Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum:"

Átírás

1 Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum: Tanácsadói tevékenység: Back Office 1. tanácsadói dokumentum: Koncepció beágyazása ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Nyékládháza Város Önkormányzata

2 Tartalom Bevezetés... 3 A fejlesztési folyamat első fázisának célkitűzése... 3 A fejlesztési folyamat első fázisának módszertana... 4 Nyékládháza Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatainak összesítése... 4 Feladatok költségvetési súlya... 4 Intézmények költségvetési súlya... 5 Gazdasági társaságok... 6 Kiszervezett feladatok... 6 Nyékládháza Önkormányzata gazdálkodási tevékenységének elemzése... 7 SWOT analízis erősségek (E)... 7 SWOT analízis gyengeségek (Gy)... 8 SWOT analízis lehetőségek (L)... 8 SWOT analízis fenyegetések (F)... 9 A fejlesztési terület kiválasztása... 9 A kiválasztott fejlesztési terület általános bemutatása A Városgondnokság alapadatai A Városgondnokság tevékenységének ismertetése... 14

3 Bevezetés Az ÁROP 1.A.5 Szervezetfejlesztés Nyékládháza Város Önkormányzatánál című projekt keretében végzett, a 3. számú projekt elem a Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly fejlesztési folyamat első fázisának, a vezetői konzultációk munkáját, illetve az ennek során feltárt adatokat dokumentáljuk jelen tanácsadói dokumentum keretében. Nyékládháza egy iparilag fejlettnek mondható területen, Miskolc közelében fekszik. A város lakossága jelenleg nem éri el az ötezer főt, január elsején megközelítőleg 4868 fő volt (KSH adat). A település 2003-ban emelkedett városi rangra. Nyékládháza Város Önkormányzatának gazdálkodását az utóbbi években a likviditás fenntartása, az adósságok elkerülése, a pénzügyileg finanszírozható növekedés elve jellemezte. Mivel az Önkormányzatnak nem volt adóssága, így az önkormányzatok adósságrendezési eljárásában (adósságkonszolidációban) nem kellett részt vennie. Önmagában már az is biztosítéka a fenntartható gazdálkodásnak, hogy nincs adósság (vagyis jövőbeli források jelen felhasználása), emellett az adósság rendezési eljárás elkerülése többletforrásokhoz is juttatta az Önkormányzatot. A fejlesztési folyamat első fázisának célkitűzése A folyamat első fázisban áttekintettük az önkormányzati feladatokat, a feladatokhoz rendelt költségvetési számokat. Ezzel együtt megvizsgáltuk az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetési súlyát, valamint áttekintettük az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaságokat és azonosítottuk azok szerepét az Önkormányzat feladatainak ellátásában. Megvizsgáltuk, hogy mely feladatok lettek kiszervezve. Vizsgálataink célja az, hogy egyértelműen meghatározzuk azt a beavatkozási terültet, ahol projekt koncepcióban megfogalmazott hatást és eredményt érhetjük el.

4 A fejlesztési folyamat első fázisának módszertana A tanácsadási folyamatot intenzív módon, vezetői konzultációk, továbbá kiegészítésként egyszemélyes interjúk során valósítottuk meg. A tanácsadói munkát adatbekérésre és egyeztetésekre alapozva folytattuk back office tevékenységként. Az interjúkon és a kiscsoportos konzultációkon begyűjtött anyagok alapján további kérdésekkel pontosítottuk kijelölt beavatkozási területek körét. A ténylegesen vizsgálat alá vonandó területet priorizálási módszerrel határoztuk meg. Nyékládháza Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatainak összesítése Az Önkormányzat működése feladat orientált. Ahhoz, hogy a gazdálkodásról képet alkothassunk, szükség van az önkormányzati feladat ellátás terjedelmének áttekintésére. Az áttekintéshez különböző szempontok alapján csoportosítottuk a feladatokat, amelyekkel a gazdálkodás alapvető információiról tudunk így képet alkotni. Feladatok költségvetési súlya Az alábbi táblázatban bemutatjuk az Önkormányzat feladatait és azok költségvetési súlyát Nyékládháza Város Önkormányzatának költségvetésében. Önkormányzati feladatok költségvetési súlya Feladat Költségvetési részesedés Önkormányzat beruházások, működés 50,43 % Mötv., Szoc. tv., Választási eljárásról szóló tv. 6,97 % alapján Jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása, Intézményi gazdálkodási (pénzügyiszámviteli feladatok, ellátása), Pályázat kezelés, munkaügyi feladatok ellátása- Polgármesteri Hivatal működtetése Ingatlan fenntartás 0,02 % Mezőgazdasági szolgáltatás (Park) 0,03 % Üdültetés 0,09 % Közvilágítás 1,93 % Települési vízellátás 0,09 % Temető fenntartás 0,01 %

5 Önkormányzati feladatok költségvetési súlya Feladat Költségvetési részesedés Munkahelyi étkeztetés, vendégétkezés 0,12 % Gyermekétkeztetés 3,56 % Szociális étkeztetés 1,11 % Közfoglalkoztatás 2,42 % Városgondnokság/Város és községgazdálkodás 7,57 % Sportintézmény 0,27 % Köztisztasági tevékenység 1,05 % Napközi, konyha működtetési feladatai 2,46 % Kiegészítő alapellátás 0,30 % Ügyeleti szolgálat 0,44 % Háziorvosi szolgálat 0,13 % Védőnői szolgálat 1,23 % Családsegítés, gyermekjólét, működtetési 0,18 % feladatai Segélyek 3,75 % Általános Iskola működtetése 1,80 % Óvodai nevelés szakmai feladatai 9,57 % Közművelődés, könyvtári feladatok 2,93 % Idősek ellátása 1,45 % Intézmények költségvetési súlya Megvizsgáltuk, hogy az egyes intézmények milyen súllyal szerepelnek a költségvetésben. Az alábbi táblázatban összesítettük az így kapott adatokat. Intézmények költségvetési súlya Intézmény Költségvetési részesedés NYÉKLÁDHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50,43 % NYÉKLÁDHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 6,97 % NYÉKLÁDHÁZI VÁROSGONDNOKSÁG 28,64 % DARGAY ATTILA GYERMEKVARÁZS ÓVODA 9,57 % IDŐSEK KLUBJA 1,45 %

6 Intézmények költségvetési súlya Intézmény FURMANN IMRE MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Költségvetési részesedés 2,93 % Gazdasági társaságok Borsodví z Zrt. Gazdasági társaságok és adataik Ivóvízellátás, szennyvízkezelés Társaságok, amelyekben az önkormányzatnak tulajdonrésze van. A gazdálkodás megítéléséhez fontos annak ismerete, hogy az Önkormányzat befektetései hol és hogyan működnek. Ennek alapját képezi a társaságokban lévő vagyonrész azonosítása. Társaság neve Tevékenysége Önkormányzati tulajdonrész mértéke Cégérték/Törzstőke Önkormányzati feladat 0,75%, / Igen Kiszervezett feladatok A gazdálkodás minőségére, vagyis a fenntarthatóságra és a költségvetési egyensúlyra nagy hatással lehet a feladatok ellátásba bevont külső szolgáltatók tevékenysége. Nyékládháza Város Önkormányzata a feladat ellátást nem szervezte ki külső gazdasági társaságokban. Amennyiben valamely intézményének a feladat ellátáshoz olyan szolgáltatást kell nyújtania, amelyre az intézmény saját erőből nem képes, úgy szerződés alapján a képességét meghaladó szolgáltatásrész elvégzésére beszállítót vesz igénybe. Az intézményrendszer állandó külső szolgáltatásnyújtó igénybevétele nélkül el tudja látni az önkormányzati feladatokat.

7 Nyékládháza Önkormányzata gazdálkodási tevékenységének elemzése Ahhoz, hogy szűkíteni tudjuk a fejlesztésre szánt területek körét, egy egyszerűsített SWOT analízist végeztünk. Ennek keretében megkérdezésekkel összegyűjtöttük a gazdálkodásra jellemző erősségeket és gyengeséget. Meghatároztuk azokat a tényezőket, amelyek veszélyeztetik a költségvetés egyensúlyát, vagy a fenntartható gazdálkodást. Összegyűjtöttünk néhány olyan lehetőséget, amelyek kihasználásával jobbá tehető a gazdálkodás. SWOT analízis erősségek (E) E1 E2 E3 E4 E5 E6 A gazdálkodást jellemző erősségek Az Önkormányzatnak nincs adóssága. Nem vesz részt az önkormányzati adósságrendezés folyamatában, ezért többletforrásokhoz jutott. A költségvetési egyensúly tartására az elmúlt években ügyelt a város vezetése. Szakmai erőforrás koncentrálása. A költségvetés tervezés, végrehajtás adminisztratív feladatainak jelentős részét a Polgármesteri Hivatalban működtetik. Munkatársak szakértelme, tapasztalata koncentrálódik, ezáltal, illetve a szakmai konzultációk alapján, hatékonyabb döntések születhetnek. A betegség, szabadság miatti szakmai helyettesítések biztosíthatóak Határidők betartása

8 SWOT analízis gyengeségek (Gy) Gy1 Gy2 Gy3 Gy4 Gy5 Gy6 Gy7 Gy8 Gy9 A gazdálkodást jellemző gyengeségek Az intézményi gazdálkodás átláthatósága nem kielégítő, nem lehet látni a részleteket, nem lehet azonnali helyzetképet alkotni. Az intézmények gazdálkodásánál a bekövetkező változásokra reagálás ideje hosszú. Az intézményi gazdálkodásnál a központi Önkormányzati beavatkozások hatékonysága és gyorsasága nem megfelelő. A pénzügyi és nyilvántartási szoftverek nem egységesek. A szerződések nem egységesek. A szerződések az intézményeknél készültek, gyakran hiányzott a pénzügyi és jogi kontroll. Az intézmények gazdálkodásának mozzanatai három különböző helyen bonyolódtak: Polgármesteri Hivatal Városgondnokság - intézmény. A pénztárak kezelése nehézkes volt. Technikai felszerelésünk különösen számítógépek korszerűtlenek (számítógépek elavultak). SWOT analízis lehetőségek (L) L1 L2 L3 L4 L5 L6 A gazdálkodás lehetőségei Adminisztrációs feladatok optimalizálhatóak (kevesebb szabályzat, folyamatok egyszerűsítésével költséghatékonyabb működés) Analitikus, főkönyvi nyilvántartások, bizonylati rend egységes szemlélet szerinti kialakítása, vezetése. Szervezeti központosítás, amelynek következtében a költségvetés végrehajtásának szervezeti szintű végrehajtása jobban koordinálható, az esetlegesen szükséges beavatkozás gyorsabban végrehajtható. Vezetői információs rendszer működésének javítása, a kialakított új folyamatok rendszeres értékelése, szükséges korrekciós intézkedések elvégzése. Manuális nyilvántartások elektronikus nyilvántartással, programokkal történő működtetése, számítógéppark fejlesztése. Optimális nagyságrendű és számú pályázat menedzselése pénzügyi források megszerzése és felhasználása érdekében.

9 SWOT analízis fenyegetések (F) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 A gazdálkodás hatékonyságát fenyegető veszélyek Törvényi változások: Központi költségvetési támogatás változása, pályázati támogatási rendszer változása, ezáltal a várható bevételkiesés miatt elmaradhat, illetve csökkentett formában valósulhatnak meg a tervezett településfejlesztések. Nagyobb árbevételű vállalkozás távozása, vagy megszűnése miatti helyi adó kiesése. Emberi erőforrás kapacitás optimális kialakításával az esetleges tartós távollét miatti helyettesítés nem biztosított. Túlzottan sok feladat eshet egy személyre, ezért bizonyos feladatokat távollét esetén senki nem tud átvenni. A felügyeleti szervek részére teljesített rendszeres adatszolgáltatások feladatai állandó adminisztrációs terhet jelentenek, ezzel kisebb időráfordítás jut a belső kontroll feladatok, folyamat és érték adatok elemzésének elvégzésére. A tervezendő szervezetváltozás miatti belső feszültségek kezelése (kialakított, megváltozott folyamatok kommunikálása, elfogadtatása az érintett munkavállalókkal, belső és külső ügyfelekkel). A szervezetváltozás eredményét pénzügyi mutatószámokban nem tudjuk kifejezni. Jól képzett, gyakorlott, szakemberek elvándorlása. A fejlesztési terület kiválasztása Az összesítő adatok és az elvégzett elemzések alapján páros összehasonlítás és prioritás rangsor felállításának módszerével választottuk ki a legígéretesebb fejlesztési területeket. Az intézményi gazdálkodás szálai a Városgondnokságnál futottak össze, így a bővebb terület kiválasztásánál egyértelműen a Városgondnokság, mint intézmény került a fókuszba. A Városgondnokság tevékenységeit vizsgálva megállapítottuk, hogy önkormányzati feladatok ellátásában való közreműködéseinek szerepe kisebb a fenntarthatóságot és költségvetési egyensúlyt illetően, mint gazdálkodási híd minőségének szerepe. Gazdálkodási híd szerepen értjük azt, hogy az intézmények gazdál-

10 kodásának irányítását az Önkormányzat a Városgondnokságon, mint szolgáltató költségvetési szerven keresztül gyakorolta. Az elemzésekből és összehasonlításokból az az eredmény adódott, hogy, a Városgondnokság intézmények számára végzett gazdálkodást segítő szolgáltatása a lehető legnagyobb hatást kiváltó beavatkozási pont. A fentiek alapján tehát kiválasztottuk azt a fejlesztési területet, amelyre a fejlesztési és tanácsadási folyamat második fázisában fókuszálunk. Ez a terület a Városgondnokság intézményi gazdálkodást segítő szolgáltatásainak köre. Jelen projekt kezdetén a Nyékládháza Város Önkormányzatánál felállított projektmenedzsment csapat az Önkormányzat vezetőivel konzultált a célterület kiválasztásáról, még a szakértő bevonását megelőzően. Ezen a konzultáción szintén arra a megállapításra jutottak, amelyet a SWOT analízis alapján fentebb fogalmaztunk meg. Ezért kezdeményezték a polgármesternél és a képviselőtestületnél változtatások tervezését. Az interjúk és a műhelymunkák során a fejlesztési terület kiválasztása egyértelművé vált: a városgondnokság tevékenységének vizsgálatára érdemes koncentrálni. A szakértő bevonásával tulajdonképpen ezeknek a változtatásoknak az irányát, mértékét és gyorsaságát pontosítottuk a fejlesztési folyamat során. Ezáltal a változtatás üteme felgyorsult. A fejlesztési folyamatban így a megfogalmazott javaslatok egy része azonnal gyakorlatba ültetésre is került. Ezért ebben a dokumentumban sok helyen múlt időt használunk a fejlesztés, átalakítás előtti állapot leírására.

11 A kiválasztott fejlesztési terület általános bemutatása A Városgondnokság alapadatai Az alábbi táblázatban a Városi Önkormányzat Városgondnokság költségvetési szerv adatit foglaltuk össze. A Városgondnokság alapadatai Elnevezése VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁG Székhelye 3433 Nyékládháza, Iskola u. 5 Telephelye 3433 Nyékládháza, Hunyadi u. 2 Elérhetőségei Telefon: 06-46/ , 06-46/ , telefax: 06-46/ Vezető Harsányi István Vezető elérhetőségei Telefon: 06-46/ Alapítás február 23. Hatályos alapító okirat: 59/2003. (VIII.26) Megjegyzés: A fejlesztési folyamat időtartama alatt módosításra kerülhet az alapító okirat is az egyes jogszabályi változások és fejlesztés során végrehajtott változások miatt. Működési terület Nyékládháza város közigazgatási területe Gyermekjóléti és családvédelmi szolgáltatás terén: Mályi község, Nagycsécs község és Muhi község közigazgatási területe Alaptevékenysége gondoskodás az egészséges ivóvíz ellátásról gondoskodás a közvilágításról helyi közutak fenntartása vízrendezés és csapadékvíz elvezetés helyi közterületek fenntartása a köztisztaság és településtisztaság biztosítása közreműködés a foglalkoztatás megoldásában épített és természeti környezet védelme gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól

12 Egyéb tevékenységei Szakfeladatok rendje szerint feladatok (besorolási számmal) műszaki-gazdasági szolgáltatás polgári védelemben, katasztrófavédelemben való közreműködés Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üdülői szálláshely-szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület-kezelés Közvilágítás Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Ifjúság-egészségügyigondozás Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi lakásfenntartási támogatás Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Szociális étkeztetés Családsegítés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

13 Illetékessége, működési köre Egyéb közfoglalkoztatás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai. Egyéb adatok PIR törzsszáma: KSH számjele: Adószáma: Munkakörök és Gazdasági vezető létszámok Személyzeti-munkaügyi ügyintéző Gazdasági ügyintéző 3606Pénzügyi ügyintéző 3606Számviteli ügyintéző Műszaki csoportvezető Tehergépkocsi-vezető Kőműves Festő Villanyszerelő Asztalos Gondnok Takarítók Családsegítő Családgondozó Védőnő Élelmezésvezető Szakács Konyhai kisegítő Az ellátott, önállóan működő költségvetési szervek 2 fő 2 fő 1fő 10 fő 3,5 fő 1,5 fő 2 fő 2 fő 4 fő Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda, Nyékládháza, Mátyás király u. 2. Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár, Nyékládháza, Kossuth u. 56 Idősek Napközi Otthona, Nyékládháza, Kossuth u. 60.

14 A Városgondnokság tevékenységének ismertetése A következőkben a Városgondnokság tevékenységeit térképezzük fel és mutatjuk be röviden. A bemutatás célja a konkrét hatékonyságnövelési lehetőségek feltárásának megalapozása. A Városgondnokság: Közreműködik a költségvetés tervezésében, a hozzá tartozó intézmények gazdálkodásának irányításában. Gazdálkodási, pénzügyi adatokat szolgáltat az intézmények működéséről. Közreműködik a humánpolitikai és bérügyek intézésben. Részt vesz a beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. Pénzügyi feladatokat lát el, ellátja a pénztárosi feladatokat, gondoskodik az intézmények pénzellátásról. Számviteli feladatai körében gondoskodik a hozzá tartozó intézmények könyveléséről, számviteli adminisztrációjáról. Üzemeltetési feladatok keretében részt vesz a közmunka programok lebonyolításában. Szolgáltatási feladatai körében ellátja a városüzemeltetési feladatokat. Karbantartási feladatok kapcsán a különböző eszközök, szerszámok, épületgépészet problémáit oldja meg. A családvédelmi és szociális feladatokat a Családsegítő szolgálat és a Gyermekjóléti szolgálat ellátásával teljesíti. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat a Védőnői szolgálat és az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás révén látja el. Közétkeztetési feladatokat lát el.

Nyékládháza Város Önkormányzata

Nyékládháza Város Önkormányzata Tanácsadási tevékenység: Étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Dokumentum: Tanácsadás: Back Office Értékelés és javaslatok megfogalmazása Tanácsadói dokumentum

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata

10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata 10.A Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata Kerekegyháza Város Önkormányzata Ügyfél Kerekegyháza Város Önkormányzata Cím Alcím

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata. 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata. 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési,

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HELYZETÉRTÉKELŐ TANULMÁNY HATÉKONYSÁGNÖVELŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ

HELYZETÉRTÉKELŐ TANULMÁNY HATÉKONYSÁGNÖVELŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ Polgárdi Város Önkormányzata HELYZETÉRTÉKELŐ TANULMÁNY HATÉKONYSÁGNÖVELŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ Készítette: 2010. április 30. 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Polgárdi Város Önkormányzata ( Megbízó ) és a ( Megbízott

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0076 Csenger Város Önkormányzata Tartalomjegyzék A. Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 3 II. A dokumentum célja... 3 III. Az elemzéssel

Részletesebben

... 7... 7... 11... 23

... 7... 7... 11... 23 Szervezetfejlesztéss Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 1 Szakmai összefoglaló Szervezetfejlesztés Gyomaendrődd Város Önkormányzatánál Árop-1.A.5-2013-2013-0065 2014. november 26. Szervezetfejlesztéss

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja. Szakmai koncepció. Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja

Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja. Szakmai koncepció. Kisújszállás Város Önkormányzat szervezetfejlesztési reformja Szakmai koncepció Kisújszállás Város Önkormányzat című pályázathoz, amely az ÁROP-1.A.5-2013 kiírásra kerül benyújtásra Kisújszállás, 2013. július 30. Készítette: Kiss Endre osztályvezető 1/29 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

Tevékenység: Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell felülvizsgálata

Tevékenység: Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell felülvizsgálata Tevékenység: Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell felülvizsgálata Dokumentum: Összefoglaló tanácsadói jelentés, javaslatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól)

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) 4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 134/2011.(V.3.) sz. képviselőtestületi határozat Zalakaros Város Képviselőtestülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /180/ 2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának

Részletesebben

Tanulmány. Kisújszállás Város Önkormányzata támogató infrastruktúrájának és szerződéses kapcsolatainak bemutatására és azok fejlesztési lehetőségeire

Tanulmány. Kisújszállás Város Önkormányzata támogató infrastruktúrájának és szerződéses kapcsolatainak bemutatására és azok fejlesztési lehetőségeire Tanulmány Kisújszállás Város Önkormányzata támogató infrastruktúrájának és szerződéses kapcsolatainak bemutatására és azok fejlesztési lehetőségeire a"szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. április 2. 2013-2018. Létavértes, 2013. Június 25. (Felülvizsgálva: 2015. június) Készítette: Szatmári Imre főelőadó 1 Tartalom Helyi

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben