MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA október 12., kedd. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA október 12., kedd Tartalomjegyzék 15/2010. (X. 12.) MNB rendelet 3/2010. (X. 12.) KüM rendelet 21/2010. (X. 12.) VM rendelet 236/2010. (X. 12.) KE 237/2010. (X. 12.) KE 238/2010. (X. 12.) KE 239/2010. (X. 12.) KE 240/2010. (X. 12.) KE 241/2010. (X. 12.) KE 1214/2010. (X. 12.) Korm. 94/2010. (X. 12.) ME 95/2010. (X. 12.) ME 42/2010. (X. 12.) KüM A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról A tartós külszolgálatot teljesítõ köztisztviselõk és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegérõl és azok kifizetésérõl szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról Rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezésrõl Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl Vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésérõl A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával megkötendõ szakképzési célú keretmegállapodás jóváhagyásáról Helyettes államtitkár felmentésérõl Helyettes államtitkár kinevezésérõl A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar román államhatárt keresztezõ földgázszállító vezetékkel, valamint villamos távvezetékkel kapcsolatos együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló évi LIV. törvény 2. és 3. -ainak hatálybalépésérõl 23351

2 23342 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei A Magyar Nemzeti Bank elnökének 15/2010. (X. 12.) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvény 60. (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi LVIII. törvény 4. (5) bekezdésében és 26. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 14. -a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) A 17. (2) és (3) bekezdése szerinti teljesítési határidõ számítása szempontjából a fizetési megbízás átvételének idõpontja az az idõpont, amikor a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a 6. (2) bekezdés a) pontja szerint befogadta. Ha a fizetési megbízás terhelési nap feltüntetésével került benyújtásra, a fizetési megbízás átvételi idõpontja az az idõpont, amikor a 27. (3) és (4) bekezdése szerinti terhelési napon a fizetési megbízás 6. (2) bekezdés a) pontja szerinti befogadása megtörtént. 2. Az R a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki: (2) A 16. (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetési mûvelet esetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a fizetési mûvelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésõbb a fizetési megbízás 14. (3a) bekezdése szerinti átvételét követõ négy órán belül jóváírásra kerüljön, ha a) a fizetési megbízás a 25. a) pont aa) alpontja szerinti átutalás teljesítésére szól, ide nem értve a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történõ átutalást, b) a fizetési megbízást a fizetõ fél nem papír alapon nyújtja be, és c) a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési rendszer közvetlen tagja. (3) A (2) bekezdés szerinti teljesítési határidõ hat óra, amennyiben a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési rendszerhez közvetett módon csatlakozik. 3. Az R. 14. (1) bekezdésében az A a 17. és 18. szövegrész helyébe az A 17. (1) bekezdése és a 18. szöveg, 14. (2) bekezdésében a 17. és 18. szövegrész helyébe a 17. (1) bekezdése és a 18. szöveg, 14. (3) bekezdésében a 17. és 18. szövegrész helyébe a 17. (1) bekezdése és a 18. szöveg lép. 4. Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba, és július 2-án hatályát veszti. 5. Ez a rendelet a belsõ piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 69. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja. A Magyar Nemzeti Bank elnöke helyett: Karvalits Ferenc s. k., a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A 3/2010. (X. 12.) KüM rendelete a tartós külszolgálatot teljesítõ köztisztviselõk és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegérõl és azok kifizetésérõl szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról A köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 80. -ának (8) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. A tartós külszolgálatot teljesítõ köztisztviselõk és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegérõl és azok kifizetésérõl szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet 1. és 2. számú mellékletei helyébe e rendelet 1. és 2. számú mellékletei lépnek. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba. (2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. 1. számú melléklet a 3/2010. (X. 12.) KüM rendelethez 1. számú melléklet a 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelethez Az alapellátmányok bruttó havi összege Ország (állomáshely) AFRIKA Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege Algéria EUR 1456 Dél-afrikai Köztársaság EUR 1440 Egyiptom EUR 1291 Kenya EUR 1362 Líbia EUR 1454 Marokkó EUR 1416 Nigéria EUR 1456 Tunézia EUR 1440 Ország (állomáshely) AMERIKA Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege Amerikai Egyesült Államok EUR 1564 Argentína EUR 1291 Brazília EUR 1317 Chile EUR 1307 Kanada EUR 1486 Kuba EUR 1456 Mexikó EUR 1362 Ország (állomáshely) AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege Ausztrália EUR 1434

4 23344 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám Ország (állomáshely) ÁZSIA Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege Afganisztán EUR 1707 Azerbajdzsán EUR 1434 Egyesült Arab Emirátusok EUR 1424 Grúzia EUR 1434 India EUR 1330 Indonézia EUR 1416 Irán EUR 1395 Izrael EUR 1440 Japán EUR 1864 Jordánia EUR 1380 Katar EUR 1301 Kazahsztán EUR 1434 Kína EUR 1500 Koreai Köztársaság EUR 1500 Kuvait EUR 1416 Libanon EUR 1550 Pakisztán EUR 1373 Palesztina EUR 1440 Szaúd-Arábia EUR 1378 Szingapúr EUR 1344 Szíria EUR 1395 Tajvan EUR 1380 Thaiföld EUR 1330 Törökország EUR 1490 Vietnam EUR 1307 Ország (állomáshely) EURÓPA Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege Albánia EUR 1564 Ausztria EUR 1696 Belgium EUR 1650 Bosznia-Hercegovina EUR 1344 Bulgária EUR 1530 Ciprus EUR 1486 Csehország EUR 1440 Dánia EUR 1848 Észtország EUR 1416 Fehéroroszország EUR 1434 Finnország EUR 1662 Franciaország EUR 1664 Görögország EUR 1471 Hollandia EUR 1600 Horvátország EUR 1638 Írország EUR 1650 Koszovó EUR 1362 Lengyelország EUR 1360 Lettország EUR 1416 Litvánia EUR 1311 Macedónia EUR 1341 Moldova EUR 1395 Montenegro EUR 1566 Nagy-Britannia EUR 1762 Németország EUR 1650 Norvégia EUR 1928 Olaszország EUR 1632 Oroszország EUR 1550 Portugália EUR 1516

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám Ország (állomáshely) EURÓPA Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege Románia EUR 1555 Spanyolország EUR 1532 Svájc EUR 1826 Svédország EUR 1696 Szerbia EUR 1362 Szlovákia EUR 1500 Szlovénia EUR 1378 Ukrajna EUR 1426 Vatikán EUR számú melléklet a 3/2010. (X. 12.) KüM rendelethez 2. számú melléklet a 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelethez A kiegészítõ pótlék bruttó havi összege Ország (állomáshely) Pénznem Kiegészítõ pótlékok bruttó havi összege I. kategória (10%) Albánia EUR 156 Azerbajdzsán EUR 143 Egyesült Arab Emirátusok EUR 142 Egyiptom EUR 129 Fehéroroszország EUR 143 Grúzia EUR 143 India EUR 133 Indonézia EUR 142 Katar EUR 130 Kazahsztán EUR 143 Kenya EUR 136 Kína EUR 150 Kuvait EUR 142 Líbia EUR 145 Macedónia EUR 134 Mexikó EUR 136 Moldova EUR 140 Oroszország EUR 155 Szaúd-Arábia EUR 138 Szíria EUR 140 Szerbia EUR 136 Ukrajna EUR 143 Vietnam EUR 131 II. kategória (15%) Algéria EUR 218 Bosznia-Hercegovina EUR 202 Irán EUR 209 Izrael EUR 216 Koszovó EUR 204 Kuba EUR 218 Libanon EUR 233 Nigéria EUR 218 Palesztina EUR 216 III. kategória (20%) Afganisztán EUR 341 Pakisztán EUR 275

6 23346 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám A vidékfejlesztési miniszter 21/2010. (X. 12.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 13/A. -sal egészül ki: 13/A. E rendelettel szabályozott támogatás esetén lehetséges a természetes személyek közötti eljárásbeli jogutódlás a támogatási döntés jogerõre emelkedése elõtt. 2. Az R. 18. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A támogatási kérelmet május 1. és október 15. között lehet benyújtani az MVH-nak a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez az MVH Központ által rendszeresített formanyomtatványon, írott formában. A formanyomtatvány tartalmi elemei a következõk: a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai, b) a célprogram azonosítása, c) a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok, d) a kérelmezett induló állatállomány létszáma, e) a kérelmezett állatállomány-szaporulat létszáma, f) az ügyfél aláírása. 3. Az R. a következõ 31. -sal egészül ki: 31. E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 21/2010. (X. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 13/A. -át és a 18. (1) bekezdését, valamint a 15. (4) bekezdés hatályon kívül helyezését május 1-je és a módosító rendelet hatálybalépése között benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában is alkalmazni kell. 4. Hatályát veszti az R. 15. (4) bekezdése. 5. E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám IX. Határozatok Tára A köztársasági elnök 236/2010. (X. 12.) KE a rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a elõterjesztésére Horváthné dr. Fekszi Márta rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet felmentem a Magyar Köztársaság New York-i Állandó ENSZ képviseletének vezetésére kapott megbízása alól. Budapest, augusztus 19. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Ellenjegyzem: Budapest, augusztus 23. KEH ügyszám: IV-5/02805/2010. A köztársasági elnök 237/2010. (X. 12.) KE a rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a elõterjesztésére Kõrösi Csaba rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság New York-i Állandó ENSZ képviseletének vezetésével. Budapest, augusztus 19. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Ellenjegyzem: Budapest, augusztus 23. KEH ügyszám: IV-5/02807/2010.

8 23348 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám A köztársasági elnök 238/2010. (X. 12.) KE a rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezésrõl Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a elõterjesztésére Bácsi-Nagy Andrást kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré. Budapest, szeptember 28. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Ellenjegyzem: Budapest, október 1. KEH ügyszám: IV-5/03818/2010. A köztársasági elnök 239/2010. (X. 12.) KE a rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a elõterjesztésére Dán Károlyt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté. Budapest, szeptember 16. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Ellenjegyzem: KEH ügyszám: IV-5/03532/2010.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám A köztársasági elnök 240/2010. (X. 12.) KE a rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a elõterjesztésére dr. Orbán Anitát kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté. Budapest, szeptember 28. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Ellenjegyzem: Budapest, október 1. KEH ügyszám: IV-5/03817/2010. A köztársasági elnök 241/2010. (X. 12.) KE a vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésérõl Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló évi CV. törvény 49. (2) bekezdés b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Tánczos László Attila vezérõrnagy szolgálati viszonyát október 1-jén kezdõdõ felmentéssel december 29-én megszüntetem és õt december 30-ai hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem. Budapest, szeptember 27. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Ellenjegyzem: Budapest, október 4. Hende Csaba s. k., honvédelmi miniszter KEH ügyszám: IV-6/03736/2010.

10 23350 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám A Kormány 1214/2010. (X. 12.) Korm. a a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával megkötendõ szakképzési célú keretmegállapodás jóváhagyásáról A Kormány 1. egyetért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával megkötendõ szakképzési célú keretmegállapodásban foglaltakkal és felkéri a miniszterelnököt, hogy a megállapodást a Kormány nevében írja alá; 2. felhívja és felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a keretmegállapodásban foglaltak alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötendõ együttmûködés részleteit külön megállapodásban határozza meg. Felelõs: nemzetgazdasági miniszter Határidõ: azonnal Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A miniszterelnök 94/2010. (X. 12.) ME a helyettes államtitkár felmentésérõl A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló évi LVIII. törvény 51. -a alapján, a nemzetgazdasági miniszter javaslatára Seres Lászlót, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségébõl október 8-ai hatállyal felmentem. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A miniszterelnök 95/2010. (X. 12.) ME a helyettes államtitkár kinevezésérõl A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló évi LVIII. törvény 47. (1) bekezdése alapján, a nemzetgazdasági miniszter javaslatára Nátrán Rolandot a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává október 9-ei hatállyal kinevezem. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám A 42/2010. (X. 12.) KüM a a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar román államhatárt keresztezõ földgázszállító vezetékkel, valamint villamos távvezetékkel kapcsolatos együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló évi LIV. törvény 2. és 3. -ainak hatálybalépésérõl A évi LIV. törvénnyel a Magyar Közlöny június 21-i, 106. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar román államhatárt keresztezõ földgázszállító vezetékkel, valamint villamos távvezetékkel kapcsolatos együttmûködésrõl szóló Megállapodás 11. cikk (2) bekezdése a hatálybalépésrõl az alábbiak szerint rendelkezik: Ez a Megállapodás azon késõbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételétõl számított 30. napon lép hatályba, amelyben a Felek értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi elõírásaiknak eleget tettek. Az utolsó értesítés idõpontja: szeptember 16. A Megállapodás hatálybalépésének idõpontja: október 16. A fentiekre tekintettel, a évi LIV. törvény 5. (5) bekezdésével összhangban megállapítom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar román államhatárt keresztezõ földgázszállító vezetékkel, valamint villamos távvezetékkel kapcsolatos együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló évi LIV. törvény 2. és 3. -ai október 16-án, azaz kettõezer-tíz október tizenhatodikán lépnek hatályba. Megállapítom továbbá, hogy a évi LIV. törvény 5. (3) bekezdése értelmében a 4. és az 5. (4) bekezdése október 16-án, azaz kettõezer-tíz október tizenhatodikán vesztik hatályukat.

12 23352 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva. A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1 3. A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg. A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a honlapon érhetõ el. A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 28., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 28., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 28., hétfõ Tartalomjegyzék 18/2011. (II. 28.) Korm. rendelet 3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelet 2/2011. (II. 28.) KüM rendelet 4/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd 89. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XLIV. tör vény A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 21330 2/2010.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek 54. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 86/2009. (XI. 6.) HM utasítás a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM BEL- és KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2002. február TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések Oldal 3 1.1. A kiküldetés típusai 3 1.2. A kiküldetés engedélyezésére

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 127. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 4., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 127. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 4., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 4., szerda Tartalomjegyzék 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 9/2010. (VIII. 4.) VM rendelet 211/2010. (VIII. 4.) KE 212/2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ Tartalomjegyzék 2010. évi LXXII. törvény Az érettségi vizsga és a felsõoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak

Részletesebben

A rendelkezés hatálya

A rendelkezés hatálya A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatainak keretén belüli ideiglenes külföldi kiküldetésekrıl és beutazásokról szóló rendelkezés A rendelkezés hatálya 1. A rendelkezés hatálya kiterjed a) a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról 732

MAGYAR KÖZLÖNY. 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról 732 MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 16., szerda Tartalomjegyzék 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggõ egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Budapest, 2015. január

Budapest, 2015. január MINISZTERELNÖKSÉG /2015. TERVEZET A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2015. január ELŐTERJESZTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 23., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 21. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 23., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 23., csütörtök 21. szám Tartalomjegyzék 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat 1043/2012. (II. 23.) Korm. határozat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 24., kedd Tartalomjegyzék 23/2014. (VI. 24.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 10467 26/2014. (VI. 24.) OGY határozat Az Országgyűlés

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék ÓBUDAI EGYETEM KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. február Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 90. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 90. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 29., péntek Tartalomjegyzék 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelet 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet 74/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2011. évi XXXVIII. törvény A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról 10384 65/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 27., hétfő Tartalomjegyzék 8/2013. (V. 27.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök 54. szám Tartalomjegyzék 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 39/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 1. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 1. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben