KÜLPOLITIKA Lemondás az atomfegyverekről Az állami határok kijelölése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLPOLITIKA Lemondás az atomfegyverekről Az állami határok kijelölése"

Átírás

1 KÜLPOLITIKA Kazahsztán külpolitikájára jellemző a sokoldalúság, a párbeszéd és együttműködés kifejlesztése Oroszországgal, Kínával, az USA-val, az Európai Unióval, Közép-Ázsia államaival, a muzulmán világországaival. Érdemes megjegyezni, hogy Kazahsztán azoknak az országoknak a sorába tartozik, amelyeket nagy államok stratégiai partnerüknek nyilvánítottak. Ez a tény nagy felelősséget ró köztársaságunkra a stabilitás és biztonság megőrzése terén, nemzetközi és regionális szinten egyaránt. Kazahsztán sokirányú külpolitikája módot adott fiatal államunknakarra, hogy egyszer csak a nemzetközi politika sűrűjében találja magát, és képes legyen egyidejűleg megőrizni az egyensúlyt és az egyenlő távolságot nagy államok között. Ez a kazah diplomácia jelentős teljesítménye. Kazahsztán külpolitikájának egyik elsőbbségben részesített vonala a szoros kapcsolatok fenntartása a szomszédos közép-ázsiai országokkal. Ezek testvéri országok a kazahok számára, összeköt bennünket velük a közös török nyelv, vallás, kultúra és történelem. N. Nazarbajev elnök kezdeményezte a KözépÁzsiai Államszövetség megalakítását. Kazahsztán megegyezéseket kötött a közép-ázsiai országokkal az örök barátságról, ami alapja lehet a jövőbeni egyesülésnek. Kazahsztán résztvevője egy egész sor regionális integrációs egyesülésnek, olyanoknak, mint az Eurázsiai Gazdasági közösség, a Sanghaji Együttműködési Szervezet, Független Államok Közössége (FÁK). Országunk aktív politikát folytat nemzetközi és regionális szervezetekben: ENSZ, OIK, EBESZ, stb. Külpolitikánk fontos irányzata az együttműködés nemzetközi kulturális-humanitárius szervezetekkel és pénzintézetekkel. Eldőlt tény, hogy rövidesen bekövetkezik egy nagy történelmi esemény: 2010-ben a Kazah Köztársaság elnököl majd az EBESZ-ben. Lemondás az atomfegyverekről A Szovjetunió szétesése után hatalmas atomarzenál maradt Kazahsztán területén. Itt kapott helyet 104 darab SS18-as legmodernebb interkontinentális rakéta és 1216 atomrakétafej, ami tökéletesen elegendő lett volna a földkerekség elpusztítására. Kazahsztán atomfegyver potenciálja is az atomerőművek és atomreaktorok számára termelt atomenergia termelésen, az uránbányászaton és az urándúsításon alapult. Kazahsztán vezetősége nehéz választás előtt állt: mit kellene tenni ezzel a veszélyes örökséggel? Elhangzottak olyan követelések, hogy ezt az atomfegyverzetet Kazahsztán területén kellene hagyni, azért, hogy így garantálják az ország biztonságát bármilyen támadás ellen. Ennek az álláspontnak a szószólói azzal érveltek, hogy az atomfegyverzet ellensúlyozhatja az ország népességének csekély számát, és nagy előnyt nyújt minőségben és mennyiségben is a hagyományos fegyverzettel szemben. Azonban Nurszultan Nazarbajev elnök úgy döntött, hogy megszabadítja Kazahsztánt az atomfegyverzettől. Politikai, gazdasági, diplomáciai és humanitárius megfontolásokból kifolyólag, döntését az ország vezetősége és népe elfogadta. Elemezték a nemzetközi biztonság akkori helyzetét is decemberében Kazahsztán Parlamentje elfogadta az atomstop egyezményt. Sok állam véleménye szerint Kazahsztán nagy politikai érettséget tanúsított, és nagy felelősséget is a nemzetközi kapcsolatok terén azzal, hogy részt vett a biztonság és stabilitás megerősítésében az egész földkerekségen. Ilyenformán a világtörténelem során először történt meg, hogy Földünk egyik állama, a mi Kazahsztánunk, lemondott az atomfegyverek birtoklásáról. Miután Kazahsztán teljesen elpusztította a saját atomarzenálját, szilárd biztonsági garanciákat kapott határai sérthetetlenségére az atomhatalmaktól, az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaitól: az USA-tól, Oroszországtól, Nagy-Britanniától, Franciaországtól, Kínától, stb. Az is történelmi esemény volt, hogy Kazahsztán 1992-ben bezárta a szemipalatyinszki atomkísérletek színhelyét szeptember 8-án aláírták az egyezményt a közép-ázsiai atomfegyvermentes zónáról. Ennek az egyezménynek a célja az együttműködés a régió államai biztonságának megerősítésére. Az állami határok kijelölése Kazahsztán egyik legfontosabb feladata volt függetlenségének elnyerése után az ország pontos

2 államhatárainak kijelölése. Ezeknek teljes hossza km. (Az egyik leghosszabb határvonal a világon). Kazahsztán és Oroszország közös határa 7000 km, ez földünkön a leghosszabb szárazföldi államhatár. Kínával közös határunk 1700 km. Kazahsztán történelmi szempontból nézve igen rövid idő alatt képes volt kijelölni állandó határait Oroszországgal és Kínával anélkül, hogy akár a legkisebb szögletet is elveszítette volna területéből. Ilyenformán köztársaságunk, szomszédai közül elsőként a régióban, teljesen befejezte külső határainak kijelölését és a szomszéd országokkal sincs semmiféle határrendezési problémája. A Sangháji Együttműködési Szervezet Kazahsztán a Sangháji Együttműködési Szervezet (SESZ) nevű szubregionális nemzetközi szervezet egyik alapítója. A szervezetet 2001-ben alapították Kazahsztán, Oroszország, Tadzsikisztán, Kirgizsztán és Üzbegisztán vezetői. Üzbegisztán kivételével a többi ország tagja volt az un. Sangháji ötnek, amely az után létesült, hogy Kazahsztán, Kirgizsztán, Kína, Oroszország és Tadzsikisztán ben megegyezést írt alá a kölcsönös biztonság megerősítéséről katonai téren, és a fegyveres erők nagyságának kölcsönös korlátozásáról a határkörzetekben ben, Üzbegisztán belépése után a szervezet új nevet kapott. A SESZ országainak teljes területe Eurázsia 61%-át magába foglalja. A tagok együttes demográfiai adatai a világ lakosságának egynegyedét adják ki, gazdasági szempontból nézve pedig feltétlenül figyelembe veendő, hogy a szervezet tagja Kína, az az ország, amely gazdasági szempontból az USA után a legerősebb. A Sangháji Együttműködési Szervezetetet abból a célból alapították, hogy a résztvevő országok közös döntéseket hozhassanak a biztonság és a bizalomnövelési intézkedések terén. A szervezet érdeklődési köre a későbbiek során kiterjedta politikai, gazdasági, energetikai, közlekedési és kulturális-humanitárius együttműködés szféráira is. A Sangháji Együttműködési Szervezet nem katonai blokk és nem is zárt szövetség. Ez senki ellen nem irányuló nyílt szervezet, amely széleskörű nemzetközi együttműködésre irányul, beleértve ebbe új tagok felvételét is. Jelenleg a Sangháji Együttműködési Szervezet megfigyelői státuszába került Mongólia, India, Irán, Pakisztán. Eurázsiai Gazdasági Közösség (EGK) Tagok: Kazahsztán, Fehéroroszország, Kirgizsztán, Oroszország, Tadzsikisztán, Üzbegisztán. Megfigyelők: Örményország,Moldova, Ukrajna. Célok és feladatok: egységes vámtarifa és egységes vámmentes szabályozás kialakítása; gazdasági biztonság létrehozása a közösség külső határain; harc a csempészbandák és egyéb vámszabálysértők ellen. A szállítási szolgáltatások közös piacának és az egységes szállítási rendszernek a kialakítása. Egységes energiapiac kialakítása. A nemzeti oktatási rendszerek, a kulturális és tudományos fejlődés harmonizálása. A közösség tagállamainak állampolgárai számára egyenlő jog biztosítása a képzésre és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére az egész közösség területén. A tagországok jogrendszerei együttműködésének biztosítása abból a célból, hogy a közösség államainak területe jogi szempontból egységes területnek legyen tekinthető. Kazahsztán nagyjelentőségű nemzetközi kezdeményezései Széleskörű nemzetközi elismerést kapott N. Nazarbajevnek, Kazahsztán elnökének a kezdeményezése az Ázsiai Kölcsönös Biztonsági Értekezlet összehívására. Felhívását N.Nazarbajev elnök az ENSZ közgyűlése elé terjesztette 1992-ben. A Földünk civilizációinak és kultúráinak párbeszéde fejlesztése ügyéhez jelentős hozzájárulás volt Elnökünk kezdeményezése a Muzulmán Világ és a Nyugat című fórum létrehozására. Ezt a tervet Elnökünk megtárgyalta az USA, Nagy-Britannia, Brazília, Spanyolország és más államok vezetőivel is, és elképzelése általános helyeslésben részesült. A muzulmán világ képviselői részéről Egyiptom, Katar, Szaud-Arábia és Jordánia vezetői kimutatták készségüket a kezdeményezés támogatására. Kezdeményezésünk támogatásra és megértésre talált az Iszlám Konferencia Szervezetnél is.

3 Az adott vállalkozás egészében véve és szellemében megfelel a Civilizációk Szövetsége eszméjének, ami spanyol és török védnökség alatt működik és célja a kollektív politikai erők mozgósítása a civilizációk közötti szakadás megelőzésére, a bizalmatlanság növekedésének megakadályozására, és a civilizációk közötti kölcsönös megértés megalapozására. Kazahsztán és az EBESZ 2010-ben a Kazah Köztársaság elnököl az EBESZ-ben. Kazahsztán számára ez az esemény nagy jelentőségű, mert kifejezésre juttatja a világméretű elismerést hazánk iránt a demokratikus társadalom és a liberális piacgazdaság építése terén. Kazahsztán mellett szólt, hogy országunk aktívan részt vesz a nemzetközi biztonság kérdéseinek megoldásában a sokoldalú együttműködés fejlődésének kölcsönösen kedvező integrációja terén. Az egész világon nagyra értékelik Asztana hozzájárulását a globális és regionális biztonság megerősödéséhez, a tömegpusztító fegyverzet korlátozásáról és továbbterjedésük megakadályozásáról szóló egyezmények betartásához, a helyzet megszilárdításának támogatásához Afganisztánban és Indiában, a harchoz a terrorizmus ellen, a vallási szélsőségek ellen folyó küzdelemhez, a civilizációk, kultúrák és vallások párbeszédéhez. Kazahsztán elnöksége az EBESZ-ben fontos tényezője lesz egy biztonságos, stabil és megbízható Közép-Ázsia kiépítésének. Hazánk egyike azoknak az országoknak, amelyek kulcssszerepet játszanak az EBESZ-en belül a tranzit-szállítási problémák megoldásával kapcsolatos párbeszédek kialakításában azon országok között, amelyeknek nincs tengeri kijáratuk.kazahsztán elősegíti a közép-ázsiai ökológiai problémák megoldását. Ezeknek a megoldásoknak nagy jelentőségük van az intenzív gazdasági növekedés idején. Kazahsztán kiegészítő ösztönzést is ad a regionális integrációs kezdeményezések megvalósításához. Általánosan elismert tény, hogy Kazahsztán egyik legjelentősebb eredménye humanitárius téren a nemzetiségek és vallások közötti egyetértés biztosítása. Kazahsztán felajánlhatja az EBESZ egész közösségének ezzel kapcsolatos tapasztalatát és módszereit. Az EBESZ elnökének személyes képviselőjének kinevezése a vallási türelem kérdésében időszerű választ ad a vallások közötti ellentétek terén minden aktuális világszintű problémára. Kazahsztán elnöksége módot ad az EBESZ-nek arra, hogy elősegítse a Kelet és Nyugat civilizációi közötti párbeszéd fejlesztését a Kazah Köztársaság tapasztalatának és kezdeményezéseinek felhasználásával. Kazahsztánnak pontos elképzelései vannak arról, hogy mit kellene tennie az EBESZ-nek a nemzetközi biztonság megőrzése érdekében, valamint arról is, hogy mi a teendő az EBESZ nemzetközi tekintélyének növelése és erőforrásai kihasználása érdekében az aktuális biztonsági problémák eldöntéséhez. Az EBESZ megreformálása ennek a történelmi intézménynek egyik időszerű feladata. Ennek a ténynek a felismerése egyike azoknak az okoknak, amelyek arra ösztönözték a Kazah Köztársaságot, hogy bejelentse igényét a szervezet elnökségének kandidatúrájára Kazahsztán aktivitása, odaadása az EBESZ értékei iránt előkészítették országunkat a szervezet elnökségére majd a funkció betöltése után a pozitív együttműködés folytatására. Kazahsztán felismeri nagy felelősségét közös szervezetünk jövőjéért és kész arra, hogy az EBESZ elnökeként is megtegye hozzájárulását ennek a feladatnak betöltéséhez. Az Ázsiai Együttműködési és Biztonsági Értekezlet Kazahsztán külpolitikájának fő irányvonalai között külön helyet foglal el azon kezdeményezésének megvalósítása, amely az Ázsiai Együttműködési és Biztonsági Értekezlet összehívására vonatkozik. Az értekezlet összehívásának eszméjét először N. Nazarbajev elnök vetette fel az ENSZ 47-dik közgyűlésén 1992 októberében. A kazah államfő hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés lényege a törekvés arra, hogy felújítsák a korábban nem sikeres kísérletet hatékony és egyetemes szervezet megalkotására a biztonság megerősítése céljából az ázsiai kontinensen, ott, ahol a világ más részeivel ellentétben ilyen mechanizmust még nem szerveztek meg.

4 Az Ázsiai Együttműködési és Biztonsági Értekezlet teljes értékű fóruma lett a régió problémáiról, konfliktusairól szóló párbeszédnek és a problémák megoldásának keresésének. Az értekezlet feladatai és tevékenysége világszerte elismerést nyertek. A tagállamok szándéka arra nézve, hogy előremozdulás alakuljon ki az értekezlet céljainak elérésére, egyenlőre még nem hozott konkrét eredményeket. Megalakultak az értekezlet folyamatban lévő ügyeit intéző szervek, a Nemzetközi Titkárság székhelye Almatiban van. Sikeresen megalakultak és rendszeresen összeülnek a különleges munkacsoportok és a magasabb állású személyek bizottságai. Elfogadták a Biztonsági Intézkedések Listáját.Ezt a tényt nehéz túlbecsülni. A történelem során első alkalommal jelent meg az ázsiai kontinensen ilyen világméretekben fontos dokumentum, amelyik áttekinti a sokoldalú együttműködés lehetőségeit politikai, gazdasági, humanitárius téren, és más területeken is, így például a terrorizmus elleni harc terén.nagy jelentősége van annak is, hogy elfogadták az Ázsiai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Eljárási Szabályzatát, amely megadja a jogi alapot az értekezlet szervezetének kialakítására és folyamatos tevékenységének folytatására. Az Ázsiai Együttműködési és Biztonsági Értekezlet tagországai módot találnak a béke megőrzésére és a biztonság megerősítésére különböző területeken, elsősorban a bizalom erősítése terén. Az értekezlet tevékenységében résztvevő országok arra törekednek, hogy megalkossák Ázsia egységes és feloszthatatlan területét, amelyen valamennyi ország békés körülmények között létezhetegymás mellett, és minden nemzet és nemzetiség békében, szabadságban és virágzó körülményekközött élhet. Jelenleg a következő ázsiai országok tagjai az Ázsiai Együttműködési és Biztonsági Értekezletnek: Afganisztán, Azerbajdzsán, Kína, Egyiptom, India, Irán, Izrael, Kazahsztán, Kirgizsztán, Pakisztán,Palesztina, Oroszország, Tadzsikisztán, Törökország, Üzbegisztán. Megfigyelői státuszban vannak a következő országok: Ausztrália, Indonézia, Japán, Korea, Mongólia, Ukrajna, USA, Libanon, Vietnam, Thaiföld, Malajzia. Részt vesz az Ázsiai Együttműködési és Biztonsági Értekezlet munkájában az ENSZ, az EBESZ és az Arab Liga is. A Világvallások és Hagyományos Vallások Vezetőinek Értekezletei Kazahsztán legjelentősebb külpolitikai eredményei közé tartoznak a nemzetközi politika terén a 2003-ban és 2006-ban Asztanában megrendezett vallási konferenciák, a Világvallások és Hagyományos Vallások Vezetőinek Értekezletei, amelyeket a Kazah Köztársaság Elnöke, N.Nazarbajev kezdeményezésérehívtak össze. Közismert tény, hogy egy sor ország, nemzetközi szervezet és nem kormányzati intézmény vezetői a világ különböző pontjain tettek már kísérletet a civilizációk közötti párbeszéd eszméjének megvalósítására,konferenciák, szimpóziumok és találkozók szervezésére a legkülönbözőbb szinteken azért, hogy megteremthessék a békét és a biztonságot ezen a világon. Ezeken a kereteken belül, azért, hogy hatékonyabb eredmények legyenek elérhetők, Nurszultan Nazarbajev elnök összehívta az első legmagasabb vallási szintű nemzetközi konferenciát a civilizációk közötti párbeszéd céljából. A konferencián nagy számban vettek részt muzulmán, keresztény, zsidó vallási szervezetek, valamint az ásziai hagyományos vallások vezetői is. A fórum és a folyamat világtörténelmi jelentőségét jelezték azok az üdvözlő táviratok, amelyeket az értekezlet résztvevői és vendégei kaptak a világ vezető országainak államfőitől és kormányfőitől. Ilyen táviratokat küldtek többek között: az ENSZ főtitkára, az USA elnöke, Oroszország elnöke, Szaúd-Arábia királya, az Egyiptomi Arab Köztársaság elnöke, az Iráni Iszlám Köztársaság elnöke, Nagy-Britannia és Olaszország miniszterelnökei, és mások. A Világvallások és Hagyományos Vallások Vezetőinek I. ülése két olyan fontos szervezeti döntést hozott, amelyek döntő szerepet játszottak a vallások közötti párbeszéd további folytatásában. Ehhez felhasználták az első fórum előkészítése és lefolytatása idején megszerzett nagy erőforrásokat és tapasztalatot. Az első ilyen intézkedés volt a határozat az adott folyamat tartósságának biztosításáról az

5 értekezlet rendszeressé tételével. A döntés alapján az értekezletnek háromévenként össze kell ülnie. A másik intézkedés volt a fórum állandó titkárságának létesítése Kazahsztán küldöttjének elnökletével, és az a határozat, hogy a II. fórumot is Asztanában hívják össze. Az I. fórum megbízást adott munkaprogram kidolgozására is, a vallások védelme érdekében, annak elősegítésére, hogy ne legyen megengedhető a vallások fegyverként történő felhasználása politikai célok érdekében, agressziók, erőszak és terror igazolására. Ilyenformán az Asztanai fórum kiérdemelte Földünkön az első vallási csúcsértekezlet státuszát. Ez volt az első eset az emberiség története során, hogy a vallások közötti párbeszédet sikerült folyamatként intézményesíteni. Kétségtelen eredmény, hogy a fórum küldöttei magas rangú vallási vezetők voltak. A történelem során először gyűltek össze a világvallások és a hagyományos vallások vezetői, és fogadtak el közös dokumentumot. A fórum munkájában részt vett gyakorlatilag minden világvallás és minden nagy nemzeti felekezet: így a kereszténység minden ága: pravoszlávok, katolikusok, protestánsok, az iszlám gondolat fő centrumai, a szunniták és síiták képviselői, zsidó vallási vezetők, a nagy ázsiai vallások és civilizációk képviselői. A Fórum világjelentőségű esemény lett.nagy érdeklődést tanúsított iránta a nemzetközi közösség és komoly politikai és társadalmi visszhangja volt az egész világon. A Világvallások és Hagyományos Vallások Vezetőinek II. fóruma a vallások közötti megegyezés felé vezető úton igen fontos lépésnek mutatkozott. Véglegesen Asztana lett Földünkön a vallási csúcstalálkozók helyszíne. Újra megjelentek ugyanazon az értekezleten résztvevőként az iszlám, a judaizmus, a kereszténység, a buddhizmus, a hinduizmus, a taoizmus és a Ssnto vallás, neves vezetői együtt más vallási mozgalmakvezetőivel. Napjaink világa számára óriási jelentőséggel bír az a tény, hogy a fórum II. értekezletén ismét azonos asztalnál ültek az izraeli rabbik Szaúd-Arábia és Irán képviselőivel. A nemzetközi szakértők és maguk a vallási vezetők is egységesen úgy vélték, hogy az iszlám és a judaizmus vallási vezetőinek másutt történő találkozásának eshetősége a nullával lenne egyenlő. A II. értekezlet napirendjére vett új feladatokat is, nevezetesen az átmenet kérdését a vallások közötti párbeszéd minőségileg magasabb fokára, a bizalom megerősítését és konstruktív együttműködés létesítését a világ főbb felekezetei között, és a közös tevékenység feladatainak kidolgozását. Kétségtelen, hogy a csúcsértekezlet fő eredménye volt a II. értekezlet zárókommünikéjének elfogadása. Ez egyedülálló dokumentum, amelyben a világvallások vezetői együttesen értékelik a vallások közötti kapcsolatok helyzetét az egész földkerekségen, és együttes felhívással fordulnak az országokhoz, a nemzetközi és regionális szervezetekhez és a hívőkhöz.ami pedig a legfontosabb, először a vallások közötti párbeszédek története során, konkrét kölcsönös kötelezettségeket vállalnak. A Világvallások és Hagyományos Vallások Értekezletének egyik legfontosabb sajátossága és vitathatatlan eredménye az, hogy ez a világon az egyetlen olyan, vallások közötti párbeszédre létesített fórum, amely állandó alapon működik. A kazahsztáni fórum üléseinek állandó színhelye van, amit kifejezetten ezeknek az üléseknek a megtartására építettek. A fórum jól szervezett felépítménnyel, káderekkel, széles körű és szilárd alapokon álló nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Fontos döntés volt a határozat a Világvallások és Hagyományos Vallások Vezetői fóruma III. Értekezletének összehívására. Ez az értekezlet szintén Asztanában kerül megrendezésre. Mindez tanúskodik arról, hogy köztársaságunk egyedülálló és különleges szerepe a vallások közötti párbeszéd nemzetközi fejlesztésében világszerte elismerést nyert. A Világvallások és Hagyományos Vallások Értekezleteinek megrendezése logikus folytatása Kazahsztánvallási külpolitikájának, kivetítve eurázsiai szintre. Kazahsztán, miután az etnikumok és vallások közötti megegyezés egyedülálló modelljét építette fel, napjainkban arra törekszik,

6 hogy kidolgozzaa vallások és nemzetek, nemzetiségek közötti párbeszéd világraszóló koncepcióját, a jó szomszédság és biztonság eszméjének előmozdítását.

A Kazah Köztársaság külpolitikájának KONCEPCIÓJA 2014-2020.

A Kazah Köztársaság külpolitikájának KONCEPCIÓJA 2014-2020. JÓVÁHAGYVA a Kazah Köztársaság Elnökének 741. sz. 2014. január 21. kelt Utasításával A Kazah Köztársaság külpolitikájának KONCEPCIÓJA 2014-2020. Asztana, 2014. 2 A Kazah Köztársaság külpolitikai Koncepciója

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a politikai átmenet fényében Saule A. Zhankuliyeva A kazahsztáni politikai átalakulás egyik fontos tendenciája volt a civil társadalom kialakulása,illetveazintézményeineklétrehozásáhozésműködtetéséhezszükségesfeltételekmegteremtése.ésvicaversa,aciviltársadalomésintézményei,ígytöbbekközötta

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd Tartalomjegyzék 15/2010. (X. 12.) MNB rendelet 3/2010. (X. 12.) KüM rendelet 21/2010. (X. 12.) VM rendelet 236/2010.

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás)

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete Érvényes: 01. július 6-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) Módozatok: C rövid lejáratú

Részletesebben

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Az ILO tripartit felépítése egyedülálló az ENSZ rendszerében, hiszen a munkaadók és munkavállalók szervezetei egyenlő partnerként vesznek részt az

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 23130/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére A szabad vállalkozási zónák létrehozásáról és a kedvezmények igénybevételének

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i P R E A M B U L U M Az a jellegzetes karizma, amely másfél évezrede jellemzi azokat, akik Szent Benedek regulája szerint élnek, mára már elterjedt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között Franciország 2011.01.20-2011.01.20 (117/00084/2011) 8 fő Dr Hende Csaba Napidíj: 17 EUR (7.720 HUF), Repülőjegy:364.998 HUF Horvátország 2011.01.24-2011.01.24 (117/00117/2011) 11 fő Dr. Hende Csaba Napidíj:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A Bizottság megalakulásának előzményei

I. Bevezetés. II. A Bizottság megalakulásának előzményei A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 1999 január 2001 december között végzett tevékenységéről szóló jelentés I. Bevezetés A magyar

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi

Részletesebben

Kun, kipcsak rokoni kapcsolat

Kun, kipcsak rokoni kapcsolat Kun, kipcsak rokoni kapcsolat Két ország kapcsolatának kezdete Elsők között ismerte el Magyarország a Kazah Köztársaságot, a FÁK tagországok függetlenségének elismeréséről hozott 1991. december 26-i kormány-nyilatkozat

Részletesebben

EGY ÚJ VILÁGPOLITIKAI IGAZODÁSI PONT: A SANGHAJI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETE 1

EGY ÚJ VILÁGPOLITIKAI IGAZODÁSI PONT: A SANGHAJI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETE 1 EGY ÚJ VILÁGPOLITIKAI IGAZODÁSI PONT: A SANGHAJI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZERVEZETE 1 Dobolyi Alexandra Kína és Oroszország, két dinamikusan fejlődő nagyhatalom, valamint az előbbiek szomszédai, Kazahsztán, Kirgizisztán

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT X.

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT X. KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT X. évfolyam 3-4. szám 2011. szeptember december XI. évfolyam 1. szám 2012. március FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai

Részletesebben

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához

RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához RPM International Inc. Utasítások a hotline szolgáltatás használatához A megfelelőséggel kapcsolatos problémák többnyire helyi szinten kerülnek megoldásra, az RPM International Inc. ( RPM ) Hotline szolgáltatása

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Kazahsztán. 2014-2015 Éves beszámoló

Kazahsztán. 2014-2015 Éves beszámoló Kazahsztán 2014-2015 Éves beszámoló Bevezetés A 2014-15-ös időszak kiemelt jelentőségű, magas szintű találkozói, látogatások: 2014. június 3. Karim Maszimov kazah miniszterelnök budapesti látogatása 2014.

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Az ENSZ Közgyűlés 2009. szeptember 15-én nyílik meg

Az ENSZ Közgyűlés 2009. szeptember 15-én nyílik meg Az ENSZ Közgyűlése Egyesült Nemzetek 2009. szeptember 15- én találkozik. Háttéranyag Az ENSZ Közgyűlés 2009. szeptember 15-én nyílik meg 2009. szeptember Az ENSZ Közgyűlése szeptember 15-én nyitja meg

Részletesebben

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK Kiadás: 02. Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7. Preambulum. Első rész. Az Alapszabály hatálya

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK Kiadás: 02. Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7. Preambulum. Első rész. Az Alapszabály hatálya Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7 Preambulum A Magyar Vöröskereszt Károly Róbert Főiskolán működő Helyi Szervezete a Magyar Vöröskereszt (a továbbiakban: MVK) Alapszabálya, Szervezeti és Működési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI NEMZETI ÁGAZATFEJLESZTÉS NEMZETKÖZI RECEPTJE Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Konferencia MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

Részletesebben

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Politikai Ügyek Bizottsága 30.10.2013 JELENTÉSTERVEZET a terrorizmus világméretű terjedéséről: az internet és a közösségi hálózatok szerepe Társelőadók: Moses Y. Kollie

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február

Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február NB10_02_bel.qxd 2010.03.10 6:43 du. Page 92 92 Rácz András NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. MÁRCIUS Az Orosz Föderáció új katonai doktrínája Dmitrij Medvegyev elnök 2010. február 5-én hagyta jóvá az Orosz Föderáció

Részletesebben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben

Az UNICEF humanitárius tevékenységének eredményei 2014-ben UNICEF/HIVA2014-00005/SCHERMBRUCKER UNICEF/SUDA2014-XX657/NOORANI UNICEF/NYHQ2014-1407/NESBITT UNICEF/NYHQ2014-1556/ZAIDI UNICEF/ETHA-2014-00408/OSE UNICEF/UKLA2013-00958/SCHERMBRUCKER Az UNICEF humanitárius

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Szállás költség (eft) Utazási költség (eft) Egyéb költség (eft) 01.19-22. 3 191,9 93,3 694,5 44,0 1 023,7 VM

Szállás költség (eft) Utazási költség (eft) Egyéb költség (eft) 01.19-22. 3 191,9 93,3 694,5 44,0 1 023,7 VM . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium. január. -. december. Ország Miniszter és politikai (név szerint)

Részletesebben

A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE

A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE 91 SEGÉDKÖNYVEK 910 Plakátok 911 Lexikonok 912 Szótárak 913 Katalógusok* Bibliográfiák- Repertóriumok 914 Filmográfiák. Egyes adatok 915 Biográfiák 916 Évkönyvek*

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2015 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Rosatom beruházási projektek Európai és globális perspektíva

Rosatom beruházási projektek Európai és globális perspektíva ROSATOM «Rusatom Overseas» Zártkörű Részvénytársaság Rosatom beruházási projektek Európai és globális perspektíva Ivo Kouklík Elnökhelyettes, Rusatom Overseas JSC 2013. április 25. Budapest A PREZENTÁCIÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány

Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány Bertha László Zoltán Górcső alatt az új egyiptomi alkotmány 2010 decemberében, a Tunézia által elindított dominóeffektus az egyiptomi elnök, Hoszni Mubárak hatalmát sem kímélte, aki tisztségéről 2011.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

Valóban két út közül választhatunk?

Valóban két út közül választhatunk? Valóban két út közül választhatunk? BAJOR Tibor Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest bajor.tibor@avf.hu Az Európai Unió keleti országainak vezetése lázasan keresi az új Oroszországot kikerülő vasúti

Részletesebben

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011 A viták békés rendezése Az erőszak tilalma Komanovics Adrienne, 2011 1 I. A viták békés rendezése Komanovics Adrienne, 2011 2 Áttekintés (1) A nemzetközi vita fogalma (2) Jogforrások (3) A viták békés

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: T. ~tr'j I,toÁ~ Előadó: Opauszki Zoltán Mell.: 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: 1 4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév 1. A rajzon a földünk belső felépítését láthatjátok. Nevezzétek meg a részeit! 2. Mit ábrázolnak a képek? Írjátok a nevét a kép

Részletesebben

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. július 1 1. A Nap Klub Alapítvány munkaszervezete 1.1. A Nap Klub Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) munkaszervezete az elnök,

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben