KÜLPOLITIKA Lemondás az atomfegyverekről Az állami határok kijelölése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLPOLITIKA Lemondás az atomfegyverekről Az állami határok kijelölése"

Átírás

1 KÜLPOLITIKA Kazahsztán külpolitikájára jellemző a sokoldalúság, a párbeszéd és együttműködés kifejlesztése Oroszországgal, Kínával, az USA-val, az Európai Unióval, Közép-Ázsia államaival, a muzulmán világországaival. Érdemes megjegyezni, hogy Kazahsztán azoknak az országoknak a sorába tartozik, amelyeket nagy államok stratégiai partnerüknek nyilvánítottak. Ez a tény nagy felelősséget ró köztársaságunkra a stabilitás és biztonság megőrzése terén, nemzetközi és regionális szinten egyaránt. Kazahsztán sokirányú külpolitikája módot adott fiatal államunknakarra, hogy egyszer csak a nemzetközi politika sűrűjében találja magát, és képes legyen egyidejűleg megőrizni az egyensúlyt és az egyenlő távolságot nagy államok között. Ez a kazah diplomácia jelentős teljesítménye. Kazahsztán külpolitikájának egyik elsőbbségben részesített vonala a szoros kapcsolatok fenntartása a szomszédos közép-ázsiai országokkal. Ezek testvéri országok a kazahok számára, összeköt bennünket velük a közös török nyelv, vallás, kultúra és történelem. N. Nazarbajev elnök kezdeményezte a KözépÁzsiai Államszövetség megalakítását. Kazahsztán megegyezéseket kötött a közép-ázsiai országokkal az örök barátságról, ami alapja lehet a jövőbeni egyesülésnek. Kazahsztán résztvevője egy egész sor regionális integrációs egyesülésnek, olyanoknak, mint az Eurázsiai Gazdasági közösség, a Sanghaji Együttműködési Szervezet, Független Államok Közössége (FÁK). Országunk aktív politikát folytat nemzetközi és regionális szervezetekben: ENSZ, OIK, EBESZ, stb. Külpolitikánk fontos irányzata az együttműködés nemzetközi kulturális-humanitárius szervezetekkel és pénzintézetekkel. Eldőlt tény, hogy rövidesen bekövetkezik egy nagy történelmi esemény: 2010-ben a Kazah Köztársaság elnököl majd az EBESZ-ben. Lemondás az atomfegyverekről A Szovjetunió szétesése után hatalmas atomarzenál maradt Kazahsztán területén. Itt kapott helyet 104 darab SS18-as legmodernebb interkontinentális rakéta és 1216 atomrakétafej, ami tökéletesen elegendő lett volna a földkerekség elpusztítására. Kazahsztán atomfegyver potenciálja is az atomerőművek és atomreaktorok számára termelt atomenergia termelésen, az uránbányászaton és az urándúsításon alapult. Kazahsztán vezetősége nehéz választás előtt állt: mit kellene tenni ezzel a veszélyes örökséggel? Elhangzottak olyan követelések, hogy ezt az atomfegyverzetet Kazahsztán területén kellene hagyni, azért, hogy így garantálják az ország biztonságát bármilyen támadás ellen. Ennek az álláspontnak a szószólói azzal érveltek, hogy az atomfegyverzet ellensúlyozhatja az ország népességének csekély számát, és nagy előnyt nyújt minőségben és mennyiségben is a hagyományos fegyverzettel szemben. Azonban Nurszultan Nazarbajev elnök úgy döntött, hogy megszabadítja Kazahsztánt az atomfegyverzettől. Politikai, gazdasági, diplomáciai és humanitárius megfontolásokból kifolyólag, döntését az ország vezetősége és népe elfogadta. Elemezték a nemzetközi biztonság akkori helyzetét is decemberében Kazahsztán Parlamentje elfogadta az atomstop egyezményt. Sok állam véleménye szerint Kazahsztán nagy politikai érettséget tanúsított, és nagy felelősséget is a nemzetközi kapcsolatok terén azzal, hogy részt vett a biztonság és stabilitás megerősítésében az egész földkerekségen. Ilyenformán a világtörténelem során először történt meg, hogy Földünk egyik állama, a mi Kazahsztánunk, lemondott az atomfegyverek birtoklásáról. Miután Kazahsztán teljesen elpusztította a saját atomarzenálját, szilárd biztonsági garanciákat kapott határai sérthetetlenségére az atomhatalmaktól, az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaitól: az USA-tól, Oroszországtól, Nagy-Britanniától, Franciaországtól, Kínától, stb. Az is történelmi esemény volt, hogy Kazahsztán 1992-ben bezárta a szemipalatyinszki atomkísérletek színhelyét szeptember 8-án aláírták az egyezményt a közép-ázsiai atomfegyvermentes zónáról. Ennek az egyezménynek a célja az együttműködés a régió államai biztonságának megerősítésére. Az állami határok kijelölése Kazahsztán egyik legfontosabb feladata volt függetlenségének elnyerése után az ország pontos

2 államhatárainak kijelölése. Ezeknek teljes hossza km. (Az egyik leghosszabb határvonal a világon). Kazahsztán és Oroszország közös határa 7000 km, ez földünkön a leghosszabb szárazföldi államhatár. Kínával közös határunk 1700 km. Kazahsztán történelmi szempontból nézve igen rövid idő alatt képes volt kijelölni állandó határait Oroszországgal és Kínával anélkül, hogy akár a legkisebb szögletet is elveszítette volna területéből. Ilyenformán köztársaságunk, szomszédai közül elsőként a régióban, teljesen befejezte külső határainak kijelölését és a szomszéd országokkal sincs semmiféle határrendezési problémája. A Sangháji Együttműködési Szervezet Kazahsztán a Sangháji Együttműködési Szervezet (SESZ) nevű szubregionális nemzetközi szervezet egyik alapítója. A szervezetet 2001-ben alapították Kazahsztán, Oroszország, Tadzsikisztán, Kirgizsztán és Üzbegisztán vezetői. Üzbegisztán kivételével a többi ország tagja volt az un. Sangháji ötnek, amely az után létesült, hogy Kazahsztán, Kirgizsztán, Kína, Oroszország és Tadzsikisztán ben megegyezést írt alá a kölcsönös biztonság megerősítéséről katonai téren, és a fegyveres erők nagyságának kölcsönös korlátozásáról a határkörzetekben ben, Üzbegisztán belépése után a szervezet új nevet kapott. A SESZ országainak teljes területe Eurázsia 61%-át magába foglalja. A tagok együttes demográfiai adatai a világ lakosságának egynegyedét adják ki, gazdasági szempontból nézve pedig feltétlenül figyelembe veendő, hogy a szervezet tagja Kína, az az ország, amely gazdasági szempontból az USA után a legerősebb. A Sangháji Együttműködési Szervezetetet abból a célból alapították, hogy a résztvevő országok közös döntéseket hozhassanak a biztonság és a bizalomnövelési intézkedések terén. A szervezet érdeklődési köre a későbbiek során kiterjedta politikai, gazdasági, energetikai, közlekedési és kulturális-humanitárius együttműködés szféráira is. A Sangháji Együttműködési Szervezet nem katonai blokk és nem is zárt szövetség. Ez senki ellen nem irányuló nyílt szervezet, amely széleskörű nemzetközi együttműködésre irányul, beleértve ebbe új tagok felvételét is. Jelenleg a Sangháji Együttműködési Szervezet megfigyelői státuszába került Mongólia, India, Irán, Pakisztán. Eurázsiai Gazdasági Közösség (EGK) Tagok: Kazahsztán, Fehéroroszország, Kirgizsztán, Oroszország, Tadzsikisztán, Üzbegisztán. Megfigyelők: Örményország,Moldova, Ukrajna. Célok és feladatok: egységes vámtarifa és egységes vámmentes szabályozás kialakítása; gazdasági biztonság létrehozása a közösség külső határain; harc a csempészbandák és egyéb vámszabálysértők ellen. A szállítási szolgáltatások közös piacának és az egységes szállítási rendszernek a kialakítása. Egységes energiapiac kialakítása. A nemzeti oktatási rendszerek, a kulturális és tudományos fejlődés harmonizálása. A közösség tagállamainak állampolgárai számára egyenlő jog biztosítása a képzésre és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére az egész közösség területén. A tagországok jogrendszerei együttműködésének biztosítása abból a célból, hogy a közösség államainak területe jogi szempontból egységes területnek legyen tekinthető. Kazahsztán nagyjelentőségű nemzetközi kezdeményezései Széleskörű nemzetközi elismerést kapott N. Nazarbajevnek, Kazahsztán elnökének a kezdeményezése az Ázsiai Kölcsönös Biztonsági Értekezlet összehívására. Felhívását N.Nazarbajev elnök az ENSZ közgyűlése elé terjesztette 1992-ben. A Földünk civilizációinak és kultúráinak párbeszéde fejlesztése ügyéhez jelentős hozzájárulás volt Elnökünk kezdeményezése a Muzulmán Világ és a Nyugat című fórum létrehozására. Ezt a tervet Elnökünk megtárgyalta az USA, Nagy-Britannia, Brazília, Spanyolország és más államok vezetőivel is, és elképzelése általános helyeslésben részesült. A muzulmán világ képviselői részéről Egyiptom, Katar, Szaud-Arábia és Jordánia vezetői kimutatták készségüket a kezdeményezés támogatására. Kezdeményezésünk támogatásra és megértésre talált az Iszlám Konferencia Szervezetnél is.

3 Az adott vállalkozás egészében véve és szellemében megfelel a Civilizációk Szövetsége eszméjének, ami spanyol és török védnökség alatt működik és célja a kollektív politikai erők mozgósítása a civilizációk közötti szakadás megelőzésére, a bizalmatlanság növekedésének megakadályozására, és a civilizációk közötti kölcsönös megértés megalapozására. Kazahsztán és az EBESZ 2010-ben a Kazah Köztársaság elnököl az EBESZ-ben. Kazahsztán számára ez az esemény nagy jelentőségű, mert kifejezésre juttatja a világméretű elismerést hazánk iránt a demokratikus társadalom és a liberális piacgazdaság építése terén. Kazahsztán mellett szólt, hogy országunk aktívan részt vesz a nemzetközi biztonság kérdéseinek megoldásában a sokoldalú együttműködés fejlődésének kölcsönösen kedvező integrációja terén. Az egész világon nagyra értékelik Asztana hozzájárulását a globális és regionális biztonság megerősödéséhez, a tömegpusztító fegyverzet korlátozásáról és továbbterjedésük megakadályozásáról szóló egyezmények betartásához, a helyzet megszilárdításának támogatásához Afganisztánban és Indiában, a harchoz a terrorizmus ellen, a vallási szélsőségek ellen folyó küzdelemhez, a civilizációk, kultúrák és vallások párbeszédéhez. Kazahsztán elnöksége az EBESZ-ben fontos tényezője lesz egy biztonságos, stabil és megbízható Közép-Ázsia kiépítésének. Hazánk egyike azoknak az országoknak, amelyek kulcssszerepet játszanak az EBESZ-en belül a tranzit-szállítási problémák megoldásával kapcsolatos párbeszédek kialakításában azon országok között, amelyeknek nincs tengeri kijáratuk.kazahsztán elősegíti a közép-ázsiai ökológiai problémák megoldását. Ezeknek a megoldásoknak nagy jelentőségük van az intenzív gazdasági növekedés idején. Kazahsztán kiegészítő ösztönzést is ad a regionális integrációs kezdeményezések megvalósításához. Általánosan elismert tény, hogy Kazahsztán egyik legjelentősebb eredménye humanitárius téren a nemzetiségek és vallások közötti egyetértés biztosítása. Kazahsztán felajánlhatja az EBESZ egész közösségének ezzel kapcsolatos tapasztalatát és módszereit. Az EBESZ elnökének személyes képviselőjének kinevezése a vallási türelem kérdésében időszerű választ ad a vallások közötti ellentétek terén minden aktuális világszintű problémára. Kazahsztán elnöksége módot ad az EBESZ-nek arra, hogy elősegítse a Kelet és Nyugat civilizációi közötti párbeszéd fejlesztését a Kazah Köztársaság tapasztalatának és kezdeményezéseinek felhasználásával. Kazahsztánnak pontos elképzelései vannak arról, hogy mit kellene tennie az EBESZ-nek a nemzetközi biztonság megőrzése érdekében, valamint arról is, hogy mi a teendő az EBESZ nemzetközi tekintélyének növelése és erőforrásai kihasználása érdekében az aktuális biztonsági problémák eldöntéséhez. Az EBESZ megreformálása ennek a történelmi intézménynek egyik időszerű feladata. Ennek a ténynek a felismerése egyike azoknak az okoknak, amelyek arra ösztönözték a Kazah Köztársaságot, hogy bejelentse igényét a szervezet elnökségének kandidatúrájára Kazahsztán aktivitása, odaadása az EBESZ értékei iránt előkészítették országunkat a szervezet elnökségére majd a funkció betöltése után a pozitív együttműködés folytatására. Kazahsztán felismeri nagy felelősségét közös szervezetünk jövőjéért és kész arra, hogy az EBESZ elnökeként is megtegye hozzájárulását ennek a feladatnak betöltéséhez. Az Ázsiai Együttműködési és Biztonsági Értekezlet Kazahsztán külpolitikájának fő irányvonalai között külön helyet foglal el azon kezdeményezésének megvalósítása, amely az Ázsiai Együttműködési és Biztonsági Értekezlet összehívására vonatkozik. Az értekezlet összehívásának eszméjét először N. Nazarbajev elnök vetette fel az ENSZ 47-dik közgyűlésén 1992 októberében. A kazah államfő hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés lényege a törekvés arra, hogy felújítsák a korábban nem sikeres kísérletet hatékony és egyetemes szervezet megalkotására a biztonság megerősítése céljából az ázsiai kontinensen, ott, ahol a világ más részeivel ellentétben ilyen mechanizmust még nem szerveztek meg.

4 Az Ázsiai Együttműködési és Biztonsági Értekezlet teljes értékű fóruma lett a régió problémáiról, konfliktusairól szóló párbeszédnek és a problémák megoldásának keresésének. Az értekezlet feladatai és tevékenysége világszerte elismerést nyertek. A tagállamok szándéka arra nézve, hogy előremozdulás alakuljon ki az értekezlet céljainak elérésére, egyenlőre még nem hozott konkrét eredményeket. Megalakultak az értekezlet folyamatban lévő ügyeit intéző szervek, a Nemzetközi Titkárság székhelye Almatiban van. Sikeresen megalakultak és rendszeresen összeülnek a különleges munkacsoportok és a magasabb állású személyek bizottságai. Elfogadták a Biztonsági Intézkedések Listáját.Ezt a tényt nehéz túlbecsülni. A történelem során első alkalommal jelent meg az ázsiai kontinensen ilyen világméretekben fontos dokumentum, amelyik áttekinti a sokoldalú együttműködés lehetőségeit politikai, gazdasági, humanitárius téren, és más területeken is, így például a terrorizmus elleni harc terén.nagy jelentősége van annak is, hogy elfogadták az Ázsiai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Eljárási Szabályzatát, amely megadja a jogi alapot az értekezlet szervezetének kialakítására és folyamatos tevékenységének folytatására. Az Ázsiai Együttműködési és Biztonsági Értekezlet tagországai módot találnak a béke megőrzésére és a biztonság megerősítésére különböző területeken, elsősorban a bizalom erősítése terén. Az értekezlet tevékenységében résztvevő országok arra törekednek, hogy megalkossák Ázsia egységes és feloszthatatlan területét, amelyen valamennyi ország békés körülmények között létezhetegymás mellett, és minden nemzet és nemzetiség békében, szabadságban és virágzó körülményekközött élhet. Jelenleg a következő ázsiai országok tagjai az Ázsiai Együttműködési és Biztonsági Értekezletnek: Afganisztán, Azerbajdzsán, Kína, Egyiptom, India, Irán, Izrael, Kazahsztán, Kirgizsztán, Pakisztán,Palesztina, Oroszország, Tadzsikisztán, Törökország, Üzbegisztán. Megfigyelői státuszban vannak a következő országok: Ausztrália, Indonézia, Japán, Korea, Mongólia, Ukrajna, USA, Libanon, Vietnam, Thaiföld, Malajzia. Részt vesz az Ázsiai Együttműködési és Biztonsági Értekezlet munkájában az ENSZ, az EBESZ és az Arab Liga is. A Világvallások és Hagyományos Vallások Vezetőinek Értekezletei Kazahsztán legjelentősebb külpolitikai eredményei közé tartoznak a nemzetközi politika terén a 2003-ban és 2006-ban Asztanában megrendezett vallási konferenciák, a Világvallások és Hagyományos Vallások Vezetőinek Értekezletei, amelyeket a Kazah Köztársaság Elnöke, N.Nazarbajev kezdeményezésérehívtak össze. Közismert tény, hogy egy sor ország, nemzetközi szervezet és nem kormányzati intézmény vezetői a világ különböző pontjain tettek már kísérletet a civilizációk közötti párbeszéd eszméjének megvalósítására,konferenciák, szimpóziumok és találkozók szervezésére a legkülönbözőbb szinteken azért, hogy megteremthessék a békét és a biztonságot ezen a világon. Ezeken a kereteken belül, azért, hogy hatékonyabb eredmények legyenek elérhetők, Nurszultan Nazarbajev elnök összehívta az első legmagasabb vallási szintű nemzetközi konferenciát a civilizációk közötti párbeszéd céljából. A konferencián nagy számban vettek részt muzulmán, keresztény, zsidó vallási szervezetek, valamint az ásziai hagyományos vallások vezetői is. A fórum és a folyamat világtörténelmi jelentőségét jelezték azok az üdvözlő táviratok, amelyeket az értekezlet résztvevői és vendégei kaptak a világ vezető országainak államfőitől és kormányfőitől. Ilyen táviratokat küldtek többek között: az ENSZ főtitkára, az USA elnöke, Oroszország elnöke, Szaúd-Arábia királya, az Egyiptomi Arab Köztársaság elnöke, az Iráni Iszlám Köztársaság elnöke, Nagy-Britannia és Olaszország miniszterelnökei, és mások. A Világvallások és Hagyományos Vallások Vezetőinek I. ülése két olyan fontos szervezeti döntést hozott, amelyek döntő szerepet játszottak a vallások közötti párbeszéd további folytatásában. Ehhez felhasználták az első fórum előkészítése és lefolytatása idején megszerzett nagy erőforrásokat és tapasztalatot. Az első ilyen intézkedés volt a határozat az adott folyamat tartósságának biztosításáról az

5 értekezlet rendszeressé tételével. A döntés alapján az értekezletnek háromévenként össze kell ülnie. A másik intézkedés volt a fórum állandó titkárságának létesítése Kazahsztán küldöttjének elnökletével, és az a határozat, hogy a II. fórumot is Asztanában hívják össze. Az I. fórum megbízást adott munkaprogram kidolgozására is, a vallások védelme érdekében, annak elősegítésére, hogy ne legyen megengedhető a vallások fegyverként történő felhasználása politikai célok érdekében, agressziók, erőszak és terror igazolására. Ilyenformán az Asztanai fórum kiérdemelte Földünkön az első vallási csúcsértekezlet státuszát. Ez volt az első eset az emberiség története során, hogy a vallások közötti párbeszédet sikerült folyamatként intézményesíteni. Kétségtelen eredmény, hogy a fórum küldöttei magas rangú vallási vezetők voltak. A történelem során először gyűltek össze a világvallások és a hagyományos vallások vezetői, és fogadtak el közös dokumentumot. A fórum munkájában részt vett gyakorlatilag minden világvallás és minden nagy nemzeti felekezet: így a kereszténység minden ága: pravoszlávok, katolikusok, protestánsok, az iszlám gondolat fő centrumai, a szunniták és síiták képviselői, zsidó vallási vezetők, a nagy ázsiai vallások és civilizációk képviselői. A Fórum világjelentőségű esemény lett.nagy érdeklődést tanúsított iránta a nemzetközi közösség és komoly politikai és társadalmi visszhangja volt az egész világon. A Világvallások és Hagyományos Vallások Vezetőinek II. fóruma a vallások közötti megegyezés felé vezető úton igen fontos lépésnek mutatkozott. Véglegesen Asztana lett Földünkön a vallási csúcstalálkozók helyszíne. Újra megjelentek ugyanazon az értekezleten résztvevőként az iszlám, a judaizmus, a kereszténység, a buddhizmus, a hinduizmus, a taoizmus és a Ssnto vallás, neves vezetői együtt más vallási mozgalmakvezetőivel. Napjaink világa számára óriási jelentőséggel bír az a tény, hogy a fórum II. értekezletén ismét azonos asztalnál ültek az izraeli rabbik Szaúd-Arábia és Irán képviselőivel. A nemzetközi szakértők és maguk a vallási vezetők is egységesen úgy vélték, hogy az iszlám és a judaizmus vallási vezetőinek másutt történő találkozásának eshetősége a nullával lenne egyenlő. A II. értekezlet napirendjére vett új feladatokat is, nevezetesen az átmenet kérdését a vallások közötti párbeszéd minőségileg magasabb fokára, a bizalom megerősítését és konstruktív együttműködés létesítését a világ főbb felekezetei között, és a közös tevékenység feladatainak kidolgozását. Kétségtelen, hogy a csúcsértekezlet fő eredménye volt a II. értekezlet zárókommünikéjének elfogadása. Ez egyedülálló dokumentum, amelyben a világvallások vezetői együttesen értékelik a vallások közötti kapcsolatok helyzetét az egész földkerekségen, és együttes felhívással fordulnak az országokhoz, a nemzetközi és regionális szervezetekhez és a hívőkhöz.ami pedig a legfontosabb, először a vallások közötti párbeszédek története során, konkrét kölcsönös kötelezettségeket vállalnak. A Világvallások és Hagyományos Vallások Értekezletének egyik legfontosabb sajátossága és vitathatatlan eredménye az, hogy ez a világon az egyetlen olyan, vallások közötti párbeszédre létesített fórum, amely állandó alapon működik. A kazahsztáni fórum üléseinek állandó színhelye van, amit kifejezetten ezeknek az üléseknek a megtartására építettek. A fórum jól szervezett felépítménnyel, káderekkel, széles körű és szilárd alapokon álló nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Fontos döntés volt a határozat a Világvallások és Hagyományos Vallások Vezetői fóruma III. Értekezletének összehívására. Ez az értekezlet szintén Asztanában kerül megrendezésre. Mindez tanúskodik arról, hogy köztársaságunk egyedülálló és különleges szerepe a vallások közötti párbeszéd nemzetközi fejlesztésében világszerte elismerést nyert. A Világvallások és Hagyományos Vallások Értekezleteinek megrendezése logikus folytatása Kazahsztánvallási külpolitikájának, kivetítve eurázsiai szintre. Kazahsztán, miután az etnikumok és vallások közötti megegyezés egyedülálló modelljét építette fel, napjainkban arra törekszik,

6 hogy kidolgozzaa vallások és nemzetek, nemzetiségek közötti párbeszéd világraszóló koncepcióját, a jó szomszédság és biztonság eszméjének előmozdítását.

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

A Kazah Köztársaság külpolitikájának KONCEPCIÓJA 2014-2020.

A Kazah Köztársaság külpolitikájának KONCEPCIÓJA 2014-2020. JÓVÁHAGYVA a Kazah Köztársaság Elnökének 741. sz. 2014. január 21. kelt Utasításával A Kazah Köztársaság külpolitikájának KONCEPCIÓJA 2014-2020. Asztana, 2014. 2 A Kazah Köztársaság külpolitikai Koncepciója

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok, Szarvas, 2012. augusztus 3. A magyar halászat helye az európai akvakultúrában Dr. Váradi László Magyar Akvakultúra Szövetség Szarvas Magyarország az Európai

Részletesebben

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Származási szabályok új GSP Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Jogalap: Az európai parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a politikai átmenet fényében Saule A. Zhankuliyeva A kazahsztáni politikai átalakulás egyik fontos tendenciája volt a civil társadalom kialakulása,illetveazintézményeineklétrehozásáhozésműködtetéséhezszükségesfeltételekmegteremtése.ésvicaversa,aciviltársadalomésintézményei,ígytöbbekközötta

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd Tartalomjegyzék 15/2010. (X. 12.) MNB rendelet 3/2010. (X. 12.) KüM rendelet 21/2010. (X. 12.) VM rendelet 236/2010.

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ rendszerében, hiszen a munkaadók és munkavállalók szervezetei egyenlő partnerként vesznek részt az

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK Életminőség Társadalmi fejlettség mutatószáma a Legmagasabb, 2011 1 Norvégia 94,3 2 Ausztrália 92,9 3 Hollandia 91,0 Egyesült Államok 91,0 5 Kanada 90,8 Írország 90,8 Új-Zéland

Részletesebben

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás)

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete Érvényes: 01. július 6-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) Módozatok: C rövid lejáratú

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései Kádár Andrea Beatrix energetikáért felelős helyettes államtitkár Külgazdasági értekezlet, 2015. június 23. Nemzeti Energiastratégia A Nemzeti Energiastratégia

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

J/6755. számú jelentés

J/6755. számú jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/6755. számú jelentés AZ ATOMENERGIA 2007. ÉVI HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL Előadó: Dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter Budapest, 2008. november

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A KAZAH KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI TÖREKVÉSEI, STRATÉGIÁJA A XXI SZÁZAD KIHÍVÁSAIVAL SZEMBEN.

A KAZAH KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI TÖREKVÉSEI, STRATÉGIÁJA A XXI SZÁZAD KIHÍVÁSAIVAL SZEMBEN. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány A KAZAH KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI TÖREKVÉSEI, STRATÉGIÁJA

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EK HATÁROZATA (...)

Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EK HATÁROZATA (...) HU xxxx HU HU Tervezet: A BIZOTTSÁG / /EK HATÁROZATA (...) egyes harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok könyvvizsgálói tevékenységére vonatkozó átmeneti időszakról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011 A viták békés rendezése Az erőszak tilalma Komanovics Adrienne, 2011 1 I. A viták békés rendezése Komanovics Adrienne, 2011 2 Áttekintés (1) A nemzetközi vita fogalma (2) Jogforrások (3) A viták békés

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben