A Kazah Köztársaság külpolitikájának KONCEPCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kazah Köztársaság külpolitikájának KONCEPCIÓJA 2014-2020."

Átírás

1 JÓVÁHAGYVA a Kazah Köztársaság Elnökének 741. sz január 21. kelt Utasításával A Kazah Köztársaság külpolitikájának KONCEPCIÓJA Asztana, 2014.

2 2 A Kazah Köztársaság külpolitikai Koncepciója (a továbbiakban: Koncepció) a Kazah Köztársaság Elnökének, a Nemzet Vezérének a népnek címzett Üzenetében megfogalmazott irányelvek alapján készült. A Stratégia-2050: egy kialakult állam új politikai kurzusa (a továbbiakban: Stratégia-2050), amely összefoglalja a Kazah Köztársaság külpolitikájának alapvető elveit, céljait, prioritásait és feladatait. 1. A Kazah Köztársaság külpolitikája fejlődésének előrevetítése Kazahsztán úgy lépett függetlenségének harmadik évtizedébe, mint egy kialakult, magára talált, stabil állam dinamikusan fejlődő gazdasággal és pontosan meghatározott külpolitikai prioritásokkal. Kazahsztán megnövekedett alanyisága a világban tanúsítja azt, ahogy megnövekedett a szerepe és nemzetközi tekintélye, regionális súlya és jelentősége a globális gazdaság és pénzintézetek szempontjából. Ezzel együtt, tekintettel napjaink realitásaira a Kazah Köztársaság külpolitikája korszerűsítésre szorul és arra, hogy a pragmatizmus elvei mentén mozdítsuk elő nemzeti érdekeinket. Erre a folyamatra számos belső és külső tényező gyakorol hatást. A fontos belső tényezők sorában ki kell emelni a kardinális változásokat Kazahsztán politikai és szociális-gazdasági fejlődésében, az átalakulási folyamat lezárását és az ország átállását az új hosszú távú és 2050-ig tartó fenntartható fejlődési Stratégiára. Külső faktoroknak kell tekinteni azt, hogy le kell küzdeni a pénzügyigazdasági világválságot, kiéleződnek a konfliktusok és az emberiség problémái, regionális és globális szinten is minőségileg új geopolitikai és geogazdasági helyzet alakult ki. A Kazah Köztársaság külpolitikájának céljai Kazahsztán nemzeti érdekeivel összhangban a legfontosabb külpolitikai erőfeszítéseket az alábbi fontos célokra fogjuk összpontosítani: 1) a nemzeti biztonság, az ország védelmi képességeinek, szuverenitásának és területi egységének elsődleges biztosítása; 2) a béke, a regionális és globális biztonság megszilárdítása; 3) szilárd pozíciók biztosítása és pozitív ország-image kialakítása a világban; 4) igazságos és demokratikus világrend kialakítása az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) központi és koordináló szerepe mellett; (ENSZ) 5) további integráció a regionális és nemzetközi kereskedelmi-gazdasági rendszerekbe; 6) kedvező külső feltételek létrehozása a Stratégia sikeres megvalósítása és a lakosság életszínvonalának növelése érdekében, a soknemzetiségű társadalom egységének, a jogállam és demokratikus intézményrendszer, és az ember jogainak és szabadságainak szilárdítása érdekében;

3 3 7) a nemzeti gazdaság diverzifikációja, ipari-technológiai fejlesztése és versenyképességének növelése; 8) az ország fokozatos áttérése zöld fejlődési útra és felzárkózása a világ legfejlettebb 30 országainak sorába; 9) a nemzeti-kulturális egyediség megőrzése és saját fejlődési út követése; 10) a Kazah Köztársaság állampolgárai és jogi személyei jogainak, személyes, családi és üzleti érdekeinek védelme külföldön; 11) a kazah diaszpóra és kazah nyelv támogatása külföldön. A Kazah Köztársaság külpolitikájának prioritásai és feladatai 1. Kazahsztán érdekelt Közép Ázsia politikailag stabil, gazdaságilag fenntartható és biztonságos fejlődésében. Felelősségének és szerepének tudatában Kazahsztán minden erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy biztosítsa a regionális stabilitást és biztonságot, és ellen fog szegülni az új kihívásoknak és fenyegetéseknek, amelyek jöhetnek akár a szomszédos területekről. Kazahsztán törekedni fog a Közép-Ázsiai régión belüli integrációhoz annak érdekében, hogy csökkenjen a potenciális konfliktusveszély, megoldódjanak a szociális-gazdasági problémák, a víz-energetikai és egyéb ellentétek. Perspektivikus célnak látjuk a régió a nemzetközi politika és gazdaság egységes integrált alanyává történő átalakítását. 2. Kazahsztán az eurázsiai integrációt úgy értékeli, hogy ez egyik hatékony módja annak, hogy az ország szilárd pozíciót foglaljon el a világgazdasági kapcsolatrendszerben és ezért továbbra is erősíteni fogja a Vámuniót és az Egységes gazdasági térséget annak érdekében, hogy ezeken az alapokon létrejöjjön az Eurázsiai Gazdasági Unió. A folyamat olyan alapvető elvek mentén fog megvalósulni, mint a politikai szuverenitás megingathatatlansága, döntések gazdasági megalapozottsága, szakaszosság, pragmatizmus és kölcsönös előnyök, a felek egyenrangú képviselete minden integrációs szervben és konszenzus az integrációs együttműködés valamennyi szintjén. 3. Kazahsztán folytatni fogja az államhatár nemzetközi-jogi rendezésére, a Kaszpi-tenger jogi státusának meghatározására irányuló munkát, erősíteni fogja az elismert nemzetközi jog elveire és normáira alapozott stabil és baráti kapcsolatokat a part menti országok között. 4. Kazahsztán az ENSZ, a FÁK, a Párbeszéd és Bizalomépítő Intézkedések Ázsiában Értekezlet (CICA), a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB), a Sanghaji Együttműködés Szervezet (SCO), az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az Iszlám Együttműködési szervezet, a Török Világ Együttműködési Tanácsának és más nemzetközi szervezetek és fórumok felelős tagjaként a szervezetek tevékenységén belül legfontosabb feladatainak tartja:

4 4 1) a nemzeti érdekek figyelembevételének biztosítása a regionális és globális döntések kimunkálási és elfogadási folyamatában; 2) konstruktív részvétel és hozzájárulás a regionális és globális biztonság erősítésére irányuló nemzetközi erőfeszítésekhez; 3) kazahsztáni külpolitikai kezdeményezések előremozdítása; 4) optimális és kölcsönösen elfogadható együttműködés kialakítása a regionális és nemzetközi szervezetek és fórumok között a világ stabilitásának és biztonságának érdekében; 5) a regionális és nemzetközi szervezetek politikai-jogi és szervezetiközigazgatási funkciónak jobbítása tevékenységük hatékonyságának növelése érdekében. Kazahsztán részt vesz azon regionális és nemzetközi szervezetek munkájában, amelyek tevékenysége megfelel nemzeti érdekeinek és gyakorlati hasznot hoz. 5. A regionális és globális biztonság erősítésére irányuló feladatok keretein belül: 1) barátságos és kiszámítható kapcsolatokat fejleszt a világ valamennyi országával és azok egyesüléseivel; 2) elkötelezett az ENSZ Alapokmány céljai és elvei iránt és elismeri a jog uralmának elvét a politikai dialógusban és az államok közötti együttműködésben; 3) támogatja a regionális és nemzetközi konfliktusok megoldását nemzetközileg elismert tárgyalási formátumok keretein belül. Kazahsztán pozícióját az ENSZ nemzetközi alapelveire építi az államok szuverenitásának nemzetközileg elismert határaikon belüli megőrzéséről és területi egységéről, a vitás kérdések békés megoldásának kereséséről a válságok megoldásáról szóló dokumentumok rendelkezései, mindenekelőtt az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai alapján; 4) erőfeszítéseket tesz a nukleáris fegyverek és más tömegpusztító fegyverek nélküli világ érdekében, részt vesz az ilyen fegyverek korlátozására, teljes tilalmára és megsemmisítésére irányuló sokoldalú mechanizmusok kifejlesztésében és a nukleáris fegyverektől mentes övezetek megteremtésében a világ különböző régióiban; 5) következetesen fellép a fegyverkezési hajsza ellen, az új fegyverek kifejlesztése ellen, az űrben is; 6) támogatja a törvénytelen fegyverforgalom megakadályozására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket; 7) más államokkal együtt két- és sokoldalú alapon határozottan fellép a terrorizmus, szélsőségek, törvénytelen kábítószer-, pszichotróp anyagok és prekurzorok forgalma, emberkereskedelem és illegális migráció, szervezett bűnözés és korrupció ellen; 8) folytatja a nemzetközi információs biztonság biztosítására és a cyberterrorizmus elleni harcra irányuló munkát. 6. A külgazdasági politika megvalósítása érdekében Kazahsztán: 1) az ország gazdasági, erőforrás, tranzit-közlekedési és exportpotenciáljának kiaknázása, valamint a nemzetgazdaság biztonságos fejlődéséhez szükséges és a

5 5 befektetők számára vonzó feltételek megteremtése érdekében részt vesz a regionális és nemzetközi integrációs folyamatokban. Ebben a kontextusban fontos feladat az ország számára előnyös feltételek mellett a Világkereskedelmi Szervezet munkájában való részvétel. 2) az ipari-innovációs fejlődéssel kapcsolatos feladatok keretein belül kibővíti a nemzetközi együttműködést a befektetések és csúcstechnológiák a nemzetgazdaság prioritásos ágazataiba történő bevonása, a nemzetgazdaság diverzifikálása és technológiai korszerűsítése, valamint a versenyképesség növelése érdekében; 3) biztosítja az ország teljes jogú részvételét és a nemzeti érdekek előmozdítását a nemzetközi gazdasági szervezetekben és pénzintézetekben; 4) fejleszti a gazdasági és kereskedelmi diplomáciát, diplomáciai eszközökkel biztosítja az állam és kazahsztáni természetes és jogi személyek érdekeinek előmozdítását külföldön, kedvező feltételeket teremt a kazahsztáni üzletemberek és exporttermékek jelenlétéhez a világ új és hagyományos piacain; 5) részt vállal az igazságos valuta-pénzügyi rendszer alakításában, amely a világ valamennyi országa számára azonos lehetőségeket teremt; 6) aktív munkát végez az Asztanai gazdasági fórum és a fórum alapján kimunkált nemzetközi kezdeményezések előmozdítása érdekében; 7) részt vesz a regionális és globális élelmiszerbiztonság megteremtésére irányuló nemzetközi akciókban; 8) továbbra is hozzájárul a regionális és globális energiabiztonsághoz. Támogatja az energetikai erőforrásokat termelő, a tranzit-országok és fogyasztó országok érdekeinek kiegyensúlyozását, a diverzifikált, stabil és biztonságos exportútvonalak létrehozását; 9) egy megfelelő nemzeti intézmény megteremtésével hajlandó részt vállalni a világ közösségének a fejlődés hivatalos támogatására irányuló erőfeszítéseiben. 7. Elsődleges figyelmet szentelve a környezetvédelmi kérdéseknek és a globális klíma fenntartásának Kazahsztán: 1) a hatékonyabb erőforrás-felhasználás, a környezet állapotának javítása és a lakosság jóléte érdekében erőfeszítéseket tesz az ország a zöld gazdaságra történő átmenetét tartalmazó Koncepció megvalósítására (víz, föld, biológiai, stb.). A zöld gazdaságra történő szakaszos átmenet, beleértve az EXPO kiállítás megszervezését, a kitűzött feladatok megvalósításának egyik fontos eleme, amely eredményképpen Kazahsztán a világ 30 vezető államának sorába fog tartozni. 2) megvalósítja a Zöld híd Asztanai kezdeményezést, amely az Európa, Ázsia és Csendes óceáni térség államaiban a PPP-szektor, civil és nemzetközi szervezetek támogatására irányul a zöld növekedési programok és tervek életre keltése során; 3) előmozdítja a korszerű szolgáltatások kidolgozására és alkalmazására irányuló kezdeményezéseket a fenntartható energiaellátás területén, beleértve a Globális energia-ökológiai stratégiát, amely a posztindusztriális társadalom problémáinak megoldását kutatja;

6 6 4) a vízbiztonság biztosítása keretein belül a szomszédos országokkal folytatja a szerződéses jogi háttér korszerűsítését a határfolyók vízfelhasználása és védelme terén; 5) folytatja az együttműködést a nemzetközi szervezetekkel és a hajdani Szemipalatyinszki atomkísérleti telep és az Aral tenger rehabilitációját támogató szervezetekkel, ezen belül a Nemzetközi Aral Alap tevékenységen belül; 6) a Kaszpi-tenger melletti országokkal közösen folytatja a munkát a Kaszpitenger tengeri közegének védelmét szolgáló Keretegyezmény elfogadása érdekében; 7) erősíti a bilaterális és multilaterális együttműködést a természeti és ipari katasztrófák megelőzése és a következmények likvidálása érdekében. 8. A Kazah Köztársaság elsődleges fontosságot tulajdonít a humanitárius dimenzió fejlesztésének a külpolitikában. Ezért Kazahsztán: 1) erőteljesebben fog fellépni a külföldön tartózkodó kazahsztáni állampolgárok, valamint a külföldiek által adoptált és külföldön élő kazahsztáni gyermekek jogainak és törvényes érdekeinek védelmében; 2) folytatja csatlakozását a sokoldalú nemzetközi egyezményekhez és a külföldön levő állampolgárai jogai és érdekei védelmére irányuló kétoldalú szerződések megkötését, a vízumeljárások liberalizálására és az illegális migráció megakadályozására törekszik; 3) folytatja kétoldalú szerződések megkötését jogsegély (büntető- és polgári ügyekben), kiadatás és elítéltek átadása tárgyában; 4) nemzetközi együttműködés keretein belül folytatja a sokoldalú egyezményekhez történő csatlakozással és kétoldalú szerződések megkötésével kapcsolatos további munkát az oktatás, tudomány és kultúra, turizmus és sport, ifjúságpolitika és közös tudományos-kutatási projektek megvalósítása terén; 5) kiterjeszti a nemzetközi együttműködést a Kazahsztánról szóló történelmi és mai tudás fejlesztése érdekében; 6) támogatja a kazah nyelv és kultúra fejlesztését olyan területeken, ahol kazah közösségek laknak, támogatja kapcsolatukat a történelmi hazával; 7) együttműködik a kazahsztáni civil társadalom szervezeteivel a szociálisgazdasági, jogi és nemzetközi kulturális-humanitárius fejlesztés terén, bevonja a szervezeteket a nemzetközi partner-szervezetek tevékenységébe; 8) megakadályozza a gyűlölet, faji diszkrimináció, vallási ellentétek, szélsőségek és nacionalizmus alapján elkövetett bűncselekményeket; 9) előmozdítja a civilizációk, kultúrák és vallások, Kelet és Nyugat, Dél és Észak közötti párbeszéd további fejlődését; 10) alapvető párbeszéd-fórumként erősíti a Világvállasok és Hagyományos Vallások Elöljárói Kongresszusának nemzetközi pozícióit. Részt vesz az ENSZ égisze alatt működő Civilizációk Szövetsége, és más kezdeményezések és fórumok működésében; 11) folytatja a sokszínűség támogatását a béke és fenntartható fejlődés nevében a Kultúrák Közeledése Nemzetközi évtizede keretein belül, amelyet Kazahsztán kezdeményezésére hirdetett meg az ENSZ Közgyűlése.

7 7 9. Multilaterális és bilaterális interparlamentáris struktúrák keretein belül Kazahsztán továbbra is kihasználja a parlamenti diplomáciában rejlő lehetőségeket a politikai, kereskedelmi-gazdasági és kulturális-humanitárius kapcsolatok fejlesztése érdekében a világ interparlamentáris egyesületeivel. 10. Kazahsztán időben és teljes körűen fogja tájékoztatni a világ közösségét a legfontosabb nemzetközi kérdésekkel, külpolitikai kezdeményezésekkel, az álam politikai, szociális-gazdasági és kulturális-humanitárius fejlődésével kapcsolatos álláspontjáról. Ezen intézkedések keretein belül Kazahsztán felhasználja a korszerű infokommunikációs technológia adta lehetőségeket és a hagyományos diplomáciai eszközöket. Ugyancsak fontos az országon belül megmagyarázni és a kazahsztáni közösség tudomására hozni a külpolitikai tevékenység céljaival, prioritásaival, feladataival és eredményeivel, valamint Kazahsztán a világban tett nemzetközi kezdeményezései előmozdításával kapcsolatos információt. Kazahsztán bemutatása a nemzetközi információs térségben az Információs Kazahsztán állami program szerint valósul meg. Ország- és regionális prioritásosok A Kazah Köztársaság folytatja kapcsolatai szilárdítását az Oroszországi Föderációval az együttműködés politikai, kereskedelmi, gazdasági és kulturálishumanitárius terén a XXI. Századi Jó Szomszédsági és Szövetségi Szerződés alapján. A Kazah Köztársaság továbbra is mélyíteni fogja a sokoldalú stratégiai együttműködést a Kínai Népköztársasággal magas és legmagasabb szintű politikai dialógus keretein belül, fejleszteni fogja az energetikai, befektetési-technológiai, kereskedelmi-gazdasági és kulturális-humanitárius együttműködést, együtt fog működni kínai partnerekkel az agrárium terén, a határfolyók közös vízfelhasználásában és a környezetvédelemben. A Kazah Köztársaság többsíkú kapcsolatainak fejlesztése a Közép-ázsiai országokkal Kirgizisztánnak, Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnak és Üzbegisztánnak arra fog összpontosulni, hogy a régió egyesítse erőfeszítéseit a belső és külső kihívásokkal és fenyegetésekkel való közös szembenállásra és a politikai, gazdasági és kulturális-humanitárius együttműködés élénkítésére kölcsönösen előnyös és paritásos alapon. A Kazah Köztársaság folytatja a stratégiai partnerség erősítését az Amerikai Egyesült Államokkal, amely a politikai, kereskedelmi-gazdasági, befektetési, energetikai, tudományos-műszaki és humanitárius együttműködés fejlesztésére, a nemzetközi napirenden levő aktuális kérdések megoldására irányul. A Kazah Köztársaság erősíteni fogja a stratégiai partnerségi kapcsolatokat az európai országokkal, amelyekkel már megkötötte vagy meg fogja kötni az értelemszerű szerződéseket, valamint erősíteni fogja kapcsolatait az európai intézményekkel és szervezetekkel.

8 8 Folytatni fogjuk erőfeszítéseinket az Európai Unióval fenntartott nagy léptékű kapcsolatok fejlesztése érdekében. Az EU jelenleg is Kazahsztán legjelentősebb kereskedelmi-gazdasági és befektetési partnere. Új megállapodás megkötésére törekszünk kibővített partnerségről és együttműködésről, a vízumkötelezettség liberalizálásáról azzal, hogy a jövőben a kazahsztáni és uniós állampolgárok esetében fokozatosan át lehessen térni a vízummentességre. A Kazah Köztársaság folytatja hagyományos és kölcsönösen előnyös együttműködését a Belarusz Köztársasággal, Ukrajnával és Moldovával, valamint a Dél Kaukázus államaival Azerbajdzsán, Örményország és Grúzia (Georgia), amelyek fontos helyet foglalnak országunk politikai, gazdasági és tranzitközlekedési érdekrendszerében. A Kazah Köztársaság nagy fontosságot tulajdonít a Törökországgal való sokoldalú együttműködés erősítésének, amely alapja a két nép közös történelmi gyökereiben és kulturális értékeiben rejlik. A kölcsönösen előnyös együttműködés az Iráni Iszlám Köztársasággal a kölcsönös érdekeken alapszik a kereskedelmi-gazdasági és tranzitközlekedési területeken és a stabilitás biztosításában a Kaszpi-tengeren. A Kazah Köztársaság erősíteni kívánja a külpolitika ázsiai vektorát. Erőfeszítéseinket a kereskedelmi-gazdasági és befektetési-technológiai együttműködés élénkítésére fogjuk fordítani Ázsia keleti, dél-keleti és csendes-óceáni országaival és ezek regionális egyesüléseivel. Japánnal és a Koreai Köztársasággal az együttműködést a legújabb technológiák beszerzésére, energia- és víztakarékos technológiák alkalmazására Kazahsztánban, a kazahsztáni oktatási rendszer fejlesztésére, valamint a Közép Ázsia + Japán, valamint a Közép Ázsia és Koreai Köztársaság párbeszédre kívánjuk kihegyezni. Kazahsztán a jövőben is támogatni fogja a nemzetközi közösség az afganisztáni nemzeti megbékélésre és a politikai rendezésre irányuló közös erőfeszítéseit, részt fog venni az ország szociális-gazdasági fejlesztésében, a regionális és globális biztonságot fenyegető gócok felszámolásában. Indiával és a Pakisztáni Iszlám Köztársasággal a politikai és kereskedelmigazdasági kapcsolatok előmozdításában és a nemzetközi szervezetekben történő közös cselekvésekben fogunk együttműködni. Kazahsztán folytatja a hosszú távú és kölcsönösen előnyös kereskedelmigazdasági kapcsolatok fejlesztését a Vietnámi Szocialista Köztársaság, Indonézia Köztársasággal, Malajziával, a Szingapúr Köztársasággal és Thaiföld Királysággal. A Kazah Köztársaság, tekintettel a Közép- és Közel-Kelet országaival fennálló történelmi és szellemi kapcsolataira, érdekelt a régió stabil és fenntartható fejlődésében. Kazahsztán partneri kapcsolatokat fog kiépíteni velük minden kölcsönös érdeklődésre számot tartó területen. Folytatódik a közös akciók koordinálásának és kölcsönös támogatásának gyakorlata az ENSZ, OIC, CICA és más nemzetközi szervezetek keretein belül.

9 9 A Kazah Köztársaság fontosnak tartja az együttműködést az Észak-Amerika, Közép- és Dél-Amerika országaival. E tekintetben a kereskedelmi-gazdasági, befektetési és humanitárius kapcsolatok, valamint az ENSZ-ben és más nemzetközi szervezetekben a közös érdekek előmozdítása élveznek prioritást. A Kazah Köztársaság prioritásként fogja kezelni az Afrikai kontinens államaival kialakított kapcsolatok földrajzának kiterjesztését, a politika és gazdasági együttműködés fejlesztését ezen országokkal, beleértve az Afrikai Szövetség adta kereteket is. Elvárt eredmények A Koncepció elfogadása és megvalósítása hozzá fog járulni: 1) a nemzeti, regionális és globális biztonság megerősödéséhez; 2) kedvező nemzetközi környezet kialakulásához Kazahsztán körül, baráti, egyenrangú és kölcsönösen előnyös kapcsolatok megerősödéséhez a világ valamennyi országával; 3) Kazahsztán magas szintű integrációjához a világ közösségébe és a nemzeti gazdaság diverzifikálása révén a világgazdasági kapcsolatokba; 4) a régióbeli országok gazdasági integrációjához nélkülözhetetlen előfeltételek biztosításához; 5) az intenzívebb nemzetközi együttműködéshez kulturális-humanitárius, tudományos-oktatási és egyéb kapcsolódó területeken; 6) a Kazah Köztársaság állampolgárai és jogi személyei, személyes, családi és üzleti érdekeinek védelméhez külföldön. 2. Alapvető elvek és megközelítések a Kazah Köztársaság külpolitikájában Kazahsztán külpolitikájának alapjai a többirányúság, kiegyensúlyozottság, pragmatizmus, kölcsönös előnyök és az ország nemzeti érdekeinek védelme. Kazahsztán fellép a világ valamennyi országának egyenlőségéért, a kölcsönös érdekek tiszteletben tartásáért és a be nem avatkozásért egymás belügyeibe, valamint a nemzetközi problémák és konfliktusok békés és kollektív rendezéséért az ENSZ Alapokmányának és a nemzetközi jog uralma szellemében. Kazahsztán külpolitikáját az érdekek egyensúlyára építi, amely esetén alkalmazzák a külföldi országokkal és nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés differenciált és eltérő szintű megközelítését. Az ilyen elv alkalmazása lehetővé teszi: 1) a prioritások kikristályosodását annak érdekében, hogy azokra koncentráljuk a legnagyobb erőfeszítéseket és erőforrásokat; 2) az emberi és pénzügyi erőforrások adekvát felosztását a politikai és gazdasági érdekeknek és az elvárt gyakorlati eredményeknek megfelelően.

10 10 Az együttműködés differenciált megközelítése a külső mezőben megköveteli a diplomáciai jelenlét kiterjesztését külföldön és a külföldi képviseletek optimális strukturálását. A jelen Koncepció megőrzi a külpolitikai kurzus folytonosságát és meghatározza Kazahsztán külpolitikájának új pragmatikus és proaktív szakaszát. A külpolitika pragmatizmusa a nemzeti érdekekre történő határozott orientációjában nyilvánul meg. Ez a saját erőforrások objektív értékelésére, a prioritásos és periferikus irányok rendszerszerű meghatározására és a megvalósítás módjára alapul. A proaktivitás a külpolitika tervezésében és megvalósításában, a megelőzésre irányuló ötletekben és kezdeményezésekben, a nemzetközi kapcsolatok napirendjének alakításában és Kazahsztán érdekeinek megfelelő határozatok elfogadásában nyilvánul meg. Mechanizmusok és eszközök a Kazah Köztársaság külpolitikájának megvalósításában A Kazah Köztársaság Alkotmánya szerint az Elnök határozza meg az ország külpolitikájának alapvető irányait és képviseli Kazahsztánt a nemzetközi kapcsolatokban. A Kazah Köztársaság parlamentje, mint az ország legfőbb képviseleti szerve, alkotmányos jogkorén belül ellátja a nemzetközi szerződések ratifikálásával és felbontásával, a belső jogszabályok a Kazah Köztársaság nemzetközi kötelezettségeinek történő megfeleltetésével kapcsolatos törvényhozási munkát. A végrehajtó szervek rendszerének élén álló Kormány biztosítja a külföldi államokkal, nemzetközi és regionális szervezetekkel fennálló kapcsolatok fejlesztését, intézkedéseket dolgoz ki a külgazdasági politika megvalósítására és külpolitikai rendezvények finanszírozására. A konkrét külpolitikai és külgazdasági együttműködési feladatok megoldása érdekében tárcaközi bizottságok és munkacsoportok jönnek létre. Programok és tervek készülnek a nemzetközi szerződésekből és kormányközi bizottságok határozataiból eredő megállapodások és kötelezettségek teljesítése érdekében. A külpolitikai tevékenységet ellátó központi állami szerv a Kazah Köztársaság Külügyminisztériuma (a továbbiakban KÜM). A Kazah Köztársaság március 7. kelt A Kazah Köztársaság diplomáciai szolgálatáról szóló torvény értelmében a KÜM kidolgozza a Kazah Köztársaság külpolitikájának alapvető irányait és megvalósítja az Államfő nemzetközi kezdeményezéseit, valamint benyújtja javaslatait az Elnöknek és a Kormánynak, dolgozik a külpolitikai kurzus megvalósításán, koordinálja a központi végrehajtó szervek nemzetközi tevékenységét a külföldi országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokban.

11 11 A Kazah Köztársaság állami szervei rendszeresen elemzik a Kazah Köztársaság nemzetközi szerződéseit és kötelezettségeit, kidolgozzák a külpolitika stratégiai és taktikai lépéseit és a megvalósítással kapcsolatos javaslatokat. Az állami szervek ezt a munkát a Külügyminisztériummal koordinálják annak érdekében, hogy megfelelő határozatok meghozatala érdekében konkrét javaslatokat terjesszenek be az ország vezetése elé. Bármilyen belső határozatot, amely potenciálisan külpolitikai következményeket vonhat maga után, kötelezően egyeztetni kell a Külügyminisztériummal. Fontos feladat a Kazah Köztársaság bel- és külpolitikájának információs támogatása külföldön, a külföldi országok állami szervei képviselőivel, üzleti, tudományos és társadalmi köreivel folytatott munka. Ezzel kapcsolatosan a Kazah Köztársaság külföldi képviseletei a KÜM által vezetett diplomáciai szolgálat egységes rendszerének fontos elemei. A külföldi képviseletek tevékenysége Kazahsztán és állampolgárai nemzeti érdekei védelmére és előremozdítására irányul az akkreditáció szerinti országokban és nemzetközi szervezetekben. A külképviseletek folyamatos monitorozást végeznek, információt gyűjtenek és elemeznek, időben értesítik a Külügyminisztériumot a tartózkodási országban zajló eseményekről. A külpolitikai feladatok hatékony megvalósítása érdekében a Kazah Köztársaság nagy jelentőséget tulajdonít a diplomáciai szolgálat intézményes továbbfejlesztésének: a diplomaták felkészítésének, átképzésének és továbbképzésének; Kazahsztán külföldi jelenléte kiterjesztésének és képviselői jelenlétének a nemzetközi szervezetekben; a KÜM és családtagjaik szociális-anyagi ellátása jobbításának.

12 12 3., A Koncepció megvalósítását segítő normatív jogszabályok 1. A Kazah Köztársaság augusztus 30. elfogadott Alkotmánya. 2. A Kazah Köztársaság március 7. elfogadott Törvénye A Kazah Köztársaság diplomáciai szolgálatáról. 3. A Kazah Köztársaság május 30. elfogadott Törvénye A Kazah Köztársaság nemzetközi szerződéseiről. 4. A Kazah Köztársaság január 6. elfogadott Törvénye A Kazah Köztársaság nemzetbiztonságáról. 5. A Kazah Köztársaság Elnökének június 18. kelt 827. sz. Utasítása Az állami tervezés rendszeréről a Kazah Köztársaságban. 6. A Kazah Köztársaság Elnökének október 11. kelt 161. sz. Utasítása A Kazah Köztársaság Katonai doktrínájának elfogadásáról. 7. A Kazah Köztársaság Elnökének december 18. kelt 449. sz. Utasítása Az Államfő Kazahsztán népéhez szóló december 14. kelt üzenetének A Stratégia-2050: egy kialakult állam új politikai kurzusa megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről. 8. A Kazah Köztársaság Elnökének szeptember 27. kelt 217. sz. Utasításával jóváhagyott Konzuli Alapszabály. 9. A Kazah Köztársaság Kormányának október 28. kelt sz. Rendelete A Kazah Köztársaság Külügyminisztériumának kérdései. A Koncepció megvalósításának normatív jogszabályi hátterét fogják képezni a külföldi államokkal és nemzetközi szervezetekkel a későbbiekben aláírandó nemzetközi szerződések.

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai III. A nemzetközi környezet alakulása A globalizáció

Részletesebben

KÜLPOLITIKA Lemondás az atomfegyverekről Az állami határok kijelölése

KÜLPOLITIKA Lemondás az atomfegyverekről Az állami határok kijelölése KÜLPOLITIKA Kazahsztán külpolitikájára jellemző a sokoldalúság, a párbeszéd és együttműködés kifejlesztése Oroszországgal, Kínával, az USA-val, az Európai Unióval, Közép-Ázsia államaival, a muzulmán világországaival.

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT CE/ID/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint A BELGA

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT 868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 29 Abkommenstext in ungarischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT X.

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT X. KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT X. évfolyam 3-4. szám 2011. szeptember december XI. évfolyam 1. szám 2012. március FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai

Részletesebben

Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról

Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyőződve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA Bevezetés Európa sosem élt ekkora jólétben, biztonságban és szabadságban. A XX. század első felében dúló erőszakot az európai történelemben

Részletesebben

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az elmúlt két évben az Európai Unió súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal, a legutóbbi időben pedig több

Részletesebben

[1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához

[1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához [1]. melléklet a Kormány /2014. (.) Korm. határozatához Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiája és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

SZERZÕDÉS. a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között

SZERZÕDÉS. a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között SZERZÕDÉS a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között A Magyar Köztársaság és Ukrajna építve országaik történelmi múltban gyökerezõ kapcsolataira; meggyõzõdve

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével MAGYARORSZÁG DÉLKELET-EURÓPAI KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA I. A térség helye a magyar külkapcsolatok összefüggéseiben M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével és

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd 173. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXII. törvény Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára Várhalmi A. Miklós 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.. 3 2. A hírszerzés, felderítés fogalma és változása... 4 3. A biztonság fogalmának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS BEVEZETŐ Magyarország a globális biztonsági kihívások kezelése, valamint a NATO- és EUtagságból adódó kötelezettségeinek teljesítése

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei,

Részletesebben

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Tömösváry Zsigmond ezredes A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 TARTALOM 1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2 2. A transzatlanti partnerség lényege 6 3. A védelmi képességek erősítése 9 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 5. A biztonság

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben