A Kazah Köztársaság külpolitikájának KONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kazah Köztársaság külpolitikájának KONCEPCIÓJA 2014-2020."

Átírás

1 JÓVÁHAGYVA a Kazah Köztársaság Elnökének 741. sz január 21. kelt Utasításával A Kazah Köztársaság külpolitikájának KONCEPCIÓJA Asztana, 2014.

2 2 A Kazah Köztársaság külpolitikai Koncepciója (a továbbiakban: Koncepció) a Kazah Köztársaság Elnökének, a Nemzet Vezérének a népnek címzett Üzenetében megfogalmazott irányelvek alapján készült. A Stratégia-2050: egy kialakult állam új politikai kurzusa (a továbbiakban: Stratégia-2050), amely összefoglalja a Kazah Köztársaság külpolitikájának alapvető elveit, céljait, prioritásait és feladatait. 1. A Kazah Köztársaság külpolitikája fejlődésének előrevetítése Kazahsztán úgy lépett függetlenségének harmadik évtizedébe, mint egy kialakult, magára talált, stabil állam dinamikusan fejlődő gazdasággal és pontosan meghatározott külpolitikai prioritásokkal. Kazahsztán megnövekedett alanyisága a világban tanúsítja azt, ahogy megnövekedett a szerepe és nemzetközi tekintélye, regionális súlya és jelentősége a globális gazdaság és pénzintézetek szempontjából. Ezzel együtt, tekintettel napjaink realitásaira a Kazah Köztársaság külpolitikája korszerűsítésre szorul és arra, hogy a pragmatizmus elvei mentén mozdítsuk elő nemzeti érdekeinket. Erre a folyamatra számos belső és külső tényező gyakorol hatást. A fontos belső tényezők sorában ki kell emelni a kardinális változásokat Kazahsztán politikai és szociális-gazdasági fejlődésében, az átalakulási folyamat lezárását és az ország átállását az új hosszú távú és 2050-ig tartó fenntartható fejlődési Stratégiára. Külső faktoroknak kell tekinteni azt, hogy le kell küzdeni a pénzügyigazdasági világválságot, kiéleződnek a konfliktusok és az emberiség problémái, regionális és globális szinten is minőségileg új geopolitikai és geogazdasági helyzet alakult ki. A Kazah Köztársaság külpolitikájának céljai Kazahsztán nemzeti érdekeivel összhangban a legfontosabb külpolitikai erőfeszítéseket az alábbi fontos célokra fogjuk összpontosítani: 1) a nemzeti biztonság, az ország védelmi képességeinek, szuverenitásának és területi egységének elsődleges biztosítása; 2) a béke, a regionális és globális biztonság megszilárdítása; 3) szilárd pozíciók biztosítása és pozitív ország-image kialakítása a világban; 4) igazságos és demokratikus világrend kialakítása az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) központi és koordináló szerepe mellett; (ENSZ) 5) további integráció a regionális és nemzetközi kereskedelmi-gazdasági rendszerekbe; 6) kedvező külső feltételek létrehozása a Stratégia sikeres megvalósítása és a lakosság életszínvonalának növelése érdekében, a soknemzetiségű társadalom egységének, a jogállam és demokratikus intézményrendszer, és az ember jogainak és szabadságainak szilárdítása érdekében;

3 3 7) a nemzeti gazdaság diverzifikációja, ipari-technológiai fejlesztése és versenyképességének növelése; 8) az ország fokozatos áttérése zöld fejlődési útra és felzárkózása a világ legfejlettebb 30 országainak sorába; 9) a nemzeti-kulturális egyediség megőrzése és saját fejlődési út követése; 10) a Kazah Köztársaság állampolgárai és jogi személyei jogainak, személyes, családi és üzleti érdekeinek védelme külföldön; 11) a kazah diaszpóra és kazah nyelv támogatása külföldön. A Kazah Köztársaság külpolitikájának prioritásai és feladatai 1. Kazahsztán érdekelt Közép Ázsia politikailag stabil, gazdaságilag fenntartható és biztonságos fejlődésében. Felelősségének és szerepének tudatában Kazahsztán minden erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy biztosítsa a regionális stabilitást és biztonságot, és ellen fog szegülni az új kihívásoknak és fenyegetéseknek, amelyek jöhetnek akár a szomszédos területekről. Kazahsztán törekedni fog a Közép-Ázsiai régión belüli integrációhoz annak érdekében, hogy csökkenjen a potenciális konfliktusveszély, megoldódjanak a szociális-gazdasági problémák, a víz-energetikai és egyéb ellentétek. Perspektivikus célnak látjuk a régió a nemzetközi politika és gazdaság egységes integrált alanyává történő átalakítását. 2. Kazahsztán az eurázsiai integrációt úgy értékeli, hogy ez egyik hatékony módja annak, hogy az ország szilárd pozíciót foglaljon el a világgazdasági kapcsolatrendszerben és ezért továbbra is erősíteni fogja a Vámuniót és az Egységes gazdasági térséget annak érdekében, hogy ezeken az alapokon létrejöjjön az Eurázsiai Gazdasági Unió. A folyamat olyan alapvető elvek mentén fog megvalósulni, mint a politikai szuverenitás megingathatatlansága, döntések gazdasági megalapozottsága, szakaszosság, pragmatizmus és kölcsönös előnyök, a felek egyenrangú képviselete minden integrációs szervben és konszenzus az integrációs együttműködés valamennyi szintjén. 3. Kazahsztán folytatni fogja az államhatár nemzetközi-jogi rendezésére, a Kaszpi-tenger jogi státusának meghatározására irányuló munkát, erősíteni fogja az elismert nemzetközi jog elveire és normáira alapozott stabil és baráti kapcsolatokat a part menti országok között. 4. Kazahsztán az ENSZ, a FÁK, a Párbeszéd és Bizalomépítő Intézkedések Ázsiában Értekezlet (CICA), a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB), a Sanghaji Együttműködés Szervezet (SCO), az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az Iszlám Együttműködési szervezet, a Török Világ Együttműködési Tanácsának és más nemzetközi szervezetek és fórumok felelős tagjaként a szervezetek tevékenységén belül legfontosabb feladatainak tartja:

4 4 1) a nemzeti érdekek figyelembevételének biztosítása a regionális és globális döntések kimunkálási és elfogadási folyamatában; 2) konstruktív részvétel és hozzájárulás a regionális és globális biztonság erősítésére irányuló nemzetközi erőfeszítésekhez; 3) kazahsztáni külpolitikai kezdeményezések előremozdítása; 4) optimális és kölcsönösen elfogadható együttműködés kialakítása a regionális és nemzetközi szervezetek és fórumok között a világ stabilitásának és biztonságának érdekében; 5) a regionális és nemzetközi szervezetek politikai-jogi és szervezetiközigazgatási funkciónak jobbítása tevékenységük hatékonyságának növelése érdekében. Kazahsztán részt vesz azon regionális és nemzetközi szervezetek munkájában, amelyek tevékenysége megfelel nemzeti érdekeinek és gyakorlati hasznot hoz. 5. A regionális és globális biztonság erősítésére irányuló feladatok keretein belül: 1) barátságos és kiszámítható kapcsolatokat fejleszt a világ valamennyi országával és azok egyesüléseivel; 2) elkötelezett az ENSZ Alapokmány céljai és elvei iránt és elismeri a jog uralmának elvét a politikai dialógusban és az államok közötti együttműködésben; 3) támogatja a regionális és nemzetközi konfliktusok megoldását nemzetközileg elismert tárgyalási formátumok keretein belül. Kazahsztán pozícióját az ENSZ nemzetközi alapelveire építi az államok szuverenitásának nemzetközileg elismert határaikon belüli megőrzéséről és területi egységéről, a vitás kérdések békés megoldásának kereséséről a válságok megoldásáról szóló dokumentumok rendelkezései, mindenekelőtt az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai alapján; 4) erőfeszítéseket tesz a nukleáris fegyverek és más tömegpusztító fegyverek nélküli világ érdekében, részt vesz az ilyen fegyverek korlátozására, teljes tilalmára és megsemmisítésére irányuló sokoldalú mechanizmusok kifejlesztésében és a nukleáris fegyverektől mentes övezetek megteremtésében a világ különböző régióiban; 5) következetesen fellép a fegyverkezési hajsza ellen, az új fegyverek kifejlesztése ellen, az űrben is; 6) támogatja a törvénytelen fegyverforgalom megakadályozására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket; 7) más államokkal együtt két- és sokoldalú alapon határozottan fellép a terrorizmus, szélsőségek, törvénytelen kábítószer-, pszichotróp anyagok és prekurzorok forgalma, emberkereskedelem és illegális migráció, szervezett bűnözés és korrupció ellen; 8) folytatja a nemzetközi információs biztonság biztosítására és a cyberterrorizmus elleni harcra irányuló munkát. 6. A külgazdasági politika megvalósítása érdekében Kazahsztán: 1) az ország gazdasági, erőforrás, tranzit-közlekedési és exportpotenciáljának kiaknázása, valamint a nemzetgazdaság biztonságos fejlődéséhez szükséges és a

5 5 befektetők számára vonzó feltételek megteremtése érdekében részt vesz a regionális és nemzetközi integrációs folyamatokban. Ebben a kontextusban fontos feladat az ország számára előnyös feltételek mellett a Világkereskedelmi Szervezet munkájában való részvétel. 2) az ipari-innovációs fejlődéssel kapcsolatos feladatok keretein belül kibővíti a nemzetközi együttműködést a befektetések és csúcstechnológiák a nemzetgazdaság prioritásos ágazataiba történő bevonása, a nemzetgazdaság diverzifikálása és technológiai korszerűsítése, valamint a versenyképesség növelése érdekében; 3) biztosítja az ország teljes jogú részvételét és a nemzeti érdekek előmozdítását a nemzetközi gazdasági szervezetekben és pénzintézetekben; 4) fejleszti a gazdasági és kereskedelmi diplomáciát, diplomáciai eszközökkel biztosítja az állam és kazahsztáni természetes és jogi személyek érdekeinek előmozdítását külföldön, kedvező feltételeket teremt a kazahsztáni üzletemberek és exporttermékek jelenlétéhez a világ új és hagyományos piacain; 5) részt vállal az igazságos valuta-pénzügyi rendszer alakításában, amely a világ valamennyi országa számára azonos lehetőségeket teremt; 6) aktív munkát végez az Asztanai gazdasági fórum és a fórum alapján kimunkált nemzetközi kezdeményezések előmozdítása érdekében; 7) részt vesz a regionális és globális élelmiszerbiztonság megteremtésére irányuló nemzetközi akciókban; 8) továbbra is hozzájárul a regionális és globális energiabiztonsághoz. Támogatja az energetikai erőforrásokat termelő, a tranzit-országok és fogyasztó országok érdekeinek kiegyensúlyozását, a diverzifikált, stabil és biztonságos exportútvonalak létrehozását; 9) egy megfelelő nemzeti intézmény megteremtésével hajlandó részt vállalni a világ közösségének a fejlődés hivatalos támogatására irányuló erőfeszítéseiben. 7. Elsődleges figyelmet szentelve a környezetvédelmi kérdéseknek és a globális klíma fenntartásának Kazahsztán: 1) a hatékonyabb erőforrás-felhasználás, a környezet állapotának javítása és a lakosság jóléte érdekében erőfeszítéseket tesz az ország a zöld gazdaságra történő átmenetét tartalmazó Koncepció megvalósítására (víz, föld, biológiai, stb.). A zöld gazdaságra történő szakaszos átmenet, beleértve az EXPO kiállítás megszervezését, a kitűzött feladatok megvalósításának egyik fontos eleme, amely eredményképpen Kazahsztán a világ 30 vezető államának sorába fog tartozni. 2) megvalósítja a Zöld híd Asztanai kezdeményezést, amely az Európa, Ázsia és Csendes óceáni térség államaiban a PPP-szektor, civil és nemzetközi szervezetek támogatására irányul a zöld növekedési programok és tervek életre keltése során; 3) előmozdítja a korszerű szolgáltatások kidolgozására és alkalmazására irányuló kezdeményezéseket a fenntartható energiaellátás területén, beleértve a Globális energia-ökológiai stratégiát, amely a posztindusztriális társadalom problémáinak megoldását kutatja;

6 6 4) a vízbiztonság biztosítása keretein belül a szomszédos országokkal folytatja a szerződéses jogi háttér korszerűsítését a határfolyók vízfelhasználása és védelme terén; 5) folytatja az együttműködést a nemzetközi szervezetekkel és a hajdani Szemipalatyinszki atomkísérleti telep és az Aral tenger rehabilitációját támogató szervezetekkel, ezen belül a Nemzetközi Aral Alap tevékenységen belül; 6) a Kaszpi-tenger melletti országokkal közösen folytatja a munkát a Kaszpitenger tengeri közegének védelmét szolgáló Keretegyezmény elfogadása érdekében; 7) erősíti a bilaterális és multilaterális együttműködést a természeti és ipari katasztrófák megelőzése és a következmények likvidálása érdekében. 8. A Kazah Köztársaság elsődleges fontosságot tulajdonít a humanitárius dimenzió fejlesztésének a külpolitikában. Ezért Kazahsztán: 1) erőteljesebben fog fellépni a külföldön tartózkodó kazahsztáni állampolgárok, valamint a külföldiek által adoptált és külföldön élő kazahsztáni gyermekek jogainak és törvényes érdekeinek védelmében; 2) folytatja csatlakozását a sokoldalú nemzetközi egyezményekhez és a külföldön levő állampolgárai jogai és érdekei védelmére irányuló kétoldalú szerződések megkötését, a vízumeljárások liberalizálására és az illegális migráció megakadályozására törekszik; 3) folytatja kétoldalú szerződések megkötését jogsegély (büntető- és polgári ügyekben), kiadatás és elítéltek átadása tárgyában; 4) nemzetközi együttműködés keretein belül folytatja a sokoldalú egyezményekhez történő csatlakozással és kétoldalú szerződések megkötésével kapcsolatos további munkát az oktatás, tudomány és kultúra, turizmus és sport, ifjúságpolitika és közös tudományos-kutatási projektek megvalósítása terén; 5) kiterjeszti a nemzetközi együttműködést a Kazahsztánról szóló történelmi és mai tudás fejlesztése érdekében; 6) támogatja a kazah nyelv és kultúra fejlesztését olyan területeken, ahol kazah közösségek laknak, támogatja kapcsolatukat a történelmi hazával; 7) együttműködik a kazahsztáni civil társadalom szervezeteivel a szociálisgazdasági, jogi és nemzetközi kulturális-humanitárius fejlesztés terén, bevonja a szervezeteket a nemzetközi partner-szervezetek tevékenységébe; 8) megakadályozza a gyűlölet, faji diszkrimináció, vallási ellentétek, szélsőségek és nacionalizmus alapján elkövetett bűncselekményeket; 9) előmozdítja a civilizációk, kultúrák és vallások, Kelet és Nyugat, Dél és Észak közötti párbeszéd további fejlődését; 10) alapvető párbeszéd-fórumként erősíti a Világvállasok és Hagyományos Vallások Elöljárói Kongresszusának nemzetközi pozícióit. Részt vesz az ENSZ égisze alatt működő Civilizációk Szövetsége, és más kezdeményezések és fórumok működésében; 11) folytatja a sokszínűség támogatását a béke és fenntartható fejlődés nevében a Kultúrák Közeledése Nemzetközi évtizede keretein belül, amelyet Kazahsztán kezdeményezésére hirdetett meg az ENSZ Közgyűlése.

7 7 9. Multilaterális és bilaterális interparlamentáris struktúrák keretein belül Kazahsztán továbbra is kihasználja a parlamenti diplomáciában rejlő lehetőségeket a politikai, kereskedelmi-gazdasági és kulturális-humanitárius kapcsolatok fejlesztése érdekében a világ interparlamentáris egyesületeivel. 10. Kazahsztán időben és teljes körűen fogja tájékoztatni a világ közösségét a legfontosabb nemzetközi kérdésekkel, külpolitikai kezdeményezésekkel, az álam politikai, szociális-gazdasági és kulturális-humanitárius fejlődésével kapcsolatos álláspontjáról. Ezen intézkedések keretein belül Kazahsztán felhasználja a korszerű infokommunikációs technológia adta lehetőségeket és a hagyományos diplomáciai eszközöket. Ugyancsak fontos az országon belül megmagyarázni és a kazahsztáni közösség tudomására hozni a külpolitikai tevékenység céljaival, prioritásaival, feladataival és eredményeivel, valamint Kazahsztán a világban tett nemzetközi kezdeményezései előmozdításával kapcsolatos információt. Kazahsztán bemutatása a nemzetközi információs térségben az Információs Kazahsztán állami program szerint valósul meg. Ország- és regionális prioritásosok A Kazah Köztársaság folytatja kapcsolatai szilárdítását az Oroszországi Föderációval az együttműködés politikai, kereskedelmi, gazdasági és kulturálishumanitárius terén a XXI. Századi Jó Szomszédsági és Szövetségi Szerződés alapján. A Kazah Köztársaság továbbra is mélyíteni fogja a sokoldalú stratégiai együttműködést a Kínai Népköztársasággal magas és legmagasabb szintű politikai dialógus keretein belül, fejleszteni fogja az energetikai, befektetési-technológiai, kereskedelmi-gazdasági és kulturális-humanitárius együttműködést, együtt fog működni kínai partnerekkel az agrárium terén, a határfolyók közös vízfelhasználásában és a környezetvédelemben. A Kazah Köztársaság többsíkú kapcsolatainak fejlesztése a Közép-ázsiai országokkal Kirgizisztánnak, Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnak és Üzbegisztánnak arra fog összpontosulni, hogy a régió egyesítse erőfeszítéseit a belső és külső kihívásokkal és fenyegetésekkel való közös szembenállásra és a politikai, gazdasági és kulturális-humanitárius együttműködés élénkítésére kölcsönösen előnyös és paritásos alapon. A Kazah Köztársaság folytatja a stratégiai partnerség erősítését az Amerikai Egyesült Államokkal, amely a politikai, kereskedelmi-gazdasági, befektetési, energetikai, tudományos-műszaki és humanitárius együttműködés fejlesztésére, a nemzetközi napirenden levő aktuális kérdések megoldására irányul. A Kazah Köztársaság erősíteni fogja a stratégiai partnerségi kapcsolatokat az európai országokkal, amelyekkel már megkötötte vagy meg fogja kötni az értelemszerű szerződéseket, valamint erősíteni fogja kapcsolatait az európai intézményekkel és szervezetekkel.

8 8 Folytatni fogjuk erőfeszítéseinket az Európai Unióval fenntartott nagy léptékű kapcsolatok fejlesztése érdekében. Az EU jelenleg is Kazahsztán legjelentősebb kereskedelmi-gazdasági és befektetési partnere. Új megállapodás megkötésére törekszünk kibővített partnerségről és együttműködésről, a vízumkötelezettség liberalizálásáról azzal, hogy a jövőben a kazahsztáni és uniós állampolgárok esetében fokozatosan át lehessen térni a vízummentességre. A Kazah Köztársaság folytatja hagyományos és kölcsönösen előnyös együttműködését a Belarusz Köztársasággal, Ukrajnával és Moldovával, valamint a Dél Kaukázus államaival Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia (Georgia), amelyek fontos helyet foglalnak országunk politikai, gazdasági és tranzitközlekedési érdekrendszerében. A Kazah Köztársaság nagy fontosságot tulajdonít a Törökországgal való sokoldalú együttműködés erősítésének, amely alapja a két nép közös történelmi gyökereiben és kulturális értékeiben rejlik. A kölcsönösen előnyös együttműködés az Iráni Iszlám Köztársasággal a kölcsönös érdekeken alapszik a kereskedelmi-gazdasági és tranzitközlekedési területeken és a stabilitás biztosításában a Kaszpi-tengeren. A Kazah Köztársaság erősíteni kívánja a külpolitika ázsiai vektorát. Erőfeszítéseinket a kereskedelmi-gazdasági és befektetési-technológiai együttműködés élénkítésére fogjuk fordítani Ázsia keleti, dél-keleti és csendes-óceáni országaival és ezek regionális egyesüléseivel. Japánnal és a Koreai Köztársasággal az együttműködést a legújabb technológiák beszerzésére, energia- és víztakarékos technológiák alkalmazására Kazahsztánban, a kazahsztáni oktatási rendszer fejlesztésére, valamint a Közép Ázsia + Japán, valamint a Közép Ázsia és Koreai Köztársaság párbeszédre kívánjuk kihegyezni. Kazahsztán a jövőben is támogatni fogja a nemzetközi közösség az afganisztáni nemzeti megbékélésre és a politikai rendezésre irányuló közös erőfeszítéseit, részt fog venni az ország szociális-gazdasági fejlesztésében, a regionális és globális biztonságot fenyegető gócok felszámolásában. Indiával és a Pakisztáni Iszlám Köztársasággal a politikai és kereskedelmigazdasági kapcsolatok előmozdításában és a nemzetközi szervezetekben történő közös cselekvésekben fogunk együttműködni. Kazahsztán folytatja a hosszú távú és kölcsönösen előnyös kereskedelmigazdasági kapcsolatok fejlesztését a Vietnámi Szocialista Köztársaság, Indonézia Köztársasággal, Malajziával, a Szingapúr Köztársasággal és Thaiföld Királysággal. A Kazah Köztársaság, tekintettel a Közép- és Közel-Kelet országaival fennálló történelmi és szellemi kapcsolataira, érdekelt a régió stabil és fenntartható fejlődésében. Kazahsztán partneri kapcsolatokat fog kiépíteni velük minden kölcsönös érdeklődésre számot tartó területen. Folytatódik a közös akciók koordinálásának és kölcsönös támogatásának gyakorlata az ENSZ, OIC, CICA és más nemzetközi szervezetek keretein belül.

9 9 A Kazah Köztársaság fontosnak tartja az együttműködést az Észak-Amerika, Közép- és Dél-Amerika országaival. E tekintetben a kereskedelmi-gazdasági, befektetési és humanitárius kapcsolatok, valamint az ENSZ-ben és más nemzetközi szervezetekben a közös érdekek előmozdítása élveznek prioritást. A Kazah Köztársaság prioritásként fogja kezelni az Afrikai kontinens államaival kialakított kapcsolatok földrajzának kiterjesztését, a politika és gazdasági együttműködés fejlesztését ezen országokkal, beleértve az Afrikai Szövetség adta kereteket is. Elvárt eredmények A Koncepció elfogadása és megvalósítása hozzá fog járulni: 1) a nemzeti, regionális és globális biztonság megerősödéséhez; 2) kedvező nemzetközi környezet kialakulásához Kazahsztán körül, baráti, egyenrangú és kölcsönösen előnyös kapcsolatok megerősödéséhez a világ valamennyi országával; 3) Kazahsztán magas szintű integrációjához a világ közösségébe és a nemzeti gazdaság diverzifikálása révén a világgazdasági kapcsolatokba; 4) a régióbeli országok gazdasági integrációjához nélkülözhetetlen előfeltételek biztosításához; 5) az intenzívebb nemzetközi együttműködéshez kulturális-humanitárius, tudományos-oktatási és egyéb kapcsolódó területeken; 6) a Kazah Köztársaság állampolgárai és jogi személyei, személyes, családi és üzleti érdekeinek védelméhez külföldön. 2. Alapvető elvek és megközelítések a Kazah Köztársaság külpolitikájában Kazahsztán külpolitikájának alapjai a többirányúság, kiegyensúlyozottság, pragmatizmus, kölcsönös előnyök és az ország nemzeti érdekeinek védelme. Kazahsztán fellép a világ valamennyi országának egyenlőségéért, a kölcsönös érdekek tiszteletben tartásáért és a be nem avatkozásért egymás belügyeibe, valamint a nemzetközi problémák és konfliktusok békés és kollektív rendezéséért az ENSZ Alapokmányának és a nemzetközi jog uralma szellemében. Kazahsztán külpolitikáját az érdekek egyensúlyára építi, amely esetén alkalmazzák a külföldi országokkal és nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés differenciált és eltérő szintű megközelítését. Az ilyen elv alkalmazása lehetővé teszi: 1) a prioritások kikristályosodását annak érdekében, hogy azokra koncentráljuk a legnagyobb erőfeszítéseket és erőforrásokat; 2) az emberi és pénzügyi erőforrások adekvát felosztását a politikai és gazdasági érdekeknek és az elvárt gyakorlati eredményeknek megfelelően.

10 10 Az együttműködés differenciált megközelítése a külső mezőben megköveteli a diplomáciai jelenlét kiterjesztését külföldön és a külföldi képviseletek optimális strukturálását. A jelen Koncepció megőrzi a külpolitikai kurzus folytonosságát és meghatározza Kazahsztán külpolitikájának új pragmatikus és proaktív szakaszát. A külpolitika pragmatizmusa a nemzeti érdekekre történő határozott orientációjában nyilvánul meg. Ez a saját erőforrások objektív értékelésére, a prioritásos és periferikus irányok rendszerszerű meghatározására és a megvalósítás módjára alapul. A proaktivitás a külpolitika tervezésében és megvalósításában, a megelőzésre irányuló ötletekben és kezdeményezésekben, a nemzetközi kapcsolatok napirendjének alakításában és Kazahsztán érdekeinek megfelelő határozatok elfogadásában nyilvánul meg. Mechanizmusok és eszközök a Kazah Köztársaság külpolitikájának megvalósításában A Kazah Köztársaság Alkotmánya szerint az Elnök határozza meg az ország külpolitikájának alapvető irányait és képviseli Kazahsztánt a nemzetközi kapcsolatokban. A Kazah Köztársaság parlamentje, mint az ország legfőbb képviseleti szerve, alkotmányos jogkorén belül ellátja a nemzetközi szerződések ratifikálásával és felbontásával, a belső jogszabályok a Kazah Köztársaság nemzetközi kötelezettségeinek történő megfeleltetésével kapcsolatos törvényhozási munkát. A végrehajtó szervek rendszerének élén álló Kormány biztosítja a külföldi államokkal, nemzetközi és regionális szervezetekkel fennálló kapcsolatok fejlesztését, intézkedéseket dolgoz ki a külgazdasági politika megvalósítására és külpolitikai rendezvények finanszírozására. A konkrét külpolitikai és külgazdasági együttműködési feladatok megoldása érdekében tárcaközi bizottságok és munkacsoportok jönnek létre. Programok és tervek készülnek a nemzetközi szerződésekből és kormányközi bizottságok határozataiból eredő megállapodások és kötelezettségek teljesítése érdekében. A külpolitikai tevékenységet ellátó központi állami szerv a Kazah Köztársaság Külügyminisztériuma (a továbbiakban KÜM). A Kazah Köztársaság március 7. kelt A Kazah Köztársaság diplomáciai szolgálatáról szóló torvény értelmében a KÜM kidolgozza a Kazah Köztársaság külpolitikájának alapvető irányait és megvalósítja az Államfő nemzetközi kezdeményezéseit, valamint benyújtja javaslatait az Elnöknek és a Kormánynak, dolgozik a külpolitikai kurzus megvalósításán, koordinálja a központi végrehajtó szervek nemzetközi tevékenységét a külföldi országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban.

11 11 A Kazah Köztársaság állami szervei rendszeresen elemzik a Kazah Köztársaság nemzetközi szerződéseit és kötelezettségeit, kidolgozzák a külpolitika stratégiai és taktikai lépéseit és a megvalósítással kapcsolatos javaslatokat. Az állami szervek ezt a munkát a Külügyminisztériummal koordinálják annak érdekében, hogy megfelelő határozatok meghozatala érdekében konkrét javaslatokat terjesszenek be az ország vezetése elé. Bármilyen belső határozatot, amely potenciálisan külpolitikai következményeket vonhat maga után, kötelezően egyeztetni kell a Külügyminisztériummal. Fontos feladat a Kazah Köztársaság bel- és külpolitikájának információs támogatása külföldön, a külföldi országok állami szervei képviselőivel, üzleti, tudományos és társadalmi köreivel folytatott munka. Ezzel kapcsolatosan a Kazah Köztársaság külföldi képviseletei a KÜM által vezetett diplomáciai szolgálat egységes rendszerének fontos elemei. A külföldi képviseletek tevékenysége Kazahsztán és állampolgárai nemzeti érdekei védelmére és előremozdítására irányul az akkreditáció szerinti országokban és nemzetközi szervezetekben. A külképviseletek folyamatos monitorozást végeznek, információt gyűjtenek és elemeznek, időben értesítik a Külügyminisztériumot a tartózkodási országban zajló eseményekről. A külpolitikai feladatok hatékony megvalósítása érdekében a Kazah Köztársaság nagy jelentőséget tulajdonít a diplomáciai szolgálat intézményes továbbfejlesztésének: a diplomaták felkészítésének, átképzésének és továbbképzésének; Kazahsztán külföldi jelenléte kiterjesztésének és képviselői jelenlétének a nemzetközi szervezetekben; a KÜM és családtagjaik szociális-anyagi ellátása jobbításának.

12 12 3., A Koncepció megvalósítását segítő normatív jogszabályok 1. A Kazah Köztársaság augusztus 30. elfogadott Alkotmánya. 2. A Kazah Köztársaság március 7. elfogadott Törvénye A Kazah Köztársaság diplomáciai szolgálatáról. 3. A Kazah Köztársaság május 30. elfogadott Törvénye A Kazah Köztársaság nemzetközi szerződéseiről. 4. A Kazah Köztársaság január 6. elfogadott Törvénye A Kazah Köztársaság nemzetbiztonságáról. 5. A Kazah Köztársaság Elnökének június 18. kelt 827. sz. Utasítása Az állami tervezés rendszeréről a Kazah Köztársaságban. 6. A Kazah Köztársaság Elnökének október 11. kelt 161. sz. Utasítása A Kazah Köztársaság Katonai doktrínájának elfogadásáról. 7. A Kazah Köztársaság Elnökének december 18. kelt 449. sz. Utasítása Az Államfő Kazahsztán népéhez szóló december 14. kelt üzenetének A Stratégia-2050: egy kialakult állam új politikai kurzusa megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről. 8. A Kazah Köztársaság Elnökének szeptember 27. kelt 217. sz. Utasításával jóváhagyott Konzuli Alapszabály. 9. A Kazah Köztársaság Kormányának október 28. kelt sz. Rendelete A Kazah Köztársaság Külügyminisztériumának kérdései. A Koncepció megvalósításának normatív jogszabályi hátterét fogják képezni a külföldi államokkal és nemzetközi szervezetekkel a későbbiekben aláírandó nemzetközi szerződések.

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A magyar külpolitika aktuális kérdései Bába Iván Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15.

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 23. (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 22. Címzett: a delegációk Előző

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Energiapolitika Magyarországon

Energiapolitika Magyarországon Energiapolitika Magyarországon Dr. Aradszki András államtitkár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zugló, 2016. június 9. Nemzeti Energiastratégia Célok Ellátásbiztonság Fenntarthatóság Versenyképesség

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

FEJLESZTÉSI PROJEKTGENERÁLÁS- A SZÜKSÉGES ÉS ELÉGSÉGES ELİRETEKINTÉS. Kolozsváry-Kiss Árpád Ügyvezetı REevolutio Kft.

FEJLESZTÉSI PROJEKTGENERÁLÁS- A SZÜKSÉGES ÉS ELÉGSÉGES ELİRETEKINTÉS. Kolozsváry-Kiss Árpád Ügyvezetı REevolutio Kft. FEJLESZTÉSI PROJEKTGENERÁLÁS- A SZÜKSÉGES ÉS ELÉGSÉGES ELİRETEKINTÉS Kolozsváry-Kiss Árpád Ügyvezetı REevolutio Kft. Nemzetközi és Térségi kihívások nemzetközi gazdasági válság hatásai globális pénzügyi

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka Kelet-Közép-Európa a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban Dr. Bernek Ágnes a ZSKF Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője SZE RGDI Kelet-Közép-Európa térszerkezetének változásai 2012. november 30.

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

KÜLPOLITIKA Lemondás az atomfegyverekről Az állami határok kijelölése

KÜLPOLITIKA Lemondás az atomfegyverekről Az állami határok kijelölése KÜLPOLITIKA Kazahsztán külpolitikájára jellemző a sokoldalúság, a párbeszéd és együttműködés kifejlesztése Oroszországgal, Kínával, az USA-val, az Európai Unióval, Közép-Ázsia államaival, a muzulmán világországaival.

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata

Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata Valletta, 2017. február 3. (OR. en) Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata a migráció külső vonatkozásairól: a Földközi-tenger középső térségében húzódó útvonal kezelése 1. Üdvözöljük és támogatjuk

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a politikai átmenet fényében Saule A. Zhankuliyeva A kazahsztáni politikai átalakulás egyik fontos tendenciája volt a civil társadalom kialakulása,illetveazintézményeineklétrehozásáhozésműködtetéséhezszükségesfeltételekmegteremtése.ésvicaversa,aciviltársadalomésintézményei,ígytöbbekközötta

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

Fókuszban a földmegfigyelés: Az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus programja

Fókuszban a földmegfigyelés: Az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus programja Fókuszban a földmegfigyelés: Az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus programja Zboray Zoltán szakmai tanácsadó Magyar Űrkutatási Iroda (NFM-MŰI) V. EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ÉS GEOINFORMATIKUSOK NAPJA

Részletesebben

BU oa Pesr Budapest. Főváros Önkormányzata. a Közgyűlés részére. Tisztelt Közgyűlés!

BU oa Pesr Budapest. Főváros Önkormányzata. a Közgyűlés részére. Tisztelt Közgyűlés! BU oa Pesr Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] tárgy: Javaslat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Terület- és Gazdaságfejlesztési Klaszter (BUD Klaszter) alapításában

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 359 final 2014/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság Tanácsban az

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

SZERZÕDÉS. a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között

SZERZÕDÉS. a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között SZERZÕDÉS a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között A Magyar Köztársaság és Ukrajna építve országaik történelmi múltban gyökerezõ kapcsolataira; meggyõzõdve

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Szervezeti magatartás I december 03.

Szervezeti magatartás I december 03. Szervezeti magatartás I. 2007. december 03. Szervezeti változások, változásmenedzsment Szervezeti változás Fogalma: A SZERVEZETEK LÉNYEGES JELLEMZŐIBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS Kiváltó tényezők: MUNKAERŐ TECHNOLÓGIA

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben