SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja február Készül a évi költségvetés Önkormányzatunk pénzügyi bizottsága folyamatosan tárgyal az ez évi költségvetésrõl. Emlékeztetõül: a tavalyi évben a mûködési oldalt tíz millió forint hitellel tudtuk egyensúlyba hozni a költségvetés elfogadásakor. Év végére megfelelõ gazdálkodással ez a hitelfelvételi elõrejelzés nullára teljesült. Az idén ez a mûködési költségek tekintetében várhatóan közel 13,5 millió forint hitellel sikerülhet. Igaz, hogy ezt a várható hitellel elérhetõ egyensúlyt az ez évre megelõlegezett négy millió forintnyi bér csökkenteni fogja. Tavaly nagyobb beruházásokban nem gondolkodtunk a tervkészítés idején, ezért a felhalmozási oldal egyensúlyban volt. Az idén terveztünk a szennyvíztelep felújítására 15 millió forint költséget. Ezzel együtt a felhalmozási oldalon mintegy 10 millió forint hitellel hozható egyensúlyba a költségvetés. Ennek fedezete lehet az elõttünk álló évben valamely olyan ingatlan értékesítése, melyet az államtól kaptunk vissza. Önkormányzatunk a költségvetés elfogadását a március 4-én tartandó testületi ülésre tervezi, addig még változhatnak ezek a sarokszámok. Annak ellenére, hogy a költségvetést jelenleg hitellel tudjuk elfogadni, továbbra is bizakodó vagyok, hogy jó gazdálkodással az év végi leltár idén sem lesz negatív. SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER Emlékplakettek átadása A Dunakanyar Magyarság Népiskola február 1-jei zebegényi rendezvényén Sinkó Vilmosné polgármester ünnepélyes keretek között adta át Szántai Lajos történésznek az önkormányzat nevében a Magyarság Összetartozásáért Emlékplakettet. A népiskola következõ elõadója február 22-én dr. Varga Tibor jogtörténész volt, akinek Hock István alpolgármester adta át nemzetmentõ tanításáért az önkormányzat által adományozott Magyarság Összetartozásáért Emlékplakettet. (A kitüntetettekrõl részletesen a 6. oldalon számolunk be.) Iskolánk csapata részt vett Budapesten, a Mezõ Ferenc Szellemi Olimpiai Vetélkedõ megyei döntõjén, amelyen 4. helyezést ért el. A fiatalok az okleveleket és az érmeket Hevesi Istvántól, az 1956-os melbournei olimpia gyõztes vízilabda csapatának tagjától vehették át. Képünkön Hevesi Sándor és a zebegényi diákok. (A részletekrõl lapunk 5. olvaslán Az iskola híreiben olvashatnak.) Petõfi Sándor: A XIX. század költõi Ne fogjon senki könnyelmûen A húrok pengetésihez! Nagy munkát vállal az magára, Ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni Saját fájdalmad s örömed: Nincs rád szüksége a világnak, S azért a szent fát félretedd. Pusztában bujdosunk, mint hajdan Népével Mózes bujdosott, S követte, melyet isten külde Vezérül, a lángoszlopot. Ujabb idõkben isten ilyen Lángoszlopoknak rendelé A költõket, hogy õk vezessék A népet Kánaán felé. Elõre hát mind, aki költõ, A néppel tûzön-vízen át! Átok reá, ki elhajítja Kezébõl a nép zászlaját. Átok reá, ki gyávaságból Vagy lomhaságból elmarad, Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad, Pihenjen õ árnyék alatt! Vannak hamis próféták, akik Azt hirdetik nagy gonoszan, Hogy már megállhatunk, mert itten Az ígéretnek földe van. Hazugság, szemtelen hazugság, Mit milliók cáfolnak meg, Kik nap hevében, éhen-szomjan, Kétségbeesve tengenek. Ha majd a bõség kosarából Mindenki egyaránt vehet, Ha majd a jognak asztalánál Mind egyaránt foglal helyet, Ha majd a szellem napvilága Ragyog minden ház ablakán: Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, Mert itt van már a Kánaán! És addig? addig nincs megnyugvás, Addig folyvást küszködni kell. - Talán az élet, munkáinkért, Nem fog fizetni semmivel, De a halál majd szemeinket Szelíd, lágy csókkal zárja be, S virágkötéllel, selyempárnán Bocsát le a föld mélyibe. Pest, január (A verset Szabó József ajánlja olvasóinknak.)

2 2 Zebegény A képviselõ-testület februári döntései Zebegény Község Önkormányzat Képviselõ-testülete február 5-én tarott ülésén a kiegészített napirend, a polgármester lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolójának, valamint az általános beszámolójának elfogadása után a következõ határozatokat hozta: - a képviselõ-testület a Dunakanyar Televízó évi együttmûködési megállapodás tervezetében foglaltakat megismerte és azt elfogadta. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert az együttmûködési megállapodás aláírására; - elfogadták a köztisztviselõkkel szemben a évben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képezõ célok megfogalmazásáról szóló elõterjesztésben foglaltakat; - Zebegény Község Képviselõ-testülete, mint tag nevében felhatalmazza az Észak- Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnökségét, hogy összhangban a társulás közgyûlésének 18/2007. (IX. 20.) számú határozatával folytasson tárgyalásokat a Raiffeisen Bank Zrt-vel a Börzsöny-Cserhát Kft-ben meglévõ, az önkormányzati társulást Hirdetmény terhelõ tagi kölcsön visszafizetése tárgyában folytatandó hitelfelvétel ügyében. Felhatalmazást ad egyúttal a társulás elnökségének forint, azaz hatvanegy-millió forint összegû hitelszerzõdés megkötésére, melyhez az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100. (2) bekezdése alapján - a tagönkormányzatra esõ hitelrész tekintetében - kezességet vállal; - a testület Cziglényi Alpár Zebegény, Szõnyi I. u szám alatti lakos átminõsítési kérelmében foglaltakat megismerte és úgy határozott, hogy a kérelmezõ tulajdonát képezõ 644 és 645 hrsz-ú ingatlanon található üdülõháznak lakóépületre történõ átminõsítéséhez hozzájárul; - a képviselõk megismerték és tudomásul vették Sajó Ivánné bérleti szerzõdés megszüntetésérõl szóló tájékoztatásában foglaltakat; - a képviselõ-testület Molnár Edit csatorna-fõvezeték dugulás elhárítási költségeinek megtérítése iránti kérelmében foglaltakat megismerte és úgy határozott, hogy részére az elhárítás 50 ezer forint+áfa összegû költségét megtéríti - tekintettel arra, hogy a csatorna-fõvezeték önkormányzati tulajdonban van; - a képviselõ-testület Fieszl Andrásné zebegényi lakos külterületi ingatlancsere iránti kérelmében foglaltakat megismerte és az alábbiak szerint határozott. Amennyiben a kérelmezõ a tulajdonát képezõ 0135/16 hrsz-ú 2413 négyzetméter nagyságú teljes területét elcseréli az önkormányzat tulajdonával, vagy az önkormányzat tulajdonát képezõ 0145/103 hrsz-ú 1479 négyzetméter nagyságú ingatlancserét követõen fennmaradó 934 négyzetméter nagyságú területét kedvezõ áron megvásárlásra felajánlja az önkormányzat részére, akkor a kért ingatlancserét támogatja; - megismerve a képviselõtestület a Magyar Állami Közútkezelõ állásfoglalását a Bartóky u. közúti csatlakozásának kialakítására vonatkozóan felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy ajánlatokat és terveket szerezzen be a Bartóky utca 12-es út felé történõ csatlakoztatására, - a testület úgy döntött, hogy elviekben támogatja a képviselõ-testület a Zebegényi Ifjúság fejlesztési javaslataiban foglaltakat; - Zebegény Község Képviselõ-testülete a pénzügyi és IKTB bizottságok javaslata alapján úgy határozott, hogy felkéri a polgármesteri hivatalt kezdjen tárgyalásokat az önkormányzat ügyvédjével az iskola konyhájának bérleti szerzõdéssel történõ üzemeltetésével kapcsolatban; - testület a pénzügyi és IKTB bizottságok javaslata alapján úgy határozott, hogy FORFA épület további hasznosításával kapcsolatosan február 9-én 16 órai kezdettel falufórumot tartanak; - Krakkó János Zebegény, Deák Ferenc u. alatti lakos támfalépítésével kapcsolatban úgy döntött a testület, hogy az önkormányzat tulajdonát képezõ területbõl nem kíván a támfalépítéshez 2 méter széles sávot biztosítani; - döntöttek arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képezõ 98/2 hrsz-ú 166 négyzetméter nagyságú területét törzsvagyona körébõl kivonja és kivett beépítetlen területként egyéb forgalomképes vagyonába teszi át; - határozat született arról, hogy a község évi költségvetési tervezet megtárgyalására és következõ testületi ülésen történõ elõterjesztésre felkéri pénzügyi bizottságot. Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a március 9-én megtartásra kerülõ országos népszavazással kapcsolatban a névjegyzék február 20-tól február 27-ig volt megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban. A választópolgárok a névjegyzékbe történõ felvételükrõl február 22-ig kapták meg kézbesítéssel az értesítõt. Aki nem kapott értesítõt, a jegyzõnél érdeklõdhet annak okáról. Ha a névjegyzékbõl kimaradt, minél elõbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetõsége. A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ polgár kérelmére belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és fõkonzulátusain adhatja le szavazatát. Igazolás kiadását ajánlott levélben március 4-ig a polgármesteri hivatalba történõ megérkezéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján március 7-én óráig,a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt február 22-én óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl. Zebegény, február 19. POLCZER KRISZTINA HVI VEZETÕ

3 Zebegény 3 Még egyszer a FORFA hasznosításáról Érdekes hozadéka volt a FORFA hasznosításával kapcsolatban meghirdetett lakossági fórumnak. Azért nevezem ezt az estét fórumnak, mert a kötelezõ falugyûlést és közmeghallgatást természetesen a költségvetésrõl és a községben végzett munkálatokról ettõl az alkalomtól függõen meg szeretnénk tartani. A falufórum véleményem szerint nem egy moderátor által kézben tartott gyûlés, hanem egy kötetlen beszélgetés, ahol véleményét bárki megoszthatja bárkivel, azaz közkinccsé teheti. Ennek megfelelõen tartottuk meg. A vágatlan felvételeket megtekintve sem éreztem úgy, hogy összevisszaság, egyszerre beszélés, követhetetlen és elfogadhatatlan stílus jellemezte volna a falufórumot. Nem gondoltam azt, hogy ezen a helyen a polgármesternek kellett volna vinnie a prímet, sõt. Azt gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy a lakosság, a képviselõ-testület tagjai, és az önkormányzat kibeszélje ami a lelkét nyomja, és alakítson ki közös véleményt. Nem számítottam arra, hogy ennek az alkalomnak ekkora utóélete lesz. Néhány észrevétel az ott elhangzottakra tekintettel a polgármester szemszögére: Sokan nehezményezték, hogy elhangzott, nem megfelelõen tiszta a falu. Akinek ez irányban kétségei vannak, kérem jöjjön be a hivatalba, látogassa meg a polgármestert, és tekintsen ki az irodája ablakán, a patak part felé. Érdekes, hogy az ilyen látvány esetén nem fordul meg egyesek fejében a patkány populáció felmérésének gondolata. Pedig mint élelmiszerbiztonsági szakértõ állítom, hogy ennek az ablakból látható (képünkön) halomnak a patkányok szaporodása tekintetében sokkal nagyobb a veszélye, mint egy folyamatosan ellenõrzött élelmiszergyártó üzemnek. Felmerült még a darázsveszély gondolata. Tizenegy évet dolgoztam a Sweet Point Kft-nél minõségirányítási vezetõként. Ez alatt az idõ alatt egy esetben vettünk fel darázscsípés miatt jegyzõkönyvet, hiszen szintén elõírás, hogy a külsõ nyílászárók mögött a gyártótérbe nyíló második nyílászáró közötti térben elektromos rovarcsapdákat kell telepíteni és azok tartalmát havonta üríteni, majd dokumentálni a rovarok számának és fajtájának megjelölésével. Amikor aláírásgyûjtõ polgártársunk telefonon érdeklõdött a hazai gyártók között a veszélyekrõl, errõl is tájékoztatást kellett volna hogy kapjon. Elhangzott a falufórumon, hogy nem tiltakoztak ugyanezen aláírók, illetve az aláírást kezdeményezõk más ügyben, más hasznosítással kapcsolatosan. Paulisinecz János képviselõtársam felvetését mint igaztalant, visszautasította Ipolyi István Zoltán úr! Kutattam kicsit a jegyzõkönyvek között október 17-én, a Forfa iskolában rendezett Erzsébet bál után másfél oldalas tiltakozó levelet írt alá 14 Bartóky, Szõnyi és Árpád utcai lakos, ugyancsak Ipolyi István Zoltán elsõ helyû aláírásával. Idézném a kivastagított részeket: Az utcában lakók pihenéshez való joga sérül folyamatosan!!!!...betelt a pohár... Vagy a továbbiakban: Az iskola szomszédságában fekvõ házak elõbb megépültek, mint az iskola, tehát nem érvelhetnek azzal a ténnyel, hogy ha itt lakunk akkor tudomásul kell vennünk az iskolai zajos rendezvényeket. És a végén a fenyegetés: Ha tiltakozó levelünkre nem kapunk megfele- lõ választ, abban az esetben jogi lépéseket fogunk kezdeményezni a pihenéshez való jogunk érdekében. Ugye polgártársaim. ismerõs! Nem is tudom, hogy a baráti kör, a névtelen vendégkönyvbeírók miért is azt érzik fenyegetésnek, ha a polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a rágalmazást a törvény bünteti?, és miért nem érzik fenyegetésnek a folytonos jogi lépésekre való hivatkozást! Kedves Polgártársaim! Kérek mindenkit, higgye el, önkormányzatunk és képviselõtestületünk, minden, a közösséget érintõ kérdésben körültekintõen jár el. A megfelelõ idõpontban a tárgyalások megfelelõ szakaszában tájékoztatjuk a lakosságot és ki is kérjük polgártársaink véleményét. Tudjuk persze, hogy vannak olyan polgártársaink, akiknek nem tetszik semmi, csupán az amit Õk találnak ki. Ezzel együtt kell élnünk. Jó lenne, ha ez a mesterségesen gerjesztett vihar mihamarabb elcsendesülne, és önkormányzatunk, képviselõtestületünk az elõttünk álló feladatokra koncentrálhatna. Nagyböjt van. Csendesedjünk el, nézzünk kicsit magunkba. Tisztítsuk meg ne csak testünket, hanem lelkünket és szívünket is. Kérje, ki-ki a maga hite szerinti Urát, adjon erõt a megtisztulásra, az embertársaink iránti szeretetre, a saját lelki, és embertársaink közti béke megteremtésére. Úgy legyen! SINKÓ VILMOSNÉ POLGÁRMESTER H I R D E T M É N Y ÉRTESÍTEM A TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROKAT, HOGY A NÉPSZAVAZÁS ÜGYÉBEN FELVILÁGOSÍTÁS A HELYI VÁLASZ- TÁSI IRODA VEZETÕJÉTÕL KÉRHETÕ: HELYI VÁLASZTÁSI IRODA CÍME: POLGÁRMESTERI HIVATAL ZEBEGÉNY, ÁRPÁD U. 5. TELEFONSZÁMA: 27/ HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETÕJE: POLCZER KRISZTINA JEGYZÕ TELEFONSZÁMA: 27/ ZEBEGÉNY, FEBRUÁR 19. POLCZER KRISZTINA HVI VEZETÕ Hirdetmény Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a mozgásukban gátolt választópolgárok kérésükre mozgóurnával szavazhatnak. Mozgóurna csak ÍRÁSBAN KÉRHETÕ. Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a jegyzõtõl, a szavazás napján a helyi választási bizottságtól lehet kérni. Zebegény, február 19. Polczer Krisztina HVI vezetõ

4 4 Zebegény A FORFA épület gyûlése! Sajnos csak pár ember, mintegy an jelentek meg, pedig többnek lett volna érdeke a munkahelyteremtés sorsa. Engedjétek, és engedjék meg egy pár sor leírását és véleményem kifejtését e kis közösségrõl, amely lakosból áll. A mérhetetlen irigység a másik iránt nem elsõsorban az összetartást, elõrehaladást, hanem a hátráltatást szolgálja körülbelül éve. Pár mondat erejéig visszamennék a régmúltba. Családok gyerekkorukat töltötték itt és a mai napig is köztünk élnek tavasztól õszig. Igaz, az idõ elszállt felettük is, de emlékeznek e szavakra. Sokkal nagyobb volt az idegenforgalom, igaz állattartás is volt. A tehenek, a kecskék, a sertések, az esti tollfosztások, ezek mind egymás iránt segítséget nyújtottak. A nyaralók élvezték ezeket, és többen éltek közöttünk, mint most. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy vissza kellene állítani ezt a rendszert, de...! Ennek ellenére a falu tisztább, összetartóbb és egymás iránt segítõkészebb volt, mint most. A patakban halak úsztak, mert az emberek saját maguk környezetét nem csak a kerítésig takarították, hanem az alattuk folyó vizet is! Ebbõl inni és fürdeni is lehetett, sõt élõvilág is élt benne. Dunánk strandja tiszta volt, ápolt, egy fõnek - mint strandõr - munkát adott, nem úgy, mint most! Az erdei sétányaink tiszták és rendezettek voltak, pár embernek munkát biztosítottak. Ezt a pár gondolatot ajánlanám az Internetezõknek és gyakorlatozzanak pályázat útján az önkormányzattal egyeztetve pénzt szerezni. Nem gyûlöletet bárkivel szemben, hanem segítséget, hisz a falu a tieteké lesz. Nem azt kellene nézni, ki a tõsgyökeres, szavaitokkal élve gyüttment, vajon honnan van ennek ennyi pénze, hanem a befektetést és a jó szándékot. Sánta József is szeretett volna egy vadasparkot létesíteni a hegytetõn, ami egy-két embernek munkát biztosított volna. Most a gaz és a kosz eszi meg ezeket a területeket, mert újból nemet mondtatok, pedig nõtt volna az idegenforgalom, most meg a kosz eszi meg ezt a területet is. A kihalt virágok - gondolom - újból nõttek volna (pipacs, búzavirág, kamilla). Pontosan úgy mondtatok nemet, és ezzel újból leégettétek magatokat a befektetõk elõtt. Pár kocsmából és két üzletbõl akarjátok a falut fellendíteni? A közép korosztály még élni, nem éhezni, nem segélybõl élni, hanem dolgozni szeretne! Pontosan õk élték át azt az idõszakot, sorozatos elbocsátást, munkanélküliséget és utána a betegséget, elszegényedést. Ezek az emberek kétkezi munkával dolgoztak, hogy felneveljenek titeket, taníttassanak és elengedjenek az életbe. Ezek nem ezt érdemelnék viszonzásul. Bezárkóztok házaitokba, és olyanok vagytok egymással szemben, hogy a szemibe nevettek, a hátába meg kést szúrtok. Igaz, sok ember felé elnézést kérek és tisztelet a kivételnek. A híres templomunk küszöbét átlépve el kellene gondolkodni bárkivel szemben jó szándékról, nem csak azt, hogy megjelentem és eltöltöttem egy órát. A régi öregek, ha feltámadnának sírjaikból - látva, amit ránk, tiszta Zebegényt hagyva, amely sötétségbe borult - visszatérnének újból sírjaikba! Sajnos nem így hagyták ránk ezt a falut. A nyaralók szeretnének segíteni, és ide tarozni, hisz tavasztól õszig itt élnek házaikban és épp ideje, hogy a falu életébe segítsenek, beleszólási joguk legyen, így nagyobb közösséget tudnánk alkotni. Segítõ szándékuk igen megnyerõ, csak jó lenne már észhez térni és elfogadni Õket, nemcsak a nyaralódíjat beszedni. A falu lakossága kevés, bevétele semmi, idegenforgalma egyre csökken. Nem kéne egy kicsit a fiatal generációnak elgondolkodni ezeken, végre nekilátni a munkához és nem mindenre nemet mondani! A falunk utánunk a ti kezetekbe kerül! Miért nem ezekrõl és a munkahelyteremtésrõl gondoskodtok. Például a leszázalékoltak kevés nyugdíjból élnek, õk neveltek fel Titeket, talán segítségeteket megérdemelnék. Nem elküldeni bármelyik befektetõt, hiszen pénzt hozna a településünknek. Nem elküldeni Õket, és csak azt engedni, aki házat akar venni, azzal még nem jutunk elõrébb! Utoljára a polgármester asszonyunkról egy pár szót: bárhol megállítva kedves, tanácsot ad, ha tud, segít és az ajtaja mindig nyitva áll!! Õ segítõkész, nyílt, nagy akarattal és energiával rendelkezik, ne állítsátok meg. Engedjétek, hogy a falu fejlõdjön, éljen, és bevétele gyarapodjon. Még éhes a nép, enni kér, ezt csak munkahelyteremtéssel lehet elérni. Tisztelettel: HIMMER MÁRIA Európai Esélyegyenlõségi Konferencia Pisa-ban Pisa-ban, 2008 február én részt vettem az Európai Unió által A nõk képviselete a helyi és regionális közigazgatásban Európában címmel szervezett konferencián. Ezen a konferencián 400 meghívott küldött jelent meg egész Európa területérõl. A küldöttek azok közül kerültek ki, akik elfogadták a nõk esélyegyenlõsége a közigazgatásban chartához való csatlakozási szándéknyilatkozatot. Magyarországon ezt összesen négy önkormányzat tette meg, melybõl egy önkormányzat polgármestere férfi. A konferencián is látható volt, hogy elsõsorban nõi küldöttek jelentek meg, természetesen néhány tucat férfi is képviseltette magát. Érdekes volt hallgatni, hogy a férfi küldöttek sokkal harcosabban álltak ki a nõi esélyegyenlõség mellett, mint hölgy delegált társaik. Magyarországot ezen a konferencián három fõ képviselte. A TÖOSZ nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó munkatársnõje mellett Alsózsolca és Zebegény polgármestere alkotta a magyar küldöttséget. A magam részérõl nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy tagja lehettem ennek a delegációnak. Természetesen azt is kötelességemnek éreztem, hogy szûkebb hazámat Zebegényt népszerûsítsem a konferencia alatt. Vittem magammal néhány német nyelvû szórólapot, községünk bemutatása céljából. Örömmel észleltem, hogy konferencia résztvevõi tanulmányozták, és vitték a szóróanyagot. Remélem, lesz néhány vendég, akik majd ennek alapján látogatnak el községünkbe. Lehetõségünk volt sétát tenni a városban és megcsodálni a katedrálist, a ferde tornyot, ebédünket pedig a Franciskánus kolostor folyosóján fogyaszthattuk el. Páratlan élmény volt, a citromfán és a mandarinfán lógó gyümölcsöt megfogni, a februári fél tavaszban. SINKÓ VILMOSNÉ Kérjük, adójuk 1 százalékával támogassák a Zebegényi Iskolás Gyermekekért Alapítványt. Az alapítvány adószáma:

5 Zebegény 5 * 121 zsolt. Pillanatkép (2008 eleje) Megyek a Millenium soron fölöttem tüskés csipkebokor; hátam meggörbül, érzem keresztemet. A világ nyomora rám borul: már a gyermekek is ölnek, szûk határainkra a szomszédok füstokádó szörnyeket szülnek, folyóinkba méreg csurog, halmozódik a szenny. Tombol a pénz, rombol a hatalom és ledönt mindent amit a szeretet kitartón épített. De te ne félj! Az Úr megõrzi léptedet Az Úr megõrzi lelkedet Megõriz téged minden bajtól Most és mindörökké * mert szeret. Vágvölgyi Ilona Új könyvállványok AZ ISKOLA HÍREI RAJZPÁLYÁZAT. Iskolánkból 13 gyerek vett részt a Dunakanyar Kilátó Környezeti Nevelési Közhasznú Egyesület rajzpályázatán, melynek témája a természet, a természetvédelem volt. 11 tanuló emléklapot kapott. Õk: Hliniczky Eszter 3. oszt.; Antal Veronika, Galambos Eszter, Lakatos Róbert, Németh Imola, Szabó Richárd és Tóth Sára 4. oszt.; Galambosi Vince, Ghyczy Bence, Hliniczky Dominik és Laczkó Marcell 6. oszt.; Helyezettjeink: Csóka Zsófia 6. oszt. 1. helyezés, Flaskai Bálint 6. oszt. 3. helyezés. Gratulálunk nekik. MEGALAKULT AZ ISKOLASZÉK január 30-án megalakult a Szõnyi István Általános Iskola iskolaszéke, mely fõ feladatának tekinti többek között az iskola önállóságának és céljainak támogatását, a partneri kapcsolatok szélesítését. HÁZIBAJNOKSÁG. Februárban rendezte meg a számítástechnika tanára. Karsainé Szentpéteri Bea a felsõs tanulók számára a számítástechnika házibajnokságot, melynek eredményei: 5. osztály: holtversenyben elsõk: Galambosi Csilla, Medgyes Domonkos, Paulovits Boglárka, Szélesi Márk, Voicila Márk,; második: Füzesi Áron. 6. osztály: 1. Polczer Dániel, 2. Németh Anna. 7. osztály: 1. Mácsai Rita, 2. Lauber Dóra, 3. Bálint Beatrix. 8. osztály: 1. Bíró Dorottya, 2. Füzesi Péter, 3. Fekete Dóra, 4. Havasi Karina. SZELLEMI VETÉLKEDÕ. A Mezõ Ferenc Szellemi Olimpiai Vetélkedõ megyei döntõjén vett részt Budapesten február 8-án 4 tanuló, 17 év után elõször volt rá 8 jelentkezõ. A két házi bajnokság után Fekete Dóra, Füzesi Péter 8 osztályos, Mácsai Rita és Polgár Balázs 7. osztályos tanulók jutottak a megyedöntõbe. Öt csapat versenyzett, a zebegényi iskola csapata a 4. helyezést érte el, ami nagyon jó eredmény mivel más iskolák évek óta rendszeresen járnak erre a versenyre. A gyerekek az okleveleket és az érmeket Hevesi Istvántól az 1956-os melbournei olimpia gyõztes vízilabda csapatának tagjától vehették át. A községi könyvtár tavaly év végén három könyvállványt vásárolt, ezáltal a kézikönyv állomány áttekinthetõbb, rendezettebb lett. Fotónkon az új könyvállványok láthatók. KISRÉGIÓS ELÕDÖNTÕ. Lapzártánk után, február 28-án rendezték meg a német nemzetiségi iskolák vers- és prózamondó versenyének kisgiós elõdöntõjét, melyre 37 gyermek jutott be az egyes iskolák háziversenyébõl. Nagybörzsöny, Nagymaros, Szendehely és természetesen Zebegény diákjai mérték össze tudásukat e téren. Zebegény színeiben Granpierre Méda 1. oszt.; Csánki Anna 2. oszt.; Grandpierre Nimród 3. oszt.; Csiffári Fanni 4. oszt.; Galambosi Csilla 5. oszt.; Polczer Dániel 6. oszt.; Lauber Dóra 7. oszt.; Fekete Dóra és Ferenci Benjámin 8. oszt. ÜNNEPSÉG. Az iskola diákjai az es forradalom és szabadságharcra a március 14-én tartandó ünnepség keretében emlékeznek.

6 6 Zebegény Az organikus magyar mûveltség apostola Szántai Lajos»királyi útjának«- az õ egyenesen idevágó megjelölését foglalva idézõjelbe - két fõ tétele a Magyar Szent Korona, s a magyar népmesék. Elsõ elõadásain még e kettõt emlegette, mint sajátos arculatú mûveltségünk, illetve a magyarság részére feladatul kijelölt»megvalósítás«legfontosabb, máig lankadatlan hatékonyságú eszközlõit. Késõbb érdeklõdési köre szükségképpen tágult a mitikus magyar történelem nem kevésbé izgalmas, fényes távlatokat sejtetõ kérdéscsoportja irányába. Ma is jobbára ezzel a hármas-egy témával járja az országot, mint az organikus magyar mûveltség egyik legfelkészültebb, leginvenciózusabb és legfáradhatatlanabb apostola. Szántai Lajos ihletett mûelemzései nyomán, amelyeknek fõ inspirációs forrása a Képes Krónika, egészen új kép rajzolódik elénk nemzetünk mitikus - azaz valódi! - történelmérõl. A mára kisebb könyvtárnyivá dagadt»igazi«,»hamisítatlan«,»rejtett«stb. magyar történelem-rekonstrukcióhoz viszonyítva az övé két fontos vonásával tûnik ki. Az egyik a képi forrásokhoz való imponálóan - de úgy is mondhatnánk: meghatóan - szigorú ragaszkodása. A korábbi képértelmezési kísérletektõl eltérõleg õ elõször a szó legszorosabb értelmében elolvassa az elemzésre kiválasztott mûveket, mondjuk, a Képes Krónika egyik vagy másik miniatúráját, és csak ezután kezdi magyarázni õket. Ha ezt a sajátosságát Szántai munkásságának elsõsorban módszertani tekintetben találjuk tanulságosnak, akkor a másikról viszont azt mondhatjuk, hogy elsõrendû tartalmi vonatkozásai miatt érdemes a figyelmünkre. Egyetlen mondatba sûrítve Szántai Lajos Sinkó Vilmosné polgármestertõl vette át a Magyarságért összetartozásáért emlékérmet és némileg vulgarizálva a kérdést, úgy fogalmazhatnánk, hogy Szántai Lajos a magyarság önsors-javító, illetve emberiség-nemesítõ -a kétféle tendencia szorosan összefügg egymással! - tevékenységében döntõ mozzanatként ismerte fel és írta le az»áldozat-terápiát«... (PAP GÁBOR) A Dunakanyar Magyarság Népiskola elõadásai A Dunakanyar Magyarság Népiskola vendége lesz - március 14-én, pénteken 18 órakor a zebegényi általános iskola ebédlõjében dr. Tóth Zoltán József. Elõadásának címe: A magyar állam metamorfózisa; - április 4-én, pénteken 18 órakor ugyanezen a helyszínen Bogár László elõadásának témája: A magyar nemzet gazdasági metamorfózisa. Szerelmese vagyok népemnek Dr. Varga Tibor jogtörténész Solymáron él, s a Kõrösi Csoma Hock István alpolgármester adta át az emlékérmet dr. Varga Tibornak Akadémián tanít. A tanításon túl minden létezõ idejében megy, ahova hívják, s fáradhatatlanul beszél a magyar nemzet múltjáról, jelenérõl, jövõjérõl, társadalmi berendezkedésérõl egykor, s ma, jelképeirõl, azok valós értelmezésérõl. Elõadásai arról szólnak, nem is olyan régen még úgy létezett a magyar nemzet, hogy szerves egységben élt Istennel, annak parancsait vonakodás nélkül teljesítette. Ezért boldog volt, egészséges, tiszta gondolkodású és - lelkû. Aztán történelmünk megbicsaklott, s az Istennel való szövetség szálai elkezdtek szakadozni, foszladozni. Õsi tudásunk fénye megkopott, emberi minõségünk leromlott. Hányattatásainkban, megpróbáltatásainkban - ha nem egyetlen emberöltõhöz mérjük önmagunk - mégis megõrzõdött, s ma is jelen van egy magasabb minõség, melyet a Szent Korona képvisel - léte, jelentése sajátos pecsétként mélyen belekódolva minden magyar szívébe, lelkébe. Amikor elõadásain Varga Tibor beszélni kezd, elindul egy szavak nélküli összekapcsolódás hallgatóságával, s a ráció tartományán túl egyszerre csak lélektõl lélekig hatolnak a gondolatok. Annyi szeretettel, hittel, reménységgel, elkötelezõdéssel beszél nemzetünkrõl, hogy neki elhisszük: közel van a feltámadás. Magára találhat még Magyarország, mert érti a folyamatos és mélyen alantas támadások üzenetét. Érti, ez már puszta létében fenyegeti. S ha érti, akkor elõbb vagy utóbb ismét az ég felé emeli tekintetét, és diadalmasan veszi vissza mindazt, amit valaha magáénak tudhatott e nemzet. A testi-lelki-szellemi tisztaságot, az elés befogadást, a nagyvonalú adás és példaadás képességét. Ha így akarjuk. Mert ne feledjük: nem Isten hagyott el bennünket! Varga Tibor azt mondja: magyarnak lenni az Istennel való együtt járást jelenti. Azt jelenti, hogy nemes módon jelen lenni a világban. Azt jelenti, hogy magyarnak lenni vállalás, filozófia kérdése. Nemes módon magyarnak lenni, akként viselkedni, évszázadokig elkísérte a nemzetet, csak az elmúlt hatvan évben a magyarnak mondott nem magyar média éppen ezért próbálja ezt eltüntetni. Itt Zebegényben néhány méterre a Kós Károly tervezte templomtól még határozottabbá válik az érvelés: a es években azt írták Kós Károlyról, turáni az arcéle. Kiderült, hogy alig volt benne magyar vér... S ez a legnagyszerûbb benne, bár nem volt testileg magyar, mégis olyan Európahírû építészeti stílust teremtett, ami ízig-vérig magyar. A lélek egy bizonyos idõ után kiül az ember arcára. Lehet valaki úgy is turáni, hogy testi megjelenésében nincs turáni, mégis. a lelke az. Magyarnak lenni a halhatatlan lélekkel való életet jelent, s azt is, hogy a magyar kultúra legyõzte a halált. Dr. Varga Tibor arcára elõadásai közben ugyanígy ül ki, az ízig-vérig magyar. Ezért szeretjük és várjuk, hallgatjuk õt szívesen Zebegényben.

7 Zebegény 7 Sokan úgy gondolják, egy emlékmúzeum csak poros lehet és unalmas, amit elég egyszer megnézni, mert újat már úgysem adhat a látogatónak. A többször visszatérõ vendégek tapasztalhatják, hogy ez koránt sincs így. A Szõnyi ház, szerencsés adottságai révén igen népszerû a közönség körében. A csodálatos természeti környezet, a nagyformátumú életmû együtt maradása különleges élményt nyújt. Az idõszaki termekben lehetõség nyílik a raktáron levõ mûtárgy anyag feltárására, kiállítására, és meghívott mûvészek bemutatkozására. Az idõszaki tárlatok vonzzák a közönséget, kialakult a többször visszatérõ látogatói réteg. Az intézményben rendszeresek a múzeumi órák, mûvészettörténeti foglalkozások. Nemcsak a helyi iskolák veszik igénybe ezeket, hanem az ország minden részérõl idelátogató csoportok is. Ezekkel a programokkal azt szeretnénk elérni, ha a múzeum élõ, nyitott kapcsolatot tartana a közönséggel. A Szõnyi múzeum jelentõs gyûjteménnyel rendelkezik, Gábor Marianne: Velencei gondola melynek csak egy része látható az állandó kiállításon, a gazdag grafikai anyagot tematikus tárlatok keretében mutatjuk be a kö- Kiállítások, újdonságok a Szõnyi István Emlékmúzeumban zönségnek. Az életmû folyamatos kutatása során feltárt eredmények kiállításokon való feldolgozása mellett több sorozatot indítottunk, melyek Szõnyi pedagógiai munkásságát, a zebegényi mûvészkolónia mûvészeit igyekeznek a közönség elé tárni. Szõnyi húsz évig tanított a Képzõmûvészeti Fõiskolán, ezért 1984-ben Tisztelet a Mesternek címmel indítottunk egy kiállítás-sorozat, melyen évente egy-két Szõnyi tanítvány mutatkozik be munkáival. (A névsor a teljesség igénye nélkül: Iván Szilárd, Patay László, Németh József, Szalay Ferenc Jets György, Kórusz József, Miskolczi László, Tar László, Cziráki Lajos, László Gyula, Nagy B. István, Tamás Ervin, Czinke Ferenc, Kurucz D. István, Keserû Ilona, Szántó Piroska, Országh Lili, Ujváry Lajos, stb.) 2008 április l9-én nyílik e sorozat keretében Gábor Marianne festõmûvész kiállítása. Szõnyi István egykori tanítványa az elmúlt évben töltötte be 90. életévét. Zebegényi bemutatkozása során egy válogatást láthatnak az igen gazdag életmû jelentõs alkotásaiból. Augusztus l6-án pedig egy másik tanítvány, Juhász Erika festõmûvész mutatkozik be a Szõnyi múzeum idõszaki termeiben. Juhász Erika azok közé a tanítványok közé tartozik, akik komoly mûvészi tevékenység mellett nagyhatású pedagógusként is jelentõs eredményeket értek el pályájuk során. Juhász Erika: Asszonyok Szõnyi és kortársai, barátai között nyaranta Zebegényben laktak és dolgoztak (Elekfy Jenõ, Vass Elemér, Berény Róbert, Medveczky Jenõ, Aba Novák Vilmos, Bernáth Aurél, Szobotka Imre, stb.). A Zebegényi mûvészkolónia címmel 1993-ban indult kiállítás-sorozat a két világháború közötti és utáni idõszak nagy mûvészeti áramlatainak vizsgálatát, és Szõnyi helyének pontosabb megtalálását segítik elõ. Június 21-én nyílik e sorozat keretében Vass Elemér festõmûvész emlékkiállítása. Vass Elemér az Iparmûvészeti Iskolában Pap Henrik növendéke volt. Az elsõ világháborúban hadifestõként mûködött ban Hollandiába ment és 1928-ban Amszterdamban rendezett gyûjteményes kiállítást, utána Olaszországban és Dél-Franciaországban élt ben Zebegényben telepedett le. Finom, szürkés tónusú képein ekkortól Szõnyi István és Berény Róbert hatása érezhetõ tól Vass Elemér: Szobabelsõ Tihanyban dolgozott. Itt érett egyénivé mûvészete, ekkor bontakozott ki kolorizmusa, színeinek ragyogó, eleven ereje. Október l-én nyílik Egy raktár rejtett kincsei sorozatunkban egy igen érdekes kiállítás. Szõnyi Zsuzsa a közelmúltban a múzeumnak ajándékozta 500 darabból álló levélgyûjteményét es emigrálásuk után a levelezés volt a kapcsolattartás egyetlen lehetõsége az otthon maradottakkal, 12 éven át hetente váltott levelet szüleivel. A folyamatos, megszakítatlan levélfolyam egy izgalmas naplónak tekinthetõ az ötvenes évekbõl. A levelek feldolgozása során számos olyan érdekes adat került napvilágra Szõnyi István 50-es évekbeli munkásságáról, amit egy kiállítás keretében szeretnénk a közönségnek bemutatni. A leveleket és a hozzájuk tartozó fotókat könyv alakban jelentetjük meg, ehhez kapcsolódik majd, az Egy raktár rejtett kincsei címû sorozat 2008 telére tervezett tárlata, ahol Szõnyi István monumentális munkáihoz készült vázlatait, tanulmányait és az es években készült fotókat, dokumentumokat mutatjuk be. Ha az idõszaki tárlatokkal kapcsolatban bármilyen adat, dokumentum van a birtokukban, amivel kiegészíthetnénk, teljesebbé tehetnénk a kiállításokat, kérjük, jelezzék! Egész évben szeretettel várja látogatóit a Szõnyi István Emlékmúzeum!

8 8 Zebegény A HUMÁNIA (Humánesztétikai Egyesület), a Sonnenblumen Alapítvány, a Községi Könyvtár és Zebegény község Önkormányzata felsõtagos általános és középiskolás tanulók részére meghirdeti a hetedik Dunakanyar Vers- és Prózamondó Versenyt Wass Albert születésének 100. évfordulója alkalmából MOTTÓ: Az legyek, aminek igazán lenni szeretnék. (Wass Albert) A kötelezõ vers Wass Albert: Szeretném, vagy Szeressétek az iskolát, valamint egy szabadon választott vers, vagy prózarészlet. A versengés az elõzõ évekhez hasonlóan -, a tehetséges fiatalok bemutatkozásával a költészet áhítata közös megteremtését szolgálja! A versenyzõk felkészítéséhez a nevelõk segítségét is kérjük. Az értékelés egyénenként és iskolánként történik. A verseny idõpontja: április 19., szombat 10 óra A zsûri elnöke: Kopetty Lia színmûvész-tanár A verseny fõvédnöke: Sinkó Erzsébet polgármester Helye: a zebegényi könyvtár Jelentkezni lehet: április 4-ig iskolák és személyek (név és cím) megjelöléssel az alábbi címen: Sonnenblumen Alapítvány 2627 Zebegény, Szõnyi u. 10. Tel.: 06-30/ vagy a könyvtárban: 27/ A versenyt megelõzõen a jelentkezõket még tájékoztatjuk. ÜNNEPELJÜNK ÁPRILISBAN KÖLTÉSZETTEL! Közöd! 2008: Harmadszor is legyen hozzá közöd! A KÖZÖD! 2008 részeként április 19-én rendezik meg országszerte az Önkéntes Fiatalok Napját. Ezen a napon a korábbi két év hagyományaihoz hasonlóan helyi ifjúsági csoportok, közösségek végeznek valamilyen önkéntes tevékenységet, ezzel példát mutatva kortársaik és környezetük számára. Az április 19-i program idén is a világszerte megrendezett Global Youth Service Day (www.gysd.org) eseményeihez kapcsolódik. Az Önkéntes Fiatalok Napjára mácius 21-ig elektronikusan és postai úton is lehet regisztrálni. Postacím: 1063 Budapest, Kmety Gy. utca 15. elektronikusan a honlapon: A KÖZÖD! 2008 rendezvénysorozata a tavalyihoz képest új elemmel bõvült: az Iránytû Kampány célja, hogy bemutassa a hazai civil szféra társadalmi felelõsségvállalás területén példának tekinthetõ szereplõit és támogatóit. A kampány során a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) a hazai for- és non-profit szféra szereplõit szólítja meg, és információt gyûjt arról, hogy melyik vállalat, egyesület a társadalmi felelõsségvállalás mely formáját gyakorolja vagy támogatja. A kampány során összegyûjtött anyagokat április 19-én, a KÖZÖD! 2008 központi rendezvényén, Budapesten mutatják be. Ezt követõen pedig vándorkiállításként az ország több pontján mutatkozik majd be a társadalmi felelõsségvállalás magyarországi spektrumát felvonultató gyûjtemény. Az Iránytû Kampányhoz szintén a oldalon lehet csatlakozni március 21- ig. További információt a 06-70/ es telefonszámon adnak a szervezõk. Magyarországon a rendezvény koordinátora a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, melynek hitvallása, hogy a demokratikus értékek és a hozzájuk kapcsolódó magatartásformák tapasztalati tanulás útján is elsajátíthatóak. Palotakoncert Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a Vox Humana és a Trigonon együttes koncertjére március 30-án, vasárnap 18 órakor a váci püspöki palota dísztermébe. A koncert az idén megalakulásának 70. évfordulóját ünneplõ Váci Vox Humana Énekkar A Vox Humana és Barátai koncertsorozat második rendezvénye. A Trigonon Együttes tagjai: Molnár Zoltán (ének, ütõhangszerek, Stampay-Komesz András (ének, fúvós hangszerek), Schmidt Ferenc (ének és pengetõs hangszerek, az együttes vezetõje). Az énekkar és az együttes közös mûsorán madrigál, históriás ének, magyar népdal, diákdal és népdalfeldolgozás szerepel. A rendezvényekre a belépés díjtalan, de jegyigénylés szükséges. Információ: Sátori Lászlóné 06-20/ , Vanderlik Tamás 06-20/ Olimpiai Ötpróba a Dél-Börzsönyben Imételten megrendezzük az Olimpiai Ötpróba gyalogos teljesítménytúrát március 16-án (vasárnap) Zebegény és Kismaros között. Rajt és nevezés helyszíne a zebegényi vasútállomás, indítás 7 és 9 óra között. A következõ távokon lehet indulni: (táv/szintemelkedés/ szintidõ): 9,1 km / 460 m / 3 óra 17,4 km / 630 m / 5 óra 29,3 km / 1150 m / 8 óra Útvonal: Zebegény, vá. Bodzás-völgy Borostyán-kõipihenõ Dobozi-orom Vérpad Hegyes-tetõ Remetekeresztbérc Kövesmezõ (Rövid táv Köszönet A zebegényi iskola és az óvoda a közelmúltban értékes ajándékokat - játékokat, illetve fogalkoztató kiadványokat - kapott a falu egyik lakójától, dr. Fehér István egyetemi tanártól. Köszönjük ezt a nemes gesztust dr. Fehér Istvánnak a gyermekek, a pedagógusok és az önkormányzat nevében és további életéhez jó egészséget kívánunk. célja) Gubacsi-hálás Zammenhoff-kilátó Király-kút Gerendás-büfé (Közép táv Kismaros felé rövidít) Törökmezõ, halastó Békás-rét Pusztatorony Gál-hegy Kismaros, vá. A nevezési díjért cserében útközben több helyen is frissítõvel (édesség, tea, szendvics) várjuk a túrázókat. A célban pedig, kitûzõvel és oklevéllel ismerjük el a sikeres teljesítést. A kellemes, tavaszi idõt megrendeltük, minden zebegényi lakost szívesen látunk. Bõvebb információt a honlapon talál, ha kérdése van, írjon az címre. Zebegény Zebegény Község Önkormányzatának lapja Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete 2627 Zebegény, Árpád u. 5 Tel.: 27/ , honlap: Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Dunapress Multimédia Bt Nagymaros, Mihályhegy u. 6. Tel./fax: 27/ Felelõs vezetõ: Furucz Angelika Tel.: 20/ , A kéziratok leadásának határideje minden hónap 25. (A kéziratot a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/7/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 8- án a a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-én, Vanyarcon, a Könyvtár termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szám: 192-3/2016. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének március 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 192-3/2016. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének március 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 192-3/2016. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth u.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-539/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. november 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: József Attila

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: sportöltöző hasznosításáról Testületi ülés dátuma: 2016. 10. 24. Készítés ideje: 2016. 10. 19. Készítette: dr. Péter Zsuzsanna - Ellenőrizte: Jóváhagyta: dr. Hoffmann Zsolt Tárgyalja meg:

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben