és megtorlásba fulladt. De erősfeszítéseik még sem mentek kárba, hisz erőt és hitet adtak a következő nemzedékeknek, s ez az erő és hit elég volt ahhoz, hogy mára már szabad nemzet legyünk. Temetőnkben nyugszik Lázár Lajos, 48-as tüzér főparancsnok, aki öccse volt Lázár Vilmosnak, az Aradi Tizenhárom egyikének. Mezőszentgelben született, felesége Fogarassy Mária, Marosvásárhelyen tanár volt. Az 1848-as szabadságharc idején atyjával és két testvérével beállt az erdélyi hadseregbe. Bem Apó parancsőrtisztje volt, s itt ismerkedett meg Petőfivel is. Érdekes, hogy ő tanította meg a költőt lovagolni, mikor Petőfi egy ajándék lovat kapott. Az augusztus 13-i világosi fegyverletétel után Törökországba emigrált, itt nyelvtanításból élt. Lázár Lajos 1867-ben tért haza és Domonyvölgyben tanító lett. Betegsége miatt költözött falura. Élete utolsó 10 évét Bagon töltötte, nyolcvanhárom évesen, augusztus 17-én halt meg. A bagiak 1907-ben gyűjtést szerveztek, hogy síremléket állítsanak neki és a bagi születésű Katona István 48-as önkéntes közvitéznek. Katona István melyik Katona családból nem tudni a hagyomány szerint az alsó temetői kereszt közelében nyugszik. írta és március15-én elmondta: Könczöl Katalin prem. gimn. tanuló

4 4 IX. évf. 2. KINCSESTÁR Ahogy haladnak az évek, úgy gyűlnek az emlékek, többek között azok a történetek, amelyek mind az emlékező, mind a szűkebb környezetéhez tartozó közösség számára is értékesek lehetnek. Nem minden emlék(szokás, dallam öltözet, történet, hagyomány,.. stb. ) érdemes a megőrzésre, van sok olyan, amely szóra sem érdemes, rossz keserű,.. amelyet jobb elfelejteni. Mi, a HBT tagjai, az értékes emlékek megőrzésére, művelésére törekszünk. Olyan emlékeket, amelyek falunk lakóiról, földrajzi-, mezőgazdasági-, ipariművészi-, röviden szólva közkincseiről szólnak. Ehhez várjuk barátaink, lelkes támogatóink segítségét, írásait (dokumentumait), hiszen oly sok emlék van, amely még feltáratlan, rögzítésre-, kidolgozásra-, közreadásra érdemes. Csak példaként említem az alábbiakat, gondolat ébresztés céljából (talán értéket is hordoznak). A volt Laposi pályát, amely oly sok foci eseményt, eredményt sejtet, amely mellett húzódó árokban sokszor még víz is volt (amikor a taccsra rúgott labdát kerestük benne) és a Kakas- vagy Nagy-hegy felőli végén, a sok titkot őrző Kispart magasodott. A mai Szent Imre út, amely a makadám út mellett hosszan-, párhuzamos kocsi út volt, amely az állatok (tehén, disznó) kihajtására is alkalmas volt és szolgált. Bár én nem, de szomszéd Gergely Pál bátyám sokszor elérte a vonatot, ha akkor indult, amikor a vonat aszód állomásra járt be, igaz akkor még a Hosszúkon trappolt. Milyen is volt, amikor a Malom utcában jöttek a vonatról többségükben vasutasok; Dudás Sándor, Palya Gábor, Boda Mihály, Boda Elek, Nagy Pál,.. jellegzetes táskával, egyenruhában, sajátos beszélgetéssel. Az Aszódra vezető troszkás úton ma már nem járnak a gimibe,, míg ötvenöt-hatvanöt évvel ezelőtt a györkiek is rendszeresen jártak erre, ki gyalog, ki kerékpárral, össze nem téveszthető piros süvegű egyensapkájukkal. Akkor még a szennyvíztisztító telep előtt egy kis hídon kellett áthaladni, amely alatt mindig volt víz és tarajos gőte. Sajnos a halász-horgász élmények is elkopnak, pedig az Aranyos patakban aranyhalak, lapcsik voltak, míg az Egresben csíkok (angolna), putrincsok. A Galgában még szélesebb volt a választék, és nagyobbak kerültek a kosárba, mert akkor azzal halásztunk a fészkek alatt. Horgász versenyre most csak egyre emlékszem. A tóközi út kőhídjáról Nagy László (Bogi) fogta ki az első halat, a trombita szóval startoló pecások sorát megelőzve. A békák a tóközön, a palántásokon, az epreskerten, a Pintérék hídja alatt, a volt vágóhíd (Katonás féle fatelep helyén) mellett elhaladó, északkelet felé elforduló, Faska-patak hídja alatt, a zuhogó után a Galgához húzó Egres nádasaiból, a Galga kiöntött árteréből, a mocsojákból ezidőtájt hangosan kuruttyolva adtak jelet magukról. A mocsoják akkor, mint most is, teli voltak vízzel és ma csak irigyelhető módon tisztításukkal felkészülten várták a kenderáztatás idejét és feladatát, amely igen sok szövet alapanyagát adta és hasznos foglalkozást biztosított. Az első ibolyák, virágok is talán itt nyíltak az ébredő tavaszon és gyönyörködtették a felettük vasútra-, vasútról elhaladókat. Ma már csak emlék a néhai Tóth András (népi), Tóth Sándor (népi és jazz), Pap-Tóth András (népi és jazz), Horváth-Katona (mandolin és népi), Balázs György (fúvós- rezes ) és számos cigányzenekar (Lajos Sándor, Kolompár Ignác,..) a fiatalabbakról nem el felejtkezve, zeneszolgáltatásuk, működésük - szívem szerint - köteteteket érdemelne.

5 2000. április 5 Sajnos, mint azt jó pár éve elmondtam, a A mi falunk tudhatja magáénak Nagy bagi zenei élet padlóra került, pedig Pál festő-, Kovács István festő-, faragó,- ipar-, zeneiskolai tagozatok működnek falunkban. Nagy (Nemoda) Gyula kovács művészeket. Bízom benne, hogy a borúra jön a derű, és a neves szólisták mellé a zenekarok is felnőnek. Ki ne emlékezne akikmég hallották A felsorolás itt sem teljes, a folytatás reménye alapos. a Bagi Egyetértés Daloskörre, annak Az ünnepek, körmenetek, kereszt- és Színielőadásaira, tagjaira, karmestereire búcsújárások, mind-mind a községünk; Bag, (Gergely Mihály, Vencel Kálmán ) táncos megtartó erejét alkották, erősítették. rendezvényeire (Mészáros Ferenc Nem fogytam ki a szóból! Aki többet tud vendéglőjében), ahol Felülfizetéseket a vagy javítani, igazítani akar a fent leírtakon, ne Daloskör köszönettel fogad. hagyja veszni, hozza be kincsestárunkba, hogy azzal mindenki töltekezhessen. NON SCOLAE SED VITAE DISCIMUS (Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk ) A régi rómaiak is közmondásokban fogalmazták meg örök igazságaikat, mi magyarok sajátjainkkal gazdagodunk. Az életnek tanulunk, hogy szebb legyen a föld. Dr. Balázs József, Mécs László gondolataival hagyta ránk feladatul a BAGI NÉPFŐISKOLA alapításakor hogy vadócba rózsát oltsunk. Számtalan tanításban mosolyog ránk, s amerre nézek rózsa rózsa hátán Február eleji előadásában is Településünk helytörténeti gazdagsága és éltető ereje ágait rendezgette, bimbó bomol belőlük. Az Örökség és tenni akarás következő előadását Balázs Gusztáv, a TÉKB. elnöke, tartotta (február 23-án) Beépítésre szánt terület Zöld területek címmel. Aktualitását helyi igények erősítették. Az igények és a vonatkozó törvények mérlege jogállamban Justitia kezében van. Kovács Istvánné gazdasági mérnök, óvónő, tanulmányai és mindennapos gyakorlata alapján a Vetés előkészítése megvalósításáról, fontosságáról szólt (március 1-én). A vasút történelmének leghosszabb sztrájkja és a megállapodás, Katona János MÁV mérnök főtanácsos a MÁV tárgyaló delegációjának tagja előadásában (március 22-én) hangzott el, melyet április 5-ről előrehozott előadásként, Pintér Ferenc falugazdász előadása követett. A népes hallgatóság érdeklődése nem lanyhult, hiszen a Mezőgazdasági támogatások 2000-ben témája, a napjainkban kialakuló földtulajdonosi gazdálkodás, a polgárosodás serkentője. A félévet záró előadás időpontja április 19-én volt. Örömmel számolhatunk be olvasóinknak arról is, hogy a Bagi Népfőiskola, az illetékes falugazdász és a Szent István Egyetem (GATE) Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Központ Felkészülés a mezőgazdasági évre címmel a HBT SAPARD-programjának megfelelően még két programot valósított meg februárban. Az első: A környezetbarát gazdálkodás műszaki problémái címmel valósult meg. A programon belül, Balázs Gusztáv (Bagi Népfőiskola) a biztonságtechnikai és a foglalkozásegészségügyi követelményekről, Dr. Ruda Győző (SZIE) a környezetbarát épületekről és technológiákról tartott előadást. A második program (február 16-án) Természetbarát háztáji gazdálkodás címmel két újabb kérdést tárgyalt. Pintér Ferenc falugazdász, a természetbarát vegyszerezésről, Dr. Ruda Győző, a helyi építési technológiákhoz adott értékes tanácsokat. Az előadásokat élénk vita követte, amelyen különösen a regisztrált gazdák hasznos tanácsokkal gazdagodva, hasonló programok folytatását kezdeményezték. Bízunk benne, hogy a jó tanácsok természetes környezetükben - in vivo - virágot teremnek.

6 6 IX. évf. 2. A KÖZJÓRA VALÓ TÖREKVÉS Önkormányzatunknak hasonlóan mint az államnak kötelessége lakosságának, társadalmának szolgálata. Az állampolgároknak viszont gondoskodnia kell arról, hogy túl nagy hatalmat ne ruházzanak a közhatalomra és indokolatlanul növelt kedvezményeket ne követeljenek tőle. A kapott szolgáltatásokért az állampolgároknak a társadalom iránti felelősségtudattal kell fizetnie. Az állampolgárok halaszthatatlan feladata ( és nem is könnyű ), hogy a kényes egyensúlyt megteremtsék a szabadság és a tekintély, a szolidaritás és a személyes kezdeményezés, a sokféleség és a kellő egység között. Közéletünk nyelvezetéből - még inkább gyakorlatából kiszorult a fogalma, az iránta való törekvés. A fentiek bennünket arra emlékeztetnek, hogy az embereknek, a különféle közösségeknek és az államnak egyaránt, a mindenki javát magába foglaló, a társadalom egészére kiterjedő KÖZJÓRA kell törekedniük. A Pacem in Teris (Békét a földön) figyelmeztetései olvasása során tárulnak elénk ezek a gondolatok hiszen oly időszerűek és késztetnek arra, hogy a BAGI NÉPFŐISKOLA őszi előadássorozatának címéül válasszuk. Az államnak jól felfogott érdeke és feladata az erkölcsi normák, az alkotmány és a KÖZJÓ előmozdítása, az igazság, a szeretet és a szabadság alapján, hogy ezáltal az emberi kapcsolatoknak új, emberségesebb rendjét hozhassák létre. A HBT Alapszabálya sorai közt való olvasást, eszmeisége bővítését tárjuk olvasóink leendő hallgatóink elé, amikor a közjóra való törekvésről értekezünk, vagy buzdítunk. Tevékenységeink nem látványosak, hibákat is elkövethetünk, de szándékaink nemesek. HÍREK - INFORMÁCIÓK OKLEVÉL A HBT, a Magyar Művelődési Társaság és a Magyar Művelődési Intézet által kiírt pályázatára, elkészítette és benyújtotta az alapításától év végéig végzett tevékenységéről szóló dolgozatát, amely elismerő oklevélben részesült. Az oklevelet a Magyar Rádió Márványtermében (április 14-én) adták át. INTERNETEN AZ EGRES Korábbi számunkban jeleztük már, hogy honlapot nyitottunk az Interneten (http://hbtbag.ini.hu), melynek tartalmát azóta is folyamatosan bővítjük. Most örömmel jelenthetjük, hogy a megújult formájú Egres ezentúl a honlapunkon is rendszeresen olvasható lesz, ahol - többek között - válogatást közlünk néhány régebben megjelent kiadás írásaiból is. Reméljük így még szélesebb körhöz juthat el tájékoztatásunk. KÖZHASZNÚVÁ LETT A HBT A HBT Elnöksége március 18-án rendkívüli közgyűlést tartott, ahol módosította az Alapszabályát, döntött az elnökség megválasztásáról és közhasznúvá minősítésének szándékáról. A közgyűlés az elnökség korábbi tagjait tisztségükben megerősítette, és id. Balázs Gusztáv alapítótagot elnökévé választotta. A Pest Megyei Bíróság a HBT módosított alapszabályzatát elfogadta és március 27-én kelt végzésében közhasznú szervezetté minősítette. KEGYELETSÉRTÉS Szomorúan tudatjuk soha nem volt kegyeletsértés történt február elején, a bagi temetőben. Több síremlékről lefeszítették a kereszteket. A korpuszokat összegyűjtve értékesíteni kívánták. A Polgármesteri Hivatal a szükséges eljárást elindította. TÁJÉKOZTATÓ megjelenik kéthavonta, kéziratként kiadja a Helytörténeti Baráti Társulat Bag,Dózsa György út 50 postacím: 2191 Bag, Malom u. 14. telefon: telefax: adószám: honlap: elnök: id. Balázs Gusztáv tördelés : Katona Pál

Cum scientia pro prosperitate ruris (Tudománnyal a vidékfejlesztésért)

Cum scientia pro prosperitate ruris (Tudománnyal a vidékfejlesztésért) A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha X. ÉVF. 1. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2001. FEBRUÁR Cum scientia pro prosperitate ruris (Tudománnyal a vidékfejlesztésért) ANAPOKBAN

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Családi ünnep. A Katona-család II. találkozója

Családi ünnep. A Katona-család II. találkozója A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha X. ÉVF. 4. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2001. OKTÓBER Családi ünnep A Katona-család II. találkozója SZEPTEMBER 8-án, Társulatunk éves

Részletesebben

A MÚLTJÁRA BÜSZKE, ERŐS MAGYARORSZÁGOT ÉPÍTÜNK Nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István király napja alkalmából

A MÚLTJÁRA BÜSZKE, ERŐS MAGYARORSZÁGOT ÉPÍTÜNK Nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István király napja alkalmából Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 4. szám 2013. július-augusztus Ingyenes A MÚLTJÁRA BÜSZKE, ERŐS MAGYARORSZÁGOT ÉPÍTÜNK Nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István király napja alkalmából a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Piros Pünkösdi Rózsa

Piros Pünkösdi Rózsa A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XIII. ÉVF. 3. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA 2004. JÚNIUS Piros Pünkösdi Rózsa AZ ÜNNEPLŐK szerint 2004. május 31- én, sikerrel zárult

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Változás a hulladék díjhátralék behajtásában

Változás a hulladék díjhátralék behajtásában Zsámboki Krónika 1 2 Zsámboki Krónika Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt időszakban Képviselőtestületi üléseinken meglévő társulási megállapodásainkat egységes szerkezetbe foglaltuk. A rendőrség munkájáról készült

Részletesebben

A legjobb hazai vívók Gödöllőn A tavaly kiemelkedően teljesítő versenyzőket díjazott, illetve sportvezetők, támogatók munkáját

A legjobb hazai vívók Gödöllőn A tavaly kiemelkedően teljesítő versenyzőket díjazott, illetve sportvezetők, támogatók munkáját XVII. évf. 9. szám 2008. március 6. Terjesztői ára: 75 Ft Versenyzők és sportvezetők munkáját ismerték el A legjobb hazai vívók Gödöllőn A tavaly kiemelkedően teljesítő versenyzőket díjazott, illetve sportvezetők,

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Sződ község önkormányzati tulajdonú,

Sződ község önkormányzati tulajdonú, A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVII. évf. 4. szám 2006. december A tartalomból: 2006. évi Helyhatósági Választások eredménye 6. oldal Sződ Község Képviselő-testületének bizottságai..

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye. XXIII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2014. március. Ízelítő a tartalomból: Póczné Fehér Mária (1961-2014)

Faluújság. Tápiógyörgye. XXIII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2014. március. Ízelítő a tartalomból: Póczné Fehér Mária (1961-2014) Faluújság Tápiógyörgye XXIII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2014. március Ízelítő a tartalomból: Póczné Fehér Mária (1961-2014) (3. oldal) Van-e a tulajdonnak becsülete? (5. oldal) Pedagógiai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK   A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai XV. évfolyam 4-5. szám Csépai Kaszanyiné Óberna Erzsébet 35 éves jubileuma alkalmából köszöntötték munkatársai a KKÖH Csépai kirendeltségén Nyílt nap az ėszikék Otthonban Szüreti felvonulás 2013. október

Részletesebben

Arany minõsítést kapott a Horti Népdalkör

Arany minõsítést kapott a Horti Népdalkör III. évfolyam 3. szám Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 2009. augusztus 15. Pedagógusnap A pedagógusnap alkalmából Kerek Oszkár polgármester úr köszöntötte az óvoda és az iskola nevelõit.

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

Bemutatjuk. a PIOK vezetôit. Sok pénzrôl és tervrôl. Dorka-dilemma. Létesítsünk Helytörténeti Gyûjteményt! Vakuvillanás... Kemény dió.

Bemutatjuk. a PIOK vezetôit. Sok pénzrôl és tervrôl. Dorka-dilemma. Létesítsünk Helytörténeti Gyûjteményt! Vakuvillanás... Kemény dió. XVI. évfolyam 9. szám 260 Ft Pécel Isaszeg Gödöllô Kistérségi Kulturális és Közéleti Folyóirat 2011. november Sok pénzrôl és tervrôl Dorka-dilemma Létesítsünk Helytörténeti Gyûjteményt! Vakuvillanás...

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 7. szám 2012. április 25. Ingyenes. A múlt összeköt

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 7. szám 2012. április 25. Ingyenes. A múlt összeköt A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 7. szám 2012. április 25. Ingyenes A múlt összeköt Nagy divatjukat élik az internetes közösségi oldalak. A virtuális kapcsolattartás egy megosztó formája ez,

Részletesebben

Elhunyt Kalmár László

Elhunyt Kalmár László XXIV. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. szeptember Felszentelték a Szent István király kápolnát Megvalósult Udvardi Erzsébet festőművész utolsó álma, augusztus 23-án dr.

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja XXII. évf. 3. szám l 2015. március l Ingyenes 1394 2015 Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A Tartalomból Közmeghallgatás a körforgalomról A 30-as főút bagi bekötőjénél megvalósítandó körforgalom

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

isaszeg kellemes húsvéti ünnepeket!

isaszeg kellemes húsvéti ünnepeket! isaszeg önkormányzati tájékoztató XII. évfolyam, 4. szám 2013. április Laboratórium Isaszegen Több mint 3000 éves leletekre bukkantak Ünnepel a katolikus világ Faldíszítő pályázat Isaszegi aranysarkantyús

Részletesebben

HETVENÖT ÉVE ALAKULT A HETÉNYI BOKRÉTA

HETVENÖT ÉVE ALAKULT A HETÉNYI BOKRÉTA A HOSSZÚHETÉNYI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET KIADVÁNYA HETVENÖT ÉVE ALAKULT A HETÉNYI BOKRÉTA A levéltárban talált, alakuló ülésrõl készült jegyzõkönyv szerint a gyönygyösbokréta mozgalom hatására hetvenöt

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2012. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Hol vannak már azok a régi

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben